9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ Τηλέφ. (Εσωτ.) 1143 Φ.449/16/25735 Σ.1653 Κοζάνης, 30 Ιουν 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ Τηλέφ. (Εσωτ.) 1143 Φ.449/16/25735 Σ.1653 Κοζάνης, 30 Ιουν 14"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών 9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ Τηλέφ. (Εσωτ.) 1143 Φ.449/16/25735 Σ.1653 Κοζάνης, 30 Ιουν 14 ΘΕΜΑ: Στρατιωτικά Πρατήρια (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς προµηθευτές για την υποβολή αιτηµάτων σύναψης συµφωνιών συνεργασίας µε τα Στρατιωτικά Πρατήρια Κοζάνης- Φλώρινας- Καστοριάς) ΣΧΕΤ : α. Ν 1400/73 («Περί Κατάστασης των Αξκών των Ε.») β. ΣΚ 5-98 («Στρατιωτικά Πρατήρια») γ. ΣΚ («Έλεγχος Τροφίµων») δ. «Οδηγίες Λειτουργίας Στρατιωτικών Πρατηρίων & Ανεφοδιασµού των Μονάδων µέσω αυτών»/2009/γεσ/ ΕΜ/4 ο Γρ/β1. ε. Φ.449/14/25282/ Σ.1535/18 Ιουν 14/9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/2 στ. Φ.449/15/25419/ Σ.1582/23 Ιουν 14/9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/2 1. Γνωρίζεται ότι, µε το (ε) σχετικό, η 9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ κοινοποίησε συνολική πρόσκληση ενδιαφέροντος για προµηθευτές, οι οποίοι επιθυµούν να συνάψουν νέες συµφωνίες συνεργασίας µε τα Στρατιωτικά Πρατήρια της ΠΕ της, προκειµένου να υποβληθούν συγκεντρωτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες οικονοµικές προσφορές για την προµήθεια βασικών ειδών και την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στο ΣΠ Κοζάνης. 2. Επισηµαίνεται ότι, µε τις συναφθείσες συµφωνίες συνεργασίας δύναται γενικά να καλύπτονται οι ανάγκες των υποστηριζοµένων Μονάδων ΣΞ που εδρεύουν σε Αµύνταιο - Κοζάνη - Φλώρινα - Γρεβενά Καστοριά, του στρατιωτικού προσωπικού του Σχηµατισµού και των οικογενειών τους, καθώς και λοιπών δικαιούχων εισόδου στα Πρατήρια της 9 ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, όπως η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ικαστικού υπάλληλοι, η Πολεµ. Αεροπορία κτλ. 3. Ωστόσο, κατόπιν τροποποιήσεων που έχουν επέλθει επί διατάξεων (υγειονοµικού και µη χαρακτήρα), οι οποίες είχαν συµπεριληφθεί στην αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η Υπηρεσία θεωρεί απαραίτητη την αποστολή νεότερης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το παρόν. 4. Η προµήθεια βασικών ειδών και η παροχή υπηρεσιών, κατόπιν σύναψης σχετικής συµφωνίας, αφορούν γενικά τις παρακάτω περιπτώσεις: α. ιάφορα είδη διατροφής, τρόφιµα της κλίµακας ΓΚΤΕ, τα οποία δεν χορηγούνται από την Υπηρεσία-λοιπά τυποποιηµένα τρόφιµα-είδη συσσιτίου και λοιπά είδη παρασκευής του (πχ αναψυκτικά, χυµοί, νερά, γαλακτοκοµικάτυροκοµικά προϊόντα, αλλαντικά, ζαχαρώδη είδη, µπαχαρικά, Κ/Ψ τρόφιµα, νωπά κρέατα, νωπά οπωρολαχανικά, ξηροί καρποί, ζυµαρικά, ποτά κτλ). β. Στρατιωτικά Είδη (ένδυσης, υπόδησης, διακριτικά) αποκλειστικά από συµβεβληµένους προµηθευτές µε τα ΕΚΕΜΣ λοιπά είδη ενδύσεως.

2 -2- γ. Είδη εξοπλισµού χώρων και συντήρησης εγκαταστάσεων-µέσων. δ. Είδη γενικού εµπορίου, γραφική ύλη, είδη υπολογιστών, αυτοκινήτων, αναλώσιµα είδη για εκτυπωτές κτλ. ε. Γενικά είδη επώνυµων προϊόντων, τα οποία αποτελούν αντικείµενο πώλησης απο σούπερ-µάρκετ (πχ καλλυντικά, είδη καθαριότητας κτλ). στ. Αλεύρι τύπου 70% και προµήθεια σκυλοτροφών κατηγορίας SUPER PREMIUM,χωρίς να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την Υπηρεσία η προµήθεια ταιστρών και ποτιστρών (1 η τροποποίηση/προσθήκη επί του (ε) σχετικού), που καλύπτουν ανάγκες των Μονάδων του Σχηµατισµού. ζ. Παροχή διαφόρων υπηρεσιών σε δικαιούχους εξυπηρέτησης των Πρατηρίων από κατάλληλο ιδιώτη σε θέµατα πχ ηλεκτρολογικά-υδραυλικάοικοδοµικά, Η/Υ, εκτυπωτών κτλ. 5. Απώτερη επιδίωξη της Υπηρεσίας αποτελεί η σύναψη συµφωνιών συνεργασίας µε έναν ή περισσότερους προµηθευτές, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε τουλάχιστον ένα (1) από τα Πρατήρια του Σχηµατισµού (και σε όποια περίπτωση είναι εφικτή η παροχή των ίδιων προϊόντων και υπηρεσιών προς όλα τα Πρατήρια του) σε τιµές ανταγωνιστικές σε σχέση µε τις αντίστοιχες της αγοράς και σύµφωνα µε τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές που καθορίζει η Υπηρεσία, ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών και γενικότερα η ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία (2 η τροποποίηση/ προσθήκη επί του (ε) σχετικού). 6. Τονίζεται ότι, το παρόν δεν συνιστά κάποια µορφή προκήρυξης ενός πρόχειρου ή δηµόσιου διαγωνισµού, αλλά αποτελεί πρωτοβουλία του Σχηµατισµού για την ενηµέρωση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού προµηθευτών, όσον αφορά τις υπάρχουσες ανάγκες προµήθειας εφοδίων και την περιγραφή της διαδικασίας σύναψης των συµφωνιών συνεργασίας. Ως εκ τούτου, οι προµηθευτές που θα λάβουν γνώση του παρόντος και θα υποβάλλουν σχετικό αίτηµα σύναψης συµφωνίας συνεργασίας ΑΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ (Β) ΚΑΙ ( ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ Π 118/07 (3 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού). 7. Κατόπιν των παραπάνω, µε το παρόν αναλύονται τα εξής: α. Παράρτηµα«Α»: (1) Καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία πρίν και µετά την σύναψη µίας συµφωνίας συνεργασίας µε τα Πρατήρια.

3 -3- (2) ίνονται πληροφορίες που αφορούν τους δυνατούς τρόπους συνεργασίας των Στρατιωτικών Πρατηρίων µε τους προµηθευτές, την διαδικασία πληρωµής των προµηθευτών, τις υποχρεώσεις των προµηθευτών έναντι της Υπηρεσίας για την κανονική εφαρµογή των συµφωνιών συνεργασίας, τα είδη των ελέγχων και των κυρώσεων που υφίστανται οι προµηθευτές. Επιπλέον περιγράφεται η διαδικασία τιµολόγησης των προϊόντων που θα πωληθούν από τα Πρατήρια, τα κριτήρια και η διαδικασία κατακύρωσης µίας συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ πρατηρίων και προµηθευτών. (3) Στις Προσθήκες«1»,«2»,«3», «4» και «5» δίνονται λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε την διαδικασία προµήθειας συγκεκριµένης κατηγορίας εφοδίων όπως: αλευριού τύπου 70%, σκυλοτροφών SUPER PREMIUM, νωπών οπωρολαχανικών, νωπών κρεάτων, νερών - γαλακτοκοµικών- αναψυκτικώνχυµών. β. Παράρτηµα«Β» : Αναφέρονται τα πρότυπα και οι ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρεί κάθε κατηγορία εφοδίου. Για τις κατηγορίες ειδών για τα οποία η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν καθόρισε τεχνικές προδιαγραφές,θα θεωρείται ότι εφαρµόζεται η ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών, τα κριτήρια ελέγχου που έχουν προσδιορισθεί από επίσηµους φορείς όπως ο ΕΛΟΤ, ο ΕΦΕΤ και οι διαδικασίες πιστοποίησης της ποιότητας διαφόρων προϊόντων ή των φορέων που εξουσιοδοτούνται µε την αρµοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικών ποιότητας, µέσω του ΕΣΥ (Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης). 8. Η παραλαβή των Τεχνικών Προδιαγραφών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, των υποδειγµάτων της αίτησης συνεργασίας µε το ΣΠ και του εντύπου υποβολής οικονοµικής προσφοράς θα γίνεται µέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Κοζάνης- Φλώρινας- Καστοριάς. 9. Η υποβολή των αιτηµάτων συνεργασίας και των επισυναπτόµενων µε αυτά δικαιολογητικών συµµετοχής στην διαδικασία σύναψης συµφωνίας συνεργασίας θα γίνει συγκεντρωτικά προς το Στρατιωτικό Πρατήριο Κοζάνης (Στρδο «Μακεδονοµάχων», ΣΤΓ 900, Κοζάνη) µε αποστολή ενσφράγιστου φακέλου. Ο υπόψη φάκελος να φέρει στην εξωτερική όψη του τα στοιχεία της εταιρείας που τον αποστέλλει (πχ ονοµασία εταιρείας, δνση, φάξ, τηλέφωνο κτλ), ως αναγραφόµενη ένδειξη επί της ίδιας όψης την εξής πρόταση: Υποβολή αιτήµατος σύναψης συµφωνίας συνεργασίας µε το ΣΠ.. (πχ Καστοριάς) και λοιπά δικαιολογητικά για την προµήθεια (πχ σκυλοτροφών),στο πλαίσιο συνολικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ειδών στα ΣΠ της 9 ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/ Λοιπές πληροφορίες ή διευκρινήσεις µπορούν να αναζητηθούν στα παρακάτω τηλέφωνα: α. Τηλ. ΣΠ Καστοριάς: (τηλέφωνο και φάξ) ή , υπέυθυνος Ανθλγός(Α Β) ηµήτριος Ζαφείρης.

4 β. Τηλ. ΣΠ Φλώρινας: (τηλέφωνο και φάξ, υπεύθυνος Λγός(ΠΖ) Στάιος Λάζαρος. γ. Τηλ. ΣΠ Κοζάνης: , υπεύθυνος Ανθλγός(ΑΠΒ) Ζιώγας ηµήτριος, φάξ: δ. Χειριστής Θέµατος: Υπλγός(ΕΜ) Γεώργιος Χαρισόπουλος, τηλ. ΟΤΕ: , φάξ: Η προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών και προσφορών παρατείνεται µέχρι τις 31 Ιουλ 14 (3 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού). 12. Τα Εµπορικά Βιοµηχανικά - Επιµελητήρια, οι ήµοι και οι Εµπορικοί Σύλλογοι προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την εκ νέου ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων προµηθευτών, δεδοµένου της έγγραφης ενηµέρωσης που έτυχαν µε το (στ) σχετικό από τον Σχηµατισµό για την εκ νέου αποστολή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 13. Τα Στρατιωτικά Πρατήρια του Σχηµατισµού να µεριµνήσουν για την γνωστοποίηση της παρούσας σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό προµηθευτών. 14. Τα Στρατιωτικά Πρατήρια ΕΚΕΜΣ - Λάρισας- Θεσσαλονίκης- Βέροιας- Ιωαννίνων, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν την τροποποιηµένη πρόσκληση ενδιαφέροντος σε συµβεβληµένες εταιρείες και δίκτυα διανοµής µε δυναµικότητα ανάλογη για την κάλυψη των αναγκών Πρατηρίων - υποστηριζόµενων Μονάδων του Σχηµατισµού (γεωγραφική ακτίνα, η οποία εκτείνεται σε περιοχές όπως Κοζάνη- Γρεβενά- Αµύνταιο-Φλώρινα- Καστοριά). 15. Το ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο σύστηµα ΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδα: 16. Το παρόν κείµενο ελέγχθηκε από την 9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/ ΟΙ και το τµήµα ΥΓ του Σχηµατισµού για τα θέµατα αρµοδιότητας τους. Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός (ΕΜ) Γεώργιος Χαρισόπουλος 4ο ΕΓ/II -4- Ταξχος Γρηγόριος Γρηγοριάδης ι ο ι κ η τ ή ς

5 -5- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» ιαδικασία Εισαγωγής-Πώλησης Προϊόντων στα Στρατιωτικά Πρατήρια,µέσω Σύναψης Συµφωνιών Συνεργασίας. «Β»Προµηθευόµενα Προϊόντα για τα οποία έχουν εκδοθεί Τεχνοικές Προδιαγραφές από την Στρατιωτική Υπηρεσία. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ ΕΚΕΜΣ ΣΠ Λάρισας-Θεσσαλονίκης- Βέροιας- Ιωαννίνων ΣΠ Κοζάνης- Φλώρινας- Καστοριάς Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Γρεβενών, Εµµανουήλ Παππά 7, Γρεβενά ΤΚ 51100, φάξ: , Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Καστοριάς, Μητροπόλεως 60, Καστοριά ΤΚ 52100,φάξ: Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κοζάνης, Ι. Φαρµάκη 2, Κοζάνη ΤΚ.: 50100,φάξ: Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φλώρινας, Μεγαρόβου 19, Φλώρινα ΤΚ 53100,φάξ: Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βέροιας, Κεντρικής 3, Τ.Κ 59100,φάξ: Εµπορικός Σύλλογος Κοζάνης, Πάροδος Ελ. Βενιζέλου 3, ΤΚ 51100,φάξ: Εµπορικός Σύλλογος Πτολεµαίδας, Νοσοκοµείου 11, ΤΚ 50200,φάξ: Εµπορικός Σύλλογος Γρεβενών Ελ. Βενιζέλου 3, ΤΚ.51100,φάξ: Εµπορικός Σύλλογος Καστοριάς, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ ,φάξ: ήµος Αµυνταίου, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Γρ. Νικολαΐδη 2, Αµύνταιο ΤΚ ,(τηλ Γραµµατεία ηµάρχου): / ήµος Εορδαίας, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, 25 ης Μαρτίου 15, Πτολεµαΐδα Τ.Κ , τηλ: , φάξ: ήµος Πτολεµαίδας, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, 25 ης Μαρτίου 8, Πτολεµαίδα, ΤΚ.:50200,τηλ: , φάξ: ήµος Καστοριάς, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Σκαπέρδειο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά, ΤΚ 52100, τηλ: , φάξ: ήµος Κοζάνης, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Πλατεία Νίκης, Κοζάνη ΤΚ 50100,τηλ: , φάξ: ήµος Φλώρινας, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Μεγ. Αλεξάνδρου 105, Φλώρινα ΤΚ 53100, τηλ: , φάξ: ήµος Γρεβενών, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά ΤΚ , τηλ: ,φάξ: Αποδέκτες για Πληροφορία 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ/ Υ Μ Γ ΣΣ/ Υ Μ- ΕΠΣ- ΕΛ- ΟΙ ΜΕΡΥΠ/ ΕΜ- ΥΓ 8 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ

6 -6-9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ/4 ο ΕΓ ΟΙ 1 ο -15 ο ΣΠ/4 ο ΕΓ 106 Α/Κ ΜΜΠ 586 Μ/Π ΤΠ 2 η ΑΚΑ 785 ΤΕΜ 658 ΠΑΠ Γ-ΚΝΟ 9 ο ΤΥΠ ΤΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ 10 ΜΕ ΣΥ υτ. Μακεδονίας 3 Ος ΛΕ/315 ΣΠΤΧ 382 ΛΕΣ 9 ΛΜΧ 9 Λ Β ΛΣ/9ης Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ΛΑΦ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΤΣ Κοζάνης Μέλη Τεχνικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Στρατιωτικών Πρατηρίων της 9 ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ- Μέλη Επιτροπής Προελέγχου Εγκαταστάσεων- Βιοµηχανιών της 9 ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ

7 9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ 30 Ιουν 14 Φ.449/16/25735/Σ.1653 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ, ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Χαρακτηρισµός Προµηθευτή ως εσωτερικό ή εξωτερικό συνεργάτη: α. Ως εσωτερικός συνεργάτης θα θεωρείται ο συµβεβληµένος προµηθευτής, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του παρέχονται σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς ή Έτερων Αρχών και Κλάδων, στο στρατιωτικό προσωπικό και σε λοιπούς δικαιούχους εκµετάλλευσης των Πρατηρίων, µέσω των εγκαταστάσεων του ίδιου του Πρατηρίου. Σε αυτή την περίπτωση δεσµεύεται µέρος του χώρου του για την προβολή- διάθεση- πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. β. Ως εξωτερικός συνεργάτης θα θεωρείται ο συµβεβληµένος προµηθευτής, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του παρέχονται σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς ή Έτερων Αρχών και Κλάδων, στο στρατιωτικό προσωπικό και σε λοιπούς δικαιούχους εκµετάλλευσης των Πρατηρίων, µέσω των δικών του εγκαταστάσεων (από την έδρα της επιχείρησης). 2. Απαραίτητα δικαιολογητικά προς προσκόµιση, ΠΡΙΝ την σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µε το ΣΠ: α. Αίτηση συνεργασίας µε το Πρατήριο (το υπόδειγµα αίτησης του (δ) σχετικού διαφέρει για τον προµηθευτή που επιθυµεί να συνεργαστεί µε το Πρατήριο ως εσωτερικός συνεργάτης, σε σχέση µε την περίπτωση σύναψης εξωτερικής συνεργασίας). Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές καλούνται να υποβάλλουν, µέσω της συγκεκριµένης αίτησης, στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή τους. Τονίζεται ότι, τυχόν ελλιπής συµπλήρωση του εντύπου ή ελλιπή υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ασαφείς ή ψευδείς πληροφορίες επί των ζητηθέντων, θα αποτελούν αιτία απόρριψης εξέτασης του ενδεχοµένου σύναψης συµφωνίας συνεργασίας µε τον υπόψη προµηθευτή, χωρίς οποιοδήποτε δικαίωµα άσκησης ένστασης αυτού προς την Υπηρεσία. β. Υποβολή εντύπου οικονοµικής προσφοράς µε επισύναψη επίσηµων τιµοκαταλόγων, των οποίων οι εγγραφές να είναι ευανάγνωστες και σαφείς, όπως απαιτεί το αντίστοιχο υπόδειγµα του (δ) σχετικού και θα αφορούν τιµές χονδρικής πώλησης, χωρίς ΦΠΑ µε τα αντίστοιχα ποσοστά έκπτωσης % επί αυτών κτλ. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να καταστούν εγγράφως και µε σαφήνεια, εκ µέρους του προµηθευτή, τα εξής: (1) Τις ανάγκες ποιων Στρατιωτικών Πρατηρίων δύναται να καλύψει. (2) Εάν διαθέτει τα µεταφορικά µέσα για την µεταφορά των προϊόντων (ιδιαίτερα τα ευπαθή) του στην έδρα του ΣΠ και των Μονάδων που υποστηρίζουν (αθροιστικά ή διαζευκτικά), µε δεδοµένο ότι έχουν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι

8 Α-2 απαραίτητες εξειδικευµένες (σε όποια περίπτωση προµήθειας απαιτείται πχ Κ/Ψ) άδειες για την εν λόγω χρήση τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (3) Το εκτιµώµενο ποσοστό % της επιβάρυνσης επί των προσφερόµενων τιµών προµήθειας, που θα επιφέρει η ανάληψη υποχρέωσης µεταφοράς των προϊόντων στην έδρα των ΣΠ, των Υποστηριζόµενων Μονάδων ή και των δύο (2), εκ µέρους του προµηθευτή µε δικά του µέσα. γ. Για τις υποβαλλόµενες οικονοµικές προσφορές ειδικών κατηγοριών προµήθειας προϊόντων ισχύουν τα παρακάτω: (α) Προµήθειες σκυλοτροφών: Οι προσφορές θα έχουν την µορφή έκπτωσης %, επι της χονδρικής τιµής ανά κιλό προϊόντος πώλησης του επίσηµου τιµοκαταλόγου της αντιπροσωπευόµενης εταιρείας. Η προµήθεια θα αφορά κάλυψη αναγκών του ΣΠ Κοζάνης, θα προβλέπεται όµως, µέσω της σύναψης συµφωνίας συνεργασίας το ενδεχόµενο τροποποίησης του αριθµού των εξυπηρετούµενων Μονάδων- Πρατηρίων, όταν το επιβάλουν υπηρεσιακοί λόγοι. (β) Προµήθειες οπωρολαχανικών: : Οι προσφορές θα έχουν την µορφή έκπτωσης %, επι του επίσηµου τιµοκαταλόγου της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης για κάθε είδος και θα αφορά την προµήθεια νωπών οπωρολαχανικών, προς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ κάλυψη των αναγκών του ΣΠ Κοζάνης και όλων των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης (ανεξαρτήτου διοικητικής υπαγωγής). (γ) Προµήθειες νωπών κρεάτων: Οι προσφορές θα έχουν την µορφή προσφερόµενης τιµής ανά κιλό, χωρίς ΦΠΑ και θα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ κάλυψη των αναγκών του ΣΠ Κοζάνης και όλων των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης (ανεξαρτήτου διοικητικής υπαγωγής). (δ) Προµήθειες αλεύρου τύπου 70%: Οι προσφορές θα έχουν την µορφή προσφερόµενης τιµής ανά κιλό, χωρίς ΦΠΑ και θα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ προµήθεια µέσω του ΣΠ Κοζάνης για την κάλυψη αναγκών αρτοποίησης και όλων των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης (ανεξαρτήτου διοικητικής υπαγωγής)- Φλώρινας- Αµυνταίου-Γρεβενών. (ε) Προµήθεια συσκευασµένου γάλακτος: Στις υποβαλλόµενες προσφορές θα δοθεί έµφαση στις πιο συµφέρουσες τιµές γάλακτος σε συσκευασίες των 5 ή 10 λίτρων η καθεµία, προς επίτευξη οικονοµίας στις διενεργούµενες δαπάνες των ιαχειρίσεων Μισθοτροφοδοσίας για το συσσίτιο. (στ) Προµήθεια Κ/Ψ τροφίµων (πχ αλιεύµατα) µε επίπαγο: Οι προσφερόµενες τιµές των προϊόντων µε επίπαγο θα αφορούν το καθαρό βάρος του κατεψυγµένου τροφίµου, το οποίο πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία και να διαχωρίζεται σαφώς από την αντίστοιχη αναγραφόµενη ένδειξη για το βάρος µε επίπαγο. Οι προµηθευτές να καθορίσουν µε αναφορά-δέσµευση το ποσοστό του επίπαγου για τα ιχθυρά σε χύµα µορφή.

9 Α-3 δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 περί µη καταδίκης του υπεύθυνου της εταιρείας καθώς και κήρυξής της σε πτώχευση ή εκκαθάριση. Ειδικότερα, για εταιρείες Ε.Π.Ε και Ο.Ε η υπέυθυνη δήλωση θα αφορά τους διαχειριστές των εταιρειών, ενώ για τις επιχειρήσεις Α.Ε θα αφορά τον πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 µε την οποία θα καθορίζεται ρητά η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και των όρων της, εκ µέρους του προµηθευτή, η σύµφωνη γνώµη και συµµόρφωσή του για τα καθοριζόµενα από τα (α) έως (δ) σχετικά, αναφορικά µε την διαδικασία σύναψης συµφωνίας συνεργασίας και την εφαρµογή αυτής, όταν επικυρωθεί η σύναψή της. Στην ίδια δήλωση αναγράφεται, εν γνώσει των συνεπειών του νόµου, η µη συµµετοχή µόνιµων εν εφεδρεία αξκών των τριών (3) κλάδων των Ε. ή αποστράτων στην άµεση ή έµµεση αντιπροσώπευση εµπορικών- βιοµηχανικών οίκων και επιχειρήσεων ηµεδαπής ή αλλοδαπής κατά την διάρκεια συναλλαγής µε τις Ε., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει το Ν 1400/73 («Περί Κατάστασης των Αξκών των Ε.»). στ. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται από την φόρµα αίτησης συνεργασίας. Η Υπηρεσία θεωρεί απαραίτητο να γνωρίζει βασικά στοιχεία της επιχείρησης των ενδιαφερόµενων προµηθευτών όπως: διεύθυνση- περιοχή εγκαταστάσεων επιχείρησης, αριθµούς τηλεφώνων- φάξ, ΤΚ, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων της επιχείρησης ή , στοιχεία-τηλέφωνο εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της εταιρείας, µε τον οποίο θα επικοινωνεί το αρµόδιο τµήµα της,όποτε κριθεί αναγκαίο. ζ. Εάν η επιχείρηση δεν παρασκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν τότε να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία της επιχειρηµατικής µονάδας που το παράγει και να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων των (α) έως (δ) σχετικών και της παρούσας από την επιχείρηση, η οποία ολικά ή µερικά εκµεταλλεύεται την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένης της σύµφωνης γνώµης της για την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, στο πλαίσιο σύναψης συµφωνίας συνεργασίας. η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 ότι έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας για τα είδη του Παραρτήµατος«Β» και ότι δεν έχει αποκλεισθεί µε απόφαση της ιεραρχίας των Ε. ή άλλου κρατικού φορέα ή ΝΠ από την συµµετοχή του για την σύναψη ανάλογων συµφωνιών ή συµβάσεων προµήθειας. 3. Απαραίτητα δικαιολογητικά προς προσκόµιση, ΜΕΤΑ την σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µε το ΣΠ:

10 Α-4 α. Πιστοποιητικό Εµπορικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου ότι είναι µέλος στο τρέχον έτος. β. Εξουσιοδοτική επιστολή του εµπορικού οίκου, του οποίου τυγχάνει αντιπρόσωπος. γ. Βεβαίωση αρµόδιου φορέα για το νόµιµο της λειτουργίας του (περίπτωση συνεταιρισµού). δ. Βεβαίωση Εφαρµογής συστήµατος αυτοελέγχου (τρόφιµα-ποτά), αναλόγως της δυναµικότητας της επιχείρησης. Επιχειρήσεις οι οποίες λόγω µικρής δυναµικότητας δεν µπορούν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ΗΑCCP, να είναι σε θέση να υποβάλουν τον αντίστοιχο οδηγό υγιεινής που τηρούν. ε. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας µε υποχρέωση δίµηνης ανανέωσής του. στ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου ότι ο προµηθευτής δεν έχει καταδικασθεί για αδικήµατα του άρθρου 43 του Π 60/2007,του Αγορανοµικού Κώδικα σε σχέση µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα ή για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία ή δόλια χρεωκοπία. ζ. Πιστοποιητικό διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. η. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συµφωνίας συνεργασίας, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από την Ταξιαρχία, µε νεότερη διαταγή της, για κάθε προµήθεια. Ο χρόνος ισχύς της υπόψη επιστολής να καλύπτει τουλάχιστον το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους και δύο (2)επιπλέον εξαµήνων (εκτιµώµενο διάστηµα εφαρµογής σύµβασης). θ. Φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας του οδηγού του µεταφορικού οχήµατος της εταιρείας µε ταυτόχρονη επίδοση του Φ/Α της άδειας του οδηγού και του υπόψη µεταφορικού µέσου στα Στρατιωτικά Πρατήρια και τις Μονάδες των οποίων οι έδρες έχουν καθοριστεί ως χώρος παραλαβής εµπορευµάτων για συγκεκριµένα εφόδια. ι. Στοιχεία της ταυτότητας του αντιπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παρευρίσκεται σε διαδικασίες δειγµατοληψιών κατά την παράδοση των προϊόντων του στις έδρες των Πρατηρίων ή των Μονάδων. κ. Πιστοποιητικό «ΑGROCERT» του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εκδιδόµενο από τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων σε ότι αφορά προµήθεια αγελαδινού γάλακτος και τυριού φέτας ΠΟΠ. Το τυρί φέτα πρέπει ως προϊόν να καλύπτει τις αντίστοιχες ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

11 Α-5 4. Προέλεγχος Εγκαταστάσεων Βιοµηχανιών Τροφίµων και Ποτών: Προµηθευτές οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εισαγωγή προϊόντων τους (τρόφιµα-ποτά, σκυλοτροφές κτλ.), µέσω Πρατηρίων, ΑΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ τον προέλεγχο των εγκαταστάσεων τους από εξουσιοδοτηµένη στρατιωτική επιτροπή, η οποία, µε βάση τους ενδείκτες επιθεώρησης του (γ) σχετικού, θα ελέγξει την κατάσταση των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε οι οικονοµικές τους προσφορές θα απορρίπτονται από οποιαδήποτε εξέταση. Προµηθεύτριες εταιρείες, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από άλλη αρµόδια στρατιωτική επιτροπή και δεν έχουν κριθεί απορριπτέες, να συµπεριλάβουν στις υπεύθυνες δηλώσεις τους την ηµεροµηνία επιθεώρησης και την επιθεωρούσα αρχή. Η 9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ θα επαληθεύσει τα υπόψη στοιχεία για εξακρίβωση µε την αρµόδια Υπηρεσία. Η ισχύς της επιθεώρησης προελέγχου για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν απορριφθεί θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της συµφωνίας συνεργασίας και δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.(4 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού). 5. Έρευνα αγοράς-έλεγχος προσφορών και επιλογή της πιο συµφέρουσας επιλογής προµηθευτή για την Υπηρεσία: Εφόσον τα δικαιολογητικά των προµηθευτών είναι πλήρη, τα αποτελέσµατα του προελέγχου των εγκαταστάσεων ήταν θετικά για τον προµηθευτή και κατόπιν εφαρµογής των καθοριζόµενων στην παρ.3, εξετάζονται οι οικονοµικές προσφορές σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές προϊόντων στην ελεύθερη αγορά. Τονίζεται ότι είναι εφικτή η περαιτέρω διαπραγµάτευσης τιµών και επανυποβολή των οικονοµικών προσφορών των ενδιαφερόµενων προµηθευτών, εάν η συντριπτική πλειοψηφία των κατατιθέµενων προσφορών βρίσκονται σε επίπεδα άνω των αντίστοιχων, που υπάρχουν στην αγορά. Κατόπιν κατακυρωτικής διαταγής της 9 ης Μ/ΠΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/2 εγκρίνεται η υπογραφή σύναψης συµφωνίας συνεργασίας για την προµήθεια των υπόψη προϊόντων,. Στόχος της τελικής οικονοµικής προσφοράς είναι η διαµόρφωση τιµών πώλησης ανταγωνιστικότερων σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές της ελεύθερης αγοράς. Γνωρίζεται ότι, η σύγκριση τιµών αφορά την τελική τιµή πώλησης ενός προϊόντος µέσω Πρατηρίου, όπως αυτή διαµορφώνεται από την καθαρή τιµή προσφοράς ενός προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και του κέρδους 10% του ΣΠ. 6. Χρονική διάρκεια συµφωνίας συνεργασίας-ανανέωση συµφωνιών συνεργασίας: Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης της υπόψη συµφωνίας, κατόπιν εφαρµογής των καθοριζοµένων στα (β) και (δ) όµοια. Με την έγκριση της ανανέωσης συµφωνίας συνεργασίας και πρό της υπογραφής της, οι εσωτερικοί συνεργάτες καταβάλουν στην ιαχείριση Χρηµατικού του ΣΠ το 1% του τζίρου που πραγµατοποίησαν στο χρόνο ισχύος της προηγούµενης συµφωνίας. 7. Χρόνος ισχύος των τιµών πώλησης προϊόντων: Στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς καθορίζεται από την εταιρεία η διάρκεια ισχύος αυτής. Μέχρι την λήξη της, οι τιµές των προϊόντων µένουν σταθερές. Όµως, δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της συµφωνίας συνεργασίας να ζητείται

12 Α-6 από την προµηθεύτρια εταιρεία επαναδιαπραγµάτευση των τιµών, όταν κατόπιν έρευνας αγοράς από εξουσιοδοτηµένη επιτροπή της Υπηρεσίας, οι τιµές του Πρατηρίου δεν είναι ανταγωνιστικές σε σχέση µε του ελεύθερου εµπορίου. Μάλιστα, είναι δυνατή η λύση της ισχύουσας συµφωνίας συνεργασίας, όταν δεν συµφέρει την Υπηρεσία το συµφωνηµένο επίπεδο τιµών. Εκ µέρους του προµηθευτή, είναι δυνατή οποιαδήποτε ανατίµηση ή εισαγωγή ενός νέου προιόντος, µόνο κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος προς την Υπηρεσία, προκειµένου να εξεταστεί η υλοποίηση ή µη του υποβληθέντος αιτήµατος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η οποιαδήποτε εισαγωγή νέου προϊόντος (σε σχέση µε τα ήδη κατακυρωθέντα προς προµήθεια) ή ανατίµηση εισαχθέντων προϊόντων µε πρωτοβουλία της εταιρείας. Λοιπά, όπως καθορίζουν τα (β) και (δ) σχετικά. 8. Τρόποι Συνεργασίας Προµηθευτή- Στρατιωτικού Πρατηρίου: α. Με έκδοση τιµολογίου στο όνοµα του ΣΠ για τα είδη µεταπώλησης του προµηθευτή και την ευθύνη διαχείρισης να έχει το ίδιο το ΣΠ. β. Με έκδοση δελτίου αποστολής στο όνοµα του ΣΠ και µε την ευθύνη διαχείρισης να την έχει υπάλληλος της εταιρείας. Οι πωλήσεις δύναται να πραγµατοποιούνται µέσω ταµειακών µηχανών του ΣΠ. γ. Τα είδη προς µεταπώληση εισάγονται στο όνοµα του προµηθευτή, ο οποίος διαθέτει στο Πρατήριο δικό του υπάλληλο για την ευθύνη της διαχείρισης πώλησης και χρησιµοποιεί ταµειακή µηχανή της εταιρείας. 9. Παραλαβές προιόντων- Έλεγχοι- Επιστροφές προιόντων : Οι παραλαβές των εµπορευµάτων µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε στην έδρα των Πρατηρίων, είτε των Μονάδων, ανάλογα µε την συµφωνία συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα παρίστανται εξουσιοδοτηµένες στρατιωτικές επιτροπές, η σύνθεση των οποίων καθορίζεται µε διαταγές της Υπηρεσίας και οι οποίες ελέγχουν το εµπόρευµα ποσοτικά και ποιοτικά, πραγµατοποιούν δειγµατοληψίες µε σκοπό την διενέργεια φυσικοχηµικών και λοιπών εξετάσεων από ενδεδειγµένα κρατικά εργαστήρια ή εξειδικευµένα στρατιωτικά εργαστήρια (πχ Γ-ΚΝΟ, ΚΒΙΕΣ κτλ). Η διαδικασία δειγµατοληψίας ακολουθεί τα καθορισθέντα από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, απαιτεί την παρουσία αντιπροσώπου της εταιρείας (βλ. παρ.3ι), ο οποίος σε περίπτωση άρνησής του να παρευρεθεί στην δειγµατοληψία ή εσκεµµένης κωλυσιεργίας του δεν νοµιµοποιείται να ακυρώνει την υλοποίηση της υπόψη διαδικασίας. Τονίζεται ότι: α. Εµπορεύµατα που δεν πληρούν τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας δεν θα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και µε µέριµνα του προµηθευτή θα αντικαθίσταται ακέραια, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας ή άλλη απαίτηση του προµηθευτή έναντι αυτής. β. Το κόστος των εξετάσεων επιβαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος σε περίπτωση που δεν το αποπληρώσει έγκαιρα, υφίσταται κυρώσεις. είγµατα και

13 Α-7 αντιδείγµατα θα αντικαθίστανται ακέραια από τον προµηθευτή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας ή άλλη απαίτηση του προµηθευτή έναντι αυτής. γ. Πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που χρήζουν περιοδικής ανανέωσης µπορούν να ζητηθούν οποιαδήποτε στιγµή από την Υπηρεσία για έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθεί η χρονική ισχύς τους δ. Προϊόντα τα οποία,κατά την εκτίµηση των οργάνων του Πρατηρίου, θεωρούνται ότι αποτελούν στόκ για το Πρατήριο θα επιστρέφονται στον προµηθευτή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα ευπαθή εφόδια όπως τα Κ/Ψ τρόφιµα, τα οποία αλλοιώνονται λόγω διακοπής ρεύµατος στα ψυγεία θα αντικαθίστανται πλήρως από τον προµηθευτή. ε. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εκτέλεση προγραµµατισµένων παραγγελιών των Μονάδων-Πρατηρίων, εκ µέρους του προµηθευτή, επισύρουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις από την συµφωνία συνεργασίας, ενώ σε περίπτωση που οι ανάγκες σε προµήθεια ενός είδους καθίσταται επιτακτικές και µη υλοποιήσιµες από τον προµηθευτή, δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να προβεί στις υπόψη προµήθειες από το ελεύθερο εµπόριο, εκτός πλαισίου της ισχύουσας συµφωνίας και µε την όποια διαφορά τιµής να επιβαρύνει τον προµηθευτή. στ. Επιπλέον, ο έλεγχος εκτός από εργαστηριακός µπορεί να λάβει την µορφή του µακροσκοπικού ελέγχου, ο οποίος, επί το πλείστον, περιλαµβάνει: (1) Εξέταση των συσκευασιών ότι φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, όπως: επωνυµία εταιρείας, ονοµασία και σύνθεση προϊόντος, καθαρό βάρος, ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, τρόπος συντήρησης του προϊόντος µέχρι την λήξη του, τόπος προέλευσης-παραγωγής. (2) Εντοπισµός τυχόν φθορών στην συσκευασία που µπορούν να διευκολύνουν την επίδραση εξωτερικών βλαπτικών παραγόντων ή εξωτερικών ενδείξεων εµφάνισης σηµαδιών σύνθλιψης, δυσάρεστων οσµών και γεύσεων, αλλοίωση του χρώµατος. (3) Αναφορικά µε την προµήθεια νωπών οπωρολαχανικών, απαγορεύεται η ανάµειξη διαφορετικής ποικιλίας και ποιότητας οπωρολαχανικών στην ίδια συσκευασία, ενώ για την προµήθεια νωπών κρεάτων να χρησιµοποιούνται συσκευασίες-κατά προτίµηση- τύπου vacuum. 10. Πληρωµή προµηθευτή- Έξοδα χώρου προβολής-λοιπά έξοδα: α. Ο προµηθευτής αποδέχεται οποιαδήποτε µεταβολή σε έκτακτες εισφορές και λοιπές κρατήσεις, κατά την εκτέλεση της συµφωνίας συνεργασίας, χωρίς ευθύνη της υπηρεσίας. β. Επιβαρύνεται µε τα µεταφορικά ζυγιστικά έξοδα κτλ.

14 Α-8 γ. Προσκοµίζει στις δοσοληψίες του µε τα Πρατήρια τις απαραίτητες φορολογικές, ασφαλιστικές ενηµερότητες και εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα καθορισθέντα από τα (β) τα (δ) σχετικά. δ. Τα προσκοµισθέντα τιµολόγια του προµηθευτή να είναι θεωρηµένα από την οικεία ΟΥ. ε. Τα Πρατήρια ΕΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τον προµηθευτή για µη πωληθέντα εµπορεύµατα. Η πληρωµή γίνεται επί των πωληθέντων εµπορευµάτων. στ. Λοιπές κρατήσεις επί του τιµολογίου (πχ ΦΕ 4%) και έξοδα χώρου προβολής µε ποσοστό % του εκτιµώµενου τζίρου για νέα συµφωνία συνεργασίας ή µε ποσοστό % του προηγούµενου τζίρου για ανανέωση συνεργασιών αποτελούν Α ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την εξέταση αιτηµάτων εισαγωγής προϊόντων στα Πρατήρια. Λοιπές λεπτοµέρειες, όπως καθορίζουν τα (β) και (δ) όµοια. ζ. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής στο πλαίσιο της προµήθειας των προϊόντων του παρέχει και τον απαραίτητο µηχανολογικό και µη εξοπλισµό, αναλαµβάνει τα έξοδα συντήρησής του, αντικατάστασής του (εάν απαιτηθεί) και επισκευής του, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί σε Μονάδες και Πρατήρια τις οδηγίες χρήσης του. η. ιαδικασία πληρωµών προµηθευτών και λογιστικές τακτοποιήσεις µεταξύ εµπλεκοµένων (Πρατήρια- Μονάδες- προµηθευτές),σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές της ΟΙ του Σχηµατισµού. 11. Λύση συµφωνίας συνεργασίας: α. Όταν επίκειται διάλυση των ΕΚΕΜΣ ή του ΣΠ του Σχηµατισµού. β. Όταν υφίστανται οι προϋποθέσεις που καθορίζουν τα (β) και (δ) σχετικά, συµπεριλαµβανοµένου αποδεδειγµένης ακαταλληλότητας των εµπορευµάτων, που τα καθιστούν βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία, κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων από αρµόδια κρατικά ή στρατιωτικά εργαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση η Υπηρεσία δύναται να ενηµερώνει και µη στρατιωτικούς κρατικούς φορείς ή ηµόσιες Υπηρεσίες. γ. Όταν πραγµατοποιείται διενέργεια διαγωνισµού ή άλλης διαδικασίας µε την οποία επιδιώκεται από άλλο κρατικό ή στρατιωτικό φορέα η συγκεντρωτική προµήθεια ενός εφοδίου επ ωφελεία διαφορετικών Σχηµατισµών του ΣΞ και των Μονάδων τους. Τέτοια περίπτωση αφορά ενδεχόµενο συγκεντρωτικό διαγωνισµό προµήθειας αλεύρων τύπου 70% και σκυλοτροφών, από έτερο στρατιωτικό φορέα εξουσιοδοτηµένο για την διεξαγωγή του. δ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της συµφωνίας συνεργασίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από την συναλλαγή του

15 Α-9 προµηθευτή µε το Πρατήριο και τις Μονάδες θίγεται το ηµόσιο συµφέρον, ή ότι µε την συµπεριφορά του προµηθευτή συκοφαντείται ο θεσµός των Ε. και το προσωπικό του (αξκοί-οπλίτες). ε. Όταν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της συµφωνίας συνεργασίας έχει κατατεθεί από άλλο προµηθευτή πιο συµφέρουσα προσφορά και µε καλύτερους όρους για την Υπηρεσία και δεν αποδέχεται ο συµβεβληµένος προµηθευτής βελτίωση των όρων της συµφωνίας ή της προσφοράς του. 12. Λοιποί Όροι συµφωνίας συνεργασίας: α. Αποκλείεται στον αναδειχθέντα προµηθευτή η εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του, ολικά ή µερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο και σε περίπτωση θανάτου του προµηθευτή οι νόµιµοι κληρονόµοι µπορούν να συνεχίσουν την προµήθεια, εφόσον εντός 15 ηµερών, υποβάλουν στην 9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/2 και στα αντίστοιχα Πρατήρια τα απαραίτητα δικαιολογητικά. β. Με την υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας, τα Στρατιωτικά Πρατήρια επιλέγουν προϊόντα από τον επίσηµα υποβαλλόµενο τιµοκατάλογο της εταιρείας, αναλόγως της ζήτησης και των αναγκών. Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός (ΕΜ) Γεώργιος Χαρισόπουλος 4ο ΕΓ/II Σχης(ΠΖ) Βασίλειος Σταυρόπουλος Υποδ ι ο ι κ η τ ή ς ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Προµήθεια Αλεύρου Τύπου 70%. «2» Προµήθεια Σκυλοτροφών SUPER PREMIUM. «3» Προµήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών. «4» Προµήθεια Νωπών Κρεάτων. «5» Προµήθεια Nερών - Γαλακτοκοµικών- Αναψυκτικών- Χυµών.

16 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ Φ.449/16/25735 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 70% 9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 30 Ιουν Στην συναφθείσα συµφωνία συνεργασίας θα προβλέπεται δικαίωµα της Υπηρεσίας για διακοπή της συνεργασίας,πριν το τέλος του εξαµήνου. 2. Στους όρους της συµφωνίας συνεργασίας, θα προβλέπεται η µεταφορά και παράδοση των αλεύρων της ίδιας παρτίδας στην αποθήκη του 785 ΤΕΜ (εκφόρτωση των αλεύρων µε προσωπικό που θα διατίθεται από την Εταιρεία), επί εξαµηνιαίας βάσης (5 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού), ποσότητας που είναι ανάλογη της τροφοδοτούµενης δύναµης των εξυπηρετούµενων Μονάδων και της µηνιαίας κατανάλωσης. Το άλευρο που θα αγοράζεται, θα έχει καθηµερινά, την αξία που αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρηµατικό εφόδιο επί την ηµερήσια τροφοδοτούµενη δύναµη. 3. Στην υπογραφείσα σύµβαση µε τον εν λόγω προµηθευτή, θα αναφέρεται, επιπλέον, ρητώς ότι: α. Οι παραδοτέες ποσότητες αλεύρων θα αφορούν µηνιαίες ανάγκες αρτοποίησης και θα είναι σύµφωνες µε την κάθε φορά ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή του ΓΕΣ/ ΕΜ όσον αφορά τα ποιοτικά- τεχνικά χαρακτηριστικά του εφοδίου. β. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται από τα προαναφερόµενα, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία που αναφέρονται σε θέµατα ελέγχου τροφίµων, θα βαρύνει τον προµηθευτή. γ. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ένα µήνα από την ενηµέρωση του) δεν προσέλθει να τακτοποιήσει τις οφειλές του στις οικείες ιαχειρίσεις Χρηµατικού του Γ ΚΝΟ, ΚΒΙΕΣ, κτλ., να κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλοντας η Υπηρεσία µε ποινική ρήτρα, κατάπτωση της καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής στο Σ.Π. Κοζάνης υπέρ ΜΤΧ Για το σκοπό αυτό να ενηµερώνονται άµεσα οι ΕΜ- ΟΙ, προκειµένου να προβαίνουν σε περαιτέρω ενέργειες από την µη τήρηση των αναγραφοµένων στη συµφωνία συνεργασίας. 4. έον να αποφεύγεται η µακρά εναποθήκευση του αλευριού, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6) µήνες.

17 Α Κατά τις παραλαβές των αλεύρων από το 785 ΤΕΜ, εξουσιοδοτηµένη στρατιωτική επιτροπή παραλαβής αλεύρων, η οποία θα οριστεί από τον Σχηµατισµό και θα εµπλέκει την παρουσία στρατιωτικού κτηνιάτρου και αντιπροσώπου του 785 ΤΕΜ, θα διενεργεί τους προβλεπόµενους ελέγχους δειγµατοληψίες, σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή Αλεύρων τύπου 70 % της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (6 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού). 6. Ο καταλογισµός της δαπάνης γίνεται µε αντίγραφο της παρούσης και µε τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά στα οριστικά έξοδα του ΚΤΣ Κοζάνης στον ΕΦ και ΚΑΕ Λογιστική τακτοποίηση του προµηθευτή και των Μονάδων, κατά τα ισχύοντα, µέσω Σ.Π. Κοζάνης. 8. Επισηµαίνεται, ότι: α. Η τυχόν αύξηση της τιµής προµήθειας, θα εγκρίνεται από την Ταξιαρχία, µετά από υποβολή σχετικής αίτησης του προµηθευτή, που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. β. Με την υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας να κατατεθεί από τον προµηθευτή στο Σ.Π. Κοζάνης, εγγυητική επιστολή, που θα αντιστοιχεί στο 4 % του τεθέντος στόχου (τζίρος για ένα χρόνο) της εταιρείας. 9. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς θα ληφθούν υπόψη παλαιότερες επιτευχθείσες τιµές καθώς και το χρηµατικό αντίτιµο αναπλήρωσης αλεύρων, το οποίο προβλέπει η πιο πρόσφατη Γενική ιαταγή της ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/3 Ο (0,21 Ευρώ/ µερίδα άρτου, χωρίς ΦΠΑ, κρατήσεις κτλ). 10. Να καταστεί σαφές, κατά την υποβολή των προσφορών, εάν στην τιµή του προµηθευτή συµπεριλαµβάνονται µεταφορικά έξοδα κτλ. 11. Αναφορικά µε τους περιοδικούς ελέγχους θα ισχύει ότι: α. Με µέριµνα του προµηθευτή θα αποστέλλονται κατάλληλα υλικά δειγµατοληψίας [γυάλινα βαζάκια του ενός (1) κιλού και πλαστικών σακουλών του ενός (1) και πέντε (5) κιλών] σε συνδυασµό µε την παράδοση νέων παρτίδων αλευριού στα κατά τόπους πρατήρια. Θα λαµβάνονται δείγµατα του υπόψη εφοδίου από την στρατιωτική επιτροπή για αποστολή στα αρµόδια εργαστήρια για εκείνες τις κατηγορίες των φυσικοχηµικών εξετάσεων, που προβλέπει η σχετική Προδιαγραφή. β. Με κάθε προσωρινή παραλαβή παρτίδων αλευριού από τα Πρατήρια, η προµηθεύτρια εταιρεία θα αποστέλλει φωτοαντίγραφα των δικών της αποτελεσµάτων για τις εκείνες τις κατηγορίες των φυσικοχηµικών εξετάσεων της υπόψη παρτίδας, που προβλέπει η Προδιαγραφή.

18 Α-1-3 γ. Να προβλέπεται η δυνατότητα πλήρους αντικατάστασης εµπορευµάτων για τα οποία διαπιστώνεται η ακαταλληλότητά τους κατά την παραλαβή τους, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των (α) και (β) οµοίων και µε µέριµνα του προµηθευτή, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας. Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός (ΕΜ) Γεώργιος Χαρισόπουλος 4ο ΕΓ/II Άνχης(ΤΧ) Βάιος Αργυρόπουλος ντής 4 ου ΕΓ

19 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ Φ.449/16/ η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 30 Ιουν 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7 η τροποποίηση/προσθήκη επί του (ε) σχετικού)) 1. Η ξηρά τροφή που προορίζεται για τους στρκούς σκύλους, αποτελεί βιοµηχανοποιηµένη «σύνθετη ζωοτροφή» σε µορφή κροκέτας, που ανήκει στον τύπο «πλήρης τροφή/ζωοτροφή για σκύλους» και λόγω της σύστασής της (πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, ιχνοστοιχεία, βιταµίνες), επαρκεί για το ηµερήσιο σιτηρέσιο και την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των στρκών σκύλων. 2. Απαιτήσεις ασφάλειας και εµπορίας. α. Οι ζωοτροφές που προορίζονται για στρκούς σκύλους διατίθενται και χρησιµοποιούνται µόνο εάν: ζώων. (1) Είναι ασφαλείς. (2) εν έχουν άµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ευεξία των (3) Είναι υγιεινές, αυθεντικές, ανόθευτες, κατάλληλες για τη σκοπούµενη χρήση και σε εµπορεύσιµη ποιότητα. (α) Η σκοπούµενη χρήση, η οποία και αναγράφεται επί της συσκευασίας, ορίζεται ως ακολούθως: 1/ Κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενηλίκων εργαζοµένων σκύλων µεγαλόσωµης φυλής ή ενηλίκων σκύλων µε ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες, προκειµένου για στρκούς σκύλους ηλικίας 1-7 ετών. 2/ Κάλυψη των διατροφικών αναγκών υπερήλικων σκύλων µεγαλόσωµης φυλής, προκειµένου για στρκούς σκύλους µεγαλύτερους των 7 ετών. β. Έχουν επισηµανθεί, συσκευαστεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚ 767/2009 και άλλης εφαρµοστέας κοινοτικής νοµοθεσίας.

20 Α-2-2 γ. εν περιλαµβάνουν ούτε αποτελούνται από πρώτες ύλες των οποίων η διάθεση στην αγορά ή η χρήση τους για τη διατροφή των ζώων υπόκεινται σε περιορισµούς ή απαγόρευση, όπως αυτές καθορίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία. 3. Συσκευασία α. Η τροφή να περιέχεται σε σφραγισµένες συσκευασίες/σάκους από ανθεκτικό υλικό που να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εµπορικά αναγνωρίσιµες και διαθέσιµες. β. Οι συσκευασίες να σφραγίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε µετά το άνοιγµά τους, η σφραγίδα να καταστρέφεται και να µην µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. γ. Απαγορεύεται η προµήθεια χύδην τροφής. 4. Υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήµανσης α. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις επισήµανσης παρέχονται στο σύνολό τους σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, του περιέκτη ή της προσαρτηµένης ετικέτας σε εµφανή θέση, µε τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, στην ελληνική γλώσσα. β. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις ή επισηµάνσεις, πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα και να µην καλύπτονται από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Αναγράφονται µε χρώµα, γραµµατοσειρά και µέγεθος που δεν καλύπτει ούτε τονίζει κανένα µέρος των πληροφοριών, εκτός εάν αυτή η διαφοροποίηση γίνεται για να δοθεί έµφαση στις δηλώσεις προφυλάξεων. γ. Στις υποχρεωτικές ενδείξεις ή επισηµάνσεις, περιλαµβάνονται: (1) Ο τύπος της τροφής (πλήρης τροφή για σκύλους). (2) Το είδος και οι κατηγορίες ζώου για το οποίο προορίζεται η ζωοτροφή, όπως περιγράφεται στην παρ. 2α(3)(α). (3) Η ονοµασία, η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση του υπεύθυνου επιχείρησης ζωοτροφών, που είναι αρµόδιος για την επισήµανση (4) Ο αριθµός αναφοράς παρτίδας ή φορτίου.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια ζωοτροφών για τις Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 12.712,49 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 12.712,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.1 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.1 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.1 / 2015 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 14.989,45 με Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 14.989,45 με Φ.Π.Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569854 2015-02-11

15REQ002569854 2015-02-11 15REQ002569854 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού, είναι :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού, είναι : ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ζωοτροφών» ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:48601/28-08-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/966

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. µελέτης 80/2015 CPV: 15713000-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Αρ. µελέτης 80/2015 CPV: 15713000-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Πληροφορίες: Β. Ιωάννου - Ν. Στεργιάδης Τηλ.:2531084675-2531022810

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Πίνακας Αποδεκτών Συµβάσεις- ιαγωνισµοί 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 Φ. 600.163/17/7367 Σ.1080 Κοµοτηνή, 29 Iουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 13-03-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/2987

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002688883 2015-04-03

15REQ002688883 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Πληροφορίες: Β. Ιωάννου - Ν.Στεργιάδης Τηλ.:2531084675-2531022810

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια «αναψυκτικών, χυμών & εμφιαλωμένων νερών» από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια «αναψυκτικών, χυμών & εμφιαλωμένων νερών» από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

1. Κοτόπουλα Τ. 65% Α.%

1. Κοτόπουλα Τ. 65% Α.% Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569931 2015-02-11

15REQ002569931 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1738

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569971 2015-02-11

15REQ002569971 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1739

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Πίνακας Αποδεκτών Συµβάσεις- ιαγωνισµοί 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 Φ. 600.163/38/9269 Σ.1906 Κοµοτηνή,27 Νοε 15

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 10/07/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8145/745355

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΤΙΔΙΑ Πιθανή δαπάνη 26.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Αρτίδια 159.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Τα αρτίδια θα είναι βάρους 60-65 γραμμαρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα. Προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 Α.Π. 1117 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν την οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια «ειδών αρτοποιείου» από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια «ειδών αρτοποιείου» από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1β Πορταριάς 30, ΤΚ 11523 Αθήνα Τηλ. (εξωτ.) : 2106552502 ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β FAX : 2106560086

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 100 /2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 100 /2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 100 /2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, την διενέργεια προμήθειας υλικών (Φαρμακευτικά Είδη,CPV:33680000-0),

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19036 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Τμ. Προσωπικού ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Νωπής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Γρ. Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ.7216/4-3-2012 Τηλεφ 2132088715 Fax 2132088530 Πληροφορίες Δ. Παρασκευοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα