9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ Τηλέφ. (Εσωτ.) 1143 Φ.449/16/25735 Σ.1653 Κοζάνης, 30 Ιουν 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ Τηλέφ. (Εσωτ.) 1143 Φ.449/16/25735 Σ.1653 Κοζάνης, 30 Ιουν 14"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών 9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ Τηλέφ. (Εσωτ.) 1143 Φ.449/16/25735 Σ.1653 Κοζάνης, 30 Ιουν 14 ΘΕΜΑ: Στρατιωτικά Πρατήρια (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς προµηθευτές για την υποβολή αιτηµάτων σύναψης συµφωνιών συνεργασίας µε τα Στρατιωτικά Πρατήρια Κοζάνης- Φλώρινας- Καστοριάς) ΣΧΕΤ : α. Ν 1400/73 («Περί Κατάστασης των Αξκών των Ε.») β. ΣΚ 5-98 («Στρατιωτικά Πρατήρια») γ. ΣΚ («Έλεγχος Τροφίµων») δ. «Οδηγίες Λειτουργίας Στρατιωτικών Πρατηρίων & Ανεφοδιασµού των Μονάδων µέσω αυτών»/2009/γεσ/ ΕΜ/4 ο Γρ/β1. ε. Φ.449/14/25282/ Σ.1535/18 Ιουν 14/9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/2 στ. Φ.449/15/25419/ Σ.1582/23 Ιουν 14/9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/2 1. Γνωρίζεται ότι, µε το (ε) σχετικό, η 9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ κοινοποίησε συνολική πρόσκληση ενδιαφέροντος για προµηθευτές, οι οποίοι επιθυµούν να συνάψουν νέες συµφωνίες συνεργασίας µε τα Στρατιωτικά Πρατήρια της ΠΕ της, προκειµένου να υποβληθούν συγκεντρωτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες οικονοµικές προσφορές για την προµήθεια βασικών ειδών και την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στο ΣΠ Κοζάνης. 2. Επισηµαίνεται ότι, µε τις συναφθείσες συµφωνίες συνεργασίας δύναται γενικά να καλύπτονται οι ανάγκες των υποστηριζοµένων Μονάδων ΣΞ που εδρεύουν σε Αµύνταιο - Κοζάνη - Φλώρινα - Γρεβενά Καστοριά, του στρατιωτικού προσωπικού του Σχηµατισµού και των οικογενειών τους, καθώς και λοιπών δικαιούχων εισόδου στα Πρατήρια της 9 ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, όπως η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ικαστικού υπάλληλοι, η Πολεµ. Αεροπορία κτλ. 3. Ωστόσο, κατόπιν τροποποιήσεων που έχουν επέλθει επί διατάξεων (υγειονοµικού και µη χαρακτήρα), οι οποίες είχαν συµπεριληφθεί στην αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η Υπηρεσία θεωρεί απαραίτητη την αποστολή νεότερης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το παρόν. 4. Η προµήθεια βασικών ειδών και η παροχή υπηρεσιών, κατόπιν σύναψης σχετικής συµφωνίας, αφορούν γενικά τις παρακάτω περιπτώσεις: α. ιάφορα είδη διατροφής, τρόφιµα της κλίµακας ΓΚΤΕ, τα οποία δεν χορηγούνται από την Υπηρεσία-λοιπά τυποποιηµένα τρόφιµα-είδη συσσιτίου και λοιπά είδη παρασκευής του (πχ αναψυκτικά, χυµοί, νερά, γαλακτοκοµικάτυροκοµικά προϊόντα, αλλαντικά, ζαχαρώδη είδη, µπαχαρικά, Κ/Ψ τρόφιµα, νωπά κρέατα, νωπά οπωρολαχανικά, ξηροί καρποί, ζυµαρικά, ποτά κτλ). β. Στρατιωτικά Είδη (ένδυσης, υπόδησης, διακριτικά) αποκλειστικά από συµβεβληµένους προµηθευτές µε τα ΕΚΕΜΣ λοιπά είδη ενδύσεως.

2 -2- γ. Είδη εξοπλισµού χώρων και συντήρησης εγκαταστάσεων-µέσων. δ. Είδη γενικού εµπορίου, γραφική ύλη, είδη υπολογιστών, αυτοκινήτων, αναλώσιµα είδη για εκτυπωτές κτλ. ε. Γενικά είδη επώνυµων προϊόντων, τα οποία αποτελούν αντικείµενο πώλησης απο σούπερ-µάρκετ (πχ καλλυντικά, είδη καθαριότητας κτλ). στ. Αλεύρι τύπου 70% και προµήθεια σκυλοτροφών κατηγορίας SUPER PREMIUM,χωρίς να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την Υπηρεσία η προµήθεια ταιστρών και ποτιστρών (1 η τροποποίηση/προσθήκη επί του (ε) σχετικού), που καλύπτουν ανάγκες των Μονάδων του Σχηµατισµού. ζ. Παροχή διαφόρων υπηρεσιών σε δικαιούχους εξυπηρέτησης των Πρατηρίων από κατάλληλο ιδιώτη σε θέµατα πχ ηλεκτρολογικά-υδραυλικάοικοδοµικά, Η/Υ, εκτυπωτών κτλ. 5. Απώτερη επιδίωξη της Υπηρεσίας αποτελεί η σύναψη συµφωνιών συνεργασίας µε έναν ή περισσότερους προµηθευτές, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε τουλάχιστον ένα (1) από τα Πρατήρια του Σχηµατισµού (και σε όποια περίπτωση είναι εφικτή η παροχή των ίδιων προϊόντων και υπηρεσιών προς όλα τα Πρατήρια του) σε τιµές ανταγωνιστικές σε σχέση µε τις αντίστοιχες της αγοράς και σύµφωνα µε τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές που καθορίζει η Υπηρεσία, ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών και γενικότερα η ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία (2 η τροποποίηση/ προσθήκη επί του (ε) σχετικού). 6. Τονίζεται ότι, το παρόν δεν συνιστά κάποια µορφή προκήρυξης ενός πρόχειρου ή δηµόσιου διαγωνισµού, αλλά αποτελεί πρωτοβουλία του Σχηµατισµού για την ενηµέρωση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού προµηθευτών, όσον αφορά τις υπάρχουσες ανάγκες προµήθειας εφοδίων και την περιγραφή της διαδικασίας σύναψης των συµφωνιών συνεργασίας. Ως εκ τούτου, οι προµηθευτές που θα λάβουν γνώση του παρόντος και θα υποβάλλουν σχετικό αίτηµα σύναψης συµφωνίας συνεργασίας ΑΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ (Β) ΚΑΙ ( ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ Π 118/07 (3 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού). 7. Κατόπιν των παραπάνω, µε το παρόν αναλύονται τα εξής: α. Παράρτηµα«Α»: (1) Καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία πρίν και µετά την σύναψη µίας συµφωνίας συνεργασίας µε τα Πρατήρια.

3 -3- (2) ίνονται πληροφορίες που αφορούν τους δυνατούς τρόπους συνεργασίας των Στρατιωτικών Πρατηρίων µε τους προµηθευτές, την διαδικασία πληρωµής των προµηθευτών, τις υποχρεώσεις των προµηθευτών έναντι της Υπηρεσίας για την κανονική εφαρµογή των συµφωνιών συνεργασίας, τα είδη των ελέγχων και των κυρώσεων που υφίστανται οι προµηθευτές. Επιπλέον περιγράφεται η διαδικασία τιµολόγησης των προϊόντων που θα πωληθούν από τα Πρατήρια, τα κριτήρια και η διαδικασία κατακύρωσης µίας συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ πρατηρίων και προµηθευτών. (3) Στις Προσθήκες«1»,«2»,«3», «4» και «5» δίνονται λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε την διαδικασία προµήθειας συγκεκριµένης κατηγορίας εφοδίων όπως: αλευριού τύπου 70%, σκυλοτροφών SUPER PREMIUM, νωπών οπωρολαχανικών, νωπών κρεάτων, νερών - γαλακτοκοµικών- αναψυκτικώνχυµών. β. Παράρτηµα«Β» : Αναφέρονται τα πρότυπα και οι ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρεί κάθε κατηγορία εφοδίου. Για τις κατηγορίες ειδών για τα οποία η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν καθόρισε τεχνικές προδιαγραφές,θα θεωρείται ότι εφαρµόζεται η ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών, τα κριτήρια ελέγχου που έχουν προσδιορισθεί από επίσηµους φορείς όπως ο ΕΛΟΤ, ο ΕΦΕΤ και οι διαδικασίες πιστοποίησης της ποιότητας διαφόρων προϊόντων ή των φορέων που εξουσιοδοτούνται µε την αρµοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικών ποιότητας, µέσω του ΕΣΥ (Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης). 8. Η παραλαβή των Τεχνικών Προδιαγραφών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, των υποδειγµάτων της αίτησης συνεργασίας µε το ΣΠ και του εντύπου υποβολής οικονοµικής προσφοράς θα γίνεται µέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Κοζάνης- Φλώρινας- Καστοριάς. 9. Η υποβολή των αιτηµάτων συνεργασίας και των επισυναπτόµενων µε αυτά δικαιολογητικών συµµετοχής στην διαδικασία σύναψης συµφωνίας συνεργασίας θα γίνει συγκεντρωτικά προς το Στρατιωτικό Πρατήριο Κοζάνης (Στρδο «Μακεδονοµάχων», ΣΤΓ 900, Κοζάνη) µε αποστολή ενσφράγιστου φακέλου. Ο υπόψη φάκελος να φέρει στην εξωτερική όψη του τα στοιχεία της εταιρείας που τον αποστέλλει (πχ ονοµασία εταιρείας, δνση, φάξ, τηλέφωνο κτλ), ως αναγραφόµενη ένδειξη επί της ίδιας όψης την εξής πρόταση: Υποβολή αιτήµατος σύναψης συµφωνίας συνεργασίας µε το ΣΠ.. (πχ Καστοριάς) και λοιπά δικαιολογητικά για την προµήθεια (πχ σκυλοτροφών),στο πλαίσιο συνολικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ειδών στα ΣΠ της 9 ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/ Λοιπές πληροφορίες ή διευκρινήσεις µπορούν να αναζητηθούν στα παρακάτω τηλέφωνα: α. Τηλ. ΣΠ Καστοριάς: (τηλέφωνο και φάξ) ή , υπέυθυνος Ανθλγός(Α Β) ηµήτριος Ζαφείρης.

4 β. Τηλ. ΣΠ Φλώρινας: (τηλέφωνο και φάξ, υπεύθυνος Λγός(ΠΖ) Στάιος Λάζαρος. γ. Τηλ. ΣΠ Κοζάνης: , υπεύθυνος Ανθλγός(ΑΠΒ) Ζιώγας ηµήτριος, φάξ: δ. Χειριστής Θέµατος: Υπλγός(ΕΜ) Γεώργιος Χαρισόπουλος, τηλ. ΟΤΕ: , φάξ: Η προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών και προσφορών παρατείνεται µέχρι τις 31 Ιουλ 14 (3 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού). 12. Τα Εµπορικά Βιοµηχανικά - Επιµελητήρια, οι ήµοι και οι Εµπορικοί Σύλλογοι προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την εκ νέου ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων προµηθευτών, δεδοµένου της έγγραφης ενηµέρωσης που έτυχαν µε το (στ) σχετικό από τον Σχηµατισµό για την εκ νέου αποστολή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 13. Τα Στρατιωτικά Πρατήρια του Σχηµατισµού να µεριµνήσουν για την γνωστοποίηση της παρούσας σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό προµηθευτών. 14. Τα Στρατιωτικά Πρατήρια ΕΚΕΜΣ - Λάρισας- Θεσσαλονίκης- Βέροιας- Ιωαννίνων, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν την τροποποιηµένη πρόσκληση ενδιαφέροντος σε συµβεβληµένες εταιρείες και δίκτυα διανοµής µε δυναµικότητα ανάλογη για την κάλυψη των αναγκών Πρατηρίων - υποστηριζόµενων Μονάδων του Σχηµατισµού (γεωγραφική ακτίνα, η οποία εκτείνεται σε περιοχές όπως Κοζάνη- Γρεβενά- Αµύνταιο-Φλώρινα- Καστοριά). 15. Το ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο σύστηµα ΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδα: 16. Το παρόν κείµενο ελέγχθηκε από την 9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/ ΟΙ και το τµήµα ΥΓ του Σχηµατισµού για τα θέµατα αρµοδιότητας τους. Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός (ΕΜ) Γεώργιος Χαρισόπουλος 4ο ΕΓ/II -4- Ταξχος Γρηγόριος Γρηγοριάδης ι ο ι κ η τ ή ς

5 -5- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» ιαδικασία Εισαγωγής-Πώλησης Προϊόντων στα Στρατιωτικά Πρατήρια,µέσω Σύναψης Συµφωνιών Συνεργασίας. «Β»Προµηθευόµενα Προϊόντα για τα οποία έχουν εκδοθεί Τεχνοικές Προδιαγραφές από την Στρατιωτική Υπηρεσία. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ ΕΚΕΜΣ ΣΠ Λάρισας-Θεσσαλονίκης- Βέροιας- Ιωαννίνων ΣΠ Κοζάνης- Φλώρινας- Καστοριάς Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Γρεβενών, Εµµανουήλ Παππά 7, Γρεβενά ΤΚ 51100, φάξ: , Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Καστοριάς, Μητροπόλεως 60, Καστοριά ΤΚ 52100,φάξ: Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κοζάνης, Ι. Φαρµάκη 2, Κοζάνη ΤΚ.: 50100,φάξ: Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φλώρινας, Μεγαρόβου 19, Φλώρινα ΤΚ 53100,φάξ: Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βέροιας, Κεντρικής 3, Τ.Κ 59100,φάξ: Εµπορικός Σύλλογος Κοζάνης, Πάροδος Ελ. Βενιζέλου 3, ΤΚ 51100,φάξ: Εµπορικός Σύλλογος Πτολεµαίδας, Νοσοκοµείου 11, ΤΚ 50200,φάξ: Εµπορικός Σύλλογος Γρεβενών Ελ. Βενιζέλου 3, ΤΚ.51100,φάξ: Εµπορικός Σύλλογος Καστοριάς, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ ,φάξ: ήµος Αµυνταίου, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Γρ. Νικολαΐδη 2, Αµύνταιο ΤΚ ,(τηλ Γραµµατεία ηµάρχου): / ήµος Εορδαίας, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, 25 ης Μαρτίου 15, Πτολεµαΐδα Τ.Κ , τηλ: , φάξ: ήµος Πτολεµαίδας, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, 25 ης Μαρτίου 8, Πτολεµαίδα, ΤΚ.:50200,τηλ: , φάξ: ήµος Καστοριάς, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Σκαπέρδειο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά, ΤΚ 52100, τηλ: , φάξ: ήµος Κοζάνης, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Πλατεία Νίκης, Κοζάνη ΤΚ 50100,τηλ: , φάξ: ήµος Φλώρινας, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Μεγ. Αλεξάνδρου 105, Φλώρινα ΤΚ 53100, τηλ: , φάξ: ήµος Γρεβενών, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά ΤΚ , τηλ: ,φάξ: Αποδέκτες για Πληροφορία 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ/ Υ Μ Γ ΣΣ/ Υ Μ- ΕΠΣ- ΕΛ- ΟΙ ΜΕΡΥΠ/ ΕΜ- ΥΓ 8 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ

6 -6-9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ/4 ο ΕΓ ΟΙ 1 ο -15 ο ΣΠ/4 ο ΕΓ 106 Α/Κ ΜΜΠ 586 Μ/Π ΤΠ 2 η ΑΚΑ 785 ΤΕΜ 658 ΠΑΠ Γ-ΚΝΟ 9 ο ΤΥΠ ΤΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ 10 ΜΕ ΣΥ υτ. Μακεδονίας 3 Ος ΛΕ/315 ΣΠΤΧ 382 ΛΕΣ 9 ΛΜΧ 9 Λ Β ΛΣ/9ης Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ΛΑΦ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΤΣ Κοζάνης Μέλη Τεχνικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Στρατιωτικών Πρατηρίων της 9 ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ- Μέλη Επιτροπής Προελέγχου Εγκαταστάσεων- Βιοµηχανιών της 9 ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ

7 9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ 30 Ιουν 14 Φ.449/16/25735/Σ.1653 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ, ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Χαρακτηρισµός Προµηθευτή ως εσωτερικό ή εξωτερικό συνεργάτη: α. Ως εσωτερικός συνεργάτης θα θεωρείται ο συµβεβληµένος προµηθευτής, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του παρέχονται σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς ή Έτερων Αρχών και Κλάδων, στο στρατιωτικό προσωπικό και σε λοιπούς δικαιούχους εκµετάλλευσης των Πρατηρίων, µέσω των εγκαταστάσεων του ίδιου του Πρατηρίου. Σε αυτή την περίπτωση δεσµεύεται µέρος του χώρου του για την προβολή- διάθεση- πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. β. Ως εξωτερικός συνεργάτης θα θεωρείται ο συµβεβληµένος προµηθευτής, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του παρέχονται σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς ή Έτερων Αρχών και Κλάδων, στο στρατιωτικό προσωπικό και σε λοιπούς δικαιούχους εκµετάλλευσης των Πρατηρίων, µέσω των δικών του εγκαταστάσεων (από την έδρα της επιχείρησης). 2. Απαραίτητα δικαιολογητικά προς προσκόµιση, ΠΡΙΝ την σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µε το ΣΠ: α. Αίτηση συνεργασίας µε το Πρατήριο (το υπόδειγµα αίτησης του (δ) σχετικού διαφέρει για τον προµηθευτή που επιθυµεί να συνεργαστεί µε το Πρατήριο ως εσωτερικός συνεργάτης, σε σχέση µε την περίπτωση σύναψης εξωτερικής συνεργασίας). Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές καλούνται να υποβάλλουν, µέσω της συγκεκριµένης αίτησης, στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή τους. Τονίζεται ότι, τυχόν ελλιπής συµπλήρωση του εντύπου ή ελλιπή υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ασαφείς ή ψευδείς πληροφορίες επί των ζητηθέντων, θα αποτελούν αιτία απόρριψης εξέτασης του ενδεχοµένου σύναψης συµφωνίας συνεργασίας µε τον υπόψη προµηθευτή, χωρίς οποιοδήποτε δικαίωµα άσκησης ένστασης αυτού προς την Υπηρεσία. β. Υποβολή εντύπου οικονοµικής προσφοράς µε επισύναψη επίσηµων τιµοκαταλόγων, των οποίων οι εγγραφές να είναι ευανάγνωστες και σαφείς, όπως απαιτεί το αντίστοιχο υπόδειγµα του (δ) σχετικού και θα αφορούν τιµές χονδρικής πώλησης, χωρίς ΦΠΑ µε τα αντίστοιχα ποσοστά έκπτωσης % επί αυτών κτλ. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να καταστούν εγγράφως και µε σαφήνεια, εκ µέρους του προµηθευτή, τα εξής: (1) Τις ανάγκες ποιων Στρατιωτικών Πρατηρίων δύναται να καλύψει. (2) Εάν διαθέτει τα µεταφορικά µέσα για την µεταφορά των προϊόντων (ιδιαίτερα τα ευπαθή) του στην έδρα του ΣΠ και των Μονάδων που υποστηρίζουν (αθροιστικά ή διαζευκτικά), µε δεδοµένο ότι έχουν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι

8 Α-2 απαραίτητες εξειδικευµένες (σε όποια περίπτωση προµήθειας απαιτείται πχ Κ/Ψ) άδειες για την εν λόγω χρήση τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (3) Το εκτιµώµενο ποσοστό % της επιβάρυνσης επί των προσφερόµενων τιµών προµήθειας, που θα επιφέρει η ανάληψη υποχρέωσης µεταφοράς των προϊόντων στην έδρα των ΣΠ, των Υποστηριζόµενων Μονάδων ή και των δύο (2), εκ µέρους του προµηθευτή µε δικά του µέσα. γ. Για τις υποβαλλόµενες οικονοµικές προσφορές ειδικών κατηγοριών προµήθειας προϊόντων ισχύουν τα παρακάτω: (α) Προµήθειες σκυλοτροφών: Οι προσφορές θα έχουν την µορφή έκπτωσης %, επι της χονδρικής τιµής ανά κιλό προϊόντος πώλησης του επίσηµου τιµοκαταλόγου της αντιπροσωπευόµενης εταιρείας. Η προµήθεια θα αφορά κάλυψη αναγκών του ΣΠ Κοζάνης, θα προβλέπεται όµως, µέσω της σύναψης συµφωνίας συνεργασίας το ενδεχόµενο τροποποίησης του αριθµού των εξυπηρετούµενων Μονάδων- Πρατηρίων, όταν το επιβάλουν υπηρεσιακοί λόγοι. (β) Προµήθειες οπωρολαχανικών: : Οι προσφορές θα έχουν την µορφή έκπτωσης %, επι του επίσηµου τιµοκαταλόγου της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης για κάθε είδος και θα αφορά την προµήθεια νωπών οπωρολαχανικών, προς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ κάλυψη των αναγκών του ΣΠ Κοζάνης και όλων των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης (ανεξαρτήτου διοικητικής υπαγωγής). (γ) Προµήθειες νωπών κρεάτων: Οι προσφορές θα έχουν την µορφή προσφερόµενης τιµής ανά κιλό, χωρίς ΦΠΑ και θα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ κάλυψη των αναγκών του ΣΠ Κοζάνης και όλων των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης (ανεξαρτήτου διοικητικής υπαγωγής). (δ) Προµήθειες αλεύρου τύπου 70%: Οι προσφορές θα έχουν την µορφή προσφερόµενης τιµής ανά κιλό, χωρίς ΦΠΑ και θα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ προµήθεια µέσω του ΣΠ Κοζάνης για την κάλυψη αναγκών αρτοποίησης και όλων των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης (ανεξαρτήτου διοικητικής υπαγωγής)- Φλώρινας- Αµυνταίου-Γρεβενών. (ε) Προµήθεια συσκευασµένου γάλακτος: Στις υποβαλλόµενες προσφορές θα δοθεί έµφαση στις πιο συµφέρουσες τιµές γάλακτος σε συσκευασίες των 5 ή 10 λίτρων η καθεµία, προς επίτευξη οικονοµίας στις διενεργούµενες δαπάνες των ιαχειρίσεων Μισθοτροφοδοσίας για το συσσίτιο. (στ) Προµήθεια Κ/Ψ τροφίµων (πχ αλιεύµατα) µε επίπαγο: Οι προσφερόµενες τιµές των προϊόντων µε επίπαγο θα αφορούν το καθαρό βάρος του κατεψυγµένου τροφίµου, το οποίο πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία και να διαχωρίζεται σαφώς από την αντίστοιχη αναγραφόµενη ένδειξη για το βάρος µε επίπαγο. Οι προµηθευτές να καθορίσουν µε αναφορά-δέσµευση το ποσοστό του επίπαγου για τα ιχθυρά σε χύµα µορφή.

9 Α-3 δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 περί µη καταδίκης του υπεύθυνου της εταιρείας καθώς και κήρυξής της σε πτώχευση ή εκκαθάριση. Ειδικότερα, για εταιρείες Ε.Π.Ε και Ο.Ε η υπέυθυνη δήλωση θα αφορά τους διαχειριστές των εταιρειών, ενώ για τις επιχειρήσεις Α.Ε θα αφορά τον πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 µε την οποία θα καθορίζεται ρητά η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και των όρων της, εκ µέρους του προµηθευτή, η σύµφωνη γνώµη και συµµόρφωσή του για τα καθοριζόµενα από τα (α) έως (δ) σχετικά, αναφορικά µε την διαδικασία σύναψης συµφωνίας συνεργασίας και την εφαρµογή αυτής, όταν επικυρωθεί η σύναψή της. Στην ίδια δήλωση αναγράφεται, εν γνώσει των συνεπειών του νόµου, η µη συµµετοχή µόνιµων εν εφεδρεία αξκών των τριών (3) κλάδων των Ε. ή αποστράτων στην άµεση ή έµµεση αντιπροσώπευση εµπορικών- βιοµηχανικών οίκων και επιχειρήσεων ηµεδαπής ή αλλοδαπής κατά την διάρκεια συναλλαγής µε τις Ε., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει το Ν 1400/73 («Περί Κατάστασης των Αξκών των Ε.»). στ. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται από την φόρµα αίτησης συνεργασίας. Η Υπηρεσία θεωρεί απαραίτητο να γνωρίζει βασικά στοιχεία της επιχείρησης των ενδιαφερόµενων προµηθευτών όπως: διεύθυνση- περιοχή εγκαταστάσεων επιχείρησης, αριθµούς τηλεφώνων- φάξ, ΤΚ, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδων της επιχείρησης ή , στοιχεία-τηλέφωνο εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της εταιρείας, µε τον οποίο θα επικοινωνεί το αρµόδιο τµήµα της,όποτε κριθεί αναγκαίο. ζ. Εάν η επιχείρηση δεν παρασκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν τότε να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία της επιχειρηµατικής µονάδας που το παράγει και να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων των (α) έως (δ) σχετικών και της παρούσας από την επιχείρηση, η οποία ολικά ή µερικά εκµεταλλεύεται την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένης της σύµφωνης γνώµης της για την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, στο πλαίσιο σύναψης συµφωνίας συνεργασίας. η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 ότι έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας για τα είδη του Παραρτήµατος«Β» και ότι δεν έχει αποκλεισθεί µε απόφαση της ιεραρχίας των Ε. ή άλλου κρατικού φορέα ή ΝΠ από την συµµετοχή του για την σύναψη ανάλογων συµφωνιών ή συµβάσεων προµήθειας. 3. Απαραίτητα δικαιολογητικά προς προσκόµιση, ΜΕΤΑ την σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µε το ΣΠ:

10 Α-4 α. Πιστοποιητικό Εµπορικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου ότι είναι µέλος στο τρέχον έτος. β. Εξουσιοδοτική επιστολή του εµπορικού οίκου, του οποίου τυγχάνει αντιπρόσωπος. γ. Βεβαίωση αρµόδιου φορέα για το νόµιµο της λειτουργίας του (περίπτωση συνεταιρισµού). δ. Βεβαίωση Εφαρµογής συστήµατος αυτοελέγχου (τρόφιµα-ποτά), αναλόγως της δυναµικότητας της επιχείρησης. Επιχειρήσεις οι οποίες λόγω µικρής δυναµικότητας δεν µπορούν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ΗΑCCP, να είναι σε θέση να υποβάλουν τον αντίστοιχο οδηγό υγιεινής που τηρούν. ε. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας µε υποχρέωση δίµηνης ανανέωσής του. στ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου ότι ο προµηθευτής δεν έχει καταδικασθεί για αδικήµατα του άρθρου 43 του Π 60/2007,του Αγορανοµικού Κώδικα σε σχέση µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα ή για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία ή δόλια χρεωκοπία. ζ. Πιστοποιητικό διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. η. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συµφωνίας συνεργασίας, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από την Ταξιαρχία, µε νεότερη διαταγή της, για κάθε προµήθεια. Ο χρόνος ισχύς της υπόψη επιστολής να καλύπτει τουλάχιστον το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους και δύο (2)επιπλέον εξαµήνων (εκτιµώµενο διάστηµα εφαρµογής σύµβασης). θ. Φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας του οδηγού του µεταφορικού οχήµατος της εταιρείας µε ταυτόχρονη επίδοση του Φ/Α της άδειας του οδηγού και του υπόψη µεταφορικού µέσου στα Στρατιωτικά Πρατήρια και τις Μονάδες των οποίων οι έδρες έχουν καθοριστεί ως χώρος παραλαβής εµπορευµάτων για συγκεκριµένα εφόδια. ι. Στοιχεία της ταυτότητας του αντιπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παρευρίσκεται σε διαδικασίες δειγµατοληψιών κατά την παράδοση των προϊόντων του στις έδρες των Πρατηρίων ή των Μονάδων. κ. Πιστοποιητικό «ΑGROCERT» του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εκδιδόµενο από τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων σε ότι αφορά προµήθεια αγελαδινού γάλακτος και τυριού φέτας ΠΟΠ. Το τυρί φέτα πρέπει ως προϊόν να καλύπτει τις αντίστοιχες ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

11 Α-5 4. Προέλεγχος Εγκαταστάσεων Βιοµηχανιών Τροφίµων και Ποτών: Προµηθευτές οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εισαγωγή προϊόντων τους (τρόφιµα-ποτά, σκυλοτροφές κτλ.), µέσω Πρατηρίων, ΑΠΟ ΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ τον προέλεγχο των εγκαταστάσεων τους από εξουσιοδοτηµένη στρατιωτική επιτροπή, η οποία, µε βάση τους ενδείκτες επιθεώρησης του (γ) σχετικού, θα ελέγξει την κατάσταση των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε οι οικονοµικές τους προσφορές θα απορρίπτονται από οποιαδήποτε εξέταση. Προµηθεύτριες εταιρείες, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από άλλη αρµόδια στρατιωτική επιτροπή και δεν έχουν κριθεί απορριπτέες, να συµπεριλάβουν στις υπεύθυνες δηλώσεις τους την ηµεροµηνία επιθεώρησης και την επιθεωρούσα αρχή. Η 9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ θα επαληθεύσει τα υπόψη στοιχεία για εξακρίβωση µε την αρµόδια Υπηρεσία. Η ισχύς της επιθεώρησης προελέγχου για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν απορριφθεί θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της συµφωνίας συνεργασίας και δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.(4 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού). 5. Έρευνα αγοράς-έλεγχος προσφορών και επιλογή της πιο συµφέρουσας επιλογής προµηθευτή για την Υπηρεσία: Εφόσον τα δικαιολογητικά των προµηθευτών είναι πλήρη, τα αποτελέσµατα του προελέγχου των εγκαταστάσεων ήταν θετικά για τον προµηθευτή και κατόπιν εφαρµογής των καθοριζόµενων στην παρ.3, εξετάζονται οι οικονοµικές προσφορές σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές προϊόντων στην ελεύθερη αγορά. Τονίζεται ότι είναι εφικτή η περαιτέρω διαπραγµάτευσης τιµών και επανυποβολή των οικονοµικών προσφορών των ενδιαφερόµενων προµηθευτών, εάν η συντριπτική πλειοψηφία των κατατιθέµενων προσφορών βρίσκονται σε επίπεδα άνω των αντίστοιχων, που υπάρχουν στην αγορά. Κατόπιν κατακυρωτικής διαταγής της 9 ης Μ/ΠΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/2 εγκρίνεται η υπογραφή σύναψης συµφωνίας συνεργασίας για την προµήθεια των υπόψη προϊόντων,. Στόχος της τελικής οικονοµικής προσφοράς είναι η διαµόρφωση τιµών πώλησης ανταγωνιστικότερων σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές της ελεύθερης αγοράς. Γνωρίζεται ότι, η σύγκριση τιµών αφορά την τελική τιµή πώλησης ενός προϊόντος µέσω Πρατηρίου, όπως αυτή διαµορφώνεται από την καθαρή τιµή προσφοράς ενός προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και του κέρδους 10% του ΣΠ. 6. Χρονική διάρκεια συµφωνίας συνεργασίας-ανανέωση συµφωνιών συνεργασίας: Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης της υπόψη συµφωνίας, κατόπιν εφαρµογής των καθοριζοµένων στα (β) και (δ) όµοια. Με την έγκριση της ανανέωσης συµφωνίας συνεργασίας και πρό της υπογραφής της, οι εσωτερικοί συνεργάτες καταβάλουν στην ιαχείριση Χρηµατικού του ΣΠ το 1% του τζίρου που πραγµατοποίησαν στο χρόνο ισχύος της προηγούµενης συµφωνίας. 7. Χρόνος ισχύος των τιµών πώλησης προϊόντων: Στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς καθορίζεται από την εταιρεία η διάρκεια ισχύος αυτής. Μέχρι την λήξη της, οι τιµές των προϊόντων µένουν σταθερές. Όµως, δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της συµφωνίας συνεργασίας να ζητείται

12 Α-6 από την προµηθεύτρια εταιρεία επαναδιαπραγµάτευση των τιµών, όταν κατόπιν έρευνας αγοράς από εξουσιοδοτηµένη επιτροπή της Υπηρεσίας, οι τιµές του Πρατηρίου δεν είναι ανταγωνιστικές σε σχέση µε του ελεύθερου εµπορίου. Μάλιστα, είναι δυνατή η λύση της ισχύουσας συµφωνίας συνεργασίας, όταν δεν συµφέρει την Υπηρεσία το συµφωνηµένο επίπεδο τιµών. Εκ µέρους του προµηθευτή, είναι δυνατή οποιαδήποτε ανατίµηση ή εισαγωγή ενός νέου προιόντος, µόνο κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος προς την Υπηρεσία, προκειµένου να εξεταστεί η υλοποίηση ή µη του υποβληθέντος αιτήµατος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η οποιαδήποτε εισαγωγή νέου προϊόντος (σε σχέση µε τα ήδη κατακυρωθέντα προς προµήθεια) ή ανατίµηση εισαχθέντων προϊόντων µε πρωτοβουλία της εταιρείας. Λοιπά, όπως καθορίζουν τα (β) και (δ) σχετικά. 8. Τρόποι Συνεργασίας Προµηθευτή- Στρατιωτικού Πρατηρίου: α. Με έκδοση τιµολογίου στο όνοµα του ΣΠ για τα είδη µεταπώλησης του προµηθευτή και την ευθύνη διαχείρισης να έχει το ίδιο το ΣΠ. β. Με έκδοση δελτίου αποστολής στο όνοµα του ΣΠ και µε την ευθύνη διαχείρισης να την έχει υπάλληλος της εταιρείας. Οι πωλήσεις δύναται να πραγµατοποιούνται µέσω ταµειακών µηχανών του ΣΠ. γ. Τα είδη προς µεταπώληση εισάγονται στο όνοµα του προµηθευτή, ο οποίος διαθέτει στο Πρατήριο δικό του υπάλληλο για την ευθύνη της διαχείρισης πώλησης και χρησιµοποιεί ταµειακή µηχανή της εταιρείας. 9. Παραλαβές προιόντων- Έλεγχοι- Επιστροφές προιόντων : Οι παραλαβές των εµπορευµάτων µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε στην έδρα των Πρατηρίων, είτε των Μονάδων, ανάλογα µε την συµφωνία συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα παρίστανται εξουσιοδοτηµένες στρατιωτικές επιτροπές, η σύνθεση των οποίων καθορίζεται µε διαταγές της Υπηρεσίας και οι οποίες ελέγχουν το εµπόρευµα ποσοτικά και ποιοτικά, πραγµατοποιούν δειγµατοληψίες µε σκοπό την διενέργεια φυσικοχηµικών και λοιπών εξετάσεων από ενδεδειγµένα κρατικά εργαστήρια ή εξειδικευµένα στρατιωτικά εργαστήρια (πχ Γ-ΚΝΟ, ΚΒΙΕΣ κτλ). Η διαδικασία δειγµατοληψίας ακολουθεί τα καθορισθέντα από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, απαιτεί την παρουσία αντιπροσώπου της εταιρείας (βλ. παρ.3ι), ο οποίος σε περίπτωση άρνησής του να παρευρεθεί στην δειγµατοληψία ή εσκεµµένης κωλυσιεργίας του δεν νοµιµοποιείται να ακυρώνει την υλοποίηση της υπόψη διαδικασίας. Τονίζεται ότι: α. Εµπορεύµατα που δεν πληρούν τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας δεν θα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και µε µέριµνα του προµηθευτή θα αντικαθίσταται ακέραια, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας ή άλλη απαίτηση του προµηθευτή έναντι αυτής. β. Το κόστος των εξετάσεων επιβαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος σε περίπτωση που δεν το αποπληρώσει έγκαιρα, υφίσταται κυρώσεις. είγµατα και

13 Α-7 αντιδείγµατα θα αντικαθίστανται ακέραια από τον προµηθευτή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας ή άλλη απαίτηση του προµηθευτή έναντι αυτής. γ. Πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που χρήζουν περιοδικής ανανέωσης µπορούν να ζητηθούν οποιαδήποτε στιγµή από την Υπηρεσία για έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθεί η χρονική ισχύς τους δ. Προϊόντα τα οποία,κατά την εκτίµηση των οργάνων του Πρατηρίου, θεωρούνται ότι αποτελούν στόκ για το Πρατήριο θα επιστρέφονται στον προµηθευτή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα ευπαθή εφόδια όπως τα Κ/Ψ τρόφιµα, τα οποία αλλοιώνονται λόγω διακοπής ρεύµατος στα ψυγεία θα αντικαθίστανται πλήρως από τον προµηθευτή. ε. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εκτέλεση προγραµµατισµένων παραγγελιών των Μονάδων-Πρατηρίων, εκ µέρους του προµηθευτή, επισύρουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις από την συµφωνία συνεργασίας, ενώ σε περίπτωση που οι ανάγκες σε προµήθεια ενός είδους καθίσταται επιτακτικές και µη υλοποιήσιµες από τον προµηθευτή, δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να προβεί στις υπόψη προµήθειες από το ελεύθερο εµπόριο, εκτός πλαισίου της ισχύουσας συµφωνίας και µε την όποια διαφορά τιµής να επιβαρύνει τον προµηθευτή. στ. Επιπλέον, ο έλεγχος εκτός από εργαστηριακός µπορεί να λάβει την µορφή του µακροσκοπικού ελέγχου, ο οποίος, επί το πλείστον, περιλαµβάνει: (1) Εξέταση των συσκευασιών ότι φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, όπως: επωνυµία εταιρείας, ονοµασία και σύνθεση προϊόντος, καθαρό βάρος, ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, τρόπος συντήρησης του προϊόντος µέχρι την λήξη του, τόπος προέλευσης-παραγωγής. (2) Εντοπισµός τυχόν φθορών στην συσκευασία που µπορούν να διευκολύνουν την επίδραση εξωτερικών βλαπτικών παραγόντων ή εξωτερικών ενδείξεων εµφάνισης σηµαδιών σύνθλιψης, δυσάρεστων οσµών και γεύσεων, αλλοίωση του χρώµατος. (3) Αναφορικά µε την προµήθεια νωπών οπωρολαχανικών, απαγορεύεται η ανάµειξη διαφορετικής ποικιλίας και ποιότητας οπωρολαχανικών στην ίδια συσκευασία, ενώ για την προµήθεια νωπών κρεάτων να χρησιµοποιούνται συσκευασίες-κατά προτίµηση- τύπου vacuum. 10. Πληρωµή προµηθευτή- Έξοδα χώρου προβολής-λοιπά έξοδα: α. Ο προµηθευτής αποδέχεται οποιαδήποτε µεταβολή σε έκτακτες εισφορές και λοιπές κρατήσεις, κατά την εκτέλεση της συµφωνίας συνεργασίας, χωρίς ευθύνη της υπηρεσίας. β. Επιβαρύνεται µε τα µεταφορικά ζυγιστικά έξοδα κτλ.

14 Α-8 γ. Προσκοµίζει στις δοσοληψίες του µε τα Πρατήρια τις απαραίτητες φορολογικές, ασφαλιστικές ενηµερότητες και εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα καθορισθέντα από τα (β) τα (δ) σχετικά. δ. Τα προσκοµισθέντα τιµολόγια του προµηθευτή να είναι θεωρηµένα από την οικεία ΟΥ. ε. Τα Πρατήρια ΕΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τον προµηθευτή για µη πωληθέντα εµπορεύµατα. Η πληρωµή γίνεται επί των πωληθέντων εµπορευµάτων. στ. Λοιπές κρατήσεις επί του τιµολογίου (πχ ΦΕ 4%) και έξοδα χώρου προβολής µε ποσοστό % του εκτιµώµενου τζίρου για νέα συµφωνία συνεργασίας ή µε ποσοστό % του προηγούµενου τζίρου για ανανέωση συνεργασιών αποτελούν Α ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την εξέταση αιτηµάτων εισαγωγής προϊόντων στα Πρατήρια. Λοιπές λεπτοµέρειες, όπως καθορίζουν τα (β) και (δ) όµοια. ζ. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής στο πλαίσιο της προµήθειας των προϊόντων του παρέχει και τον απαραίτητο µηχανολογικό και µη εξοπλισµό, αναλαµβάνει τα έξοδα συντήρησής του, αντικατάστασής του (εάν απαιτηθεί) και επισκευής του, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί σε Μονάδες και Πρατήρια τις οδηγίες χρήσης του. η. ιαδικασία πληρωµών προµηθευτών και λογιστικές τακτοποιήσεις µεταξύ εµπλεκοµένων (Πρατήρια- Μονάδες- προµηθευτές),σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές της ΟΙ του Σχηµατισµού. 11. Λύση συµφωνίας συνεργασίας: α. Όταν επίκειται διάλυση των ΕΚΕΜΣ ή του ΣΠ του Σχηµατισµού. β. Όταν υφίστανται οι προϋποθέσεις που καθορίζουν τα (β) και (δ) σχετικά, συµπεριλαµβανοµένου αποδεδειγµένης ακαταλληλότητας των εµπορευµάτων, που τα καθιστούν βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία, κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων από αρµόδια κρατικά ή στρατιωτικά εργαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση η Υπηρεσία δύναται να ενηµερώνει και µη στρατιωτικούς κρατικούς φορείς ή ηµόσιες Υπηρεσίες. γ. Όταν πραγµατοποιείται διενέργεια διαγωνισµού ή άλλης διαδικασίας µε την οποία επιδιώκεται από άλλο κρατικό ή στρατιωτικό φορέα η συγκεντρωτική προµήθεια ενός εφοδίου επ ωφελεία διαφορετικών Σχηµατισµών του ΣΞ και των Μονάδων τους. Τέτοια περίπτωση αφορά ενδεχόµενο συγκεντρωτικό διαγωνισµό προµήθειας αλεύρων τύπου 70% και σκυλοτροφών, από έτερο στρατιωτικό φορέα εξουσιοδοτηµένο για την διεξαγωγή του. δ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της συµφωνίας συνεργασίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από την συναλλαγή του

15 Α-9 προµηθευτή µε το Πρατήριο και τις Μονάδες θίγεται το ηµόσιο συµφέρον, ή ότι µε την συµπεριφορά του προµηθευτή συκοφαντείται ο θεσµός των Ε. και το προσωπικό του (αξκοί-οπλίτες). ε. Όταν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της συµφωνίας συνεργασίας έχει κατατεθεί από άλλο προµηθευτή πιο συµφέρουσα προσφορά και µε καλύτερους όρους για την Υπηρεσία και δεν αποδέχεται ο συµβεβληµένος προµηθευτής βελτίωση των όρων της συµφωνίας ή της προσφοράς του. 12. Λοιποί Όροι συµφωνίας συνεργασίας: α. Αποκλείεται στον αναδειχθέντα προµηθευτή η εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του, ολικά ή µερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο και σε περίπτωση θανάτου του προµηθευτή οι νόµιµοι κληρονόµοι µπορούν να συνεχίσουν την προµήθεια, εφόσον εντός 15 ηµερών, υποβάλουν στην 9 η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4 ο ΕΓ/2 και στα αντίστοιχα Πρατήρια τα απαραίτητα δικαιολογητικά. β. Με την υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας, τα Στρατιωτικά Πρατήρια επιλέγουν προϊόντα από τον επίσηµα υποβαλλόµενο τιµοκατάλογο της εταιρείας, αναλόγως της ζήτησης και των αναγκών. Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός (ΕΜ) Γεώργιος Χαρισόπουλος 4ο ΕΓ/II Σχης(ΠΖ) Βασίλειος Σταυρόπουλος Υποδ ι ο ι κ η τ ή ς ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Προµήθεια Αλεύρου Τύπου 70%. «2» Προµήθεια Σκυλοτροφών SUPER PREMIUM. «3» Προµήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών. «4» Προµήθεια Νωπών Κρεάτων. «5» Προµήθεια Nερών - Γαλακτοκοµικών- Αναψυκτικών- Χυµών.

16 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ Φ.449/16/25735 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 70% 9 η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 30 Ιουν Στην συναφθείσα συµφωνία συνεργασίας θα προβλέπεται δικαίωµα της Υπηρεσίας για διακοπή της συνεργασίας,πριν το τέλος του εξαµήνου. 2. Στους όρους της συµφωνίας συνεργασίας, θα προβλέπεται η µεταφορά και παράδοση των αλεύρων της ίδιας παρτίδας στην αποθήκη του 785 ΤΕΜ (εκφόρτωση των αλεύρων µε προσωπικό που θα διατίθεται από την Εταιρεία), επί εξαµηνιαίας βάσης (5 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού), ποσότητας που είναι ανάλογη της τροφοδοτούµενης δύναµης των εξυπηρετούµενων Μονάδων και της µηνιαίας κατανάλωσης. Το άλευρο που θα αγοράζεται, θα έχει καθηµερινά, την αξία που αντιστοιχεί στο εκάστοτε χρηµατικό εφόδιο επί την ηµερήσια τροφοδοτούµενη δύναµη. 3. Στην υπογραφείσα σύµβαση µε τον εν λόγω προµηθευτή, θα αναφέρεται, επιπλέον, ρητώς ότι: α. Οι παραδοτέες ποσότητες αλεύρων θα αφορούν µηνιαίες ανάγκες αρτοποίησης και θα είναι σύµφωνες µε την κάθε φορά ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή του ΓΕΣ/ ΕΜ όσον αφορά τα ποιοτικά- τεχνικά χαρακτηριστικά του εφοδίου. β. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται από τα προαναφερόµενα, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία που αναφέρονται σε θέµατα ελέγχου τροφίµων, θα βαρύνει τον προµηθευτή. γ. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ένα µήνα από την ενηµέρωση του) δεν προσέλθει να τακτοποιήσει τις οφειλές του στις οικείες ιαχειρίσεις Χρηµατικού του Γ ΚΝΟ, ΚΒΙΕΣ, κτλ., να κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλοντας η Υπηρεσία µε ποινική ρήτρα, κατάπτωση της καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής στο Σ.Π. Κοζάνης υπέρ ΜΤΧ Για το σκοπό αυτό να ενηµερώνονται άµεσα οι ΕΜ- ΟΙ, προκειµένου να προβαίνουν σε περαιτέρω ενέργειες από την µη τήρηση των αναγραφοµένων στη συµφωνία συνεργασίας. 4. έον να αποφεύγεται η µακρά εναποθήκευση του αλευριού, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6) µήνες.

17 Α Κατά τις παραλαβές των αλεύρων από το 785 ΤΕΜ, εξουσιοδοτηµένη στρατιωτική επιτροπή παραλαβής αλεύρων, η οποία θα οριστεί από τον Σχηµατισµό και θα εµπλέκει την παρουσία στρατιωτικού κτηνιάτρου και αντιπροσώπου του 785 ΤΕΜ, θα διενεργεί τους προβλεπόµενους ελέγχους δειγµατοληψίες, σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή Αλεύρων τύπου 70 % της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (6 η τροποποίηση/ προσθήκη, επί του (ε) σχετικού). 6. Ο καταλογισµός της δαπάνης γίνεται µε αντίγραφο της παρούσης και µε τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά στα οριστικά έξοδα του ΚΤΣ Κοζάνης στον ΕΦ και ΚΑΕ Λογιστική τακτοποίηση του προµηθευτή και των Μονάδων, κατά τα ισχύοντα, µέσω Σ.Π. Κοζάνης. 8. Επισηµαίνεται, ότι: α. Η τυχόν αύξηση της τιµής προµήθειας, θα εγκρίνεται από την Ταξιαρχία, µετά από υποβολή σχετικής αίτησης του προµηθευτή, που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. β. Με την υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας να κατατεθεί από τον προµηθευτή στο Σ.Π. Κοζάνης, εγγυητική επιστολή, που θα αντιστοιχεί στο 4 % του τεθέντος στόχου (τζίρος για ένα χρόνο) της εταιρείας. 9. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς θα ληφθούν υπόψη παλαιότερες επιτευχθείσες τιµές καθώς και το χρηµατικό αντίτιµο αναπλήρωσης αλεύρων, το οποίο προβλέπει η πιο πρόσφατη Γενική ιαταγή της ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/3 Ο (0,21 Ευρώ/ µερίδα άρτου, χωρίς ΦΠΑ, κρατήσεις κτλ). 10. Να καταστεί σαφές, κατά την υποβολή των προσφορών, εάν στην τιµή του προµηθευτή συµπεριλαµβάνονται µεταφορικά έξοδα κτλ. 11. Αναφορικά µε τους περιοδικούς ελέγχους θα ισχύει ότι: α. Με µέριµνα του προµηθευτή θα αποστέλλονται κατάλληλα υλικά δειγµατοληψίας [γυάλινα βαζάκια του ενός (1) κιλού και πλαστικών σακουλών του ενός (1) και πέντε (5) κιλών] σε συνδυασµό µε την παράδοση νέων παρτίδων αλευριού στα κατά τόπους πρατήρια. Θα λαµβάνονται δείγµατα του υπόψη εφοδίου από την στρατιωτική επιτροπή για αποστολή στα αρµόδια εργαστήρια για εκείνες τις κατηγορίες των φυσικοχηµικών εξετάσεων, που προβλέπει η σχετική Προδιαγραφή. β. Με κάθε προσωρινή παραλαβή παρτίδων αλευριού από τα Πρατήρια, η προµηθεύτρια εταιρεία θα αποστέλλει φωτοαντίγραφα των δικών της αποτελεσµάτων για τις εκείνες τις κατηγορίες των φυσικοχηµικών εξετάσεων της υπόψη παρτίδας, που προβλέπει η Προδιαγραφή.

18 Α-1-3 γ. Να προβλέπεται η δυνατότητα πλήρους αντικατάστασης εµπορευµάτων για τα οποία διαπιστώνεται η ακαταλληλότητά τους κατά την παραλαβή τους, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των (α) και (β) οµοίων και µε µέριµνα του προµηθευτή, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας. Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός (ΕΜ) Γεώργιος Χαρισόπουλος 4ο ΕΓ/II Άνχης(ΤΧ) Βάιος Αργυρόπουλος ντής 4 ου ΕΓ

19 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ Φ.449/16/ η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 30 Ιουν 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7 η τροποποίηση/προσθήκη επί του (ε) σχετικού)) 1. Η ξηρά τροφή που προορίζεται για τους στρκούς σκύλους, αποτελεί βιοµηχανοποιηµένη «σύνθετη ζωοτροφή» σε µορφή κροκέτας, που ανήκει στον τύπο «πλήρης τροφή/ζωοτροφή για σκύλους» και λόγω της σύστασής της (πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, ιχνοστοιχεία, βιταµίνες), επαρκεί για το ηµερήσιο σιτηρέσιο και την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των στρκών σκύλων. 2. Απαιτήσεις ασφάλειας και εµπορίας. α. Οι ζωοτροφές που προορίζονται για στρκούς σκύλους διατίθενται και χρησιµοποιούνται µόνο εάν: ζώων. (1) Είναι ασφαλείς. (2) εν έχουν άµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ευεξία των (3) Είναι υγιεινές, αυθεντικές, ανόθευτες, κατάλληλες για τη σκοπούµενη χρήση και σε εµπορεύσιµη ποιότητα. (α) Η σκοπούµενη χρήση, η οποία και αναγράφεται επί της συσκευασίας, ορίζεται ως ακολούθως: 1/ Κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενηλίκων εργαζοµένων σκύλων µεγαλόσωµης φυλής ή ενηλίκων σκύλων µε ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες, προκειµένου για στρκούς σκύλους ηλικίας 1-7 ετών. 2/ Κάλυψη των διατροφικών αναγκών υπερήλικων σκύλων µεγαλόσωµης φυλής, προκειµένου για στρκούς σκύλους µεγαλύτερους των 7 ετών. β. Έχουν επισηµανθεί, συσκευαστεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚ 767/2009 και άλλης εφαρµοστέας κοινοτικής νοµοθεσίας.

20 Α-2-2 γ. εν περιλαµβάνουν ούτε αποτελούνται από πρώτες ύλες των οποίων η διάθεση στην αγορά ή η χρήση τους για τη διατροφή των ζώων υπόκεινται σε περιορισµούς ή απαγόρευση, όπως αυτές καθορίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία. 3. Συσκευασία α. Η τροφή να περιέχεται σε σφραγισµένες συσκευασίες/σάκους από ανθεκτικό υλικό που να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εµπορικά αναγνωρίσιµες και διαθέσιµες. β. Οι συσκευασίες να σφραγίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε µετά το άνοιγµά τους, η σφραγίδα να καταστρέφεται και να µην µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. γ. Απαγορεύεται η προµήθεια χύδην τροφής. 4. Υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήµανσης α. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις επισήµανσης παρέχονται στο σύνολό τους σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, του περιέκτη ή της προσαρτηµένης ετικέτας σε εµφανή θέση, µε τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, στην ελληνική γλώσσα. β. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις ή επισηµάνσεις, πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα και να µην καλύπτονται από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Αναγράφονται µε χρώµα, γραµµατοσειρά και µέγεθος που δεν καλύπτει ούτε τονίζει κανένα µέρος των πληροφοριών, εκτός εάν αυτή η διαφοροποίηση γίνεται για να δοθεί έµφαση στις δηλώσεις προφυλάξεων. γ. Στις υποχρεωτικές ενδείξεις ή επισηµάνσεις, περιλαµβάνονται: (1) Ο τύπος της τροφής (πλήρης τροφή για σκύλους). (2) Το είδος και οι κατηγορίες ζώου για το οποίο προορίζεται η ζωοτροφή, όπως περιγράφεται στην παρ. 2α(3)(α). (3) Η ονοµασία, η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση του υπεύθυνου επιχείρησης ζωοτροφών, που είναι αρµόδιος για την επισήµανση (4) Ο αριθµός αναφοράς παρτίδας ή φορτίου.

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική Μη Κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα