ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες : Μαρία Tσαούσογλου ΤΗΛ.: FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η Της Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αρ. 240/2012 απόφασης με θέμα: Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη (Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός). ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ( παρών ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ (παρών ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ (παρών) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ(παρούσα) Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. Αγγελινιάδη Ι., Αδαμπασίδη Α., Αλιμπέρτη Ι., Αμανατίδη Χ,. Αραβαντινού Τσιμπλάκη Μ., Αράπη Μπελώνη Π., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκο Δ., Δερμάτη Α., Ζαχαρόπουλο Π., Θεοχάρη Β., Κατηφέ Π., Κίτσο Ε., Κοτζαμάνη Σ., Κουφατζίδου Τσιρώνη Ι., Κουφόγιαννη Ε., Κουφοπαντελή Μ., Λαγουμιτζή Μ., Λάσκαρη Κρασοπούλου Β., Λεγάκη Γ., Λεωτσάκο Ν., Λιανοπούλου Μητροπούλου Α., Λιντζέρη Α., Λογοθέτη Σ., Μάλαμα Π., Μαλτέζη Α., Μαραγκάκη Κ., Μαρωνίτη Ι., Μονέο Ν., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλο Ι., Μπακιρτζή N., Μπενετάτο Σ., Μπίχτα Π., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α., Νικολάκη Σ., Πανίδου Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλο Κ., Πάτρωνα Γ., Ρουμιάν Ε., Σιδέρη Ι., Σταματάτο Δ., Σωτηροπούλου Δ., Τούντα Κ., Τριανταφυλλίδη Π. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π. Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε (45) Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ / πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μανώλη Κουφόγιαννη, που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του Σώματος και στον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη. Απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Ε. Δερμάτη. Απών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Η. Βακαλάκης.

2 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη (Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός). Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς τμήματος Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών Παρατάξεων με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής: Σύμφωνα με: Τα άρθρα του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». Το Π.Δ. 89/ Τροποποίηση του υπ. αριθμ. (ΦΕΚ 221Α ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». Το άρθρο 2 παρ.5 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268Α / Την με αρ. πρωτ / απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Και πιο συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) και τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι ο ετήσιος επιμερισμός τους σε έργα και δράσεις που οι Δήμοι θα έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν, η κατάρτιση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) και των Ετησίων Τεχνικών Προγραμμάτων, τα οποία θα ενσωματώνονται ώστε να δημιουργούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α. Εξειδικεύοντας τους Νόμους που προαναφέρθηκαν, για το μεταβατικό στάδιο της Δημοτικής περιόδου από το 2012 μέχρι και το έτος 2014, προβλέπεται η εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διετούς διάρκεια. ( ). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο ενότητες: Στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1 που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό, και Στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2 που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά της πρώτης Ενότητας είναι: ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός

3 Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (χαρακτηριστικά Δήμου, δημογραφικά στοιχεία, παραγωγικά χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα, οικιστική δομή κλπ.), εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι προοπτικές ανάπτυξης. Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, (λειτουργία υπηρεσιών, λειτουργία Νομικών Προσώπων) και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι δυνατότητες ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου. Αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και εξάγεται ο καθορισμός των Αξόνων, των Μέτρων και των Στόχων καθώς και το Όραμα, η Στρατηγική και οι Προοπτικές Ανάπτυξης του Δήμου. Η Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός θα υποβληθεί στο σώμα για έγκριση, αμέσως μετά την έγκριση της Ενότητας 1 και της Δημόσιας Διαβούλευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των υπηρεσιών, Διευθυντών, μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και Ειδικών Συμβούλων, στα ερωτηματολόγια που εστάλησαν από το τμήμα Προγραμματισμού, καταρτίσθηκε το παρόν σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη (Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός). Συνημμένα σας στέλνουμε σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη (Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός), το οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή συζήτησε στην συνεδρίαση της και παρακαλούμε για την έγκρισή του. 2. Την με αρ. πρωτ / απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 3. Το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος που κατατέθηκε στο Προεδρείο. Μετά από σχετική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 32 Υπέρ και 8 Παρών Παρών δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπενετάτος Σ., Κατηφές Π., Αγγελινιάδης Ι. Βρεττάκος Δ., Μονέος Ν., Ζαχαρόπουλος Π., Λιντζέρης Α., Παπαδόπουλος Κ. Εγκρίνει το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη (Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός) το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 5 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσμικό Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 7 Παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Παρουσίαση του τρόπου συμμετοχής των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των λοιπών οργάνων στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. ENOTHTA 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασικά Χαρακτηριστικά του Δήμου Γεωγραφική Θέση του Δήμου και ο Ρόλος του στην Περιφερειακή Ενότητα και στην Περιφέρεια Οριοθέτηση Δήμου Βασικοί Οδικοί Άξονες Υπερτοπικοί Πόλοι του Δήμου Ιστορική Αναδρομή. 19 Δημοτική Ενότητα Νίκαιας.. 19 Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη Δημογραφικές Τάσεις Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Πληθυσμού Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας.. 23

6 Σύνθεση Πληθυσμού Κοινωνική Διάρθρωση Οικογενειακή Κατάσταση Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη Περιγραφή των Διαφορών των δύο Ενοτήτων στα Βασικά Χαρακτηριστικά Η περιοχή του Δήμου στον τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» 32 Συνοπτική Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη Προβλήματα Ρύπανσης Υποδομές Εξυπηρέτησης Δικτύων Δήμου Καθαριότητα Πολιτική Προστασία Δημοτική Συγκοινωνία Τεχνικές Υποδομές Δήμου Πράσινο Πολεοδομική Πληροφορία Δημοτική Ενότητα Νίκαιας Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη Περιγραφή κυριότερων δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης Υγεία Πρόνοια Υποδομές Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες Αθλητικές Υποδομές και Δραστηριότητες Περιγραφή κυριότερων δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης....76

7 1.5. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Οικονομικώς Ενεργοί Πολίτες Μη Ενεργοί Οικονομική και Παραγωγική Δραστηριότητα Περιγραφή κυριότερων δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης Το Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου Οργάνωση του Δήμου Οργανόγραμμα Επιτροπές Θεματικοί Τομείς Ανάπτυξης Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο..91 Γενικός Γραμματέας...91 Α. Αυτοτελές Τμήμα Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών & Δημοτικών Παρατάξεων..92 Β. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων...94 Γ. Νομική Υπηρεσία Δ. Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας Ε. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.99 ΣΤ. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης & Αποτελεσματικότητας Ζ. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Α. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (με τα 4 τμήματα της) Β. Διεύθυνση Πρασίνου (με τα αντίστοιχα τμήματα) Γ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής (με τα αντίστοιχα τμήματα) Δ. Διεύθυνση Πολεοδομίας (με τα αντίστοιχα τμήματα) Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών.141 Α. Διεύθυνση Πολιτισμού (με τα αντίστοιχα τμήματα) Β. Διεύθυνση Αθλητισμού (με τα αντίστοιχα τμήματα) Γ. Διεύθυνση Παιδείας (με τα αντίστοιχα τμήματα) Υπηρεσίες Υποστήριξης..160

8 Α. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (με τα αντίστοιχα τμήματα) Β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (με τα αντίστοιχα τμήματα) Γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (με τα αντίστοιχα τμήματα) Δ. Διεύθυνση ΚΕΠ (με τα αντίστοιχα τμήματα) Ε. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» ΣΤ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη (ΔΗ.Κ.ΕΝΙ.Ρ) Καταγραφή Συστημάτων Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη Κτιριακή Υποδομή Αξιολόγηση της Εσωτερικής Οργάνωσης του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Δημοτική Περιουσία προς Αξιοποίηση Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του Δήμου Συγκριτική Έκθεση Ισολογισμού Απολογιστικός Πίνακας Νομικού Προσώπου & Ισολογισμός Δημοτικής Επιχείρησης για το έτος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το Όραμα και οι Αρχές του Δήμου Η Στρατηγική του Δήμου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Βιβλιογραφία Παράρτημα

9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

10 β. Αποτελεί το διετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξής του. δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: - Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) - Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) - Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή και στη λειτουργία του Δήμου - Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (π.χ. Περιφέρεια) στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στο Δήμο.

11 Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 2. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 3.την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α βαθμού. 4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής

12 Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 5. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το περιεχόμενο και η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την υπ. αρ /07 (ΦΕΚ 534/Β/ ) καθορίστηκε Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 5694/2011 (ΦΕΚ 382/Β/ ), απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Κεφάλαιο 1.2: Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου Το παρόν τεύχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού, περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κεφάλαια. Η Ενότητα 2 (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) και τα κεφάλαια που ακολουθούν θα οριστικοποιηθούν μετά και τη δημόσια διαβούλευση επί του παρόντος σχεδίου.

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 2.1: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός-Σχέδια Δράσης (Στόχοι και Δράσεις) Κεφάλαιο 2.2: Διετής προγραμματισμός δράσεων Κεφάλαιο 2.3: Οικονομικός Προγραμματισμός και Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεφάλαιο 2.4: Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Και αναλυτικότερα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Στο πρώτο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση. Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τα κάτωθι: α. Τα βασικά γεωγραφικά ιστορικά, δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου, καθώς και των σχέσεων και αλληλοεπιδράσεων και εξαρτήσεων με τους γειτονικούς Δήμους και την ευρύτερη περιοχή. β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει: α. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το Δήμο στην επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. β. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, και τις ανάγκες των πολιτών για παροχή δημοτικών υπηρεσιών. γ. Τις υφιστάμενες δυνατότητες και αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους. δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, πολιτικές, χρηματοδοτήσεις). Στο δεύτερο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα παρακάτω: α. Προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου προκειμένου να πετύχει το όραμά του (δηλ. προσδιορισμός των γενικών στρατηγικών στόχων).

14 β. Διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Δήμου και των κατευθυντήριων αρχών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. γ. Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στο πρώτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε ειδικότερους στόχους. Κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα που αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερους στόχους για την επίτευξη των στόχων κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας: α. Ο άξονας και το μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση β. Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αποτελέσματα της δράσης γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης δ. Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης ε. Η υπηρεσία του Δήμου που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης στ. Η χωροθέτηση της δράσης ζ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης η. Οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την υλοποίηση της δράσης θ. Ο προϋπολογισμός της δράσης και η πηγή χρηματοδότησης Στο τρίτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α. Εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ανά πηγή χρηματοδότησης και ανά έτος β. Υπολογισμός των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των δράσεων του προγράμματος γ. Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και μέτρο Στο τέταρτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού καταρτίζονται δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των στόχων.

15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 268/Α/ , η προθεσμία εκπόνησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ παρατείνεται ως Ο Δήμος για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ, με την 34523/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου οργάνωσε τις παρακάτω ομάδες εργασίας, κατ αντιστοιχία με τους 4 άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η σύσταση και οργάνωση αυτών των ομάδων έχει στόχο και αντικείμενο την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Θεματική ομάδα εργασίας 1 (άξονας 1 ος «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής») 1) Μιχαηλίδου Αναστασία 2) Κωνσταντινίδης Παύλος

16 3) Παπανικολοπούλου Χρυσούλα Θεματική ομάδα εργασίας 2 (άξονας 2 ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός») 1) Παπαματθαίου Ελένη 2) Δεσύπρης Μιχαήλ 3) Καράμπελα Ευσταθία Θεματική ομάδα εργασίας 3 (άξονας 3 ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση») 1) Βαλής Κωνσταντίνος 2) Κορέ Γεωργία Θεματική ομάδα εργασίας 4 (άξονας 4 ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου») 1) Χατζηστρατή Αναστασία 2) Παπανικολάκη Μαρία Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη οργάνων Διοίκησης, των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο συντονισμός των ενεργειών, η συλλογή και επεξεργασία των προτάσεων των ομάδων εργασίας έγινε από το τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων. Υπεύθυνη - Προϊσταμένη του τμήματος: Σούκουλη Ιωάννα Υπάλληλοι του τμήματος: Σιδηροπούλου Χρυσούλα Σώτου Ειρήνη Σώτου Ειρήνη Για να περιγράψει με πληρότητα την υφιστάμενη κατάσταση των Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και να προσδιορίσει τα προβλήματα, τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και

17 τους περιορισμούς της λειτουργίας τους, η Υπηρεσία Προγραμματισμού & Ανάπτυξης κατάρτησε ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση στους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Δήμου και στα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Πνευματικό Κέντρο, Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητικός Οργανισμός, Δημοτικά Γυμναστήρια και Γήπεδα, ΚΑΠΗ). Η Υπηρεσία Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ζήτησε, επίσης, από την Εκτελεστική Επιτροπή (το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους) να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη φάση του προγράμματος. Επιπλέον της συλλογής στοιχείων σε πρωτογενές επίπεδο έγινε και συλλογή στοιχείων σε δευτερογενές επίπεδο (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, ιστοσελίδες φορέων που είχαν στοιχεία για την πόλη της Νίκαιας και του Αγ. Ιωάννη Ρέντη, γενική βιβλιογραφία και ειδικότερα μελέτες που έχουν εκπονήσει άλλοι φορείς για τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της Νίκαιας και του Αγ. Ι. Ρέντη). Με τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές τεκμηριώθηκε τόσο η περιγραφή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ως χωροοικονομική μονάδα της αυτοδιοίκησης, όσο και τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του Δήμου. Αξιολογήθηκαν τα δεδομένα για να μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο ανάλυσης και προβληματισμού για τις επόμενες φάσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου (όλες οι υπηρεσίες συμπλήρωσαν τον Πίνακα αξιολόγησης όπως αυτός περιγράφεται ). Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο προβλέπεται να συνταχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (ιστοσελίδα του Δήμου, αποστολή σε φορείς κ.ά.) προς συμπλήρωση στους κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης μας, στους μαζικούς και κοινωνικούς φορείς, ατομικά ή συλλογικά, σε όλους που τυχόν ήθελαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη φάση της Διαβούλευσης.

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ

20 Γεωγραφική θέση του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη & ρόλος του Δήμου στην Περιφερειακή Ενότητα & στην Περιφέρεια Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι Καλλικρατικός Δήμος και προέρχεται από την ένωση των δύο παρακάτω Δήμων: της Νίκαιας και του Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Ο Δήμος Νίκαιας συστάθηκε το 1933 σαν Δήμος, ενώ ο Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη το 1925 σαν κοινότητα. Με το ΦΕΚ 87/Α/ οι παραπάνω Δήμοι καταργούνται και δημιουργείται ο ενιαίος Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη με έδρα την Νίκαια. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες.

21 1. Δημοτική Ενότητα Νίκαιας 2. Δημοτική Ενότητα Αγ. Ιωάννη Ρέντη Ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ανήκει στο Νομό Αττικής, βρίσκεται στη νοτιοδυτική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, στο διοικητικό διαμέρισμα Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1515/85 «Ρυθμιστικό Σχέδιο για την προστασία περιβάλλοντος της Αθήνας» υπάγεται στην χωροταξική υποενότητα του Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι από τους μεγαλύτερους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος βρίσκεται σε κομβική θέση μεταξύ της Αθήνας και του μεγάλου λιμανιού του Πειραιά και βρίσκεται στις παρυφές του όρους Αιγάλεω. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη χαρακτηρίζεται ως Διαδημοτικό Κέντρο Υπερτοπικών Δραστηριοτήτων. Έχει έκταση στρεμμάτων από τα οποία η Κοινότητα Νίκαιας καλύπτει στρέμματα, (από τα οποία τα αποτελούν το συνεκτικό οικιστικό ιστό του Δήμου ενώ τα ανήκουν στον ορεινό όγκο του όρους Αιγάλεω), και τα υπόλοιπα στρέμματα ανήκουν στη Κοινότητα Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η έκταση 700 στρ. που αποτελεί τμήμα του ορεινού όγκου του όρους Αιγάλεω θεωρείται από το Δήμο Κορυδαλλού ως δική του έκταση και στο Κτηματολόγιο έχει συμπεριληφθεί ότι ανήκει στα διοικητικά όρια του. Έχει πληθυσμό κατοίκους, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του Οριοθέτηση Δήμου Βόρεια: με το Δήμο Κορυδαλλού (Αρ. απόφασης 32/ & αρ. απόφασης 13/ του Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων Δήμων Πρωτευούσης & αρ. απόφασης 6/ του Διοικητικού δικαστηρίου ορίων), με το Δήμο Χαϊδαρίου (η από έκθεση της πρωτοβάθμιας επιτροπής καθορισμού ορίων των Δήμων Χαϊδαρίου και Νίκαιας), με το Δήμο Αιγάλεω (αρ. απόφασης 26/ του Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων Δήμων Πρωτευούσης) και με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Ανατολικά: με τους Δήμους: Αιγάλεω (αρ. απόφασης 26/ του Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων Δήμων Πρωτευούσης), Αγ. Ιωάννη Ρέντη (αρ. απόφασης 34/ του Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων Δήμων Πρωτευούσης) και Κορυδαλλού και με το Δήμο Ταύρου-Μοσχάτου.

22 Νότια: με το Δήμο Πειραιά (αρ. απόφασης 52 / του Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων Δήμων Πρωτευούσης & το άρθρο 4 του αναγκαστικού Νόμου 473/ ) και με το Δήμο Ταύρου-Μοσχάτου. Δυτικά: με το Δήμο Κερατσινίου (αρ. απόφασης 53/ του Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων Δήμων Πρωτευούσης & αρ.απόφασης 3/ του Διοικητικού δικαστηρίου ορίων). Εντοπίζονται προβλήματα καθορισμού ορίων με τους παρακάτω δήμους: Με το Δήμο Πειραιά 1. λόγω κατάργησης τμημάτων της Λεωφόρου Βορείου Ηπείρου, χρησιμοποιείται ως σημερινό όριο η οδός Ν. Μπελογιάννη χωρίς να έχει γίνει επανακαθορισμός των ορίων. 2. λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Αγίας Λαύρας μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Δερβενακίων, χρησιμοποιείται ως σημερινό όριο ένα τμήμα της οδού Θερμοπυλών και ένα τμήμα της οδού Ικτίνου μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Θερμοπυλών χωρίς να έχει γίνει επανακαθορισμός των ορίων. Με το Δήμο Κερατσινίου Λόγω της ένταξης της περιοχής του Σταυρού στο σχέδιο και τη κατασκευή του Κατράκειου Θέατρου, το όριο των Δήμων διχοτομεί τα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής του Σταυρού και το Κατράκειο Θέατρο. Πρέπει να γίνει επανακαθορισμός των ορίων. Με το Δήμο Κορυδαλλού Λόγω ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης (Άνω Νεάπολη Νίκαιας Δεξαμενή Κορυδαλλού) χρειάζεται να γίνει επανακαθορισμός του ορίου από τη συνάντηση των οδών Κλεάρχου (Καραβά) και Δάφνης μέχρι την κορυφογραμμή του όρους Αιγάλεω επειδή το όριο των Δήμων διχοτομεί οικοδομικά τετράγωνα Βόρεια: με το Δήμο Κορυδαλλού, με το Δήμο Χαϊδαρίου και με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας Ανατολικά: με τους Δήμους Αιγάλεω, Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Κορυδαλλού Νότια: με το Δήμο Πειραιά Δυτικά: με το Δήμο Κερατσινίου Βασικοί Οδικοί Άξονες Το Δήμο διασχίζουν έξι βασικοί οδικοί άξονες της περιφέρειας της πρωτεύουσας (ΦΕΚ 701/Δ/ ) 1) η Πέτρου Ράλλη - Σαλαμίνος, 2) η Θηβών, 3) η Γρ. Λαμπράκη, 4) η

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1.Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ..3 Βήμα 1: Προετοιμασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3463/2006 Π.Δ. 185/2007 Υ.Α. 18183/2007 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 167/2007 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ Α ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά. 8 Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2014-2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης... 10 1.1.1 Η γενική εικόνα του Δήμου... 10 1.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2014-2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης... 10 1.1.1 Η γενική εικόνα του Δήμου... 10 1.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 Contents Εισαγωγικό Κεφάλαιο...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...4 Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος...7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 0 1 4-2 0 1 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Παύλου Μελά υπηρετεί την ανάγκη καθοδήγησης των ενεργειών του δήμου

Διαβάστε περισσότερα