Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας (1192-1260)"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας ( ) Πάπας Ανδρέας Επόπτρια καθηγήτρια : Β. Νεράντζη-Βαρµάζη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας ( ) Πάπας Ανδρέας Επόπτρια καθηγήτρια : Β. Νεράντζη-Βαρµάζη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

3 «9Η Κύπρος η9 περιώνυµος νη=σος, νέους µάρτυρας θεασαµένη και\ στρατιώτας Χριστου=» Εικόνες εξώφυλλου : 1. Η σταυροπηγιακή µονή της Παναγίας του Μαχαιρά. 2. Ο γοτθικός καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου στην Αµµόχωστο.

4 3 Περιεχόµενα Σελ. Βιβλιογραφία 6 Εισαγωγή 31 Οι Πηγές...36 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΛΟΥΖΙΝΙΑΝ 1. Η κατάκτηση της Κύπρου από τον Ριχάρδο Λεοντόκαρδο Η υποταγή της Κύπρου στους Ναΐτες Η Σύσταση του Βασιλείου των Λουζινιάν Οι Λουζινιάνοι βασιλείς της Κύπρου από τον Γκύ ντε Λουζινιάν ( ) µέχρι και τον Ούγο Β ( )...47 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Η ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 1. Ο εκχριστιανισµός της Κύπρου Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου Η διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας της Κύπρου Οι πρώτες επαφές των Κυπρίων µε τους Λατίνους κληρικούς...57 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ) 1. Η πρώτη εγκατάσταση της παπικής Εκκλησίας στο νησί. Τα πρώτα καταπιεστικά µέτρα εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου Η θρησκευτική πολιτική του Γκύ ντε Λουζινιάν ( )...62 Η εγκατάσταση της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί επί βασιλείας του Αµαλάριχου ( )...63

5 4 Ο παράνοµος χαρακτήρας της εγκαθίδρυσης Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο...68 Οι συνέπειες της εγκαθίδρυσης Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο για τους Ορθόδοξους Κυπρίους. Οι πρώτες τους αντιδράσεις Αξιώσεις για υπαγωγή της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου στον Λατίνο πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.73 Η Συνοδική Πράξη του Οικουµενικού Πατριαρχείου από τη Νίκαια για την εκλογή και την αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ησαι%α (4 Ιουνίου 1209) Η πρώτη απόπειρα υπαγωγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική από την Αλίκη της Καµπανίας Η Συνέλευση της Λεµεσού (Οκτ. 1220) Περαιτέρω αξιώσεις της Παπικής Εκκλησίας για υποδούλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου 84 Η αντίδραση του Ορθόδοξου ιερατείου της Κύπρου στα καταπιεστικά µέτρα Η Συνέλευση της Αµµοχώστου (14 Σεπτεµβρίου 1222) Η στάση της βασιλικής εξουσίας στο εκκλησιαστικό ζήτηµα Η επέµβαση του Οικουµενικού Πατριαρχείου που έδρευε στην Νίκαια στο εκκλησιαστικό ζήτηµα της Κύπρου Η πρώτη επιστολή του πατριάρχη Γερµανού Β προς τους Κυπρίους (1223)...94 Η δεύτερη επιστολή του πατριάρχη Γερµανού Β προς τους Κυπρίους (1229) Το µαρτύριο των Μοναχών της Καντάρας (19 Μαΐου 1231) Η σύσταση της κοινότητας Η δοκιµασία Ο µετριασµός της καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από την Λατινική ( ) Οι επαφές του πατριάρχη Γερµανού Β και του πάπα Γρηγορίου Θ Νέες προσπάθειες υποταγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από τον πάπα Γρηγόριο Θ Επιστολή του πάπα Γρηγορίου Θ προς τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Ευστόργιο (9 Απριλίου 1240) Ο πάπας Ιννοκέντιος ( ) και η µεταστροφή της παπικής πολιτικής έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου Επιστροφή των Κυπρίων εξόριστων.121 Άφιξη του Λουδοβίκου του Άγιου στο νησί.123 Αιτήµατα των Ορθοδόξων (21 Ιουλίου 1250) Η εγκύκλιος του Λατίνου Αρχιεπισκόπου Λευκωσίας Ούγου Φαγιάνου (9 Απριλίου 1251).127 Εκλογή του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γερµανού Πησιµάνδρου Επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου προς τον παπικό λεγάτο Εύδωνα (6 Μαρτίου 1254)..130

6 5 9. Η υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στην Παπική Εκκλησία. Η Κυπρία ιάταξη (3 Ιουλίου 1260) ιατάξεις της Κυπρίας ιάταξης που αναφέρονται στις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου µε τη Λατινική ιατάξεις της Κυπρίας ιάταξης που αναφέρονται στον Αρχιεπίσκοπο Γερµανό Πησίµανδρο Οι συνέπειες της Κυπρίας ιάταξης.145 Επίλογος Χάρτες-Εικονογραφικό υλικό-προσωπογραφικοί κατάλογοι...153

7 6 Βιβλιογραφία. Α. Αγγελόπουλος, Εκκλησία. Α. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία. Η Εκκλησία της Κύπρου στο παρελθόν και στο παρόν, Θεσσαλονίκη Α. Κ. Αιµιλιανίδης, Εξέλιξις... Α. Κ. Αιµιλιανίδης, Η εξέλιξις του δικαίου των µεικτών γάµων εν Κύπρω, Κ.Σ 2 (1938), σ Α. Κ. Αιµιλιανίδης, Νόµοι Α. Κ. Αιµιλιανίδης, Οι ελληνικοί νόµοι της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας, ΕΚΕΕ 30 (2004), σ Ακροπολίτης. Georgii Acropolitae Opera, εκδ. A. Heisenberg, I, Lipsiae D. Alastos, Cyprus D. Alastos, Cyprus in History, London L. Allatii, De ecclesiae.. L. Allatii, De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione, Coloniae Agrippinae F. Amadi, Cronaca.... F. Amadi, Cronaca di Cipro, Λευκωσία Κ. Άµαντος, Ιστορία.. Κ. Άµαντος, Σύντοµος Ιστορία της Κύπρου, Αθήνα M. J. Angold, Church M. J. Angold, Church and Society in Byzantium under the Comneni (1081-

8 7 1261), Cambridge M. J. Angold, Unity.. M. J. Angold, The Problem of the unity of the Byzantine World after 1204 : The empire of Nicaea and Cyprus ( ), Π ΚΣ-Α, τ. Β, σ Απ.Β.. Απόστολος Βαρνάβας, Περιοδικόν 0Εκκλησίας Κύπρου, Λευκωσία 1918 κ.ε. BF. Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift für Byzantinistik, Amsterdam 1966 κ.ε. Bible... The Oxford Bible commentary, ed. J. Barton-J. Muddiman, Oxford Θ. Βλάχος, Τύραννος... Θ. Βλάχος, Ο τύραννος της Κύπρου Ισαάκιος Κοµνηνός ( ), Βυζαντινά 6 (1974), σ Ι. Βρυέννιος, Μελέτη... Ι. Βρυέννιος, Μελέτη περί της των Κυπρίων προ\ς τη\ν Ορθόδοξον Εκκλησίαν µελετηθείσης ενώσεως, εκδ. Ευγ. Βουλγάρεως, Ιωσήφ Μοναχού του Βρυεννίου. Τα ευρισκόµενα Α -Β, Λειψία 1768, τ. Α, σ (ανατ. Θεσσαλονίκη 1993). F. Bustron, Historia... F. Bustron, Historia overo Commentarii de Cipro, Λευκωσία Βυζαντινά.. Επιστηµονικόν όργανον κέντρου

9 8 βυζαντινών ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1969 κ.ε. Βyz... Byzantion, Revue Internationale des Έtudes Byzantines, Paris-Liege 1924 κ.ε. BZ.... Byzantinische Zeitschrift, Leipzig 1892 κ.ε., München 1950 κ.ε. N. Cappuyns, Synodicon... N. Cappuyns, Le Synodicon de Chypre au XIIe siècle, Byz 10 (1935), σ Cartulary N. Coureas - C. Schabel, The Cartulary of the Cathedral of Holy Wisdom of Nicosia, Nicosia CFHB... Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Washington Berlin Wien Bruxelles - Roma 1967 κ.ε. Ι. Χάκκεττ, Ιστορία... J. Hacket, A History of the Orthodox Church of Cyprus, from the coming of the Apostles Paul and Barnabas to the Commencement of the British Occupation (a.d a.d. 1878), New York 1972 (µτφρ. Χ. Παπαϊωάννου, Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, τ. Α -Γ, Πειραιεύς 1923). Κ. Χατζηψάλτης, ικαστήρια... Κ. Χατζηψάλτης, Εκκλησιαστικά δικαστήρια Κύπρου επί Φραγκοκρατίας,

10 9 Κ.Σ 19 (1955), σ Κ. Χατζηψάλτης, Ιστορία.. Κ. Χατζηψάλτης, Εκ της ιστορίας της εκκλησίας Κύπρου κατα\ τη\ν Φραγκοκρατίαν, Κ.Σ 22 (1958), σ Κ. Χατζηψάλτης, Μητροπόλεις Κ. Χατζηψάλτης, Μητροπόλεις και Επισκοπές της Εκκλησίας Κύπρου και το σχετικό κείµενο τριών κωδίκων, Κ.Σ 13 (1949), σ Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια... Κ. Χατζηψάλτης, Η Εκκλησία Κύπρου και το εν Νίκαια Οικουµενικόν Πατριαρχείον αρχοµένου του ΙΓ αιώνος, Κ.Σ 28 (1964), σ Κ. Χατζηψάλτης, Σχέσεις.. Κ. Χατζηψάλτης, Σχέσεις της Κύπρου προ\ς το\ εν Νίκαια Βυζαντινο\ Κράτος, Κ.Σ 15 (1951), σ Ν. Χριστοφίδου, F. Piacenza. Ν. Χριστοφίδου, Ο Ιταλός περιηγητής Francesco Piacenza και η Κύπρος, ΕΚΕΕ 18 (1991), σ Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία.. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Α ( ) 2, Γ 1 ( ), Θεσσαλονίκη 1996, Αθήνα C. D. Cobham, Excerpta Cypria C. D. Cobham, Excerpta Cypria. Materials for a History of Cyprus, Nicosia C. N. Constantinides, Teacher... C. N. Constantinides, George of Cyprus

11 10 as a teacher, Π ΚΣ-Β (1982), σ Contin. de G. de Tyr.. M. R. Morgan, La Continuation de Guillaume de Tyr ( ), Paris N. Coureas, Assizes.. N. Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus, Nicosia N. Coureas, Church... N. Coureas, The Latin Church in Cyprus, , Ashgate N. Coureas, Conversion N. Coureas, Conversion of Latin Cyprus : A New Faith or a new rite?, ΕΚΕΕ 24 (1998), σ N. Coureas, Migrations. N. Coureas, The Place to be : Migrations to Lusignan and Venetian Cyprus, Κ.Σ 66 (2002), σ Crusades... A. E. Laiou - R. P. Mottahedeh, The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, Dumbarton Oaks, Washington D.C J. Darrouzès, Έvêques... J. Darrouzès, Έvêques, BZ 44 (1951), σ J. Darrouzès, Περί Μεταθέσεων... J. Darrouzès, Le Traite des Transferts, REB 42 (1984), σ J. Darrouzès, Textes... J. Darrouzès, Textes Synodaux

12 11 Chypriotes, REB 37 (1979) οσιθέου, ωδεκάβιβλος.. οσιθέου, πατριάρχη Ιεροσολύµων, Ιστορία περι\ των εν Ιεροσολύµων Πατριαρχευσάντων διηρηµένη εν δώδεκα βιβλι\α. ωδεκάβιβλος του οσιθέου, βιβλία Ζ -Η, εκδ. Β. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη Ν. οξαπάρτη, Τάξις. Νείλου οξαπατρίου, Τάξις των πατριαρχικων θρόνων (Nili Doxapatrii, Notitia Thronorum Patriarchalium), P.G, τ. 132, σ DTC... Dictionnaire de Theologie Catholique, τ. Ι-XV, επιµ. έκδ. A. Vacant - E. Mangenot - E. Amann, Paris 1923 κ.ε. P. W. Edbury, Βασίλειο P. W. Edbury, Το Βασίλειο της Κύπρου και οι σταυροφορίες , (µτφρ. Αγγελική Νικολάου - Κονναρή), Αθήνα P. W. Edbury, Conquest.... P. W. Edbury, The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade. Sources in Translation, Ashgate P. W. Edbury, Dioceses... P. W. Edbury, Latin Dioceses and Peristerona : A Contribution to the Topography of Lusignan Cyprus, EKEE 8 ( ), σ ΕΕΒΣ..... Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών

13 12 Σπουδών, Αθήνα 1924 κ.ε. M. B. Efthimiou, Cyprus... M. B. Efthimiou, Greeks and Latins on Cyprus, Brookline-Massachusetts E.K.E.E. Επετηρίδα του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, Λευκωσία 1966 κ.ε. Ε.Κ.Μ.Ι.Μ.Κ.... Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 1990 κ.ε. Ε.Λ.Β.Ι.Π.. Εγκυκλοπαιδικό Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισµού, τ. Γ, επιµ. έκδ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης, Αθήνα Β. Εγγλεζάκης, Μελέται Β. Εγγλεζάκης, Είκοσι Μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4 ος έως 20 ος αιών), Αθήνα Β. Εγγλεζάκης, Νεόφυτος. Β. Εγγλεζάκης, 9Ο 3Οσιος Νεόφυτος ο9 1Εγκλειστος και\ αι9 α0ρχαι\ τη=ς ε0ν Κύπρω Φραγκοκρατίας, ΕΚΕΕ 10 (1979/80), σ Β. Englezakis, Studies.. B. Englezakis, Studies on the History of the Church of Cyprus, 4 th -20 th Centuries (translated by N. Russell), VR, επιµ. έκδ. S. M. Ioannou, Aldershot G. Fedalto, Εκκλησία G. Fedalto, Η Λατινική Εκκλησία στο Μεσαιωνικό βασίλειο, Ιστορία της Κύπρου, τ., σ

14 13 Α. Forey, Orders A. Forey, The Military Orders ( ), History, σ Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις, 0Αθη=ναι E. C. Furber, Kingdom.. E. C. Furber, The Kingdom of Cyprus , History of the Crusades, II, σ C. Galatariotou, Neophytos... C. Galatariotou, The Making of a Saint, The Life, Times and Sanctification of Neophytos the Recluse, Cambridge Γ. Γεωργής, Αγγλοκρατία. Γ. Γεωργής, Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία ( ), Κύπρος, σ Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις... Φ. Γεωργίου, Ει0δήσεις ι0στορικαι= περί τη=ς 0Εκκλησίας Κύπρου, Λευκωσία J. Gill, Letter.. J. Gill, An Unpublished Letter of Germanus Patriarch of Constantinople ( ), Byz 44 (1974), σ J. Gill, Tribulations J. Gill, The Tribulations of the Greek Church in Cyprus, , BF 5 (1977), σ J. Gill, Union. J. Gill, Church Union : Rome and Byzantium ( ), VR, London ΧΙΧ. Eleven Emperors... ΧΙΧ. Eleven Emperors of Byzantium seek Union with the Church of Rome, σ.

15 G.O.T.R. The Greek Orthodox Theological Review, Published by the Holy Cross Greek Scholl of the Theology Hellenic College, v. 1, 1954 κ.ε. Π. Γουναρίδης, «ιήγησις».. Π. Γουναρίδης, Η «ιήγησις» του Μαρτυρίου των µοναχών της Καντάρας και η Εκκλησία της Κύπρου, Π ΚΣ-Β (1982), σ Γρηγόριος Κύπριος, Αυτοβιογραφία. Γρηγορίου του= α9γιωτάτου και\ µακαριωτάτου οι0κουµενικου= πατριάρχου περι\ του= καθ ε9αυτο\ν βίου ω9ς α0π α1λλου προσώπου, εκδ. W. Lameere, La tradition manuscrite de la correspondance de Grégoire de Chypre, Bruxelles - Rome 1937, σ R. Grousset, L empire... R. Grousset, L empire du Levant, Paris B. Hamilton, Church. B. Hamilton, The Latin Church in the Crusader States, The Secular Church, VR, London G. Hill, History.. G. Hill, A History of Cyprus, v. I-III, Cambridge History... J. Riley-Smith, The Oxford History of the Crusades, Oxford 1999.

16 15 History of the Crusades. K. M. Setton - R. Wolff - H. W. Hazard, A History of the Crusades, v. II (The Later Crusades ), Pennsylvania J. M. Hussey, Church J. M. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford ΙΕΕ.... Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (εκδοτικής Αθηνών) τ. Θ, Αθήνα Κ. Ιωαννίδης, Εκκλησία Κ. Ιωαννίδης, Εκκλησία Κύπρου. Ιστορία και Πολιτισµός 2000 ετών, 2 Κύπρος Αρχιµ. Ιππόλυτος, Αυτοκέφαλο Αρχιµ. Ιππόλυτος, Το\ Αυ0τοκέφαλον τη=ς 0Εκκλησίας τη=ς Κύπρου, Απ.Β 3 (1931), σ Ιστορία της Κύπρου... Θ. Παπαδόπουλλος, Ιστορία της Κύπρου, τ. (Μεσαιωνικόν Βασίλειον Ενετοκρατία), Μέρος Α, Λευκωσία G. Jeffrey, Cyprus. G. Jeffrey, Cyprus under an English King in the twelfth century, London Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία.. Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, τ. Β ( ), Θεσσαλονίκη Ι. Καραγιαννόπουλος, Κράτος.. Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, 4 Θεσσαλονίκη 1996.

17 16 Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί. Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινη\ς Ιστορίας 4, Θεσσαλονίκη Π. Ι. Κιρµίτσης, Ειδήσεις.. Π. Ι. Κιρµίτσης, 9Ιστορικαί ει0δήσεις περι\ καθέδρας και\ καθεδρικου= ναου= του= ο0ρθοδόξου 0Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Κ. Σ. 4 (1940), σ Π. Ι. Κιρµίτσης, Εκκλησία... Π. Ι. Κιρµίτσης, Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας, Κ.Σ 47 (1983), σ Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον. Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον Ιστορίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία T. M. Kolbaba, Errors... T. M. Kolbaba, Byzantine Perceptions of the Latin Religious «Errors» : Themes and Changes from 850 to 1350, Crusades, σ Κ. Κωµοδίκης, Πληροφορίες... Κ. Κωµοδίκης, Οι Πληροφορίες των Βραχέων Χρονικών για την Κύπρο. Η κατάταξη και ο σχολιασµός τους, Λευκωσία Γ. Κονιδάρης, Εκκλησία... Γ. Κονιδάρης, 9Η Θέσις τη=ς ε0κκλησίας τη=ς Κύπρου ει0ς τα\ ε0κκλησιαστικα\ τακτικα\ (Notitia Episcopatuum) α0πο\ του= Η µέχρι και\ του= ΙΒ αι0ω=νος (συµβολή ει0ς τη\ν ι0στορίαν του= αυ0τοκεφάλου), Π ΚΣ-Α (1969), σ

18 17. Κοντοστεργίου, Σύνοδοι... Κοντοστεργίου, Αι Οικουµενικαι\ Συνόδοι, Θεσσαλονίκη Φ. Κουρίτου, Εκκλησία. Φ. Κουρίτου, Η Ορθόδοξος Εκκλησι\α εν Κύπρω επι\ Φραγκοκρατίας (ε0ναίσιµος διατριβή), Αθήνα Κ.Σ... Κυπριακαί Σπουδαί. ελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία 1937 κ.ε. Αρχιµ. Κυπριανού, Ιστορία.. Αρχιµανδρίτου Κυπριανού, 0Ιστορία Χρονολογικη= τη=ς νη=σου Κύπρου, Βενετία 1788 (ανατ. µετά προλόγου του Θ. Παπαδοπούλλου, Λευκωσία 1971). Κύπρος.. Γ. Τενεκίδης - Γ. Κρανιδιώτης, Κύπρος. Ιστορία, Προβλήµατα και Αγώνες του λαού της, Αθήνα Κύπρος και Σταυροφορίες. Ανακοινώσεις του ιεθνούς Συµποσίου Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες, επιµ. έκδ. Ν. Κουρέας - Τζ. Ράιλυ-Σµίθ, Λευκωσία Κ. Π. Κύρρης, Εκπαίδευση... Κ. Π. Κύρρης, Ιστορία της µέσης εκπαιδεύσεως Αµµοχώστου, , Λευκωσία C. P. Kyrris, History.. C. P. Kyrris, History of Cyprus, 2 Nicosia C. P. Kyrris, Identity. C. P. Kyrris, Greek Cypriot Identity

19 18 Byzantium and the Latins , EKEE 19 (1992), σ Κ. Π. Κύρρης, Μελετήµατα.. Κ. Π. Κύρρης, Κυπριακά Αγιολογικά και µοναστηριακά µελετήµατα, Κ.Σ 27 (1963), σ Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση. Κ. Π. Κύρρης, Η Οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου κατά τους δύο πρώτους αιώνες της Φραγκοκρατίας, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993), σ Σπ. Λάµπρος, Αρχιεπισκόπου.. Σπ. Λάµπρος, 0Από α0ρχιεπισκόπου ει0ς βασιλέα, Ν.Ε. 14 (1917), σ Σπ. Λάµπρος, Έγγραφα Σπ. Λάµπρος, Κυπριακα\ και\ α1λλα ε1γγραφα ε0κ του= Παλατινου= κω=δικος 367 τη=ς βιβλιοθήκης του= Βατικανου\, Ν.Ε. 15 (1921), σ , Σπ. Λάµπρος, 9Ρήγαν. Σπ. Λάµπρος, 0Από 9ρήγαν ει0ς βασιλέα, Ν.Ε. 14 (1917), σ. 39. Mas Latrie, Histoire.. M. L. de Mas Latrie, Histoire de l île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, τ. Ι-ΙΙΙ, Paris V. Laurent, Episcopaux V. Laurent, Les fastes épiscopaux de l église de Chypre, REB 6 (1948), σ

20 19 V. Laurent, Reg.... V. Laurent, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, vol. 1. Les Actes des Patriarches, fasc. IV. Les Regestes de 1208 á 1309, Paris V. Laurent, Succession.. V. Laurent, La succession épiscopale des derniers archevêques Grecs de Chypre, de Jeau le Crétois (1152) a Germain Pèsimandros (1260), REB 7 (1949), σ Λεόντιος Μαχαιράς... Leontios Makhairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled Cronicle. Edited with a Translation and Notes by R. M. Dawkins, v. I-II, Oxford A. Loveday, Acts... A. Loveday, Acts, Bible, σ Est. de Lusignan, Chorograffia. Est. de Lusignan, Chorograffia et breve historia universale dell isola de Cipro, Bologna 1573 (εκδ. από Θ. Παπαδόπουλλο, Est. de Lusignan, Chorograffia, Λευκωσία 2004). Est. de Lusignan, Description... Est. de Lusignan, Description de toute l isle de Chypre, et des Roys, Princes, et Seigneurs, Paris A. Luttrell, Τάγµατα.. A. Luttrell, Τα στρατιωτικά τάγµατα, Ιστορία της Κύπρου, τ., σ H. J. Magoulias, Christianity. H. J. Magoulias, Byzantine Christianity

21 20 Emperor, Church and the West, Detroit H. J. Magoulias, Relations H. J. Magoulias, A Study in Roman Catholic and Greek Orthodox Church Relations on the Island of Cyprus Between the Years ad and 1360, GOTR 10 (1964), σ F. Maier, Cyprus F. Maier, Cyprus from the earliest time to the present day (english translation P. George), London Χ. Α. Μαλτέζου, Εικόνα... Χ. Α. Μαλτέζου, Έλληνες και Λατίνοι : Η εικόνα του άλλου στον πρώτο αιώνα Φραγκικής κυριαρχίας στην Κύπρο, Κύπρος και Σταυροφορίες, σ Mansi, Conc.... Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, ed. J. D. Mansi, 55 vols (Florence and Venice, , ανατ. Leipzig 1903). J. Meyendorff, Theology... J. Meyendorff, Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, New York Α. Μητσίδης, Αυτοκέφαλον.. Α. Μητσίδης, Το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας Κύπρου, Λευκωσία Α. Μητσίδης, Εκκλησία Α. Μητσίδης, Σύντοµη Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία 1994.

22 21 Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία. Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία της κατά Κίτιον Εκκλησίας, Λάρνακα La Monte, Reg.. J. L. La Monte, A Register of the cartulary of the cathedral of Santa Sophia of Nicosia, Byz 5 (1929), σ Μ.Υ.. Μελέται και Υποµνήµατα, Επιστηµονικόν Όργανον του Γραφείου Κυπριακής Ιστορίας, εκδ. Θ. Παπαδόπουλλου, Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, Γραφείο Κυπριακής Ιστορίας, Λευκωσία 1984 κ.εξ. Ν.Ε.. Νέος Ελληνοµνήµων, Αθη=ναι 1904 κ.ε. Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών Π. Ι. Τσικνόπουλλος, Τα ελάσσονα του Νεοφύτου Πρεσβυτέρου µοναχού και εγκλείστου, Byz 39 (1969), σ Β. Νεράντζη-Βαρµάζη, Ιστορία Β. Νεράντζη-Βαρµάζη, Μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου µέσα από τις βυζαντινές Πηγές, Θεσσαλονίκη Β. Νεράντζη-Βαρµάζη, Σύνταγµα. Β. Νεράντζη-Βαρµάζη, Σύνταγµα Βυζαντινών Πηγών Κυπριακής Ιστορίας, 4 ος -15 ος αιώνας (Κέντρο Επιστηµονικών Μελετών, Πηγές και Μελέτες της Ιστορίας της Κύπρου, ΧΧΙΙΙ), Λευκωσία P. Newman, History.. P. Newman, A Short History of Cyprus, 2

23 22 London Νικ. Χων., Χρον. διήγ.. Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική διήγησις, εκδ. Ι. Α. van Dieten, Nicetae Choniatae Historia (CFHB XI/1-2), Berlin-New York Notitiae Episcopatuum.. J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae, Paris G. Ostrogorsky, Ιστορία... G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, 7 τ. Γ, (µτφρ. Ι. Παναγόπουλος), Αθήνα A. Palmieri, Chypre... A. Palmieri, Chypre, DTC, τ. ΙΙ, σ Θ. Παπαδόπουλλος, Βασίλειο... Θ. Παπαδόπουλλος, Το Μεσαιωνικό Βασίλειο της Κύπρου ( ), ΙΕΕ, τ. Θ, σ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία.. Θ. Παπαδόπουλλος, Η Εκκλησία της Κύπρου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, Ιστορία της Κύπρου, τ., σ Θ. Παπαδόπουλλος, Κυπριακά Νόµιµα Θ. Παπαδόπουλλος, Κυπριακά Νόµιµα, Μ.Υ, Ι (1984), σ Θ. Παπαδόπουλλος, Λειτουργία... Θ. Παπαδόπουλλος, οµή και Λειτουργία του Φεουδαρχικού Πολιτεύµατος, Ιστορία της Κύπρου, τ.

24 23, σ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον... Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον Κυπρίων, Τόµος αναµνηστικός επί τη 50 ετηρίδι του περιοδικού «Απόστολος Βαρνάβας», Λευκωσία 1975, σ Α. Παπαγεωργίου, Ιστορία Α. Παπαγεωργίου, Σύντοµος Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία Α. Παυλίδης, Ιστορία Α. Παυλίδης, Ιστορία της νήσου Κύπρου, τ. Α -Γ, Λευκωσία 1991, Α. Παυλίδης, Κείµενα.. Α. Παυλίδης, Η Κύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων επισκεπτών της. Από τον 1 ο αιώνα µέχρι τον 20 ο, τ. Α -Γ, Λευκωσία PCRCICO. Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis. Π ΚΣ-Α.. Πρακτικά του Πρώτου ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, Απριλίου 1969), τ. Β (Μεσαιωνικό Τµήµα), Λευκωσία Π ΚΣ-Β.. Πρακτικά του εύτερου ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, Απριλίου 1982), τ. Β (Μεσαιωνικό Τµήµα), Λευκωσία Περί Θεµάτων... Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Περι\

25 24 θεµάτων, ed. A. Pertusi, Constantino Porfirogenito, De thematibus, Introduzione, testo critico, commento (Studi e Testi 160), Citta del Vaticano P.G. Patrologiae cursus completes, series graeca, εκδ. J. P. Migne, τ. 161, (Paris ). Πράξεις.. Η Αγία Γραφή. Καινή ιαθήκη, (γενική επιστασία : Ν. Λούβαρι) Αθήνα H. D. Purcell, Cyprus H. D. Purcell, Cyprus, London L. Quien, Oriens Christianus. M. Le Quien, Oriens Christianus, in quatuor patriarchatus digestus quo exhibentur ecclesiae, Patriarchae, caeterique praesules totius Orientis, τ. Ι- ΙΙΙ, Parisiis 1740 (φωτοτυπική ανατύπωση Graz 1958). Ράλλης - Ποτλής, Σύνταγµα..... Ράλλης - Ποτλής, Σύνταγµα Θείων και Ιερών Κανόνων, τ. Α -Ε, Αθήνα REB... Revue des études Byzantines, Paris 1943 κ.ε. V. Riccardus, Constitutio.. V. Riccardus, ιάταξις Κύπρια του Αλεξάνδρου πάπα του Τετάρτου (Constitutio Cypria Alexandri Papae IV), P.G, τ. 140, σ

26 25 J. Richard, Βασίλειο.. J. Richard, Το Μεσαιωνικό Βασίλειο από το 1205 έως το 1324, Ιστορία της Κύπρου, τ., σ J. Richard, Bulla J. Richard, A propos de la «Bulla Cypria» de 1260, BF 22 (1996), σ J. Richard, ίκαιο.. J. Richard, Το ίκαιο του Μεσαιωνικού Βασιλείου, Ιστορία της Κύπρου, τ., σ J. Richard, Monastère J. Richard, Un Monastère Grec de Palestine et son domaine Chypriote : Le Monachisme Orthodoxe et l établissement de la domination Franque, Π ΚΣ-Β (1982), σ J. Richard, Σύσταση.. J. Richard, Η Σύσταση και οι Βάσεις του Μεσαιωνικού Βασιλείου ( ), Ιστορία της Κύπρου, τ., σ J. Richard, Θεσµοί... J. Richard, Οι πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί του Μεσαιωνικού Βασιλείου, Ιστορία της Κύπρου, τ., σ Röhricht, Reg... R. Röhricht, Regesta Regni Hietosolymitani (MXCVII-MCCXCI), New York W. H. Rudt de Collenberg, οµή..... W. H. Rudt de Collenberg, οµή και προέλευση της τάξης των ευγενών, Ιστορία της Κύπρου, τ., σ

27 26 W. H. Rudt de Collenberg, Les Ibelin.. W. H. Rudt de Collenberg, Les Ibelin aux XIII e et XIV e siècles, Généalogie compilée principalement selon les register du Vatican, EKEE 9 ( ), σ S. Runciman, History S. Runciman, A History of the Crusades, v. I-III, Cambridge S. Runciman, Schism... S. Runciman, The Eastern Schism. A study of the Papacy and the eastern churches during the XI th and XII th centuries, Oxford Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά... Α. Σακελλαρίου, Τα Κυπριακά, ήτοι γεωγραφία, ιστορία και γλώσσα της νήσου Κύπρου από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερον, τ. Α (Γεωγραφία, Ιστορία, ηµόσιος και ιδιωτικός βίος) Αθήνα 1890 (ανατ. Λευκωσία 1991). Κ. Σάθας, Μ.Β.. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Ι- VIII, Βενετία (ανατ. Αθήνα 1972). C. Schabel, Bishops... C. Schabel, The Latin Bishops of Cyprus, , with a note on bishop Neophytos of Solea, EKEE 30 (2004), σ C. Schabel, Greek Bishops C. Schabel, The Greek Bishops of Cyprus ( ) and the Synodikon Kyprion,

28 27 Κ.Σ ( ), σ P. Schreiner, Βραχέα Χρονικά.. P. Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchroniken, (CFHB XII), I-III, Wien P. Schreiner, Παρατηρήσεις.. P. Schreiner, Παρατηρήσεις στις Πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων και Λατίνων στη Μεσαιωνική Κύπρο, Π ΚΣ-Β (1982), σ Γ. Σκαλιέρης, Κύπρος... Γ. Σκαλιέρης, Η Κύπρος εξακισχιλίων ετών εθνικός βίος, Αθήνα Κ. Σπυριδάκις, Ιστορία.. Κ. Σπυριδάκις, Σύντοµος Ιστορία της Κύπρου, Λευκωσία V. Stepanenko - A. Σαββίδης, Βασίλειο... V. Stepanenko - A. Σαββίδης, Αρµενιακής Κιλικίας Βασίλειο (Κράτος), ΕΛΒΙΠ, τ. Γ (1998), σ J. R. Strayer, Louis IX... J. R. Strayer, The Crusades of Louis IX, History of the Crusades, τ. II, σ Συνέκδηµος του Ιεροκλέους. E. Honigmann, Le Synekdèmos d Hiéroklès, Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, Bruxelles Synodicum Nicosiense.. C. Schabel, The Synodicum Nicosiense and other Documents of the Latin Church of Cyprus, Selected and translated by C. Schabel, Nicosia 2001.

29 28 Χ. Ταουσιάνης, Θέµατα.. Χ. Ταουσιάνης, Θέµατα της Κυπριακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Λευκωσία Α. Ταρσούλης, Κύπρος.... Α. Ταρσούλης, Κύπρος, τ. Α, Αθήνα A. L. Tautu, Acta.. A. L. Tautu, Acta Honorii III ( ) et Gregorii IX ( ), PCRCICO, v. III, Batican Traditio... Traditio, Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion, New York 1943 κ.ε. Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι... Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι της Κύπρου, Απ.Β 30 (1969), σ Ι. Τσικνόπουλλος, Ιστορία Ι. Τσικνόπουλλος, Ιστορία της Εκκλησίας της Πάφου, Λευκωσία Ι. Τσικνόπουλλος, Τυπικά. Ι. Τσικνόπουλλος, Κυπριακά Τυπικά, Λευκωσία F. Vernet, Latran IV.. F. Vernet, Latran (IVe Concile oecumenique du), DTC, τ. VIII (Β µέρος), σ VR. Variorum Reprints, London. M. M. Wojnar, Acta.. M. M. Wojnar, Acta Innocentii IV ( ), PCRCICO, v. IV, Romae 1962.

30 29 R. L. Wolff, Franciscans... R. L. Wolff, The Latin Empire of Constantinople and the Franciscans, Traditio 2 (1944), σ Φ. Ζαννέτος, Ιστορία.... Φ. Ζαννέτος, Ιστορία της νήσου Κύπρου, τ. Α (επανέκδοσις µετά Προλεγοµένων Θεόδωρου Παπαδοπούλλου), Λευκωσία Π. Ι. Ζέπος, ίκαιον.. Π. Ι. Ζέπος, Το ίκαιον εις τας Ελληνικα\ς Ασσίζας της Κύπρου, ΕΕΒΣ 25 (1955), σ

31 30 Προλογικό σηµείωµα Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κατά τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας, από την ίδρυση και εγκατάσταση της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο το 1196 µέχρι και την έκδοση της Κυπρίας ιάταξης το Κατά τη διάρκεια της φοίτησης µου στο µεταπτυχιακό τµήµα της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Α.Π.Θ σηµαντική βοήθεια µου προσέφεραν πολλοί, τους οποίους αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω. Πρώτα απ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια Β. Νεράντζη-Βαρµάζη για την αµέριστη βοήθεια και συµπαράστασή της, καθώς και για την καθοδήγησή της όχι µόνο κατά τη σύνθεση της µεταπτυχιακής εργασίας, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών µου. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σεβαστούς καθηγητές µου, κα. Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα και κο. Θ. Κορρέ, για τις γνώσεις που µου µετέδωσαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων µου γύρω από τη Βυζαντινή Ιστορία και προπάντων σχετικά µε τη µεθοδολογία της επιστηµονικής έρευνας. Ακόµη θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους διδάσκοντες του τµήµατος, τους υπευθύνους των σπουδαστηρίων της σχολής και όλους τους συναδέλφους µου µεταπτυχιακούς φοιτητές για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πολλές ευχαριστίες οφείλω και στους γονείς µου για την ηθική και οικονοµική συµπαράστασή τους καθ όλη διάρκεια των σπουδών µου. Χωρίς την υποστήριξη και τις θυσίες τους δεν θα είχα καταφέρει απολύτως τίποτα. Πάπας Ανδρέας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007.

32 31 Εισαγωγή. Η Κύπρος είναι το τέταρτο σε µέγεθος νησί ολόκληρης της Μεσογείου και το µεγαλύτερο νησί της Ανατολικής Μεσογείου. Η µακρόχρονη ιστορία της Κύπρου είναι γεµάτη από σηµαντικά γεγονότα. H επίκαιρη γεωγραφική θέση της στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς βρισκόταν στην διασταύρωση εµπορικών δρόµων µεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, επέδρασε αναπόφευκτα στην πορεία της ιστορίας της. Συνάµα, σηµαντικό ρόλο στις ιστορικές εξελίξεις έπαιξε και η παραγωγικότητα του νησιού, που διέθετε εκτεταµένες πεδινές εκτάσεις για καλλιέργεια, βουνά µε άφθονη ξυλεία, κατάλληλη για κατασκευή στόλου, και ακόµη άφθονο ορυκτό πλούτο, κυρίως χαλκό. 1 Για όλους αυτούς τους λόγους η Κύπρος κατά τους µεσαιωνικούς χρόνους (4 ος -15 ος αιώνας) γνώρισε µια πολυτάραχη ιστορία. Κατά την Πρώιµη Βυζαντινή Περίοδο η Κύπρος αποτελούσε επαρχία του Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους και αρχικά ήταν εξαρτηµένη διοικητικά και εκκλησιαστικά από την Αντιόχεια. Από τα µέσα του 7 ου ως και τα µέσα του 10 ου αιώνα το νησί αποτέλεσε «µήλον της έριδος» στον ανταγωνισµό Βυζαντινών και Αράβων. Τελικά το 965 επί αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά ( ), οι Βυζαντινοί θα κατορθώσουν να κυριαρχήσουν µόνοι στην Κύπρο και από τότε το νησί να αποτελέσει µια παραµεθόρια επαρχία του Βυζαντινού Κράτους. 2 Ωστόσο η προϊούσα παρακµή του Βυζαντινού Κράτους στα τέλη του 12 ου αιώνα και η αποστασία του διοικητή της Κύπρου Ισαάκ Κοµνηνού άνοιξαν τον δρόµο για να επικρατήσουν οριστικά οι υτικοί στο νησί. Αφού πέρασε από τα χέρια του βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδου Λεοντόκαρδου κατά την Γ Σταυροφορία και στην συνέχεια των Ναϊτών, οι τελευταίοι την πούλησαν στον έκπτωτο βασιλιά της Ιερουσαλήµ, Γκύ ντε Λουζινιάν. 3 Η δυναστεία των Λουζινιάν κυβέρνησε την Κύπρο για σχεδόν τριακόσια χρόνια και καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της Φραγκοκρατίας ( ). Βάση της διοίκησης αποτέλεσε το δυτικό φεουδαρχικό σύστηµα και οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσµού, αρχικά 1 Β. Νεράντζη-Βαρµάζη, Ιστορία 25.- P. W. Edbury, Βασίλειο Β. Νεράντζη-Βαρµάζη, Ιστορία 25.- Της ίδιας, Σύνταγµα Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών, Βyz 39 (1969) F. Bustron, Historia 49.- F. Amadi, Cronaca 83.- W. H. Rudt de Collenberg, οµή, Ιστορία της Κύπρου, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α Α. Παυλίδης, Ιστορία Β 364.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ιδέα των σταυροφοριών (σύμφωνα με επικρατέστερη άποψη) ήταν ξένη τότε στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννιέται στη Δυτική Ευρώπη τον 11 ο αι., Οι αιτίες α. Η αναβίωση της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

-- 208 -- 1960-2010 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ KΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

-- 208 -- 1960-2010 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ KΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1960-2010 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ KΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, στην Αμμόχωστο. Ύστερα από την οθωμανική κατάκτηση, τζαμί του Λαλά Μουσταφά Πασά. -- 208 -- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Οι Λατίνοι της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ Το Χρονολόγιο της Εικονομαχίας αναφέρεται στην θεολογική και πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 8 ο και 9 ο αιώνα, γύρω από τη λατρεία των χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 06: Η Ασσυριακή (Νεστοριανική) Εκκλησία Β Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή στη νεώτερη περίοδο Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν;

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν; ΚΑΡΤΑ: α Πηγή 1: Κείμενο αρχαιολόγου Χιλιάδες ειδώλια, μικρά και μεγάλα, βρέθηκαν σε διάφορα ιερά της Κύπρου. Οι προσκυνητές αφιέρωναν τα ειδώλια στους θεούς και τις θέες τους. Πολλοί άνθρωποι όπως αγρότες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των ΚΕΦ. 5. Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (726 843) πρωτεργάτες: Λέων Γ, Κωνσταντίνος Ε (Ίσαυροι) ιδεολογική βάση: ανεικονικές αντιλήψεις κατοίκων Ανατολικών επαρχιών επιχείρημα: η απεικόνιση του θείου δε συμβιβάζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κλήρος - Εκκλησία. Έµβληµα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Κλήρος - Εκκλησία. Έµβληµα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Κλήρος - Εκκλησία Έµβληµα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Ο Κληρός ήταν µία από τις παραδοσιακές άρχουσες κοινωνικές κατηγορίες (µαζί µε τους Πρόκριτους και τους Αρµατολούς) των ελλήνων/χριστιανών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κολόσσι : Φύση, Περιβάλλον και Άνθρωπος

Κολόσσι : Φύση, Περιβάλλον και Άνθρωπος Κολόσσι : Φύση, Περιβάλλον και Άνθρωπος Κατοικώ στο χωριό Κολόσσι στην οδό Αγίου Αυγουστίνου. Στη συνοικία που διαμένω τα σπίτια είναι κτισμένα σε μοντέρνα αρχιτεκτονική, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Χριστιανισμός - Ορθοδοξία και μέσα ενημέρωσης στον σύγχρονο κόσμο» Θεσσαλονίκη, 12 15 Μαΐου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Χριστιανισμός - Ορθοδοξία και μέσα ενημέρωσης στον σύγχρονο κόσμο» Θεσσαλονίκη, 12 15 Μαΐου 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Χριστιανισμός - Ορθοδοξία και μέσα ενημέρωσης στον σύγχρονο κόσμο» Θεσσαλονίκη, 12 15 Μαΐου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε. ΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης με εκείνα της στήλης. Δύο στοιχεία της στήλης περισσεύουν. 1. Γαληνοτάτη Δημοκρατία 2. Ουγενότοι 3. Όθων 4. Ιωάννης ατάτζης 5. Διαφωτισμός α. γία Ρωμαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούμε τώρα τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με αυτό το μνημείο και μετά ας κινηθούμε νοερά στο χώρο.

Ας δούμε τώρα τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με αυτό το μνημείο και μετά ας κινηθούμε νοερά στο χώρο. Κάστρο Κολοσσίου 1 Σε απόσταση δεκατεσσάρων χιλιομέτρων δυτικά της Λεμεσού βρίσκεται το κάστρο του Κολοσσίου, ένα τριώροφο οικοδόμημα, κτισμένο από ασβεστολιθική πέτρα, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κύπρος βρίσκεται στη Β.Α. άκρη της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πέρασμα των αιώνων η γεωγραφική της θέση άλλοτε τη βοήθησε κι άλλοτε την έβλαψε. Τη βοήθησε γιατί την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Το 1999 αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ιστορία και βαθμό 9,14 (Άριστα).

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Γυµνασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ένα από τα πιο βασικά προβλήµατα προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει ο καθηγητής που διδάσκει το

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκχριστιανισμός ισμ τ ν ω σ αβικ αβικ ν λ ώ α ν ώ ινδοευρωπαϊκής καταγωγής

Ο εκχριστιανισμός ισμ τ ν ω σ αβικ αβικ ν λ ώ α ν ώ ινδοευρωπαϊκής καταγωγής Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών Σύνολο διαφορετικών λαών ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, στους οποίους ανήκουν οι Ρώσοι, οι Πολωνοί, οι Πομεριανοί, οι Σέρβοι, οι Κροάτες, οι Σλοβάκοι, οι Τσέχοι και οι Βούλγαροι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ και ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2012-2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ και ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2012-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ και ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2012-2013 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό ίκαιο του Γάµου και του ιαζυγίου στη ιελκυνστίνδα Εκκλησίας και Πολιτείας

Το Κυπριακό ίκαιο του Γάµου και του ιαζυγίου στη ιελκυνστίνδα Εκκλησίας και Πολιτείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής ιδακτορική ιατριβή Το Κυπριακό ίκαιο του Γάµου και του ιαζυγίου στη ιελκυνστίνδα Εκκλησίας και Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα