ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 Ευφυή Συστήµατα Μέτρησης και ιαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας Κωνσταντίνος Ανδρεάδης ιευθυντής Κλάδου Μετρήσεων Ε ΗΕ Ιανουάριος

2 Περιεχόµενα Η µετάβαση σε έξυπνα δίκτυα Έξυπνοι µετρητές Τεχνολογίες επικοινωνίας Εφαρµογές στην Ευρώπη ράσεις και έργα στην Ελλάδα 2

3 Ευρωπαϊκές Οδηγίες Η εισαγωγή των ευφυών συστηµάτων µέτρησης προωθείται και από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία: Directive on Measuring Instruments (2004/22/EC) Υπουργική απόφαση Αριθµ. Φ (ΦΕΚ Β 521/ ) «Όργανα µέτρησης» Directive on Energy End-use Efficiency and Energy Services (2006/32/EC) - NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3855/ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. Third Energy Package Directives 2009/72/EC and 2009/73/EC provisions on intelligent metering in electricity and gas - NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ " Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις. (ΦΕΚ Α' 179/ ) Directive on Energy Efficiency (2012/27/EU) Η οδηγία αυτή καταργεί την οδηγία 2006/32/EC. εν έχει ενσωµατωθεί ακόµα στην ελληνική νοµοθεσία. 3

4 Ενσωµάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών Ο ΗΓΙΑ 2006/32/ΕΚ (για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες), η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3855/ : «Οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανοµής...παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατοµικούς µετρητές που απεικονίζουν την πραγµατική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγµατικό χρόνο χρήσης, όταν αυτό είναι οικονοµικώς εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόµηση ενέργειας και σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαθέσιµες τεχνολογικές δυνατότητες στον τοµέα της µέτρησης.» Ο ΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ (σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας), η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4001/2011: «Η ευρείας κλίµακας αντικατάσταση υφιστάµενων συστηµάτων µέτρησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο ίκτυο ιανοµής µε αντίστοιχα ευφυή συστήµατα, η οποία αποσκοπεί ιδίως στη δυνατότητα ενεργού συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας αλλά και γενικότερα στην αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη λειτουργία της» 4

5 ίκτυα σε µετάβαση ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η Επικοινωνία είναι το κλειδί για τα έξυπνα δίκτυα 5

6 ίκτυα σε µετάβαση Συγκεντρωµένη παραγωγή και µικρή ιεσπαρµένη παραγωγή Αύριο Ολοκληρωµένο ασφαλές δίκτυο που συνδυάζει κεντρική και διεσπαρµένη παραγωγή 6

7 σε µεταβατική περίοδο ΑΠΟ ίκτυα ιανοµής Σύνδεση ιεσπαρµένων Πηγών Ενέργειας Εξυπηρέτηση παθητικού καταναλωτή Παθητικά ίκτυα ιανοµής Προσαρµογή Παραγωγής και λειτουργίας ικτύου στην κατανάλωση ΣΕ Συστήµατα ιανοµής Ενσωµάτωση ιεσπαρµένων Πηγών Ενέργειας Συµµετοχή του ενεργού καταναλωτή Ενεργά ίκτυα ιανοµής Συντονισµός µεταξύ χρηστών ικτύου και ιαχειριστών ικτύου 7

8 Με έξυπνα δίκτυα Ηλεκτρικά δίκτυα που ενσωµατώνουν «έξυπνα» την συµπεριφορά και τις δράσεις όλων των χρηστών (καταναλωτών ή/και παραγωγών Η/Ε από ιεσπαρµένη Ανανεώσιµη Παραγωγή), µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών µε σκοπό να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια µε υψηλή απόδοση, ασφάλεια και οικονοµία. Παρέχουν δυνατότητες για: Τηλεµέτρηση Χειρισµούς ιαχείριση φορτίου ιεσπαρµένη παραγωγή 8

9 και έξυπνα σπίτια 9

10 και έξυπνα σπίτια 10

11 Έξυπνοι µετρητές 1

12 Μετρητικός εξοπλισµός Ως Μετρητική ιάταξη ορίζεται το σύνολο του ηλεκτροµηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που απαιτείται για την ακριβή και αξιόπιστη µέτρηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο εξοπλισµός αποτελείται από: Μετρητή, Μ/Σ οργάνων µέτρησης Εξοπλισµό επικοινωνίας Λοιπό εξοπλισµό (Κιβώτιο οκιµών, πίνακας ή ερµάριο, καλώδια, κ.λ.π.). 12

13 Έξυπνοι Μετρητές Ο έξυπνος µετρητής είναι ένας µετρητής αµφίδροµης επικοινωνίας, ο οποίος καταγράφει σε πραγµατικό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας και έχει δυνατότητα αποστολής δεδοµένων και λήψης εντολών. 1. Επικοινωνεί µε το διαχειριστή, για τη λήψη µετρητικών δεδοµένων, τη βελτιστοποίηση ελέγχου του δικτύου διανοµής και τη διαχείριση σφαλµάτων. 2. Επιτρέπει την εφαρµογή πολυζωνικών τιµολογίων από τον προµηθευτή. 3. Ενηµερώνει τον καταναλωτή για την κατανάλωση του και την ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας Οι έξυπνοι µετρητές αποτελούν στοιχειώδη συνιστώσα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων. εν νοούνται έξυπνα δίκτυα χωρίς έξυπνους µετρητές. 13

14 Έξυπνοι Μετρητές Χαρακτηριστικά Σύνδεση είτε απ ευθείας στο δίκτυο είτε µέσω Μ/Σ έντασης. Θύρα οπτικής και ηλεκτρικής επικοινωνίας για τοπική και αποµακρυσµένη µετάδοση δεδοµένων Έλεγχος από εσωτερικό ρολόι πραγµατικού χρόνου Εφεδρική παροχή τροφοδοσίας Καταχωρητές ενέργειας και ισχύος Μέτρηση ενεργού και αέργου ενέργειας, Καταγραφή µέγιστης ισχύος Καταγραφή καµπύλης φορτίου και αρχείου συµβάντων Μια ή περισσότερες τιµολογιακές ζώνες Καταγραφή στοιχείων ποιότητας τροφοδότησης 14

15 Χαρακτηριστικές λειτουργίες έξυπνης µέτρησης υνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης των µετρητών. υνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας. Υποστήριξη προηγµένων συστηµάτων τιµολόγησης Ασφαλής µετάδοση µετρητικών δεδοµένων Πρόληψη και ανίχνευση ρευµατοκλοπής υνατότητα διακοπτικού στοιχείου Πληροφόρηση µέσω διαδικτύου υνατότητα πληροφόρησης καταναλωτή (µέσω In Home Display, mobile εφαρµογών κ.λπ) 15

16 In Home Display 16

17 Οφέλη έξυπνης µέτρησης Για τους πελάτες Ενηµέρωση πελατών και εξοικονόµηση ενέργειας Πιο ακριβείς µετρήσεις και τιµολογήσεις Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών Μεγαλύτερη ευελιξία και ποικιλία τιµολογίων Σπάνια επίσκεψη καταµετρητών Έξυπνα σπίτια µε σύνδεση άλλων συσκευών στον έξυπνο µετρητή 17

18 Οφέλη έξυπνης µέτρησης Για τους διαχειριστές (DSOs) Βελτίωση ελέγχου και εποπτείας του δικτύου Μείωση κόστους λόγω αυτοµατοποίησης διαδικασιών Ευκολότερος εντοπισµός σφαλµάτων δικτύου/ρευµατοκλοπών Καλύτερος έλεγχος ποιότητας τροφοδότησης Ενσωµάτωση διεσπαρµένης παραγωγής 18

19 Οφέλη έξυπνης µέτρησης Για τους προµηθευτές Βελτιστοποίηση κόστους µε µετατόπιση αιχµών Μείωση ισοζυγίου ενέργειας εξαιτίας καλύτερων προβλέψεων Νέες υπηρεσίες για ειδικές απαιτήσεις (π.χ. προπληρωµή) Πρόσβαση σε µετρητικά δεδοµένα για εξουσιοδοτηµένους χρήστες 19

20 Συστήµατα µέτρησης AMR (Automated Meter Reading) AMI (Advanced Metering Infrastructure) Σύστηµα Συλλογής Μετρήσεων Το AMR είναι ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα το οποίο επικοινωνεί και συλλέγει (τηλεµετρά) αυτόµατα τις ενδείξεις των µετρητών. Η Επικοινωνία του µετρητή µε το κεντρικό Σύστηµα Συλλογής Μετρητικών εδοµένων πραγµατοποιείται µέσω τηλεπικοινωνιακού διαύλου µε την βοήθεια της Μονάδας Επικοινωνίας (modem) Προηγµένες Υποδοµές Μέτρησης Αµφίδροµη επικοινωνία ΑΜΜ/MDMS (Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ιαχείρισης Μετρήσεων) ιαθέτει: Κεντρική βάση δεδοµένων για τις ενδείξεις των µετρητών Συστήµατα πληροφόρησης πελατών Συστήµατα διαχείρισης λειτουργιών του δικτύου 20

21 Meter Data Management System (MDMS) Στοιχεία πελατών Meter Data Management System (MDMS) Προμηθευτές SCADA-DMS Distribution Management System Voltage/VAR Configuration System (VVC) Outage Management System (OMS) Πολυζωνικά Τιμολόγια Prepayment

22 Meter Data Management System (MDMS) Demand Response Management System Customer Information System Outage Management System Meter Data Repository Load Forecast & Settlement System Field Order Management System Asset Management System 22

23 Τεχνολογίες επικοινωνίας 1

24 Τεχνολογίες επικοινωνίας Επιθυµητά χαρακτηριστικά: - Υψηλή αξιοπιστία και διαθεσιµότητα - Κάλυψη - Ασφάλεια επικοινωνίας - Ταχύτητα µετάδοσης πληροφορίας - Ευκολία εγκατάστασης, συντήρησης και επεκτασιµότητας - Χαµηλό κόστος (CAPEX, OPEX) Η µεγαλύτερη πρόκληση για την τεχνολογία των επικοινωνιών είναι να παρέχει εύρωστα, ασφαλή και διαλειτουργικά δίκτυα. 24

25 Τεχνολογίες επικοινωνίας Τεχνολογία επικοινωνίας PLC (Power Line Carrier) µέσω των γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας και κατάλληλων συγκεντρωτών τοποθετηµένων σε κάθε υποσταθµό 20/0,4ΚV. Χρήση σταθερής τηλεφωνίας PSTN (Public Switched Telephony Network) ή τεχνολογίας οπτικών ινών (FTTx) για συνδέσεις ΙP (Internet Protocol) µέσω γραµών xdsl (Digital Subscriber Line) Τεχνολογία επικοινωνίας µέσω κινητής τηλεφωνίας GPRS (General Packet Radio Services) Τεχνολογία επικοινωνίας µέσω δικτύου ραδιοφωνικών συχνοτήτων RF mesh (Radio Frequency Communication). 25

26 Επικρατούσες τεχνολογίες επικοινωνίας PLC GPRS + Χρήση υπάρχουσας υποδοµής + Χαµηλό κόστος επικοινωνίας + Συµφέρουσα λύση για περιοχές υψηλής πυκνότητας - Ευαίσθητο σε διαταραχές - Χαµηλή ταχύτητα µετάδοσης - Έλλειψη κοινού standard + Χαµηλό κόστος υλοποίησης + Υψηλές ταχύτητες µετάδοσης - Υψηλό κόστος επικοινωνίας - Προβληµατική διαθεσιµότητα κατά τόπους - Εξάρτηση από τηλεπικοινωνιακό πάροχο 26

27 ιαδεδοµένες Τεχνολογίες PLC στην Ευρώπη PRIME (IBERDROLA) G3 (ERDF) METERS AND MORE (ENEL) OSGP (ECHELON) 27

28 PRIME Το PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution) εκπροσωπεί µια ανοικτή, µη ιδιωτική τεχνολογία επικοινωνιών η οποία υποστηρίζει τις παρούσες και µελλοντικές λειτουργίες διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων (ΑΜΜ). Η PRIME Alliance ανακοίνωσε ότι το πρότυπο PRIME χρησιµοποιείται επιτυχώς σε 3.2 εκατ. µετρητών παγκοσµίως. (Ευρώπη, µε πρόσφατη επέκταση στη Βραζιλία και την Αυστραλία) Σχεδίαση αρχιτεκτονικής µε κριτήρια το χαµηλό κόστος και την υψηλή απόδοση. Χρησιµοποιεί OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). O ρυθµός δεδοµένων που έχει επιτευχθεί φθάνει τα 128 kbps. Αναπτύσσεται η επέκταση του PRIME στα 500 khz, επιτρέποντας ταχύτητες έως και 1 Mbps. Πηγή: prime-alliance.org 28

29 G3-PLC Στόχος του G3 PLC είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου για PLC modems βάσει των προδιαγραφών που θέτει η ERDF (Electricité Réseau Distribution France). Χρησιµοποιεί OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). O ρυθµός δεδοµένων που έχει επιτευχθεί στο physical layer φθάνει τα 32kbps. Πηγή: ιαδίκτυο (www.g3-plc.com) 29

30 PLC OSGP - To PLC OSGP (Open Smart Grid Protocol) της ESNA (Energy Services Network Association), εφαρµόζεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως ανία, Ολλανδία, Ρωσία, Σουηδία, Φιλανδία, Γερµανία και Αυστρία. - Η Echelon, ένα από τα µέλη τους ESNA, έχει αναπτύξει τους έξυπνους µετρητές και το σύστηµα AMR. - Χρησιµοποιεί διαµόρφωση BPSK (Binary Phase-shift keying) - Η τεχνολογία PLC OSGP παρέχει ταχύτητα µετάδοσης τάξεως 5 kbit/s. *Στοιχεία από το διαδίκτυο 30

31 Meters & more Το Meters and more είναι ένα πρωτόκολλο PLC που διατίθεται στη βιοµηχανία από το 2010 µέσω του «Meters and More» association. Χρησιµοποιείται στο σύστηµα Telegestore της ENEL, µε πάνω από 40 εκατ. πελάτες παγκοσµίως και πρόκειται να εφαρµοστεί στην ENDESA για 13 εκατ. πελάτες στην Ισπανία Χρησιµοποιεί διαµόρφωση BPSK Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων φθάνει τα 9,6 kbps. Πηγή: 31

32 Σύγκριση PLC τεχνολογιών TEXNOΛΟΓΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ PLC G kbps OFDM ERDF PRIME 128 kbps OFDM IBERDROLA METERS & MORE 9.6 kbps BPSK ENEL PLC OSGP 5 kbps BPSK ESNA-Echelon *Τα στοιχεία προέρχονται από τις αντίστοιχες επίσημες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο 32

33 Σύγκριση τεχνολογιών PLC Πηγή: A.Bonnet, ST Electronics 33

34 Πηγή: A.Bonnet, ST Electronics 34

35 Σύγκριση τεχνολογιών PLC Πηγή: A.Bonnet, ST Electronics 35

36 CX1 - Siemens H Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση, CENELEC, έχει δεχτεί το transport profile του CX1, ενός πρωτόκολλου επικοινωνίας της Siemens, ως μια πρόταση τυποποίησης. Το transport profile του CX1 έχει σχεδιαστεί για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε συμμορφωση με το EU Mandate M/441 και είναι η βάση του πρωτόκολλου μετάδοσης, το οποίο χρησιμοποιεί το δίκτυο Χ.Τ. για κανάλι δεδομένων αισθητήρων δικτύου και έξυπνων μετρητών. Στοιχεία από το 36

37 Μοντέλο OSI (Open Systems Interconnection) Tο µοντέλο OSI είναι µια ιεραρχική δοµή επτά επιπέδων που καθορίζει τις προδιαγραφές επικοινωνίας µεταξύ δύο υπολογιστών, ορίζοντας επακριβώς τον σκοπό κάθε επιπέδου αλλά και τα χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα, και τυποποιήθηκε ως πρότυπο ISO Το µοντέλο επιτρέπει σε όλα τα στοιχεία ενός δικτύου να συλλειτουργούν, µε κάθε στοιχείο να υλοποιεί ένα ή περισσότερα πρωτόκολλα δικτύωσης, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κατασκευαστής τους. Το µοντέλο OSI υποδιαιρεί τις λειτουργίες ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε µια «κατακόρυφη» στοίβα από επίπεδα, για το καθένα από τα οποία µπορεί να οριστεί κάποιο πρωτόκολλο σε µία συγκεκριµένη υλοποίηση. Κάθε επίπεδο αξιοποιεί τις λειτουργίες του κατώτερού του στη στοίβα επιπέδου, ενώ στόχος του είναι να παρέχει λειτουργικότητα στο αµέσως ανώτερο επίπεδό του. *Πηγή:

38 CENELEC - DLMS Οι τεχνολογίες επικοινωνίας PRIME, METERS AND MORE, G3 PLC, OSGP καθώς και το CX1, βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης/αποδοχής από τη CENELEC, κάτω από την οµπρέλα του DLMS. Η CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) αναπτύσσει Ευρωπαϊκά πρότυπα και κοινές προδιαγραφές. Η CLC/TC 13 (CENELEC Technical Committee 13) είναι η τεχνική επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε «Equipment for electrical energy measurement and load control». Το DLMS ή Device Language Message Specification (αρχικά Distribution Line Message Specification), είναι το σύνολο των προτύπων που αναπτύχθηκαν από τη DLMS UΑ και έχουν ενσωµατωθεί από την IEC TC13 στη σειρά προτύπων IEC Σκοπός της DLMS User Association είναι η ανάπτυξη ανοικτών προτύπων για την ανταλλαγή µετρητικών δεδοµένων, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα. 38 *Πηγές:

39 DLMS/COSEM standards Πηγή: https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/63575/smdg-dcg-meeting-1-dlms-overview-slides.pdf 39

40 Εφαρµογή συστηµάτων µέτρησης στην Ευρώπη 1

41 Επενδύσεις στην Ευρώπη Στην Ευρώπη έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 4 δισ. σε εγκαταστάσεις έξυπνων µετρητών. Οι κύριες εγκαταστάσεις είναι στην Ιταλία και την Σουηδία, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρώσει την εγκατάσταση µετρητών αλλά ετοιµάζουν δεύτερη γενιά «εξυπνότερων» µετρητών. Οι χώρες Ισπανία, Αγγλία, Φιλανδία, Αυστρία βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης (έχουν εγκατασταθεί πάνω από 4 εκατ. Μετρητές στην Ισπανία). Η εκτίµηση είναι ότι µέχρι το 2020 θα έχουν δαπανηθεί τουλάχιστον 30 δισ. για εκατοµµύρια ηλεκτρονικούς µετρητές. Κύριες τεχνολογίες επικοινωνίας είναι το PLC και το GPRS. * Διάφορες πηγές από το διαδίκτυο 1 η Ηµερίδα Smart Grids Ε ΗΕ

42 Προγράµµατα Μετρητών στην Ευρώπη Ο χάρτης παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων κόστους-οφέλους(cba). + : CBA θετική - : CBAαρνητική? : CBA σε εξέλιξη Πράσινο προχωρούν σε roll out Κόκκινο -δεν προχωρούν σε roll out Πορτοκαλί εκκρεμεί απόφαση * Πηγή: ΕC, DG Energy 42

43 Εγκατάσταση ευφυών συστηµάτων µέτρησης (τουλαχ. 80% κάλυψη) 43

44 Εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης Σουηδία Η πρώτη χώρα που θέσπισε την µαζική εγκατάσταση των εξυπνων µετρητών. Η δράση ολοκληρώθηκε το Μετρητές ωριαίων ενδείξεων µε δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων. Ιταλία Η µαζική εγκατάσταση των ηλεκτρονικών µετρητών ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2011 (36 εκατ. πελάτες) από την ΕΝΕL. Η ENEL έχει αναπτύξει λύσεις για αυτοµατοποιηµένη αποµακρυσµένη ανάγνωση ενδείξεων κατανάλωσης και διαχείριση της διανοµής ενέργειας, και διαθέτει εγκαταστηµένο δίκτυο 32 εκατ. ΑΜΙ σηµείων µε PLC (Telegestore). Επίσης, έχει αναπτύξει για την ισπανική θυγατρική της, ENDESA Distribución Eléctrica S.L., το οποίο θα εγκατασταθεί σε 13 εκατ. πελάτες της ENDESA στην Ισπανία. * Πηγές από το διαδίκτυο 44

45 Εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης Ισπανία Η µαζική εγκατάσταση µετρητών είναι σε εξέλιξη. Η εγκατάσταση έξυπνων µετρητών σε όλους τους καταναλωτές πρέπει να υλοποιηθεί έως το εταιρίες στην Ισπανία (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico και EON) έχουν ήδη εγκαταστήσει πάνω από 4 εκατ. έξυπνους µετρητές στην χώρα. Endesa: Εγκατάσταση 3,9 εκατ. µετρητών εως Σεπτ Στόχος είναι η εγκατάσταση 13 εκατ µετρητών µέχρι το τέλος του Χρησιµοποιείται σύστηµα που ανέπτυξε η ENEL το οποίο περιλαµβάνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας Meters and More. Iberdrola: Το πλήρες έργο περιλαµβάνει εγκατάσταση 11 εκατ. µετρητών. Χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο επικοινωνίας PRIME. * Πηγές από το διαδίκτυο 45

46 Εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης Γαλλία Ένα κυβερνητικό διάταγµα το Σεπτέµβριο του 2010 καθόρισε τους όρους της υποχρεωτικής εγκατάστασης µετρητών, µε στόχο την επίτευξη 95% κάλυψη έως το τέλος του Τον Σεπτέµβριο του 2011, µετά από αρκετά επιτυχηµένα πιλοτικά έργα, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την εγκατάσταση 35 εκατοµµυρίων έξυπνων µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, αρχής γενοµένης από το 2013 έως το Υπεύθυνος υλοποίησης η ERDF. Πιλοτικό έργο σε εξέλιξη για την εγκατάσταση ηλεκτρονικών µετρητών και συγκεντρωτών (Linky). Οι µετρητές και οι συγκεντρωτές έχουν προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Το σύστηµα βασίζεται σε PLC LAN και GPRS WAN. Η τεχνολογία επικοινωνίας ονοµάζεται Linky, και βασίζεται σε G3-PLC. * Πηγές από το διαδίκτυο 46

47 Εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης Βρετανία Η µαζική αντικατάσταση έχει προγραµµατιστεί για υλοποίηση από το 2015 έως το 2020 και περιλαµβάνει εγκατάσταση 53 εκατ. µετρητών σε µικρές επιχειρήσεις και κατοικίες. Γερµανία Η RWE έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση έξυπνων µετρητών, ενώ ταυτόχρονα έχουν υλοποιηθεί από άλλες γερµανικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας µικρά πιλοτικά έργα εγκατάστασης µερικών χιλιάδων µετρητών. Αυστρία Εκκρεµεί νοµοθεσία για εγκατάσταση έξυπνων µετρητών στη χώρα. Εταιρείες ιανοµής έχουν εγκαταστήσει έξυπνους µετρητές και αναµένεται µέχρι το 2015 να εγκαταστήσουν επιπλέον * Πηγές από το διαδίκτυο 47

48 Εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης Ολλανδία Το 2007, η κυβέρνηση πρότεινε την υποχρεωτική εγκατάσταση 7 εκατ. έξυπνων µετρητών έως το 2013, ως κοµµάτι του εθνικού πλάνου µείωσης ενέργειας. Το 2009, το πρόγραµµα εγκατάστασης σταµάτησε µετά από διαµαρτυρίες καταναλωτικών οργανώσεων. Από το 2012, εγκαθίστανται µόνο έξυπνοι µετρητές Το 2015 η Enexis, ένας ανεξάρτητος ιαχεριστής ικτύου, θα ξεκινήσει πιλοτική εγκατάσταση µετρητών µε τεχνολογία G3-PLC. Προωθείται η κοινοπραξία (Alliander + KPN) για επικοινωνία µε σύστηµα κυψελωτής τηλεφωνίας CDMA-450 MHz. * Πηγές από το διαδίκτυο 48

49 Έργα και ράσεις Ε ΗΕ 1

50 Whathasbeendone(2) Έργα που έχουν υλοποιηθεί Μικρά πιλοτικά Οικιακών Πελατών Χ. Τ. ISKRAEMECO (PLC) LANDIS+GYR-ITRON (PLC) SAGEM (PLC) ΚAMSTRUPP (RF mesh) Πιλοτικές εφαρµογές Smart Grid Λάρισα(Siemens) BPL, WiFi Λαύριο (ΕΜΠ) BPL, WiFi Μικρά ερευνητικά (Μελτέµι κλπ.) 50

51 Έργα που έχουν υλοποιηθεί Σύστηµα Τηλεµέτρησης Μ.Τ. ιαχείριση του 23% της διανεµόµενης ενέργειας Επικοινωνία µέσω GSM/GPRS Καταναλωτές/ Παραγωγοί Μ.Τ. 51

52 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΕ (Φ/Β) ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ και ΑΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ WEB Server για την πληροφόρηση των χρηστών 52

53 Πανεπιστήµιο Πατρών (Ηµερήσια καµπύλη φορτίου ) 53

54 Πανεπιστήµιο Πατρών (Ετήσια καµπύλη φορτίου 2013) 54

55 Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών (Ηµερήσια καµπύλη φορτίου ) 55

56 Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών (Ετήσια καµπύλη φορτίου 2013) 56

57 Σύστηµα παρακολούθησης ποιότητας δικτύου Με σκοπό την αξιοποίηση των δεδοµένων ποιότητας των ηλεκτρονικών µετρητών Μέσης Τάσης, υλοποιήθηκε το Σύστηµα Παρακολούθησης Ποιότητας ικτύου Μ.Τ. Οι µετρητές καταγράφουν "συµβάντα" (πχ πτώση τάσης, διακοπή) τα οποία ερµηνεύονται, φιλτράρονται και αποθηκεύονται στο σύστηµα µε τελικό σκοπό την στατιστική ανάλυσή τους. https:// /quality/ 57

58 Σύστηµα Παρακολούθησης Ποιότητας 58

59 Σύστηµα παρακολούθησης ποιότητας Πανεπιστήµιο Πατρών 59

60 Έργα σε εξέλιξη Συµµετοχή του Ε ΗΕ σε διάφορα Ευρωπαϊκά Έργα στους τοµείς των ευφυών δικτύων και της διείσδυσης ΑΠΕ στα δίκτυα. IGreenGrid Sustainable Singular Dream (FP7) ΑΦΝΗ ( ίκτυο ΑειΦόρων Νήσων Αιγαίου) 60

61 Έργα σε εξέλιξη Σύστηµα τηλεµέτρησης παροχών µεγάλων πελατών Χ.Τ. 2 πανοµοιότυπα Κεντρικά Συστήµατα Επικοινωνία µέσω GSM/GPRS µετρητές παροχών: Νο 5 85 KVA No KVA No KVA µετρητές παροχών: No 3 35 KVA No 4 55 KVA Χρησιµοποιούνται σε: Βιοτεχνίες Μεγάλα καταστήµατα Μικρά ξενοδοχεία Αρδευτικές παροχές Σχολεία Εστιατόρια κ.λπ 61

62 Περιγραφή του Έργου ιάρκεια έργου: 26 µήνες Προµήθεια Κέντρων Τηλεµέτρησης (κύριου και εφεδρικού) δυναµικότητας µετρητικών σηµείων µε δυνατότητα επέκτασης στα Αντικατάσταση µετρητών/κυψελών όπου απαιτείται. Εγκατάσταση µόντεµ & ένταξη των µετρητών στο Κέντρο Τηλεµέτρησης. 5ετής λειτουργία και συντήρηση, η οποία θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. 62

63 Χρονοδιάγραµµα Έργου 6 µήνες 12 µήνες 8 µήνες Φεβρουάριος 2013 Αύγουστος 2013 Αύγουστος 2014 Απρίλιος 2015 Ιούλιος 13 Σήµερα Κέντρα Τηλεµέτρησης Τηλεµέτρηση > παροχών Τηλεµέτρηση των υπολοίπων παροχών Πιλοτικές αντικαταστάσεις 63

64 Με την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχεται: Ελαχιστοποίηση της επιτόπου µετάβασης για καταµέτρηση. υνατότητα τιµολογιακού ελέγχου στο 11% της διανεµόµενης ενέργειας. υνατότητα για τιµολόγηση µέσω καµπύλης φορτίου (κατ αναλογία µε την τιµολόγηση της Μ.Τ.). Άµεσος εντοπισµός ρευµατοκλοπών. Άµεσος εντοπισµός βλαβών µετρητικού εξοπλισµού. Άµεσος εντοπισµός αυθαίρετης επαύξησης ισχύος. Εξοικονόµηση ενέργειας και Μείωση - Μετατόπιση του Φορτίου Αιχµής. Μείωση εκπεµπόµενων ρύπων λόγω της εξοικονόµησης ενέργειας. Εκσυγχρονισµός του ικτύου ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Αύξηση αξιοπιστίας του συστήµατος. Web εφαρµογή για πρόσβαση των πελατών στα στοιχεία της µέτρησής τους. Ολοκληρωµένη εφαρµογή για στοιχεία ποιότητας τροφοδότησης.

65 Κέντρο τηλεµέτρησης 65

66 Πιλοτικές αντικαταστάσεις 66

67 Καµπύλη φορτίου Ξενοδοχειακής µονάδας 67

68 Καµπύλη ενέργειας Φ/Β 68

69 Τι προβλέπεται Νόµος 4001/ 2011 Στο Νόµο 4001 έχει ενσωµατωθεί η σχετική Οδηγία 2009/72/ΕΚ Πηγή: Νόµος 4001/ ΦΕΚ Α 179/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 59 Εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης 1.Η ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης [ ] στο Δίκτυο Διανομής με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, [ ], ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από γνώμη της ΡΑΕ και σχετική εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών. 2.Η εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής υποβάλλεται στη ΡΑΕ εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λαμβάνει υπόψη τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους [ ]. Για την κατάρτιση της εισήγησής του, ο αρμόδιος Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης κόστους οφέλους [ ]. 3.Με απόφαση της ΡΑΕ ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια [ ]. 4.Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια στόχοι για την ολοκλήρωση του έργου είναι η δεκαετία, καθώς και ο εξοπλισμός με ευφυή συστήματα μέτρησης τουλάχιστον ποσοστού 80% των Πελατών έως το 2020.

70 Τι προβλέπεται (ΦΕΚ Β 297/ ) Πηγή: ΦΕΚ Β 297/ Αντικατάσταση Συστηµάτων Μέτρησης Τελικής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Άρθρο 2: Εγκρίνουμε την ευρείας κλίμακας σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης [..] με αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 59 του N. 4001/2011. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ [ ]. Άρθρο 3: Η αντικατάσταση των συστημάτων μέτρησης με τα αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης θα αρχίσει το αργότερο μέχρι την [ ] ενώ μέχρι τις θα έχει λάβει χώρα η αντικατάσταση τουλάχιστον του 80% των υφιστάμενων μετρητών [ ]. Άρθρο 4: Ο ΔΕΔΔΗΕ θα διερευνήσει και θα επιλέξει το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο [ ]. Η κατανομή του κόστους υλοποίησης της αντικατάστασης των συστημάτων μέτρησης θα γίνει σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής ωφελείας κάθε συμμετέχοντα στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 5: Ο ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για [ ] την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών [ ]. Κατά την υλοποίηση της αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης με ευφυή συστήματα, απαιτείται η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [ ]. Άρθρο 6: Η Πιλοτική Εγκατάσταση [ ] θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2015.

71 Χρονοδιάγραµµα T0 Ιούλιος 2014 Αύγουστος 2015 Ιούλιος 2017 Δεκέμβριος xx Έναρξη Πιλοτικού προγράμματος Ολοκλήρωση Πιλοτικού προγράμματος Πιλοτικό Έργο Έναρξη Πανελλαδικής Εφαρμογής 40% Αντικατάσταση 80% Αντικατάσταση Πανελλαδική εφαρμογή «ευφυών συστημάτων μέτρησης» 71

72 Μελέτη Κόστους Οφέλους (CBA) Χρηματοδότηση 50% (ΕΣΠΑ ) Ελληνική νομοθεσία ΦΕΚ B 297/ Πιλοτικό έργο 160kέξυπνων μετρητών

73 Έργα προς υλοποίηση Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 2 πανοµοιότυπα Κεντρικά Συστήµατα. Ένταξη µονοφασικών και τριφασικών µετρητικών σηµείων. υνατότητα διαχείρισης σηµείων µέτρησης. Εφαρµογή 2 τεχνολογιών επικοινωνίας: PLC και GPRS/3G/4G Συσκευές µέτρησης στους Υποσταθµούς ιανοµής των υπόψη Περιοχών. Οικιακές οθόνες, web portal και Apps για ενηµέρωση των καταναλωτών µέσω PC, tablets, smartphones κλπ. Εφαρµογή σε Ν. Ξάνθης, Ν. Λευκάδας, Ν. Λέσβου Αντιπροσωπευτικό δείγµα 7000 µετρητών στην Αττική και 3000 µετρητών στη Θεσσαλονίκη ηµόσια ιαβούλευση ( εκέµβριος 2013) 73

74 Πιλοτικό έργο Γεωγραφικές περιοχές Οι γεωγραφικές περιοχές οι οποίες έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος περιλαμβάνουν αστικά και ημιαστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και νησιωτικά συμπλέγματα έτσι ώστε να αποκτηθεί εμπειρία σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής επικράτειας. Γεωγραφική Περιοχή Αν.Μακεδονία- Θράκη Βόρειο Αιγαίο Νησιά Ιονίου Στερεά Ελλάδα Μακεδονία Περιοχές/ Νομοί Νομός Ξάνθης Νομός Λέσβου - Νήσος Λέσβος - Νήσος Λήμνος - Άγιος Ευστράτιος Νομός Λευκάδας Αττική Θεσσαλονίκη

75 Έργα προς υλοποίηση Πανελλαδική εφαρµογή «ευφυών συστηµάτων µέτρησης» ( ~ 7 εκ. µετρητές) Έχει ολοκληρωθεί µελέτη κόστους & ωφέλειας καθώς και του οδικού χάρτη για ένα πανελλαδικό πρόγραµµα τηλεµέτρησης, σε συνεργασία µε τον οίκο ΚΕΜΑ. Εκτιµάται ότι το κεφαλαιακό κόστος για το πρόγραµµα σε ορίζοντα εγκατάστασης 7 ετών είναι πιθανό να υπερβεί τα 800 εκατ. και θα επιτύχει περίοδο αποπληρωµής 6 ετών σε εθνικό επίπεδο. Θετικό αποτέλεσµα: Ένα πανελλαδικό πρόγραµµα τηλεµέτρησης είναι οικονοµικά συµφέρον για τη χώρα, εξυπηρετεί τους στόχους ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης - ΥΠΕΚΑ και είναι εναρµονισµένο µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ιδιαίτερα ωφέλιµο για τους καταναλωτές. 75

76 Μελέτη κόστους οφέλους (CBA) Κύριες Παραδοχές µελέτης κόστους οφέλους (Cost Benefit Analysis) Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας : 5% Οικονοµική αξιολόγηση επένδυσης : 25 έτη Πρόγραµµα ταχείας εγκατάστασης 7 ετών ιάρκεια ζωής έξυπνων µετρητών : 16 έτη Κόστος µετρητών PLC : 80 Κόστος οικιακής οθόνης : 40 Θετική καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ), µε σηµαντικούς λόγους ωφέλειας/κόστους. Πελάτες Ενδεικτική ΚΠΑ ανά φορέα (Μετρητές DLC, Επιτόκιο 8% ) Προμηθευτές Χώρα Καταμέτρηση Μεταφορά Παραγωγή Κυβέρνηση Διανομή

77 Ενέργεια ανά κατηγορία πελατών Υ.Τ. 14% Χ.Τ. 52% 23% ~7 εκ. πελάτες 11% Χ.Τ. (5,6,7) ~60 χιλ. πελάτες

78 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 78

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Smart metering & smart grids Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Τομέας Συστημάτων Μετρήσεων Κλάδος Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 1 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Σχετικά με την ανάπτυξη «ευφυών» συστημάτων μέτρησης (smart meters) στο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 1 H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Νέα δεδομένα τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πελατοκεντρική επιχείρηση Υπάρχουν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεισφορά των έξυπνων δικτύων και ενεργειακών υποδομών στην ανάπτυξη» Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

«Συνεισφορά των έξυπνων δικτύων και ενεργειακών υποδομών στην ανάπτυξη» Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «Συνεισφορά των έξυπνων δικτύων και ενεργειακών υποδομών στην ανάπτυξη» Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Hμερίδα: Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα Ακαδημία

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

«H εξέλιξη των Δικτύων τα επόμενα χρόνια και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη διείσδυση των ΑΠΕ»

«H εξέλιξη των Δικτύων τα επόμενα χρόνια και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη διείσδυση των ΑΠΕ» «H εξέλιξη των Δικτύων τα επόμενα χρόνια και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη διείσδυση των ΑΠΕ» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Γεώργιος Α.Κόλλιας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ GIS-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Όνοµα - ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για το ιαγωνισµό... 4 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής ιαγωνισµού... 4 Άρθρο Τόπος, περ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Όνοµα - ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για το ιαγωνισµό... 4 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής ιαγωνισµού... 4 Άρθρο Τόπος, περ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -XXX ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας»

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» 1o Ελληνο-Ρωσικό Ενεργειακό Συνέδριο Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο της Διανομής ήταν ο βασικός κορμός, η βασική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλος ο επενδυτικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας.

Το Δίκτυο της Διανομής ήταν ο βασικός κορμός, η βασική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλος ο επενδυτικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την ομιλία μου να ευχαριστήσω θερμά το Μανιατάκειο Ίδρυμα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Μανιατάκη για την πρόσκλησή του, αλλά και να τον συγχαρώ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcoMeter Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκαταστάσεων Σύνδεση µετρητή µέσω Vodafone GPRS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΦΥΗ ΙΚΤΥA ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Νίκος Χατζηαργυρίου, Καθηγητής ΕΜΠ, Αναπληρωτής /νων Σύμβουλος ΕΗ Μεγέθη Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήματος 430 million people served 2500 TWh

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ PV-NET Προώθηση της ΦΒ ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ Δρ. Mαρία Χατζηπαναγή Έκθεση SAVENERGY 2013 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1

Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1 : Πρόκληση για τα ηλεκτρικά συστήματα Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1 Εθνικές & Διεθνείς πολιτικές Μείωσης CO2 (ΕΕ 120gr/km

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα Μια ματιά στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον Αυτοκίνητα Τηλεοράσεις Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων 1970 1990 Σήμερα Το προνόμιο και το χάσμα Σήμερα τα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» (SMART METERS) ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 7 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου... 7 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης... 7 2 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κάθε φυσικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται τα φορτία του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζονται και αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτίων, όπως ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

PV-NET. Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας. Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν.

PV-NET. Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας. Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν. PV-NET Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν. Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2013 Εισαγωγή Η σημερινή κατάσταση Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Προτεινόμενο Θέμα: [1] Ανάλυση της μόνιμης και της μεταβατικής κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το λογισμικό PSAT Για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος Γενικές πληροφορίες Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος Γενικές πληροφορίες Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ - ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ Α.Ε. 1. Εισαγωγή Ανασκόπηση Απόσχισης. Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, Κυρίες και Κύριοι,

Οµιλία ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ Α.Ε. 1. Εισαγωγή Ανασκόπηση Απόσχισης. Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, Κυρίες και Κύριοι, Οµιλία ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ Α.Ε. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας - 8 Φεβρουαρίου 2013 1. Εισαγωγή Ανασκόπηση Απόσχισης Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, Κυρίες και Κύριοι, Είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ CHAIRMAN AND CEO, PUBLIC POWER CORPORATION, GREECE TO THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT «THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH» ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτίζουμε. την καθημερινότητά σας!

Φωτίζουμε. την καθημερινότητά σας! Φωτίζουμε την καθημερινότητά σας! Σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Θέλετε να ηλεκτροδοτηθεί η κατοικία ή η επιχείρησή σας; Επιθυμείτε τροποποίηση της σύνδεσής σας; Κάθε σύνδεση με το Δίκτυο είναι αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις

Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις Γ. Καµπούρης /νση Σχεδιασµού Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Μεσο-µακροπρόθεσµοι Στόχοι - ιακηρυγµένος στόχος για ορίζοντα 10ετίας (ΥΑ 19598/2010): - 7500 MW A/Π - 2200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Από το Smart Metering στα Smart Grids: o ρόλος της Ενεργειακής Πληροφορικής και της Ψηφιακής Ενεργειακής Διαχείρισης

Από το Smart Metering στα Smart Grids: o ρόλος της Ενεργειακής Πληροφορικής και της Ψηφιακής Ενεργειακής Διαχείρισης Από το Smart Metering στα Smart Grids: o ρόλος της Ενεργειακής Πληροφορικής και της Ψηφιακής Ενεργειακής Διαχείρισης Βασίλειος Γ. Νικολόπουλος Head του Group - Managing Director Intelen Group Ltd GreenICT

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις Ενεργειακής Βελτίωσης

ράσεις Ενεργειακής Βελτίωσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Εξοπλισµός Καταγραφής Ενεργειακής Ζήτησης & Έξυπνοι Μετρητές Τσικαλάκης Αντώνιος ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κός Η/Υ ΕΜΠ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα