ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Εξιδίκευση Συστηµάτων Υπολογιστών Εξάµηνο Σπουδών: Εαρινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Μάρω Βλαχοπούλου Σχολιασµός εικόνας εξωφύλλου: Το κατάλληλο e-business model αποτελεί το όχηµα για ασφαλή πορεία ενός επιχειρησιακού οργανισµού, στις λεωφόρους της φηφιακής οικονοµίας ιπλωµατική εργασία της φοιτήτριας Όλγας Παπαδοπούλου Κοζάνη, Μάϊος 2005

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο µεταλασσόµενο ψηφιακό περιβάλλον της νέας οικονοµίας, οι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) βρίσκονται αναπόφευκτα αντιµέτωποι µε νέα δεδοµένα όπως την κυριαρχία της γνώσης, της καινοτοµίας, της διαδικτύωσης, της κατάρρευσης του χρόνου, της αµεσότητας και της παγκοσµιοποίησης. Για την αποτελεσµατική λειτουργία των οργανισµών είναι επιβεβληµένος ο επαναπροσδιορισµός στόχων και η διαρκής ετοιµότητα προσαρµογών σε αλλαγές, µέσω υιοθέτησης των κατάλληλων στρατηγικών ψηφιακής δράσης. Η υιοθετούµενη στρατηγική µάρκετινγκ, η τεχνολογία πληροφορικής και επιχειρησιακά δεδοµένα-γεγονότα, προσανατολίζουν τον οργανισµό στην επιλογή του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου (e-business model). Βέβαια, η ανάπτυξη-υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, που θα συµβάλλει στην αποτελεσµατική παρουσία του οργανισµού στην αγορά, αναδεικνύεται σε κάθε άλλο παρά ένα εύκολο εγχείρηµα. Και επειδή παρατηρείται συνεχής εξέλιξη µοντέλων και επειδή η πράγµατι έντονη ενασχόληση των ειδικών µε το αντικείµενο τα τελευταία χρόνια, που να σηµειωθεί χαρακτηρίστηκε από µετατόπιση του κέντρου βάρους από τις γενικές κατηγοριοποιήσεις-ταξινοµήσεις στην αποδόµηση του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, δεν κατέληξε σε οµοφωνία, ούτε πρόσφερε σαφή κριτήρια ανάλυσης, διάκρισης και κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων. Η έλλειψη κοινά αποδεκτού ορισµού του όρου ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο, οδηγεί αναπόφευκτα σε διαφορετικές προσεγγίσεις των συστατικώνχαρακτηριστικών του και παραπέµπει σε ποικίλα κριτήρια κατηγοριοποίησης. Άλλοι ερευνητές συµπεριλαµβάνουν τις εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίεςδιαδικασίες στα συστατικά ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, ενώ άλλοι επικεντρώνονται µόνο σε χαρακτηριστικά συνδεόµενα µε το δίκτυο αξίας. Κάθε ερευνητής εξάλλου προτείνει την δική του ορολογία, τεχνική ανάλυσης και ταξινόµησης, µε αποτέλεσµα να προκύπτει µια ατελείωτη σειρά µοντέλων (Ο Tapscott προτείνει 5 business webs, ενώ ο Rappa διακρίνει 40! Business models). Αν και ορισµένα από τα υπάρχοντα υποδείγµατα θεωρούνται εγκυρότερα και έρευνητικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη, η έλλειψη σύνθεσης ii

3 απόψεων-προτάσεων και η µη αποδοχή ενός ενιαίου προτύπου ανάλυσης και ταξινόµησης δηµιουργεί ένα τοπίο αµφισβήτησης, αναξιοπιστίας και κάποιες φορές έντονης κριτικής. Να επισηµανθεί ότι θετική συνδροµή στην ανάπτυξη-εφαρµογή των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, προσφέρουν ορισµένες αξιόλογες µέθοδοι σχεδίασης-οπτικοποίησης: η ανάλυση-σχεδίαση και οπτικοποίηση του επιχειρησιακού µοντέλου, µέσω αποδόµησης στα συστατικά του, µε τη γλώσσα BΜ 2 L (Osterwalder-Pigneur) ή µε τη µέθοδο e 3 value (Gordijn- Ackermanns), επιτρέπει την κατανόηση, ανάλυση, αξιολόγηση και προσοµείωση εναλλακτικών υλοποιήσεων της πρότασης αξίας. Εξάλλου, η εφαρµογή στην πράξη διαφόρων µοντέλων στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, αναδεικνύει θετικές πλευρές αλλά και αρνητικά σηµεία κάθε µοντέλου, σε σχέση κάθε φορά µε τις ειδικές συνθήκες και τη δυναµική του συγκεκριµένου οργανισµού-κλάδου-χώρου εφαρµογής. Στην Ελλάδα, η ηλεκτρονική επιχειρησιακή πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από υστέρηση: περιορισµένη ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, µε έµφαση κυρίως στο χώρο των e-marketplaces (ηλεκτρονικών αγορών), χαµηλή υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και απουσία επιχειρησιακής συνέργειας σε σχέση µε το διεθνές σκηνικό. Oι παγκόσµιες τάσεις στο χώρο, συνδέονται µε διεύρυνση της γκάµας των προσφερόµενων υπηρεσιών, παράλληλη παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών (π.χ. logistics και trust) ή κοινών πόρων (online community resources) και δυνατότητας συνεργασίας (collaboration) των συναλασσόµενων, µέσω εφαρµογής, συχνά, µίγµατος ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων. Η διαδικασία λοιπόν επιλογής - ανάπτυξης - εφαρµογής του κατάλληλου ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, οφείλει να αντιµετωπίσει διερευνητικά και µέσα από µελέτες περιπτώσεων όλα τα προτεινόµενα µοντέλα, ώστε να επιλέξει, να συνθέσει (ή να σχεδιάσει!) το πιο αξιόπιστο που υπηρετεί τις ανάγκες του οργανισµού. Η εκτίµηση της απόδοσης-επανεκτίµηση του επιχειρησιακού µοντέλου αφορά διαδικασίες παρακολούθησης και συνεχών µετρήσεων και µπορεί να γίνεται µε εφαρµογή της µεθόδου Βalanced Scorecard, συνεπικουρούµενης από benchmarking και συστήµατα επιχειρησιακής ευφυϊας (business intelligence) για οργανωµένη αποθήκευσηανάκτηση-εξόρυξη δεδοµένων (data warehousing-olap-data mining). iii

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Σελ. vi viii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο προβληµατισµός Περιορισµοί της εργασίας Kριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας 4 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Επιχειρείν και ηλεκτρονικό επιχειρείν Επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο 8 3. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ KATΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- ΠΡΟΤΥΠΑ-ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Γενικά Υποδείγµατα Ταξινόµησης Υπόδειγµα του Timmers Υπόδειγµα του Tapscott Υπόδειγµα του Rappa Υπόδειγµα του Bambury Υπόδειγµα των Kalakota & Robinson 47 iv

5 Υπόδειγµα του Mahadevan Υπόδειγµα των Linder & Cantrell Υπόδειγµα του Martinez Υπόδειγµα των Bugchi καιtulskie Υπόδειγµα των Afuah και Tucci Υπόδειγµα της Applegate Υπόδειγµα των Weill και Vitale Υπόδειγµα του Eisenmann Υπόδειγµα των Vezina,Cote,Sabourin και Pellerin Υπόδειγµα των Turban, Lee και Viehland Υπόδειγµα του ELTRUN Υπόδειγµα της Βλαχοπούλου Υποδείγµατα ταξινόµησης τοµεακών-κλαδικών µοντέλων Υπόδειγµα των Rousell, Daume Flint και Riseley Υπόδειγµα των Wise και Morrison Υπόδειγµα των Kaplan και Sawhney Υπόδειγµα των Laudon και Traver Υπόδειγµα της Krishnamurthy Υπόδειγµα του Mahadevan ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Ανάλυση µε γραφήµατα Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάµεων του Porter Χάρτες αξίας του Tapscott Αποδόµηση µε το πλαίσιο BM 2 F και τη γλώσσα BM 2 L Mέθοδος e 3 value 134 v

6 7. KΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: ΤΑΣΕΙΣ Παγκόσµιες τάσεις H Eλληνική Πραγµατικότητα: Εφαρµογές - Τάσεις ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ 168 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελ Εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο Συστατικά-Κριτήρια κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων Βασικά χαρακτηριστικά των b-webs του Tapscott Ψηφιοποίηση της επιχείρησης Πιθανές εφαρµογές Business Models Streams για τις τρεις δοµές αγοράς Υποδοµή ΙΤ (πληροφορικής τεχνολογίας) για ατοµικά µοντέλα Ταξινόµηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων 90 vi

7 5.6. Τεχνολογικές λύσεις και ταξινόµηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων Παραδείγµατα για κάθε κατηγορία ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων Κριτήρια ταξινόµησης εξειδικευµένων, ανά είδος συναλλαγών, ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων Ταξινόµηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων Β2Β Β2Β hubs Ταξινόµηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων για Β2Β hubs B2C ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα B2B ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα Πλαίσιο ταξινόµησης για B2B δοµές αγοράς Tαξινόµηση ουδέτερων B2B δοµών αγοράς Οµοιότητες µεταξύ µοντέλων διαφορετικών ταξινοµήσεων Kατηγορίες ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µoντέλων που µπορούν να αναλυθούν µε γράφηµα Μήτρα δραστηριότητας αξίας Παράδειγµα εφαρµογής Balanced Scorecard Κριτήρια µετρήσεων Balanced Scorecard Παραδείγµατα, από την Ελληνική πραγµατικότητα, εφαρµογής ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, µε βάση την ταξινόµηση του Timmers 163 Π2. Αποτελέσµατα έρευνας για εφαρµογή ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων B2B σε αυστραλιανές αγροτικές επιχειρήσεις βάµβακος και δηµητριακών Παράρτηµα 2 vii

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Σελ Γιατί απαιτείται προσέγγιση επιχειρησιακού µοντέλου Αλυσίδα Αξίας του Porter Υπόδειγµα ταξινόµησης του Timmers Ταξινόµηση των b-webs του Tapscott οµικά πρότυπα Υπόδειγµα ταξινόµησης του Martinez Συστατικά ενός e-building block Direct to Consumer (Απευθείας στον Καταναλωτή) Full-service Provider (Παροχέας πλήρους υπηρεσίας) Whole-of Εnterprise Intermediary (Ενδιάµεσος) Shared Infrastructure ( ιαµοιραζόµενη Υποδοµή) Virtual Community (Εικονική Κοινότητα) Value Net Integrator Μοντέλο Gift Μοντέλο Direct exchange Tύπος Ι µοντέλου Indirect Tύπος ΙI µοντέλου Indirect Tύπος IΙΙ µοντέλου Indirect Tύπος IV µοντέλου Indirect Μοντέλο Hybrid Μοντέλο Hybrid Μοντέλο Hybrid Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάµεων του Porter 122 viii

9 6.11. Χάρτες Αξίας (Value maps) για την εταιρία Cisco Πλαίσιο ΒΜ 2 F Παράδειγµα εφαρµογής του πλαισίου ΒΜ 2 F Γλώσσα ΒΜ 2 L Η πρόταση αξίας που εκφράζει το επιχειρησιακό µοντέλο Παραγωγή άλλων εγγράφων από ένα έγγραφο ΒΜ 2 L Προσδιορίζοντας το τεχνολογικό περιβάλλον Πλαίσιο εκτίµησης του τεχνολογικού περιβάλλοντος Μοντέλο MASAM (Multi-issue Actor Strategic Analysis Model) Ανάλυση ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου µε τη µέθοδο e 3 value Το αρχικό επιχειρησιακό µοντέλο των Amsterdam Times Αποδόµηση (deconstruction) της δραστηριότητας αξίας χειρισµός κυκλοφορίας Αποδόµηση (deconstruction) της δραστηριότητας αξίας παροχή online ειδησειογραφικών άρθρων Αποδόµηση (deconstruction) του αντικειµένου αξίας παροχή υπηρεσιών διαδικτύου Αποδόµηση (deconstruction) της διεπιφάνειας αξίας Αποδόµηση (deconstruction) της δραστηριότητας αξίας παροχή υπηρεσιών διαδικτύου Αποδόµηση (deconstruction) της δραστηριότητας αξίας παροχή υπηρεσιών διαδικτύου Ένα επαναδοµηµένο ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο, (αναθέτοντας στους actors νεοανακαλυφθείσες δραστηριότητες αξίας) Βalanced Scorecard 150 ix

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ο προβληµατισµός Ένα πρόβληµα σωστά ορισµένο, είναι κατά το ήµισυ λυµένο. [Phillip Kotler] Η εκρηκτική διάδοση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΙCΤ) και των παγκόσµιων πληροφοριακών δικτύων διαµορφώνει ενα νέο, πρωτότυπο και διαρκώς µεταλασσόµενο τοπίο για τους οργανισµούς της ψηφιακής οικονοµίας. Στο σύγχρονο αυτό ψηφιακό περιβάλλον: Κάθε δραστηριότητα ανάδειξης, διαχείρισης, προβολής-προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στις ψηφιακές λεωφόρους της νέας οικονοµίας, συνδέεται µε έντονα διαπλεκόµενα θέµατα όπως τη δυναµική της γνώσης, της καινοτοµίας, της διαδικτύωσης, της αµεσότητας και της παγκοσµιοποίησης [Tapscot:1996, Γκαντζιάς et al: 2000, Σαπίρο:1999]. Ο απλός εκσυγχρονισµός διεργασιών θεωρείται µάλλον ανεπαρκής, καθώς απαιτείται πλήρης µετασχηµατισµός των οργανισµών για αποδοτική λειτουργία στη νέα οικονοµία [Malhotra:2000]. Η συνεχής αύξηση του αριθµού των δραστηριοποιούµενων οργανισµών και παράλληλα της ποικιλίας ψηφιακών τεχνολογιών - εφαρµογών ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) συνδέονται µε: διαδικασίες ολοκλήρωσης και µετασχηµατισµού (ηλεκτρονική - διευρυµένη - εικονική επιχείρηση: (e-enterprise - extended - virtual enterprise), σταδιακή µετατόπιση από την εγωκεντρική-κλεισµένη στον εαυτό της επιχείρηση (self-centred enterprise) προς την ανοικτή στην παγκόσµια αγορά επιχείρηση (global open enterprise). 1

11 µοντέλα συνεργατικής επιχειρηµατικής οργάνωσης-λειτουργίας και στρατηγικής (δίκτυα εικονικών επιχειρήσεων: Virtual Enterprises Networks) [Βλαχοπούλου-Mάνθου:2004, Browne-Jiangang:1999]. Oι προβλέψεις µιλούν για ανοδική τάση της χρήσης και των συναλλαγών στο Internet, µε άνοδο του e-procurement (ηλεκτρονική προµήθεια πρώτων-βοηθητικών υλών) και των διεπιχειρησιακών συναλλαγών (Β2Β), οι οποίες αποτελούν το συντριπτικά µεγαλύτερο τµήµα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, µε τάση να ακολουθήσουν εκθετική πορεία [Metcalfe:2002, Mahadevan:2003, Forrester, Τhomson:2003, e-business forum:2003, e-business watch:2003,2004]. Σ αυτό το πλαίσιο προβάλλει, σχεδόν αναπόφευκτα, µια σειρά ερωτηµάτων: Σε ποιό βαθµό είναι οι εφαρµοζόµενες στρατηγικές και τα παραδοσιακά ή και νεώτερα επιχειρησιακά µοντέλα αξιόπιστακατάλληλα-επαρκή να υπηρετήσουν τους σύγχρονους επιχειρησιακούς οργανισµούς [Malone:1987, Malhotra:2000]; Μήπως οι οργανισµοί οφείλουν να αντιληφθούν ότι στο πέρασµα απo την οικονοµία των ατόµων στην οικονοµία των bits παρ όλο που η τεχνολογία είναι σηµαντικός παράγοντας, χρειάζεται τελικά να υιοθετήσουν καινούργιες στρατηγικές και καινοτόµα επιχειρησιακά µοντέλα για να συµµετάσχουν δυναµικά στο Web; [Malhotra:2000]. Ποιά στοιχεία χαρακτηρίζουν τα καινοτόµα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα (e-business models) και σε ποια κριτήρια βασίζεται η κατηγοριοποίηση και ταξινόµηση τους; Ποιες µέθοδοι υποστηρίζουν τις διαδικασίες ανάλυσης-σχεδίασης -ανάπτυξης - αξιολόγησης - εκτίµησης της απόδοσης του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου που υλοποιεί την πρόταση αξίας του οργανισµού; Ποιες είναι οι σύγχρονες εφαρµογές και οι διαφαινόµενες τάσεις στο χώρο και ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογικής καινοτοµίας; 2

12 1.2. Περιορισµοί της εργασίας Οι περιορισµοί της εργασίας απορρέουν από την έκτασή της και τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων από πηγές ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ενας πρώτος περιορισµός αφορά τη δυσκολία συλλογής στοιχείων από ειδικές βιβλιογραφικές και λοιπές πηγές, για ένα καινούργιο κλάδο όπου οι µέθοδοιστρατηγικές-εφαρµογές µοντέλων είτε υλοποιούνται σε πειραµατικό στάδιο είτε τελούν υπό µελέτη-διαµόρφωση και ενδεχοµένως συνεχή αίρεση. Ένα δεύτερο πρόβληµα συνδέεται µε τη µυστικότητα που περιβάλλει γενικά τις στρατηγικές και τα επιχειρησιακά µοντέλα των οργανισµών πόσο µάλλον στον νέο και δυναµικά αναπτυσσόµενο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπου οι ανταγωνιστές παραδοσιακοί αλλά και νέου τύπου, καραδοκούν παντού έτοιµοι για δράση. Eνας τρίτος περιορισµός απορρέει από το µέγεθος της εργασίας. Είναι οµολογουµένως αναπόφευκτα γενικές και συνοπτικές και σε κάποιες περιπτώσεις σχεδόν τηλεγραφικές οι αναφορές, καθώς σε περιορισµένο χώρο καλείται κανείς να καλύψει ογκώδους περιεχοµένου και σηµασίας θέµατα. εν είναι επίσης δυνατόν να ληφθούν υπ όψη ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες τοµέων και κλάδων της οικονοµίας που εµπλέκονται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τη στιγµή που κάτι τέτοιο εκτός από επαρκή χώρο θα απαιτούσε προσέγγιση µέσω ειδικών κλαδικών µελετών. Πάντως ο αναγνώστης θα µπορούσε να ανατρέξει, για λεπτοµερέστερη µελέτη, στη βιβλιογραφία, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα παραρτήµατα, όπου παρουσιάζεται µε συντοµία α) µια µελέτη περίπτωσης (case study) που αναδεικνύει τη δυναµική της καινοτοµίας στο χώρο των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων και β) τα αποτελέσµατα έρευνας για τα εφαρµοζόµενα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα, από τις αυστραλιανές αγροτικές επιχειρήσεις βάµβακος και δηµητριακών. 3

13 1.3. Kριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας Ο σηµαντικός όγκος αρθρογραφίας για την θεωρητική ανάλυση του όρου e-business model: ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο και των συστατικών του, χαρακτηρίζεται από µετατόπιση του κέντρου βάρους από τις γενικές κατηγοριοποιήσεις στην αποδόµηση των συστατικών του µοντέλου, χωρίς πάντως να έχει µέχρι σήµερα προσφέρει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς. Η ύπαρξη ποικίλων εννοιολογικών προσεγγίσεων του όρου ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο, οδηγεί αναπόφευκτα σε διαφορετικές προσεγγίσεις των συστατικών του και παραπέµπει σε διάφορα κριτήρια κατηγοριοποίησης. Κοινό στοιχείο όλων των προσεγγίσεων, είναι ότι συµπεριλαµβάνουν το δίκτυο αξίας του οργανισµού, υπαινίσσονται άµεσα ή έµµεσα τη σηµασία του τρόπου δηµιουργίας εσόδων και τονίζουν την επιρροή της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΙCΤ). Πέραν τούτου, δεν υπάρχει κοινός τόπος. Άλλοι ερευνητές εντάσσουν τους πόρους και τις εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες-διαδικασίες στα συστατικά ενός επιχειρησιακού µοντέλου (Hamel, Rayport-Jaworski, Afuah-Tucci, Dubosson, Οsterwalder, Pigneur), ενώ άλλοι διαχωρίζουν το επιχειρησιακό µοντέλο από τις λειτουργικές απαιτήσεις και επικεντρώνονται σε χαρακτηριστικά συνδεόµενα µε το δίκτυο αξίας (Timmers, Weill-Vitale, Gordijn, Hawkins, Krishnamurthy). Να επισηµανθεί ότι ορισµένοι συγγραφείς δεν χρησιµοποιούν τον όρο e-business model: ο Tapscott εισάγει τον όρο b-webs για να περιγράψει τα πολύπλοκα διακριτά δίκτυα που καταστρέφουν την παραδοσιακή οργανωτική επιχειρησιακή δοµή, οι Weill και Vitale αναφέρονται σε atomic business models που µπορούν να συνδυάζονται σε µια πρωτοβουλία ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι Kalakota και Robinson σε e-business designs, ο Mahadevan σε e-business model streams, οι Bugchi και Tulski σε e-building blocks που συνδέονται µε πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού επιχειρείν, το 4

14 ερευνητικό κέντρο ηλεκτρονικού εµπορίου (eltrun) χρησιµοποιεί τον όρο com µοντέλα και η Βλαχοπούλου µιλά για µοντέλα ηλεκτρονικής επιχείρησης. Η ταξινόµηση των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, γίνεται από oρισµένους συγγραφείς µε βάση αυστηρά κριτήρια κατηγοριοποίησης (π.χ. οι Weill και Vitale προτείνουν µια υποδειγµατικά δοµηµένη ανάλυση οκτώ atomic business models ), ενώ άλλοι απλά παρουσιάζουν µια µη δοµηµένη θεωρητική τυπολογία µοντέλων ή µια εµπειρική ταξινόµηση (π.χ. ο Bambury), που συνδράµει βέβαια στην κατανόηση του τρόπου χρήσης του Internet για ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλά δεν περιέχει συγκρίσιµα µε άλλες ταξινοµήσεις µοντέλα. Οι περισσότεροι αναλυτές προτείνουν δυο κριτήρια κατηγοριοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα κριτήρια ταξινόµησης του Timmers: λειτουργική ολοκλήρωση και βαθµός καινοτοµίας και του Tapscott για τη διάκριση των b-webs: βαθµός oικονοµικού ελέγχου και βαθµός ολοκλήρωσης της αξίας. Η συνεχιζόµενη έρευνα εξάλλου πρόσφερε, τεχνολογικά εργαλεία ανάλυσηςσχεδίασης-οπτικοποίησης, όπως τη γλώσσα µοντελοποίησης BM 2 L των Osterwalder- Pigneur, για αυτοµατοποιηµένη απεικόνιση πλευρών του επιχειρησιακού µοντέλου και τη µέθοδο e 3 value των Gordijn-Ackermanns, για αξιολόγηση εναλλακτικών υλοποιήσεων µιας πρότασης αξίας (εναλλακτικών επιχειρησιακών µοντέλων), µε βάση τις ανταλασσόµενες ροές αξίας (δηλαδή την κερδοφορία κάθε εναλλακτικής λύσης). Για τη µέτρηση της αποδοτικότητας ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, προτείνεται η µέθοδος Balanced Scorecard (των Kaplan και Norton), ελαφρά τροποποιηµένη (από τους Dubosson, Οsterwalder, Pigneur) µε κριτήρια µετρήσεων στις περιοχές: Καινοτοµία Προϊόντος, Σχέση µε τον Καταναλωτή, ιαχείριση Υποδοµής και Χρηµατοοικονοµικές Όψεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα χρειαστούν επιπλέον προσπάθειες για καθιέρωση κοινά αποδεκτών µεθόδων µέτρησης της αποδοτικότητας ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου. 5

15 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Business-model: a puzzword (Επιχειρησιακό µοντέλο:µια λέξη γρίφος); 2.1. Επιχειρείν και ηλεκτρονικό επιχειρείν Ο όρος επιχειρείν (business) περιγράφει κάθε είδους επιχειρησιακή δραστηριότητα, συνεργατική δράση και συναλλαγή µε τεχνικές συµβατικού-παραδοσιακού επιχειρείν (χωρίς χρήση ψηφιακών τεχνολογιών). Ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) σύµφωνα µε εναλλακτικούς ορισµούς: είναι ευρύτερος από τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) καθώς περιλαµβάνει εµπορικές συναλλαγές αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ οργανισµών (επιχειρήσεων ή µη κερδοσκοπικών φορέων) µέσω του Internet, δικτύων και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών [Laudon:2002, Κατσουλάκος:2001]. δεν αφορά µόνο αγορές και πωλήσεις, αλλά επικεντρώνεται στην ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση πελατών, τη δηµιουργία ολοκληρωµένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, τη συνεργασία µε επιχειρηµατικούς εταίρους και προσφορά υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας [Turban:1999]. περιλαµβάνει διαδικασίες ηλεκτρονικού εµπορίου, ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ηλεκτρονικής συνεργασίας [Bartelt:2000]. συνδέεται µε την ολοκλήρωση αρκετών επιχειρησιακών διαδικασιών (αυτοµατοποίησή τους µέσω ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών 6

16 συστηµάτων π.χ. συστηµάτων CRM (Customer Relationship Management, ERP (Enterprise Resource Planing), SCM (Supply Chain Management), EDI (Electronic Data Interchange), Business Intelligence), οπότε ισχύει η εξίσωση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν = Ηλεκτρονικό Εµπόριο + Επιχειρηµατική Ευφυϊα + ιαχείριση Πελατών + ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσσίδας + ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων + ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων [Kalakota & Robinson:1999, 2001, Βλαχοπούλου:2003 σελ.286, Βλαχοπούλου-Mάνθου:2004]. Έχει παρατηρηθεί ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν: αποδοµεί και αναδοµεί την αλυσσίδα αξίας στο παραδοσιακό επιχειρείν αποδοµεί και αναδοµεί τα παραδοσιακά επιχειρησιακά µοντέλα δηµιουργεί, µε αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, νέα µοντέλα µη εφικτά στην παλιά-µη ψηφιακή οικονοµία αναπτύσσει τάσεις συνεργασιµότητας-συνέργειας αυξάνει τη σηµαντικότητα-αξία της πληροφορίας και της γνώσης (κατά τον Drucker, η γνώση αναδεικνύεται σε καθοδηγούσα δύναµη του εµπορίου τον 21 ο αιώνα που θα υποκαταστήσει τους παραγωγικούς συντελεστές Γη, Εργασία και Κεφάλαιο). προσφέρεται για διάθεση και φυσικών αγαθών (π.χ. βιβλία, αυτοκίνητα) και ιδίως ψηφιοποιηµένων αγαθών (π.χ. online µουσική, ειδήσεις, video). απαιτεί δικτύωση-συνδεσιµότητα-αυξηµένη διάδραση και έξω από τα τετριµµένα σκέψη- προσέγγιση- ανάλυση [Βλαχοπούλου-Mάνθου:2004, Drucker:1999, Teece:1998, Tiwana:2001, Zack:1999, OECD:1999, Bartelt:2000, Αmit-Zott:2001, Essler:2001, Chung-Vonortas:2002, Gordijn- Ackkermans:2004]. 7

17 2.2. Επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο Οι όροι επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο χρησιµοποιούνται, στην πράξη, χωρίς να διευκρινίζεται συνήθως το περιεχόµενό τους, από ακαδηµαϊκούς, µάνατζερς, συµβούλους, δηµοσιογράφους, για να περιγράψουν από το πώς ενας οργανισµός πραγµατοποιεί έσοδα µέχρι το ποια είναι η διάρθρωση-δοµή του. Η πρακτική αυτή που οδηγεί σε παρανοήσεις και υποτίµηση των όρων, έχει τις ρίζες της στην µη κατοχύρωση ενος κοινά αποδεκτού ορισµού. Μια µελέτη των βιβλιογραφικών πηγών, δείχνει ότι: το ηλεκτρονικό επιχειρείν έδωσε νέα ώθηση σε παραδοσιακά επιχειρησιακά µοντέλα (π.χ. το ηλεκτρονικό κατάστηµα: e-shop αποτελεί ηλεκτρονική εκδοχή του παραδοσιακού καταστήµατος) αλλά οδήγησε και σε ανάπτυξη απόλυτα νέων - καινοτόµων επιχειρησιακών µοντέλων (π.χ. εικονικές κοινότητες: virtual communities), οι περισσότεροι συγγραφείς-ερευνητές θεωρούν τους όρους επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο, στη βάση τους ταυτόσηµους: το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο είναι ενα επιχειρησιακό µοντέλο που συνδέεται µε ανάπτυξη καινοτόµων ψηφιακών τεχνολογικών λύσεων για δηµιουργία αξίας υπέρ του οργανισµού και των επιχειρησιακών του εταίρων [Rayport:1999, Αlt-Zimmermann:2001, Αmit-Zott:2001, Kuhn et al:2000, Lambert:2004, Pigneur:2001,2003, Vezina et al :2003]. Έχει υποστηριχθεί ότι ο σαφής εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου επιχειρησιακό µοντέλο, ενισχύει τη δυνατότητα κατανόησης, εκτίµησης, µέτρησης, αλλαγής, ακόµα και προσοµείωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών και έτσι βοηθά τους οργανισµούς να εφαρµόσουν νέες 8

18 επιχειρησιακές στρατηγικές, ανταποκρινόµενοι στις ραγδαίες αλλαγές [Osterwalder:2001, Osterwalder-Pigneur:2002, Dubosson et al:2002, Mahadevan:2000]. Είναι εξάλλου πιθανό, να κατοχυρωθούν µε πατέντα, καινοτόµα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα σε κάποιες χώρες [Pavento:1999]. Ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικότερων ορισµών που αφορούν τους όρους επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο. Το επιχειρησιακό µοντέλο ορίζεται σαν µια αρχιτεκτονική για το προϊόν, τις υπηρεσίες και τις ροές πληροφορίας, περιλαµβάνοντας µια περιγραφή των πηγών εσόδων, των ποικίλων επιχειρησιακών συντελεστών και των ρόλων τους καθώς και των πιθανών ωφελειών προς αυτούς [Timmers:1998, p.2]. Ενα επιχειρησιακό µοντέλο είναι η µέθοδος υλοποίησης επιχειρείν µέσω της οποίας η εταιρία αποκοµίζει έσοδα. Ερµηνεύει πως η εταιρία πραγµατοποιεί κέρδη προσδιορίζοντας το που είναι τοποθετηµένη στην αλυσσίδα αξίας [Rappa:2003, p.1]. Ένα επιχειρησιακό µοντέλο εκφράζει µια επιχειρησιακή ιδέα που µπήκε σε εφαρµογή [Hamel:2000, p.66]. Ενα επιχειρησιακό µοντέλο είναι µια περιγραφή ρόλων και σχέσεων µεταξύ καταναλωτών, πελατών, συνεργατών-συµµάχων και προµηθευτών, που καθορίζει τις κύριες ροές προϊόντων, πληροφοριών και χρηµάτων και τα κύρια οφέλη των εµπλεκόµενων [Weil-Vitale:2001, p.34]. Το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο είναι η µέθοδος µε την οποία η εταιρία σχεδιάζει να αποκοµίσει µακροπρόθεσµα κέρδη χρησιµοποιώντας το Internet. Είναι τα συστατικά του συστήµατος, οι διασυνδέσεις και οι αντίστοιχες δυναµικές παράµετροι για κερδοφόρα αξιοποίηση των ιδιοτήτων του Internet [Afuah-Tucci:2001, p.7]. Ενα ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο είναι η αρχιτεκτονική αναπαράσταση των συστατικών των συναλλαγών, σχεδιασµένων για εκµετάλλευση επιχειρηµατικών ευκαιριών [Αmit-Zott:2001]. Ενα επιχειρησιακό µοντέλο είναι ενας τρόπος διάρθρωσης ποικίλων ρευµάτων κόστους και εσόδων ώστε να αποβεί βιώσιµη η επιχείρηση µε την έννοια ότι είναι ικανή να συντηρηθεί βάσει των εσόδων που αποκοµίζει [Ηawkins:2002]. Το επιχειρησιακό µοντέλο έχει σαν κύριο σκοπό να απαντήσει στο ερώτηµα: ποιος προσφέρει τι σε ποιόν και τι περιµένει σε ανταπόδοση. Γιαυτό το κεντρικό σηµείο αναφοράς σε κάθε επιχειρησιακό µοντέλο πρέπει να είναι η έννοια της αξίας [Gordijn-Akkermans:2000b, p.2]. Ένα επιχειρησιακό µοντέλο είναι ένα µονοπάτι προς την κερδοφορία µια ολοκληρωµένη εφαρµογή ποικίλων γενικών ιδεών που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων. Ένα επιχειρησιακό µοντέλο συντίθεται από επιχειρηµατικούς στόχους, ένα σύστηµα παράδοσης αξίας και ένα µοντέλο εσόδων [Κrishnamurthy:2003, p.14]. Ενα ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο δεν είναι τίποτε άλλο από µια αρχιτεκτονική της επιχείρησης και του δικτύου συνεργατών για δηµιουργία, προώθηση και παράδοση αξίας σε ένα ή περισσότερα τµήµατα πελατών, προκειµένου να παραχθούν κερδοφόρες και βιώσιµες ροές εσόδων [Pigneur: 2004, p.3]. Πίνακας 2.1. Εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο 9

19 3. ΣΗΜΑΣΙΑ-XΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ, ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) Ενορχηστρώνοντας στρατηγικές κινήσεις Η εξέταση της σχέσης του επιχειρησιακού µοντέλου µε το στρατηγικό σχεδιασµό, την στρατηγική, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και το τεχνολογικό περιβάλλον, αποκαλύπτει τη χρησιµότητα και σηµασία της, εντατικής τα τελευταία χρόνια, επιστηµονικής-ερευνητικής προσέγγισης του ηλεκτρονικού επιχειρείν µε βάση το επιχειρησιακό µοντέλο. Στρατηγικός σχεδιασµός µάρκετινγκ είναι η διαδικασία καθορισµού της βασικής αποστολής του οργανισµού και των µακροπρόθεσµων στόχων, και στη συνέχεια η υλοποίηση ενός προγράµµατος δράσης για επίτευξη της αποστολής και των στόχων. Στρατηγική µάρκετινγκ είναι το σχέδιο που ολοκληρώνει σ ένα αλληλεπιδρών σύνολο τους στόχους, τις πολιτικές και δράσεις ενός οργανισµού [Kotler:2000, Pearce &Robinson:1997, Turban:2000]. Η στρατηγική είναι βαθιά ριζωµένη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του κάθε οργανισµού [Porter: 1985, 1998]. Το επιχειρησιακό µοντέλο λειτουργεί σε πιο αφαιρετικό επίπεδο περιγράφοντας κάποιες πλευρές της στρατηγικής: εξηγεί πως δηµιουργείται αξία υπέρ των πελατών και δεν ταυτίζεται κατ ανάγκη µε συγκεκριµένο οργανισµό. Συνδυασµός διάφορων µοντέλων µπορεί 10

20 να χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της στρατηγικής. Η αποδοτική εφαρµογή εξάλλου, ενος νέου πραγµατικά καινοτόµου επιχειρησιακού µοντέλου µπορεί να προσφέρει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον συγκεκριµένο οργανισµό. [Magretta:2002, Seddon:2003]. Το µοντέλο µάρκετινγκ ενός επιχειρησιακού οργανισµού, σύµφωνα µε τον Τimmers, περιλαµβάνει το επιχειρησιακό µοντέλο και τη στρατηγική µάρκετινγκ [Τimmers:1998]. O σχεδιασµός-επιλογή- εφαρµογή του κατάλληλου επιχειρησιακού µοντέλου, έχει υποστηριχτεί ότι, αφορά το στρατηγικό επίπεδο του οργανισµού, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τα πληροφοριακά συστήµατα και επηρεάζεται γενικότερα από το επίπεδο της διαθέσιµης τεχνολογίας [Αlt-Zimmermann:2001, Papakiriakopoulos et al:2001, Vezina et al:2003]. Έχει υποστηριχτεί ότι το επιχειρησιακό µοντέλο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ χαρασσόµενης στρατηγικής και υλοποιούµενων επιχειρησιακών διαδικασιών,στο συγκεκριµένο πλαίσιο του τεχνολογικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικού επιχειρείν (σχήµα 3.1) [Osterwalder-Pigneur:2001, 2002]. Γιατί απαιτείται προσέγγιση επιχειρησιακού µον τέλου; Positioning Επιδ ιώξεις & στόχοι Επικοιν ωνία της στρατηγικής Επίπεδο σχεδια σµού Επίπεδο αρχιτεκτονικής Στρατηγική Επιχειρη σια κό Mοντέλο Conceptu al αρχιτε κτονική µιας επιχειρησιακής στρατηγικής Avoid re-inventing strateg y Επίπεδο εφαρµογής Επιχειρη σια κές διαδικα σίε ς Πληροφοριακά συστήµατα Επίπεδο τεχνολογίας ηλεκτρονικού επιχειρείν Σχήµα 3.1. Γιατί απαιτείται προσέγγιση επιχειρησιακού µοντέλου [πηγή: τροποποιηµένο από Pigneur (2004), p.4] 11

21 H σχέση µε την τεχνολογία είναι αλληλεπιδραστική, καθώς συχνά, η υιοθέτηση ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου δίνει το έναυσµα για ανάπτυξη νέων καινοτόµων τεχνολογικών εφαρµογών [Κuhn:2000]. Έχει εξάλλου υποστηριχθεί ότι ένα επιχειρησιακό µοντέλο είναι µια παρεµβαλλόµενη κατασκευή (mediating construct) µεταξύ τεχνολογίας και οικονοµικής αξίας [Chesbrough-Rosenbloom:2002]. Να σηµειωθεί ότι στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι επιχειρήσεις προσέγγιζαν αρχικά το Web µε µια στρατηγική απλής χρήσης του σαν βιτρίνα προβολής των προϊόντων και σαν κανάλι επικοινωνίας µε τους πελάτες. Στο σηµερινό όµως τοπίο, ο στρατηγικός σχεδιασµός οφείλει να λάβει υπ όψη όχι µόνο τους πελάτες αλλά και τις αγορές, τους ανταγωνιστές, καθώς και τις επιχειρησιακές διαδικασίες του οργανισµού σε σύνδεση µε την τεχνολογική καινοτοµία [Turban:2000, Πασχαλόπουλος:2001, Ιωάννου:2001]. 12

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.gr Νέα οικονομία: επιτυχίες αλλά και αποτυχίες Νέα οικονομία υπάρχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης Business Model Canvas Οδηγός Χρήσης Οι Alexander Osterwalder και Yve spigneur στο βιβλίο τους με τίτλο Business Mode lgeneration: A Handbook forvisionaries, Game Changers and Challengers (2010) ανέπτυξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία

Δημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Δημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Κωστής Καγγελίδης k.kaggelides@gnomon.com.gr Αγορές ή Προμήθειες Βασική επιχειρηματική διαδικασία σε όλους τους οργανισμούς Αφορά βασικά αγαθά (direct resources)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ενότητα 2 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Νέες προκλήσεις Στόχοι και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο. Εισαγωγή στο η-εμπόριο

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο. Εισαγωγή στο η-εμπόριο Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο ΕDI Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προγενέστερες Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Basic e-commerce Communities of Commerce Collaborative Commerce EDI To ΕDI σχεδιάστηκε ως σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν & e-advertising Προώθηση και επικοινωνία στον τουρισµό, µε την χρήση νέων τεχνολογιών ρ.. Ευάγγελος Χρήστου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγοράζουν οι καταναλωτές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες; ΠάνταΌχι! αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2015/2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός προγραμματισμός ψηφιακής επιχειρηματικής δράσης

Στρατηγικός προγραμματισμός ψηφιακής επιχειρηματικής δράσης Στρατηγικός προγραμματισμός ψηφιακής επιχειρηματικής δράσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Στόχος Να παρουσιάσει το περιεχόμενο, τη δομή και σκοπιμότητα ενός προγράμματος ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης - ebusiness Plan

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 12: emarketing PLAN - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Αποτελέσματα της ομάδας Ιβ3 του e-business Forum Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Κατερίνα Πραματάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114) Δομή και Περιεχόμενο Μαθήματος Καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιβ2: Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης για Προηγμένες Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: Τεχνολογικές Δυνατότητες, Ευκαιρίες και Προοπτικές ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Αθήνα 2008 Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2016/2017 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν Επιχειρηματικά Μοντέλα

e-επιχειρείν Επιχειρηματικά Μοντέλα e-επιχειρείν Επιχειρηματικά Μοντέλα Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Περιεχόμενα μαθήματος Τι είναι επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση :

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική προσέγγιση συνοπτική παρουσίαση : 2/14/2013 1 RND - Βασικοί στόχοι διαδικασίας Ποιότητα Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις

«Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις για περισσότερες (και καλύτερες)υπηρεσίες προς τον πολίτη (τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισµούς) [και για µια καλύτερης ποιότητας διακυβέρνηση]» Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα. Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα. Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Αποτελέσματα της ομάδας Ιβ3 του e Business Forum Κατερίνα α Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, α, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: 6709 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης Εξέλιξη Τεχνολογίας Ανάπτυξη Πληροφορικής Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διαδίκτυο Τέλος βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 e-επιχειρείν Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Σκοπός του Μαθήματος Να μελετηθούν: Τι είναι το e-εμπόριο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λίγα λόγια για τους συγγραφείς.................................................... Πρόλογος....................................................................... ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα