3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011"

Transcript

1 Τεύχος 2: Οκτώβριος DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

2 3DR News Οκτώβριος 2011 Εισαγωγή Στο παρόν τεύχος αρχικά εξετάζεται η εφαρμόγη των Ευρωκωδίκων σε παράδειγμα κατασκευής με Pilotis και σχολιάζονται τα αποτελέσματα. Επόμενο θέμα που παρουσιάζεται είναι το κανονιστικό πλαίσιο για τη διενέργεια Ταχέως Οπτικού Ελέγχου φέροντος οργανισμού. Η σημασία του θέματος αυτού επανέρχεται στην επιφάνεια μετά την υποχρέωση διενέργειάς του από τον νόμο για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες οι ενεργειακές απώλειες από τις θερμογέφυρες μπορεί να αντιπροσωπεύουν το 5 30% των συνολικών θερμικών απωλειών ενός κτηρίου, ανάλογα με την κατασκευή, την έκθεση του κελύφους, και τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες. Στο ενδιαφέρον άρθρο που ακολουθεί αναλύεται ο ρόλος των θερμογεφυρών στην κατασκευή. Από τα νέα της ανάπτυξης του λογισμικού μας, ξεχωρίζει είσοδος του 3DR.STRAD στον κόσμο των 64-bit. Η εξέλιξη αυτή αφορά και τα υπόλοιπα προϊόντα της σουϊτας 3DR (STEEL, KENAK, PESOS, TIMBER) η οποία έχει την πλήρη συμβατότητα και με τις 64 bit εκδόσεις του AutoCAD (2009, 2010, 2011 και 2012). Σημαντική είναι και η δυνατότα επικοινωνίας μέσω IFC η οποία θα περιλαμβάνεται στην έκδοση 2012 των STRAD, STEEL και KENAK. Το σύνολο των βελτιώσων σε όλα τα νέα προγράμματά μας παρουσιάζονται στο τέλος του τεύχους. Εγγραφή: Εάν επιθυμείτε να λαμβάνεται τα 3DR News ηλεκτρονικά, παρακαλούμε στείλτε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, ) στη διεύθυνση: Περιεχόµενα Τεύχους: Παράδειγµα εφαρµογής Ευρωκωδίκων Λογισµικό για Ταχύ Οπτικό Έλεγχο Αυθαίρετα N Ενεργειακά: ΚΕΝΑΚ Ο ρόλος των θερµογεφυρών στην κατασκευή Λογισµικό για Φωτοβολταϊκά: PV-Estimation Επιστηµονικές ραστηριότητες Νέα από την ανάπτυξη: Η νέα γενιά 3DR.STRAD σε περιβάλλον 64-bit! Πλήρης συµβατότητα και µε 64-bit εκδόσεις AutoCAD (2009,2010,2011,2012). Επικοινωνία µέσω IFC. Σειρά σεµιναρίων και Workshops

3 Παράδειγμα Εφαρμογής Ευρωκώδικα Παράδειγμα Pilotis Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει οι Ευρωκώδικες είναι έτοιμοι με παραμετροποιημένα το Εθνικά Κείμενα Εφαρμογής για Ελλάδα και Κύπρο. Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για την καλύτερη εφαρμογή των νέων κανονισμών από τους συναδέλφουςμηχανικούς θα δημοσιεύουμε σειρά παραδειγμάτων με αντίστοιχα σχόλια. Στο παρόν τεύχος εξετάζεται κατασκευή με Pilotis και τα εξής δεδομένα: Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας 2 (Z2) a gr =0.24g Κατηγορία χρήσης κτηρίου C1 Έδαφος θεμελίωσης:κατηγορία C Διατομές στοιχείων σταθερές σε όλους τους ορόφους Τοιχοπληρώσεις δεν υπάρχουν στον ισόγειο όροφο (pilotis) Ποιότητα σκυροδέματος C25/30 Ποιότητα χάλυβα Β500c Κτήρια με σύστημα pilotis θα σχεδιάζονται υποχρεωτικά εξασφαλίζοντας τη παρουσία τοιχωμάτων με «επαρκή και κατάλληλη διάταξη» EAK Επομένως αυτή η διαμόρφωση συστήματος ΔΕΝ επιτρέπεται από τον ΕΑΚ Σύμφωνα με τις σημειώσεις των κ.κ. Μιχάλης Φαρδής - Βασίλης Κόλιας - Τηλέμαχος Παναγιωτάκος - Ειρήνη Κανιτάκη που υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην διεύθυνση Περιεχόµενα Τεύχους: «Οι σεισμικές εσωτερικές δυνάμεις (ροπές, Μ, και τέμνουσες, V) των κατακορύφων στοιχείων από την ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού θα πολλαπλασιάζονται επί: Νέα από την ανάπτυξη: Η νέα γενιά 3DR.STRAD η = (1+ ΔVRw / ΣVEd ) q (4.12) σε περιβάλλον 64-bit! Πλήρης συµβατότητα και µε όπου 64-bit εκδόσεις AutoCAD (2009,2010,2011,2012) ΔVRw : η συνολική μείωση της διατμητικής αντοχής των τοιχοπληρώσεων στον όροφο, ως προς τον υπερκείμενο, όπως αυτή Παράδειγµα εφαρµογής Ευρωκωδίκων υπολογίζεται, π.χ., από την οριζόντια επιφάνεια των τοιχοπληρώσεων επί τη διατμητική αντοχή (τάση) των οριζοντίων αρμών, και Λογισµικό για Ταχύ Οπτικό Έλεγχο Αυθαίρετα ΣVEd : η σεισμική τέμνουσα ορόφου (άθροισμα τεμνουσών κατακορύφων στοιχείων από την ανάλυση). ΚΕΝΑΚ Ο ρόλος των θερµογεφυρών στην κατασκευή Κάτοψη και τοµή κατασκευής. Επιστηµονικές Αν η < 1.1, δεν ραστηριότητες χρειάζεται πολλαπλασιασμός των Μ και V των κατακόρυφων στοιχείων του φορέα επί η.» Λογισµικό για Φωτοβολταϊκά: PV-Estimator Απαιτείται λοιπόν ο υπολογισμός της διατμητικής Σειρά αντοχής σεµιναρίων των τοιχοπληρώσεων και Workshops του πρώτου ορόφου. Για μέση θλιπτική αντοχή κονιάματος μεγαλύτερη από 2.5 MPa αλλά μικρότερη από 10, προκύπτει: f vk0 =200 Kpa. Το πλάτος έδρασης των εσωτερικών τοιχοποιιών (δρομικές) λαμβάνεται ίσο με 90mm, ενώ για το πάχος t των εξωτερικών τοιχοποιιών, υποθέτοντας ότι οι δύο ανεξάρτητοι τοίχοι πάχους 90mm ο καθένας, συνδέονται μεταξύ τους (π.χ. με σενάζ), θα είναι: t = (t1 3 +t2 3 ) 1/3 t=113.4mm, από Ευρωκώδικα 6 μέρος 1 Κεφάλαιο 6 Παράγραφος 1.5 (3) και Ευρωκώδικα 6 μέρος 1 Σχέση 6.15.

4 Παράδειγμα Εφαρμογής Ευρωκώδικα (συνέχεια) Κατακόρυφη θλιπτική τάση τοιχοποιίας (υπολογίζεται απλοϊκά μόνο από το ίδιο βάρος του τοίχου, ξεχωριστά για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές τοιχοποιίες): σ εξ =70.55 Kpa, σ εσ =55.55 Kpa Τελικά, η χαρακτηριστική διατμητική αντοχή των τοιχοποιιών θα είναι: fvk= ελάχιστη τιμή από f vk0 και 40% θλιπτικής τάσης, 6.5 ο / οο της αντοχής του λιθοσώματος. Με βάσει αυτές τις σχέσεις προκύπτει f vk εξ =228.2 Κpa και f vk εσ =222.2Kpa Προς τη πλευρά της ασφαλείας, οι χαρακτηριστικές διατμητικές αντοχές δεν θα μειωθούν με το συντελεστή ασφάλειας τοιχοποιίας γ M. Ο υπολογισμός της μείωσης της διατμητικής αντοχής των τοιχοπληρώσεων συνοψίζεται στο πίνακα που ακολουθεί: PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX Οι τιμές του προαναφερόμενου (http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec8_1.pdf) συντελεστή η στην διεύθυνση Χ και Υ είναι: x x V < = Rw q 4.68 n = 1+ = 1+ = 1.86 VEd,x > 1.1 y y V < = Rw q 4.68 n = 1+ = 1+ = 1.86 VEd,y > 1.1 Εφόσον προέκυψαν μεγαλύτεροι από 1.1, πρέπει να πολλαπλασιασθούν τα M και V της στάθμης Pilotis.

5 Ταχύς Οπτικός Έλεγχος Σύμβουλος Αυθαιρέτων Τί είναι ο Ταχύς Οπτικός Έλεγχος? «Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.... Με το δεδομένο όμως ότι ο πρώτος Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα το 1959 και η πρώτη σημαντική βελτίωσή του έγινε το 1985, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα για το πόσο ασφαλή μπορεί να είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το Είναι προφανές ότι η χρονική περίοδος που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα κτίριο, μολονότι αποτελεί κρίσιμο στοιχείο (γιατί παραπέμπει άμεσα στον ισχύοντα τότε αντισεισμικό κανονισμό, στην ποιότητα των υλικών και στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε), δεν αρκεί για την εκτίμηση της αντισεισμικής του επάρκειας. σε πολλές περιπτώσεις οι μελέτες των κτιρίων έχουν χαθεί ή είναι δύσκολο να ευρεθούν, άλλα και όταν είναι διαθέσιμες, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η ακριβής εφαρμογή των. Αυτό σημαίνει ότι πολλά κατασκευαστικά στοιχεία, που είναι καθοριστικά για τη σεισμική συμπεριφορά ενός κτιρίου, όπως για παράδειγμα οι οπλισμοί, οι διατομές στοιχείων που έχουν επενδυθεί, η ποιότητα των υλικών, η θεμελίωση, κ.α., είναι αδύνατο να ελεγχθούν οπτικά και απαιτείται η χρήση μεθόδων που είναι δαπανηρές, αλλά κυρίως προϋποθέτουν τη μερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας του κτιρίου. Στις παραπάνω δυσκολίες και αβεβαιότητες οφείλεται το γεγονός ότι σε καμία χώρα του κόσμου δεν υφίσταται μέχρι σήμερα κανονιστικό πλαίσιο υποχρεωτικής εφαρμογής προσεισμικού ελέγχου του συνόλου των κτιρίων. Η επιστημονική ομάδα που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΣΠ, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή μεθόδων προσεισμικού ελέγχου σε άλλες χώρες, κυρίως στις ΗΠΑ και λαμβάνοντας υπ όψη τις συνθήκες δόμησης κτιρίων στη χώρα μας, επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε ένα κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς για τον προσεισμικό έλεγχο, το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια ελέγχου: Τον Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (ΤΟΕ), για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης...» (www.oasp.gr) Η 3DR αξιοποιώντας και την πολυετή γνώση των στελεχών της στον προσεισμικό έλεγχο και τις δημοσιευμένες εργασίες στα διεθνή και Ελληνικά συνέδρια ανέπτυξε το λογισμικό 3DR.TOE για τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο των κτιρίων ή Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο. Οι βαθμολογίες της Επιστημονικής ομάδας του ΟΑΣΠ όπως έχουν ανακοινωθεί σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες έχουν ενσωματωθεί στους υπολογισμούς του ΤΟΕ. Ο μελετητής μηχανικός δίδει «απλά» μορφολογικά στοιχεία για το κτίριο πχ: Αριθμός ορόφων Αν έχει εφαρμοστεί ή όχι αντισεισμικός κανονισμός Αν έχει αλλάξει η σπουδαιότητα λόγω αλλαγής της χρήσης Αν υπάρχει Pilotis ή μαγαζιά κλπ και το πρόγραμμα βαθμονομεί την κατασκευή και προτείνει αν υπάρχει επάρκεια ή απαιτείται περεταίρω έλεγχος. Στην περίπτωση που απαιτηθεί δευτεροβάθμιος έλεγχος η 3DR διαθέτει λογισμικό με όλες τις διαδικασίες αποτίμησης (ΚΑΝΕΠΕ, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, κλπ). Το 3DR.TOE πέρα από το υπολογιστικό κομάτι αναλαμβάνει και τον υπολογισμό προστίμων και την αυτόματη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σύμφωνα με τον νόμο Υπάρχει link που παραπέμπει στο υπουργείο για τις τιμές ζώνης. Εκτυπώνεται η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση, το φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, η Τεχνική έκθεση, ο Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας και οι αναγκαίοι υπολογισμοί στατικής επάρκειας. Νέο Πακέτο: Λογισμικό + Συμβουλευτικές Υπηρεσίες + Σεμινάριο εφαρμογής με 149 (χωρίς ΦΠΑ) Μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων για σφαιρική ενημέρωση σε θέματα εφαρμογής του νόμου των αυθαιρέτων δημιουργήσαμε το πακέτο Σύμβουλος Αυθαιρέτων που περιλαμβάνει: Λογισμικό 3DR.TOE Συμβουλευτικές εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εφαρμογή του Νόμου κατά περίπτωση (καθημερινές 17:00-21:00), πιθανούς τρόπους μείωσης του προστίμου ανά περίπωση, από εξειδικεμένο συνάδελφο σε Θέματα Αυθαιρέτων. Εδική γραμμή αυθαιρέτων: (πληκτρολογήστε 8) και (μόνο για τους κατόχους του πακέτου) Συμμετοχή σε 4ωρο σεμινάριο Αυθαιρέτων για την εφαρμογή του νόμου των Αυθαιρέτων (Ν 4014)

6 ΚΕΝΑΚ Ο ρόλος των θερμογεφυρών στην κατασκευή Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες οι απώλειες από τις θερμογέφυρες μπορεί να αντιπροσωπεύουν το 5 30% των συνολικών θερμικών απωλειών ενός κτηρίου, ανάλογα με την κατασκευή, την έκθεση του κελύφους, και τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες. Στον κανονισμό θερμομόνωσης που ίσχυε μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε μνεία στην εκδήλωση των θερμογεφυρών ούτε βέβαια και στην αντιμετώπισή τους. Η αγνόηση της επίδρασής τους όμως όπως γνωρίζουμε σήμερα είχε ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό θερμικών απωλειών μειωμένο κατά 25% περίπου και αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 10%. Στο νέο Κανονισμό για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (K.Eν.A.K.) υπάρχει ειδική αναφορά στον εντοπισμό των θερμογεφυρών σε ένα κτήριο με μια σειρά ενδεικτικών θέσεων εμφάνισης θερμογεφυρών, ενώ γίνεται υποχρεωτικός ο υπολογισμός των προσαυξήσεων των θερμικών απωλειών ανάλογα με τον τύπο και τη θέση εμφάνισης μιας θερμογέφυρας. Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ λοιπόν ως θερμογέφυρες ορίζονται οι θέσεις στο κέλυφος ενός κτηρίου στις οποίες εμφανίζεται σε σχέση με τις γειτονικές τους, διαφοροποίηση στη θερμική αντίσταση των δομικών στοιχείων είτε λόγω ασυνέχειας της στρώσης θερμομόνωσης είτε λόγω διαφοροποίησης του υλικού κατά μήκος του δομικού στοιχείου, είτε λόγω αλλαγής της γεωμετρίας της διατομής. Σ' αυτές τις θέσεις παρατηρείται μεταβολή στη ροή θερμότητας και στην εσωτερική επιφανειακή θερμοκρασία σε σχέση με τις γειτονικές τους. Οι θερμογέφυρες πρακτικά λοιπόν αποτελούν τα "ασθενή" σημεία του κτηριακού κελύφους και λειτουργούν επιβαρυντικά στη θερμική του προστασία. Ουσιαστικά ο τρόπος που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτηρίου έγκειται στη μείωση της αισθητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του χώρου με άμεσο αποτέλεσμα στην θερμική άνεση των χρηστών. Συχνά όμως καταλήγουν να είναι πρόξενοι αρκετών φθορών, κατά το πλείστον επικίνδυνων και σοβαρών. Οι περισσότερες φθορές οφείλονται στην επιφανειακή συμπύκνωση των υδρατμών, λόγω της πτώσης της επιφανειακής θερμοκρασίας των δομικών στοιχείων σε τιμή χαμηλότερη της θερμοκρασίας δρόσου. Τι προκαλεί όμως τη δημιουργία μιας θερμογέφυρας? Συνήθως τις θερμογέφυρες προκαλούν κατασκευαστικές αδυναμίες, κακοτεχνίες, αστοχίες, παραλείψεις, ή ακόμη και φθορές, από την πάροδο του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση βασικότερη αιτία είναι η ανεπαρκής θερμομονωτική προστασία σε κάποια σημεία ή έλλειψη μονωτικού. Ο τρόπος αποφυγή εμφάνισης θερμογεφυρών σε ένα κτήριο είναι η πλήρης θερμική προστασία του. Πρακτικά βέβαια δεν είναι πάντα εφικτή η κατασκευή ενός συμβατικού κτηρίου χωρίς τη δημιουργία θερμογεφυρών, όχι λόγω έλλειψης της αντίστοιχης μελέτης θερμικής προστασίας ή επειδή αυτή δεν έχει εφαρμοσθεί πλήρως, αλλά κυρίως λόγω του ότι κάποια σημεία ή τμήματα ενός δομικού στοιχείου παρουσιάζουν υψηλότερες θερμικές απώλειες λόγω της θέσης του ή του σχήματος του περιβλήματός τους. Η αντιμετώπιση των θερμογεφυρών σε υφιστάμενα κτήρια είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη και κοστοβόρα, ενώ συχνά οι λύσεις που επιλέγονται όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αλλά αντίθετα το επιδεινώνουν. Επομένως είναι σκόπιμο οι θέσεις των θερμογεφυρών να προσδιορίζονται αναλυτικά κατά το στάδιο της μελέτης ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους.

7 ΚΕΝΑΚ (συνέχεια) Ο υπολογισμός των θερμογεφυρών μπορεί να γίνει από τον μελετητή με δύο τρόπους, είτε με αναλυτικό υπολογισμό είτε με τη χρήση των γενικών συνθηκών. Με την απλοποιητική μέθοδο και τη χρήση των γενικών συνθηκών, απαιτείται η εύρεση του συντελεστή Ψ ανάλογα με τις βασικές κατηγορίες του πίνακα 15 της τεχνικής οδηγίας /2010 και η επιλογή των κατάλληλων προσαυξήσεων/μειώσεων ανάλογα με την κατασκευαστική πρακτική που συναντάται. Ο αναλυτικός υπολογισμός περιλαμβάνει την επιλογή της τιμής του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ μέσω πινάκων που δίνονται στην τεχνική οδηγία /2010 (πίνακας 16α &16β) για τις πλέον συνήθεις περιπτώσεις θερμογεφυρών που απαντώνται στις ελληνικές κατασκευές, και τον υπολογισμό του μήκους κάθε μιας από τις θερμογέφυρες που εντοπίστηκαν από τον μελετητή. Οι θερμικές απώλειες κατά μήκος μιας θερμογέφυρας ορίζονται τότε από το γινόμενο του συντελεστή Ψ επί το μήκος της κάθε θερμογέφυρας. Σαφέστατα η δεύτερη μέθοδος είναι πιο απλή και λιγότερο χρονοβόρα για τον μελετητή σε σχέση με την αναλυτική δίνοντάς και ένα περιθώριο ασφαλείας ως προς τα λάθη που ενδεχομένως να προκύψουν από τη παράλειψη κάποιων σημείων εντοπισμού θερμογεφυρών. Ωστόσο οι τιμές των συνολικών ροών θερμότητας που προκύπτουν από τη μέθοδο αυτή είναι αρκετά αυξημένες σε σχέση με τον αναλυτικό υπολογισμό. Στο λογισμικό 3DR.KENAK ο μελετητής μπορεί λύσει το πρόβλημα του εντοπισμού και υπολογισμού των ροών θερμότητας από τις θερμογέφυρες με τον πιο φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Αρκεί ένα κλικ για να εμφανιστούν στην οθόνη του λογισμικού τα σημεία που εντοπίζονται οι θερμογέφυρες πάνω στην κάτοψη του κτηρίου αποτυπωμένες με τον συντελεστή Ψ της κάθε μιας. Για την εποπτεία των τιμών και των συντελεστών υπάρχει γραφική απεικόνιση σύμφωνα με την τεχνική οδηγία /2010 ώστε να είναι κατανοητή ακόμη και για κάποιον που δεν έχει πλήρη εξοικείωση με τη διαδικασία υπολογισμού τους.

8 Λογισμικό Διαστασιολόγησης Φωτοβολαταϊκών Συστημάτων PV-Estimation Στέγες Πάρκα Ελληνική Γλώσσα Ευκολία Χειρισµού Ανταγωνιστική τιµή Οικονοµοτεχνική Αξιολόγηση Επένδυσης Το PV Estimation είναι πρόγραμμα μελέτης Φ/Β εγκατάστασης (αυτόνομο και διασυνδεδεμένο σύστημα) σε κατοικία, αγροτεμάχιο, φωτιστικό δρόμου και αντλίες και αποτελεί το μοναδικό Ελληνικό Προϊόν στο είδος του. Έχει αναπτυχθεί από την επιστημονική ομάδα του βραβευμένου καθητητή κ. Περδίου, και συνεχίζει να αναπτύσσεται και από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της 3DR. Η βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει πολλές Ελληνικές πόλεις, Φ/Β πλαίσια και συσσωρευτές αλλά έχει και τη δυνατότητα εισαγωγής και επιπλέον πόλεων και στοιχείων που αφορούν την ηλιακή ενέργεια, τη θερμοκρασία, τους συσσωρευτές και τα Φ/Β πλαίσια, η οποία δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένου τις τιμής του, το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Επίσης κάνει οικονομική αξιολόγηση του έργου με Καθαρή Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) και υπολογίζει το έτος απόσβεσης της εγκατάστασης. Τέλος σύντομα στη νέα έκδοση του, θα έχουν συμπεριληφθεί υβριδικά συστήματα με Φ/Β (Φ/Β + Ανεμογεννήτρια, Φ/Β + Η/Ζ και Φ/Β + Ανεμογεννήτρια + Η/Ζ). Το PV Estimation έχει πολύ μεγάλη απήχηση σε επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με μελέτη υπολογισμό Φ/Β συστημάτων, και τους δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να έχουν έγκαιρα δυνατότητα υποβολής τεχνοοικονομικότερης έγκυρης πρότασης προς τον πελάτη τους κάνοντας χρήση λογισμικού. Αποκτόυν έτσι το απαραίτητο προβάδισμα στην αγορά των ενεργειακών μελετών και στη μελλοντική αγορά της ενεργειακής επιθεώρησης. Η τελευταία έκδοση του PV-Estimation παρουσιάσθκε στο περίπτερο της ehsop ENERGY στην έκθεση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ENERGY PHOTOVOLTAIC 2011 (29/9-2/10/2011). Με κόστος μόλις 350 αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

9 Επιστημονικές Δραστηριότητες Επισκευές Κατασκευών 2011 Στο 17ο Φοιτητικό Συνέδριο Επισκευών και Κατασκευών (Πάτρα, Φεβρουαρίου 2011) παρουσιάσθηκαν εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος «Ενισχύσεις / Επισκευές Κατασκευών Ο/Σ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δρίτσο. Η 3DR στηρίζοντας για μία ακόμη χρονιά αυτή την προσπάθεια βράβευσε με χρηματικό έπαθλο δύο από τις τέσσερις καλύτερες εργασίες του συνεδρίου. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που βραβεύθηκαν ήταν οι: Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Μεταλλικούς Συνδέσμους Δυσκαμψίας, από τις Βασιλική Νικολοπούλου και Γεωργία Τζουμανίκα, και Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών με Χρήση Εμφατνούμενων Τοιχωμάτων, από τους Σταύρο Τσιριγωτάκη και Νικόλαο Κόκκινο. Επίσης η 3DR αποφάσισε να χορηγήσει την έκδοση πρακτικών του συνεδρίου. Ευρωκώδικες: Σειρά Σεμιναρίων ΤΕΕ και ΕΤΣ Καλαµάτα Σε σεμινάρια Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ και του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος ο κ. Βαδαλούκας παρουσίασε τις «Αρχές σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8». Συγκεκριμένα: Πρέβεζα Ιανουάριος 2011: Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα EC2-EC8 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Αθήνα Μάρτιος 2011 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα Eυρωκώδικες Άγιος Νικόλαος Κρήτη Μάρτιος 2011: Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 0, 1, 2 και 8 Καστοριά Ιούνιος 2011: Σχεδιασμός Φορέων με βάση τον Ευρωκώδικες 2 και 8 Καλαμάτα Ιούλιος 2011: Σχεδιασμός Φορέων με βάση τον Ευρωκώδικα 8. Σειρά Σεμιναρίων 3DR Σεμινάρια με αντικείμενο τους Ευρωκώδικες διοργανώθηκαν και από την 3DR σε: Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011 Καβάλα, Μάιος 2011 Κοζάνη, Μάιος 2011 Θεσσσαλονίκη Καβάλα Κοζάνη

10 Σύντομα νέα από την ανάπτυξη 3DR.STRAD με Ευρωκώδικες Διατίθεται η νέα 64-bit έκδοση του 3DR.STRAD η οποία είναι συμβατή με 64-bit λειτουργικά συστήματα (Windows 7-Vista) και με τις 64-bit εκδόσεις του AutoCAD (2009, 2010, 2011 και 2012). Αξιοποιούνται έτσι όλες οι νέες δυνατότητες (double click events, ταχύτητα, ribbon controls, 3D effects) τών νέων εκδόσεων του AutoCAD. Παράλληλα συνεχίζουν να υποστηρίζονται και οι 32-bit εκδόσεις. Στην έκδοση 2011 υπήρξαν σημαντικές προσθήκες στην εφαρμογή των Ευρωκωδίκων, τόσο κατά τα Ελληνικά Εθνικά Προσαρτήματα, όσο και κατά τα Κυπριακά. Στην έκδοση 2012 του 3DR.STRAD, που θα δοθεί χωρίς επιπρόσθετη χρέωση στους συνδρομητές του 2012 θα περιλαμβάνεται και η εισαγωγή δεδομένων από IFC, κάνοντας έτσι δυνατή την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο (π.χ. Archicad, Revit κτλ). Eπιπόσθετα: Βελτίωση στην όπλιση τοιχείων υπογείου κατά Ευρωκώδικα Θεμελιώσεις από επίλυση με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και μέρος 5 Σχεδιασμός με υπολογισμό πεδιλοδοκού ανά τρέχον μέτρο με ολοκλήρωση τάσεων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8 μέρος 5 Σχεδιασμός των στοιχείων σκυροδέματος με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και Ευρωκώδικα 2 μέρος 1 Αυτόματη ενημέρωση συντελεστών συμπεριφοράς ανάλογα με αποτελέσματα ανάλυσης με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 Αυτόματη αναγνώριση δομικού συστήματος κανονικότητας κατά Ευρωκώδικα 8 Συμπλήρωση τεχνικών εκθέσεων ανάλογα με τον κανονισμό Συσχετισμός υποστυλωμάτων με τοίχους πλήρωσης Συμβατότητα με Windows 7 στην παραγωγή σχεδίων (αφορά την εμφάνιση Ελληνικών χαρακτήρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση windows 7) Δυνατότητα μηδενισμού των ΠΦ2-ΠΦ3 στις πεδιλοδοκούς Δυνατότητα περιγραφής σύνθετων τοιχωμάτων (Π ή Γ) ως ανεξάρτητα τμήματα (αυτοματοποιημένα). Διορθώθηκαν οι πίνακες εκτύπωσης ανθρακονημάτων Επεκτάθηκε η μέθοδος cherny ώστε να είναι συμβατή με την κατανομή φορτίων από εμβαδά επιρροής Συμπλήρωση «κουμπιού» αυτόματης αλλαγής κανονισμών Διόρθωση μηδενισμού κατά την διαδοχική αλλαγή κανονισμών στην ίδια μελέτη Ενοποίηση φορμών διαχείρισης αρχείων υλικών μεταξύ πεσσών και 3DR.Strad ΠΕΔΙΛΑ : Βελτίωση υπολογισμού διάτρησης αφαιρώντας τμήμα αξονικής κάτω από το υποστύλωμα Ακριβέστερος υπολογισμός επιφάνειας διάτρησης σε σύνθετα υποστυλώματα Αυτόματος επανυπολογισμός βάρους πεδίλων σε περίπτωση αλλαγής ύψους ή διαστάσεων κατά το σχεδιασμό Σε περίπτωση που η στάθμη 1 δεν είναι θεμελίωση σε έλεγχο πεδίλων με μηδενικά στοιχεία δεν διακόπτεται η λειτουργία του προγράμματος Βελτίωση στον σχεδιασμό κεφαλόδεσμων ομάδας πασσάλων Βελτίωση προτεινόμενου ύψους σε περίπτωση ανεπάρκειας Ακριβέστερος υπολογισμός διατμητικών δυνάμεων στα δύσκαμπτα πέδιλα σε περίπτωση κώνου πολύ μικρού ύψους Περισσότερες πληροφορίες σε μηνύματα ανεπάρκειας. ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ: Βελτίωση διάταξης οπλισμού καλύτερη κατανομή σχέσης διαμέτρου γωνίας-πλευράς Διορθώθηκε η συμπεριφορά του προγράμματος σε πολυμελή τοιχεία με πολύ πυκνή σχάρα και διαμήκεις οπλισμούς Βελτίωση ελέγχου κανονικότητας Σε περίπτωση δοκών με πάρα πολύ μικρό ύψος υπήρχε περίπτωση να την οπλίσει όλη σαν κρίσιμη. ΔΟΚΟΙ: Σε περίπτωση υπάρχουσας δοκού χωρίς συνδετήρες γινόταν διακοπή υπολογισμού με διαγνωστικό. Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου υπάρχουσας δοκού με μέθοδο επιτρεπόμενων τάσεων Βελτίωση τοποθέτησης οπλισμού νέας δοκού που έρχεται σε επαφή με υπάρχουσα δοκό Βελτίωση στον υπολογισμό διαθέσιμου οπλισμού στήριξης όταν έχουν περιγραφτεί διαφορετικοί οπλισμοί σε διαδοχικές υπάρχουσες δοκούς. Η αγκύρωση ελέγχεται για κάθε συνδυασμό φόρτισης ως προς την τάση στο υποστύλωμα (ελεγχόταν συνδυασμό βασικών δράσεων). ΕΠΙΛΥΣΗ: Στο Τεστ επίλυσης συμπεριλαμβάνονται και οι ειδικοί σύνδεσμοι που ανήκουν στον ίδιο όροφο αλλά έχει μετατεθεί προς τα κάτω ένα από τα δύο άκρα τους Στον υπολογισμό κυρίων αξόνων όταν φορτίζεται το κτίριο με ροπή αυξήθηκε η ακρίβεια υπολογισμών δεδομένου ότι η δυνατότητα πεδίλων να έχουν σχετική μετάθεση μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη στροφή Βελτιώθηκε η ακρίβεια όταν υπάρχουν αμφιαρθρωτά γραμμικά στοιχεία πάρα πολύ μικρού μέτρου ελαστικότητας. Τα υποστυλώματα με πάρα πολύ μικρό μέτρο μέτρο ελαστικότητας (που τοποθετεί κάποιος για λόγους προσομοίωσης) δεν ελέγχονται στο βέλος που μπορεί να εμφανίσουν.

11 Σύντομα νέα από την ανάπτυξη 3DR.STEEL Προστέθηκε υποστήριξη για τον Ευρωκώδικα 8 στο Strad.ST και στο αυτόνομο Steel. Καλύπτονται οι απαιτήσεις του EC8 στην επίλυση, τον σχεδιασμό καθώς και οι έλεγχοι κανονικότητας κλπ. Για την υποστήριξη των αλλαγών αυτών, προστέθηκαν νέες δυνατότητες στις εκτυπώσεις αλλά έγιναν και πολλές βελτιώσεις στις υπάρχουσες εκτυπώσεις ώστε να γίνεται καλύτερα η παρουσίαση. Επίσης, βελτιώθηκε η ταχύτητα στον σχεδιασμό και προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου μόνο των επιλεγμένων μεταλλικών μελών στην έκδοση Strad Professional, ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός σε μελέτες με μεγάλο αριθμό μελών. Προστέθηκε η δυνατότητα να ενημερώνεται η βάση δεδομένων του προγράμματος με τις αλλαγές των διαστάσεων των πεδίλων που γίνονται κατά τον σχεδιασμό ενώ έγιναν βελτιώσεις και στον ίδιο τον σχεδιασμό θεμελίωσης (ολίσθηση). Έγινε ακριβέστερος προσδιορισμός της μεταφερόμενης μάζας στη φασματική ανάλυση. Βελτιώθηκε ο έλεγχος μεταθετότητας Προστέθηκε υποστήριξη για τον Ευρωκώδικα 8 στο αυτόνομο PreSTEEL. Προστέθηκε δυνατότητα εισαγωγής των φορτίων των μελών και των κόμβων από αρχεία κειμένου, διευκολύνοντας πολύ η εισαγωγή της μελέτης στην περίπτωση που έχουμε τα δεδομένα σε μορφή κειμένου ή xls. Στο Connect μπορούν να δοθούν ορθογωνικοί και τετραγωνικοί κοιλοδοκοί ως υποστυλώματα στις συνδέσεις δοκού-υποστυλώματος. Πληρέστερη διασύνδεση με το GT.STRUDL. Θεμελιώσεις από επίλυση με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και μέρος 5. Σχεδιασμός με υπολογισμό πεδιλοδοκού ανά τρέχων μέτρο με ολοκλήρωση τάσεων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8 μέρος 5 Σχεδιασμός των στοιχείων σκυροδέματος με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και Ευρωκώδικα 2 μέρος 1 Αυτόματη ενημέρωση συντελεστών συμπεριφοράς ανάλογα με αποτελέσματα ανάλυσης με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 Διαφορετικοί δείκτες συμπεριφοράς ανά κατεύθυνση. 3DR.KENAK Διατίθεται η νέα έκδοση η οποία περιλμαβάνει: 64-bit λειτουργία η οποία είναι συμβατή με τις 64-bit εκδόσεις του AutoCAD (2009, 2010, 2011 και 2012) Ποιοτικότερα σχέδια και ηλιακό διάγραμμα ανά περιοχή Ειδική εντολή για συναρμογή τοίχων σε περίπλοκες γεωμετρίες Δυνατότητα πολλαπλών ιδιοκτησιών και παραγωγής πολλαπλών πιστοποιητικών από την ίδια μελέτη. Διαστασιολόγηση Ηλιακών συλλεκτών σύμφωνα με τη μέθοδο καμπυλών f των S. klein, W.A. Beckman και J.A Duffie. 3DR.PESSOS Διατίθεται η νέα έκδοση η οποία περιλμαβάνει: Ποιοτικότερες εκτυπώσεις Υποστήριξη Παλαιών Κανονισμών και ορθογωνικής κατανομής Ενισχύσεις Υποστήριξη Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3. Ο έλεγχος παραμέτρων πλακών γίνεται με αναλυτικές φόρμες όπως στο πρόγραμμα STRAD Αυτόματη αφαίρεση ιδίου βάρους ανοιγμάτων σε περίπτωση που το άνοιγμα δεν διαχωρίζει σε πεσσούς Επίλυση με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και μέρος 5 Σχεδιασμός των στοιχείων σκυροδέματος με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και Ευρωκώδικα 2 μέρος 1 Σχεδιασμός των στοιχείων φέρουσας τοιχοποιίας με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και Ευρωκώδικα 6 Εκτυπώσεις Κέντρου βάρους Κέντρου Ελαστικής στροφής Αναλυτικές εκτυπώσεις κατανομών φορτίων Αναλυτικές εκτυπώσεις κατανομής εντατικών μεγεθών στον ίδιο τοίχο ανά πεσσό, ανά ενίσχυση και ανά συνδυασμό φόρτισης Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για έλεγχο με Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για «αυτόματης σύγκρισης» με σχεδιασμό με μέθοδο επιτρεπομένων τάσεων. Άλλα Προγράμματα Είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση 13 του GEO Είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση 2011 του ProgeCAD professional Αρχές του έτους θα διατεθεί η νέα έκδοση 32 του GT.STRUDL. Επίλυση με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και μέρος 4 στο HYDRO (Πισίνες Δεξαμενές - Βιολογικοί) Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και μέρος 4 και Ευρωκώδικα 2 μέρος 1 στο HYDRO Πρόσθετες πληροφορίες για οπλισμό και παραμορφώσεις σκυροδέματος και χάλυβα στις εκτυπώσεις στο HYDRO Έλεγχος μέσα πέλματος και στην άνω ίνα για πρόσθετη απαίτηση οπλισμού στο TOIXOS Επίλυση με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και μέρος 5 στο TOIXOS Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1 και Ευρωκώδικα 2 μέρος 1 στο TOIXOS. Σημαντικό: Όλες οι βελτιώσεις και νέες δυνατότητες των προγραμμάτων μας διατίθενται δωρεάν στους συνδρομητές μας μέσω Live Update. Αναλυτικές λίστες των βελτιώσεων και δυνατοτήτων υπάρχουν στο forum της 3DR (http://www.3dr.eu/forum)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα