Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από αυτοκίνητο) ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΗΚΕ από το ικαστή ιονύσιο άλλα, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Προϊσταµένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου και από το Γραµµατέα Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριο του στις 13 Φεβρουαρίου 2014 για να δικάσει τις ακόλουθες αγωγές: Α) Την από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου /2009 αγωγή αποζηµίωσης από αυτοκινητικό ατύχηµα µεταξύ: ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Α.Ζ. του Α., κατοίκου Κ. Γερµανίας, οδός, ο οποίος παραστάθηκε στο ικαστήριο µε την πληρεξούσια ικηγόρο του Θεοδώρα Χατζηπαντελίδου ( ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης µε Α.Μ.:5286) και κατέθεσε προτάσεις. ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Λ.Κ. του Α., κατοίκου Κοζάνης, οδός... 2) ανώνυµης ασφαλιστικής εταιρείας µε την επωνυµία, όπως νόµιµα εκπροσωπείται, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός, οι οποίοι παραστάθηκαν στο ικαστήριο δια των πληρεξούσιων ικηγόρων τους Ιωάννη όξα ( ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης µε Α.Μ.:4101) και Πηνελόπης Γκάρα ( ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης µε Α.Μ.: 195) και κατέθεσαν προτάσεις. Β) Την από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου /2012 αγωγή αποζηµίωσης από αυτοκινητικό ατύχηµα µεταξύ: ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ταµείου Ασθενείας µε την επωνυµία, όπως νόµιµα εκπροσωπείται, που εδρεύει στη Στουτγάρδη Γερµανίας, οδός, το οποίο παραστάθηκε στο ικαστήριο δια της πληρεξούσιας ικηγόρου του Θωµαής Παπατόλιου ( ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης µε Α.Μ.: 417) και κατέθεσε προτάσεις. ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Λ.Κ. του Α., κατοίκου Κοζάνης, οδός και 2) ανώνυµης ασφαλιστικής εταιρείας µε την επωνυµία, όπως νόµιµα εκπροσωπείται, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός, οι οποίοι παραστάθηκαν στο ικαστήριο δια των πληρεξούσιων ικηγόρων τους Ιωάννη όξα ( ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης µε Α.Μ.:4101) και Πηνελόπης Γκάρα ( ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης µε Α.Μ.: 195) και κατέθεσαν προτάσεις.

2 Σελίδα 2 από 21 Ο ενάγων της πρώτης από αγωγής ζητεί να γίνει δεκτό το αίτηµα αυτής, η οποία κατατέθηκε στη Γραµµατεία του ικαστηρίου αυτού µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 234/ , προσδιορίστηκε η συζήτησή της για τη δικάσιµο της και γράφηκε στο πινάκιο µε αριθµό 20, οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιµο της και γράφηκε εκ νέου στο πινάκιο µε αριθµό 4, κατά την οποία αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιµο της και γράφηκε εκ νέου στο πινάκιο µε αριθµό 20, κατά την οποία αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιµο της και γράφηκε εκ νέου στο πινάκιο µε αριθµό 60, κατά την οποία αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιµο που σηµειώνεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε εκ νέου στο πινάκιο µε αριθµό 26. Το ενάγον της δεύτερης από αγωγής ζητεί να γίνει δεκτό το αίτηµα αυτής, που κατατέθηκε στη Γραµµατεία αυτού του ικαστηρίου µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜΤΕι407/ , προσδιορίστηκε η συζήτηση της για τη δικάσιµο της και γράφηκε στο πινάκιο µε αριθµό 42, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιµο που σηµειώνεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε εκ νέου στο πινάκιο µε αριθµό 62. Κατά την εκφώνηση των υποθέσεων από τη σειρά του σχετικού πινακίου και τη συζήτηση τους στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι ικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτές και στα πρακτικά της δίκης. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολ, «το ικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης µπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιον διαδίκου να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση εκκρεµών ενώπιον τον δικών, ανάµεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται µείωση των εξόδων». Στην προκειµένη περίπτωση, πρέπει να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκαση της από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 234/2009 αγωγής αποζηµίωσης από αυτοκινητικό ατύχηµα, µε την από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜΤΕι407/2012 αγωγής αποζηµίωσης ασφαλιστικού φορέα συνεπεία αποζηµίωσης ασφαλισµένου ένεκα τραυµατισµού του σε αυτοκινητικό ατύχηµα, οι οποίες υπάγονται στην ίδια διαδικασία, διότι, κατά την κρίση του ικαστηρίου, λόγω της πρόδηλης µεταξύ τους συνάφειας, αφού πρόκειται για βιοτικά συµβάντα

3 Σελίδα 3 από 21 που απορρέουν από το ίδιο τροχαίο ατύχηµα, διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται µείωση των εξόδων, ακόµη, δε, και για να αποτραπεί ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων. 2. Στην προκειµένη περίπτωση ο ενάγων της από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 234/2009 πρώτης συνεκδικαζόµενης αγωγής ισχυρίζεται ότι από αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγοµένου, οδηγού του µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, που ήταν ασφαλισµένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του στη δεύτερη εναγόµενη ασφαλιστική εταιρεία, επήλθε ο σοβαρός τραυµατισµός του κατά το τροχαίο οδικό ατύχηµα που έλαβε χώρα στις στο 4,5 χιλ της Εγνατίας Οδού (Α/Κ Πολυµύλου - Α/Κ Κοζάνης), υπό τις λεπτοµερώς περιγραφόµενες στην αγωγή συνθήκες ότι κατά το χρόνο του ατυχήµατος εργαζόταν ως οδηγός στη γερµανική µεταφορική εταιρεία µε την επωνυµία, µε καθαρές µηνιαίες αποδοχές 2.259,04, ότι µετά το ατύχηµα κρίθηκε από τις αρµόδιες γερµανικές υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης ανίκανος προς εργασία µέχρι και την ότι κατά το χρονικό διάστηµα που δεν εργαζόταν επιδοτήθηκε από το Γενικό Ταµείο Υγείας της Γερµανίας µε το συνολικό ποσό των 2.370,92 ότι απώλεσε εξαιτίας του τραυµατισµού του τις καθαρές µηνιαίες αποδοχές τεσσάρων µηνών, οι οποίες συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 7.794,76 αφαιρουµένου του ποσού της επιδότησης ότι εξαιτίας του σοβαρού τραυµατισµού του και της ταλαιπωρίας που δοκίµασε και εξακολουθεί να δοκιµάζει για την αποκατάσταση της υγείας του υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει οι εναγόµενοι να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι ως εις ολόκληρον ευθυνόµενοι να του καταβάλουν για τις παραπάνω αιτίες το συνολικό ποσό των ,76 µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστούν οι εναγόµενοι στα δικαστικά του έξοδα. 3. Με βάση την προεκτιθέµενη ιστορική θέση και τα ειδικότερα συγκροτούντα αυτήν πραγµατικά γεγονότα, τα οποία θεµελιώνουν τα υποβαλλόµενα αιτήµατα, καθώς και την ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση των διαδίκων µερών, η αγωγή αρµοδίως εισάγεται ενώπιον του ικαστηρίου αυτού, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρµόδιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10, 14 παρ.2, ιό περ.12, 22, 35 ΚΠολ, για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία που θεσπίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 681Α, 666, 667, 670 έως 676 ΚΠολ, ενώ για το παραδεκτό της συζήτησης του

4 Σελίδα 4 από 21 κονδυλίου της απώλειας εισοδήµατος ο ενάγων επέδωσε αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής στην αρµόδια.ο.υ. Θεσσαλονίκης, όπου υπάγεται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10 εδ. η' Ν. 2471/1999 (βλ. σχετ. την υπ' αριθ. / έκθεση επίδοσης του αρµόδιου δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Α. Κ.). Εξάλλου, για το νοµότυπο της παράστασης των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων προσκοµίστηκαν το µε αριθµό / γραµµάτιο είσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για λογαριασµό του ενάγοντος και τα υπ' αριθ. / και / γραµµάτια είσπραξης των ικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Κοζάνης αντίστοιχα για λογαριασµό των εναγοµένων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 4 Ν. 4194/2013. Είναι νόµιµη και πλήρως ορισµένη, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 914, 929, 932, 926, 297, 298, 299, 330, 481, 345, 346 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του ν. ΓΠΝ/1911, 2, 6 και 10 του ν. 489/1976, 907, 908 περ. δ ', 176 ΚΠολ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν καθόσον για το καταψηφιστικό αντικείµενο της καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήµου µε τις νόµιµες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις, όπως αποδεικνύεται από το υπ' αριθ. Σειρά X / διπλότυπο είσπραξης της.ο.υ. Α' Θεσσαλονίκης σε συνδυασµό µε τα υπ' αριθ. 133 και 134/ γραµµάτιο και απόδειξη είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που προσκοµίζει και επικαλείται ο ενάγων. 4. Κατά το άρθρο 25 του ΑΚ οι ενοχές από σύµβαση ρυθµίζονται από το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβληθεί τα µέρη και αν δεν υπάρχει τέτοιο, εφαρµόζεται το δίκαιο, που αρµόζει στη σύµβαση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών. Κατά δε το άρθρο 26 του ίδιου Κώδικα οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας, όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, όταν στα δικαιώµατα του δανειστή από αδικοπραξία υποκαθίσταται από το νόµο (ex lege) φορέας κοινωνικής ασφάλισης ή αλλοδαπό δηµόσιο ή τρίτος γενικά, που έχει υποχρέωση να ικανοποιήσει και ικανοποίησε το δανειστή, η νόµιµη υποκατάσταση τούτου στα δικαιώµατα του δανειστή, εάν δεν υπάρχει άλλη συµβατική δέσµευση της πολιτείας, διέπεται, όχι από το δίκαιο της πολιτείας, όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται για νόµιµη εκχώρηση της απαίτησης, η δε αξίωση του τρίτου έχει άµεσο έρεισµα στο νόµο και δεν απορρέει από την αδικοπραξία, αλλά από το δίκαιο, που διέπει τη σχέση, στην οποία στηρίζεται η ικανοποίηση του δανειστή από τον τρίτο, δηλαδή το δίκαιο, που διέπει τη σχέση κοινωνικής ασφάλισης ή τη σχέση της δηµόσιας υπηρεσίας µε το δανειστή και γενικά τη σχέση, η οποία στηρίζει την

5 Σελίδα 5 από 21 υποκατάσταση του τρίτου στα δικαιώµατα του δανειστή από αδικοπραξία. Το δίκαιο δε αυτό θεωρούµενο ως lex cause της υποκατάστασης θα εφαρµοσθεί κατ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 25 ΑΚ (ΟλΑΠ 19/1995 Ελλ νη 36, 1533). Επίσης, από τη διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ, που ορίζει, ότι οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας, όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα (lex loci delicti commissi), συνάγεται, ότι το κρίσιµο εδώ συνδετικό στοιχείο είναι ο τόπος του αδικήµατος, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια των προσώπων, µεταξύ των οποίων δηµιουργήθηκε ενοχή από αδίκηµα (προσβολέας - προσβαλλόµενος), ούτε ο τόπος της κατοικίας ή διαµονής των προσώπων αυτών. Ο όρος αδίκηµα στην ΑΚ 26 έχει γενική και ευρεία έννοια και όχι τη στενή, που ενδεχοµένως, έχει σε µια εσωτερική (εθνική) έννοµη τάξη. Η ευρύτητα του δικαιολογείται από την ένταξη του σε κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Σύµφωνα µε την κρατούσα στο χώρο του Ελληνικού δικαίου, αλλά και στις ξένες έννοµες τάξεις, που ακολουθούν τον κανόνα της διάταξης του άρθρου 26 ΑΚ, το δίκαιο, που ισχύει στην πολιτεία, όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα, θα ρυθµίσει µεταξύ άλλων και τα εξής ζητήµατα: αν ορισµένη πράξη ή παράλειψη είναι παράνοµη, την υπαιτιότητα, το συντρέχον πταίσµα του παθόντος, αν η ευθύνη είναι υποκειµενική ή αντικειµενική (χωρίς πταίσµα) και µε ποίες προϋποθέσεις θεµελιώνεται ευθύνη από τις πράξεις και παραλείψεις των προστηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης, την ικανότητα καταλογισµού, τον κύκλο των προστατευόµενων εννόµων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων, την ύπαρξη των οποίων κρίνει το δίκαιο, που τα διέπει (π.χ. εµπράγµατο δικαίωµα κυριότητας κινητού πράγµατος), τις συνέπειες του αδικήµατος (υποχρέωση αποζηµίωσης, χρηµατική ή in natura, την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης (όχι της περιουσιακής ζηµίας), τη δυνατότητα αναγωγής µεταξύ περισσοτέρων ευθυνόµενων, την παραγραφή της σχετικής αξίωσης (ΕφΑθ 8390/2004 Ελλ νη 47, 222). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σε περίπτωση που ο παθών είναι αλλοδαπός Γερµανός υπήκοος, ο οποίος τραυµατίστηκε στην Ελλάδα, από αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε Έλληνας υπήκοος, που ανήκε στην κυριότητα επίσης έλληνα υπηκόου και ήταν ασφαλισµένο σε ηµεδαπή ασφαλιστική εταιρεία, υπάρχουν στοιχεία αλλοδαπότητας, τα οποία καθιστούν αναγκαία την προσφυγή στις διατάξεις του Ιδιωτικού ιεθνούς ικαίου του Αστικού Κώδικα. Συνεπώς, εφόσον ασκείται αγωγή µε την οποία απαιτείται αξίωση, που πηγάζει από αδίκηµα, το οποίο συνέβη στην Ελλάδα, το κρίσιµο εφαρµοστέο δίκαιο, είναι κατ' άρθρο 26 ΑΚ το ελληνικό, ως το δίκαιο του τόπου, που διαπράχθηκε το αδίκηµα. Με το ελληνικό δίκαιο θα κριθεί µεταξύ άλλων, αν και µε ποιες προϋποθέσεις ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης - κάτοχος του αυτοκινήτου

6 Σελίδα 6 από 21 υπέχει ευθύνη (υποκειµενική ή αντικειµενική) για την αποκατάσταση της ζηµίας, που προκλήθηκε σε τρίτο κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου, το είδος και η έκταση της αποζηµίωσης. Εξάλλου, καθόσον αφορά την ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας, που καλύπτει αστικά το ζηµιογόνο όχηµα, αυτή καταλαµβάνεται από το Ελληνικό δίκαιο, το οποίο κατά το άρθρο 25 του ΑΚ είναι το δίκαιο που, ενόψει των ειδικών συνθηκών διέπει τη σύµβαση ασφάλισης (ζηµιώσας έλληνας υπήκοος, που κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδα, έδρα στην Αθήνα της ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία µε τη σύµβαση ασφάλισης ανέλαβε να καλύψει την αστική ευθύνη του αντισυµβαλλοµένου ασφαλισµένου της και για τις ζηµίες, που το αυτοκίνητο του, θα προκαλούσε κατά την κυκλοφορία του). 5. Περαιτέρω στο Γερµανικό ίκαιο ο θεσµός της Ασφαλιστικής Υποκατάστασης απαντά, τόσο στον τοµέα της Ιδιωτικής Ασφάλισης (παρ.67 Κώδικα Versicherungs- Vertragsgesetz), όσο και στον τοµέα της κοινωνικής Ασφάλισης. Η υποκατάσταση και στη µία και στην άλλη περίπτωση επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόµου. Οι διατάξεις, που ρυθµίζουν την υποκατάσταση, σε περίπτωση κοινωνικής ασφάλισης, περιέχονται στην παράγραφο 116 του νόµου για τις κοινωνικές ασφαλίσεις (Sozialgesetzbuch) εφεξής χάριν συντοµίας SGB (Κώδικας ικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης). Ειδικότερα, κατά το άρθρο 116 παρ.1 του ως άνω νόµου ορίζεται ότι «αξίωση] αποζηµίωσης, που πηγάζει από άλλες νοµοθετικές διατάξεις, µεταβιβάζεται στον ασφαλιστικό φορέα ή τον φορέα κοινωνικής πρόνοιας, στο βαθµό, που αυτός εξαιτίας τον ζηµιογόνου γεγονότος υποχρεούται σε κοινωνικές παροχές, οι οποίες σκοπούν στην ανόρθωση της ζηµίας αυτού του είδους και αφορούν στο ίδιο χρονικό διάστηµα, που ο ζηµιώσας οφείλει να καταβάλει αποζηµίωση. Σ' αυτές ανήκουν επίσης: 1. οι εισφορές.που πρέπει να καταβληθούν λόγω κοινωνικών παροχών...». Κατά δε το άρθρο 119 παρ.1 ορίζεται, ότι «καθ' ο µέρος η αξίωση/ αποζηµίωσης ενός ασφαλισµένον περιέχει την αξίωση εισφορών για ασφάλιση συντάξεως, αυτή µεταβιβάζεται στον ασφαλιστικό φορέα, αν ο ζηµιωθείς κατά τη στιγµή τον ζηµιογόνου γεγονότος αποδεικνύει χρόνο υποχρεωτικών εισφορών ή ασφαλίζεται µετά υποχρεωτικά...». Εξάλλου στην παρ. 3 του άρθρου 119 ορίζεται µεταξύ άλλων ότι «...Με την υποκατάσταση των αξιώσεων για αποκατάσταση των εισφορών δεν πρέπει ο ασφαλισµένος να περιέλθει σε χειρότερη κατάσταση από εκείνη που θα ήταν, αν δεν είχε µεσολαβήσει η υποκατάσταση...». Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων του Γερµανικού Κώδικα 8ΟΒ συνάγεται µε σαφήνεια, ότι το δικαίωµα υποκατάστασης του Ασφαλιστικού Φορέα ρυθµίζεται από την παρ ιι6, στην οποία ορίζεται, ότι οι αξιώσεις του ασφαλισµένου κατά του υπαιτίου µεταβιβάζονται στον ασφαλιστικό φορέα, κατά το µέρος που αυτός προέβη σε παροχές, που εξυπηρετούν κατά τον ίδιο τρόπο την αποκατάσταση της ζηµίας.

7 Σελίδα 7 από 21 Πρόκειται για αυτόµατη, άµεση και αυτοδίκαιη υποκατάσταση. Ως παροχές στις οποίες υποκαθίσταται ο φορέας θεωρούνται και αυτές των καταβαλλοµένων εισφορών. Το θέµα µάλιστα αυτό ρυθµίζεται επιπρόσθετα από την παράγραφο 119 SGΒ. Εξάλλου, όπως πάγια γίνεται δεκτό από τη νοµολογία, η υποκατάσταση επέρχεται τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ανεξαρτήτως αν οι παροχές έχουν καταβληθεί από τον ασφαλιστικό φορέα ή αν πρόκειται να καταβληθούν στο µέλλον. Το καθοριστικό γεγονός είναι, ότι ο φορέας έχει εκ του νόµου την υποχρέωση να καταβάλει παροχές και όχι πότε θα τις καταβάλει (Übergang dem Grunde nach ). εν πρόκειται δηλαδή για υποκατάσταση ως προς συγκεκριµένες παροχές. Αυτές µπορεί να καταβληθούν µέσα σε χρονικό διάστηµα ακόµη και δεκαετιών. Ας σηµειωθεί επίσης, ότι οι προϋποθέσεις και ο τρόπος µεταβίβασης των δικαιωµάτων του ασφαλισµένου παθόντα, ως προς το εφαρµοστέο δίκαιο, προβλέπονται και στην διµερή ιεθνή Σύµβαση µεταξύ Ελλάδος και Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, που έχει κυρωθεί µε το άρθρο 53 του ν.δ. 4259/1962. Εξάλλου, η ρύθµιση του άρθρου 53 επικαλύπτεται από το άρθρο 93 του υπ' αριθ. 1408/1971 Κανονισµού του Συµβουλίου της ΕΟΚ της Η ρύθµιση αυτή ισχύει µεταξύ κρατών µελών της ΕΕ (Κρητικός Αθ., Αποζηµίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήµατα, εκδ. 2008, παρ.62 και 66-67, σελ , υπ' αριθ. πρωτ. 823/2008 από Νοµική Πληροφορία του Ελληνικού Ινστιτούτου ιεθνούς και Αλλοδαπού ικαίου µε θέµα «Ασφαλιστική υποκατάσταση του φορέα της κοινωνικής ασφαλίσεως στο γερµανικό δίκαιο», που προσκοµίζει και επικαλείται νόµιµα ο αλλοδαπός Ασφαλιστικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης). 6. Εξάλλου, σύµφωνα µε το τη διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολ, όποιος έχει έννοµο συµφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή µη ύπαρξη κάποιας έννοµης σχέσης, µπορεί να ασκήσει σχετική αγωγή. Ως έννοµη σχέση η ύπαρξη ή η ανυπαρξία της οποίας είναι αντικείµενο αναγνωριστικής αγωγής, είναι η βιοτική σχέση του προσώπου, που αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο ή πράγµα και ρυθµίζεται από το εξαιτούµενο δίκαιο (δεν αποτελούν, άρα έννοµη σχέση και δεν µπορούν να είναι αντικείµενο αναγνωριστικής αγωγής τα απλά πραγµατικά περιστατικά ή τα αφηρηµένα νοµικά ζητήµατα, χωρίς τη σύνδεση τους µε έννοµη σχέση, της οποίας ζητείται η προστασία). Το έννοµο συµφέρον που απαιτείται για την άσκηση της αναγνωριστικής αγωγής, µπορεί να είναι υλικό ή ηθικό και εξαρτάται από τις εκάστοτε περιστάσεις, υπάρχει δε όταν η προκαλούµενη µε την αγωγή αυτή δικαστική απόφαση αποτελεί το πρόσφορο µέσο για την διαλεύκανση της αµφισβητούµενης ύπαρξης ή ανυπαρξίας της έννοµης σχέσης, των όρων της σχετικής αβεβαιότητας και την αποτροπή σχετικών δικαστικών διενέξεων, είτε του παρόντος, είτε του µέλλοντος. Από τον συνδυασµό της διάταξης αυτής µε την διάταξη του άρθρου 69 παρ.1α ΚΠολ

8 Σελίδα 8 από 21 προκύπτει, ότι δύναται να ζητηθεί µε αναγνωριστική αγωγή να αναγνωρισθεί, ότι οφείλεται παροχή, που καθίσταται ληξιπρόθεσµη στο µέλλον, εφόσον όµως δεν εξαρτάται από αντιπαροχή, µπορεί δηλαδή να ζητηθεί µε αναγνωριστική αγωγή προστασία για κεκτηµένο, αλλά µη απαιτητό, µε την προαναφερθείσα προϋπόθεση. Τούτο ισχύει και στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις (µπορεί δηλαδή να ζητηθεί να αναγνωριστεί, ότι οφείλεται παροχή, που καθίσταται ληξιπρόθεσµη στο µέλλον), όταν ο ενάγων έχει ήδη εκπληρώσει την παροχή του ( ΕΚ C-428/1992, ΣυλλΝοµολ 1994 I-02259, AII 78/2006 Νόµος, ΕφΑθ 3183/2006 Ελλ νη 2Ο06, 1499, ΕφΑθ 498/2009, αδηµ., προσκοµιζόµενη). 7. Ο ενάγων γερµανικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης µε την από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜTΈι407/2012 δεύτερη συνεκδικαζόµενη αγωγή ιστορεί ότι κατά το τροχαίο οδικό ατύχηµα που έλαβε χώρα στις στο 4,5 χιλ της Εγνατίας Οδού (Α/Κ Πολυµύλου - Α/Κ Κοζάνης), υπό τις λεπτοµερώς περιγραφόµενες στην αγωγή συνθήκες, από αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγοµένου οδηγού του µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, που ήταν ασφαλισµένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του στη δεύτερη εναγοµένη ηµεδαπή ασφαλιστική εταιρεία, τραυµατίστηκε σοβαρά ο κατά το Γερµανικό Κώδικα περί Κοινωνικής Ασφάλισης µε αριθµό ασφαλισµένος του, Α.Ζ., προς τον οποίο κατέβαλε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του τις λεπτοµερώς περιγραφόµενες στην αγωγή παροχές κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε στο συνολικό ποσό των ,92, ότι ενδεχοµένως να υποχρεωθεί στο µέλλον να καταβάλλει προς τον ασφαλισµένο του και άλλα ποσά λόγω ανικανότητας προς εργασία, τα οποία δεν µπορούν από τώρα να προσδιοριστούν. Με βάση το ιστορικό αυτό, όπως παραδεκτά περιόρισε το αίτηµα της αγωγής από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό µε δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης και περιέχεται στις έγγραφες προτάσεις του πριν το ικαστήριο προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, περιορισµός που θεωρείται µερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής (άρθρα 223, 294, εδ. β ', 297 ΚΠολ ), ζητεί να αναγνωριστεί ότι οι εναγόµενοι ως εις ολόκληρον ευθυνόµενοι υποχρεούνται να του καταβάλλουν το συνολικό ποσό των ,92 µε το νόµιµο τόκο επιδικίας από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως, να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγοµένων να τον αποζηµιώσουν για τις παροχές που τυχόν θα υποχρεωθεί στο µέλλον να καταβάλλει στον ασφαλισµένο του παθόντα ως άµεση απόρροια του ατυχήµατος προς αποκατάσταση της ζηµίας του

9 Σελίδα 9 από 21 ασφαλισµένου του από την ίδια αιτία, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστούν οι εναγόµενοι στα δικαστικά του έξοδα. 8. Με βάση την προεκτιθέµενη ιστορική θέση και τα ειδικότερα συγκροτούντα αυτήν πραγµατικά γεγονότα, τα οποία θεµελιώνουν τα υποβαλλόµενα αιτήµατα, καθώς και την ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση των διαδίκων µερών, η αγωγή αρµοδίως εισάγεται ενώπιον του ικαστηρίου αυτού, το οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της διαφοράς ως το δικαστήριο του τόπου που συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός και έχει την κατοικία του ο εναγόµενος (άρθρα 3 1 ΚΠολ, 9, Ι Σύµβασης Λουγκάνο (Βρυξέλλες II), που κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2460/1997), και είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρµόδιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10, 14 παρ.2, 16 περ.12, 22, 35 ΚΠολ, για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία που θεσπίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 681Α, 666, 667, 670 έως 676 ΚΠολ, ενώ για το νοµότυπο της παράστασης των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων προσκοµίστηκαν το µε αριθµό 550/ γραµµάτιο είσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης για λογαριασµό του ενάγοντος και τα υπ' αριθ. / και / γραµµάτια είσπραξης των ικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Κοζάνης αντίστοιχα για λογαριασµό των εναγοµένων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 61 4 Ν. 4194/2013. Είναι νόµιµη και πλήρως ορισµένη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 914, 926, 928, 297, 298, 481, 345, 346 ΑΚ, 10 Ν. 489/1976, 116 1, 119 1,3 του Γερµανικού Κώδικα ικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB), 53 ν.δ. 4259/1962, 93 ΚανΕΟΚ 1408/1971, 68, 69 1 περ. α ', 70, 176 ΚΠολ, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις µε αριθµούς 4 και 5 νοµικές σκέψεις της παρούσας, µε την επισήµανση ότι το αίτηµα περί αναγνώρισης οφειλής τόκων από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής, ως οχλήσεως, και µετά την παραίτηση των εναγόντων από το καταψηφιστικό αίτηµα της αγωγής και την τροπή του σε αναγνωριστικό, είναι νόµιµο και ερείδεται στο συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 340, 345, 346 του ΑΚ και 215 παρ. 1 εδ. α', 221 παρ. 1, 223 και 295 παρ. 1 του ΚΠολ (ΟλΑΠ 13/1994 ΝοΒ 44, 33, ΑΠ 1122/2000 Ελλ νη 2000, 1664, ΑΠ 679/1999 Ελλ νη 2000, 448, ΑΠ 518/1999 Ελλ νη 1999, 1701, ΑΠ 787/1998 Ελλ νη 1999, 6θ8). Αντίθετα, το παρεπόµενο αίτηµα περί κηρύξεως της απόφασης αυτής προσωρινά εκτελεστής, τυγχάνει µη νόµιµα και συνεπώς απορριπτέο, ενόψει του ότι δεν είναι νοητή η εκτέλεση αναγνωριστικής απόφασης, η οποία δεν περιέχει καταδίκη, αλλά αναγνώριση έννοµης σχέσης και της οποίας η ενέργεια εξαντλείται στο δεδικασµένο (ΟλΑΠ 959/1985 Ελλ νη 1986, 30ΐ). Ας σηµειωθεί

10 Σελίδα 10 από 21 ότι, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη µε αριθµό 6 νοµική σκέψη της παρούσας, είναι νόµιµο το αναγνωριστικό αίτηµα της έννοµης σχέσης της ex lege υποκατάστασης στα δικαιώµατα του ασφαλισµένου του αλλοδαπού φορέα κοινωνικής ασφάλισης χωρίς να γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένο ποσό ζηµίας. Πρέπει, εποµένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδοµένου ότι για το αντικείµενο της, µετά τον περιορισµό του αιτήµατος αυτής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό δεν απαιτείται η καταβολή ανάλογου δικαστικού ενσήµου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 3 ν.δ. 1544/1942, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 21 1 Ν. 4055/ Οι εναγόµενοι αρνούνται αιτιολογηµένα τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν τις αµφότερες ιστορικές βάσεις των συνεκδικαζοµενων αγωγών και ισχυρίζονται περαιτέρω ότι συνυπαίτιος στην πρόκληση του τροχαίου οδικού ατυχήµατος και τον εξ αυτού τραυµατισµό του είναι κατά ποσοστό 50% ο ενάγων της πρώτης συνεκδικαζόµενης αγωγής, που ήταν ασφαλισµένος στο γερµανικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης της δεύτερης συνεκδικαζόµενης αγωγής, για τους εκτιθέµενους στις προτάσεις τους λόγους, που ανέπτυξαν και προφορικά στο ακροατήριο. Ο ισχυρισµός αυτός που παραδεκτά και ορισµένα προβάλλεται µε προφορική πρόταση των πληρεξουσίων τους δικηγόρων και σηµείωση του στα πρακτικά της δίκης (ΟλΑΠ 2/2005, Νόµος, ΑΠ 13/2008, Νόµος), συνιστά την ένσταση συντρέχοντος πταίσµατος του ενάγοντος, στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιµότητα. 10. Από την εκτίµηση των ενόρκων καταθέσεων των µαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως και την ανωµοτί εξέταση του ενάγοντος Α.Z., που εξετάστηκαν νοµότυπα στο ακροατήριο του ικαστηρίου αυτού και οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης του, από τη µε αριθµό / ένορκη βεβαίωση του W.P. που λήφθηκε νοµότυπα µε πρωτοβουλία του ενάγοντος Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Συµβολαιογράφου Στουτγάρδης Γερµανίας, K.R., κατόπιν εµπρόθεσµης κλήτευσης των εναγοµένων, όπως συνάγεται από τις µε αριθµό / και / αντίστοιχες εκθέσεις επιδόσεως των αρµόδιων δικαστικών επιµελητών στα Πρωτοδικεία Κοζάνης και Αθηνών, Α.Ζ-Ν. και Κ.Μ., καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα έγγραφα της προανακριτικής δικογραφίας, που σχηµατίστηκε στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης που ασκήθηκε εναντίον του πρώτου εναγόµενου οδηγού του µε αριθµό κυκλοφορίας IXE αυτοκινήτου, τα οποία λαµβάνονται υπόψη ως δικαστικά

11 Σελίδα 11 από 21 τεκµήρια (άρθρα 336 3, 339 οε συνδυασµό µε 395 και ΚΠολ, ΑΠ 58/1993, Ελλ νη 36, 628, ΑΠ 154/1992, Ελλ νη 33, 814, Εφ ωδ 98/2004, Νόµος), καθώς και από τις προσκοµιζόµενες από τους διαδίκους φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αµφισβητήθηκε από τους αντιδίκους τους, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του ικαστηρίου τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Στις ο Α.Ζ., αφού διήλθε από τα διόδια Πολυµύλου, έβαινε µε το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ΙΧΦ αυτοκίνητο µάρκας, ιδιοκτησίας του Τ.Η. στο τµήµα Α/Κ Πολυµύλου - Α/Κ Κοζάνης (Κοίλων) της Εγνατίας Οδού κατευθυνόµενος προς Κοζάνη, όπου θα παρέδιδε το φορτηγό που οδηγούσε στον έµπορο φορτηγών αυτοκινήτων Λ.Σ., που εξετάστηκε στο ακροατήριο του ικαστηρίου αυτού ως µάρτυράς του. Η Εγνατία Οδός στο σηµείο όπου έβαινε αποτελεί κλειστό αυτοκινητόδροµο µε δύο ρεύµατα ανά κατεύθυνση, που χωρίζονται µεταξύ τους µε κεντρικό διαχωριστικό τσιµεντένιο στηθαίο, ενώ οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας που υπάρχουν σε κάθε ρεύµα πορείας χωρίζονται µεταξύ τους µε µονή διακεκοµµένη διαχωριστική διαγράµµιση. Το συνολικό πλάτος των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύµατος πορείας προς Κοζάνη ανέρχεται σε 8,60 µέτρα, ενώ στο άκρο δεξιό της λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύµατος αυτού υφίσταται ασφάλτινο έρεισµα πλάτους 2,00 µέτρων που διακρίνεται από το υπόλοιπο οδόστρωµα µε συνεχή διαχωριστική γραµµή και αποτελεί τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), δεξιότερα της οποίας υπάρχει ασφάλτινο έρεισµα πλάτους 0,40 µέτρων µεταξύ δύο συνεχόµενων διαχωριστικών γραµµών, στην απόληξη του οποίου (ερείσµατος) υφίσταται µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας που είναι τοποθετηµένο στην αρχή χαλικοστρωµένου ερείσµατος πλάτους περίπου 80 εκατοστών µετά το πέρας του οποίου υπάρχει τσιµεντοστρωµένο πρανές που σχηµατίζει αύλακα διοχέτευσης όµβριων υδάτων. Ένεκα του γεγονότος ότι πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδροµο το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας για τα επιβατικά αυτοκίνητα ανέρχεται σε 85 Χ.Α.Ω., ενώ για τα φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόµενου µέγιστου βάρους µεγαλύτερου των 3,5 τόνων, όπως το φορτηγό που οδηγούσε ο ενάγων, το ανώτατο όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδροµο είναι 85 Χ.Α.Ω. Κατά τον προαναφερόµενο χρόνο επικρατούσαν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, το οδόστρωµα ήταν στεγνό, υπήρχε κανονική κυκλοφορία οχηµάτων και η ορατότητα των οδηγών δεν περιοριζόταν από κάποιο εµπόδιο, πλην του ήλιου που κατά τη στιγµή εκείνη επειδή βρισκόταν σε χαµηλό σηµείο του ορίζοντα ανάλογα µε τη θέση που είχαν τα αυτοκίνητα επί της οδού επηρέαζε λόγω του έντονου φωτός (αντηλιά) την ορατότητα των οδηγών, πλην όµως, το εµπόδιο αυτό που περιόριζε την ορατότητα των οδηγών της Εγνατίας Οδού, µπορεί ευχερώς να εξουδετερωθεί µε ασφάλεια από τους χρήστες της οδού µε τη χρήση των αλεξηλίων µε τα οποία είναι υποχρεωτικά εφοδιασµένα όλα τα αυτοκίνητα.

12 Σελίδα 12 από 21 Καθώς ο Α.Ζ. πλησίαζε προς την Κοζάνη, κλάταρε το εµπρόσθιο δεξιό λάστιχο του οχήµατος του και επειδή δεν µπορούσε να συνεχίσει την πορεία του, αφού υπήρχε κίνδυνος τόσο για τη δική του ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών του κλειστού αυτοκινητοδρόµου, ακινητοποίησε το φορτηγό στο άκρο δεξιό του 4,5 χιλιοµέτρου του τµήµατος της Εγνατίας Οδού που έβαινε, και συγκεκριµένα αποκλειστικά και µόνο εντός του χαρακτηρισµένου ως ΛΕΑ τµήµατος της οδού, προκειµένου να αντικαταστήσει το φθαρµένο ελαστικό, θέτοντας συγχρόνως σε λειτουργία τους προειδοποιητικούς δείκτες (αλάρµ). Η κρίση αυτή του ικαστηρίου περί της θέσης που στάθµευσε το φορτηγό ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο από πρόχειρο σχεδιάγραµµα του Τµήµατος Τροχαίας Κοζάνης που απεικονίζει τις συνθήκες του ατυχήµατος, το φορτηγό όχηµα του Α.Ζ. αποτυπώνεται αποκλειστικά και µόνο εντός του χώρου της ΛΕΑ, χωρίς να καταλαµβάνει τµήµα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόµου. Συγκεκριµένα, ο τύπος του φορτηγού αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Α.Ζ. έχει πλάτος καρότσας 2,20 µέτρα, πλην όµως, η καµπίνα του οδηγού είναι στενότερη από την καρότσα κατά δεκαπέντε περίπου εκατοστά, όπως τούτο προκύπτει από τη σχετική φωτογραφία που προσκοµίζουν οι εναγόµενοι, στην οποία απεικονίζεται ο συγκεκριµένος τύπος φορτηγού αυτοκινήτου που οδηγούσε. Εποµένως, αφού το συνολικό πλάτος της ΛΕΑ και του ερείσµατος ανέρχεται σε 2,40 µέτρα και το ωφέλιµο πλάτος από την καµπίνα της καρότσας ανέρχεται σε 15 περίπου εκατοστά, είναι προφανές ότι ο Α.Ζ. είχε περίπου ωφέλιµο πλάτος 35 εκατοστών από το µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας εντός του οποίου µπορούσε να επιχειρήσει την αλλαγή του ελαστικού. Επιπρόσθετα, ο τροχός που θα άλλαζε ήταν ο εµπρόσθιος και ως εκ τούτου διευκολύνονταν στις κινήσεις του από τον ελεύθερο χώρο που είχε έµπροσθεν του φορτηγού. Σε κάθε περίπτωση την αλλαγή του ελαστικού µπορούσε να επιχειρήσει και πίσω από το µεταλλικό στηθαίο, το οποίο είναι χαµηλού ύψους µε πολλά διάκενα, κάτι όµως, που όπως αποδείχθηκε δεν χρειάστηκε να κάνει. Ας σηµειωθεί ότι η αλλαγή του ελαστικού στο σηµείο εκείνο αποτελούσε µία αναµενόµενη ενέργεια από το µέσο συνετό οδηγό του κύκλου δραστηριότητας του ενάγοντος, αφού δεν εκτίθετο σε ιδιαίτερο κίνδυνο ο οδηγός του φορτηγού, δεδοµένου ότι το ελαστικό που θα άλλαζε βρισκόταν προς τη δεξιά πλευρά του δρόµου που βρίσκεται το µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας και έτσι ήταν προφυλαγµένος από τον κίνδυνο παράσυρσής του από άλλα οχήµατα. Εξάλλου, στο σηµείο που είχε σταθµεύσει το όχηµα του η Εγνατία Οδός σχηµατίζει ευθεία σε µήκος τουλάχιστον 500 µέτρων και έτσι το ακινητοποιηµένο φορτηγό αυτοκίνητο του µπορούσε να γίνει εύκολα αντιληπτό από πολύ µεγάλη απόσταση, καθόσον αφενός αποτελεί ογκώδες αντικείµενο και αφετέρου επικρατούσαν πολύ καλές καιρικές συνθήκες που δεν εµπόδιζαν την ορατότητα των οδηγών προς το ακινητοποιηµένο όχηµα του ενάγοντος. Συνακόλουθα,

13 Σελίδα 13 από 21 ο ισχυρισµός των εναγοµένων ότι το φορτηγό αυτοκίνητο του Α.Ζ. καταλάµβανε τµήµα τουλάχιστον ενός µέτρου εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του οδοστρώµατος πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµος και αναπόδεικτος, καθόσον δεν ενισχύεται από αντίθετη κατάθεση αυτόπτη µάρτυρα ή του πρώτου εναγοµένου, ενώ η ένορκη κατάθεση του τεχνικού συµβούλου της εναγόµενης ασφαλιστικής εταιρείας ενώπιον του ικαστηρίου δεν κρίνεται ουσιαστικά βάσιµη σε σχέση µε το προαναφερόµενο πραγµατικό γεγονός, επειδή αφενός στηρίζεται σε υποθετικές κρίσεις του µάρτυρα και αφετέρου αντικρούεται από το προαναφερόµενο σχεδιάγραµµα της τροχαίας και τη φωτογραφία µε τον τύπο του οχήµατος που οδηγούσε ο ενάγων και προσκοµίζουν οι εναγόµενοι. Αλλά κι αν ακόµη ήθελε υποτεθεί, κατ' επάλληλη αιτιολογία, ότι το όχηµα του Α.Ζ. καταλάµβανε πλάτος 0,50 µέτρων του δεξιού ρεύµατος πορείας της Εγνατίας Οδού, τούτο δεν παρεµπόδιζε την κίνηση των λοιπών χρηστών της οδού που κινούνται µε το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας των 130 Χ.Α.Ω., αφού πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τη στιγµή εκείνη επικρατούσαν συνθήκες ηµέρας υπό πλήρη ηλιοφάνεια, το όχηµα του Α.Ζ. µπορούσε να γίνει αντιληπτό ως εµπόδιο από απόσταση τουλάχιστον 500 µέτρων και συνεπώς µπορούσαν να διέλθουν από το υπόλοιπο ελεύθερο πλάτος του ρεύµατος κυκλοφορίας που υποτίθεται ότι καταλάµβανε, το οποίο ανέρχεται σε 3,80 µέτρα ενώ το συνολικό ελεύθερο πλάτος των δύο ρευµάτων κυκλοφορίας σε 7,10 µέτρα. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 29 9 ΚΟΚ «Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για την κίνηση οχηµάτων άµεσης ανάγκης και οχηµάτων συντήρησης των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το ηµόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκµεταλλεύονται αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, απαγορεύεται». Ωστόσο, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 ΚΟΚ ορίζεται ότι «Εάν όχηµα ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του οδοστρώµατος από βλάβη ή άλλη αιτία, ο οδηγός του υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να το µετακινήσει εκτός του οδοστρώµατος, και, αν δεν µπορεί, να τοποθετήσει αµέσως την κατ' άρθρο 8ι του παρόντος Κώδικα τριγωνική πινακίδα σε απόσταση 100 τουλάχιστον µέτρων πίσω από το όχηµα ή την ειδική προειδοποιητική συσκευή σε κατάλληλη θέση και κατά τη νύχτα να έχει αναµµένα τα φώτα θέσης». Είναι γνωστό στο ικαστήριο από τα διδάγµατα της κοινής πείρας ότι στο τµήµα Α/Κ Πολυµύλου - Α/Κ Κοζάνης (Κοίλων) της Εγνατίας Οδού, δεν υπάρχει χώρος στάθµευσης οχηµάτων και έτσι σε περίπτωση αναγκαστικής ακινητοποίησης ενός οχήµατος, τούτο πρέπει να καταλάβει τη ΛΕΑ, που αποτελεί το µόνο εκτός

14 Σελίδα 14 από 21 οδοστρώµατος ασφαλή κατά τον ΚΟΚ χώρο, όπως και έπραξε ο ενάγων. Μάλιστα ο τελευταίος για την προειδοποίηση των υπολοίπων χρηστών της οδού τοποθέτησε προειδοποιητική τριγωνική πινακίδα σε απόσταση πενήντα µέτρων πριν το σηµείο που ήταν ακινητοποιηµένο το φορτηγό αυτοκίνητο και παράλληλα είχε ενεργοποιήσει τους προειδοποιητικούς δείκτες κινδύνου (αλάρµ). Περί ώρα 17:45 και ενώ ο Α.Ζ. άλλαζε το λάστιχο του φορτηγού, ο πρώτος εναγόµενος έβαινε µε το υπ' αριθ. κυκλοφορίας αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του µάρκας, το οποίο ήταν ασφαλισµένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του στη δεύτερη εναγόµενη ασφαλιστική εταιρεία, επί του αυτού τµήµατος της Εγνατίας Οδού κατευθυνόµενος οµοίως προς Κοζάνη µε ταχύτητα περίπου 165 Χ.Α.Ω. Εντός του οχήµατος του συνεπέβαιναν, εκτός από τον ίδιο, η µητέρα του, Ε.Κ., που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, καθώς και η Μ.Χ. που καθόταν στο πίσω δεξιό κάθισµα του αυτοκινήτου. Τη στιγµή εκείνη ο Α.Ζ. είχε αφαιρέσει το κλαταρισµένο λάστιχο και µόλις είχε ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού για να πάρει από το εσωτερικό της καµπίνας ένα µπουκάλι µε νερό, πατώντας µε τα πόδια του στο έδαφος ενόσω το άνω µέρος του σώµατος του είχε γύρει στο εσωτερικό της καµπίνας. Ο πρώτος εναγόµενος καθώς πλησίαζε το ακινητοποιηµένο φορτηγό του Α.Ζ. εντελώς ξαφνικά και οδηγώντας από υπαιτιότητα του σε κατάσταση τύφλωσης εξαιτίας της αντηλιάς που επικρατούσε στο σηµείο εκείνο έχασε τον έλεγχο του οχήµατος του και έχοντας αναπτύξει την προαναφερόµενη ταχύτητα επέπεσε µε την εµπρόσθια δεξιά επιφάνεια του επιβατικού οχήµατος του στην οπίσθια αριστερή πλευρά της καρότσας του φορτηγού του Α.Ζ.. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο του ακολουθώντας µία ανεξέλεγκτη πορεία και πραγµατοποιώντας άγνωστο αριθµό κυβιστήσεων επί του οδοστρώµατος, δεδοµένου ότι ανευρέθηκαν χαραγές επ' αυτού, ακινητοποιήθηκε σε κανονική θέση και σε απόσταση 43 περίπου µέτρων από την µπροστινή πλευρά του φορτηγού αυτοκινήτου στο µέσον των δύο λωρίδων κυκλοφορίας και σε θέση πλάγια µε µέτωπο προς την Κοζάνη, έχοντας υποστεί εκτεταµένες ζηµίες στο σύνολο των επιφανειών του, που το µετέτρεψαν σε µία άµορφη µάζα. Αντίθετα, το φορτηγό αυτοκίνητο του Α.Ζ., εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης, λόγω και της υπερβολικής ταχύτητας του οχήµατος του πρώτου εναγόµενου που επέπεσε επ' αυτού, µετακινήθηκε από τη θέση που βρισκόταν, ενόψει και του γεγονότος ότι ο ένας του τροχός είχε ήδη αφαιρεθεί και το όχηµα ήταν πάνω σε γρύλο. Συγκεκριµένα η καµπίνα του οδηγού έκαµψε προς τα δεξιά και προσέκρουσε µε το δεξιό τµήµα στην µεταλλική προστατευτική µπάρα, ενώ η καρότσα του αυτοκινήτου έκαµψε προς τα αριστερά και εισήλθε κατά µερικά µόνο εκατοστά στο άκρο δεξιό της δεξιάς λωρίδας

15 Σελίδα 15 από 21 κυκλοφορίας του οδοστρώµατος. Η κατάληξη αυτή αποδεικνύει έτι περαιτέρω ότι το φορτηγό του Α.Ζ. ήταν ακινητοποιηµένο αποκλειστικά και µόνο εντός της ΛΕΑ, ενώ ο αντίθετος ισχυρισµός των εναγοµένων που ερείδεται στο γεγονός ότι δεν βρέθηκαν εντός της ΛΕΑ θραύσµατα από το ατύχηµα κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιµος. Συγκεκριµένα, η απουσία θραυσµάτων στη ΛΕΑ οφείλεται στον τρόπο που προσέκρουσε το όχηµα του πρώτου εναγοµένου στο σταθµευµένο φορτηγό, µε συνέπεια όλα τα θραύσµατα να είναι διασπαρµένα στο οδόστρωµα της Εγνατίας, όπου σύµφωνα µε το πρόχειρο σχεδιάγραµµα της Τροχαίας Κοζάνης ανευρέθηκαν πλαστικά µέρη, ύαλοι, λάδια και νερά από το όχηµα που οδηγούσε ο πρώτος εναγόµενος, καθώς και αίµατα και ανθρώπινα µέλη προερχόµενα από τους επιβαίνοντες στο όχηµα του. Αποτέλεσµα της σύγκρουσης αυτής ήταν ο διαµελισµός της συνοδηγού του επιβατικού αυτοκινήτου, µέλη της οποίας βρέθηκαν διάσπαρτα επί του οδοστρώµατος, η οποία βρήκε ακαριαίο θάνατο, καθώς και ο σοβαρός τραυµατισµός της συνεπιβάτιδας του επιβατικού αυτοκινήτου καθώς και του οδηγού του ακινητοποιηµένου φορτηγού ενάγοντος, Α.Ζ.. Αποκλειστικά υπαίτιος της ένδικης σύγκρουσης είναι ο πρώτος εναγόµενος, ο οποίος: α) δεν οδηγούσε µε σύνεση και διαρκώς τεταµένη την προσοχή του στο οδόστρωµα (άρθρο 12 1 ΚΟΚ), όπως θα µπορούσε ευχερώς να πράξει ενόψει των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν και έτσι θα µπορούσε να εντοπίσει το ακινητοποιηµένο φορτηγό του Α.Ζ. εντός της ΛΕΑ του ρεύµατος πορείας που έβαινε, καθώς και το προειδοποιητικό τρίγωνο που βρισκόταν σε απόσταση 50 µέτρων από το σταθµευµένο φορτηγό και β) είχε αναπτύξει υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα, αφού κινούταν µε ταχύτητα τουλάχιστον 165 ΧΑΩ, ενώ το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας στο σηµείο εκείνο είναι 130 ΧΑΩ (άρθρο 20 2 ΚΟΚ). Το ατύχηµα αυτό είναι βέβαιο ότι θα είχε αποφευχθεί εφόσον ο πρώτος εναγόµενος είχε τεταµένη την προσοχή του στην οδήγηση και είχε επιβραδύνει την ταχύτητα του τουλάχιστον στο ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των 130 ΧΑΩ, όταν από απόσταση 500 µέτρων µπορούσε να εντοπίσει το έµπροσθεν σταθµευµένο φορτηγό αυτοκίνητο του Α.Ζ.. Ενδεικτική της αµελούς οδηγικής συµπεριφοράς του πρώτου εναγοµένου και της παντελούς έλλειψης προσοχής του στην οδήγηση είναι τόσο η από ένορκη προανακριτική κατάθεση του, όσο και στην από προανακριτική απολογία του, στις οποίες ουδέν αναφέρει περί του ακινητοποιηµένου φορτηγού αυτοκινήτου. Αντιθέτως, το πρώτον µε την από απολογία του αποδίδει την απώλεια του ελέγχου του οχήµατος του στην αντηλιά που επικρατούσε κατά το χρόνο εκείνο στην ευρύτερη περιοχή που έλαβε χώρα το ατύχηµα, η οποία κατά τους ισχυρισµούς του εµπόδιζε την όραση του. Η κατάθεση αυτή

16 Σελίδα 16 από 21 του πρώτου εναγοµένου επιτείνει έτι περαιτέρω την αµέλεια του στην πρόκληση του ένδικου τροχαίου ατυχήµατος, αφού ο πρώτος εναγόµενος, παρά το γεγονός ότι δεν έβλεπε εξαιτίας της αντηλιάς συνέχισε να κινείται µε ταχύτητα 165 ΧΑΩ αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που ελλόχευε µε την αµελή οδηγική του συµπεριφορά στους επιβαίνοντες στα υπόλοιπα οχήµατα της οδού που έβαινε, τα οποία εξαιτίας αυτής (αντηλιάς) δεν µπορούσε να διακρίνει κινδυνεύοντας να επιπέσει επ' αυτών, όπως και συνέβη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο πρώτος εναγόµενος, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. / άδεια οδήγησης που κατείχε θα έπρεπε να οδηγεί µε γυαλιά ή φακούς επαφής, γεγονός που δεν αποδείχθηκε ότι συνέβαινε κατά το χρόνο του ατυχήµατος. Έτσι, εξαιτίας του προβλήµατος όρασης που αντιµετώπιζε, όφειλε µόλις αντιλήφθηκε την αντηλιά να χρησιµοποιήσει το αλεξήλιο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και άµεσα να µειώσει την ταχύτητα του. Αντίθετα, όµως αυτός, ενεργώντας αµελώς συνέχισε να κινείται µε την υπερβολική για τις συνθήκες αντηλιάς που αντιµετώπιζε ταχύτητα των 165 ΧΑΩ µε αποτέλεσµα να επιπέσει στο σταθµευµένο αυτοκίνητο, την ύπαρξη του οποίου µοιραία δεν εντόπισε κατά την πορεία του. Το γεγονός ότι ο Α.Ζ. δεν είχε τοποθετήσει την τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα σε απόσταση 100 µέτρων από το σηµείο που ήταν ακινητοποιηµένος δεν συνδέεται αιτιωδώς µε την πρόκληση του τροχαίου ατυχήµατος, επειδή ο πρώτος εναγόµενος εξαιτίας της ταχύτητας που είχε αναπτύξει και των συνθηκών παρεµπόδισης της όρασης του από την αντηλιά, κατάσταση για την οποία ο ίδιος ήταν υπεύθυνος, αφού ευχερώς θα µπορούσε να την ανασχέσει µε τη χρήση των κατάλληλων προστατευτικών µέσων, δεν είχε ορατότητα επί του οδοστρώµατος και έτσι έβαινε µε υπερβολική ταχύτητα ουσιαστικά υπό συνθήκες τύφλωσης, και ως εκ τούτου, ακόµη κι αν ο ενάγων είχε τοποθετήσει την πινακίδα αυτήν στα 100 µέτρα, ο πρώτος εναγόµενος δεν θα έβλεπε και πάλι το προειδοποιητικό τρίγωνο. Εξάλλου, ο πρώτος εναγόµενος, σύµφωνα µε όσα ανέφερε κατά τις προανακριτικές καταθέσεις του, δεν µπόρεσε να εντοπίσει στην πορεία του ούτε το πολύ µεγαλύτερο και ογκωδέστερο ακινητοποιηµένο φορτηγό αυτοκίνητο. Ως προς τις προανακριτικές καταθέσεις του πρώτου εναγοµένου πρέπει να σηµειωθεί ότι θυµάται τις συνθήκες του ατυχήµατος µέχρι τη στιγµή της σύγκρουσης, έχοντας, ωστόσο, αποσείσει από τη µνήµη του κάθε µεταγενέστερο περιστατικό. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ενάγων Α.Ζ. εκ της θέσης που είχε δεν µπορούσε σε καµία περίπτωση να γνωρίζει ότι ο ήλιος τύφλωνε τους οδηγούς των κινούµενων προς την κατεύθυνσή του οχηµάτων και ως εκ τούτου δεν θα µπορούσε να λάβει κάποιο επιπρόσθετο προειδοποιητικό µέτρο. Περαιτέρω, ο Α.Ζ. δεν ήταν υποχρεωµένος εξαιτίας της βλάβης που αντιµετώπιζε να καλέσει τηλεφωνικά την αρµόδια υπηρεσία παροχής βοήθειας της Εγνατίας Οδού. Τούτο γιατί η επισκευή της βλάβης µπορούσε να πραγµατοποιηθεί από τον ίδιο, ενώ ο χρόνος που βρισκόταν στο

17 Σελίδα 17 από 21 σηµείο εκείνο µέχρι τότε δεν υπερέβαινε τα 20 λεπτά και ανέµενε σε περίπου 15 λεπτά να ολοκληρώσει την αντικατάσταση του ελαστικού. Εξάλλου, στο σηµείο που είχε σταµατήσει δεν υπήρχε σχετική πινακίδα µε τον τηλεφωνικό αριθµό της Εγνατίας, οι αρµόδιοι υπάλληλοι της οποίας οφείλουν να τοποθετήσουν κατά µήκος της οδού κατάλληλες κάµερες ασφαλείας, ώστε να παρεµβαίνουν όταν χρειάζεται, αφού δεν είναι αναµενόµενο ο κάθε χρήστης της οδού να φέρει µαζί του κινητή συσκευή τηλεφώνου. Συνακόλουθα, η ένσταση συντρέχοντος πταίσµατος του ενάγοντος Α.Ζ. ως προς την πρόκληση του ατυχήµατος, που προέβαλαν οι εναγόµενοι, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµη. Ας σηµειωθεί ότι το ικαστήριο ως προς τα προαναφερόµενα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν δεν λαµβάνει υπόψη τις ένορκες προανακριτικές καταθέσεις των.μ. και Θ.Σ., επειδή δεν αποδείχθηκε ότι ήταν αυτόπτες µάρτυρες του ατυχήµατος. Συνεπεία του ενδίκου ατυχήµατος τραυµατίστηκε ο ενάγων της πρώτης συνεκδικαζόµενης αγωγής Α.Ζ., που ήταν κατά το χρόνο του ατυχήµατος ασφαλισµένος στον ενάγοντα της δεύτερης συνεκδικαζόµενης αγωγής αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, επειδή, εξαιτίας της µετακίνησης του οχήµατος του κατά το χρόνο που επιχειρούσε να πάρει το νερό από την καµπίνα των επιβατών, το σώµα του σφηνώθηκε µε το θώρακα ανάµεσα στο φορτηγό και τη µεταλλική προστατευτική µπάρα. Νοσηλεύτηκε µε κάκωση θώρακος, πολλαπλά κατάγµατα αριστερών πλευρών και αριστερού αιµοθώρακα στο Νοσοκοµείο Κοζάνης όπου µεταφέρθηκε από την µέχρι την (σχετ. το µε αριθ. πρωτ. / πιστοποιητικό του Νοσοκοµείου Κοζάνης). Στη συνέχεια µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, όπου παρέµεινε νοσηλευόµενος από την µε διάγνωση µετατραυµατικός αιµοπνευµονοθώρακας, κατάγµατα αριστερών πλευρών, τοποθέτηση Bullaw και εξήλθε του νοσοκοµείου την µε βελτιωµένη την κατάσταση της υγείας του και µε οδηγίες για λήψη φαρµακευτικής αγωγής και τη σύσταση επί έντονης δύσπνοιας να µεταβεί σε εφηµερεύον νοσοκοµείο (σχετ. το υπ' αριθ. / εξιτήριο του νοσοκοµείου σε συνδυασµό µε την από γνωµάτευση που υπογράφει ο ιατρός Α.Σ.). Ακολούθως, µετέβη στη Γερµανία, πλην όµως, επειδή επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του νοσηλεύτηκε στην Κλινική του Γ. της Γερµανίας από την µε διάγνωση µετατραυµατική συλλογή υγρού στην πλευρική κοιλότητα αριστερά µε πολλαπλά κατάγµατα αριστερών πλευρών και αριστερού αιµατοπνευµοθώρακα µέχρι την οπότε έλαβε εξιτήριο µε οδηγίες για επανεξέταση και υποβολή σε εργαστηριακό έλεγχο εντός 4 έως 6 εβδοµάδων. Για την αποκατάσταση της υγείας του έγινε θωρακοσκόπηση αριστερά µε βίντεο, µερική πλευρεκτοµή, χειρουργική επέµβαση αποκόλλησης συµφύσεων σε δυνατά κολληµένο αριστερό πνεύµονα και

18 Σελίδα 18 από 21 καθαρισµό αιµατώµατος (σχετ. τα προσκοµιζόµενα σε πιστή µετάφραση από τα γερµανικά από ιστορικό της πορείας του ασθενή που υπογράφουν οι θεράποντες ιατροί G.F., J.Z. και S.M., σε συνδυασµό µε το την από βεβαίωση νοσηλείας της ως άνω αναφερόµενης κλινικής). Σύµφωνα µε τις ιατρικές οδηγίες που έλαβε ο Α.Ζ. υποβλήθηκε σε εξωνοσοκοµειακές εξετάσεις στις στο ιατρείο των ιατρών Μ.W. - M.K., ενώ στις υποβλήθηκε σε νέες ενδονοσοκοµειακές εξετάσεις στην κλινική του Γ., όπου είχε νοσηλευτεί προηγουµένως, µε τις οποίες επιβεβαιώθηκε η καλή πορεία της υγείας του, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα που προσκοµίζονται σε ακριβή πιστή µετάφραση από τα γερµανικά. Ο Α.Ζ. κατά το χρόνο του ατυχήµατος εργαζόταν ως οδηγός στην εδρεύουσα στο R. γερµανική µεταφορική εταιρεία µε την επωνυµία «D. GmbH» και ήταν ασφαλισµένος στον ενάγοντα της δεύτερης συνεκδικαζόµενης αγωγής, Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ταµείο Ασθενείας του ΑΟΚ Βάδης - Βυρτεµβέργης. Από την εργασία του λάµβανε καθαρές µηνιαίες αποδοχές 2.259,04, όπως προκύπτει από το µε ηµεροµηνία Απρίλιος 2008 εκκαθαριστικό µισθοδοσίας του ενάγοντος της πρώτης αγωγής. Εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του ο Α.Ζ. κρίθηκε ανίκανος προς εργασία από την µέχρι και την , επιστρέφοντας στην εργασία του στις (σχετ. τα µε ηµεροµηνία και έγγραφα του ΑΟΚ Βάδης - Βυρτεµβέργης που προσκοµίζονται σε πιστή µετάφραση από τα γερµανικά). Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του έλαβε επίδοµα ασθένειας ύψους 858 το µήνα, ήτοι συνολικά 2.370,92, όπως αποδεικνύεται από το µε ηµεροµηνία έγγραφο του ΑΟΚ Βάδης -Βυρτεµβέργης. Εποµένως, ο ενάγων για τους µήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και το χρονικό διάστηµα από ι έως 14 Σεπτεµβρίου 2008 που δεν εργάστηκε και επιδοτούνταν από το Φορέα αυτό Κοινωνικής Ασφάλισης απώλεσε εισοδήµατα συνολικού ύψους ,68 [(4 µήνες Χ 2.259,04 ) + 1/2 Χ 2.259,04 = 1129,52 για το µισό µήνα Σεπτέµβριο)]. Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 2.370,92 που επιδοτήθηκε από τον ΑΟΚ Β. Β. και ως εκ τούτου πρέπει να επιδικαστεί σ' αυτόν το χρηµατικό ποσό των 7.794,76. Περαιτέρω, ο ενάγων από την αδικοπρακτική συµπεριφορά του εναγοµένου, που συγχρόνως συνιστά και ποινικό αδίκηµα αυτεπαγγέλτως διωκόµενο, τον αδόκητο σοβαρό τραυµατισµό του για τον οποίο ουδεµία υπαιτιότητα φέρει, αλλά και την ταλαιπωρία που δοκίµασε µε την πολύµηνη αποθεραπεία του υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηµατικής ικανοποίησης. Το ικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη: α) την αποκλειστική υπαιτιότητα του αδικοπραγήσαντος - πρώτου εναγόµενου, που συνιστά και ποινικό αδίκηµα,

19 Σελίδα 19 από 21 (παράβαση αρθρ. 314 και 315 ΠΚ), β) τις συνέπειες που είχε για τον ενάγοντα το ατύχηµα αυτό και ιδίως το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε µε µακρόχρονες νοσηλείες και θεραπείες µέχρι την πλήρη ίαση του, γ) την αρχή της αναλογικότητας, δ) την ηλικία του ενάγοντος και του πρώτου εναγόµενου κατά το χρόνο του ατυχήµατος [42 ετών ο ενάγων και 31 ετών ο πρώτος εναγόµενος] και ε) την κοινωνικοοικονοµική θέση και κατάσταση των διαδίκων µερών, από τους οποίους, ο ενάγων εργάζεται ως οδηγός φορτηγών αυτοκινήτων στη Γερµανία, ενώ ο πρώτος εναγόµενος είναι υπάλληλος της ιεύθυνσης ασών Κοζάνης, πλην της δεύτερης εναγόµενης ασφαλιστικής εταιρείας η θέση της οποίας είναι εγγυητική, κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί στον ενάγοντα, Α.Ζ. ως χρηµατική ικανοποίηση το ποσό των Περαιτέρω, ο ενάγων Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΟΚ Βάδης - Βυρτεµβέργης κατέβαλε τα ακόλουθα ποσά για την αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισµένου του Α.Z.: α) το ποσό των ,42 για ιατρική περίθαλψη από την µέχρι την (14,50 ), επίδοµα ασθενείας 83 ηµερών από την µέχρι την (2.711,61 ), εισφορές ασφάλισης συνταξιοδότησης, ασφάλισης ανεργίας και ασφάλισης περίθαλψης από την µέχρι την (438,63), εισφορές ασφάλισης ασθενείας 83 ηµερών από την έως την (596,77 ), νοσοκοµειακή περίθαλψη από την µέχρι την (9.850,91 ), β) το ποσό των 503,59 για φάρµακα και ιατρική περίθαλψη από µέχρι την , καθώς και γ) το ποσό των 1.520,91 για δαπάνες περίθαλψης από την µέχρι την βάσει του άρθρου 5 ΑΑG σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 ΕFΖG, σύµφωνα µε το µε ηµεροµηνία έγγραφο της Υπηρεσίας Αναγωγικών Απαιτήσεων του ΑΟΚ Βάδης - Βυρτεµβέργης. Ως προς την καταβολή των προαναφερόµενων ποσών εκ µέρους του ενάγοντος ασφαλιστικού φορέα, που αποτελούν την ερειδόµενη στην αιτιώδη συνάφεια του ένδικου ατυχήµατος ζηµία του, σαφής και κατηγορηµατική είναι η κατάθεση του ενόρκως βεβαιούντως υπαλλήλου του ασφαλιστικού φορέα, η οποία δεν αντικρούεται από αντίθετα αποδεικτικά µέσα. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή κατά ένα µέρος η πρώτη συνεκδικαζόµενη αγωγή και να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι ως εις ολόκληρον ευθυνόµενοι να καταβάλουν στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των ,76 εκ των οποίων το ποσό των 7.794,76 µε το νόµιµο τόκο επιδικίας από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής (άρθρα 241, 346 ΑΚ), το δε ποσό των µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως, χωρίς την προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 346 ΑΚ προσαύξηση ποσοστού 2% του τόκου επιδικίας επί του ισχύοντος τόκου υπερηµερίας, επειδή

20 Σελίδα 20 από 21 η καταψήφιση της επιδικασθείσας αυτής χρηµατικής απαίτησης του ενάγοντος έγινε κατ' εύλογη κρίση του ικαστηρίου, δεκτής γενοµένης κατά ένα µέρος της σχετικά προβαλλόµενης ένστασης των εναγοµένων. Όσον αφορά το αίτηµα να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση αυτή, τούτο πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµο επειδή δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι γι' αυτό ή ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ζηµία στον ενάγοντα που νίκησε κατά ένα µέρος, ενόψει και του γεγονότος ότι αµφότεροι οι εναγόµενοι αποτελούν οικονοµικά φερέγγυους οφειλέτες και ως εκ τούτου δεν υφίσταται κίνδυνος για την απαίτηση του ενάγοντος. Περαιτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιµη κατ' ουσίαν και η δεύτερη συνεκδικαζόµενη αγωγή και να αναγνωριστεί ότι οι εναγόµενοι πρέπει να καταβάλουν εις ολόκληρον στον ενάγοντα ασφαλιστικό φορέα το συνολικό ποσό των ,92 µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως. Τέλος τα δικαστικά έξοδα αµφοτέρων των εναγόντων κατά το µέρος που νίκησαν πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των εναγοµένων κατά το µέρος που ηττήθηκαν (άρθρα 176, ΚΠολ ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στο διατακτικό της παρούσας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ -ΣΥΝΕΚ ΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιµωλία των διαδίκων την από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 234/2009 αγωγή αποζηµίωσης, µε την από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜΤΕι407/2012 αγωγή αποζηµίωσης. - ΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την από και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 234/2009 αγωγή. -ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόµενους να καταβάλουν εις ολόκληρον στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών του ευρώ (17.794,76 ) εκ των οποίων το ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών του ευρώ (7.794,76 ) µε το νόµιµο τόκο επιδικίας από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής, το δε ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως, χωρίς την προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 346 ΑΚ προσαύξηση ποσοστού 2% του τόκου επιδικίας επί του ισχύοντος τόκου υπερηµερίας, επειδή η καταψήφιση της επιδικασθείσας αυτής χρηµατικής απαίτησης του ενάγοντος έγινε κατ' εύλογη κρίση του ικαστηρίου.

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ *

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * Αποτελούμενο από τη Δικαστή., Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/2017 Αθήνα, 01-02-2017 ΑΠ: Γ/ΕΞ/624-1/01-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/2017

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2017 Αθήνα, 28-09-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6128-1/28-09-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ. του Γ., κάτοικος Λιβαδιάς Βοιωτίας

Ο.Τ. του Γ., κάτοικος Λιβαδιάς Βοιωτίας Σελίδα 1 από 5 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αριθμός 208/2014 Σύνθεση Κατηγορούμενος Πράξεις Γεωργία Στεφανίδου Πρόεδρος Πρωτοδικών Πολυξένη Παντοπούλου Πλημμελειοδίκης Ευάγγελος-Ελευθέριος Λέριου Ειρηνοδίκης (επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2017 Αθήνα, 23-03-2017 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1549-2/23-03-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 177/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 177/2014 Αθήνα, 28-11-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5884-2/28-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 177/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απόφαση 1429/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 21Οκτωβρίου 2014, µε δικαστή το Φώτιο Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/ Αθήνα, 11-02-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/11-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/20-01-2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014 Αθήνα, 02-10-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/576-2/02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 8340 Ετος: 2010 Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010 - Δικαίωμα υπαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης α' αίτησης / 2009) (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 66/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 66/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3618/18-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 66/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Γεωργία Στεφανίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 20 Νοεμβρίου 2015, με την παρουσία και του Γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 20 Νοεμβρίου 2015, με την παρουσία και του Γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αριθμός 55/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Σακκά, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ: Αριθμός Απόφασης 230/2006 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Μεταβατικής έδρας Κω) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευριπίδη Λαγουδιανάκη, Πρόεδρο Εφετών, Εμμανουήλ Βασιλάκη, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου [Εισηγήτρια]

Διαβάστε περισσότερα

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ Αριθμός 11/2017 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ (Α2' Τμήμα - ως Συμβούλιο) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος της Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013 Σελίδα 1 από 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως εφέσεως /2010 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως αγωγής /2008 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ιούλιος 2017 Η ευθύνη του εργοδότη κατά το Ν. 551/1915 Η ευθύνη του εργοδότη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/7418-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/7418-1/ Αθήνα, 05-12-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/7418-1/05-12-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2016

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16538/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α.ΑΙΤΗΣΗΣ /2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Β.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Γ.ΑΙΤΗΣΗΣ /2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής.

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής. ΕφΘεσ 881/2012 ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Πρόεδρος: Παναγιώτης Κατσιρούμπας. Δικαστές: Α. Πελεκούδα, Μ. Τσιλιγκαρίδου (Εισηγήτρια). Δικηγόροι: Δ. Νίκου, Β. Τρεμόπουλος. (79 1 ν. 5960/1972, 15 3 ν. 3472/2006, 71,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ. Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ. Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τον Δικαστή Βασίλειο Πορτοκάλλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ Μ.Π.Καβάλας 3/2004 ακάλυπτη επιταγή, causa pro solvendo, τρίτος καλόπιστος κομιστής, προσωπικές ενστάσεις, γνώση και πρόθεση βλάβης, τεκμήρια αθωότητος. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

Πολ.Πρωτ.Κεφαλληνίας 71/2004 ευθύνη παραγωγού εισαγωγέα πωλητού, ελαττώματα, αερόσακκοι. ΑΠΟΦΑΣΗ: 71/2004 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πολ.Πρωτ.Κεφαλληνίας 71/2004 ευθύνη παραγωγού εισαγωγέα πωλητού, ελαττώματα, αερόσακκοι. ΑΠΟΦΑΣΗ: 71/2004 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πολ.Πρωτ.Κεφαλληνίας 71/2004 ευθύνη παραγωγού εισαγωγέα πωλητού, ελαττώματα, αερόσακκοι. ΑΠΟΦΑΣΗ: 71/2004 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-10-2014 Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6343/20-1-2014 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Αριθμός αποφάσεως 3340/2001 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τακτική διαδικασία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελέσα Χαραμουντάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Δουρουκλάκη, Πρωτοδίκη, Ιωάννη Μαρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ

Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ Πίνακας περιεχομένων Άρειος Πάγος 171/2016 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πλασιέ Περίληψη Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του Α.Κ. και 6 του Αναγκαστικού Νόμου 765/1943, που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2017 Αθήνα, 19-05-2017 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2907-1/19-05-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013 Αθήνα, 24-09-2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/6040/24-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 286 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 α ό 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 22807/2007 (Αριθµός καταθέσεως αγωγής./2003) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Καλλιόπη Κουτουράτσα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 77 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/ Αθήνα, 03-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/03-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Κ.Π. (m) Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρττ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας. και την Γραμματέα... Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού Ελένη Παλιούρα. Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μαυρίδης Ιωάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μαυρίδης Ιωάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 6/2011 Από το Πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ν. Προποντίδας ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα