Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 2-15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 2-15"

Transcript

1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Μεταφορές έργων τέχνης στο πλαίσιο της έκθεσης µε τίτλο «Αθηνά Τάχα: Από το ηµόσιο στο Ιδιωτικό» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Νοέµβριος 2009

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ταχ. /νση : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21, ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : FAX : Θεσσαλονίκη, 4/ 11 / 2009 Αρ. πρωτ.: ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Μεταφορές έργων τέχνης στο πλαίσιο της έκθεσης µε τίτλο «Αθηνά Τάχα: Από το ηµόσιο στο Ιδιωτικό» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. Του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Του Π.. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά µε την «παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Την υπ αριθµ. 2/45564/0026/ απόφαση (ΦΕΚ 1066/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95». την µε αριθµ. 128/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου Μεταφορές έργων τέχνης στο πλαίσιο της έκθεσης µε τίτλο «Αθηνά Τάχα: Από το ηµόσιο στο Ιδιωτικό» προϋπολογιζόµενης δαπάνης τριάντα µία χιλιάδες πεντακόσια (31.500,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 1. Στο Παράρτηµα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 2. Στο Παράρτηµα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, παρατίθενται πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην υποβολή των προσφορών. 3. Στο Παράρτηµα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 2-15

3 παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών. 4. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε αιτιολογηµένη απόφαση του.σ του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ύστερα από γνώµη Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί, η οποία θα γνωµοδοτήσει σχετικά, βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. Με την Εξουσιοδότηση του.σ. του Κ.Μ.Σ.Τ. H ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Κ.Μ.Σ.Τ. ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3-15

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ A.1 Στόχος Έργου Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν πρόταση οικονοµικής προσφοράς για την µεταφορά των έργων της έκθεσης «Αθηνά Τάχα, από το δηµόσιο στο ιδιωτικό» που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις, Ιανουάριο - Απρίλιο 2010 στην Θεσσαλονίκη, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Κ.Σ.Τ.Θ.) και Απρίλιο - Σεπτέµβριο 2010 στην Λάρισα, ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας- Μουσείο Κατσίγρα. Τα έργα θα µεταφερθούν από την Ουάσιγκτον στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα και µετά τη λήξη της έκθεσης στη Λάρισα, πίσω στην Ουάσιγκτον. Α.2. Σύντοµη περιγραφή της έκθεσης Η Αθηνά Τάχα είναι ελάχιστα γνωστή στο ελληνικό κοινό και κυρίως για τις αρχιτεκτονικές γλυπτικές διαµορφώσεις δηµόσιων χώρων που έχει υλοποιήσει σε πολλές αµερικανικές πολιτείες. είγµατα του έργου της έχουν παρουσιαστεί ως σήµερα στην Ελλάδα µόνο σε οµαδικές εκθέσεις. Η έκθεση µε τίτλο «Αθηνά Τάχα, από το δηµόσιο στο ιδιωτικό» θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 70 περίπου έργα της δηµιουργού επιχειρώντας µία αντιπροσωπευτική καταγραφή και τεκµηρίωση του συνόλου της καλλιτεχνικής της παραγωγής και ακολουθώντας µία αντίστροφη πορεία που θα αναδείξει τα λιγότερο γνωστά έργα της. Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη του πολυσχιδούς έργου της διακεκριµένης καλλιτέχνιδας της διασποράς. Η έκθεση στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στην Αποθήκη Β1 στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει στις 16 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει µέχρι τις 11 Απριλίου Ακολούθως η έκθεση θα µεταφερθεί στη Λάρισα στη ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας- Μουσείο Κατσίγρα όπου θα εγκαινιασθεί στις 22 Απριλίου και θα διαρκέσει µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου Την επιµέλεια της έκθεσης έχουν η κα. Κατερίνα Κοσκινά και η κα. Συραγώ Τσιάρα. Προδιαγραφές εταιρίας µεταφορών έργων τέχνης 1. Πενταετής εµπειρία στον τοµέα µεταφοράς έργων τέχνης και αντικειµένων ιστορικής καλλιτεχνικής σηµασίας και µεγάλης ασφαλιστικής αξίας. 2. Ιστορικό συνεργασίας µε µεγάλα καλλιτεχνικά ιδρύµατα και µουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού τα τελευταία πέντε έτη (απαιτείται επισυναπτόµενη λίστα). 3. Να διαθέτει επαγγελµατικά οχήµατα µεταφορών πλήρως εξοπλισµένα σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, εξοπλισµένα µε συστήµατα κλιµατισµού, εξαερισµού και απορρόφησης κραδασµών. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει επακριβώς τον τύπο των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου, παραθέτοντας πλήρη περιγραφή του διαθέσιµου εξοπλισµού για κάθε όχηµα. 4. Εξειδικευµένο και άρτια εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει τον αριθµό του προσωπικού που θα απασχολήσει για την υλοποίηση του έργου και να παραθέσει πλήρη Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 4-15

5 περιγραφή της εµπειρίας του κάθε υπαλλήλου σε έργα συναφούς αντικειµένου. 5. Πληρέστατο τεχνολογικό εξοπλισµό, κατάλληλο για συσκευασία, αποσυσκευασία, ανάρτηση, εγκατάσταση και µεταφορά έργων τέχνης. 6. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να ορίσει στην προσφορά του υπεύθυνο επικοινωνίας ο οποίος θα είναι σε θέση να έρχεται σε άµεση επικοινωνία µε την καλλιτέχνιδα, στα αγγλικά, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 7. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται µε γνωστούς ασφαλιστικούς οργανισµούς στους οποίους θα ασφαλίσει τα έργα τέχνης κατά τη µεταφορά τους προς και από Θεσσαλονίκη και προς και από Λάρισα. A.2 Αντικείµενο Έργου Τα έργα τέχνης της καλλιτέχνιδας Αθηνάς Τάχα (σαράντα στον αριθµό) βρίσκονται συγκεντρωµένα στο προσωπικό εργαστήριο της καλλιτέχνιδος στην Ουάσιγκτον από όπου θα µεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη. Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη συσκευασία των έργων αφού κατασκευάσει πρώτα τα ειδικά ξυλοκιβώτια συσκευασίας έργων, απαραίτητα για την αεροµεταφορά τους, να τα ασφαλίσει και να τα µεταφέρει µε ασφάλεια στον προορισµό τους στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Αποθήκη Β1, Λιµάνι Θεσσαλονίκης). Αφού γίνει η απαραίτητη αποσυσκευασία των έργων, θα γίνει η ανάρτησή τους από τους τεχνικούς του αναδόχου. Με το πέρας της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, οι τεχνικοί του αναδόχου θα αναλάβουν την απεγκατάσταση των έργων, την ανασυσκευασία τους στα υπάρχοντα κιβώτια και την φόρτωσή τους στο ειδικό κλειστό φορτηγό του αναδόχου µε το οποίο θα γίνει η µεταφορά τους στη Λάρισα. Με την ασφαλή µεταφορά των έργων στη Λάρισα θα παραδοθούν στη ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Κατσίγρα όπου και θα πρέπει να αποσυσκευασθούν και να αναρτηθούν εκ νέου, από τους τεχνικούς του αναδόχου. Μετά τη λήξη της έκθεσης τα έργα θα πρέπει και πάλι να απεγκατασταθούν, να συσκευασθούν και να µεταφερθούν πίσω στις Η.Π.Α., στο εργαστήριο της καλλιτέχνιδας, στη Νέα Ουάσιγκτον. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις τελωνιακές διατυπώσεις κατά την άφιξη και αναχώρηση των έργων από την Ελλάδα, όπως και την ασφάλισή τους κατά τη διάρκεια όλων των µεταφορών τους. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν την κατασκευή ειδικών ξυλοκιβωτίων που θα χρησιµοποιηθούν για την αεροπορική µεταφορά των έργων προς/από Ελλάδα και την οδική µεταφορά τους εντός Ελλάδας. Το τιµολογιακό βάρος όλων των έργων µαζί µε τα κιβώτια ανέρχεται περίπου στα 1375 κιλά. Λίστα έργων A/A τίτλος έργου χρονολογία µέσο διαστάσεις (εκ.) ασφαλιστικ ή αξία 1. Overlapping 1977 ink on vellum 145 Χ $ (Hommage to de Sanctis) 2. Intervals (Homage to the Tao) 1977 India ink and graphite on all-rag vellum 100 X $ 3. Expansion/Contractio India ink on all-rag vellum 91.5 X $ n 4. Syncline 1980 India ink on all-rag vellum X $ 5. Proposal for Central India ink and permanent color 104 X $ America Memorial inks on all-rag vellum 6. Singularity #9 (White Flux) 2002 air-brushed white paint on black watercolor paper 56.5 x $ 7. Singularity #4 (Drops) 2002 silver ink on black watercolor paper 56.5 x $ Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 5-15

6 8. Dark Energy # aluminum powder on black paper 9. S- Srings 2003 tinseled hot glue on black watercolor paper 10. Shoal 2003 tinseled hot glue on black watercolor paper 11. Victory (Star) Plaza digital ground-plan for American Airlines Plaza, Dallas, Texas, on velum (scale: 1 = 75) 12. Peaks 1978 cast aluminum partial model (scale: 1 = 50) 13. Overlapping 1977 ABS plastic digital model ("3D print"), cast by Walla Walla Foundry, California, Proposal for Central America Memorial ABS plastic digital model ("3D print"), cast by Walla Walla Foundry, California, Waves 1977 relief (embossed print) on Dutch etching white paper 56.5 x $ 56.5 x $ 56.5 x $ 100 x $ 9 x 44 x $ 10.5 x 32 x x 25.5 x $ 3.000$ 56.5 x $ 16. Water Links II 2006 balsa wood model for black and white granite waterfall wall, Graduate School of Business, University of Wisconsin, Madison, 2008 (scale: 1 = 25) 17. Dancing Steps amphitheater 2002 foam core board with wax pastels, model for the Muhammad Ali Plaza, Louisville, Kentucky, 2008 (scale: 1 = 70) 70 x $ 14 x 66 x $ 18. Surfskate 2004 acid free board and spray paint, 6 x 61 x $ model for skate board park (scale: 1 = 75) 19. Wings 1989 wine corks and feathers ca x 51 x $ 20. ***Rape Belt for a Black Woman 1994 purple clam shells on expanded aluminum and steel chain 29 x 21.5 x $ 21. Rape Belt for a 6-year Old Girl (to E.) 1992 Caribbean limpets on expanded aluminum and steel chain 23 x 14 x $ 22. Rape Belt for an Adolescent Girl (to M.) 1992 Greek limpets on expanded aluminum and steel chain 36 X 16.5 X $ Tantalon Bends: Rape Armor 24. Thymari Dives Shield for Pavlos 1992 Scottish limpets on expanded aluminum, and steel chain breastplate: 33 x 35.5 x 11 ; pubic belt: 37 x 25.5 x Greek limpets and hot glue 13 x 63.5 diam $ $ 25. Pink Canyon 2003 extruded pink polystyrene, red clay, red sand, powder pigments, brown silicone caulk 26. Volcano 2003 copper sheet, black hot glue, black Hawaian lava and sand 21 x 61 x x 41 x $ $ 27. Ears 1971/2006 Digichrome print 62 x $ 28. Earcrop 2007 Digichrome print 62 x $ Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 6-15

7 29. Tunnels 2006 Digichrome print 62 x $ 30. Foam Ionian Sea 1988/2005 Digichrome prints mounted on plexiglas 74 x ,500$ Υπάρχει ήδη κατασκευασµένο ξυλοκιβώτιο για το έργο No 19 (στην λίστα) Wings. Το ξυλοκιβώτιο βρίσκεται στο εργαστήριο της καλλιτέχνιδας και θα πρέπει να τοποθετηθεί το έργο µέσα σε αυτό από την µεταφορική εταιρεία. Το µέγεθος του ξυλοκιβωτίου είναι: 120 x 97 x 51. Όλα τα σχέδια και οι φωτογραφίες είναι κορνιζαρισµένα σε λεπτό αλουµίνιο µε πλέξιγκλας ΕΚΤΟΣ από το no 5 ( στην λίστα) Proposal for Central America Memorial το οποίο έχει ξύλινη κορνίζα. A.3 Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα Το έργο διαρθρώνεται στις ακόλουθες φάσεις µε επιµέρους πακέτα εργασίας και σχετικά παραδοτέα προϊόντα. A.3.1 Φάση 1 Συσκευασία έργων τέχνης Αφού γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις µε την καλλιτέχνιδα και η επίσκεψη στο εργαστήριό της για την κατασκευή των ξυλοκιβωτίων, οριστικοποιείται η ηµεροµηνία παραλαβής των έργων και η συσκευασία τους. Παραδοτέο Προϊόν της Φάσης 1 αποτελούν τα συσκευασµένα έργα έτοιµα προς µεταφορά στη Θεσσαλονίκη. ιάρκεια Φάσης 1: 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. A.3.2 Φάση 2 µεταφορά έργων τέχνης Αφού εξασφαλισθεί η ασφαλιστική κάλυψη των έργων κατά τις µεταφορές τους, τα έργα µεταφέρονται στο αεροδρόµιο από όπου θα µεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα. Κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, τα έργα εκτελωνίζονται και µεταφέρονται οδικώς στη Θεσσαλονίκη και παραδίδονται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (Κ.Σ.Τ.Θ.), στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης. Παραδοτέο Προϊόν της Φάσης 2 αποτελούν η παράδοση των έργων τέχνης στο ΚΜΣΤ. ιάρκεια Φάσης 2: 5 µέρες µετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1. A.3.3 Φάση 3 αποσυσκευασία των έργων και ανάρτησή τους στον εκθεσιακό χώρο του ΚΣΤΘ. Με την παράδοση των έργων στο ΚΣΤΘ γίνεται η αποσυσκευασία τους από τους τεχνικούς του αναδόχου και απαραίτητος έλεγχος κατάστασης των έργων από το ειδικό προσωπικό του ΚΜΣΤ. Ακολουθεί η εγκατάστασή τους στους χώρους της έκθεσης. Παραδοτέο Προϊόν της Φάσης 3 αποτελούν τα αναρτηµένα έργα στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 7-15

8 ιάρκεια Φάσης 3: 5 µέρες. A.3.4 Φάση 4 λήξη έκθεσης στο ΚΣΤΘ, απεγκατάσταση και ανασυσκευασία των έργων. Με την λήξη της έκθεσης στο ΚΣΤΘ γίνεται η απεγκατάσταση των έργων και η ανασυσκευασία τους στα υπάρχοντα κιβώτια. Παραδοτέο Προϊόν της Φάσης 4 αποτελούν τα συσκευασµένα έργα, έτοιµα προς µεταφορά στη Λάρισα. ιάρκεια Φάσης 4: 5 µέρες. A.3.5 Φάση 5 µεταφορά των έργων στην Λάρισα. Αφού εξασφαλισθεί η ασφαλιστική κάλυψη των έργων, αυτά µεταφέρονται οδικώς στη Λάρισα και παραδίδονται στη ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Κατσίγρα όπου θα εκτεθούν. Με την παράδοση των έργων στη ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας, γίνεται η αποσυσκευασία τους από τους τεχνικούς του αναδόχου και ο απαραίτητος έλεγχος κατάστασης των έργων από το ειδικό προσωπικό της Πινακοθήκης. Ακολουθεί η εγκατάστασή τους στους χώρους της έκθεσης. Παραδοτέο Προϊόν της Φάσης 5 αποτελούν τα αναρτηµένα έργα στον εκθεσιακό χώρο της ηµοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Κατσίγρα. ιάρκεια Φάσης 5: 5 µέρες. A.3.6 Φάση 6 µεταφορά των έργων από την Λάρισα στις Η.Π.Α. Με τη λήξη της έκθεσης στη Λάρισα, γίνεται η απεγκατάσταση των έργων, η ανασυσκευασία τους, η ασφάλισή τους και η οδική µεταφορά τους στην Αθήνα. Ακολουθούν όλες οι απαραίτητες τελωνιακές διαδικασίες και τα έργα µεταφέρονται αεροπορικώς στις Η.Π.Α. Κατά την άφιξή τους στις Η.Π.Α. τα έργα εκτελωνίζονται και µεταφέρονται, µε ασφάλιση, στην Ουάσιγκτον και παραδίδονται στην καλλιτέχνιδα, στο προσωπικό της εργαστήριο. Γίνεται η αποσυσκευασία των έργων και η παραλαβή των κενών ξυλοκιβωτίων από τον ανάδοχο. Παραδοτέο Προϊόν της Φάσης 6 αποτελούν τα παραδοτέα-αποσυσκευασµένα έργα στο εργαστήριο της καλλιτέχνιδας. ιάρκεια Φάσης 5: 10 µέρες. A.4 ιάρκεια Χρονοδιάγραµµα Έργου Η έναρξη του έργου ορίζεται µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Το έργο αναµένεται να έχει χρονική διάρκεια δέκα (11) µηνών. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 8-15

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ B.1 Τίµηµα - Τρόπος Πληρωµής Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα µία χιλιάδες πεντακόσια (31.500,00) ευρώ. Η τιµή δεν περιλαµβάνει τον ΦΠΑ. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές περιλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λπ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. Οικονοµικές Προσφορές µε συνολική έκπτωση µεγαλύτερη από το 10% του συνολικού προκηρυσσόµενου προϋπολογισµού του έργου κρίνονται ιδιαίτερα χαµηλές και ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκµηρίωσης δύναται να απορριφθούν. Η εν λόγω τεκµηρίωση θα πρέπει να περιλαµβάνεται σε χωριστή ενότητα στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του φακέλου της προσφοράς. Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού προκηρυσσόµενου προϋπολογισµού του έργου θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ ελάχιστο, να τεκµηριώνεται µε βάση τα ακόλουθα σηµεία (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 52 του Π 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ): i. τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, τεκµηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα επιµέρους κέντρα κόστους τα οποία τη διαφοροποιούν, καθώς επίσης και τους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους οδηγεί σε σηµαντική µείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόµενου. ii. iii. iv. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριµένα αναλυτικά στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) τα οποία πιστοποιούν τις όποιες οικονοµίες κλίµακας υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόµενου έργου. την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχµής που διαφοροποιούν και διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονοµικό των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής. v. την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 9-15

10 Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού δύναται να ζητήσει εγγράφως τις όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά µε τα ανωτέρω στοιχεία τεκµηρίωσης, καθώς και για το σύνολο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου προκειµένου να γνωµοδοτήσει για το αποδεκτό ή µη της ιδιαίτερα χαµηλής οικονοµικής προσφοράς. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών οικονοµικών προσφορών, η αδυναµία των υποψήφιων αναδόχων να τεκµηριώσουν πλήρως και µε απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτοµάτως στην απόρριψη των προσφορών τους. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούµενων εγκρίσεων και σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.. 60/2007, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικά προϊόντα από τα προβλεπόµενα στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, ή γεγονότων, και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του συµπληρωµατικού αυτού έργου σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόµενου για ίδια ή παρόµοια προϊόντα. Η αµοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σε δύο τµηµατικές πληρωµές ως ακολούθως: Ποσοστό όσης Α όση 50% Β όση 50% Προϋπόθεση Πληρωµής Λήξη Φάσης 3 και παραλαβή Παραδοτέου προϊόντος: αναρτηµένα έργα στους χώρους του ΚΣΤΘ Λήξη Φάσης 6 και παραλαβή παραδοτέων-αποσυσκευασµένων έργων από την καλλιτέχνιδα Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. B.2 Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον δέκα (11) µήνες. B.3 Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών B.3.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, ΤΚ , Θεσσαλονίκη, 2 ος όροφος, γραφείο γραµµατείας. B.3.2 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές µπορούν να κατατεθούν: I. Με απευθείας παράδοση Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 10-15

11 II. Μέσω ΕΛΤΑ µε συστηµένη επιστολή III. Μέσω COURIER Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ το Κ.Μ.Σ.Τ δεν έχει καµία ευθύνη για την µη έγκαιρη παράδοση των προσφορών. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται στον τόπο και στο χρόνο που ορίζονται από την Προκήρυξη. Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ όσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Ο Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο υποφάκελους: υποφάκελος Α Τεχνική Προσφορά, υποφάκελος Β Οικονοµική προσφορά. Οι προσφορές που δεν περιέχουν τους δύο ξεχωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους απορρίπτονται. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα πρέπει να φέρει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΑΠΟ: <ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> ΠΡΟΣ: ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 13338/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το Έργο Μεταφορές έργων τέχνης στο πλαίσιο της έκθεσης µε τίτλο «Αθηνά Τάχα: από το ηµόσιο στο Ιδιωτικό» B.3.3 Περιεχόµενα Προσφορών Οι προσφορές θα συνταχθούν µε βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το χρονοδιάγραµµα. Επιπλέον, οι Προσφέροντες θα συµπεριλάβουν υπό µορφή παραρτήµατος, τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες ή δηλώσεις: 1. Στοιχεία του/των προσφέροντος /ντων (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνοµα του αρµοδίου προσώπου για την προσφορά). 2. Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά την τελευταία πενταετία. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η διάρκεια εκτέλεσης και οι αποδέκτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (euro) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Η µη επαρκής τεκµηρίωση της εµπειρίας του προσφέροντος σε συναφή έργα, όπως περιγράφεται στα ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό. 3. Πίνακας επαγγελµατικών οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν και περιγραφή προδιαγραφών και εξοπλισµού κάθε οχήµατος. 4. Ορισµός της οµάδας έργου και του project leader της οµάδας. Ενδεχόµενες Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 11-15

12 τροποποιήσεις στην οµάδα έργου γίνονται µόνο σε συνεννόηση και µετά από έγκριση από την αναθέτουσα αρχή. Επίσης θα πρέπει να επισυναφθεί πίνακας µε τον αριθµό των µελών της οµάδας έργου, την ειδικότητα τους και την εµπειρία τους σε ανάλογα έργα. Επιπρόσθετα στην περίπτωση των νοµικών προσώπων απαιτούνται: Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής τους. Περιγραφή οικονοµικών µεγεθών τους (ίδια κεφάλαια, κύκλος εργασιών και κέρδη κατά τα τελευταία 3 έτη, ισολογισµός τριών τελευταίων ετών κλπ.). 5. Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου για το οποίο γίνεται η προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό <Χίλιες Οχτακόσιες Εβδοµήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ και Είκοσι Πέντε Λεπτά (1.874,25 )>. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 6. Επιθυµητά αλλά προαιρετικά οι προσφέροντες µπορούν να προσκοµίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα από τους πελάτες τους. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε τους πελάτες του υποψηφίου αναδόχου και να πάρει πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση του έργου και την εµπειρία του Αναδόχου βάσει των δηλωθέντων. 7. Κάθε άλλο στοιχείο που να τεκµηριώνει την επάρκεια και εµπειρία του προσφέροντος για την εκπόνηση του έργου. B.4 Αποσφράγιση Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή την 18 η Νοεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. B.5 Τρόπος Αξιολόγησης Η επιλογή θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και µε βάση τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Γ. B.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου Με την κατάθεση προσφοράς κάθε Υποψήφιος θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του περιβάλλοντος του κυρίως έργου, της πολυπλοκότητάς του και των επιχειρησιακών και επικοινωνιακών στόχων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. B.7 Γενικοί Όροι B.7.1 Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύµβαση Απαγορεύεται η από τον ανάδοχο υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ αυτού και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 12-15

13 B.7.2 Περίπτωση Ακύρωσης Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δεν φέρει καµία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισµού. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 13-15

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Πριν από την τελική βαθµολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι µπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, είτε εγγράφως είτε στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συµφερότερης προσφοράς, έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Κριτήριο Β Α: εµπειρία στον τοµέα µεταφοράς 1. έργων τέχνης και αντικειµένων µεγάλης ιστορικής καλλιτεχνικής σηµασίας, (τουλάχιστον πενταετής εµπειρία). 2. Κριτήριο Β Β: Σύνθεση οµάδας έργου και εµπειρίας στελεχών της οµάδας έργου 3. Κριτήριο Β Γ: περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού (συσκευασία /οχήµατα µεταφοράς). Συντελεστής Βαρύτητας 70% 20% 10% Σύνολο 100% Όλα τα επί µέρους κριτήρια του πίνακα βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων κάθε σηµείου είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, επί τη βαθµολογία του. Για την συνολική τεχνική βαθµολόγηση των προσφορών εφαρµόζεται ο τύπος : ΒΤ = Β Α +Β Β +Β Γ όπου: Β Α = Η σταθµισµένη Βαθµολογία του Κριτηρίου Β Α Β Β = Η σταθµισµένη Βαθµολογία του Κριτηρίου Β Β Β Γ = Η σταθµισµένη Βαθµολογία του Κριτηρίου Β Γ Η τελική τεχνική βαθµολόγηση µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Για τη συγκριτική βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού διαµορφώνει το συνολικό προσφερόµενο κόστος κάθε προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον τύπο: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 14-15

15 Β Κ = Κ Π όπου Κ Π το συνολικό προσφερόµενο κόστος Ο τελικός βαθµός της προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: όπου: Β = ο τελικός βαθµός της προσφοράς Β = Β Κ / Β Τ Β Κ = το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς Β Τ = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του τελικού βαθµού. Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς προς τη βαθµολογία της, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 15-15