ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 1/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/24515 / , η οποία κοινοποιήθηκε εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρο) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 4.Κορωναίο Ιωάννη, 5.Περδίκη Ιωάννη, 6.Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 7.Σαββή Εµµανουήλ, 8.Ζαννετίδη Φιλήµονα, 9.Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΑ : τον κ. Μαχραµά Μιχαήλ (αδικαιολόγητος), παρόντων των Νοµικών Συµβούλων του ήµου Ρόδου κ.κ. Στάγκα Εµµανουήλ & Φραράκη Θεοδώρου, καθώς επίσης και του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη και της δηµοτικού υπαλλήλου κας Γιακουµίνας Μπάτσου υπεύθυνης γραφείου Κτηµατολογίου ήµου Ρόδου, αµέσως µετά, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη τριών κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξή και τη συζήτησή τους ως θέµατα, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος υπογράµµισε επίσης, ότι την ανάγκη για να συζητηθούν τα θέµατα αυτά µε τη µορφή του κατεπείγοντος επέβαλλαν: 1. ο ορισµός δικηγόρων Αθηνών, για τον δικαστικό χειρισµό τεσσάρων (4) υποθέσεων του ήµου Ρόδου στην Αθήνα των οποίων η εκδίκαση τους θα λάβει χώρα στις (για τις δύο από αυτές), & (για τις δύο άλλες), 2. οι τεχνικές παρεµβάσεις για τον καθαρισµό της δεξαµενής συγκράτησης φερτών υλών ποταµού «Κουφορυακίου» 1

2 στην περιοχή «Κρύο Νερό» της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου, όπου συγκεντρώθηκαν φερτές ύλες εξαιτίας της πρόσφατης θεοµηνίας, 3. την άµεση αποπληρωµή τόκων δανείων και χρεωλυσίων δανείων πρώην καποδιστριακών ήµων, η µη εξόφληση των οποίων επισύρει καταβολή τόκων υπερηµερίας. Η Επιτροπή οµόφωνα ενέκρινε την ένταξη των ανωτέρω θεµάτων στην παρούσα συνεδρίαση, ως κατεπειγόντων, δέχθηκε να συζητηθούν και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, πριν από την έναρξη της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 1 ο (προ ηµερησίας διατάξεως) Απόφ. Αρ. 30/2011 (κατεπείγον µε τη συνδροµή του: άρθρ. 75, παρ.3, Ν.3852/2010) «Κατ εξαίρεση ορισµός δικηγόρων Αθηνών, για τον δικαστικό χειρισµό τεσσάρων (4) υποθέσεων του ήµου Ρόδου στην Αθήνα.» (Εισήγηση Προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας ήµου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/25440/ ) (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Φραράκη Θεοδώρου. αρ. πρωτ. 2/25744/ ) Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Νοµικό Σύµβουλο κ. Φραράκη Θεόδωρο ο οποίος ενηµερώνει την Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα και µε τις ανωτέρω εισηγήσεις οι οποίες αναφέρουν τα εξής: (Εισήγηση Προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας ήµου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/25440/ ): Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, στους ήµους που έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία (όπως είναι ο ήµος Ρόδου), µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είναι δυνατή, κατ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρους, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Η αµοιβή τους καθορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Κ..., δηλαδή µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του. Ήδη δε σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 44 του Ν /1954 (Κώδικας ικηγόρων) τα της αµοιβής των δικηγόρων ορίζονται πλέον ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία. 2

3 Β) Προς τον Προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ροδίων, διαβιβάσθηκε το παρακάτω από έγγραφο των ικηγορικών Γραφείων «Γεωργιάδης Παπαµανώλη και Συνεργατών» (Οµήρου 35 Αθήνα) που έχει ως ακολούθως: «ικηγορικά Γραφεία Γεωργιάδη - Παπαµανώλη & Συνεργατών Κατερίνα Παπαµανώλη Αναστασία Γεωργιάδη Απόστολος Βαϊνάς Ιωάννης Τσακόπουλος Ιωάννα Νίκα Παναγιώτης Τσάγκας Προς Θεόδωρο Παπαγεωργίου ικηγόρο Προϊστάµενο νοµικής υπηρεσίας του ήµου Ροδίων Αθήνα, 3/3/2011 Αγαπητέ κ. Παπαγεωργίου, Σε συνέχεια της επικοινωνίας µας αναφορικά µε την συνεργασία του γραφείου µας µε τον ήµο Ρόδου για τον χειρισµό υποθέσεων του ήµου που υπάγονται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών - Πειραιώς, θέτω υπόψη σας τα κατωτέρω: Το γραφείο µας, διαθέτει σηµαντική εµπειρία και εξειδικευµένη γνώση στον τοµέα παροχής νοµικών υπηρεσιών και δικαστηριακής πρακτικής σε θέµατα αστικού και διοικητικού ικαίου. Ειδικότερα: Α) Όσον αφορά τα θέµατα Αστικού ικαίου, το γραφείο µας διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και πολύχρονη εµπειρία τόσο όσον αφορά την παροχή νοµικών συµβουλών όσο και την δικαστηριακή πρακτική σε θέµατα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων (πωλήσεις, µισθώσεις, εργολαβικές συµβάσεις, κλπ), σε θέµατα σχετικά µε την νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών (συστάσεις, µετασχηµατισµούς, συγχωνεύσεις, µεταβιβάσεις µετοχών, εισφορές περιουσιακών στοιχείων κλπ), σε θέµατα συµβάσεων και συναλλαγών µε πιστωτικά ιδρύµατα (οµολογιακά δάνεια, χρηµατοδοτήσεις επιχειρήσεων, κλπ), σε θέµατα εµπραγµάτου δικαίου, σε θέµατα εργατικού - υπαλληλικού δικαίου, σε θέµατα εκτέλεσης καθώς και σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και δικαίου του ανταγωνισµού. Β) Όσον αφορά το ιοικητικό ίκαιο το γραφείο µας έχει εξειδικευµένη γνώση και πολυετή εµπειρία σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου, δηµοτικής φορολογίας, πολεοδοµικών διαφορών (αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις κλπ), δηµοσίων συµβάσεων 3

4 και δηµοσίων έργων και προµηθειών, ζητήµατα αποζηµίωσης από αστική ευθύνη του ηµοσίου, Σ..1 Τ. υπαλληλικό δίκαιο και θέµατα διοικητικής εκτέλεσης. Εκπροσωπούµε τους πελάτες µας ενώπιον όλων των εθνικών δικαστηρίων, του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ενώπιον όλων των λοιπών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Περαιτέρω παριστάµεθα ενώπιον των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, ενδεικτικά αναφέρουµε Ε.Ε.Τ.Τ., Συνήγορος του Πολίτη, Επιτροπή Ανταγωνισµού, Ε.Σ.Ρ. κλπ. Για τις ως άνω υποθέσεις το γραφείο µας διαθέτει έµπειρους συνεργάτες που µε αποτελεσµατικότητα µπορούν να επιληφθούν αυτών. Για τις διεξαγωγές των δικών που τυχόν ανακύψουν στα πλαίσια της συνεργασίας µας, θα επιµελούνται και θα παρίστανται ενώπιον των αρµοδίων ικαστηρίων και Αρχών : α) Εγώ η ίδια προσωπικά, η οποία τυγχάνω δικηγόρος στον Άρειο Πάγο µε εµπειρία είκοσι δύο ετών στους τοµείς του αστικού και διοικητικού δικαίου και β) ο κος Ιωάννης Τσακόπουλος, ο οποίος τυγχάνει κάτοχος διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών ιοικητικού ικαίου του Εθνικού Καποδίστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει σηµαντική ενασχόληση και δικαστηριακή πρακτική σε θέµατα ιοικητικού ικαίου. Όπως γνωρίζετε το γραφείο µας έχει ήδη επανειληµµένως συνεργαστεί από το 1990 µε το ήµο Ρόδου και τη ηµοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟ Α, στα πλαίσια δικαστηριακής υποστήριξης υποθέσεων αυτών στα δικαστήρια των Αθηνών και Πειραιώς. Επίσης το γραφείο µας έχει συνεργαστεί και εξακολουθεί να συνεργάζεται µε τον ήµο Καλύµνου σε υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Περαιτέρω το γραφείο µας εκπροσωπεί ή στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει σηµαντικές εταιρείες και οµίλους επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής: Athens Metropolitan Expo Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Όµιλος εταιρειών 24 Media online υπηρεσίες διαδικτύου. Όµιλος Εταιρειών ΡΟΤΑ Ανώνυµη Εταιρεία Οργάνωσης και ιαχείρισης Εκθέσεων Όµιλος εταιρειών CBRE ATRIA Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Όµιλος εταιρειών Ακροπόλ Χαραγκιώνης ΑΕ Α1pha Τράπεζα Α,Ε. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ΑΕ Πολυµήχανο Ανώνυµη Εταιρεία Πολυχώρου ιαδραστικής Τεχνολογίας Content Ανώνυµη Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία Ολύµπιος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία ηµοσίων Έργων. Παιδικές Κατασκηνώσεις Ασηµακοπούλου ΑΕ 4

5 Πολυχώρος διασκέδασης Terra Petra στο θέατρο Πέτρας του ήµου Πετρούπολης. * Allison Hellas Ανώνυµη Εµπορική Εισαγωγική Εταιρεία * ΚΕΜ ΑΕ Αναφορικά µε την αµοιβή µας ισχύουν τα ελάχιστα όρια του Κώδικα ικηγόρων, µε την διευκρίνιση ότι στις υποθέσεις που υπάρχει συνδροµή - συνεργασία στη σύνταξη των δικογράφων από τους νοµικούς συµβούλους του ήµου Ρόδου, η αµοιβή µας θα περιορίζεται στα γραµµάτια προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου πλέον του ΦΠΑ. Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε τυχόν περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίµηση, Kατερίνα Παπαµανώλη ικηγόρος» Γ) Ο υπογράφων Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ρόδου, επιβεβαιώνει την ως άνω πολυετή συνεργασία του ήµου Ροδίων µε το ως άνω Γραφείο και ότι αυτό πράγµατι διαθέτει την απαιτούµενη για τα συµφέροντα του ήµου εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα αστικού διοικητικού δικαίου. Λαµβάνοντας υπόψη την εκ µέρους του Γραφείου αποδοχή συµφωνίας περιορισµού της αµοιβής του µόνο στο ανά ανατιθέµενη υπόθεση γραµµάτιο προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή «στη νόµιµη αµοιβή» όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον Υπουργό ικαιοσύνης (άρθρο 96 Κώδικα ικηγόρων), εφόσον στην σύνταξη του δικογράφου υπάρχει συνδροµή - συνεργασία µε τους νοµικούς συµβούλους του ήµου Ρόδου, ( και την εντεύθεν εξοικονόµηση δαπανών µετακίνησης και εκτός έδρας αποζηµιώσεων των έµµισθων δικηγόρων του ήµου Ρόδου) εισηγούµαστε: Την κατ εξαίρεση ανάθεση στους δικηγόρους Αθηνών Αικατερίνη Παπαµανώλη και Ιωάννη Τσακόπουλο, από κοινού ή χωριστά ενεργούντων, των παρακάτω δύο (2) δικαστικών υποθέσεων, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα αστικού και διοικητικού δικαίου, την οποία διαθέτουν οι άνω δικηγόροι: 1) Υπόθεση αγωγής στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία αµοιβών αρ. καταθ /2010, εκδίκαση ) Εµµανουήλ Χριστοδούλου κατά ήµου Ρόδου για έντοκη καταβολή ποσού ευρώ, άλλως ευρώ. Αφορά διεκδίκηση αµοιβής παροχής υπηρεσιών γενικού σχεδιασµού και επιχειρηµατικού σχεδίου για την κατασκευή ηλεκτρονικά αυτοδιαχειριζόµενων 5

6 υπογείων χώρων στάθµευσης στη πόλη της Ρόδου και στην υλοποίηση του έργων, ως τεχνικός διαχειριστής τούτων-ειδικός σύµβουλος. Ο ήµος Ροδίων αρνείται την παροχή υπηρεσιών και το νόµιµο της πληρωµής του. 2) Υπόθεση έφεσης στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (αρ.καταθ.20890/2010 εκδίκαση της ) Ταµείου Νοµικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) κατά ήµου Ρόδου και της /2008 απόφασης του 8ου Τριµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών. Αφορά διεκδίκηση από το Ταµείο Νοµικών αναλογικού δικαιώµατος , ,65 ευρώ για την κατάρτιση του µεταξύ του ηµοσίου και ήµου Ροδίων (νέα µαρίνα) συµβολαίου 23079/ της συµβ/φου Ρόδου Αρ. Ηρακλείδου. Στο πρώτο βαθµό δικαιώθηκε ο ήµος Ρόδου, λόγω απαλλαγής του από τα τέλη, µε παράσταση στην πρωτόδικη δίκη ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ήµου της κ. Αικατερίνης Παπαµανώλη. Και στις δύο παραπάνω ανατιθέµενες υποθέσεις η συµφωνία δικηγορικής αµοιβής θα εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο (2/3 του συνόλου των µελών του) και θα είναι ίση µε τα αντίστοιχα γραµµάτια προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πλέον Φ.Π.Α., καθώς και στις δύο υποθέσεις για τη σύνταξη των δικογράφων, των προτάσεων υποµνηµάτων θα υπάρξει συνδροµή συνεργασία µε τη νοµική υπηρεσία του ήµου Ρόδου (νοµικό σύµβουλο Θεόδωρο Παπαγεωργίου). (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Φραράκη Θεοδώρου. αρ. πρωτ. 2/25744/ ): Αναφερόµενος στην από εισήγηση του ν. συµβούλου κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου, εισηγούµαι για τους ίδιους λόγους ως προς τον κατ εξαίρεση ορισµό δικηγόρων και µε τις ίδιες προϋποθέσεις ως προς την σύνταξη των δικογράφων των προτάσεων µε συνδροµή και συνεργασία του υπογράφοντος και την εντεύθεν συµφωνία αµοιβής αντίστοιχη των γραµµατίων προείσπραξης πλέον Φ.Π.Α., να ανατεθούν στους αυτούς δικηγόρους ως διαθέτοντες τις απαιτούµενες ειδικές γνώσεις και εµπειρία, και οι εξής υποθέσεις: 1) Υπόθεση αγωγής της ΕΗ Α.Ε. κατά ΕΠΟΣ Α.Ε. και προσεπικλήσεως της τελευταίας κατά του ήµου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιµο της ) Υπόθεση αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο, του ήµου Ροδίων κατά της Αριστέας Ηρακλείδου, µε λοιπούς διαδίκους τον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Αιγαίου ωδεκανήσου, το Ταµείο Νοµικών και το Ελληνικό ηµόσιο µε δικάσιµο την 17η Μαρτίου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την διεξοδική εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά: Η Επιτροπή, 6

7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την κατ εξαίρεση ανάθεση στους δικηγόρους Αθηνών Αικατερίνη Παπαµανώλη και Ιωάννη Τσακόπουλο, από κοινού ή χωριστά ενεργούντων, των παρακάτω τεσσάρων (4) δικαστικών υποθέσεων, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα αστικού και διοικητικού δικαίου, την οποία διαθέτουν οι άνω δικηγόροι: 1) Υπόθεση αγωγής στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία αµοιβών αρ. καταθ /2010, εκδίκαση ) Εµµανουήλ Χριστοδούλου κατά ήµου Ρόδου για έντοκη καταβολή ποσού ευρώ, άλλως ευρώ. Αφορά διεκδίκηση αµοιβής παροχής υπηρεσιών γενικού σχεδιασµού και επιχειρηµατικού σχεδίου για την κατασκευή ηλεκτρονικά αυτοδιαχειριζόµενων υπογείων χώρων στάθµευσης στη πόλη της Ρόδου και στην υλοποίηση του έργων, ως τεχνικός διαχειριστής τούτων-ειδικός σύµβουλος. Ο ήµος Ροδίων αρνείται την παροχή υπηρεσιών και το νόµιµο της πληρωµής του. 2) Υπόθεση έφεσης στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (αρ.καταθ.20890/2010 εκδίκαση της ) Ταµείου Νοµικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) κατά ήµου Ρόδου και της /2008 απόφασης του 8ου Τριµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών. Αφορά διεκδίκηση από το Ταµείο Νοµικών αναλογικού δικαιώµατος , ,65 ευρώ για την κατάρτιση του µεταξύ του ηµοσίου και ήµου Ροδίων (νέα µαρίνα) συµβολαίου 23079/ της συµβ/φου Ρόδου Αρ. Ηρακλείδου. Στο πρώτο βαθµό δικαιώθηκε ο ήµος Ρόδου, λόγω απαλλαγής του από τα τέλη, µε παράσταση στην πρωτόδικη δίκη ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ήµου της κ. Αικατερίνης Παπαµανώλη. 3) Υπόθεση αγωγής της ΕΗ Α.Ε. κατά ΕΠΟΣ Α.Ε. και προσεπικλήσεως της τελευταίας κατά του ήµου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιµο της ) Υπόθεση αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο, του ήµου Ροδίων κατά της Αριστέας Ηρακλείδου, µε λοιπούς διαδίκους τον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Αιγαίου ωδεκανήσου, το Ταµείο Νοµικών και το Ελληνικό ηµόσιο µε δικάσιµο την 17η Μαρτίου Και στις τέσσερις (4) παραπάνω ανατιθέµενες υποθέσεις η συµφωνία δικηγορικής αµοιβής θα εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο (2/3 του συνόλου των µελών του) και θα είναι ίση µε τα αντίστοιχα γραµµάτια προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πλέον Φ.Π.Α., καθώς και στις τέσσερις (4) υποθέσεις για τη σύνταξη των δικογράφων, των προτάσεων υποµνηµάτων θα υπάρξει συνδροµή συνεργασία µε τη νοµική υπηρεσία του ήµου Ρόδου (νοµικό σύµβουλο Θεόδωρο Παπαγεωργίου για τις δύο (2) πρώτες και Θεόδωρο Φραράκη για τις δύο (2) τελευταίες). 7

8 ΘΕΜΑ2 ο (προ ηµερησίας διατάξεως) Απόφ. Αρ. 31/2011 (κατεπείγον µε τη συνδροµή του: άρθρ. 75, παρ.3, Ν.3852/2010) «Καθαρισµός δεξαµενής συγκρότησης φερτών υλών ποταµού Κουφορυακίου στην περιοχή Κρύο Νερό της περιοχής Καλάθου, ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 72, παρ.1, εδαφ.δ Ν.3852/2010) και έγκριση για διάθεση πίστωσης ύψους 2.552,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), του Κ.Α.Ε , για τις ανάγκες του υλοποίησης του έργου» (Εισήγηση ηµοτικής Ενότητας Λινδίων - /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/22241/910/ ) Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Σαββή Εµµ. για να ενηµερώσει τα µέλη της Επιτροπής, ως ο καθ ύλην αρµόδιος αντιδήµαρχος. Ο κ. Σαββής αναφερόµενος στο ανωτέρω θέµα, σύµφωνα και µε την σχετική εισήγηση της ηµοτικής Ενότητας Λινδίων - /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/22241/910/ , τονίζει ότι αποτελεί κατεπείγουσα περίπτωση και επιβάλλεται να τύχει της ανάλογης τεχνικής παρέµβασης, επειδή µετά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις της 28/01/2011 συγκεντρώθηκαν στην παραπάνω δεξαµενή φερτές ύλες όγκου 600µ3, οι οποίες θα πρέπει να αποµακρυνθούν άµεσα, γιατί σε ενδεχόµενη νέα βροχόπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταµού µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να πληµµυρίσει και ο οικισµός Καλάθου, εκατέρωθεν του κεντρικού οδικού δικτύου. Στη συνέχεια πρόσθεσε ο κ. Σαββής, ότι ο ήµος Ρόδου δεν διαθέτει το ανάλογο µηχάνηµα (περιστροφική τσάπα), γι αυτό και θα πρέπει να ανατεθεί στην εταιρεία Χωµατουργικών Εργασιών του κ. Παπαδάκη Κων/νου, η οποία διαθέτει το ως άνω µηχάνηµα και αναλαµβάνει ανάλογες εργασίες στην ίδια περιοχή, γεγονός που εξυπηρετεί τη δυνατότητα αµεσότερης και αποτελεσµατικότερης παρέµβασης. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την απευθείας ανάθεση (άρθρ. 72, παρ.1, εδαφ.δ Ν.3852/2010) των χωµατουργικών εργασιών στην εταιρεία Παπαδάκης Κων/νος Χωµατουργικές Εργασίες για την συλλογή και φόρτωση φερτών υλών για τον καθαρισµό της δεξαµενής του ποταµού Κουφορυακίου στην περιοχή Κρύο Νερό της περιοχής Καλάθου, ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου, καθώς και την έγκριση για διάθεση πίστωσης ύψους 2.552,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), του Κ.Α.Ε , για τις ανάγκες του υλοποίησης του έργου. Την επίσπευση της ως άνω τεχνικής παρέµβασης επιβάλλει το γεγονός ότι σε ενδεχόµενη νέα βροχόπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταµού, µε 8

9 αποτέλεσµα να κινδυνεύει να πληµµυρίσει και ο οικισµός Καλάθου, εκατέρωθεν του κεντρικού οδικού δικτύου. ΘΕΜΑ 3 ο (προ ηµερησίας διατάξεως) Απόφ. Αρ. 32/2011 (κατεπείγον µε τη συνδροµή του: άρθρ. 75, παρ.3, Ν.3852/2010) Έγκριση για διάθεση πιστώσεων : 1. του Κ.Α.Ε Τόκοι ανείου του πρώην ήµου Ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ποσού ,96 ευρώ. 2. του Κ.Α.Ε Χρεωλύσια ανείου του πρώην ήµου Ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ποσού ,46 ευρώ. 3. του Κ.Α.Ε Τόκοι ανείου του πρώην ήµου Καλλιθέας αρ.συµβ. 2340/ µε «EFG BANK» ποσού ,79 ευρώ. 4. του Κ.Α.Ε Χρεωλύσια ανείου του πρώην ήµου Καλλιθέας αρ.συµβ. 2340/ µε «EFG BANK» ποσού ,00 ευρώ. (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/25816/ ) Ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής για την ανάγκη να εγκριθούν οι ανωτέρω διαθέσεις πιστώσεων που αφορούν τόκους δανείων και χρεωλύσια δανείων δανειακών υποχρεώσεων πρώην καποδιστριακών ήµων σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/25816/ , η µη εξόφληση των οποίων επισύρει καταβολή τόκων υπερηµερίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/25816/ , όπως κατωτέρω: 1. του Κ.Α.Ε Τόκοι ανείου του πρώην ήµου Ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ποσού ,96 ευρώ. 2. του Κ.Α.Ε Χρεωλύσια ανείου του πρώην ήµου Ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ποσού ,46 ευρώ. 9

10 3. του Κ.Α.Ε Τόκοι ανείου του πρώην ήµου Καλλιθέας αρ.συµβ. 2340/ µε «EFG BANK» ποσού ,79 ευρώ. 4. του Κ.Α.Ε Χρεωλύσια ανείου του πρώην ήµου Καλλιθέας αρ.συµβ. 2340/ µε «EFG BANK» ποσού ,00 ευρώ. Αµέσως µετά την εξέταση των ανωτέρω κατεπειγόντων θεµάτων ο Πρόεδρος της Επιτροπής, πρότεινε την εξέταση της, ήδη κοινοποιηµένης, ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης µε τα κάτωθι θέµατα: ΘΕΜΑ 4 ο Απόφ. Αρ. 33/2011 «Λήψη απόφασης για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ήµου Ρόδου, καθώς και του ορισµού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του.» (Εισήγηση Αντιδηµάρχου κ. Τσουκαλά Νικολάου αρ. πρωτ. 2/24656 / ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει τα µέλη σύµφωνα και µε την σχετική γραπτή εισήγησή του τα κάτωθι: «Σας γνωρίζουµε ότι βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (Γενική /νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης / /νση Οικονοµικών ΟΤΑ) αριθµ. πρωτ / και συγκεκριµένα βάσει του άρθρου 4 («Χρόνος παράδοσης της απογραφής»), «η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του δήµου, καθώς και για τον ορισµό ορκωτού ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.» Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, επιβάλλεται η λήψη σχετικής απόφασης για την καταχώρηση απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ήµου µας, καθώς και ο ορισµός ορκωτού ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του, από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου.» Ο Πρόεδρος συνεχίζει λέγοντας ότι προτείνεται ως ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ο κ. Αναστασιάδης Ιωάννης του Γεωργίου και ως αναπληρωτής ορκωτός ελεγκτήςλογιστής, ο κ. Γανωτάκης ηµήτριος του Σταµατίου. Ο Πρόεδρος αµέσως µετά δίνει τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ταρασλιά Κων/νο, ο οποίος αναφερόµενος στο ανωτέρω θέµα τονίζει: «Κύριε Αντιδήµαρχε όπως δήλωσα και κατά τη διάρκεια της τελευταίας µας συνάντησης στην Επιτροπή Απογραφής εκφράζω τη δυσαρέσκεια µας, διότι κανένα από τα στοιχεία απογραφής δεν έχει παραδοθεί στην µειοψηφία. 10

11 Σύµφωνα µε δήλωση της αρµόδιας υπαλλήλου που είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων, αυτά είναι πάρα πολλά, όµως, εµείς θεωρούµε ότι ειδικότερα για τα στοιχεία της φάσης Α και Β, τα οποία έπρεπε να παραδοθούν την 3 η και 10 η Ιανουαρίου, είναι µόλις µια σελίδα µε οκτώ αριθµούς η πρώτη φάση και πέντε αριθµούς η δεύτερη. Εάν θεωρήσουµε ότι κάποιοι πρώην καποδιστριακοί δήµοι δεν διαβίβασαν µε τον δέοντα τρόπο τα στοιχεία ακόµα και αυτό αποτελεί ένα γεγονός το οποίο θα θέλαµε να γνωρίζουµε, διότι αποδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιµότητα κάποιων υπαλλήλων. Όσον αφορά το θέµα του ορκωτού δεν έχουµε αντίρρηση ούτε στο πρόσωπο αυτού που επιλέξατε ούτε οποιουδήποτε άλλου που θα θέλατε να ορίσετε, παρόλο που πριν αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή επισήµως είχε αναλάβει τα καθήκοντα του. Για τα παραπάνω είµαστε υποχρεωµένοι να καταψηφίσουµε το σκέλος της καταχώρησης της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ήµου Ρόδου, αλλά συναινούµε στο σκέλος του ορισµού του ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αµέσως µετά προτείνει στα µέλη να ψηφίσουν σχετικά Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Προέδρου), Καµπουρόπουλου Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Σαββή Εµµανουήλ, Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρου), Ζαννετίδη Φιλήµωνα και Στάγκα Στέργου,{σύνολο αρνητικών ψήφων τρεις (3)}, και εγκρίνει τον ορισµό του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κ. Αναστασιάδη Ιωάννη του Γεωργίου καθώς και του αναπληρωτή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κ. Γανωτάκη ηµητρίου του Σταµατίου, και λαµβάνει επιπροσθέτως απόφαση περί της καταχώρησης της απογραφής έναρξης, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ήµου Ρόδου, µετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων. ΘΕΜΑ 5 ο Απόφ. Αρ. 34/2011 «Αλλαγή χρήσης δηµοτικού καταστήµατος υπ αριθµ και ενοποίησή του µε το όµορο υπ αριθµ. 58 της Νέας Αγοράς.» 11

12 (Εισήγηση /σης Εσόδων & Περιουσίας- Γραφείο Κτηµατολογίου αρ.πρωτ.2/21514 / ) (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/ ) (Έγκριση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων αρ. πρωτ.84/ ) Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στη δηµοτική υπάλληλο κα Γιακουµίνα Μπάτσου, υπεύθυνη γραφείου Κτηµατολογίου ήµου Ρόδου, για να ενηµερώσει διεξοδικότερα το σώµα, σύµφωνα και µε την εισήγηση της /σης Εσόδων & Περιουσίας-Γραφείου Κτηµατολογίου, αρ.πρωτ.2/21514 / , η οποία αναφέρει τα εξής: «Σύµφωνα µε την σχετική αίτηση του Νικολάου Μανίσκα (αρ. πρωτ.123/ /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού), µισθωτή των υπ αριθ. 58 και δηµοτικών καταστηµάτων Νέας Αγοράς, περί ενοποίησης των δύο καταστηµάτων και αλλαγής χρήσης του υπ αριθ από φαρµακείο σε εστιατόριο - σνακ µπαρ ζαχαροπλαστείο καφετέρια. Ο Νικόλαος Μανίσκας κατέχει τη µίσθωση του υπ αριθ. 58 καταστήµατος από το έτος 2004, έπειτα από µεταβίβαση λόγω βαριάς νόσου του πατέρα του και προηγούµενου µισθωτή Μιχαήλ Μανίσκα, βάσει της 54/2004 απόφασης ηµαρχιακής Επιτροπής. Η χρήση του εν λόγω καταστήµατος είναι καφεζαχαροπλαστείο σνακ µπαρ πιτσαρία σύµφωνα µε την απόφαση υπ αριθ. 506/2006 ηµαρχιακής Επιτροπής. Επίσης κατέστη πρόσφατα µισθωτής του όµορου καταστήµατος υπ αριθ από µεταβίβαση λόγω βαριάς νόσου του προηγούµενου µισθωτή Ιωάννη Κωνσταντινίδη, βάσει της υπ αριθ. 453/2010 απόφασης ηµαρχιακής Επιτροπής. Τα παραπάνω καταστήµατα βρίσκονται αριστερά της κεντρικής εισόδου της Νέας Αγοράς µε πρόσωπο στην οδό 7ης Μαρτίου, ενώ το υπ αριθ είναι διαµπερές µε πρόσωπο και στον εσωτερικό περίβολο της Νέας Αγοράς. Τα εµβαδά τους είναι 22,54 τ.µ. για το 58 και 38,53 τ.µ. για το , ενώ το µηνιαία καταβαλλόµενο µίσθωµα είναι 635,75 και 1.086,75 αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένες µισθώσεις υπάγονται σε εκείνες που παρατάθηκαν για 12ετία µε λήξη την , κατ εφαρµογή των διατάξεων του αρθ. 7 του Ν. 2741/1999 (όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του αρθ. 19 του Ν. 3320/2005), σύµφωνα µε τις υπ αριθ. 604/2000, 237/2004 και 486/2004 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου. Ωστόσο, εκκρεµεί η λήψη απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου για την αναδροµική από αναπροσαρµογή ενοικίων όλων των µισθώσεων που παρατάθηκαν για 12ετία, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η παράγραφος (δ) της υπ αριθ. 604/2000 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου. Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι το κτίριο της Νέας Αγοράς είναι κηρυγµένο µνηµείο από το Υπουργείο Πολιτισµού (αποφ. ΙΛΑΠ/Γ/1298/20685/ ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 10 του Αρχαιολογικού Νόµου 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 12

13 153Α/ ), για κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα µνηµεία, ακόµη και αν δεν επιφέρει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της µορφής του, απαιτείται έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Ως εκ τούτου, προαπαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδ/σου του Υπουργείου Πολιτισµού προκειµένου η Επιτροπή να αποφανθεί για την αλλαγή χρήσης και την ενοποίηση των καταστηµάτων. Για το σκοπό αυτό ο µισθωτής κατέθεσε την υπ αριθ. πρωτ. 84/ έγκριση εργασιών και αλλαγής χρήσης της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδ/σου, καθώς και το εγκεκριµένο σχέδιο που τη συνοδεύει, τα οποία σας διαβιβάζουµε συνηµµένα. Θα πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι πέρα από την ανωτέρω έγκριση καθώς και την απόφαση της Επιτροπής, καµία εργασία δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί στα µίσθια αν προηγουµένως δεν χορηγηθεί, κατόπιν αίτησης του µισθωτή, η σχετική άδεια από τη ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ήµου Ρόδου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Νοµικό Σύµβουλο κ. Φραράκη Θεόδωρο, ο οποίος σύµφωνα και µε την σχετική εισήγησή του αρ. πρωτ. 2/ , αναφέρει τα εξής: «Φέρεται στην Οικονοµική Επιτροπή προς κρίσιν η ανωτέρω αίτηση του Νικολάου Μανίσκα πού αφορά την ενοποίηση των καταστηµάτων και 58 της Νέας Αγοράς των οποίων, όλων είναι µισθωτής. Ζητά επίσης να του επιτραπεί η αλλαγή χρήσεως τού καταστήµατος 58, από φαρµακείο, πού ήταν πριν, σε ζαχαροπλαστείο κλπ,όπως χρησιµοποιούνται τα άλλα καταστήµατα του. Ως προς την αλλαγή χρήσεως το αίτηµα είναι νόµιµο, άλλωστε συνέχιση της χρήσεως φαρµακείου δεν είναι δυνατή γιατί προϋποθέτει την ειδική διοικητική άδεια πού δεν υπάρχει. Οµοίως και το αίτηµα ενοποιήσεως των οµόρων µισθίων του. Παρατηρούµε όµως ότι ως προς µεν την ενοποίηση θα πρέπει προηγουµένως να υποβάλει σχέδια και λάβει άδεια από την Υπηρεσία Πολεοδοµίας του ήµου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα γίνουν µεταβολές πού θα βλάπτουν την στατική επάρκεια του κτιρίου, ως προς δε την αλλαγή χρήσεως ότι υπάρχει Κανονισµός Λειτουργίας της Νέας Αγοράς δηλαδή κανονιστική διάταξη πού ρυθµίζει τα θέµατα αυτής της δηµοτικής περιουσίας και η σχετική µεταβολή δεν θα πρέπει να απαγορεύεται από αυτόν. Εποµένως η έγκριση της Επιτροπής εισηγούµαι να δοθεί υπό αυτές τις δύο προϋποθέσεις.» Μετά την ανωτέρω διεξοδική ενηµέρωση και συζήτηση από την οποία προκύπτει και η αναγκαιότητα για την επικαιροποίηση - τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της Νέας Αγοράς, ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 13

14 και εγκρίνει : Α) την ενοποίηση των καταστηµάτων και 58 της Νέας Αγοράς των οποίων, όλων είναι µισθωτής ο κ. Μανίσκας Νικόλαος, αφού προηγουµένως υποβάλει σχέδια και λάβει άδεια από την /νση Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ήµου Ρόδου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα γίνουν µεταβολές πού θα βλάπτουν την στατική επάρκεια του κτιρίου. Β) την αλλαγή χρήσης, του υπ αριθ , από φαρµακείο, σε εστιατόριο - σνακ µπαρ ζαχαροπλαστείο καφετέρια. ΘΕΜΑ 6 ο Απόφ. Αρ. 35/2011 «Ορισµός Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων µε πρόχειρο διαγωνισµό (βάσει του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3669/2008).» (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 2/21503/ ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπ όψιν του σώµατος την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα κάτωθι: «Ορισµός Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων µε πρόχειρο διαγωνισµό. Έχοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, εισηγούµεθα να οριστούν οι ακόλουθοι υπάλληλοι της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού Έργων για το έτος 2011: Τακτικά Μέλη 1. Μπεκιάρης Αλέξανδρος (Πρόεδρος) 2. Σκουµιός Κωνσταντίνος 3. Φραντζής Φιλήµων Αναπληρωµατικά Μέλη 1. Ζαγοριανός Κωνσταντίνος 2. Σαρικάς Εµµανουήλ 3. Κεφαλάκης Παύλος Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών.» Αµέσως µετά ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. 14

15 Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και ορίζει, σύµφωνα µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 2/21503/ , τους κάτωθι υπαλλήλους της, ως µέλη της «Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων µε πρόχειρο διαγωνισµό (βάσει του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3669/2008)»: Τακτικά Μέλη 1. Μπεκιάρης Αλέξανδρος (Πρόεδρος) 2. Σκουµιός Κωνσταντίνος 3. Φραντζής Φιλήµων Αναπληρωµατικά Μέλη 1. Ζαγοριανός Κωνσταντίνος 2. Σαρικάς Εµµανουήλ 3. Κεφαλάκης Παύλος Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών. ΘΕΜΑ 7 ο Απόφ. Αρ. 36/2011 «Ορισµός Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων µε ανοιχτό διαγωνισµό (βάσει του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 3669/2008).» (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 2/21503/ ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπ όψιν του σώµατος την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα κάτωθι: «Ορισµός Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων µε ανοιχτό διαγωνισµό. Έχοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008, εισηγούµεθα να οριστούν οι ακόλουθοι υπάλληλοι της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού Έργων για το έτος 2011, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. ( ,00 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.) Τακτικά Μέλη 1. Λουκά Σεβαστή (Πρόεδρος) 2. Μπεκιάρης Αλέξανδρος 15

16 3. Λάος Ιωάννης Αναπληρωµατικά Μέλη 1. Μαγριπλής Εµµανουήλ 2. Ράµος Βασίλειος 3. Μεταξωτός Νικόλαος 4. Κεφαλάκης Παύλος 5. Σταµατιάδης Ποθητός Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών.» Αµέσως µετά ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και ορίζει, σύµφωνα µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 2/21503/ , τους κάτωθι υπαλλήλους της, ως µέλη της «Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων µε ανοιχτό διαγωνισµό (βάσει του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 3669/2008)» συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. ( ,00 ερώ χωρίς αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.): Τακτικά Μέλη 1. Λουκά Σεβαστή (Πρόεδρος) 2. Μπεκιάρης Αλέξανδρος 3. Λάος Ιωάννης Αναπληρωµατικά Μέλη 1. Μαγριπλής Εµµανουήλ 2. Ράµος Βασίλειος 3. Μεταξωτός Νικόλαος 4. Κεφαλάκης Παύλος 5. Σταµατιάδης Ποθητός Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών. 16

17 ΘΕΜΑ 8 ο Απόφ. Αρ. 37/2011 «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Τοποθέτηση δύο (2) αιθουσών στο ηµοτικό Σχολείο Παστίδας και τριών (3) αιθουσών στο Γενικό Λύκειο Κρεµαστής». (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 2/21498/ ) (Πρακτικό ιενέργειας ιαγωνισµού Προµηθειών πρώην ήµου Πεταλούδων αρ.1 & 3/2010) (Απόσπασµα Πρακτικού ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ήµου Πεταλούδων αρ. αποφ.. 93/2010). Ο Πρόεδρος ενηµερώνει την Επιτροπή, µετά και την προφορική παρέµβαση του κ. Σαββή ως ο καθ ύλην αρµόδιος Αντιδήµαρχος, ότι το ανωτέρω θέµα αναβάλλεται για να επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνεπικουρούµενο από πρόσθετα στοιχεία. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, αναβάλλει το θέµα : «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Τοποθέτηση δύο (2) αιθουσών στο ηµοτικό Σχολείο Παστίδας και τριών (3) αιθουσών στο Γενικό Λύκειο Κρεµαστής», για να επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνεπικουρούµενο από πρόσθετα στοιχεία. ΘΕΜΑ 9 ο Απόφ. Αρ. 38/2011 «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για το έργο «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού (πρώην) ήµου Λινδίων στο Τ.. Πυλώνας». (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 3/22247 / 912 / ) (Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής ιεξαγωγής του ιαγωνισµού αρ. πρωτ. 3/12089/518 / ) (Πρακτικό ιενέργειας ιαγωνισµού πρώην ήµου Λινδίων της 21ης ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον κ. Σαββή Εµµ. καθ ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη θέτοντας υπ όψιν τους την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 3/22247 / 912 / , την εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής ιεξαγωγής του ιαγωνισµού αρ. πρωτ. 3/12089/518 / 17

18 , καθώς και το Πρακτικό ιενέργειας ιαγωνισµού του πρώην ήµου Λινδίων της 21ης , αναφέρει τα κάτωθι: «Στις 14 εκεµβρίου του 2010 διεξήχθη στο ηµαρχείο Λινδίων µειοδοτική δηµοπρασία για το έργο του θέµατος. Η Επιτροπή διαγωνισµού ολοκλήρωσε τη διενέργεια της µειοδοτικής δηµοπρασίας µε κλειστές προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών και έλεγχο οµαλότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ..Ε.). Ο πίνακας µειοδοσίας που προέκυψε (αναγράφονται µόνο οι τρεις πρώτοι µειοδότες) από τη διαδικασία έχει ως εξής: Τίτλος Επιχείρησης Μέση έκπτωση Προσφοράς Ολογράφως Αριθµητικώς 1. ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ & Σαράντα τρία & τριάντα έξι τοις 43,36 % ΣΙΑ Ε.Ε. εκατό 2. ΚΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Σαράντα δύο & είκοσι τέσσερα 42,24 % 3. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ. ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε. τοις εκατό Σαράντα ένα & σαράντα δύο τοις εκατό Συνεπώς, µειοδότρια προσφορά αναδείχθηκε από τη διαδικασία η προσφορά της επιχείρησης: «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε µέση έκπτωση προσφοράς: 43,36% και η δαπάνη του έργου κατά την προσφορά προέκυψε ,42, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Κανένας εκ των διαγωνιζοµένων δεν υπέβαλε ένσταση εντός της καθορισµένης προθεσµίας των πέντε ηµερολογιακών ηµερών από τη διενέργεια του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι τις Καλείται λοιπόν η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τα Πρακτικά της ηµοπρασίας του αναφερόµενου έργου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ..Ε.).» Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει τα πρακτικά της ηµοπρασίας (Πρακτικό ιενέργειας ιαγωνισµού πρώην ήµου Λινδίων της 21ης ) του αναφερόµενου έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού (πρώην) ήµου Λινδίων στο Τ.. Πυλώνας», όπου συµφώνως και µε την εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής ιεξαγωγής του 41,42 % 18

19 ιαγωνισµού αρ. πρωτ. 3/12089/518 / , αναδείχθηκε από την διαδικασία ως µειοδότρια προσφορά εκείνη της επιχείρησης: «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε µέση έκπτωση προσφοράς: 43,36% και η δαπάνη του έργου κατά την προσφορά προέκυψε ,42, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. ΘΕΜΑ 10 ο Απόφ. Αρ. 39/2011 Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων: Α. του Κ.Α.Ε που προέκυψε από τη µετάπτωση του 2010: 1. Επιστροφή καταβληθέντος τέλους στον κ.καρελλά ηµήτριος ποσό 674,88 Ευρώ 2. Τέλη κινητής τηλεφωνίας αντιδηµάρχου κ. Σακελλαρίου Παναγιώτης για το χρονικό διάστηµα από 16/12/2010 εως 15/1/2011 ποσό 90,97 Ευρώ 3. Τέλη κινητής τηλεφωνίας αντιδηµάρχου κ.καραγιάννη Σακελλάριου για το χρονικό διάστηµα από 12/12/2010 εως 11/01/2011 ποσό 57,88 Ευρώ 4. Προµήθεια Τ.Π..σε εκτέλεση της αριθµ.74475/10 χρηµατικής εντολής για σχολικούς τροχονόµους Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2010 ποσό 3,89 Ευρώ 5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Κήτσο Νικόλαο ποσό 116,55 Ευρώ 6. Τηλεφωνικά τέλη ήµου Ροδίων για το χρονικό διάστηµα από 16/10/2010 εως 15/12/2010 ποσό Ευρώ 7. Ασφάλειες αυτοκινήτων για τα οχήµατα της δηµοτικής ενότητας Πεταλουδών ποσό 4.235,63 Ευρώ 8. Τέλη κινητής τηλεφωνίας αντιδηµάρχου κ.γιαννακάκη για το χρονικό διάστηµα από 20/11/2010 εως 19/12/2010 ποσό 379,90 9. Τηλεφωνικά τέλη ήµου Ροδίων για το χρονικό διάστηµα από 1/11/2010 εως 30/11/2010 ποσό 111,50 Ευρώ. Β. «του Κ.Α.Ε. 00/6131, ποσού 7.100,00 ευρώ (Παρασκευά Χρυσοβαλάντου για τη σύµβαση έργου που την αφορά) «Σύµβαση µίσθωσης έργου λειτουργίας Κ.Ε.Π (πρώην ήµου Ιαλυσού), για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2011 έως και 31/08/2011.» (από αναβολή αρ. απ. 22/2011) (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών & Ταµείου-Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων αρ. πρωτ. 2/24726 / 2011 ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν του σώµατος την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου-Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων αρ. πρωτ. 2/24726 / 2011, και προτείνει την έγκριση των σχετικών διαθέσεων πιστώσεων. 19

20 Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου-Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων αρ. πρωτ. 2/24726 / 2011, ως ακολούθως: Α. του Κ.Α.Ε που προέκυψε από τη µετάπτωση του 2010: 1.Επιστροφή καταβληθέντος τέλους στον κ.καρελλά ηµήτριος ποσό 674,88 Ευρώ 2.Τέλη κινητής τηλεφωνίας αντιδηµάρχου κ. Σακελλαρίου Παναγιώτης για το χρονικό διάστηµα από 16/12/2010 εως 15/1/2011 ποσό 90,97 Ευρώ 3.Τέλη κινητής τηλεφωνίας αντιδηµάρχου κ.καραγιάννη Σακελλάριου για το χρονικό διάστηµα από 12/12/2010 εως 11/01/2011 ποσό 57,88 Ευρώ 4.Προµήθεια Τ.Π..σε εκτέλεση της αριθµ.74475/10 χρηµατικής εντολής για σχολικούς τροχονόµους Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2010 ποσό 3,89 Ευρώ 5.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Κήτσο Νικόλαο ποσό 116,55 Ευρώ 6.Τηλεφωνικά τέλη ήµου Ροδίων για το χρονικό διάστηµα από 16/10/2010 εως 15/12/2010 ποσό Ευρώ 7.Ασφάλειες αυτοκινήτων για τα οχήµατα της δηµοτικής ενότητας Πεταλουδών ποσό 4.235,63 Ευρώ 8.Τέλη κινητής τηλεφωνίας αντιδηµάρχου κ.γιαννακάκη για το χρονικό διάστηµα από 20/11/2010 εως 19/12/2010 ποσό 379,90 9.Τηλεφωνικά τέλη ήµου Ροδίων για το χρονικό διάστηµα από 1/11/2010 εως 30/11/2010 ποσό 111,50 Ευρώ. επίσης εγκρίνει την από αναβολή (αρ. απ. 22/2011) διάθεση πίστωσης: Β. του Κ.Α.Ε. 00/6131, ποσού 7.100,00 ευρώ (Παρασκευά Χρυσοβαλάντου για τη σύµβαση έργου που την αφορά) «Σύµβαση µίσθωσης έργου λειτουργίας Κ.Ε.Π (πρώην ήµου Ιαλυσού), για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2011 έως και 31/08/2011. ΘΕΜΑ 11 ο Απόφ. Αρ. 40/2011 Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων: 1.του Κ.Α.Ε.8122 ποσό 6.500,00 ευρώ (Ρούσσος Θεµιστοκλής) εξόφληση τιµολογίου για το έργο «ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων ιατρείου στο 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 14 / 27-04-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθμός: 10/20-04-2015 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015 και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Νέα Φιλαδέλφεια 31/5/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ηµάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.

ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ηµάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 15.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 10112 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 54/16.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 10/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη (24η) Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 30/8/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης /20-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43260/ )

Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43260/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 08 / 06 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2 / 43423 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 25 η /12-06-2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20 ης / έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20 ης / έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20 ης /09-10-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 663/2013 Απόφασης της Οικονομικής

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 663/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 209821/2065 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 21/10/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ.

Της από 21/10/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 21/10/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/21-10-2015 Αριθ. Απόφασης:633/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης:742 /24-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Κατάσταση αποφάσεων 8 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (25-2-2015) Σελίδα 1 από 5 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 63. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, για την καταβολή Προνοιακών σε βάρος του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή µη του πρακτικού για το υποέργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ηµοτικής

Έγκριση ή µη του πρακτικού για το υποέργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ηµοτικής 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή εβδόµη (27η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 18/9/2017 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015 Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28 η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 π.µ.,

Διαβάστε περισσότερα

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)»

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδ. : 85131 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες : Πατρός Αντώνιος Καραβόλια Χρύσα Ρόδος Παλαιολόγου Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14/03/2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 287 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0/0-0-05 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έλεγχος Τριµηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 18/9/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-2-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..21/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/7.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 17 Απριλίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 Αριθ. πρωτ. 428/16123 e-mail: oikepitr@pireasnet.gr ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Ελληνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 884

Διαβάστε περισσότερα

1. Με την υπ αριθµό 26/2013, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καισαριανής αποφασίστηκε οµόφωνα η παροχή πληρεξουσιότητας

1. Με την υπ αριθµό 26/2013, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καισαριανής αποφασίστηκε οµόφωνα η παροχή πληρεξουσιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 13/11.3.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 32/14 Περίληψη ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 20/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΣΤΩΞΕ-ΧΜΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΣΤΩΞΕ-ΧΜΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1033/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1033/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1033/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/18.09.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο: Έγκριση ανάθεση δικαστικών υποθέσεων στην Αντιγόνη Σ. Σωτηριάδου, δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1031/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1031/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1031/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 =========================

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: / ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: / ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 23.728/29-11-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εκµισθώσεις πηγών, βοσκοτόπων, καλλιεργήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα