ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Ιούλιος 2008

2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -1 ΟΔΗΓΙΑ 95/46/ΕΚ Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Επιδιωκόμενος σκοπός: εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας: εμπορευμάτων υπηρεσιών προσώπων κεφαλαίων ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 2

3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -2 Ν. 2472/1997 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιορισθεί. Το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: τα στατιστικά στοιχεία αυτά που αφορούν σε νομικά πρόσωπα 3

4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «Κοινά» «Ευαίσθητα» 4 Όσα δεν είναι ευαίσθητα. Ηεπεξεργασία κατ αρχήν επιτρέπεται φυλετική ή εθνική προέλευση πολιτικά φρονήματα θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση υγεία και κοινωνική πρόνοια ερωτική ζωή ποινικές διώξεις ή καταδίκες συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων Ηεπεξεργασία κατ αρχήν δεν επιτρέπεται

5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Κάθε εργασία που εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς καμία εξαίρεση Αυτοματοποιημένη ή μη Από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα περιλαμβανομένου του Δημοσίου ΑΡΧΕΙΟ Διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Το πρόσωπο που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας περιλαμβανομένου του Δημοσίου ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Το πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτου Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας περιλαμβανομένου του Δημοσίου 5

6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο Η επεξεργασία να γίνεται για σαφή και νόμιμο σκοπό Να είναι ακριβή και να ενημερώνονται Να είναι συναφή με το σκοπό της επεξεργασίας Να είναι πρόσφορα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της επεξεργασίας και όχι περισσότερα από όσα απαιτείται (αρχή της αναλογικότητας) Να εξασφαλίζεται το απόρρητο της επεξεργασίας 6

7 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -1 Συγκατάθεση του Υποκειμένου Δήλωση της βούλησης του υποκειμένου ότι δέχεται τα δεδομένα που το αφορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας. Η δήλωση βούλησης πρέπει να είναι: ελεύθερη συνειδητή ρητή σαφώς εκφρασμένη ειδική Η συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. 7

8 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -2 Εξαιρέσεις Συγκατάθεσης Δεν απαιτείται συγκατάθεση όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία: α) - για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο συμβάλλεται - για ενέργειες κατά το προσυμβατικό στάδιο μετά από αίτηση του υποκειμένου β) για την εκπλήρωση υποχρέωσης του υποκειμένου που επιβάλλεται από νόμο. γ) για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να συγκατατεθεί. δ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας. ε) για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας ή των αποδεκτών των δεδομένων, υπό τον όρο ότι το έννομο συμφέρον αυτό υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων. 8

9 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -1 Κάθε αρχείο, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει, πρέπει να γνωστοποιείται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφ εξής Αρχή) από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η γνωστοποίηση πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνει: την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας τη διεύθυνση εγκατάστασης του αρχείου το σκοπό της επεξεργασίας το είδος των δεδομένων το χρόνο τήρησης των δεδομένων τους αποδέκτες των δεδομένων τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος που χρησιμοποιείται και των μέτρων ασφαλείας του αρχείου (με έμφαση στην εξασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας) 9

10 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Εξαιρέσεις Γνωστοποίησης Εξαιρούνται της υποχρέωσης γνωστοποίησης οι επεξεργασίες δεδομένων που αφορούν: σε σχέση εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών σε πελάτες ή προμηθευτές και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν πρόκειται για: ασφαλιστικές εταιρίες εταιρίες εμπορίας πληροφοριών τράπεζες εταιρίες έκδοσης πιστωτικών καρτών σε μέλη ή εταίρους σωματείων, εταιριών ή ενώσεων προσώπων και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους σε δεδομένα υγείας από ιατρούς ή άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας τα οποία δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να τηρεί το απόρρητο αυτών στην άσκηση επαγγέλματος από συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές κ.λπ. εφόσον τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να τηρεί το απόρρητο αυτών στην απονομή της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας δικαστικών αρχών ή υπηρεσιών στο πλαίσιο απονομής δικαιοσύνης

11 ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ηεπεξεργασία επιτρέπεται κατ εξαίρεση μόνο μετά από άδεια της Αρχής Η άδεια χορηγείται μόνο υπό συγκεκριμένες περιοριστικά αναφερόμενες προϋποθέσεις Η άδεια ισχύει για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεωθεί μετά από νέα αίτηση 11

12 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει: Να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου Να καταστρέφει τα δεδομένα μετά το πέρας της επεξεργασίας Να εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων (οδηγία 1/2005 Αρχής) 12

13 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με τα δεδομένα άλλου αρχείου Απαραίτητη η γνωστοποίηση στην Αρχή Απαιτείται άδεια της Αρχής: εάν αφορά σε ευαίσθητα δεδομένα εάν χρησιμοποιείται ενιαίος κωδικός αριθμός 13

14 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Δικαίωμα ενημέρωσης Δικαίωμα πρόσβασης Δικαίωμα αντίρρησης Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας 14

15 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να ενημερώσει το υποκείμενο κατά την έναρξη της επεξεργασίας στο στάδιο της συλλογής των δεδομένων για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας το σκοπό της επεξεργασίας τους αποδέκτες των δεδομένων την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης Ηενημέρωση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο σαφή και πρόσφορο. Εφόσον τα δεδομένα ενός αρχείου αφορούν μεγάλο αριθμό υποκειμένων (άνω των 1.000), η ενημέρωσή τους μπορεί να γίνει και δια του τύπου με απόφαση της Αρχής. Η υποχρέωση ενημέρωσης μπορεί να αρθεί με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. 15

16 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τις ακόλουθες πληροφορίες: όλα τα υπό επεξεργασία δεδομένα, που τον αφορούν την προέλευσή τους το σκοπό της επεξεργασίας τους αποδέκτες τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τη τυχόν διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση των δεδομένων που τον αφορούν την κοινοποίηση σε τρίτους, κάθε τυχόν διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης Ησχετική αίτηση πρέπει να απαντηθεί εντός 15 ημερών. Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των σχετικών εξόδων του υπεύθυνου επεξεργασίας, το ύψος της οποίας με απόφαση της Αρχής έχει ορισθεί στο ποσό των 58,69. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να αρθεί μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. 16

17 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Απαιτείται έγγραφο με συγκεκριμένο αίτημα για ενέργεια όπως διόρθωση, μη χρησιμοποίηση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Οφείλεται έγγραφη απάντηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στην οποία αναφέρονται: οι ενέργειες για την ικανοποίηση της αίτησης οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος Εάν η αίτηση ικανοποιηθεί, επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που κατέβαλε το υποκείμενο κατά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης. Εάν η αίτηση απορριφθεί, η απάντηση κοινοποιείται στην Αρχή. Υποσύνολο του δικαιώματος αντίρρησης είναι το δικαίωμα κάθε υποκειμένου να δηλώσει στην Αρχή ότι δεν επιθυμεί την επεξεργασία των δεδομένων του για λόγους marketing ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση. Η Αρχή τηρεί ειδικό αρχείο με τα στοιχεία αυτών των υποκειμένων και κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να το συμβουλεύεται και να απέχει από τέτοιου σκοπού επεξεργασία. 17

18 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αφορά αποκλειστικά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων που έχει σκοπό: την αξιολόγηση της προσωπικότητας ή / και της συμπεριφοράς την αποδοτικότητα στην εργασία την φερεγγυότητα την αξιοπιστία Αίτημα είναι η αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που είναι αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας. Το αίτημα απευθύνεται στο κατά περίπτωση αρμόδιο Δικαστήριο, ακόμη και αν δεν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις δικαστικής προστασίας. 18

19 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που προβλέπεται στο Σύνταγμα (άρθρο 9Α) και υπάγεται στο Υπ. Δικαιοσύνης Τέτοιες Αρχές έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη Ο Πρόεδρος είναι δικαστικός: Σύμβουλος Επικρατείας ή Αρειοπαγίτης Έχει 6 μέλη με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά Η ανανέωση των μελών γίνεται κατά το ήμισυ ανά διετία Έχει ευρύτατες κανονιστικές, ελεγκτικές και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, όπως: εκδίδει οδηγίες και κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή του νόμου ενεργεί ελέγχους σε αρχεία αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για παράβαση του νόμου χορηγεί τις άδειες που προβλέπονται στο νόμο Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Αρχές των άλλων κρατών μελών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Οι εκπρόσωποι των Αρχών των κρατών μελών, συγκροτούν την Ομάδα του άρθρου 29 της Οδηγίας που λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής της Ε.Ε. και γνωμοδοτικό για την εφαρμογή της και το επίπεδο προστασίας των πολιτών. 19

20 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 20

21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 2076/1992: Ενσωμάτωση της 2 ης τραπεζικής οδηγίας όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2000/12/ΕΚ. (αντικαταστάθηκε από τον Ν. 3601/07) 3601/2007: Ενσωμάτωση στην Ελληνική τραπεζική νομοθεσία των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ: Μία από τις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι «η συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών» Οι αιτούντες δάνειο ή πίστωση υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη και ακριβή πληροφόρηση για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής του ικανότητας Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αξιολογούν τυχόν άρνηση παροχής τέτοιων πληροφοριών 21

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οδηγία 95/46/ΕΚ: Προστασία των Φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Νόμος 2472/1997: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ΣΚΟΠΟΣ Καταστατικό: Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία αποσκοπούν: στην προαγωγή και προστασία του θεσμού της πίστης και στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών στην στήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες είναι σχετικές με την προαγωγή, εκσυγχρονισμό και εξέλιξη της τραπεζικής επιχείρησης και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας 22 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής Αρχή): «Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων με αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και τελικά η προστασία της εμπορικής πίστης και η εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών»

23 ΑΡΧΕΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΣΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΔ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΚΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ 23

24 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΣΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή στους αποδέκτες επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο της φερεγγυότητας: Φυσικών Προσώπων Νομικών Προσώπων 24

25 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΟΣ Γνωστοποίηση στην Αρχή Απόφαση Αρχής 109/1999 Εξαίρεση από την Συγκατάθεση Ενημέρωση των πολιτών μέσω του Τύπου Η επεξεργασία των ΣΟΣ είναι «απολύτως αναγκαία» ενώ η προστασία της εμπορικής πίστης, στη σύγκριση με τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων, μπορεί να θεωρηθεί ότι «υπερέχει προφανώς» {απόφαση Αρχής 109/1999 (24/2004), ΦΕΚ 684/Β/ } 25

26 ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΗΚ/ΚΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

27 ΣΤΕΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ - ΣΟΣ ΕΤΠΘ 234/ ΚΑΝΟΝΑΣ: Εφόσον εκδοθούν σε διάστημα 12 μηνών ακάλυπτες επιταγές συνολικού ποσού άνω των 1.000, επιβάλλεται στέρηση βιβλιαρίου επιταγών για τουλάχιστον 12 μήνες. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Ακάλυπτη επιταγή εφόσον εξοφληθεί εντός της προθεσμίας για τη εμφάνιση προς πληρωμή δεν αναγγέλλεται. Σφράγιση και αναγγελία σε 12 μήνες: Επιταγών συνολικού ποσού έως : Διαγραφή με την εξόφληση Επιταγών συνολικού ποσού > : 1 έτος στέρηση Επιταγών συνολικού ποσού > : 2 έτη» Επιταγών συνολικού ποσού > : 3 έτη» Σημείωση: (1) Το διοικητικό μέτρο εξαλείφεται όταν τακτοποιηθούν οι οφειλές και παρέλθει ο ανωτέρω χρόνος στέρησης (2) Οι διαγραφές πραγματοποιούνται εφόσον η ΟΜ δεν έχει στέρηση βιβλιαρίου επιταγών και δεν έχει άλλα στοιχεία που διαγράφονται σε μεταγενέστερο χρόνο. 27

28 ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΣΟΣ Επιταγές Συναλλαγματικές Καταγγελίες συμβάσεων δανείων Διαταγές Πληρωμής 3 5 Κατασχέσεις / Επιταγές του Ν.Δ Προγράμματα Πλειστηριασμών Διοικητικές Κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις 7 15 ΕΤΗ 28

29 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΣΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Εξόφληση / τακτοποίηση αποδεδειγμένα όλων των οφειλών Μη ύπαρξη δεδομένου που διαγράφεται σε μεταγενέστερο χρόνο Να έχει παρέλθει ο χρόνος στέρησης βιβλιαρίου επιταγών ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ Τα δεδομένα διαγράφονται με την πάροδο 15 ετών Τα δεδομένα διαγράφονται με την πάροδο 10 ετών εφόσον εντωμεταξύ δεν έχει εισαχθεί νέο δεδομένο στο σύστημα ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΟΣΩΝ Μόνον έως τρεις (3) επιταγές ή/και συναλλαγματικές συνολικού ποσού έως για τις οποίες έχει παρέλθει η ημ/νία στέρησης βιβλιαρίου επιταγών Μόνον έως πέντε (5) επιταγές ή/και συναλλαγματικές συνολικού ποσού έως για τις οποίες έχει παρέλθει η ημ/νία στέρησης βιβλιαρίου επιταγών Με την εξόφληση παύουν να εμφανίζονται Με την εξόφληση παύουν να εμφανίζονται μετά την πάροδο 24 μηνών 29

30 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΣΣΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή στους αποδέκτες επαρκούς πληροφόρησης για την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων * 30 * Επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο <

31 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΣΚ Γνωστοποίηση στην Αρχή Απόφαση 86/2002 Ενημέρωση δια του Τύπου και εξατομικευμένα στην Τράπεζα με την αίτηση Συγκατάθεση για την επεξεργασία ανά χορήγηση στην Τράπεζα με την αίτηση Ανάκληση συγκατάθεσης Η συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα Απόφαση Αρχής 68/2005: Ανακλήσεις συγκαταθέσεων τηρούνται σε διακριτό αρχείο για 12 μήνες 31

32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΣΣΚ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (< 2,5 εκ. ετήσιο τζίρο) Σύνολο οφειλής Π Ποσό δόσης Καθυστέρηση Α Αριθμός δόσεων Ενήμερο υπόλοιπο Σ Συχνότητα δόσεων Υπόλοιπο σε καθυστέρηση Σ Συνοφειλέτης / εγγυητής Ποσό έγκρισης / πιστωτικό όριο Ε Εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ: Σήμερα: 30 ημέρες μετά από εξόφληση / τακτοποίηση ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Συγκατάθεση του πελάτη 32

33 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΤΔ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: Η προστασία των πολιτών από πιθανή απάτη με χρήση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους που έχασαν 33

34 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΔ Γνωστοποίηση της Αρχής Απόφαση Αρχής 523/1999 Συγκατάθεση: εμπεριέχεται στη δήλωση απώλειας Ενημέρωση: δια του Τύπου κατ έτος / Τράπεζες / Αστυνομικά Τμήματα Απόφαση Αρχής 11/2006 : Έγκριση διαβίβασης αντίστοιχων στοιχείων από το σχετικό αρχείο ταυτοτήτων του Υπ. Εσωτερικών (πρώην Υπ. Δημόσιας Τάξης) 34

35 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ - ΣΤΔ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΘΕΙ Ή ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ / /2007 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Δημοσίας Τάξης) 35

36 ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ & ΩΦΕΛΕΙΑ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Αναζητήθηκαν Εμφανίσθηκαν ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ Αναζήτησης Εμφάνισης

37 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΣΕ - ΣΚΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή και η παροχή πληροφοριών για επιχειρήσεις, των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση για την αποδοχή καρτών ως μέσου πληρωμής, για τον περιορισμό της απάτης στα σημεία πώλησης αγαθών και υπηρεσιών (FRAUD ΚΑΡΤΩΝ) 37

38 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΚΣΕ Γνωστοποίηση και έγκριση Αρχής Απόφαση Αρχής 6/2006 Ενημέρωση επιχειρήσεων για τήρηση του αρχείου Για νέες συμβάσεις η ενημέρωση περιλαμβάνεται στη σύμβαση συνεργασίας Για συμβάσεις, που ίσχυαν κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη ενημέρωση από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για λογαριασμό των τραπεζών σε περίπου επιχειρήσεις Εξαίρεση από τη συγκατάθεση «...η επεξεργασία εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. Ε του ν. 2472/97, και ως εκ τούτου μπορεί να γίνει χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων, ως απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων των υποκειμένων, τα οποία άλλωστε επιδεικνύουν αντισυμβατική συμπεριφορά.» Τήρηση στοιχείων: 5 έτη 38

39 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΡΤΕΣ - ΣΚΣΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 01 Αποδοχή Καρτών που έχουν δηλωθεί ως Απολεσθείσες/Κλαπείσες 02 Παραχαραγμένες/ Παραποιημένες 03 Εικονικές Συναλλαγές 04 Παραβίαση Λοιπών Όρων Σύμβασης 05 Κοινά Σημεία Πώλησης (Common Point of Purchase) 06 Ξέπλυμα Χρήματος (Laundering) 07 Πτώχευση ή Αναγκαστική Διαχείριση 08 Αλλοίωση Ποσών των Συναλλαγών 09 Αυτοχρηματοδότηση 10 Σπάσιμο Συναλλαγών 11 Ανακριβείς Αιτήσεις Χορήγησης Κάρτας 12 Ανακριβείς Αιτήσεις Συνεργασίας με Acquirer 13 Εικονική Έγκριση 14 Μεγάλος Αριθμός Αντιλογισμών / Αμφισβητήσεων (Charge Backs) 39

40 ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Εξυπηρέτηση πολιτών Γραφεία: Μασσαλίας 1, Αθήνα Αλαμάνας 1, Μαρούσι Διαδίκτυο: (273 επισκέψεις ημερησίως) Μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου: ( κλήσεις / 2007) 40

41 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Αιτήσεις Επισκέψεις 41 Δωρεάν παροχή υπηρεσιών στους πολίτες

42 U N I V E R S I T Y ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 ο ΣΤΑΔΙΟ 2 ο ΣΤΑΔΙΟ 3 ο ΣΤΑΔΙΟ 4 ο ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ WORK FLOW περιπτώσεις αιτήσεων με 1 ή περισσότερες πλαστογραφίες 85 περιπτώσεις υποβολής πλαστών δικαστικών αποφάσεων από 31 άτομα 100 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία. Οι υπόλοιπες προετοιμάζονται. 50 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο. 32 έχουν ήδη εκδικαστεί. 29 καταδίκες με ποινές φυλάκισης έως 24 μήνες

43 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 43

44 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Εν λειτουργία Υπό ανάπτυξη Δεν υπάρχει ιδιωτικό γραφείο Δεν υπάρχει πληροφόρηση 44 Πηγή: Global Credit Bureau Program και Doing Business Report, World Bank, 2008

45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ TRIBUNAL SUPREMO ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (ΥΠΟΘΕΣΗ C-238/05) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ «Αρχεία περί της φερεγγυότητας και της καθυστερήσεως πληρωμών μπορούν κατ αρχήν να βελτιώσουν τη λειτουργία της προσφοράς πιστώσεων, μειώνοντας τον κίνδυνο μη εξοφλήσεως εκ μέρους των δανειοληπτών.... αν τα πιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο, λόγω απουσίας πληροφοριών, θα έχουν την τάση να τον εντάσσουν στον υπολογισμό του κόστους δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μικρότερο κίνδυνο μη εξοφλήσεως της οφειλής, οι οποίοι, αναγκάζονται να υποβληθούν σε μεγαλύτερες δαπάνες... Αυτά τα αρχεία μπορούν κατ αρχήν να μετριάσουν την τάση αυτή.» 45

46 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤτΕ ΓΙΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Έκθεση Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος 2005 «Τα πληροφοριακά συστήματα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ επιτελούν απαραίτητο έργο για το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατ επέκταση για την Ελληνική Οικονομία. Η σημασία του έργου αυτού υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι αυτό συμβάλλει αφενός στην αποφυγή της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και αφετέρου στη μείωση των επισφαλειών των τραπεζών και τον περιορισμό του λειτουργικού τους κόστους, βελτιώνοντας έτσι τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων.» 46

47 «Η Fitch θεωρεί την παρουσία Γραφείου Πίστης με ευρεία συμμετοχή ως θετικό στοιχείο για την Ελληνική αγορά. Η Fitch χαρακτηρίζει σημαντική αδυναμία τα περιορισμένα ιστορικά στοιχεία του αρχείου θετικών πληροφοριών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σε σύγκριση με αντίστοιχα αρχεία περισσότερο ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών αγορών στη στεγαστική πίστη. Θεωρεί όμως πολύ πιθανή την ενδυνάμωση της θετικής επίδρασής της με την πάροδο του χρόνου καθώς το αρχείο της θα εμπλουτίζεται με ιστορικά στοιχεία.» 47

48 48 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

49 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ / ΑΡΣΕΩΝ - ΣΣΚ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ * Ιαν-05 Φεβ-05 Μαρ-05 Απρ-05 Μαϊ-05 Ιουν-05 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ Ιουλ-05 Αυγ-05 Σεπ-05 Οκτ-05 Νοε-05 Δεκ-05 Ιαν-06 8 Δεκ Οκτ Ανάκληση Συγκατάθεσης Διαγραφή Κινδύνων Αρχείο Ανακλήσεων 12μηνη τήρηση Φεβ-06 Μαρ-06 Απρ-06 Μαϊ-06 ΑΡΣΕΙΣ Ιουν-06 Ιουλ-06 Αυγ-06 Σεπ-06 Οκτ-06 Νοε-06 Δεκ * Μηνιαίος Μ.Ο. 5μήνου Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται οι ανακλήσεις και άρσεις που γίνονται στις τράπεζες Μαρ-08

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Μάιος 2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα Πρϋπόθεση της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Σ.Ε ΤΜΗΜΑ 22Δ101 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΘΕΜΑ: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Σ.Ε ΤΜΗΜΑ 22Δ101 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΘΕΜΑ: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Σ.Ε ΤΜΗΜΑ 22Δ101 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑ 1.1 ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 25/2004 ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ. Η κατά κατηγορία διατήρηση των πληροφοριών στο αρχείο της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» έχει ως εξής :

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 25/2004 ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ. Η κατά κατηγορία διατήρηση των πληροφοριών στο αρχείο της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» έχει ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 876 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 25/2004 ΘΕΜΑ: Κανόνες κατηγοριοποίησης δεδοµένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ Α. ιατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΟΝ ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ '/ & > ιμ Β ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, 2016/679 ΕΕ (GDPR)» Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 193 /2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 193 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 27-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8283/27-12-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/470/23-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001 Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3297-1/23-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3086/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2011

Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3086/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3086/03-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/468/23-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τμήμα χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής επιστήμης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τμήμα χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής επιστήμης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής επιστήμης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Η Τ Η Σ Τ Ε Ι Ρ Ε Σ Ι Α Σ Α.Ε. Σ Τ Η Ν Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 22-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/22-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools 1 Σκοπός Ο παρών Κανονισμός θεσπίζει την εφαρμογή του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3471/2006 και 3917/2011). Στα πλαίσια αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2853-1/22-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3129-1/09-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1668/09-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΏΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΏΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΏΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο Ν.2472/1997 περί προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/987/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/987/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/987/13-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) Στοιχεία Μισθωτή Πλήρης Νομική Επωνυμία Διακριτικό Τίτλος Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Τηλ. Fax No. Διεύθυνση Εργοστασίων, Υποκαταστημάτων Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1166/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1166/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2011 5 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-02-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1166/14-02-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/την αιτητή/τρια (1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) Στοιχεία Μισθωτή Πλήρης Νομική Επωνυμία Διακριτικό Τίτλος Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Τηλ. Fax No. Διεύθυνση Εργοστασίων, Υποκαταστημάτων Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ (Ι)του (Ι) του 2003 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ (Ι)του (Ι) του 2003 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 138(Ι)του 2001 37(Ι) του 2003 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2806/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2806/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2015 Αθήνα, 15-05-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2806/15-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8248/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 195/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8248/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 195/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-12-2014 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8248/31-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 195/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5060/20-07-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 19/07/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014 Αθήνα, 02-10-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/576-2/02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΠ-Γ6 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-12-2014 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/1136-1/18-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6338-1/23-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/28-09-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8246/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 193/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8246/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 193/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-12-2014 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8246/31-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 193/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

18 Ιανουαρίου, 2010. Άρθρο 1. Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών

18 Ιανουαρίου, 2010. Άρθρο 1. Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών Σχέδιο νόµου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ, ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» όπως ψηφίστηκε επί της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/662-1/08-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/28-09-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 124/2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίου Σχετ.: Η με αριθμ.πρωτ.83942/ εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίου Σχετ.: Η με αριθμ.πρωτ.83942/ εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 28-7-2017 Αριθμ.πρωτ.872 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-03-2012 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/05-03-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 /2012 Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Σε εφαρμογή τα P.O.S. Όλη η εγκύκλιος

Σε εφαρμογή τα P.O.S. Όλη η εγκύκλιος Σε εφαρμογή τα P.O.S. Όλη η εγκύκλιος Την απαλλαγή από πιθανά πρόστιμα υπόχρεων που έχουν υποβάλλει αίτημα για απόκτηση POS και δεν τους έχει δοθεί για λόγους που ανάγονται στην τράπεζα προβλέπει μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/01-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2483-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 105(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα