ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Φεβρουαρίου Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού"

Transcript

1 Cosmote (CR) Tel (9.3200, , , , ) February March April May June July August September October November December 2003 February March x ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Φεβρουαρίου 2003 Ανάλυση: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: Ανάλυση Πωλήσεων Οµίλου COSMOTE Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Σύµφωνα µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου για το σύνολο του 2002 (βάσει Λογιστικών Προτύπων Η.Π.Α., US GAAP), ο κύκλος εργασιών έφτασε τα εκατ., εµφανίζοντας αύξηση της τάξης του 30% σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσµατα του Οµίλου κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα των προβλέψεών µας, µε την αύξηση του κύκλου εργασιών να αποδίδεται κυρίως στην κατά 35,1% αύξηση των εσόδων από αερόχρονο, καθώς και στην κατά 42,4% αύξηση των εσόδων από τέλη διασύνδεσης. Τιµή Μετοχής (26/02/03) 9,24 Αριθµός Μτχ (εκατ.) 330,14 Χρηµ. Αξία (σε εκ. ) 3,05 Μ. Ηµ. Ογκ. (τµχ) Free Float (<5%) 15,96% Max 52 εβδ. 11,02 Min 52 εβδ. 7,90 Απόδοση Μετοχής (%) Μεταβολή Έσοδα από: Μηνιαίες Συνδροµές ,12% % του Συνόλου 15,39% 12,48% Αερόχρονο ,06% % του Συνόλου 39,58% 41,24% Τέλη ιασύνδεσης ,35% % του Συνόλου 27,79% 30,52% SMS ,24% % του Συνόλου 10,81% 10,78% Περιαγωγή ,53% % του Συνόλου 2,94% 2,65% Πωλήσεις Συσκευών ,64% % του Συνόλου 3,44% 2,29% Λοιπά ,00% % του Συνόλου 0,04% 0,03% Σύν. Κύκλου Εργασιών ,61% Επισηµαίνουµε ότι τα συνολικά έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 31%, αντιπροσωπεύοντας το 98% των συνολικών εσόδων της εταιρίας, σε σχέση µε 96,5% το Μήνα -6,48 12 Μήνες -8,88 Αρχή Έτους -1,49 Τα αποτελέσµατα του Οµίλου Cosmote κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά, µε την ποιότητα των εσόδων να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό αποτυπώνουν και οι δύο βασικοί δείκτες, της µέσης µηνιαίας χρήσης ανά πελάτη σε λεπτά (AMOU) και του µέσου µηνιαίου εσόδου ανά πελάτη (ARPU), οι οποίοι παρουσιάστηκαν σηµαντικά βελτιωµένοι, µε το µεν πρώτο να προσεγγίζει τα 98 λεπτά (από 90 λεπτά πέρσι) και το δεύτερο να κινείται ελαφρώς αυξηµένος στα 30. Με δεδοµένο ότι η αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει εισέλθει στο στάδιο της ωρίµανσης και δεν αναµένεται σηµαντική ανάπτυξη στα επόµενα χρόνια, η αύξηση στη χρήση υπηρεσιών φωνής θα αντιπροσωπεύσει τον κύριο µοχλό ανάπτυξης των εταιριών του κλάδου. Σηµαντική είναι η συνεισφορά των εσόδων από υπηρεσίες δεδοµένων, (γραπτά µηνύµατα SMS, υπηρεσίες WAP), τα οποία αντιπροσωπεύουν 12% περίπου των συνολικών εσόδων από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, και τα οποία ενισχύθηκαν κατά 29,24% σε ετήσια βάση. Πορεία Τιµής Μετοχής (52 εβδοµάδων) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαµορφώθηκαν στα 520,5 εκατ. ενισχυµένα κατά 27,5% µε το περιθώριο να κινείται στα 43,3% έναντι 44,1% πέρσι. Η µείωση των περιθωρίων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τελών διασύνδεσης 1, κατά 103,4% σε ε- τήσια βάση, ενώ αν εξαιρέσουµε την επίδραση των νέων τελών διασύνδεσης, το περιθώριο κέρδους EBITDA παρουσιάζεται βελτιωµένο στα 47,1%. Τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου, εξαιρουµένων των τελών διασύνδεσης, κινήθηκαν συγκρατηµένα ανοδικά (+15,63%) σε σχέση µε το ρυθµό αύξησης του κύκλου εργασιών. Σε αυτό (σε εκ.) Πωλήσεις EBITDA Κ.Π.Φ. Κ/Μ (µ.φ.δ.µ.) P/Ε P/BV P/Sales EV / EBITDA 2001A 926,9 408,4 292,0 0,53 17,52 8,80 3,29 8,33 13, Α 1.201,3 520,5 361,7 0,70 13,27 5,93 2,54 6,53 29, Π 1.346,5 579,4 397,6 0,76 12,14 4,46 2,27 5,76 29, Π 1.454,4 622,8 422,8 0,81 11,46 3,57 2,10 5,37 26,60 ROE % ΦΑΣΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Μέλος της Αγοράς Παραγώγων Καποδιστρίου 28, Αθήνα Τηλ: , Fax: Τµήµα Ανάλυσης

2 Έξοδα: Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων Μεταβολή ιασύνδεσης 92,59 188,36 103,43% % του Συνόλου 17,86% 27,67% Κόστος Πωληθέντων 46,65 44,13-5,40% % του Συνόλου 9,00% 6,48% Αµοιβές Προσωπικού 48,15 55,66 15,60% % του Συνόλου 9,29% 8,18% Επ. & Συντ. ικτύου 75,85 111,44 46,91% % του Συνόλου 14,63% 16,37% ιανοµής 169,96 181,05 6,53% % του Συνόλου 32,78% 26,59% Μάρκετινγκ 25,90 37,72 45,65% % του Συνόλου 4,99% 5,54% ιοίκησης 37,65 49,80 32,28% % του Συνόλου 7,26% 7,31% Προβλέψεις 21,75 12,71-41,59% % του Συνόλου 4,20% 1,87% Σύν. Λειτ. Εξοδ. 518,50 680,86 31,31% Σηµείωση 1: Τα αποτελέσµατα της Cosmote (όπως και των υπολοίπων εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα) επηρεάστηκαν από την εφαρµογή στις αρχές του 2002 των τελών διασύνδεσης µεταξύ εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Η συµφωνία αυτή προβλέπει ότι η κάθε εταιρία κινητής τηλεφωνίας θα λαµβάνει τέλος διασύνδεσης για κάθε κλήση που προέρχεται από την αντισυµβαλλόµενη της εταιρία κινητής και τερµατίζεται στο δίκτυο της. Η προηγούµενη συµφωνία προέβλεπε ότι κάθε εταιρία κινητής θα λογίζει στα έσοδά της το σύνολο της χρέωσης που αντιστοιχεί σε κλήσεις οι οποίες ξεκινούν από το δίκτυό της και κατευθύνονται σε άλλο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. συνέβαλε η χαµηλή αύξηση (+6,5%) των εξόδων διανοµής (περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τις δαπάνες για επιδοτήσεις συσκευών) τα οποία αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος (26%) των συνολικών εξόδων, ενώ σηµαντική αύξηση παρουσίασαν οι δαπάνες για διαφήµιση και ε- πισκευές και συντήρηση του δικτύου του Οµίλου. H θυγατρική της Cosmote στην Αλβανία, AMC, συµµετείχε στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών κατά 8,4% και στα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) κατά 12,9%. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,4%, φτάνοντας στα 101,3 εκατ., λόγω κυρίως της ε- νίσχυσης της πελατειακής βάσης της εταιρίας, η οποία στο τέλος του 2002 αριθµούσε πελάτες. Επισηµαίνουµε ότι η αύξηση των εσόδων της εταιρίας όπως απεικονίζεται στο τοπικό νόµισµα ανήλθε σε 19% περίπου. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα 66,8 εκατ. µε το περιθώριο να κινείται στα επίπεδα του 66% (από τα υψηλότερα στην Ευρώπη). Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία στο τέλος του 2002 υπολογίζεται σε 27,4% περίπου σε σχέση µε 12,6% το προηγούµενο έτος και έναντι 7% της διείσδυσης της σταθερής τηλεφωνίας στη χώρα. Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε 229,9 εκατ. ενισχυµένα κατά 32,1% σε ετήσια βάση, παρά τη σηµαντική αύξηση των αποσβέσεων (+29,2%), και τα υψηλότερα χρηµατοοικονοµικά έξοδα κατά 10 εκατ. περίπου. Ο υψηλότερος ρυθµός αύξησης των καθαρών κερδών σε σχέση µε το EBITDA οφείλεται στο χαµηλότερο πραγµατικό συντελεστή φορολόγησης (effective tax rate 34,77%) κατά το 2002 σε σχέση µε την περσινή περίοδο (38,43%). Η Εταιρία ανακοίνωσε ετήσια αύξηση κατά 19% της συνδροµητικής της βάσης για το 2002 µε τους πελάτες να φτάνουν τους Κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2002 η Cosmote πραγµατοποίησε νέες συνδέσεις (88% καρτοκινητά και 11,9% µε συµβόλαιο), ενώ σε όλη τη διάρκεια του 2002 οι νέοι πελάτες της εταιρίας έφτασαν τους Συνολικά οι χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι και αποτελούν το 55,8% της πελατειακής βάσης, ενώ οι συνδροµητές µε συµβόλαιο ανέρχονται σε (44,2%). Οι ενοποιηµένες επενδύσεις της εταιρίας για το 2002 ανήλθαν σε 286,2 εκατ. περίπου και περιλαµβάνουν την ανάπτυξη και βελτίωση της χωρητικότητας και της ποιότητας του δικτύου της τόσο στην Ελλάδα όσο και την Αλβανία (σύνολο επενδύσεων δικτύου 238,5 εκατ.), την απόκτηση επιπλέον φάσµατος 2ης γενιάς ( 38,2 εκατ.), την απόκτηση της άδειας LMDS ( 9,5 εκατ.), καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Στα τέλη του 2002, η Εταιρία προχώρησε στην έκδοση 3ετούς κοινοπρακτικού δανείου ύψους $ 420 εκατ., ($ 280 εκατ. θα χορηγηθούν υπό τη µορφή δανείου τακτής λήξης, ενώ το υ- πόλοιπο ποσό των 140 εκατ. δολαρίων θα χορηγηθεί µε τη µορφή ανακυκλούµενης πίστωσης) µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 350 εκατ. ευρώ, και για την χρηµατοδότηση των γενικών επιχειρηµατικών αναγκών της Cosmote. Το συγκεκριµένο δάνειο αποτελούσε το µοναδικό πολυετούς διάρκειας που χορηγήθηκε σε ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή εταιρία µέσα στο 2002, καθώς οι διεθνείς τράπεζες αποφεύγουν να χορηγούν δάνεια διάρκειας άνω του ενός έτους σε εταιρίες του συγκεκριµένου κλάδου. Η Αγορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα στο τέλος 2002 Στοιχεία εκεµβρίου 2002 Σύνολο Πελατών Νέες Συνδέσεις % Vodafon-Panafon ,8 Σύνδ. µε Συµβόλαιο ,19 Καρτοκινητή Σύνδεση ,41 Stet Hellas ,21 Σύνδ. µε Συµβόλαιο ,78 Καρτοκινητή Σύνδεση ,05 Cosmote ,95 Σύνδ. µε Συµβόλαιο ,04 Καρτοκινητή Σύνδεση ,53 Σύνολο Τµήµα Ανάλυσης 2

3 Επενδυτική Αξιολόγηση Cosmote: Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 2002 Η Cosmote αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη 3η εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη, ξεπερνώντας µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τους ανταγωνιστές της σε επίπεδο µεριδίων συνδροµητών (38% στο τέλος του 2002). Οι σηµαντικοί ρυθµοί ανάπτυξης των οικονο- µικών αποτελεσµάτων της Cosmote, αποδίδονται κυρίως στη συνεχή ανάπτυξη της πελατειακής βάσης της, και στην αύξηση της χρήσης από τους πελάτες µε συµβόλαιο ενώ σηµαντική είναι η συνεισφορά της θυγατρικής στην Αλβανία AMC. Η επιτυχηµένη πορεία της Εταιρίας οφείλεται στην πελατοκεντρική φιλοσοφία και απλή τιµολογιακή πολιτική που υιοθέτησε από την αρχή της δραστηριοποίησής της, µε αποτέλεσµα τη σταθερή προσέλκυση της πλειοψηφίας των νέων συνδροµητών στην Ελληνική αγορά. Για το 2003 η Εταιρία αναµένεται να διατηρήσει διψήφιο ρυθµό ανάπτυξης κύκλου εργασιών λόγω της περαιτέρω αύξησης των συνδροµητών, της προσφοράς νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, της επέκτασης στα Βαλκάνια µέσω της AMC και της αµοιβής που θα λαµβάνει από την µητρική Εταιρία ΟΤΕ για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της στην κινητή τηλεφωνία της Βουλγαρίας και της Π.Γ..Μ.. Καθώς ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει πλέον προχωρήσει στη φάση της ωρίµανσης, αναµένεται να υπάρξει µια συγκράτηση των ρυθµών ανάπτυξης των συνδροµητών και κατά συνέπεια της βασικής αιτίας για την αύξηση των εσόδων της Εταιρίας για τα επό- µενα έτη. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία σχεδιάζει και παρουσιάζει διαρκώς νέα προϊόντα και υ- πηρεσίες προστιθέµενης αξίας επιδιώκοντας τη µεγιστοποίηση της χρήσης από τους συνδροµητές της. Επιπλέον, θετικά θα επηρεάσει τα αποτελέσµατα της η αµοιβή (management fee) την οποία θα λαµβάνει για τη διαχείριση των εταιριών κινητής τηλεφωνίας του Οµίλου ΟΤΕ στο ε- ξωτερικό, η οποία καθορίστηκε ως ποσοστό 5% επί του τζίρου των εταιριών αυτών. Βασική προϋπόθεση για την αµοιβή αποτελεί η επίτευξη συγκεκριµένων στόχων (EBITDA περίπου 40%). Η Εταιρία διαπραγµατεύεται µε έναν από τους χαµηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρίες, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητά της. Ισολογισµός 2001 A % του 2002 A % του 2003 E % του 2004 E % του ιαθέσιµα ,53% ,17% ,37% ,89% Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,18% ,26% ,27% ,31% Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού ,26% ,57% ,76% ,16% Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας (Καθ. Αξία) ,43% ,95% ,94% ,84% Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (Καθ. Αξία) ,96% ,99% ,07% ,73% Μεταβολή 9,48% 4,89% 4,07% Goodwill, (Καθ. Αξία) ,63% ,06% ,00% ,08% Σύνολο Ενεργητικού Μεταβολή 11,25% 7,21% 15,84% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,52% ,60% ,83% ,50% Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,74% ,09% ,73% ,60% Μακροπρόθεσµος ανεισµός - 0,00% ,24% ,96% ,36% Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,66% ,85% ,37% ,66% ικαιώµατα Μειοψηφίας ,08% ,23% ,12% ,88% Σύνολο Παθητικού Μεταβολή 11,25% 7,21% 15,84% Πηγή: Ιστορικά Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου Cosmote & Εκτιµήσεις Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ (βάσει Λογιστικών Προτύπων Η.Π.Α.) 2003 Τµήµα Ανάλυσης 3

4 Αποτελέσµατα Χρήσης Έσοδα από: 2001 Α % του 2002 Α % του 2003 E % του 2004 E % του Μηνιαίες Συνδροµές ,39% ,48% ,86% ,07% Μεταβολή 5,12% -2,53% 0,17% Αερόχρονο ,58% ,24% ,85% ,66% Μεταβολή 35,06% 11,01% 10,14% Τέλη ιασύνδεσης ,79% ,52% ,82% ,16% Μεταβολή 42,35% 13,19% 5,73% SMS ,81% ,78% ,83% ,59% Μεταβολή 29,24% 33,36% 6,03% Περιαγωγή ,94% ,65% ,72% ,77% Μεταβολή 16,53% 15,00% 50,00% Πωλήσεις Συσκευών ,44% ,29% ,89% ,71% Μεταβολή -13,64% -7,29% -2,73% Λοιπά 409 0,04% 409 0,03% 471 0,03% 565 0,04% Μεταβολή 0,00% 15,00% 20,00% Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μεταβολή 29,61% 12,08% 8,01% Λειτουργικά Έξοδα ,29% ,68% ,97% ,18% Μεταβολή 30,49% 12,66% 8,40% EBITDA Μεταβολή 28,48% 11,32% 7,49% Περιθώριο EBITDA 44,06% 43,32% 43,03% 42,82% Αποσβέσεις Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Κέρδη προ Φόρων Μεταβολή 23,87% 9,92% 6,34% Φόροι ικαιώµατα Μειοψηφίας Καθαρά Κέρδη Μεταβολή 32,06% 9,26% 5,94% Περιθώριο Καθαρών Κερδών 18,78% 19,14% 18,66% 18,30% ARPU/month (EUR) 29, ,2 30,8 AMOU (min) 89, Πηγή: Ιστορικά Αποτελέσµατα Χρήσης Οµίλου Cosmote & Εκτιµήσεις Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ (βάσει Λογιστικών Προτύπων Η.Π.Α.) 2003 Τµήµα Ανάλυσης 4

5 Οι παρατιθέµενες ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση των πελατών της ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν, ούτε δύνανται να εκληφθούν ως, προσφορά, συµβουλή ή προτροπή προς πώληση, αγορά ή διακράτηση εισηγµένων στο ΧΑΑ µετοχών. Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται ως αξιόπιστες, των οποίων όµως δεν µπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια και πληρότητα. Σηµειώνεται ότι η ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ ενδέχεται να προβαίνει σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων ως άνω εταιρειών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. Η ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος Τµήµα Ανάλυσης 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA Ομίλου στο 35,1% Ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας - Μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Σταθερές λειτουργικές ταμειακές ροές στα 1,3 δισ. το δωδεκάμηνο του. Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Λειτουργική κερδοφορία παρά τη μεγάλη μείωση στο κύκλο εργασιών o Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 253 εκατ. καθαρά κέρδη Μικρότερη μείωση εσόδων, μόλις 5,1%, καθώς συνεχίζεται η βελτίωση των επιδόσεων Αύξηση στο 36,4% του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 94 εκατ., αυξημένα κατά 24,3% Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές - Προσαρμοσμένες Ροές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη Δ Τριμήνου και 30% το Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πάνω από το στόχο, στα 583 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα o Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας o Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ COSMOTE VODAFONE ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Druckfarben. 30 Μαρτίου 2004. Τιµή (29/03/2004) 1,82

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Druckfarben. 30 Μαρτίου 2004. Τιµή (29/03/2004) 1,82 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (29/03/2004) 1,82 Druckfarben Τιµή Στόχος (DCF EVA) 2,25 Κλάδος: Χονδρικού

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 ΟΤΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Πλαστικά Θράκης. Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2005. Τιµή (2/8/2005) 1,15. Τιµή Στόχος 1,61. Κλάδος: Πλαστικών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Πλαστικά Θράκης. Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2005. Τιµή (2/8/2005) 1,15. Τιµή Στόχος 1,61. Κλάδος: Πλαστικών Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Πλαστικά Θράκης Τιµή (2/8/2005) 1,15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα