Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest"

Transcript

1 Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό τριών (3) συνδέσεων συνολικά στα Εταιρικά Προγράµµατα της ΤΙΜ και παρέχονται σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους της Αίτησης στα Εταιρικά Προγράµµατα που ο συνδροµητής έχει αποδεχθεί και υπογράψει. Στα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit ισχύουν οι ακόλουθες βασικές χρεώσεις και υπηρεσίες που αναλυτικά προσδιορίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 1. Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα Benefit Benefit Benefit plus Benefit 60 Benefit 100 Benefit 200 Benefit 300 Benefit 600 Benefit 1000 Μηνιαίο Πάγιο 7,00 22,60 15,90 18,50 28,50 39,50 74,00 114,00 ωρεάν Χρόνος Οµιλίας (λεπτά) εν παρέχεται Απεριόριστες Ενδοεταιρικές Μονάδα χρέωσης 1 δευτ. 1 δευτ. 1 δευτ. 1 δευτ. 1 δευτ. 1 δευτ. 1 δευτ. 1 δευτ. Ελάχιστος χρόνος χρέωσης 30'' 30'' 30'' 30'' 30'' 30'' 30'' 30'' Χρεώσεις Εθνικών κλήσεων µετά την κατανάλωση του ωρεάν Χρόνου Οµιλίας Κλήσεις προς Ενδοεταιρικά κινητά Κλήσεις προς ΤΙΜ 0,0020 /δευτ 0,1214 /λεπτό 0,0024 /δευτ 0,1428 /λεπτό Κλήσεις προς κινητά Vodafone, Cosmote, Q-Telecom Κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 0,0033 /δευτ 0,1999 /λεπτό 0,0020 /δευτ 0,1214 /λεπτό Απεριόριστες 0,0038 /δευτ 0,2280 /λεπτό Τα ωρεάν λεπτά οµιλίας, όπου αυτά παρέχονται, αφορούν µόνο σε εθνικές κλήσεις προς ΤΙΜ, Vodafone, Cosmote, Q Telecom, OTE και άλλα σταθερά δίκτυα. Εάν ο συνολικός αρχικός ωρεάν χρόνος οµιλίας (όπου αυτός παρέχεται) δεν καταναλωθεί εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχεί, δεν µεταφέρεται σε επόµενο µήνα. Οι ενδοεταιρικές κλήσεις πραγµατοποιούνται µε ολόκληρο των αριθµό κλήσης, µε την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο λογαριασµό. Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 30 δευτερόλεπτα *Η TIM HELLAS AEBE διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει µονοµερώς και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση τις ζώνες χρέωσης 1

2 Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Μηνιαίο Πάγιο *Αναγνώριση Κλήσης Όχι Όχι *Υπηρεσία Γραπτών Μηνυµάτων: γραπτό µήνυµα προς κινητά TIM, Vodafone, Cosmote, Q Telecom 0,1071 ανά µήνυµα Όχι * Υπηρεσία Γραπτών Μηνυµάτων: γραπτό µήνυµα προς κινητά δίκτυα εξωτερικού 0,2023 ανά µήνυµα *Αποστολή MMS (κινητό προς κινητό) 0,4641 ανά MMS Όχι * Video κλήσεις 0,0119 / δευτερόλεπτο** Όχι * GPRS basic για πλοήγηση στο διαδίκτυο (internet browsing) 0,006 ανά Kilobyte Όχι * Υπηρεσία Τηλεσυνδιάσκεψης Όπως η φωνητική κλήση Όχι *Επαγγελµατικός Τηλεφωνητής 0,14 / κλήση Όχι * Υπηρεσία Καταλόγου και Άµεσης Σύνδεσης (11818) 0,0098 /δευτερόλεπτο** Όχι * Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (1277) ωρεάν Όχι Υπηρεσία Data / Fax Όπως η φωνητικές κλήσεις 6,99 * Οι Υπηρεσίες είναι ενεργές σε όλα τα ΠρογράµµαταΤΙΜ BBest Benefit ** Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 30 δευτερόλεπτα Ως προς τις χρεώσεις κλήσεων και µηνυµάτων προς τους υπόλοιπους προορισµούς (π.χ τριψήφια και τετραψήφια ΟΤΕ, TIM Υπηρεσίες, µενού υπηρεσιών ΤΙΜ Plus, λοιπές υπηρεσίες φωνής, sms, wap, web, mms και υπηρεσίες τρίτων) ισχύουν οι εκάστοτε δηµοσιευµένες χρεώσεις των υπηρεσιών στους τιµοκαταλόγους συµβολαίων και υπηρεσιών λιανικής. Όχι 2

3 2. Υπηρεσίες ωρεάν Χρόνου Οµιλίας VPN για Ενδοεταιρικές κλήσεις Οι υπηρεσίες VPN προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Προγράµµατα Χρέωσης ΤΙΜ BBest Benefit και παρέχουν µηνιαίως δωρεάν χρόνο οµιλίας για ενδοεταιρικές κλήσεις, µεταξύ των συνδέσεων των συνδροµητών των εταιρικών προγραµµάτων της TIM που τιµολογούνται στον ίδιο λογαριασµό. Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 30 δευτερόλεπτα. 3

4 Οι υπηρεσίες VPN παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα TIM ΒBest Benefit. Εάν ο συνολικός χρόνος ενδοεταιρικής οµιλίας των υπηρεσιών VPN (60, 100 και 150) δεν καταναλωθεί εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχεί, δεν µεταφέρεται σε επόµενο µήνα. Οι ενδοεταιρικές Video κλήσεις, δεν περιλαµβάνονται στο χρόνο οµιλίας των υπηρεσιών VPN και Free VPN. Συνδυασµός Προγραµµάτων και Υπηρεσιών VPN Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες VPN 60, 100 και 150 συνδυαστούν µε τα προγράµµατα ΤΙΜ ΒBest Benefit, ωρεάν χρόνου εθνικής οµιλίας, τα λεπτά οµιλίας της κάθε ενδοεταιρικής κλήσης, θα αφαιρούνται πρώτα από τον παρεχόµενο χρόνο ενδοεταιρικής οµιλίας της υπηρεσία VPN και µετά την κατανάλωση του, από τον δωρεάν χρόνο εθνικής οµιλίας (εφόσον υπολείπεται) του εκάστοτε εταιρικού Προγράµµατος Χρέωσης ΤΙΜ BBest Benefit. Στην περίπτωση που εντός του µήνα τιµολόγησης, καταναλωθεί και ο παρεχόµενος χρόνος ενδοεταιρικής οµιλίας και ο δωρεάν χρόνος εθνικής οµιλίας, οι ενδοεταιρικές κλήσεις θα χρεώνονται βάσει της χρέωσης για εθνικές κλήσεις του εκάστοτε προγράµµατος ΤΙΜ BBest Benefit. Αντίστοιχα στο εταιρικό πρόγραµµα Benefit στο οποίο δεν παρέχεται δωρεάν χρόνος εθνικής οµιλίας, η χρέωση θα γίνεται σύµφωνα µε τη χρέωση κλήσεων προς ενδοεταιρικά κινητά. Για εκείνες τις ενδοεταιρικές κλήσεις, που τυχόν η έναρξη τους εµπίπτει στα δωρεάν λεπτά οµιλίας των υπηρεσιών VPN (60, 100 και 150) ανά µήνα και η λήξη τους είναι πέρα από αυτά, η κλήσεις θα χρεώνονται σύµφωνα µε το διάστηµα πέραν του δωρεάν χρόνου οµιλίας και βάσει της χρέωσης για εθνικές κλήσεις του κάθε προγράµµατος ΤΙΜ BBest Benefit, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν διαθέσιµα δωρεάν λεπτά δωρεάν χρόνου εθνικής οµιλίας. 3. Επιλογές ΤΙΜ προς Σταθερά Η Επιλογές ΤΙΜ προς Σταθερά παρέχονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Προγράµµατα Χρέωσης ΤΙΜ BBest Benefit και προσφέρουν µηνιαίως 420 ή 840 λεπτά ωρεάν χρόνο οµιλίας για κλήσεις που πραγµατοποιούνται προς τα όλα τα εθνικά σταθερά δίκτυα, ανάλογα µε το πρόγραµµα το οποίο συνδυάζονται. Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης εντός του ωρεάν χρόνου οµιλίας είναι 30 δευτερόλεπτα. Η χρέωση πλέον του ωρεάν χρόνου οµιλίας γίνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο των εταιρικών Προγραµµάτων Χρέωσης ΤΙΜ BBest Benefit. Σε περίπτωση που ο ωρεάν χρόνος οµιλίας δεν καταναλωθεί εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχεί, δεν µεταφέρεται σε επόµενο µήνα. Η Επιλογές ΤΙΜ προς Σταθερά παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα TIM ΒBest Benefit. 4. Επιλογή ΤΙΜ ιεθνείς κλήσεις Η υπηρεσία «Επιλογή ΤΙΜ ιεθνείς κλήσεις,» παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα Προγράµµατα Χρέωσης ΤΙΜ BBest Benefit και προσφέρει µηνιαίως ωρεάν χρόνο οµιλίας για κλήσεις που πραγµατοποιούνται προς τις χώρες που ανήκουν στη Ζώνη 1 των ιεθνών κλήσεων όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα τιµοκατάλογο Επιλογή ΤΙΜ ιεθνείς κλήσεις: 30 λεπτά ανά µήνα προς τους ιεθνείς προορισµούς της Ζώνης 1, µε µηνιαίο πάγιο 9,90 ανά σύνδεση συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19% Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης εντός του ωρεάν χρόνου οµιλίας είναι 30 δευτερόλεπτα. Η χρέωση πλέον του ωρεάν χρόνου οµιλίας γίνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο ιεθνών κλήσεων των εταιρικών Προγραµµάτων Χρέωσης ΤΙΜ BBest Βenefit. Σε περίπτωση που ο ωρεάν χρόνος οµιλίας δεν καταναλωθεί εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχεί, δεν µεταφέρεται σε επόµενο µήνα. Οι υπηρεσία «Επιλογή ΤΙΜ ιεθνείς κλήσεις, παρέχεται ανά σύνδεση και συνδυάζεται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα TIM ΒBest Benefit. 5. Υπηρεσίες ωρεάν Γραπτών Μηνυµάτωνκαι Μηνυµάτων Πολυµέσων (SMS και MMS) Οι υπηρεσίες SMS και MMS προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Προγράµµατα Χρέωσης ΤΙΜ BBest Benefit και παρέχουν µηνιαίως ωρεάν αριθµό γραπτών µηνυµάτων (SMS) και µηνυµάτων πολυµέσων (MMS) αντίστοιχα, προς κινητά TIM, Vodafone, Cosmote, Q Telecom (τα γραπτά µηνύµατα SMS και µηνύµατα πολυµέσων MMS- δεν αφορούν σε υπηρεσίες). 4

5 Η χρέωση πλέον των δωρεάν SMS ή MMS γίνεται σύµφωνα µε την Υπηρεσία χρέωσης γραπτών µηνυµάτων όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα τιµοκατάλογο. Σε περίπτωση που τα ωρεάν SMS ή MMS δεν καταναλωθoύν εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν, δεν µεταφέρονται σε επόµενο µήνα. Οι υπηρεσίες SMS και MMS παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα TIM ΒBest Benefit. 6. Υπηρεσία TIM BBest 3G H υπηρεσία ΤΙΜ BBest 3G προσφέρεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα εταιρικά προγράµµατα ΤΙΜ ΒBest Benefit. Το µηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας είναι 29,75 ανά σύνδεση συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19% και προσφέρει µηνιαία: 40 MB ωρεάν για χρήση Internet (web) 15 MMS ωρεάν για επικοινωνία από κινητό σε κινητό και χρήση υπηρεσιών µε περιεχόµενο Απεριόριστη πλοήγηση στο µενού υπηρεσιών TIM Plus (wap) Σε περίπτωση που τα ωρεάν MB και τα ωρεάν MMS δεν καταναλωθoύν εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν, δεν µεταφέρονται σε επόµενο µήνα. ΤΙΜ BBest 3G Internet (Web) (µετά την συµπλήρωση των ωρεάν 40ΜΒ) Χρεώσεις 0,0007 / Κb για WΕΒ Η χρήση όλων των υπαρχόντων υπηρεσιών GSM (φωνητικές κλήσεις, SMS, ΜΜS κ.λ.π.) χρεώνεται βάσει του εκάστοτε Προγράµµατος Χρέωσης ΤΙΜ BBest Benefit. Η υπηρεσία ΤΙΜB Best 3G παρέχεται ανά σύνδεση και συνδυάζεται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα TIM ΒBest Benefit. 7. Υπηρεσίες εδοµένων GPRS Οι υπηρεσίες GPRS προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Προγράµµατα Χρέωσης ΤΙΜ BBest Benefit και παρέχουν µηνιαίως δωρεάν όγκο δεδοµένων (ΜΒ), για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browsing). Υπηρεσία Μηνιαίο πάγιο ωρεάν ΜΒ Χρέωση ανά kb µετά την κατανάλωση των ωρεάν ΜΒ GPRS 10 17, ,0014 GPRS 40 35, ,0007 Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1 Kb. Οι παραπάνω τιµές και τα δωρεάν ΜΒ δεν ισχύουν κατά τη χρήση περιαγωγής (roaming) Τα ωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν δεν µεταφέρονται σε επόµενο µήνα. Οι υπηρεσίες GPRS παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα TIM ΒBest Benefit. 5

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά. Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα

Προσφορά. Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα Προσφορά Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα Προσφορά για τους συναδέλφους στην Τράπεζα Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ), προσφέρει για τους συναδέλφους μας, δύο προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενςωματωμένη Χρήςη Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Οι παρόντες «Ειδικοί Όροι & Προϋποθέσεις» κάθε προγράμματος ή/και υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης των συνδέσεων προσωπικού της εταιρίας S&B.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης των συνδέσεων προσωπικού της εταιρίας S&B. 15 Ιανουαρίου 2013 Υπόψη: Κυρίου Νικολόπουλου Κοιν: Κυρίας Γαβριήλ Προς: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ Αγαπητοί Συνεργάτες, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Μ1172 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Μ1172 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. Μ1172 Πρόταση WIND για τα µέλη της ακαδηµαϊκς κοινότητας (Καθηγητές, υπαλλλους και φοιτητές) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η Wind µεταξύ άλλων σας προσφέρει: Αποκλειστικ υπηρεσία από την WIND για διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στον κόσµο της WIND για επαγγελµατίες και επιχειρήσεις! WIND business. Ό,τι χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου είναι εδώ!

Καλώς ήρθατε στον κόσµο της WIND για επαγγελµατίες και επιχειρήσεις! WIND business. Ό,τι χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου είναι εδώ! WIND business Ό,τι χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου είναι εδώ! Ολοκληρωµένες λύσεις Κινητής, Σταθερής & Internet Μοναδικές προσφορές Mobile Broadband Τα πιο εξελιγµένα Smartphones & Tablet PC LW82664

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη Cyta Κινητή!

Καλώς ήρθατε στη Cyta Κινητή! Καλώς ήρθατε στη Cyta Κινητή! Σύντομος Οδηγός Νέα εποχή με Cyta Κινητή Η Cyta Κινητή σάς καλωσορίζει και σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε οφέλη καρτοκινητής σε κινητή συμβολαίου: ευελιξία, ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές λύσεις για όλους!

Οικονομικές λύσεις για όλους! Οικονομικές λύσεις για όλους! Μάρτιος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ www.wind.gr κινητή σταθερή internet Περιεχόμενα Βασικές Υπηρεσίες... 3 Επιπρόσθετες Υπηρεσίες WIND... 4-5 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Δ - 115 26 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 998301677 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64444/01/Β/07/654 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 007840701000 ΤΗΛ.: (+30) 215 215

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

Comparison of the Competition among Telecom companies for the Wireless Mobile market of each country between EU and USA

Comparison of the Competition among Telecom companies for the Wireless Mobile market of each country between EU and USA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεµατικής. Καθηγητής : A.A. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ Comparison of the Competition among Telecom companies for the Wireless Mobile market

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΙΚΤΥΑ Η/Υ (ΠΣΕ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ποια είναι η καλύτερη πρόταση για εσάς ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙ ΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσατσαρώνη Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου-Μπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα