Editorial. τεύχος 36. «Η Πληροφορική - Μοχλός Ανάπτυξης της χώρας» του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Editorial. τεύχος 36. «Η Πληροφορική - Μοχλός Ανάπτυξης της χώρας» του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011"

Transcript

1 Editorial «Η Πληροφορική - Μοχλός Ανάπτυξης της χώρας» Οι εταιρείες Πληροφορικής της Περιφέρειας έχουν ανάγκη από ένα νέο αποτελεσματικό σχέδιο επιχειρηματικής στρατηγικής στο σημερινό εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ένα σχέδιο που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα, προωθεί την εξωστρέφεια, ενθαρρύνει τις συνέργιες των μελών του συμμετέχοντας στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ευχαριστώ, εκ μέρους όλου του Δ.Σ., όλους εσάς που συμμετείχατε στις διαδικασίες εκλογής των οργάνων του Συνδέσμου. Πιστεύω ότι με την δική σας συμμετοχή, υποστήριξη αλλά και κριτική θα προωθήσουμε τα συμφέροντα του κλάδου. Θεωρούμε ότι η Πληροφορική μπορεί να αποτελέσει, όχι μόνο μια δημιουργική, αυτόνομη και εξωστρεφή βιομηχανία, αλλά μπορεί παράλληλα να ενισχύσει καταλυτικά την ελληνική επιχείρηση δημιουργώντας τις προϋποθέσεις γα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο προς αναζήτηση αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Κυριάκος Μαλλίνης Πρόεδρος του δ.σ. του ΣΕΠΒΕ Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο κ. Κυριάκος Μαλλίνης Πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ Την 27η Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος καθώς επίσης και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή. Ενώ την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΒΕ και συγκροτήθηκε σε σώμα. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κάτω από συναινετικό πνεύμα με ομόφωνη αποδοχή της πρότασης όλων των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης τονίστηκε το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος αποτελεί ένα σημαντικό οργανισμό προώθησης και ανάπτυξης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο με σημαντική και διαρκή προσφορά προς τα μέλη του. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Κυριάκος Μαλλίνης, Πρόεδρος Αναστάσιος Μάνος, Αντιπρόεδρος Θεόφιλος Μυλωνάς, Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Μουτζούρης, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Κοσμίδης, Οικονομικός Επόπτης Γεώργιος Δημητρίου, Μέλος Κωστής Καγγελίδης, Μέλος Επίτιμο Πρόεδρο του ΣΕΠΒΕ ανακήρυξαν ομόφωνα τα μέλη του συνδέσμου στη Γενική Συνέλευση τον κ. Αναστάσιο Τζήκα, μέχρι πριν Πρόεδρο του ΣΕΠΒΕ και νυν πρόεδρο του ΣΕΠΕ, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στον Σύνδεσμο & στο κλάδο της πληροφορικής όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρία Inventics για την κάλυψη της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών όπου το video, οι φωτογραφίες και τα πρακτικά υπάρχουν αναρτημένα στο /default.aspx?action=showalbum&id=259.

2 Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Ανακοινώθηκε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί μετεξέλιξη και επέκταση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ που υλοποιήθηκε και υποστηρίχθηκε για λογαριασμό του Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και την προμήθεια όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου κτιρίων του δημοσίου (σε σχέση με τα κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Η οργάνωση του έργου σε υποέργα και τα τεύχη τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών είναι αποτέλεσμα της σχετικής ωρίμανσης που έγινε από την ΚτΠ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΔΕΤ Α.Ε. και οριστικοποιήθηκε πρόσφατα μέσω κατάλληλης διϋπουργικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους : Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Υποδομών και Δικτύων, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΚτΠ Α.Ε., ΕΔΕΤ Α.Ε., ΕΥΔ ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση. Το έργο διαρθρώνεται σε 16 υποέργα ως εξής : 1. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας ,40 2. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας ,40 3. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας ,42 4. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας ,64 5. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας ,08 6. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας ,05 7. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας ,73 8. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας ,88 9. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας , Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποδομής Ασφάλειας της Πρόσβασης , Παροχή Υποδομών υπηρεσίας Τηλεφωνίας και υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης/τηλεπαρουσίας , Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συμφωνιών Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών , Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) , Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής Κέντρου Δεδομένων , Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Κεντρικών ISP Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας , Υπηρεσίες Κινητής τηλεφωνίας ,00 Τα σχόλια μπορεί να είναι ειδικά επί τεχνικών θεμάτων, αλλά και γενικά για την οργάνωση και διάρθρωση του έργου και θα υποβάλλονται στην ηλ. Διεύθυνση μέχρι την Τα τεύχη προδιαγραφών και το υπόδειγμα υποβολής σχολίων διατίθενται στον ιστοχώρο της ΚτΠ ΑΕ: /index.php?option=com_content&view=article&id=879: ddsyz&catid=6:latestnews&itemid=18. 2

3 Στη Space Hellas ερευνητικό έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για το Future Internet Τη Space Hellas επέλεξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) για την υλοποίηση του έργου «φsat: The Role of Satellite in Future Internet Services» ύστερα από διεθνή διαγωνισμό. Στο έργο, εκτός από τη Space Hellas που είναι και ο κύριος ανάδοχος, συμμετέχουν επίσης η Thales Alenia Space - France και το Mobile Multimedia Lab του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 300 χιλ. ευρώ. Στόχος του έργου φsat είναι να μελετήσει σε βάθος και να προτείνει νέες καινοτόμες αρχιτεκτονικές και σενάρια ενοποίησης των δορυφορικών και επίγειων δικτύων στα πλαίσια του Future Internet. Οι έως τώρα ερευνητικές προσπάθειες ευρείας κλίμακας που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για τη σχεδίαση του Future Internet, αφορούν στο σύνολό τους σε τεχνολογίες και υπηρεσίες επίγειων δικτύων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί τόσο στην αμιγώς τεχνική όσο και στην τεχνοοικονομική ανάλυση των σεναρίων ενοποίησης των δορυφορικών και επίγειων δικτύων στα πλαίσια του Future Internet. Αξίζει να σημειωθεί πως το φsat αποτελεί την πρώτη φιλόδοξη ερευνητική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο που χρηματοδοτείται προς αυτή τη κατεύθυνση κι αναμένεται με τα καινοτόμα αποτελέσματά του να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες των παραδοσιακών δορυφορικών δικτύων. Η Space Ηellas δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα Έρευνας & Ανάπτυξης, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, έχοντας να επιδείξει πληθώρα επιτυχημένων έργων και ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών από το χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της γνώσης σε εξειδικευμένες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας, η Space Hellas αξιοποιεί τα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις καινούργιες ευκαιρίες για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πελάτες της. Nέοι Virtual Servers με υψηλή απόδοση και ελκυστικές τιμές από την Interworks Η Interworks λανσάρει τη νέα σειρά Virtual Servers η οποία υπόσχεται εγγυημένη απόδοση και αξιοπιστία Η νέα σειρά των virtual Servers της Ιnterworks απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του hosting και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μεγάλο storage, έως και απεριόριστο traffic και 24Χ7 δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Η νέα σειρά διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ταιριάζοντας έτσι απόλυτα στις διαφοροποιημένες ανάγκες των εταιρειών. Η νέα σειρά διατίθεται με σημαντικές εκπτώσεις στους συνεργάτες της (partners και hosters). Οι υπηρεσίες IaaS της Interworks διατίθενται και σε trial, εντελώς δεωρεάν! Η Interworks διατηρεί το μοναδικό ελληνικό Dynamic Data Center το οποίο μπορεί και υποστηρίζει την αυτόματη διάθεση πόρων με εξελιγμένες διαδικασίες διαχείρισης, αναβαθμίσεων, ελέγχου, παρακολούθησης και προστασίας δεδομένων με σχετικές πιστοποιήσεις (ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση 3

4 Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας, που έχουν υλοποιήσει οι εταιρείες TREDIT & INFOTRIP, λειτουργεί πιλοτικά επιφέροντας ορατά αποτελέσματα στις μετακινήσεις Από φέτος το καλοκαίρι λειτουργεί πιλοτικά σύστημα ενημέρωσης κοινού σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο έχει επιφέρει ορατά αποτελέσματα στη βελτίωση των μετακινήσεων. Τη λειτουργία του συστήματος έχει αναλάβει η τροχαία Χαλκιδικής και αφορά μόνο τα τριήμερα από Παρασκευή έως Κυριακή, όπου και παρατηρείται μαζική είσοδος και έξοδος των εκδρομέων στις παραλίες. Το σύστημα, που έχουν αναπτύξει σε συνεργασία οι εταιρίες TREDIT & INFOTRIP, αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Ανάπτυξη κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης της κυκλοφορίας όπου πραγματοποιείται η συλλογή, η επεξεργασία και η διάχυση της πληροφορίας στα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας Εγκατάσταση μετρητών για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων, όπου καταγράφουν σε 24ωρη βάση και για 365 ημέρες το χρόνο τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο. Τα δεδομένα μέσω GPRS τεχνολογίας μεταφέρονται ανά πέντε λεπτά στο Κέντρο Ελέγχου. Επεξεργασία των κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω ελέγχου ποιότητας δεδομένων και μέσω ανάπτυξης κυκλοφοριακού προτύπου που προσομοιώνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες και εξάγει προβλέψεις σε «πραγματικό» χρόνο αναφορικά με τους χρόνους διαδρομής, την πυκνότητα κυκλοφοριακής ροής, κ.α. Πληροφόρηση των οδηγών για τις «προβλεπόμενες» κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω VMS πινακίδων που είναι εγκατεστημένες σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου του νομού. Πληροφόρηση του κοινού για τις «προβλεπόμενες» κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω SMS υπηρεσιών των κινητών τηλεφώνων. Μέσω του παραπάνω συστήματος η Νομαρχία Χαλκιδικής διαθέτει ένα ισχυρό εργαλείο παρακολούθησης της κυκλοφοριακής κατάστασης σε «πραγματικό» χρόνο, όπου σε συνεργασία με την τροχαία μπορεί και επεμβαίνει έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του δικτύου, με αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών που μετακινούνται μεταξύ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα λόγω της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος, είναι εφικτή η περαιτέρω επέκτασή του, έτσι ώστε να παρέχει μελλοντικά μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών στους χρήστες. Ο Όμιλος GLOBO, επέλεξε το Entersoft Business Suite Αθήνα, 5 Ιουλίου Ο Όμιλος GLOBO, πολυεθνικός Όμιλος εταιρειών τεχνολογίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, επέλεξε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Entersoft Business Suite. Ο Όμιλος GLOBO, έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας και την ανάπτυξη λογισμικού στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (E-Business). Με ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες στον κόσμο, απασχολεί περισσότερους από 150 ανθρώπους και διαθέτει γραφεία εκτός από την Αθήνα, στο Λονδίνο, Ντουμπάι, Σιγκαπούρη, Ατλάντα, Λευκωσία και Βουκουρέστι. Το νέο πληροφοριακό σύστημα Entersoft Business Suite του Ομίλου GLOBO, θα υποστηρίζει πλήρως τις οικονομικές και λογιστικές του διαδικασίες σύμφωνα με τα Ελληνικά αλλά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Ι.Α.S.), με πλούσιο και αναλυτικό ΜIS Reporting, εξασφαλίζοντας ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα. 4

5

6 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Ένα κορυφαίο Executive MBA για στελέχη με υψηλές προδιαγραφές στη Θεσσαλονίκη Διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο ΜΒΑ από ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια στο κόσμο, ευέλικτο πρόγραμμα διδασκαλίας, πολύτιμο network επαφών σε όλη την ΝΑ Ευρώπη, διδασκαλία από καταξιωμένους καθηγητές από Ελλάδα και εξωτερικό, απόκτηση επιπλέον του MBA του διπλώματος από το Chartered Management Institute (CMΙ) με την ολοκλήρωση των σπουδών, αναγνώριση από το Association of MBAs,. Αυτά και πολλά άλλα συγκεντρώνει η εκπαιδευτική πρόταση του CITY College και του Πανεπιστημίου του Sheffield για στελέχη και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη: το EX- ECUTIVE MBA. Από το 1993 το CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστήμιου του Sheffield, δίνει την ευκαιρία σε στελέχη επιχειρήσεων της ΝΑ Ευρώπης να αποκτήσουν το πτυχίο Μasters of Business Αdministration (MBA) του University of Sheffield που προσφέρεται ταυτόχρονα σε πέντε διαφορετικές χώρες: Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία, Ουκρανία και Τουρκία. Το πρόγραμμα προσφέρει 5 τομείς εξειδίκευσης: MBA in General Management, MBA in Marketing, MBA in Finance, MBA in Logistics Management και MBA in Health Care Management. Ευελιξία και Διεθνής Προσανατολισμός Το Executive MBA είναι δυναμικό πρόγραμμα διεθνούς επιπέδου, ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και γνώσεις, χωρίς όμως να απομακρυνθούν από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, η διδασκαλία του προγράμματος που προσφέρεται στη Θεσσαλονίκη και πραγματώνεται σε 11 Σαββατοκύριακα (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή), 1 εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και 1 στο Πανεπιστήμιο του Sheffield στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο χρόνια με την παράδοση της πτυχιακής εργασίας. Η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμά τους στην παγκόσμια γλώσσα των επιχειρήσεων. Οι εκπαιδευτικές εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη και στο Sheffield είναι μια συναρπαστική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες από όλες τις χώρες συναντιούνται και παρακολουθούν μαζί μαθήματα, ενώ εμπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες και ανταλλάσσουν γνώσεις κι εμπειρίες. Ένα Πολύτιμο Δίκτυο Επαφών Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 300 περίπου στελέχη από 10 χώρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 32 χρόνια κι εργάζονται σε μεσαίες και ανώτερες θέσεις σε ποικίλους επιχειρηματικούς κλάδους. Πέρα από την ποιοτική εκπαίδευση, ένα ιδιαίτερο όφελος που αποκομίζουν είναι το πολύτιμο δίκτυο γνωριμιών και συνεργασιών που αποκτούν σε διάφορες χώρες και τομείς. Μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης εμπιστεύονται την εκπαίδευση των στελεχών τους στο CITY College (π.χ. SAP, Compucon, Intracom, Microsoft, Cosmote, ORACLE, SIEMENS, Vodafone, Singular, Cedefop, IBM, HP, Coca Cola, Deloitte & Touche, Alpha Bank, κ.ά). Τo CITY και το Πανεπιστήμιο του Sheffield προσφέρουν στη Θεσσαλονίκη μία από τις πιο αξιόλογες και συναρπαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες στην Ευρώπη με ένα σύγχρονο πρόγραμμα Executive ΜΒΑ που αποδίδει στην αγορά στελέχη με άρτια κατάρτιση και εξειδικευμένη γνώση, ικανά να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις και τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρείν. Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Το πρόγραμμα αφορά ολόκληρη την Ελλάδα και απευθύνεται σε: Νέες επιχειρήσεις (που έχουν 1-5 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) Νεοσύστατες επιχειρήσεις (που δεν έχουν κλείσει 1 διαχειριστική χρήση) Φυσικά πρόσωπα - υπό ίδρυση επιχειρήσεις Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από (μεταποίηση) ή (άλλοι τομείς). Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 60% (σε όλη την Ελλάδα). Υποβολή προτάσεων: μέχρι Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 30 εκ.. 6

7 τεύχος 36 Προκήρυξη ΓΓΕΤ από τις οποίες τουλάχιστον 8 να είναι ΜΜΕ και κατ' ελάχιστον 1 ερευνητικό/ ακαδημαϊκό φορέα της ημεδαπής). Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια συγκροτημένη εικόνα τόσο για τις απαιτήσεις της αγοράς στους τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, όσο και για τα χαρακτηριστικά των συστάδων (καινοτομικό δυναμικό, κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων, ρόλος του φορέα αρωγού, κ.λπ.) και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες (κοινές υποδομές, συστέγαση, ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων, κ.ά.). Στην πρόταση θα συνυποβάλλεται η χαρτογράφηση του θεματικού τομέα και επιχειρηματικό προσχέδιο για την αναπτυξιακή στρατηγική της συστάδας. Σε δεύτερο στάδιο, οι προτάσεις που θα κριθούν αξιόλογες θα κληθούν να υποβάλουν πλήρη επιχειρηματικά και χρηματοδοτικά σχέδια για συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομικής τους δραστηριότητας. Η ΓΓΕΤ θα αξιολογήσει τα παραπάνω στοιχεία και θα χρηματοδοτήσει τη Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας αυτών με τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ το οποίο θα χρηματοδοτήσει την Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας, από κοινού με τα 5 ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ (στόχου 2). Οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 17 Οκτωβρίου (και ώρα 15.30) στα αγγλικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://apps.gov.gr/ minedu/clusters/. Στη συνέχεια, έως τις 24 Οκτωβρίου 2011 (και ώρα 15:30) θα υποβάλλεται αντίγραφο της πρότασης στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη μορφή, στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη ΓΓΕΤ: Ειρήνη Σημαντήρα (Προϊσταμένη Τμήματος Προκήρυξης και Αξιολόγησης, Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων, ΓΓΕΤ, Τηλ.: / , Εmail: και Βασιλική Κερασιώτη (Χειρίστρια Προγράμματος, Τμήμα Προκήρυξης και Αξιολόγησης, Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων, ΓΓΕΤ, Τηλ.: / , Επίσης ερωτήματα σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση: minedu. gov.gr. για Καινοτομικές Συστάδες Επιχειρήσεων Τη δράση "Δημιουργία Καινοτομικών Επιχειρήσεων - Ένα ελληνικό προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης" ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ Στόχος είναι η δημιουργία καινοτομικών συστάδων (clusters) επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θεματικά πεδία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τόνωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας τη χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 17 Οκτωβρίου Σύμφωνα με το Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καινοτομικές συστάδες είναι "ομάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο τομέα και γεωγραφική περιοχή με σκοπό την ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της ενίσχυσης ισχυρών αλληλεπιδράσεων, της από κοινού χρήσης πόρων και της ανταλλαγής γνώσης και τεχνογνωσίας, με αποτελεσματική συμβολή στη μεταφορά τεχνολογίας, τη δικτύωση και διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των επιχειρήσεων / μελών του συμπλέγματος". Χαρακτηριστικά τους είναι η ανάπτυξη/αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ένταση γνώσης, η γεωγραφική τους συγκέντρωση, η διασύνδεση σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών και ο ισχυρός προσανατολισμός σε εξαγωγές. Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αποτελεί η παρούσα πρόσκληση, η οποία είναι ανοικτή σε όλους τους θεματικούς τομείς και κλάδους της οικονομίας. Θα δοθεί έμφαση στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, στους τομείς: Υλικά και Χημικά, Αγροβιοτεχνολογία και Τρόφιμα, Πληροφορική, Επικοινωνίες και Υπηρεσίες έντασης γνώσης, Υγεία και Βιοϊατρική, Ενέργεια και Περιβάλλον. Απευθύνεται σε προϋπάρχοντα δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών / ακαδημαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα αρωγού (Tα δίκτυα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις Στο κτίριο της Θερμοκοιτίδας, η τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τεχνόπολης, ενδείκνυται για τη φιλοξενία παρουσιάσεων, συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων και συναντήσεων. Το σύγχρονο περιβάλλον και η πλήρης υποστήριξη εγγυών ται την επιτυχία κάθε επαγγελματικής εκδήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινων ήσ τε σ το τηλέφωνο Αν θέλετε να προβάλλετε την εταιρείας σας στη νέα υπηρεσία του δεκαπενθήμερου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου «BUSINESS TECHNOLOGY NEWS» μέσω δελτίων τύπων, ανακοινώσεων, παρουσιάσεων προϊόντων και έργων προγραμματιζόμενων δράσεων και εκδηλώσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύνδεσμο στο ). 7

business technology news

business technology news business technology news Προαναγγελία Νέων Προκηρύξεων, 101 εκατ. ευρώ, για Συνεργασία Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων Δύο νέες προκηρύξεις, προϋπολογισμού 101 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news 2 óõíüíôçóç ΤΕΥΧΟΣ 2 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα που έχετε να δημοσιεύσετε νέα σας και καταχώρησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πετμεζά Φωτεινή (τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Labs.OpenGov για τον Ανασχεδιασμό των Κρατικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δεκαπέντε προτάσεις ανασχεδιασμού των κρατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσιάστηκαν στην ημερίδα «Labs. OpenGov»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E.

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E. Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» ετήσια Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της ΚτΠ Α.Ε. και το 20

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα