Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ"

Transcript

1 Σωφρόνης Χατζησαββίδης Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ 1. Παιδεία και εκπαίδευση από το 1204 έως τα μέσα του 19 ου αι. Η περιοχή του Πόντου άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη πολιτισμική και εθνολογική ταυτότητα από την εποχή της ίδρυσης της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, το Γι αυτό, όταν αναφερόμαστε εδώ στην ελληνική παιδεία στον Πόντο, θεωρούμε ως απαρχή το έτος 1204 και ως τέρμα το έτος 1922, οπότε αποχώρησε από την περιοχή ο ελληνικός πληθυσμός. Επίσης, όταν αναφερόμαστε στην παιδεία, συμπεριλαμβάνουμε τόσο τη συστηματική προσφορά εκπαιδευτικών αγαθών, που πραγματοποιείται κατά κανόνα μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, όσο και τη μη συστηματική προσφορά, που πραγματοποιείται μέσω της γενικότερης πνευματικής κίνησης που επικρατεί σε μια περιοχή. Από το 1204, λοιπόν, και σε όλη τη διάρκεια της υστεροβυζαντινής περιόδου, αλλά πολύ περισσότερο τους δύο πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, μέχρι δηλαδή περίπου τα μέσα του 17 ου αι., δεν μπορεί να γίνει λόγος για οργανωμένη εκπαίδευση στον Πόντο, αλλά μπορεί να γίνει αναφορά στις προσπάθειες που έκαναν μεμονωμένοι λόγιοι να καλλιεργήσουν την ελληνική παιδεία και να αναπτύξουν ορισμένες πνευματικές δραστηριότητες. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξής της είχε την τύχη να έχει στην εξουσία αυτοκράτορες της δυναστείας των Κομνηνών, οι οποίοι κατά γενική ομολογία ενδιαφέρονταν για την καλλιέργεια της παιδείας, με αποτέλεσμα να διατηρήσει αυτή μια υψηλού επιπέδου -σε σύγκριση με άλλες περιοχές του Βυζαντίου- εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση. Όλο αυτό το διάστημα η παιδεία στον Πόντο ακολουθούσε τις επιστημονικές και πνευματικές τάσεις που κυριαρχούσαν στην Κωνσταντινούπολη και οι σχέσεις των λογίων του Πόντου με τους λόγιους της πρωτεύουσας του Βυζαντίου ήταν πολύ στενές. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους αρχικά και στη συνέχεια της Τραπεζούντας, το 1461, ανέκοψε βέβαια αυτήν την ακμή σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, αλλά δεν έσβησε πλήρως τη παιδευτική υποδομή, που είχε διαμορφωθεί κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο. Οι πιο γνωστοί από τους λόγιους του Πόντου που διέπρεψαν από το 13 ο έως και το 16 ο αι. είναι ο Βησσαρίων, ο Γεώργιος Αμιρούτζης, ο Γεώργιος Χρυσοκοκκής και ο Γεννάδιος ο Τραπεζούντος. Ο Βησσαρίων έζησε τον 15 ο αι. και κατόρθωσε να γίνει καρδινάλιος Βενετίας. Το έργο του είναι θεολογικό, φιλοσοφικό και ιστορικό. Ο Αμιρούτζης έζησε στα τέλη του 14 ου και στις αρχές του 15 ου αι. και παρήγαγε έργο με φιλοσοφικό περιεχόμενο. Ο Χρυσοκοκκής έζησε τον 14 ο αι., ήταν γιατρός και ασχολήθηκε με την αστρονομία. Ο Γεννάδιος ο Τραπεζούντος έζησε στα τέλη του 15 ου και στις αρχές του 16 ου αι. Η ύπαρξη αυτών των λογίων και οι πνευματικές τους ενασχολήσεις δείχνουν αφενός ότι οι επιστήμες που καλλιεργούνταν την εποχή αυτή ήταν οι φιλολογικές, οι θεολογικές, οι ιστορικές και η αστρονομία και αφετέρου την ύπαρξη μιας εκπαίδευσης, η οποία χωρίς να έχει τα σχήματα των οργανωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων παρείχε ένα επαρκές για την εποχή επίπεδο εκπαίδευσης. Ο κύριοι φορείς της εκπαίδευσης την εποχή αυτή ήταν οι κληρικοί, οι μοναχοί και οι αυλικοί, οι οποίοι πριν από την τουρκική κατάκτηση προσέφεραν μαθήματα τόσο στα μοναστήρια όσο και στα σπίτια των πλούσιων πολιτών (οικοδιδάσκαλοι), μετά όμως την τουρκική κατάκτηση αποκλειστικά στα μοναστήρια. Τα μαθήματα που δίδασκαν οι εκπαιδευτικοί ήταν το γράψιμο, το διάβασμα, η γραμματική και σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο ερμηνεία αποσπασμάτων αρχαίων Ελλήνων κλασικών συγγραφέων, ιδίως του Ομήρου.

2 Στα τέλη του 17ου αι. ιδρύθηκε το «Φροντιστήριον Τραπεζούντος» και στις αρχές του 18 ου αι. το «Φροντιστήριον Αργυρουπόλεως». Από την εποχή αυτή οι Έλληνες του Πόντου ξαναβρήκαν το συνδετικό κρίκο με την πνευματική ελληνική παράδοση και άρχισε η εκπαίδευση, αργά αλλά σταθερά, να ξαναβρίσκει τον παλιό της εαυτό. Είναι η εποχή που άρχισε να αναπτύσσεται το εμπόριο με άλλες περιοχές και παράλληλα να αναπτύσσονται ορισμένες πόλεις του Πόντου. Η ανάπτυξη αυτή έφερε μια ακμή στην Εκκλησία, γεγονός που τη βοήθησε να αναλάβει δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούσαν στη μόρφωση του υπόδουλου Ελληνισμού. Η όλη εκπαίδευση την εποχή αυτή και μέχρι τα μέσα του 19 ου αι. βρισκόταν στη απόλυτη δικαιοδοσία της Εκκλησίας και γι αυτό η παιδεία στον Πόντο, παρά την κάποια επίδραση της δυτικής σκέψης, έμεινε προσκολλημένη στη βυζαντινή παράδοση και σκέψη. Οκτώηχοι, Ψαλτήρια, Ανθολόγια, Ευχολόγια, Απόστολοι, Τριώδια, Πεντηκοστάρια, Κατηχήσεις και Συνόψεις ήταν τα πιο διαδομένα βιβλία για τους μαθητές των σχολείων. Η ελληνική γλώσσα διδασκόταν στην εκκλησιαστική της μορφή αλλά με την αρχαία γραμματική. Γι αυτό, με τον όρο ελληνική γλώσσα την εποχή αυτή νοείται η αρχαία ελληνική σε αντίθεση με τη «ρωμαίικη», η οποία είναι η δημοτική της εποχής. Οργανωμένα σχολεία, εκτός των δύο Φροντιστηρίων, δε λειτουργούσαν στον Πόντο παρά πριν από τα μέσα του 19 ου αι., οπότε ιδρύθηκαν στη Τραπεζούντα το πρώτο «Αλληλοδιδακτικόν» (1840) και το πρώτο «Παρθεναγωγείον» (1846). Εκπαίδευση και την εποχή αυτή προσέφεραν οι οικοδιδάσκαλοι ή τα ιδιωτικά «Γραμματοδιδασκαλεία», στα οποία δίδασκαν γραφή, ανάγνωση και βασικά στοιχεία αριθμητικής ιερωμένοι με πολύ περιορισμένες γνώσεις. Μεταξύ των σημαντικότερων λογίων που έζησαν και έδρασαν από το 17 ο έως και τα μέσα του 19 ου αι. στον Πόντο αναφέρονται από τις πηγές ο Σεβαστός Κυμινήτης, ο Θεόδωρος Συμεώνος, o Λάζαρος Σκρίβας, ο Θεοδόσιος Ζωγραφάντης, ο Νικόδημος ο Περιστερεώτης, ο Σάββας Τριανταφυλλίδης. Ο Σεβαστός Κυμινήτης έζησε στα τέλη του 17 ου αι., σπούδασε στην Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης και υπήρξε ιδρυτής του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας. Ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία και τη φιλολογία. Ο Θεόδωρος Συμεώνος έζησε στα τέλη του 17 ου και τις αρχές του 18 ου αι., ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική γραμματεία, διαδέχτηκε το Σεβαστό στη διεύθυνση του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας και στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση της «Αυθεντικής Ακαδημίας» του Βουκουρεστίου. Ο Λάζαρος Σκρίβας έζησε στα τέλη του 17 ου και στις αρχές του 18 ου αι., έκανε σπουδές αρχικά στην Αργυρούπολη, κατόπιν στο Βουκουρέστι και στην Ιταλία και ήταν ιατροφιλόσοφος. Ο Θεοδόσιος Ζωγραφάντης έζησε το 18 ο αι., σπούδασε στην Αργυρούπολη και στις παραδουνάβιες χώρες και στη συνέχεια ίδρυσε ιεροδιδασκαλείο στη μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Ο Νικόδημος ο Περιστερεώτης έζησε το 18 ο αι., σπούδασε στο Ιάσιο, δίδαξε στην Ακαδημία της Μολδαβίας και υπήρξε διευθυντής του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας. Τέλος, ο Σάββας Τριανταφυλλίδης έζησε στα τέλη του 18 ου και στις αρχές του 19 ου αι., σπούδασε στην Αργυρούπολη και στη Μεγάλη του Γένους Σχολή της Κωνσταντινούπολης και διηύθυνε για πολλά χρόνια το Φροντιστήριο Τραπεζούντας. Οι επιστήμες που καλλιέργησαν όλοι αυτοί οι λόγιοι είναι η φιλοσοφία, η φιλολογία και η θεολογία, γεγονός που δείχνει την κυρίαρχη κατεύθυνση της παιδείας του Πόντου την εποχή αυτή. Πάντως, σε γενικές γραμμές η παιδεία στον Πόντο διατηρήθηκε όλη την εποχή, από την ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας έως τα μέσα του 19 ου αι. σε ικανοποιητικά επίπεδα, πράγμα που επέτρεψε τη δειλή αρχικά και δυναμική στη συνέχεια οργάνωση της εκπαίδευσης στον Πόντο.

3 2. Παιδεία και εκπαίδευση από τα μέσα του 19 ου αι. έως το 1922 Η εκπαίδευση άρχισε να γνωρίζει μεγάλη ακμή μετά τα μέσα του 19ου αι.. Και αυτό οφείλεται φυσικά στην αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων της περιοχής. Στα μέσα του 19ου αι. άρχισε να δημιουργείται κυρίως στην Τραπεζούντα, αλλά και σε ολόκληρο τον Πόντο, μια κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η οποία ήταν απόρροια των συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί το πρώτο μισό του 19ου αι., και ιδιαίτερα μετά την ελληνική επανάσταση του 1821 και το ρωσοτουρκικό πόλεμο του Το οθωμανικό κράτος άρχισε να δείχνει ότι παραπαίει κάτω από τις πιέσεις των Ελλήνων και των Ρώσων. Αλλά και στο εσωτερικό του είχε διαμορφωθεί μια τέτοια ταξική δομή (πολύ πλούσιοι - πολύ φτωχοί), η οποία δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική συνοχή του κράτους. Αυτή η ιδιόρρυθμη για τα ελληνικά δεδομένα ταξική δομή του οθωμανικού κράτους, αποτέλεσμα της ιστορικής πορείας του τουρκικού έθνους, έδινε το δικαίωμα στις ξένες εθνότnτες ( Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι κ.ά) να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες που τους παρείχαν εισοδήματα, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν κάποια στιγμή για το οθωμανικό κράτος τη μεσαία αστική τάξη. Ο ελληνικός πληθυσμός άρχισε να δραστηριοποιείται οικονομικά και να αναπτύσσεται κοινωνικά και πολιτισμικά. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και η έκδοση του τουρκικού Συντάγματος, το 1856 (Χάτι Χουμαγιούν), το οποίο έδινε αρκετές ελευθερίες στους υπόδουλους. Σε όλο τον Πόντο παράγονταν σε ικανοποιητικές για την εποχή ποσότητες γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλιεύματα και καλής ποιότητας ξυλεία. Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής αυτής εξήγετο σε ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες. Ο Σάββας Ιωαννίδης μας πληροφορεί πως το 1869 η αξία των εισαχθέντων προϊόντων ανερχόταν σε φράγκα και των εξαγχθέντων σε φράγκα. Η ακμάζουσα αυτή εμπορική και οικονομική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τη σταδιακή απαλλαγή των πολιτών από το φόβο των αυθαιρεσιών των ντερεμπέηδων, των εκπροσώπων δηλαδή του οθωμανικού κράτους που είχαν την ευθύνη διατήρησης της ασφάλειας και της τάξης της διοικητικής τους περιοχής αλλά προέβαιναν και σε πολλές αυθαιρεσίες, βοήθησε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της παιδείας στον Πόντο. Το κύτταρο της εξουσίας σε ολόκληρο τον Πόντο ήταν η Κοινότητα, που οργανώθηκε καλύτερα μετά το 1856 και συνέβαλε τα μέγιστα στην υποβοήθηση της πνευματικής ανάπτυξης των Ελλήνων με την οικοδόμηση σχολείων, εκκλησιών και κοινοτικών κτιρίων, αλλά και στην αντιμετώπιση κάποιων απειλών εκ μέρους του Τούρκου διοικητή. Έτσι, όταν μιλούμε για παιδεία στον Πόντο, συνήθως εννοούμε την οργανωμένη εκπαίδευση, η οποία γεννήθηκε ουσιαστικά στα μέσα του 19 ου αι. και διατηρήθηκε έως τις αρχές της δεκαετίας του Πριν αναφερθούμε στην παιδεία κατά το 19 ο και 20ο αι. στον Πόντο, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ορισμένους όρους που σχετίζονται με τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος την εποχή αυτή στον Πόντο: α) Νηπιαγωγείο: η αρχική βαθμίδα της εκπαίδευσης. Διαρκούσε ένα ή δύο χρόνια. Σκοπός του ήταν η προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών για τη φοίτησή τους στο Δημοτικό. β) Γραμματοδιδασκαλείο: αυτοτελής σχολική μονάδα που λειτουργούσε σε ολιγομελείς κοινότητες. Σκοπός του ήταν η διδασκαλία γραφής, ανάγνωσης και στοιχείων αριθμητικής. γ) Δημοτικό: διακρινόταν σε Κοινό και Πλήρες. Το Πλήρες είχε έξι τάξεις. Ο αριθμός των τάξεων των Κοινών Δημοτικών εξαρτιόταν από τα οικονομικά του

4 σχολείου, τον αριθμό των μαθητών κτλ. Το Δημοτικό παρείχε τις βασικές σπουδές (γραφή, ανάγνωση, αρίθμηση, γεωγραφικές, ιστορικές και κοινωνικές γνώσεις). δ) Αλληλοδιδακτικό: σχολείο, στο οποίο εφαρμοζόταν η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας. Αλληλοδιδακτικά ήταν συνήθως τα σχολεία της πρώτης βαθμίδας. ε) Αστικό Σχολείο: σχολείο που είχε επτά, οκτώ ή και περισσότερες τάξεις. Προσέφερε τις γνώσεις που προσέφερε το Δημοτικό και η κατώτερη βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης. στ) Ελληνικό Σχολείο: πρόκειται για την κατώτερη βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης. Διδάσκονταν αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, φυσική, θρησκευτικά, ιστορία, γεωγραφία, γαλλικά, λατινικά κ.ά. μαθήματα. ζ) Παρθεναγωγείο: σχολείο πρωτοβάθμιας ή και κατώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας, στο οποίο φοιτούσαν μόνο κορίτσια. Λειτουργούσε συνήθως σε μεγάλες πόλεις. ζ) Ημιγυμνάσιο: σχολική βαθμίδα που αντιπροσώπευε τις κατώτερη βαθμίδα (δύο από τις τέσσερις τάξεις) του Γυμνασίου. η) Γυμνάσιο: η ανώτερη βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης. Η φοίτηση σε αυτό διαρκούσε τέσσερα χρόνια. θ) Φροντιστήριο: σχολικός θεσμός που περιλάμβανε περισσότερες από μία σχολικές βαθμίδες. Σε ολόκληρο τον Πόντο λειτούργησαν μόνο δύο Φροντιστήρια, της Τραπεζούντας και της Αργυρούπολης, για τα οποία γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω Τα Φροντιστήρια Το «Φροντιστήριον Τραπεζούντος». Από το έτος της ίδρυσής του από το Σεβαστό Κυμινήτη, το 1682, έως τα μέσα του 19 ου αι. το «Φροντιστήριο Τραπεζούντος» πέρασε από διάφορες φάσεις: αλλοτε έκλεισε, άλλοτε άλλαξε ονομασία, άλλοτε βρέθηκε σε ακμή και άλλοτε σε παρακμή. Η λειτουργία του Φροντιστηρίου άρχισε να αναβαθμίζεται από τα μέσα του 19 ου αι. Κατά τη σχολική χρονιά φοιτούσαν στο Φροντιστήριο 108 μαθητές το α' εξάμηνο και 92 το β' εξάμηνο. Μεταξύ των μαθημάτων που διδάσκονται είναι τα εξής: Αρχαία Ελληνικά (γνωμικά, Λουκιανός, Κύρου Ανάβασις, Ελληνικά, Φιλιππικος, Γ' Ολυνθιακος, Κρίτων, Οδύσσεια, Ιλιάδα, Ιστορία Θουκυδίδη, Ηρόδοτος, Ιππόλυτος, Φοίνισσαι του Ευριπίδη, Νεφέλαι, Ειδύλλια Θεόκριτου, Γραμματική και Συντακτικό), Ελληνική Ιστορία, Πρακτική Αριθμητική, Γεωγραφία, Ψυχολογία, Λογική, Ανθρωπολογία, Φυσική, Γαλλικά. Το 1866 ο αριθμός των μαθητών του Φροντιστηρίου έφτανε τους 245, αριθμός αρκετά υψηλός, αν λάβει υπόψη του κανείς ότι στο μεταξύ είχαν ιδρυθεί σε όλο τον Πόντο και άλλες ανώτερες σχολές, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που φοιτούσαν στα σχολεία της ελεύθερης Ελλάδας. Η αναβάθμιση του Φροντιστηρίου αυτήν την εποχή οφειλόταν, εκτός των άλλων, και στο ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών της Τραπεζούντας, στις γενναίες επιχορηγήσεις της Μητρόπολης Τραπεζούντας, ιδιωτών και μοναστηριών. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης σε μια του επιστολή εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Τραπεζούντιοι για την εκπαίδευση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 διδάσκονταν στο

5 Φροντιστήριο τα ίδια περίπου μαθήματα με αυτά που διδάσκονταν στο Ελληνικό Σχολείο, όπως ορίζονται στο Νομοσχέδιο του Στα τέλη του 19ου αι. και στις άρχες του 20ου οι εκπαιδευτικές αλλά και οι εμπορικές σχέσεις της Τραπεζούντας με την ελεύθερη Ελλάδα έγιναν στενότερες. Άρχισαν να έρχονται από την Ελλάδα πολλοί δάσκαλοι, ενώ πολλοί απόφοιτοι του Φροντιστηρίου πήγαιναν για ανώτερες σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τα μαθήματα άρχιζαν την 1η Σεπτεμβρίου και τελείωναν στα μέσα Ιουνίου. Τις τελευταίες ημέρες του διδακτικού έτους διενεργούνταν οι ετήσιες εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονταν όλοι οι μαθητές προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη τάξη ή να απολυθούν. Εξετάσεις ανεξεταστέων δεν προβλέπονταν. Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας, όπως φαίνεται από διάφορες μαρτυρίες, διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο τόσο στη μόρφωση στελεχών της ελληνικής κοινωνίας του Πόντου όσο και γενικότερα στην ανόρθωση του πνευματικού της επιπέδου. Το Φροντιστήριο έκλεισε οριστικά το Νοέμβριο του 1921 μετά από διαταγή της τουρκικής Κυβέρνησης Το «Φροντιστήριον Αργυρουπόλεως» Το «Φροντιστήριον Αργυρουπόλεως» ιδρύθηκε σαράντα χρόνια μετά την ίδρυση του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας, το 1723, από τον αρχιεπίσκοπο Χαλδίας Ιγνάτιο Σκρίβα τον Α, το Φυτιάνο, και ακολούθησε σε γενικές γραμμές την πορεία του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας. Το πρώτο του όνομα ήταν «Σχολή Ελληνικών Μαθημάτων» και στεγάστηκε στο σπίτι της οικογένειας Καλογεράντων. Μέχρι το 1854 που ανέλαβε τη διεύθυνση της σχολής ο Γεώργιος Κυριακίδης το Φροντιστήριο πέρασε από πολλές περιπέτειες και έκλεισε τρεις φορές λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. Στα μέσα του 19 ου αι. η λειτουργία του Φροντιστηρίου αναβαθμίστηκε. Με πρωτοβουλία του διευθυντή του Γ. Κυριακίδη συντάχθηκαν κανονισμοί λειτουργίας της σχολής, καθιερώθηκε Ωρολόγιο Πρόγραμμα, εισήχθησαν νέα βιβλία, ορίστηκε Επιτροπή από τρεις εφόρους, οι οποίοι θα φρόντιζαν τα οικονομικά της σχολής, και γενικά έγιναν πολλές αλλαγές, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών και να φοιτούν το μαθητές στο τριτάξιο Ελληνικό και 235 στο Δημοτικό. Το Φροντιστήριο συνέχισε να αναπτύσσεται. Μεγάλη ακμή γνώρισε την τελευταία δεκαετία του 19 ου αι. και τα πρώτα 15 χρόνια του 20ου αι. Το 1894 με πρωτοβουλία του διευθυντή του Φροντιστηρίου Γερβάσιου Σαρασίτη το Φροντιστήριο άρχισε να λειτουργεί και ως επιμορφωτικό κέντρο για τους δασκάλους της περιοχής της Χαλδίας, καταγράφηκαν όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης του Φροντιστηρίου και γενικά έγιναν πολλές βελτιώσεις στη λειτουργία του Φροντιστηρίου. Το σχολικό έτος στο Φροντιστήριο δίδασκαν 12 εκπαιδευτικοί και φοιτούσαν περί τους 300 μαθητές. Το Φροντιστήριο περιλάμβανε την εποχή αυτή μία τάξη Νηπιαγωγείου, τέσσερις τάξεις Δημοτικού και τρεις τάξεις Γυμνασίου. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε μέχρι το 1914, οπότε λόγω των πολέμων η πορεία του άρχισε να φθίνει, με αποτέλεσμα να κλείσει οριστικά το Τα μαθήματα που διδάσκονταν στο Φροντιστήριο Αργυρούπολης ήταν σε γενικές γραμμές τα μαθήματα που διδάσκονταν και στο Φροντιστήριο Τραπεζούντας Η εκτός Φροντιστηρίων εκπαίδευση. Τα δύο Φροντιστήρια ήταν τα μοναδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πόντου που περιλάμβαναν εκείνη την εποχή εκτός της βαθμίδας της στοιχειώδους και τη βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης. Από το 1840 άρχισαν να ιδρύονται δημόσια σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, τα οποία συντηρούνταν από την ελληνική

6 κοινότητα με συνδρομή της Εκκλησίας. Το πρώτο δημόσιο σχολείο ιδρύθηκε στην Τραπεζούντα και ονομαζόταν «Αλληλοδιδακτικόν» με διευθυντή τον Α. Καρυοφύλλη. Με την πάροδο του χρόνου ιδρύθηκαν και άλλα σχολεία, για τα οποία θα γίνει λόγος παρακάτω. Ο αριθμός των σχολείων, σύμφωνα με τις αναδημοσιευμένες από το Διαμαντή Λαζαρίδη στατιστικές, την εγκυρότητα των οποίων δεχόμαστε όμως με επιφύλαξη, ανερχόταν τη δεκαετία του 1870 στα 100 με 120, στα τέλη του 19 ου αι. γύρω στα 500 και λίγα χρόνια πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή ο συνολικός αριθμός των σχολείων όλων των βαθμίδων που λειτουργούσαν στον Πόντο αυξήθηκε και έφτασε πάνω από Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση του μαθητικού δυναμικού. Σύμφωνα με τις ίδιες στατιστικές, ενώ στα τέλη του 19 ου αι. ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών έφτανε τις με , πριν από το 1922 είχε ξεπεράσει τις Η εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών στο Πόντο γινόταν κατά βάση σε διαφορετικά σχολεία, αλλά αυτό εφαρμοζόταν μόνο στις μεγάλές πόλεις και στις κωμοπόλεις. Στα μικρά μέρη, όπου ο αριθμός των μαθητών ήταν μικρός, η εκπαίδευση ήταν μικτή. Εδώ, για μεθοδολογικούς λόγους θα περιγράψουμε χωριστά την εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών. Η εκπαίδευση των αγοριών γινόταν από παλιά εκτός των Φροντιστηρίων και σε διάφορα «οικοδιδασκαλεία», στα οποία δίδασκαν κατά κανόνα κληρικοί, και στα Γραμματοδιδασκαλεία. Από το 1840 άρχισε να οργανώνεται και η εκπαίδευση των αγοριών με τη δημιουργία των πρώτων κατώτερων δημόσιων σχολείων, τα οποία λειτουργούσαν υπό την αιγίδα της Εκκλησίας. Η φοίτηση των αγοριών στα κατώτερα σχολεία άρχιζε γύρω στο 6ο με 7ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς όμως αυτή η αρχή να τηρείται πιστά. Σε έκρυθμες περιόδους πολλά παιδιά ή αργούσαν να πάνε στο σχολείο ή διέκοπταν για ένα χρονικό διάστημα και επανέρχονταν αργότερα. Οι απόφοιτοι των κατώτερων αυτών σχολείων είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερη βαθμίδα, είτε στο Γυμνάσιο είτε στο Ημιγυμνάσιο είτε στο Ελληνικό Σχολείο. Τα μαθήματα που διδάσκονταν στα Δημοτικά Σχολεία των αγοριών αποσκοπούσαν γενικά στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης, στη γλωσσική καλλιέργεια και ανάπτυξη, στην εκμάθηση και κατανόηση βασικών γνώσεων της αριθμητικής, καθώς και στην απόκτηση μερικών δεξιοτήτων χρήσιμων για τη ζωή του ανθρώπου. Στις μικρές τάξεις του Δημοτικού δινόταν έμφαση στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης. Στις μεγαλύτερες τάξεις δινόταν έμφαση στην εκμάθηση της αρχαΐζουσας ελληνικής γλώσσας. Η εκμάθησή της μάλιστα γινόταν με αντιπαραβολή της αρχαιοελληνικής λέξης με τη λαϊκή - ποντιακή λέξη. Η φοίτηση στα σχολεία του Πόντου όλων των βαθμίδων ήταν προαιρετική. Για τα λειτουργικά έξοδα όμως των σχολείων ήταν υποχρεωμένοι να συμβάλλουν όλοι οι Έλληνες που κατοικούσαν στην Τραπεζούντα, ανεξάρτητα από το αν είχαν παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο. Οι γονείς που είχαν παιδιά στο σχολείο πλήρωναν δυο φορές το χρόνο. Τα δίδακτρα ανέρχονταν κατά τα τελευταία χρόνια της ελληνικής εκπαίδευσης στην Τραπεζούντα σε τέσσερις χρυσές λίρες Τουρκίας για τις μικρές τάξεις και σε δέκα για τις μεγαλύτερες τάξεις. Το ποσό αυτό αντιπροσώπευε δίδακτρα εννέα μηνών, όσο δηλαδή διάστημα διαρκούσε η φοίτηση των μαθητών κάθε σχολική χρονιά. Η έναρξη των μαθημάτων γινόταν το Σεπτέμβριο και η λήξη τον Ιούνιο. Διακοπές των μαθημάτων πραγματοποιούνταν, εκτός από τις καλοκαιρινές, 15 ημέρες την περίοδο των Χριστουγέννων και 15 την περίοδο του Πάσχα. Μεγάλη σημασία και αίγλη δινόταν στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Εθνικές γιορτές δε γιορτάζονταν στον Πόντο λόγω της απαγόρευσης που είχαν επιβάλει οι Τούρκοι. Τα μαθήματα γίνονταν έξι μέρες την εβδομάδα, πρωί και απόγευμα. Η καθημερινή σχολική εργασία διαρκούσε έξι ώρες, από τις 8 έως τις 12

7 και από τις 2 έως τις 4. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς διενεργούνταν γραπτές και προφορικές εξετάσεις, στις οποίες συμμετείχαν ως εξεταστές και δάσκαλοι που έρχονταν από την ελεύθερη Ελλάδα και άλλα μέρη του Πόντου. Κάθε Κυριακή γινόταν εκκλησιασμός των μαθητών. Όσον αφορά την εκπαίδευση των κοριτσιών αυτή δεν υπήρξε ουσιαστικά μέχρι το 1846, γιατί δεν είχαν ιδρυθεί σχολεία για τα κορίτσια. Το 1846 οι πολίτες της Τραπεζούντας ίδρυσαν το «Παρθεναγωγείον Τραπεζούντος» με πρώτη διευθύντρια τη Μαριγώ Καρυοφύλλη. Το ίδιο έκαναν και οι πολίτες της Αργυρούπολης τριάντα χρόνια αργότερα, το 1873, και ίδρυσαν το «Παρθεναγωγείον Αργυρουπόλεως», με πρώτο διευθυντή το Μουράτ Κυριακίδη. Βέβαια, για να γίνει αυτό δεν έφτανε απλά μια απόφαση. Έπρεπε να αλλάξει και η νοοτροπία της κοινωνίας, η οποία ήθελε έως εκείνη την εποχή τη γυναίκα κλεισμένη στο σπίτι και να ασχολείται μόνο με τα οικιακά. Η επίδραση του δυτικού πολιτισμού και η ίδρυση Παρθεναγωγείων πολλά χρόνια πριν σε μεγάλες πόλεις, όπως στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Αθήνα, την Προύσα και αλλού, άλλαξαν τη νοοτροπία των αστών Ποντίων και έδωσαν το δικαίωμα στη μόρφωση και στις γυναίκες. Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου Τραπεζούντας αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο Δημήτριο Αυγερινό, δυναμικό στέλεχος της δημόσιας ζωής της πόλης, και στους δασκάλους του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας Κωνσταντίνο Ξανθόπουλο και Περικλή Τριανταφυλλίδη, ενώ για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου Αργυρούπολης η πρωτοβουλία αποδίδεται στον Γεώργιο Κυριακίδη-Παπαδόπουλο και στο Μητροπολίτη Γερβάσιο. Τα Παρθεναγωγεία στην αρχή λειτούργησαν ως Δημοτικά Σχολεία. Σύντομα όμως αναπτύχθηκαν και περιέλαβαν και τάξεις από άλλες βαθμίδες (Νηπιαγωγείο και Ημιγυμνάσιο). Από τα μέσα του 19 ου αι. έως και τα πρώτα χρόνια του 20ου αι. η ανάπτυξη των δύο Παρθεναγωγείων ήταν συνεχής. Στο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας το 1870 φοιτούσαν 250 μαθήτριες, το 1880 ο αριθμός τους έφτασε στις 738 και το 1911 στις 652. Στο Φροντιστήριο Αργυρούπολης φοιτούσαν το μαθήτριες, το 1878 ο αριθμός τους έφτασε τις 75 και το 1906 στις 100. Οι μαθήτριες του Παρθεναγωγείου φορούσαν ομοιόμορφη ενδυμασία (ποδιά), φρόντιζαν τα μαλλιά τους με ορισμένους τρόπους, ήταν υποχρεωμένες να πηγαίνουν την Κυριακή στην εκκλησία, να συμμετέχουν σε ορισμένες δημόσιες γιορτές που καθόριζε η διεύθυνση του σχολείου και να συμπεριφέρονται προς τους άλλους «κοσμίως». Όσον αφορά τη διδακτέα ύλη, αυτή αφορούσε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα. Στο θεωρητικό τομέα διδάσκονταν τα ίδια μαθήματα με αυτά που διδάσκονταν στα άλλα σχολεία του Πόντου (αρρεναγωγεία), ανάλογα βέβαια με τη σχολική βαθμίδα. Η διδακτέα ύλη ήταν σε γενικές γραμμές όμοια με αυτήν που διδασκόταν στα σχολεία της ελεύθερης Ελλάδας. Στον πρακτικό τομέα οι μαθήτριες του Παρθεναγωγείου ασκούνταν σε εργασίες που είχαν σχέση με το σπίτι, όπως κοπτική, ραπτική και ταπητουργία (οικιακή οικονομία). Μπορούμε να πούμε πως η εκπαίδευση των κοριτσιών στον Πόντο την εποχή για την οποία γίνεται λόγος εδώ ήταν προσανατολισμένη πρoς μια κατεύθυνση τέτοια, που θα επέτρεπε τις τελειόφοιτες να έχουν μια καλή εγκύκλιο μόρφωση και να είναι καλές νοικοκυρές και άξιες μητέρες. Η σημασία που έδινε η ποντιακή κοινωνία στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τη γυναίκα φαίνεται και από την ίδρυση, στις αρχές του 20ου αι., της Αδελφότητας των κυριών της Τραπεζούντας, που έφερε την επωνυμία «Μέριμνα». Γενικά, όπως στα Φροντιστήρια, έτσι και στα εκτός Φροντιστηρίων σχολεία του Πόντου προσφερόταν μια καλή και πλούσια σε περιεχόμενο μόρφωση.

8 2.3. Η διοίκηση των σχολείων. Το Φροντιστήριο, το Παρθεναγωγείο και τα άλλα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούσαν το σύνολο των εκπαιδευτηρίων του Πόντου. Ανώτατος διοικητής των σχολείων αυτών, αλλά και των σχολείων oλόκληρης της επαρχίας, ήταν ο Μητροπολίτης της αντίστοιχης επαρχίας. Μέχρι τα μέσα του 19ου αι., που τα σχολεία σε κάθε επαρχία ήταν λιγοστά, ήταν εύκολο να ασκεί τη διοίκησή τους ο ίδιος ο Μητροπολίτης. Μετά όμως το 1850 το έργο αυτό ανατέθηκε, αρχικά στην επαρχία Τραπεζούντας και αργότερα στις άλλες επαρχίες, στη Σχολική Εφορεία και το Σχολικό Συμβούλιο, όργανα που αποτελούνταν από πολίτες της ελληνικής κοινότητας που έδειχναν ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά θέματα. Τα όργανα αυτά δεν ήταν αυτόνομα και ανεξάρτητα οικονομικά. Είχαν κάποια εξάρτηση και έπαιρναν οδηγίες από την «Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή», η οποία είχε την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη. Η Επιτροπή αυτή ήταν το ανώτατο εκπαιδευτικό συμβούλιο, το οποίο φρόντιζε για τη σύνταξη του προγράμματος λειτουργίας των σχολείων και για την επιλογή της διδακτέας ύλης και των διδακτικών βιβλίων στις Μητροπόλεις της δικαιοδοσίας της. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ήταν ο εκάστοτε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Η πρόσληψη των δασκάλων γινόταν από τη Σχολική Εφορεία. Οι δάσκαλοι διορίζονταν από το Μητροπολίτη για όσο διάστημα προέβλεπε το διοριστήριο. Ο μισθός του δασκάλου καθοριζόταν με συμφωνητικό που υπέγραφαν τα μέλη της Σχολικής Εφορείας και ο ίδιος ο δάσκαλος. Ο μισθός δεν ήταν ο ίδιος για όλους τους δασκάλους. Ήταν συνάρτηση των προσόντων του προσλαμβανόμενου, των αναγκών της πόλης σε διδακτικό προσωπικό και φυσικά των τυχόν πρόσθετων παροχών που είχε τη δυνατότητα να προσφέρει η Σχολική Εφορεία (σπίτι, φαγητό κτλ.). Οι περισσότεροι δάσκαλοι στα σχολεία του Πόντου ήταν απόφοιτοι Αστικών Σχολείων, Γυμνασίων και Φροντιστηρίων. Υπήρχαν και δάσκαλοι, οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και από Διδασκαλεία της Ελλάδας Η πνευματική κίνηση. Η εβδομηκονταετία στον Πόντο χαρακτηρίζεται, όπως τονίστηκε και προηγουμένως, από μια έντονη έξαρση της εκπαιδευτικής κίνησης. Ιδρύθηκαν καινούργια σχολεία, ο αριθμός των μαθητών και των δασκάλων αυξήθηκε και η διοίκηση των σχολείων οργανώθηκε καλύτερα. Επόμενο ήταν μέσα σε αυτήν τη γενική εκπαιδευτική έξαρση να αναπτυχθεί και η πνευματική κίνηση. Παράλληλα όμως από το 1821 η ελεύθερη Ελλάδα άρχισε να διαμορφώνει ένα δικό της χαρακτήρα στον πνευματικό και εκπαιδευτικό τομέα, που σε μεγάλο βαθμό επηρέαζε και την πνευματική ζωή του Πόντου. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε πως στον Πόντο αναπτύχθηκε μια διαφορετική πνευματική κίνηση από αυτήν της ελεύθερης Ελλάδας. Το στοιχείο εκείνο που κυρίως διαχώριζε τα λογοτεχνικά δημιουργήματα των δημιουργών του Πόντου από αυτά των δημιουργών της μητροπολιτικής Ελλάδας ήταν η γλώσσα. Το δεύτερο μισό του 19ου αι. η ποντιακή διάλεκτος είχε διαμορφωθεί ως μια λαϊκή γλώσσα επικοινωνίας, και σ' αυτήν έχουν παραδοθεί τα

9 περισσότερα λογοτεχνικά μνημεία του Πόντου. Αντίθετα, η γλώσσα των λογίων του Πόντου ήταν η αρχαΐζουσα ελληνική. Σε αυτήν έγραφαν τις διάφορες φιλοσοφικές, επιστημονικές και άλλες πραγματείες τους. Στον τομέα της λογοτεχνίας δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες για ιδιαίτερη παραγωγή στον Πόντο. Εκείνο που κυριάρχησε όλη αυτήν την εποχή είναι η δημοτική ποίηση. Κάποια αξιόλογα δημιουργήματα έχουμε στον τομέα της θεατρικής παραγωγής. Μερικά από τα έργα που αναφέρει ο Ι. Παμπούκης είναι το «Χύσε, τρίψε, πλύνε», «Ο φοβερός μάντις Γιαράρης», «Οι δύο αδελφοί ήτοι Αρετή και Κακία» και «Η Τραπεζούντια κόρη», όλα έργα του Ελευθέριου Φοινικόπουλου. Συνήθως τα έργα παίζονταν σε σχολικές γιορτές, τη δε σκηνοθεσία έκανε ο ίδιος ο συγγραφέας του έργου. Άλλοι θεατρικοί Πόντιοι συγγραφείς είναι ο Ιωάννης Βαλαβάνης, ο Κ. Κωνσταντινίδης και ο Φίλιππος Φιλιππίδης. Πολύ σημαντική ανάπτυξη γνώρισε στον Πόντο το λαϊκό θέατρο που είναι γνωστό με την ονομασία «Μωμόγεροι». Στην πνευματική και γενικότερα πολιτιστική κίνηση του Πόντου συνέβαλαν πάρα πολύ και διάφοροι πολιτιστικοί αλλά και φιλανθρωπικοί σύλλογοι. Τέτοιοι ήταν ο «Ξενοφών», ο «Ακρίτας», η «Μέριμνα» κ.ά. Όσον αφορά τον ελληνικό Τύπο στον Πόντο αυτός άρχισε να εμφανίζεται με έκδοση εφημερίδων κατά τη δεκαετία του 1880, έκανε όμως έντονη την παρουσία του μετά το Από το 1885 μέχρι το 1922 εκδόθηκαν μόνο στην Τραπεζούντα 14 ελληνόγλωσσες εφημερίδες σε σύνολο 49 που εκδόθηκαν την περίοδο αυτή στην πόλη (24 τουρκικές, 9 αρμενικές, 2 ρωσικές). Η πιο μακρόβια από αυτές υπήρξε ο «Φάρος της Ανατολής» με διευθυντή το Δ. Γεωργή, η έκδοση της οποίας διήρκεσε δεκαπέντε χρόνια ( ). 3. Συμπεράσματα Η παιδεία και η εκπαίδευση στον Πόντο μετά από μια βαθιά μακρόχρονη κρίση που πέρασε από το 1461 άρχισε από τα μέσα του 19ου αι. να βελτιώνεται. Από την εποχή αυτή η εκπαίδευση θεωρήθηκε από τους Ποντίους κοινωνικό αγαθό που πρέπει να το απολαύσουν όχι μόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες. Τα Φροντιστήρια Τραπεζούντας και Αργυρούπολης γνώρισαν μέρες δόξας και παράλληλα δημιουργήθηκαν και νέα σχολεία. Γενικά η παιδεία στον Πόντο κινήθηκε μέσα στα πλαίσια της ελληνικής και ορθόδοξης παράδοσης και στάθηκε -ιδίως κατά το 19ο και 20ο αι.- σε αξιοζήλευτο επίπεδο. Απόδειξη της διαπίστωσης αυτής είναι και η πληθώρα των λογίων ποντιακής καταγωγής που ήρθε στην Ελλάδα μετά το Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως το υψηλό μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο της Τραπεζούντας αλλά και ολόκληρου του Πόντου, που στηριζόταν στην ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη παράδοση και την ενασχόληση με τις επιστήμες, έδωσε τη δυνατότητα στους πρόσφυγες ποντιακής καταγωγής να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους δημιούργησε η προσφυγιά και να ενσωματωθούν σχετικά εύκολα στην κοινωνία της μητροπολιτικής Ελλάδας.

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Κωνσταντίνος Λιάκος Β2 49 ο Γυμνάσιο Αθηνών 2011-2012 Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Όπως και στον σύγχρονο κόσμο, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Δρ Αικατερίνη Σουσαμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Μαθημάτων και Περίοδοι διδασκαλίας σε κάθε Τάξη (Πίνακας 1)

Κατηγορίες Μαθημάτων και Περίοδοι διδασκαλίας σε κάθε Τάξη (Πίνακας 1) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική Χρονιά 2015-2016 Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Με την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα της επιλογής μαθημάτων που ίσχυε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT: Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥZANTIO, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΟΘΩΝΑΣ.

PROJECT: Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥZANTIO, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΟΘΩΝΑΣ. PROJECT: Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥZANTIO, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΟΘΩΝΑΣ. ΜΑΘΗΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Α. ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του»

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Άφυτες, καμπυλωτές βουνοκορφές Και μέσα στα πέτρινα κύματα Στο δίπτυχο αγριάδας και ερημιάς Η Σιάτιστα. Οι Σιατιστινοί αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Πηγή 1 η : 3 Απριλίου 2015, Εφημερίδα Τα Σχολικά Νέα, εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία MAJA STOILKOVIC Φιλόλογος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου ANNA RASLJIC Τελειόφοιτος της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Σχολική Χρονιά Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Σχολική Χρονιά Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2015-2016 Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Με την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα της επιλογής μαθημάτων που ίσχυε στο Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ: Αποστολή και όραμα του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Στόχοι και εμφάσεις σχολικής χρονιάς 2015 2016 Ωρολόγιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 Γυμνάσια στην κατεχόμενη Κύπρο Το 1974 καταλαμβάνεται το 36,5% των δημοσίων σχολών Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Το αμερικάνικο κολέγιο «Ανατόλια» λειτούργησε για πρώτη φορά στη Μερζιφούντα του Πόντου στα τέλη του 19 ου αιώνα. Λίγο πριν από την καταστροφή του 1922 και την αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984 Εισαγωγικό σημείωμα Τα Φροντιστήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκαν το 1984 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και εδρεύουν στα Βόρεια προάστια επί της οδού Θέμιδος 1 στην πλατεία του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Μ 104 Γ 29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ---------------------------------- Α. Ημέρα λήξης μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών Εισαγωγή του Γερμανικού Διεθνούς Απολυτηρίου DIA στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 1 Αποστολή και παιδαγωγικοί στόχοι της ΓΣΑ Στο πλαίσιο της γερμανικής εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής η ΓΣΑ έχει την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήρια ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οδηγός σπουδών 2010-2011 1997-2010 Δηµιουργικά χρόνια, χρόνια ποιοτικής υπεροχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χρόνια προσωπικής φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής «Διδακτική της Ιστορίας» Διδάσκουσα: Μαρία Ρεπούση Ακαδημαϊκό έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ SAINT-PAUL Εκπαίδευση με στόχους Αγωγή με αρχές 1893 Έπειτα από άδεια της ελληνικής κυβέρνησης, ιδρύεται η Σχολή Ο Άγιος Παύλος από τον ιερωμένο π. Pierre Berthet του Μοναχικού Τάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο CATERINA MALANDUGNO Φοιτήτρια Το 741 ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος ακολουθώντας τα βήματα του Λεόντος Γ ξεκίνησε μία σκληρή καταδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης

1 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης ΑΣΚΗΣΗ 1 η : 7 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Αφού μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές, να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν: Πηγή 1η: Ιωάννα, μαθήτρια, 11 χρόνων, δήλωση στις 14/3/2015 Μου αρέσει να πηγαίνω

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

https://hfaistos.minedu.gov.gr

https://hfaistos.minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Μαρούσι, 13-09 - 016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8 Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ Εργασία 8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΓΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή -Ν.Βλεμμύδης -Έργο -Θεολογικό

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ 20-01- 14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα