Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση*"

Transcript

1 Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση* Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου Σχολική σύμβουλος Δ.Ε. Ο Αδαμάντιος Κοραής -εξέχουσα μορφή της ελληνικής διανόησης- και άλλοι διαφωτιστές έζησαν από κοντά όλες τις πνευματικές διεργασίες οι οποίες συντελούνταν στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Τους νεοέλληνες διαφωτιστές συγκίνησε ο παιδαγωγικός ενθουσιασμός του Διαφωτισμού, εξάλλου έθεταν ως προϋπόθεση για την ελευθερία το φωτισμό του γένους με την παιδεία, αλλά και ο στόχος της ολόπλευρης μόρφωσης του ανθρώπου, τον οποίο επιδίωκε η κίνηση του Νεοανθρωπισμού, κυρίως, μέσα από την επαφή με τα συγγράμματα των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. Η Νεοανθρωπιστική κίνηση των φιλολόγων και παιδαγωγών, που εμφανίστηκε στη Γερμανία στα τέλη του 18ου-αρχές του 19ου αιώνα και αρχικά ήταν στραμμένη στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των αρχαίων γλωσσών στο Πανεπιστήμιο και στα Λατινικά σχολεία, επηρέασε βαθιά τους νεοέλληνες διανοούμενους, πολλοί από τους οποίους είχαν άμεση ή έμμεση επαφή με το γερμανικό πνεύμα. Εξάλλου το εκπαιδευτικό σύστημα της Πρωσίας υπήρξε το πρότυπο όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους άλλους Ευρωπαίους που ασχολήθηκαν με τα εκπαιδευτικά πράγματα. Ο Νεοανθρωπισμός, αρχικά με τον J. M. Gesner ( ) και τον J. A. Ernesti ( ), άσκησε κριτική στο μονότονο φορμαλισμό, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στη σχολική πράξη, και στη συνέχεια με τον C. G. Heyne ( ) και τους μαθητές του (W. von Humboldt, Vob, Fr. και A. W. Schlegel) διέδωσε τον ενθουσιασμό για τον αρχαίο πολιτισμό, δημιούργησε ένα ολόκληρο σύστημα επιστημών για τη βαθύτερη κατανόηση του αρχαίου πολιτισμού, της γλώσσας, της τέχνης, της ιστορίας και, εν τέλει με τον Fr. Au. Wolf ( ), μια εκτενή επιστήμη της αρχαιότητας. Με τη μύηση της ψυχής στον κόσμο της αρχαιότητας προσδοκούσε το ανέβασμα όλων των ψυχικών δυνάμεων του ανθρώπου 1. Η αξία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ως μορφωτικού αγαθού για τους Νεοέλληνες και ως μέσου για τη σύνδεσή τους με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, καθώς με τη σύνδεση αυτή αποκτούσαν συνείδηση ότι διέθεταν ιδιαίτερη ιστορική φυσιογνωμία. Το * Η εργασία αποτελεί εισήγηση στο 37ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων», στις Νοεμβρίου Α., Ρέμπλε (1990). Ιστορία της Παιδαγωγικής, Μετ. Θ., Χατζηστεφανίδης, Σ., Χατζηστεφανίδου- Πολυζώη. Αθήνα: Παπαδήμας, σ. 280 κε. 249

2 ζήτημα, που αποτελεί ακόμη και σήμερα αντικείμενο συζήτησης και αποτέλεσε επίσης και αντικείμενο έντονης παιδαγωγικής, ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης σε ολόκληρο τον 19 ο αιώνα και στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του 20 ου, ιδιαίτερα, όταν επιχειρούνταν αλλαγές στην οργάνωση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ήταν ο τρόπος προσέγγισης του μαθήματος και η σύνδεσή του με το γλωσσικό ζήτημα 2. Οι διαφωτιστές, κληρικοί και δάσκαλοι οι περισσότεροι, συνδέουν στενά την παιδεία με την ελευθερία και διατυπώνουν προτάσεις για την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αποτελείται από τρεις αυτοτελείς βαθμίδες. Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις φυσικές επιστήμες, τις νέες γλώσσες, την αρχαία ελληνική γραμματεία, τη φιλοσοφία, τα πρακτικά μαθήματα θα καλλιεργεί τις κλίσεις και δεξιότητες των νέων, θα αναπτύσσει τις σωματικές, λογικές και ηθικές δυνάμεις τους, θα τους βοηθά να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις, υγιείς έξεις, ενώ οδηγός θα είναι το κλασικό πρότυπο και το παράδειγμα μεγαλυτέρων - δασκάλων. Διατυπώνουν επίσης προτάσεις και για τη διδακτική μέθοδο, η οποία θα πρέπει να κάνει ευχάριστη τη μάθηση, να διεγείρει την περιέργεια του παιδιού, να το αντιμετωπίζει ως μοναδικότητα και να το πείθει για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης. Η διδασκαλία θα πρέπει να ακολουθεί τη φυσική μέθοδο, δηλαδή αυτή που προσαρμόζεται στην πνευματική κατάσταση του παιδιού, ενεργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυχικών νόμων και προχωρεί χωρίς άλματα από τα ατελέστερα στα τελειότερα και 3 από τα απλούστερα στα συνθετότερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, την οποία προσπαθούν να εντάξουν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ ( ), ο οποίος επισημαίνει την αντίθεση ανάμεσα στη δόξα της αρχαίας Ελλάδας και στη σύγχρονη (στην εποχή του) εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και διαπιστώνει ότι η αιτία είναι η αμάθεια. Για να καταπολεμηθεί, θα έπρεπε να αρθεί η αντίφαση της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά στη θέση της αρχαιογνωσίας στην ελληνική παιδεία. Η νεότερη ελληνική παιδεία κυριεύεται κατά κράτος ἀπό τήν ὑπόληψιν καί τήν ἀμέλειαν τῆ ς ἀρχαιότητος. Η ὑπόληψις συνιστούσε τον άκρατο θαυμασμό στους αρχαίους και την πίστη στο αλάθητό τους. Οι αρχαίοι είναι και αυτοί άνθρωποι μέ μίαν πεπερασμένην καί ἀτελῆ φύσιν, ὃπως καί οἱ ἐπίλοιποι ἄνθρωποι και, επομένως, πρέπει κανείς να τους αποτιμά κριτικά. Η 2 Χ. Τζήκας, «Λόγος και αντίλογος για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση στη Μέση Εκπαίδευση ( )» στα Πρακτικά (ηλεκτρονική μορφή) του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα 2005, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΤΔΕ. 3 Θ. Χασεκίδου-Μάρκου (2006). Εκπαιδευτικά και Παιδαγωγικά Περιοδικά στην Ελλάδα. Η Διαμόρφωση της Παιδαγωγικής Σκέψης κατά το 19 ο αιώνα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, σ. 32 κ.ε. 250

3 έλλειψη κριτικού πνεύματος στην αποτίμηση των αρχαίων οφειλόταν στην άγνοια της νεότερης γνώσης. ἀμέλεια Η της αρχαιότητας εκφραζόταν με την έλλειψη των συγγραμμάτων των αρχαίων. Προτείνει το περιεχόμενο της νέας εκπαίδευσης να βασίζεται σε εγκύκλιο πρόγραμμα σπουδών, που θα απαιτεί στοχασμό και κρίση και συλλογή αρχαίων κειμένων ανάλογη με την ηλικία των παιδιών. Η σπουδή των κειμένων είναι σκόπιμο να συνδυάζεται με το ιστορικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο, ώστε να διασαφηνίζονται τα νοήματά τους 4. Ο Αδαμάντιος Κοραής, εμπνευσμένος από τις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού κλασικισμού, θεωρούσε την κλασική παιδεία ως το μέσο για την αναζωογόνηση της πολιτικής χρηστότητας, που ήταν απαραίτητη, για να επιτευχθεί η κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση 5 και έθετε ως σκοπό της μελέτης των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων την καλλιέργεια χρηστού ήθους και νου και σε καμία περίπτωση την απομνημόνευση λέξεων ή ρήσεων. Θεωρούσε επίσης πρωταρχική του υποχρέωση να κάνει τα συγγράμματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας προσιτά στους συμπατριώτες του, για να συμβάλει στην αναβίωση της σοφίας και αρετής των αρχαίων και γι αυτό προχώρησε στις εκδόσεις αρχαίων ελλήνων συγγραφέων με τη σειρά της Ελληνικής Βιβλιοθήκης και τη σειρά των Παρέργων της Ελληνικής Βιβλιοθήκης 6. Λάτρης και εμβριθής μελετητής ο ίδιος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, διατυπώνει τις ενστάσεις του για τον τρόπο της διδασκαλίας στα σχολεία τα οποία λειτουργούσαν επί Τουρκοκρατίας. Ως μαθητής είχε γνωρίσει το σύστημα των καλών γραμματικών και της 7 «ψυχαγωγίας», της «ψυχοκτασίας», όπως την ονόμαζε ο ίδιος. Για να επιτευχθεί η εἲδησις της ελληνικής γλώσσας, προτείνει να συντμηθεί ο καιρός της διδασκαλίας πράγμα, το οποίο μπορούν να πετύχουν μόνο οι κριτικοί διδάσκαλοι με την κριτική μέθοδο της διδασκαλίας. Η μάθηση της ελληνικής (αρχαίας) γλώσσας είναι δύσκολη και η έλλειψη μεθόδου στην παράδοση την έκανε δυσκολότερη. Η σύγκριση της ελληνικής με την κοινή γλώσσα διευκολύνει τη μάθησή της. Οι πολυάριθμες 4 Π., Κιτρομηλίδης (2000). Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Μετάφρ. Σ., Νικολούδη. Αθήνα: ΜΙΕΤ, σ. 229 κ.ε. 5 Κιτρομηλίδης, ό. π., σ. 383 κ.ε. 6 Έτσι το 1805, με την οικονομική αρωγή των αδελφών Ζωσιμάδων, εγκαινιάζεται η Ελληνική Βιβλιοθήκη με τον τόμο Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Μεταξύ του εκδόθηκαν δεκαέξι τόμοι. Μια άλλη σειρά εκδόσεων ήταν τα Πάρεργα της Ελληνικής Βιβλιοθήκης μεταξύ του 1809 και Σε ανεξάρτητες εκδόσεις δημοσιεύτηκαν επίσης άλλα αρχαία κείμενα. Στα προλεγόμενα των εκδόσεών του, που φέρουν τον τίτλο Αυτοσχέδιοι Στοχασμοί περί της Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσης και ιδιαίτερα στα προλεγόμενα των έξι τόμων των Παράλληλων Βίων του Πλουτάρχου, ο Κοραής ανέπτυξε τη θεωρία του για τη διαλεκτική σχέση παιδείας και ελευθερίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στη γλώσσα, διότι αυτή είναι το όργανο της παιδείας. 7 Ο Κοραής τη χαρακτηρίζει ψυχοκτασία, Προλεγόμενα, τόμος Α, Στοχασμοί αυτοσχέδιοι εις την έκδοσιν της Ποικίλης ιστορίας του Αιλιανού, των σωζομένων Ηρακλείδου του Ποντικού και Νικολάου του Δαμασκηνού, επιμ. Φ. Φουρναράκη, Παρίσι [Ανατύπωση: Πρόλογος Κ. Θ. Δημαράς, Αθήνα: Μ.Ι. Ε. Τ., 1984, σ. 140]. 251

4 γραμματικές με την έλλειψη μεθόδου και το πλήθος των λεπτομερειών κάνουν τη μάθηση δυσκολότερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, ενώ παράλληλα οι κανόνες είναι γραμμένοι στα αρχαία ελληνικά Στην κυρίως λεγόμενη θεματογραφία η μετάφραση από την κοινή γίνεται για άσκηση στην ελληνική (αρχαία), ενώ στην εξήγηση ή ψυχαγωγία η μετάφραση από την ελληνική πρέπει να γίνεται θέμα και γύμνασμα της κοινής. Οι δάσκαλοι θα έφριτταν, αν μπορούσαν να καταλάβουν πόσο κακό προξενούν στους νέους, όταν τους απομακρύνουν από τα σχολεία με την ἀμέθοδον παράδοση. Είναι απαραίτητο να εκπονηθεί μια νέα συλλογή κειμένων τέτοια, ώστε να συνδυάζεται η ευχαρίστηση με την ωφέλεια και ο αναγνώστης να γίνεται σοφός, ήμερος και να εμπνέεται από μεγάλα φρονήματα 8. Έτσι, λοιπόν, οι διαφωτιστές προσδοκούν την παιδεία και εκπαίδευση του ελληνικού γένους πριν την επανάσταση του 1821 και συνδέουν το σκοπό της με την εθνική και πολιτική υπόσταση των Ελλήνων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας συνεχίζει με την αλληλοδιδακτική μέθοδο και δείχνει ενδιαφέρον για τη γενίκευση της λαϊκής και τη θεμελίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξάλλου οι συνθήκες δεν επέτρεπαν μεγαλόπνοα σχέδια. Το 1833 με την άφιξη του Όθωνα και της Αντιβασιλείας αρχίζει μια άλλη περίοδος για την ελληνική εκπαίδευση και διαμορφώνεται ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί αντιγραφή του βαυαρικού και υπογράφονται τα σχετικά Διατάγματα 9. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο ελληνικό κράτος (από την εποχή της επίσημης εισαγωγής της το 1836) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (αρχικά στα Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια και στη συνέχεια στους άλλους τύπους σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), απομακρύνθηκε, όμως, από την κριτική ανάγνωση των κειμένων και την προσοχή στο περιεχόμενο και το πνεύμα τους και η γραμματική και το συντακτικό από οδηγοί και εργαλεία της γλώσσας έγιναν αυτοσκοπός. Σταδιακά κατέλαβε το μεγαλύτερό μέρος του αναλυτικού προγράμματος (σχεδόν 55% των ωρών διδασκαλίας μεταξύ των ετών ), ενώ τα Νέα Ελληνικά, δηλαδή η καθαρεύουσα, διδάσκονται, μόλις από το 1884 και μετά, σε ελάχιστες διδακτικές ώρες. Για τα μαθήματα των θετικών επιστημών διατίθενται λιγότερες ώρες από το 20% του διδακτικού χρόνου, ενώ απουσιάζει σχεδόν οποιαδήποτε πρακτική διδασκαλία 10. Η τάση αυτή επεκτείνεται και στο δημοτικό σχολείο, καθώς το 1856, στο Νέο Οδηγό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου «Γραμματική τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης διά τά 8 Χασεκίδου-Μάρκου, ό.π., σ. 28 κ.ε. 9 Περί Δημοτικών σχολείων 3/3/1834 και περί Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων 31/12/1836, με τη γνωστή κλιμάκωση 4, 3 και 4 έτη φοίτησης αντίστοιχα για κάθε τύπο σχολείου. 10 Κ., Τσουκαλάς (1987). Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα ( ). Αθήνα: Θεμέλιο, σ. 555 κ.ε. 252

5 δημοτικά σχολεῖα ὁρίζεται ἡ τῆς ἀρχαίας καί μόνη συντεταγμένη ὃμως ἐπί τό ἁπλούστατον καί περιέχουσα μόνους τούς εἰς τό καθαρῶς γραφόμενον καί λαλούμενον ὕφος συνήθως τύπους» 11. Ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος αιτιολογεί αυτή την αλλαγή στο λόγο του στο Βασιλικό Διδασκαλείο ως εξής: «οἱ κανόνες αὐτῆς (της αρχαίας ελληνικής) ἐπικρατοῦσιν καθόλου καί εἰς τήν νῦν γραφομένην γλῶσσαν, ὁσημέραι χωροῦσαν γιγαντιαίοις τοῖς βήμασι πρός τήν ἀρχαίαν αὐτῆς ἀκμήν καί τελειότητα» 12. Η ελληνική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να αποκοπεί και από το πολιτικό-κοινωνικό της πλαίσιο, σε μια εποχή μάλιστα, κατά την οποία το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αγωνιζόταν να οριοθετήσει την ταυτότητά του. Οι αγώνες για τους αλύτρωτους Έλληνες, η θεωρία του J. P. Fallmerayer, την οποία οι έλληνες ιστορικοί προσπάθησαν να αντικρούσουν, έστρεψαν την ελληνική πολιτεία και τους έλληνες δασκάλους και παιδαγωγούς σε έναν αδιάκοπο αγώνα για την απόδειξη της συνέχειας της ελληνικής φυλής και της καταγωγής των σύγχρονων Ελλήνων από τους αρχαίους. Οι εκδόσεις αρχαίων κλασικών συγγραμμάτων, βιβλίων αρχαιολογίας, οι πανηγυρικοί λόγοι σε επετείους και σχολικές εξετάσεις, οι προσκλήσεις και εκκλήσεις για την ανάδειξη και προστασία των αρχαίων μνημείων εκφράζουν αυτή την προσπάθεια. Η αρχαία εύκλεια προβάλλεται αδιάκοπα ως ιδανικό, το οποίο πρέπει να κατακτήσουν οι νεότεροι έλληνες, για να γίνουν αντάξιοι των προγόνων τους. Έτσι οι αρχαίοι έλληνες από οδηγός του ελληνικού έθνους μεταβάλλονται σε αντικείμενο τυφλής μίμησης και αντιγραφής. Στις εκδόσεις των αρχαίων ελληνικών συγγραμμάτων τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι νέοι πρέπει να ποτιστούν με τα νάματα της πατρίου φιλοσοφίας και να ρυθμίσουν τον κοινωνικό τους βίο σύμφωνα με τα παραγγέλματα των σοφών προπατόρων τους. Οι διδάσκοντες οφείλουν να αναπτύξουν στους μαθητές τους τις ηθικές ιδέες και έξεις των προγόνων, στους οποίους τα εξευγενισμένα έθνη χρωστούν τον πολιτισμό τους και τις πολιτικές αρετές τους 13. Το γλωσσικό ζήτημα είναι πάντα αντικείμενο συζήτησης και γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήματα «ποια είναι η ελληνική 14 γλώσσα, ποια η γραμματική της» μέσα από τις διιστάμενες απόψεις, ακραίες ή μετριοπαθείς, των λογίων. Άλλοι μιλούν για διόρθωση της 11 Εφημερίς των Φιλομαθών, 11/8/1856, τ. 173, σ ό.π., 28/9/1856, τ. 179, σ Από την Αγγελία έκδοσης συλλογής με τα ηθικά και πολιτικά αξιώματα, παραγγέλματα και αποφθέγματα του Αριστοτέλη από τον εκδότη Σολομώντα Νικολαϊδη, Κύπριο, Σύρος. Παιδαγωγός, 9/9/1839, σ. 301 κ.ε. 14 Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη γραμματική, αφού αυτή αποτελεί ακόμη και αντικείμενο διαπραγμάτευσης στους λόγους εκπαιδευτικών. Στις εξετάσεις της Σχολής της Χίου ο Κ. Κόντος εκφώνησε «πρέποντα λόγον, περί παιδείας ἑλληνικῆς καί γραμματικῆς». Η παιδεία «φυτόν ῆς τ Ἑλλάδος ἐπιχώριον τυγχάνει». Η ελληνική γραμματική «ἡ καθοδηγουμένη ἡμῖν εἰς τούς ἀνθηρούς τῶν Ἑλλήνων ποιητῶν καί συγγραφέων λειμῶνας, ἐν οἷς μάλιστα θάλλει τό ἱερόν ἐκείνο φυτόν, ὡσπερεί φύλαξ καί κηπωρός τήν θεραπείαν αὐτοῦ ἐπιτέτραπται». Ε. Φ.,14/8/1859, τ. 327, σ κε. 253

6 δημώδους γλώσσας και άλλοι για επάνοδο της αρχαίας, πολύ λίγοι τάσσονται υπέρ της καθομιλούμενης γλώσσας, αλλά και αυτοί γράφουν στην αρχαΐζουσα. Ορισμένους μάλιστα τους καταλαμβάνει τέτοιος οίστρος για την επάνοδο στην αρχαία ελληνική γλώσσα, ώστε η επιστροφή αυτή στο παρελθόν να θεωρείται πρόοδος, «ἐπειδή ὁσημέραι ἡ ἡμετέρα γλῶσσα, βαίνουσα ἐπί τά πρόσω, πλησιάζει τήν τῶν ἡμετέρων προγόνων, διά ῦτα ἀναγκαῖον ἢδη καθίσταται νά ἀποβάλλωμεν βαθμηδόν καί τήν λέπραν ῦ το Γιεζεί, ἀντικαθιστῶντες ἀντί τῶν βαρβαρικῶν ὀνομάτων, ὃπου εἶνε δυνατόν τά ἀρχαῖα» 15. Για όλα αυτά υπάρχουν αντίθετες φωνές και διατυπώνονται σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο μελέτης και αξιοποίησης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Επισημαίνεται ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καταδικάζεται ο σχολαστικισμός των διδασκόντων, που καταστρέφει την ομορφιά των κειμένων και προτείνονται διδακτικές μέθοδοι, που εφαρμόστηκαν από τους μεγάλους φιλολόγους της Γερμανίας, στους οποίους και γίνονται παραπομπές. Η μελέτη των κλασικών έργων δεν έφερε ακόμη τους προσδοκώμενους καρπούς στην Ελλάδα. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτή την κατάσταση είναι η έλλειψη χρήσιμων εκδόσεων, αναγκαίων διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων και η ἀμέθοδος» «διδασκαλία. Τους συγγραφείς πρέπει να τους διαβάζουμε όχι «μηχανικῶς καί γραμματιστικῶς ἀλλά 16 κατά τόν νοῡν καί τό πνεῡμα αὐτῶν». Στο μεταξύ γίνονται δειλές απόπειρες για μεταφράσεις αρχαίων 17 κειμένων. Ο Σ. Κουμανούδης υποστηρίζει ότι τα αθάνατα αριστουργήματα των προγόνων πρέπει σταδιακά να μεταφερθούν στην ομιλούμενη γλώσσα, για να γίνουν κοινό ανάγνωσμα του λαού. Έχουν γίνει πολλές μεταφράσεις και αυτό είναι ένδειξη ότι πολλοί σκέπτονται σωστά γι αυτό το ζήτημα. Αυτοί που νομίζουν ότι προχωρεί η γλώσσα γιγαντιαίοις βήμασι πρός τήν παλαιάν μορφήν και, επομένως, είναι μάταιο να γίνονται μεταφράσεις, ας αναγνωρίσουν ότι η πλειοψηφία του έθνους φρονεί διαφορετικά, και δεν δείχνει φόβο, μήπως, εξαιτίας των μεταφράσεων ψυχρανθεί η κλίση στα πρωτότυπα και παραμεληθεί η σπουδή της αρχαίας γλώσσας. Όσο και αν προχωρήσει στην Ελλάδα η γνώση των αρχαίων γλωσσικών τύπων, δεν υπάρχει πιθανότητα η 15 Ε.Φ., 8/6/1857, τ. 211, σ. 87 κε. Από την αγγελία του Γ. Α. Βακαλόπουλου για τη μετάφραση του σχολικού άτλαντα της νεότερης Γεωγραφίας του Γερμανού Κ. Γλασερίου. 16 «Περί τῆς ἐν Ἑλλάδι ταχυτέρας καί συντελεστικωτέρας τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ἀναπτύξεως, Ε.Φ., 20/3/1855, τ. 110, σ. 440 κε. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θ. Μανούσης, Κ. Ασώπιος, Φ. Ιωάννου, Κ. Κοντογόνης, Γ. Παπασλιώτης και Σ. Κουμανούδης προτίθενται να εκδώσουν «Συλλογήν τῶν δοκίμων ἤ κλασσικῶν λεγομένων Ἑλλήνων ποιητῶν καί συγγραφέων μετά ἐκλεκτών ἐκ τῶν ἀρίστων ἐκδόσεων ἐρανισμένων γρα μματικῶν, κριτικῶν καί εξηγητικῶν σημειώσεων, ὃσαι ἀπαιτοῦνται κατά τήν σημερινήν τῆς φιλολογικῆς ἐπιστήμης κατάστασιν πρός τήν ἀκριβῆ ἑρμηνείαν καί διασάφησιν αὐτῶν». 17 Φιλίστωρ, Δεκέμβριος 1862, τόμος Δ, τ. 6, σ «Ὁ Βασιλεύς Οἰδίπους», έμμετρη μετάφραση από το Ν. Κοντόπουλο. 254

7 πλειοψηφία του ελληνικού λαού να φτάσει στο σημείο να κατανοεί ικανοποιητικά τα αρχαία συγγράμματα και, επομένως, δεν θα μπορεί ο λαός να είναι μέτοχος των καλών της αρχαίας προγονικής Μούσας. Καθημερινά το αναγνωστικό κοινό στρέφεται στα ξένα μυθιστορήματα, διότι είναι πιο κατανοητά. Για αυτό οφείλεται μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτούς που προσφέρουν μεταφράσεις αρχαίων πρωτοτύπων στην κοινή 18. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα γίνεται, όμως, πάντα από το πρωτότυπο κείμενο, με εξαίρεση τα διαλείμματα των τριών μεταρρυθμίσεων. Στη μεταρρύθμιση του 1929 προβλέπεται για πρώτη φορά «Σχέδιον νόμου περί εκδόσεως μεταφράσεων αρχαίων κλασσικών και νεωτέρων ξένων έργων» 19 και το αναλυτικό πρόγραμμα εισήγαγε τη χρήση της μετάφρασης στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών με διαφορετικές ρυθμίσεις από τάξη σε τάξη 20. Στη μεταρρύθμιση του 1964 η διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας από το πρωτότυπο πραγματοποιείται στην Γ Γυμνασίου, ενώ στις δύο πρώτες τάξεις προβλέπεται διδασκαλία από μετάφραση 21. Στη μεταρρύθμιση του 1976 η αρχαία ελληνική γραμματεία διδασκόταν μόνο από μετάφραση σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και τα σχολικά βιβλία περιείχαν μόνο το κείμενο της μετάφρασης. Υπήρξε η μακροβιότερη από τις μεταρρυθμίσεις, καθώς οι δύο προηγούμενες είχαν βραχεία εφαρμογή. Το 1992, εντελώς ξαφνικά, το τότε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επανέφερε τα αρχαία ελληνικά από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο με ισόποση κατανομή του εβδομαδιαίου χρόνου στα κείμενα από μετάφραση και στο πρωτότυπο. Από το σχολικό έτος το μάθημα στο πρωτότυπο γίνεται 3ωρο. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ το μάθημα έχει 18 ο.π., Απρίλιος 1862, τόμος Γ, τ. 4, σ. 372 κε. Σύμφωνα με το περιοδικό πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τις πρώτες δοκιμές μεταφράσεων: «ἄς εἲμεθα συγγνωμονικοί εἰς τά πρῶτα δοκίμια. Ἔρχεται καί τῶν ἀκριβεστέρων καί τελειοτέρων ὁ καιρός φθάνει μόνον νά κινῶνταί τινες, καί τούς κινουμένους νά προτρέπωσιν ἄλλοι ἐπί τά πρόσω». Μαΐου , τόμος Α, τ. 9, σ «αἱ μεταφράσεις, αἱ ἀκριβεῖς καί δεξιαί, ἀρχαίων τε καί νέων καλλιτεχνημάτων πολλαπλήν παρέχουσι τήν ὠφέλειαν, καί γνώσεις πολλάς καί ποικίλας μεταδίδουσι καί τήν τῶν καλῶν αἲσθησιν ἐξεγείρουσι καί πρός τήν ἀνάπτυξιν καί ρύθμισιν τῆς εἰς ἣν γίνονται γλώσσης τά μάλιστα συντελοῦσι. Τοιούτων μεταφράσεων χρήζει ἡ νεωτέρα ἡμῶν γλῶσσα, ἀναπτύξεως ἀκόμ η καί ρυθμίσεως δεομένη καί καλῶν ποιημάτων και συγγραμμάτων ἒνδειαν ἒχουσα». Και στην Εφημερίδα των Φιλομαθών διατυπώνονται θετικά σχόλια για τη μετάφραση της Οδύσσειας από τον Ι. Πολυλά, Έτος ΚΗ, περίοδος Β, 1/6/1880, τ. 5, σ Εισηγητική Έκθεση «ἐπί τῶν ἐκπαιδευτικῶν νομοσχεδίων» (1929, Υπουργός Παιδείας ο Κ. Γόντικας): Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Ερμής: Αθήνα 1984, τ. Β, σ Με το Διάταγμα /(Φ.Ε.Κ. τεύχος Α αρ. φύλλου 12 / ). 21 ΝΔ 4379/1964, Άρθρο 8, παρ. 3. «Εἰς τό Γυμνάσιον ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας γίνεται ἐκ δοκίμων μεταφράσεων κλασσικῶν ἒργων εἰς τήν Νεοελληνικήν. Εἰς τάς εἰδικάς διά σχολικήν χρῆσιν ἐκδόσεις τῶν ἒργων τούτων ὅταν εἶναι πεζά, πρέπει νά υπάρχῃ τυπωμένον τό ἀρχαῖον κείμενον απέναντι τῆς μεταφράσεως, ὥστε νά δύναται ὁ μαθητής να λάβῃ στοιχειώδη γνῶσιν τοῦ Ἀττικοῦ Λόγου». Παρ. 4. «Ἡ πρώτη προσπέλασις τῶν μαθητῶν εἰς τήν Ἀρχαίαν Ἑλληνικήν γλῶσσαν γίνεται εἰς τήν τρίτην τοῦ Γυμνασίου διά τριώρου καθ' ἑβδομάδα διδασκαλίας τῆς γραμματικῆς τοῦ Ἀττικού Λόγου μετά φραστικῶν ἀσκήσεων ἐκ περικοπῶν ἀρχαίων κειμένων», Δημαράς, ό.π., σ. 269 κ.ε. 255

8 «ανθρωπογνωστικό και αρχαιογνωστικό σκοπό. Μελετά την ανθρώπινη δραστηριότητα, διερευνά και ερμηνεύει την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τα έργα της τέχνης του λόγου», ενώ με τη διδασκαλία των κειμένων επιδιώκεται οι μαθητές «να γνωρίσουν την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων, να επικοινωνήσουν με περισσότερα κείμενα που προβάλλουν τη σπουδαιότητα του αρχαίου κόσμου, δηλαδή αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της αρχαίας πολιτισμικής δραστηριότητας, να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν τη λογοτεχνική αξία των έργων των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων» 22. Στο Γυμνάσιο η μέθοδος διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο είναι «κειμενοκεντρική, εστιάζεται στην κατανόηση του περιεχομένου και στην αναγκαία γι αυτό το σκοπό λεξιλογική εξομάλυνση, γραμματική και συντακτική επεξεργασία και την άσκηση στην άμεση και βιωματική κατανόηση του αρχαίου κειμένου (αρχαιογλωσσία, αρχαιογνωσία). Επιδιώκεται, επίσης, ο συσχετισμός των κοινών δομικών στοιχείων, αλλά και των διαφορών, μεταξύ της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας. Στο Λύκειο η διδακτική μέθοδος είναι κειμενοκεντρική- ερμηνευτική προσαρμοζόμενη στο γραμματειακό είδος του κειμένου. Το διδακτικό σχήμα είναι: συνολική θεώρηση του κειμένου, θεματικά κέντρα και δομή, αναλυτική διερεύνηση περιεχομένου και μορφής, και, τέλος, συνολική συνθετική εκτίμηση των ουσιωδών στοιχείων του κειμένου» 23. Πώς διδάσκεται το μάθημα σήμερα; Η διδασκαλία βρίσκεται σε ακολουθία με τους σκοπούς του μαθήματος και τις προτεινόμενες μεθόδους; Πολλοί φιλόλογοι, ακόμη και νέοι στην εκπαίδευση, ακολουθούν το διδακτικό σχήμα, το οποίο αντέγραψαν από τους δικούς τους δασκάλους, πράγμα που σημαίνει ότι η προσέγγιση του κειμένου γίνεται με σχολαστική αναλυτική σύνταξη ή θα μπορούσαμε να πούμε «χειρουργική επέμβαση» του κειμένου. Αποτέλεσμα η λεγόμενη μετάφραση να είναι ένα αλλόκοτο νεοελληνικό κείμενο, από το οποίο δεν βγαίνει κανένα νόημα. Τέτοια κείμενα αντικρίζουν στη μετάφραση του αδίδακτου κειμένου στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας οι βαθμολογητές στις πανελλαδικές εξετάσεις, δυστυχώς, τέτοια αντίκρισαν και οι βαθμολογητές σε γραπτά υποψήφιων φιλολόγων του ΑΣΕΠ. Αλλά και τα πορίσματα της έρευνας, την οποία διεξήγαγε το Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά το 22 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών, Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, τόμος Α (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303 / ). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (μετάφραση/πρωτότυπο), σ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Σχολικού Έτους Οδηγίες για τη Διδασκαλία των Γνωστικών Αντικειμένων από την Ομάδα Έργου για την Εισαγωγική Επιμόρφωση του Π.Ι, με την επισήμανση ότι στη διδακτική μεθοδολογία των μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη το περιεχόμενο του Δ.Ε.Π.Π.Σ., των Α.Π.Σ. και οι αντίστοιχες Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων, όπου υπάρχουν. 256

9 σχολικό έτος για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, «με αφορμή τη συγγραφή των νέων βιβλίων και την ανάγκη συγκριτικής αξιολόγησης των παλιών με τα νέα διδακτικά βιβλία, των οποίων η εισαγωγή στα σχολεία έγινε κατά το σχολικό έτος », δημιουργούν προβληματισμούς για το πώς διδάσκεται η αρχαία ελληνική γραμματεία από το πρωτότυπο. Η έρευνα ήταν πανελλαδική και απαντήθηκαν 345 ερωτηματολόγια. Έγινε με σκοπό τη διερεύνηση της λειτουργικότητας των μέχρι τότε χρησιμοποιούμενων εγχειριδίων, της στάσης των φιλολόγων στο μάθημα και για να διαπιστωθεί η επίδραση του μαθήματος στη νοητική-κριτική ικανότητα των μαθητών και στη σωστότερη χρήση της νεοελληνικής γλώσσας από αυτούς 24. Σταχυολογώ ορισμένα από τα πορίσματα της έρευνας. «Για τον κύριο στόχο του μαθήματος: Η μεγάλη πλειοψηφία των φιλολόγων (σε ποσοστό 70,4%) υποστηρίζει ότι ο στόχος πρέπει να είναι εξίσου γλωσσικός και αρχαιογνωστικός, ενώ ελάχιστοι (ποσοστό 7,5%) δέχονται ότι πρέπει να είναι πρωταρχικά αρχαιογνωστικός και δευτερευόντως γλωσσικός, στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της ανάγκης μεθοδικής γλωσσικής διδασκαλίας. Για τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές: Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό (65,5%) θεωρεί ότι οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία του μαθήματος οφείλονται σε ελλιπή γλωσσική κατάρτισή τους στη Νέα Ελληνική, κάνει ακόμα περισσότερο επιτακτική την ανάγκη της συστηματικής γλωσσικής διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικές είναι και οι σχετικές αναλυτικά διατυπωμένες προτάσεις, οι οποίες με τρόπο επίμονο θέτουν το αίτημα για κείμενα απλά και ελκυστικά, και διασκευασμένα κατά τρόπο που θα επέτρεπε να λειτουργήσουν υποβοηθητικά στη διδασκαλία της ύλης της Γραμματικής και του Συντακτικού. Για τη Γραμματική και το Συντακτικό: Τη συστηματική διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού αρκετά ωφέλιμη θεωρεί το 39,5% των ερωτηθέντων και πολύ ωφέλιμη το 50,3%. Θα άξιζε εδώ να επισημανθεί, επίσης, ότι ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό -συνολικά το 69,2%- των ερωτηθέντων δέχεται ότι η διδασκαλία των βασικών στοιχείων της Γραμματικής και του Συντακτικού βοηθάει, αρκετά έως πολύ, τον μαθητή να γράφει σωστότερα ένα νεοελληνικό κείμενο. Το στοιχείο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αναδεικνύει την αμφίδρομη ωφελιμότητα στη σχέση της γλωσσικής διδασκαλίας της Aρχαίας με τη Nέα Eλληνική. Σε σχέση με την υποστήριξη της διδασκαλίας με εποπτικό υλικό (εικόνες, διαγράμματα, χάρτες), το 48,4% πιστεύει ότι βοηθάει αρκετά και το 32,9% πολύ. Πάντως μόνον το 8,55% των ερωτηθέντων καταφεύγει συχνά στη χρήση της Τεχνολογίας 24 Σ. Γκλαβάς και Α. Καραγεωργίου (2006). Πανελλαδική Έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων: 12, σ

10 (Η/Υ, video, διαφανειών, cd-rom, dvd κ.τ.λ.) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος (σπάνια το 43,9% και ποτέ το 47,7%). Υπέρ της αξιολόγησης των μαθητών στη μετάφραση του αρχαίου κειμένου: α. και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου τάσσεται το 37,8%, β. μόνο στη Β και στη Γ Γυμνασίου το 33,4% και γ. μόνο στη Γ Γυμνασίου το 28,8%. Μοιρασμένα εμφανίζονται συνολικά τα ποσοστά στο ερώτημα για το αν πρέπει οι ερωτήσεις γλωσσικής κατάρτισης (γραμματικής και συντακτικού), στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, να ενισχυθούν βαθμολογικά». Σε μια άλλη πανελλαδική έρευνα, που δημοσιεύτηκε το 2010, «για τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών στο Γυμνάσιο και στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού» με βάση τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια μαθητών και 2802 καθηγητών συνάγεται ότι «το σχολείο, τουλάχιστον το Γυμνάσιο, αν όχι και το Δημοτικό, όχι μόνο δεν παρέχει στα παιδιά του ελληνικού λαού παιδεία «διαταξική» αλλά σε μεγάλο βαθμό παιδεία «ταξική», καθώς οι γλωσσικές δεξιότητες, γραπτές και προφορικές, που αξιολογήθηκαν στο ερωτηματολόγιο και αποτελούν πάγιες επιδιώξεις της γλωσσικής διδασκαλίας γίνονται κτήμα μιας μειονότητας μαθητών που δεν ξεπερνά, σε πολλές περιπτώσεις, το ένα τρίτο ή ακόμα και το ένα τέταρτο του μαθητικού πληθυσμού. Οι μαθητές σε υψηλό ποσοστό δεν εμπεδώνουν τις πολύπλοκες και λόγιες συντάξεις ούτε τα λόγια στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, που ενσωματώνονται στη Νεοελληνική, παρά την παράλληλη διδασκαλία και της Αρχαίας Ελληνικής σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ενίσχυση της διδακτικής πράξης στη Νεοελληνική Γλώσσα σε αυτόν τον τομέα, με αξιοποίηση και σχετικών λογοτεχνικών κειμένων, αλλά απαιτείται και προβληματισμός για το πώς διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο» 25. Τα παραπάνω στοιχεία και των δύο ερευνών επιβεβαιώνουν το ότι οι φιλόλογοι είναι προσανατολισμένοι σε παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης των αρχαίων κειμένων, ίσως, γιατί έτσι νιώθουν και την ασφάλεια ότι μπορούν να ολοκληρώσουν την πραγματικά τεράστια ύλη, παράλληλα κάνουν, όμως, εμφανή τη σύγχυση ως προς τη σκοπιμότητα της διδασκαλίας από το πρωτότυπο. Επισημαίνεται επίσης ότι οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία του μαθήματος οφείλονται σε ελλιπή γλωσσική κατάρτισή τους στη Νέα Ελληνική. Εύλογα τίθεται το ερώτημα «η εισαγωγή των αρχαίων από το πρωτότυπο το 1992 δεν έγινε πρωτίστως για τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών στη νεοελληνική;». Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, για να βελτιώσουμε τη διδασκαλία μας και να προσεγγίσουμε τα κείμενα με ένα 25 Πανελλαδική Έρευνα για τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών στο Γυμνάσιο και στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2010 (έτη συλλογής δεδομένων ), υπεύθυνη Χ. Αργυροπούλου, σ.156 κ.ε. 258

11 νέο διδακτικό πλαίσιο, που θα φωτίσει και θα αναδείξει τη διαχρονική τους αξία; Είναι καιρός να δοθεί έμφαση στη συμμετοχική και ερευνητική μάθηση και στις δραστηριότητες των μαθητών είτε αυτές είναι ατομικές είτε ομαδοσυνεργατικές. Στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση αυτό είναι εφικτό σε μεγάλο βαθμό, εξάλλου και τα διδακτικά εγχειρίδια προσανατολίζουν σε αυτή την κατεύθυνση αναφέροντας, μάλιστα, δημιουργικές δραστηριότητες, στις οποίες μπορούν να επιδοθούν οι μαθητές. Αλλά και εποπτικό υλικό υπάρχει άφθονο και, αν υπάρχει μια σχετικά καλή υποδομή στο σχολείο, μπορεί ο φιλόλογος να αξιοποιήσει ένα πλήθος από λογισμικά, για να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό. Με την ψηφιακή τάξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος δόθηκε αυτή η δυνατότητα, δεν αξιοποιήθηκε, όμως, όπως θα έπρεπε. Το πρόβλημα είναι έντονο με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα από το πρωτότυπο, η οποία εκ των πραγμάτων, καθίσταται μάθημα, κυρίως, γλωσσικό. Θα μπορούσε άραγε να γίνει διαφορετικά; Οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος δίνουν τον προσανατολισμό, καθώς μπροστά στον όγκο της ύλης του συντακτικού και της γραμματικής θυσιάζονται τα κείμενα. Ενδεικτικά αναφέρω για την Α Γυμνασίου: «Από τις Ενότητες 1-18 του διδακτικού βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου, Α. Παπαθωμά κ.ά., έκδ. ΟΕΔΒ, δεν θα διδαχθεί το Α Μέρος (Κείμενο) των Ενοτήτων 5, 8, 9, 16, 17, 18, καθώς και τα αντίστοιχα παράλληλα Κείμενα του Επιμέτρου. Το Β και Γ Μέρος όλων των Ενοτήτων (1-18) θα διδαχθεί κανονικά» 26. Έτσι το μάθημα μετατρέπεται σε λεξιλογικό, γραμματικο-συντακτικό. Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος επηρεάζει επίσης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, ενώ θα πρέπει συμβαίνει το αντίθετο, και οι διδακτικοί σκοποί χάνουν το νόημά τους μπροστά στις απαιτήσεις των εξετάσεων, ιδιαίτερα των πανελλαδικών. Ενδεικτικά θα μπορούσα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις για τη βελτίωση του μαθήματος. Ως προς τη διδασκαλία πολύ σημαντική είναι η ένταξη του κειμένου στο ιστορικό του πλαίσιο, ο προσδιορισμός του τόπου, του χρόνου, των περιστάσεων και η παρουσίαση των προσώπων και της δράσης τους. Στο Γυμνάσιο θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην κατανόηση του κειμένου, όπως προτείνεται άλλωστε, με τη διατύπωση τέτοιων ερωτήσεων από το διδάσκοντα, οι οποίες θα προσανατολίζουν το μαθητή σε αυτό το σκοπό. Στην Γ Γυμνασίου, για την οποία προβλέπεται μετάφραση, όπως και στο Λύκειο, οι μαθητές θα μπορούσαν να χωριστούν σε μεταφραστικές ομάδες και να συγκρίνουν τις μεταφράσεις τους, να μελετήσουν και να συζητήσουν μια δόκιμη μετάφραση του κειμένου, να δουν παράλληλα κείμενα με διαφορετικές, ενδεχομένως, εκδοχές. Όσον αφορά στην εκμάθηση του λεξιλογίου 26 Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου, Αριθ. Πρωτ /Γ2. 259

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Θέμα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Θέμα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Θέμα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2003-6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α. Δημοτικού.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α. Δημοτικού. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α Δημοτικού & Γυμνασίου Αθήνα 2011 2 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Περιεχόμενα Πρόλογος 4 1. Εισαγωγή 6 2. Οι όροι «επάρκεια» και «ετοιμότητα» 7 2.1. Αποσαφήνιση των όρων 7 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ Σε όλα τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που επιχειρήθηκαν στην εκπαίδευση μεταπολεμικά, μόνιμος στόχος ήταν η στροφή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα