Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Ανακοίνωση στην Ηµερίδα «ΟΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ», ΤΕΙ Καλαµάτας, Καλαµάτα, 12 Απριλίου 2006 Μιχάλης Νικητάκης 1 Μαρία Βραχλιώτη 2 ΤΕΙ Κρήτης Κεντρική βιβλιοθήκη 1 2 Εισαγωγή Στις µέρες µας, η εξάπλωση της γνώσης µέσο του διαδιακτύου έχει δηµιουργήσει σε µεγάλη µερίδα του κόσµου την εντύπωση της µείωσης της σηµασίας των βιβλιοθηκών, όσον αφορά την πρόσβαση στο κόσµο των πληροφοριών (Αράχωβα 2005). Πολλές φορές, όπως παρατηρεί η Manuel (2002), η ευκολία των φοιτητών να χρησιµοποιούν τους υπολογιστές µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στην ανάπτυξη βιβλιογραφικών δεξιοτήτων διότι υπερεκτιµούν τις δυνατότητες τους, θεωρώντας ότι η έρευνα πληροφοριών δεν είναι τόσο πολύπλοκη όσο στην πραγµατικότητα. Τις περισσότερες φορές µάλιστα, αρκούνται στα αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν σε µία µηχανή αναζήτησης. Οι βιβλιοθηκονόµοι µέσα από την καθηµερινή επικοινωνία που έχουν µε τους φοιτητές παρατηρούν ότι οι τελευταίοι αισθάνονται άνετοι µε την τεχνολογία, αλλά δεν κατέχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να λειτουργούν αποτελεσµατικά και να διαχειριστούν τις ολοένα και αυξανόµενες ποσότητες πηγών πληροφόρησης. Ποια είναι εποµένως, η ευθύνη των βιβλιοθηκών πάνω στην εικόνα αυτή που έχει διαµορφωθεί και ποιος θα είναι ο νέος της ρόλος τους ώστε να ανταπεξέλθουν στην εξάπλωση της πληροφορίας; 1

2 Ο εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός ρόλος της βιβλιοθήκης Οι βιβλιοθήκες παραδοσιακά είναι υπεύθυνες για τον εντοπισµό την συγκέντρωση την οργάνωση και την διάδοση των πληροφοριών, είναι τόπος αναζήτησης και εντοπισµού της γνώσης. Η ανάπτυξη και χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και η επέκταση του διαδικτύου ως µέρος δηµοσίευσης και διακίνησης της πληροφορίας επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλο θεσµό τις βιβλιοθήκες, προσθέτοντας νέα προβλήµατα σε σχέση µε αυτά που θα επέλυνε. Σήµερα, οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών δίνουν έµφαση όχι µόνο στην ανάπτυξη της συλλογής τους µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα ικανοποιεί τα µέλη της, άλλα κυρίως µε την πρόσβαση στην πληροφορία και στην αποτελεσµατική χρήση της ώστε ο χρήστης της πληροφορίας να µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Η αλλαγή στην εκπαιδευτική σκέψη, η εκρηκτική αύξηση των ηλεκτρονικών επιστηµονικών πληροφοριών και οι µεγάλες εξελίξεις στην τεχνολογία, αποτελούν µεγάλη πρόσκληση για τις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες όσον αφορά τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Οι νέες τεχνολογίες έχουν µετασχηµατίσει και επεκτείνουν τον εκπαιδευτικό ρόλο των βιβλιοθηκών όπως απεικονίζεται από την χρήση του όρου της πληροφοριακής παιδείας αντί της βιβλιογραφικής οδηγίας που χρησιµοποιούταν µέχρι πρόσφατα για να περιγράψει τον εκπαιδευτικό ρόλο της βιβλιοθήκης. Στην τελευταία δεκαετία, παρουσιάζεται µια αυξανόµενη έµφαση στην συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκάριων και εκπαιδευτικών για την ενσωµάτωση της πληροφορικής παιδείας (Information Literacy-I.L.) στα προγράµµατα σπουδών των σχολών (Breivik and Gee, 1989). Το ενδιαφέρον αυτό απεικονίζεται στην εκτενή βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την πληροφοριακή παιδεία και φανερώνει τη σπουδαιότητα της ως κεντρικό συστατικό για την δια βίου µάθηση. Ο ρόλος του βιβλιοθηκoνόµου ως βοηθού της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται πιο σύνθετος δεδοµένου ότι οι νέες πρωτοβουλίες στην εκπαιδευτική διαδικασία προσδίδουν ένα κεντρικότερο ρόλο στην βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθηκάριοι για να είναι αποτελεσµατικοί βοηθοί στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει οι ίδιοι πρώτα να γνωρίζουν και να χρησιµοποιούν την νέες τεχνολογίες για την διαχείριση και επεξεργασία της τεράστιας ποικιλίας και ποσότητας πληροφοριών που είναι διαθέσιµες. Η διαπίστωση του προβλήµατος συντέλεσε στην ανάπτυξη ενός πλαισίου ειδικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες µε στόχο ο χρήστης να µπορεί να αναλύσει τα προς έρευνα θέµατά του χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες πληροφοριακές πηγές. 2

3 Tί ονοµάζουµε πληροφοριακή παιδεία Η ανάγκη για πληροφόρηση προσδιορίζεται επιτυχώς από την κάλυψη της πληροφοριακής ανάγκης (αντιµετώπιση αβεβαιότητας) την οποία πιστεύεται ότι µπορεί κάποιος να καλύψει µε πληροφορίες. Η αντιµετώπιση ενός προβλήµατος µε την χρήση πληροφοριών προϋποθέτει α) Την συνειδητοποίηση του προβλήµατος, την διατύπωση του, την αναζήτηση και τον εντοπισµό νέων πληροφοριών και β) την εκµάθηση χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων, δηλαδή της τεχνολογίας που υποστηρίζει την δηµοσίευση, την καταχώρηση, την οργάνωση και την πρόσβαση σε αυτές (δεξιότητες χρήσης της πληροφοριακής τεχνολογίας). Ως πληροφοριακή παιδεία ορίζεται το σύνολο των δυνατοτήτων που πρέπει να έχει ο φοιτητής, ώστε να είναι σε θέση: Να χειρίζεται τα πληροφοριακά σύστηµα διαχείρισης των πληροφοριών (εφαρµογή λογισµικών). Να γνωρίζει τα οικονοµικά, νοµικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα που περιβάλουν την χρήση των πληροφοριών. Να καθορίζει την έκταση των πληροφοριών που απαιτείται για την λύση του προβλήµατός του. Να έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες αποτελεσµατικά και αποδοτικά. Να αξιολογεί τις πληροφορίες για να µπορέσει να ολοκληρώσει αποτελεσµατικά έναν συγκεκριµένο σκοπό. Εκπαιδευτικοί µέθοδοι πληροφοριακής παιδεία Μέχρι προσφάτως, ο µόνος τρόπος ενηµέρωσης των χρηστών σχετικά µε τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών ήταν η διάθεση έντυπων φυλλαδίων µε τον κανονισµό λειτουργίας τους. Στις µέρες µας, όλες οι βιβλιοθήκες παρέχουν εκπαίδευση στα µέλη τους µε διάφορους µεθόδους, οι κυριότεροι των οποίων είναι : Α) Οι έντυποι οδηγοί Οι έντυποι οδηγοί αποτελούν την πιο διαδεδοµένη µέθοδο ενηµέρωσης των µελών σε µια βιβλιοθήκη. Ουσιαστικά είναι η πρώτη γνωριµία των µελών µε τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Είναι 3

4 εύχρηστοι κυρίως για τους χρήστες που ακόµα δεν έχουν αποκτήσει άνεση µε την νέα τεχνολογία. Οι έντυποι οδηγοί συµβάλουν επικουρικά στην εκµάθηση της πληροφοριακών συστηµάτων αφού παρέχουν τις βασικές οδηγίες χρήσης τους. Ένα από τα βασικά τους µειονεκτήµατα είναι το ότι σε αντίθεση µε τις διαλέξεις, δεν προσφέρουν δεξιότητες και τεχνικές ανάπτυξης της κρίσης του φοιτητή που θα τον οδηγήσουν στην απόκτηση γνώσης µέσω της ανεξάρτητης µάθησης. Επιπλέον, έχουν µεγάλο κόστος παραγωγής, ενώ είναι σηµαντικά χρονοβόρα η διαδικασία ανανέωσης του περιεχοµένου τους. Β) Οι διαλέξεις- τα σεµινάρια Στην πλειοψηφία τους, οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος περιλαµβάνουν στις υπηρεσίες τους προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας σε ποσοστό 58,3% έναντι 41,7% αυτών που δεν έχουν προσαρµόσει στις υπηρεσίες ανάλογο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Tα µαθήµατα I.L γίνονται κυρίως µε ευθύνη της βιβλιοθήκης και περιλαµβάνουν µόνο µαθήµατα εκµάθησης βιβλιογραφικών ικανοτήτων αφού η εκµάθηση δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών καλύπτεται από τα µαθήµατα που υπάρχουν ενσωµατωµένα στα προγράµµατα σπουδών των σχολών (Νικητάκης, 2003). Το περιεχόµενο των διαλέξεων θα πρέπει να περιλαµβάνει: α) Χρήση πληροφοριακών εργαλείων ανάκτησης πληροφοριών β) Καθορισµός φύσης και έκτασης της πληροφορίας γ) Αποτίµηση αξιολόγηση των πληροφοριών. Γ) Η ενσωµάτωση στο πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων. Η παραδοσιακή λειτουργία του µαθήµατος µέσα από την αποµνηµόνευση των σηµειώσεων ή των διαλέξεων του καθηγητή αρχίζει να ξεπερνιέται, δίνοντας την θέση της στο µοντέλο εκείνο που δίνει έµφαση στο φοιτητή µέσα από την ανάπτυξη της κρίσης του. Ο φοιτητής επιλέγει και αναλύει τις πληροφορίες πάνω σε γνωστικά αντικείµενα που άπτονται της ύλης του µαθήµατος. Το µαθητοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας δίνει περισσότερο βάρος στην εµπειρία και στην αφοσίωση της γνώσης παρά στην αποµνηµόνευση. Ο βιβλιοθηκονόµος σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή αναπτύσσουν ένα σχέδιο µαθήµατος, χωρίζοντας τους φοιτητές σε οµάδες. Η κάθε οµάδα καλείται να ερευνήσει ένα σύνολο ερωτήσεων γύρω από συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές που ο διδάσκων καθηγητής έχει σκοπό να καλύψει κατά την διάρκεια του µαθήµατος. Το σχέδιο του µαθήµατος καλύπτει τα παρακάτω στάδια: α) Επιλογή και καθορισµός θέµατος, β) διατύπωση της πληροφοριακή ανάγκης, γ) σχεδιασµός ανάκτησης της απαιτούµενης πληροφορίας, δ)σχεδιασµός 4

5 καταγραφής και διαχείριση της πληροφορίας, ε) σχεδιασµός αποτίµησης και αξιολόγησης της πληροφορίας, στ) παρουσίαση και αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές γνωρίζουν την αξία των διαφορετικών πηγών πληροφόρησης ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη. Στην Ελλάδα, η εφαρµογή αυτού του µοντέλου συναντά δυσκολίες λόγω του µεγάλου αριθµού φοιτητών που υπάρχουν στα τµήµατα των σχολών. Παρόλα αυτά, µέρος του σχεδίου που αναλύθηκε παραπάνω, παρέχετε µέσα από το µάθηµα του σεµιναρίου που προσφέρετε στα τµήµατα, όµως και πάλι στο τέλος των σπουδών και χωρίς την συµµετοχή της βιβλιοθήκης. ) Το Web site πληροφοριακής παιδείας Η πληθώρα της πληροφοριακής τεχνολογίας δε θα δηµιουργήσει από µόνη της ικανούς χρήστες, εάν δεν τους δοθεί η κατάλληλη βοήθεια για καλύτερη κατανόηση της πληροφορίας και για τη δυνατότητα της αποδοτικής της χρήσης. Οι βιβλιοθηκονόµοι µπορούν να διδάξουν κάποιες γενικές ικανότητες σχετικά µε το πώς να έχουν οι χρήστες πρόσβαση στην πληροφορία µε τη χρήση ποικίλων µέσων, δίνοντας βαρύτητα στην κατανόηση θεµάτων όπως η εγκυρότητα, η αυθεντικότητα και η τρέχουσα χρήση της πληροφορίας (Bundy, 2004). Προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να στραφεί η σχεδίαση των ιστοτόπων, προσθέτοντας και κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες θα εξυπηρετούν την πληροφοριακή εκπαίδευση των χρηστών (Wallis,2005). Στις ευθύνες λοιπόν, των βιβλιοθηκονόµων θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και ο σχεδιασµός και η σύνταξη µιας ιστοσελίδας, η οποία θα αποτελεί µέρος του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης και θα προορίζεται στην εκπαίδευση των χρηστών µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Ο συγκεκριµένος τύπος εκπαίδευσης ονοµάζεται WBT (Web-based Training). Πρωτοεµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και αποτελεί έναν νεωτεριστικό τρόπο στην εξαποστάσεως εκπαίδευση µιας και η εκπαίδευση µε τη βοήθεια Η/Υ αποκτά ένα λίγο διαφορετικό χαρακτήρα, µέσω της χρήσης των τεχνολογιών του WWW, του Internet και των Intranets (Tobin, 2000). Τα πλεονεκτήµατα των WBT Η χρήση ειδικών ιστοσελίδων για την πληροφοριακή εκπαίδευση των χρηστών προτείνεται συνήθως, ως µια από τις καλύτερες πρακτικές διότι: 1. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να συµφέρει οικονοµικά σε σχέση µε τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικό σε έντυπη µορφή µε φυλλάδια ή µε τη διδασκαλία µέσω σεµιναρίων. 5

6 2. Είναι πιο εύκολη η συστηµατική ενηµέρωση των παρεχόµενων πληροφοριών online, ενώ οι ενηµερώσεις που γίνονται στην ιστοσελίδα µπορούν να είναι προσβάσιµες από όλους µε τις ίδιες λέξεις και µε τα ίδια γραφικά. 3. Οι χρήστες µπορούν να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το υλικό που βρίσκουν online. 4. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν σε διαδραστικές ασκήσεις µε ανατροφοδότηση πληροφοριών σχετικά µε την πορεία της εκπαίδευσής τους. 5. Είναι δυνατή η επαφή µε τους χρήστες ανά πάσα στιγµή, οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο ιαδίκτυο (Grassian 2001). 6. Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που µπορεί να αλληλεπιδρά µε τον χρήστη (π.χ. µε τις συζητήσεις Online, τα forums, τις mailing lists, τα chat sessions) 7. Ο καθένας µπορεί ελεύθερα να ακολουθήσει το δικό του ρυθµό και τη δική του πορεία αναζήτησης. 8. Καλύπτονται οι ανάγκες ενός ευρύτερου φάσµατος χρηστών, διαφορετικών κοινωνικών στρωµάτων και διαφορετικής µόρφωσης (Tobin, 2000). Μειονεκτήµατα των WBT Μερικά από τα βασικότερα µειονεκτήµατα εφαρµογής αυτής της εκπαιδευτικής µεθόδου είναι τα εξής: 1. Βασική προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας είναι η πρόσβαση των χρηστών σε κάποιο µηχάνηµα µε σύνδεση στο Internet. 2. Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να κατέχουν βασικές γνώσεις ως προς τη χρήση του διαδικτύου, ειδάλλως θα πρέπει πρώτα να περάσουν από σχετική εκπαίδευση. 3. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος οι συντάκτες της σελίδας να παρασυρθούν από την επιθυµία τους να ενηµερώσουν τους χρήστες και έτσι να βαρύνουν µε µακροσκελή κείµενα τη σελίδα. 4. Οι ενηµερώσεις των εκπαιδευτικών σελίδων µπορεί να κοστίζουν σε ανθρωποώρες, σε εξοπλισµό, σε αγορά λογισµικού, καθώς και σε εκπαίδευση του προσωπικού (Grassian, 2001). υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι βιβλιοθηκονόµοι Από την πλευρά τους και οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν να αντιµετωπίσουν τις δικές τους δυσκολίες, όπως: 6

7 1. Η ποικιλία πληροφοριακών εργαλείων και πηγών που θα πρέπει να οργανώσουν. 2. Τα περιορισµένα πρότυπα σχετικά µε την ανάπτυξη ιστοτόπων online πληροφοριακής εκπαίδευσης. 3. Την αδυναµία τους στο να αναπτύξουν µόνοι τους τις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες (Grassian,2001). 4. Την εξυπηρέτηση ποικίλων τύπων χρηστών, µε διαφορετικές συνήθειες επεξεργασίας της πληροφορίας, µε διαφορετική αντίληψη, σκέψη, αλλά και µνήµη (Keefe, 1987). Τύποι εκπαιδευτικών web sites Οι συνηθέστεροι τύποι των Website tutorials είναι: 1. Η απλή ξενάγηση του χρήστη στο κτήριο της βιβλιοθήκης µε σχέδια του κτηρίου και µε φωτογραφίες. 2. Μια σχετική σελίδα που εξηγεί τις βασικές πληροφοριακές δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος χρήστης και παρέχει ένα γλωσσάριο βιβλιοθηκονοµικών όρων. 3. Η εκπαίδευση µε τη χρήση του OPAC της βιβλιοθήκης και µε καθοδήγηση στο πώς να βρίσκει ο χρήστης βιβλία, περιοδικά και άλλο υλικό(tobin, 2000). Ελληνική πραγµατικότητα Λαµβάνοντας υπόψη τα website tutorials, τα χαρακτηριστικά τους και τις δυσκολίες υλοποίησής τους, καθώς και τα σηµαντικά στοιχεία τους όπως το περιεχόµενο και τον σχεδιασµό της διεπαφής τους (HSU, 2006) πραγµατοποιήθηκε µια εξέταση των Ιστοτόπων ενός συνόλου 28 ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα (14 βιβλιοθήκες ΑΕΙ και 14 βιβλιοθήκες ΑΤΕΙ). Από την παρατήρηση της δοµής των παρεχόµενων υπηρεσιών και του περιεχοµένου τους, προέκυψαν οι εξής διαπιστώσεις: 1. Από τις 28 βιβλιοθήκες που εξετάστηκαν οι 13 (10 ΑΕΙ, 3 ΑΤΕΙ) παρέχουν πληροφόρηση online σχετικά µε τα σεµινάρια των χρηστών (πού λαµβάνουν χώρα, κάθε πότε, ποιά είναι η θεµατολογία τους κ.τ.λ.). 2. Από τις 28 µόνο 4 βιβλιοθήκες (2 AEI, 2 ΑΤΕΙ) έχουν στη σελίδα τους online παραστατικά (βήµα προς βήµα) tutorials. 3. Οι 3 εκ των 28 (3 AEI, 0 ATEI) βιβλιοθηκών έχουν µεταφέρει αυτούσια online τα πρωτογενώς έντυπα ενηµερωτικά τους δελτία. 7

8 4. Από τις 28 οι 18 βιβλιοθήκες παρέχουν online τον κανονισµό τους (9 ΑΕΙ και 9 ΑΤΕΙ). Μόνο 6 από τις 18 (2 ΑΕΙ, 4 ΑΤΕΙ,) έχουν τον κανονισµό και σε µία τουλάχιστον άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική. 5. Εικονική ξενάγηση online παρουσίασαν µόνο 2 από τις 28 βιβλιοθήκες. 6. Τέλος, υπηρεσίες εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρία (ΑΜEΑ) παρουσίασε µόνο 1 ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη ΑΕΙ online πληροφορίες για εκπαίδευση χρηστών online tutorials 7 6 online έντυπα ενηµερωτικά φυλλάδια 5 online κανονισµός online κανονισµός και σε άλλη γλώσσα εικονική ξενάγηση online 0 AEI ATEI υπηρεσίες εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρία Ελλείψεις που εντοπίστηκαν 1. Οι σελίδες των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών δεν έχουν ιστοσελίδες διαδραστικές µε σχετικές ασκήσεις και feedback απόδοσης. 2. Πολλές φορές τα Link για πρόσβαση στους οδηγούς ή σε πληροφορίες για την αναζήτηση δεν είναι σε προφανές σηµείο. Ο χρήστης χρειάζεται να αναζητήσει σε πολλά links αυτό που ψάχνει. 3. Οι επεξηγήσεις και περιγραφές ορισµένων υπηρεσιών και λειτουργιών είναι µακροσκελείς και πιάνουν ολόκληρες σελίδες στο site. 4. Υπάρχουν και link που δίνουν την εντύπωση ότι παραπέµπουν σε οδηγίες χρήσης µιας υπηρεσίας, αλλά τελικά παραπέµπουν αµέσως στην ίδια την υπηρεσία χωρίς καµιά καθοδήγηση προκαλώντας ίσως την απογοήτευση του ενδιαφερόµενου χρήστη. 8

9 5. Απουσιάζουν από όλες τις βιβλιοθήκες, πλην µιας εξαίρεσης, ενηµερωτικές πληροφορίες και online εκπαίδευση Ατόµων µε Αναπηρίες. Προτάσεις για την καλύτερη πρακτική εφαρµογή των WBT Οι πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι βιβλιοθηκονόµοι προκειµένου ένα WBT να είναι αποδοτικό και πραγµατικά ωφέλιµο για τους χρήστες είναι οι εξής: 1. Συνεργασία µε τους χρήστες προκειµένου να ενηµερωθούν από τους ίδιους για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, καθώς και για τις απαιτήσεις που µπορεί να έχουν από την προσφερόµενη εκπαίδευση. 2. Συνεργασία µε επιστήµονες τις πληροφορικής, οι οποίοι θα θέτουν το τεχνολογικό υπόβαθρο, ενώ οι βιβλιοθηκονόµοι µε την εµπειρία και τις γνώσεις τους θα συνεισφέρουν στη διαµόρφωση της δοµής και του περιεχοµένου λαµβάνοντας πάντα υπόψη, τι είναι ακριβώς αυτό που θα πρέπει στο τέλος να µάθουν οι χρήστες. 3. Σύµφωνα µε τον Whithworth προτείνεται µια προσέγγιση που θα εστιάζει στις κριτικές ικανότητες, το περιεχόµενο κι την αυτονοµία και συµµετοχή των χρηστών. 4. Το στήσιµο του δικτυακού τόπου θα πρέπει να ακολουθεί έρευνες αξιολόγησης για την προσβασιµότητα, τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητά του (Γαρουφάλλου, 2001, σ.4). 5. Επίσης, προτείνεται να παρέχεται βοήθεια προς τους χρήστες σε ποικίλες µορφές και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική. 6. Τέλος, θα πρέπει πάντα οι υπεύθυνοι να λαµβάνουν υπόψη ότι η χρήση τεχνολογικών µέσων αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και όχι αυτοσκοπό της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Συµπεράσµατα Μέσα λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον που συνεχώς µεταλλάσσεται, τίθεται το ερώτηµα των ευθυνών που φέρουν οι βιβλιοθήκες στο εκπαιδευτικό τους ρόλο. Βασική αρµοδιότητα των διοικήσεων των βιβλιοθηκών είναι να αλλάξουν την εικόνα που υπάρχει τραβώντας την προσοχής τους, δηµιουργώντας πλαίσια συνεργασίας και εµπιστοσύνης µε το εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδρυµάτων και καλλιεργώντας την αναγκαιότητα να δεχτούν και να υποστηρίξουν τη χρησιµότητα της πληροφοριακής παιδείας εντάσσοντας την ως ειδικό µάθηµα στα προγράµµατα σπουδών. Η ποιοτική εκπαίδευση απαιτεί όχι µόνο επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες άλλα και προγράµµατα που να εξουσιοδοτούν τους ανθρώπους να µπορούν να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αποτελεσµατικά. 9

10 Η αποδοτική κατανοµή της γνώσης αναγνωρίζεται πλέον ως ο κύριος µοχλός αύξησης της παραγωγικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται, η προσαρµοστικότητα στην αλλαγή δίνει έµφαση στη γνώση και δηµιουργεί την ανάγκη διαρκούς µάθησης επιβάλλοντας αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Βιβλιογραφία 1) ACRL. TEACHING METHODS COMMITTEE. Tips for Developing Web Based Library Instruction. URL:<http://www.ala.org/ala/acrlbucket/is/iscommittees/webpages/teachingmethods/tips.htm > (date of access 15/03/2006) 2) BUNDY, Alan, One Essential Direction: Information Literacy, Information Technology Fluency. Journal of eliteracy, 1, pp URL: <http://www.jelit.org/6/01/jelit_paper_1.pdf > (date of access 15/03/2006) 3) Breivik, Patricia Seen and Gordon E.Gee 1989 Information literacy: revolution in the library. Phoenix: American Council on Education and Oryx Press 4) GRASSIN, Esther S. and KAPLOWITZ, Joan R., Information Literacy Instruction: Theory and Practice. New York: Neal-Schuman Publishers Inc. 5) HSU, Yu-Chang, Better Educational Website Interface Design: the Implications from Gender-specific Preferences in Graduate Students.British Journal of Educational Technology, 37(2). URL:<http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/ /j x > (date of access 15/03/2006) 6) KEEFE, James W., Learning Style: Theory and Practice. Reston VA: National Association of Secondary School Principles. 7) KRIKELAS, James, Information-seeking behavior : patterns and concepts. Drexel library quarterly, 19, p. p

11 8) MANUEL, Kate, Teaching information literacy to generation. Journal of library administration, 36, p.p ) NIELSEN, Jacob, Designing Web Usability. Indianapolis IN: New Riders Publishing. 10) ROWLATT, Mary, Contributing to Europe. Update, 18(1), pp ) TENNANT, Roy, Websites by Design: How to Avoid Pile of Pages. Syllabus (August), pp ) TOBIN, Tess and KESSELMAN, Martin, Evaluation of Web-based Library Instruction Programs. INSPEL, 34(2), pp URL:<http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/ e.htm> (date of access 15/03/2006) 13) TUFTE, Edward R, The Visual Display of Quantitative Information. Chesire, Ct: Graphics Press. 14) Αράχωβα Τ. Βιβλιοθήκες : περιβάλλοντα πληροφόρησης µε ενθαρρυντικά παραδείγµατα µετεξέλιξης σε περιβάλλοντα µετεξέλιξης. 15) ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, Εµµανουήλ κ.ά., Απλότητα: η τέχνη της δηµιουργίας εύχρηστων και προσβάσιµων ιστοσελίδων βιβλιοθηκών. Σύγχρονη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, 6. 16) ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ, Μ. ΣΙΤΑΣ, Α. ΠΑΠΑ ΟΥΡΑΚΗΣ, Γ. ΠΙΤΗΚΑΡΗΣ, Πληροφοριακή παιδεία και αυτοδύναµη µάθηση. 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα Οκτωβρίου ) ΠΑΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗΣ, Χρ. ΣΙΤΑΣ, Α., Από την βιβλιοθηκονοµία στην επιστήµη της πληροφόρησης. Αθήνα : αρδανός. 11

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ανδρέας Κ. Ανδρέου andlib@ucy.ac.cy Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Κύπρου *(Αφιερωμένο στον κ. Γιώργο Μ. Κακούρη ο οποίος που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Περίληψη Ιωάννα Ανδρέου Βιβλιοθηκονόµος MSc Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Web-based training (WBT) Μελέτη περίπτωσης, e-learning Fundamentals Ιωάννα Κοµνηνού υπ. ιδ. MPhil, Θεολόγος, Φιλόλογος, Οικ. Οικονοµίας, Καθηγήτρια 1 ου Ενιαίου Πειραµατικού Λυκείου Αθηνών, Αθήνα kilm@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 1 Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 5 αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 2 Αποτίµηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ;

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών Του φοιτητή Λάζαρου Δεβετζή Επιβλέπων καθηγητής Δημήτριος Κλεφτούρης Αρ. Μητρώου: 083316 Θεσσαλονίκη, 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα