ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα 22 / 12 / 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα 22 / 12 / 2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί.. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Βαθμός Ασφαλείας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα 22 / 12 / 2008 ΤΜΗΜΑ Δ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: / Γ7 Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Βαθμός προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Γ. Καραμπερόπουλος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πηνελόπη Σακκοπούλου Κυριακή Κορρέ Σόνια Χαραλαμπίδου Τηλ.: , , Fax: , ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Εικαστικών Ελληνικής Γλώσσας Θεάτρου Μουσικής Χορού Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 10, του άρθρου 14, του Νόμου 2817 / 2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α'/ ) 2. Την παράγραφο 43, του άρθρου 13, του Νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ. Α'/ ) 3. Την Υπουργική Απόφαση Γ2 / 4867 / (ΦΕΚ 629/τ.Β / ) με θέμα 1

2 «Σχολικές Δραστηριότητες» 4. Την υπ' αριθμ / Γ7 / Εγκύκλιο, με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και e Twinning» 5. Την Υπουργική Απόφαση / Γ7 / (ΦΕΚ 126 / τεύχος Παράρτημα / ), με θέμα «Προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 6. Την Υπουργική Απόφαση / Γ7 / , με θέμα «Πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 7. Tο άρθρο 22 του Νόμου 3328 / 2005 (ΦΕΚ 80 / τ. Α / ) με θέμα: «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις». 8. Τον Νόμο 2121 (ΦΕΚ 25/τ.Α / ) με θέμα: «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 9. Την Υπουργική Απόφαση / Γ7 / (ΦΕΚ 2508 / τ. Β / ) με θέμα «Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες». Αποφασίζουμε 1. Α) Την οργάνωση των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων στις εξής Περιφέρειες Αγώνων: 1. Α Αθήνας 2. Β Αθήνας 3. Γ Αθήνας 4. Δ Αθήνας 5. Δυτικής Αττικής 6. Ανατολικής Αττικής 7. Πειραιά 8. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 9. Κεντρικής Μακεδονίας 10. Δυτικής Μακεδονίας 11. Θεσσαλίας 12. Ηπείρου 2

3 13. Ιονίων Νήσων 14. Δυτικής Ελλάδας 15. Στερεάς Ελλάδας 16. Πελοποννήσου 17. Κρήτης 18. Βορείου Αιγαίου 19. Νοτίου Αιγαίου Η Κύπρος υπολογίζεται ως μία επιπλέον Περιφέρεια Αγώνων. Η Συντονιστική Επιτροπή Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων δύναται, εάν κριθεί αναγκαίο, να συνενώσει ή να υποδιαιρέσει Περιφέρειες Αγώνων σε ό,τι αφορά τις κριτικές και οργανωτικές επιτροπές και τις κατηγορίες Αγώνων (ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών ή τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες). Β) Την οργάνωση Πανελλήνιας Μαθητικής Καλλιτεχνικής Εβδομάδας (Μ.Ε.Κ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν οι προκριθέντες μαθητές των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, οι προκριθέντες μαθητές της Κύπρου και οι μαθητές Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανά κατηγορία Αγώνα. 2. Την ευθύνη της οργάνωσης των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Η οργάνωση των Αγώνων κάθε Περιφέρειας ανατίθεται σε Οργανωτικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. 3. Τη συγκρότηση Κριτικών Επιτροπών ανά Περιφέρεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, στην οποία υποβάλλονται οι προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 4. Την απονομή τριών βραβείων (Α, Β, Γ ), μίας ειδικής διάκρισης και ενός επαίνου, ανά κατηγορία αγώνα, στους μαθητές που συμμετέχουν στους Περιφερειακούς Αγώνες, σύμφωνα με την κρίση των αντίστοιχων Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. 5. Την απονομή διπλωμάτων συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του έργου τους. 3

4 6. Την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής σε όλους τους μαθητές και την απονομή τιμητικής πλακέτας στις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στη Μ.Ε.Κ.Ε., στο πλαίσιο της οποίας δεν απονέμονται βραβεία, ειδικές διακρίσεις και έπαινοι. 7. Τη συγκρότηση μουσικών και χορευτικών συνόλων καθώς και θεατρικών ομάδων μόνο από μαθητές καθώς και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως διδασκάλων και καθοδηγητών. Λόγω του ερασιτεχνικού και παιδευτικού χαρακτήρα των Αγώνων, συμμετέχει μόνο το σχολικό δυναμικό, χωρίς την ανάμειξη εξωσχολικών επαγγελματιών. Παραβίαση του όρου συνιστά λόγο αποκλεισμού από τους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες και τη Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης. 8. Τη διεξαγωγή επίσημης δημόσιας τελετής για την απονομή των βραβείων των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, στην οποία μεταξύ άλλων, προσκαλούνται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, οι αρχές της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, γονείς και κηδεμόνες, προσωπικότητες της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής καθώς και το ευρύ κοινό. Για την υλοποίηση των ανωτέρω και την εν γένει άρτια οργάνωση των Αγώνων, μεριμνούν οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, οι οποίοι στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να εξασφαλίσουν την παρουσία θεατών σε όλες τις εκδηλώσεις των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. 9. Την κάλυψη των δαπανών για διαμονή, διατροφή και μετακίνηση των μελών των Κριτικών Επιτροπών προς την πόλη όπου διεξάγονται οι Περιφερειακοί Αγώνες με επιστροφή, όταν κρίνεται αναγκαίο, από τον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Παράλληλα ενθαρρύνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Οργανωτικές Επιτροπές η συμμετοχή της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την αξιοποίηση ιδίων πόρων. 10. Την κάλυψη των δαπανών για την προετοιμασία των διαγωνιζομένων και, εφόσον απαιτείται, των δαπανών της μετακίνησής τους προς την πόλη όπου διεξάγονται οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες με επιστροφή, από τα ίδια τα σχολεία, τα οποία συμμετέχουν. Τα έργα Εικαστικών και Ελληνικής Γλώσσας 4

5 αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης όπου θα κριθούν. Η δαπάνη αποστολής των έργων καλύπτεται από τα ίδια τα σχολεία, τα οποία συμμετέχουν. 11. Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και διατροφής των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών κατά τη μετάβαση και την παραμονή τους στην πόλη όπου διεξάγονται οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες όταν κρίνεται αναγκαίο, από τον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Παράλληλα ενθαρρύνεται και η συμμετοχή της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την αξιοποίηση ιδίων πόρων. Οι δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο τη σχέση ποιότητας και κόστους. Μη αιτιολογημένη και αλόγιστη δαπάνη συνιστά αιτία εξαίρεσής της από τον προϋπολογισμό των Αγώνων. Ο προϋπολογισμός των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων κάθε Περιφέρειας αποστέλλεται για έγκριση, με ευθύνη του οικονομικού υπολόγου κάθε Περιφέρειας, στο Τμήμα Δ Αισθητικής Αγωγής με τηλεομοιοτυπία (fax). Κατόπιν ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός αποστέλλεται ταχυδρομικά με την υπογραφή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Νεολαίας (Αχαρνών 417, Αθήνα). 12. Την ανάθεση της επιλογής του νομού και της πόλης στην οποία διεξάγονται οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες στη Συντονιστική Επιτροπή Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, μετά από σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Βασικά κριτήρια επιλογής του νομού και της πόλης διεξαγωγής αποτελούν το ενδιαφέρον της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του τοπικού Δήμου και η συμμετοχή τους στην κάλυψη των δαπανών των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, η ύπαρξη υποδομών για την όσο το δυνατόν αρτιότερη διοργάνωση των Αγώνων, καθώς και η προβολή τους. 13. Τη διεξαγωγή της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης στην πόλη της Κομοτηνής. 14. Την κάλυψη των δαπανών των συμμετεχόντων μαθητών, των συνοδών εκπαιδευτικών και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, στη Μ.Ε.Κ.Ε., από τον προϋπολογισμό των Αγώνων. Στις δαπάνες αυτές ανήκουν το κόστος μετάβασης 5

6 προς την Κομοτηνή και επιστροφή, οι μετακινήσεις εντός της πόλης διεξαγωγής της Μ.Ε.Κ.Ε. για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων, η διαμονή και η διατροφή. Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες μετάβασης, διαμονής και διατροφής των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, εφόσον συνοδεύουν βραβευμένο Σχολείο της οικείας Περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία του Εξωτερικού, τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τα ίδια τα σχολεία, ενώ η διαμονή και διατροφή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των Αγώνων. 15. Την κάλυψη μιας διανυκτέρευσης για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συμμετάσχουν στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, στην περίπτωση που οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί προέρχονται από νησιά ή από απομακρυσμένες περιοχές. 16. Την κάλυψη μιας διανυκτέρευσης, εάν χρειαστεί, για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς κατά την Τελετή Απονομής των βραβείων των Περιφερειακών Αγώνων. 17. Την κάλυψη μιας ή δύο διανυκτερεύσεων για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς στην Κομοτηνή, κατά τη διεξαγωγή της Μ.Ε.Κ.Ε., ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της κάθε σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Α Αθήνας 2 Β Αθήνας 2 Γ Αθήνας 2 Δ Αθήνας 2 Ανατολική Αττικής 2 Δυτική Αττικής 2 Πειραιά 2 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΟΧΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1 Δυτικής Μακεδονίας 1 Θεσσαλίας 1 Ηπείρου 2 Ιονίων Νήσων 2 6

7 Δυτικής Ελλάδας 2 Στερεάς Ελλάδας 2 Πελοποννήσου 2 Κρήτης 2 Βορείου Αιγαίου 2 Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες-Δωδεκάνησα) 2 Κύπρου Την εξαίρεση, κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, των απουσιών που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές κατά την συμμετοχή τους στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, στις Τελετές Απονομής και στη Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης. 19. Τη δυνατότητα σύμπραξης μόνο δύο (2) σχολείων στους Αγώνες Μουσικής και Χορού. Στους Αγώνες Χορού, εάν η συνεργασία είναι μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου, το σύνολο εντάσσεται στην κατηγορία του Λυκείου. 20. Τη δυνατότητα συνεργασίας σχολείων που γειτνιάζουν ή συστεγάζονται στους Αγώνες Θεάτρου, με ανώτατο όριο συνεργαζόμενων σχολείων τα τέσσερα (4). 21. Τη διεξαγωγή Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας (Πεζογραφία, Ποίηση), Εικαστικών (Ζωγραφική, Comics, Φωτογραφία) και Χορού (Χορογραφία σύγχρονου χορού) με βάση κοινό θέμα, το οποίο καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές που συμμετέχουν. 22. Το κοινό θέμα των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων είναι: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με αρωγό την Ελληνική Παιδεία. 23. Την απονομή Α, Β και Γ Βραβείων, μιας Ειδικής Διάκρισης και ενός Επαίνου, μετά την ολοκλήρωση κάθε Αγώνα ανά κατηγορία και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις Κριτικές Επιτροπές. Η ημέρα και ώρα της Τελετής Απονομής ορίζεται από τις Περιφέρειες και ανακοινώνεται στα σχολεία, στους τοπικούς φορείς 7

8 και στην τοπική κοινωνία, ώστε να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τους 15 ους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, οι Τελετές Απονομής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Μαρτίου Την ενημέρωση των τοπικών παραγόντων και τη διαφήμιση των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων αναλαμβάνουν οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, ως μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών. 24. Τη διατήρηση του δικαιώματος του Υπ.Ε.Π.Θ. να αξιοποιεί τα έργα που θα δημιουργήσουν οι μαθητές στο πλαίσιο των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς χρονικό και αριθμητικό περιορισμό. 25. Τη δυνατότητα συνεργασίας δύο (2) σχολείων εκ των οποίων το ένα (1) να είναι σχολείο ΑΜΕΑ. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του αναπηρικού κινήματος, οι συνεργασίες αυτές θα τύχουν ιδιαίτερης προβολής, ως ακολούθως: τα σύνολα που θα αποσπάσουν Α, Β και Γ βραβείο, έπαινο ή διάκριση κατά τους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες και με σχετική πρόταση της εκάστοτε Περιφερειακής Κριτικής Επιτροπής, θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης. ακόλουθα: Ειδικότερα για τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες ισχύουν τα ΑΓΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α) Οι Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνουν τους παρακάτω κατηγορίες: 1. Πεζογραφία (διήγημα): α. για μαθητές Γυμνασίου. β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Με βάση το κοινό θέμα: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». 2. Ποίηση (έμμετρη, ελεύθερη): α. για μαθητές Γυμνασίου. β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Με βάση το κοινό θέμα: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». 8

9 Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με αρωγό την Ελληνική Παιδεία. 3. Ρητορική (ελεύθερο θέμα) α. για μαθητές Γυμνασίου. β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ.Σ Κάθε μαθητής μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνο έργο στην Πεζογραφία ή με έως τρία (3) έργα στην Ποίηση και σε μία μόνο κατηγορία των Αγώνων αυτών, ενώ δεν αποκλείεται η συμμετοχή του και στους αγώνες Ρητορικής. Α) Στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, ανά κατηγορία των Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Β) Οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής των Περιφερειακών Αγώνων για κάθε Περιφέρεια ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, των οποίων μαθητές συμμετέχουν στους Αγώνες. Τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας θα ανακοινωθούν από τον Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των έργων από τις Περιφερειακές Κριτικές Επιτροπές. Η Απονομή των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας , θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων, ειδικών διακρίσεων και επαίνων των Αγώνων Θεάτρου ή Μουσικής ή Χορού. Γ) Τα έργα των μαθητών που συμμετέχουν στους Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας δεν επιστρέφονται και παραμένουν στη διάθεση του Υπ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να τα αξιοποιήσει σε δημοσιεύσεις, εκδόσεις κ.λπ. με την υποχρέωση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα. Το Υπ.Ε.Π.Θ. διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να αναπαράγει τα έργα χωρίς χρονικό ή αριθμητικό περιορισμό. Δ) Για τον τρόπο διεξαγωγής των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας και για άλλες επί μέρους διευκρινίσεις θα ακολουθήσει 9

10 Συμπληρωματική Οδηγία. Ε) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας αυτής, τα έργα των μαθητών που θα αποσπάσουν Α, Β και Γ βραβεία στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες στις κατηγορίες Πεζογραφία, Ποίηση και Ρητορική των Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας, θα δημοσιεύονται στον οικείο τοπικό τύπο επιλογής της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Οι μαθητές που θα αποσπάσουν το Α βραβείο στις επιμέρους κατηγορίες (Πεζογραφία, Ποίηση και Ρητορική) των Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας, θα φιλοξενηθούν στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης στην Κομοτηνή, μαζί με τους νικητές άλλων αγωνισμάτων της Περιφέρειας τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το σχολείο, όπου φοιτά κάθε μαθητής. ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α) Οι Αγώνες Εικαστικών διεξάγονται στις κάτωθι κατηγορίες: 1. Ζωγραφική α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. 2. Comics α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. 3. Φωτογραφία α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Β) Το θέμα των Αγώνων Εικαστικών του σχολικού έτους είναι: «Η παιδεία αλλάζει τους Έλληνες. Η παιδεία δυναμώνει την Ελλάδα». Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με 10

11 αρωγό την Ελληνική Παιδεία. Γ) Στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος ανά κατηγορία, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Δ) Οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Εικαστικών διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής για κάθε Περιφέρεια ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, των οποίων μαθητές συμμετέχουν στους Αγώνες. Τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Εικαστικών θα ανακοινωθούν από τον Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των έργων από τις Περιφερειακές Κριτικές Επιτροπές. Η Απονομή των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων των Περιφερειακών Αγώνων Εικαστικών , θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων, ειδικών διακρίσεων και επαίνων των Αγώνων Θεάτρου ή Μουσικής ή Χορού. Ε) Τα έργα των μαθητών που θα αποσπάσουν Α, Β και Γ βραβεία στους Περιφερειακούς Αγώνες θα εκτεθούν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Στ) Τα έργα των μαθητών που συμμετέχουν στους Αγώνες Εικαστικών δεν επιστρέφονται και παραμένουν στη διάθεση του Υπ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να τα αξιοποιήσει σε δημοσιεύσεις, αφίσες, εκδόσεις κ.λπ. με την υποχρέωση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δημιουργού. Το Υπ.Ε.Π.Θ. διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να αναπαράγει τα έργα χωρίς χρονικό ή αριθμητικό περιορισμό. Ζ) Για τον τρόπο διεξαγωγής των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Εικαστικών και για άλλες επί μέρους διευκρινίσεις θα ακολουθήσει Συμπληρωματική Οδηγία. Η) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας αυτής, τα έργα των μαθητών που θα αποσπάσουν Α, Β και Γ βραβεία στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες κατά κατηγορία, θα εκτίθενται σε εκθεσιακό χώρο επιλεγμένο από τη Συντονιστική Επιτροπή Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών 11

12 Αγώνων. Θ) Οι μαθητές που θα αποσπάσουν το Α βραβείο στη Ζωγραφική, στη Φωτογραφία και στα Comics των Αγώνων Εικαστικών, θα φιλοξενηθούν στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης στην Κομοτηνή μαζί με τους νικητές άλλων αγωνισμάτων της Περιφέρειας τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το σχολείο, όπου φοιτά κάθε μαθητής. ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α) Οι Αγώνες Μουσικής περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: Ευρωπαϊκή Μουσική Ελληνικό Τραγούδι Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ α) Χορωδία ομοίων φωνών (έως 32 άτομα) Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. β) Χορωδία μεικτών φωνών (έως 32 άτομα) Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. γ) Μουσικά Σύνολα Ο Αγώνας αφορά μεικτά Μουσικά Σύνολα. Ο Αγώνας για τα Μουσικά Σύνολα περιλαμβάνει δύο (2) υποκατηγορίες: 1. Διασκευή έργου Λόγιας Ευρωπαϊκής Μουσικής 2. Μουσική από τον Ελληνικό και Ξένο Κινηματογράφο Κάθε σύνολο λαμβάνει μέρος σε μία (1) έως και δύο (2) υποκατηγορίες. Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και 12

13 ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών, για κάθε μια υποκατηγορία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Σύνολα Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής: Φωνητικά σύνολα με συνοδεία οργάνων (έως 32 άτομα) Μαντολινάτα Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία ειδική διάκριση και ένας έπαινος, για κάθε κατηγορία συνόλων, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Τα φωνητικά σύνολα δεν θα ξεπερνάνε τα 32 άτομα και σε αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται μαθητές οι οποίοι θα συνοδεύουν με μουσικά όργανα. Επιτρέπεται η επιπλέον οργανική συνοδεία από τον υπεύθυνο καθηγητή. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ α) Σύνολα Έντεχνου Ελληνικού Τραγουδιού (έως 32 άτομα) (Επιλέξιμοι συνθέτες: Μίκης Θεοδωράκης, Απόστολος Καλδάρας, Χρήστος Λεοντής, Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Μαρκόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Δήμος Μούτσης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μίμης Πλέσσας, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζιδάκις). Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. β) Σύνολα Ρεμπέτικου και Σμυρναίικου Αστικού Τραγουδιού (έως 32 άτομα) Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Β) Οι Περιφερειακοί Αγώνες Μουσικής διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής των Περιφερειακών Αγώνων για κάθε Περιφέρεια ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, τα οποία συμμετέχουν στους Αγώνες. Η Τελετή Απονομής των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων 13

14 των Περιφερειακών Αγώνων Μουσικής , πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση κάθε αγωνίσματος ανά κατηγορία και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Κριτικών Επιτροπών. Γ) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή, με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Δ) Η ύλη των Αγώνων Μουσικής και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες αποστέλλονται με Συμπληρωματική Οδηγία. ΑΓΩΝΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Α) Οι Αγώνες Θεάτρου διεξάγονται σε τρεις κατηγορίες: Αρχαίο Δράμα Σύγχρονο Θέατρο Ελληνικό Θέατρο Σκιών Κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε μία από τις τρεις κατηγορίες Αγώνων και σε μια (1) υποκατηγορία, όπου αυτή προβλέπεται. Β) Η επιλογή του έργου είναι ελεύθερη. Εφιστάται η προσοχή των εκπαιδευτικών, των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και των μαθητών στο ήθος και στην αισθητική του επιλεγόμενου θεατρικού έργου, καθώς επίσης και στο ήθος και την αισθητική της προσέγγισης κάθε έργου. Γ) Για το Αρχαίο Δράμα απαιτείται: 1. Η επιλογή έγκριτης θεατρικής μετάφρασης και η αποφυγή παρεμβάσεων στο κείμενο. 2. Στην Κωμωδία οι τυχόν παρεμβάσεις με γνώμονα την επικαιρότητα να ακολουθούν την απαιτούμενη αισθητική και το επιβαλλόμενο ήθος. Δ) Για το Σύγχρονο Θέατρο επιλέξιμες υποκατηγορίες είναι: 1. Θεατρικό έργο σύγχρονου Έλληνα ή ξένου συγγραφέα. 2. Θεατρικό έργο, προϊόν πρωτότυπης συλλογικής ή ατομικής δημιουργίας μαθητών με 14

15 την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Ε) Για το Ελληνικό Θέατρο Σκιών επιλέξιμες υποκατηγορίες είναι: 1. Θεατρικό έργο, προϊόν πρωτότυπης συλλογικής ή ατομικής δημιουργίας μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. 2. Συγκεκριμένο έργο Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, το οποίο δεν θα πρέπει να διασκευαστεί ή να αλλοιωθεί. Επιτρέπεται η συρραφή αποσπασμάτων διαφόρων έργων. Το Θέατρο σκιών βασίζεται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό και η μουσική που θα συνοδεύει την κάθε φιγούρα πρέπει να είναι Ελληνική Παραδοσιακή. Οι μαθητές, εφόσον το επιθυμούν, είναι δυνατόν να κατασκευάσουν εξαρχής τις φιγούρες, διατηρώντας όμως τους γνωστούς χαρακτήρες του Θεάτρου Σκιών. Ε) Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος αντιστοίχως για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Στ) Οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Θεάτρου διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής για κάθε Περιφέρεια ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, των οποίων οι μαθητές συμμετέχουν στους Αγώνες. Η Τελετή Απονομής των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Θεάτρου , θα πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Κριτικών Επιτροπών. Ζ) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Η) Σχετικές λεπτομέρειες και οδηγίες για τους Αγώνες Θεάτρου αποστέλλονται με Συμπληρωματική Οδηγία 15

16 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α) Οι Αγώνες Χορού περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. 2. Χορογραφία σύγχρονου χορού α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Με βάση το κοινό θέμα: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». Για κάθε κατηγορία ισχύουν τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (σύνολα έως 24 άτομα, εκ των οποίων 1 6 μαθητές ως μουσικοί προαιρετικά) Η επιλογή των χορών γίνεται μέσα από το ευρύ φάσμα των Ελληνικών Παραδοσιακών χορών με γεωγραφικά, λαογραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά κριτήρια. Στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος για κάθε κατηγορία (Γυμνάσια, Γ. Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ.), σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ (σύνολα έως 24 άτομα) Οι Αγώνες Χορογραφίας Σύγχρονου Χορού γίνονται με βάση το κοινό θέμα: «Η Παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η Παιδεία αλλάζει την Ελλάδα», για το οποίο κάθε σύνολο επιλέγει τη συνοδευτική μουσική και δημιουργεί πρωτότυπη χορογραφία υπό την επίβλεψη και τις προτάσεις του υπεύθυνου καθηγητή. Εφιστάται η προσοχή στο ήθος και στην αισθητική που αφορούν την παρουσίαση της χορογραφίας. Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με αρωγό την Ελληνική Παιδεία. 16

17 Στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος για κάθε κατηγορία (Γυμνάσια, Γ. Λύκεια ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ.Σ.), σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Β) Οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Χορού διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής για κάθε Περιφέρεια ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, των οποίων μαθητές συμμετέχουν στους Αγώνες. Η Τελετή Απονομής των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων των Περιφερειακών Αγώνων Χορού θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση κάθε αγωνίσματος ανά κατηγορία και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Κριτικών Επιτροπών. Γ) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Δ) Σχετικές λεπτομέρειες και οδηγίες για τους Αγώνες Χορού αποστέλλονται με Συμπληρωματική Οδηγία. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Όσες ομάδες από τους Αγώνες Θεάτρου, Μουσικής και Χορού, αποσπάσουν το Α Βραβείο είναι υποψήφιες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης. Σε κάθε Περιφέρεια Αγώνων, με την ευθύνη, την αξιολόγηση και την κρίση της κάθε Περιφερειακής Κριτικής Επιτροπής, επιλέγεται μια και μόνο μια ομάδα κάθε κατηγορίας από τους ως άνω Αγώνες η οποία θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης. Για παράδειγμα, σε μια Περιφέρεια Αγώνων στους Αγώνες Χορού θα επιλεγεί είτε η μαθητική ομάδα που απέσπασε το Α Βραβείο στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς είτε η ομάδα που απέσπασε το Α Βραβείο στη Χορογραφία Σύγχρονου Χορού, για να παρουσιαστεί στη Μ.Ε.Κ.Ε. Αντιστοίχως, από τους Αγώνες Θεάτρου της ίδιας Περιφέρειας θα επιλεγεί, από τις ομάδες που απέσπασαν το Α Βραβείο σε όλες τις κατηγορίες, μια και μόνο από αυτές για να συμμετάσχει στη Μ.Ε.Κ.Ε. Συνεπώς από κάθε Περιφέρεια Αγώνων φιλοξενούνται στη Μ.Ε.Κ.Ε. μία ομάδα από κάθε Αγώνα Θεάτρου και Χορού και μία από 17

18 κάθε κατηγορία των Αγώνων Μουσικής (Ευρωπαϊκή μουσική, Ελληνική Παραδοσιακή μουσική και Ελληνικό Τραγούδι). Εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές που θα αποσπάσουν το Α Βραβείο σε όλες τις κατηγορίες των Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας και Εικαστικών, οι οποίοι στο σύνολό τους φιλοξενούνται στην Κομοτηνή κατά τη Μ.Ε.Κ.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ Στο πλαίσιο των 15 ων Π.Μ.Κ.Α., σε Πανελλαδικό επίπεδο και εντός σχολικού ωραρίου προσκαλούνται οι μαθητές να εκθέσουν τις απόψεις τους καθώς και τις προτάσεις τους για τον θεσμό των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων με εφόρμηση το κοινό θέμα: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». Σκοπός είναι να αναπτυχθούν προβληματισμοί καθώς και οι ανάλογοι συσχετισμοί των Π.Μ.Κ.Α. και της συμβολής της Ελληνικής Παιδείας στη σύγχρονη πραγματικότητα, να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον Κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με αρωγό την Ελληνική Παιδεία. Α) Η νέα αυτή ενέργεια δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα Β) Σχετικές λεπτομέρειες αποστέλλονται με Συμπληρωματική Οδηγία. 18

19 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Οι Αιτήσεις Συμμετοχής για όλα τα αγωνίσματα θα αποστέλλονται μόνο στην ΟΙΚΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, όπου θα συγκεντρώνονται από τους Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων. Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι: ταχυδρομικά η 27 η Ιανουαρίου 2009, και με ηλεκτρονική αποστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ( ) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η 31 η Ιανουαρίου 2009 Β) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ (Μ.Ε.Κ.Ε.) Αιτήσεις για συμμετοχή στη Μ.Ε.Κ.Ε. υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες των οποίων μαθητές απέσπασαν το Α Βραβείο στους Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας και στους Αγώνες Εικαστικών καθώς και από τις σχολικές μονάδες των οποίων οι ομάδες απέσπασαν το Α Βραβείο στους Αγώνες Θεάτρου, Μουσικής και Χορού και επιλέχθηκαν από τις Κριτικές Επιτροπές να συμμετάσχουν στη Μ.Ε.Κ.Ε. Οι αρχικές Αιτήσεις Συμμετοχής για τους Περιφερειακούς Αγώνες των μαθητών που απέσπασαν το Α βραβείο, ή και επιλέχθηκαν από την κριτική Επιτροπή και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης, καθώς και τα πρακτικά διεξαγωγής (αναλυτικά και αποσπάσματα) κάθε αγώνα της αντίστοιχης Περιφέρειας, θα συγκεντρώνονται με ευθύνη του Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων και της Οργανωτικής Επιτροπής και θα αποστέλλονται αμέσως μετά την λήξη των αγώνων. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής για τη συμμετοχή στη Μ.Ε.Κ.Ε. θα αποστέλλονται μέχρι 13 Μαρτίου 2009 ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) στην εξής διεύθυνση: 19

20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι ΚΑΙ με στην εξής Διεύθυνση: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Δημητρίου Πλατή 4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Γούση 5. Δ/νση ΣΕΠΕΔ 6. Τμήμα Δ', Αισθητικής Αγωγής 7. Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης 8. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 9. Δ/νση Εκκλησιαστικής Διοίκησης 10. Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (με την παράκληση να σταλεί και στα ελληνικά σχολεία του Εξωτερικού) 11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής 12. Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 13. Δ/νση Φυσικής Αγωγής 14. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων 15. Γραφείο Γ. Ε. Π. Ο. 20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, Αθήνα 7 / 2 / 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, Αθήνα 7 / 2 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, Αθήνα 7 / 2 / 2006 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 13362 / Γ7 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΟΥ 2007-08

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΟΥ 2007-08 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.08 Αρ. Τηλ.:22800764, 765 Αρ. Φαξ:22809582 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 8 Νοεμβρίου 2007 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy. 30 Δεκεμβρίου 2010

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy. 30 Δεκεμβρίου 2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αρ. Φακ.: 7.24.07/3 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy

Αρ. Αρ. Φακ.: 7.24.07/3 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Αρ. Φακ.: 7.24.07/3 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ιευθυντές/τριες 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07.6.2 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 5 Ιανουαρίου 2012 Διευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ---------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου

Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υ.Π.Π 7.24.09.1.8 (Πρ) 20 Αυγούστου 2012 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

ΠΡΟΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ) Nα διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3)

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3) ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (παράγραφος 3) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ) Nα διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.E. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υ.Π.Π 7.24.09.1.11 Τηλ.:22800685 Φαξ:22800862 22 Σεπτεµβρίου 2014 ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου. Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ «Τρέφομαι μεσογειακά, ζω καλύτερα»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ «Τρέφομαι μεσογειακά, ζω καλύτερα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορίες: Σ. Τσέργα Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 14-5-2013 Αρ. Πρωτ. 9 Προς Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσης Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης Ελλάδος: Δ/νσης Ανατολ. Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-01-2013. Αρ. Πρωτ. 1636/Γ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-01-2013. Αρ. Πρωτ. 1636/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧΒ9-ΜΔΞ Βαθμός Ασφαλείας:

Διαβάστε περισσότερα

3. Το άρθρο 26 του Νόμου 3879/2010 (ΦΕΚ 163/21-09-2010, τ.α ): «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

3. Το άρθρο 26 του Νόμου 3879/2010 (ΦΕΚ 163/21-09-2010, τ.α ): «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. TMHMA B ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

International Art Academy

International Art Academy International Art Academy ------------- Βραβεία Αριστείας Συγγραφικού Έργου 2015 Βιβλία, Μελέτες, Άρθρα, Εργασίες για τις Τέχνες, την Εκπαίδευση, τις Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες (Λογοτεχνία, Ποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΡΑΦΕΙO ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ΣΕΠ ) Ερμού 15 101 85 Αθήνα Tηλέφωνο : 3230332

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΠΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΠΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ προκηρύσσουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: 34ου Συντάγματος Πεζικού 17 185 32,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Στον απόηχο του διαγωνισμού θα άξιζε να τονιστεί αυτό που πραγματικά έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Κοινή παρατήρηση για όλους τους παραπάνω :

Στον απόηχο του διαγωνισμού θα άξιζε να τονιστεί αυτό που πραγματικά έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Κοινή παρατήρηση για όλους τους παραπάνω : ΕΚΦΕ Χαλανδρίου Δελτίο τύπου Την Παρασκευή 26 Απριλίου ολοκληρώθηκε ο 1ος διαγωνισμός πειραμάτων Φυσικής της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Χαλανδρίου. Η διοργάνωση κρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 36 Βεύη, 20-2-2014 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ199-9Ξ0. Μαρούσι, 06/11/2013 Αρ. Πρωτ. 167439/IA

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ199-9Ξ0. Μαρούσι, 06/11/2013 Αρ. Πρωτ. 167439/IA Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΒΛ199-9Ξ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy Διευθυντές/Διευθύντριες,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρανέστι, 18/03/2015 Αριθμός Πρωτ.: 46

Θέμα: Παρανέστι, 18/03/2015 Αριθμός Πρωτ.: 46 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της Μουσικής. Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι

Εργασία στο μάθημα της Μουσικής. Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι Εργασία στο μάθημα της Μουσικής Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι Έντεχνο Τραγούδι o Πότε εμφανίστηκε το έντεχνο τραγούδι; Το έντεχνο τραγούδι εμφανίστηκε προς στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1803

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1803 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1803 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Bellagio Las Vegas 100 καλύτεροι στον κόσμο Ηλικίες 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών Λογισμικό MS WORD 2007 MS EXCEL 2007

Hotel Bellagio Las Vegas 100 καλύτεροι στον κόσμο Ηλικίες 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών 13 έως 22 ετών Λογισμικό MS WORD 2007 MS EXCEL 2007 Περιφερειακοί Τελικοί Πανελλήνιος Τελικός Παγκόσμιος Τελικός Πότε 01/01/2012 22/04/2012 Πού Ποιοί Εξεταστικά κέντρα Infotest Μαθητές Φοιτητές 28/04/2012 29/07/2012 01/08/2012 Microsoft Hellas Αθήνα 100

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!»

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» 1 ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 «Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» Προκήρυξη Φιλολογικών Αγώνων «ΔΕΛΑΣΑΛ» Το Τμήμα Φιλολογικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου.

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. Ημερονηνία: 09/12/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTI MIST, LASER RDL ΚΑΙ LASER 4.7 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016

Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016 Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016 Με ιδιαίτερη χαρά είμαστε σε θέση να σας ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Dance Days 6! Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΑΑ. http://sep4u.gr

ΤΕΦΑΑ. http://sep4u.gr ΤΕΦΑΑ Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία απαιτείται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014»

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα