ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα 22 / 12 / 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα 22 / 12 / 2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί.. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Βαθμός Ασφαλείας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα 22 / 12 / 2008 ΤΜΗΜΑ Δ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: / Γ7 Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Βαθμός προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Γ. Καραμπερόπουλος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πηνελόπη Σακκοπούλου Κυριακή Κορρέ Σόνια Χαραλαμπίδου Τηλ.: , , Fax: , ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Εικαστικών Ελληνικής Γλώσσας Θεάτρου Μουσικής Χορού Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 10, του άρθρου 14, του Νόμου 2817 / 2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α'/ ) 2. Την παράγραφο 43, του άρθρου 13, του Νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ. Α'/ ) 3. Την Υπουργική Απόφαση Γ2 / 4867 / (ΦΕΚ 629/τ.Β / ) με θέμα 1

2 «Σχολικές Δραστηριότητες» 4. Την υπ' αριθμ / Γ7 / Εγκύκλιο, με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και e Twinning» 5. Την Υπουργική Απόφαση / Γ7 / (ΦΕΚ 126 / τεύχος Παράρτημα / ), με θέμα «Προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 6. Την Υπουργική Απόφαση / Γ7 / , με θέμα «Πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 7. Tο άρθρο 22 του Νόμου 3328 / 2005 (ΦΕΚ 80 / τ. Α / ) με θέμα: «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις». 8. Τον Νόμο 2121 (ΦΕΚ 25/τ.Α / ) με θέμα: «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 9. Την Υπουργική Απόφαση / Γ7 / (ΦΕΚ 2508 / τ. Β / ) με θέμα «Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες». Αποφασίζουμε 1. Α) Την οργάνωση των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων στις εξής Περιφέρειες Αγώνων: 1. Α Αθήνας 2. Β Αθήνας 3. Γ Αθήνας 4. Δ Αθήνας 5. Δυτικής Αττικής 6. Ανατολικής Αττικής 7. Πειραιά 8. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 9. Κεντρικής Μακεδονίας 10. Δυτικής Μακεδονίας 11. Θεσσαλίας 12. Ηπείρου 2

3 13. Ιονίων Νήσων 14. Δυτικής Ελλάδας 15. Στερεάς Ελλάδας 16. Πελοποννήσου 17. Κρήτης 18. Βορείου Αιγαίου 19. Νοτίου Αιγαίου Η Κύπρος υπολογίζεται ως μία επιπλέον Περιφέρεια Αγώνων. Η Συντονιστική Επιτροπή Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων δύναται, εάν κριθεί αναγκαίο, να συνενώσει ή να υποδιαιρέσει Περιφέρειες Αγώνων σε ό,τι αφορά τις κριτικές και οργανωτικές επιτροπές και τις κατηγορίες Αγώνων (ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών ή τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες). Β) Την οργάνωση Πανελλήνιας Μαθητικής Καλλιτεχνικής Εβδομάδας (Μ.Ε.Κ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν οι προκριθέντες μαθητές των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, οι προκριθέντες μαθητές της Κύπρου και οι μαθητές Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανά κατηγορία Αγώνα. 2. Την ευθύνη της οργάνωσης των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Η οργάνωση των Αγώνων κάθε Περιφέρειας ανατίθεται σε Οργανωτικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. 3. Τη συγκρότηση Κριτικών Επιτροπών ανά Περιφέρεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, στην οποία υποβάλλονται οι προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 4. Την απονομή τριών βραβείων (Α, Β, Γ ), μίας ειδικής διάκρισης και ενός επαίνου, ανά κατηγορία αγώνα, στους μαθητές που συμμετέχουν στους Περιφερειακούς Αγώνες, σύμφωνα με την κρίση των αντίστοιχων Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. 5. Την απονομή διπλωμάτων συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του έργου τους. 3

4 6. Την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής σε όλους τους μαθητές και την απονομή τιμητικής πλακέτας στις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στη Μ.Ε.Κ.Ε., στο πλαίσιο της οποίας δεν απονέμονται βραβεία, ειδικές διακρίσεις και έπαινοι. 7. Τη συγκρότηση μουσικών και χορευτικών συνόλων καθώς και θεατρικών ομάδων μόνο από μαθητές καθώς και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως διδασκάλων και καθοδηγητών. Λόγω του ερασιτεχνικού και παιδευτικού χαρακτήρα των Αγώνων, συμμετέχει μόνο το σχολικό δυναμικό, χωρίς την ανάμειξη εξωσχολικών επαγγελματιών. Παραβίαση του όρου συνιστά λόγο αποκλεισμού από τους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες και τη Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης. 8. Τη διεξαγωγή επίσημης δημόσιας τελετής για την απονομή των βραβείων των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, στην οποία μεταξύ άλλων, προσκαλούνται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, οι αρχές της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, γονείς και κηδεμόνες, προσωπικότητες της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής καθώς και το ευρύ κοινό. Για την υλοποίηση των ανωτέρω και την εν γένει άρτια οργάνωση των Αγώνων, μεριμνούν οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, οι οποίοι στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να εξασφαλίσουν την παρουσία θεατών σε όλες τις εκδηλώσεις των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. 9. Την κάλυψη των δαπανών για διαμονή, διατροφή και μετακίνηση των μελών των Κριτικών Επιτροπών προς την πόλη όπου διεξάγονται οι Περιφερειακοί Αγώνες με επιστροφή, όταν κρίνεται αναγκαίο, από τον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Παράλληλα ενθαρρύνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Οργανωτικές Επιτροπές η συμμετοχή της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την αξιοποίηση ιδίων πόρων. 10. Την κάλυψη των δαπανών για την προετοιμασία των διαγωνιζομένων και, εφόσον απαιτείται, των δαπανών της μετακίνησής τους προς την πόλη όπου διεξάγονται οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες με επιστροφή, από τα ίδια τα σχολεία, τα οποία συμμετέχουν. Τα έργα Εικαστικών και Ελληνικής Γλώσσας 4

5 αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης όπου θα κριθούν. Η δαπάνη αποστολής των έργων καλύπτεται από τα ίδια τα σχολεία, τα οποία συμμετέχουν. 11. Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και διατροφής των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών κατά τη μετάβαση και την παραμονή τους στην πόλη όπου διεξάγονται οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες όταν κρίνεται αναγκαίο, από τον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Παράλληλα ενθαρρύνεται και η συμμετοχή της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την αξιοποίηση ιδίων πόρων. Οι δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο τη σχέση ποιότητας και κόστους. Μη αιτιολογημένη και αλόγιστη δαπάνη συνιστά αιτία εξαίρεσής της από τον προϋπολογισμό των Αγώνων. Ο προϋπολογισμός των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων κάθε Περιφέρειας αποστέλλεται για έγκριση, με ευθύνη του οικονομικού υπολόγου κάθε Περιφέρειας, στο Τμήμα Δ Αισθητικής Αγωγής με τηλεομοιοτυπία (fax). Κατόπιν ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός αποστέλλεται ταχυδρομικά με την υπογραφή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Νεολαίας (Αχαρνών 417, Αθήνα). 12. Την ανάθεση της επιλογής του νομού και της πόλης στην οποία διεξάγονται οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες στη Συντονιστική Επιτροπή Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, μετά από σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Βασικά κριτήρια επιλογής του νομού και της πόλης διεξαγωγής αποτελούν το ενδιαφέρον της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του τοπικού Δήμου και η συμμετοχή τους στην κάλυψη των δαπανών των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, η ύπαρξη υποδομών για την όσο το δυνατόν αρτιότερη διοργάνωση των Αγώνων, καθώς και η προβολή τους. 13. Τη διεξαγωγή της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης στην πόλη της Κομοτηνής. 14. Την κάλυψη των δαπανών των συμμετεχόντων μαθητών, των συνοδών εκπαιδευτικών και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, στη Μ.Ε.Κ.Ε., από τον προϋπολογισμό των Αγώνων. Στις δαπάνες αυτές ανήκουν το κόστος μετάβασης 5

6 προς την Κομοτηνή και επιστροφή, οι μετακινήσεις εντός της πόλης διεξαγωγής της Μ.Ε.Κ.Ε. για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων, η διαμονή και η διατροφή. Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες μετάβασης, διαμονής και διατροφής των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, εφόσον συνοδεύουν βραβευμένο Σχολείο της οικείας Περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία του Εξωτερικού, τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τα ίδια τα σχολεία, ενώ η διαμονή και διατροφή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των Αγώνων. 15. Την κάλυψη μιας διανυκτέρευσης για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συμμετάσχουν στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, στην περίπτωση που οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί προέρχονται από νησιά ή από απομακρυσμένες περιοχές. 16. Την κάλυψη μιας διανυκτέρευσης, εάν χρειαστεί, για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς κατά την Τελετή Απονομής των βραβείων των Περιφερειακών Αγώνων. 17. Την κάλυψη μιας ή δύο διανυκτερεύσεων για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς στην Κομοτηνή, κατά τη διεξαγωγή της Μ.Ε.Κ.Ε., ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της κάθε σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Α Αθήνας 2 Β Αθήνας 2 Γ Αθήνας 2 Δ Αθήνας 2 Ανατολική Αττικής 2 Δυτική Αττικής 2 Πειραιά 2 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΟΧΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1 Δυτικής Μακεδονίας 1 Θεσσαλίας 1 Ηπείρου 2 Ιονίων Νήσων 2 6

7 Δυτικής Ελλάδας 2 Στερεάς Ελλάδας 2 Πελοποννήσου 2 Κρήτης 2 Βορείου Αιγαίου 2 Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες-Δωδεκάνησα) 2 Κύπρου Την εξαίρεση, κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, των απουσιών που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές κατά την συμμετοχή τους στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, στις Τελετές Απονομής και στη Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης. 19. Τη δυνατότητα σύμπραξης μόνο δύο (2) σχολείων στους Αγώνες Μουσικής και Χορού. Στους Αγώνες Χορού, εάν η συνεργασία είναι μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου, το σύνολο εντάσσεται στην κατηγορία του Λυκείου. 20. Τη δυνατότητα συνεργασίας σχολείων που γειτνιάζουν ή συστεγάζονται στους Αγώνες Θεάτρου, με ανώτατο όριο συνεργαζόμενων σχολείων τα τέσσερα (4). 21. Τη διεξαγωγή Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας (Πεζογραφία, Ποίηση), Εικαστικών (Ζωγραφική, Comics, Φωτογραφία) και Χορού (Χορογραφία σύγχρονου χορού) με βάση κοινό θέμα, το οποίο καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές που συμμετέχουν. 22. Το κοινό θέμα των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων είναι: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με αρωγό την Ελληνική Παιδεία. 23. Την απονομή Α, Β και Γ Βραβείων, μιας Ειδικής Διάκρισης και ενός Επαίνου, μετά την ολοκλήρωση κάθε Αγώνα ανά κατηγορία και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις Κριτικές Επιτροπές. Η ημέρα και ώρα της Τελετής Απονομής ορίζεται από τις Περιφέρειες και ανακοινώνεται στα σχολεία, στους τοπικούς φορείς 7

8 και στην τοπική κοινωνία, ώστε να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τους 15 ους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, οι Τελετές Απονομής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Μαρτίου Την ενημέρωση των τοπικών παραγόντων και τη διαφήμιση των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων αναλαμβάνουν οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, ως μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών. 24. Τη διατήρηση του δικαιώματος του Υπ.Ε.Π.Θ. να αξιοποιεί τα έργα που θα δημιουργήσουν οι μαθητές στο πλαίσιο των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς χρονικό και αριθμητικό περιορισμό. 25. Τη δυνατότητα συνεργασίας δύο (2) σχολείων εκ των οποίων το ένα (1) να είναι σχολείο ΑΜΕΑ. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του αναπηρικού κινήματος, οι συνεργασίες αυτές θα τύχουν ιδιαίτερης προβολής, ως ακολούθως: τα σύνολα που θα αποσπάσουν Α, Β και Γ βραβείο, έπαινο ή διάκριση κατά τους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες και με σχετική πρόταση της εκάστοτε Περιφερειακής Κριτικής Επιτροπής, θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης. ακόλουθα: Ειδικότερα για τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες ισχύουν τα ΑΓΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α) Οι Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνουν τους παρακάτω κατηγορίες: 1. Πεζογραφία (διήγημα): α. για μαθητές Γυμνασίου. β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Με βάση το κοινό θέμα: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». 2. Ποίηση (έμμετρη, ελεύθερη): α. για μαθητές Γυμνασίου. β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Με βάση το κοινό θέμα: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». 8

9 Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με αρωγό την Ελληνική Παιδεία. 3. Ρητορική (ελεύθερο θέμα) α. για μαθητές Γυμνασίου. β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ.Σ Κάθε μαθητής μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνο έργο στην Πεζογραφία ή με έως τρία (3) έργα στην Ποίηση και σε μία μόνο κατηγορία των Αγώνων αυτών, ενώ δεν αποκλείεται η συμμετοχή του και στους αγώνες Ρητορικής. Α) Στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, ανά κατηγορία των Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Β) Οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής των Περιφερειακών Αγώνων για κάθε Περιφέρεια ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, των οποίων μαθητές συμμετέχουν στους Αγώνες. Τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας θα ανακοινωθούν από τον Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των έργων από τις Περιφερειακές Κριτικές Επιτροπές. Η Απονομή των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας , θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων, ειδικών διακρίσεων και επαίνων των Αγώνων Θεάτρου ή Μουσικής ή Χορού. Γ) Τα έργα των μαθητών που συμμετέχουν στους Αγώνες Ελληνικής Γλώσσας δεν επιστρέφονται και παραμένουν στη διάθεση του Υπ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να τα αξιοποιήσει σε δημοσιεύσεις, εκδόσεις κ.λπ. με την υποχρέωση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα. Το Υπ.Ε.Π.Θ. διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να αναπαράγει τα έργα χωρίς χρονικό ή αριθμητικό περιορισμό. Δ) Για τον τρόπο διεξαγωγής των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας και για άλλες επί μέρους διευκρινίσεις θα ακολουθήσει 9

10 Συμπληρωματική Οδηγία. Ε) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας αυτής, τα έργα των μαθητών που θα αποσπάσουν Α, Β και Γ βραβεία στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες στις κατηγορίες Πεζογραφία, Ποίηση και Ρητορική των Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας, θα δημοσιεύονται στον οικείο τοπικό τύπο επιλογής της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Οι μαθητές που θα αποσπάσουν το Α βραβείο στις επιμέρους κατηγορίες (Πεζογραφία, Ποίηση και Ρητορική) των Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας, θα φιλοξενηθούν στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης στην Κομοτηνή, μαζί με τους νικητές άλλων αγωνισμάτων της Περιφέρειας τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το σχολείο, όπου φοιτά κάθε μαθητής. ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α) Οι Αγώνες Εικαστικών διεξάγονται στις κάτωθι κατηγορίες: 1. Ζωγραφική α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. 2. Comics α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. 3. Φωτογραφία α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Β) Το θέμα των Αγώνων Εικαστικών του σχολικού έτους είναι: «Η παιδεία αλλάζει τους Έλληνες. Η παιδεία δυναμώνει την Ελλάδα». Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με 10

11 αρωγό την Ελληνική Παιδεία. Γ) Στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος ανά κατηγορία, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Δ) Οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Εικαστικών διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής για κάθε Περιφέρεια ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, των οποίων μαθητές συμμετέχουν στους Αγώνες. Τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Εικαστικών θα ανακοινωθούν από τον Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των έργων από τις Περιφερειακές Κριτικές Επιτροπές. Η Απονομή των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων των Περιφερειακών Αγώνων Εικαστικών , θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων, ειδικών διακρίσεων και επαίνων των Αγώνων Θεάτρου ή Μουσικής ή Χορού. Ε) Τα έργα των μαθητών που θα αποσπάσουν Α, Β και Γ βραβεία στους Περιφερειακούς Αγώνες θα εκτεθούν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Στ) Τα έργα των μαθητών που συμμετέχουν στους Αγώνες Εικαστικών δεν επιστρέφονται και παραμένουν στη διάθεση του Υπ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να τα αξιοποιήσει σε δημοσιεύσεις, αφίσες, εκδόσεις κ.λπ. με την υποχρέωση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δημιουργού. Το Υπ.Ε.Π.Θ. διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να αναπαράγει τα έργα χωρίς χρονικό ή αριθμητικό περιορισμό. Ζ) Για τον τρόπο διεξαγωγής των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Εικαστικών και για άλλες επί μέρους διευκρινίσεις θα ακολουθήσει Συμπληρωματική Οδηγία. Η) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας αυτής, τα έργα των μαθητών που θα αποσπάσουν Α, Β και Γ βραβεία στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες κατά κατηγορία, θα εκτίθενται σε εκθεσιακό χώρο επιλεγμένο από τη Συντονιστική Επιτροπή Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών 11

12 Αγώνων. Θ) Οι μαθητές που θα αποσπάσουν το Α βραβείο στη Ζωγραφική, στη Φωτογραφία και στα Comics των Αγώνων Εικαστικών, θα φιλοξενηθούν στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης στην Κομοτηνή μαζί με τους νικητές άλλων αγωνισμάτων της Περιφέρειας τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το σχολείο, όπου φοιτά κάθε μαθητής. ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α) Οι Αγώνες Μουσικής περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: Ευρωπαϊκή Μουσική Ελληνικό Τραγούδι Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ α) Χορωδία ομοίων φωνών (έως 32 άτομα) Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. β) Χορωδία μεικτών φωνών (έως 32 άτομα) Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. γ) Μουσικά Σύνολα Ο Αγώνας αφορά μεικτά Μουσικά Σύνολα. Ο Αγώνας για τα Μουσικά Σύνολα περιλαμβάνει δύο (2) υποκατηγορίες: 1. Διασκευή έργου Λόγιας Ευρωπαϊκής Μουσικής 2. Μουσική από τον Ελληνικό και Ξένο Κινηματογράφο Κάθε σύνολο λαμβάνει μέρος σε μία (1) έως και δύο (2) υποκατηγορίες. Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και 12

13 ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών, για κάθε μια υποκατηγορία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Σύνολα Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής: Φωνητικά σύνολα με συνοδεία οργάνων (έως 32 άτομα) Μαντολινάτα Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία ειδική διάκριση και ένας έπαινος, για κάθε κατηγορία συνόλων, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Τα φωνητικά σύνολα δεν θα ξεπερνάνε τα 32 άτομα και σε αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται μαθητές οι οποίοι θα συνοδεύουν με μουσικά όργανα. Επιτρέπεται η επιπλέον οργανική συνοδεία από τον υπεύθυνο καθηγητή. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ α) Σύνολα Έντεχνου Ελληνικού Τραγουδιού (έως 32 άτομα) (Επιλέξιμοι συνθέτες: Μίκης Θεοδωράκης, Απόστολος Καλδάρας, Χρήστος Λεοντής, Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Μαρκόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Δήμος Μούτσης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μίμης Πλέσσας, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζιδάκις). Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. β) Σύνολα Ρεμπέτικου και Σμυρναίικου Αστικού Τραγουδιού (έως 32 άτομα) Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Β) Οι Περιφερειακοί Αγώνες Μουσικής διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής των Περιφερειακών Αγώνων για κάθε Περιφέρεια ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, τα οποία συμμετέχουν στους Αγώνες. Η Τελετή Απονομής των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων 13

14 των Περιφερειακών Αγώνων Μουσικής , πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση κάθε αγωνίσματος ανά κατηγορία και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Κριτικών Επιτροπών. Γ) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή, με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Δ) Η ύλη των Αγώνων Μουσικής και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες αποστέλλονται με Συμπληρωματική Οδηγία. ΑΓΩΝΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Α) Οι Αγώνες Θεάτρου διεξάγονται σε τρεις κατηγορίες: Αρχαίο Δράμα Σύγχρονο Θέατρο Ελληνικό Θέατρο Σκιών Κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε μία από τις τρεις κατηγορίες Αγώνων και σε μια (1) υποκατηγορία, όπου αυτή προβλέπεται. Β) Η επιλογή του έργου είναι ελεύθερη. Εφιστάται η προσοχή των εκπαιδευτικών, των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και των μαθητών στο ήθος και στην αισθητική του επιλεγόμενου θεατρικού έργου, καθώς επίσης και στο ήθος και την αισθητική της προσέγγισης κάθε έργου. Γ) Για το Αρχαίο Δράμα απαιτείται: 1. Η επιλογή έγκριτης θεατρικής μετάφρασης και η αποφυγή παρεμβάσεων στο κείμενο. 2. Στην Κωμωδία οι τυχόν παρεμβάσεις με γνώμονα την επικαιρότητα να ακολουθούν την απαιτούμενη αισθητική και το επιβαλλόμενο ήθος. Δ) Για το Σύγχρονο Θέατρο επιλέξιμες υποκατηγορίες είναι: 1. Θεατρικό έργο σύγχρονου Έλληνα ή ξένου συγγραφέα. 2. Θεατρικό έργο, προϊόν πρωτότυπης συλλογικής ή ατομικής δημιουργίας μαθητών με 14

15 την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Ε) Για το Ελληνικό Θέατρο Σκιών επιλέξιμες υποκατηγορίες είναι: 1. Θεατρικό έργο, προϊόν πρωτότυπης συλλογικής ή ατομικής δημιουργίας μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. 2. Συγκεκριμένο έργο Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, το οποίο δεν θα πρέπει να διασκευαστεί ή να αλλοιωθεί. Επιτρέπεται η συρραφή αποσπασμάτων διαφόρων έργων. Το Θέατρο σκιών βασίζεται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό και η μουσική που θα συνοδεύει την κάθε φιγούρα πρέπει να είναι Ελληνική Παραδοσιακή. Οι μαθητές, εφόσον το επιθυμούν, είναι δυνατόν να κατασκευάσουν εξαρχής τις φιγούρες, διατηρώντας όμως τους γνωστούς χαρακτήρες του Θεάτρου Σκιών. Ε) Στους Περιφερειακούς Αγώνες απονέμονται Α Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος αντιστοίχως για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Στ) Οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Θεάτρου διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής για κάθε Περιφέρεια ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, των οποίων οι μαθητές συμμετέχουν στους Αγώνες. Η Τελετή Απονομής των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Θεάτρου , θα πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Κριτικών Επιτροπών. Ζ) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Η) Σχετικές λεπτομέρειες και οδηγίες για τους Αγώνες Θεάτρου αποστέλλονται με Συμπληρωματική Οδηγία 15

16 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α) Οι Αγώνες Χορού περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. 2. Χορογραφία σύγχρονου χορού α. για μαθητές Γυμνασίου β. για μαθητές Γ. Λυκείων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Με βάση το κοινό θέμα: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». Για κάθε κατηγορία ισχύουν τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (σύνολα έως 24 άτομα, εκ των οποίων 1 6 μαθητές ως μουσικοί προαιρετικά) Η επιλογή των χορών γίνεται μέσα από το ευρύ φάσμα των Ελληνικών Παραδοσιακών χορών με γεωγραφικά, λαογραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά κριτήρια. Στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος για κάθε κατηγορία (Γυμνάσια, Γ. Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ.), σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ (σύνολα έως 24 άτομα) Οι Αγώνες Χορογραφίας Σύγχρονου Χορού γίνονται με βάση το κοινό θέμα: «Η Παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η Παιδεία αλλάζει την Ελλάδα», για το οποίο κάθε σύνολο επιλέγει τη συνοδευτική μουσική και δημιουργεί πρωτότυπη χορογραφία υπό την επίβλεψη και τις προτάσεις του υπεύθυνου καθηγητή. Εφιστάται η προσοχή στο ήθος και στην αισθητική που αφορούν την παρουσίαση της χορογραφίας. Σκοπός είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με αρωγό την Ελληνική Παιδεία. 16

17 Στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες απονέμονται Α, Β, Γ βραβεία, μία Ειδική Διάκριση και ένας Έπαινος για κάθε κατηγορία (Γυμνάσια, Γ. Λύκεια ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ.Σ.), σύμφωνα με την κρίση των Περιφερειακών Κριτικών Επιτροπών. Β) Οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Χορού διεξάγονται από 2 έως 7 Μαρτίου Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής για κάθε Περιφέρεια ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Περιφερειακή Οργανωτική Επιτροπή και σε συνεργασία με τα σχολεία, των οποίων μαθητές συμμετέχουν στους Αγώνες. Η Τελετή Απονομής των βραβείων, των επαίνων και των ειδικών διακρίσεων των Περιφερειακών Αγώνων Χορού θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση κάθε αγωνίσματος ανά κατηγορία και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Κριτικών Επιτροπών. Γ) Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2009 στην Κομοτηνή με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Δ) Σχετικές λεπτομέρειες και οδηγίες για τους Αγώνες Χορού αποστέλλονται με Συμπληρωματική Οδηγία. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Όσες ομάδες από τους Αγώνες Θεάτρου, Μουσικής και Χορού, αποσπάσουν το Α Βραβείο είναι υποψήφιες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης. Σε κάθε Περιφέρεια Αγώνων, με την ευθύνη, την αξιολόγηση και την κρίση της κάθε Περιφερειακής Κριτικής Επιτροπής, επιλέγεται μια και μόνο μια ομάδα κάθε κατηγορίας από τους ως άνω Αγώνες η οποία θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης. Για παράδειγμα, σε μια Περιφέρεια Αγώνων στους Αγώνες Χορού θα επιλεγεί είτε η μαθητική ομάδα που απέσπασε το Α Βραβείο στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς είτε η ομάδα που απέσπασε το Α Βραβείο στη Χορογραφία Σύγχρονου Χορού, για να παρουσιαστεί στη Μ.Ε.Κ.Ε. Αντιστοίχως, από τους Αγώνες Θεάτρου της ίδιας Περιφέρειας θα επιλεγεί, από τις ομάδες που απέσπασαν το Α Βραβείο σε όλες τις κατηγορίες, μια και μόνο από αυτές για να συμμετάσχει στη Μ.Ε.Κ.Ε. Συνεπώς από κάθε Περιφέρεια Αγώνων φιλοξενούνται στη Μ.Ε.Κ.Ε. μία ομάδα από κάθε Αγώνα Θεάτρου και Χορού και μία από 17

18 κάθε κατηγορία των Αγώνων Μουσικής (Ευρωπαϊκή μουσική, Ελληνική Παραδοσιακή μουσική και Ελληνικό Τραγούδι). Εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές που θα αποσπάσουν το Α Βραβείο σε όλες τις κατηγορίες των Αγώνων Ελληνικής Γλώσσας και Εικαστικών, οι οποίοι στο σύνολό τους φιλοξενούνται στην Κομοτηνή κατά τη Μ.Ε.Κ.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ Στο πλαίσιο των 15 ων Π.Μ.Κ.Α., σε Πανελλαδικό επίπεδο και εντός σχολικού ωραρίου προσκαλούνται οι μαθητές να εκθέσουν τις απόψεις τους καθώς και τις προτάσεις τους για τον θεσμό των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων με εφόρμηση το κοινό θέμα: «Η παιδεία δυναμώνει τους Έλληνες. Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα». Σκοπός είναι να αναπτυχθούν προβληματισμοί καθώς και οι ανάλογοι συσχετισμοί των Π.Μ.Κ.Α. και της συμβολής της Ελληνικής Παιδείας στη σύγχρονη πραγματικότητα, να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σημερινός νέος τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και τον Κόσμο και να αναπτύξει τις προτάσεις του μέσα από τις οποίες η Ελληνική Παιδεία μπορεί να βελτιώσει την πραγματικότητα αυτή. Απώτερος στόχος είναι μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την κατάθεση νου και ψυχής, ο μαθητής να αναπαραστήσει έναν κόσμο στον οποίο ονειρεύεται να ζήσει, με αρωγό την Ελληνική Παιδεία. Α) Η νέα αυτή ενέργεια δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα Β) Σχετικές λεπτομέρειες αποστέλλονται με Συμπληρωματική Οδηγία. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων και οι χορηγούμενοι

προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων και οι χορηγούμενοι ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟ Α ΚΟΠΟ, ΜΟΡΥΕ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ Άρθρο 1 κοπός κοπός του παρόντος νόμου είναι η ρύθμιση του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 28/4/ 2015 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 " Ολόκληρο το προσχέδιο της τροπολογίας για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210-5214600,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417, Τ.Κ.- Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Φυσικής Αγωγής

Θέματα Φυσικής Αγωγής Θέματα Φυσικής Αγωγής: Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα