Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010"

Transcript

1 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

2 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α Αθήνα Τηλ. Κέντρο Fax: Website: Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μανιάτη Eξώφυλλο: Tίνα Σταματοπούλου Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση: Tίνα Σταματοπούλου Διόρθωση δοκιμίων: Χάρις Γκότζη Εκτύπωση: Provoli Publicity AE Σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η μετάφραση, η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή του παρόντος έργου, τμηματικά ή περιληπτικά, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (γραφικό, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, συμπεριλαμβανομένης της ηχογράφησης ή αποθήκευσής του σε βάση δεδομένων) χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Η απαγόρευση αυτή συμπεριλαμβάνει τη στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση του εξωφύλλου και γενικότερα την όλη αισθητική εμφάνιση του βιβλίου.

3 Πρόλογος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για το έτος 2010 αντικατοπτρίζει το πολύπλευρο έργο που επιτελείται στο ΕΤΙ ως προς τη συστηματοποίηση και το συνεχή εμπλουτισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ανταποκρινόμενη στις διαρκείς εξελίξεις που επιτελούνται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η εκπαίδευση που προσφέρει το ΕΤΙ αναπτύσσεται πλέον σε τρεις ευρείες κατηγορίες - όπως απεικονίζονται στη συνέχεια υπό μορφή πυραμίδων - που αντιστοιχούν στην Εμπορική Τραπεζική, την Επενδυτική Τραπεζική και την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση για πιστωτικά ιδρύματα. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που θεσμοθετήθηκαν την τελευταία τριετία, το ΕΤΙ έχει δημιουργήσει μια σειρά σεμιναρίων πιστοποίησης και προετοιμασίας για τις σχετικές εξετάσεις, τα οποία έχουν στηρίξει την προσπάθεια εκατοντάδων υποψηφίων από πιστωτικά ιδρύματα και ΕΠΕΥ. Επιπλέον, τα ειδικά εγχειρίδια του ΕΤΙ για τα αντικείμενα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από το σύνολο σχεδόν των υποψηφίων για την άρτια προετοιμασία τους. Με γνώμονα την έγκυρη και επίκαιρη πιστοποίηση γνώσεων, τα προγράμματα του ΕΤΙ EFCB και «Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες» εξακολουθούν να προσφέρονται το 2010, με αναθεωρημένη ύλη που καλύπτει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. 3

4 Φέτος παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας με τη λογική των θεματικών ενοτήτων. Στη συνέχεια θα βρείτε ομαδοποιημένα τα προγράμματα και σεμινάρια του ΕΤΙ κατά γνωστικό αντικείμενο, ενώ ειδική ένδειξη δίπλα από κάθε τίτλο υποδεικνύει το επίπεδο στο οποίο εντάσσεται το καθένα (ξεκινώντας από το βασικό και φθάνοντας μέχρι το τέταρτο επίπεδο που περιλαμβάνει προγράμματα ανώτατης επαγγελματικής εξειδίκευσης). Το ΕΤΙ, ως «εκπαιδευτικός εταίρος» των περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ευελιξία, ώστε να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας εκπαιδευομένων, τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και από πλευράς εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι τίτλοι που παρουσιάζονται στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βάση για δημιουργία ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 4

5 To Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που, από το 1986, παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, με σκοπό τη συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου μέσω της ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Κύριο έργο του ΕΤΙ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία καλύπτουν τα αντικείμενα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα γνώσεων, στοχεύοντας στην παροχή εκπαίδευσης που καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου, με μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΙ αναθεωρεί και εμπλουτίζει συνεχώς το πρόγραμμά του, ενώ παράλληλα διευρύνει την ομάδα των εισηγητών του με έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου και εξειδικευμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΤΙ είναι: μέλος του ευρωπαϊκού φορέα ΕΒΤΝ (European Banking & Financial Services Training Association), στον οποίο συμμετέχουν 47 τραπεζικά ινστιτούτα από 40 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, το μοναδικό ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα που προσφέρει τον ευρωπαϊκό τίτλο European Foundation Certificate in Banking (EFCB), τον οποίο συνυπογράφει το ΕΒΤΝ για την πιστοποίηση βασικών τραπεζικών γνώσεων, επίσημος φορέας παροχής σεμιναρίων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας για την ειδικότητα «Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες», ΚΕΚ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ως οργανικό τμήμα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων επαγγελματικής επάρκειας που θεσμοθετήθηκαν το 2006 για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και το 2007 για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από το προσωπικό πιστωτικών ιδρυμάτων, το ΕΤΙ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμβάλλοντας στην ομαλή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Ανάπτυξης. 5

6 To Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι υπηρεσίες του ΕΤΙ Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανοικτής συμμετοχής - στην αίθουσα και εξ αποστάσεως - για όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα Σχεδιασμός και υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Συγγραφή και έκδοση εκπαιδευτικών εγχειριδίων Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και workshops Επίσης το ΕΤΙ έχει οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση των πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας που αφορούν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΤΙ απευθύνονται σε: όλες τις επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν στοχευμένη εκπαίδευση αιχμής στο προσωπικό τους όλους τους εργαζομένους του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που επενδύουν στη διεύρυνση και επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων οργανισμούς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις χρήσιμες για τις συναλλαγές τους με τα πιστωτικά ιδρύματα αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες του ΕΤΙ παρέχονται στην ιστοσελίδα 6

7 Περιεχόμενα Εμπορική τραπεζική Θεματική ενότητα Α - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 14 European Foundation Certificate in Banking 16 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 17 Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς 18 Νομικά θέματα συναλλαγών 19 Τραπεζικό απόρρητο 20 θεματα συναλλαγων 21 Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 22 Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας 23 Αξιόγραφα 24 Επιταγή και συναλλαγματική (Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) 25 χρηματοοικονομικη αναλυση 26 Οικονομικά για μη οικονομολόγους 27 Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων 28 Ειδικό εργαστήριο EXCEL: Χρηματοοικονομικός κύκλος 29 Απλά μαθήματα χρηματοοικονομικών εφαρμογών για καλύτερη επικοινωνία με τον πελάτη 30 Xρησιμοποιώντας το EXCEL σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές της καθημερινής τραπεζικής πρακτικής 31 Τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων πιστοποίηση γνώσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ειδικη επαγγελματικη επιμορφωση ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 7

8 32 λογιστικη 33 Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων 34 Ανάλυση ισολογισμών - αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων επιχείρησης - αριθμοδείκτες 35 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS/IFRS) 36 Εvοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 37 «Δημιουργική» Λογιστική 38 μανατζμεντ, μαρκετινγκ & τεχνικεσ πωλησεων 39 Το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ του τραπεζικού καταστήματος 40 Αρχές μάρκετινγκ και τεχνικές πωλήσεων για τη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών 41 Αποτελεσματικές πωλήσεις για τη δημιουργία αφοσιωμένων πελατών 42 Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας 43 Η συμβουλευτική πώληση σε τρία στάδια 44 Το μάνατζμεντ του χρόνου και της ανθρώπινης ενέργειας 45 Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων τραπεζικών στελεχών 46 επαγγελματικη επικοινωνια στην ελληνικη & αγγλικη γλωσσα 47 Γραπτή επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα: Θέματα ορθογραφίας και γραμματικής 48 Συμπύκνωση κειμένου - Περίληψη 49 Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά Θεματική ενότητα Β - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 50 καταθεσεισ 51 Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων 52 Καταθετικά προϊόντα: Θεσμικό πλαίσιο - Τραπεζική τεχνική - Πωλήσεις 53 χρηματοδοτησεισ 54 Καταναλωτική πίστη: Εφαρμογή της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ 55 Δάνεια και κάρτες: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση 56 Στεγαστικά δάνεια Ι 57 Αξιολόγηση πιστοδοτικών αιτημάτων επιχειρήσεων - χρηματοοικονομικές και νομικές εφαρμογές 58 Η μεθοδολογία των χρηματοδοτήσεων στην τραπεζική πρακτική 59 Πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις 60 Ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων, δανείων και εγγυητικών επιστολών 61 Αποτελεσματική διαχείριση προσωρινών καθυστερήσεων (collections) 62 Επικοινωνία και είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών 63 Στεγαστικά δάνεια ΙΙ 8 πιστοποίηση γνώσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ειδικη επαγγελματικη επιμορφωση ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

9 64 Δυναμική διαχείριση χαρτοφυλακίου και η σημασία του Collateral Management 65 Διαχείριση καθυστερήσεων (εμπλοκών) 66 Νομικά θέματα διασυνοριακού τραπεζικού δανεισμού 67 Διαχείριση ενεργητικού - παθητικού και τιτλοποίηση απαιτήσεων 68 διεθνεσ εμποριο 69 Tραπεζική τεχνική και πρακτική στο διεθνές εμπόριο 70 ΟΣΠ Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις 71 αλλεσ τραπεζικεσ εργασιεσ 72 Εγγυητικές επιστολές 73 Συνάλλαγμα 74 Θεματική ενότητα Γ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 75 Διάγνωση αυθεντικότητας εγγράφων 76 Αναγνώριση παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων 77 Έλεγχος απάτης 78 Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης 79 Αποτροπή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - η νέα Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος 80 Θεματική ενότητα Δ - ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 81 Ασφάλεια πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 82 Σχέδιο επαναλειτουργίας μετά από καταστροφικό γεγονός (Disaster Recovery Plan) 83 Θεματική ενότητα Ε - ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 84 Η Βασιλεία ΙΙ για στελέχη καταστημάτων 85 Εισαγωγή στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας 86 Η ΠΔ/ΤΕ για την τυποποιημένη προσέγγιση 87 Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις στην εφαρμογή της τυποποιημένης προσέγγισης 88 Η ΠΔ/ΤΕ για τον Πυλώνα ΙΙ 89 Η ΠΔ/ΤΕ για την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB) 90 Πρακτικές μέτρησης πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο εφαρμογής της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων ΙΙ 91 Πιστωτικός κίνδυνος, Reporting & Βασιλεία ΙΙ 92 Η ΠΔ/ΤΕ για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών 93 Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων: Stress testing πιστοποίηση γνώσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ειδικη επαγγελματικη επιμορφωση ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 9

10 Θεματική ενότητα ΣΤ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 94 πιστωτικοσ κινδυνοσ 95 Διαχείριση πιστωτικών κινδύνων και προβληματικών δανείων 96 Συστήματα έγκαιρης διάγνωσης και διασφάλιση πιστωτικού κινδύνου 97 Σημεία συναγερμού που εμφανίζουν πιστοδοτημένες επιχειρήσεις και τρόποι διασφάλισης των κινδύνων 98 Πρακτική εφαρμογή κανόνων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου 99 κινδυνοσ επιτοκιων & λειτουργικοσ κινδυνοσ 100 Διαχείριση κινδύνου επιτοκίων 101 Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου: Το εποπτικό πλαίσιο και οι πρακτικές της αγοράς 102 Πρόληψη και διασφάλιση του λειτουργικού κινδύνου στο τραπεζικό κατάστημα Θεματική ενότητα Ζ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 103 κανονιστικη συμμορφωση 104 Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες 106 Ειδικά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης 107 πρακτικεσ ασκησησ εσωτερικου ελεγχου 108 Μεθοδολογία και πρακτική του εσωτερικού ελέγχου 109 Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος 110 Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 111 Η έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου (Audit report writing) 112 Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου βάσει των κινδύνων (Risk-based audit) 113 Η αξιολόγηση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου 114 Έλεγχος Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων (Τreasury audit) 115 Εισαγωγή στον έλεγχο συστημάτων πληροφορικής (IS audit) 116 Θεματική ενότητα Η - ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 117 Ο ρόλος των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στις τράπεζες 118 Επιχειρηματική στρατηγική τραπεζών 119 Κοστολόγηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών 120 Πρόβλεψη της επιχειρηματικής πτώχευσης και η αντιμετώπισή της στην τραπεζική πρακτική 121 Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ για επιτελικά στελέχη τραπεζών 122 Θεματική ενότητα Θ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 123 ΜΒΑ in Banking 10 πιστοποίηση γνώσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ειδικη επαγγελματικη επιμορφωση ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

11 Επενδυτική τραπεζική 126 Θεματική ενότητα Α - Θέματα Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου 127 Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς 128 Νομικά θέματα παραγώγων με βάση το ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο 129 Θεματική ενότητα Β - Εργαλεία επενδυτικής ανάλυσης 130 Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA - Level Ι 131 Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA - Level ΙI 132 Θεματική ενότητα Γ - Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, Χρηματοπιστωτικές αγορές 133 Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) - Σεμινάριο πιστοποίησης 134 Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς) 135 Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς) 136 Ομόλογα 137 Επενδύσεις και δάνεια σε ακίνητη περιουσία 138 Πωλητές υπηρεσιών χρηματοοικονομικού προγραμματισμού (Financial planning) 139 Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς) 140 Παροχή επενδυτικών συμβουλών (Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς) 141 Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών 142 Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες 143 Επενδύσεις και δάνεια σε ακίνητη περιουσία ΙΙ 144 Θεματική ενότητα Δ - Θέματα Διοίκησης Επενδυτικής Τραπεζικής 145 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική κεφαλαιαγορά 146 Η εφαρμογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Ασφαλιστική διαμεσολάβηση 148 Ασφαλιστική διαμεσολάβηση 149 Ποιοτικές πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων σε μια αγορά που αλλάζει 150 BANCASSURANCE: Δόμηση μιας δυναμικής υπηρεσίας και κερδοφορία 151 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ πιστοποίηση γνώσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ειδικη επαγγελματικη επιμορφωση ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 11

12 Εμπορική τραπεζική ÅÐÉÐÅÄÏ IV Áíþôáôç åðáããåëìáôéêþ åîåéäßêåõóç ÅÐÉÐÅÄÏ IÉÉ Äéïßêçóç åìðïñéêþí ôñáðåæþí ÅÐÉÐÅÄÏ ÉÉ ÔñáðåæéêÝò åñãáóßåò ÅÐÉÐÅÄÏ É Èåìåëéþäåéò ãíþóåéò ôñáðåæéêþò 12

13 Θεματική ενότητα Α ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ European Foundation Certificate in Banking 13

14 EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Επίπεδο I Θεμελιώδεις γνώσεις τραπεζικής ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ενότητα Α: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ European Foundation Certificate in Banking Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και άλλα 18 μέλη της European Banking and Financial Services Training Association (EBTN) συνεργάστηκαν στενά επί δύο χρόνια, για να αναπτύξουν το πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό θεμελιωδών τραπεζικών σπουδών EFCB. To EFCB αποτελεί πολύτιμο εκπαιδευτικό εφόδιο για όλους τους εργαζομένους σε πιστωτικά ιδρύματα - νέους και έμπειρους - αλλά και αποφοίτους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται γι αυτόν τον κλάδο. Η σφαιρική, συστηματοποιημένη και σύγχρονη γνώση που παρέχει για το περιβάλλον και τη λειτουργία των τραπεζών προσελκύει το ενδιαφέρον εκείνων που δεν διαθέτουν σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης, αλλά και όσων οι επαγγελματικές γνώσεις αφορούν μόνο το εξειδικευμένο αντικείμενο εργασίας τους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη σύνδεση των αναγκών της πελατείας με τις τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα. Ταυτόχρονα παρέχει συστηματοποιημένες πληροφορίες για το οικονομικό και νομισματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες, ενώ ολοκληρώνεται με βασικά στοιχεία τραπεζικής δεοντολογίας, μάνατζμεντ και μάρκετινγκ. Η μοναδικότητα της πιστοποίησης αυτής έγκειται στο ότι ενσωματώνει τις καλύτερες πρακτικές τοπικών αγορών της Ευρώπης και τις συνθέτει σε ένα πιστοποιητικό προσανατολισμένο στην αγορά, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Για να προσφέρει το EFCB στην Ελλάδα, το ΕΤΙ επιστράτευσε ειδικούς εισηγητές και συγγραφείς, οι οποίοι επεξεργάστηκαν τόσο τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος προετοιμασίας για τις εξετάσεις όσο και το τρίτομο εγχειρίδιο που το υποστηρίζει. Από το 2010 το πρόγραμμα προσφέρεται με αναθεωρημένη θεματολογία και νέα έκδοση του συνοδευτικού εγχειριδίου, όπου έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις του αναθεωρημένου από το ΕΒΤΝ μοντέλου πιστοποίησης (2009), καθώς και οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Επίσης το ΕΤΙ προγραμματίζει να προσφέρει το πρόγραμμα EFCB και με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση. Η παρουσίαση των βασικών γνώσεων χρηματοοικονομικής θεωρίας και τραπεζικής πρακτικής, που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των τραπεζικών εργασιών στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα αποτελεί ιδανική βάση, πάνω στην οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να οικοδομήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα του χρηματοπιστωτικού τομέα, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιπέδου ΙΙ του ΕΤΙ. 14 Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων

15 ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ενότητα Α: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ - EFCB - EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Επίπεδο I Θεμελιώδεις γνώσεις τραπεζικής Κατανόηση των βασικών εννοιών της οικονομικής επιστήμης. Απόκτηση γνώσεων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς και κατανόηση βασικών εννοιών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και της νομισματικής θεωρίας. Κατανόηση βασικών διαδικασιών και εννοιών που εφαρμόζονται στην τραπεζική πρακτική, με έμφαση στην πελατεία και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Γνώση των βασικών αρχών δεοντολογίας, τραπεζικού μάρκετινγκ και μάνατζμεντ. Νέοι υπάλληλοι τραπεζών. Έμπειροι υπάλληλοι και εξειδικευμένα στελέχη τραπεζών που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους για την τράπεζα, τη λειτουργία της και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Υπάλληλοι και στελέχη επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης). Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση για τις λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πτυχιούχοι ανώτερων και ανώτατων σχολών που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο χώρο των τραπεζών. Εκπαιδευτικό υλικό Επιπρόσθετα στις σημειώσεις των εισηγητών, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το τρίτομο εγχειρίδιο του ETI Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές. Εξετάσεις πιστοποίησης Διεξάγονται δύο φορές το χρόνο υπό την εποπτεία του ΕΒΤΝ. Το τεστ περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σε περίπτωση αποτυχίας ή για βελτίωση της βαθμολογίας υπάρχει δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης. Το πιστοποιητικό που λαμβάνουν οι επιτυχόντες συνυπογράφεται από το ΕΤΙ και το EBTN. 120 ώρες (συμπεριλαμβάνονται οι εξετάσεις και το τρίτομο εγχειρίδιο). Προβλέπεται περιορισμένος αριθμός θέσεων για φοιτητές, στους οποίους προσφέρεται ειδική έκπτωση 40% επί των διδάκτρων. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 15

16 Θεματική ενότητα Α ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς Νομικά θέματα συναλλαγών Τραπεζικό απόρρητο 16

17 ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ενότητα Α: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Επίπεδο II Τραπεζικές εργασίες Η πρακτικά αποτελεσματική τραπεζική γνώση, είτε σε επίπεδο συναλλαγής είτε σε επίπεδο σχεδιασμού, προϋποθέτει και στοιχειώδη τουλάχιστον κατανόηση βασικών εννοιών και ζητημάτων νομικής παιδείας. Η γνώση των θεμάτων αυτών συμβάλλει στη γενικότερη βελτίωση του επαγγελματικού - γνωστικού υπόβαθρου και φτάνει μέχρι την καλύτερη κατανόηση και τον ασφαλέστερο χειρισμό πρακτικών ζητημάτων της συναλλακτικής καθημερινότητας. Ενημέρωση αναφορικά με: την υφή και λειτουργία των κανόνων θετού δικαίου, των κλάδων δικαίου και ορισμένων θεμελιωδών νομικών εννοιών τραπεζικού ενδιαφέροντος, τη δομή, διάρθρωση και συσχέτιση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και της ελληνικής έννομης τάξης, κεντρικά νομικά θέματα και έννοιες όπου συνδέονται με τις τρεις βασικές κατηγορίες τραπεζικών εργασιών (καταθέσεις/επενδυτικά προϊόντα, χρηματοδοτήσεις, διαμεσολαβητικές εργασίες), το εννοιολογικό περιεχόμενο νομικών όρων και την ακριβή διάσταση θεσμικών θεμάτων, για τα οποία υπάρχουν συγκεχυμένες απόψεις. Απόκτηση γνώσης θεμελιωδών θεμάτων νομικής παιδείας για πρακτική αξιοποίηση στην παρακολούθηση και κατανόηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και κυρίως στο χειρισμό ζητημάτων της εργασιακής καθημερινότητας. Υπάλληλοι και στελέχη καταστημάτων και διοικητικών υπηρεσιών που δεν διαθέτουν νομικές σπουδές και το αντικείμενό τους απαιτεί ή διευκολύνεται με τη γνώση βασικών θεμάτων τραπεζικής νομικής παιδείας. Βασικά εννοιολογικά και μεθοδολογικά νομικά θέματα Υφή, διακρίσεις, χαρακτηριστικά και βασικές ερμηνευτικές αρχές των κανόνων δικαίου Οι κλάδοι του δικαίου: ουσιαστικό (ιδιωτικό και δημόσιο) και δικονομικό δίκαιο Θεμελιώδεις νομικές έννοιες και τραπεζικές εργασίες Ζητήματα δομής και σχέσης κοινοτικού και εθνικού δικαίου Πηγές πρωτογενούς και παράγωγου κοινοτικού δικαίου Ελληνικό δίκαιο (πηγές, σχέση και ιεράρχησή τους) Κοινοτικό δίκαιο και ελληνική έννομη τάξη Νομικά θέματα καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων Νομική φύση και κριτήρια διάκρισης σε καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα Ισχύουσες βασικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις Νομικά θέματα χρηματοδοτικών εργασιών Βασική εννοιολογία Θεσμική οριοθέτηση, υφή και χαρακτηριστικά της κατηγοριοποίησης σε επιχειρηματική, στεγαστική και καταναλωτική πίστη Έννοιες, διακρίσεις και λειτουργική υφή εξασφαλίσεων Νομικά θέματα μεσολαβητικών εργασιών Οι μεσολαβητικές εργασίες ως συμβάσεις έργου Ειδικά νομικά θέματα αξιογράφων Μεταφορές κεφαλαίων και πιστώσεων Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας σε τραπεζικές εργασίες είναι επιθυμητό 12 ώρες

18 EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Επίπεδο II Τραπεζικές εργασίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ενότητα Α: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Νομικά θέματα συναλλαγών Στελέχη και υπάλληλοι καταστημάτων και διοικητικών υπηρεσιών που δεν έχουν κάνει νομικές σπουδές και το αντικείμενο της εργασίας τους απαιτεί στοιχειώδεις έστω νομικές γνώσεις ή διευκολύνεται η εργασία τους με τη γνώση των θεμάτων αυτών Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε τραπεζικές εργασίες 8 ώρες 230 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης γνώση και κατανόηση των νομικών θεμάτων που συναντώνται στις τραπεζικές συναλλαγές συμβάλλει στον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο χειρισμό των θεμάτων που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές της τράπεζας με την πελατεία της, με τη βοήθεια της νομικής υπηρεσίας της, όπου απαιτείται. Επίσης επιτυγχάνεται καλύτερη συνεννόηση με τις νομικές υπηρεσίες, αφού υπάρχει «κοινή γλώσσα» επικοινωνίας. Να παρουσιαστούν συστηματικά: οι κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και η λειτουργία τους, το εννοιολογικό περιεχόμενο νομικών όρων που συναντώνται στις συναλλαγές, το τραπεζικό δίκαιο και η εφαρμογή των κανόνων του στην καθημερινή τραπεζική πρακτική. Απόκτηση γνώσης βασικών νομικών θεμάτων συναλλαγών για πρακτική αξιοποίηση στην παρακολούθηση, κατανόηση και χειρισμό καθημερινών εργασιακών ζητημάτων. Δίκαιο τραπεζικής επιχείρησης Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του ν. 3601/ 2007, της οδηγίας 2000/46 ΕΚ, του ν. 3148/ 2003 και κεφ. Ι άρθρα 51 επ. ν. 3601/2007 για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος Σχέση τράπεζας και πελάτη Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) - Ανάλυση όρων Τήρηση τύπου στις δικαιοπραξίες Ιδιωτικό, συμβολαιογραφικό και δημόσιο έγγραφο Υποκείμενα των εννόμων σχέσεων - Διάκριση νομικών προσώπων Προστασία των προσώπων Γενικά για τις τραπεζικές συμβάσεις Σύμβαση - Προσυμβατικό, συμβατικό και μετασυμβατικό στάδιο - Διάκριση συμβάσεων - Θεμελιώδεις αρχές δικαίου των συμβάσεων - Καταγγελία επί διαρκών συμβάσεων Γενικοί και ειδικοί συμβατικοί όροι Συμβάσεις και τραπεζικές δραστηριότητες Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα ΠΙ Εξασφαλίσεις πιστωτικών και δανειακών κινδύνων Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων Ειδικά θέματα συμβάσεων Σύμβαση διαχείρισης Σύμβαση εντολής Πληρεξουσιότητα Σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις Πράξεις διενέργειας πληρωμών - Μεταφορά κεφαλαίων - Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής Διασφάλιση τραπεζικών εργασιών - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Πληρεξούσια, δικαιολογητικά για νομιμοποίηση κληρονόμων για απόδοση σε αυτούς καταθέσεων αποβιωσάντων καταθετών, άνοιγμα θυρίδας, κ.λπ. Δικαιολογητικά για νομιμοποίηση εκπροσώπων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ. 18

19 ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ενότητα Α: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Τραπεζικό απόρρητο EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Επίπεδο II Τραπεζικές εργασίες Το τραπεζικό απόρρητο, η υποχρέωση δηλαδή επαγγελματικής εχεμύθειας ως προς τις πάσης φύσεως συναλλαγές και σχέσεις της πελατείας με την τράπεζα, αποτελεί νομικό θέμα με σοβαρές προεκτάσεις που συνδέονται άμεσα με τη συναλλακτική καθημερινότητα. Η συστηματοποίηση των σχετικών γνώσεων διασφαλίζει τη σύμφωνη με το ρυθμιστικό πλαίσιο εξυπηρέτηση της πελατείας, την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων και την αποτροπή εμπλοκών που μπορούν να έχουν σοβαρές αστικές και ποινικές συνέπειες. Να προσφερθούν συστηματοποιημένες γνώσεις αναφορικά με: το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του τραπεζικού απορρήτου, την αντιμετώπιση ζητημάτων ερμηνείας του θεσμικού πλαισίου σε σύνδεση με πραγματικές περιπτώσεις της συναλλακτικής καθημερινότητας (case studies), τους πρακτικούς χειρισμούς που αφορούν την ισχύ του απορρήτου, αλλά και τις άρσεις/εξαιρέσεις του. Εξοικείωση με τις έννοιες και τις διαδικασίες που συνδέονται με το τραπεζικό απόρρητο, ώστε να αντιμετωπίζονται κατάλληλα όλα τα σχετικά περιστατικά. Συμβολή στην αποτελεσματική προστασία των τραπεζών και των εργαζομένων τους από ενδεχόμενες ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες, εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών. Εργαζόμενοι στο δίκτυο των τραπεζών, που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση πελατείας σε όλο το φάσμα των καταθετικών-επενδυτικών, πιστοδοτικών και μεσολαβητικών προϊόντων και εργασιών. Εργαζόμενοι κεντρικών υπηρεσιών, εφόσον στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνεται επικοινωνία με ιδιώτες πελάτες, επιχειρήσεις ή τρίτους. Έννοια και μορφές του απορρήτου Νομοθετική θεμελίωση του απορρήτου Έκταση ισχύος: Αντικειμενικά - υποκειμενικά όρια και διάρκεια ισχύος Συνέπειες παράβασης του απορρήτου Οι άρσεις του απορρήτου έναντι του Δημοσίου για φορολογικούς λόγους, της Τράπεζας της Ελλάδος και των δικαστικών αρχών Ειδικές περιπτώσεις άρσης και μη ισχύος του απορρήτου Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις 155 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 19

20 Θεματική ενότητα Α ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ θεματα συναλλαγων Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας Αξιόγραφα Επιταγή και συναλλαγματική (Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) 20

21 ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ενότητα Α: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Επίπεδο II Τραπεζικές εργασίες Η δημιουργία του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής αγοράς, η οποία με τη σειρά της αποτελεί προϊόν της ευρύτερης προσπάθειας που καταβλήθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ο SEPA θα έχει επιτευχθεί όταν θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές σε ευρώ οπουδήποτε στην Ευρώπη από έναν και µόνο τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιώντας ένα µόνο σύνολο εργαλείων πληρωμής, µε την ίδια ευκολία, ασφάλεια και χαμηλό κόστος όπως στο εσωτερικό της χώρας τους. Η ενημέρωση των εργαζομένων στην «πρώτη γραμμή», προκειμένου να γνωρίσουν τις διάφορες πτυχές του SEPA, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να υποστηρίξουν και να προωθήσουν στην πελατεία τα πανευρωπαϊκά ηλεκτρονικά εργαλεία πληρωμής που προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει η τράπεζά τους. Έμφαση δίνεται σε θέματα που άπτονται των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής τραπεζικής αγοράς πληρωμών. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με τον SEPA: τα εργαλεία πληρωμών που κατά προτεραιότητα αφορά ο SEPA, το χρονοπρόγραμμα υλοποίησης του SEPA και τις υποχρεώσεις των τραπεζών, τις επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, τα οφέλη των τελικών χρηστών, καταναλωτών και επιχειρήσεων, σε περιβάλλον SEPA, τις ευκαιρίες για τις τράπεζες από τα οφέλη που αναμένεται να επιφέρει ο SEPA, την ανάγκη ενημέρωσης της πελατείας των τραπεζών που διενεργεί πληρωμές. Εργαζόμενοι που απασχολούνται: στο δίκτυο των τραπεζών σε μονάδες μάρκετινγκ στη διαχείριση σχέσεων με πελάτες και τη διευθέτηση παραπόνων. Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) - Το πεδίο εφαρμογής - Το πρόγραμμα υλοποίησης και οι εμπλεκόμενοι φορείς - Η φιλοσοφία σχεδιασμού και οι κανονισμοί του SEPA - Η μετάπτωση, τα οφέλη του SEPA και η δέσμευση της αγοράς για την υλοποίησή του Οι τρεις πυλώνες του SEPA Η εμπειρία του τελικού χρήστη - Ευρωπαίοι καταναλωτές και μετακινούμενοι πολίτες - Ιδιοκτησία ή ενοικίαση κατοικίας σε χώρα εξωτερικού - Μεγάλοι και μικρομεσαίοι ευρωπαίοι έμποροι - Μεγάλες και μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις Σχεδιασμός και συστατικά στοιχεία του SEPA Ρόλοι και ευθύνες για την υλοποίηση του SEPA Επιπτώσεις και ευκαιρίες για τις τράπεζες - Τα οφέλη του SEPA για τους πελάτες των τραπεζών - Το όφελος του SEPA για τις τράπεζες - Μία στρατηγική ευκαιρία κι όχι απλώς συμμόρφωση - Οφέλη του SEPA και επιχειρηματικό σενάριο - Σχέδιο παράδοσης του SEPA Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις 4 ώρες

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2012

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2012 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2012 Το 2012 και παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία, η δραστηριότητα του ΕΤΙ συνεχίστηκε πολύ ικανοποιητικά στα ίδια σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα