Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on"

Transcript

1 : Contemporary Artworks from Turkey s collectors; Co-Curators Beral Madra & Saliha Yavuz Fazl Özcan, Parko Art Collection (Öner Kocabeyo lu). Tansa Mermerci Collection, Elgiz Collection, Fusun & Faruk Eczacibasi Collection, Mustafa Taviloglu Collection, Ahmet Merey Collection και Olgaç Artam Collection.* Art-Athina opens its gates to the contemporary art production in the Balkans, South Caucasus, the Middle East and the South Mediterranean The task of writing a conceptual guideline, a preliminary program and a final program for Art- Athina which intends to open a vista to the Balkans, Russia, South Caucasus, the Middle East and the South Mediterranean requires an overall evaluation of the current status of the culture industry in this territory. The cultural policies and infrastructure of these regions should discuss and elaborate on questions such as how to strategize cultural production, how to intervene into the public education through the exploration of the relevant cultural material and how to take a position within the globalized culture industry. Contemporary research shows that the current theorizations of the culture industry in these regions have Modernist-Post-modernist configurations. The official and private elements of their current infrastructures are still on a developing level compared to the solid system of the original EU countries. At the same time, we cannot ignore the fact that there has been considerable change and growth in contemporary culture and art since the 1990s. Due to the neo-liberal economic developments, the productivity of cultural goods and services, the consumption of the cultural production, the employment of artists, and the growth of the workforce in art-related industries are on the rise. Another contribution to this expansion comes from the interdisciplinary forms of art that have become a major part of the global economy due to the related development of global communications, computers and electronic technology. The electronic images and sounds now reach a worldwide audience, and the development of an image and sound technology which is applicable to practically every industry has become an art-related product. Consequently, all nations are reshaping or adjusting their culture industries and policies to the requirements of this global market that determines the ownership or dissemination of these products. The potential for this century s art market is rapidly developing in line with the ever-rising market value of the so-called modern and post-modern masterpieces, but also through the constant movement of artists and art goods via electronic media and networking. Today, art and culture products determine the success in the global economic competition and necessitate communication and information exchange that can transcend the boundaries between the economical and political polarities of the world. Painting, sculpture, photography, films, books, records, documentaries, design and computer-generated images and sounds are all major players on the international markets. In short, the arts represent a very important part of the global economy. However, in the aforementioned region this has yet to be fully achieved, despite some remarkable developments in reforming the state-controlled cultural infrastructures and establishing private ones, promoting the international recognition of their art and culture and investing in the creative individual. Art-Athina aims to contribute to the developing art market of the region with its experienced management team and its established position in the EU art market. Art-Athina s main objectives and convictions are as follows: All nations in this territory are reshaping or adjusting their culture industries and policies to the requirements of this global market that determines the ownership or dissemination of these products. It is accepted that today, arts and culture products determine success in the global economic competition and necessitate communication and information exchange that can transcend the boundaries between the economical and political polarities of the world. Contemporary art has a very positive effect on the quality of life for the individual and the community. The visual arts embody the aesthetic welfare of the community, creating an ambiance which enhances our lives and provides an opportunity for the lifelong enjoyment of creative activities. Art becomes the cultural repository for the population s artistic accomplishments, which develops a sense of ownership and pride in the community or nation. In addition, art provides a bridge and a language for bringing cultures together. The visual arts have a way of transcending cultures. Nations have always used the arts as a means of cultural exchange and international understanding because they are easily understood and appreciated, even by peoples with opposing values or political systems. Consequently the arts play an important role towards establishing a peaceful and productive multicultural community. By mapping the conflicting paths, different needs and functions, and defining roles of local and regional traditions and identities within the origins and meaning of Non-western modernism, the richness and complexity of global modernism or post-modernism might be cultivated and rejuvenated. In this respect visual art, with its wide and open margins is the new name of the aesthetic, artistic and processing phenomenon that will open a platform of reciprocity between the cultural manifestations of the West and the Non-west. With these objectives and convictions, Art-Athina aspires to establish a new platform of communication and exchange and present the local contemporary art to international collectors, dealers and galleries. In view of this goal, we have prepared a group show from Turkey with artworks from the collections of distinguished collectors and the participating galleries

2 This exhibition COLLECTING THE IMAGE OF THE SENSIBLE, Contemporary Art Works from Turkey s Collectors intends to show not only the collector scene in Turkey, but also the intersection or concurrence of two viewpoints, the artist s and the collector s. Even if we consider that the gaze of the artist determines that of the collector, since what we see on the artworks has been conceived and realized by the artist, the concurrence of perception, reflection and discrimination is still notable. What unites the artist and the collector is in fact the fascination, the temptation and the multilayered content of the image of the sensible, which in this exhibition focuses on the identity and image of women as interpreted in the artworks of two generations since the 1990 s. In order to make the most of the intention behind the selection of works from the distinguished collections, the viewer is invited to find a common sagacity and sensibility in the distinction and selection of artworks, which in this case appeared as a focus on the female identity and image; to recognise the conceptual and aesthetical orientations of the last twenty years, which in this case are images that refer to the artist s socio-political and cultural realities; to trace the desired power of the images, which encompass elements of the way in which artist and viewer see the world through these images; to acknowledge the initial yearning to see and treat the images as a tool for the viewer s visual desires or opinions. These Images of the Sensible challenge the spectator to travel into the mind, the spirit and the consciousness of the individual as both artist and collector in Turkey. Beral Madra & Saliha Yavuz, March 2014 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ, Έργα Σύγχρονης Τέχνης από συλλογές της Τουρκίας. Επιμέλεια Beral Madra & Saliha Yavuz Fazl Özcan, Parko Art Collection (Öner Kocabeyo lu). Tansa Mermerci Collection, Elgiz Collection, Fusun & Faruk Eczacibasi Collection, Mustafa Taviloglu Collection, Ahmet Merey Collection και Olgaç Artam Collection.* Η Art-Athina ανοίγει τις πύλες της στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή από τα Βαλκάνια, τον Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο. Το έργο του σχεδιασμού του σκεπτικού, του προκαταρτικού προγράμματος και του οριστικού προγράμματος για την Art-Athina με στόχο μια επισκόπηση της τέχνης στα Βαλκάνια, τη Ρωσία, τον Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο προϋποθέτει τη συνολική αξιολόγηση της τρέχουσας συνθήκης της πολιτιστικής βιομηχανίας σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο. Οι πολιτιστικές πολιτικές και οι υποδομές των ανωτέρω περιοχών θα πρέπει να εστιάσουν και να συζητήσουν ερωτήματα όπως εκείνα του στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτιστικής παραγωγής, των παρεμβάσεων στη δημόσια παιδεία μέσω της διερεύνησης του ανάλογου πολιτιστικού υλικού και της θέσης της χώρας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της πολιτιστικής βιομηχανίας. Η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι οι τρέχουσες θεωρητικοποιήσεις στη συγκεκριμένη περιφέρεια ξεκινούν από μια βάση μοντερνισμού/μεταμοντερνισμού. Οι θεσμικές υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές, παραμένουν σε αναπτυσσόμενο επίπεδο σε σχέση με το παγιωμένο σύστημα των χωρών του ευρωπαϊκού πυρήνα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε τη σημαντική ανάπτυξη και τις αλλαγές που γνωρίζει ο σύγχρονος πολιτισμός και η καλλιτεχνική παραγωγή από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Λόγω των νεοφιλελεύθερων οικονομικών εξελίξεων, η παραγωγικότητα στα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες, η κατανάλωση του πολιτιστικού προϊόντος, η απασχόληση των καλλιτεχνών και η αύξηση των απασχολουμένων σε σχετικούς με την τέχνη κλάδους σημειώνουν προοδευτική βελτίωση. Μια ακόμη συμβολή σε αυτή την επέκταση έρχεται από τις διατομεακές μορφές τέχνης, που έχουν αναδειχθεί σε αξιόλογο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας χάρη στην αντίστοιχη ανάπτυξη των παγκόσμιων επικοινωνιών, των υπολογιστών και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Η διάχυση των ηλεκτρονικών εικόνων και ήχων δημιουργεί ένα παγκόσμιο κοινό, ενώ η ανάπτυξη μιας τεχνολογίας εικόνας και ήχου που αφορά όλους ουσιαστικά τους κλάδους έχει αναδειχθεί σε προϊόν σχετικό με την τέχνη. Συνεπώς, όλα τα έθνη θα πρέπει να προσαρμόσουν τους πολιτιστικούς τους κλάδους και τις πολιτικές στις ανάγκες της παγκόσμιας αυτής αγοράς που προσδιορίζει την ιδιοκτησία ή τη διάδοση των προϊόντων αυτών. Οι δυνατότητες της καλλιτεχνικής αγοράς αυτού του αιώνα διευρύνονται ταχύτατα, όχι μόνο λόγω της διαρκώς αυξανόμενης αξίας των λεγόμενων μοντέρνων και μεταμοντέρνων αριστουργημάτων αλλά και μέσω της μεγάλης κινητικότητας δημιουργών και έργων τέχνης μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και των δικτύων. Σήμερα οι τέχνες και τα πολιτιστικά προϊόντα είναι καθοριστικά για την επιτυχία στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό και προϋποθέτουν επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών που να ξεπερνά τα οικονομικά και πολιτικά σύνορα του κόσμου. Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, ταινίες, βιβλία, δίσκοι, ντοκιμαντέρ, προϊόντα design και ηλεκτρονικές εικόνες και ήχοι παίζουν κεντρικό ρόλο στις διεθνείς αγορές

3 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Με δυο λόγια, οι τέχνες αποτελούν καίριο τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, στη γεωγραφική περιοχή που προαναφέραμε δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πραγματική μεταμόρφωση, παρά τις αξιοσημείωτες προόδους στην αναμόρφωση των κρατικών καλλιτεχνικών υποδομών και την ανάπτυξη ιδιωτικών, στην προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού προς τη διεθνή αναγνώριση και στην επένδυση στους επιμέρους δημιουργούς. Η Art-Athina στοχεύει στην προώθηση της αναπτυσσόμενης αγοράς τέχνης των περιοχών αυτών, με την πεπειραμένη ηγετική της ομάδα και με τη φήμη που έχει εδραιώσει στις αγορές τέχνης της ΕΕ. Οι βασικές πεποιθήσεις και οι στόχοι της Art-Athina έχουν ως εξής: Οι χώρες της περιοχής αξιοποιούν κάθε μέσο ώστε να προσαρμόσουν τους πολιτιστικούς τους κλάδους και τις πολιτικές στις ανάγκες της παγκόσμιας αυτής αγοράς που προσδιορίζει την ιδιοκτησία ή τη διάδοση των σχετικών προϊόντων. Αναγνωρίζεται πλήρως ότι σήμερα οι τέχνες και τα πολιτιστικά προϊόντα είναι καθοριστικά για την επιτυχία στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό και προϋποθέτουν επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών που να ξεπερνά τα οικονομικά και πολιτικά σύνορα του κόσμου. Η σύγχρονη τέχνη έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ατόμου και της κοινότητας. Οι εικαστικές τέχνες είναι καθρέφτης της αισθητικής υγείας της κοινότητας, και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που βελτιώνει τη ζωή μας και παρέχει τις ευκαιρίες για τη δια βίου απόλαυση των δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η τέχνη καθίσταται πολιτιστικό αποθετήριο των καλλιτεχνικών επιτευγμάτων του πληθυσμού, ο οποίος αναπτύσσει συναίσθηση ιδιοκτησίας και υπερηφάνειας για την κοινότητα ή το έθνος. Επίσης, η τέχνη γίνεται η γέφυρα και η γλώσσα που ενώνει τους πολιτισμούς. Οι εικαστικές τέχνες έχουν τον τρόπο τους να υπερβαίνουν τις τοπικές κουλτούρες. Τα έθνη χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν τις τέχνες ως μέσα πολιτιστικής ανταλλαγής και διεθνούς κατανόησης, καθώς είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτές και να εκτιμηθούν ακόμη και από λαούς με αντίθετες αξίες ή πολιτικά συστήματα. Συνεπώς οι τέχνες παίζουν σημαντικό ρόλο ως γέφυρες προς μια κοινή, ειρηνική και παραγωγική πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο πλούτος και η πολυπλοκότητα του παγκόσμιου μοντερνισμού ή μεταμοντερνισμού μπορεί να καλλιεργηθεί και να ανανεωθεί με την καταγραφή των αντικρουόμενων διαδρομών, των διαφορετικών αναγκών και λειτουργιών και τον προσδιορισμό του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων και ταυτοτήτων του μη Δυτικού μοντερνισμού. Με τον τρόπο αυτό οι εικαστικές τέχνες, με τα ανοιχτά και ευρύτατα όριά τους, θα αποτελέσουν το αισθητικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο που θα παράσχει μια πλατφόρμα αμοιβαιότητας μεταξύ των πολιτιστικών εκφάνσεων της Δύσης και της μη Δύσης. Με γνώμονα αυτούς τους στόχους και τις αρχές, η Art-Athina προσβλέπει στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής και στη δυνατότητα της παρουσίασης της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής των περιοχών μας σε διεθνείς συλλέκτες, εμπόρους και γκαλερί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, πραγματοποιούμε μια ομαδική έκθεση από την Τουρκία με έργα των διακεκριμένων συλλεκτών και των γκαλερί που συμμετέχουν. Η έκθεση ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ, Έργα Σύγχρονης Τέχνης από Τούρκους Συλλέκτες στοχεύει να δείξει όχι μόνο τη συλλεκτική σκηνή στην Τουρκία αλλά και τη συνάντηση δύο οπτικών γωνιών του καλλιτέχνη και του συλλέκτη. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι το βλέμμα του καλλιτέχνη προσδιορίζει και εκείνο του συλλέκτη, αφού ό,τι βλέπουμε σε ένα έργο έχει αποφασιστεί και πραγματωθεί από τον καλλιτέχνη, η σύμπτωση αντιλήψεων, σκέψεων και επιλογών παραμένει αξιοσημείωτη. Αυτό που ενώνει καλλιτέχνες και συλλέκτες είναι στην ουσία η σαγήνη και το πολύπλευρο περιεχόμενο της εικόνας του αισθητού, που σε αυτή την έκθεση εστιάζεται στην ταυτότητα και την εικόνα των γυναικών όπως ερμηνεύεται στα έργα καλλιτεχνών από δύο γενιές μετά τη δεκαετία του Προκειμένου να τονιστεί η πρόθεση πίσω από την επιλογή των έργων των διακεκριμένων αυτών συλλεκτών, ο θεατής καλείται να εντοπίσει το κοινό στοιχείο που διατρέχει την επιλογή των έργων, που εδώ εμφανίζεται ως εστίαση στη γυναικεία ταυτότητα και εικόνα να διαπιστώσει τους εννοιολογικούς και αισθητικούς προσανατολισμούς των τελευταίων είκοσι χρόνων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση διατυπώνονται μέσω εικόνων που αναφέρονται στην κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα των καλλιτεχνών να ανιχνεύσει την προσδοκώμενη ισχύ των εικόνων, που ενσωματώνουν στοιχεία του τρόπου με τον οποίο ο καλλιτέχνης και ο θεατής βλέπουν τον κόσμο μέσα από τις εικόνες αυτές να αποδεχθεί την εξαρχής επιθυμία να δει και να αναγνωρίσει τις εικόνες ως μέσο εκπλήρωσης των εικαστικών του επιθυμιών η παραστατικών απόψεων. Οι Εικόνες του Αισθητού προκαλούν τον θεατή να ταξιδέψει στο μυαλό, το πνεύμα και τη συνείδηση του ατόμου ως καλλιτέχνη και ως συλλέκτη στην Τουρκία. Beral Madra & Saliha Yavuz Μάρτιος 2014 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ

4 CV of Beral Madra Art critic and curator, director of BM Gallery ( ) and of the BM Contemporary Art Centre (since 1990); lives and works in Istanbul. She coordinated the 1 st (1987) and the 2nd (1989) Istanbul Biennale, curated exhibitions of Turkish artists in the 43 rd, 45 th, 49 th, 50 th and 51 st Venice Biennale, co-curated the exhibition Modernities and Memories-Recent Works from the Islamic World in the 47 th Venice Biennale. Since 1984 she has organized over 250 local and international artists at her own art centre and other official art spaces in Istanbul. She curated and co-curated over 20 international group shows, including: Sanat, Texhn (1992); Treffen-Kunst (1993); Iskele-Türkische Kunst Heute (Berlin-Stuttgart) 1994); Orient Express (Berlin 1994); Xample (1995); Concrete Visions (1995); Gold-X-Change (1997); Kerteriz (1998); Berlin in Istanbul (Berlin 1998; Reise durch das Labyrinth (Berlin, 1998; Memories and Modernities (1998); Veritas Omnia Vincit (2000); In Image We Trust (2001); Sheshow (Sofia, 2002); Registering the Distance- Istanbul/Los Angeles, Crazyspace, Santa Monica (2003); The Sphinx Will Devour You, Kar Sanat (2004); Bizhan Bassiri, Evoporations, Tophane-i Amire (2004); Neighbours in Dialogue, Istanbul Collection Exhibition for Ars Aevi, Sarajevo, Feshane, Istanbul (2007); Atmosphere 41 Contemporary Art from Georgia, Siemens Art Gallery, Istanbul (2007); Opening of BM-Suma, Visual Art Centre. Istanbul; Bahçesaray, Crimea, Contemporary Art Exhibition (Turkey, Greece, Russia, Ukraine) (2008); Neighbours in Dialogue Exhibition, Sarajevo (2008); A week of Art and Culture from Turkey, Pamplona (Huarte Contemporary Art Center), Spain (2008); Istanbul Diptychs, Istanbul Centre in Brussels (2008); Contemporary Art Collection for Point Hotel, Istanbul (2009); Interstices, Central Asia Pavilion, 53 rd Venice Biennale, (2009); Next Wave, Exhibition of 17 Women Artists from Turkey, Berlin Academy Pariser Platz (2009); Cityscapes, Lothringer 13, Munich and Istanbul Siemens Art Gallery; 2011 Advisory Curator of the Pavilion of Azerbaijan at 54 th Venice Biennale; 2011 A Conceptual Heritage: Vanguard Exhibitions, , Antik A Artam Art Gallery; co-curated ANTEPR MA, 6 Video Artists from Turkey and Italy, ICI, Istanbul. 4-5 November, 2011, Tbilisi, Open Society Georgia Foundation Conference Room, Workshop for Contemporary Art Curators, Curating Georgian Visual Art February Partnership in Kuad Gallery, stanbul (with Ay e & Alpagut Gültekin and Erol Sa manl): Opening Exhibition: Marinko Sudac Collection, Zagreb, curated by Branko Franceschi August, Sinopale4, curated the participation of Ashley Hunt (USA) in Sinop Children s Penitentiary: September-November, Artistic Director of 3 rd ²anakkale Biennale November curated The Wake of Joseph Kosuth, Kuad Gallery, Istanbul November, curated Fascinans and Tremendum, Aidan Salakhova Solo Exhibition, Moscow Museum of Modern Art: Beral Madra represents the Istanbul Scholarship of the Berlin Senate since Curated international shows in Borusan Art Gallery ( ). Curated the exhibitions in West LB, Istanbul ( ). Lectured in the Art Management Department of the Faculty of Art and Design of Yildiz Technical University ( ). She is founding member Diyarbakr Art Centre (established September 2002; founding member of Foundation of Future Culture and Art; is founding member and honorary president of AICA, Turkey (established 2003): Visual Arts Director of Istanbul 2010 ECOC, 2012 Founder and partner of Kuad Gallery: Publications: Identity of Contemporary Art (1987), Post-peripheral Flux-A Decade of Contemporary Art in Istanbul (1996); ki Ylda Bir Sanat (Art Every Two Years- Essays on Biennale), Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on Contemporary Art in South Caucasus and Middle East, BM CAC Publications, Home Affairs, Essays on Contemporary Art in Turkey, BM CAC Publications, articles in Gösteri, Arredamento Dekorasyon, Cumhuriyet, Istanbul, Kaln, Anons; Radikal (160 articles); From 2011 on in Birgün. Has edited numerous catalogues and has had various books published by the Visual Arts Directorate. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Βιογραφικό σημείωμα Beral Madra Τεχνοκριτικός και επιμελήτρια εκθέσεων, διευθύντρια της Γκαλερί BM ( ) και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης BM (από το 1990), ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Συντόνισε την 1 η (1987) και τη 2 η (1989) Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης, έχει επιμεληθεί εκθέσεις Τούρκων καλλιτεχνών στην 43 η, 45 η, 49 η, 50 η & 51 η Μπιενάλε της Βενετίας και συνεπιμελήθηκε την έκθεση Modernities and Memories - Recent Works from the Islamic World στην 47 η Μπιενάλε της Βενετίας. Από το 1984 έχει οργανώσει πάνω από 250 εκθέσεις ντόπιων και διεθνών καλλιτεχνών στο δικό της κέντρο τέχνης και σε άλλους επίσημους χώρους στην Κωνσταντινούπολη. Έχει επιμεληθεί και συνεπιμεληθεί πάνω από 20 διεθνείς ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: Sanat, Texhn (1992) Treffen-Kunst (1993) Iskele-Türkische Kunst Heute (Βερολίνο-Στουτγάρδη) 1994) Orient Express (Βερολίνο 1994) Xample (1995) Concrete Visions (1995) Gold-X-Change (1997) Kerteriz (1998) Berlin in Istanbul (Βερολίνο 1998) Reise durch das Labyrinth (Βερολίνο, 1998) Memories and Modernities (1998) Veritas Omnia Vincit (2000) In Image We Trust (2001) Sheshow (Σόφια, 2002) Registering the Distance; Istanbul/Los Angeles, Crazyspace, Santa Monica (2003) The Sphinx Will Devour You, Kar Sanat (2004) Bizhan Bassiri, Evoporations, Tophane-i Amire (2004) Neighbours in Dialogue, Istanbul Collection Exhibition for Ars Aevi, Sarajevo, Feshane, Κων/πολη (2007) Atmosphere 41 Σύγχρονη Γεωργιανή Τέχνη, Siemens Art Gallery, Κων/πολη (2007) Εγκαίνια του BM-Suma Visual Art Centre. Κων/πολη Bahçesaray, Crimea, Contemporary Art Exhibition (Turkey, Greece, Russia, Ukraine) (2008) Neighbours in Dialogue, Σαράγεβο (2008) A week of Art and Culture from Turkey, Pamplona (Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Huarte), Ισπανία (2008) Istanbul Diptychs, Istanbul Centre in Brussels (2008) Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης Point Hotel, Κων/ πολη (2009) Interstices, Central Asia Pavilion, 53 η Μπιενάλε Βενετίας, (2009) Next Wave, Exhibition of 17 Women Artists from Turkey, Berlin Academy Pariser Platz (2009) Cityscapes, Lothringer 13, Munich & Istanbul Siemens Art Gallery 2011 Συμβουλευτική επιμέλεια στο περίπτερο του Αζερμπαϊτζάν στην 54 η Μπιενάλε Βενετίας 2011 A Conceptual Heritage: Vanguard Exhibitions, , Antik A Artam Art Gallery Συνεπιμελήτρια στην έκθεση ANTEPR MA, 6 Video Artists from Turkey and Italy, ICI, Κων/πολη. 4-5 Νοεμβρίου, 2011, Tbilisi, Open Society Georgia Foundation Conference Room, Εργαστήριο Επιμελητών Σύγχρονης Τέχνης, Curating Georgian Visual Art 24 Φεβρουαρίου 2012, Συνεργασία με την Kuad Gallery, Κων/πολη (με Ay e & Alpagut Gültekin και Erol Sa manl): Εγκαίνια Έκθεσης: Marinko Sudac Collection, Zagreb, επιμέλεια Branko Franceschi Αύγουστος 2012, Sinopale4, επιμελήθηκε την συμμετοχή της Ashley Hunt (USA) in Sinop Children s Penitentiary: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2012, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της 3 ης ²anakkale Biennale 22 Νοεμβρίου 2012, έχει επιμεληθεί The Wake of Joseph Kosuth, Kuad Gallery, Κων/πολη 3 Νοεμβρίου 2012, έχει επιμεληθεί Fascinans and Tremendum, Aidan Salakhova Solo Exhibition, Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης Μόσχας: Η Beral Madra διαχειρίζεται την Υποτροφία Κωνσταντινούπολης της Γερουσίας του Βερολίνου από το Μεταξύ ήταν επιμελήτρια διεθνών εκθέσεων στην Borusan Art Gallery. Επιμελήθηκε τις εκθέσεις του West LB στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Δίδαξε στο τμήμα Art Management του τομέα Art & Design του Πολυτεχνείου Yildiz ( ). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Diyarbakr Art Centre (ίδρ. Σεπτ. 2002), του Ιδρύματος Μελλοντικής Τέχνης & Πολιτισμού, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της AICA Τουρκίας (ίδρ. 2003). Το ήταν Διευθύντρια Εικαστικών Τεχνών στην Κωνσταντινούπολη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Ιδρύτρια και συνεταίρος της Kuad Gallery από το 2012 (www.kuadgallery.com). Συγγραφικό έργο: Identity of Contemporary Art (1987), Post-peripheral Flux-A Decade of Contemporary Art in Istanbul (1996) ki Ylda Bir Sanat (Art Every Two Years-Essays on Biennale), Norgunk Yay nc l k, 2003 Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005 Maidan Essays on Contemporary Art in South Caucasus and Middle East, BM CAC Publications, 2007 Home Affairs, Essays on Contemporary Art in Turkey, BM CAC Publications, : αρθρογράφος στα έντυπα Gösteri, Arredamento Dekorasyon, Cumhuriyet, Istanbul, Kaln, Anons Radikal (160 άρθρα) Από το 2011 αρθρογραφεί στο Birgün. Έχει επιμεληθεί πολλούς καταλόγους και βιβλία έκδοσης της Διεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών της Κων/πολης

5 CV of Saliha Yavuz Studied Art Management at the Y ld z Technical University, and has worked at the Milli Reasürans Art Gallery, Galerist and ArtON the Gallery as artist representative and coordinator. She lived in New York for a while, working at the Daniel Reich Gallery. She has been co-curator for the exhibition Statement: Art in Turkey in 80 s (2005) and several other projects. She had a role at the Eczacba Virtual Museum and Education department of Istanbul Museum of Modern Art. She is international relations coordinator for Taner Ceylan Studio, co-founder and general coordinator of GriZine, and founder of Artwalk Istanbul. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Βιογραφικό σημείωμα Saliha Yavuz Σπούδασε Art Management στο Πολυτεχνείο του Y ld z και έχει εργαστεί ως εκπρόσωπος καλλιτεχνών και συντονίστρια στις Milli Reasürans Art Gallery, Galerist and ArtON the Gallery. Έζησε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη και εργάστηκε στην Daniel Reich Gallery. Έχει συνεπιμεληθεί μεταξύ πολλών άλλων την έκθεση Statement: Art in Turkey in 80 s (2005). Έχει εργαστεί στο Eczacba Virtual Museum και στο εκπαιδευτικό τμήμα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Κωνσταντινούπολης. Έχει τον συντονισμό των διεθνών σχέσεων του Taner Ceylan Studio, είναι συνιδρύτρια και συντονίστρια του GriZine και ιδρύτρια του Artwalk Istanbul

6 Nezaket Ekici, National Anthems, 2005, Two channel video installation, Duration: 3.02 Elgiz Collection Sarah Morris, High Heels (Purple), 1996, Gloss Household paint on canvas, 183 x 183 cm Elgiz Collection Cindy Sherman, Untitled #117, 1983, Color Coupler, 113 x 85 cm Elgiz Collection Erinç Seymen, Untitled, 2011, Mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Mustafa Tavilo lu, Mudo Collection Erinç Seymen, Untitled, 2011, Mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Mustafa Tavilo lu, Mudo Collection P nar Yolaçan, Maria, 2007, C-print photography, 105 x 85 cm Ahmet Merey Collection Leyla Gediz, Hale / Halo, 2013, Video instalation (MPEG4), Duration: 4 56, Limited Edition Number: 1/5 + 1 Füsun & Faruk Eczacba Collection Nilbar Güre, 1. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 2. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Ardan Özmeno lu, My Soul Never, 2012, White neon light, 42 x 42 x13 cm Öner Kocabeyo lu Collection Julian Opie, Caterina in the Living Room, 2009, 3-D-Lenticula, 126 x 100 cm Olgaç Artam Collection Nilbar Güre, Below Elsewheres Palmtrees, 2013, C-print, 120 x 180 cm Fazl Özcan Collection Nilbar Güre, 3. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 4. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nil Yalter, Harem, 1980, Mixed Media, 78 x 26 cm Necla Rüzgar, Close Up, 2009, Mixed media on paper, 65 x 50 cm Fazl Özcan Collection Canan enol, Exemplary, 2009, Video instalation, Duration: 10 Fazl Özcan Collection Nil Yalter, Harem, 1979, Video instalation, Duration: 55 Nil Yalter, Harem, 1980, Mixed Media, 89 x 124 cm Nil Yalter, Harem,1980, Mixed Media, 89 x 124 cm

7 About Artists & Artworks: ARDAN ÖZMENO LU (1979, Turkey) Since 2008, Ardan Özmeno lu has presented a rich variety of artworks varying from simple prints on post-it papers which she multiplied to spacious installations to neon texts and glass sculptures that relate to today s socio-cultural environment. Her work mainly deals with popular historical and modern images and aphorisms, as distinctively seen in a variety of works of Turkish cinema. She challenges the perception of the viewer by using the familiar and the favorite, such as Ottoman decorative motives and well-known Sultan portraits in a way that the abundance of the image involves the popularised and orientalised meaning, distanced from its original significance. My Soul, Never is one of these popular aphorisms in Turkey with a kitsch undertone. Still, it reveals the determined soul for individual freedom. NEZAKET EKC (1970, Turkey) Ekici is a performance artist who pushes the limits of her body and its actions, who incorporates herself into her work physically and spiritually. In her performances, Ekici activates results and effects by using the body as a cultural, social and political instrument; that is her body as herself, the body of woman as represented in her performances, the body of the audience during the performance and the body of the artistic work. Since 2005, Nezaket Ekici has confronted Turkish public with a series of very decisive performances that have disturbed and shaken their convictions about the socio-psychological function of aesthetics of today s art. In this video, Nezaket Ekici explores the universal topics of identity and nationality by offering personal renditions of the national anthems of Germany and Turkey. She sings the Turkish national anthem using the melody of the German national anthem and vice versa. SARAH MORRIS (1967, United Kingdom) High Heels (1996) is from the series of her famous Shoe Paintings. However, she is best known for her colorful hard edged geometric abstract paintings and film portraits of American city scapes, which reflect the architecture, colors, forms, and psychology she associates with the cities. Her graphic paintings executed in household gloss paint on square canvases mainly examine, describe and refer to urban scapes and signs, to social and cultural typologies with that simple but affected and poignant language of consumption and advertisement. She uses vivid colors to give a dynamic effect to the image as seen in this simple but playful image of a highheeled shoe, a stereotype image of both fetishism and feminist manifestation. CINDY SHERMAN (1954, USA) Untitled color coupler print dated 1983 is one of her early works under the influence of proliferation of mass-media imagery which was the main characteristic of her generation. She peculiarly and persistently impersonates popular, stereotype, collective female social roles. Sherman s wide-ranging productions of self-portraiture in various appearances such as girl next-door, Hollywood actresses and advertising girls. Sherman s work indicates the extreme consumerism and fixation of female images. However, this image may be associated to the art-historical tradition of self-portraiture and to a theatrical heroine. Sherman s photographic portraiture that guides the viewer to consider the deceptive nature of the image heralds the influence of social media, which quintessentially provokes narcissism. LEYLA GEDZ (1974, Turkey) Gediz s statement on her work: In early 2013, I made an oil painting of Hale Asaf ( ), one of the first Turkish female painters. Apart from its unusual color, the 60 x 50 cm painting remains as faithful as possible to a black and white photograph of Hale Asaf taken in In producing this painting I had no further aim than acknowledging a talented painter who passed away at a young age. However, I later came to realize that what really prompted my interest in Hale Asaf s story were the paintings that went missing following her death. Hale Asaf s untimely death prevented the opening of her solo exhibition, which was to take place a week later, and the 37 paintings she had spent the final years of her life making had disappeared without a trace. Influenced by this irreplaceable loss and the lack of any official record of the paintings existence, I imagined them dispersed across the city. Moving from place to place I hung and documented my portrait of Hale Asaf in 37 different locations in Istanbul. With this exercise, I not only wish to display my interest in Asaf, but also seek to produce a realistic record of the penetration into living spaces of painterly objects once they depart from the artists studio. NECLA RÜZGAR (1972, Turkey) For many decades throughout the 20th century the fundamental task of painting in Turkey was to tell the story of Modernism, to describe the social life, to create memorable events and persons. The narrative aspect of painting ceased to be a central concern after photography and video, both providing instant narration and straightforward narrative, storytelling was dismissed as a popular interest. Since the 1990s, the modernist orthodoxy has declined and a return to Realism with a new post-media criticism has been rejuvenated. Rüzgar s storytelling paintings based on aphorisms and proverbs are one of the most genuine examples of this trend. She follows the tradition but reverses the straightforward message to an intricate one and plays with the perception of the viewer. The viewer can intensely share interest in the fate of the figures that are depicted in her paintings. The small stories that are told in these paintings engage the curiosity of the viewer, because of their weirdness and transgression, because of their political content which for example depict the tragedies caused by patriarchal system or by dogmas. She goes to the bottom of the culture and finds the basic connections between the verbal and the visual, uses proverbs and aphorisms and merges their meaning with the meaning of post-media images. In these paintings we can observe the juxtaposition of traditional and post-modern narrative elements that determine the intuitive thinking of the general public. CANAN ENOL (1970, Turkey) Canan enol s video works of the last decade reveal the traditional narration on socio-cultural identity and position of women in Turkey and evidently in all Islamic countries that have the similar historical background. She utilizes the traditional visual language of miniatures as well as the old photographs and transforms them into an animation, which corresponds to the wordby-word description of the story. The narration corresponds to the disturbing realities in the daily life of the Modern female population in patriarchal societies; she indicates the inconsistencies and tragedies triggered by traditional convictions. Canan s video works advocate that religion, the family and the state disciplines individual s private life. The video-animation Exemplary created, edited and narrated by herself is the distressing story of beautiful Fadike, who obeys her mother to a forced marriage to a man, who seems to be a pedophile, assaulting his own son. She cannot go against it and resigns to her faith. The story is presented as an example to all women

8 JULIAN OPIE (1958, United Kingdom) Opie s works are also known as Opie World for they create a unique world that consists of the most basic elements of contemporary life with figures, compositions and technics that are found in his works. Contrary to its simple appearance, this world consists of elaborate details and the ordinary environment filled with numerous industrial products serving as its background. Opie s works create a paradox since they confront and evaluate altogether the painting and sculpture, genuine and replica, art and design, product and artwork, aesthetical and the daily, ordinary image. He also maintains this paradox contextually by using people he knows in reality as the subject of his works, by conveying gestures of people and scenes from today s daily life and depicting them in a kind of weirdness. Consequently, in his work titled Caterina in the living room, he presents the ordinary image, daily action, gesture of a today s woman figure in such a smooth, aesthetical and at the same time delusive way that he drags the viewer as an art lover and consumer into that paradox. PINAR YOLA²AN (1981, Turkey) In the most well-known series by P nar Yolaçan, Perishable and Maria, which are two series of portraits in similar style but with different message, the artist focuses on and points to female archetypes from different worlds while she explores femininity with an emphasis on its materialistic aspect at the same time. She takes portraits using a variety of unusual and unexpected meat and poultry products to accessorize her models and wants to show what perishes, to exalt the human side of her women. These stunning, powerful portraits feature indigenous women in Brazil wearing the innards of animals crafted into garments. Moreover, the artist does not only examine the female archetypes and indigenousness, but she also questions the taught, accepted sense of beauty and consumption culture through all those well-designed outfits made of flesh and meat. N LBAR GÜRE (1977, Turkey) In her works Güre explores the female identity, the role of women, the relations between women, their homes and society as well as the relations among women themselves and always bases her works on a sociopolitical ground. Her works include collages, videos, performances, photography and objects. Nilbar Güre questions the traditions, identity, as well as cultural and behavioral heritages. Accordingly, as seen in Below Elsewheres Palmtrees photography by Nilbar Güre, her work depicts a performative quality by setting the scenes and creating a story behind the works inspired by traditions, familiar sociocultural symbols and identical details that viewer easily interacts with. In her Unknown Sports drawing series which were followed by a performance to take place in Fatih, Istanbul, she analyses the violence through sports and questions the types of violence such as collective violence, violence by the state, intersexual violence, violence against women by women, domestic violence and the violence of idealised beauty... The artist also summarized the issue by writing a text herself in which she mentioned how the household chores, time and labor spent in kitchen transform into queer, how these chores relate to sports and how the living rooms resemble a box ring. ER N² SEYMEN (1980, Turkey) Graduated from Mimar Sinan University of Fine Arts, Painting Department in 2006 and received his MA from Y ld z Technical University Art and Design Faculty, Erinç Seymen uses various media including drawing, photography, video, sculpture and installation. In Untitled collages, Erinc Seymen manipulates the iconic image of all times famous actress Sophia Loren and bisects the image by showing lips which is one of the sexiest symbols of woman and questions the crown acknowledged as the symbol of confirmed beauty. N L Yalter (1938, Cairo) Nil Yalter, who participated the French counter culture and revolutionary political movement in the late 1960s, pioneered the French feminist art movement of the 1970s, immersing herself in the debate around gender and migrant workers from Turkey. She also experimented in various kinds of media including drawing, photography, video, and performance art. Nil Yalter s way of using traditions and cultural heritage has been far from the consolidation of one s own other, an approach which the non-western artists remarkably tended towards especially in the epoch of post 1980 contemporary art. The series titled Harem including videos and mixed media works point to the transposition of the daily life of two women within the space of the Ottoman Harem. Besides photography, drawings and mixed media works, the video Harem tells 24 hours of two odalisques who lived in the harem. In spite of the exotic envisioning of the harem which belongs to the orientalist gaze, the ethno-sociological methods appropriated by the artist while incorporating the remnants belonging to the social/individualistic memories can also be viewed in this work. The woman viewed in the photography taken in the Harem section of Topkapi Palace is a third-generation granddaughter of a slave who was brought to Harem from Ethiopia. A text including quotes by Lady Mary Wortley Montagu, who lived in Istanbul between and very closely witnessed the life in Harem, accompanies a fictional video in which the body of the artist is viewed for 45 minutes besides 8 pieces of figures and collages

9 ABOUT Collectors: Elgiz Collection The Elgiz family started to collect contemporary art at the late 1980s. Believing on the fact that the best way to support the development of art is to provide visibility for the artist s work they opened their Collection for view on The dual objective of this initiative is to facilitate the globalization of contemporary Turkish art, whilst familiarizing the viewing public with a wealth of important international art. Consisting of works of young and influential both Turkish and International artists, such as Ömer Uluç, Fahrelnissa Zeid, Abdurrahman Öztoprak, Tracey Emin, Jan Fabre, Barbara Kruger, Cindy Sherman, Andy Warhol, Peter Halley, Paul McCarthy, Julian Schnabel and Robert Rauschenberg. The Collection represents a wide range of progressive art in different media; painting, photography, video, sculpture. The taste of the founders ensure that a staggering level of conceptual and stylistic diversity exists throughout the collection, allowing the viewer to enjoy a comprehensive journey through the major contemporary art movements of the last two decades, while promoting the globalization of Turkish art. The regular acquisitions keep the collection growing. The Turkish and international art existing in the collection are integrated and treated with equal affection and respect. With the integration of new works by young artists the Elgiz Collection maintains its dynamism and prevalence. The Elgiz Collection was granted the International Collecting Award by IFEMA Amigos de ARCO Association in year This award was given to Sevda and Can Elgiz for transforming their passion for collecting into a social responsibility project with the mission to provide support for and international visibility to Turkish art. Artworks: Nezaket Ekici, National Anthems, 2005, two channel video installation Sarah Morris, High Heels (purple), 1996, gloss household paint on canvas, 183 x 183 cm Cindy Sherman, Untitled #117, 1983, Colour coupler, 113 x 85 cm Füsun & Faruk Eczac ba Collection Fusun & Faruk Eczac ba s collection has been expanding for over 25 years and focuses on contemporary art by emerging and established contemporary artists from Turkey and abroad. Their collection is situated in their town-house Galata in the historic district of Istanbul. Among their collection are works on paper, photography, video installations, painting, mixed media and sculptures. Artwork: Leyla Gediz, Hale / Halo, 2013, video (MPEG4), duration: 4 56, limited edition number: 1/5 + 1 Tansa Mermerci Collection Tansa Mermerci Eksioglu collection consists of 250 artworks, which is purchased since 2007, collection continues to grow with new additions. Although majority of the collection consists of photography and paintings, it also includes different genres and mediums such as video installations, collage, sculptures and artists books. Primarily, Collection is a reflection of the personal taste and life view of Tansa Mermerci. Artists in the collection are mainly from Turkey, Middle East, Eastern Europe and few African and American from post-1970 generation. Main themes of the collection are religion, impact of technology and perspectives on women. One of the most significant characteristic of the collection which makes it unique is, its experimental and risk taking nature. Tansa Mermerci s patronage approach also include supporting artistic production besides purchasing. Artworks: Nilbar Güre, 1. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 2. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 3. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 4. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nil Yalter, 1. Harem, 1980, Mixed Media, 78 x 26 cm Nil Yalter, 2. Harem, 1979, black and white video duration: 55 min Nil Yalter, 3. Harem,1980, Mixed Media, 89 x 124 cm Nil Yalter, 4. Harem,1980, Mixed Media, 89 x 124 cm Mustafa Tavilo lu Collection Composed of various eras of Turkish Art, the art collection formed by Mustafa Tavilo lu is an outcome of a 40-year accumulation. The collection having a wide range of works includes Turkish artists as well as the foreign ones. Since Mustafa Tavilo lu attaches importance to contemporary art, he has been tending towards young artists lately. Although the collection is mostly made up of peintures, there are also photographs, sculptures, videos and installations. Artworks: Erinç Seymen, 1.Untitled, 2011, mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Erinç Seymen, 2.Untitled, 2011, mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Ahmet Merey Collection Starting with the portraits of family members 4 generations ago, portraits by brahim Safi, brahim ²all, Feyhaman Duran are the first pieces of Ahmet Merey Collection. Under the influence of the tradition of family portraits and the art milieu in which he was grown up, Ahmet Merey continued with collecting works of art. His collection consists of more than 600 pieces including works from Classical Turkish Art, the epoch starting from 1960 as well as contemporary art. Besides the primitive family artists and prominent names of Turkish art including brahim ²all, Abdülmecid, Süleyman Seyid and Hüseyin Zekai Pasha, there are also works of artists such as Ayd n Ayayd n, Nedret Sekban, Devrim Erbil, Ne e Erdok in Merey Collection. Furthermore, the collection hosts 250 paintings including the family portraits. Ahmet Merey has added the works of contemporary artists such as Kutlu Ataman, Haluk Akakçe, ükran Moral and P nar Yolaçan to his collection in recent years. Artwork: P nar Yolaçan, Maria, 2007, photography, 105 x 85 cm

10 Öner Kocabeyo lu Collection The artistic adventure of Öner Kocabeyo lu started with a painting by Selim Turan, which he bought at an auction 12 years ago. Afterwards, he mostly seeked after the artists of École de Paris and collected pieces from this epoch. In 2009, in order to share the pieces in his collection with art lovers, he prepared a collection book for Dr. Necmi Sönmez and Hakk Anl, whom he is very fond of and esteems very highly. At the end of 2009, with the aim of managing the collection and sharing newly bought selected artworks by world s artists, especially today s artists, he launched Papko Art Collection on the fourth floor of Ralli Building where Fahrelnissa Zeid opened her first exhibition on the second floor of the same building in Judging from the extent the collection had reached at that time, he felt the necessity to share it with art lovers and this feeling drifted him to the preparations of an exhibition under direction of Ferit Edgü in He has been maintaining his collection following three various paths in recent years. First of all, the selections of works by artists who were born between the years , such as Alev Ebuzziya, Seyhun Topuz, Azade Köker, Canan Tolon, Kemal Önsoy, Bedri Baykam, rfan Önürmen, Ahmet Elhan. Secondly, the young artists who were born after 1960: Kemal Seyhan, Ekrem Yalç nda, Ramazan Bayrako lu,taner Ceylan, Gülay Semercio lu, Haluk Akakçe, Leyla Gediz, Ebru Uygun, Seçkin Pirim, Ansen, Murat Pulat, Ardan Özmeno lu, Burcu Perçin, Ya am a mazer, Erinç Seymen, Bahar Oganer. In the third place, the works by worldly prominent foreign contemporary artists including Fernando Botero, Tony Cragg, Antony Gormley, Julian Schnabel, Peter Halley, Andreas Gursky, Sarah Morris, Peter Kogler, Susan Hefuna, Jannis Kounellis, Karin Kneffel, Wim Delvoye. Artworks: Ardan Özmeno lu, My Soul Never, 2012, white neon light, 42 x 42 x 13 cm Fazl Özcan Collection The art collection of Fazl Özcan started 20 years ago and has been expanding since then. Among his collection there are paintings, sculptures, video installations and drawings by artists from Turkey and abroad. In the collection there are more than 300 pieces including the works of Adnan ²oker, Sabri Berkel, Faruk Cimok, Ömer Uluç, Ferruh Ba a a, Bedri Baykam, Canan enol, Nilbar Güre and Mehmet Ali Uysal. Artworks: Nilbar Güre, Below Elsewheres Palmtrees, 2013, C-print, 120 x 180 cm Necla Rüzgar, Close Up, 2009, mixed media on paper, 65 x 50 cm Canan enol, Exemplary, 2009, video 10 Olgaç Artam Collection Olgaç Artam was raised in a family who was part of an artistic milieu and thus, he was always quite close to art since his childhood. He started his collection collecting Ottoman porcelain figures and Swiss-made glazed objects. His collection mostly consists of masters of Modern Turkish art such as Nejad Melih Devrim, Avni Arba, Burhan Do ançay, Fahrelnissa Zeid, Erol Akyava, Ferruh Ba a a, Adnan ²oker, Komet and Ömer Uluç as well as artists from Turkey such as Canan Tolon, nci Eviner, Ardan Özmeno lu, Ahmet Elhan, Gülay Semercio lu, Mehmet Ali Uysal and editions of works by Anish Kapoor, Roy Lichtenstein, Tom Wesselman, Damien Hirst and Julian Opie. Artwork: Julian Opie, Caterina in the living room, 2009, 3-D-Lenticular, 126 x 100 cm

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage 1 Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage Η Κατερίνα Δημητριάδου είναι μια ζωγράφος με αφοπλιστική ποιότητα στα έργα της, υπέροχη τεχνική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm. Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm

Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm. Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Dimitris Rousounelos 48, Matoyianni str., 846 00

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής «Το ψηφιδωτό της ζωής» Διαθεματική προσέγγιση (Αγωγή Υγείας & Εικαστική Αγωγή) «Τhe mosaic of life» An interdisciplinary approach (Health EducaWon & Art EducaWon) ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. Μαριλένα Παναγή Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

G8+? 2002/2003/2010. (pages 9)

G8+? 2002/2003/2010. (pages 9) G8+? 2002/2003/2010 10th Art Athina 03, Helexpo, Athens, Greece, (catalogue) represented by>epoches Art Gallery/Athens, G8+? 2003 Organising Committee for the Olympic Games Athens 2004 Contemporary Art

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης πλατφόρμας DESIGNLOBBY To DESIGNLOBBY είναι μια πλατφόρμα αντιπροσώπευσης δημιουργών απο διάφορες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Kia Karavas. RCEL publications, 2008

Kia Karavas. RCEL publications, 2008 RCEL publication series editors: Bessie Dendrinos & Kia Karavas MENTORING STUDENT TEACHERS OF ENGLISH A HANDBOOK Kia Karavas RCEL publications, 2008 Faculty of English Studies, National and Kapodistrian

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Γιώργος Παντελή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στον χειμώνα της ζωής, μυρίζουν άνοιξη.

Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στον χειμώνα της ζωής, μυρίζουν άνοιξη. Kyriaki Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στον χειμώνα της ζωής, μυρίζουν άνοιξη. Γνωρίζουν πως δεν θα μπορέσουν να βιώσουν τις αλλαγές των εποχών και της ζωής αν πρώτα δεν πενθήσουν. Ο χειμώνας είναι για αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα