Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on"

Transcript

1 : Contemporary Artworks from Turkey s collectors; Co-Curators Beral Madra & Saliha Yavuz Fazl Özcan, Parko Art Collection (Öner Kocabeyo lu). Tansa Mermerci Collection, Elgiz Collection, Fusun & Faruk Eczacibasi Collection, Mustafa Taviloglu Collection, Ahmet Merey Collection και Olgaç Artam Collection.* Art-Athina opens its gates to the contemporary art production in the Balkans, South Caucasus, the Middle East and the South Mediterranean The task of writing a conceptual guideline, a preliminary program and a final program for Art- Athina which intends to open a vista to the Balkans, Russia, South Caucasus, the Middle East and the South Mediterranean requires an overall evaluation of the current status of the culture industry in this territory. The cultural policies and infrastructure of these regions should discuss and elaborate on questions such as how to strategize cultural production, how to intervene into the public education through the exploration of the relevant cultural material and how to take a position within the globalized culture industry. Contemporary research shows that the current theorizations of the culture industry in these regions have Modernist-Post-modernist configurations. The official and private elements of their current infrastructures are still on a developing level compared to the solid system of the original EU countries. At the same time, we cannot ignore the fact that there has been considerable change and growth in contemporary culture and art since the 1990s. Due to the neo-liberal economic developments, the productivity of cultural goods and services, the consumption of the cultural production, the employment of artists, and the growth of the workforce in art-related industries are on the rise. Another contribution to this expansion comes from the interdisciplinary forms of art that have become a major part of the global economy due to the related development of global communications, computers and electronic technology. The electronic images and sounds now reach a worldwide audience, and the development of an image and sound technology which is applicable to practically every industry has become an art-related product. Consequently, all nations are reshaping or adjusting their culture industries and policies to the requirements of this global market that determines the ownership or dissemination of these products. The potential for this century s art market is rapidly developing in line with the ever-rising market value of the so-called modern and post-modern masterpieces, but also through the constant movement of artists and art goods via electronic media and networking. Today, art and culture products determine the success in the global economic competition and necessitate communication and information exchange that can transcend the boundaries between the economical and political polarities of the world. Painting, sculpture, photography, films, books, records, documentaries, design and computer-generated images and sounds are all major players on the international markets. In short, the arts represent a very important part of the global economy. However, in the aforementioned region this has yet to be fully achieved, despite some remarkable developments in reforming the state-controlled cultural infrastructures and establishing private ones, promoting the international recognition of their art and culture and investing in the creative individual. Art-Athina aims to contribute to the developing art market of the region with its experienced management team and its established position in the EU art market. Art-Athina s main objectives and convictions are as follows: All nations in this territory are reshaping or adjusting their culture industries and policies to the requirements of this global market that determines the ownership or dissemination of these products. It is accepted that today, arts and culture products determine success in the global economic competition and necessitate communication and information exchange that can transcend the boundaries between the economical and political polarities of the world. Contemporary art has a very positive effect on the quality of life for the individual and the community. The visual arts embody the aesthetic welfare of the community, creating an ambiance which enhances our lives and provides an opportunity for the lifelong enjoyment of creative activities. Art becomes the cultural repository for the population s artistic accomplishments, which develops a sense of ownership and pride in the community or nation. In addition, art provides a bridge and a language for bringing cultures together. The visual arts have a way of transcending cultures. Nations have always used the arts as a means of cultural exchange and international understanding because they are easily understood and appreciated, even by peoples with opposing values or political systems. Consequently the arts play an important role towards establishing a peaceful and productive multicultural community. By mapping the conflicting paths, different needs and functions, and defining roles of local and regional traditions and identities within the origins and meaning of Non-western modernism, the richness and complexity of global modernism or post-modernism might be cultivated and rejuvenated. In this respect visual art, with its wide and open margins is the new name of the aesthetic, artistic and processing phenomenon that will open a platform of reciprocity between the cultural manifestations of the West and the Non-west. With these objectives and convictions, Art-Athina aspires to establish a new platform of communication and exchange and present the local contemporary art to international collectors, dealers and galleries. In view of this goal, we have prepared a group show from Turkey with artworks from the collections of distinguished collectors and the participating galleries

2 This exhibition COLLECTING THE IMAGE OF THE SENSIBLE, Contemporary Art Works from Turkey s Collectors intends to show not only the collector scene in Turkey, but also the intersection or concurrence of two viewpoints, the artist s and the collector s. Even if we consider that the gaze of the artist determines that of the collector, since what we see on the artworks has been conceived and realized by the artist, the concurrence of perception, reflection and discrimination is still notable. What unites the artist and the collector is in fact the fascination, the temptation and the multilayered content of the image of the sensible, which in this exhibition focuses on the identity and image of women as interpreted in the artworks of two generations since the 1990 s. In order to make the most of the intention behind the selection of works from the distinguished collections, the viewer is invited to find a common sagacity and sensibility in the distinction and selection of artworks, which in this case appeared as a focus on the female identity and image; to recognise the conceptual and aesthetical orientations of the last twenty years, which in this case are images that refer to the artist s socio-political and cultural realities; to trace the desired power of the images, which encompass elements of the way in which artist and viewer see the world through these images; to acknowledge the initial yearning to see and treat the images as a tool for the viewer s visual desires or opinions. These Images of the Sensible challenge the spectator to travel into the mind, the spirit and the consciousness of the individual as both artist and collector in Turkey. Beral Madra & Saliha Yavuz, March 2014 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ, Έργα Σύγχρονης Τέχνης από συλλογές της Τουρκίας. Επιμέλεια Beral Madra & Saliha Yavuz Fazl Özcan, Parko Art Collection (Öner Kocabeyo lu). Tansa Mermerci Collection, Elgiz Collection, Fusun & Faruk Eczacibasi Collection, Mustafa Taviloglu Collection, Ahmet Merey Collection και Olgaç Artam Collection.* Η Art-Athina ανοίγει τις πύλες της στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή από τα Βαλκάνια, τον Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο. Το έργο του σχεδιασμού του σκεπτικού, του προκαταρτικού προγράμματος και του οριστικού προγράμματος για την Art-Athina με στόχο μια επισκόπηση της τέχνης στα Βαλκάνια, τη Ρωσία, τον Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο προϋποθέτει τη συνολική αξιολόγηση της τρέχουσας συνθήκης της πολιτιστικής βιομηχανίας σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο. Οι πολιτιστικές πολιτικές και οι υποδομές των ανωτέρω περιοχών θα πρέπει να εστιάσουν και να συζητήσουν ερωτήματα όπως εκείνα του στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτιστικής παραγωγής, των παρεμβάσεων στη δημόσια παιδεία μέσω της διερεύνησης του ανάλογου πολιτιστικού υλικού και της θέσης της χώρας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της πολιτιστικής βιομηχανίας. Η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι οι τρέχουσες θεωρητικοποιήσεις στη συγκεκριμένη περιφέρεια ξεκινούν από μια βάση μοντερνισμού/μεταμοντερνισμού. Οι θεσμικές υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές, παραμένουν σε αναπτυσσόμενο επίπεδο σε σχέση με το παγιωμένο σύστημα των χωρών του ευρωπαϊκού πυρήνα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε τη σημαντική ανάπτυξη και τις αλλαγές που γνωρίζει ο σύγχρονος πολιτισμός και η καλλιτεχνική παραγωγή από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Λόγω των νεοφιλελεύθερων οικονομικών εξελίξεων, η παραγωγικότητα στα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες, η κατανάλωση του πολιτιστικού προϊόντος, η απασχόληση των καλλιτεχνών και η αύξηση των απασχολουμένων σε σχετικούς με την τέχνη κλάδους σημειώνουν προοδευτική βελτίωση. Μια ακόμη συμβολή σε αυτή την επέκταση έρχεται από τις διατομεακές μορφές τέχνης, που έχουν αναδειχθεί σε αξιόλογο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας χάρη στην αντίστοιχη ανάπτυξη των παγκόσμιων επικοινωνιών, των υπολογιστών και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Η διάχυση των ηλεκτρονικών εικόνων και ήχων δημιουργεί ένα παγκόσμιο κοινό, ενώ η ανάπτυξη μιας τεχνολογίας εικόνας και ήχου που αφορά όλους ουσιαστικά τους κλάδους έχει αναδειχθεί σε προϊόν σχετικό με την τέχνη. Συνεπώς, όλα τα έθνη θα πρέπει να προσαρμόσουν τους πολιτιστικούς τους κλάδους και τις πολιτικές στις ανάγκες της παγκόσμιας αυτής αγοράς που προσδιορίζει την ιδιοκτησία ή τη διάδοση των προϊόντων αυτών. Οι δυνατότητες της καλλιτεχνικής αγοράς αυτού του αιώνα διευρύνονται ταχύτατα, όχι μόνο λόγω της διαρκώς αυξανόμενης αξίας των λεγόμενων μοντέρνων και μεταμοντέρνων αριστουργημάτων αλλά και μέσω της μεγάλης κινητικότητας δημιουργών και έργων τέχνης μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και των δικτύων. Σήμερα οι τέχνες και τα πολιτιστικά προϊόντα είναι καθοριστικά για την επιτυχία στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό και προϋποθέτουν επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών που να ξεπερνά τα οικονομικά και πολιτικά σύνορα του κόσμου. Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, ταινίες, βιβλία, δίσκοι, ντοκιμαντέρ, προϊόντα design και ηλεκτρονικές εικόνες και ήχοι παίζουν κεντρικό ρόλο στις διεθνείς αγορές

3 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Με δυο λόγια, οι τέχνες αποτελούν καίριο τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, στη γεωγραφική περιοχή που προαναφέραμε δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πραγματική μεταμόρφωση, παρά τις αξιοσημείωτες προόδους στην αναμόρφωση των κρατικών καλλιτεχνικών υποδομών και την ανάπτυξη ιδιωτικών, στην προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού προς τη διεθνή αναγνώριση και στην επένδυση στους επιμέρους δημιουργούς. Η Art-Athina στοχεύει στην προώθηση της αναπτυσσόμενης αγοράς τέχνης των περιοχών αυτών, με την πεπειραμένη ηγετική της ομάδα και με τη φήμη που έχει εδραιώσει στις αγορές τέχνης της ΕΕ. Οι βασικές πεποιθήσεις και οι στόχοι της Art-Athina έχουν ως εξής: Οι χώρες της περιοχής αξιοποιούν κάθε μέσο ώστε να προσαρμόσουν τους πολιτιστικούς τους κλάδους και τις πολιτικές στις ανάγκες της παγκόσμιας αυτής αγοράς που προσδιορίζει την ιδιοκτησία ή τη διάδοση των σχετικών προϊόντων. Αναγνωρίζεται πλήρως ότι σήμερα οι τέχνες και τα πολιτιστικά προϊόντα είναι καθοριστικά για την επιτυχία στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό και προϋποθέτουν επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών που να ξεπερνά τα οικονομικά και πολιτικά σύνορα του κόσμου. Η σύγχρονη τέχνη έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ατόμου και της κοινότητας. Οι εικαστικές τέχνες είναι καθρέφτης της αισθητικής υγείας της κοινότητας, και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που βελτιώνει τη ζωή μας και παρέχει τις ευκαιρίες για τη δια βίου απόλαυση των δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η τέχνη καθίσταται πολιτιστικό αποθετήριο των καλλιτεχνικών επιτευγμάτων του πληθυσμού, ο οποίος αναπτύσσει συναίσθηση ιδιοκτησίας και υπερηφάνειας για την κοινότητα ή το έθνος. Επίσης, η τέχνη γίνεται η γέφυρα και η γλώσσα που ενώνει τους πολιτισμούς. Οι εικαστικές τέχνες έχουν τον τρόπο τους να υπερβαίνουν τις τοπικές κουλτούρες. Τα έθνη χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν τις τέχνες ως μέσα πολιτιστικής ανταλλαγής και διεθνούς κατανόησης, καθώς είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτές και να εκτιμηθούν ακόμη και από λαούς με αντίθετες αξίες ή πολιτικά συστήματα. Συνεπώς οι τέχνες παίζουν σημαντικό ρόλο ως γέφυρες προς μια κοινή, ειρηνική και παραγωγική πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο πλούτος και η πολυπλοκότητα του παγκόσμιου μοντερνισμού ή μεταμοντερνισμού μπορεί να καλλιεργηθεί και να ανανεωθεί με την καταγραφή των αντικρουόμενων διαδρομών, των διαφορετικών αναγκών και λειτουργιών και τον προσδιορισμό του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων και ταυτοτήτων του μη Δυτικού μοντερνισμού. Με τον τρόπο αυτό οι εικαστικές τέχνες, με τα ανοιχτά και ευρύτατα όριά τους, θα αποτελέσουν το αισθητικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο που θα παράσχει μια πλατφόρμα αμοιβαιότητας μεταξύ των πολιτιστικών εκφάνσεων της Δύσης και της μη Δύσης. Με γνώμονα αυτούς τους στόχους και τις αρχές, η Art-Athina προσβλέπει στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής και στη δυνατότητα της παρουσίασης της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής των περιοχών μας σε διεθνείς συλλέκτες, εμπόρους και γκαλερί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, πραγματοποιούμε μια ομαδική έκθεση από την Τουρκία με έργα των διακεκριμένων συλλεκτών και των γκαλερί που συμμετέχουν. Η έκθεση ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ, Έργα Σύγχρονης Τέχνης από Τούρκους Συλλέκτες στοχεύει να δείξει όχι μόνο τη συλλεκτική σκηνή στην Τουρκία αλλά και τη συνάντηση δύο οπτικών γωνιών του καλλιτέχνη και του συλλέκτη. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι το βλέμμα του καλλιτέχνη προσδιορίζει και εκείνο του συλλέκτη, αφού ό,τι βλέπουμε σε ένα έργο έχει αποφασιστεί και πραγματωθεί από τον καλλιτέχνη, η σύμπτωση αντιλήψεων, σκέψεων και επιλογών παραμένει αξιοσημείωτη. Αυτό που ενώνει καλλιτέχνες και συλλέκτες είναι στην ουσία η σαγήνη και το πολύπλευρο περιεχόμενο της εικόνας του αισθητού, που σε αυτή την έκθεση εστιάζεται στην ταυτότητα και την εικόνα των γυναικών όπως ερμηνεύεται στα έργα καλλιτεχνών από δύο γενιές μετά τη δεκαετία του Προκειμένου να τονιστεί η πρόθεση πίσω από την επιλογή των έργων των διακεκριμένων αυτών συλλεκτών, ο θεατής καλείται να εντοπίσει το κοινό στοιχείο που διατρέχει την επιλογή των έργων, που εδώ εμφανίζεται ως εστίαση στη γυναικεία ταυτότητα και εικόνα να διαπιστώσει τους εννοιολογικούς και αισθητικούς προσανατολισμούς των τελευταίων είκοσι χρόνων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση διατυπώνονται μέσω εικόνων που αναφέρονται στην κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα των καλλιτεχνών να ανιχνεύσει την προσδοκώμενη ισχύ των εικόνων, που ενσωματώνουν στοιχεία του τρόπου με τον οποίο ο καλλιτέχνης και ο θεατής βλέπουν τον κόσμο μέσα από τις εικόνες αυτές να αποδεχθεί την εξαρχής επιθυμία να δει και να αναγνωρίσει τις εικόνες ως μέσο εκπλήρωσης των εικαστικών του επιθυμιών η παραστατικών απόψεων. Οι Εικόνες του Αισθητού προκαλούν τον θεατή να ταξιδέψει στο μυαλό, το πνεύμα και τη συνείδηση του ατόμου ως καλλιτέχνη και ως συλλέκτη στην Τουρκία. Beral Madra & Saliha Yavuz Μάρτιος 2014 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ

4 CV of Beral Madra Art critic and curator, director of BM Gallery ( ) and of the BM Contemporary Art Centre (since 1990); lives and works in Istanbul. She coordinated the 1 st (1987) and the 2nd (1989) Istanbul Biennale, curated exhibitions of Turkish artists in the 43 rd, 45 th, 49 th, 50 th and 51 st Venice Biennale, co-curated the exhibition Modernities and Memories-Recent Works from the Islamic World in the 47 th Venice Biennale. Since 1984 she has organized over 250 local and international artists at her own art centre and other official art spaces in Istanbul. She curated and co-curated over 20 international group shows, including: Sanat, Texhn (1992); Treffen-Kunst (1993); Iskele-Türkische Kunst Heute (Berlin-Stuttgart) 1994); Orient Express (Berlin 1994); Xample (1995); Concrete Visions (1995); Gold-X-Change (1997); Kerteriz (1998); Berlin in Istanbul (Berlin 1998; Reise durch das Labyrinth (Berlin, 1998; Memories and Modernities (1998); Veritas Omnia Vincit (2000); In Image We Trust (2001); Sheshow (Sofia, 2002); Registering the Distance- Istanbul/Los Angeles, Crazyspace, Santa Monica (2003); The Sphinx Will Devour You, Kar Sanat (2004); Bizhan Bassiri, Evoporations, Tophane-i Amire (2004); Neighbours in Dialogue, Istanbul Collection Exhibition for Ars Aevi, Sarajevo, Feshane, Istanbul (2007); Atmosphere 41 Contemporary Art from Georgia, Siemens Art Gallery, Istanbul (2007); Opening of BM-Suma, Visual Art Centre. Istanbul; Bahçesaray, Crimea, Contemporary Art Exhibition (Turkey, Greece, Russia, Ukraine) (2008); Neighbours in Dialogue Exhibition, Sarajevo (2008); A week of Art and Culture from Turkey, Pamplona (Huarte Contemporary Art Center), Spain (2008); Istanbul Diptychs, Istanbul Centre in Brussels (2008); Contemporary Art Collection for Point Hotel, Istanbul (2009); Interstices, Central Asia Pavilion, 53 rd Venice Biennale, (2009); Next Wave, Exhibition of 17 Women Artists from Turkey, Berlin Academy Pariser Platz (2009); Cityscapes, Lothringer 13, Munich and Istanbul Siemens Art Gallery; 2011 Advisory Curator of the Pavilion of Azerbaijan at 54 th Venice Biennale; 2011 A Conceptual Heritage: Vanguard Exhibitions, , Antik A Artam Art Gallery; co-curated ANTEPR MA, 6 Video Artists from Turkey and Italy, ICI, Istanbul. 4-5 November, 2011, Tbilisi, Open Society Georgia Foundation Conference Room, Workshop for Contemporary Art Curators, Curating Georgian Visual Art February Partnership in Kuad Gallery, stanbul (with Ay e & Alpagut Gültekin and Erol Sa manl): Opening Exhibition: Marinko Sudac Collection, Zagreb, curated by Branko Franceschi August, Sinopale4, curated the participation of Ashley Hunt (USA) in Sinop Children s Penitentiary: September-November, Artistic Director of 3 rd ²anakkale Biennale November curated The Wake of Joseph Kosuth, Kuad Gallery, Istanbul November, curated Fascinans and Tremendum, Aidan Salakhova Solo Exhibition, Moscow Museum of Modern Art: Beral Madra represents the Istanbul Scholarship of the Berlin Senate since Curated international shows in Borusan Art Gallery ( ). Curated the exhibitions in West LB, Istanbul ( ). Lectured in the Art Management Department of the Faculty of Art and Design of Yildiz Technical University ( ). She is founding member Diyarbakr Art Centre (established September 2002; founding member of Foundation of Future Culture and Art; is founding member and honorary president of AICA, Turkey (established 2003): Visual Arts Director of Istanbul 2010 ECOC, 2012 Founder and partner of Kuad Gallery: Publications: Identity of Contemporary Art (1987), Post-peripheral Flux-A Decade of Contemporary Art in Istanbul (1996); ki Ylda Bir Sanat (Art Every Two Years- Essays on Biennale), Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on Contemporary Art in South Caucasus and Middle East, BM CAC Publications, Home Affairs, Essays on Contemporary Art in Turkey, BM CAC Publications, articles in Gösteri, Arredamento Dekorasyon, Cumhuriyet, Istanbul, Kaln, Anons; Radikal (160 articles); From 2011 on in Birgün. Has edited numerous catalogues and has had various books published by the Visual Arts Directorate. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Βιογραφικό σημείωμα Beral Madra Τεχνοκριτικός και επιμελήτρια εκθέσεων, διευθύντρια της Γκαλερί BM ( ) και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης BM (από το 1990), ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Συντόνισε την 1 η (1987) και τη 2 η (1989) Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης, έχει επιμεληθεί εκθέσεις Τούρκων καλλιτεχνών στην 43 η, 45 η, 49 η, 50 η & 51 η Μπιενάλε της Βενετίας και συνεπιμελήθηκε την έκθεση Modernities and Memories - Recent Works from the Islamic World στην 47 η Μπιενάλε της Βενετίας. Από το 1984 έχει οργανώσει πάνω από 250 εκθέσεις ντόπιων και διεθνών καλλιτεχνών στο δικό της κέντρο τέχνης και σε άλλους επίσημους χώρους στην Κωνσταντινούπολη. Έχει επιμεληθεί και συνεπιμεληθεί πάνω από 20 διεθνείς ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: Sanat, Texhn (1992) Treffen-Kunst (1993) Iskele-Türkische Kunst Heute (Βερολίνο-Στουτγάρδη) 1994) Orient Express (Βερολίνο 1994) Xample (1995) Concrete Visions (1995) Gold-X-Change (1997) Kerteriz (1998) Berlin in Istanbul (Βερολίνο 1998) Reise durch das Labyrinth (Βερολίνο, 1998) Memories and Modernities (1998) Veritas Omnia Vincit (2000) In Image We Trust (2001) Sheshow (Σόφια, 2002) Registering the Distance; Istanbul/Los Angeles, Crazyspace, Santa Monica (2003) The Sphinx Will Devour You, Kar Sanat (2004) Bizhan Bassiri, Evoporations, Tophane-i Amire (2004) Neighbours in Dialogue, Istanbul Collection Exhibition for Ars Aevi, Sarajevo, Feshane, Κων/πολη (2007) Atmosphere 41 Σύγχρονη Γεωργιανή Τέχνη, Siemens Art Gallery, Κων/πολη (2007) Εγκαίνια του BM-Suma Visual Art Centre. Κων/πολη Bahçesaray, Crimea, Contemporary Art Exhibition (Turkey, Greece, Russia, Ukraine) (2008) Neighbours in Dialogue, Σαράγεβο (2008) A week of Art and Culture from Turkey, Pamplona (Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Huarte), Ισπανία (2008) Istanbul Diptychs, Istanbul Centre in Brussels (2008) Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης Point Hotel, Κων/ πολη (2009) Interstices, Central Asia Pavilion, 53 η Μπιενάλε Βενετίας, (2009) Next Wave, Exhibition of 17 Women Artists from Turkey, Berlin Academy Pariser Platz (2009) Cityscapes, Lothringer 13, Munich & Istanbul Siemens Art Gallery 2011 Συμβουλευτική επιμέλεια στο περίπτερο του Αζερμπαϊτζάν στην 54 η Μπιενάλε Βενετίας 2011 A Conceptual Heritage: Vanguard Exhibitions, , Antik A Artam Art Gallery Συνεπιμελήτρια στην έκθεση ANTEPR MA, 6 Video Artists from Turkey and Italy, ICI, Κων/πολη. 4-5 Νοεμβρίου, 2011, Tbilisi, Open Society Georgia Foundation Conference Room, Εργαστήριο Επιμελητών Σύγχρονης Τέχνης, Curating Georgian Visual Art 24 Φεβρουαρίου 2012, Συνεργασία με την Kuad Gallery, Κων/πολη (με Ay e & Alpagut Gültekin και Erol Sa manl): Εγκαίνια Έκθεσης: Marinko Sudac Collection, Zagreb, επιμέλεια Branko Franceschi Αύγουστος 2012, Sinopale4, επιμελήθηκε την συμμετοχή της Ashley Hunt (USA) in Sinop Children s Penitentiary: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2012, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της 3 ης ²anakkale Biennale 22 Νοεμβρίου 2012, έχει επιμεληθεί The Wake of Joseph Kosuth, Kuad Gallery, Κων/πολη 3 Νοεμβρίου 2012, έχει επιμεληθεί Fascinans and Tremendum, Aidan Salakhova Solo Exhibition, Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης Μόσχας: Η Beral Madra διαχειρίζεται την Υποτροφία Κωνσταντινούπολης της Γερουσίας του Βερολίνου από το Μεταξύ ήταν επιμελήτρια διεθνών εκθέσεων στην Borusan Art Gallery. Επιμελήθηκε τις εκθέσεις του West LB στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Δίδαξε στο τμήμα Art Management του τομέα Art & Design του Πολυτεχνείου Yildiz ( ). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Diyarbakr Art Centre (ίδρ. Σεπτ. 2002), του Ιδρύματος Μελλοντικής Τέχνης & Πολιτισμού, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της AICA Τουρκίας (ίδρ. 2003). Το ήταν Διευθύντρια Εικαστικών Τεχνών στην Κωνσταντινούπολη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Ιδρύτρια και συνεταίρος της Kuad Gallery από το 2012 (www.kuadgallery.com). Συγγραφικό έργο: Identity of Contemporary Art (1987), Post-peripheral Flux-A Decade of Contemporary Art in Istanbul (1996) ki Ylda Bir Sanat (Art Every Two Years-Essays on Biennale), Norgunk Yay nc l k, 2003 Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005 Maidan Essays on Contemporary Art in South Caucasus and Middle East, BM CAC Publications, 2007 Home Affairs, Essays on Contemporary Art in Turkey, BM CAC Publications, : αρθρογράφος στα έντυπα Gösteri, Arredamento Dekorasyon, Cumhuriyet, Istanbul, Kaln, Anons Radikal (160 άρθρα) Από το 2011 αρθρογραφεί στο Birgün. Έχει επιμεληθεί πολλούς καταλόγους και βιβλία έκδοσης της Διεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών της Κων/πολης

5 CV of Saliha Yavuz Studied Art Management at the Y ld z Technical University, and has worked at the Milli Reasürans Art Gallery, Galerist and ArtON the Gallery as artist representative and coordinator. She lived in New York for a while, working at the Daniel Reich Gallery. She has been co-curator for the exhibition Statement: Art in Turkey in 80 s (2005) and several other projects. She had a role at the Eczacba Virtual Museum and Education department of Istanbul Museum of Modern Art. She is international relations coordinator for Taner Ceylan Studio, co-founder and general coordinator of GriZine, and founder of Artwalk Istanbul. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Βιογραφικό σημείωμα Saliha Yavuz Σπούδασε Art Management στο Πολυτεχνείο του Y ld z και έχει εργαστεί ως εκπρόσωπος καλλιτεχνών και συντονίστρια στις Milli Reasürans Art Gallery, Galerist and ArtON the Gallery. Έζησε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη και εργάστηκε στην Daniel Reich Gallery. Έχει συνεπιμεληθεί μεταξύ πολλών άλλων την έκθεση Statement: Art in Turkey in 80 s (2005). Έχει εργαστεί στο Eczacba Virtual Museum και στο εκπαιδευτικό τμήμα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Κωνσταντινούπολης. Έχει τον συντονισμό των διεθνών σχέσεων του Taner Ceylan Studio, είναι συνιδρύτρια και συντονίστρια του GriZine και ιδρύτρια του Artwalk Istanbul

6 Nezaket Ekici, National Anthems, 2005, Two channel video installation, Duration: 3.02 Elgiz Collection Sarah Morris, High Heels (Purple), 1996, Gloss Household paint on canvas, 183 x 183 cm Elgiz Collection Cindy Sherman, Untitled #117, 1983, Color Coupler, 113 x 85 cm Elgiz Collection Erinç Seymen, Untitled, 2011, Mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Mustafa Tavilo lu, Mudo Collection Erinç Seymen, Untitled, 2011, Mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Mustafa Tavilo lu, Mudo Collection P nar Yolaçan, Maria, 2007, C-print photography, 105 x 85 cm Ahmet Merey Collection Leyla Gediz, Hale / Halo, 2013, Video instalation (MPEG4), Duration: 4 56, Limited Edition Number: 1/5 + 1 Füsun & Faruk Eczacba Collection Nilbar Güre, 1. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 2. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Ardan Özmeno lu, My Soul Never, 2012, White neon light, 42 x 42 x13 cm Öner Kocabeyo lu Collection Julian Opie, Caterina in the Living Room, 2009, 3-D-Lenticula, 126 x 100 cm Olgaç Artam Collection Nilbar Güre, Below Elsewheres Palmtrees, 2013, C-print, 120 x 180 cm Fazl Özcan Collection Nilbar Güre, 3. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 4. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nil Yalter, Harem, 1980, Mixed Media, 78 x 26 cm Necla Rüzgar, Close Up, 2009, Mixed media on paper, 65 x 50 cm Fazl Özcan Collection Canan enol, Exemplary, 2009, Video instalation, Duration: 10 Fazl Özcan Collection Nil Yalter, Harem, 1979, Video instalation, Duration: 55 Nil Yalter, Harem, 1980, Mixed Media, 89 x 124 cm Nil Yalter, Harem,1980, Mixed Media, 89 x 124 cm

7 About Artists & Artworks: ARDAN ÖZMENO LU (1979, Turkey) Since 2008, Ardan Özmeno lu has presented a rich variety of artworks varying from simple prints on post-it papers which she multiplied to spacious installations to neon texts and glass sculptures that relate to today s socio-cultural environment. Her work mainly deals with popular historical and modern images and aphorisms, as distinctively seen in a variety of works of Turkish cinema. She challenges the perception of the viewer by using the familiar and the favorite, such as Ottoman decorative motives and well-known Sultan portraits in a way that the abundance of the image involves the popularised and orientalised meaning, distanced from its original significance. My Soul, Never is one of these popular aphorisms in Turkey with a kitsch undertone. Still, it reveals the determined soul for individual freedom. NEZAKET EKC (1970, Turkey) Ekici is a performance artist who pushes the limits of her body and its actions, who incorporates herself into her work physically and spiritually. In her performances, Ekici activates results and effects by using the body as a cultural, social and political instrument; that is her body as herself, the body of woman as represented in her performances, the body of the audience during the performance and the body of the artistic work. Since 2005, Nezaket Ekici has confronted Turkish public with a series of very decisive performances that have disturbed and shaken their convictions about the socio-psychological function of aesthetics of today s art. In this video, Nezaket Ekici explores the universal topics of identity and nationality by offering personal renditions of the national anthems of Germany and Turkey. She sings the Turkish national anthem using the melody of the German national anthem and vice versa. SARAH MORRIS (1967, United Kingdom) High Heels (1996) is from the series of her famous Shoe Paintings. However, she is best known for her colorful hard edged geometric abstract paintings and film portraits of American city scapes, which reflect the architecture, colors, forms, and psychology she associates with the cities. Her graphic paintings executed in household gloss paint on square canvases mainly examine, describe and refer to urban scapes and signs, to social and cultural typologies with that simple but affected and poignant language of consumption and advertisement. She uses vivid colors to give a dynamic effect to the image as seen in this simple but playful image of a highheeled shoe, a stereotype image of both fetishism and feminist manifestation. CINDY SHERMAN (1954, USA) Untitled color coupler print dated 1983 is one of her early works under the influence of proliferation of mass-media imagery which was the main characteristic of her generation. She peculiarly and persistently impersonates popular, stereotype, collective female social roles. Sherman s wide-ranging productions of self-portraiture in various appearances such as girl next-door, Hollywood actresses and advertising girls. Sherman s work indicates the extreme consumerism and fixation of female images. However, this image may be associated to the art-historical tradition of self-portraiture and to a theatrical heroine. Sherman s photographic portraiture that guides the viewer to consider the deceptive nature of the image heralds the influence of social media, which quintessentially provokes narcissism. LEYLA GEDZ (1974, Turkey) Gediz s statement on her work: In early 2013, I made an oil painting of Hale Asaf ( ), one of the first Turkish female painters. Apart from its unusual color, the 60 x 50 cm painting remains as faithful as possible to a black and white photograph of Hale Asaf taken in In producing this painting I had no further aim than acknowledging a talented painter who passed away at a young age. However, I later came to realize that what really prompted my interest in Hale Asaf s story were the paintings that went missing following her death. Hale Asaf s untimely death prevented the opening of her solo exhibition, which was to take place a week later, and the 37 paintings she had spent the final years of her life making had disappeared without a trace. Influenced by this irreplaceable loss and the lack of any official record of the paintings existence, I imagined them dispersed across the city. Moving from place to place I hung and documented my portrait of Hale Asaf in 37 different locations in Istanbul. With this exercise, I not only wish to display my interest in Asaf, but also seek to produce a realistic record of the penetration into living spaces of painterly objects once they depart from the artists studio. NECLA RÜZGAR (1972, Turkey) For many decades throughout the 20th century the fundamental task of painting in Turkey was to tell the story of Modernism, to describe the social life, to create memorable events and persons. The narrative aspect of painting ceased to be a central concern after photography and video, both providing instant narration and straightforward narrative, storytelling was dismissed as a popular interest. Since the 1990s, the modernist orthodoxy has declined and a return to Realism with a new post-media criticism has been rejuvenated. Rüzgar s storytelling paintings based on aphorisms and proverbs are one of the most genuine examples of this trend. She follows the tradition but reverses the straightforward message to an intricate one and plays with the perception of the viewer. The viewer can intensely share interest in the fate of the figures that are depicted in her paintings. The small stories that are told in these paintings engage the curiosity of the viewer, because of their weirdness and transgression, because of their political content which for example depict the tragedies caused by patriarchal system or by dogmas. She goes to the bottom of the culture and finds the basic connections between the verbal and the visual, uses proverbs and aphorisms and merges their meaning with the meaning of post-media images. In these paintings we can observe the juxtaposition of traditional and post-modern narrative elements that determine the intuitive thinking of the general public. CANAN ENOL (1970, Turkey) Canan enol s video works of the last decade reveal the traditional narration on socio-cultural identity and position of women in Turkey and evidently in all Islamic countries that have the similar historical background. She utilizes the traditional visual language of miniatures as well as the old photographs and transforms them into an animation, which corresponds to the wordby-word description of the story. The narration corresponds to the disturbing realities in the daily life of the Modern female population in patriarchal societies; she indicates the inconsistencies and tragedies triggered by traditional convictions. Canan s video works advocate that religion, the family and the state disciplines individual s private life. The video-animation Exemplary created, edited and narrated by herself is the distressing story of beautiful Fadike, who obeys her mother to a forced marriage to a man, who seems to be a pedophile, assaulting his own son. She cannot go against it and resigns to her faith. The story is presented as an example to all women

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr ABSTRACTS-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INTRODUCTORY PRESENTATION Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr Dress Collections in Greece. An Attempt

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

e-mobilart European Mobile Lab for interactive media Artists 3

e-mobilart European Mobile Lab for interactive media Artists 3 e-mobilart European Mobile Lab for interactive media Artists 3 The e-mobilart Project is supported by the European Commission under the framework of the CULTURE 2007-13 Programme and managed by the Education

Διαβάστε περισσότερα

community news IN THIS ISSUE: Dear Readers, Editorial Note

community news IN THIS ISSUE: Dear Readers, Editorial Note IN THIS ISSUE: The Department of Communications of UNIC Newsletter Editorial Note A few words from Dr Tao Papaioannou Commentaries Η Επαγγελματική Κατάρτιση στη Ψηφιακή Εποχή Νικόλας Νικολή 2013-2014 Activities

Διαβάστε περισσότερα

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

03-14 / 09 / 2011. 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης. 11 th exhibition of contemporary art

03-14 / 09 / 2011. 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης. 11 th exhibition of contemporary art 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης 03-14 / 09 / 2011 11 th exhibition of contemporary art Οργανωτικός Φορέας / Παραγωγή Organizing Institution / Production Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

performativity intermediality sound art visual arts

performativity intermediality sound art visual arts architecture cyborgs hybridity 21st century performativity intermediality sound art bio-art expanded field new technologies neuroscience second life visual arts ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο Performer στον

Διαβάστε περισσότερα

Utopia. Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος

Utopia. Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος New acquisitions from the collection of Nicos Chr. Pattichis and Phileleftheros newspaper 22 Μαρτίου - 17 Μαΐου 2012 22 March

Διαβάστε περισσότερα

The CRISIS and Beyond. Emerging Greek Art in Times of Trouble

The CRISIS and Beyond. Emerging Greek Art in Times of Trouble The CRISIS and Beyond Emerging Greek Art in Times of Trouble Με την ευγενική χορηγία/supported by: The CRISIS and Beyond Emerging Greek Art in Times of Trouble Hellenic Centre, Λονδίνο/London 14 16/03/2011

Διαβάστε περισσότερα

ART in Embassies Exhibition

ART in Embassies Exhibition ART in Embassies Exhibition United States Embassy Athens, greece Kari Minnick Blue Nest, 2007 Kilnformed and flameworked glass 21 x 18 x 2 in. Courtesy of the artist, Silver Spring, Maryland Κάρι Μίννικ

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr Αποκτήστε τώρα τη νέα κάρτα Bonus Premium American Express. Περισσότερες Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus

Διαβάστε περισσότερα

ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη

ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη with the kind support of the Benaki Museum Το Πρόγραμμα Fulbright Το Fulbright είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION NOVEMBER 17 (17N) MEDIA AND POLITICAL POWER

THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION NOVEMBER 17 (17N) MEDIA AND POLITICAL POWER Lund University Course: SIMV07 Graduate School Term: Spring 2014 Master of Science in Global Studies Supervisor: Annette Hill Department of Media and Communication THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION

Διαβάστε περισσότερα

στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary

στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary Vogiatzoglou στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary Vogiatzoglou act 1 Βογιατζόγλου πράξη 1η Vogiatzoglou act 1 Βογιατζόγλου πράξη 1η Γιώργος Ν. Βογιατζόγλου Πρόλογος 6 Από τα παιδικά μου χρόνια, το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

REVISIT customizing tourism

REVISIT customizing tourism REVISIT expresses the idea of rethinking tourism. Architecture can re-examine, redesign, reform and reuse existing conditions for providing different approaches concerning regeneration of common ground

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions RLDE 2015 s TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions 2. Languages in Context: Heritage Languages, Languages in Diaspora, Immigrant, Minority, Indigenous

Διαβάστε περισσότερα

ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) GEORGIA DRAKOU. A thesis submitted to

ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) GEORGIA DRAKOU. A thesis submitted to ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) by GEORGIA DRAKOU A thesis submitted to The University of Birmingham For the degree of MASTER OF PHILOSOPHY Centre for

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου

3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου www.cineartfestival.org presents No 2 3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου 3 rd Cyprus International Film Festival 20-25/10/2008 Q-Orianka Kilcher PHEDON PAPAMICHAEL COSTAS ANDREOPOULOS DIONYSIOS

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα