Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on"

Transcript

1 : Contemporary Artworks from Turkey s collectors; Co-Curators Beral Madra & Saliha Yavuz Fazl Özcan, Parko Art Collection (Öner Kocabeyo lu). Tansa Mermerci Collection, Elgiz Collection, Fusun & Faruk Eczacibasi Collection, Mustafa Taviloglu Collection, Ahmet Merey Collection και Olgaç Artam Collection.* Art-Athina opens its gates to the contemporary art production in the Balkans, South Caucasus, the Middle East and the South Mediterranean The task of writing a conceptual guideline, a preliminary program and a final program for Art- Athina which intends to open a vista to the Balkans, Russia, South Caucasus, the Middle East and the South Mediterranean requires an overall evaluation of the current status of the culture industry in this territory. The cultural policies and infrastructure of these regions should discuss and elaborate on questions such as how to strategize cultural production, how to intervene into the public education through the exploration of the relevant cultural material and how to take a position within the globalized culture industry. Contemporary research shows that the current theorizations of the culture industry in these regions have Modernist-Post-modernist configurations. The official and private elements of their current infrastructures are still on a developing level compared to the solid system of the original EU countries. At the same time, we cannot ignore the fact that there has been considerable change and growth in contemporary culture and art since the 1990s. Due to the neo-liberal economic developments, the productivity of cultural goods and services, the consumption of the cultural production, the employment of artists, and the growth of the workforce in art-related industries are on the rise. Another contribution to this expansion comes from the interdisciplinary forms of art that have become a major part of the global economy due to the related development of global communications, computers and electronic technology. The electronic images and sounds now reach a worldwide audience, and the development of an image and sound technology which is applicable to practically every industry has become an art-related product. Consequently, all nations are reshaping or adjusting their culture industries and policies to the requirements of this global market that determines the ownership or dissemination of these products. The potential for this century s art market is rapidly developing in line with the ever-rising market value of the so-called modern and post-modern masterpieces, but also through the constant movement of artists and art goods via electronic media and networking. Today, art and culture products determine the success in the global economic competition and necessitate communication and information exchange that can transcend the boundaries between the economical and political polarities of the world. Painting, sculpture, photography, films, books, records, documentaries, design and computer-generated images and sounds are all major players on the international markets. In short, the arts represent a very important part of the global economy. However, in the aforementioned region this has yet to be fully achieved, despite some remarkable developments in reforming the state-controlled cultural infrastructures and establishing private ones, promoting the international recognition of their art and culture and investing in the creative individual. Art-Athina aims to contribute to the developing art market of the region with its experienced management team and its established position in the EU art market. Art-Athina s main objectives and convictions are as follows: All nations in this territory are reshaping or adjusting their culture industries and policies to the requirements of this global market that determines the ownership or dissemination of these products. It is accepted that today, arts and culture products determine success in the global economic competition and necessitate communication and information exchange that can transcend the boundaries between the economical and political polarities of the world. Contemporary art has a very positive effect on the quality of life for the individual and the community. The visual arts embody the aesthetic welfare of the community, creating an ambiance which enhances our lives and provides an opportunity for the lifelong enjoyment of creative activities. Art becomes the cultural repository for the population s artistic accomplishments, which develops a sense of ownership and pride in the community or nation. In addition, art provides a bridge and a language for bringing cultures together. The visual arts have a way of transcending cultures. Nations have always used the arts as a means of cultural exchange and international understanding because they are easily understood and appreciated, even by peoples with opposing values or political systems. Consequently the arts play an important role towards establishing a peaceful and productive multicultural community. By mapping the conflicting paths, different needs and functions, and defining roles of local and regional traditions and identities within the origins and meaning of Non-western modernism, the richness and complexity of global modernism or post-modernism might be cultivated and rejuvenated. In this respect visual art, with its wide and open margins is the new name of the aesthetic, artistic and processing phenomenon that will open a platform of reciprocity between the cultural manifestations of the West and the Non-west. With these objectives and convictions, Art-Athina aspires to establish a new platform of communication and exchange and present the local contemporary art to international collectors, dealers and galleries. In view of this goal, we have prepared a group show from Turkey with artworks from the collections of distinguished collectors and the participating galleries

2 This exhibition COLLECTING THE IMAGE OF THE SENSIBLE, Contemporary Art Works from Turkey s Collectors intends to show not only the collector scene in Turkey, but also the intersection or concurrence of two viewpoints, the artist s and the collector s. Even if we consider that the gaze of the artist determines that of the collector, since what we see on the artworks has been conceived and realized by the artist, the concurrence of perception, reflection and discrimination is still notable. What unites the artist and the collector is in fact the fascination, the temptation and the multilayered content of the image of the sensible, which in this exhibition focuses on the identity and image of women as interpreted in the artworks of two generations since the 1990 s. In order to make the most of the intention behind the selection of works from the distinguished collections, the viewer is invited to find a common sagacity and sensibility in the distinction and selection of artworks, which in this case appeared as a focus on the female identity and image; to recognise the conceptual and aesthetical orientations of the last twenty years, which in this case are images that refer to the artist s socio-political and cultural realities; to trace the desired power of the images, which encompass elements of the way in which artist and viewer see the world through these images; to acknowledge the initial yearning to see and treat the images as a tool for the viewer s visual desires or opinions. These Images of the Sensible challenge the spectator to travel into the mind, the spirit and the consciousness of the individual as both artist and collector in Turkey. Beral Madra & Saliha Yavuz, March 2014 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ, Έργα Σύγχρονης Τέχνης από συλλογές της Τουρκίας. Επιμέλεια Beral Madra & Saliha Yavuz Fazl Özcan, Parko Art Collection (Öner Kocabeyo lu). Tansa Mermerci Collection, Elgiz Collection, Fusun & Faruk Eczacibasi Collection, Mustafa Taviloglu Collection, Ahmet Merey Collection και Olgaç Artam Collection.* Η Art-Athina ανοίγει τις πύλες της στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή από τα Βαλκάνια, τον Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο. Το έργο του σχεδιασμού του σκεπτικού, του προκαταρτικού προγράμματος και του οριστικού προγράμματος για την Art-Athina με στόχο μια επισκόπηση της τέχνης στα Βαλκάνια, τη Ρωσία, τον Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο προϋποθέτει τη συνολική αξιολόγηση της τρέχουσας συνθήκης της πολιτιστικής βιομηχανίας σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο. Οι πολιτιστικές πολιτικές και οι υποδομές των ανωτέρω περιοχών θα πρέπει να εστιάσουν και να συζητήσουν ερωτήματα όπως εκείνα του στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτιστικής παραγωγής, των παρεμβάσεων στη δημόσια παιδεία μέσω της διερεύνησης του ανάλογου πολιτιστικού υλικού και της θέσης της χώρας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της πολιτιστικής βιομηχανίας. Η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι οι τρέχουσες θεωρητικοποιήσεις στη συγκεκριμένη περιφέρεια ξεκινούν από μια βάση μοντερνισμού/μεταμοντερνισμού. Οι θεσμικές υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές, παραμένουν σε αναπτυσσόμενο επίπεδο σε σχέση με το παγιωμένο σύστημα των χωρών του ευρωπαϊκού πυρήνα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε τη σημαντική ανάπτυξη και τις αλλαγές που γνωρίζει ο σύγχρονος πολιτισμός και η καλλιτεχνική παραγωγή από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Λόγω των νεοφιλελεύθερων οικονομικών εξελίξεων, η παραγωγικότητα στα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες, η κατανάλωση του πολιτιστικού προϊόντος, η απασχόληση των καλλιτεχνών και η αύξηση των απασχολουμένων σε σχετικούς με την τέχνη κλάδους σημειώνουν προοδευτική βελτίωση. Μια ακόμη συμβολή σε αυτή την επέκταση έρχεται από τις διατομεακές μορφές τέχνης, που έχουν αναδειχθεί σε αξιόλογο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας χάρη στην αντίστοιχη ανάπτυξη των παγκόσμιων επικοινωνιών, των υπολογιστών και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Η διάχυση των ηλεκτρονικών εικόνων και ήχων δημιουργεί ένα παγκόσμιο κοινό, ενώ η ανάπτυξη μιας τεχνολογίας εικόνας και ήχου που αφορά όλους ουσιαστικά τους κλάδους έχει αναδειχθεί σε προϊόν σχετικό με την τέχνη. Συνεπώς, όλα τα έθνη θα πρέπει να προσαρμόσουν τους πολιτιστικούς τους κλάδους και τις πολιτικές στις ανάγκες της παγκόσμιας αυτής αγοράς που προσδιορίζει την ιδιοκτησία ή τη διάδοση των προϊόντων αυτών. Οι δυνατότητες της καλλιτεχνικής αγοράς αυτού του αιώνα διευρύνονται ταχύτατα, όχι μόνο λόγω της διαρκώς αυξανόμενης αξίας των λεγόμενων μοντέρνων και μεταμοντέρνων αριστουργημάτων αλλά και μέσω της μεγάλης κινητικότητας δημιουργών και έργων τέχνης μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και των δικτύων. Σήμερα οι τέχνες και τα πολιτιστικά προϊόντα είναι καθοριστικά για την επιτυχία στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό και προϋποθέτουν επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών που να ξεπερνά τα οικονομικά και πολιτικά σύνορα του κόσμου. Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, ταινίες, βιβλία, δίσκοι, ντοκιμαντέρ, προϊόντα design και ηλεκτρονικές εικόνες και ήχοι παίζουν κεντρικό ρόλο στις διεθνείς αγορές

3 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Με δυο λόγια, οι τέχνες αποτελούν καίριο τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, στη γεωγραφική περιοχή που προαναφέραμε δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πραγματική μεταμόρφωση, παρά τις αξιοσημείωτες προόδους στην αναμόρφωση των κρατικών καλλιτεχνικών υποδομών και την ανάπτυξη ιδιωτικών, στην προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού προς τη διεθνή αναγνώριση και στην επένδυση στους επιμέρους δημιουργούς. Η Art-Athina στοχεύει στην προώθηση της αναπτυσσόμενης αγοράς τέχνης των περιοχών αυτών, με την πεπειραμένη ηγετική της ομάδα και με τη φήμη που έχει εδραιώσει στις αγορές τέχνης της ΕΕ. Οι βασικές πεποιθήσεις και οι στόχοι της Art-Athina έχουν ως εξής: Οι χώρες της περιοχής αξιοποιούν κάθε μέσο ώστε να προσαρμόσουν τους πολιτιστικούς τους κλάδους και τις πολιτικές στις ανάγκες της παγκόσμιας αυτής αγοράς που προσδιορίζει την ιδιοκτησία ή τη διάδοση των σχετικών προϊόντων. Αναγνωρίζεται πλήρως ότι σήμερα οι τέχνες και τα πολιτιστικά προϊόντα είναι καθοριστικά για την επιτυχία στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό και προϋποθέτουν επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών που να ξεπερνά τα οικονομικά και πολιτικά σύνορα του κόσμου. Η σύγχρονη τέχνη έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ατόμου και της κοινότητας. Οι εικαστικές τέχνες είναι καθρέφτης της αισθητικής υγείας της κοινότητας, και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που βελτιώνει τη ζωή μας και παρέχει τις ευκαιρίες για τη δια βίου απόλαυση των δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η τέχνη καθίσταται πολιτιστικό αποθετήριο των καλλιτεχνικών επιτευγμάτων του πληθυσμού, ο οποίος αναπτύσσει συναίσθηση ιδιοκτησίας και υπερηφάνειας για την κοινότητα ή το έθνος. Επίσης, η τέχνη γίνεται η γέφυρα και η γλώσσα που ενώνει τους πολιτισμούς. Οι εικαστικές τέχνες έχουν τον τρόπο τους να υπερβαίνουν τις τοπικές κουλτούρες. Τα έθνη χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν τις τέχνες ως μέσα πολιτιστικής ανταλλαγής και διεθνούς κατανόησης, καθώς είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτές και να εκτιμηθούν ακόμη και από λαούς με αντίθετες αξίες ή πολιτικά συστήματα. Συνεπώς οι τέχνες παίζουν σημαντικό ρόλο ως γέφυρες προς μια κοινή, ειρηνική και παραγωγική πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο πλούτος και η πολυπλοκότητα του παγκόσμιου μοντερνισμού ή μεταμοντερνισμού μπορεί να καλλιεργηθεί και να ανανεωθεί με την καταγραφή των αντικρουόμενων διαδρομών, των διαφορετικών αναγκών και λειτουργιών και τον προσδιορισμό του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων και ταυτοτήτων του μη Δυτικού μοντερνισμού. Με τον τρόπο αυτό οι εικαστικές τέχνες, με τα ανοιχτά και ευρύτατα όριά τους, θα αποτελέσουν το αισθητικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο που θα παράσχει μια πλατφόρμα αμοιβαιότητας μεταξύ των πολιτιστικών εκφάνσεων της Δύσης και της μη Δύσης. Με γνώμονα αυτούς τους στόχους και τις αρχές, η Art-Athina προσβλέπει στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής και στη δυνατότητα της παρουσίασης της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής των περιοχών μας σε διεθνείς συλλέκτες, εμπόρους και γκαλερί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, πραγματοποιούμε μια ομαδική έκθεση από την Τουρκία με έργα των διακεκριμένων συλλεκτών και των γκαλερί που συμμετέχουν. Η έκθεση ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ, Έργα Σύγχρονης Τέχνης από Τούρκους Συλλέκτες στοχεύει να δείξει όχι μόνο τη συλλεκτική σκηνή στην Τουρκία αλλά και τη συνάντηση δύο οπτικών γωνιών του καλλιτέχνη και του συλλέκτη. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι το βλέμμα του καλλιτέχνη προσδιορίζει και εκείνο του συλλέκτη, αφού ό,τι βλέπουμε σε ένα έργο έχει αποφασιστεί και πραγματωθεί από τον καλλιτέχνη, η σύμπτωση αντιλήψεων, σκέψεων και επιλογών παραμένει αξιοσημείωτη. Αυτό που ενώνει καλλιτέχνες και συλλέκτες είναι στην ουσία η σαγήνη και το πολύπλευρο περιεχόμενο της εικόνας του αισθητού, που σε αυτή την έκθεση εστιάζεται στην ταυτότητα και την εικόνα των γυναικών όπως ερμηνεύεται στα έργα καλλιτεχνών από δύο γενιές μετά τη δεκαετία του Προκειμένου να τονιστεί η πρόθεση πίσω από την επιλογή των έργων των διακεκριμένων αυτών συλλεκτών, ο θεατής καλείται να εντοπίσει το κοινό στοιχείο που διατρέχει την επιλογή των έργων, που εδώ εμφανίζεται ως εστίαση στη γυναικεία ταυτότητα και εικόνα να διαπιστώσει τους εννοιολογικούς και αισθητικούς προσανατολισμούς των τελευταίων είκοσι χρόνων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση διατυπώνονται μέσω εικόνων που αναφέρονται στην κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα των καλλιτεχνών να ανιχνεύσει την προσδοκώμενη ισχύ των εικόνων, που ενσωματώνουν στοιχεία του τρόπου με τον οποίο ο καλλιτέχνης και ο θεατής βλέπουν τον κόσμο μέσα από τις εικόνες αυτές να αποδεχθεί την εξαρχής επιθυμία να δει και να αναγνωρίσει τις εικόνες ως μέσο εκπλήρωσης των εικαστικών του επιθυμιών η παραστατικών απόψεων. Οι Εικόνες του Αισθητού προκαλούν τον θεατή να ταξιδέψει στο μυαλό, το πνεύμα και τη συνείδηση του ατόμου ως καλλιτέχνη και ως συλλέκτη στην Τουρκία. Beral Madra & Saliha Yavuz Μάρτιος 2014 ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ

4 CV of Beral Madra Art critic and curator, director of BM Gallery ( ) and of the BM Contemporary Art Centre (since 1990); lives and works in Istanbul. She coordinated the 1 st (1987) and the 2nd (1989) Istanbul Biennale, curated exhibitions of Turkish artists in the 43 rd, 45 th, 49 th, 50 th and 51 st Venice Biennale, co-curated the exhibition Modernities and Memories-Recent Works from the Islamic World in the 47 th Venice Biennale. Since 1984 she has organized over 250 local and international artists at her own art centre and other official art spaces in Istanbul. She curated and co-curated over 20 international group shows, including: Sanat, Texhn (1992); Treffen-Kunst (1993); Iskele-Türkische Kunst Heute (Berlin-Stuttgart) 1994); Orient Express (Berlin 1994); Xample (1995); Concrete Visions (1995); Gold-X-Change (1997); Kerteriz (1998); Berlin in Istanbul (Berlin 1998; Reise durch das Labyrinth (Berlin, 1998; Memories and Modernities (1998); Veritas Omnia Vincit (2000); In Image We Trust (2001); Sheshow (Sofia, 2002); Registering the Distance- Istanbul/Los Angeles, Crazyspace, Santa Monica (2003); The Sphinx Will Devour You, Kar Sanat (2004); Bizhan Bassiri, Evoporations, Tophane-i Amire (2004); Neighbours in Dialogue, Istanbul Collection Exhibition for Ars Aevi, Sarajevo, Feshane, Istanbul (2007); Atmosphere 41 Contemporary Art from Georgia, Siemens Art Gallery, Istanbul (2007); Opening of BM-Suma, Visual Art Centre. Istanbul; Bahçesaray, Crimea, Contemporary Art Exhibition (Turkey, Greece, Russia, Ukraine) (2008); Neighbours in Dialogue Exhibition, Sarajevo (2008); A week of Art and Culture from Turkey, Pamplona (Huarte Contemporary Art Center), Spain (2008); Istanbul Diptychs, Istanbul Centre in Brussels (2008); Contemporary Art Collection for Point Hotel, Istanbul (2009); Interstices, Central Asia Pavilion, 53 rd Venice Biennale, (2009); Next Wave, Exhibition of 17 Women Artists from Turkey, Berlin Academy Pariser Platz (2009); Cityscapes, Lothringer 13, Munich and Istanbul Siemens Art Gallery; 2011 Advisory Curator of the Pavilion of Azerbaijan at 54 th Venice Biennale; 2011 A Conceptual Heritage: Vanguard Exhibitions, , Antik A Artam Art Gallery; co-curated ANTEPR MA, 6 Video Artists from Turkey and Italy, ICI, Istanbul. 4-5 November, 2011, Tbilisi, Open Society Georgia Foundation Conference Room, Workshop for Contemporary Art Curators, Curating Georgian Visual Art February Partnership in Kuad Gallery, stanbul (with Ay e & Alpagut Gültekin and Erol Sa manl): Opening Exhibition: Marinko Sudac Collection, Zagreb, curated by Branko Franceschi August, Sinopale4, curated the participation of Ashley Hunt (USA) in Sinop Children s Penitentiary: September-November, Artistic Director of 3 rd ²anakkale Biennale November curated The Wake of Joseph Kosuth, Kuad Gallery, Istanbul November, curated Fascinans and Tremendum, Aidan Salakhova Solo Exhibition, Moscow Museum of Modern Art: Beral Madra represents the Istanbul Scholarship of the Berlin Senate since Curated international shows in Borusan Art Gallery ( ). Curated the exhibitions in West LB, Istanbul ( ). Lectured in the Art Management Department of the Faculty of Art and Design of Yildiz Technical University ( ). She is founding member Diyarbakr Art Centre (established September 2002; founding member of Foundation of Future Culture and Art; is founding member and honorary president of AICA, Turkey (established 2003): Visual Arts Director of Istanbul 2010 ECOC, 2012 Founder and partner of Kuad Gallery: Publications: Identity of Contemporary Art (1987), Post-peripheral Flux-A Decade of Contemporary Art in Istanbul (1996); ki Ylda Bir Sanat (Art Every Two Years- Essays on Biennale), Norgunk Yay nc l k, 2003; Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005; Maidan Essays on Contemporary Art in South Caucasus and Middle East, BM CAC Publications, Home Affairs, Essays on Contemporary Art in Turkey, BM CAC Publications, articles in Gösteri, Arredamento Dekorasyon, Cumhuriyet, Istanbul, Kaln, Anons; Radikal (160 articles); From 2011 on in Birgün. Has edited numerous catalogues and has had various books published by the Visual Arts Directorate. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Βιογραφικό σημείωμα Beral Madra Τεχνοκριτικός και επιμελήτρια εκθέσεων, διευθύντρια της Γκαλερί BM ( ) και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης BM (από το 1990), ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Συντόνισε την 1 η (1987) και τη 2 η (1989) Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης, έχει επιμεληθεί εκθέσεις Τούρκων καλλιτεχνών στην 43 η, 45 η, 49 η, 50 η & 51 η Μπιενάλε της Βενετίας και συνεπιμελήθηκε την έκθεση Modernities and Memories - Recent Works from the Islamic World στην 47 η Μπιενάλε της Βενετίας. Από το 1984 έχει οργανώσει πάνω από 250 εκθέσεις ντόπιων και διεθνών καλλιτεχνών στο δικό της κέντρο τέχνης και σε άλλους επίσημους χώρους στην Κωνσταντινούπολη. Έχει επιμεληθεί και συνεπιμεληθεί πάνω από 20 διεθνείς ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: Sanat, Texhn (1992) Treffen-Kunst (1993) Iskele-Türkische Kunst Heute (Βερολίνο-Στουτγάρδη) 1994) Orient Express (Βερολίνο 1994) Xample (1995) Concrete Visions (1995) Gold-X-Change (1997) Kerteriz (1998) Berlin in Istanbul (Βερολίνο 1998) Reise durch das Labyrinth (Βερολίνο, 1998) Memories and Modernities (1998) Veritas Omnia Vincit (2000) In Image We Trust (2001) Sheshow (Σόφια, 2002) Registering the Distance; Istanbul/Los Angeles, Crazyspace, Santa Monica (2003) The Sphinx Will Devour You, Kar Sanat (2004) Bizhan Bassiri, Evoporations, Tophane-i Amire (2004) Neighbours in Dialogue, Istanbul Collection Exhibition for Ars Aevi, Sarajevo, Feshane, Κων/πολη (2007) Atmosphere 41 Σύγχρονη Γεωργιανή Τέχνη, Siemens Art Gallery, Κων/πολη (2007) Εγκαίνια του BM-Suma Visual Art Centre. Κων/πολη Bahçesaray, Crimea, Contemporary Art Exhibition (Turkey, Greece, Russia, Ukraine) (2008) Neighbours in Dialogue, Σαράγεβο (2008) A week of Art and Culture from Turkey, Pamplona (Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Huarte), Ισπανία (2008) Istanbul Diptychs, Istanbul Centre in Brussels (2008) Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης Point Hotel, Κων/ πολη (2009) Interstices, Central Asia Pavilion, 53 η Μπιενάλε Βενετίας, (2009) Next Wave, Exhibition of 17 Women Artists from Turkey, Berlin Academy Pariser Platz (2009) Cityscapes, Lothringer 13, Munich & Istanbul Siemens Art Gallery 2011 Συμβουλευτική επιμέλεια στο περίπτερο του Αζερμπαϊτζάν στην 54 η Μπιενάλε Βενετίας 2011 A Conceptual Heritage: Vanguard Exhibitions, , Antik A Artam Art Gallery Συνεπιμελήτρια στην έκθεση ANTEPR MA, 6 Video Artists from Turkey and Italy, ICI, Κων/πολη. 4-5 Νοεμβρίου, 2011, Tbilisi, Open Society Georgia Foundation Conference Room, Εργαστήριο Επιμελητών Σύγχρονης Τέχνης, Curating Georgian Visual Art 24 Φεβρουαρίου 2012, Συνεργασία με την Kuad Gallery, Κων/πολη (με Ay e & Alpagut Gültekin και Erol Sa manl): Εγκαίνια Έκθεσης: Marinko Sudac Collection, Zagreb, επιμέλεια Branko Franceschi Αύγουστος 2012, Sinopale4, επιμελήθηκε την συμμετοχή της Ashley Hunt (USA) in Sinop Children s Penitentiary: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2012, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της 3 ης ²anakkale Biennale 22 Νοεμβρίου 2012, έχει επιμεληθεί The Wake of Joseph Kosuth, Kuad Gallery, Κων/πολη 3 Νοεμβρίου 2012, έχει επιμεληθεί Fascinans and Tremendum, Aidan Salakhova Solo Exhibition, Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης Μόσχας: Η Beral Madra διαχειρίζεται την Υποτροφία Κωνσταντινούπολης της Γερουσίας του Βερολίνου από το Μεταξύ ήταν επιμελήτρια διεθνών εκθέσεων στην Borusan Art Gallery. Επιμελήθηκε τις εκθέσεις του West LB στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Δίδαξε στο τμήμα Art Management του τομέα Art & Design του Πολυτεχνείου Yildiz ( ). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Diyarbakr Art Centre (ίδρ. Σεπτ. 2002), του Ιδρύματος Μελλοντικής Τέχνης & Πολιτισμού, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της AICA Τουρκίας (ίδρ. 2003). Το ήταν Διευθύντρια Εικαστικών Τεχνών στην Κωνσταντινούπολη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Ιδρύτρια και συνεταίρος της Kuad Gallery από το 2012 (www.kuadgallery.com). Συγγραφικό έργο: Identity of Contemporary Art (1987), Post-peripheral Flux-A Decade of Contemporary Art in Istanbul (1996) ki Ylda Bir Sanat (Art Every Two Years-Essays on Biennale), Norgunk Yay nc l k, 2003 Neighbours in Dialogue, Norgunk, 2005 Maidan Essays on Contemporary Art in South Caucasus and Middle East, BM CAC Publications, 2007 Home Affairs, Essays on Contemporary Art in Turkey, BM CAC Publications, : αρθρογράφος στα έντυπα Gösteri, Arredamento Dekorasyon, Cumhuriyet, Istanbul, Kaln, Anons Radikal (160 άρθρα) Από το 2011 αρθρογραφεί στο Birgün. Έχει επιμεληθεί πολλούς καταλόγους και βιβλία έκδοσης της Διεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών της Κων/πολης

5 CV of Saliha Yavuz Studied Art Management at the Y ld z Technical University, and has worked at the Milli Reasürans Art Gallery, Galerist and ArtON the Gallery as artist representative and coordinator. She lived in New York for a while, working at the Daniel Reich Gallery. She has been co-curator for the exhibition Statement: Art in Turkey in 80 s (2005) and several other projects. She had a role at the Eczacba Virtual Museum and Education department of Istanbul Museum of Modern Art. She is international relations coordinator for Taner Ceylan Studio, co-founder and general coordinator of GriZine, and founder of Artwalk Istanbul. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ Βιογραφικό σημείωμα Saliha Yavuz Σπούδασε Art Management στο Πολυτεχνείο του Y ld z και έχει εργαστεί ως εκπρόσωπος καλλιτεχνών και συντονίστρια στις Milli Reasürans Art Gallery, Galerist and ArtON the Gallery. Έζησε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη και εργάστηκε στην Daniel Reich Gallery. Έχει συνεπιμεληθεί μεταξύ πολλών άλλων την έκθεση Statement: Art in Turkey in 80 s (2005). Έχει εργαστεί στο Eczacba Virtual Museum και στο εκπαιδευτικό τμήμα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Κωνσταντινούπολης. Έχει τον συντονισμό των διεθνών σχέσεων του Taner Ceylan Studio, είναι συνιδρύτρια και συντονίστρια του GriZine και ιδρύτρια του Artwalk Istanbul

6 Nezaket Ekici, National Anthems, 2005, Two channel video installation, Duration: 3.02 Elgiz Collection Sarah Morris, High Heels (Purple), 1996, Gloss Household paint on canvas, 183 x 183 cm Elgiz Collection Cindy Sherman, Untitled #117, 1983, Color Coupler, 113 x 85 cm Elgiz Collection Erinç Seymen, Untitled, 2011, Mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Mustafa Tavilo lu, Mudo Collection Erinç Seymen, Untitled, 2011, Mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Mustafa Tavilo lu, Mudo Collection P nar Yolaçan, Maria, 2007, C-print photography, 105 x 85 cm Ahmet Merey Collection Leyla Gediz, Hale / Halo, 2013, Video instalation (MPEG4), Duration: 4 56, Limited Edition Number: 1/5 + 1 Füsun & Faruk Eczacba Collection Nilbar Güre, 1. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 2. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Ardan Özmeno lu, My Soul Never, 2012, White neon light, 42 x 42 x13 cm Öner Kocabeyo lu Collection Julian Opie, Caterina in the Living Room, 2009, 3-D-Lenticula, 126 x 100 cm Olgaç Artam Collection Nilbar Güre, Below Elsewheres Palmtrees, 2013, C-print, 120 x 180 cm Fazl Özcan Collection Nilbar Güre, 3. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 4. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nil Yalter, Harem, 1980, Mixed Media, 78 x 26 cm Necla Rüzgar, Close Up, 2009, Mixed media on paper, 65 x 50 cm Fazl Özcan Collection Canan enol, Exemplary, 2009, Video instalation, Duration: 10 Fazl Özcan Collection Nil Yalter, Harem, 1979, Video instalation, Duration: 55 Nil Yalter, Harem, 1980, Mixed Media, 89 x 124 cm Nil Yalter, Harem,1980, Mixed Media, 89 x 124 cm

7 About Artists & Artworks: ARDAN ÖZMENO LU (1979, Turkey) Since 2008, Ardan Özmeno lu has presented a rich variety of artworks varying from simple prints on post-it papers which she multiplied to spacious installations to neon texts and glass sculptures that relate to today s socio-cultural environment. Her work mainly deals with popular historical and modern images and aphorisms, as distinctively seen in a variety of works of Turkish cinema. She challenges the perception of the viewer by using the familiar and the favorite, such as Ottoman decorative motives and well-known Sultan portraits in a way that the abundance of the image involves the popularised and orientalised meaning, distanced from its original significance. My Soul, Never is one of these popular aphorisms in Turkey with a kitsch undertone. Still, it reveals the determined soul for individual freedom. NEZAKET EKC (1970, Turkey) Ekici is a performance artist who pushes the limits of her body and its actions, who incorporates herself into her work physically and spiritually. In her performances, Ekici activates results and effects by using the body as a cultural, social and political instrument; that is her body as herself, the body of woman as represented in her performances, the body of the audience during the performance and the body of the artistic work. Since 2005, Nezaket Ekici has confronted Turkish public with a series of very decisive performances that have disturbed and shaken their convictions about the socio-psychological function of aesthetics of today s art. In this video, Nezaket Ekici explores the universal topics of identity and nationality by offering personal renditions of the national anthems of Germany and Turkey. She sings the Turkish national anthem using the melody of the German national anthem and vice versa. SARAH MORRIS (1967, United Kingdom) High Heels (1996) is from the series of her famous Shoe Paintings. However, she is best known for her colorful hard edged geometric abstract paintings and film portraits of American city scapes, which reflect the architecture, colors, forms, and psychology she associates with the cities. Her graphic paintings executed in household gloss paint on square canvases mainly examine, describe and refer to urban scapes and signs, to social and cultural typologies with that simple but affected and poignant language of consumption and advertisement. She uses vivid colors to give a dynamic effect to the image as seen in this simple but playful image of a highheeled shoe, a stereotype image of both fetishism and feminist manifestation. CINDY SHERMAN (1954, USA) Untitled color coupler print dated 1983 is one of her early works under the influence of proliferation of mass-media imagery which was the main characteristic of her generation. She peculiarly and persistently impersonates popular, stereotype, collective female social roles. Sherman s wide-ranging productions of self-portraiture in various appearances such as girl next-door, Hollywood actresses and advertising girls. Sherman s work indicates the extreme consumerism and fixation of female images. However, this image may be associated to the art-historical tradition of self-portraiture and to a theatrical heroine. Sherman s photographic portraiture that guides the viewer to consider the deceptive nature of the image heralds the influence of social media, which quintessentially provokes narcissism. LEYLA GEDZ (1974, Turkey) Gediz s statement on her work: In early 2013, I made an oil painting of Hale Asaf ( ), one of the first Turkish female painters. Apart from its unusual color, the 60 x 50 cm painting remains as faithful as possible to a black and white photograph of Hale Asaf taken in In producing this painting I had no further aim than acknowledging a talented painter who passed away at a young age. However, I later came to realize that what really prompted my interest in Hale Asaf s story were the paintings that went missing following her death. Hale Asaf s untimely death prevented the opening of her solo exhibition, which was to take place a week later, and the 37 paintings she had spent the final years of her life making had disappeared without a trace. Influenced by this irreplaceable loss and the lack of any official record of the paintings existence, I imagined them dispersed across the city. Moving from place to place I hung and documented my portrait of Hale Asaf in 37 different locations in Istanbul. With this exercise, I not only wish to display my interest in Asaf, but also seek to produce a realistic record of the penetration into living spaces of painterly objects once they depart from the artists studio. NECLA RÜZGAR (1972, Turkey) For many decades throughout the 20th century the fundamental task of painting in Turkey was to tell the story of Modernism, to describe the social life, to create memorable events and persons. The narrative aspect of painting ceased to be a central concern after photography and video, both providing instant narration and straightforward narrative, storytelling was dismissed as a popular interest. Since the 1990s, the modernist orthodoxy has declined and a return to Realism with a new post-media criticism has been rejuvenated. Rüzgar s storytelling paintings based on aphorisms and proverbs are one of the most genuine examples of this trend. She follows the tradition but reverses the straightforward message to an intricate one and plays with the perception of the viewer. The viewer can intensely share interest in the fate of the figures that are depicted in her paintings. The small stories that are told in these paintings engage the curiosity of the viewer, because of their weirdness and transgression, because of their political content which for example depict the tragedies caused by patriarchal system or by dogmas. She goes to the bottom of the culture and finds the basic connections between the verbal and the visual, uses proverbs and aphorisms and merges their meaning with the meaning of post-media images. In these paintings we can observe the juxtaposition of traditional and post-modern narrative elements that determine the intuitive thinking of the general public. CANAN ENOL (1970, Turkey) Canan enol s video works of the last decade reveal the traditional narration on socio-cultural identity and position of women in Turkey and evidently in all Islamic countries that have the similar historical background. She utilizes the traditional visual language of miniatures as well as the old photographs and transforms them into an animation, which corresponds to the wordby-word description of the story. The narration corresponds to the disturbing realities in the daily life of the Modern female population in patriarchal societies; she indicates the inconsistencies and tragedies triggered by traditional convictions. Canan s video works advocate that religion, the family and the state disciplines individual s private life. The video-animation Exemplary created, edited and narrated by herself is the distressing story of beautiful Fadike, who obeys her mother to a forced marriage to a man, who seems to be a pedophile, assaulting his own son. She cannot go against it and resigns to her faith. The story is presented as an example to all women

8 JULIAN OPIE (1958, United Kingdom) Opie s works are also known as Opie World for they create a unique world that consists of the most basic elements of contemporary life with figures, compositions and technics that are found in his works. Contrary to its simple appearance, this world consists of elaborate details and the ordinary environment filled with numerous industrial products serving as its background. Opie s works create a paradox since they confront and evaluate altogether the painting and sculpture, genuine and replica, art and design, product and artwork, aesthetical and the daily, ordinary image. He also maintains this paradox contextually by using people he knows in reality as the subject of his works, by conveying gestures of people and scenes from today s daily life and depicting them in a kind of weirdness. Consequently, in his work titled Caterina in the living room, he presents the ordinary image, daily action, gesture of a today s woman figure in such a smooth, aesthetical and at the same time delusive way that he drags the viewer as an art lover and consumer into that paradox. PINAR YOLA²AN (1981, Turkey) In the most well-known series by P nar Yolaçan, Perishable and Maria, which are two series of portraits in similar style but with different message, the artist focuses on and points to female archetypes from different worlds while she explores femininity with an emphasis on its materialistic aspect at the same time. She takes portraits using a variety of unusual and unexpected meat and poultry products to accessorize her models and wants to show what perishes, to exalt the human side of her women. These stunning, powerful portraits feature indigenous women in Brazil wearing the innards of animals crafted into garments. Moreover, the artist does not only examine the female archetypes and indigenousness, but she also questions the taught, accepted sense of beauty and consumption culture through all those well-designed outfits made of flesh and meat. N LBAR GÜRE (1977, Turkey) In her works Güre explores the female identity, the role of women, the relations between women, their homes and society as well as the relations among women themselves and always bases her works on a sociopolitical ground. Her works include collages, videos, performances, photography and objects. Nilbar Güre questions the traditions, identity, as well as cultural and behavioral heritages. Accordingly, as seen in Below Elsewheres Palmtrees photography by Nilbar Güre, her work depicts a performative quality by setting the scenes and creating a story behind the works inspired by traditions, familiar sociocultural symbols and identical details that viewer easily interacts with. In her Unknown Sports drawing series which were followed by a performance to take place in Fatih, Istanbul, she analyses the violence through sports and questions the types of violence such as collective violence, violence by the state, intersexual violence, violence against women by women, domestic violence and the violence of idealised beauty... The artist also summarized the issue by writing a text herself in which she mentioned how the household chores, time and labor spent in kitchen transform into queer, how these chores relate to sports and how the living rooms resemble a box ring. ER N² SEYMEN (1980, Turkey) Graduated from Mimar Sinan University of Fine Arts, Painting Department in 2006 and received his MA from Y ld z Technical University Art and Design Faculty, Erinç Seymen uses various media including drawing, photography, video, sculpture and installation. In Untitled collages, Erinc Seymen manipulates the iconic image of all times famous actress Sophia Loren and bisects the image by showing lips which is one of the sexiest symbols of woman and questions the crown acknowledged as the symbol of confirmed beauty. N L Yalter (1938, Cairo) Nil Yalter, who participated the French counter culture and revolutionary political movement in the late 1960s, pioneered the French feminist art movement of the 1970s, immersing herself in the debate around gender and migrant workers from Turkey. She also experimented in various kinds of media including drawing, photography, video, and performance art. Nil Yalter s way of using traditions and cultural heritage has been far from the consolidation of one s own other, an approach which the non-western artists remarkably tended towards especially in the epoch of post 1980 contemporary art. The series titled Harem including videos and mixed media works point to the transposition of the daily life of two women within the space of the Ottoman Harem. Besides photography, drawings and mixed media works, the video Harem tells 24 hours of two odalisques who lived in the harem. In spite of the exotic envisioning of the harem which belongs to the orientalist gaze, the ethno-sociological methods appropriated by the artist while incorporating the remnants belonging to the social/individualistic memories can also be viewed in this work. The woman viewed in the photography taken in the Harem section of Topkapi Palace is a third-generation granddaughter of a slave who was brought to Harem from Ethiopia. A text including quotes by Lady Mary Wortley Montagu, who lived in Istanbul between and very closely witnessed the life in Harem, accompanies a fictional video in which the body of the artist is viewed for 45 minutes besides 8 pieces of figures and collages

9 ABOUT Collectors: Elgiz Collection The Elgiz family started to collect contemporary art at the late 1980s. Believing on the fact that the best way to support the development of art is to provide visibility for the artist s work they opened their Collection for view on The dual objective of this initiative is to facilitate the globalization of contemporary Turkish art, whilst familiarizing the viewing public with a wealth of important international art. Consisting of works of young and influential both Turkish and International artists, such as Ömer Uluç, Fahrelnissa Zeid, Abdurrahman Öztoprak, Tracey Emin, Jan Fabre, Barbara Kruger, Cindy Sherman, Andy Warhol, Peter Halley, Paul McCarthy, Julian Schnabel and Robert Rauschenberg. The Collection represents a wide range of progressive art in different media; painting, photography, video, sculpture. The taste of the founders ensure that a staggering level of conceptual and stylistic diversity exists throughout the collection, allowing the viewer to enjoy a comprehensive journey through the major contemporary art movements of the last two decades, while promoting the globalization of Turkish art. The regular acquisitions keep the collection growing. The Turkish and international art existing in the collection are integrated and treated with equal affection and respect. With the integration of new works by young artists the Elgiz Collection maintains its dynamism and prevalence. The Elgiz Collection was granted the International Collecting Award by IFEMA Amigos de ARCO Association in year This award was given to Sevda and Can Elgiz for transforming their passion for collecting into a social responsibility project with the mission to provide support for and international visibility to Turkish art. Artworks: Nezaket Ekici, National Anthems, 2005, two channel video installation Sarah Morris, High Heels (purple), 1996, gloss household paint on canvas, 183 x 183 cm Cindy Sherman, Untitled #117, 1983, Colour coupler, 113 x 85 cm Füsun & Faruk Eczac ba Collection Fusun & Faruk Eczac ba s collection has been expanding for over 25 years and focuses on contemporary art by emerging and established contemporary artists from Turkey and abroad. Their collection is situated in their town-house Galata in the historic district of Istanbul. Among their collection are works on paper, photography, video installations, painting, mixed media and sculptures. Artwork: Leyla Gediz, Hale / Halo, 2013, video (MPEG4), duration: 4 56, limited edition number: 1/5 + 1 Tansa Mermerci Collection Tansa Mermerci Eksioglu collection consists of 250 artworks, which is purchased since 2007, collection continues to grow with new additions. Although majority of the collection consists of photography and paintings, it also includes different genres and mediums such as video installations, collage, sculptures and artists books. Primarily, Collection is a reflection of the personal taste and life view of Tansa Mermerci. Artists in the collection are mainly from Turkey, Middle East, Eastern Europe and few African and American from post-1970 generation. Main themes of the collection are religion, impact of technology and perspectives on women. One of the most significant characteristic of the collection which makes it unique is, its experimental and risk taking nature. Tansa Mermerci s patronage approach also include supporting artistic production besides purchasing. Artworks: Nilbar Güre, 1. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 2. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 3. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nilbar Güre, 4. Unknown Sports (Drawings), 2009, collage, 50 x 70 cm Nil Yalter, 1. Harem, 1980, Mixed Media, 78 x 26 cm Nil Yalter, 2. Harem, 1979, black and white video duration: 55 min Nil Yalter, 3. Harem,1980, Mixed Media, 89 x 124 cm Nil Yalter, 4. Harem,1980, Mixed Media, 89 x 124 cm Mustafa Tavilo lu Collection Composed of various eras of Turkish Art, the art collection formed by Mustafa Tavilo lu is an outcome of a 40-year accumulation. The collection having a wide range of works includes Turkish artists as well as the foreign ones. Since Mustafa Tavilo lu attaches importance to contemporary art, he has been tending towards young artists lately. Although the collection is mostly made up of peintures, there are also photographs, sculptures, videos and installations. Artworks: Erinç Seymen, 1.Untitled, 2011, mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Erinç Seymen, 2.Untitled, 2011, mixed media on paper, 24.5 x 23.5 cm Ahmet Merey Collection Starting with the portraits of family members 4 generations ago, portraits by brahim Safi, brahim ²all, Feyhaman Duran are the first pieces of Ahmet Merey Collection. Under the influence of the tradition of family portraits and the art milieu in which he was grown up, Ahmet Merey continued with collecting works of art. His collection consists of more than 600 pieces including works from Classical Turkish Art, the epoch starting from 1960 as well as contemporary art. Besides the primitive family artists and prominent names of Turkish art including brahim ²all, Abdülmecid, Süleyman Seyid and Hüseyin Zekai Pasha, there are also works of artists such as Ayd n Ayayd n, Nedret Sekban, Devrim Erbil, Ne e Erdok in Merey Collection. Furthermore, the collection hosts 250 paintings including the family portraits. Ahmet Merey has added the works of contemporary artists such as Kutlu Ataman, Haluk Akakçe, ükran Moral and P nar Yolaçan to his collection in recent years. Artwork: P nar Yolaçan, Maria, 2007, photography, 105 x 85 cm

10 Öner Kocabeyo lu Collection The artistic adventure of Öner Kocabeyo lu started with a painting by Selim Turan, which he bought at an auction 12 years ago. Afterwards, he mostly seeked after the artists of École de Paris and collected pieces from this epoch. In 2009, in order to share the pieces in his collection with art lovers, he prepared a collection book for Dr. Necmi Sönmez and Hakk Anl, whom he is very fond of and esteems very highly. At the end of 2009, with the aim of managing the collection and sharing newly bought selected artworks by world s artists, especially today s artists, he launched Papko Art Collection on the fourth floor of Ralli Building where Fahrelnissa Zeid opened her first exhibition on the second floor of the same building in Judging from the extent the collection had reached at that time, he felt the necessity to share it with art lovers and this feeling drifted him to the preparations of an exhibition under direction of Ferit Edgü in He has been maintaining his collection following three various paths in recent years. First of all, the selections of works by artists who were born between the years , such as Alev Ebuzziya, Seyhun Topuz, Azade Köker, Canan Tolon, Kemal Önsoy, Bedri Baykam, rfan Önürmen, Ahmet Elhan. Secondly, the young artists who were born after 1960: Kemal Seyhan, Ekrem Yalç nda, Ramazan Bayrako lu,taner Ceylan, Gülay Semercio lu, Haluk Akakçe, Leyla Gediz, Ebru Uygun, Seçkin Pirim, Ansen, Murat Pulat, Ardan Özmeno lu, Burcu Perçin, Ya am a mazer, Erinç Seymen, Bahar Oganer. In the third place, the works by worldly prominent foreign contemporary artists including Fernando Botero, Tony Cragg, Antony Gormley, Julian Schnabel, Peter Halley, Andreas Gursky, Sarah Morris, Peter Kogler, Susan Hefuna, Jannis Kounellis, Karin Kneffel, Wim Delvoye. Artworks: Ardan Özmeno lu, My Soul Never, 2012, white neon light, 42 x 42 x 13 cm Fazl Özcan Collection The art collection of Fazl Özcan started 20 years ago and has been expanding since then. Among his collection there are paintings, sculptures, video installations and drawings by artists from Turkey and abroad. In the collection there are more than 300 pieces including the works of Adnan ²oker, Sabri Berkel, Faruk Cimok, Ömer Uluç, Ferruh Ba a a, Bedri Baykam, Canan enol, Nilbar Güre and Mehmet Ali Uysal. Artworks: Nilbar Güre, Below Elsewheres Palmtrees, 2013, C-print, 120 x 180 cm Necla Rüzgar, Close Up, 2009, mixed media on paper, 65 x 50 cm Canan enol, Exemplary, 2009, video 10 Olgaç Artam Collection Olgaç Artam was raised in a family who was part of an artistic milieu and thus, he was always quite close to art since his childhood. He started his collection collecting Ottoman porcelain figures and Swiss-made glazed objects. His collection mostly consists of masters of Modern Turkish art such as Nejad Melih Devrim, Avni Arba, Burhan Do ançay, Fahrelnissa Zeid, Erol Akyava, Ferruh Ba a a, Adnan ²oker, Komet and Ömer Uluç as well as artists from Turkey such as Canan Tolon, nci Eviner, Ardan Özmeno lu, Ahmet Elhan, Gülay Semercio lu, Mehmet Ali Uysal and editions of works by Anish Kapoor, Roy Lichtenstein, Tom Wesselman, Damien Hirst and Julian Opie. Artwork: Julian Opie, Caterina in the living room, 2009, 3-D-Lenticular, 126 x 100 cm

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΤ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΤ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΤ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Πολιτικές και ρυθµίσεις για την νέα οργάνωση του χρόνου εργασίας» Επιβλέπουσα: Σταµατίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Εισαγωγή στη σημασία των εκθέσων και τον ρόλο του επιμελητή Τι είναι μία έκθεση; Η έκθεση ως πολισμικό φαινόμενο Κοινωνική και πολιτισμική ανάλυση των εκθέσεων Εκθέσεις και οπτική ανθρωπολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα Ζητήματα υποδοχής και πρόσληψης του Franz Kafka στην Ελλάδα Μιχ. Γ. Μπακογιάννης Aspects of Kafka s reception in Modern Greek Literature: The

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΛΑΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα