«...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2

3 «...ανέφερα εγγράφως» Θησαυροί του ΙστοριΚού Αρχείου της ΑρχαιολογιΚής Υπηρεσίας ΑΘΗΝΑ 2008

4 Άποψη της Πύλης Beulé και της Πνύκας, περί το View of the Beulé Gate and the Pnyx, about 1895.

5 Η επιστήµη της αρχαιολογίας, αποκαλύπτοντας, ερευνώντας, µελετώντας και προστατεύοντας τους θησαυρούς του παρελθόντος, έχει αποστολή να συντηρεί την πολύτιµη πολιτιστική µας µνήµη και να αναδεικνύει την ανεκτίµητη ιστορική και καλλιτεχνική µας κληρονοµιά. Για να αντεπεξέλθει στη δύσκολη και λεπτή αποστολή της, η Αρχαιολογία οφείλει να συντηρεί και τη δική της µνήµη, προστατεύοντας κι αξιοποιώντας τα τεκµήρια που οριοθετούν την πορεία των ερευνών της, διασώζουν τη µεθοδολογία της και συνθέτουν το χρονικό των συναρπαστικών επιτευγµάτων της. Η υποχρέωση αυτή - µια υπόθεση αρκετά δύσκολη κατά το παρελθόν - µπορεί σήµερα να εκπληρωθεί ευκολότερα µε την εφαρµογή και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας που διευρύνει τις δυνατότητες διαφύλαξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού µας αποθέµατος, το οποίο καθίσταται πλέον ανθεκτικό στο χρόνο και προσβάσιµο από την κοινωνία. Τα διπλά εγκαίνια του κτιρίου της Διεύθυνσης του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων όσο και της έκθεσης «...ανέφερα εγγράφως...» συνοψίζουν τη µέριµνα της Πολιτείας για την αξιοποίηση των αρχαιολογικών αρχείων και την επιτυχή προσαρµογή της αρχειακής µας πολιτικής στις ευρωπαϊκές δυνατότητες και κατευθύνσεις. Συγχαίρω τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας και είµαι βέβαιος ότι αυτό το πρώτο βήµα, αλλά και όλα όσα θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο µιας νέας σειράς δράσεων µε στόχο την προβολή, την προώθηση και την ανάδειξη των πολιτιστικών µας θησαυρών, θα συµβάλλουν στην καλλιέργεια µιας νέας αντίληψης και µιας νέας πρακτικής για την αξιοποίηση και την ανάδειξη των πολύτιµων πολιτιστικών µας αρχείων. Μιχάλης Λιάπης Υπουργός Πολιτισµού

6 Υδατογραφία επιτύμβιας στήλης των Παγασών από τον Gilleron. Watercolor of a grave stele from Pagasae by Gilleron.

7 Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου που στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, µε την ευκαιρία των οποίων εκδίδεται ο παρών τόµος, σηµατοδοτούν µια νέα εποχή για την έρευνα, τη µελέτη και την ανάδειξη των ιστορικών τεκµηρίων της αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Η αρχειακή πολιτική στη χώρα µας θεσµοθετήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Νόµος 1946 του 1991 αναδιοργάνωσε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, καθόρισε τη διάκριση των τύπων των αρχείων και των αρχειακών φορέων και καθόρισε όρους πρόσβασης σε αυτά. Με το Άρθρο 39 θεσπίσθηκαν «Ειδικά Ιστορικά Αρχεία», για την αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη και διάθεση των εγγράφων που κατέχουν στους ερευνητές. Ο Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού, δηµιούργησε στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων το Τµήµα Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, «αρµόδιο για την τήρηση του αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από συστάσεώς της µέχρι σήµερα, την τακτοποίηση των φακέλων και τη σύνταξη γενικού ευρετηρίου, τη µέριµνα για την εκκαθάριση, µικροφωτογράφηση και παροχή αντιγράφων του Αρχείου, καθώς επίσης και για τη λήψη κάθε πρόσφορου µέσου για τη συντήρηση των διατηρητέων εγγράφων και την εν γένει επιστηµονική εκµετάλλευση του Αρχείου». Από το 1999, η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείου επιχειρεί να συγκεντρώσει το σύνολο του αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το οποίο υπήρξε διασκορπισµένο σε διάφορες υπηρεσιακές µονάδες, εφόσον κατά καιρούς η Υπηρεσία υπαγόταν σε διάφορα Υπουργεία, αλλά και οι ίδιες οι Διευθύνσεις και τα Τµήµατά της αυξοµειώθηκαν ή άλλαξαν ονοµασίες. Αυτή η κατάσταση προκάλεσε τόσο την έλλειψη σαφούς χρονολογικής διάκρισης του αρχειακού υλικού σε ιστορικό και ανενεργό, µε αποτέλεσµα τη χρονολογική επικάλυψη του ενός τµήµατος από το άλλο, όσο και τη διαφορετική κάθε φορά και ανάλογη µε την εκάστοτε ένταξη της Υπηρεσίας αρχική ταξινόµηση του - άλλοτε θεµατική και άλλοτε χωρική. Ο συνολικός όγκος του αρχείου που έχει συγκεντρώσει η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και πρόσφατα µεταφέρθηκε στο νέο κτίριο της οδού Ψαροµηλίγγου, όπου στεγάζεται σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, ανέρχεται σε περισσότερα από 1500 κιβώτια αρχειακού υλικού. Οι τρόποι εισαγωγής και καταγραφής είναι διαφορετικοί κατά περίπτωση, µε βασικό γνώµονα την εξασφάλιση πληροφοριών για το δηµιουργό του αρχείου, τη θεµατική ταξινόµηση των φακέλων, το περιεχόµενο, τη χρονολογία, τη µορφή και τον όγκο του υλικού. Το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας χρονολογείται από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα µνηµεία της Ελλάδας, καθώς και τη διοικητική εξέλιξη και την ιστορία της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνει έγγραφα, σχέδια εγγράφων, τηλεγραφήµατα, ηµερολόγια ανασκαφών, βιβλία πρωτοκόλλων, σχέδια και χάρτες, φωτογραφίες, εφηµερίδες, αλλά και ορισµένα τεκµήρια άλλης µορφής, όπως αποµιµήµατα και προσωπικά αντικείµενα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μέτρο 1.3) προσέφερε τη δυνατότητα ψηφιοποίησης τµήµατος του πολύτιµου αυτού αρχείου. Σηµειώνεται ότι το αρχειακό υλικό δεν αποτελεί µόνον σηµαντικότατη πηγή άγνωστων πληροφοριών σχετικά µε τα µνηµεία και τους χώρους της Ελλάδας, αλλά τα ίδια τα τεκµήρια αποτελούν πολύτιµα µνηµεία. Η ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου αναδεικνύει το εθνικής σηµασίας αυτό πολιτιστικό απόθεµα και το καθιστά προσιτό στην ελληνική και διεθνή επιστηµονική κοινότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη διάσωση και διατήρηση των ευαίσθητων τεκµηρίων. Το έργο εκτελέστηκε από οµάδα τεκµηρίωσης και ψηφιοποίησης, από το ήδη υπάρχον επιστηµονικό προσωπικό της Διεύθυνσης, καθώς και από εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο προσελήφθη ειδικά για το έργο - όλοι αρχαιολόγοι. Η οµάδα είχε εργασιακή και/ή ερευνητική εµπειρία σε αρχειακά σύνολα, παράλληλα µε την εξειδίκευσή της σε εφαρµογές ψηφιακής τεκµηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχειακών συνόλων. Κατά τη φάση αυτή των εργασιών σαρώθηκαν έγγραφα και φωτογραφήθηκαν µεγάλοι χάρτες και τρισδιάστατα τεκµήρια. Τα αρχεία συνδέθηκαν στη Βάση Δεδοµένων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σχεδιασµένη ειδικά για την καταγραφή και τεκµηρίωση του Αρχείου, η οποία ακολουθεί το γενικό διεθνές πρότυπο αρχειακής καταγραφής. Η στρατηγική επιλογής των προς ψηφιοποίηση τεκµηρίων ακολούθησε πολλαπλά κριτήρια, µε βασικό µέληµα τη διάσωση και συντήρησή τους, ειδικά των παλαιότερων και πιο ευαίσθητων από αυτά. Στόχος ήταν τα ψηφιακά αρχεία να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα των πρωτοτύπων, ελαχιστοποιώντας την αναπόφευκτη φθορά. Παράλληλοι, αλλά πρωτεύοντες στόχοι ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης του επιστηµονικού και του ευρύτερου κοινού στο αρχειακό υλικό, αλλά και η ανάδειξη του πλούτου του αρχείου. Οι δυνατότητες αποµακρυσµένης πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, αλλά και παρουσίασης του υλικού αυτού µε εικονικές εκθέσεις που παρέχονται από το διαδίκτυο, συνέβαλαν στην τελική επιλογή των τεκµηρίων. Το σύνολο του υλικού που τεκµηριώθηκε και ψηφιοποιήθηκε µέχρι σήµερα είναι περίπου τεκµήρια - κυρίως του 19ου και των αρχών του 20ού, και πολύ λιγότερα µεταγενέστερα. Επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί συνολικά το εύρος και η ποικιλοµορφία του αρχειακού υλικού. Η µεταστέγαση του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο ειδικά διαµορφωµένο κτήριο της οδού Ψαροµηλίγγου 22, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισµένο µε ειδικές αίθουσες ελεγχόµενου κλιµατισµού για τη φύλαξη του αρχείου, ειδικές αρχειοθήκες υψηλών προδιαγραφών, εργαστήρια συντήρησης και χώρους µελέτης, µετά από µια µεταβατική περίοδο αναταξινόµησης και τακτοποίησης του υλικού στις αρχειοθήκες, θα προσφέρει πλέον ευκαιρία άνετης πρόσβασης στο ερευνητικό κοινό. Η έκθεση που ετοιµάστηκε µε την ευκαιρία των εγκαινίων, την οποία συνοδεύει ο παρών τόµος, δίνει στο ενδιαφερόµενο ευρύ κοινό ουσιαστική ευκαιρία γνωρι Για την ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας εργάστηκαν, για µικρότερα ή µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, οι Δρ. Αλεξάνδρα Αλεξανδρή, Μαρία Αντωνίου, Γιάννης Βάσιλας, Φραγκούλα Γεώρµα, Δρ. Ιωάννα Δηµοπούλου, Έλενα Μαραγκουδάκη, Κατερίνα Μπίχτα, Νίνα Νικολακέα, Βασίλης Οικονόµου, Δρ. Έρη Παπαθεοδώρου, Αρχοντούλα Παπουλάκου, Σοφία Τσίρλη, Δηµήτρης Χαραλαµπίδης, Αφροδίτη Χατζόγλου και Πελαγία Χουρδάκη.

8 Με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου κτιρίου, οργανώθηκε έκθεση σηµαντικών τεκµηρίων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, µε σκοπό τη γνωστοποίηση προς τους µελετητές και το ευρύ κοινό της ύπαρξης και ιδιαίτερα της σηµασίας του. Η έκθεση αποτελεί, εξάλλου, το πρώτο βήµα για σειρά άλλων δράσεων, τις οποίες η Διεύθυνση έχει ήδη οργανώσει, ή σχεδιάσει για το άµεσο µέλλον, όπως το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και το οπτικοακουστικό έκθεµα που τη συνοδεύουν, αλλά και η σειρά ενηµερωτικών διαλέξεων που πρόκειται να ξεκινήσουν το O τόµος αυτός δεν αποτελεί πλήρη δηµοσίευση των εγγράφων που περιλαµβάνει, αλλά φιλοδοξεί οπωσδήποτε να είναι ουσιαστικότερος από ένα συνήθη κατάλογο έκθεσης, ο οποίος αναγκαστικά θα είχε ευκαιριακό χαρακτήρα και περιορισµένη εµβέλεια. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε αντί της απλής παρουσίασης των τεκµηρίων µε τις αντίστοιχες λεζάντες, να φωτισθούν εννέα διαφορετικά θέµατα, κρίσιµης σηµασίας όλα για την ιστορία της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Εννέα από τους αρχαιολόγους της Διεύθυνσης πραγµατοποίησαν τη σχετική έρευνα και συνέγραψαν τα κεφάλαια του τόµου, βασισµένα πάνω στα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου, ως εξής κατά σειρά παρουσίασης: Δ. Χαραλαµπίδης, «Θεσµοθέτηση και Ίδρυση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας» Ε. Παπαθεοδώρου, «Σύµβαση Ελλάδας και Γερµανίας για την ανασκαφή στην αρχαία Άλτη της Ολυµπίας» Κ. Μπίχτα, «Το επίπονο έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά τον 19ο αιώνα και η καταγραφή των αρχαιοτήτων» Φ. Γεώρµα, «Ενάλια Αρχαιολογία» Μ. Αντωνίου, «Αρχαιολογικές Συλλογές και Μουσεία του Ελληνικού κράτους κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα» Α. Αλεξανδρή, «Το πρώτο Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο» Γ. Βάσιλας, « : η Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά την επέκταση του Ελληνικού κράτους» Ν. Νικολακέα, «Η προστασία των Αρχαιοτήτων κατά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο» και Ι. Δηµοπούλου, «Φώτης Κόντογλου, Θεοτόκος Πλατυτέρα, 1945». Όλους τους παραπάνω ευχαριστώ θερµότατα για τη σοβαρή και υπεύθυνη εργασία τους στην ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του Αρχείου, καθώς και για τα κείµενα του παρόντος τόµου και την επιλογή των τεκµηρίων. Για το γεγονός ότι το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αποκτά σήµερα τη στέγη που του αρµόζει, εκφράζω την ευγνωµοσύνη της Διεύθυνσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και ιδιαίτερα τον Υπουργό κ. Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος µας τίµησε εγκαινιάζοντας το κτίριο. Για την άρτια παρουσίαση του βιβλίου, την οργάνωση της Έκθεσης, καθώς και το συνολικό έργο προβολής της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, ευχαριστώ από καρδιάς την Εταιρεία Logos Associates και ιδιαίτερα τη συνάδελφο Δρ. Αγγελική Κοσµοπούλου και όλους τους συνεργάτες της: τη Στέλλα Βάσου, τη µουσειολόγο Αλεξάνδρα Νικηφορίδου, το Νίκο Μαυροειδή, τη γραφίστρια Ειρήνη Καπετανάκη και την Κατερίνα Νικολοπούλου. Εργάστηκαν όλοι, σε άριστη συνεργασία µε το προσωπικό της Διεύθυνσης, υπό εξαιρετικά δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, συµµεριζόµενοι απόλυτα το όραµά µας για τη γνωστοποίηση και την ανάδειξη του έργου µας. Δρ. Μεταξία Τσιποπούλου Διευθύντρια, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

9 Διάγραμμα της πλακοστρώσεως του αναπαυτηρίου της κυρίας κλίμακος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 19 Ιουνίου Sketch of the pavement of the main staircase at the National Archaeological Museum, June 19, 1885.

10 Τεύχος του Εθνικού Τυπογραφείου με τον πρώτο Αρχαιολογικό Νόμο, Copy of the first Archaeological Law, 1899.

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΛΤΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 19 ΤΟ ΕΠΙΠΟΝΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19 Ο ΑΙΩΝΑ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 22 ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19 Ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20 ΟΥ ΑΙ. 38 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 50 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 56 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 64

12 Εικ. 1.1 : Απόφαση του βασιλιά Όθωνα στις με την οποία ο Πιττάκης προβιβάζεται σε Γενικό Έφορο Αρχαιοτήτων. Pic. 1.1 : King Otto s decision dated December 31, 1848, according to which Pittakis is promoted to General Ephor of Antiquities.

13 1. 13 Δηµήτρης Χαραλαµπίδης ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αι., η ελληνική επικράτεια γνώρισε ληστρικές συµπεριφορές ευγενών της δυτικής Ευρώπης, οι οποίοι, υπό το πάθος της συλλογής αρχαιοτήτων, λεηλάτησαν την ελληνική ύπαιθρο, µε ή χωρίς το προκάλυµµα των επιστηµονικών ερευνών. Μέχρι τις αρχές του 20ού αι., πολλά µουσεία της Δυτικής Ευρώπης απέκτησαν εκθέµατα της ελληνικής αρχαιότητας. Οι Έλληνες αντέδρασαν από την πρώτη στιγµή της σύστασης του νέου κράτους στην απογύµνωση της χώρας από την προγονική τους κληρονοµιά. Πρώτος ο Κοραής, µε υπόµνηµά του προς το Οικουµενικό Πατριαρχείο και την Ιερά Σύνοδο, έδωσε τις γενικές αρχές, καθόρισε τα απαραίτητα µέτρα για να αποφευχθεί η διαρπαγή χειρογράφων και αρχαιοτήτων και έθεσε το πλαίσιο της καταγραφής τους σε λεπτοµερείς καταλόγους. Ο Κοραής στις παρατηρήσεις του εξηγούσε ότι στους καταλόγους έπρεπε να σηµειώνεται µε ακρίβεια ο τόπος προέλευσης του αρχαίου, µε απώτερο στόχο να επεξηγηθούν λεπτοµέρειες της διάρκειας και της χρήσης του. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα, εκδόθηκαν αρκετές διοικητικές και νοµοθετικές πράξεις, οι οποίες στόχευαν στην προστασία των αρχαιοτήτων. Πρώτη γνωστή ενέργεια των επαναστατηµένων Ελλήνων ήταν ο καθορισµός από τη Γερουσία της Ανατολικής Ελλάδας, το 1822, ότι µεταξύ των καθηκόντων του Εφόρου της Πολιτικής συγκαταλεγόταν η φροντίδα για τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων. Τον επόµενο χρόνο, στις 27 Αυγούστου 1823, ο Κοραής απηύθυνε µακροσκελή επιστολή προς το Συνέδριο των Αντιπροσώπων (τη Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους), σχετικά µε την τύχη των αρχαιοτήτων. Η Φιλόµουσος Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1813 στην Αθήνα, κατέβαλλε προσπάθειες για την προστασία των αρχαιοτήτων και την ίδρυση Μουσείου στο Ερέχθειο. Στις 10 Φεβρουαρίου 1825, ο Υπουργός Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας) εξέδωσε διάταγµα µε το οποίο όριζε την περισυλλογή των αρχαιοτήτων και τη φύλαξή τους στα σχολεία. Στις 22 Φεβρουαρίου 1826, διάταγµα της προσωρινής Διοίκησης προέβλεπε µέτρα για την εξασφάλιση των µνηµείων της Αθήνας, ενώ τον Μάρτιο του 1827, το καταστατικό του νέου Ελληνικού Κράτους όριζε ότι: «ο Διοικητής χρεωστεί να φροντίζει να µην πωλώνται ή να µη µεταφέρονται εκτός της Επικρατείας αι Αρχαιότηται». Αυτό επικυρώθηκε από τη Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας και περιλαµβάνεται στο ΙΗ άρθρο του Πολιτεύµατος που ψηφίστηκε. Η άποψη του Καποδίστρια για τη Φιλόµουσο Εταιρεία ήταν ότι η επιρροή των Άγγλων σε αυτήν ήταν ιδιαίτερα µεγάλη και ότι η µέριµνα για τις αρχαιότητες δεν ήταν ο πραγµατικός σκοπός της. Ξένοι, µέλη της Φιλοµούσου Εταιρείας, ήταν πρόσωπα διάσηµα για τις αρπαγές αρχαίων από την Ελλάδα, όπως ο Cockerell µε την οµάδα του, καθώς και ο Γεώργιος Χριστιανός Gropius, ιδρυτικό µέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Σύµφωνα µε στοιχεία που προέκυψαν από νεώτερες έρευνες, ορισµένοι Έλληνες, µέλη της Φιλοµούσου Εταιρείας, πραγµατοποίησαν ανασκαφές για λογαριασµό ξένων συλλεκτών. Στις 21 Φεβρουαρίου 1826 εκδόθηκε η υπ αρ απόφαση του Εκτελεστικού, µε την οποία διέταξε «την εξασφάλιση και περιποίηση των Αρχαιοτήτων των Αθηνών». Η απόφαση αυτή, όπως και η συναφής υπ αρ της 15/3/1826 διαταγή της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος εκδόθηκαν έπειτα από αναφορά της Φιλοµούσου Εταιρείας, την οποία προσυπέγραψε, µεταξύ άλλων, ο Gropius. Το 1827, η Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας θέσπισε, την απαγόρευση πώλησης και µεταφοράς αρχαιοτήτων εκτός της επικράτειας. Λίγους µήνες µετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας εξέδωσε, στις 12 Μαΐου 1828, την υπ. αρ διαταγή «προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος Εκτάκτους Επιτρόπους», µε την οποία επίσης απαγόρευε την εξαγωγή αρχαιοτήτων από την Ελληνική Επικράτεια και όριζε αυτές να παραχωρούνται κατά προτίµηση στην Κυβέρνηση - στοιχεία που αποτελούν βασικές διατάξεις όλων των αρχαιολογικών νόµων έκτοτε. Τον επόµενο χρόνο, το 1829, η Δ Εθνοσυνέλευση επικύρωσε το Άρθρο ΙΗ του ψηφίσµατος της Συνέλευσης της Τροιζήνας. Η πρώτη Αρχαιολογική Υπηρεσία οφείλει τη σύστασή της στον Καποδίστρια, ο οποίος τον Οκτώβριο του 1829 διόρισε Διευθυντή και Έφορο του Εθνικού Μουσείου στην Αίγινα τον Κερκυραίο λόγιο Ανδρέα Μουστοξύδη. Από τα πρώτα έργα του Μουστοξύδη ήταν η σύνταξη και δηµοσίευση της Εγκυκλίου υπ αρ. 953 της 23/6/1830, µε βασικές αρχές για την προστασία των αρχαίων, καθώς και η σύνταξη σχεδίου ψηφίσµατος περί των αρχαίων, δηλαδή σχεδίου Αρχαιολογικού Νόµου. Η δολοφονία του Καποδίστρια, στις 27 Σεπτεµβρίου 1831, ανέστειλε προσωρινά τις προσπάθειες για νοµική προστασία των αρχαιοτήτων. Ο Μουστοξύδης

14 Εικ. 1.2: Απόφαση του βασιλιά Όθωνα της 2/ , με την οποία ο Πιττάκης διορίζεται Έφορος του Κεντρικού Μουσείου. Pic. 1.2: King Otto s decision dated October 14, 1834, according to which Pittakis is appointed Curator of the Central Museum. Εικ. 1.3: Απόφαση του Βασιλιά Γεωργίου του Α της , με την οποία διορίζεται ο Ευστρατιάδης ως Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων. Pic. 1.3: King Georgios I s decision dated February 2, 1864, according to which Eustratiadis is appointed General Ephor of Antiquities. Εικ. 1.4: Απόφαση του Βασιλιά Γεωργίου του Α της , με την οποία διορίζεται ο Σταματάκης ως Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων. Pic. 1.4: King Georgios I s decision dated September 7, 1884 according to which Stamatakis is appointed General Ephor of Antiquities. Εικ. 1.5: Σχέδιο νόμου «Περί συντηρήσεως και υποστηρίξεως των αρχαίων μνημείων». Pic. 1.5: Bill About the preservation and support of the ancient monuments.

15 I. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 παραιτήθηκε και έφυγε από την Αίγινα εν µέσω περιπετειών οφειλόµενων σε πολιτικούς αντιπάλους του. Δύο µήνες µετά την παραίτηση του Μουστοξύδη, επί υπουργείας Ιακώβου Ρίζου Νερουλού, καθήκοντα επιστάτη του Μουσείου Αίγινας ανέλαβε ο Ιατρίδης, χωρίς να έχει µέχρι τότε σχέση µε τον αρχαίο κόσµο. Τον Ιατρίδη είχε γνωρίσει στην Αίγινα ως επιστάτη ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, ένα από τα ιδρυτικά µέλη της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το 1832, µε διάταγµα των Κουντουριώτη και Κωλέττη, ο Κυριάκος Πιττάκης διορίστηκε «Επιστάτης των εν Αθήναις Αρχαιοτήτων», µε δικαιοδοσία στην Αττική και την Εύβοια. Με την εκλογή του Όθωνα ως Βασιλιά της Ελλάδας το 1832, άρχισε µια νέα περίοδος για τις αρχαιότητες. Το 1833 ιδρύθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Κράτους, µε το Β.Δ. «Περί του σχηµατισµού και της αρµοδιότητος της επί των Εκκλησιαστικών και της Δηµόσιας Εκπαιδεύσεως Γραµµατείας της Επικρατείας», το οποίο όρισε ότι στις αρµοδιότητές της ανήκουν η προπαρασκευή για ανασκαφή και ανακάλυψη των χαµένων αριστουργηµάτων των τεχνών, η φροντίδα για τη διαφύλαξη των υπαρχόντων και η µέριµνα για τη µη εξαγωγή τους από τα σύνορα του Κράτους. Η γενική αυτή διατύπωση δεν προέβλεπε κυρώσεις για τους παραβάτες. Το κράτος ακόµα δεν είχε ξεκαθαρίσει το βασικό θέµα της κυριότητας των αρχαίων. Προϊστάµενος ορίστηκε ο Γερµανός αρχιτέκτονας Adolf Weissenburg ( ), αρµόδιος «διά την διατήρησιν αλλά και την ανεύρεσιν και συλλογήν των αρχαιολογικών θησαυρών του Βασιλείου» (Conservator), µε υφισταµένους (Unterconservatoren) τον Κυριάκο Πιττάκη για τη Στερεά Ελλάδα, τον Ιωάννη Κοκκώνη για τα νησιά του Αιγαίου και τον Ludwig Ross για την Πελοπόννησο. Τα πρόσωπα που στελέχωσαν αρχικά την Υπηρεσία, µαζί µε τον Αθανάσιο Ιατρίδη, Σχεδιαστή Αρχαιοτήτων, υπεδείχθησαν από τον Υπουργό Παιδείας Σπυρίδωνα Τρικούπη. Μετά τον Weissenburg και τον Ross, πρώτος Έλληνας Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων διορίστηκε ο Κυριάκος Πιττάκης, µε απόφαση του Όθωνα στις 31 Δεκεµβρίου 1848, ο οποίος ήταν ήδη από τον Οκτώβριο του 1836 Έφορος του Κεντρικού Μουσείου εκπληρώνοντας, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται σε επιστολή του προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως, χρέη Γενικού Εφόρου «αυτοπροαιρέτως». Τον Πιττάκη διαδέχτηκαν ως Γενικοί Έφοροι µέχρι το τέλος του αιώνα οι Ευστρατιάδης (1864) και Σταµατάκης (1884) Η δηµιουργία Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε τη σηµερινή έννοια συνέπεσε µε τη µεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα και οφείλεται στο Νόµο του 1834 «Περί των επιστηµονικών και τεχνολογικών συλλογών, περί ανακαλύψεως και διατηρήσεως των αρχαιοτήτων και της χρήσεως αυτών» - δηµιούργηµα του Αντιβασιλέα G. Maurer µε βάση τη νοµοθεσία του παπικού κράτους για τις αρχαιότητες της Ρώµης. Σηµαντικό στοιχείο του νέου Νόµου είναι ο καθορισµός των εντός της επικράτειας αρχαιοτήτων, ως εθνικού κτήµατος. Παράλληλα αναγνωρίστηκαν και οι ιδιωτικές συλλογές, ενώ οι αρχαιότητες σε ιδιωτικές εκτάσεις ανήκαν κατά το ήµισυ στο κράτος. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε, εξάλλου, το διάταγµα για τη διάσωση των Βυζαντινών αρχαιοτήτων της Αθήνας, σε µια εποχή όπου το κύριο βάρος δινόταν γενικά στα έργα της κλασικής αρχαιότητας. Ο διορισµός του L. Ross ως Προϊσταµένου της Υπηρεσίας οδήγησε σε έντονη δραστηριότητα σχετικά µε τις αρχαιότητες, αν και η αρχαιοκαπηλία δεν περιορίστηκε. Το Θησείο ορίστηκε ως Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο και άρχισαν ανασκαφές στην Ακρόπολη από τους Ross, Schaubert, Hansen, Laurent και Πιττάκη. Πάνω στον ιερό βράχο υπήρχαν κατοικίες, πολλά από τα µνηµεία δεν ήταν ορατά, ενώ άλλα, όπως ο Ναός της Αθηνάς Νίκης, δεν ήταν παρά διάσπαρτα µέλη. Το 1835 ο χώρος περιήλθε στη δικαιοδοσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αφού αποµακρύνθηκε η βαυαρική φρουρά, µε ενέργειες του Klenze και του Ross, και ξεκίνησε η αναστήλωση του Ναού της Αθηνάς Νίκης. Παράλληλα, ο Πιττάκης καθάρισε την Ακρόπολη από τους αργούς λίθους της εκεί συνοικίας, οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για το ανάκτορο του Όθωνα. Τη φύλαξη του βράχου ανέλαβαν απόµαχοι, ενώ συγχρόνως καθορίστηκε είσοδος επί πληρωµή για τους ξένους. Στην προσπάθεια να αποκτήσει η υπηρεσία ένα νέο νοµικό όργανο για την προστασία των αρχαίων, έλαβε χώρα έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα µε την κατάθεση πολλών σχεδίων νόµου υπό την καθοδήγηση του τότε Γενικού Εφόρου Aρχαιοτήτων Π. Καββαδία, η οποία κατέληξε στο νόµο ΒΧΜΣΤ (2646) του 1899, επί Υπουργού Παιδείας Αθ. Ευταξία. Η µελέτη αυτού του νόµου παράλληλα µε τον ΚΝ. 5351/1932 Περί Αρχαιοτήτων, ο οποίος ίσχυε ως το 2002, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι πολλά άρθρα του παλαιότερου πέρασαν αυτούσια στο νεώτερο, ιδιαίτερα τα 1 και 3, που όριζαν αφενός την έννοια του αρχαίου και αφετέρου ότι η κυριότητα των αρχαιοτήτων ανήκει στο

16 Εικ. 1.6: Τεύχος του «Περί Αρχαιοτήτων Νόμου (ΒΧΜς)», με τα κανονιστικά διατάγματα προς εκτέλεσή του. Pic. 1.6: Issue of the Law about Antiquities (BXMς), including the regulative decrees for its exercise. Εικ. 1.7: Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του νόμου ΓΩΚΖ «Περί διδακτηρίων εν γένει και οργανώσεως της σχετικής υπηρεσίας». Εικ. 1.7: The Govern

17 I. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 17 Κράτος. Ακολούθησε η έκδοση ποικίλων κανονιστικών Βασιλικών Διαταγµάτων, «Περί δηλώσεως εισαγωγής και εξαγωγής αρχαίων», «Περί πωλήσεως και εµπορίας αρχαίων εντός του Κράτους», «Περί πωλήσεως και εξαγωγής αποµιµηµάτων αρχαίων και αντιτύπων», «Περί εκτελέσεως ανασκαφών», «Περί καταγραφής των εν τη κατοχή του Δηµοσίου αρχαίων και περί της εις τους ιδιοκτήτας και ευρετάς παρεχοµένης επί τούτοις αποζηµιώσεως και αµοιβής», καθώς και «Περί Αρχαιολογικής Επιτροπής και περί Κανονισµού της υπηρεσίας αυτής». Η Επιτροπή αυτή αποτελούσε την πρώτη µορφή του Αρχαιολογικού Συµβουλίου, οργάνου το οποίο απέκτησε µεγάλο κύρος. H επανάσταση στο Γουδί, η πολιτική αναταραχή και τα πολεµικά γεγονότα που ακολούθησαν (Βαλκανικοί, Α Παγκόσµιος Πόλεµος, Μικρασιατική Εκστρατεία) επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Το 1911 δηµοσιεύθηκαν οι Νόµοι ΓΨΛ (3730) «της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Κράτους» και ΓΩΚΖ (3827), όπου για πρώτη φορά εµφανίστηκε η Διεύθυνση Αναστήλωσης, µε τον τίτλο «Αρχιτεκτονικόν Γραφείον Σχολικών The article examines the archaeological legislation and the foundation of the Greek Archaeological Service from the newly-formed Greek State to World War II. In the pre-revolutionary years, educated people saved antiquities and prevented their transfer to Western European countries. Korais was the first to introduce the issue of preservation of Κτηρίων και Συντηρήσεως Αρχαίων Μνηµείων και Αρχαιολογικών Μουσείων». Ακολούθησαν, το 1914, οι Νόµοι 401 «Περί ιδρύσεως Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» και 491 «Περί πωλήσεως αχρήστων αρχαίων», καθώς και το σηµαντικότατο Βασιλικό Διάταγµα «Περί της εκδόσεως Αρχαιολογικού Δελτίου». Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγµατος του 1927 «Περί του τρόπου εκτελέσεως αρχαιολογικών ανασκαφών» συµπλήρωσε το υπάρχον νοµοθετικό κενό σε θέµατα επιστηµονικής οργάνωσης. Λίγο αργότερα, επί Προεδρίας της Δηµοκρατίας Α. Ζαΐµη, ο Κωδικοποιηµένος Νόµος 5351/1932, «Περί Αρχαιοτήτων» όρισε αναλυτικότερα τα καθήκοντα των ανασκαφέων και καθόρισε τις υποχρεώσεις των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών και τις αρµοδιότητες των Ελλήνων εποπτών τους. Ο νέος αυτός νόµος διατήρησε τη βασική διάταξη της κυριότητας των αρχαίων από το κράτος, αλλά περιείχε αρκετές αντιφάσεις, οι οποίες φαίνεται ότι προκλήθηκαν λόγω παρεµβάσεων ορισµένων συλλεκτών στην τότε Κυβέρνηση. Οι βασικές διατάξεις του 1899 παρέµειναν. Ωστόσο, η αναγκαστική απόκτηση δηλουµένων αρχαίων από το Κράτος κατόπιν antiquities. The Greeks attempted to save antiquities from destruction during the Revolution of However, it was Ioannis Kapodistrias, Greece s first Governor, who prohibited illicit traffic of antiquities and founded the first National Archaeological Museum in Aegina. King Otto founded later the first Greek Archaeological Service which operated with a limited number of staff member. The first pertinent legislation αποζηµιώσεως επιτρεπόταν µόνο σε περίπτωση δήλωσης από εµπόρους αρχαιοτήτων. Το 1950, µε το Νόµο 1469, τέθηκαν υπό κρατική προστασία τα µεταγενέστερα του 1830 κινητά και ακίνητα πολιτιστικά αγαθά, χαρακτηρισµένα µε υπουργικές αποφάσεις ως µνηµεία και έργα τέχνης «χρήζοντα ειδικής κρατικής προστασίας». Το 1975, το Σύνταγµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας όρισε (Άρθρο 18, παρ. 1) ότι για τους αρχαιολογικούς χώρους, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και τα µνηµεία ισχύουν ειδικοί όροι ιδιοκτησίας και διάθεσης, ενώ δια Νόµου καθορίστηκαν ο τρόπος και το είδος της αποζηµίωσης σε πολίτες για τους περιορισµούς που η προστασία αυτή συνεπάγεται (Άρθρο 24, παρ. 6). Το 2002, ο Νόµος του 1932 αντικαταστάθηκε από το Νόµο 3028 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς», ο οποίος ισχύει σήµερα. Στο σύνολό του αποτελεί συγκέντρωση κανονιστικών ρυθµίσεων, ενώ επανέφερε τη διάταξη της αναγκαστικής απόκτησης από το κράτος των αξιόλογων δηλουµένων αρχαίων. of 1834 clearly states that antiquities belong to the Greek State. According to Law 2646/1899, all antiquities belong to the Greek State. Law 5351/1932 On antiquities defines Greek archaeological legislation, as it includes regulations for the protection of antiquities which are valid up to the present.

18 Εικ. 2.1: Βασιλικό Διάταγμα έγκρισης της δωρεάς του Ανδ. Συγγρού προς οικοδόμηση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας. Pic. 2.1: Royal Decree approving the donation by Andreas Syngros for the construction of the Archaeological Museum of Olympia. Εικ.2.2: Προσχέδιο των Γάλλων για τη διεξαγωγή ανασκαφής στους Δελφούς. Pic. 2.2: French draft plan for excavations at Delphi.

19 Έρη Παπαθεοδώρου Σύµβαση ΜΕΤΑΞΥ Ελλάδας ΚΑΙ ΓερµαΝίας για την ανασκαφή τησ αρχαίασ Ολυµπίας Η επιθυµία της Γερµανίας για διερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου της Ολυµπίας εκφράστηκε µέσω του Διαδόχου της Πρωσίας στον Βασιλιά Γεώργιο A ήδη από το Ωστόσο, η επίσηµη πρόταση της αυτοκρατορικής κυβέρνησης της Γερµανίας για τη διεξαγωγή ανασκαφών από κοινού µε την Ελλάδα, τόσο στην περιοχή της Ολυµπίας, όσο και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, γνωστοποιήθηκε στο Βασίλειο της Ελλάδας µόλις στις 18 Μαΐου του Την 1η Αυγούστου, το Υπουργείο των Εξωτερικών διαβίβασε στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως, µε εµπιστευτική επιστολή, τη διακοίνωση του Πρέσβη της Γερµανίας, µε επισυναπτόµενη σύνοψη των ουσιωδών άρθρων, τα οποία η Αυτοκρατορική Κυβέρνηση πρότεινε ως βάση της σύµβασης. Το σχέδιο στάλθηκε στην Αρχαιολογική Εταιρεία, η οποία εκλήθη να λάβει γνώση του περιεχοµένου του και να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις της. Στις 30 Αυγούστου 1873, το Υπουργείο των Εξωτερικών έλαβε το τελικό κείµενο, του οποίου οι τροποποιήσεις από το αρχικό σχέδιο των Γερµανών εστιάζονταν στο 1ο Άρθρο, όπου οριοθέτησε τη διεξαγωγή ανασκαφής στην αρχαία Άλτη της Ολυµπίας στο 3ο άρθρο όπου εγείρεται το θέµα των αποζηµιώσεων και απαλλοτριώσεων στο 6ο άρθρο, το οποίο αναφερόταν στην παραχώρηση The Greek Foreign Ministry was informed of Germany s desire to carry out excavations in Olympia and other regions in the Greek State together with Greece through a letter with an attached summary of the main articles, which were proposed as the bases of the agreement. The modifications made by the Greek State were focused on four articles. Article no. 1 clarifies that excavations will be carried out solely in ancient Olympia. Article no. 3 is concerned with the issue of compensation and expropriation. Article no. 6 declares that ancient αρχαίων αντικειµένων στη Γερµανία σύµφωνα µε το Άρθρο 77 του Νόµου περί Αρχαιοτήτων καθώς και στο 7ο Άρθρο, σύµφωνα µε το οποίο η Γερµανία διατηρούσε το αποκλειστικό δικαίωµα να λαµβάνει εκµαγεία και αποτυπώµατα των ανακαλυφθέντων ευρηµάτων για δύο χρόνια από την έναρξη της ανασκαφής. Οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονταν µέχρι και τον Μάρτιο του Η σύµβαση, η οποία τελικά περιέλαβε έντεκα άρθρα, υπογράφηκε στις 13 Απριλίου 1874 στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και ψηφίστηκε από τη Βουλή ως Νόµος του Κράτους στις 5 Απριλίου Η ανασκαφή ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του ιδίου έτους από το Ναό του Διός. Τον Φεβρουάριο του 1881, µετά το πέρας των ανασκαφών, η Γερµανική Κυβέρνηση απέστειλε εγγράφως προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφορά του καθηγητή G. Treu µε κατάλογο των ευρηµάτων της εξαετούς ανασκαφής. Επικαλούµενη το 6ο Aρθρο της Σύµβασης, ζητά από την ελληνική πλευρά την παραχώρηση των διπλών και πολλαπλών αντικειµένων. Επιστηµονική Επιτροπή αποτελούµενη από τον Γενικό Εφορο Αρχαιοτήτων Π. Ευστρατιάδη, τον Ευθ. Καστόρχη και τον Κ. Μυλωνά, µετέβη στην Ολυµπία και συνέταξε περιγραφικό κατάλογο των ανευρεθέντων αρχαίων κατά είδος, καθώς και τον ακριβή αριθµό των αντικειµένων που εκχωρήθηκαν στη finds will be assigned to Germany, according to Greek Law. Finally, article no. 7, proclaims that Germany will maintain the exclusive right to receive copies of the finds for the first years after the beginning of the excavation. The agreement was signed on April 13, On February 1881, following the end of the sixyear excavation, the German State sent a report to the Greek Foreign Ministry written by Prof. G. Treu. It included a catalogue of all excavation finds Γερµανική πλευρά. Με νόµο που ψηφίστηκε στις 21 Αυγούστου του 1882 παραχωρήθηκαν στη Γερµανία αρχαιότητες βάσει του υποβληθέντος στη Βουλή καταλόγου. Η διαδικασία παραλαβής και αποστολής των ευρηµάτων στο Βερολίνο ολοκληρώθηκε κατά το έτος Αναγκαία κρίθηκε η έκθεση των πολύτιµων ευρηµάτων των ανασκαφών. Με Βασιλικό Διάταγµα στις 16 Δεκεµβρίου του 1879 εγκρίθηκε η γενναία δωρεά του Ανδρέα Συγγρού για την ανέγερση µουσείου στην αρχαία Άλτη. Η οικοδόµησή του υπό την επιτήρηση του Γερµανού αρχιτέκτονα Κ. Siebold κατά το σχέδιο του F. Adler διήρκεσε τρία χρόνια ( ) και εγκαινιάστηκε στις 18 Μαΐου του Η σύµβαση αυτή σηµείωσε την αυγή των µεγάλων αρχαιολογικών επιχειρήσεων µετά από επίσηµη διακρατική συµφωνία µε σαφείς όρους. Δράττοντας την ευκαιρία, η Γαλλία κατέθεσε σχέδιο για τη διεξαγωγή ανασκαφών στους Δελφούς όµοιο µε την ελληνογερµανική σύµβαση. Οι διαπραγµατεύσεις της όµως είχαν λιγότερο ευνοϊκό αποτέλεσµα, καθώς η Ελλάδα παρέµεινε ιδιοκτήτρια όλων των ευρηµάτων χωρίς την υποχρέωση παραχώρησης των διπλών ή οµοίων αντικειµένων. and requested the transfer of the multiple ones to Germany, as was clearly established by the agreement. P. Eustratiadis, Ef. Kastorchis and K. Mylonas composed the final catalogue of all finds, which were to be transferred to Germany. The generous donation of A. Syngros for the construction of an archaeological museum in Olympia was approved by a Royal Decree on December 16, 1879.

20 Εικ. 2.3: Τοπογραφικό της Αρχαίας Ολυμπίας. Pic. 2.3: Topographic chart of Ancient Olympia.

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης:

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: Χάρτινες Ιστορίες Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου µε αφορµή την έκθεση «...ανέφερα εγγράφως...» «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πραγματοποίησε και φέτος την 8 η ετήσια γενική συνέλευσή του στα Καμένα Βούρλα στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στην τετραήμερη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Εφορείας των ΓΑΚ για την Εθνική Συνδιάσκεψη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Θέσεις της Εφορείας των ΓΑΚ για την Εθνική Συνδιάσκεψη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αρχείων και Βιβλιοθηκών Γενικά Αρχεία του Κράτους Εφορεία Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 Προς: 1. Την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 2. Την Επιτροπή διοργάνωσης της Εθνικής Συνδιάσκεψης για τη διαμόρφωση της πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ. Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ. Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θέμα : Πηγές του Ιλισσού στις υπώρειες του Υμηττού. 1 / 6 Στις 28-1-11 είχα υποβάλει ερώτηση προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα Ξάνθης Τηλέφωνο: 25410-51003,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων Ψάλλα Αθανασία ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 1ο ΜΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΜΟΝΑΧΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2016 Αριθμός Απόφασης 173 /2016 ΠΕΡΙ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015. προσωπικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015. προσωπικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης 62α /2015 ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1088 Ν. 101(Ι)/2016 Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Αγίας Παρασκευής Λίγο μετά το γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα ιαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΕΔΚ Ημ. Πρωτοκόλλησης: Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΕΔΚ Ημ. Πρωτοκόλλησης: Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ημ. Πρωτοκόλλησης: 15-05-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( )

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( ) Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας (24-10-2016) Η διαχείριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης επιστηµονικής βαρύτητας και σύγχρονη αντίληψη προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ YΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2013 JOIN(2013) 28 final 2013/0417 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2016 Κατά το μήνα Απρίλιο 2016, παρουσιάστηκε αύξηση των επισκεπτών των μουσείων κατά 2,6% και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ) ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/644-1/ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/644-1/ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/644-1/15-07-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο κατάστηµά

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

6837/07 ADD 1 ΧΜ/γπ 1 CAB

6837/07 ADD 1 ΧΜ/γπ 1 CAB ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2007 (09.03) (OR. fr) 6837/07 ADD 1 PV/CONS 13 ECOFIN 91 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα : 2787η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ----------------------------------------- Το έργο που επιτέλεσε η Βουλή κατά τη σύνοδο που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα