ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ελένη Χριστοπούλου-Μαυροµιχαλάκη Αν. καθ. Τµήµ. Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθήνας Υπεύθυνη του Σταθµού Κοσµικής Ακτινοβολίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τον Νοέµβριο του έτους 2000 λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας σύγχρονος σταθµός συνεχούς καταµέτρησης της αδρονικής συνιστώσας της κοσµικής ακτινοβολίας παρέχοντας δεδοµένα πραγµατικού χρόνου (real-time) στο ιαδίκτυο (http://cosray.phys.uoa.gr). Οι µετρήσεις του σταθµού επεξεργάζονται αυτόµατα µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού και αλγορίθµων και αποκτούν κατάλληλη µορφή και συµβατότητα µε τα δεδοµένα άλλων σταθµών, έτσι ώστε να συνεκτιµώνται στην προσπάθεια πρόγνωσης που γίνεται σε παγκόσµιο επίπεδο. Η διακριτική ικανότητα των µετρήσεων του σταθµού της Αθήνας είναι µέχρι ενός δευτερολέπτου, µοναδική σε παγκόσµια κλίµακα. Πρόσφατα ο σταθµός της Αθήνας έγινε το κέντρο του Παγκοσµίου ικτύου Μετρητών Νετρονίων πραγµατικού χρόνου σε συνεργασία µε την οµάδα κοσµικής ακτινοβολίας του Ιστιντούτου Γήινου Μαγνητισµού, Ιονόσφαιρας και Ραδιοκυµάτων (IZMIRAN) της Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών. Στον κεντρικό Server του σταθµού της Αθήνας κατεβαίνουν κάθε 5min τα δεδοµένα είκοσι ένα σταθµών κατανεµηµένων σε όλη τη Γη, µε την προοπτική να επεκταθεί σε όλους τους σταθµούς πραγµατικού χρόνου. Ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός σταθµών πραγµατικού χρόνου (τουλάχιστον 25 σήµερα) αποτελεί µια πολύ καλή βάση για την λειτουργία αυτού του δικτύου. Το δίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα πολυκατευθυνόµενο σύστηµα πάνω στη Γη για τον προσδιορισµό της έναρξης των επίγειων µεγάλων επαυξήσεων της έντασης της κοσµικής ακτινοβολίας (GLEs) και της άµεσης πρόβλεψης της άφιξης διαπλανητικής διαταραχής. Είναι µοναδικό και πρωτοποριακό και δίνει µια καλή ευκαιρία για πρόγνωση της επικίνδυνης ροής σωµατιδίων από την ηλιακή και διαπλανητική δραστηριότητα µέσω των κοσµικών ακτίνων που µεταφέρουν χρήσιµες πληροφορίες. Οι εφαρµογές του έχουν σκοπό την πρόβλεψη µαγνητικών καταιγίδων του ιαστηµικού καιρού που έχουν επιπτώσεις στα δορυφορικά και επίγεια τεχνολογικά συστήµατα και στην ανθρώπινη ζωή και υγεία. ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Ως γνωστό η Γη είναι βυθισµένη σε ένα εξαιρετικά λεπτό λουτρό από φορτισµένα σωµατίδια πολύ υψηλών ενεργειών, που λέγονται κοσµικές ακτίνες. Τα περισσότερα σωµατίδια έρχονται στο ηλιακό µας σύστηµα από το Γαλαξία, όπου ηλιακές εκλάµψεις και άλλες διαταραχές κινούµενες µε τον ηλιακό άνεµο ενεργοποιούν σωµατίδια στην διαδροµή τους. Οι κοσµικές ακτίνες που παράγονται από το ηλιακό σύστηµα αποτελούν την κύρια συνεισφορά κοντά στη Γη. Αν και το γήινο µαγνητικό πεδίο δρα σαν ένας θώρακας που ανακλά όλα τα γρήγορα σωµατίδια, ακόµα και χαµηλών

2 ενεργειών σωµατίδια φθάνουν σε µεγάλα πλάτη στις πολικές περιοχές, όπου το γήινο µαγνητικό πεδίο συνδέεται µε το διαπλανητικό. Τα πλέον ενεργητικά σωµατίδια φθάνουν στο επίπεδο των νεφών (10 km ύψος) όπου επιδρούν στον εξηλεκτρισµό τους, τους γνωστούς καταιγισµούς σωµατιδίων (cosmic-ray showers). Οι Μετρητές Νετρονίων είναι επίγειοι σταθµοί που καταγράφουν µεταβολές της κοσµικής ακτινοβολίας στην περιοχή του πρωτογενούς φάσµατος των κοσµικών ακτίνων από 500 MeV µέχρι 20 GeV. Η ενεργειακή περιοχή των Μετρητών Νετρονίων αρχίζει από το άνω όριο ενέργειας των ανιχνευτών Εικ. 1. Ενεργειακή περιοχή των ορυφόρων και των Μετρητών Νετρονίων για την καταγραφή της κοσµικής ακτινοβολίας ενώ µερικά άλλα φθάνουν και στο έδαφος ή δηµιουργούν δευτερογενή µέσα στην ατµόσφαιρα. Οι επιστήµονες σήµερα δείχνουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον στις κοσµικές ακτίνες για πολλούς λόγους. Ίσως για παράδειγµα, επειδή η προέλευσή τους είναι άγνωστη, επειδή ανακαλύφθηκαν λόγω του ιονισµού που παράγουν στην ατµόσφαιρα, επειδή παρουσιάζουν ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο ενεργειακού φάσµατος ( ev) το οποίο επιτρέπει στους Φυσικούς να µελετήσουν διάφορα επιστηµονικά πεδία που δεν ερευνώνται µε άλλους τρόπους. Ο ήλιος διαµορφώνει (modulate) ένα σηµαντικό µέρος αυτών των άγνωστης προέλευσης υψηλών ενεργειών σωµατιδίων (galactic cosmic-rays), ενώ ηλιακές κοσµικές ακτίνες (solar cosmic-rays) που προέρχονται από τη χρωµόσφαιρα και σχετίζονται µε τις ηλιακές εκλάµψεις, επιδρούν στη Γη και προκαλούν µεταβολές στον καιρό δηµιουργώντας Εικ. 2. Παγκόσµιο ίκτυο Μετρητών Νετρονίων κοσµικής ακτινοβολίας που υπάρχουν στους δορυφόρους (Εικόνα 1). Με το µεγάλο ρυθµό καταµέτρησης που έχουν και την µεγάλη ενεργό επιφάνεια (µερικά τετρ. µέτρα) µπορούν να µετρούν και µικρής κλίµακας µεταβολές της κοσµικής ακτινοβολίας ειδικά όταν αυτές είναι ανισότροπες. Το τµήµα αυτό του κοσµικού φάσµατος που φθάνει στην ατµόσφαιρα της Γης διαµορφώνεται από το γεωµαγνητικό κατώφλι δυσκαµψίας, που ποικίλλει από µηδέν GV στους µαγνητικούς πόλους µέχρι 15GV στις ισηµερινές περιοχές. Το Παγκόσµιο δίκτυο Μετρητών Νετρονίων που αποτελείται από 60 περίπου (Εικόνα 2) σταθµούς κατανεµηµένους σε όλη τη Γη µε µετρήσεις για χρονικό διάστηµα σήµερα άνω των 50 ετών είναι ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο του φάσµατος των κοσµικών ακτίνων στις χαµηλές πρωτογενείς ενέργειες, που 2

3 χρησιµοποιεί το γήινο µαγνητικό πεδίο σαν φασµατόµετρο. Μετρητές µε µεγάλο κατακόρυφο κατώφλι δυσκαµψίας, όπως ο Μετρητής Νετρονίων του Παν/µίου της Αθήνας είναι λίγοι και πολύ χρήσιµοι για τη µελέτη του ιαστηµικού Καιρού (Simpson, 2000), όπως ονοµάζεται σήµερα η Μετεωρολογία του ιαστήµατος. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο σταθµός κοσµικής ακτινοβολίας του Πανεπιστηµίου της Αθήνας µπήκε σε λειτουργία το Νοέµβριο του 2000 µετά από πολλά χρόνια διακοπής. Ο σταθµός µεταφέρθηκε στην Πανεπιστηµιούπολη της Αθήνας, επεκτάθηκε σε εξι κανάλια και λειτούργησε µε την πιο σύγχρονη τεχνολογία χάρις στις συντονισµένες προσπάθειες των οµάδων κοσµικής ακτινοβολίας του Τοµέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωµατιδίων του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου της Αθήνας ( ΕΥ Αν. καθ. Ε. Μαυροµιχαλάκη) και του Ιστιντούτου Γήινου Μαγνητισµού, Ιονόσφαιρας και Ραδιοκυµάτων της Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών (Drs V. Yanke, A. Belov, E. Eroshenko) (Εικόνα 3). Εικ. 3. ωµάτιο εργασίας του Σταθµού της Αθήνας. ιακρίνονται οι Ρώσοι συνεργάτες µας Drs. A. Belov και V. Yanke Ο σταθµός αυτός συνδέθηκε µε το Παγκόσµιο ίκτυο Μετρητών Νετρονίων µε παροχή real-time δεδοµένων, έτσι ώστε να εκπληρώνει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις παρουσίασης δεδοµένων και να είναι εύκολη και άµεση η χρήση τους στους διάφορους κλάδους της ιαστηµικής έρευνας. Ο νέος σταθµός κοσµικής ακτινοβολίας είναι τοποθετηµένος σε ειδικά κατασκευασµένο χώρο στην οροφή του κτιρίου Φυσικής στην Πανεπιστηµιούπολη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε ύψος 260m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (Eικόνα 4) Έχει κατακόρυφο κατώφλι µαγνητικής Εικ. 4. Σταθµός κοσµικής Ακτινοβολίας στο κτήριο Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών δυσκαµψίας 8.53GV και είναι µοναδικός στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου Θάλασσας. Το ανιχνευτικό σύστηµα αποτελείται από έξι αναλογικούς απαριθµητές τύπου ΒP28 Chalk River Canada που περιέχουν BF 3 εµπλουτισµένο µε το ισότοπο Β 10 (Εικόνα 5). Τα νετρόνια περνούν από πλάκες πολυαιθυλενίου και ειδική µολύβδινη θωράκιση που µετριάζει τις ενέργειές τους. 3

4 Εικ. 5. Η ανιχνευτική διάταξη του σταθµού της Αθήνας. Στη συνέχεια αντιδρούν µε τριφθοριούχο βόριο, δίνοντας διηγερµένο λίθιο και σωµάτια-α. Η καταγραφή των σωµατίων-α από τους απαριθµητές δίνει τη ροή των νετρονίων (Εικόνα 6). Μια λεπτοµερής µελέτη των µεταβολών της κοσµικής ακτινοβολίας και των συνθηκών του ιαστηµικού καιρού απαιτεί σύγκριση των δεδοµένων ενός αριθµού σταθµών µεγάλης δυσκαµψίας µε εξαιρετικής ποιότητας δεδοµένα. Ο σταθµός της Η πρώτη σελίδα του Web Site του σταθµού δίνεται στην εικόνα 8 (http://cosray.phys.uoa.gr). H ανάπτυξη αυτής της µεθόδου παρουσίασης των δεδοµένων ξεκίνησε από το 1997 από το σταθµό της Μόσχας και έχει πολλά πλεονεκτήµατα για τις µελέτες του ιαστηµικού καιρού. Εικ. 8. Ιστοσελίδα του σταθµού κοσµικής ακτινοβολίας του Παν/µίου Αθηνών. Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος καταγραφής του µετρητή νετρονίων της Αθήνας και η ταυτόχρονη επεξεργασία των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο Εικ. 6. Αντίδραση καταγραφής των νετρονίων στους απαριθµητές του σταθµού Αθήνας είναι ο πρώτος µικρού πλάτους και ο έκτος ανάµεσα στο παγκόσµιο δίκτυο Μετρητών Νετρονίων που παρέχει δεδοµένα πραγµατικού χρόνου ( Εικόνα 7). Εικ. 7. Εξέλιξη των real-time Μετρητών Νετρονίων. Φαίνεται ότι o σταθµός της Αθήνας είναι από τους πρώτους σταθµούς παγκοσµίως Εικ. 9. Σχηµατικό διάγραµµα του σταθµού κοσµικής ακτινοβολίας είναι πολύ σηµαντική, καθώς σήµερα όλο και περισσότερα πειραµατικά δεδοµένα εµφανίζονται στο ιαδίκτυο σε πραγµατικό χρόνο. Το σχηµατικό διάγραµµα του συστήµατος φαίνεται στην Εικόνα 9, όπου οι έξι ξεχωριστοί ανιχνευτές νετρονίων συνδέονται µε το σύστηµα καταγραφής µε ειδικούς προενισχυτές και διευκρινιστές µεγάλης σταθερότητας που κατασκευάστηκαν στο Παν επιστήµιο 4

5 της Αθήνας από τον τεχνικό Σωτήριο Τάτση και εγκαταστάθηκαν και στο σταθµό της Μόσχας και σε άλλους συνεργαζόµενους σταθµούς. Το σύστηµα αυτό καταγράφει επίσης θερµοκρασία και ατµοσφαιρικ ή πίεση µε αισθητήρες MPX4115A της εταιρείας MOTOROLA που παρέχουν µετρήσεις µεγάλης ακρίβειας και σταθερότητας και αποτελούν πρωτοτυπία των µ εταπτυχιακών φοιτητών µας Χ. Σαρλάνη και Γ. Σουβατζόγλου. Το σύνολο των µετρήσεων συλλέγετα ι µε κατάλληλες ψηφιακές κάρτες σε τοπικό δίκτυο υπολογιστών. Αν απτύχθηκαν και λειτουργούν προ γράµµατα αυτόµατης επεξεργασίας των µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο. Εγκαταστάθηκε επίσης και λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση Web Server και FTP Server ο οποίος προβάλλει τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στο διαδίκτυο προκειµένου να χρησιµοποιούνται σε πα γκόσµιο επίπεδο. ιαγράµµατα µηνιαίων, ηµερήσιων, ωριαίων και 1-min διορθωµένων µε την πίεση τιµών της έντασης της κοσµικής ακτινοβολίας δίδονται στο ιαδίκτυο µέσω του Server. Εικ. 10. Παράδειγµα ελέγχου των δεδοµένων για κάθε κανάλι ξεχωριστά Η ανάλυση γίνεται σε κάθε ανιχνευτή ξεχωριστά µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος επεξεργασίας των πρωταρχικών δεδοµένων και υπολογισµό της ποιότητας αυτών για κάθε κανάλι. Ειδικό πρόγραµµα βασισµένο σε αλγόριθµο επιτρέπει τον υπολογισµό της απόδοσης για κάθε κανάλι θέτοντας εκτός λειτουργίας κανάλια και διορθώνοντας δεδοµένα αυτών των καναλιών. Επίσης υπολογίζονται τα στατιστικά σφάλµατα από τα χαρακτηριστικά κάθε καναλιού και ολόκληρου του ανιχνευτικού συστ ή µατος. Ένα παράδειγµα του ελέγχου των δεδοµένων παρουσιάζεται στην Εικόνα 10. Αλλαγή στην ηλεκτρονική στάθµη δύο καναλιών επιφέρει µεταβολές της απόδοσης αυτών. Το τελικό όµως αποτέλεσµα είναι σωστό λόγω της αυτόµατης διόρθωσης. Η διαδικασία του ελέγχου και της έκδοσης των δεδοµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την παρουσία δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, όπου οι απαιτήσεις για την ποιότητα των δεδοµένων είναι εξαιρετικά µεγάλη. Η παρουσίαση των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο και η ταυτόχρονη επεξεργασία δίνει την ευκαιρία για: Έλεγχο της ποιότητας των δεδοµένων Κατευθείαν σύγκριση µε άλλους σταθµ ούς κοσµικής ακτινοβολίας Έλεγχο και διόρθωση των µεταβολών των οργάνων ιόρθωση για µετεωρολογικούς παράγοντες Αυτόµατο έλεγχο όλων των καναλιών Ο νέος σταθµός κοσµικής ακτινοβολίας της Αθήνας φαίνεται να έχει πολλές δυνατότητες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διδακτικούς, επιστηµονικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Οι παρατηρήσεις του σταθµού της Αθήνας στα πλαίσια του Παγκοσµίου ικτύου Μετρητών Νετρονίων θα βοηθήσουν στην καλύτερη απεικόνιση της γήινης ατµόσφαιρας και 5

6 ηλιόσφαιρας στην περιοχή των Bαλκανίων και τ ης Ανατολικής Μεσογείου θάλασσας, καθότι είναι µοναδικός στην περιοχή αυτή. Καλύπτει µ εγάλο ενεργειακό κε νό (8.53 GV) από το σταθµό της Ρώµης (6.32GV) µ έχρι το σταθµό το υ ESOI (10.80GV). Εικ. 11. Mια διαπλανητική διαταραχή, µια µ εγάλη µείωση Forbush και µια µαγνητική καταιγίδα κατά τον Σεπτέµβριο 1998 Είναι σταθµός σε µικρό υψόµετρο και µεγάλο κατώφλι δυσκαµψίας απαραίτητος για τη µελέτη των ανισοτροπιών της ΚΑ (11-ετής και 22- ετών µεταβολές, 27 ηµερών, Forbush effects κ.λ.π.) (Εικόνα 11). Είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ενεργειακό όριο των σωµατιδίων στα µεγάλα πρωτονικά γεγονότα, δεδοµένου ότι το άνω όριο των σωµατιδίων που επιταχύνονται στον ήλιο κυµαίν εται από 5-10GeV πολύ κοντά στην ελάχιστη ενέργεια των σωµατιδίων που καταγράφονται στην Αθήνα. Είναι µεταξύ των 10 σταθµών κοσµικής ακτινοβολίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί γι α την καταγραφή και µελέτη των ηλιακών νετρονίων (Solar neutron enhancements) και µε ορισµένες επεκτάσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πρόγνωση καταιγίδας ηλιακών σωµατιδίων (GLEs). Μια σπουδαία εφαρµογή του σταθµού είναι ότι δύναται να χρησιµοποιηθεί για τη διόρθωση δεδοµένων άλλων σταθµών από την επίδραση του χιονιού, η οποία µπορεί να εισάγει σφάλµ α 4-5% στις µετρήσεις. Επίσης στα τέσσερα χρόνια ανελλιπούς λειτουργίας του σταθµού µαγνητοσφαιρικά γεγονότα που είναι αποτέλεσµα µαγνητικών καταιγίδων καταγράφονται στο σταθµό της Αθήνας µε το µεγαλύτερο πλάτος από όλους τους σταθµούς της Γης, όπως το γεγονός της 20 ης Νοεµβρίου 2003, της 29 ης Μαρτίου 2001 κλπ. Πέρα από τις παραπάνω εφαρµογές η ανάλυση των δεδοµένων της κοσµικής ακτινοβολίας σε πραγµα τικό χρόνο θα ε ίναι χρήσιµη για πρόγνωση φαινοµένων του διασ τή µατος που ε ίναι επικίνδυνα για τα ηλεκτρονικά των δορυφόρων, όπως επίσης για την ανθρώπινη υγεί α και την τεχνολογία πάνω στη γη. Ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή αναµένεται από τις µετρήσεις δικτύων Μετρητών Νετρονίων µεγάλου πλάτους. Την πρωτοβουλία αυτή κατόπιν συµφωνίας µε τους άλλους συνεργαζόµ ενους σταθµούς ανέλαβε η οµάδα µ ας και εγκατέστησε στο σταθµό της Αθήνας το Παγκόσµιο ίκτυο Μετρητών Νετρονίων πραγµατικού χρόνου µε σκοπό την πρόβλεψη φαινοµένων του ιαστηµ ικού καιρού. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ πραγµατικού χρόνου Τον εκέµβριο του 2003 λειτούργησε στο σταθµό του Πανεπιστηµίου της Αθήνας για πρώτη φορά ένα σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας των µετρήσεων κοσµικής ακτινοβολίας σε "πραγµατικό χρόνο" από Μετρητές Νετρονίων που βρίσκονται σε διάφορα σηµεία της Γης. Τα προγράµµατα αυτά έχουν τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένω ν σε σχεσιακές βάσεις µε περιοδικότητα 6

7 µικρότερη από ένα λεπτό, από οποιοδήποτε σταθµ ό κοσµικής ακτινοβολίας συνδεδ εµένο µε το ιαδίκτυο. Στην παρούσα φάση συλλέγονται µέσες µετρήσεις λεπτού και ωριαίες. Η κατασκευή των προγραµµάτων έγι νε έτσι ώστε ο αριθµός σταθµών που µπορούν να συµµ ε τέχουν να είναι απεριόριστος µε απλή αναβάθµιση του λογισµικού. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη κάθε σταθµού κοσµικής ακτινοβολίας που συµµετέχει στο δίκτυο συλλογής αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων. Στην ίδια βάση αποθηκεύονται και οι παράµετροι για τον χρονισµό της συλλογής δεδοµένων από κάθε σταθµό που αποθηκεύεται στον πίνακα χρονισµού Global Configuration Table (GCT). Για το χρονισ µό των κλήσεων δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα Χρονιστής Scheduler που διαβάζει τα περιεχόµενα του πίνακα GCT κάθε λεπτό και αποφασίζει αν είναι η κατάλληλη χρονική στιγµή για να ενεργοποιήσει τα προγράµµατα συλλογής δεδοµένων απ ό τους αποµακρυσµένους σταθµούς. Για κάθε σταθµό ξεχωριστά υπάρχει ένα πρόγραµµα συλλογής δεδοµένων που αναλαµβάνει τη µεταφορά τους από κάθε στα θµό στην τοπική βάση. Αυτά τα προγράµµατα κατασκευάστηκαν ώστε να λειτουργούν ταυτόχρονα (multitasking) ελαττώνοντας το χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή των δεδοµέν ων. Κάθε πρόγραµ µ α έχει την ικανότητα να φέρνει τα νεότερα δεδοµένα µε περιοδικό τρόπο ή να τα µεταφέρει σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο από τον αποµακρυσµένο σταθµό. Η µέθοδος συλλογής εξαρτάται άµεσα από την υποδοµή του εκάστοτε σταθµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι υλοποιήθηκαν προγράµµατα συλλογής µέσω FTP, µέσω ASP ιστοσελίδων και µέσω πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων. Μετά τη συλλογή των µετρήσεων ενεργοποιούνται άλλα προγράµµατα τα οποία βασίζονται στις µετρήσεις όλων των σταθµών του δικτύου, όπως προγράµµατα απεικόνισης των µετρήσεων των διαφόρων σταθµών του "real time" ικτύου των Μετρητών Νετρονίων (Εικόνα 12), πρόγραµ µ α Εικ. 12. Το Παγκόσµιο ίκτυο των real-time Μετρητών Νετρονίων της Αθήνας. Προγράµµατα απεικόνισης των real-time µετρήσεων όλων των σταθµών κοσµικής ακτινοβολίας και άλλων δεδοµένων χρήσιµων για την πρόγνωση. Εικ. 13. Πρόδροµη καταµέτρηση σωµατιδίων στους επίγειους σταθµούς σε σχέση µε τα επικίνδυνα δωµατίδια που καταγράφονται στους δορυφόρους GOES κατά τον Απρίλιο προσδιορισµού των µεγάλων GLE γεγονότων (Εικόνα 13) και πρόγραµµα υπολογισµού των φασµατικών παραµέτρων της έντασης και των τριών συνιστωσών της ανισοτροπίας της κοσµικής ακτινοβολίας (Εικόνα 14). 7

8 Εικ. 14. Πρόγραµµα υπολογισµού των φασµατικών παραµέτρων της έντασης και των τριών συνιστωσών του διανύσµατος της ανισοτροπίας της κοσµικής ακτινοβολίας (πρώτη αρµονική) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Το ίκτυο των Μετρητών Νετρονίων καταγράφει ταυτόχρονα γαλαξιακές και ηλιακές κοσµικές ακτίνες. Ο προσδιορισµός των πραγµατικών µεταβολών των γαλαξιακών κοσµικών ακτίνων είναι απαραίτητος για τη µ ελέτη των ηλιακών κοσµικών φαινοµένων. Η καταγραφή ηλιακών κοσµικών ακτίνων στους Μετρητές Νετρονίων δεν είναι σύνηθες φαινόµενο (GLEs), τα χαρακτηριστικά όµως των γαλαξιακών κοσµικών ακτίνων αντανακλούν τις διαδικασίες του ηλιακού ανέµου και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πρόγνωση της άφιξης στη γη διαπλανητικών διαταραχών και παρακολούθηση µαγνητικών καταιγίδων. Αυτές οι προβλέψεις είναι εξ ίσου σπουδαίες, όπως η πρόβλεψη των κινδύνων από ακτινοβολία. Η έξοδος ενός τέτοιου συστήµατος που συγκεντρώνει και αναλύει ταυτόχρονα δεδοµένα των Μετρητών Νετρονίων απ όλο τον κόσµο πρέπει να παρέχει: 1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των µεταβολών των κοσµικών ακτίνων (ένταση, διακύµανση, ενεργειακό φάσµα και ανισοτροπία). 2) Πρόγνωση µ ερικών ωρών των αλλαγών των χαρακτηριστικών των κύριων γαλαξιακών κοσµικών ακτίνων. 3) Πρόγνωση για την άφιξη στην γη πιθανών κρουσ τικών κυµάτων και διαταραχών του διαπλανητικού µαγνητικού πεδίου. 4) Εκτίµηση της αλλαγής του κατωφλίου της µαγνητικής δυσκαµψίας σ ε διαφορετικούς σταθ µούς κατά την διάρκεια µεγάλης γεωµαγνητικής καταιγίδας για την αποτίµηση καταστροφών στα ύψη που κινούνται οι δορυφόροι. 5) Εντοπισµό µη φυσιολογικών διακυµάνσεων τ ης κοσµικής ακτινοβολίας που καταγράφηκαν από ανιχνευτέ ς επιφανείας. 6) Παραγωγή σήµατος συναγερµού για τα GLEs, αποτίµηση του φάσµατος των κοσµικών ακτίνων και υπολογισµ ό των κύριων παραµέτρων πρόγνωσης. Η πρόγνωση των επίγειων µικρή ς διάρκειας αυξήσεων της έντασης της κοσµικής ακτινοβολίας (GLEs) είναι πολλές φορές καθοριστική για γεγονότα της καθηµερινής µας ζωής, όπως οι τηλεπικοινωνίες ή τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πλήρη του ανάπτυξη θα λ αµβάνει υπόψη του τα δεδοµένα τουλάχιστον τριών σταθµών µέτρησης νετρονίων πραγµατικού χρόνου (δύο υψηλού γεωγραφικού πλάτους και ενός ή δύο χαµηλότερου), δύο ξεχωριστών δορυφορικών καναλιών τα οποία στην περίπτωση των ακτίνων Χ ή της πρωτονικής ροής προέρχονται από τις µετρήσεις των δορυφόρων GOES-10 και GOES-12. Το παραγόµενο σήµα έγκαιρης προειδοποίησης λαµβάνει υπόψη του τα δεδοµένα της συµπεριφοράς των τελευταίων τουλάχιστον 5 min και κάνει πρόγνωση του χρόνου έναρξης των µεγάλων πρωτονικών γεγονότων. Τα µ έχρι στιγµής αποτελέσµατα από τον έλεγχο 8

9 µεµονωµένων σταθµών µε άµεση πρόσβαση στην βάση που διαθέτουµε κρίνονται πολύ ενθαρρυντικά για την συνέχιση και ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας. ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ Σύµφωνα µε το US National Space Weather Program του 1995 ορίζουµε σαν ιαστηµικό καιρό τις συνθήκες στον Ήλιο και στον ηλιακό άνεµο, µαγνητόσφαιρα, ιονόσφαιρα και θερµόσφαιρα που µπορούν να επιδράσουν στην λειτουργία και αξιοπιστία των διαστηµικών και γήινων τεχνολογικών συστηµάτων και να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία. Υπάρχει µια σειρά από Web sites (υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του σταθµού) όπου µπορεί κανείς να ενηµερωθεί για παρατηρήσεις ιαστηµικού και ρού, όπως και για την παρούσα κατά σταση και τις ποικίλες προσεγγίσεις για πρόγνωση. Κατά την διεθνή βιβλιογραφία (Dorman et al, 2000) τα επικίνδυνα φαινόµενα που µπορούν να παρακολουθηθούν και να προβλεφθούν χρησιµοποιώντας δεδοµένα κοσµικής ακτινοβολίας υψηλής ανάλυσης, σύµφωνα µε την ταξινόµηση της NOAA, είναι οι κλίµακες S5 (Extreme Solar radiation storms), S4 ( Severe Solar radiation storms) και S3 (Strong Solar Radiation Storms). Οι καταιγίδες αυτές ενέχο υν βιολογικούς κινδύνους (υψηλές δόσεις ακτινοβολίας για πληρώµατα διαστηµοπλοίων και αεροπλάνων µ ε επιβάρυνση ανάλογη µε 100 ακτινογραφίες θώρακος). Επίσης προκαλούν καταστροφικά αποτελέσµατα στην λειτουργία δορυφόρων και αεροπλάνων. Στο παρελθόν καταγράφηκαν απώλειες δορυφόρων εξαιτίας της καταστροφής της µνήµ η ς του τµ ήµατος πλοήγησης, µόνιµες βλάβες στους συλλέκτες ηλιακής ενέργειας, απώλεια HF επικοινωνίας και σφάλµατα στον προσδιορισµ ό της ακριβούς θέσης του δορυφόρου. Οι µχρι έ σ ήµερα προσπάθειες πρόγνωσης βασίστηκαν σε µ ετρήσεις από αισθητήρες δορυφόρων. Οι αισθητήρες αυτοί έχουν δύο βασικά µειονεκτήµ ατα. εν µπορούν να ανιχνεύσουν τα πολύ µεγάλης ενέργειας σωµάτια, τα οποία όµ ως αποτελούν και τους βασικότερους πρόδροµους του φαινοµένου και δεν έχουν µεγάλη ενεργό διατοµή και εποµένως παρέχουν µετρήσεις µεγάλου στατιστικού σφάλµατος. Η δυσκολία να εντοπιστούν έγκαιρα και µε µεγάλη ακρίβεια τα σωµατίδια που είναι πρόδροµοι ενός µεγάλου πρωτονικού γεγονότος µπορεί να ξεπεραστεί χρησιµοποιώντας µετρήσεις από τους επίγειου ς στα θµούς κοσµικής ακτινοβολίας. Εκµεταλλευόµ ενοι την µεγάλη τους ενεργό επιφάνεια (µερικών τ.µ.) και το γεγονός ότι µπορούν να καταγράψουν σωµατίδια µεγαλύτερης ενέργειας από αυτά που καταγράφουν οι δορυφόροι, είναι δυνατό να εντοπιστεί γρηγορότερα η αρχή ενός τέτοιου γεγονότος και εποµένως να επιτευχθεί πιο έγκαιρη πρόγνωση. H µέθοδος πρόβλεψης που άρχισε να εφαρµόζεται στο σταθµό της Αθήνας έχει δύο σκέλη: α) Προσδιορισµό του χρόνου έναρξης των GLEs και β) π ρόβλεψη των µαγνητικών καταιγίδων. Η βασική ιδέα του πρώτου σκέλους στηρίζεται στο πρότυπο Dorman (2004) κατά το οποίο σωµατίδια πολύ υψηλών ενεργειών (> GeV/nucleon) που οφείλονται σε µεγάλες ηλιακές εκλάµψεις, έχουν πολύ µεγαλύτερο συντελεστή διάχυσης και φθάνουν στη Γη 8-20 min µετά την επιτάχυνσή τους, ενώ ο µεγάλος όγκος των σωµατιδίων µικρής και µεσαίας ενέργειας που προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις στα ηλεκτρονικά συστήµατα φθάνουν min αργότερα ( Εικόνα 15). 9

10 Εικ. 15. Σήµα προειδοποίησης για πρόβλεψη επίγειας αύξησης Κοσµκής Ακτινοβολίας Το δεύτερο σκέλος στηρίζεται στις προσπάθειες που έχουν γίνει από την οµάδα του IZMIRAN για πρόβλεψη των µειώσεων Forbush (FDs) µελετώντας την ανισοτροπία των κοσµικών ακτίνων που εµφανίζεται πριν από αυτά τα γεγονότα (predecrease και pre-increase effects) χρησιµοποιώντας την µέθοδο της global spectrographic survey και ring of stations του Παγκόσµιου ικτύου Μετρητών Νετρονίων (Belov et al, 1995) ( Eικόνα 16) Εικ. 16. Τα έντονα γεγονότα του Οκτωβρίου- Νοεµβρίου 2003 όπως καταγράφηκαν από το σταθµό της Αθήνας. Η καταιγίδα της 29 ης Οκτωβρίου ήταν µοναδική στην ιστορία των Μετρητών Νετρονίων (πλάτος 21% στην Αθήνα)! Οι µετρητές νετρονίων (Super NM64) έχουν µεγάλο ρυθµό καταµέτρησης και είναι πολύ ευαίσθητοι και αξιόπιστοι και καθιστούν δυνατή την παρατήρηση και µικρής κλίµακας µεταβολών. Η τοποθέτηση πολλαπλών ανιχνευτών στο σταθµό της Αθήνας έχει αυξήσει τον ρυθµό καταµέτρησης. Ένα επιπλέον κριτήριο επιλογής της µεθόδου αυτής αποτελεί και η θέση του σταθµού της Αθήνας. Ο σταθµός έχει κατακόρυφο κατώφλι δυσκαµψίας 8.53 GV που αντιστοιχεί σε ενέργειες 10 έως 30 GeV πρωτογενών κοσµικών ακτίνων και εποµένως µπορεί να διακρίνει ηλιακά από γαλαξιακά νετρόνια, δεδοµένου ότι το άνω όριο των σωµατιδίων που επιταχύνονται στον ήλιο κυµαίνονται από 5 έως 10 GeV (µεγάλα πρωτονικά γεγονότα). Η µέθοδος βασίζεται σε ήδη υπάρχουσα υποδοµή του σταθµού ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη real time επεξεργασία των µετρήσεων και εποµένως θα συµβάλει στην αξιοποίησ η των µετρήσεών του σε διεθνές επίπεδο. Ήδη το προτεινόµενο έργο αποτελεί µέρος του προγράµµατος International Cosmic Ray Service στο οποίο µετέχουµε κατόπιν επίσηµης συµφωνίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Παγκόσµιο ίκτυο των επίγειων σταθµών µπορεί ν α δίνει αξιόπιστη πληροφορία για τις κοσµικές ακτίνες, αλλά ένα έτος µετά τις παρατηρήσεις και χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρόνια για τη συλλογή των δεδοµένων και τον υπολογισµό της διαφορικής πυκνότητας και ανισσοτροπίας των κοσµικών ακτίνων. Η χρήση εποµένως αυτών των δεδοµένων σε τόσο καθυστερηµένη µορφή είναι αδύνατη για την άµεση παρακολούθηση του ιαστηµικού καιρού. Η εγκατάσταση σύγχρονων σταθµών κοσµικής ακτινοβολίας από το 1997, όπου συλλέγονται, αναλύονται και παρέχονται οι µεταβολές της κοσµικής ακτινοβολίας σε πραγµατικό χρόνο αποτέλεσε το αρχικό βήµα για την ένταξη των γαλαξιακών κοσµ ικών 10

11 ακτίνων στι ς µελέτες του ιαστηµικού καιρού. Η χρήση δεδοµένων πραγµατικού χρόνου είναι τελείως διαφορετική από τα αρχειοθετηµένα δεδοµένα και πιο αποδοτική. Μια συστηµατική πρόοδος θα γίνει όταν συµπληρωθεί το Παγκόσµιο ίκτυο Μετρητών Νετρονίων µε αρκετούς σταθµούς µεγάλου πλάτους (Bieber et al, 1999) Η δηµιουργία του δικτύου των Μετρητών Νετρονίων πραγµατικού χρόνου που υλοποιήθηκε στον σταθµό της Αθήνας και παρέχε ι αυτή τη στιγµή δεδοµένα 21 σταθµών σε πραγµ ατικό χρόνο, δίνει µια µοναδική ευκαιρία για την πρόγνωση επικίνδυνων ροών σωµατιδίων στο διάστηµα και εκποµπής προειδοποιητικού σήµατος σε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα µε αξιόλογη ακρίβεια. Οι εταιρείες Space Imaging Europe (διαστηµικής απεικόνισης µέσω του δορυφόρου IKONOS) και Com-Tonet (µεταφοράς δεδοµένων εµπορικών δικτύων) συµµετέχουν στα προγράµµατα του σταθµ ού, ενώ το Space Radiation Office της NASA ενέταξε το σταθµό στα προγράµµατά της µετά από την επίσκεψή τους το περασµένο καλοκαίρι. Η Οµάδα κοσµικής ακτινοβολίας αποτελείται από µ εταδιδακτορικούς, µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής, οι οποίοι έχουν δηµιουργήσει όλη την προβολή του Πανεπιστηµίου µας στην διεθνή επιστηµονική κοινότητα. ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 Την περίοδο Οκτώβριος - Νοέµβριος 2003 το παγκό σµιο δίκτυο µετρητών νετρονίων κατέγραψε µέσα σε χρονικό διάστηµα 6 ηµερών στα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεµβρίου 2003 τρία γεγονότα επίγειων επαυξήσεων της έντασης της κοσµικής ακτινοβολίας (Ground Level Enhancements). Οι επίγειες επαυξήσεις που σηµειώθηκαν στους µετρητές ήταν αποτέλεσµα της παραγωγής δευτερογενών σωµατίων κατά τις αντιδράσεις σχετικιστικών ηλιακών σωµατίων µε τα µόρια της ατµόσφαιρας. Οι ηλιακές κοσµικές ακτίνες παρήχθησαν κατά τη διάρκεια 3 µεγάλων εκλάµψεων (στις 28, 29 Οκτωβρίου και 2 Νοεµβρίου) επιταχύνθηκαν, διαδόθηκαν στο διαπλανητικό χώρο και τελικά εισέβαλαν στη γήινη ατµόσφαιρα ενεργοποιώντας µία σειρά καταιγισµών. Τα τρία γεγονότα (GLE 65, GLE 66, GLE 67) που εµφανίστηκαν την περίοδο Οκτώβριος-Νοέµβριος Οκτωβρίου 2003 Έκλαµψη Χ17.2 από την οµάδα κηλίδων 486, στεµµατική εκτόξευση µάζας υ~2459km/s GLE 65 : Greek effect Εικ. 17. Γεγονός GLE 65 << Greek effect >> στις 28 Οκτωβρίου Ηλιακή έκλαµψη Χ17,2 από την οµάδα κηλίδων 486 µε στεµατική εκτόξευση µάζας µε ταχύτητα περίπου 2459 m/s είναι εκδηλώσεις της ασυνήθιστα έντονης ηλιακής δραστηριότητας που έλαβε χώρα τη δεδοµένη περίοδο. Η µελέτη και η κατανόησή τους θα συµβάλλει ιδιαίτερα στη µελλοντικ ή πρόγνωση αντίστοιχων φαινοµένων. Το GLE65 ονοµάστηκε διεθνώς σαν Greek effect καθώς παρατηρήθηκε την ώρα της εθνικής µας παρέλασης και έφυγε από εδώ η αναγγελία της πρώτης παρατήρησης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικά γεωµαγνητικά γεγονότα µεταξύ των οποίων διακρίνονται αυτό της 31 ης Μαρτίου 2001 και τα πρόσφατα της 29 ης Οκτωβρίου 2003 και της 20 ης Νοεµβρίου Τα γεγονότα αυτά καταγράφηκαν µε µέγιστο πλάτος 4%, 11

12 5% και 7% αντίστοιχα στο σταθµό της Αθήνας. Το τελευταίο θεωρείται και το µεγαλύτερο στην ιστορία των Μετρητών Νετρονίων. Η συνεισφορά του σταθµού της Αθήνας στη µελέτη αυτών των φαινοµ ένων σε διεθνή κλίµακα κρίνεται πολύ σηµαντική για την πρόβλεψη των µ αγνητικών καταιγίδων του ιαστηµικο ύ καιρού. Κατά τη διάρκεια του µαγνητοσφαιρικού φαινοµένου της 20 ης Νοεµβρίου 2003 (Εικόνα 18) υπήρξε Εικ. 18. Το µαγνητοσφαιρικό γεγονός της 20 ης Νοεµβρίου 2003, το οποίο σηµείωσε το µεγαλύτερο πλάτος 7% στο σταθµό κοσµικής ακτονοβολίας της Αθήνας. Η κάτω εικόνα δίνει την ένταση της κοσµικής ακτινοβολίας µετά τη διόρθωση του γεγονότος µ εταβολή του κατωφλίου δυσκαµψίας, η οποία και υπολογίστηκε από την οµάδα Κοσµικής Ακτινοβολίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε την αντίστοιχη οµάδα του IZMIRAΝ για κάθε σταθµό για διαφορετικές χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια της µαγνητικής καταιγίδας της περιόδου Νοεµβρίου Το µαγνητοσφαιρικό φαινόµενο στην κοσµική ακτινοβολία της 20 ης Νοεµβρίου 2003 ήταν µέγιστο για τους σταθµούς µικρού γεωγραφικού πλάτους και όχι για τους σταθµούς µεσαίου γεωγραφικού πλάτους, όπως συνήθως συµβαίνει (Εικόνα 19). Στους σταθµούς αυτούς η µείωση Forbush της δεδοµέν ης περιόδου υπερκαλύφθηκε από την αύξ ηση στην ένταση εξαιτίας του γεωµαγνητικού γεγονότος. Εικ. 19. Μεταβολή του κατωφλίου δυσκαµψίας σε 30 σταθµούς κοσµικής ακτινοβολίας κατά το γεγονός της 20 ης Νοεµβρίου η µεγαλύτερη µεταβολή παρατηρήθηκε στα 8-9 GV, δηλαδή στην περιοχή της Αθήνα ς Παρά το γεγονός ότι άλλο ι σταθµ οί (π.χ. ο σταθµός του Jungfraujoch) έχουν µεγαλύτερη «ευαισθησία» σε γεωµαγνητικά φαινόµενα από το σταθµ ό της Αθήνας, το γεγονός της 20 ης Νοεµ βρίου έγινε δύο φορές πιο αισθητό από το σταθµό της Αθήνας. Ενώ δηλαδή συνήθως η µέγιστη µεταβολή στο κατώφλι δυσκαµψίας τους παρατηρείται στους σταθµούς µε δυσκαµψίες 4-5 GV, στην περίπτωση της 20 ης Νοεµβρίου το παρατηρήθηκε από τους σταθµούς µε δυσκαµψίες κατωφλίου 8-9 GV. Το φαινόµενο αυτό ερµηνεύεται βάσει της ιδιοµορφίας της συγκεκριµένης µαγνητικής καταιγίδας (Εικόνα 20). To δακτυλιοειδές ρεύµα, σύµφωνα µε το απλούστερο µοντέλο Treiman (1953), έχει κατανοµή κατά πλάτος ανάλογη µε το συνηµίτονο του Εικ. 20. Γεωµαγνητική δραστηριότητα της 29 ης Οκτωβρίου

13 γεωγραφικού πλάτους και φορά προς τα δυτικά. την περίπτωση της µαγνητικής καταιγίδας του Νοεµβρίου 2003 το δακτυλιοειδές ρεύµα βρισκόταν σε κοντινότερη απόσταση από το κέντρο της γης (3 R Γ ) (Tsyganenko, 2003). Αποτέλεσµα ήταν να εµφανισθεί σέλας στην Αθήνα! (Εικόνα 21) Ο δείκτης Dst πήρε την πρωτοφανή τιµή των -486 nt. Την επόµενη µέρα ήταν πρωτοσέλιδο στις ανακοινώσεις της ΝΟΑΑ. Σέλας στην Αθήνα : 20 Νοεµβρίου 2003! Εικ. 21. Σέλας στην Αθήνα: 20 Νοεµβρίου 2003 Αναµφισβήτητα το έτος 2003 θα είναι το έτος της πιο ασυνήθιστης ηλιακής και γεωµαγνητικής δραστηριότητας, αν και πρόσφατα στις 9 Νοεµβρίου 2004 συνέβη ένα ανάλογο γεωµαγνητικό γεγονός µε το µεγαλύτερο πλάτος στην Αθήνα. Άρα η προσπάθεια πρόγνωσης των µαγνητικών καταιγίδων µε τους Μετρητές Νετρονίων που γίνεται στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και είµαστε συντονιστές αυτού του προγράµµατος σε παγκόσµια κλίµακα ελπίζουµε ότι θα δώσει πολύ γρήγορα εντυπωσιακά αποτελέσµατα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Mavromichalaki, H., C. Sarlanis, G. Souvatzoglou, S. Tatsis, A. Belov, E. Eroshenko, V. Yanke and A. Pchelkin. Athens Neutron Monitor and its aspects in the cosmic-ray variations studies. Proc. 27th ICRC, 4099, L.I. Dorman, L.A.Pustil nik, A. Sternlieb, I.G. Zukerman, A.V. Belov, E.A. Eroshenko, V.G. Yanke, H. Mavromichalaki, C. Sarlanis, G. Souvatzoglou, S. Tatsis, N. Iucci, G. Villoresi, Yu. Fedorov, B. A. Shakhov, M. Murat, Monitoring and Forecasting of Great Solar Proton Events Using the Neutron Monitor Network in Real Time. IEEE for Plasma science, 32, 4, 1, Mavromichalaki, H., V. Yanke, L. Dorman, N. Iucci, A. Chilingaryan, O. Kryakunova, Neutron Monitor Network in Real Time and Space Weather, in Effects of Space Weather on Technology infrastructure, ed. by I.Daglis, NATO Science Series II, 176, ,2004a. 4. H. Mavromichalaki, G. Souvatzoglou, C. Sarlanis, G. Mariatos, C. Plainaki, M. Gerontidou, A. Belov, E. Eroshenko, V. Yanke. Space weather prediction by cosmic rays Adv. Space Res,. 2004b. 5. Belov, A. V., Dorman, L.I., Eroshenko, E. A., Iucci, N., Villoresi, G., and Yanke, V.G.: Search for predictors of Forbush decreases, Proc. 24 th ICRC (Rome), 4, 888, Dorman, L.I., Iucci, N., Ptitsyna, N.G., and Villoresi, G.: Cosmic Ray Forbush decreases as Indicators of space dangerous Phenomena and Possible use of Cosmic Ray data for their Prediction, Proc. 26 th ICRC (Salt Lake City), 6, 476, Kudela, K., Storini, M., Hofer, M.Y., and Belov, A. V.,: Cosmic Rays in Relation to Space weather, Space Science, Rev., 93, 153, Simpson, J. A.: The Cosmic Ray Nucleonic Component.: The Invention and Scientific uses of the Neutron Monitor, Space Sci. Rev., 93, 11-32, Αρθρο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΕΦ, 15-16, 22-33,

4 ο Περιβαλλοντολογικό Συνέδριο Φυσικής Καλαμπάκα, Ιανουάριος 2001

4 ο Περιβαλλοντολογικό Συνέδριο Φυσικής Καλαμπάκα, Ιανουάριος 2001 4 ο Περιβαλλοντολογικό Συνέδριο Φυσικής Καλαμπάκα, Ιανουάριος 2001 Ο ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε. Μαυρομιχαλάκη, Γ. Σουβατζόγλου, Χ. Σαρλάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθιστες Μεταβολές της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας τον Ιούλιο του 2005

Ασυνήθιστες Μεταβολές της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας τον Ιούλιο του 2005 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Λάρισα 2006 CD Πρακτικών ISBN-960-87635-4-1 Ασυνήθιστες Μεταβολές της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας τον Ιούλιο του 2005 Α. Παπαϊωάννου, Μ. Γεροντίδου, Γ. Μαριάτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΘΟ ΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 23 ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΘΟ ΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 23 ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 159 ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΘΟ ΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 23 ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α. Παπαϊωάννου, Ε. Μαυροµιχαλάκη, Α. Πετρίδης Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Μοντελοποίηση των Μειώσεων Forbush της Έντασης της Κοσμικής Ακτινοβολίας

Μελέτη και Μοντελοποίηση των Μειώσεων Forbush της Έντασης της Κοσμικής Ακτινοβολίας 10 ο Κοινό Συνέδριο Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών, Κέρκυρα, Μάρτιος 2007 Μελέτη και Μοντελοποίηση των Μειώσεων Forbush της Έντασης της Κοσμικής Ακτινοβολίας Χ. Πλαϊνάκη, Α. Παπαϊωάννου, Ε. Μαυρομιχαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον

Επίδραση Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον Επίδραση Κοσµικών Ακτινοβολιών Επίδραση Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον A.Παπαϊωάννου, Χ. Πλαϊνάκη, Μ. Παπαηλιού, Μ. Γεροντίδου, Ε. Μαυροµιχαλάκη Tοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητές Νετρονίων και Ηλιόσφαιρα: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Μετρητές Νετρονίων και Ηλιόσφαιρα: παρελθόν, παρόν και μέλλον Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μετρητές Νετρονίων και Ηλιόσφαιρα: παρελθόν, παρόν και μέλλον Αθανάσιος Παπαϊωάννου 1,2 1 Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1987

ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1987 4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο (Καλαμπάκα) 21 ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1987 Ε. Μαυρομιχαλάκη 1 και Β. Πετρόπουλος 2 1 2 Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Διαστημικός καιρός. Αποτελεί το σύνολο της ηλιακής δραστηριότητας (ηλιακός άνεμος, κηλίδες, καταιγίδες, εκλάμψεις, προεξοχές, στεμματικές εκτινάξεις ηλιακής μάζας) που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ FORBUSH ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ FORBUSH ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ FORBUSH ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Α. Παπαϊωάννου 1, Ε. Μαυροµιχαλάκη 1, Ο. Μαλανδράκη 2, A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ. Ε. Χριστοπούλου-Μαυρομιχαλάκη

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ. Ε. Χριστοπούλου-Μαυρομιχαλάκη ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ Ε. Χριστοπούλου-Μαυρομιχαλάκη Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Αθήνας, Παν/πολη, Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

22-ΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ

22-ΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής 1996 22-ΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ Eλένη Μαυρομιχαλάκη *, Άννα Μπελεχάκη ** και Ιωάννα Τσαγγούρη * * Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Κοσμικών Ακτινοβολιών στο Διαστημικό Περιβάλλον

Επίδραση Κοσμικών Ακτινοβολιών στο Διαστημικό Περιβάλλον 10 ο Κοινό Συνέδριο Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών, Κέρκυρα, Μάρτιος 2007 Επίδραση Κοσμικών Ακτινοβολιών στο Διαστημικό Περιβάλλον A. Παπαϊωάννου, Χ. Πλαϊνάκη, Μ. Παπαηλιού, Μ. Γεροντίδου, Ε. Μαυρομιχαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητές Νετρονίων και ιαστηµικό Περιβάλλον:

Μετρητές Νετρονίων και ιαστηµικό Περιβάλλον: Μετρητές Νετρονίων και ιαστηµικό Περιβάλλον: Παρόν και Μέλλον E. Χριστοπούλου Μαυροµιχαλάκη Αν. Καθ. Τµήµατος Φυσικής Websites: http://users.uoa.gr/~emavromi; http://cosray.phys.uoa.gr Email: emavromi@phys.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον

Επίδραση Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον Επίδραση Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον A. Παπαϊωάννου, Χ. Πλαϊνάκη, Μ. Παπαηλιού, Μ. Γεροντίδου, Ε. Μαυροµιχαλάκη Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωµατιδίων, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6 Η ηλιόσφαιρα 285 Η ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ Ο Ήλιος κατέχει το 99,87% της συνολικής µάζας του ηλιακού συστήµατος. Ως σώµα κυριαρχεί βαρυτικά στον χώρο του και το µαγνητικό του πεδίο απλώνεται πολύ µακριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής 15771, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο: (210) 727 6901 Fax: (210) 727 6987 Κινητό Τηλέφωνο: 6973948512 e-mail: atpapaio@phys.uoa.gr ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΥΨΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 20 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΥΨΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 20 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΥΨΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 20 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Α. Παπαϊωάννου 1, Ε. Μαυροµιχαλάκη 1, E. Flüeckiger 2, R. Buetikofer 2, N. Fuller 3 1 Τοµέας Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαστημικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ποιότητας δεδομένων υψηλής ανάλυσης των Μετρητών Νετρονίων και ανάπτυξη τεχνικών προσομοίωσης

Έλεγχος ποιότητας δεδομένων υψηλής ανάλυσης των Μετρητών Νετρονίων και ανάπτυξη τεχνικών προσομοίωσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων Έλεγχος ποιότητας δεδομένων υψηλής ανάλυσης των Μετρητών Νετρονίων και ανάπτυξη τεχνικών προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

PAPAIOANNOU A. ATHANASIOS

PAPAIOANNOU A. ATHANASIOS WORK ADDRESS Nuclear & Particle Physics Section 15771, Panepistimiopolis Zografou - Athens CONTACT Telephone: + 30 (210) 727 6901 Fax: + 30 (210) 727 6987 e-mail: atpapaio@phys.uoa.gr PAPAIOANNOU A. ATHANASIOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» MSc: Environment and Health.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Ζαΐμης Γεώργιος Κλάδος της Υδρολογίας. Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ατμόσφαιρας και των μετεωρολογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Δ.Ε. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ ΣΤΕΜΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 6 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ηλιακού μας συστήματος και ο πέμπτος σε μέγεθος. Ηρακλή, καθώς και στην κίνηση του γαλαξία

ηλιακού μας συστήματος και ο πέμπτος σε μέγεθος. Ηρακλή, καθώς και στην κίνηση του γαλαξία Sfaelos Ioannis 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η Γη είναι ο τρίτος στη σειρά πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και ο πέμπτος σε μέγεθος. έ θ Η μέση απόστασή της από τον Ήλιο είναι 149.600.000 km.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index)

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-uv) ηλιακή ακτινοβολία Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάδοσή της στη γήινη ατµόσφαιρα απορροφάται κυρίως από το στρατοσφαιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση μαγνητικού πεδίου της Γης. (συνοδεύει τις διαφάνειες)

Επίδραση μαγνητικού πεδίου της Γης. (συνοδεύει τις διαφάνειες) Επίδραση μαγνητικού πεδίου της Γης (συνοδεύει τις διαφάνειες) Επίδραση μαγνητικού πεδίου της Γης. Ένα σωματίδιο με ατομικό αριθμό Ζ, που κινείται σε μαγνητικά πεδίο Β με ταχύτητα υ. Η κεντρομόλος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Ροζ δορυφόροι

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Ροζ δορυφόροι ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Ροζ δορυφόροι Ερωτήσεις 1) Ειρηνικές χρήσεις δορυφόρων 2)Στρατιωτικές χρήσεις δορυφόρων; 3)Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 4)Πως θα είναι στο μέλλον; Ειρηνικές χρήσεις δορυφόρων Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Α. Ακτινοβολία υποβάθρου (Background radiation) Εξαιτίας της κοσµικής ακτινοβολίας που βοµβαρδίζει συνεχώς την ατµόσφαιρα της γης και της ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής (Πάτρα 2010)

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής (Πάτρα 2010) 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής (Πάτρα 2) Μελέτη των Ασυµπτωτικών Κώνων Υποδοχής των Μετρητών Νετρονίων κατά τη διάρκεια ισχυρών Επίγειων Επαυξήσεων της έντασης της κοσµικής ακτινοβολίας Ανδριοπούλου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ηλιακό ή πλανητικό μας σύστημα αποτελείται από: τον Ήλιο, που συγκεντρώνει το 99,87% της συνολικής μάζας του, τους 9 μεγάλους πλανήτες, που συγκεντρώνουν το υπόλοιπο 0,1299

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (πραγματική ατμόσφαιρα)

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (πραγματική ατμόσφαιρα) ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (πραγματική ατμόσφαιρα) Υδροστατική εξίσωση: ( ρ = Nm) dp( ) = ρ( ) g( ) d N( ) m( ) g( ) d () Εξίσωση τελείων αερίων: p( ) = kn( ) T( ) (2) dp () + (2) ( )

Διαβάστε περισσότερα

Aναλαµπές ακτίνων -γ

Aναλαµπές ακτίνων -γ Aναλαµπές ακτίνων -γ Gamma Ray Bursts (GRB) Λουκάς Βλάχος 18/5/2004 1 Γενική παρατήρηση Η αστροφυσική διανύει αυτήν την εποχή τη δηµιουργικότερη περίοδο της ιστορίας της. Η πληθώρα των επίγειων αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» «Environment and Health. Capacity building for Decision Making» Επιστημονική Yπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Α. Μια σύντοµη περιγραφή της εργασίας που εκπονήσατε στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αστρονοµίας. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα και Ορατό Φως Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Το σύνολο των ΗΜ κυµάτων αποτελεί το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Το ορατό φως Το ορατό φως Το ορατό φως αποτελεί ένα πολύ µικρό κοµµάτι του Ηλεκτροµαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονομία στις ακτίνες γ

Αστρονομία στις ακτίνες γ Αστρονομία στις ακτίνες γ Τηλεσκόπια Μελέτη αστρονομικών αντικειμένων Αστρονομία ακτίνων γ Φωτόνια με ενέργειες από 0.5 MeV ~200 TeV (τα πιο ενεργά φωτόνια που έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα) Αστρονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά νετρίνα. Εικόνα 1 Πυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο του ηλίου. * σ ve : 9.3*10-45 cm 2 (E/Mev) 2

Ηλιακά νετρίνα. Εικόνα 1 Πυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο του ηλίου. * σ ve : 9.3*10-45 cm 2 (E/Mev) 2 Ηλιακά νετρίνα. Γνωρίζουμε ότι ενέργεια που ακτινοβολεί ο ήλιος, παράγεται από θερμοπυρηνικές αντιδράσεις στον πυρήνα του ηλίου. Στα προϊόντα των αντιδράσεων περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νετρίνων. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Κοσμικής Ακτινοβολίας. (Συνοδεύει τις διαφάνειες)

Σύνθεση Κοσμικής Ακτινοβολίας. (Συνοδεύει τις διαφάνειες) Σύνθεση Κοσμικής Ακτινοβολίας (Συνοδεύει τις διαφάνειες) Κοσμική ακτινοβολία. Τα σωματίδια που φθάνουν στην ατμόσφαιρα πολλές φορές τα ονομάζουμε πρωτογενή, αν και με τον ακριβή ορισμό, πρωτογενή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 21 Οκτωβρίου 2009 Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 1) α. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ιονίζουσας και της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας; β. Ποιες είναι οι γνωστότερες

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις των ενεργητικών σωματιδίων της κοσμικής ακτινοβολίας στα μικροηλεκτρονικά συστήματα

Επιδράσεις των ενεργητικών σωματιδίων της κοσμικής ακτινοβολίας στα μικροηλεκτρονικά συστήματα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μιόνιο μ ±. Mass m = ± MeV Mean life τ = ( ± ) 10 6 s τμ+/τ μ = ± cτ = 658.

Μιόνιο μ ±. Mass m = ± MeV Mean life τ = ( ± ) 10 6 s τμ+/τ μ = ± cτ = 658. Μιόνιο μ ±. Mass m = 105.6583715 ± 0.0000035 MeV Mean life τ = (2.1969811 ± 0.0000022) 10 6 s τμ+/τ μ = 1.00002 ± 0.00008 cτ = 658.6384 m Παραγωγή μιονίων π ± μ ± + ν μ ( 100%) K ± μ ± + ν μ. ( 63,5%)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά νετρίνα. Πρόβλημα ηλιακών νετρίνων, ταλαντώσεις.

Ηλιακά νετρίνα. Πρόβλημα ηλιακών νετρίνων, ταλαντώσεις. Ηλιακά νετρίνα Πρόβλημα ηλιακών νετρίνων, ταλαντώσεις. Αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ηλίου (Τυπικό Ηλιακό Μοντέλο) 98,4 % pp pep hep Be B Εικόνα 1Πυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο του ηλίου J.Bacall (2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 6 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση των γεγονότων της κοσμικής ακτινοβολίας σε σχέση με τις ηλιακές εκλάμψεις και τις στεμματικές εκπομπές μάζας

Χαρτογράφηση των γεγονότων της κοσμικής ακτινοβολίας σε σχέση με τις ηλιακές εκλάμψεις και τις στεμματικές εκπομπές μάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χαρτογράφηση των γεγονότων της κοσμικής ακτινοβολίας σε σχέση με τις ηλιακές εκλάμψεις και τις στεμματικές

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Μερικές συμπληρωματικές σημειώσεις στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ενεργειακό ισοζύγιο της Γης Εισερχόμενη και εξερχόμενη Ακτινοβολία Εισερχόμενη Ηλιακή Ακτινοβολία Εξερχόμενη Γήινη ακτινοβολία Ορατή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ 1.1. Γενικά 1.2. Στρώματα ή περιοχές της ατμόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/04/16

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/04/16 Σύγχρονη Φυσική - 06: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων /04/6 Διάλεξη 0: Πυρηνοσύνθεση Εισαγωγή Ένας από τους πλέον ενδιαφέροντες κλάδους της πυρηνικής φυσικής είναι ο τομέας της πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Διαστήματος. Ιωάννης Δαγκλής. Ενότητα: Ασκήσεις. Τμήμα: Φυσικής

Φυσική Διαστήματος. Ιωάννης Δαγκλής. Ενότητα: Ασκήσεις. Τμήμα: Φυσικής Φυσική Διαστήματος Ενότητα: Ασκήσεις Ιωάννης Δαγκλής Τμήμα: Φυσικής Σελίδα 2 1. Ασκήσεις... 4 Σελίδα 3 1. Ασκήσεις 1. Με ποιον τρόπο (δηλαδή με ποια τεχνολογία) βλέπουμε την πλασμόσφαιρα; Η πλασμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός Περιεχόµενα Κεφαλαίου 27 Μαγνήτες και Μαγνητικά πεδία Τα ηλεκτρικά ρεύµατα παράγουν µαγνητικά πεδία Μαγνητικές Δυνάµεις πάνω σε φορτισµένα σωµατίδια. Η ροπή ενός βρόχου ρεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές, επιτάχυνση Επιτάχυνση Κοσμικών Ακτίνων Τροχιές Κ.Α. στον γαλαξία Μοντέλο διάδοσης Κ.Α. στην περιοχή του γαλαξία...

Πηγές, επιτάχυνση Επιτάχυνση Κοσμικών Ακτίνων Τροχιές Κ.Α. στον γαλαξία Μοντέλο διάδοσης Κ.Α. στην περιοχή του γαλαξία... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές, επιτάχυνση.... Επιτάχυνση Κοσμικών Ακτίνων... Τροχιές Κ.Α. στον γαλαξία.... Μοντέλο διάδοσης Κ.Α. στην περιοχή του γαλαξία.... Διαφυγή πυρήνων.... Παραγωγή δευτερογενών πυρήνων.... Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης Γεωγραφία ΣΤ τάξης - Β Ενότητα «Το Φυσικό Περιβάλλον» 1 Kεφάλαιο 10 ο (σελ. 39 42) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης ιδακτικοί στόχοι: - να κατανοούµε την έννοια του κλίµατος - να γνωρίζουµε τους βασικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο νόµος παγκόσµιας έλξης, πεδίο βαρύτητας πρέπει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο νόµος παγκόσµιας έλξης, πεδίο βαρύτητας πρέπει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο νόµος παγκόσµιας έλξης, πεδίο βαρύτητας πρέπει: Να µπορεί να διατυπώσει τον Νόµο της παγκόσµιας έλξης. Να γνωρίζει την έννοια βαρυτικό πεδίο και τι ισχύει για αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Κοσµικής Ακτινοβολίας

Εργαστηριακές Ασκήσεις Κοσµικής Ακτινοβολίας Εργαστηριακές Ασκήσεις Κοσµικής Ακτινοβολίας Άσκηση Νο1: Θέµα: Από το φάσµα των κοσµικών ακτίνων στον προσδιορισµό των δόσεων ακτινοβολίας στα αεροπορικά πληρώµατα και τους επιβάτες. Χρησιµοποιώντας την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ υψηλή ατμόσφαιρα Μεσόπαυση Θερμόσφαιρα Θερμοβαθμίδα: Γ=dT/dz (lapse rate) ΟΜΟΙΟΣΦΑΙΡΑ μεσαία ατμόσφαιρα χαμηλή ατμόσφαιρα Υ ψ όμ ετρ ο (K m ) Στρώμα Όζοντος Στρατόπαυση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις των Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον

Επιδράσεις των Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Φυσικής Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής Επιδράσεις των Κοσµικών Ακτινοβολιών στο ιαστηµικό Περιβάλλον Φάσµατα LET για διάφορες τιµές Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller AΣΚΗΣΗ 1 Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller 1. Εισαγωγή Ο ανιχνευτής Geiger-Müller, που είναι ένα από τα πιο γνωστά όργανα µέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας,

Διαβάστε περισσότερα

λ Ε Πχ. Ένα σωματίδιο α έχει φορτίο +2 όταν επιταχυνθεί από μια διαφορά Για ακτίνες Χ ή ακτινοβολία γ έχουμε συχνότητα

λ Ε Πχ. Ένα σωματίδιο α έχει φορτίο +2 όταν επιταχυνθεί από μια διαφορά Για ακτίνες Χ ή ακτινοβολία γ έχουμε συχνότητα Μονάδες Ενέργειας 1 ev = 1,602 10-19 J 1 fj(= 10-15 J) = 6,241 10 3 ev Πχ. Ένα σωματίδιο α έχει φορτίο +2 όταν επιταχυνθεί από μια διαφορά δυναμικού 1000 V αποκτά ενέργεια 2 kev Για ακτίνες Χ ή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΩΗΛΙΑΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Κ.Ν. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΤΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΩΗΛΙΑΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Κ.Ν. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΩΗΛΙΑΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Κ.Ν. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΤΟΣ ΩΡΙΩΝ, 9/1/2008 Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Γη, ο τρίτος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος Περιφερόμαστε γύρω από τον Ήλιο, ένα τυπικό αστέρι της κύριας ακολουθίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Αθανάσιος Α. Αργυρίου Ορισμοί Άμεση Μέτρηση Έμμεση Μέτρηση Τηλεπισκόπηση: 3. Οι μετρήσεις γίνονται από απόσταση (από 0 36 000 km) 4. Μετράται η Η/Μ ακτινοβολία Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ηµιτελείς προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 157 71 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 72 76 888 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Τίτλος Έργου: Αξιολόγηση Φωτοχηµικών Μοντέλων των Αιωρούµενων Σωµατιδίων και του Όζοντος στο Λεκανοπέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 14/03/ /12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 14/03/ /12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ 14/03/2015 31/12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2015 Στην παρούσα αναφορά γίνεται µία σύνοψη των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ένας που κατασκευάζεται ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση δρομέα η ροπή εκκίνησης του είναι αρκετά υψηλή αλλά το ίδιο υψηλή είναι και η ολίσθηση του στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας Όμως επειδή Pconv=(1-s)PAG,

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.)

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Distributed Announcement System DAS Thesa S.A. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Η Thesa A.E. σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ και στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΠΕΠΕΡ1996

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. Εισαγωγή Έχει παρατηρηθεί, ότι η εξασθένηση των ραδιοκυµάτων και µικροκυµάτων, που προκύπτει από βλάστηση, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ηµιτελείς προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα