ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΣΕΣ Οκτώβριος 2013 Οκτώβριος 2013 σελ. 1

2 Περιεχόμενα 1. Η Αναγκαιότητα στήριξης του Ελληνικού Εμπορίου στη νέα Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ ) Προγράμματα ενίσχυσης του Εμπορίου στο ΕΣΠΑ Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Νέοι Θεσμοί & Δομές Εμπορικής Επιχειρηματικότητας Δράσεις αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού των εμπορικών επιχειρήσεων Υποστηρικτικές ενέργειες για το εμπόριο Προγράμματα Ενίσχυσης Εμπορικών Επιχειρήσεων Μηχανισμοί εγγυοδοσίας & τόνωσης της ρευστότητας των ΜΜΕ Οκτώβριος 2013 σελ. 2

3 1. Η Αναγκαιότητα στήριξης του Ελληνικού Εμπορίου στη νέα Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ ) Η τρέχουσα οικονομική κρίση επέφερε βαρύτατες συνέπειες στον κλάδο του εμπορίου στη χώρα μας, λόγω της ραγδαίας μείωσης του εισοδήματος των πολιτών και της συνακόλουθης πτώσης της κατανάλωσης 1. Επιπρόσθετα, η απώλεια της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές δυσχέρανε έτι περαιτέρω τη δραστηριότητα των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων, τόσο σε ό,τι αφορά την προμήθεια προϊόντων (λόγω δυσμενέστερων όρων συνεργασίας που επέβαλλαν οι προμηθευτές) όσο και την διεθνοποίηση του ελληνικού εμπορίου (λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία συνολικά από καταναλωτές και επιχειρήσεις τρίτων χωρών). Τέλος, ως συνέπεια του γεγονότος ότι το σημείο αφετηρίας της παγκόσμιας κρίσης ήταν το τραπεζικό σύστημα, η πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων απώλεσε σχεδόν κάθε πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε μια περίοδο που οι ανάγκες χρηματοδότησης αυξάνονταν δραματικά (λόγω μείωσης των εσόδων, αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων κ.λπ.). Τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος του εμπορίου είναι ένας κλάδος που δεν βασίζεται σε στέρεες βάσεις. Η δυσμενέστατη συγκυρία στη χώρα μας επ ουδενί δεν μπορεί να μειώσει: τη συνεισφορά του ελληνικού εμπορίου στην μακρά περίοδο ανάπτυξης που προηγήθηκε, με τον κλάδο να παράγει το 16% του ΑΕΠ, έναντι 11% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επιπρόσθετα, στη δεκαετία του 2000 σημειώθηκε ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στον εμπορικό τομέα, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων επενδύσεων και των ριζικών διαρθρωτικών μεταβολών που σημειώθηκαν σε αυτόν ιδίως τα τελευταία έτη. τη συμβολή του στη δημιουργία και διατήρηση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΕΕ, ο τομέας του εμπορίου απασχολούσε κατά το 2004 περίπου άτομα, μέγεθος που αντιστοιχούσε στο 17,3% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία. Περαιτέρω, η απασχόληση στο εμπόριο αυξήθηκε την περίοδο κατά άτομα (ποσοστό 27,4%), με αποτέλεσμα η συμβολή του στην αύξηση της απασχόλησης στο 1 Ειδικότερα, την περίοδο η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε από 167 δις Ευρώ (72,4% του ΑΕΠ) σε 142 δις Ευρώ (73,7% του ΑΕΠ), ενώ η δημόσια κατανάλωση από 47 δις Ευρώ (20,5% του ΑΕΠ) σε 34 δις Ευρώ (17,8% του ΑΕΠ). Επιπλέον, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο έχει μειωθεί από Ευρώ το 2009 σε το 2012, εξανεμίζοντας έτσι τη σύγκλιση που είχε επιτευχθεί με τις χώρες της Ευρωζώνης κατά τη προηγούμενη δεκαετία και καταλήγοντας σε αναλογία χειρότερη από αυτή κατά την ένταξη της χώρας στο Ευρώ. Οκτώβριος 2013 σελ. 3

4 σύνολο της οικονομίας να ανέρχεται στο 26,2%, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε συνολικά κατά περίπου άτομα. τον βασικό του ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικότατων καινοτομιών για το σύνολο της οικονομίας. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή η εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών καλύτερης εξυπηρέτησης του καταναλωτή (ECR, Efficient Consumer Response) είναι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, πρωτοποριακά από τις επιχειρήσεις του εμπορικού κλάδου και σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας (value chain) της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει πλέον στο εμπόριο, στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας. Το εμπόριο θεωρείται σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη της απαραίτητης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης χωρίς την άντληση δημοσίων πόρων: «πρόκειται για τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ευρώπης και των νέων κέντρων παγκόσμιας ανάπτυξης και για μια μοναδική πηγή αύξησης της παραγωγικότητας. Η ΕΕ, η οποία ωφελείται από την παγκοσμιοποίηση πολύ περισσότερο απ ό,τι συχνά πιστεύεται, βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από αυτό το εντατικοποιημένο διεθνές εμπόριο» 2. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η συμβολή της εξωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ είναι η σημαντικότερη πηγή μεγέθυνσης της Ε.Ε. επί του παρόντος, καθώς οι συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα παραμένουν ασθενείς. Πράγματι, με τη συνεισφορά του εμπορίου στο ΑΕΠ το 2012 (+0,9 ποσοστιαίες μονάδες) μειώθηκε το μέγεθος της ύφεσης στην Ε.Ε. με συντελεστή τέσσερα, πράγμα που βοήθησε να αντισταθμιστεί η μείωση της εγχώριας ζήτησης και των αποθεμάτων (-1,2 μονάδες) 3. Η αύξηση του εμπορίου είναι επίσης επωφελής για την ανάπτυξη μέσω της οικονομίας της προσφοράς. Η ελευθέρωση του εμπορίου αποτελεί μείζονα διαρθρωτική μεταρρύθμιση αυτή καθαυτή, που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτομία και ισχυρότερη αύξηση της παραγωγικότητας. Με τις εμπορικές και επενδυτικές ροές διαδίδονται νέες ιδέες και καινοτομίες, νέες τεχνολογίες και η βέλτιστη έρευνα, με αποτέλεσμα τα βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες που 2 Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ, Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013, 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις, φθινόπωρο του 2012 Οκτώβριος 2013 σελ. 4

5 χρησιμοποιούν το κοινό και οι επιχειρήσεις. Μακροπρόθεσμα στοιχεία από χώρες της ΕΕ αποδεικνύουν ότι αύξηση κατά 1% στο άνοιγμα της οικονομίας οδηγεί σε αύξηση κατά 0,6% της παραγωγικότητας της εργασίας 4. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κλάδος του εμπορίου μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά στην προσπάθεια αναστροφής της ύφεσης στη χώρα μας. Αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές βασισμένες στην εξωστρέφεια και την οργανωμένη διείσδυση σε νέες αγορές, νέες μεθόδους παροχής αποδοτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή αλλά και νέες πρακτικές καλύτερης διαχείρισης των πόρων τους (οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.), οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Σχήμα 1. Λόγοι στήριξης του Εμπορίου στη νέα Προγραμματική Περίοδο Η νέα Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ ) προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την πολύπλευρη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων σε όρους: Πρόσβασης στη χρηματοδότηση, μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, Αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού, μέσω δια βίου (lifelong) κατάρτισης και εκπαίδευσης σε καίριους τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης, Βελτίωσης της διαχείρισης πόρων, και της υιοθέτησης σύγχρονων μεθόδων και στρατηγικών, μέσω προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων που θα υποβοηθήσουν την επενδυτική δράση, Θεσμοθέτησης δομών που είναι σε θέση να στηρίξουν την υγιή επιχειρηματικότητα και μια αντίστοιχη σχέση με τον καταναλωτή, όπως για παράδειγμα τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου που κατ επανάληψη έχει προτείνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. 4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενίσχυση της αύξησης της παραγωγικότητας: τα βασικά μηνύματα της έκθεσης του 2007 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα Οκτώβριος 2013 σελ. 5

6 Η «Έξυπνη Εξειδίκευση» (smart specialization), η στρατηγική στην οποία βασίζεται η νέα Προγραμματική Περίοδος διασφαλίζει ότι προτεραιότητα στη συμμετοχή στα προγράμματα του ΣΕΣ θα έχουν επιχειρήσεις και φορείς που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας. Το εμπόριο σε όλες του τις μορφές (λιανικό, χονδρικό, διαμετακομιστικό) δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί από αυτό τον κανόνα, ούτε να παραμεριστεί η δυνητική του συνεισφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη και πρόοδο, τόσο ως ποσοστό της συνολικής τοπικής οικονομίας όσο και ως πλήθος θέσεων εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει και να προσφέρει ο κλάδος στις τοπικές κοινωνίες. Περαιτέρω, η προστιθέμενη αξία της στρατηγικής της «έξυπνης εξειδίκευσης» σε περιφερειακό επίπεδο συνίσταται: Στην ανανέωση παραδοσιακών κλάδων με τον προσανατολισμό σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και νέες αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, Στον εκσυγχρονισμό τους με την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών, Στην τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάμενες εξειδικεύσεις σε συναφή πεδία, Στην ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής καινοτομίας, και Στην αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας, όπως ανοικτή καινοτομία, καινοτομία από τους χρήστες, κοινωνική καινοτομία, καινοτομία στις υπηρεσίες. Είναι λοιπόν σημαντικό να τονιστεί ότι για πρώτη φορά στον σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται σαφής αναφορά στην ανάγκη στήριξης παραδοσιακών κλάδων, οι οποίοι αποτελούν την βάση της Ελληνικής οικονομίας όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, η αλιεία, και η διακίνηση των προϊόντων που προκύπτουν από αυτούς. Το εμπόριο αποτελεί τον πολύτιμο συνδετικό κρίκο της αλυσίδας αξίας κάθε κλάδου. Πρέπει δε ιδιαίτερα να επισημάνουμε ότι η εμπορική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει μόνο το λιανικό εμπόριο, αλλά και την εισαγωγική διαδικασία, το χονδρεμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα, την τροφοδοσία της αγοράς, την εμπορική αντιπροσώπευση και την εξαγωγική δραστηριότητα που ως επί το πλείστον πραγματοποιείται από εμπορικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανεξαρτήτως των κλάδων που κάθε Περιφέρεια θα επιλέξει ως στρατηγικούς από την άποψη της συμβολής τους στην επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, η εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει να ενισχυθεί για να διαδραματίσει αποτελεσματικά το δικό της ρόλο ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Οκτώβριος 2013 σελ. 6

7 2. Προγράμματα ενίσχυσης του Εμπορίου στο ΕΣΠΑ Η εντατική και ουσιαστική υλοποίηση του ΕΣΠΑ συνέπεσε με το ξέσπασμα της κρίσης και τη βύθιση της ελληνικής οικονομίας σε ύφεση. Η δραστική περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά σχεδόν 40% σε σχέση με το 2008 συνετέλεσε στην σημαντική επιβράδυνση των ρυθμών απορροφητικότητας (άρα και διοχέτευσης στην αγορά) των διαθέσιμων κονδυλίων, σε μια εποχή που η πραγματική οικονομία χρειαζόταν τη ρευστότητα περισσότερο από ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα μέσα του 2012 (μόλις τρία χρόνια πριν από τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου), η Ελλάδα ήταν 18 η στην κατάταξη των 27 ευρωπαϊκών χωρών, με κριτήριο την απορρόφηση των πόρων που της αναλογούν. Η επιτάχυνση της απορρόφησης κατά το τελευταίο έτος, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε υπό την ασφυκτική πίεση του χρόνου και με προφανή τον κίνδυνο απώλειας πόρων, γεγονός που δεν επέτρεψε το σχεδιασμό δράσεων και παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να προσφέρουν πραγματικές λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα της αγοράς, και κυρίως στο θέμα της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, η πλέον πρόσφατη τάση στον τομέα της εγγυοδοσίας και χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθυστέρησαν να ενταχθούν ως διακριτές δράσεις στο ΕΣΠΑ, και όταν αυτό συνέβη, είχε ήδη επέλθει αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να τα υποστηρίξει. Γενικότερα, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ανακοινώθηκε μετά το , όταν πλέον πολλές από τις επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να συγχρηματοδοτήσουν τις προτεινόμενες δράσεις. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, στα χρηματοδοτικά προγράμματα κρατικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ, ο κλάδος δεν είχε τη θέση που του αξίζει. Ενδεικτικά αναφέρεται το πρόσφατο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών μέσω των ΠΕΠ», οι όροι του οποίου απέκλειαν τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, ενώ ορισμένοι μόνο κλάδοι του χονδρικού εμπορίου προστέθηκαν σε τροποποίηση της αρχικής προκήρυξης του προγράμματος. Επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό των δράσεων, δεν ελήφθησαν συχνά υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς, ιδιαίτερα στον κλάδο του εμπορίου. Οκτώβριος 2013 σελ. 7

8 Ενδεικτικά, μέσω του προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», όπου ο κλάδος του λιανικού εμπορίου θεωρείτο επιλέξιμος, οι νέες επιχειρήσεις είχαν εξασφάλιση κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών κατά τους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες λειτουργίας τους, όχι όμως και οι υφιστάμενες. Το αποτέλεσμα ήταν η επιδείνωση της θέσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων, που πλέον καλούνταν να λειτουργήσουν σε ένα καθεστώς αυξημένου ανταγωνισμού από τις νέες επιχειρήσεις που δεν είχαν υποστεί τις συνέπειες και τις επιβαρύνσεις της βαθύτατης και μακρόχρονης ύφεσης. Είναι σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων στα πλαίσια των προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων έχει αποδειχθεί ότι επέφερε σημαντικά οφέλη για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, ιδιαίτερα στους τομείς 5 : της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους, μέσω της υιοθέτησης νέων, σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας, της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, της βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης / των οικονομικών της αποτελεσμάτων, της ενίσχυσης της επενδυτικής πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων, Στο παραπάνω πλαίσιο, σε μια εποχή που η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το εμπόριο (ιδιαίτερα το λιανικό) δεν είχε τη στήριξη που απαιτείτο για να συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας αλλά και για να επεκταθεί σε νέες δραστηριότητες και αγορές, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της διεθνούς οικονομίας. Η μεταφορά της ευθύνης σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου σε μεγάλο βαθμό στις Περιφέρειες είναι ένα πολύ σημαντικό θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής κάλυψης των πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών και επιχειρηματικών κοινοτήτων. 5 ΕΟΜΜΕΧ & Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συμβολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων στην τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Οκτώβριος 2013 σελ. 8

9 Στη νέα αυτή Προγραμματική Περίοδο, οι βασικές προτεραιότητες ομαδοποιημένες διαφαίνεται ότι θα είναι οι ακόλουθες : 1. Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία & Ψηφιακή Σύγκλιση 2. Μεταποίηση - Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- Εμπόριο 3. Τουρισμός - Πολιτισμός 4. Γεωργία και Αλιεία 5. Υποδομές, Μεταφορές & Περιβάλλον 6. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού Σημαντικά «φίλτρα» πολιτικής για την Προγραμματική Περίοδο θα είναι, εκτός φυσικά από την περιφερειακή διάσταση, οι διεθνείς συνεργασίες, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και η αυξανόμενη σημασία των πόλεων ως οικοσυστημάτων ανάπτυξης. Ο στόχος του τομέα του εμπορίου στη νέα περίοδο είναι η συμβολή του στην εξωστρέφεια του παραγωγικού ιστού της χώρας με τη μετατροπή των μικροεισαγωγέων σε εξαγωγείς και την αύξηση του αριθμού των χωρών προορισμού των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσω της ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων προς αυτές ώστε να ενσωματώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη σύγχρονη τεχνολογία και την καινοτομία στις διαδικασίες και τα προϊόντα τους. Ιδιαίτερα η καινοτομία, εστιασμένη στις εξειδικευμένες ανάγκες των αγορών στόχων, αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Είναι σημαντική φυσικά η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα με έμφαση στα θέματα εξαγωγών, εγγυήσεων και αδειοδοτήσεων, αλλά μέσα από ένα συνολικό εθνικό σχέδιο για την εξωστρέφεια και μέσα από νέες μορφές εκπαίδευσης. Περαιτέρω, ο τομέας της γεωργίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αφού μέρος του προϋπολογισμού για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας διαφαίνεται ότι μπορεί να το διαχειριστούν οι ίδιες οι περιφέρειες. Τέλος, η επόμενη περίοδος θα φέρει επίσης σε ανταγωνιστικότερη θέση το εμπόριο των αλιευτικών προϊόντων και των υδατοκαλλιεργειών και τις αντίστοιχες εμπορικές δραστηριότητες. Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν απαραίτητη Οκτώβριος 2013 σελ. 9

10 τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής αγορών και προϊόντων, και τη διασφάλιση της πρόσβασης και της παρουσίας των εγχώριων εταιρειών στη διεθνή αγορά. Έχοντας υπόψη τις παραπάνω τάσεις, και για την επίτευξη των μέγιστων ωφελειών από την υλοποίηση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων απαιτείται ένας ουσιαστικός διάλογος με όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό παρεμβάσεων και δράσεων που θα αποδώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο στις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες όσο και στις τοπικές κοινωνίες συνολικά. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου φιλοδοξεί με την παρούσα πρότασή της να συνεισφέρει αποδοτικά στο σχεδιασμό αυτό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί όχι απλά η αξιοκρατική και ισότιμη συμμετοχή του εμπορικού κλάδου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΣΕΣ , αλλά ο καθορισμός δράσεων και προγραμμάτων που θα συνεισφέρουν πραγματικά: Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας συνολικά της επιχειρηματικής κοινότητας της κάθε Περιφέρειας στη διεθνή αγορά, Στην υλοποίηση παρεμβάσεων και έργων που θα έχουν άμεσο, μετρήσιμο αποτέλεσμα για την τοπική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, Στην ενεργοποίηση όλων των υγιών δυνάμεων των τοπικών κοινωνιών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της συνολικής κοινωνικής προόδου, Στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων (βιωσιμότητα, διατήρηση θέσεων εργασίας) όσο και μεσοπρόθεσμων στόχων (αύξηση της εξωστρέφειας, ενίσχυση της καινοτομίας, αναβάθμιση του τοπικού στελεχιακού δυναμικού, ενδυνάμωση της υγιούς επιχειρηματικότητας), μέσα από προγράμματα και δράσεις που συμβάλλουν καταλυτικά στις παραπάνω κατευθύνσεις. Οκτώβριος 2013 σελ. 10

11 3. Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Στο παρόν Κεφάλαιο παρατίθενται γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΣΕΣ , με ενδεικτικές αναφορές δράσεων που προτείνεται να συμπεριληφθούν σε αυτά, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπορική δραστηριότητα και να προσφέρει καταλυτικά στην προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση. Οι στόχοι των προτεινόμενων παρεμβάσεων συνοψίζονται στους εξής: Ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, Αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού στον κλάδο του εμπορίου Ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των εμπορικών επιχειρήσεων, Αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κλάδος, με στόχο την υπέρβαση της δύσκολης συγκυρίας από επιχειρήσεις βιώσιμες και δυνητικά ανταγωνιστικές. Περαιτέρω εξειδίκευση των ως άνω ετοιμάζεται ήδη από την ΕΣΕΕ και σύντομα θα είναι στη διάθεση των Περιφερειών, με τη μορφή τεκμηριωμένων και κοστολογημένων προγραμμάτων του ΣΕΣ που θα αφορούν στο εμπόριο. Σχήμα 2. Στόχοι των προτεινόμενων από την ΕΣΕΕ παρεμβάσεων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Οκτώβριος 2013 σελ. 11

12 3.1. Νέοι Θεσμοί & Δομές Εμπορικής Επιχειρηματικότητας Βασικό ρόλο στην ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης μιας υγιούς σχέσης ανάμεσα στον έμπορο και τον αγοραστή θα μπορούσαν να διαδραματίσουν μια σειρά από νέους θεσμούς και δομές επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων προτείνονται: Τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου ΑΚΕ Με τον όρο Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου νοούνται δομές που βασίζονται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων μιας περιοχής, σε ενέργειες / δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Η έμφαση θα δοθεί στο κέντρα των πόλεων τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή κάθε τοπικής κοινωνίας. Τέτοιες ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά: Ενέργειες χωροθέτησης και χαρτογράφησης των εμπορικών κέντρων σε συνδυασμό με τη δημιουργία σχετικών υποδομών. Οργανωμένες ενέργειες μάρκετινγκ, π.χ. ενιαία κάρτα αγορών καταναλωτή (loyalty schemes) με πόντους αγορών ή και εκπτώσεις (στην οποία θα συμμετέχουν εμπορικά καταστήματα, καφετέριες, επιχειρήσεις στάθμευσης, παιδότοποι, κλπ). Οργανωμένη και συστηματική προώθηση / προβολή / επικοινωνία των επιχειρήσεων της εμπορικής περιοχής που συμμετέχουν στη δράση. Δραστηριότητες που συνδυάζουν το αγοραστικό όφελος με την ψυχαγωγία με πολιτιστικό / κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ. street events, social events). Η υλοποίηση και ο συντονισμός των ενεργειών αυτών προτείνεται να γίνεται από τους οικείους εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων της κάθε περιοχής. Οκτώβριος 2013 σελ. 12

13 Δημιουργία Εμπορικών Ζωνών Προτείνεται η δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων για μικρούς λιανοπωλητές (κατά τα πρότυπα των θερμοκοιτίδων) με σκοπό την επιχειρηματική τους ενδυνάμωση και γνώση. Μέσα από οικοσυστήματα αυτής της μορφής μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακος για τις ΜΜΕ, να καλλιεργηθεί η ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος, και να στηριχθούν πρωτοβουλίες τύπου clustering (συστάδες ομοειδών επιχειρήσεων). Δημιουργία Θεματικών Αγορών Μια από τις συνέπειες της μακρόχρονης ύφεσης είναι η υποβάθμιση ή και η ερήμωση του κέντρου των πόλεων, που παραδοσιακά λειτουργούσαν ως το κέντρο της τοπικής αγοράς. Η αναβίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τέτοιων περιοχών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την παροχή κινήτρων για την δημιουργία, διατήρηση ή ανάπτυξη θεματικών αγορών στο εσωτερικό κέντρο των πόλεων (σε τομείς όπου η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως π.χ. ο πολιτισμός) και σε συνοικίες όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός κενών καταστημάτων. Συνεργασίες των ΜΜΕμπορικών επιχειρήσεων Η συνεργασία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μεταξύ τους είτε με άλλες μεγαλύτερες και πιο συγκροτημένες επιχειρηματικές μονάδες και αλυσίδες καταστημάτων. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν με τη συγκρότηση κοινών επιχειρήσεων, που σε πρώτη φάση θα πραγματοποιούν κοινές αγορές, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων επιτυχημένων παραδειγμάτων από το εξωτερικό (buying groups, centrales d achat) τα οποία έχουν ήδη βρει μιμητές και στην ελληνική αγορά αλλά σε ελάχιστους κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας (ενδεικτικά, στον κλάδο εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών, στα προϊόντα υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κ.α.). Ο δεύτερος δρόμος είναι η εξειδίκευσή τους σε όσο πιο μεγάλο βαθμό τούτο είναι δυνατό, ώστε να εντάσσονται (ενδεχομένως μάλιστα και να τις δημιουργούν μόνες Οκτώβριος 2013 σελ. 13

14 τους) στις ειδικές υποκατηγορίες της αγοράς, που είναι γνωστές ως «αγορές-φωλιές» (niche-markets). Με την εξειδίκευσή τους, αποκτούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καλύπτοντας απόλυτα κάποιες συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ανάγκες των καταναλωτών, είτε προσφέροντας ευρύτατη ποικιλία για ένα περιορισμένο αριθμό ειδών (π.χ. εξειδίκευση στο εμπόριο ανδρικών υποκαμίσων) είτε προσφέροντας, παράλληλα με τα πωλούμενα εμπορεύματα, και απόλυτα εξειδικευμένες υπηρεσίες σε προσωπικό επίπεδο σε ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (π.χ. είδη επί παραγγελία, κλπ) Δράσεις αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού των εμπορικών επιχειρήσεων Οι δράσεις αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο, με πρόσθετη στόχευση (πέραν των παραδοσιακών ειδικοτήτων) σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως ενδεικτικά: Εξωστρέφεια / ανάπτυξη εξαγωγών / ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά Συνεργασίες εμπορικών επιχειρήσεων / «συστάδες» (clusters) ομοειδών επιχειρήσεων Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) / διαμετακομιστικό εμπόριο. Επιπλέον προτείνεται η εκπαίδευση να συνοδεύεται απαραιτήτως από απόκτηση πραγματικής εργασιακής εμπειρίας (on the job training), με τη συνεργασία επιτυχημένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας στις εμπορικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Οκτώβριος 2013 σελ. 14

15 3.3. Υποστηρικτικές ενέργειες για το εμπόριο Προτείνουμε την παροχή στοχευμένων και εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς εμπορικές επιχειρήσεις, την ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής για τον κλάδο με την συστηματική επισκόπηση των εξελίξεων στο εμπόριο, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση μέτρων και πολιτικών, καθώς και στοχευμένων δράσεων με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας των εμπορικών επιχειρήσεων. (α) Ενέργειες στήριξης εμπορικών επιχειρήσεων Στην προτεινόμενη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας με έμφαση στην βελτίωση της λειτουργίας τους, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και την ενσωμάτωση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Η δράση περιλαμβάνει: την ανάπτυξη δομής στήριξης νέων καινοτόμων εμπορικών επιχειρήσεων, η οποία αφορά στην παροχή υποστήριξης σε νεοσύστατες εμπορικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ιδίως τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής ή και στοχεύουν στην προώθηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην παροχή υπηρεσιών στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας και ιδίως των ΜΜΕ προκειμένου να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν: o o o o o o εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων υποστήριξη σε ενέργειες marketing υποστήριξη σε ενέργειες εξωστρέφειας ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ενέργειες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ενέργειες δικτύωσης Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες κρίνεται σκόπιμο να απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες συνήθως δεν έχουν την ευχέρεια λήψης τέτοιων υπηρεσιών από την αγορά. Οκτώβριος 2013 σελ. 15

16 (β) Εργαλεία στρατηγικής για το εμπόριο Στην προτεινόμενη δράση περιλαμβάνονται μια σειρά περιοδικά επαναλαμβανόμενων μελετών οι οποίες θα επιτρέπουν την ακριβή αποτύπωση της μικροοικονομικής εικόνας του τομέα του εμπορίου η διαμόρφωση στρατηγικής και η κατάρτιση προτάσεων προς την πολιτεία και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για δράσεις και μέτρα υποστήριξης του εμπορικού τομέα συνολικά ή συγκεκριμένων κλάδων αυτού με βάση τα ευρήματα των μελετών η παρακολούθηση της εξέλιξης των εν λόγω δράσεων και προτάσεις βελτίωσης, προσαρμογής ή αναθεώρησης ενέργειες στήριξης δικτύωσης μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων ή και επιχειρήσεων από τους λοιπούς τομείς της οικονομίας. μελετητικές ενέργειες σε ό,τι αφορά την πορεία και την εξέλιξη του διαμετακομιστικού εμπορίου όπως ενδεικτικά για τον εντοπισμό των αιτίων που προκάλεσαν την σχετική υστέρηση που παρουσιάζεται στην αγορά αυτή (π.χ. μη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων για σημαντικό διάστημα), την πρόταση μέτρων πολιτικής για την άρση πιθανών εμποδίων, καθώς και για την χαρτογράφηση περιοχών που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα (γ) Προώθηση Εξωστρέφειας Οι δράσεις αυτές θα αφορούν την οργανωμένη συμμετοχή σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις, υπηρεσίες marketing και προβολής για την αναβάθμιση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, διοργάνωση στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών (Road-Shows) με την υποβοήθηση διεπιχειρησιακών συναλλαγών με επιχειρηματίες και παραγωγούς από την Ελλάδα και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους σε επιλεγμένες χώρες και αγορές στόχους. Επίσης, ανάπτυξη της δράσης «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», σε συνεργασία με το ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ. Το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» θα αποδίδεται σε: Εστιατόρια και άλλα κέντρα εστίασης. Εμπορικά καταστήματα τροφίμων, οίνου και ποτών. Οκτώβριος 2013 σελ. 16

17 Ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα που λειτουργούν εστιατόρια και άλλα κέντρα εστίασης. Άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και φορέων που σχετίζονται με τη γαστρονομία. Και θα αφορά επιχειρήσεις που θα πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: Να εμφανίζουν ποσοστό αγορών ελληνικών προϊόντων τροφίμων & ποτών ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) κατ ελάχιστον, επί του συνόλου των αγορών πρώτων υλών για την δημιουργία ελληνικών πιάτων τους. Το μενού με τα προσφερόμενα εδέσματα θα πρέπει τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο μέρος να βασίζεται σε ελληνικές συνταγές και σε ελληνικές πρώτες ύλες. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνονται δράσεις σύνδεσης του πρωτογενή τομέα με το εμπόριο με στόχο την διείσδυση σε νέες αγορές, όπως ενδεικτικά: ανάπτυξη προτύπων / ιδιωτικών πρωτοκόλλων ποιότητας επιχειρήσεων και προϊόντων, την εκπαίδευση (επιτόπια ή εξ αποστάσεως) επαγγελματιών και στελεχών επιχειρήσεων (εμπορίου, εστίασης κ.λπ.) από χώρες / αγορές στόχους στην αξιοποίηση ελληνικών προϊόντων, η ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών για την προβολή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών με καινοτομικό τρόπο κ.λπ Προγράμματα Ενίσχυσης Εμπορικών Επιχειρήσεων Τα προγράμματα ενίσχυσης των εμπορικών επιχειρήσεων με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων προτείνεται να στοχεύουν στην οργανωμένη διασύνδεση των δομών και την ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών προσπαθειών των εταιρειών του κλάδου, την προώθηση της ποιότητας, της άρτιας συσκευασίας και της εφαρμογής των προδιαγραφών για τόνωση των εξαγωγών, την εφαρμογή μέτρων που να τονίζουν την εξωστρέφεια, την αύξηση της παραγωγικότητας με εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής, και την εξειδίκευση των μέτρων σε υποκλάδους του εμπορίου μέσω ανάλυσης των αλυσίδων αξίας τους. Στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνουμε την υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, όπως είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες, που αφορούν α) σε ενέργειες ενίσχυσης των εμπορικών επιχειρήσεων, με έμφαση στο λιανικό εμπόριο το οποίο παρέχει το Οκτώβριος 2013 σελ. 17

18 συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα της απασχόλησης μεταξύ των 3 κλάδων του εμπορίου, β) σε ενέργειες ενίσχυσης του κλάδου του διαμετακομιστικού εμπορίου ο οποίος μπορεί να υποβοηθήσει και ευρύτερα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, γ) παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση της Καινοτομίας στις διαδικασίες και την οργάνωση των εμπορικών επιχειρήσεων - Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). (α) Δράσεις ενίσχυσης εμπορικών επιχειρήσεων Περιλαμβάνονται ενισχύσεις για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων μέσω ενεργειών όπως οι ακόλουθες (ενδεικτικά): επέκταση σε νέες αγορές με εκμετάλλευση κατάλληλων συνεργιών με την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ήδη επαναπροσδιορισμός της εμπορικής τους στρατηγικής μέσω κατάλληλης μελέτης / παρακολούθησης της αγοράς παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή επέκταση και σε παραγωγική δραστηριότητα μικρής κλίμακας σύσταση και λειτουργία κοινοπρακτικών-συνεργατικών σχημάτων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (π.χ. κοινών συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας) ή άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων επενδύσεις σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα / εφαρμογές αναβάθμιση ή / και μετεγκατάσταση σημείων πώλησης. Η δράση κρίνεται σκόπιμο να απευθύνεται σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης (π.χ. προτεραιότητα στην επιχορήγηση προτάσεων που περιλαμβάνουν νέες θέσεις εργασίας με κατάλληλο έλεγχο για την τήρηση των όρων αυτών στην πράξη). (β) Ενίσχυση διαμετακομιστικού εμπορίου Ενδεικτικά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται: Οκτώβριος 2013 σελ. 18

19 επιχορήγηση της δημιουργίας και έναρξης λειτουργίας νέων διαμετακομιστικών κέντρων, ενίσχυση της επέκτασης υπαρχόντων κέντρων logistics και σε διαμετακομιστικό εμπόριο. Στο ίδιο πλαίσιο, θα έχει αξία η ενίσχυση της δημιουργίας κέντρων χονδρεμπορικών επιχειρήσεων και υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) για την υποστήριξή τους. Οι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου είναι εγκατεστημένες μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων, με όποια προβλήματα κάτι τέτοιο συνεπάγεται στο επίπεδο της γενικότερης οργάνωσης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας τους, στην διευκόλυνση της πρόσβασης και προσπελασιμότητας, στην εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ήδη μέσω του αναπτυξιακού νόμου ενισχύονται δραστηριότητες όπως η δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών και διαμετακομιστικών κέντρων, υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης, καθώς και επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Προτείνουμε την περαιτέρω εξειδίκευση των ενισχυόμενων δράσεων, με την ενίσχυση κέντρων χονδρικού εμπορίου στην περιφέρεια των μεγάλων αστικών κέντρων, έτσι ώστε να υποστηριχτούν οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, αλλά και να αναβαθμιστούν τα κέντρα των πόλεων και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. (γ) Παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση της Καινοτομίας στις διαδικασίες και την οργάνωση των εμπορικών επιχειρήσεων - Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Το εμπόριο παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική όσον αφορά την υιοθέτηση της καινοτομίας. Ευκαιρίες για καινοτομική δράση στα επόμενα έτη παρέχονται από την οικολογική καινοτομία, καθώς και πρωτοποριακές λύσεις ΤΠΕ σε κρίσιμους τομείς, όπως αυτοί της αλυσίδας εφοδιασμού, της διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων και της δέσμευσης των πελατών. Είναι σαφές, ότι ένα μεγάλο φάσμα κανονιστικών και επιχειρηματικών παραγόντων επηρεάζουν την καινοτομία στον Οκτώβριος 2013 σελ. 19

20 κλάδο. Μια βασική πρόκληση από την άποψη αυτή είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογικές ευκαιρίες και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε δίκτυα καινοτομίας. Ενδεικτικά προτείνονται παρεμβάσεις στους ακόλουθους τομείς: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Η ραγδαία εξάπλωση της πρόσβασης σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν με χρήση κινητών συσκευών, η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η αυξανόμενη σημασία του περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες (user generated content) είναι μερικοί από τους παράγοντες που επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό των εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Οι εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν σημαντική διείσδυση σε νέες, πολλά υποσχόμενες αγορές, αρκεί να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τάσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, υιοθετώντας πρωτοποριακές λύσεις και εφαρμογές που ενισχύουν τη διαδραστικότητα μεταξύ πωλητών και αγοραστών στην παγκόσμια αγορά. Υποστήριξη Οργανωτικών Καινοτομιών Στο εμπόριο η οργανωτική καινοτομία έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις έχουν σημαντική θετική επίδραση στην ανάπτυξή τους, ιδίως αυτών που αφορούν στην εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη παραγγελιών και αγορών και τη διαχείριση των πελατών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια τα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) δεν απευθύνονται μόνο σε επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως παλαιότερα, καθώς γίνεται εντονότερη η ανάγκη αποδοτικότερης εσωτερικής οργάνωσης και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Περαιτέρω, η αύξηση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και η χρήση τοπικών δικτύων (LAN) (και Intranet ή Extranet) ενθαρρύνουν και ενισχύουν τις οργανωτικές βελτιώσεις των επιχειρήσεων. Οκτώβριος 2013 σελ. 20

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Σεπτέμβριος 2015 Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική Η διαχρονική αδυναμία υλοποίησης αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 2020 & Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης URENIO

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Νίκος Καμβύσης Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Συντονιστής της Τομεακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 Α. Η

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα