Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/ /12/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2011 31/12/2011"

Transcript

1 Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/ /12/2011

2 Εισαγωγή Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/ ) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Από τον Απρίλιο του 2005 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ ΑΕ σε Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ (ΦΕΚ 2209/8.4.05) προκειμένου να είναι ένα όνομα πιο εύκολο, εύηχο και αναγνωρίσιμο στον πολίτη. Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ αριθμόν / απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 10568/ ) για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Τον Ιανουάριο του 2012 ανανεώθηκε η άδεια έγκρισης της Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. με την υπ. αρ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ. Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/ (ΦΕΚ 179Α), όλοι οι κατασκευαστές και εισαγωγείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, είναι υποxρεωμένοι είτε να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είτε να οργανώνουν ατομικά συστήματα. Τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 που αντικαθιστά το Π.Δ. 115/2004 και θεσπίζει τους κανόνες για τη διάθεση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά καθώς και τις διαδικασίες συλλογής, ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους. 1

3 Η εταιρεία Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Μελίσσια, Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Τ.Κ , τηλέφωνα , , φαξ , ηλεκτρονική διεύθυνση Από τον Σεπτέμβριο του 2005 λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ από όπου πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΑΦΗΣ. Η εταιρεία από το 2005 μέχρι και σήμερα απασχολεί, πλην του Γενικού Διευθυντή, δύο ακόμη άτομα. 2

4 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας, ειλικρινούς συνεργασίας, τακτικής ενημέρωσης και σεβασμού προς τους πολίτες, υπόχρεους και συνεργάτες με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον.» Στόχοι A.Φ.Η.Σ. Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ενεργή συμμετοχή διαφόρων φορέων με σκοπό την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος. Κάλυψη του στόχου συλλογής κατ ελάχιστον του 25% για το 2012 και του 45% για το 2016 των φορητών μπαταριών που διακινούνται κατά μέσο όρο στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία. 3

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ Με βάση τα στοιχεία των παραρτημάτων πωλήσεων εκτιμάται ότι οι κατηγορίες των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην Ελλάδα αναλύονται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 7,0% ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1,0% 2,0% 5,0% 0,5% 24,0% 2,5% 58,0% ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΟΣ ΛΟΙΠΕΣ 4

6 Η ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Με βάση τα στοιχεία από τα παραρτήματα πωλήσεων των υπόχρεων διαχειριστών και μια εκτίμηση των μπαταριών ενσωματωμένων σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ίση προς το 19% του συνόλου των φορητών μπαταριών, η ετήσια διακίνηση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το 2011 παρουσίασε μείωση κατά 16,1% σε όγκο φθάνοντας τους τόνους που οφείλεται εν μέρει στη σχετική αύξηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών σε βάρος των παραδοσιακών μπαταριών, στη σημαντική μείωση των αποθεμάτων των καταστημάτων αλλά κυρίως στην γενικότερη οικονομική κρίση της αγοράς. Η συνολική αγορά κατά τύπο μπαταρίας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΣ ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (γρ.) % ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΕΣ 1, ,2% ,5% ΑΑ/ΑΑΑ 17, ,6% ,6% C/D/9V/4.5V/ΛΟΙΠΕΣ 83, ,4% ,0% ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΜ. 38, ,1% ,1% ΓΡΑΜ. 470, ,7% ,8% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25, % % 5

7 Υπόχρεοι Με τη δημοσίευση της νέας ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 ένας σημαντικός αριθμός εισαγωγέων μπαταριών δεν υποχρεούνται πλέον να έχουν σύμβαση με την ΑΦΗΣ και να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση του αριθμού των υπόχρεων από 180 για το 2010 σε 91 το Στους συγκεκριμένους υπόχρεους περιλαμβάνονται και 16 εταιρείες που το 2011 έκλεισαν ή σταμάτησαν να εισάγουν φορητές μπαταρίες. Για στο 2012 εκτιμάται ότι θα υπογραφούν ελάχιστες επί πλέον συμβάσεις λόγω των οικονομικών συνθηκών που αποτρέπει την είσοδο νέων εισαγωγέων. Στις εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνονται εταιρείες που εισάγουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και έχουν φορητές μπαταρίες ενσωματωμένες στα προϊόντα τους. Οι ενσωματωμένες αυτές μπαταρίες συλλέγονται από τα ανακυκλωτήρια των ΑΗΗΕ σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ. Εκτιμάται ότι η αγορά των ενσωματωμένων μπαταριών αντιστοιχεί περίπου στο 10% των συνολικών φορητών μπαταριών ήτοι 185 τόνοι. Ο αθροιστικός αριθμός των υπόχρεων από χρόνο σε χρόνο εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ Αριθμός υπόχρεων % Αύξησης - 2,0 2,6 6, ,6-49,4 Αναλυτική κατάσταση των συμβεβλημένων επιχειρήσεων εμφανίζεται ως ΣΥΝ. 1. Συμβάσεις με τρίτους Για τη συλλογή των φορητών μπαταριών κατά την διάρκεια του χρόνου η ΑΦΗΣ ΑΕ συνεργάστηκε με τις παρακάτω 8 εταιρείες που έχουν άδεια συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών: 1) Την ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ (υπογραφή σύμβασης 1/9/2005) η οποία και συνέλεξε κιλά. 2) Την ENVIROCHEM AE (υπογραφή σύμβασης 1/12/2005) η οποία και συνέλεξε κιλά. 3) Την Λ. ΚΡΑΛΛΗΣ (υπογραφή σύμβασης 1/4/2006) η οποία και συνέλεξε κιλά. 4) Την ΤΡΙΑΣ ΕΚΟ ΑΕΒΕ (υπογραφή σύμβασης 1/2/2006) η οποία και συνέλεξε κιλά. 5) Την Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (υπογραφή σύμβασης 1/2/2008) η οποία και συνέλεξε κιλά. 7

9 6) Την ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (υπογραφή σύμβασης 1/5/2008) η οποία και συνέλεξε κιλά. 7) Την ΚΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (υπογραφή σύμβασης 1/9/2008) η οποία και συνέλεξε κιλά. 8) Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (υπογραφή σύμβασης 1/9/2009) η οποία συνέλεξε κιλά Επί πλέον συλλέχθηκαν κιλά από την νησιωτική Ελλάδα που εστάλησαν με κούριερ, με σημαντικά υψηλότερο κόστος για την ΑΦΗΣ, λόγω έλλειψης αδειοδοτημένων συλλεκτών και κιλά από την ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ν.Ε. (ΣΥΝ. 2). Επίσης μια μικρή ποσότητα 108 κιλών εστάλησαν στα γραφεία της εταιρείας μας από πολίτες. Μονάδες Ανακύκλωσης Μέσα στο 2011, συλλέχθηκαν 657 τόνοι φορητών μπαταριών, ήτοι περίπου τεμάχια και ανακυκλώθηκαν 625 τόνοι εκ των οποίων 600 τόνοι σε εργοστάσια του εξωτερικού και 25 τόνοι μολύβδου οξέος σε Ελληνικά εργοστάσια. Συγκεκριμένα: 1) Στο εργοστάσιο της VALDI (Γαλλία) εστάλησαν 216 τόνοι 2) Στο εργοστάσιο της REVATECH (Βέλγιο) εστάλησαν 384 τόνοι 3) Στο εργοστάσιο ΑΜΕΚΩΝ (Ελλάδα) εστάλησαν 11 τόνοι 4) Στο εργοστάσιο METPLAST (Ελλάδα) εστάλησαν 14 τόνοι 8

10 Τα παραπάνω εργοστάσια επελέγησαν κατόπιν έρευνας αγοράς με βάση το κόστος ανακύκλωσης αλλά και το υψηλό ποσοστό (πάνω από 60%) αξιοποίησης-ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν. Παραγγελίες κάδων συλλογής Η προμήθεια νέων 17λιτρων κάδων από Έλληνα προμηθευτή υπήρξε προβληματική με σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις και προβλήματα στις οικονομικές συναλλαγές. Αυτό είχε σαν συνέπεια, τον Δεκέμβριο του 2011, την επαναφορά συνεργασίας με την Ιταλική εταιρεία LAB 23 για την προμήθεια κάδων αλλά μεγαλύτερης χωρητικότητας, 20 λίτρων (ΣΥΝ. 3). Συνολικά το 2011 αγοράσθηκαν κάδοι με σκοπό την τοποθέτηση σε νέα σημεία αλλά και την αντικατάσταση άλλων λόγω φυσιολογικών φθορών. 9

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Τοποθέτηση κάδων συλλογής Η τοποθέτηση κάδων συλλογής σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στον πολίτη συνεχίσθηκε το 2011 και περιελάμβανε Δήμους, κοινότητες, σχολεία, σουπερμάρκετ, εμπορικά καταστήματα, δημόσιους φορείς, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, πολυκαταστήματα και άλλα σημεία μεγάλης προσέλευσης του καταναλωτή. Τα σχολεία αντιπροσωπεύουν το 24,1% των συνολικών κάδων ενώ οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 24,4%, τα εμπορικά καταστήματα το 23,2%, οι Δήμοι και φορείς το 16,6%. Τέλος στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συμμετέχουν όλες οι αλυσίδες σουπερμάρκετ και οι αλυσίδες τηλεπικοινωνιών με ποσοστά 6,8% και 4,8% αντίστοιχα καθώς και ένα μικρό ποσοστό νοικοκυριών 0,1%. Οι κάδοι συνοδεύονται από μία καρτολίνα προκειμένου να κάνουν αναγνωρίσιμο τον κάδο της ΑΦΗΣ.. 10

12 Αναλυτικά η τοποθέτηση κάδων ανά κατηγορία εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0,1 4,8 6,8 24,4 23,2 16,6 24,1 SUPERMARKETS ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΙΕΣ Σημαντικός παράγων στη τοποθέτηση κάδων υπήρξε το πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού που περιελάμβανε την τηλεοπτική καμπάνια με τον τίτλο «Κύκλος Ζωής» αλλά και τον «μπαταριούλη» που απευθυνόταν σε νεαρές ηλικίες. Η ροή της τοποθέτησης κάδων ανά μήνα καθώς και η αθροιστική τοποθέτηση εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 11

13 ΠΙΝΑΚΑΣ V - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 2011 ΚΑΔΟΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ Συνολικά τοποθετήθηκαν πανελλαδικά μέσα στο 2011, επί πλέον κάδοι συλλογής φθάνοντας συνολικά τους , υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των κάδων κατά 561%. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει νέες τοποθετήσεις κάδων αφαιρουμένων αυτών που αντικαταστάθηκαν ή αυτών που επεστράφησαν από κλείσιμο καταστημάτων ή και διακοπή συνεργασιών. Η τοποθέτηση κάδων περιελάμβανε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Ελλάδας, ενώ η γεωγραφική κατανομή των κάδων είναι περίπου ανάλογη με την πληθυσμιακή κάλυψη. Αναλυτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με αναλογία πληθυσμού 34,4% έχει τοποθετηθεί το 36,4% των κάδων, στη Βόρειο Ελλάδα με αναλογία πληθυσμού 25,3% έχει τοποθετηθεί το 25,0% των κάδων, στη κεντρική Ελλάδα με πληθυσμό 12,5% έχει τοποθετηθεί το 10,6% των κάδων, στη δυτική Ελλάδα με πληθυσμό 5,3% έχει τοποθετηθεί το 4,0% των κάδων, στη Πελοπόννησο με πληθυσμό 10,5% έχει τοποθετηθεί το 8,0% των κάδων και τα νησιά με πληθυσμό 12,0% έχει τοποθετηθεί το 15,5% των κάδων. 12

14 ΠΙΝΑΚΑΣ VI (Α) ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ VI (Β) ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Αντιστοιχία τοποθέτησης κάδων και πληθυσμού για όλους τους νομούς της Ελλάδος και ανά κατηγορία εμφανίζεται ως ΣΥΝ 4 και ΣΥΝ 5. 13

15 Τέλος ένα ακόμη σημαντικό σημείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι διαχρονικά ο αυξανόμενος από μήνα σε μήνα αριθμός κάδων είχε σαν αποτέλεσμα, όπως αναμενόταν, την μηνιαία αύξηση των κιλών συλλογής όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ VII ΣΧΕΣΗ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ Όπως παρατηρούμε, η μηνιαία συλλογή μπαταριών (κόκκινο γράφημα) από κιλά τον μήνα στις αρχές του 2006, ανεβαίνει αναλογικά με τις τοποθετήσεις κάδων (μπλε γράφημα) για να φθάσει μέχρι και τα κιλά στο Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2010 υπήρξε μια απότομη πτώση στα κιλά συλλογής. Η πτώση αυτή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές συνθήκες και την κακή ψυχολογία του κόσμου, φαίνεται να επηρέασε και το

16 2. Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Από τον Σεπτέμβριο του 2005 υπάρχει η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ από όπου πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το πρόγραμμα ανακύκλωσης, την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΑΦΗΣ, καθώς και λεπτομέρειες για τον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό ζωγραφικής (ΣΥΝ. 6) Στην ιστοσελίδα επίσης υπάρχει «αίτηση κάδου» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, προκειμένου να τους αποσταλεί δωρεάν ο κάδος συλλογής. Η αποστολή κάδου πραγματοποιείται εντός 5 ημερών. Το 2011 υπήρξαν επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας. (ΣΥΝ. 7) 3. Φυλλάδιο Ενημέρωσης Με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση του πολίτη για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ, ένα 4σελιδο ενημερωτικό φυλλάδιο μοιράστηκε σε σχολεία, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, δήμους, σουπερμάρκετ κ.α. (ΣΥΝ.8Α & ΣΥΝ. 8Β). Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου φυλλάδια σε ολόκληρη την επικράτεια. 4. Αποστολή CD-ROM σε σχολεία Με στόχο την ταχύτερη και εκτενέστερη ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποστέλλονται στα σχολεία που τοποθετούν 15

17 κάδους συλλογής ( σχολεία), παρουσιάσεις σε μορφή CD-ROM με θέμα την ανακύκλωση μπαταριών (ξεχωριστή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Με αυτό τον τρόπο προσφέρουμε ένα έτοιμο «εργαλείο» στους εκπαιδευτικούς για μια ολοκληρωμένη ενημέρωση των μαθητών (ΣΥΝ. 9 & ΣΥΝ. 10). 5. Ημερίδες Ενημέρωσης Μια σειρά από ημερίδες ενημέρωσης έλαβαν χώρα σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με δήμους, κοινότητες, νομαρχίες και διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν για τα προγράμματα ανακύκλωσης στη χώρα μας. Στις ημερίδες αυτές συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες καθώς και στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις διαδικασίες και τους τρόπους συνεργασίας (ΣΥΝ. 11). Να σημειωθεί επίσης ότι η ΑΦΗΣ συμμετείχε για λογαριασμό της Ελλάδας μαζί με την Γερμανία και την Αυστρία στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU TWINNING PROJECT με στόχο την ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ και της κατάλληλης καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση του Βουλγαρικού κοινού. 6. Συνεντεύξεις Μια σειρά από συνεντεύξεις σε περιοδικά, εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς είχαν σαν αποτέλεσμα την γνωστοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης αλλά και των αποτελεσμάτων της ΑΦΗΣ στο ευρύ κοινό. 16

18 7. Ενημέρωση Συνεργατών Σε μια προσπάθεια να προβάλλουμε τη συμμετοχή αλλά και την στήριξη των συνεργατών μας υπήρξε διαρκής ενημέρωση για την πορεία της ΑΦΗΣ και τα αποτελέσματά της έτσι ώστε όλοι οι συνεργάτες μας να νοιώθουν ότι συμμετέχουν ενεργά και συνεισφέρουν, ο καθένας με τον τρόπο του, στο έργο της ανακύκλωσης μπαταριών (ΣΥΝ. 12). 8. Πρόγραμμα ενημέρωσης κοινού α) Διαφημιστικοί Στόχοι: Επίτευξη αναγνωρισιμότητας του προγράμματος της ΑΦΗΣ στο 80% το Προτροπή του τελικού χρήστη στην εναπόθεση των μπαταριών στους ειδικούς κάδους. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνήθειας στον τελικό χρήστη (αυτόματη συμπεριφορά). Παρουσίαση συστήματος ως κοινωνικά υπεύθυνου για την προστασία του περιβάλλοντος Ενημέρωση του κοινού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη ανακύκλωσης μπαταριών. β) Κοινό που απευθυνόμαστε: Πρωτεύοντες αποδέκτες: Παιδιά ηλικίας από 6 18 ετών. Δεκτικοί στην διαφήμιση 17

19 Είναι οι τακτικότεροι χρήστες μπαταριών Ευαισθητοποιούνται εύκολα διότι αποτελούν άμεσους αποδέκτες της περιβαλλοντικής, υγειονομικής και οικιστικής υποβάθμισης Ενσωματώνουν συνήθειες εύκολα Εξασφαλίζουν την μελλοντική επιρροή της κοινωνίας. Δευτερεύοντες αποδέκτες: Γονείς με περιβαλλοντική συνείδηση. Τείνουν να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. Άτομα με γενικότερη υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (οικολόγοι). Γνωρίζουν την σημασία της προσφοράς του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος. γ)το μήνυμα Πρωτεύον μήνυμα: «Η φύση μας γεμίζει ενέργεια. Ας της το ανταποδώσουμε με μια κίνηση» (προστατεύουμε και φροντίζουμε το περιβάλλον). Δευτερεύον μήνυμα: «Η ανακύκλωση μπαταριών είναι ευθύνη όλων μας» (η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού). 18

20 δ) Διαφημιστικό Πρόγραμμα ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΟ Ι Α Ν Φ Ε Β Μ Α Ρ Α Π Ρ Περιοδικά Μ Α Ι Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Λ Α Υ Γ Σ Ε Π Τ Ο Κ Τ Ν Ο Ε Δ Ε Κ Τηλεόραση Εφημερίδες Φυλλάδιο 9. Αποτελεσματικότητα διαφημιστικής καμπάνιας Η διαφημιστική καμπάνια της ΑΦΗΣ «έτρεξε» καθ όλη τη διάρκεια του 2011 μέσω τηλεόρασης, εφημερίδων και περιοδικών. O διαφημιστική δαπάνη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανήλθε στο ποσόν των ευρώ. Συνολικά επιτεύχθηκαν στην τηλεόραση μονάδες μέτρησης αποτελεσματικότητας (GRP S) με 82% κάλυψη του κοινού (REACH) και συχνότητα από 4,0 έως 4,7 (O.T.S.). Δηλαδή το 82% του πληθυσμού είδε ή άκουσε την διαφημιστική καμπάνια της ΑΦΗΣ κατά μέσο όρο 4,5 φορές τον μήνα (ΣΥΝ. 13). 19

21 Παράλληλα υπήρξε καμπάνια μέσω εφημερίδων με 19 καταχωρήσεις που απέδωσαν 136 μονάδες αποτελεσματικότητας, 49,9% κάλυψη του κοινού και συχνότητα 2,7 φορές. Τέλος η καμπάνια των περιοδικών με 22 καταχωρήσεις απέδωσε 102 μονάδες αποτελεσματικότητας 39,8% κάλυψη και συχνότητα 2,6 φορές. Με βασικό μήνυμα «Το περιβάλλον φορτίζει τις μπαταρίες του χάρη σε σας» η ΑΦΗΣ ευχαριστούσε το κοινό για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών και παρέθετε τη δυναμική εξέλιξη της εταιρείας από το 2005 μέχρι σήμερα.. (ΣΥΝ. 14) Με τις παραπάνω ενέργειες το πρόγραμμα της ανακύκλωσης μπαταριών γνωστοποιήθηκε στην ευρύτερη αγορά με αποτέλεσμα αφ ενός να δημιουργηθούν προσβάσεις για νέες συνεργασίες (τράπεζες, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ) και αφ ετέρου να προσχωρήσουν στο σύστημα εισαγωγείς μπαταριών που μέχρι τότε δεν γνώριζαν την ύπαρξη συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών. 10. Ανταπόκριση κοινού Η ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι εντυπωσιακή. Καθημερινά η εταιρεία λαμβάνει δεκάδες ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά μηνύματα από πολίτες που ζητούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την ΑΦΗΣ, ζητούν να συμμετάσχουν στη συλλογή των μπαταριών καθώς και τρόπους για να βοηθήσουν εθελοντικά στην επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. 20

22 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικότερα από την περιφέρεια, μας ζητούν να στείλουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα ώστε να τα παίζουν δωρεάν στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς τους σταθμούς. Παράλληλα πολλές εταιρείες και φορείς χρησιμοποιούν την ΑΦΗΣ ως σύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα τους μεγιστοποιώντας έτσι την αναγνωρισιμότητα του προγράμματος ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. Επίσης υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις, άρθρα, συνεντεύξεις κλπ. στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και αναφορές στα διάφορα blogs του διαδικτύου με ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ΑΦΗΣ. Ενδεικτικά δείγματα από κάποια τέτοια δημοσιεύματα, αναφορές και links εμφανίζονται στα συνημμένα 15 έως 20. Στις μηχανές αναζήτησης του διαδυκτίου το όνομα της ΑΦΗΣ εμφανίζεται σε πάνω από αναφορές. Τέλος η διαφημιστική μας καταχώριση έχει συμπεριληφθεί στο βιβλίο των εκδόσεων Μεταίχμιο «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» (ΣΥΝ. 21). Τα αποτελέσματα της εντυπωσιακής ανταπόκρισης του κοινού εμφανίζονται και στον παρακάτω πίνακα όπου τα αιτήματα για συλλογή μπαταριών αυξάνονται σταθερά από μήνα σε μήνα (με εξαίρεση του καλοκαιρινούς μήνες και την περίοδο του Πάσχα) για να φθάσουν τον Σεπτέμβριο του 2010 τα αιτήματα: 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ VIII ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Η πτώση που καταγράφεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2010 και επηρεάζει ενδεχομένως και τους πρώτους μήνες του 2011, οφείλεται στο γεγονός ότι 6 από τους 9 συλλέκτες μας διέκοψαν τις παραλαβές μπαταριών για μια περίοδο από 20 έως 45 ημέρες γιατί δεν είχαν εγκεκριμένα έντυπα αναγνώρισης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ένας αριθμός συνεργατών μας να διακόψουν τη συνεργασία μαζί μας και να αναγκαστούμε να αποσύρουμε τους κάδους. Με δεδομένο ότι η παραλαβή των μπαταριών γίνεται σε διάστημα 4 ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης, καθυστερήσεις της τάξεως των ημερών δημιουργούν σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία και τη εικόνα του συστήματος με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. 22

24 11. Αποτελέσματα συλλογής μπαταριών Η συλλογή μπαταριών για το 2011 έφθασε τους 657 τόνους μειωμένη κατά 7,7% για πρώτη φορά από την ίδρυση της ΑΦΗΣ, λόγω της πτώσης της αγοράς, των γενικότερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών αλλά και της κακής ψυχολογίας του Έλληνα πολίτη. Η διαχρονική πορεία συλλογής εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ IX ΤΟΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 23

25 Με βάση τα στοιχεία της αγοράς, οι 657 τόνοι που συλλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν περίπου το 31,3% των μπαταριών που διακινήθηκαν κατά μέσο όρο ετησίως στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τα υψηλότερα ποσοστά συλλογής μπαταριών στην Ευρώπη, ξεπερνώντας χώρες όπως η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία κ.α. που ξεκίνησαν τα προγράμματα ανακύκλωσης πολύ νωρίτερα από την Ελλάδα. Συγκεντρωτικά, από τους 657 τόνους που συλλέχθηκαν, οι 202 τόνοι προήλθαν από επιχειρήσεις, 53 τόνοι από δήμους και λοιπούς φορείς, 71 τόνοι από καταστήματα τηλεπικοινωνιών, 136 τόνοι από εμπορικά καταστήματα, 131 τόνοι από σουπερμάρκετ και 63 τόνοι από σχολεία. (ΣΥΝ 22). Τα ποσοστά συλλογής εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ X ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24

26 Όσον αφορά τις παραλαβές ανά περιοχή από την Αττική συλλέχθηκαν 316 τόνοι, από την Βόρειο Ελλάδα 146 τόνοι, από την Δυτική Ελλάδα 15 τόνοι, από την Κεντρική Ελλάδα 54 τόνοι, από τα νησιά 79 τόνοι και από την Πελοπόννησο 47 τόνοι (ΣΥΝ. 23). Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 2011 έγιναν παραλαβές μπαταριών, στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες παραλαβές του 2011, παρά το γεγονός ότι καθιερώσαμε το σύστημα «σάρωσης» για κάποιες περιοχές προκειμένου να αυξήσουμε τον όγκο αλλά και τη συχνότητα συλλογής. Ο μέσος όρος κιλών παραλαβής ανά σημείο συλλογής για το 2011 ήταν 22,4 κιλά, ελαφρά μειωμένος σε σχέση με το 2010 που ήταν 24,0 κιλά. Ο λόγος της μείωσης αυτής αποδίδεται στην περαιτέρω διεύρυνση των κάδων σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και στο σύστημα «σάρωσης». Από τις επιχειρήσεις συλλέξαμε 38 κιλά ανά σημείο συλλογής, από τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών 23 κιλά, από τους Δήμους-Φορείς 28 κιλά, τα σουπερμάρκετ 18 κιλά, τα εμπορικά καταστήματα 17 κιλά και τέλος από τα σχολεία 17 κιλά. Ανάλυση των κιλών συλλογής ανά κατηγορία εμφανίζεται στο συνημμένο 24. Αναφορικά με τις παραλαβές από ανακυκλωτήρια ΑΗΗΕ οι ποσότητες που συλλέγει η ΑΦΗΣ από τα ανακυκλωτήρια των ΑΗΗΕ είναι ελάχιστες και αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,5% του συνολικού όγκου συλλογής του συστήματος όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 25

27 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΗΗΕ ΣΥΝΟΛΟ EKAN (ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ) BIANATT ABEE (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) ΑΦΟΙ ΣΑΜΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ (ΚΙΛΚΙΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΒΕΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) , ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΗΗΕ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΑΦΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΙΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 0,5% 0,8% 1,1% 1,5% 3,1% 1,5% 26

28 12. Οικονομικά Στοιχεία 2011 Τα έσοδα για το 2011 παρουσίασαν σημαντική μείωση έναντι του 2010 κατά ήτοι ποσοστό 23,5% λόγω της δραστικής μείωσης πωλήσεων των εισαγωγέων μπαταριών αλλά και της μείωσης των αποθεμάτων των καταστημάτων. Τα έξοδα της εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα κατά 7,4% σε σχέση με το 2010 λόγω της μείωσης των εξόδων σε όλες τις κατηγορίες πλην των γενικών εξόδων που εμφανίζουν αύξηση κατά 3,9%. Η αύξηση των γενικών εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλίστρων, κοινοχρήστων, ταχυδρομικών-τηλεφωνικών παρά το γεγονός ότι υπήρξε πάγωμα σε αμοιβές τρίτων για ενοίκια γραφείων και λογιστικές υπηρεσίες. Παράλληλα τα έξοδα για το 2011 επιβαρύνονται επί πλέον κατά από την εισφορά του 2% υπέρ ΕΟΕΔΣΑΠ και το κόστος ανανέωσης αδείας της ΑΦΗΣ. Έτσι ο ισολογισμός για το 2011 εμφανίζει ζημιές κατά μειώνοντας το υπάρχον αποθεματικό της ΑΦΗΣ. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει το σύνολο των εσόδων και εξόδων για το 2011 σε σχέση με το 2010 και τις ζημιές που προκύπτουν για το

29 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ,5% ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,9% ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ,8% ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ,6% ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΦΟΡΟΙ ΚΛΠ ,8% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,4% ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΕΔΣΑΠ 2% & ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ

30 13. Προγραμματισμός 2012 Στόχοι: Εκτιμάται ότι η συλλογή 700 περίπου τόνων φορητών ηλεκτρικών στηλών για το 2012 είναι ένας εφικτός στόχος, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω σημαντική πτώση της αγοράς μπαταριών. Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση ο στόχος του 25% για το 2012 θα επιτευχθεί ανεξαρτήτως της πτώσης της αγοράς. Με βάση την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 οι στόχοι συλλογής έχουν προσδιορισθεί στο 25% μέχρι το 2012 και στο 45% μέχρι το Περιορισμοί υλοποίησης: 1. Μολονότι ο στόχος του 25% ήδη επετεύχθη, με το ποσοστό συλλογής να φθάνει για το 2011 το 31,3% του μέσου όρου των μπαταριών που διακινήθηκαν στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία, η συνολική αγορά των μπαταριών που βρίσκονται ενσωματωμένες σε ηλεκτρικές συσκευές έχει υπολογισθεί στο 10% των φορητών μπαταριών που διακινήθηκαν από τα παραδοσιακά κανάλια διανομής ήτοι στους 185 τόνους. Δυστυχώς οι ποσότητες που συλλέγει η ΑΦΗΣ από τα ανακυκλωτήρια των ΑΗΗΕ είναι ελάχιστες και αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,5% του συνολικού όγκου συλλογής. 29

31 Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι ένας μεγάλος όγκος ενσωματωμένων μπαταριών, για διάφορους λόγους, δεν περνάει μέσα από το σύστημα της ΑΦΗΣ. 2. Η αδυναμία εντοπισμού εισαγωγέων μπαταριών που δεν συμμετέχουν στο σύστημα δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Η δημιουργία μητρώου παραγωγών για τους εισαγωγείς μπαταριών (όπως υπάρχει για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) κρίνεται επιβεβλημένη και θα έλυνε ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί την αγορά από την έναρξη του συστήματος. 3. Η υφιστάμενη διαδικασία έγκρισης των εντύπων αναγνώρισης έχει κατά καιρούς δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα καθυστέρησης παραλαβών των μπαταριών με αποτέλεσμα πολλοί συνεργάτες μας να θεωρούν είτε ότι η ΑΦΗΣ έκλεισε είτε στη χειρότερη περίπτωση επιστρέφουν τον κάδο και διακόπτουν τη συνεργασία. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει επισημανθεί κατά καιρούς στο ΓΕΔΣΑΠ με την τελευταία μας επιστολή στις 15/11/ Η πιθανή δημιουργία άλλων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης θα επιβραδύνει τους ρυθμούς συλλογής και θα δημιουργήσει σύγχυση σε υπόχρεους διαχειριστές και στον τελικό χρήστη. 30

32 Νέοι συμβαλλόμενοι: Μέσα στο 2012 εκτιμάται μικρή συμμετοχή επιπλέον υπόχρεων στο σύστημα Α.Φ.Η.Σ., μια και οι υπάρχουσες οικονομικές συγκυρίες αποθαρρύνουν νέους εισαγωγείς. Εκτιμάται πάντως ότι οι υπάρχοντες υπόχρεοι καλύπτουν περίπου το 97% του συνόλου της αγοράς φορητών μπαταριών. Επέκταση συστήματος: Η συλλογή μπαταριών έχει ήδη επεκταθεί σε ολόκληρη την επικράτεια. Εκτιμάται ότι μέσα στο 2012 θα γίνει η τοποθέτηση τουλάχιστον επί πλέον κάδων συλλογής σε επιλεγμένα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Προοπτικές και κίνδυνοι: Το 2011 ήταν μια χρονιά σταθμός για τις εξελίξεις στη χώρα μας και κατ επέκταση στο χώρο της αγοράς φορητών μπαταριών. Μια χρονιά με μεγάλη πτώση στην αγορά και τα έσοδα της εταιρείας, σημαντική μείωση των εισαγωγέων μπαταριών, καθυστερήσεις στις πληρωμές των εισφορών και κλείσιμο πολλών καταστημάτων. Με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες είναι σχεδόν βέβαιο ότι η αγορά των φορητών μπαταριών δεν πρόκειται να ανακάμψει σύντομα. Αυτό σημαίνει ότι οι ζημιές του συστήματος πιθανότατα θα συνεχισθούν και τα επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην αυξηθούν οι χρηματικές εισφορές αλλά και να διασφαλίσουμε την 31

33 επίτευξη των Εθνικών στόχων συλλογής και ανακύκλωσης όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: Α) Μειώσεις στο Επιχειρησιακό κόστος. Β) Μειώσεις στο κόστος συλλογής και ανακύκλωσης. Γ) Αλλαγές σε διαδικασίες και στη πολιτική του συστήματος με στόχο την βελτιστοποίηση κόστος και απόδοσης. Δ) Συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας. Α) Μειώσεις στο Επιχειρησιακό κόστος - Πάγωμα μισθών. - Πάγωμα ενοικίου γραφείων και προσπάθεια μείωσης για τα επόμενα χρόνια, ανάλογα με τη ζήτηση στην περιοχή. - Μείωση της διαφημιστικής δαπάνης στα ετησίως. - Διατήρηση των γενικών εξόδων της εταιρείας στα σημερινά επίπεδα. - Μείωση αριθμού φυλλαδίων, καρτολίνων και λοιπών προωθητικών υλικών στα απολύτως απαραίτητα. β) Μειώσεις στο κόστος συλλογής και ανακύκλωσης - Επαναδιαπραγμάτευση με τους υπάρχοντες συλλέκτες για περαιτέρω μείωση του κόστους συλλογής. Παρά το γεγονός ότι το κόστος συλλογής ανά σημείο έχει μειωθεί την τελευταία τετραετία κατά 37% θα γίνουν προσπάθειες για νέες συμφωνίες. - Συμβάσεις με νέους συλλέκτες όπου αυτό είναι εφικτό. 32

34 - Αναδιανομή περιοχών μεταξύ συλλεκτών με στόχο την βελτιστοποίηση κόστους και κάλυψης. - Κατάργηση του συστήματος «σάρωσης» περιοχών μια και τα κιλά συλλογής ανά σημείο είναι 4,5 κιλά λιγότερα από τα αντίστοιχα κιλά που συλλέγουμε με βάση τα αιτήματα των συνεργατών μας (on call). - Αύξηση των κιλών συλλογής ανά σημείο κατά 20% με την καθιέρωση του 20λιτρου κάδου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των παραλαβών κατά περίπου με ανάλογη μείωση του κόστους κατά Κάλυψη νησιωτικών περιοχών με συλλέκτες, όπου είναι εφικτό, μια και το κόστος συλλογής με κούριερ είναι υπερδιπλάσιο του κόστους από την ηπειρωτική Ελλάδα. - Σταδιακή μείωση αγοράς κάδων από ετησίως σε ετησίως με σκοπό τη μείωση κόστους διανομής αλλά και του κόστους απόσβεσης. - Όσον αφορά το κόστος ανακύκλωσης, είναι αμφίβολο αν θα υπάρξουν μειώσεις κόστους στο εγγύς μέλλον μετά το κλείσιμο του εργοστασίου VALDI στη Γαλλία και την αδυναμία των υπολοίπων εργοστασίων ανακύκλωσης να καλύψουν την υπάρχουσα ζήτηση. Συνεπώς προς το παρόν είμαστε αναγκασμένοι να παραμείνουμε σε συνεργασία μόνο με το εργοστάσιο της REVATECH, στο Βέλγιο. γ) Αλλαγές σε διαδικασίες και την πολιτική της εταιρείας - Αύξηση του αριθμού κάδων σε σημεία με μεγάλη «κινητικότητα» και απόσυρση κάδων από σημεία με «ελάχιστη κινητικότητα» ώστε να αυξήσουμε τα κιλά παραλαβής ανά σημείο και να μειώσουμε το κόστος ανά κιλό. 33

35 - Κατάργηση διανομής κάδων σε οικίες που και μικρή κινητικότητα έχουν και υψηλό κόστος εξυπηρέτησης. - Αύξηση του χρόνου μεταξύ ειδοποίησης και παραλαβής από 4 ημέρες σε 6 ημέρες. - Επέκταση του χρόνου πληρωμής προμηθευτών και συνεργατών μας. δ) Συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας - Ενόψει της αβεβαιότητας για την πιθανή εξέλιξη της αγοράς των φορητών μπαταριών για τα επόμενα χρόνια, τα παρακάτω σενάρια αφορούν διαφορετικές εκτιμήσεις για την επόμενη πενταετία και πως διαμορφώνονται οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί της εταιρείας. Τα σενάρια περιλαμβάνουν ετήσια μείωση της αγοράς κατά 5%, 7%, 10%, 15% και 20%. Σε όλες τις περιπτώσεις το υπάρχον αποθεματικό καλύπτει τις αθροιστικές ζημιές της εταιρείας μέχρι το τέλος του 2016 ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται οι στόχοι συλλογής τόσο για το 2012 όσο και για το 2016 σύμφωνα με τη Νομοθεσία. 34

Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012

Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012 Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012 Εισαγωγή Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/6-4- 2004) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Φ.Η.Σ. Συλλογικό σύστημα Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υπό την αιγίδα και έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1056Β / 14.7.2004) Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ & Ni-Cd 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ To ΣΥ.ΔΕ ΔΕ.ΣΥΣ. ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ( 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1970: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης χαρτονένιων κιβωτίων συσκευασίας με ειδικές πρέσες ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1992: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις

17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις 17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014 Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις Νομοθετική Εναρμόνιση της Ελλάδας Ν. 2939/2001 Π.Δ. 109/2004 Π.Δ. 115/2004 Π.Δ. 116/2004 Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γενική Διεύθυνση Εμπορίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΧΟΣ Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση «της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα, Νοεμβρίου 2008 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Η.Π. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Πληροφορίες: Β. Ραυτοπούλου Τηλ: 2131515659 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ µµάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ http://www.ntua.gr/perivallontiki_omada

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ Περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση του καταστήματος Παντοπωλείον Η Ενημέρωση Συντάκτης : Ελένη Β. Σπανοπούλου αε Η ιδέα Ηδημιουργίαμη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ µµάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ http://www.ntua.gr/perivallontiki_omada

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ Ανακύκλωση Σιδήρου ΣΤΟΧΟΙ Ενημέρωση των συμμαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης σιδήρου. Ευαισθητοποίηση των μαθητών και για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για την ανακύκλωση σιδήρου. Απόκτηση οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα