Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/ /12/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2011 31/12/2011"

Transcript

1 Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/ /12/2011

2 Εισαγωγή Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/ ) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Από τον Απρίλιο του 2005 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ ΑΕ σε Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ (ΦΕΚ 2209/8.4.05) προκειμένου να είναι ένα όνομα πιο εύκολο, εύηχο και αναγνωρίσιμο στον πολίτη. Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ αριθμόν / απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 10568/ ) για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Τον Ιανουάριο του 2012 ανανεώθηκε η άδεια έγκρισης της Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. με την υπ. αρ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ. Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/ (ΦΕΚ 179Α), όλοι οι κατασκευαστές και εισαγωγείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, είναι υποxρεωμένοι είτε να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είτε να οργανώνουν ατομικά συστήματα. Τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 που αντικαθιστά το Π.Δ. 115/2004 και θεσπίζει τους κανόνες για τη διάθεση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά καθώς και τις διαδικασίες συλλογής, ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους. 1

3 Η εταιρεία Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Μελίσσια, Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Τ.Κ , τηλέφωνα , , φαξ , ηλεκτρονική διεύθυνση Από τον Σεπτέμβριο του 2005 λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ από όπου πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΑΦΗΣ. Η εταιρεία από το 2005 μέχρι και σήμερα απασχολεί, πλην του Γενικού Διευθυντή, δύο ακόμη άτομα. 2

4 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας, ειλικρινούς συνεργασίας, τακτικής ενημέρωσης και σεβασμού προς τους πολίτες, υπόχρεους και συνεργάτες με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον.» Στόχοι A.Φ.Η.Σ. Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ενεργή συμμετοχή διαφόρων φορέων με σκοπό την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος. Κάλυψη του στόχου συλλογής κατ ελάχιστον του 25% για το 2012 και του 45% για το 2016 των φορητών μπαταριών που διακινούνται κατά μέσο όρο στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία. 3

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ Με βάση τα στοιχεία των παραρτημάτων πωλήσεων εκτιμάται ότι οι κατηγορίες των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην Ελλάδα αναλύονται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 7,0% ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1,0% 2,0% 5,0% 0,5% 24,0% 2,5% 58,0% ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΟΣ ΛΟΙΠΕΣ 4

6 Η ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Με βάση τα στοιχεία από τα παραρτήματα πωλήσεων των υπόχρεων διαχειριστών και μια εκτίμηση των μπαταριών ενσωματωμένων σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ίση προς το 19% του συνόλου των φορητών μπαταριών, η ετήσια διακίνηση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το 2011 παρουσίασε μείωση κατά 16,1% σε όγκο φθάνοντας τους τόνους που οφείλεται εν μέρει στη σχετική αύξηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών σε βάρος των παραδοσιακών μπαταριών, στη σημαντική μείωση των αποθεμάτων των καταστημάτων αλλά κυρίως στην γενικότερη οικονομική κρίση της αγοράς. Η συνολική αγορά κατά τύπο μπαταρίας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΣ ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (γρ.) % ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΕΣ 1, ,2% ,5% ΑΑ/ΑΑΑ 17, ,6% ,6% C/D/9V/4.5V/ΛΟΙΠΕΣ 83, ,4% ,0% ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΜ. 38, ,1% ,1% ΓΡΑΜ. 470, ,7% ,8% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25, % % 5

7 Υπόχρεοι Με τη δημοσίευση της νέας ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 ένας σημαντικός αριθμός εισαγωγέων μπαταριών δεν υποχρεούνται πλέον να έχουν σύμβαση με την ΑΦΗΣ και να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση του αριθμού των υπόχρεων από 180 για το 2010 σε 91 το Στους συγκεκριμένους υπόχρεους περιλαμβάνονται και 16 εταιρείες που το 2011 έκλεισαν ή σταμάτησαν να εισάγουν φορητές μπαταρίες. Για στο 2012 εκτιμάται ότι θα υπογραφούν ελάχιστες επί πλέον συμβάσεις λόγω των οικονομικών συνθηκών που αποτρέπει την είσοδο νέων εισαγωγέων. Στις εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνονται εταιρείες που εισάγουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και έχουν φορητές μπαταρίες ενσωματωμένες στα προϊόντα τους. Οι ενσωματωμένες αυτές μπαταρίες συλλέγονται από τα ανακυκλωτήρια των ΑΗΗΕ σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ. Εκτιμάται ότι η αγορά των ενσωματωμένων μπαταριών αντιστοιχεί περίπου στο 10% των συνολικών φορητών μπαταριών ήτοι 185 τόνοι. Ο αθροιστικός αριθμός των υπόχρεων από χρόνο σε χρόνο εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ Αριθμός υπόχρεων % Αύξησης - 2,0 2,6 6, ,6-49,4 Αναλυτική κατάσταση των συμβεβλημένων επιχειρήσεων εμφανίζεται ως ΣΥΝ. 1. Συμβάσεις με τρίτους Για τη συλλογή των φορητών μπαταριών κατά την διάρκεια του χρόνου η ΑΦΗΣ ΑΕ συνεργάστηκε με τις παρακάτω 8 εταιρείες που έχουν άδεια συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών: 1) Την ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ (υπογραφή σύμβασης 1/9/2005) η οποία και συνέλεξε κιλά. 2) Την ENVIROCHEM AE (υπογραφή σύμβασης 1/12/2005) η οποία και συνέλεξε κιλά. 3) Την Λ. ΚΡΑΛΛΗΣ (υπογραφή σύμβασης 1/4/2006) η οποία και συνέλεξε κιλά. 4) Την ΤΡΙΑΣ ΕΚΟ ΑΕΒΕ (υπογραφή σύμβασης 1/2/2006) η οποία και συνέλεξε κιλά. 5) Την Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (υπογραφή σύμβασης 1/2/2008) η οποία και συνέλεξε κιλά. 7

9 6) Την ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (υπογραφή σύμβασης 1/5/2008) η οποία και συνέλεξε κιλά. 7) Την ΚΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (υπογραφή σύμβασης 1/9/2008) η οποία και συνέλεξε κιλά. 8) Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (υπογραφή σύμβασης 1/9/2009) η οποία συνέλεξε κιλά Επί πλέον συλλέχθηκαν κιλά από την νησιωτική Ελλάδα που εστάλησαν με κούριερ, με σημαντικά υψηλότερο κόστος για την ΑΦΗΣ, λόγω έλλειψης αδειοδοτημένων συλλεκτών και κιλά από την ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ν.Ε. (ΣΥΝ. 2). Επίσης μια μικρή ποσότητα 108 κιλών εστάλησαν στα γραφεία της εταιρείας μας από πολίτες. Μονάδες Ανακύκλωσης Μέσα στο 2011, συλλέχθηκαν 657 τόνοι φορητών μπαταριών, ήτοι περίπου τεμάχια και ανακυκλώθηκαν 625 τόνοι εκ των οποίων 600 τόνοι σε εργοστάσια του εξωτερικού και 25 τόνοι μολύβδου οξέος σε Ελληνικά εργοστάσια. Συγκεκριμένα: 1) Στο εργοστάσιο της VALDI (Γαλλία) εστάλησαν 216 τόνοι 2) Στο εργοστάσιο της REVATECH (Βέλγιο) εστάλησαν 384 τόνοι 3) Στο εργοστάσιο ΑΜΕΚΩΝ (Ελλάδα) εστάλησαν 11 τόνοι 4) Στο εργοστάσιο METPLAST (Ελλάδα) εστάλησαν 14 τόνοι 8

10 Τα παραπάνω εργοστάσια επελέγησαν κατόπιν έρευνας αγοράς με βάση το κόστος ανακύκλωσης αλλά και το υψηλό ποσοστό (πάνω από 60%) αξιοποίησης-ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν. Παραγγελίες κάδων συλλογής Η προμήθεια νέων 17λιτρων κάδων από Έλληνα προμηθευτή υπήρξε προβληματική με σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις και προβλήματα στις οικονομικές συναλλαγές. Αυτό είχε σαν συνέπεια, τον Δεκέμβριο του 2011, την επαναφορά συνεργασίας με την Ιταλική εταιρεία LAB 23 για την προμήθεια κάδων αλλά μεγαλύτερης χωρητικότητας, 20 λίτρων (ΣΥΝ. 3). Συνολικά το 2011 αγοράσθηκαν κάδοι με σκοπό την τοποθέτηση σε νέα σημεία αλλά και την αντικατάσταση άλλων λόγω φυσιολογικών φθορών. 9

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Τοποθέτηση κάδων συλλογής Η τοποθέτηση κάδων συλλογής σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στον πολίτη συνεχίσθηκε το 2011 και περιελάμβανε Δήμους, κοινότητες, σχολεία, σουπερμάρκετ, εμπορικά καταστήματα, δημόσιους φορείς, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, πολυκαταστήματα και άλλα σημεία μεγάλης προσέλευσης του καταναλωτή. Τα σχολεία αντιπροσωπεύουν το 24,1% των συνολικών κάδων ενώ οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 24,4%, τα εμπορικά καταστήματα το 23,2%, οι Δήμοι και φορείς το 16,6%. Τέλος στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συμμετέχουν όλες οι αλυσίδες σουπερμάρκετ και οι αλυσίδες τηλεπικοινωνιών με ποσοστά 6,8% και 4,8% αντίστοιχα καθώς και ένα μικρό ποσοστό νοικοκυριών 0,1%. Οι κάδοι συνοδεύονται από μία καρτολίνα προκειμένου να κάνουν αναγνωρίσιμο τον κάδο της ΑΦΗΣ.. 10

12 Αναλυτικά η τοποθέτηση κάδων ανά κατηγορία εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0,1 4,8 6,8 24,4 23,2 16,6 24,1 SUPERMARKETS ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΙΕΣ Σημαντικός παράγων στη τοποθέτηση κάδων υπήρξε το πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού που περιελάμβανε την τηλεοπτική καμπάνια με τον τίτλο «Κύκλος Ζωής» αλλά και τον «μπαταριούλη» που απευθυνόταν σε νεαρές ηλικίες. Η ροή της τοποθέτησης κάδων ανά μήνα καθώς και η αθροιστική τοποθέτηση εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 11

13 ΠΙΝΑΚΑΣ V - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 2011 ΚΑΔΟΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ Συνολικά τοποθετήθηκαν πανελλαδικά μέσα στο 2011, επί πλέον κάδοι συλλογής φθάνοντας συνολικά τους , υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των κάδων κατά 561%. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει νέες τοποθετήσεις κάδων αφαιρουμένων αυτών που αντικαταστάθηκαν ή αυτών που επεστράφησαν από κλείσιμο καταστημάτων ή και διακοπή συνεργασιών. Η τοποθέτηση κάδων περιελάμβανε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Ελλάδας, ενώ η γεωγραφική κατανομή των κάδων είναι περίπου ανάλογη με την πληθυσμιακή κάλυψη. Αναλυτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με αναλογία πληθυσμού 34,4% έχει τοποθετηθεί το 36,4% των κάδων, στη Βόρειο Ελλάδα με αναλογία πληθυσμού 25,3% έχει τοποθετηθεί το 25,0% των κάδων, στη κεντρική Ελλάδα με πληθυσμό 12,5% έχει τοποθετηθεί το 10,6% των κάδων, στη δυτική Ελλάδα με πληθυσμό 5,3% έχει τοποθετηθεί το 4,0% των κάδων, στη Πελοπόννησο με πληθυσμό 10,5% έχει τοποθετηθεί το 8,0% των κάδων και τα νησιά με πληθυσμό 12,0% έχει τοποθετηθεί το 15,5% των κάδων. 12

14 ΠΙΝΑΚΑΣ VI (Α) ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ VI (Β) ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Αντιστοιχία τοποθέτησης κάδων και πληθυσμού για όλους τους νομούς της Ελλάδος και ανά κατηγορία εμφανίζεται ως ΣΥΝ 4 και ΣΥΝ 5. 13

15 Τέλος ένα ακόμη σημαντικό σημείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι διαχρονικά ο αυξανόμενος από μήνα σε μήνα αριθμός κάδων είχε σαν αποτέλεσμα, όπως αναμενόταν, την μηνιαία αύξηση των κιλών συλλογής όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ VII ΣΧΕΣΗ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ Όπως παρατηρούμε, η μηνιαία συλλογή μπαταριών (κόκκινο γράφημα) από κιλά τον μήνα στις αρχές του 2006, ανεβαίνει αναλογικά με τις τοποθετήσεις κάδων (μπλε γράφημα) για να φθάσει μέχρι και τα κιλά στο Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2010 υπήρξε μια απότομη πτώση στα κιλά συλλογής. Η πτώση αυτή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές συνθήκες και την κακή ψυχολογία του κόσμου, φαίνεται να επηρέασε και το

16 2. Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Από τον Σεπτέμβριο του 2005 υπάρχει η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ από όπου πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το πρόγραμμα ανακύκλωσης, την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΑΦΗΣ, καθώς και λεπτομέρειες για τον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό ζωγραφικής (ΣΥΝ. 6) Στην ιστοσελίδα επίσης υπάρχει «αίτηση κάδου» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, προκειμένου να τους αποσταλεί δωρεάν ο κάδος συλλογής. Η αποστολή κάδου πραγματοποιείται εντός 5 ημερών. Το 2011 υπήρξαν επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας. (ΣΥΝ. 7) 3. Φυλλάδιο Ενημέρωσης Με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση του πολίτη για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ, ένα 4σελιδο ενημερωτικό φυλλάδιο μοιράστηκε σε σχολεία, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, δήμους, σουπερμάρκετ κ.α. (ΣΥΝ.8Α & ΣΥΝ. 8Β). Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου φυλλάδια σε ολόκληρη την επικράτεια. 4. Αποστολή CD-ROM σε σχολεία Με στόχο την ταχύτερη και εκτενέστερη ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποστέλλονται στα σχολεία που τοποθετούν 15

17 κάδους συλλογής ( σχολεία), παρουσιάσεις σε μορφή CD-ROM με θέμα την ανακύκλωση μπαταριών (ξεχωριστή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Με αυτό τον τρόπο προσφέρουμε ένα έτοιμο «εργαλείο» στους εκπαιδευτικούς για μια ολοκληρωμένη ενημέρωση των μαθητών (ΣΥΝ. 9 & ΣΥΝ. 10). 5. Ημερίδες Ενημέρωσης Μια σειρά από ημερίδες ενημέρωσης έλαβαν χώρα σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με δήμους, κοινότητες, νομαρχίες και διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν για τα προγράμματα ανακύκλωσης στη χώρα μας. Στις ημερίδες αυτές συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες καθώς και στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις διαδικασίες και τους τρόπους συνεργασίας (ΣΥΝ. 11). Να σημειωθεί επίσης ότι η ΑΦΗΣ συμμετείχε για λογαριασμό της Ελλάδας μαζί με την Γερμανία και την Αυστρία στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU TWINNING PROJECT με στόχο την ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ και της κατάλληλης καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση του Βουλγαρικού κοινού. 6. Συνεντεύξεις Μια σειρά από συνεντεύξεις σε περιοδικά, εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς είχαν σαν αποτέλεσμα την γνωστοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης αλλά και των αποτελεσμάτων της ΑΦΗΣ στο ευρύ κοινό. 16

18 7. Ενημέρωση Συνεργατών Σε μια προσπάθεια να προβάλλουμε τη συμμετοχή αλλά και την στήριξη των συνεργατών μας υπήρξε διαρκής ενημέρωση για την πορεία της ΑΦΗΣ και τα αποτελέσματά της έτσι ώστε όλοι οι συνεργάτες μας να νοιώθουν ότι συμμετέχουν ενεργά και συνεισφέρουν, ο καθένας με τον τρόπο του, στο έργο της ανακύκλωσης μπαταριών (ΣΥΝ. 12). 8. Πρόγραμμα ενημέρωσης κοινού α) Διαφημιστικοί Στόχοι: Επίτευξη αναγνωρισιμότητας του προγράμματος της ΑΦΗΣ στο 80% το Προτροπή του τελικού χρήστη στην εναπόθεση των μπαταριών στους ειδικούς κάδους. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνήθειας στον τελικό χρήστη (αυτόματη συμπεριφορά). Παρουσίαση συστήματος ως κοινωνικά υπεύθυνου για την προστασία του περιβάλλοντος Ενημέρωση του κοινού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη ανακύκλωσης μπαταριών. β) Κοινό που απευθυνόμαστε: Πρωτεύοντες αποδέκτες: Παιδιά ηλικίας από 6 18 ετών. Δεκτικοί στην διαφήμιση 17

19 Είναι οι τακτικότεροι χρήστες μπαταριών Ευαισθητοποιούνται εύκολα διότι αποτελούν άμεσους αποδέκτες της περιβαλλοντικής, υγειονομικής και οικιστικής υποβάθμισης Ενσωματώνουν συνήθειες εύκολα Εξασφαλίζουν την μελλοντική επιρροή της κοινωνίας. Δευτερεύοντες αποδέκτες: Γονείς με περιβαλλοντική συνείδηση. Τείνουν να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. Άτομα με γενικότερη υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (οικολόγοι). Γνωρίζουν την σημασία της προσφοράς του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος. γ)το μήνυμα Πρωτεύον μήνυμα: «Η φύση μας γεμίζει ενέργεια. Ας της το ανταποδώσουμε με μια κίνηση» (προστατεύουμε και φροντίζουμε το περιβάλλον). Δευτερεύον μήνυμα: «Η ανακύκλωση μπαταριών είναι ευθύνη όλων μας» (η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού). 18

20 δ) Διαφημιστικό Πρόγραμμα ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΟ Ι Α Ν Φ Ε Β Μ Α Ρ Α Π Ρ Περιοδικά Μ Α Ι Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Λ Α Υ Γ Σ Ε Π Τ Ο Κ Τ Ν Ο Ε Δ Ε Κ Τηλεόραση Εφημερίδες Φυλλάδιο 9. Αποτελεσματικότητα διαφημιστικής καμπάνιας Η διαφημιστική καμπάνια της ΑΦΗΣ «έτρεξε» καθ όλη τη διάρκεια του 2011 μέσω τηλεόρασης, εφημερίδων και περιοδικών. O διαφημιστική δαπάνη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανήλθε στο ποσόν των ευρώ. Συνολικά επιτεύχθηκαν στην τηλεόραση μονάδες μέτρησης αποτελεσματικότητας (GRP S) με 82% κάλυψη του κοινού (REACH) και συχνότητα από 4,0 έως 4,7 (O.T.S.). Δηλαδή το 82% του πληθυσμού είδε ή άκουσε την διαφημιστική καμπάνια της ΑΦΗΣ κατά μέσο όρο 4,5 φορές τον μήνα (ΣΥΝ. 13). 19

21 Παράλληλα υπήρξε καμπάνια μέσω εφημερίδων με 19 καταχωρήσεις που απέδωσαν 136 μονάδες αποτελεσματικότητας, 49,9% κάλυψη του κοινού και συχνότητα 2,7 φορές. Τέλος η καμπάνια των περιοδικών με 22 καταχωρήσεις απέδωσε 102 μονάδες αποτελεσματικότητας 39,8% κάλυψη και συχνότητα 2,6 φορές. Με βασικό μήνυμα «Το περιβάλλον φορτίζει τις μπαταρίες του χάρη σε σας» η ΑΦΗΣ ευχαριστούσε το κοινό για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών και παρέθετε τη δυναμική εξέλιξη της εταιρείας από το 2005 μέχρι σήμερα.. (ΣΥΝ. 14) Με τις παραπάνω ενέργειες το πρόγραμμα της ανακύκλωσης μπαταριών γνωστοποιήθηκε στην ευρύτερη αγορά με αποτέλεσμα αφ ενός να δημιουργηθούν προσβάσεις για νέες συνεργασίες (τράπεζες, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ) και αφ ετέρου να προσχωρήσουν στο σύστημα εισαγωγείς μπαταριών που μέχρι τότε δεν γνώριζαν την ύπαρξη συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών. 10. Ανταπόκριση κοινού Η ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι εντυπωσιακή. Καθημερινά η εταιρεία λαμβάνει δεκάδες ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά μηνύματα από πολίτες που ζητούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την ΑΦΗΣ, ζητούν να συμμετάσχουν στη συλλογή των μπαταριών καθώς και τρόπους για να βοηθήσουν εθελοντικά στην επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. 20

22 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικότερα από την περιφέρεια, μας ζητούν να στείλουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα ώστε να τα παίζουν δωρεάν στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς τους σταθμούς. Παράλληλα πολλές εταιρείες και φορείς χρησιμοποιούν την ΑΦΗΣ ως σύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα τους μεγιστοποιώντας έτσι την αναγνωρισιμότητα του προγράμματος ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. Επίσης υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις, άρθρα, συνεντεύξεις κλπ. στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και αναφορές στα διάφορα blogs του διαδικτύου με ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ΑΦΗΣ. Ενδεικτικά δείγματα από κάποια τέτοια δημοσιεύματα, αναφορές και links εμφανίζονται στα συνημμένα 15 έως 20. Στις μηχανές αναζήτησης του διαδυκτίου το όνομα της ΑΦΗΣ εμφανίζεται σε πάνω από αναφορές. Τέλος η διαφημιστική μας καταχώριση έχει συμπεριληφθεί στο βιβλίο των εκδόσεων Μεταίχμιο «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» (ΣΥΝ. 21). Τα αποτελέσματα της εντυπωσιακής ανταπόκρισης του κοινού εμφανίζονται και στον παρακάτω πίνακα όπου τα αιτήματα για συλλογή μπαταριών αυξάνονται σταθερά από μήνα σε μήνα (με εξαίρεση του καλοκαιρινούς μήνες και την περίοδο του Πάσχα) για να φθάσουν τον Σεπτέμβριο του 2010 τα αιτήματα: 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ VIII ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Η πτώση που καταγράφεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2010 και επηρεάζει ενδεχομένως και τους πρώτους μήνες του 2011, οφείλεται στο γεγονός ότι 6 από τους 9 συλλέκτες μας διέκοψαν τις παραλαβές μπαταριών για μια περίοδο από 20 έως 45 ημέρες γιατί δεν είχαν εγκεκριμένα έντυπα αναγνώρισης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ένας αριθμός συνεργατών μας να διακόψουν τη συνεργασία μαζί μας και να αναγκαστούμε να αποσύρουμε τους κάδους. Με δεδομένο ότι η παραλαβή των μπαταριών γίνεται σε διάστημα 4 ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης, καθυστερήσεις της τάξεως των ημερών δημιουργούν σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία και τη εικόνα του συστήματος με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. 22

24 11. Αποτελέσματα συλλογής μπαταριών Η συλλογή μπαταριών για το 2011 έφθασε τους 657 τόνους μειωμένη κατά 7,7% για πρώτη φορά από την ίδρυση της ΑΦΗΣ, λόγω της πτώσης της αγοράς, των γενικότερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών αλλά και της κακής ψυχολογίας του Έλληνα πολίτη. Η διαχρονική πορεία συλλογής εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ IX ΤΟΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 23

25 Με βάση τα στοιχεία της αγοράς, οι 657 τόνοι που συλλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν περίπου το 31,3% των μπαταριών που διακινήθηκαν κατά μέσο όρο ετησίως στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τα υψηλότερα ποσοστά συλλογής μπαταριών στην Ευρώπη, ξεπερνώντας χώρες όπως η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία κ.α. που ξεκίνησαν τα προγράμματα ανακύκλωσης πολύ νωρίτερα από την Ελλάδα. Συγκεντρωτικά, από τους 657 τόνους που συλλέχθηκαν, οι 202 τόνοι προήλθαν από επιχειρήσεις, 53 τόνοι από δήμους και λοιπούς φορείς, 71 τόνοι από καταστήματα τηλεπικοινωνιών, 136 τόνοι από εμπορικά καταστήματα, 131 τόνοι από σουπερμάρκετ και 63 τόνοι από σχολεία. (ΣΥΝ 22). Τα ποσοστά συλλογής εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ X ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24

26 Όσον αφορά τις παραλαβές ανά περιοχή από την Αττική συλλέχθηκαν 316 τόνοι, από την Βόρειο Ελλάδα 146 τόνοι, από την Δυτική Ελλάδα 15 τόνοι, από την Κεντρική Ελλάδα 54 τόνοι, από τα νησιά 79 τόνοι και από την Πελοπόννησο 47 τόνοι (ΣΥΝ. 23). Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 2011 έγιναν παραλαβές μπαταριών, στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες παραλαβές του 2011, παρά το γεγονός ότι καθιερώσαμε το σύστημα «σάρωσης» για κάποιες περιοχές προκειμένου να αυξήσουμε τον όγκο αλλά και τη συχνότητα συλλογής. Ο μέσος όρος κιλών παραλαβής ανά σημείο συλλογής για το 2011 ήταν 22,4 κιλά, ελαφρά μειωμένος σε σχέση με το 2010 που ήταν 24,0 κιλά. Ο λόγος της μείωσης αυτής αποδίδεται στην περαιτέρω διεύρυνση των κάδων σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και στο σύστημα «σάρωσης». Από τις επιχειρήσεις συλλέξαμε 38 κιλά ανά σημείο συλλογής, από τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών 23 κιλά, από τους Δήμους-Φορείς 28 κιλά, τα σουπερμάρκετ 18 κιλά, τα εμπορικά καταστήματα 17 κιλά και τέλος από τα σχολεία 17 κιλά. Ανάλυση των κιλών συλλογής ανά κατηγορία εμφανίζεται στο συνημμένο 24. Αναφορικά με τις παραλαβές από ανακυκλωτήρια ΑΗΗΕ οι ποσότητες που συλλέγει η ΑΦΗΣ από τα ανακυκλωτήρια των ΑΗΗΕ είναι ελάχιστες και αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,5% του συνολικού όγκου συλλογής του συστήματος όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 25

27 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΗΗΕ ΣΥΝΟΛΟ EKAN (ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ) BIANATT ABEE (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) ΑΦΟΙ ΣΑΜΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ (ΚΙΛΚΙΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΒΕΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) , ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΗΗΕ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΑΦΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΙΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 0,5% 0,8% 1,1% 1,5% 3,1% 1,5% 26

28 12. Οικονομικά Στοιχεία 2011 Τα έσοδα για το 2011 παρουσίασαν σημαντική μείωση έναντι του 2010 κατά ήτοι ποσοστό 23,5% λόγω της δραστικής μείωσης πωλήσεων των εισαγωγέων μπαταριών αλλά και της μείωσης των αποθεμάτων των καταστημάτων. Τα έξοδα της εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα κατά 7,4% σε σχέση με το 2010 λόγω της μείωσης των εξόδων σε όλες τις κατηγορίες πλην των γενικών εξόδων που εμφανίζουν αύξηση κατά 3,9%. Η αύξηση των γενικών εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλίστρων, κοινοχρήστων, ταχυδρομικών-τηλεφωνικών παρά το γεγονός ότι υπήρξε πάγωμα σε αμοιβές τρίτων για ενοίκια γραφείων και λογιστικές υπηρεσίες. Παράλληλα τα έξοδα για το 2011 επιβαρύνονται επί πλέον κατά από την εισφορά του 2% υπέρ ΕΟΕΔΣΑΠ και το κόστος ανανέωσης αδείας της ΑΦΗΣ. Έτσι ο ισολογισμός για το 2011 εμφανίζει ζημιές κατά μειώνοντας το υπάρχον αποθεματικό της ΑΦΗΣ. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει το σύνολο των εσόδων και εξόδων για το 2011 σε σχέση με το 2010 και τις ζημιές που προκύπτουν για το

29 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ,5% ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,9% ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ,8% ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ,6% ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΦΟΡΟΙ ΚΛΠ ,8% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,4% ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΕΔΣΑΠ 2% & ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ

30 13. Προγραμματισμός 2012 Στόχοι: Εκτιμάται ότι η συλλογή 700 περίπου τόνων φορητών ηλεκτρικών στηλών για το 2012 είναι ένας εφικτός στόχος, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω σημαντική πτώση της αγοράς μπαταριών. Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση ο στόχος του 25% για το 2012 θα επιτευχθεί ανεξαρτήτως της πτώσης της αγοράς. Με βάση την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 οι στόχοι συλλογής έχουν προσδιορισθεί στο 25% μέχρι το 2012 και στο 45% μέχρι το Περιορισμοί υλοποίησης: 1. Μολονότι ο στόχος του 25% ήδη επετεύχθη, με το ποσοστό συλλογής να φθάνει για το 2011 το 31,3% του μέσου όρου των μπαταριών που διακινήθηκαν στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία, η συνολική αγορά των μπαταριών που βρίσκονται ενσωματωμένες σε ηλεκτρικές συσκευές έχει υπολογισθεί στο 10% των φορητών μπαταριών που διακινήθηκαν από τα παραδοσιακά κανάλια διανομής ήτοι στους 185 τόνους. Δυστυχώς οι ποσότητες που συλλέγει η ΑΦΗΣ από τα ανακυκλωτήρια των ΑΗΗΕ είναι ελάχιστες και αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,5% του συνολικού όγκου συλλογής. 29

31 Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι ένας μεγάλος όγκος ενσωματωμένων μπαταριών, για διάφορους λόγους, δεν περνάει μέσα από το σύστημα της ΑΦΗΣ. 2. Η αδυναμία εντοπισμού εισαγωγέων μπαταριών που δεν συμμετέχουν στο σύστημα δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Η δημιουργία μητρώου παραγωγών για τους εισαγωγείς μπαταριών (όπως υπάρχει για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) κρίνεται επιβεβλημένη και θα έλυνε ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί την αγορά από την έναρξη του συστήματος. 3. Η υφιστάμενη διαδικασία έγκρισης των εντύπων αναγνώρισης έχει κατά καιρούς δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα καθυστέρησης παραλαβών των μπαταριών με αποτέλεσμα πολλοί συνεργάτες μας να θεωρούν είτε ότι η ΑΦΗΣ έκλεισε είτε στη χειρότερη περίπτωση επιστρέφουν τον κάδο και διακόπτουν τη συνεργασία. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει επισημανθεί κατά καιρούς στο ΓΕΔΣΑΠ με την τελευταία μας επιστολή στις 15/11/ Η πιθανή δημιουργία άλλων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης θα επιβραδύνει τους ρυθμούς συλλογής και θα δημιουργήσει σύγχυση σε υπόχρεους διαχειριστές και στον τελικό χρήστη. 30

32 Νέοι συμβαλλόμενοι: Μέσα στο 2012 εκτιμάται μικρή συμμετοχή επιπλέον υπόχρεων στο σύστημα Α.Φ.Η.Σ., μια και οι υπάρχουσες οικονομικές συγκυρίες αποθαρρύνουν νέους εισαγωγείς. Εκτιμάται πάντως ότι οι υπάρχοντες υπόχρεοι καλύπτουν περίπου το 97% του συνόλου της αγοράς φορητών μπαταριών. Επέκταση συστήματος: Η συλλογή μπαταριών έχει ήδη επεκταθεί σε ολόκληρη την επικράτεια. Εκτιμάται ότι μέσα στο 2012 θα γίνει η τοποθέτηση τουλάχιστον επί πλέον κάδων συλλογής σε επιλεγμένα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Προοπτικές και κίνδυνοι: Το 2011 ήταν μια χρονιά σταθμός για τις εξελίξεις στη χώρα μας και κατ επέκταση στο χώρο της αγοράς φορητών μπαταριών. Μια χρονιά με μεγάλη πτώση στην αγορά και τα έσοδα της εταιρείας, σημαντική μείωση των εισαγωγέων μπαταριών, καθυστερήσεις στις πληρωμές των εισφορών και κλείσιμο πολλών καταστημάτων. Με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες είναι σχεδόν βέβαιο ότι η αγορά των φορητών μπαταριών δεν πρόκειται να ανακάμψει σύντομα. Αυτό σημαίνει ότι οι ζημιές του συστήματος πιθανότατα θα συνεχισθούν και τα επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην αυξηθούν οι χρηματικές εισφορές αλλά και να διασφαλίσουμε την 31

33 επίτευξη των Εθνικών στόχων συλλογής και ανακύκλωσης όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: Α) Μειώσεις στο Επιχειρησιακό κόστος. Β) Μειώσεις στο κόστος συλλογής και ανακύκλωσης. Γ) Αλλαγές σε διαδικασίες και στη πολιτική του συστήματος με στόχο την βελτιστοποίηση κόστος και απόδοσης. Δ) Συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας. Α) Μειώσεις στο Επιχειρησιακό κόστος - Πάγωμα μισθών. - Πάγωμα ενοικίου γραφείων και προσπάθεια μείωσης για τα επόμενα χρόνια, ανάλογα με τη ζήτηση στην περιοχή. - Μείωση της διαφημιστικής δαπάνης στα ετησίως. - Διατήρηση των γενικών εξόδων της εταιρείας στα σημερινά επίπεδα. - Μείωση αριθμού φυλλαδίων, καρτολίνων και λοιπών προωθητικών υλικών στα απολύτως απαραίτητα. β) Μειώσεις στο κόστος συλλογής και ανακύκλωσης - Επαναδιαπραγμάτευση με τους υπάρχοντες συλλέκτες για περαιτέρω μείωση του κόστους συλλογής. Παρά το γεγονός ότι το κόστος συλλογής ανά σημείο έχει μειωθεί την τελευταία τετραετία κατά 37% θα γίνουν προσπάθειες για νέες συμφωνίες. - Συμβάσεις με νέους συλλέκτες όπου αυτό είναι εφικτό. 32

34 - Αναδιανομή περιοχών μεταξύ συλλεκτών με στόχο την βελτιστοποίηση κόστους και κάλυψης. - Κατάργηση του συστήματος «σάρωσης» περιοχών μια και τα κιλά συλλογής ανά σημείο είναι 4,5 κιλά λιγότερα από τα αντίστοιχα κιλά που συλλέγουμε με βάση τα αιτήματα των συνεργατών μας (on call). - Αύξηση των κιλών συλλογής ανά σημείο κατά 20% με την καθιέρωση του 20λιτρου κάδου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των παραλαβών κατά περίπου με ανάλογη μείωση του κόστους κατά Κάλυψη νησιωτικών περιοχών με συλλέκτες, όπου είναι εφικτό, μια και το κόστος συλλογής με κούριερ είναι υπερδιπλάσιο του κόστους από την ηπειρωτική Ελλάδα. - Σταδιακή μείωση αγοράς κάδων από ετησίως σε ετησίως με σκοπό τη μείωση κόστους διανομής αλλά και του κόστους απόσβεσης. - Όσον αφορά το κόστος ανακύκλωσης, είναι αμφίβολο αν θα υπάρξουν μειώσεις κόστους στο εγγύς μέλλον μετά το κλείσιμο του εργοστασίου VALDI στη Γαλλία και την αδυναμία των υπολοίπων εργοστασίων ανακύκλωσης να καλύψουν την υπάρχουσα ζήτηση. Συνεπώς προς το παρόν είμαστε αναγκασμένοι να παραμείνουμε σε συνεργασία μόνο με το εργοστάσιο της REVATECH, στο Βέλγιο. γ) Αλλαγές σε διαδικασίες και την πολιτική της εταιρείας - Αύξηση του αριθμού κάδων σε σημεία με μεγάλη «κινητικότητα» και απόσυρση κάδων από σημεία με «ελάχιστη κινητικότητα» ώστε να αυξήσουμε τα κιλά παραλαβής ανά σημείο και να μειώσουμε το κόστος ανά κιλό. 33

35 - Κατάργηση διανομής κάδων σε οικίες που και μικρή κινητικότητα έχουν και υψηλό κόστος εξυπηρέτησης. - Αύξηση του χρόνου μεταξύ ειδοποίησης και παραλαβής από 4 ημέρες σε 6 ημέρες. - Επέκταση του χρόνου πληρωμής προμηθευτών και συνεργατών μας. δ) Συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας - Ενόψει της αβεβαιότητας για την πιθανή εξέλιξη της αγοράς των φορητών μπαταριών για τα επόμενα χρόνια, τα παρακάτω σενάρια αφορούν διαφορετικές εκτιμήσεις για την επόμενη πενταετία και πως διαμορφώνονται οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί της εταιρείας. Τα σενάρια περιλαμβάνουν ετήσια μείωση της αγοράς κατά 5%, 7%, 10%, 15% και 20%. Σε όλες τις περιπτώσεις το υπάρχον αποθεματικό καλύπτει τις αθροιστικές ζημιές της εταιρείας μέχρι το τέλος του 2016 ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται οι στόχοι συλλογής τόσο για το 2012 όσο και για το 2016 σύμφωνα με τη Νομοθεσία. 34

Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012

Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012 Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012 Εισαγωγή Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/6-4- 2004) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Φ.Η.Σ. Συλλογικό σύστημα Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υπό την αιγίδα και έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1056Β / 14.7.2004) Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ & Ni-Cd 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ To ΣΥ.ΔΕ ΔΕ.ΣΥΣ. ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ( 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1970: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης χαρτονένιων κιβωτίων συσκευασίας με ειδικές πρέσες ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1992: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις

17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις 17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014 Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις Νομοθετική Εναρμόνιση της Ελλάδας Ν. 2939/2001 Π.Δ. 109/2004 Π.Δ. 115/2004 Π.Δ. 116/2004 Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες οικονομικής συγκυρίας:

Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: Λιανικό Εμπόριο και Καταναλωτική Εμπιστοσύνη Φωτεινή Θωμαΐδου, Ερευνητική Συνεργάτης ΙΟΒΕ 23/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γενική Διεύθυνση Εμπορίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΧΟΣ Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση «της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 1 Πρότυπα Άρθρο 2

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 1 Πρότυπα Άρθρο 2 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο τροποποιήσεων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ «Re-Battery Α.Ε.» ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 30/09/2013 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Εισαγωγή... 3 1. Η Re-Battery

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 91 - μαρτιος 2011 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Συνέπειες στην αγορά αυτοκινήτου, στα έσοδα του κράτους, στο περιβάλλον και στους καταναλωτές από τις αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων προηγούμενων αντιρρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 5 Αυγούστου 2002 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2002 Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της δευτερογενούς αγοράς ευνοήθηκαν από τις δυσοίωνες προοπτικές των διεθνών χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Αικατερίνη Ασημακοπούλου Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 13/11/2001 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Αθήνα Δεκέμβριος 2012 ΕΕ Τα τελευταία 15 χρόνια η Ανακύκλωση αναπτύχθηκε στις 27 χώρες της ΕΕ κατά 100%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα, Νοεμβρίου 2008 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Η.Π. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Πληροφορίες: Β. Ραυτοπούλου Τηλ: 2131515659 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2007» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2007» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2007» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Περιεχόμενα Παρουσίασης Στοιχεία Ευρωπαϊκής Ταχυδρομικής Αγοράς Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκος Έσοδα) Διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2002 Οι Εξελίξεις του Οκτωβρίου 2002 Ο εν λόγω μήνας χαρακτηρίσθηκε από την υποχώρηση των τιμών των ομολόγων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα