ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» TΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ HARTMANN- SHACK ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ» ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Δετοράκης Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παλλήκαρης Ιωάννης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Ηράκλειο, Ακαδημαϊκό Έτος:

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» TΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ HARTMANN- SHACK ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ» ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως μέρος των υποχρεώσεων για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτική και Όραση» και παρουσιάστηκε στις 6/3/213 στην Τριμελή επιτροπή επίβλεψης και αξιολόγησης αποτελούμενη από τους: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Δετοράκης Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παλλήκαρης Ιωάννης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η ανάπτυξη πειραματικής διάταξης Shack-Ηartmann για την μέτρηση των εκτροπών του μετώπου κύματος σε ανθρώπινους οφθαλμούς και η σύγκριση της με WASCA ( Wavefront Aberration Supported Cornea Ablation, της Carl Zeiss Meditec ) που βασίζεται και αυτό στην Shack-Ηartmann τεχνική και την i-trace, (Tracey Techology), που στηρίζεται στην αρχή λειτουργίας laser ray tracing. Στην εισαγωγή αρχικά γίνεται ιστορική αναδρομή της κατασκευής και χρήσης του Shack-Ηartmann αναλυτή μετώπου κύματος, καθώς και της τεχνική δοκιμής της οθόνης του Hartmann. Γίνεται αναφορά στην χρήση του από την αστρονομία μέχρι την οφθαλμολογία. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά στοιχεία ανατομίας του οφθαλμού και πιο συγκεκριμένα κερατοειδής, κρυσταλλοειδής φακός, αμφιβληστροειδής, οπτικό νεύρο και ανώτερη επεξεργασία οπτικού σήματος. Αναφέρονται η οπτική και η διαθλαστική λειτουργία οφθαλμού και των επί μέρων επιφανειών του με τις κύριες διαθλαστικές επιφάνειες οφθαλμού να είναι ο κερατοειδής και ο κρυσταλλοειδής φακός. Ακολούθως αναφέρονται οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Η απόδοση των οπτικών μέσων του οφθαλμού που επηρεάζουν την ποιότητα του ειδώλου στον αμφιβληστροειδή είναι η φυσιολογική λειτουργία του αμφιβληστροειδή, η ανώτερη επεξεργασία της εικόνας του ειδώλου στον φλοιό, οι οπτικοί παράγοντες που καθορίζουν την ευκρίνεια του ειδώλου είναι αρχικά η περίθλαση και το μέγεθος της κόρης, οι οφθαλμικές εκτροπές οι μονοχρωματικές, χρωματικές, οι υψηλής και χαμηλής τάξης, η προσαρμοστική ικανότητα του οφθαλμού και το φαινόμενο της σκέδασης. Οι νευρωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν είναι η πυκνότητα των φωτουποδοχέων στο κεντρικό βοθρίο, η λειτουργικότητα φωτουποδοχέων και η επεξεργασία του οπτικού σήματος στην οπτική και την ανώτερη νευρωνική οδό. Ένας ακόμη παράγοντας αποτελεί οι ψυχολογικοί παράγοντες. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι αρχές της μέτρησης των εκτροπών του ανθρώπινου οφθαλμού. Παρουσιάζονται η βασική αρχή των αναλυτών μετώπου κύματος για τις επιστήμες της όρασης και βασίζεται: << σε μια έμμεση μέτρηση τοπικής κλίσης ( θ), και η ανακατασκευή του συνολικού μετώπου κύματος με την μαθηματική ολοκλήρωση των κλίσεων >>. Παρουσιάζονται οι αισθητήρες μετώπου κύματος για τις εκτροπές του οφθαλμού και οι αρχές λειτουργίας τους, το χωρικό διαθλασίμετρο, ο ανιχνευτής Tscherning, ο ανιχνευτής Laser Ray Tracing και ο ανιχνευτής Shack-Hartmann. Αναφέρονται οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν i

4 υπόψη στον σχεδιασμό ενός αισθητήρα Shack-Hartmann. Έγινε παρουσίαση αναλυτικά του τρόπου λειτουργιάς και ανακατασκευής του μετώπου κύματος με την χρήση συντελεστών του αισθητήρα Shack-Hartmann. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το πειραματικό μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας στην οποία έγιναν τα ακόλουθα πειράματα. Ευθυγράμμιση και βαθμονόμηση της πειραματικής διάταξης Shack-Hartmann για την μέτρηση των εκτροπών του μετώπου κύματος σε ανθρώπινους οφθαλμούς και μετρήσεις της έντασης της φωτεινότητα της πηγής της διάταξης. Προσομοίωση της αξιόπιστης λειτουργίας του αλγορίθμου υπολογισμού των συντελεστών. Μετρήσεις σε τεχνητό οφθαλμό για την αξιόπιστη λειτουργία της διάταξης. Τέλος έγιναν μετρήσεις σε έντεκα φυσιολογικούς οφθαλμούς για κόρη 5mm και σε οχτώ φυσιολογικούς οφθαλμούς για κόρη 6mm και σύγκριση των αποτελεσμάτων με δυο εμπορικά εκτροπόμετρα, το WASCA και το i- Trace. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την φωτεινότητα της πηγής της διάταξης και από το πείραμα βαθμονόμησης της διάταξης με την χρήση της βάσης Badal της διάταξης. Οι διαφορές στην σύγκριση των αποτελεσμάτων της προσομοίωση της λειτουργίας του αλγορίθμου και έγινε στατιστική σύγκριση των αποτελεσμάτων των συντελεστών με χρήση paired t-test. Αποτελέσματα στην σύγκριση προκαλούμενου θεωρητικού defocus στο τεχνητό οφθαλμό σε σύγκριση με το μετρούμενο από την διάταξης και σύγκριση όλων των συντελεστών. Τέλος στο πείραμα για τους ανθρώπινους οφθαλμούς υπολογίζονται και συγκρίνονται οι συντελεστές και το RMS τους για κάθε ένα από τα τρία μηχανήματα και για κάθε άτομο για κόρη 5, 6 mm. Υπολογίζονται το defocus, ο κύλινδρος και η σφαίρα των εξεταζόμενων για κόρη 5, 6 mm από τους συντελεστές της διάταξης. Έγινε στατιστική σύγκριση με χρήση paired t-test τόσο των συντελεστών όσο και των RMS τους. Σαν βασικό συμπέρασμα αναφέρεται η καλή λειτουργία της διάταξης. Στα επί μέρους φαίνεται η αξιόπιστη λειτουργία του αλγορίθμου υπολογισμού των συντελεστών. Στο πείραμα για τον τεχνητό οφθαλμό, φαίνεται η υψηλή γραμμική συσχέτιση και η όμοια μεταβολή της διαφοράς του defocus των διαφορετικών αξονικών θέσεων του μεταξύ του θεωρητικού υπολογισμού του defocus και υπολογισμών με την χρήση της διάταξης. Στην σύγκριση της διάταξης με το Wasca και i-trace φαίνεται ότι οι μετρήσεις της διάταξης βρίσκονται κοντύτερα με αυτές του Wasca και οι όποιες διαφορές υπήρχαν είναι κυρίως λόγω της μη αυτοματοποιημένης διαδικασία ανίχνευσης της κόρης του οφθαλμού και την μη αυτοματοποιημένη χρήσης της βάσης Badal για την διόρθωση του defocus πριν την εξέταση όπως στο Wasca. ii

5 Abstract The aim of this thesis was to develop an experimental set-up of a Shack- Ηartmann wavefront sensor for measuring aberrations of human eyes and compare it with WASCA(wavefront aberration supported cornea ablation, Carl Zeiss Meditec) based in Shack-Ηartmann technique and i-trace (, Tracey Techology) based on a the principle of laser ray tracing technique. A historical recursion for the invention and use of Shack-Ηartmann wavefront analyzer is discussed in the introduction, and the Hartmann technique of the screen test. Reference is made for Shack-Ηartmann use from astronomy to ophthalmology. At the first chapter the general anatomy of the eye is reported, more specifically the cornea, the crystalline lens, the retina, the optic nerve and the superior optical signal processing, as well as the visual and refractive eye function of the eye. Subsequently the factors affecting the quality of the image of the retinal image is reported. The performance of the eye s optical media that affect the quality of the image on the retina is the normal functioning of the retina and the superior image processing of the image in the cortex. Visual factors that determine the sharpness of the image is originally the diffraction and the pupil size, the ocular monochromatic and chromatic aberrations, high and low order, the adaptive ability of the eye and the scattering phenomenon. The neural factors are the density of photoreceptors in the fovea, the functionality of the photoreceptors and optical signal processing in the optical and superior neuronal pathway. Finally psychological factors are also important. The second chapter refers to the principles of abberometry. The basic principle of wavefront analyzers is presented for the science of vision, which is based on: an indirect measurement of local slope ( θ), and the rebuilding of the total wavefront by mathematical integration of the slope. It also refers to the sensors for wavefront aberrations measurements of the eye and its operating principles, such as the spatial refractometer, the Tscherning method, the Laser Ray Tracing method and the Shack- Hartmann method. Additionally the parameters that have to be taken into account in the design of a Shack-Hartmann sensor are presented. Details on the way that operation of wavefront reconstruction occur, using coefficients is also presented. The third chapter is the experimental part of the master thesis. The following experiments were made: a) alignment and calibration of the experimental setup of the Shack-Hartmann system, b) measurements of the intensity of the brightness of the system source and the reliability of the algorithm for calculating coefficients c) artificial eye measurements for reliable device operation, and measurements in eleven normal eyes for 5 mm pupil and eight normal eyes for 6 mm pupil. The experimental results were compared with two commercial aberrometers, the WASCA and i-trace. This chapter reports the results of measurements for the brightness of the source and from the calibration experiment of the system with the use of the Badal base. The iii

6 differences from comparing the results of simulation algorithm were investigated and a statistical comparison of results of coefficients with paired t-test was made. The results from the comparison of our experimental procedure to theoretical defocus in artificial eye were presented. Finally, coefficients and the RMS of human eyes were determined and compared for each of the three machines, or a 5.6 mm pupil. Defocus, cylinder and sphere was also determined. Statistical comparison was made with paired t-test for both coefficients and RMS. In conclusions the proper functioning of the experimental set-up and the reliability operation of the algorithm for calculating coefficients was determined. In the experiment of the artificial eye, a linear correlation and similar variation of theoretical calculation of the defocus and calculations with the use of the device was exhibed. Comparison of this study s experimental data with the Wasca and i-trace, showed that measurements of the system are closer to those of Wasca, and any differences were mainly due the lack of automation detection of the pupil of the experimental set yp as compared to the commercial systems. iv

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε στο εργαστήριο εμβιοιατρικής οπτικής και απεικόνισης του Οφθαλμού του Ινστιτούτου Οπτικής και Όρασης της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιβλέποντα τον ερευνητή κ. Αριστοφάνη Παλλήκαρη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα, για την καθοδήγηση, την επιστημονική επίβλεψη, την συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της εργασίας, καθώς και την κατανόηση και την άψογη συνεργασία. Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στα μέλη της επιτροπής επίβλεψης του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Οφθαλμολογίας Τσιλιμπάρη Μιλτιάδη, τον Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Δετοράκη Ευστάθιο, καθώς και τον τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και Καθηγητή Οφθαλμολογίας Παλλήκαρη Ιωάννη, για τις πολύτιμες συμβουλές τους, για τις υποδείξεις και τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους, κατά τη διάρκεια συγγραφής της διατριβής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ερευνήτρια Δρ. κ. Παναγοπούλου Σοφία, από το ΒΕΜΜΟ, που με βοήθησε να πραγματοποιήσω τις μετρήσεις με το WASCA και i-trace. Ευχαριστώ επίσης και τους εργαζόμενους στα εξεταστήρια του ΒΕΜΜΟ για την συνεργασία και την βοήθεια που μου προσέφεραν εκεί. Οφείλω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό των εργαστηρίων του Ινστιτούτου Οπτικής και Όρασης της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ευχαριστίες αρμόζουν στους ερευνητές Δρ. κ. Γκίνη Χαρίλαο και Δρ. κ. Πλαΐνη Σωτήρη, στους Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Λεωνίδου Λουκία για την βοήθεια της στην στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και κ. Onurcan Sahin για την χρήση του τεχνητού οφθαλμού για την ανάγκη του πειράματος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Οπτική και Όραση που συμμετείχαν στις μετρήσεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά και φίλους μου για την ηθική και οικονομική συμπαράσταση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου διατριβής, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και όλους όσους συνέβαλλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην αποπεράτωση της διατριβής αυτής. v

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2: ΕΚΤΡΟΠΟΜΕΤΡΙΑ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο1:ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ : Ανατομία οφθαλμού :Κερατοειδής : Κρυσταλλοειδής φακός : Αμφιβληστροειδής : Οπτικό νεύρο και ανώτερη επεξεργασία οπτικού σήματος : Οπτική και Διαθλαστική Λειτουργία Οφθαλμού : Ποιότητα αμφιβληστροειδικού ειδώλου : ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ : ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ : ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ : ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΡΗΣ Κεφάλαιο2:ΕΚΤΡΟΠΟΜΕΤΡΙΑ : ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ (Spatially Resolved Refractometer) TSCHERING AΝΑΛΥTΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ RETINAL RAY TRACING (RRT) AΝΑΛΥTΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ SHACK HARTMANN AΝΑΛΥTΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΩΠΩΝ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ SHACK HARTMAN AΝΑΛΥTΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ZERNIKE ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο3 :ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ SHACK-HARTMANN ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

9 3.2.1: Σύστημα απεικόνισης και ανίχνευσης εκτροπών μετώπου κύματος του οφθαλμού της πειραματικής διάταξης Shack-Hartmann : Σύστημα απεικόνισης και ανίχνευσης της κόρης του οφθαλμού της πειραματικής διάταξης Shack-Hartmann : ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ LASER ΠΗΓΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ LASER ΠΗΓΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΟΡΗ-ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ SHACK-HARTMANN ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ WASCA,( SHACK-HARTMANN,WAVEFRONT ABERRATION SUPPORTED CORNEA ABLATION,CARL ZEISS MEDITEC ) ΚΑΙ ΤΟ I-TRACE (LASER RAY TRACING,TRACEY TECHOLOGY) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ LASER ΠΗΓΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΟΡΗ-ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ SHACK-HARTMANN ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ME WASCA,( SHACK-HARTMANN,WAVEFRONT ABERRATION SUPPORTED CORNEA ABLATION,CARL ZEISS MEDITEC ) ΚΑΙ ΤΟ I-TRACE (LASER RAY TRACING,TRACEY TECHOLOGY) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σχήμα 1.1: Είναι ορατές οι θέσεις και οι αξονικές (a)) και εγκάρσιες (b)) αποστάσεις ενός φυσιολογικού οφθαλμού, επίσης φαίνονται ο οπτικός και ο άξονας όρασης (b)), στο a) επιπρόσθετα δίνονται και οι δείκτες διάθλασης Σχήμα 1.2: Σχηματική απεικόνιση τομής φυσιολογικού οφθαλμού Σχήμα 1.3: Σχηματική απεικόνιση τομής ενός φυσιολογικού κερατοειδή οφθαλμού καθώς και ιστολογική ανάλυση του στις πέντε στοιβάδες του Σχήμα 1.4: Σχηματική απεικόνιση ενός φυσιολογικού κρυσταλλοειδή φακού,1: επιθυλιακά κύτταρα, 2: κάψουλα, 3: Ίνες φακού,4 zonule, 5: ισημερινός, 6: οπτικός άξονας, 7: πρόσθιος πόλος, 8:πυρήνας, 9: φλοιός, 1: κάψουλα και 11: οπτικός άξονας και οπίσθιος πόλος φακού Σχήμα 1.5: Ανάλυση του οπτικού δρόμου μέσα στον αμφιβληστροειδή. Τρία στρώματα κυττάρων: εξωτερικό στρώμα: φωτοϋποδοχείς ραβδία και τα κωνία μεσαίο στρώμα: διπολικά κύτταρα νευρώνες και τέλος το εσωτερικό στρώμα γαγγλιακά κύτταρα Σχήμα 1.6 : a) Σχηματική απεικόνιση του αμφιβληστροειδή και της κυτταρικής του οργάνωσης, b) απεικόνιση βυθού οφθαλμού Σχήμα 1.7: Οπτικός δρόμος μέσα από τον φακό που καταλήγει στο επίπεδο εικόνας. Το σχήμα 1.7 δείχνει ένα σχηματικό δρόμο ακτίνας από το αντικείμενο O, η οποία προκύπτει από το φακό (ή την κόρη εξόδου ενός συστήματος φακών) και τέμνει το επίπε-δο εικόνας σε κάποια απόσταση από το παραξονικό σημειακό είδωλο (αστέρι). Έστω ότι το σημείο επί του φακού έχει πολικές συντεταγμένες (ρ, θ), και ένα σημείο επίπεδο του ειδώλου έχει καρτεσιανές συντεταγμένες (h+δ x, δ y ) και το παραξονικό σημειακό είδωλο εί-ναι (h, ). Στην παραξονική προσέγγιση το μέτωπο κύματος μετά τον φακό θα ήταν σφαιρικό με κέντρο στο σημειακό είδωλο. Πραγματικά μέτωπα κύματος αποκλίνουν από αυτό το σχήμα και αυτή είναι η προέλευση των εκτροπών. Η απόκλιση αυτή μετράται για απλούστευση ακτινικά προς την διεύθυνση του ειδώλου, και η οποία εξαρτάται από : α) που προσκρούει η ακτίνα στον φακό σε σχέση με τον οπτικό άξονα ρ και β) σε ποιο σημείο βρίσκεται το είδωλο στο επίπεδο της εικόνας σε σχέση με τον οπτικό άξονα, h. Ως εκ τούτου, η απόκλιση είναι μια συνάρτηση αυτών των διανυσμάτων: Σχήμα 1.8: Αριστερά Μυωπία και δεξιά διόρθωση μυωπίας με αρνητικό φακό (5) Σχήμα 1.9: Αριστερά Υπερμετρωπία και δεξιά διόρθωση υπερμετρωπίας με θετικό (συγκλίνων) φακό Σχήμα 1.1: Αστιγματικές γραμμές εστίασης ενός αρνητικού κύλινδρο-τωρικού φακού για ένα αντικείμενο στο άπειρο ( ). Η C είναι η διοπτρική διαφορά μεταξύ των δύο κύριων μεσημβρινών του σχήματος. Η μέση εστιακή (FMEAN ) θέση του φακού είναι η θέση του κύκλου της τουλάχιστον σύγχυσης. Αυτή η αστιγματική εστίαση αναφέρεται ως διάστημα του Sturm. Στο σχήμα απεικονίζει αποεστιασμένο φως που παράγεται από σφαιροκυλινδρικό φακό και κυμαίνεται εντός του διαστήματος Sturm από μία κάθετη γραμμή, σε κάθετες ελλείψεις, σε έναν κύκλο, σε οριζόντιες ελλείψεις, και στη συνέχεια μια οριζόντια γραμμή. Σημειώνεται ότι ένα μοναδικό σημείο εικόνας δεν σχηματίζεται Σχήμα 1.11: Αριστερά μυωπικός οφθαλμός, δεξιά μυωπικός οφθαλμός μαζί με εκτροπές υψηλής τάξης. Είναι φανερή η διαφορά στο μέτωπο κύματος για τις δυο καταστάσεις όπως δείχνει το μπλε βελάκι, με κόκκινο ένας τέλειος οφθαλμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3

11 Σχήμα 1.12: Σφαιρική εκτροπή, διακρίνουμε τα spot διαγράμματα για κάθε θέση καθώς και την επιμήκη και εγκάρσια εκτροπή Σχήμα 1.13: Κόμη,στο σχήμα παρατηρούμε ότι οι ακτίνες που διέρχονται από το κέντρο του φακού εστιάζονται πάνω από το σημείο που εστιάζονται οι ακτίνες που διέρχονται από την περιφέρεια του φακού (15) Σχήμα 1.14: Καμπυλότητα πεδίου στην αριστερή εικόνα φαίνεται η διαφορά ενός ιδανικού οπτικού συστήματος σε σχέση με ένα με καμπύλωση πεδίου, στα δεξιά φαίνεται η petzal επιφάνεια Σχήμα 1.15: Παραμόρφωση πεδίου, αριστερά η βαρελοειδούς τύπου και δεξιά η τύπου μηνίσκου. Το είδωλο ενός ορθογώνιου πλέγματος παίρνει τη μορφή εάν το διάφραγμα είναι μπροστά από τον φακό, οπότε έχουμε την αρνητική ή βαρελοειδή παραμόρφωση (barrel distortion) σχήμα δεξιά, ενώ εάν το διάφραγμα είναι πίσω από τον φακό, τότε το είδωλο έχει τη μορφή του σχήματος αριστερά και έχουμε τη θετική παραμόρφωση ή παραμόρφωση μηνίσκου Σχήμα 1.16: Xρωματική εκτροπή, η ευθυγράμμιση οφθαλμού και χρήση ενός αχρωματικού φακού επηρεάζουν το μέγεθος των οφθαλμικών χρωματικών εκτροπών στην απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς. (a) Αξονική απεικόνιση χωρίς την χρήση αχρωματικού φακού έχει ως αποτέλεσμα LCA στον οφθαλμό. Αντίθετα η TCA είναι μηδενική καθώς ο αχρωματικός αυτός άξονας του οφθαλμού είναι ευθυγραμμισμένος με τον οπτικό άξονα των φακών. (b) η LCA εκτροπή αντισταθμίζεται από την εισαγωγή ενός αχρωματικού φακού, η TCA είναι ακόμα μηδενική καθώς διατηρείται ο ευθυγραμμισμός. (c) Η εκτός άξονα απεικόνιση επιτρέπει την απεικόνιση του περιφερικού αμφιβληστροειδή αλλά απαιτεί την περιστροφή του οφθαλμού σε σχέση με τον άξονα του οπτικού συστήματος των φακών, στην προκειμένη περίπτωση σε γωνία φ. Η LCA του οφθαλμού του οφθαλμού είναι σε μεγάλο βαθμό ευαίσθητη σε περιστροφή, όμως η TCA δεν είναι. (d) Για την εκτός άξονα απεικόνιση, η TCA μπορεί να απομακρυνθεί με πλευρική μετατόπιση του οφθαλμού, έτσι ώστε τα κομβικά σημεία του οφθαλμού και πάλι να τέμνουν τον οπτικό άξονα του συστήματος των φακών. (AA: αχρωματικός άξονας οφθαλμού, OA : οπτικός άξονας συστήματος φακών, N : κομβικά (nodal) σημεία οφθαλμού, E: κέντρο κόρης εισόδου οφθαλμού, h: μετατόπιση του κομβικού σημείου του οφθαλμού από οπτικό άξονα των φακών, ϕ: γωνία περιστροφής του οφθαλμού γύρω από τον άξονα E.) Σχήμα 1.17: H απεικόνιση του δίσκου του Airy με δύο διαφορετικούς τρόπους Σχήμα 1.18: PSF σε σχέση με το μέγεθος κόρης για ιδανικό οφθαλμό αριστερά, για τυπικό οφθαλμό δεξιά, (Παρουσιάσεις από μεταπτυχιακό πρόγραμμα οπτική και όραση) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 4

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2: ΕΚΤΡΟΠΟΜΕΤΡΙΑ Σχήμα 2.1:Αρχή μέτρησης οφθαλμικών εκτροπών με έναν αναλυτή μετώπου κύματος, μετριέται η τοπική κλίση του μετώπου κύματος και υπολογίζεται η ολική κυματομορφή από τις μετρηθείς κλίσεις Σχήμα 2.2:Αρχή μέτρησης χωρικού διαθλασίμετρου Webb, Penney and Thompson (1992), ο χρήστης μεταβάλει την γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας (μπλε) έως ότου η ακτίνα (κόκκινη) συμπέσει με την ακτίνα αναφοράς (διακεκομμένη) Σχήμα 2.3:Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας Tcherning αberroscope,tscherning (1894) (14) Σχήμα 2.4:Παραδείγματα προτύπων πλεγμάτων. Α Ιδανικό πλέγμα αμφιβληστροειδούς για ένα οφθαλμό χωρίς οπτικές εκτρο-πές Β. Μη φυσιολογικά πλέγματα αμφιβληστροειδούς και οι δύο μετρούμενες εικόνες εμφανίζουν σαφώς οφθαλμικές εκτροπές Σχήμα 2.6: Laser Ray Tracing Navarro & Losada (1997), Molebny et al. (1997) Σχήμα 2.7:Αρχή λειτουργίας Shack-Hartmann wavefront sensor Liang, Grimm, Goelz, and Bille (1994), Liang and Williams (1997), η ακτίνα από μια πηγή SLD εισέρχεται στον οφθαλμό (μπλε ακτίνα ) και ανακλάται εξέρχεται και αναλύεται σους μικροφακούς και από εκεί στην ccd (κόκκινη ακτίνα) Σχήμα 2.8:Περιορισμοί σε έναν Shack-Hartmann αναλυτή μετώπου κύματος, πολλαπλά σημεία, cross over, ελλιπή σημεία, επικαλυπτόμενα σημεία Σχήμα 2.9: α) οπτική διάταξη ενός πρωτότυπου μεγάλου δυναμικού εύρους αναλυτή μετώπου κύματος Shack-Hartmann με χρήση μιας μεταβαλλόμενης πλάκας που φράζει κάθε άλλο μικροφακό, b) Σχηματικό διάγραμμα της σύλληψης πλέγματος σημείων σε κάθε θέση της πλάκας μετά από μεταβολές θεωρώντας ότι οι εκτροπές μετρούνται με ένα πλέγμα 5x5 μικροφακών Σχήμα 2.1: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου λειτουργίας αναλυτή μετώπου κύματος Σχήμα 2.11: a) spot από πλέγμα μικροφακών Shack-Hartmann,b) spot από πλέγμα μικροφακών Shack-Hartmann και τετράγωνα πλαίσια εύρεσης κεντροειδούς Σχήμα 2.12:a) το κεντροειδές δίνει την μέση κλίση του μετώπου κύματος (G-tilt),b) το κεντροειδές δίνει με την χρήση την μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων της κλίσης του μετώπου κύματος (Z-tilt). 52 Σχήμα 2.13: a) τετράγωνου σχήματος παράθυρο,b) κυκλικού σχήματος παράθυρο c) κωνικά διαμορφωμένου μετώπου κύματος w ( x, y ) Σχήμα 2.14: Επαναλαμβανόμενος αλγόριθμος σμίκρυνσης πλαισίου εύρεσης κεντροειδούς, εκτίμηση της θέσης του κεντροειδούς (μπλε βέλη) και πραγματική θέση κεντροειδούς (κόκκινα βέλη) Σχήμα 2.15: Σχέσεις που ισχύουν για πολικές συντεταγμένες για το σύστημα συντεταγμένων της κόρη του οφθαλμού, a) σύστημα συντεταγμένων κόρης b) κανονικοποιημένο σύστημα συντεταγμένων κόρης Σχήμα 2.16: Οι πέντε πρώτες τάξεις πολυωνύμων, για την μέτρηση των εκτροπών του. οφθαλμού συνήθως χρησιμοποιούνται οι πρώτες τέσσερις τάξεις σε δυο είδη απεικόνισης : a) επίπεδης και b) και τρισδιάστατης Σχήμα 2.17: Αναπαράσταση μιας εκτροπής από αρκετούς συντελεστές (12) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2: ΕΚΤΡΟΠΟΜΕΤΡΙΑ 5

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σχήμα 3.1a) :Πειραματική οπτική διάταξη σε πλάγια απεικόνιση Σχήμα 3.1b) :Πειραματική οπτική διάταξη σε γωνιακή απεικόνιση Σχήμα 3.2:Σύστημα απεικόνισης, σχηματικό διάγραμμα διάταξης κατά την διαδικασία μέτρησης του οφθαλμού του μετρούμενου ή του model eye που τοποθετείτε στην θέση του οφθαλμού. Στοιχεία διάταξης: L1:Φακος (f=15mm), L2:Φακος (f=4mm), L3:Φακος (f=15mm), L4:Φακος (f=15mm),l4:φακος (f=15mm), L5:Φακος (f=3mm), L6:Φακος (f=35mm), L7:Φακος (f=18mm),l8:φακος (f=15mm), L9:Φακος (f=15mm), M1-M1:Καθρέπτες,HM: Hot mirror, BS1: Διαχωριστής δέσμης(92%-8%), BS2: Διαχωριστής δέσμης(5%-5%), PINHOLE :Οπή, Badal base: Μηχανοκίνητη βάση Badal, Microlenses : Πλέγμα μικροφακών (15x15), CCD 512x512: φωτοανιχνευτής πειραματικής διάταξης Shack-Hartmann, CAMERA 124X768: κάμερα απεικόνισης κόρης Σχήμα 3.3:Sld πηγή φωτισμού της απεικόνισης του ανιχνευτή S-H της διάταξης Σχήμα 3.4: Μηχανικά οδηγούμενη βάση badal (μπλε βέλος). Έχει την ικανότητα μετακίνηση από -1mm εδώ βρίσκεται στην θέση 5 ή θέση αναφοράς ή θέση μηδέν του συστήματος.al base... Error! Bookmark not defined. Σχήμα 3.5: Σχηματική απεικόνιση κηλίδων μικροφακών στην ccd από τον αλγόριθμο υπολογισμού των κεντροειδών. α) φαίνεται η χρήση 177 μικροφακών για κόρη 6mm, b) όμοια χρήση 113 για κόρη 5mm Σχήμα 3.6 : H CCD camera της πειραματικής διάταξης με το πλέγμα 15x15 των μκροφακών να βρίσκεται μπροστά της σε απόσταση 24mm περίπου. β) Κβαντική αποδοτικότητα της ccdκάμερα ανάλογα με το μήκος κύματος της δέσμης Σχήμα 3.7:Σχηματικό διάγραμμα διάταξης κατά την διαδικασία φωτισμού και ανίχνευσης της κόρης του μετρούμενου ή του model eye που τοποθετείτε στην θέση του οφθαλμού για μετρήσεις. Στοιχεία διάταξης: L1:Φακος (f=15mm), L2:Φακος (f=4mm), L3:Φακος (f=15mm), L4:Φακος (f=15mm),l4:φακος (f=15mm), L5:Φακος (f=3mm), L6:Φακος (f=35mm), L7:Φακος (f=18mm),l8:φακος (f=15mm), L9:Φακος (f=15mm), M1-M1:Καθρέπτες,HM:Hot mirror, BS1: Διαχωριστής δέσμης(92%-8%), BS2: Διαχωριστής δέσμης(5%-5%), PINHOLE :Οπή, Badal base:μηχανοκίνητη βάση Badal,Micro-lenses : Πλέγμα μικροφακών (15x15), SPATIAL FITLER :Χωρικό φίλτρο Σχήμα 3.8: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου για τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του αλγορίθμου υπολογισμού των συντελεστών Σχήμα 3.9: Διάταξη laser,χωρικού φίλτρου,οπής και φακού f=2mm κατά σειρά Σχήμα 3.1: Σχηματικό διάγραμμα διάταξης κατά την διαδικασία της βαθμονόμησης της πειραματικής μας διάταξης, έχοντας τοποθετήσει μια τεχνητή κόρη-οπή (AP). Στοιχεία διάταξης: L1:Φακος (f=15mm), L2:Φακος (f=4mm), L3:Φακος (f=15mm), L4:Φακος (f=15mm),l4:φακος (f=15mm), L5:Φακος (f=3mm), L6:Φακος (f=35mm), L7:Φακος (f=18mm),l8:φακος (f=15mm), L9:Φακος (f=15mm), M1-M1:Καθρέπτες,HM: Hot mirror, BS1: Διαχωριστής δέσμης(92%-8%), BS2: Διαχωριστής δέσμης(5%-5%), PINHOLE :Οπή, Badal base: Μηχανοκίνητη βάση Badal, Microlenses : Πλέγμα μικροφακών (15x15), SPATIAL FITLER :Χωρικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 6

14 φίλτρο. AP:Βαθμονομημένη οπή 5-6mm Σχήμα 3.11: Τεχνητός οφθαλμός τοποθετημένος στην βάση Βadal στην θέση που θα μπει και ο οφθαλμός Σχήμα 3.12: Απεικόνιση κόρης για τον ευθυγραμισμό του οφθαλμού του εξεταζόμενου A: Στο WASCA, B: i-trace και C: από την πειραματική διάταξη. Στην εικόνα C διακρίνονται και αλλοιώσεις και προβλήματα του καθρέπτη Μ1 που επειδή είναι στο επίπεδο κόρης (PP) απεικονίζεται στην camera Σχήμα 3.13: Αυξημένη ανάκλαση από τα οπτικά του οφθαλμού και κυρίως του κερατοειδή που παρατηρήθηκε από την μη σωστή θέση ευθυγράμμισης του εξεταζόμενου κατά την πειραματική διαδικασία Σχήμα 3.14: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων μετρήσεων για την ένταση της SLD πηγής με μπλε χρώμα οι τιμές στην θέση Badal με κόκκινο στην θέση 5 και με πράσινο στην θέση 1. Με πορτοκαλί συμβολίζεται το όριο που τέθηκε στην ένταση της φωτεινής πηγής 5μW Σχήμα 3.15: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων μετρήσεων για την διαφορά των συντελεστών των 12 πολυωνύμων στο πείραμα προσομοίωσης του αλγορίθμου Σχήμα 3.16: Σχηματική απεικόνιση του Defocus(D) μετρήσεων για το πείραμα βαθμονόμησης της διάταξης για κόρη 5,6 mm για μετακίνηση της βάσης Badal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm Σχήμα 3.17: Σχηματική απεικόνιση μετρήσεων των συντελεστών (Z_P2_M2,Z_P2_,Z_P2_P2,Z_P3_M3,Z_P3_M1,Z_P3_P1,Z_P3_P3,Z_P4_M4,Z_P4_M2,Z_P4_, Z_P4_P2, Z_P4_P4 ) ολικών και υψηλής τάξης για το πείραμα βαθμονόμησης της διάταξης για κόρη 5 mm για μετακίνηση της βάσης Badal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm Σχήμα 3.18: Σχηματική απεικόνιση μετρήσεων των συντελεστών (Z_P2_M2,Z_P2_,Z_P2_P2,Z_P3_M3,Z_P3_M1,Z_P3_P1,Z_P3_P3,Z_P4_M4,Z_P4_M2,Z_P4_ Z_P4_P2, Z_P4_P4 ) ολικών και υψηλής τάξης για το πείραμα βαθμονόμησης της διάταξης για κόρη 6 mm για μετακίνηση της βάσης Badal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Σχήμα 3.19: Σχηματική απεικόνιση της διαφοράς του theoretical defocus difference (D) και του dfefocus Difference (D) από τις μετρήσεις της διάταξης για τις θέσεις, 25,5 mm της βάσης Badal και μετακίνηση του οπτικού άξονα ΑΕ σε θέσεις των αξονικών θέσεων του τεχνητού οφθαλμού κόρη 5, 6mm Σχήμα 3.2: Σχηματική απεικόνιση μετρήσεων των συντελεστών (Z_P2_M2,Z_P2_,Z_P2_P2,Z_P3_M3,Z_P3_M1,Z_P3_P1,Z_P3_P3,Z_P4_M4,Z_P4_M2,Z_P4_,Z_P4_P2, Z_P4_P4 )ολικών και υψηλής τάξης για το πείραμα βαθμονόμησης της διάταξης για κόρη 5 mm για την θέση mm της βάσης Badal και μετακίνηση του οπτικού άξονα ΑΕ μεταξύ των 5 αξονικών θέσεων του τεχνητού οφθαλμού για κόρη 5mm Σχήμα 3.21: Σχηματική απεικόνιση μετρήσεων των συντελεστών (Z_P2_M2, Z_P2_, Z_P2_P2, Z_P3_M3, Z_P3_M1,Z_P3_P1,Z_P3_P3,Z_P4_M4,Z_P4_M2,Z_P4_,Z_P4_P2,Z_P4_P4 ) ολικών και υψηλής τάξης για το πείραμα βαθμονόμησης της διάταξης για κόρη 5 mm για την θέση 25 mm της βάσης Badal και μετακίνηση του οπτικού άξονα ΑΕ μεταξύ των 5 αξονικών θέσεων του τεχνητού οφθαλμού για κόρη 5mm Σχήμα 3.22: Σχηματική απεικόνιση μετρήσεων των συντελεστών (Z_P2_M2, Z_P2_, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 7

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@maerals.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Η ιδέα την απεικόνισης Σημειακή πηγή Στιγματική απεικόνιση Η ανακατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). O12 Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή υπολογίζονται πειραματικά δυο από τα πιο σημαντικά οπτικά σφάλματα (η αποκλίσεις) που παρουσιάζονται όταν φωτεινές ακτίνες διέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α: ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι οι υποδοχείς και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1. Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1.1. Η ΕYΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑIΡΑΣ - ΜEΓΙΣΤΟ ΘΕΤΙΚO, ΜEΓΙΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚO ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΚO ΤΕΣΤ 5.1.1.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΩΠIΑΣ Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική Γνωρίζουμε τα βασικά Δηλαδή, πως το φως διαδίδεται και αλληλεπιδρά με σώματα διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων από το μήκος κύματος. Ανάκλαση: Προσπίπτουσα ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα)

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Περίληψη ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Σωτήρης Πλαΐνης, PhD ΒΕΜΜΟ Visual Science Lab Αξιολόγηση οπτικής συµπεριφοράς Οπτική οξύτητα Ελάχιστη γωνία α ευκρίνειας περιοριστικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό University o Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό Φακοί για Απεικόνιση Δημιουργία εικόνας με ένα φακό Ιδανικός (Ideal) λεπτός (thin) φακός 1 1 1 = +

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957 Polyak 1957 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/01/2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Hubel & Weisel ήδη από το 1959 πειραµατιζόµενοι σε γάτες έδειξαν ότι πολλοί από τούς νευρώνες του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού V1 αποκρίνονται διαφορετικά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών 8. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Οπτική τράπεζα.. Πέτασμα. 3. Συγκεντρωτικός φακός. 4. Φωτεινή πηγή. 5. Διάφραγμα με δακτύλιο και οπή. 6. Φίλτρο κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία Όραση Γ Όραση Οπτική οδός Έξω γονατώδες σώµα Οπτική ακτινοβολία Οπτικό χίασµα: Οι ίνες από το ρινικό ηµιµόριο περνούν στην αντίπλευρη οπτική οδό ενώ τα κροταφικά ηµιµόρια δεν χιάζονται. Εποµένως κάθε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρωματική Εκτροπή και Ενδοφακοί

Χρωματική Εκτροπή και Ενδοφακοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΛΤΣΑ Α. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΚΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ EΤΟΣ: 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Απλά οπτικά όργανα

3. Απλά οπτικά όργανα 3. Απλά οπτικά όργανα 20 Απριλίου 2013 1 Διαφράγματα Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός αντικειμένου. Μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε)

Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε) Ενότητα 3: Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό) Αθανάσιος Αραβαντινός Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 3-2016 1 Σκοπός Σε αυτή την άσκηση ο φοιτητής χειρίζεται βασικά οπτικά όργανα όπως είναι οι λεπτοί φακοί. Στο πρώτο μέρος υπολογίζεται η εστιακή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr 1. Να σχεδιάσετε την διάδοση των ακτίνων στα παρακάτω οπτικά συστήµατα F F

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας

Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας Μεταπτυχιακή Εργασία : Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας Xρήστος Ζερβός Επιβλέπουσα: Σοφία Παναγοπούλου Ηράκλειο 2008 Μεταπτυχιακή Εργασία: Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα;

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη Πέτρος Ρούσσος Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα; Τι θα προτιμούσατε; Ή να αντιμετωπίσετε τον Γκάρι Κασπάροβ σε μια παρτίδα σκάκι; 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τον Ερασιτέχνη Αστρονόμο. Χάρης Καμπάνης

Εξοπλισμός για τον Ερασιτέχνη Αστρονόμο. Χάρης Καμπάνης Εξοπλισμός για τον Ερασιτέχνη Αστρονόμο Χάρης Καμπάνης Τι μας ενδιαφέρει να παρατηρούμε πώς και από πού. Μας Ενδιαφέρει Παρατήρηση Πλανητών, Ηλιακή Παρατήρηση, Βαθύς Ουρανός; Θα Παρατηρούμε μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 www.pmoira.weebly.com ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο Ρόλος συστήματος αισθητηρίων οργάνων Το σύστημα αισθητηρίων οργάνων επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ

Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1)... 2)... 3)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ Με το πείραµα αυτό θα προσδιορίσουµε: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Το πρόβλημα Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς στερεού και ζητά τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της άσκησης... 1. 2. Στοιχεία θεωρίας... 1. 2.1 Γεωμετρική οπτική... 1. 2.2 Ο νόμος της ανάκλασης... 1. 2.3 Ο νόμος της διάθλασης...

1. Σκοπός της άσκησης... 1. 2. Στοιχεία θεωρίας... 1. 2.1 Γεωμετρική οπτική... 1. 2.2 Ο νόμος της ανάκλασης... 1. 2.3 Ο νόμος της διάθλασης... 1. Λεπτοί Φακοί Σελίδα 1. Σκοπός της άσκησης.... 1 2. Στοιχεία θεωρίας... 1 2.1 Γεωμετρική οπτική... 1 2.2 Ο νόμος της ανάκλασης... 1 2.3 Ο νόμος της διάθλασης... 2 2.4 Είδωλα & παραξονική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής Οπτικοί Φακοί Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής ιόρθωση διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός) Εξέταση/διάγνωση του αµφιβληστροειδή (Volk) Στην «διόρθωση» του καταρράκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς»

«Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς» «Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς» Ευαγγελία Φιλιππάκη, Φυσικός Μεταπτυχιακή εργασία ΜΠΣ «Οπτική και Όραση» Τριμελής Επιτροπή: Σωτήρης Πλαΐνης, MSc, PhD

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Νικόλαος Σ. Τσικλής Επιβλέπων Ιωάννης Παλλήκαρης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρησιακή Αστροφυσική. Κεφάλαιο 2 : Βασικά όργανα μέτρησης ακτινοβολίας : Οπτικά τηλεσκόπια

Παρατηρησιακή Αστροφυσική. Κεφάλαιο 2 : Βασικά όργανα μέτρησης ακτινοβολίας : Οπτικά τηλεσκόπια Παρατηρησιακή Αστροφυσική Κεφάλαιο 2 : Βασικά όργανα μέτρησης ακτινοβολίας : Οπτικά τηλεσκόπια Κύρια σημεία του μαθήματος Βασικές αρχές γεωμετρικής οπτικής Αρχές του Fermat και του Huygens Νόμοι ανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Επαλληλία κυμάτων Διαφορά φάσης Δφ=0 Ενίσχυση Δφ=180 Απόσβεση Κάθε σημείο του μετώπου ενός κύματος λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Χ. Καλογερόπουλος 1, Λ. Ραζής 2, Δ. Καλογερόπουλος 1 Περίληψη Στο παρόν άρθρο ενημέρωσης επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος:

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολογία A λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: 2013-2014 Ένα αισθητικό σύστημα στα σπονδυλωτά αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 1. Τους αισθητικούς υποδοχείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005 Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήματα χαμηλής όρασης.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Θεωρία και πράξη στην μειωμένη όραση. Βασιλείου Νίκος Οπτομέτρης ΣΟΟΒΕ Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Άσκηση Η15 Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Το γήινο μαγνητικό πεδίο αποτελείται, ως προς την προέλευσή του, από δύο συνιστώσες, το μόνιμο μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επίδρασης ενός μαγνητικού πεδίου στην κίνηση των ηλεκτρονίων. Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης.

Μελέτη της επίδρασης ενός μαγνητικού πεδίου στην κίνηση των ηλεκτρονίων. Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης. Σκοπός της άσκησης: Μελέτη της επίδρασης ενός μαγνητικού πεδίου στην κίνηση των ηλεκτρονίων. Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης. Θεωρία: Κίνηση των ηλεκτρονίων υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου: Αν

Διαβάστε περισσότερα

The scattering theory of the effect of glare on the brightness difference threshold. W. S. Stiles, Proceedings of the Royal Society of London, 1929.

The scattering theory of the effect of glare on the brightness difference threshold. W. S. Stiles, Proceedings of the Royal Society of London, 1929. The scattering theory of the effect of glare on the brightness difference threshold. W. S. Stiles, Proceedings of the Royal Society of London, 99. (Σκέδαση στον ανθρώπινο οφθαλµό) Αττιτή Ειρήνη Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Ηλεκτρισμός 6 η. Ηλεκτρόνια κινούμενα με ταχύτητα 0 m / sec εισέρχονται σε χώρο μαγνητικού πεδίου όπου διαγράφουν κυκλική τροχιά ακτίνας 0.0m. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα