ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ: KΥΠΡΟ,ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 2

3 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ: KΥΠΡΟ,ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...6 Abstract... 7 Ευχαριστίες. 8 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Εισαγωγή Υποθέσεις προς εξέταση 11 Κεφάλαιο 2 ο : Ορισμός μη εξυπηρετούμενων Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προβλέψεις Κατηγοριοποίηση Μη Εξυπηρετούμενου Δανείου στο Κυπριακό τραπεζικό Σύστημα.15 Κεφάλαιο 3 ο : Βιβλιογραφική Επισκόπηση Μακροοικονομικοί παράγοντες Τραπεζικοί Παράγοντες/Μεταβλητές Γενικά Συμπεράσματα από την βιβλιογραφική Επισκόπηση Κεφάλαιο 4 ο : Υποθέσεις προς εξέταση Οι Παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν για εξέταση των υποθέσεων 29 Κεφάλαιο 5 ο : Δειγματοληπτικό Δείγμα και Μεθοδολογία

5 5.1 Δεδομένα και Δείγμα Περίληψη στατιστικών Συσχέτιση Μεταβλητών Μοντέλο Παλινδρόμισης Επιδράσεις του Μοντέλου Παλινδρόμισης Fixed Effects Model (FEM) Random Effects Model (REM) Επιλογή Κατάλληλου Μοντέλου 42 Κεφάλαιο 6 ο : Ανάλυση Αποτελεσμάτών Συμπεράσματα Χρησιμότητα Αποτελεσμάτων 48 Κεφάλαιο 7 ο : Προβλήματα και περιορισμοί που προκύπτουν από την εξέταση των μεταβλητών που επηρεάζουν τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια Κριτήρια και κατηγοριοποίηση των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων. 7.2 Η πολιτική για τις προβλέψεις.. 52 Κεφάλαιο 8 ο Συμπεράσματα 54 Κεφάλαιο9 : Βιβλιογραφία.. 56 Κεφάλαιο10 ο : Παραρτήματα

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός των παραγόντων-μεταβλητών που προκαλούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η παρούσα μελέτη θα εξετάσει σαράντα δύο (42) τραπεζικά ιδρύματα προερχόμενα από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία την Πορτογαλία και την Ιταλία για την περίοδο Οι βασικές υποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση του θέματος είναι ο τρόπος διοίκησης (Management) του πιστωτικού ιδρύματος, η κεφαλαιακή του επάρκεια (capital strength), η υπερβολική αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον ισολογισμό του και η κερδοφορία του. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως επίσης και τα εποπτικά μέσα ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα έχει σαν στόχο να προβλέπει και να αποτρέπει πιθανές τραπεζικές κρίσεις στο μέλλον. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δεδομένων είναι το two way fixed effects Regration Model (bank fixed effects και time fixed effects). 6

7 ABSTRACT This study tries to identify the bank specific determinants of Non Performing Loans (NPL) by covering 42 Euro zone Banks for the period and by testing four hypotheses: Management, Capital Strength, Excessive Lending and Earnings Management Hypothesis. It aims to provide financial institutions with useful information in order to be used and create a stable financial system avoiding bank failures similar to those occurred in the U.S.A i.e Lehman Brothers and Cyprus i.e Marfin Laiki Bank in the recent years. The selected Methodology was the two ways Fixed Effects Model that has the highest explanatory power. The Earnings Management Hypothesis is supported. Provisions and Return on (Assets) are found to be significant variables that determine NPL. 7

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη του καθηγητή μου Δρ. Χρήστου Νούνη. Του εκφράζω ένα βαθύ ευχαριστώ για όλη την βοήθεια που μου παρείχε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την σύζυγο μου Μαριάννα Ηροδότου- Χαραλάμπους για την άμετρη συμπαράσταση, βοήθεια και κατανόηση που επέδειξε σε όλη την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου οι οποίοι υπήρξαν ένα ανεκτίμητο στήριγμα για μένα και στους οποίους οφείλω όλη την διαδρομή των σπουδών μου, μέχρι σήμερα. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1Εισαγωγή: Η ποιότητα ενεργητικού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση μιας τράπεζας κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης. Η πλειοψηφία των οικονομικών κρίσεων που εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά και μετέπειτα στις απαρχές του 21ιου αιώνα κατέδειξαν μια εμφανή επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων. Η πρόσφατη οικονομική κρίση που εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2007 αναπτύχθηκε κυρίως λόγω των τιτλοποιημένων δανείων και της φούσκας που δημιουργήθηκε από τα οικιστικά δάνεια. Η κρίση ξεκίνησε με το σπάσιμο της φούσκας ακινήτων το καλοκαίρι του 2007 γεγονός που προκάλεσε τη δημιουργία μεγάλου αριθμού χρεοκοπιών στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου και μειωμένης εξασφάλισης η οποία μεταφέρθηκε στην αγορά των εταιρικών ομολόγων που είχαν εκδοθεί για την χρηματοδότηση των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων. Η τιτλοποιήση είναι ένας μηχανισμός μετακίνησης στεγαστικών δανείων από τον ισολογισμό των εμπορικών και αποταμιευτικών τραπεζών στους ισολογισμούς άλλων διαμεσολαβητικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο μηχανισμός λοιπόν της τιτλοποίησης δημιουργεί δύο προβλήματα. Αρχικά, αφαιρεί από,τον παραδοσιακό τραπεζίτη, το κίνητρο σωστής αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου του δανειολήπτη αφού ο κίνδυνος αυτός μεταφέρεται σε άλλους οργανισμούς. Έπειτα, οι διαμεσολαβητικοί οργανισμοί που δέχονται τα τιτλοποιημένα δάνεια, τα χρηματοδοτούν με υψηλούς δείκτες υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια εκδίδοντας εταιρικά ομόλογα. (Καμπόλης Χρήστος και Τραυλός Νικόλαος, 2008) Η συνεχής και η σημαντική αύξηση της τιμής των κατοικιών ήταν φυσικό να τροφοδοτήσει την κερδοσκοπία και τις υπερβολές σε επενδύσεις και ακίνητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής ευφορίας, υπήρχε διάθεση να χορηγηθούν όλο και περισσότερα δάνεια, και να συνεχισθούν οι επενδύσεις σε κατοικίες. Όταν ο τιμές των κατοικιών έπαψαν να αυξάνονται και αντίθετα μειώνονταν, εμφανίστηκαν και τα πρώτα σημαντικά προβλήματα στην αναχρηματοδότηση των δανείων χαμηλής εξασφάλισης. Οι δανειολήπτες δεν ήταν σε θέση να 9

10 αναχρηματοδοτήσουν το δάνειο τους καθώς η θετική αξία του ακινήτου τους είχε μεταβληθεί σε αρνητική. Ως, εκ τούτου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν σημαντικές ζημιές στον τομέα των στεγαστικών δανείων και σημειώθηκαν οι πρώτες χρεοκοπίες hedge funds. (Βούλγαρης & Τριανταφυλλόπουλος, 2008) Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν ένα τομέα ο οποίος βρίσκεται κάτω από ένα συνεχές πρίσμα εξέτασης και εξερεύνησης καθότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας όπως επίσης και για την μέτρηση του χρηματοπιστωτικού κίνδυνου ενώ μπορεί επίσης να προσδιορίσει τη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες οικονομικές κρίσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια μπορούν να οδηγήσουν σε τραπεζική χρεοκοπία όπως συνέβη με την Lehmann Brothers όπως επίσης και σε βαθιά οικονομική ύφεση όπως στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κυριότερο πρόβλημα εντοπισμού και αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προκύπτει από τους πολλούς παράγοντες που τα προκαλούν και της εκτενούς ανάλυσης που πρέπει να τύχουν. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο γίνεται η παρούσα διατριβή καθότι η ανάλυση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μπορεί να τροφοδοτήσει με σημαντικά εργαλεία και πληροφορίες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως επίσης και τα εποπτικά μέσα με απώτερο σκοπό την αποτροπή τραπεζικών κρίσεων στο σύντομο μέλλον σε συνδυασμό με την ενίσχυση και ενδυνάμωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η εκτενής αρθρογραφία και βιβλιογραφία όσον αφορά τους παράγοντες που επιδρούν στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που αφορούν μακροοικονομικούς παράγοντες και σε αυτούς που αφορούν παράγοντες/μεταβλητές συσχετιζόμενους με τα τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να επικεντρωθεί στους παράγοντες που συσχετίζονται με τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα παρότι στην βιβλιογραφία δεν έχουν τύχει της ίδιας εκτενούς ανάλυσης. Η αρθρογραφία επικεντρώνεται κυρίως στους μακροοικονομικούς μεταβλητές. 10

11 1.2 Υποθέσεις προς εξέταση Η διατριβή θα επικεντρωθεί και θα εξετάσει τέσσερις υποθέσεις. - Η υπόθεση της ποιότητας διοίκησης που υποθέτει ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διοίκησης σε σχέση με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. -Η υπόθεση της Κεφαλαιακής Επάρκειας η όποια αναφέρεται στην αρνητική συσχέτιση μεταξύ Μη Εξυπηρετούμενων δανείων και της κεφαλαιακής επάρκειας. -Η υπόθεση της Υπερβολικής Αύξησης δανειακού χαρτοφυλακίου υποθέτει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ Μη Εξυπηρετούμενων δανείων και αύξησης των δανειοδοτήσεων -Η υπόθεση της Κερδοφορίας που υποθέτει ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε Μη Εξυπηρετούμενα δάνεια και κερδοφορία και θετική συσχέτιση ανάμεσα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προβλέψεις. Η διαφορετικότητα της παρούσας διατριβής έγκειται στο ότι απομονώνει τους χρηματοπιστωτικούς παράγοντες που επιδρούν στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια κι ασχολείται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Παράγοντες όπως ανεργία, ανάπτυξη και επιτόκια είναι κοινά αρά μπορεί να αποκλειστούν από την περαιτέρω ανάλυση ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μια καλύτερη ανάλυση γύρω από τραπεζικούς παράγοντες. Τα δεδομένα αποτελούνται από ένα πίνακα δεδομένων (panel data) και περιλαμβάνουν δεδομένα από οκτώ (8) διαφορετικές μεταβλητές τραπεζών για την περίοδο και αφορούν τραπεζικά ιδρύματα των χωρών Κύπρου, Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας. Το μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι το two way fixed effects model το οποίο προσμετρά τις επιδράσεις που αφορούν συγκεκριμένα τράπεζες και την χρονική μεταβλητή. Για παράδειγμα οι επιδράσεις μεταβολών των μικροοικονομικών συνθηκών για το κάθε τραπεζικό ίδρυμα παραμένουν οι ίδιες αλλά και οι επιδράσεις οι όποιες προκύπτουν από αλλαγές σε οδηγίες του εποπτικού 11

12 πλαισίου και προκύπτουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή παραμένουν οι ίδιες για κάθε τραπεζικό οργανισμό. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Ορισμός μη εξυπηρετούμενων 2.1 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προβλέψεις Ο ορισμός ενός δανείου ως Μη Εξυπηρετούμενου διαφέρει από χώρα σε χώρα καθότι σε κάποιες χώρες έχουν μπει αυστηρότεροι ορισμοί. Αυτό συνεπάγεται μια δυσχέρεια στην συγκριτική ανάλυση μεταξύ των χωρών. Παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο θεωρείται ως bad loan αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να μην εξυπηρετηθεί. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τον Barritz (2011) ένα δάνειο θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενο όταν παρουσιάζει καθυστέρηση καταβολής δόσης κεφαλαίου ή τόκου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η διατύπωση αυτή αναφέρεται τόσο στα Ευρωπαϊκά όσο και διεθνή λογιστικά πρότυπα. Μια τράπεζα μπορεί να κατηγοριοποιήσει ένα δάνειο σαν μη εξυπηρετούμενο αν κατέχει τα απαραίτητα στοιχεία ότι το χρέος δεν μπορεί να εξοφληθεί πλήρως. ( αδυναμία πληρωμής του δανειολήπτη) Αρκετές χώρες κυρίες της Κεντρικής, Ανατολικής και Βορειανατολικής Ευρώπης έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα πέντε ποιοτικών κατηγοριών όπως αυτά προτείνονται από την Επιτροπή της Βασιλείας και το ΔΝΤ. 1.Standard (Τυπικό) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται χωρίς να παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή υπέρβαση. 2. Watch (Παρακολούθησης) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δάνεια τα οποία οι πελάτες έχουν κακό ιστορικό ή έχουν βιώσει ζημίες σε πρόσφατα οικονομικά έτη 3. Substandard (Δάνεια τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από την εξασφάλιση) Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δάνεια τα οποία η περίοδος μη καταβολής δόσεως τόκου ή κεφαλαίου υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια πρόβλεψη που να περιλαμβάνει μια πρόβλεψη για το μέρος του ακάλυπτου ποσού. 13

14 4. Doubtful (Αμφίβολα ως προς το ποσό είσπραξης) Αφορά στις περιπτώσεις όπου η δανειοδότηση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και η τράπεζα δύναται να αντιμετωπίσει μια ζημία που στην οποία θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη 50%.Ο πελάτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλήρως αλλά έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει μέρος των υποχρεώσεων του. 5. Loss (Νομικά μέτρα εναντίων του πελάτη) Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι πελάτες και οι δανειοδοτήσεις για τις οποίες η τράπεζα έχει προχωρήσει εναντίων τους με νομικά μέτρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται πρόβλεψη 100%. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια απαρτίζονται από τις κατηγορίες Substandard, Doubtful και Loss. Η πρόβλεψη για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια γίνεται όταν η εμπράγματη εξασφάλιση του ακινήτου είναι μικρότερη από το υπολειπόμενο ποσό του δανείου που εκκρεμεί. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το διεθνές λογιστικό Πρότυπο (IAS) 39 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2011) με το οποίο γίνεται ο εντοπισμός και η καταγραφή για τα δάνεια τα οποία δύναται να μην αποπληρωθούν κανονικά. Ο σκοπός ήταν να βοηθηθούν τα τραπεζικά ιδρύματα ούτως ώστε να πάρουν τις προφυλάξεις για τα δάνεια τα οποία έχουν τύχει απομείωσης για να μην υποστούν μεγάλες ζημίες. Μέχρι τότε οι τράπεζες δεν προχωρούσαν σε προβλέψεις για αυτά τα δάνεια με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στις περιπτώσεις που μεταβαλλόταν αξία της εμπράγματης εξασφάλισης. 14

15 2.2 Κατηγοριοποίηση Μη Εξυπηρετούμενου Δανείου στο Κυπριακό τραπεζικό Σύστημα Στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με την οδηγία που έχει εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προς τα πιστωτικά ιδρύματα (2013) ένα δάνειο ορίζεται ως μη εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο όταν :. Α)Παρουσιάζει υπέρβαση του συμβατικού της ορίου σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών. Λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος θεωρείται μη εξυπηρετούμενος όταν το χρεωστικό του υπόλοιπο παρουσιάζει υπέρβαση μεγαλύτερη του συμβατικού του ορίου σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών. Σε περίπτωση λογαριασμού χωρίς όριο θεωρείται μη εξυπηρετούμενος όταν σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο. Β)Παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές (είτε κεφαλαίου, είτε τόκων, είτε άλλων χρεώσεων) για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών ή η χορήγηση έτυχε ρύθμισης και την ημέρα της ρύθμισης ήταν ταξινομημένη ως μη εξυπηρετούμενη ή παρουσιάζει καθυστέρηση/υπερβαση για περίοδο μεγαλύτερη των 60 ημερών. Είναι αντιληπτό ότι στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ο ορισμός μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης είναι πολύ πιο αυστηρός από ότι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες τις οποίες εξετάζει η παρούσα διατριβή. Η παρούσα διατριβή θα λάβει ως κριτήριο κατηγοριοποίησης μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενη τις ενενήντα (90) μέρες καθυστέρησης καταβολής δόσης κεφαλαίου ή τόκου σύμφωνα και με τα λογιστικά πρότυπα IAS39. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια επηρεάζονται από διάφορες μεταβλητές όπου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μεταβλητές που αφορούν την ίδια την τράπεζα όπως είναι: η ποιότητα διοίκησης, η κερδοφορία της τράπεζας, το μέγεθος της καθώς και η διαδικασία προβλέψεων που ακολουθεί η τράπεζα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μακροοικονομικούς παράγοντες όπως είναι το ΑΕΠ, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, ο πληθωρισμός, το ύψος των επιτοκίων καθώς και η ανεργία. Διάφορες έρευνες έχουν καταδείξει την αναγκαιότητα εντοπισμού των μεταβλητών που επιδρούν στα στη αύξηση των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον (Adebola,et al. 2011) τα ευρήματα ερευνών έχουν πρακτικές επιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο οι εποπτικές αρχές πρέπει να δρουν ούτως ώστε να περιορίσουν την μελλοντική εμφάνιση αυτών των προβληματικών δανείων. Σε περιπτώσεις όπου τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν υψηλά ποσοστά Μη εξυπηρετούμενων δανείων επιζητούν ρευστότητα για να υπερκαλύψουν την ανεπάρκεια τους (Kwan and Eisenbeis, 1994). Τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να επωφεληθούν από τα ευρήματα των ερευνών σε μια διαδικασία εξεύρεσης και εντοπισμού πολιτικών και κανόνων που θα της βοηθήσει να προσμετρήσουν και να αποτιμήσουν ορθά τον πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια παραχώρησης μια νέας πιστωτικής διευκόλυνσης. 3.1 Μακροοικονομικοί παράγοντες Στο παρών μέρος θα γίνει ανάλυση των πιο σημαντικών μακροοικονομικών μεταβλητών οι οποίοι εμφανίζονται στην βιβλιογραφία οι οποίοι επηρεάζουν είτε αρνητικά, είτε θετικά τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Οι μεταβλητές είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μιας χώρας, οι τιμές των ακινήτων, τα δανειακά επιτόκια, ο πληθωρισμός, η ισοτιμία συναλλάγματος και η ανεργία. 16

17 Ρυθμός Ανάπτυξης Ο συσχετισμός ανάμεσα στα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι αρνητικός. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως αν μια οικονομική κρίση αυξάνει τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ή αν τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια αμβλύνουν την κρίση. Τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια αυξάνουν την κρίση ενώ παράλληλα η κρίση αυξάνει τους αριθμοδείκτες των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Σύμφωνα με τον Nkusu (2011) αναφέρει ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην οικονομική κρίση και τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Κατά την διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης οι δανειστές (τράπεζες) εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια δανεισμού, η αξία της ενυπόθηκης εξασφάλισης μειώνεται, η προσφορά και η ζήτηση μειώνονται, η ανεργία αυξάνεται και έτσι έχουμε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων Δανείων καθότι ο δανειζόμενος αδυνατεί να αποπληρώσει το χρέος του. Συμφώνα με την βιβλιογραφία αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες επιδρούν στην αύξηση των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Espinoza and Prasad (2010),Klein (2013),Keeton (1999),Salas and Saurina (2002),Jimenez and Saurina (2005). Μια οικονομία η οποία έχει θετική μεταβολή του ΑΕΠ παράλληλα έχει πιστωτική επέκταση, αύξηση των μισθών και εισοδημάτων και αύξηση της κατανάλωσης. Η αύξηση του ΑΕΠ συσχετίζεται με την μείωση των ποσοστών ανεργίας. Σε συνάρτηση με την μείωση των ποσοστών ανεργίας, αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθότι οι δανειζόμενοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και άρα μπορεί να ανταποκριθούν πλήρως έναντι των δανειακών τους υποχρεώσεων. Κατά τις περιόδους που ενυπάρχει οικονομική ύφεση σε μια χώρα, μειώνονται τόσο η επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και η ατομική κατανάλωση. Παράλληλα τα κριτήρια δανεισμού γίνονται αυστηρότερα από τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ ταυτόχρονα τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται. Τα ποσοστά των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων αυξάνονται λόγω αυτών των παραγόντων, ενώ οι τράπεζες καταγράφουν μεγάλες ζημίες στους ισολογισμούς του καθότι επηρεάζονται 17

18 έντονα από αυτές τις μεταβολές Οι παραπάνω μεταβολές επιφέρουν επίσης μειώσεις στην αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων. Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τον (Nkusu,2011) κατά την περίοδο μιας οικονομικής κρίσης οι τιμές των ακινήτων τείνουν να μειώνονται λόγω της μείωσης των εισοδημάτων που παρατηρούνται τόσο σε ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις γεγονός το οποίο συντείνει στην μείωση της κατανάλωσης. Δανειστικά Επιτόκια και Συναλλαγματική Ισοτιμία Όταν τα δανειστικά επιτόκια αυξάνονται οι δανειζόμενοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους με συνεπακόλουθο την αύξηση των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων. Στην βιβλιογραφία αρκετά συχνά τα ευρήματα αναφέρουν ότι το ύψος του δανειστικού επιτοκίου έχει σημαντική μακροπρόθεσμη επίδραση στα μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Σύμφωνα με τους Espinoza and Prasad (2010), Louzis et al (2010), Jimenez and Saurina (2005) Adebola et al. (2011) έχοντας αναλύσει αρκετούς μακροοικονομικούς παράγοντες τα ποσοστά των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων αυξάνονται όταν τα δανειστικά επιτόκια αυξάνονται. Στις περιπτώσεις όπου τα δανειστικά επιτόκια μειώνονται τότε παρατηρείται και μείωση του ποσοστού μη Εξυπηρετούμενων δανείων. Συμφώνα με τον Fofaback (2005) σε οικονομίες τις οποίες υπάρχουν ψηλά δανειστικά επιτόκια τα τραπεζικά συστήματα είναι ευάλωτα σε τραπεζικές κρίσεις λόγω της αυξανόμενης αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων από τους δανειζόμενους. Ο Fofaback (2005) έχει εντοπίσει μια δυνατή και σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα δανειστικά επιτόκια και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και μια λιγότερο δυνατή συσχέτιση ανάμεσα σε συναλλαγματική ισοτιμία και μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Σύμφωνα πάντα με τον Fofack (2005) χώρες με ισχυρά νομίσματα παρουσιάζουν μείωση των εξαγωγών τους καθότι οι εμπορευόμενες εταιρίες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται αύξηση των Μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων. 18

19 Ο (Nkusu,2011) αναφέρει επίσης ότι τα μη Εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται στην περίπτωση οπού το δάνειο έχει συναφθεί σε ξένο νόμισμα καθότι αυξάνεται η ικανότητα αποπληρωμής του δανειζόμενου που προέρχεται από χώρα με ισχυρό νόμισμα. Πληθωρισμός Η συσχέτιση με εξυπηρετούμενων δανείων και του πληθωρισμού μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική σύμφωνα με τον (Nkusu, 2011). Σε περιόδους υπερπληθωρισμού οι δανειζόμενοι επωφελούνται καθότι η πραγματική αξία του δανείου τους μειώνεται ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η δυνατότητα αποπληρωμής με συνεπακόλουθο την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημαντική παράμετρος είναι ότι τα δανειστικά επιτόκια σε αυτή την περίοδο παραμένουν σταθερά. Σε περιπτώσεις όπου τα τραπεζικά ιδρύματα προβαίνουν σε αύξηση των δανειστικών επιτοκίων για να καλύψουν τυχών ζημίες που οφείλονται στον πληθωρισμό τότε σαν συνεπακόλουθο τα πραγματικά εισοδήματα και οι μισθοί μειώνονται ενώ επηρεάζεται και αρνητικά η δυνατότητα αποπληρωμής του δανειζόμενου με απότοκο την αύξηση των Μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ανεργία Η ανεργία επηρεάζει άμεσα τους καταναλωτές και την κατηγορία στεγαστικών δανείων καθότι αυξάνει τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον (Louzis et al., 2010 p. 10) η αύξηση της ανεργίας επηρεάζει αρνητικά την ρευστότητα ενός νοικοκυριού ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αδυναμία αποπληρωμής του έναντι των υποχρεώσεων του. Σύμφωνα και πάλι με τον Louzis et al (2010) αναφορικά με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εντόπισε ότι η αύξηση της ανεργίας επηρεάζει τις εξής κατηγορίες δανείων: Επιχειρηματικά δάνεια. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση του δανεισμού τους αποτελεί προτεραιότητα έτσι συνήθως σαν πρώτο βήμα μείωσης κόστους είναι η μείωση προσωπικού και μετέπειτα σαν έσχατο μέτρο η αναστολή καταβολή των τραπεζικών δόσεων. 19

20 Προσωπικά Δάνεια με 90 μέρες καθυστέρηση: Σύμφωνα με το κριτήριο των 90 ημερών ένα άτομο όταν είναι άνεργο δεν έχει εισοδήματα. Αφού δεν έχει εισοδήματα δεν καταβάλλει κανονικά τις δόσεις του και τότε το δάνειο του κατατάσσεται ως μη εξυπηρετούμενο μετά την πάροδο 90ημέρων. Τα Στεγαστικά Ενυπόθηκα Δάνεια επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από ότι οι άλλες δύο κατηγορίες που αναφέρθησαν παραπάνω. Στην περίπτωση της Ελλάδας το μεγαλύτερο ποσοστό στεγαστικών δάνειων είχαν παραχωρηθεί σε δημόσιους υπαλλήλους και εξειδικευμένους εργαζόμενους στον ιδιωτικά τομέα. Γενικότερα, το στεγαστικό δάνειο λόγω της φύσης και της σημαντικότητας για τον δανειζόμενο αποτελεί το τελευταίο είδος δανείου που θα σταματήσει να εξυπηρετεί. O Klein (2013) επίσης εντόπισε μια συσχέτιση ανάμεσα σε μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τις μακροοικονομικές συνθήκες όπως είναι η ανεργία. 3.2 Τραπεζικοί Παράγοντες/Μεταβλητές Σε αυτό το κομμάτι θα γίνει ανάλυση των μεταβλητών που άπτονται των μεταβλητών που επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ανάλυση αυτών των παραγόντων γίνεται καθότι επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δεν υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Σύμφωνα όμως με τον (Klein, 2013) παρουσιάστηκε μικρή συσχέτιση. Αύξηση δανειοδοτήσεων-παραχώρηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων Η αύξηση των δανειοδοτήσεων είναι αρνητικά συνδεδεμένη με τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Οι περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν μια σημαντική συσχέτιση παρόλο που κάποιες άλλες δεν βρίσκουν οποιαδήποτε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα, πολλές έρευνες προσπαθούν να εντοπίσουν την περίοδο κατά την οποία η συσχέτιση είναι θετική. Παρόλα, αυτά τα αποτελέσματα είναι συγκεχυμένα σε διάφορες έρευνες λόγω του ότι σε αυτές ενυπάρχουν διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις. 20

21 Σύμφωνα με τους Klein (2013), Keeton and Charles (1987),Clair (1992) η αύξηση των δανειοδοτήσεων συμβάλει και στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο λόγος είναι ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο καθότι τα δάνεια αυτά έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους αλλά και περισσότερες πιθανότητες να καταστούν μη εξυπηρετούμενα. Σύμφωνα με τον Clair (1992) η ανάπτυξη και η παραχώρηση δανειοδοτήσεων κατηγοριοποιείται σε τρείς κατηγορίες: Απόκτηση χρεωκοπημένης τράπεζας με βοήθεια από το Federal Deposit Insurance Corporation (F.D.I.C) Σε περίπτωση που μια τράπεζα χρεοκοπήσει τότε γίνεται διαχωρισμός της με την συμβολή της (F.D.I.C) ανάλογα με την ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου σε καλή και κακή τράπεζα. Η συσχέτιση δεν είναι θετική και συνήθως σε τέτοιες επεκτάσεις δανειακού χαρτοφυλακίου δεν παρατηρείται ή εξηγείται αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Απόκτηση μιας χρεωκοπημένης τράπεζας ή συγχώνευση Στις περιπτώσεις όπου μια τράπεζα αποκτά μια άλλη τράπεζα λόγω χρεοκοπίας χωρίς τη βοήθεια του F.D.I.C ή λόγω συγχώνευσης τότε η αύξηση των δανειοδοτήσεων είναι τεχνική. Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση των δανειοδοτήσεων δεν διαφοροποιεί τα μη εξυπηρετούμενά δάνεια. Αύξηση Δανειοδοτήσεων εντός της τράπεζας Η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας που οφείλεται σε παραχώρηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων είναι ο μοναδικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα με τα εμπειρικά στοιχεία του Clair (1992) η απότομη αύξηση του αριθμού των πιστωτικών διευκολύνσεων οδηγεί στην χαλάρωση των όρων για την παραχώρηση των δανείων, υποβαθμίζει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με αποτέλεσμα η τράπεζα να πραγματοποιεί ζημιές. Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας οδηγεί σε μεγαλύτερες 21

22 ζημιές. Η ραγδαία λοιπόν αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι λοιπόν ένδειξη χαλάρωσης των κριτηρίων παραχώρησης δανείων. Σύμφωνα επίσης με τους Fernandex and Saurina (2000) η επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει θετική συσχέτιση με τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια με μια καθυστέρηση τριών χρόνων. Συμφώνα επίσης με τους Louzis et al (2010) η αύξηση δανείων σε χρόνο Τ θα επιδράσει αρνητικά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε χρόνο Τ+3. Οι Louzis et al (2010) εντόπισαν επίσης ότι τα προσωπικά δάνεια παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ευρήματα ο Keeton (1999) υποστηρίζει ότι μια αύξηση των δανείων που προέρχεται από αυξημένη ρευστότητα της τράπεζας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ζημίες στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις όπου δεν παρατηρείται αύξηση της προσφοράς δανείων από την τράπεζα τότε δεν αυξάνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ούτε η τράπεζα πραγματοποιεί ζημίες. Στις περιπτώσεις όμως όπου ο δανεισμός προέρχεται από επιπλέον ρευστότητα της τράπεζας τότε δημιουργούνται χαμηλής ποιότητας δάνεια. Οι τράπεζες σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν σαν πρώτιστο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους και την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου Οι Keeton and Charles (1987) προτείνουν όπως υπάρχει διαφορετικότητα στην σύνθεση του σε δανειακού χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας ούτως ώστε οι τράπεζες να μην είναι ευάλωτες και εκτεθειμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, είτε είναι προσωπικά δάνεια, είτε είναι επαγγελματικά δάνεια για να αποφεύγεται η πιθανότητα μαζικών ζημιών και προβλέψεων. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις που το δανειακό χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας έχει αρκετά αγροτικά δάνεια. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και θεομηνίας οι αγρότες θα υποστούν ζημίες στη σοδειά και τα εμπορεύματα τους. Η καταστροφή της σοδειάς και των εμπορευμάτων θα έχει σαν συνεπακόλουθο τη μη είσπραξη χρημάτων για την εργασία του. Σε αυτή την περίπτωση οι αγρότες δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Η τράπεζα λόγω 22

23 της υπερβολικής της έκθεσης σε αγροτικά δάνεια αναμένεται να υποστεί μαζικές ζημίες και αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της. Οι Fernandex and Saurina (2000) υποστηρίζουν ότι η σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που δύναται να επηρεάσει τα μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Η σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου καταδεικνύει το προφίλ πιστωτικού κίνδυνου που έχει υιοθετήσει η τράπεζα. Στα περιπτώσεις ενυπόθηκων δανείων η εξασφάλιση εμπεριέχει μικρότερο πιστωτικό κίνδυνο σε αντίθεση με δανειοδοτήσεις που έχουν παραχωρηθεί με προσωπικές εγγυήσεις όταν τα δάνεια αυτά δεν εξυπηρετούνται κανονικά. Συνήθως, οι μεγάλες τράπεζες παρουσιάζουν λιγότερα προβληματικά δάνεια λόγω της ποικιλίας που παρουσιάζουν στο δανειακό τους χαρτοφυλάκιο σε αντίθεση με τις μικρότερες τράπεζες. Οι Louzis et al (2010) αναλύοντας τις τρείς κύριες κατηγορίες δανείων επιχειρηματικά καταναλωτικά, στεγαστικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιο ευαίσθητη κατηγορία δανείων είναι τα επιχειρηματικά. Τα επιχειρηματικά δάνεια είναι αυτά που τείνουν να επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταβλητές συσχέτισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε αντίθεση με τα στεγαστικά δάνεια που δείχνουν ότι έχουν την λιγότερη συσχέτιση. Οι Jimenex and Saurina (2005) υποστηρίζουν ότι τα ενυπόθηκα δάνεια των νοικοκυριών έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω του ότι τα εν λόγω στεγαστικά δάνεια έχουν παραχωρηθεί με εξασφάλιση το ίδιο το ακίνητο. Ο δανειζόμενος λόγω της σημαντικότητας και της ιδιοκατοίκησης προσπαθεί να είναι συνεπείς και φερέγγυος με τις δανειακές υποχρεώσεις που απορρέουν από την δανειακή του σύμβαση., καθότι γνωρίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση δύναται να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίων του και να απολέσει το ακίνητο του. 23

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Γκίκας Α. Χαρδούβελης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ, ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αποτελέσματα: Τραπεζικοί Όμιλοι (4 συστημικές τράπεζες) ml. 2008 2009

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Λεωφόρος Λεμεσού 23, Γραφείο 204, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία Τηλ: 22522229, Φαξ:22522259 Email: symeainfo@cytanet.com.cy Website: www.symea.org 7 Απριλίου 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο 12 Συνεχίζεται η πτώση τιμών και το 12 Οι τιμές κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) υποχώρησαν περαιτέρω κατά 1% το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου» Πρύτανης, ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα