ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ: KΥΠΡΟ,ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 2

3 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ: KΥΠΡΟ,ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...6 Abstract... 7 Ευχαριστίες. 8 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Εισαγωγή Υποθέσεις προς εξέταση 11 Κεφάλαιο 2 ο : Ορισμός μη εξυπηρετούμενων Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προβλέψεις Κατηγοριοποίηση Μη Εξυπηρετούμενου Δανείου στο Κυπριακό τραπεζικό Σύστημα.15 Κεφάλαιο 3 ο : Βιβλιογραφική Επισκόπηση Μακροοικονομικοί παράγοντες Τραπεζικοί Παράγοντες/Μεταβλητές Γενικά Συμπεράσματα από την βιβλιογραφική Επισκόπηση Κεφάλαιο 4 ο : Υποθέσεις προς εξέταση Οι Παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν για εξέταση των υποθέσεων 29 Κεφάλαιο 5 ο : Δειγματοληπτικό Δείγμα και Μεθοδολογία

5 5.1 Δεδομένα και Δείγμα Περίληψη στατιστικών Συσχέτιση Μεταβλητών Μοντέλο Παλινδρόμισης Επιδράσεις του Μοντέλου Παλινδρόμισης Fixed Effects Model (FEM) Random Effects Model (REM) Επιλογή Κατάλληλου Μοντέλου 42 Κεφάλαιο 6 ο : Ανάλυση Αποτελεσμάτών Συμπεράσματα Χρησιμότητα Αποτελεσμάτων 48 Κεφάλαιο 7 ο : Προβλήματα και περιορισμοί που προκύπτουν από την εξέταση των μεταβλητών που επηρεάζουν τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια Κριτήρια και κατηγοριοποίηση των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων. 7.2 Η πολιτική για τις προβλέψεις.. 52 Κεφάλαιο 8 ο Συμπεράσματα 54 Κεφάλαιο9 : Βιβλιογραφία.. 56 Κεφάλαιο10 ο : Παραρτήματα

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός των παραγόντων-μεταβλητών που προκαλούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η παρούσα μελέτη θα εξετάσει σαράντα δύο (42) τραπεζικά ιδρύματα προερχόμενα από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία την Πορτογαλία και την Ιταλία για την περίοδο Οι βασικές υποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση του θέματος είναι ο τρόπος διοίκησης (Management) του πιστωτικού ιδρύματος, η κεφαλαιακή του επάρκεια (capital strength), η υπερβολική αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον ισολογισμό του και η κερδοφορία του. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως επίσης και τα εποπτικά μέσα ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα έχει σαν στόχο να προβλέπει και να αποτρέπει πιθανές τραπεζικές κρίσεις στο μέλλον. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δεδομένων είναι το two way fixed effects Regration Model (bank fixed effects και time fixed effects). 6

7 ABSTRACT This study tries to identify the bank specific determinants of Non Performing Loans (NPL) by covering 42 Euro zone Banks for the period and by testing four hypotheses: Management, Capital Strength, Excessive Lending and Earnings Management Hypothesis. It aims to provide financial institutions with useful information in order to be used and create a stable financial system avoiding bank failures similar to those occurred in the U.S.A i.e Lehman Brothers and Cyprus i.e Marfin Laiki Bank in the recent years. The selected Methodology was the two ways Fixed Effects Model that has the highest explanatory power. The Earnings Management Hypothesis is supported. Provisions and Return on (Assets) are found to be significant variables that determine NPL. 7

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη του καθηγητή μου Δρ. Χρήστου Νούνη. Του εκφράζω ένα βαθύ ευχαριστώ για όλη την βοήθεια που μου παρείχε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την σύζυγο μου Μαριάννα Ηροδότου- Χαραλάμπους για την άμετρη συμπαράσταση, βοήθεια και κατανόηση που επέδειξε σε όλη την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου οι οποίοι υπήρξαν ένα ανεκτίμητο στήριγμα για μένα και στους οποίους οφείλω όλη την διαδρομή των σπουδών μου, μέχρι σήμερα. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1Εισαγωγή: Η ποιότητα ενεργητικού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση μιας τράπεζας κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης. Η πλειοψηφία των οικονομικών κρίσεων που εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά και μετέπειτα στις απαρχές του 21ιου αιώνα κατέδειξαν μια εμφανή επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων. Η πρόσφατη οικονομική κρίση που εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2007 αναπτύχθηκε κυρίως λόγω των τιτλοποιημένων δανείων και της φούσκας που δημιουργήθηκε από τα οικιστικά δάνεια. Η κρίση ξεκίνησε με το σπάσιμο της φούσκας ακινήτων το καλοκαίρι του 2007 γεγονός που προκάλεσε τη δημιουργία μεγάλου αριθμού χρεοκοπιών στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου και μειωμένης εξασφάλισης η οποία μεταφέρθηκε στην αγορά των εταιρικών ομολόγων που είχαν εκδοθεί για την χρηματοδότηση των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων. Η τιτλοποιήση είναι ένας μηχανισμός μετακίνησης στεγαστικών δανείων από τον ισολογισμό των εμπορικών και αποταμιευτικών τραπεζών στους ισολογισμούς άλλων διαμεσολαβητικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο μηχανισμός λοιπόν της τιτλοποίησης δημιουργεί δύο προβλήματα. Αρχικά, αφαιρεί από,τον παραδοσιακό τραπεζίτη, το κίνητρο σωστής αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου του δανειολήπτη αφού ο κίνδυνος αυτός μεταφέρεται σε άλλους οργανισμούς. Έπειτα, οι διαμεσολαβητικοί οργανισμοί που δέχονται τα τιτλοποιημένα δάνεια, τα χρηματοδοτούν με υψηλούς δείκτες υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια εκδίδοντας εταιρικά ομόλογα. (Καμπόλης Χρήστος και Τραυλός Νικόλαος, 2008) Η συνεχής και η σημαντική αύξηση της τιμής των κατοικιών ήταν φυσικό να τροφοδοτήσει την κερδοσκοπία και τις υπερβολές σε επενδύσεις και ακίνητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής ευφορίας, υπήρχε διάθεση να χορηγηθούν όλο και περισσότερα δάνεια, και να συνεχισθούν οι επενδύσεις σε κατοικίες. Όταν ο τιμές των κατοικιών έπαψαν να αυξάνονται και αντίθετα μειώνονταν, εμφανίστηκαν και τα πρώτα σημαντικά προβλήματα στην αναχρηματοδότηση των δανείων χαμηλής εξασφάλισης. Οι δανειολήπτες δεν ήταν σε θέση να 9

10 αναχρηματοδοτήσουν το δάνειο τους καθώς η θετική αξία του ακινήτου τους είχε μεταβληθεί σε αρνητική. Ως, εκ τούτου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν σημαντικές ζημιές στον τομέα των στεγαστικών δανείων και σημειώθηκαν οι πρώτες χρεοκοπίες hedge funds. (Βούλγαρης & Τριανταφυλλόπουλος, 2008) Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν ένα τομέα ο οποίος βρίσκεται κάτω από ένα συνεχές πρίσμα εξέτασης και εξερεύνησης καθότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας όπως επίσης και για την μέτρηση του χρηματοπιστωτικού κίνδυνου ενώ μπορεί επίσης να προσδιορίσει τη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες οικονομικές κρίσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια μπορούν να οδηγήσουν σε τραπεζική χρεοκοπία όπως συνέβη με την Lehmann Brothers όπως επίσης και σε βαθιά οικονομική ύφεση όπως στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κυριότερο πρόβλημα εντοπισμού και αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προκύπτει από τους πολλούς παράγοντες που τα προκαλούν και της εκτενούς ανάλυσης που πρέπει να τύχουν. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο γίνεται η παρούσα διατριβή καθότι η ανάλυση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μπορεί να τροφοδοτήσει με σημαντικά εργαλεία και πληροφορίες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως επίσης και τα εποπτικά μέσα με απώτερο σκοπό την αποτροπή τραπεζικών κρίσεων στο σύντομο μέλλον σε συνδυασμό με την ενίσχυση και ενδυνάμωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η εκτενής αρθρογραφία και βιβλιογραφία όσον αφορά τους παράγοντες που επιδρούν στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που αφορούν μακροοικονομικούς παράγοντες και σε αυτούς που αφορούν παράγοντες/μεταβλητές συσχετιζόμενους με τα τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να επικεντρωθεί στους παράγοντες που συσχετίζονται με τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα παρότι στην βιβλιογραφία δεν έχουν τύχει της ίδιας εκτενούς ανάλυσης. Η αρθρογραφία επικεντρώνεται κυρίως στους μακροοικονομικούς μεταβλητές. 10

11 1.2 Υποθέσεις προς εξέταση Η διατριβή θα επικεντρωθεί και θα εξετάσει τέσσερις υποθέσεις. - Η υπόθεση της ποιότητας διοίκησης που υποθέτει ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διοίκησης σε σχέση με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. -Η υπόθεση της Κεφαλαιακής Επάρκειας η όποια αναφέρεται στην αρνητική συσχέτιση μεταξύ Μη Εξυπηρετούμενων δανείων και της κεφαλαιακής επάρκειας. -Η υπόθεση της Υπερβολικής Αύξησης δανειακού χαρτοφυλακίου υποθέτει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ Μη Εξυπηρετούμενων δανείων και αύξησης των δανειοδοτήσεων -Η υπόθεση της Κερδοφορίας που υποθέτει ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε Μη Εξυπηρετούμενα δάνεια και κερδοφορία και θετική συσχέτιση ανάμεσα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προβλέψεις. Η διαφορετικότητα της παρούσας διατριβής έγκειται στο ότι απομονώνει τους χρηματοπιστωτικούς παράγοντες που επιδρούν στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια κι ασχολείται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Παράγοντες όπως ανεργία, ανάπτυξη και επιτόκια είναι κοινά αρά μπορεί να αποκλειστούν από την περαιτέρω ανάλυση ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μια καλύτερη ανάλυση γύρω από τραπεζικούς παράγοντες. Τα δεδομένα αποτελούνται από ένα πίνακα δεδομένων (panel data) και περιλαμβάνουν δεδομένα από οκτώ (8) διαφορετικές μεταβλητές τραπεζών για την περίοδο και αφορούν τραπεζικά ιδρύματα των χωρών Κύπρου, Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας. Το μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι το two way fixed effects model το οποίο προσμετρά τις επιδράσεις που αφορούν συγκεκριμένα τράπεζες και την χρονική μεταβλητή. Για παράδειγμα οι επιδράσεις μεταβολών των μικροοικονομικών συνθηκών για το κάθε τραπεζικό ίδρυμα παραμένουν οι ίδιες αλλά και οι επιδράσεις οι όποιες προκύπτουν από αλλαγές σε οδηγίες του εποπτικού 11

12 πλαισίου και προκύπτουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή παραμένουν οι ίδιες για κάθε τραπεζικό οργανισμό. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Ορισμός μη εξυπηρετούμενων 2.1 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προβλέψεις Ο ορισμός ενός δανείου ως Μη Εξυπηρετούμενου διαφέρει από χώρα σε χώρα καθότι σε κάποιες χώρες έχουν μπει αυστηρότεροι ορισμοί. Αυτό συνεπάγεται μια δυσχέρεια στην συγκριτική ανάλυση μεταξύ των χωρών. Παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο θεωρείται ως bad loan αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να μην εξυπηρετηθεί. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τον Barritz (2011) ένα δάνειο θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενο όταν παρουσιάζει καθυστέρηση καταβολής δόσης κεφαλαίου ή τόκου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η διατύπωση αυτή αναφέρεται τόσο στα Ευρωπαϊκά όσο και διεθνή λογιστικά πρότυπα. Μια τράπεζα μπορεί να κατηγοριοποιήσει ένα δάνειο σαν μη εξυπηρετούμενο αν κατέχει τα απαραίτητα στοιχεία ότι το χρέος δεν μπορεί να εξοφληθεί πλήρως. ( αδυναμία πληρωμής του δανειολήπτη) Αρκετές χώρες κυρίες της Κεντρικής, Ανατολικής και Βορειανατολικής Ευρώπης έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα πέντε ποιοτικών κατηγοριών όπως αυτά προτείνονται από την Επιτροπή της Βασιλείας και το ΔΝΤ. 1.Standard (Τυπικό) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται χωρίς να παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή υπέρβαση. 2. Watch (Παρακολούθησης) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δάνεια τα οποία οι πελάτες έχουν κακό ιστορικό ή έχουν βιώσει ζημίες σε πρόσφατα οικονομικά έτη 3. Substandard (Δάνεια τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από την εξασφάλιση) Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δάνεια τα οποία η περίοδος μη καταβολής δόσεως τόκου ή κεφαλαίου υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια πρόβλεψη που να περιλαμβάνει μια πρόβλεψη για το μέρος του ακάλυπτου ποσού. 13

14 4. Doubtful (Αμφίβολα ως προς το ποσό είσπραξης) Αφορά στις περιπτώσεις όπου η δανειοδότηση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και η τράπεζα δύναται να αντιμετωπίσει μια ζημία που στην οποία θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη 50%.Ο πελάτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλήρως αλλά έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει μέρος των υποχρεώσεων του. 5. Loss (Νομικά μέτρα εναντίων του πελάτη) Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι πελάτες και οι δανειοδοτήσεις για τις οποίες η τράπεζα έχει προχωρήσει εναντίων τους με νομικά μέτρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται πρόβλεψη 100%. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια απαρτίζονται από τις κατηγορίες Substandard, Doubtful και Loss. Η πρόβλεψη για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια γίνεται όταν η εμπράγματη εξασφάλιση του ακινήτου είναι μικρότερη από το υπολειπόμενο ποσό του δανείου που εκκρεμεί. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το διεθνές λογιστικό Πρότυπο (IAS) 39 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2011) με το οποίο γίνεται ο εντοπισμός και η καταγραφή για τα δάνεια τα οποία δύναται να μην αποπληρωθούν κανονικά. Ο σκοπός ήταν να βοηθηθούν τα τραπεζικά ιδρύματα ούτως ώστε να πάρουν τις προφυλάξεις για τα δάνεια τα οποία έχουν τύχει απομείωσης για να μην υποστούν μεγάλες ζημίες. Μέχρι τότε οι τράπεζες δεν προχωρούσαν σε προβλέψεις για αυτά τα δάνεια με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στις περιπτώσεις που μεταβαλλόταν αξία της εμπράγματης εξασφάλισης. 14

15 2.2 Κατηγοριοποίηση Μη Εξυπηρετούμενου Δανείου στο Κυπριακό τραπεζικό Σύστημα Στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με την οδηγία που έχει εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προς τα πιστωτικά ιδρύματα (2013) ένα δάνειο ορίζεται ως μη εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο όταν :. Α)Παρουσιάζει υπέρβαση του συμβατικού της ορίου σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών. Λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος θεωρείται μη εξυπηρετούμενος όταν το χρεωστικό του υπόλοιπο παρουσιάζει υπέρβαση μεγαλύτερη του συμβατικού του ορίου σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών. Σε περίπτωση λογαριασμού χωρίς όριο θεωρείται μη εξυπηρετούμενος όταν σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο. Β)Παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές (είτε κεφαλαίου, είτε τόκων, είτε άλλων χρεώσεων) για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών ή η χορήγηση έτυχε ρύθμισης και την ημέρα της ρύθμισης ήταν ταξινομημένη ως μη εξυπηρετούμενη ή παρουσιάζει καθυστέρηση/υπερβαση για περίοδο μεγαλύτερη των 60 ημερών. Είναι αντιληπτό ότι στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ο ορισμός μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης είναι πολύ πιο αυστηρός από ότι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες τις οποίες εξετάζει η παρούσα διατριβή. Η παρούσα διατριβή θα λάβει ως κριτήριο κατηγοριοποίησης μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενη τις ενενήντα (90) μέρες καθυστέρησης καταβολής δόσης κεφαλαίου ή τόκου σύμφωνα και με τα λογιστικά πρότυπα IAS39. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια επηρεάζονται από διάφορες μεταβλητές όπου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μεταβλητές που αφορούν την ίδια την τράπεζα όπως είναι: η ποιότητα διοίκησης, η κερδοφορία της τράπεζας, το μέγεθος της καθώς και η διαδικασία προβλέψεων που ακολουθεί η τράπεζα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μακροοικονομικούς παράγοντες όπως είναι το ΑΕΠ, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, ο πληθωρισμός, το ύψος των επιτοκίων καθώς και η ανεργία. Διάφορες έρευνες έχουν καταδείξει την αναγκαιότητα εντοπισμού των μεταβλητών που επιδρούν στα στη αύξηση των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον (Adebola,et al. 2011) τα ευρήματα ερευνών έχουν πρακτικές επιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο οι εποπτικές αρχές πρέπει να δρουν ούτως ώστε να περιορίσουν την μελλοντική εμφάνιση αυτών των προβληματικών δανείων. Σε περιπτώσεις όπου τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν υψηλά ποσοστά Μη εξυπηρετούμενων δανείων επιζητούν ρευστότητα για να υπερκαλύψουν την ανεπάρκεια τους (Kwan and Eisenbeis, 1994). Τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να επωφεληθούν από τα ευρήματα των ερευνών σε μια διαδικασία εξεύρεσης και εντοπισμού πολιτικών και κανόνων που θα της βοηθήσει να προσμετρήσουν και να αποτιμήσουν ορθά τον πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια παραχώρησης μια νέας πιστωτικής διευκόλυνσης. 3.1 Μακροοικονομικοί παράγοντες Στο παρών μέρος θα γίνει ανάλυση των πιο σημαντικών μακροοικονομικών μεταβλητών οι οποίοι εμφανίζονται στην βιβλιογραφία οι οποίοι επηρεάζουν είτε αρνητικά, είτε θετικά τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Οι μεταβλητές είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μιας χώρας, οι τιμές των ακινήτων, τα δανειακά επιτόκια, ο πληθωρισμός, η ισοτιμία συναλλάγματος και η ανεργία. 16

17 Ρυθμός Ανάπτυξης Ο συσχετισμός ανάμεσα στα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι αρνητικός. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως αν μια οικονομική κρίση αυξάνει τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ή αν τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια αμβλύνουν την κρίση. Τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια αυξάνουν την κρίση ενώ παράλληλα η κρίση αυξάνει τους αριθμοδείκτες των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Σύμφωνα με τον Nkusu (2011) αναφέρει ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην οικονομική κρίση και τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Κατά την διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης οι δανειστές (τράπεζες) εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια δανεισμού, η αξία της ενυπόθηκης εξασφάλισης μειώνεται, η προσφορά και η ζήτηση μειώνονται, η ανεργία αυξάνεται και έτσι έχουμε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων Δανείων καθότι ο δανειζόμενος αδυνατεί να αποπληρώσει το χρέος του. Συμφώνα με την βιβλιογραφία αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες επιδρούν στην αύξηση των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Espinoza and Prasad (2010),Klein (2013),Keeton (1999),Salas and Saurina (2002),Jimenez and Saurina (2005). Μια οικονομία η οποία έχει θετική μεταβολή του ΑΕΠ παράλληλα έχει πιστωτική επέκταση, αύξηση των μισθών και εισοδημάτων και αύξηση της κατανάλωσης. Η αύξηση του ΑΕΠ συσχετίζεται με την μείωση των ποσοστών ανεργίας. Σε συνάρτηση με την μείωση των ποσοστών ανεργίας, αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθότι οι δανειζόμενοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και άρα μπορεί να ανταποκριθούν πλήρως έναντι των δανειακών τους υποχρεώσεων. Κατά τις περιόδους που ενυπάρχει οικονομική ύφεση σε μια χώρα, μειώνονται τόσο η επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και η ατομική κατανάλωση. Παράλληλα τα κριτήρια δανεισμού γίνονται αυστηρότερα από τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ ταυτόχρονα τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται. Τα ποσοστά των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων αυξάνονται λόγω αυτών των παραγόντων, ενώ οι τράπεζες καταγράφουν μεγάλες ζημίες στους ισολογισμούς του καθότι επηρεάζονται 17

18 έντονα από αυτές τις μεταβολές Οι παραπάνω μεταβολές επιφέρουν επίσης μειώσεις στην αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων. Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τον (Nkusu,2011) κατά την περίοδο μιας οικονομικής κρίσης οι τιμές των ακινήτων τείνουν να μειώνονται λόγω της μείωσης των εισοδημάτων που παρατηρούνται τόσο σε ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις γεγονός το οποίο συντείνει στην μείωση της κατανάλωσης. Δανειστικά Επιτόκια και Συναλλαγματική Ισοτιμία Όταν τα δανειστικά επιτόκια αυξάνονται οι δανειζόμενοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους με συνεπακόλουθο την αύξηση των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων. Στην βιβλιογραφία αρκετά συχνά τα ευρήματα αναφέρουν ότι το ύψος του δανειστικού επιτοκίου έχει σημαντική μακροπρόθεσμη επίδραση στα μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Σύμφωνα με τους Espinoza and Prasad (2010), Louzis et al (2010), Jimenez and Saurina (2005) Adebola et al. (2011) έχοντας αναλύσει αρκετούς μακροοικονομικούς παράγοντες τα ποσοστά των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων αυξάνονται όταν τα δανειστικά επιτόκια αυξάνονται. Στις περιπτώσεις όπου τα δανειστικά επιτόκια μειώνονται τότε παρατηρείται και μείωση του ποσοστού μη Εξυπηρετούμενων δανείων. Συμφώνα με τον Fofaback (2005) σε οικονομίες τις οποίες υπάρχουν ψηλά δανειστικά επιτόκια τα τραπεζικά συστήματα είναι ευάλωτα σε τραπεζικές κρίσεις λόγω της αυξανόμενης αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων από τους δανειζόμενους. Ο Fofaback (2005) έχει εντοπίσει μια δυνατή και σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα δανειστικά επιτόκια και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και μια λιγότερο δυνατή συσχέτιση ανάμεσα σε συναλλαγματική ισοτιμία και μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Σύμφωνα πάντα με τον Fofack (2005) χώρες με ισχυρά νομίσματα παρουσιάζουν μείωση των εξαγωγών τους καθότι οι εμπορευόμενες εταιρίες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται αύξηση των Μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων. 18

19 Ο (Nkusu,2011) αναφέρει επίσης ότι τα μη Εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται στην περίπτωση οπού το δάνειο έχει συναφθεί σε ξένο νόμισμα καθότι αυξάνεται η ικανότητα αποπληρωμής του δανειζόμενου που προέρχεται από χώρα με ισχυρό νόμισμα. Πληθωρισμός Η συσχέτιση με εξυπηρετούμενων δανείων και του πληθωρισμού μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική σύμφωνα με τον (Nkusu, 2011). Σε περιόδους υπερπληθωρισμού οι δανειζόμενοι επωφελούνται καθότι η πραγματική αξία του δανείου τους μειώνεται ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η δυνατότητα αποπληρωμής με συνεπακόλουθο την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημαντική παράμετρος είναι ότι τα δανειστικά επιτόκια σε αυτή την περίοδο παραμένουν σταθερά. Σε περιπτώσεις όπου τα τραπεζικά ιδρύματα προβαίνουν σε αύξηση των δανειστικών επιτοκίων για να καλύψουν τυχών ζημίες που οφείλονται στον πληθωρισμό τότε σαν συνεπακόλουθο τα πραγματικά εισοδήματα και οι μισθοί μειώνονται ενώ επηρεάζεται και αρνητικά η δυνατότητα αποπληρωμής του δανειζόμενου με απότοκο την αύξηση των Μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ανεργία Η ανεργία επηρεάζει άμεσα τους καταναλωτές και την κατηγορία στεγαστικών δανείων καθότι αυξάνει τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον (Louzis et al., 2010 p. 10) η αύξηση της ανεργίας επηρεάζει αρνητικά την ρευστότητα ενός νοικοκυριού ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αδυναμία αποπληρωμής του έναντι των υποχρεώσεων του. Σύμφωνα και πάλι με τον Louzis et al (2010) αναφορικά με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εντόπισε ότι η αύξηση της ανεργίας επηρεάζει τις εξής κατηγορίες δανείων: Επιχειρηματικά δάνεια. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση του δανεισμού τους αποτελεί προτεραιότητα έτσι συνήθως σαν πρώτο βήμα μείωσης κόστους είναι η μείωση προσωπικού και μετέπειτα σαν έσχατο μέτρο η αναστολή καταβολή των τραπεζικών δόσεων. 19

20 Προσωπικά Δάνεια με 90 μέρες καθυστέρηση: Σύμφωνα με το κριτήριο των 90 ημερών ένα άτομο όταν είναι άνεργο δεν έχει εισοδήματα. Αφού δεν έχει εισοδήματα δεν καταβάλλει κανονικά τις δόσεις του και τότε το δάνειο του κατατάσσεται ως μη εξυπηρετούμενο μετά την πάροδο 90ημέρων. Τα Στεγαστικά Ενυπόθηκα Δάνεια επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από ότι οι άλλες δύο κατηγορίες που αναφέρθησαν παραπάνω. Στην περίπτωση της Ελλάδας το μεγαλύτερο ποσοστό στεγαστικών δάνειων είχαν παραχωρηθεί σε δημόσιους υπαλλήλους και εξειδικευμένους εργαζόμενους στον ιδιωτικά τομέα. Γενικότερα, το στεγαστικό δάνειο λόγω της φύσης και της σημαντικότητας για τον δανειζόμενο αποτελεί το τελευταίο είδος δανείου που θα σταματήσει να εξυπηρετεί. O Klein (2013) επίσης εντόπισε μια συσχέτιση ανάμεσα σε μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τις μακροοικονομικές συνθήκες όπως είναι η ανεργία. 3.2 Τραπεζικοί Παράγοντες/Μεταβλητές Σε αυτό το κομμάτι θα γίνει ανάλυση των μεταβλητών που άπτονται των μεταβλητών που επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ανάλυση αυτών των παραγόντων γίνεται καθότι επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δεν υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Σύμφωνα όμως με τον (Klein, 2013) παρουσιάστηκε μικρή συσχέτιση. Αύξηση δανειοδοτήσεων-παραχώρηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων Η αύξηση των δανειοδοτήσεων είναι αρνητικά συνδεδεμένη με τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Οι περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν μια σημαντική συσχέτιση παρόλο που κάποιες άλλες δεν βρίσκουν οποιαδήποτε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα, πολλές έρευνες προσπαθούν να εντοπίσουν την περίοδο κατά την οποία η συσχέτιση είναι θετική. Παρόλα, αυτά τα αποτελέσματα είναι συγκεχυμένα σε διάφορες έρευνες λόγω του ότι σε αυτές ενυπάρχουν διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις. 20

21 Σύμφωνα με τους Klein (2013), Keeton and Charles (1987),Clair (1992) η αύξηση των δανειοδοτήσεων συμβάλει και στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο λόγος είναι ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο καθότι τα δάνεια αυτά έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους αλλά και περισσότερες πιθανότητες να καταστούν μη εξυπηρετούμενα. Σύμφωνα με τον Clair (1992) η ανάπτυξη και η παραχώρηση δανειοδοτήσεων κατηγοριοποιείται σε τρείς κατηγορίες: Απόκτηση χρεωκοπημένης τράπεζας με βοήθεια από το Federal Deposit Insurance Corporation (F.D.I.C) Σε περίπτωση που μια τράπεζα χρεοκοπήσει τότε γίνεται διαχωρισμός της με την συμβολή της (F.D.I.C) ανάλογα με την ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου σε καλή και κακή τράπεζα. Η συσχέτιση δεν είναι θετική και συνήθως σε τέτοιες επεκτάσεις δανειακού χαρτοφυλακίου δεν παρατηρείται ή εξηγείται αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Απόκτηση μιας χρεωκοπημένης τράπεζας ή συγχώνευση Στις περιπτώσεις όπου μια τράπεζα αποκτά μια άλλη τράπεζα λόγω χρεοκοπίας χωρίς τη βοήθεια του F.D.I.C ή λόγω συγχώνευσης τότε η αύξηση των δανειοδοτήσεων είναι τεχνική. Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση των δανειοδοτήσεων δεν διαφοροποιεί τα μη εξυπηρετούμενά δάνεια. Αύξηση Δανειοδοτήσεων εντός της τράπεζας Η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας που οφείλεται σε παραχώρηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων είναι ο μοναδικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα με τα εμπειρικά στοιχεία του Clair (1992) η απότομη αύξηση του αριθμού των πιστωτικών διευκολύνσεων οδηγεί στην χαλάρωση των όρων για την παραχώρηση των δανείων, υποβαθμίζει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με αποτέλεσμα η τράπεζα να πραγματοποιεί ζημιές. Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας οδηγεί σε μεγαλύτερες 21

22 ζημιές. Η ραγδαία λοιπόν αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι λοιπόν ένδειξη χαλάρωσης των κριτηρίων παραχώρησης δανείων. Σύμφωνα επίσης με τους Fernandex and Saurina (2000) η επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει θετική συσχέτιση με τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια με μια καθυστέρηση τριών χρόνων. Συμφώνα επίσης με τους Louzis et al (2010) η αύξηση δανείων σε χρόνο Τ θα επιδράσει αρνητικά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε χρόνο Τ+3. Οι Louzis et al (2010) εντόπισαν επίσης ότι τα προσωπικά δάνεια παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ευρήματα ο Keeton (1999) υποστηρίζει ότι μια αύξηση των δανείων που προέρχεται από αυξημένη ρευστότητα της τράπεζας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ζημίες στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις όπου δεν παρατηρείται αύξηση της προσφοράς δανείων από την τράπεζα τότε δεν αυξάνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ούτε η τράπεζα πραγματοποιεί ζημίες. Στις περιπτώσεις όμως όπου ο δανεισμός προέρχεται από επιπλέον ρευστότητα της τράπεζας τότε δημιουργούνται χαμηλής ποιότητας δάνεια. Οι τράπεζες σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν σαν πρώτιστο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους και την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου Οι Keeton and Charles (1987) προτείνουν όπως υπάρχει διαφορετικότητα στην σύνθεση του σε δανειακού χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας ούτως ώστε οι τράπεζες να μην είναι ευάλωτες και εκτεθειμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, είτε είναι προσωπικά δάνεια, είτε είναι επαγγελματικά δάνεια για να αποφεύγεται η πιθανότητα μαζικών ζημιών και προβλέψεων. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις που το δανειακό χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας έχει αρκετά αγροτικά δάνεια. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και θεομηνίας οι αγρότες θα υποστούν ζημίες στη σοδειά και τα εμπορεύματα τους. Η καταστροφή της σοδειάς και των εμπορευμάτων θα έχει σαν συνεπακόλουθο τη μη είσπραξη χρημάτων για την εργασία του. Σε αυτή την περίπτωση οι αγρότες δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Η τράπεζα λόγω 22

23 της υπερβολικής της έκθεσης σε αγροτικά δάνεια αναμένεται να υποστεί μαζικές ζημίες και αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της. Οι Fernandex and Saurina (2000) υποστηρίζουν ότι η σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που δύναται να επηρεάσει τα μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Η σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου καταδεικνύει το προφίλ πιστωτικού κίνδυνου που έχει υιοθετήσει η τράπεζα. Στα περιπτώσεις ενυπόθηκων δανείων η εξασφάλιση εμπεριέχει μικρότερο πιστωτικό κίνδυνο σε αντίθεση με δανειοδοτήσεις που έχουν παραχωρηθεί με προσωπικές εγγυήσεις όταν τα δάνεια αυτά δεν εξυπηρετούνται κανονικά. Συνήθως, οι μεγάλες τράπεζες παρουσιάζουν λιγότερα προβληματικά δάνεια λόγω της ποικιλίας που παρουσιάζουν στο δανειακό τους χαρτοφυλάκιο σε αντίθεση με τις μικρότερες τράπεζες. Οι Louzis et al (2010) αναλύοντας τις τρείς κύριες κατηγορίες δανείων επιχειρηματικά καταναλωτικά, στεγαστικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιο ευαίσθητη κατηγορία δανείων είναι τα επιχειρηματικά. Τα επιχειρηματικά δάνεια είναι αυτά που τείνουν να επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταβλητές συσχέτισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε αντίθεση με τα στεγαστικά δάνεια που δείχνουν ότι έχουν την λιγότερη συσχέτιση. Οι Jimenex and Saurina (2005) υποστηρίζουν ότι τα ενυπόθηκα δάνεια των νοικοκυριών έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω του ότι τα εν λόγω στεγαστικά δάνεια έχουν παραχωρηθεί με εξασφάλιση το ίδιο το ακίνητο. Ο δανειζόμενος λόγω της σημαντικότητας και της ιδιοκατοίκησης προσπαθεί να είναι συνεπείς και φερέγγυος με τις δανειακές υποχρεώσεις που απορρέουν από την δανειακή του σύμβαση., καθότι γνωρίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση δύναται να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίων του και να απολέσει το ακίνητο του. 23

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Τίτλος εργασίας: Η επίδραση της λογιστικής της εύλογης αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Στόχος της εργασίας Να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Γκίκας Α. Χαρδούβελης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ, ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αποτελέσματα: Τραπεζικοί Όμιλοι (4 συστημικές τράπεζες) ml. 2008 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Σύντομη Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης / Εκπαιδευτικοί στόχοι Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί μία εστιασμένη προσέγγιση στον

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 Κύριοι, Ρόδος 10 Αυγούστου 2016 Σας συγκαλέσαμε σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα