f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012)"

Transcript

1 f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ ( ) Η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 1917 και έζησε στο Παλαιό Φάληρο, όπου ολοκλήρωσε τον ενδεκαετή, τότε, κΰκλο των εγκυκλίων σπουδών. Τον Νοέμβριο του 1934 εισήλθε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε την τΰχη να παρακολουθήσει τη διδασκαλία επιφανών καθηγητών της εποχής, όχι μόνον στη Σχολή της αλλά και στη Νομική, όπου νέοι σε ηλικία επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, δίδασκαν σε πολυπληθή ακροατήρια. Με νοσταλγία και ενθουσιασμό θυμόταν πάντοτε τη φοιτητική ζωή, τους ανθρώπους που γνώρισε, συναναστράφηκε και με τους οποίους διατήρησε έκτοτε ισχυρούς, μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας. Αναπολούσε το ονομαστό ανατολικό προαύλιο του κεντρικού πανεπιστημιακού κτιρίου, κέντρο πνευματικό και πολιτικό ττχς εποχής μας, όπως γράφει η ίδια 1. Αποτελούσε τον τόπο συνάντησης φοιτητών και από άλλες Σχολές, ιδίως της Νομικής, και αναδείχθηκε σε πρόσφορο χώρο για την ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων και την έκφραση πολιτικών ιδεών. Από τους καθηγητές στη Φιλοσοφική Σχολή (στην οποία το 1936 άρχισε να λειτουργεί το Ιστορικό - Αρχαιολογικό Τμήμα, το οποίο επέλεξε η Α. Χ) διέκρινε ορισμένους, στους οποίους απέδιδε την απόφαση της να ασχοληθεί με τη μεσαιωνική ιστορία. Ως φοιτήτρια αντελήφθη το νέο κόσμο που ανοιγόταν μπροστά της, ιδίως από τα μαθήματα του Νίκου Βέη. Εκτιμούσε ακόμη τους καθηγητές Σωκράτη Κουγέα, Κωνσταντίνο Αμαντο και Φαίδωνα Κουκουλέ, στους οποίους απέδιδε τη διεύρυνση των επιστημονικών οριζόντων των φοιτητών, ειδικά λόγω των φροντιστηριακών μαθημάτων τους. Μετά τη λήψη του πτυχίου της τον Ιούνιο του 1939, με υποτροφία του Ιδρύματος Humboldt, συνέχισε τις σπουδές της στη Βιέννη και στο Μόναχο, όπου παρακολούθησε μαθήματα ιστορικού και φιλολογικού ενδιαφέροντος, 1. ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Νεότερος Ελληνισμός, τ. Γ', Αθήνα 2006, Οι βυζαντινές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, σ. 235 και συνέντευξη στο περιοδικό Διαβάζω, ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ό.π., σ

2 440 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ( ) μεταξύ των οποίων τα φροντιστήρια του σημαντικού βυζαντινολόγου Fr. Dölger. To 1948 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το έργο «Η συγκρότηση της βυζαντινής συγκλήτου». Το 1960 εξελέγη υφηγήτρια στην τότε έδρα της Ιστορίας του Βυζαντινού Κράτους και άρχισε ως άμισθη υφηγήτρια μαθήματα στους φοιτητές του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ από το 1966 έλαβε εντολή διδασκαλίας. Από τότε δίδασκε πολιτική ιστορία του βυζαντινού κράτους και παράλληλα διεξήγαγε φροντιστηριακά μαθήματα με βάση τις κειμενικές πηγές της εποχής, τις σχετικές με τα προβλήματα που την απασχολούσαν στη διδασκαλία. Όταν το 1972 εξελέγη καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, διαδεχόμενη τον Διονύσιο Ζακυθηνό, ήταν η πρώτη γυναίκα τακτική καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Το 1985, με το τέλος της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας της, τιμήθηκε με τον τίτλο της ομότιμης καθηγήτριας. Στα 25 χρόνια πανεπιστημιακής διδασκαλίας κοντά στην Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου μαθήτευσε πλήθος φοιτητών, πολλοί από τους οποίους στη συνέχεια ακολούθησαν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και στελέχωσαν ως ερευνητές ή καθηγητές επιστημονικά κέντρα και πανεπιστήμια, έχοντας ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή τους υπό την εποπτεία της. Το ενδιαφέρον της για τους φοιτητές ήταν συνεχές και εκφραζόταν με συμβουλές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και παρακολούθηση στη συνέχεια της πορείας τους. Ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση της, λόγω ορίου ηλικίας, εξακολούθησε να εποπτεύει μαθητές της, που είχαν αναλάβει να εκπονήσουν διατριβή και μετείχε στη διαδικασία κρίσης τους, όπως είχε από το νόμο το δικαίωμα ως ομότιμη καθηγήτρια. Το επιστημονικό έργο της Αικατερίνης Χριστοφιλοποΰλου είναι κυρίως επικεντρωμένο στην έρευνα της πολιτικής και πολιτειακής ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι βασικές μελέτες της, αφιερωμένες σε θέματα πολιτειακού και διοικητικού δικαίου, είναι: Η σύγκλϊ\τος εις το βυζαντινόν κράτος 2, Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινού αυτοκράτορος 3, 2. Το σύνολο σχεδόν του έργου της εκτός από την τετράτομη Βυζαντινή Ιστορία, για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω έχει συγκεντρωθεί και επανεκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο «Ηρόδοτος» σε τρεις τόμους με τον τίτλο Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Νεότερος Ελληνισμός, Αθήνα Οι παραπομπές γίνονται σε αυτό το έργο. Για τη σύγκλητο, βλ. ό.π., τ. Β; σ Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινοί) αυτοκράτορος [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 22/2], Αθήνα 1956 (ανατύπωση 2003).

3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ( ) 441 Η αντιβασιλεία εις το Βυζάντιον 4. Πρόκειται για θεμελιώδεις συμβολές στην ιστορική επιστήμη, δεδομένου ότι για πρώτη φορά γινόταν ενδελεχής μελέτη κειμενικών πηγών και αρχαιολογικών τεκμηρίων της εποχής από το 324 έως το 1453, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη λειτουργία πολιτειακών οργάνων και θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το έργο αυτό συμπληρώθηκε με μικρότερες μελέτες που διασαφηνίζουν και άλλες όψεις πολιτειακών θεμάτων, καθώς και πολιτικά ή δημοσιονομικά ζητήματα 5. Σε δυο εκτενείς μελέτες ασχολήθηκε με τη βυζαντινή Μακεδονία από τον 6ο έως τον 9ο αι., ανταποκρινόμενη στα σύγχρονα ιστοριογραφικά αιτούμενα 6. Τα ενδιαφέροντα της, όμως, όπως διαμορφώθηκαν κατά τα χρόνια των σπουδών της στην Ελλάδα και στις γερμανόφωνες χώρες, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα ευρΰ φάσμα μαθημάτων και να γίνει κοινωνός νεότερων ιστοριογραφικών ρευμάτων, στράφηκαν στη συνέχεια σε γενικότερα θέματα ιστορίας και πολιτισμού. Ειδικά, μετά την αποχώρηση της από την πανεπιστημιακή έδρα, ασχολήθηκε με τη συγγραφή μικρών μελετημάτων που είτε αφορούσαν πρόσωπα με ιδιαίτερη διαδρομή στον τομέα των επιστημών ή στην πολιτική (Κ. Παπαρρηγόπουλος, Π. Κανελλόπουλος, Ν. Σβορώνος, Τ. Βουρνάς, J. Irmscher, St. Runciman, Ι. Συκουτρής) 7 είτε αναφέρονταν σε ζητήματα πέρα από τη βυζαντινή ιστορία (ευρωπαϊκός φιλελληνισμός, η βαυαρική αντιβασιλεία, η θεμελίωση του ελληνικού κράτους επί Καποδίστρια, τα κρατικά αρχεία) 8. Στο πλαίσιο της βαθειάς ενασχόλησης της με την ιστορική επιστήμη, η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου πήρε την πρωτοβουλία, στα τέλη της δεκαετίας του '70, να διδάξει στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών ένα μάθημα εισαγωγής στις ιστορικές σπουδές, πρωτοποριακό για το ελληνικό πανεπιστήμιο εγχείρημα. Σύντομα εξέδωσε τις πανεπιστημιακές παραδόσεις με σκοπό να οικειώσει τον φοιτητή με τα μεθοδολογικά προβλήματα ττχς ιστορικής έρευνας 9. Το βιβλίο εισήχθη στη μέση εκπαίδευση και για ένα μακρΰ χρονικό διάστημα έτυχε ευρείας αποδοχής. Ιδιαίτερης αξίας για την αποτύπωση της πνευματικής και πολιτικής 4. Η αντιβασιλεία εις το Βυζάντιον, στο: ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τ. Α', σ Βλ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τ. Α' και Β'. 6. Πρώτη δημοσίευση το 1983 και το 1992 αντίστοιχα αναδημ. στο: ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τ. Γ', σ Βλ. ό.π., τ. Γ, σ , , , , , Βλ. ό.π., τ. Γ, σ , ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές, Αθήνα 1978, σ. 5.

4 442 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ( ) κίνησης της εποχής της είναι οι αναφορές και οι αναμνήσεις της από το παρελθόν. Επί μία δεκαπενταετία περίπου, από το 1989 έως το 2005, με μικρές συμβολές πλούτιζε τις γνώσεις μας για το Πανεπιστήμιο του μεσοπολέμου, τις ιστορικές σπουδές, αλλά και θέματα που είχαν σχέση με προσωπικότητες και καταστάσεις της εποχής που ως φοιτήτρια ή ως καθηγήτρια είχε παρακολουθήσει από κοντά. Σε αυτό το πλαίσιο καταγραφής των αναμνήσεων είχε παραχωρήσει μία συνέντευξη σε νέους ιστορικούς, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Διαβάζω 10. Το έργο, όμως, που αποτελεί την κορύφωση της επιστημονικής παραγωγής και συγγραφικής συνέπειας της Αικατερίνης Χριστοφιλοποΰλου και αποδίδει με ενάργεια, σαφήνεια και κριτικό προβληματισμό τις απόψεις της για τον βυζαντινό κόσμο, είναι αναμφίβολα η τετράτομη μνημειώδης Βυζαντινή Ιστορία της. Πρόκειται για τη μελέτη της ιστορικής διαδρομής του Βυζαντίου από το 324 έως το Με τη συγγραφή της αποσκοπούσε στην κατάρτιση φοιτητών και νέων επιστημόνων, αλλά δεν απευθυνόταν μόνον σε αυτούς, καθώς το έργο αποτελεί μέχρι σήμερα βασικό βοήθημα όσων ερευνούν την ιστορία της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η μελέτη του βυζαντινού κόσμου είναι πολυσχιδής: πολιτική και πολιτειακή, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική. Η ιστορικός βασίστηκε στην ενδελεχή εξέταση του πηγαίου υλικού και στην εξαντλητική χρήση της νεότερης βιβλιογραφίας, με παράλληλη κριτική εμβάθυνση στα ουσιώδη προβλήματα που απασχολούν την έρευνα. Οι απόψεις της είναι σαφείς, νηφάλιες, ιστορικά τεκμηριωμένες και αποτυπώνουν τη σε βάθος γνώση όλων των πτυχών της βυζαντινής ιστορίας. Αυτή η έκδοση αποτελεί έργο ζωής, αφοΰ η συγγραφή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα, ενώ κάθε τόμος εκδιδόταν μόλις ολοκληρωνόταν 11. Ο πολλαπλασιασμός της βιβλιογραφίας προκάλεσε την ανάγκη συμπλήρωσης του έργου, η οποία οδήγησε την Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου σε επανέκδοση των τριών πρώτων τόμων, που εμπλουτίστηκαν με την αναγραφή και τον σχολιασμό των νέων εκδόσεων. Ακολουθώντας τις επιταγές των καιρών και αφοΰ πείστηκε ότι οι νέοι αναγνώστες δυσκολεύονταν στην κατανόηση της απλής καθαρεύουσας στην οποία ήταν γραμμένος ο πρώτος τόμος, προσάρμοσε τη γλώσσα σε μία απλούστερη νεοελληνική. Η ανα- 10. Αναδημοσιεύεται στο ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τ. Γ', σ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Ιστορία, τ. Α', , Αθήνα 1975, 2 Θεσσαλονίκη 1992 Βυζαντινή Ιστορία, τ. ΒΊ, , Αθήνα 1981, 2 Θεσσαλονίκη 1993* Βυζαντινή Ιστορία, τ. Β'2, , Αθήνα 1988, Θεσσαλονίκη 2 199? Βυζαντινή Ιστορία, τ. Γι, , Αθήνα 2001.

5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ( ) 443 γνώριση της αξίας του έργου της και με στόχο να γίνει ευρύτερα γνωστό στην παγκόσμια κοινότητα της ιστορικής επιστήμης έφερε και το αίτημα για μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του πρώτου τόμου, την οποία και επιμελήθηκε. Η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου ήταν ένας άνθρωπος που δεν επεδίωξε δημόσιες τιμές. Την απασχολούσε η έρευνα, η συγγραφή και η διδασκαλία. Μέσω αυτών αναγνωρίζεται το έργο της από τους σημερινούς επιστήμονες και μαθητές της. Τη χαρά του ακαδημαϊκού δασκάλου, που έχει αφοσιωθεί στην επιστήμη και στην καθοδήγηση των νέων ερευνητών, απόλαυσε σε δυο σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της. Το 1998 παρακολούθησε στα Ιωάννινα την καθιερωμένη Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδας και Κύπρου, όπου κλήθηκε να προσφωνήσει, εκτός προγράμματος, τους παριστάμενους γιατί η παρουσία της ήταν απρόσμενη. Μέχρι να φθάσει στο βήμα χειροκροτείτο θερμά και παρατεταμένα από πλήθος πρώην φοιτητών και συναδέλφων της. Το 2005, πάλι στη Συνάντηση Βυζαντινολόγων στην Αθήνα, παρέστη και απηύθυνε από καρδιάς μικρό χαιρετισμό 12. Η συγκίνηση της ήταν έκδηλη, αλλά περισσότερη χαρά και ενθουσιασμό εξέφρασαν νέοι φοιτητές, που δεν την είχαν γνωρίσει στα μαθήματα τους, αλλά αποκλειστικά από τον όγκο του επιστημονικού έργου της και κυρίως από την πολύτομη Βυζαντινή Ιστορία, με την οποία εκπαίδευσε εκατοντάδες φοιτητών και συνέβαλε στη συγκρότηση των περισσότερων νεότερων ιστορικών. Ειρήνη Χρήστου 12. Βλ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ό.π., τ. Τ\ σ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα 2011 1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ H

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ευχαριστίες....................................................4 Χαιρετισμός Δημάρχου..............................................5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την κυρία Νίκη Ζαχιώτ, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην κυρία Εύα Σεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η προσωπικότητα που θεωρούμε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 23 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TONIA ΚΙΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το έτος 1892 αποτελεί ενα χρονικό ορόσημο για την Ιστορία των βυζαντινών σπουδών. Τη χρονιά αυτή, ιδρύθηκε ή έδρα μέσης και νεώτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας Βενετία Αποστολίδου Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται σε µια ευρύτερη έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον Σχόλια Συμμετεχόντων Βιοπολιτική Τουρισμός Ανάπτυξη 2011 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα