ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1280, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 4 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ) Σελίδα 15 ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ H ΔΑΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 12 Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Σελίδα 13 H EΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 17 Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα ράντζα και την έλλειψη προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ. «Βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης το νοσοκομείο» καταγγέλλουν τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων, «μ αποτέλεσμα η νοσηλεία και η γενική εφημερία να έχουν καταστεί επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών και να είναι άμεσος ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στη Δυτική Αθήνα». Από την αρχή του 2013 οι εργαζόμενοι με συνελεύσεις, ανακοινώσεις, κινητοποιήσεις και καταγγελίες κρούουν τον «κώδωνα» του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο: τα αδιέξοδα με τα ράντζα, την έλλειψη προσωπικού, την παύση λειτουργίας κλινών ΜΕΘ και χειρουργικών αιθουσών. «Ως υπεύθυνους γι αυτή την εικόνα καταγγέλλουμε την τρόικα και την κυβέρνηση που υλοποιούν αυτή την πολιτική σε βάρος των υγειονομικών και των συμπολιτών μας» τόνισαν. Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σωματεία, ενώσεις ανέργων, επιτροπές, σύλλογοι, συνελεύσεις της Δυτικής Αθήνας και πολιτικές παρατάξεις. Στη Σελίδα 5 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Aπόψεις και Σχόλια Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 21 Σελίδα 3 Σελίδες Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 À¾ ¾» ` À ` ¾ ` ` À ` ` ¾ ÙåÒ Ú, Ò æú ÙÛ Ì ÛÖÔ Æ, ÖÜÒÌçÌ ÙÌ ÖÒÜÑ ÛÆÙÛ Ó ÙÛ Ô ÒÌÜÙåÔ ØÑÌÛÆ ÞØæÔ. ÖÔ ÙÜ- ÔÆÔÛ Ù ØÖÞˇâÚ æ ÖÜ ª Ô ÆØà Û Ô ßÑÖÜÛÙÖÜØÌÓâÔ ý ÙçÔÛ - Õª ÓÖÜ. ¾ ÆÔˇØà ÖÚ ÌåÞÌ Û Ú ßÑÒÌ ÙÛâÚý ÛÖÜ Ñ æû Ô ÛÖÔ Ñ Ò - ÓâØ Ù ÓÌ ÛÖ æø ßâÒÒ ÙÌ ß...- ÓâØ ý. - ÙÜÓÉ åôì ØÌ ÙåÒ ; âþì Ú ÑÆ Ö Ö ØæÉÒ Ó ; - ÙÜÓÉ åôì ; ÌÔ ÕâØÌ Ú Û ÙÜÓÉ åôì ; æþ ÓæÔÖ ÙÌ ÓâÔ ÒÒÆ ÙÌ ÖÒç ÑæÙÓÖ, ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌå Ô ÆÌ ÙÛ ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜ, Ì Ì ª Ö ÌØ æóìôö ÙÛ».».». Ñ Ô ÛÖ- Öå Ù Ô ÙÜØÓÖçÚ Ñ ÒÌàÝÖØÌå Ó ØÛÜØæÓÌÔÖ Û ÓÌåàÙ ÛàÔ Ö ÖÞØÔ ÛÖÜÚ. - Ö Ñæ ÌåÔ ØÌ ÙåÒ, ÝÖç ˇâÒÖÜÔ Ô ÛÖÜÚ ÌÕÖÓÖ ØÙÖÜÔ Ó - ÙˇÖÒÖ ÑÆ ÓÌ ÛÖÔ Ü ÆÒÒ ÒÖ Ö Ö ÖåÖÚ ÙÛ Ô ÆÔÌÙ ÛÖÜ Ø ÝÌåÖÜ ÛÖÜ ØàÛÖÑÖÒÒÌå â Ø Ý ª ÞÛÜ- ÆÌ... Óç ÌÚ. ìòòàùûì ÛÖ æ ÒÖ ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ ÌåÔ ÌØ å.»æôö âûù Ó ÖØÖçÔ Ô ÌÑ Ñª- ÙÖÜÔ ª Ô ÑØ ÛªÙÖÜÔ Û ÑÌÑÛ ÓâÔ ÛÖÜÚ. - ÔÛÆÕÌ ØÌ ÝåÒÌ, æóàú ÙÛ Ô ÌØå ÛàÙ ÖÜ ÌÔ Ü ÖÞàØÌå ßÖ ÌØ Ö æû Úý Ò ª ÛÖ ÑØÆÛÖÚ, ÛæÛÌ Û åôìû ; âøì Ú Û ÛØ ÉÆà æòìú ÜÛâÚ Û Ú ÓâØÌÚ Û Ú ÌØ å Ú Ô Æà ÙÛ ÖÜÒÌ Æ ÓÖÜ; Ø ÓÓª Ì Ø ÆÚ - ÒÌÜÙåÔ ÓÌ ÌÕÜ ØÌÛÖçÙÌ Ó Þ ØÆ Ñ ÓÆÒ - ÙÛ ÓÌ ÜÑÔÆ ØÖÓÖÒæ. ØØ ÓÌ Û Ô ÌØ å âþà Ì ÛÖÔ ÌÙ æû... Ô ØÛ.»âÞØ ÙªÓÌØ âþà ÞÆÙÌ 5 ÓÌØÖÑÆÓ Û Ñ ÌÔ ÕâØà æù ÑæÓ.»ÆÒ ÙÛ çö ÝÖØâÚ ªØ Û Õå, åôöôû Ú ÙÞÌ æô ÛÖ ÓÌØÖÑÆÓ Ûæ ÓÖÜ. Ö å Ö ÙÛÌçà àú ÙÜÓÉ åôì ÓÌ Þ Ò Æ ÌÚ ÌØ æ- ÓÌÔÖÜÚ ÖÜ ÌÕÜ ØÌÛÖçÔÛ ÓÌ Û».».». - ÙåÒ âþì Ú åñ Ö ÒÒÆ ÛÖ Ñ åàó Û Ú ÌØ å Ú ÌåÔ ÌØæ. - âøì Ú Û ÙÛÌçà Ì Ø ÝåÒÌ, àú ÜÛÖå ÌÑÓÌÛ ÒÒÌçÖÔÛ Û ÞØ Ù ÓæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ Ñ ÝÖØÖçÔ ÛÖ âø Ö ÖÜ Ü ØÌÛÖçÔ, Ò - ª Û Ô ÌÕÜ ØâÛ Ù ÛàÔ ÙÜÓ ÖÒ - ÛØÔ ÛÖÜÚ Ñ ÌÔ ÝâØÖÔÛ ÓæÔÖ Ô ÙÝ ÒåÙÖÜÔ ÙÜÓÝâØÖÔÛ. ÌÔ âþöôû Ô Ü ÖÙÛÖçÔ Ñ Óå Ó ÙˇÖÒÖ Ñª ÓÌåàÙ ÓÌ Û Ô âôû Õª ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÌÔ åö Ó ÙˇÖÒæ Ö, æû Ô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ æòö Ö ÌØ æóìôö âþöüô Ü ÖÙÛÌå ÓÌ ÆÒÌÚ ÓÌ ØÙÌ Ú ÙÌ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. ìùì ÖÜ ÑÖçÙÛ Ñ Ô ÆÝÖØ ÙÞÌÛ ÑÆ ÓÌ ÑÆ Ö ÖÜÚ ÌØ- æóìôöüú ÙÛÖ» À¾ Ö Ö ÖåÖ Ì Ñ ÒâÙÛ Ñ Ô ØæÉÒ Ó Ü Ìå Ú Ô ÖÝç ÖÜÔ Ô ÌØ ÙÛÖçÔ Ñ ÙÜ ÞØæÔàÚ Ô Ò ØàˇÖçÔ Ñ - ÔÖÔ ÑÆ Û Ú ÓâØÌÚ ÖÜ ÖÜÙå Ô æ Û ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜÚ. âé â- ÑÖß Ô Û Ô ÌØ å ÓÌÛÆ Û Ô Ì - ÙÛØÆÛÌÜÙ ÖÜ ÛÖÜÚ â ÔÌ. æóàú ÙÜÔâÞ Ù Ô Ö Ö Öå ÒÌàÝÖØÌåàÔ. - Øâ Ì Ô ÕâØÌ Ú ÝåÒÌ ÓÖÜ àú ÖÒçÚ ÑæÙÓÖÜÚ ÛÖÜÚ ÙÜÓ - Ø ÙÛâÑÌÛ. - ÌÔ ÔÛå Ú. Ø ÉÒâ à àú âþöüô Û Ô ÑÖ ÔàÔå âô ÔÛå ÛÖÜÚ æþ Ì Ì ª âþöüô Õ æòö ÖÜÚ Ó - ÙˇÖçÚ ÙÌ Ùç ÑØ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ Ü æ- ÒÖ ÖÜÚ ÌØ æóìôöüú ÙÛÖ Óæ- Ù Ö Ñ æ ÛÖÔ Ñ ÓâÔÖ àû Ñæ ÛÖÓâ, Ì Ì ª ÜÙÞÌØ åôöüô Û Ú ÓÌÛ Ñ ÔªÙÌ Ú ÔàØå ÖÔÛ Ú àú Ö ÌØ æóìôöú ÌÔ ÑÆ ÌÔ ˇ Ó ÖØâÙÌ Ô ÝÛÆÙÌ ÙÛ ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜ. ÛÆ Û ÔØÓ ÓÖÜ, ÙÜÓ ÌØ - ÝâØÖÔÛ Ù Ô ÙÜÔÛÌÞÔå Ñ æþ Ù Ô ÌØ æóìôö ÙÌ Ì ÞÌåØ Ù ÑÖ ÔªÚ àýâòì Ú. - åù Ü ÌØÉÖÒ ÑæÚ ÙåÒ. - ÆˇÌ ÆÒÒÖ. Ô Ì Ú Û Ú Ö- Ò ÉâÚ æòàô ÜÛØÔ ÖÜ ÌØ Æ ÖÔÛ ÙÛ».».». Ñ Û Ú ÙÜ ÑØåÔÌ Ú ØÆ Ì Ó ÓÌ ÛÖÜÚ ÛØÖçÚ ÛàÔ ÔÖÙÖÑÖÓÌåàÔ ÛÖÜ `ˆ, ˇ Ì Ú ÌåÔ çô ÛÖÔ. âé ÜÛÖå ÖÜ ÌØ Æ ÖÔÛ ÙÛ».».». Ò ØØÔÖ- ÔÛ ÓÌ æ,û ÙÜÓÝØÔ Ù Ô, æ àú æòö Ó Ú. íò æóàú ÖÜ ÑØåÙ Ó Ú Ì âé ÒÌ Û Ú Ô ˇÌÓ Û ÙÓâÔÌÚ ÓÌ ØÙÌ Ú Ó ÙˇØÔ -Ñ ÙÜÔÛÆÕÌàÔ-. ÔÌåÚ ÌÔ ÙÜÓÝàÔÌå ÒÒÆ Û Ú ÔâÞÌÛ ØÖÙ ˇØÔÛ Ú Ô ØÖ- Ù ØÓæÙÌ Û àª ÛÖÜ ÙÛ Ôâ Ì ÖÓâÔ. æòö Ó ÖØÖçÓÌ Ô ÑÆ- ÔÖÜÓÌ ÌØ åìú Ó ØÛÜØæÓÌÔÖ Û Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ ÓâÛØ Û Ú ÑÜ- ÉâØÔ Ù Ú, ÒÒÆ ÌÔ Û Ú ÑÆÔÖÜÓÌ Ûå ÌåÔ Ñ Û Ñ ÙÓâÔÌÚ ÙÌ Ö- ÛÜÞå. æ Ö ÖÚ ÙÛÌçÌ àú Ó ÖØÌå Ô ÌÛçÞÌ ÑÆÛ ÙÛÖ Ù ÓÌØ Ôæ ÞÆÒ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓå Ú Ó Ú ÌåÔ É ˇ Æ ÔÜÞÛàÓâÔÖÚ, ÌÑÛæÚ Ñ ˇâÒÌ Ô Ó ÖÜØ ªÙÌ ØæÉÒ Ó ÙÛÖ ÑÖ - ÔàÔ Ñæ ÙçÔÖÒÖ æ àú ÜÛÖå ÖÜ Ô ÝÌØæÓ ÙÛÌ. ÑÌå ÙÛ ÓÆÛ ÙÌ ÑÖÜÉâÔÛ ÓÌ ÛÖÔ ÙåÒ Ö Ö ÖåÖÚ ªÛ Ô ÖØ ÙÓâ- ÔÖÚ Ñ ÛÆ Û Ú ÌÔ Òæ à ÌØ å Ú. æóàú ÓÌ Û Ô ÌØ å ÜÛª Ñ ÑÆˇÌ ÌØ å ÛàÔ ÙÜ ÑÖ ÔàÔ ØÔ ØÖÑç ÛÌ âô ÌçÒÖ Ö ÌØØÛ Ó. åôìû ÓÌ Û Ú ØÖ Ò ØàÓâÔÌÚ ÑÆØÛÌÚ Ö Ö ÖåÌÚ ÌåÔ ÆÞØ ÙÛÌÚ Û Ú ÓâØÌÚ ÛàÔ ÌØ ØÔ; Øâ Ì ÒÖ æô ÛÖ Ü ÖÜØ ÌåÖ»ÌÛ ÝÖØØÔ Ô Ñ ˇ ÌØØÙÌ Ó ØÖ Ò ØàÓâÔ ÑÆØÛ Ì ÉåÉ Ù Ú æò Û ÓâÙ ÓÌÛ ÝÖØÆÚ Ö Öå ˇ ÙÞçÌ ÓâÞØ Ô ÌÕ ÔÛÒ - ˇÌå Õå Û Ú æ Û Ú ÓÌÛ Ñ ÔªÙÌ Ú. Ò ª Ó åôì Ú ÙÌ ÙÜØÓæ ª ÒÌàÝÖØÌåÖ, ÌØÔÆÚ Û Ô ÑÆØÛ ÙÖÜ æ ÛÖ ÝàÛÖÑçÛÛ ØÖ å Ò ÙÛÖÔ Ö æ, ÔÖå Ì ßÓ ÆØ ý Ñ Ì ÙâØÞÌÙ. Ô ˇâÒÌ Ú Û Ô ÌÕ ÔÛÒÌåÚ ÙÌ 2 ÓâØÌÚ ª Û Ô ÌÕ ÔÛÒÌåÚ ÙÌ 1 ÞØæÔÖ, ÔÆÒÖ ÓÌ Û Ú ØÖÓâÚ ÖÜ ÑÆÔÌ Ú, æ àú åôìû ÙÌ ÑÆ Ö ÌÚ ÌÜØà ä- ÑâÚ ÞØØÌÚ. Ú ÌÒ åùöüóì àú ˇ ÙÛ Ó Ûª- ÙÖÜÔ Ñ Ö ÌØ åìú ÛàÔ ÒÌàÝÖ- ØÌåàÔ, Ô Ó ÖØâÙÌ Ô ÖÜÒâßÌ Ö ÑæÙÓÖÚ ÖÜ ÓÌÛ Ñ ÔÌåÛ ÓÌ ÜÛÆ. å ÓÌ æû ÌåÔ ÌØæ ÛÖ Ñ åàó Û Ú ÌØ å Ú, ÒÒÆ ÌåÔ ÌÕåÙÖÜ ÌØæ Ñ ÛÖ Ñ åàó Û Ú ÌØ Ùå Ú. À À ¾» `. ¾ ØÌÛ ÖÚ Ö Ö- Ñ Ú Ì ÙÌ ÛÖ 2Ö Ó. àô Ñ ˇÌàØÌ Û Ö ÛØ ÛÖÚ Ù ÖÜ ÖÛÌ- ØÖÚ ÛØÖÚ Û Ú ØÞ ÖÛ Û Ú ÓÌÛ ÛÖÔ ÖÑØ Û Ñ ÛÖÔ Ò ÔÖ. `Ì ÜÛÖÔ, ÒÖ ÖÔ, Ö- ÌÛ Ö ÖØÖÚ É Û Ú, Ö Ö Ö ÖÚ Ø Û Ø ÙÌ ÖÛ ÛÖ ÔÌØÖ ÖÜ Ì ÔÌ Ö ØØàÙÛÖÚ É ÔÌ Ô ÒÒÖ àûö ÙÛ ÖÜ Ø.. ¾ Ø ˇÓÖÚ ÛàÔ ÌÔ à Ñ ÛÖ ÑàÔ ÛÖÜ Ò Ô Û Ó Ú Ù - ÓÌØ Ì Ô ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖÚ Ö ÛÖÔ Ø ˇÓÖ ÖÒàÔ ÛàÔ ÔÌÑØàÔ Ô- ˇØà àô ÙÌ ÖÒÖ ÛÖ É Û Ú ÔˇØà ÖÛ Û Ú.. ¾»Ì Ú ÖÒÌ àô ÝÖÉÖ- Û Ô Ü ÌØÉÖÒ Ñ Û Ú ÛÌÚ.. ¾ ÀàÓ ÖÚ ÜÛÖÑØ ÛÖØ Ú Ò ÖÜ Ò Ú Ì ÞÌ ÖØ ÙÌ ÛÖ ÒÖ Ö ÛÖÜ àú `Ü ÑÒ Û ÑÖ.. Ö ÙÜÔÖÒ ÑÖ É ØÖÚ ÛÖÜ ÑÖÙÓ ÖÜ Ò ˇÜÙÓÖÜ ÛàÔ ÓÜØÓ Ñ àô Ì Ô ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖ Ö ÛÖ ÙÜÔÖÒ ÑÖ É ØÖÚ ÖÒÖÜ ÛÖÜ ÔˇØà ÔÖÜ Ò ˇÜÙÓÖÜ.. Ó Ò Ñ Û Ò ÓÉ - ÔÖÜÔ ÛÖ 1/10 Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú Ì Ý ÔÌ Ú Û Ú Ú.. ¾ Ô Ñ Ú Û Ú»ÖÔ ÛÖÜ Û É ÔÛÙ ÑÖÙÓÖÜ ÙÌ Û Ô ÑØÌÉ ÛÖÑ Ó Ø ÛÖÜ ÖÒÌ Ö- ÔÛ.. Ô Ü Ô ÛÖÔ Ô ÝÛÌØÔ - ÙÛÌ Ñ ÔÌ Ú ÓÌ Û Ó Û ÔÖ - ÞÛ.. Ö ØˇØÖ ÙÓ ÛàÔ Ì Ô - ÔÛ ÒÌÜØàÔ ÌÔÖÚ Ø ÖÜ Ì Ô ÔÛ Ì Û.. ÑÛÖÚ Ö ÛÖÔ ÔˇØà Ö ÓÖÔÖ ÛÖ ÖÜØÖÜ Ô Ó ÖØÌ Ô Ñ Ì Ö ÛÖÔ Ò Ö.. Û Û Ô ØÖÙÝ Û ÙÜ- ÔÛ Ø Ù ÛÖÜ Øà Ì ÖÜ ÛÖ 2006, Ö ØÞ ÖÒÖ Ö Ý ØÌÙ Ô 27 Ñ Ò ÛÙ ÞÒ Ú Ö Û Ó ØÓ Ø Ô Ñ ˇ ÙÓ Û Ñ Û àó Û, ÑÖÓ Ñ Ö Û Ú ˇÌ ÙÌ Ú ÛàÔ Ì Ù ÓàÔ.. Ø ÑØÖÜÙ ÛÖÜ ÙÖÜÒ- Û ÔÖÜ Ó ÔÛÖÜ Ò Ó ÔÛ ( ) Û Ô ÛÖÙÖ ÑØ, àùûì Ì Û ÕÌ ÛÖÜÚ ÒÖ ÖÑØ ÛÌ Ú ÛÖÜ Ô ÙÉ ÙÖÜÔ Ñ ˇÌ Ô ÝÖØ ÛÖÜ Þ Ó ÑÖÜ ÙÜÓÉÖÒÖÜ ÛÖÜ ÔÌ- ØÖÜ ( 2¾) Ö Û ÝÖØ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÙÜ Ø ÓÓ Û, Ì- Ì ÝÖÉÖÛ Ô ÖÛ ÓÌ ÛÖ Ì Ø - ÙÓ ÛàÔ ÞØÖÔàÔ ˇ É ÖÛ Ô : ß¾ Ó ÔÛ Ö 2ÖÚ Ì Ô Ì Ô Ó ÌÔ ÑÖý.. Ì ÑÒ Ó Û Ñ ÖØ ÔàÙ ÛØ ÑÌ Û ÖÜ Ø ÙÛ Ô - Ò ÉØ Û Ú Û Ò Ú, ÖÝÌ ÒÌ ÛÖ ÖÔÖÓ Û Ú ÙÛ Ô ÌÒÒ Ô Ñ ÒÌ Õ Ô Ø ˇ Ó.. Ô Þ ˇÌ ÌÙ Û Ú Ñ Ó Ô Ú ÌÔÖÚ ÌØÖ Ò ÔÖÜ, Ö Ì É Û Ú Ó ÖØÌ Ô Û Ø ÙÌ Û Ú Ùˇ ÙÌ Ú ÛÖÜ ÓÖÒ Ú 18 ÌÜÛÌØÖÒÌ Û.. ¾ Ñ ÔÛ ÌÔ Ì Ì ÛØÌßÌ ÙÛ ÙÜ Ü Ö ÛÖÜ Ô ØÌ ÌÔ Ñ Ò Ô Ô ÔˇÌ Ö Û Ô ÔÌÜÓÖ- Ô, ÒÒ Ö ÖÚ ØÌ Ñ Ô Ô Ô ÙàˇÌ Ö Û Ô ÌÒÖÔÖÙ.. `Û Ô ØÞ ÒÒ Û ÛàÔ ÒÖÜÙ àô Ö ÑÖ Ì- ÔÌ àô Éܡ ÖÔÛ Ô ÙÌ ÌÒ ÖÒ Ö Ñ Û Û Ì ÔÔ Ù ÛÖÜÚ Ô Ø ÓÌ ÔÖÜÔ Ñ Ø ÝÒ ÙÌ ÖÒ ÛÖÜÚ Û à.. ÑÛÜÒ Ñ ÖÛÜ àó - Û ÛàÔ ÑÖ Ò Ñ ÛàÔ ÔˇØà- àô Ì Ô ÔÖÓÖ ÖÛÜ.. ¾ Û Ó Ù Ì Ú ÛàÔ ÙÛØÖ- Ô ÜÛàÔ ÙÛ `ÌÒ Ô Ô Ø - ÓÌ ÔÖÜÔ Ô ÒÒÖ àûìú ÌØ Ù- ÙÖÛÌØÖ Ö ÞØÖÔ, ÝÖÜ `ÌÒ Ô ÌÔ ˇÌ ÛÌ ÛÓÖÙÝ Ø.. ÝØÖ Û Ì Ô Ö ÓÖÔÖÚ Ò Ô Û Ú ÙÛ Ò ÑÖ ÙÜ ÙÛ Ó ÖÜ ÌØ ÙÛØÌ ÝÌÛ Ñ Û Û ÝÖØ ÛàÔ Ì ÑÛàÔ ÛÖÜ ØÖÒÖ- ÖÜ.. ˇÌ ÓÌ Ø Ì Ô Ñ Û 55 ÙÌÑ ÛÖÓÓÜØ ÖÙÛ ÛÖÜ ÌÜÛÌ- ØÖÒÌ ÛÖÜ ÓÌ ÒÜ ÛÌØ Ö Û Ô ØÖ ÖÜ ÓÌÔ.. Ù Ò Ñ Ø Ó ÖØÖÜ ÔÔ ÑÖ ÓÖÜ ÔÛ ÛØ ÞØÖÔ ÞàØ Ú Ô Ù Û ÖÔÛ ÖÜ ÛÌ ÙÛÖ ÌÒ Þ ÙÛÖ.. ¾ Ö ÜÔ ÛÖÚ ÓÜÚ ÛÖÜ ÔˇØà ÔÖÜ ÙàÓ ÛÖÚ Ì Ô ÒàÙÙ.. ¾ ÌÛ ÒÖÜ ÌÚ Ì ÞÖÜÔ Û Ô Ùˇ Ù Û Ú ÌÜ Ù Ú ÙÛ Ö ÛÖÜÚ.. ¾Ø ÙÓÌ Ô Ò ÖÔÛ Ø ÌÜ- ØàÔÖÜÔ Ôà Ö 50 ÝÖØÌ Ú Û Ô ÓÌ Ø..» ÙÛØ ÞÛÜ Ì ÓÌ ÛÌ ÛÖ Û ÞÜ Û Û ÖÜ ˇ Ó Ö- ØÖÜ ÙÌ Ô Ñ ÔÌ Û Ô ÌØ ÝÖØ Û Ú Ú ÖÞÛà ÝÖØÌ Ú ÙÌ Ì Ô ÌÜÛÌØÖÒÌ ÛÖ.. Ö Ò ÑÛÖÔ ÖÛÌÒÌ ÛÖ 85% ÖÒàÔ ÛàÔ àôûàô ÖØ - Ô ÙÓàÔ ÙÛ.. ¾ Thomas Edison, Ö ÌÝÌÜ- ØÌ Û Ú Û Ú ÒÌÑÛØ Ñ Ú Ò Ó Ú, ÝÖÉÖÛ Ô Ü ÌØÉÖÒ Ñ ÛÖ ÙÑÖÛ -.. ÔÌ Ú ÌÔ Ó ÖØÌ Ô ÜÛÖÑÛÖÔ ÙÌ ÑØ ÛàÔÛ Ú Û Ô Ô ÔÖ ÛÖÜ.. ¾ ÑÖÜÑÖÜÉ ÌÚ Ì Ô Û ÓÖÔ ÖÜÒ ÖÜ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÖÜÔ ÛÖ Ó ÒÌ ÞØàÓ.. ¾ ÌÒÌ Ý ÔÛ Ú Ì Ô ÛÖ ÓÖÔÖ ˇ Ò ÙÛ ÑÖ ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌ Ô Ñ ÔÌ ÒÓ Û.. ¾ ÑÖÜ ÔÖÚ Ì Ô ÛÖ ÓÖÔÖ Û ÔÖ ÖÜ Ó ÖØÌ Ô ÑÖÒÜÓ - ÙÌ, ÒÒ ÌÔ ÌÛ Ì.. Ö ØÞ ÖÛÌØÖ ÔàÙÛÖ Ò Þ Ô ÑÖ Ì Ô Ö Ø Ñ Ú.. Ô Ó ÖØÌ ÙÌ Ñ Ö ÖÚ Ô Ì ÛÖ ÖÜØ Ô Ö ÛÖÕÖ ˇ ØÌ Ì Ô Ì ÞÌ ÙÛØ ÓÓÌ Ô Û ÔàÛ ÛÖÜ ÙÛÖÔ Ò Ö.. ÔÌ Ô Ù ÓÌ Ö Û Ú à- Ô Ú ÌÔ Ì ÞÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ö 100 Ó Ò Ö Û ˇ Ò ÙÙ.. ¾ ÙÛØÖܡÖÑ Ó ÒÖ ÌÔ É ÖÜÔ ÛÖ ÑÌÝ Ò ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÓÓÖ.. ¾ ÛÒÌØ Û Ô ÞÖØÛÖÝ - ÖÚ.. ¾ Ø ÌÚ Ì Ô Û Ö ˇÖØÜÉà ÖÔÛ ÙÛÖÔ àñì ÔÖ.. ¾ Û Ø Ô Ö Û Ô Û Øà- Û à ÖÜ ÌÕ ÓÌØàˇ Ñ Ô.. Ö ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖ Ø Ó ÖÜ Ó ÖØÌ Ô Ñ Û Ì Ó Ò Ý Ò Ô Ì Ô Ì Ô ÑØÌ ÝØÖÜÛ.. ÛÓÖÓ Þ Ô ÌÝÌÜØÌ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ØÞ ÒÒ.. ¾ ÓÌ Ò ÙÙÌÚ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÓÜØ ÙÖÜÔ ÓÌ Û ÖÔ Û ÛÖÜÚ.. ¾ ÙÑ ÔÛ ÖÞÖ ØÖ Ì ÒÌ - ÖÜÔ ÙÛÖ ÔÌØÖ.. Ö Ò ÛÖÜ ˇ ÒÜÑÖÜ ØÖÜ Ì Ô ÙÞÌ ÖÔ Ö ÓÌ ÛÖ ÔˇØà ÔÖ Ó ÛØ ÑÖ Ò.. Ö ÞÛÜ Ó Ó Ú ÌÔ Ò Ñ Ú Ñ Ó ÒÖ Ø Ò Ú Ì Ô ÛÖÙÖ ÜÔ ÛÖ àùûì Ó ÖØÌ Ô ÖÑÌ- Ý Ò ÙÌ Ì Ô Ò ÖÔÛ Ø.. ÓÖÔÖÓ Þ ÙÛ Ô Ø - ÖÜ Ì Ô ÔÖÓ Ó ØÑÌ Ñ Û ÜÖ ÓÌ Ø Ô Ì Ô àø ÛÌ Ú Ó ÛÖÚ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Πώς γίνεται; Για το μεγάλο εμπορικό συγκρότημα που ετοιμάζεται στη Γέφυρα του Κηφισού στο χώρο που καταλάμβανε κάποτε η βιομηχανία Πεταλούδα ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» είχε γράψει πριν τέσσερα περίπου χρόνια τόσο για τη δημιουργία του όσο και για τις επιπτώσεις που θα έχει στα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Το ζήτημα ξαναήρθε στην επικαιρότητα από τη δημοσιοποίησή του στην έγκριση καθημερινή εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 με τίτλο «Ερωτήματα εγείρουν οι τροποποιήσεις για το εμπορικό κέντρο δίπλα στην Ακαδημία Πλάτωνος». Η καλή εφημερίδα μαζί με τις συνέπειες που θα έχει στην τοπική εμπορική αγορά του Κολωνού, του Περιστερίου, του Αιγάλεω κ.λπ. αναφέρει και τις επιπτώσεις που θα έχει στον αρχαιολογικό χώρο! Θα συγκινηθεί άραγε κάποιος αρμόδιος για το ανοσιούργημα που πάει να γίνει; Αλλά η μεγάλη απορία τόσο η δική μας όσο και πολλών άλλων με τους οποίους συζήτησα, είναι πώς γίνεται σε καιρό σκληρής λιτότητας, όπου οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται μήνα το μήνα, να ξεφυτρώνουν τεράστια εμπορικά κέντρα; Σε ποιό αγοραστικό κοινό θα απευθύνονται; Γκας Τα παράπονα στους υπεύθυνους! Αυτόν τον καιρό, βγαίνει για την είσπραξη των συνδρομών της εφημερίδας μας ο κ. Νίκος Πλευράς. Παρακαλούμε τους συνδρομητές μας, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο που έχουν να απευθύνονται στους εκδότη, διευθυντή, συντάκτες της εφημερίδας κι όχι στον εισπράκτορα, παρακαλώντας τους επίσης να διευκολύνουν το έργο του. Γκας Γιατί αργεί; Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε δει από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν στο Δημοτικό μας Κοιμητήριο, που όσες βελτιώσεις κι αν έχουν γίνει δεν παύει να παραμένει ένας χώρος-κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αλλά και αχαρακτήριστη η μεταχείριση των νεκρών μας. Ο χώρος έχει από χρόνια κορεστεί. Εδώ και εικοσιπέντε (25) περίπου χρόνια γράφαμε για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, και συνεχίζουν -απ όσα μας εξιστόρησε συμπολίτισσά μας. Οι νεκροί μας, λόγω των φαρμάκων και των συνθηκών του εδάφους δεν λιώνουν με αποτέλεσμα να ξεθάβονται μεν στην τριετία, όπως ορίζει ο κανονισμός του κοιμητηρίου, αλλά τα υπολείμματά τους να ξαναθάβονται στο χώρο που είναι προορισμένος γι αυτό. Υπάρχει μεγαλύτερη βαρβαρότητα και ασέβεια προς τους νεκρούς μας απ αυτό; Δεν νομίζουμε!!! Πριν είκοσι περίπου χρόνια ιδρύθηκε ο σύνδεσμος των γύρω Δήμων για την ίδρυση του κοινού νεκροταφείου και οι όποιες προσπάθειες που έγιναν για τη μεταφορά του Δημοτικού Κοιμητηρίου Περιστερίου αλλού δεν ευδοκίμησαν, το πρόβλημα όμως που υπήρχε τότε υπάρχει και σήμερα και καθημερινά οξύνεται περισσότερο. Τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η κατάσταση; «Αυτό που έζησα εγώ με τη μητέρα μου εύχομαι να μην το ζήσει κανείς...» μας είπε η συμπολίτισσά μας και μας παρακάλεσε να ανακινήσουμε και πάλι το ζήτημα που πριν 26 χρόνια είχαμε προβάλλει, αυτό της καύσης των νεκρών. «Γιατί δε προχωράει το ζήτημα αυτό;» μας ρώτησε. Και συνέχισε: «Επειδή το έψαξα το θέμα, διαπίστωσα ότι όποιος θέλει να καεί η σορός του προσφιλούς του νεκρού θα πρέπει να πάει στη Βουλγαρία»!! Και αναρωτήθηκε η συμπολίτισσά μας, «γιατί στη Βουλγαρία και όχι κι εδώ; Υπάρχει καλύτερο αντί να έχει αυτή την άθλια μεταχείριση ο νεκρός σου, απ το να καεί και να έχεις την τέφρα του σ ένα δοχείο στο σπίτι σου όπου θα καίει συνέχεια δίπλα του το καντηλάκι»; Συμφωνούμε απόλυτα με τη συμπολίτισσά μας. Άλλωστε το ζήτημα το έχουμε προβάλλει πριν 26 χρόνια. Είναι καιρός πια να δημιουργηθεί κι εδώ στην Αθήνα ένα κέντρο καύσης των νεκρών. Την εμπειρία του από τη Γαλλία μας διηγήθηκε παλαιότερα ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανατόλιος (τώρα μητροπολίτης των χριστιανών του παλαιού Ημερολογίου), τον οποίον είχε καλέσει μια οικογένεια Ελλήνων που ζούσε στο Παρίσι να τελέσει την νεκρώσιμη ακολουθία. «Πήγα σ ένα παρεκκλήσι του Κοιμητηρίου, τέλεσα την νεκρώσιμη ακολουθία και μετά πήραν το φέρετρο με το νεκρό το κατέβασαν σ ένα υπόγειο όπου υπήρχε ο κλίβανος κι αφού έκαψαν τη σορό, έφεραν στους οικείους του την τέφρα σ ένα βάζο! Όλα στον χώρο εκείνο άστραφταν από καθαριότητα» μας είπε. Όταν τον ερωτήσαμε αν συμφωνούσε να δημιουργηθεί κι εδώ ένας παρόμοιος χώρος μας απάντησε «γιατί όχι»!!! Γκας «Δεν μπορούμε να περάσουμε»!! «Δεν μπορούμε να περάσουμε από δρόμους που λειτουργούν καφετέριες» μας είπε συνδημότισσά μας, «τα πεζοδρόμια έχουν καταληφθεί από τις καρέκλες και για να περάσουμε κάνουμε δρασκελισμούς όπως οι αθλητές στο άθλημα μετ εμποδίων»!!! Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ», έχει ξαναγράψει και μάλιστα στην πρώτη του σελίδα ότι το Περιστέρι τείνει να γίνει μια απέραντη διασκεδαζούπολη. Το κακό δεν είναι ότι ξεφυτρώνουν οι καφετέριες σαν μανιτάρια, ίσα-ίσα, χαρά μας η δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δίνουν εργασία στους νέους της πόλης μας, στους δύσκολους καιρούς που περνούμε, αλλά να μην δημιουργούν πρόβλημα, όπως αυτά με την κάλυψη των πεζοδρομίων με καρέκλες» εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών!!! Γκας Δημοκρατία; Με επιστρατεύσεις εργαζομένων, εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ και ναυτεργάτες, με καταστολή κάθε κινητοποίησης και διαμαρτυρίας, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και διατάγματα προσπαθεί η συγκυβέρνηση να κυβερνήσει τη χώρα. Μέσα σ αυτά πολιτικές φασιστικές συμμορίες, με την ανοχή του κράτους χτυπούν αλλοδαπούς, μαχαιρώνουν μαθητές, σπέρνουν το φόβο και τη βία και παρελαύνουν ανενόχλητοι με συνθήματα μισαλλοδοξίας και ναζισμού. Και αστυνομικά όργανα, υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κακοποιούν και βασανίζουν κρατούμενους με τον υπουργό να λέει χωρίς να έχει ερευνήσει και με τον υπουργό Δικαιοσύνης να «ανατριχιάζει» βλέποντας την κακοποίηση. Και ερωτούμε δικαίως: Αυτό είναι δημοκρατία; Και θυμόμαστε ένα γεγονός που ένας φίλος Αυστριακός μας διηγήθηκε μια μέρα: ο Διευθυντής Αστυνομίας της Βιέννης παραιτήθηκε όταν βίντεο παίχθηκε στην τηλεόραση που έδειχνε δύο αστυνομικούς να συλλαμβάνουν με βίαιο τρόπο έναν κλέφτη! Μ.Μπ. Πόσες τελευταίες φορές; «Τελευταία φορά που επιβάλλονται μέτρα. Τελευταία φορά που έρχονται αυτά τα φορολογικά μέτρα, που πραγματικά θα γονατίσουν τους πολίτες». Τα λόγια αυτά ακούγονται κατά κόρον από Βουλευτές της κυβέρνησης στα κανάλια. Και φαίνεται να το πιστεύουν. Ή τουλάχιστον τους έκαναν να το πιστεύουν. Καλά, δεν άκουσαν τον υπουργό Οικονομικών που είπε ξεκάθαρα «αν εφαρμοστούν αυτά που υπογράψαμε, αν βγουν το δόντια και αν σωθεί το τραπεζικό σύστημα δηλαδή, δε θα μπουν νέα μέτρα». Ή δεν άκουσαν το Στουρνάρα, γεγονός απαράδεκτο διότι πρέπει να ενημερώνονται, ή έκαναν πως δεν τον άκουσαν, γεγονός επίσης απαράδεκτο διότι κοροϊδεύουν τους πολίτες, ή δεν κατάλαβαν, γεγονός αχαρακτήριστο γι αυτούς που αποφασίζουν και βάζουν με μια υπογραφή «τέλος» στην αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών με τους νέους νόμους και τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι τουλάχιστον, επειδή γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα, ας χρησιμοποιούν σωστά το λήμμα «τελευταία». Αλλιώς... τι να πούμε!!! Μ.Μπ. Η εικόνα της χώρας! Το ακούμε συχνά. Μας προβληματίζει πάντα η λογική τους. Βουλευτές της συγκυβέρνησης βγαίνουν και λένε για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό όταν απεργοί διαμαρτύρονται, όταν απεργοί συλλαμβάνονται, όταν καταστέλλονται απεργίες... «Κύριοι» και «κυρίες» φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο η εικόνα της χώρας παρά η κατάσταση των πολιτών. Η χώρα είναι οι πολίτες της. Αυτοί που απολύετε, που χτυπάτε, που συλλαμβάνετε!!! Εκτός αν ισχύει η άποψη πολλών ότι η χώρα κυβερνάται από άλλους «εκτός» οπότε σας ενδιαφέρει η εικόνα που βλέπουν τα αφεντικά. Μ.Μπ. Διαρροές! «Το νέο φορολογικό δεν έχει αποφασισθεί. Αυτά που δημοσιεύονται δεν είναι αποφασισμένα» λένε οι Βουλευτές. Από πού μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι τα διάφορα πριν δημοσιοποιηθούν; Το ξέρουμε πλέον καλά το «παιχνίδι». Και λέγεται: «Αφήνουμε να βγουν αυτά που θέλουμε προς τα έξω - βλέπουμε αντιδράσεις - Εφαρμόζουμε κάποια απ αυτά, όσα θέλαμε εξ αρχής». Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, με άλλα λόγια. Αλλά το μάθαμε το παιχνίδι. Το γνωρίζουμε και δε θα παίξουμε... μαζί σας! Μ.Μπ. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ; Όταν περπατάς στην οδό Αιμιλίου Βεάκη εκτός από καφετέριες, μπιστρό, κλαμπ και άλλα παρόμοια η αλήθεια είναι ότι έχεις να «θαυμάσεις» διάφορες τεχνικές διακόσμησης... Το ένα μαγαζί ξύλινο, το άλλο πέτρινο, το άλλο παλαιού τύπου, το άλλο μοντέρνου τύπου, ιδιαίτερα καθίσματα, καναπέδες, πάγκοι, για να μη πούμε για τα πεζοδρόμια που σχεδόν τα έχουν «καταλάβει»... Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Ανάμεσα λοιπόν στα άπειρα στυλ των μαγαζιών που ευρίσκονται στην Αιμιλίου Βεάκη, καταγράψαμε ένα, που το ντεκόρ του «μας έβγαλε το μάτι»... Ο ιδιοκτήτης νεότατου καφέ-παμπ έχει «ιδιωτικοποιήσει» ακόμη και το παγκάκι του Δήμου που ευρίσκεται έξω από το μαγαζί του. Το έβαψε... κίτρινο όπως και τις καρέκλες που συνοδεύουν τα απέναντί του τραπεζάκια, του έβαλε και μια... ωραιότατη ροζ μαξιλάρα και «έδεσε» με όλο το υπόλοιπο σετάκι του «παραβιασμένου» πεζοδρομίου... Μια χαρά! Ερώτηση. Πόσοι άλλοι δεν θα θελήσουν να πράξουν το ίδιο; Ήδη ένας κάτοικος γειτονικής πολυκατοικίας δήλωσε: - Στο σπίτι μου απέναντι υπάρχει ένα παρκάκι και κάτω από ένα μεγάλο δέντρο έχει τοποθετήσει ο Δήμος παγκάκι. Το καλοκαίρι με τη ζέστη θα μεταφέρω το τραπεζάκι μου και θα το κάνω... «αίθριο». Δε κατάλαβα... γιατί αυτός και όχι εγώ; Χ.Α. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ... Λένε ότι η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Λένε επίσης ότι η καθαριότητα ενός τόπου και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση παιδείας και πολιτισμού των κατοίκων του. Με το φακό του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» διαπιστώσαμε πως όταν δεν μας... «βλέπει κανένα μάτι» μπορούμε τάχιστα, μακριά όμως από το σπίτι μας να δημιουργήσουμε μικρές χωματερές... Οι εικόνες που βλέπετε δεν είναι μέσα από την πόλη αλλά λίγο έξω απ αυτή, στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού και στο κομμάτι που ξεκινάει από την γέφυρα της Λένορμαν (πλευρά Περιστερίου) με ρεύμα προς Πειραιά και φτάνει λίγο πριν από την Βιομηχανία Γιώτης. Δηλαδή ακριβώς πίσω από το ΚΥΒΕ. Εκεί λοιπόν έχουν δημιουργήσει ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους, μικρούς και μεγάλους με ό,τι αντικείμενα μπορείς να φανταστείς. Παλιές οικιακές συσκευές, πλαστικά κομμάτια από τραπέζια και καρέκλες, τενεκέδες, σύρματα, καλώδια, μεγάλες σακούλες με χαρτιά, ξύλα, μπάζα, και πολλά άλλα... Απορήσαμε για τις τεράστιες σακούλες με χαρτιά που είναι στο σημείο και δεν πέρασε κανένας από τους γνωστούς γυρολόγους που κάνουν αποκομιδή τέτοιων υλικών από τους κάδους για να τα μαζέψουν. Ποιός και πότε πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο; Να δει έστω, να καταγράψει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Γιατί ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο για επίπληξη. Μπορεί να δώσει και λύση αν χρειάζεται. Χ.Α.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΟΜΟΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ Στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου ο πανηγυρικός εορτασμός προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών που σήκωσαν εκούσια το σταυρό για το δίκιο του κόσμου. Έγιναν άνθρωποι του Χριστού από αγάπη για τον άνθρωπο. Έγιναν το πνευματικό μας Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός «αλάτι», που προλαβαίνει και εμποδίζει την κακή αλλοίωση της ζωής μας και της πίστης μας. Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με ύμνους από τη Χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Βλάχου. Αμέσως μετά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος χαιρέτισε το πλήθος των πιστών και των επισήμων που είχαν κατακλύσει την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Στην εκδήλωση του Πανηγυρικού εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Θέμα της ομιλίας του: «Η πρόταση του Ιωάννη Χρυσοστόμου για την λύση του κοινωνικού προβλήματος». Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, σεμνός και ευγενικός που διακρίνεται για το ήθος του και τις απόψεις του για τα εκκλησιαστικά και όχι μόνο πράγματα, είπε ότι με αφετηρία την ερμηνεία του ιερού Χρυσοστόμου, στο 4ο κεφάλαιο των «Πράξεων των Αποστόλων», παρουσιάζεται το κοινωνικό μήνυμα της ορθοδοξίας για το κοινωνικό πρόβλημα, στο πλαίσιο της εποχής του (4ος-5ος αι.), αλλά και η συνέχεια της εφαρμογής του στην ιστορική διαχρονία ως σήμερα, με την προσφορά ενός επαναστατικού, κοινωνικού μοντέλου, που συνιστά κριτήρια αυθεντικής κοινωνικότητας και ανθρωπιάς. «Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταγγέλλει με δριμύτητα την πλουτοκρατία για την κοινωνική αδικία που προξενεί και δεν αθωώνει ούτε και τους κληρονόμους του πλούτου. Γράφει στην 12η Ομιλία του, στην Α προς Τιμόθεον: «Μην ισχυρίζεσαι κι εσύ, που έχεις πλούτο όχι από προσωπικές σου αδικίες, αλλά από κληρονομιά, ότι δεν είσαι άδικος, επειδή κληρονόμησες Διακρίνονται η Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Πανταλάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου και ο Βουλευτής Τ. Κουίκ. τα προϊόντα της αδικίας. Γιατί βέβαια, δεν ήταν ο πρόγονός σου πλούσιος από την εποχή του Αδάμ, αλλά κάποιος από τους προγόνους σου άρπαξε από τους πολλούς τα αγαθά και τα καρπώθηκε, για να φτάσουν ως κληρονομιά σε σένα». Είναι κατηγορηματικός ο μεγάλος Ιεράρχης μας, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για διαπραγμάτευση. «Κάθε πλούσιος είναι άνομος ή κληρονόμος ανόμων». Και παρακάτω εξισώνει την ασπλαχνία όλων μας των κατεχόντων Η Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Κ. Βλάχου στην επίδειξη ελέους προς τους αδυνάτους, με την ίδια την αδικία και εκμετάλλευση: «Ου τα αλλότρια αρπάζειν μόνον», γράφει ο αγωνιστής μεγάλος Ιεράρχης, «αλλά και τα εαυτών μη μεταδιδόναι ετέροις και τούτο αρπαγή και πλεονεξία και αποστέρησις εστίν». Η παραπάνω αυστηρή στάση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τους κατέχοντες δεν σχετίζεται με το πρόσωπό τους, αλλά με τον ίδιο τον πλούτο τους ως μέσο αδικίας. Δεν θέλει να εξουθενώσει τον πλούσιο ως πρόσωπο, αλλά να τον συνετίσει και να τον οδηγήσει στην κοινωνία της διακονίας και της αλληλεγγύης. Θέλει να τον βοηθήσει, να τον κάνει να στραφεί εσωτερικά και να ωριμάσει ως κοινωνικό ον. Να τον καταστήσει ικανό να απεγκλωβιστεί από την ψευδοαυτάρκεια που του παρέχει ο πλούτος του, να κάνει έξοδο από το εγώ του, να κινηθεί προς τον άλλον για να μετατοπιστεί ψυχολογικά και να τον καταλάβει. Ο άλλος ήταν πάντα και θα είναι ο σταθερός και απαράβατος όρος της αγάπης του Χριστού. Λειτουργεί ως μέγας Ποιμενάρχης ο αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, επειδή τον ενδιαφέρει τόσο ο αδύνατος κοινωνικά ως πρόσωπο, όσο και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. «Γι αυτό το πρόσωπο», γράφει ο μεγάλος Ιεράρχης στο λόγο του «Εις την Ανάστασιν του Λαζάρου και περί πλούτου», «ο ουρανός ανοίγει, ο ήλιος λάμπει, το φεγγάρι ανατέλλει, ο αέρας γεμίζει τα πάντα, οι πηγές δίνουν το νερό, η θάλασσα απλώνεται απέραντη, γι αυτό το πρόσωπο ο μονογενής υιός του Θεού έγινε άνθρωπος». Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την υπέρμετρη μέ ριμνα και προσκόλληση στον πλούτο ως βλακεία και παρατηρεί ότι ο Θεός δεν έδωσε περισσότερα υλικά αγαθά για να σπαταλώνται σε μέθη και πολυτέλεια, αλλά για να διανέμονται στους δεομένους. Χαρακτηρίζει ο ιερός πατήρ ως αρπαγή και πλεονεξία να μη δια νέμονται στους άλλους τα αγαθά που περισσεύουν, επεσήμανε μεταξύ άλλων. Ήταν μια ομιλία συγκλονιστική με πάρα πολλά μηνύματα για κάθε άνθρωπο, πλούσιο ή φτωχό, άνεργο, ταλαιπωρημένο, εξαθλιωμένο, απογοητευμένο και για αισιόδοξο. Ήταν μια ανάσα φωτός και ελπίδας για τις παγωμένες καρδιές των πιστών που παρακολούθησαν με απέραντο σεβασμό τον ομιλητή. Μετά το τέλος της ομιλίας του π. Γεώργιου Μεταλληνού, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς Κουϊκ που ήταν παρόν, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Συμφωνώ απολύτως με τον π. Γεώργιο Μεταλληνό που είπε ότι οι βουλευτές οφείλουν να διαδραματίζουν ρόλο έναντι της κοινωνίας. Οφείλουμε να είμαστε υπηρέτες της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα...» Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είχε και ιδιαίτερη συνομιλία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, με τον οποίο συμφωνήθηκε ότι θα έχουν και νέα συνάντηση για να αναλυθούν ακόμα προσεκτικότερα θέματα σχετιζόμενα με την Εκκλησία και τα οποία χρήζουν κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων εκ μέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

5 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ Από τον Οκτώβρη του 2012, όπως μας είπαν μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο, έχουν επισημάνει τα σοβαρά ζητήματα με ανακοινώσεις και δράσεις ενημέρωσης, όπως αυτή στις 25 Οκτωβρίου 2012: «ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣ- ΣΕΣ Το ΑΤΤΙΚΟ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους. Οι ασθενείς υποφέρουν στα φορεία. Οι εργαζόμενοι και οι γιατροί του νοσοκομείου εξαθλιώνονται. Μισθοί σφαγιάζονται, δεδουλευμένα δεν πληρώνονται, εφημερίες περικόπτονται, συμβασιούχοι απολύονται, ρεπό και άδειες ουσιαστικά καταργούνται. Η τρομοκρατία, τα ψέματα και οι εκβιασμοί από τη διοίκηση, την ΔΥΠΕ και την κυβέρνηση περισσεύουν. - ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ» Προχώρησαν σε επαναλαμβανόμενες καταλήψεις διοίκησης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (στις 8 Νοέμβρη 2012), σε συνέντευξη τύπου, σε κινητοποιήσεις, συμμετείχαν σε πρωτοβουλίες με άλλα σωματεία νοσοκομείων και μαζικούς φορείς της Δυτικής Αθήνας, σε απεργιακούς αγώνες. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Επίσης, προχώρησαν σε έκδοση και διανομή ανοιχτής επιστολής προς τους πολίτες, στην οποία αναφέρουν: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τους πολίτες Αγαπητέ ασθενή - συνοδέ Ήρθες σε ένα νοσοκομείο ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΕ «ΡΑΝΤΖΟ»! Θα σε εξυπηρετήσουν άνθρωποι που έχουν φτάσει στα όρια αντοχής τους, θα το δεις στα πρόσωπα τους, θα προσπαθήσουν για το καλύτερο αλλά οι γνώσεις και η εξειδίκευση δεν φτάνουν, όταν δεν υπάρχουν τα μέσα, οι πόροι και ο σεβασμός, για να βγει η δουλειά. Ταυτόχρονα αυτούς τους ανθρώπους, που με την δουλειά τους κρατούν το δημόσιο σύστημα υγείας όρθιο, τους ξεφτιλίζουν καθημερινά, πετσοκόβουν το μισθό τους, τους χρωστάνε για μήνες εφημερίες, υπερωρίες, αργίες, νυχτερινά, δεν τους δίνουν τα νόμιμα ρεπό τους για να ξεκουραστούν. Μην επιτίθεσαι σε αυτούς! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ η πολιτική της κυβέρνησης, της τρόικας και της Ε.Ε, οι περιφερειακές υπηρεσίες υγείας και οι διοικήσεις των νοσοκομείων, που την εφαρμόζουν, που συγχωνεύουν και καταργούν νοσοκομεία, απαγορεύουν προσλήψεις προσωπικού, στερούν υλικά και φάρμακα, που σε βάζουν να πληρώνεις όλο και περισ- ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Παρά τις όποιες ενέργειες και κινητοποιήσεις η κατάσταση στο νοσοκομείο συνεχίζεται και τα προβλήματα οξύνονται. Από την αρχή του 2013 και κατά την 1η Συνεδρίαση του Σωματείου τέθηκαν τα θέματα: Ράντζα - Έλλειψη προσωπικού - Υπερωρίες και εφημερίες κλπ. Στις 17 Γενάρη 2013 σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε και η αναστολή της Γενικής Εφημερίας του Νοσοκομείου την Τρίτη 22/1 και το Σάββατο 26/1 καθώς και όλες οι τακτικές εισαγωγές, που, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, τελικά δεν υλοποιήθηκε για λόγους προστασίας και υγείας των πολιτών. Συγκεκριμένα: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17/01/2013 Η κατάσταση με τα ράντζα και την έλλειψη προσωπικού στο Αττικό έχει φτάσει στο απροχώ- Η εφημερία της 30/01/2013 να πραγματοποιηθεί κανονικά υπό την προϋπόθεση της θεσμοθετημένης από την Πολιτεία και το ΕΚΕΠΥ συνεφημέρευσης του ΑΤΤΙΚΟΥ με άλλα Νοσοκομεία. Επί πλέον πρέπει να υπάρχει σαφής υποχρέωση των εκάστοτε Κλινικών, που εφημερεύουν, να ξεκινάνε την Γενική Εφημερία με κενές κλίνες του 25% τουλάχιστον της δύναμής τους. Εάν, και παρά τις παραπάνω προϋποθέσεις, στη γενική εφημερία παρουσιαστούν και πάλι προβλήματα υπερκάλυψης των αντίστοιχων Τομέων με ασθενείς, τότε αυτόματα η γενική εφημερία θα διακόπτεται και το ΕΚΑΒ θα διοχετεύει τους ασθενείς σε άλλα συνεφημερεύοντα Νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι, αντίθετα με ό,τι ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι της Κυβέρνησης, υπάρχουν Νοσοκομεία του ΕΣΥ που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της υπερπληρότητας του Αττικού, αρκεί να σταματήσει να στραγγαλίζει οικονομικά το ΕΣΥ και τη Δημόσια Υγεία, να κλείνει την Πέμπτη 24/01/2013. Συμμετέχουμε στην πανυγειονομική απεργία της 31/1/2013, που κήρυξε η ΠΟ- ΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ για την ανατροπή των πολιτικών υποβάθμισης και διάλυσης του ΕΣΥ και την αποτροπή των απολύσεων διαθεσιμοτήτων μέσω της έκδοσης νέων οργανισμών. Προχωράμε στη δημιουργία Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας και εξουσιοδοτείται το ΔΣ να προχωρήσει στην προκήρυξη των πρώτων εκλογών για αυτή μέσα στο Φεβρουάριο. Απορρίπτουμε το νέο Οργανισμό του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ (ΦΕΚ 1250/Β/ ) και θεωρούμε ότι κινείται στην κατεύθυνση του μνημονίου και της τρόικας για μείωση των νοσηλευτικών κλινών κατά και συγχώνευση / κλείσιμο 660 τμημάτων και κλινικών, που θα οδηγήσει τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία σε «διαθεσιμότητες» / απολύσεις. Διαφωνούμε με την επιλογή μόνο της κατηγορίας ΠΕ για την ανάληψη θέσεων ευθύνης (σε διευθύνσεις και τμήματα), παρότι η υφιστάμενη νομοθεσία (νόμος 4024/2011, άρθρο 10) προβλέπει «την ΠΕ ή ΤΕ κατηγορία» και «την ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορία) για την κάλυψη ανάλογων θέσεων σε διευθύνσεις ή τμήματα αντίστοιχα». που έχει διαφημιστεί από τα κανάλια ως υπόδειγμα, επειδή νοσηλεύει ακόμα και κυβερνητικά στελέχη. Σε προειδοποιούμε ότι αυτό που νομίζεις δεν ισχύει, ήρθες σε ένα νοσοκομείο που έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό το όριο ασφαλείας για τους ασθενείς (21/1/13 ασθενής με θρομβοπενία σε διάδρομο έπεσε από φορείο / «ράντζο» και έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία, καθημερινά ΟΛΟΙ κινδυνεύουμε από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις). Εμείς οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου σε ενημερώνουμε, ότι μετά το τέλος κάθε εφημερίας υπάρχουν πάνω από 100 φορεία παραταγμένα στους διαδρόμους των κλινικών. ΜΠΟΡΕΙ σότερα για την υγεία σου, που έχουν μετατρέψει την περίθαλψη σε είδος πολυτελείας. Με αυτούς πρέπει να τα βάλουμε όλοι μαζί! Σίγουρα μας κατανοείς. Κι εμείς, όπως κι εσείς, στενάζουμε κάτω από τη βάρβαρη πολιτική, τα αντιλαϊκά μέτρα και τον εργασιακό μεσαίωνα που μας επιβάλλουν. Δουλεύουμε μαζί με ανασφάλιστους και απλήρωτους! ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑ- ΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ! ρητο. Για τους λόγους αυτούς σε μαζική γενική συνέλευση την Πέμπτη 17/01/2013 αποφασίσαμε: Να ανασταλεί η γενική εφημερία του Νοσοκομείου την Τρίτη 22/01/2012 και το Σάββατο 26/01/2013 καθώς και όλες οι τακτικές εισαγωγές, εκτός των ογκολογικών ασθενών που είναι σε πρόγραμμα ΧΜΘ ή Ακτινοθεραπείας, των παιδιών (Παιδιατρική Κλινική), των επιτόκων (Μαιευτική Κλινική) και των αιμοκαθαρόμενων ασθενών. Στο διάστημα αυτό επιδιώκουμε να σταματήσει οριστικά και αμετάκλητα το καθεστώς των ράντζων / «φορείων» στο Νοσοκομείο και να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του με ασφαλή τρόπο και ανθρωπιστικό πνεύμα για τους ασθενείς και τους εργαζόμενούς του. νοσοκομεία, τμήματα και κλίνες, να απολύει ή να θέτει σε διαθεσιμότητα εργαζόμενους, αντί να προσλαμβάνει το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Για όλα τα παραπάνω απαιτούμε την έγγραφη δέσμευση του Διοικητή του Νοσοκομείου, του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Ιατρικής Υπηρεσίας, του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, του ΕΚΕΠΥ και του Υπουργείου Υγείας. Προχωράμε σε μαζική κινητοποίηση στην έδρα της 2ης ΥΠΕ την Δευτέρα 21/01/2013, με συγκέντρωση εργαζομένων στο αίθριο του Νοσοκομείου 7-9 και ραντεβού αναχώρησης με πούλμαν στις 10 πμ. Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο και υπογράφουμε ψήφισμα ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο απάτη για την ανεργία των νέων ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 ΡΑΝΤΖΑ - ΦΟΡΕΙΑ Ακολούθησε μια σοβαρή καταγγελία για την εφημερία μετά την επιθεώρηση από αντιπροσωπεία του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας (στις 19 Γενάρη) σύμφωνα με την οποία: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την εφημερία (21/1/2013) Το Σάββατο 19/1/2013, ξημερώματα, προσήλθε στο ΑΤΤΙΚΟ, αντιπροσωπεία του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας για να «επιθεωρήσει» την κατάσταση στο νοσοκομείο και τα αδιέξοδα που έχουν προκύψει με τα ράντζα, την έλλειψη προσωπικού, την παύση λειτουργίας κλινών ΜΕΘ και χειρουργικών αιθουσών. Κάθε καλόπιστος άνθρωπος (ασθενής ή εργαζόμενος) με ανακούφιση θα έλεγε «επιτέλους το υπουργείο ασχολείται και με μας» και θα περίμενε η αντιπροσωπεία να καταγράψει την αντικειμενική πραγματικότητα του Νοσοκομείου, εν έτει (συνέχεια στη σελίδα 8)

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ.

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 182 - Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά Προτάσεις για οικολογική μετακίνηση από το 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων n σελ. 19 Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011 Μια νέα αρχή για το ΙΚΑ στα Άνω Λιόσια n σελ. 12 n σελ. 11 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 208 - Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - τιμη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 315 ΤΙΜΗ 0,10 Κατολισθήσεις στην οδό Έβρου μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σελ. 9 Δωρεάν μελέτη από το ΕΜΠ για την αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Το ΕΣΥ στην κλασική... ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ!

ΕΚΘΕΣΗ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Το ΕΣΥ στην κλασική... ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ! ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Φύλλο 177] 10-16 Φεβρουαρίου 2010 Εβδομαδιαία εφημερίδα Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας Συναινούμε στα μέτρα, ( αλλά όχι στο διαζύγιο! ) [ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ] Αργά και σταθερά! Σκίτσο του

Διαβάστε περισσότερα