ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1280, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 4 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ) Σελίδα 15 ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ H ΔΑΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 12 Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Σελίδα 13 H EΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 17 Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα ράντζα και την έλλειψη προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ. «Βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης το νοσοκομείο» καταγγέλλουν τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων, «μ αποτέλεσμα η νοσηλεία και η γενική εφημερία να έχουν καταστεί επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών και να είναι άμεσος ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στη Δυτική Αθήνα». Από την αρχή του 2013 οι εργαζόμενοι με συνελεύσεις, ανακοινώσεις, κινητοποιήσεις και καταγγελίες κρούουν τον «κώδωνα» του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο: τα αδιέξοδα με τα ράντζα, την έλλειψη προσωπικού, την παύση λειτουργίας κλινών ΜΕΘ και χειρουργικών αιθουσών. «Ως υπεύθυνους γι αυτή την εικόνα καταγγέλλουμε την τρόικα και την κυβέρνηση που υλοποιούν αυτή την πολιτική σε βάρος των υγειονομικών και των συμπολιτών μας» τόνισαν. Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σωματεία, ενώσεις ανέργων, επιτροπές, σύλλογοι, συνελεύσεις της Δυτικής Αθήνας και πολιτικές παρατάξεις. Στη Σελίδα 5 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Aπόψεις και Σχόλια Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 21 Σελίδα 3 Σελίδες Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 À¾ ¾» ` À ` ¾ ` ` À ` ` ¾ ÙåÒ Ú, Ò æú ÙÛ Ì ÛÖÔ Æ, ÖÜÒÌçÌ ÙÌ ÖÒÜÑ ÛÆÙÛ Ó ÙÛ Ô ÒÌÜÙåÔ ØÑÌÛÆ ÞØæÔ. ÖÔ ÙÜ- ÔÆÔÛ Ù ØÖÞˇâÚ æ ÖÜ ª Ô ÆØà Û Ô ßÑÖÜÛÙÖÜØÌÓâÔ ý ÙçÔÛ - Õª ÓÖÜ. ¾ ÆÔˇØà ÖÚ ÌåÞÌ Û Ú ßÑÒÌ ÙÛâÚý ÛÖÜ Ñ æû Ô ÛÖÔ Ñ Ò - ÓâØ Ù ÓÌ ÛÖ æø ßâÒÒ ÙÌ ß...- ÓâØ ý. - ÙÜÓÉ åôì ØÌ ÙåÒ ; âþì Ú ÑÆ Ö Ö ØæÉÒ Ó ; - ÙÜÓÉ åôì ; ÌÔ ÕâØÌ Ú Û ÙÜÓÉ åôì ; æþ ÓæÔÖ ÙÌ ÓâÔ ÒÒÆ ÙÌ ÖÒç ÑæÙÓÖ, ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌå Ô ÆÌ ÙÛ ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜ, Ì Ì ª Ö ÌØ æóìôö ÙÛ».».». Ñ Ô ÛÖ- Öå Ù Ô ÙÜØÓÖçÚ Ñ ÒÌàÝÖØÌå Ó ØÛÜØæÓÌÔÖ Û ÓÌåàÙ ÛàÔ Ö ÖÞØÔ ÛÖÜÚ. - Ö Ñæ ÌåÔ ØÌ ÙåÒ, ÝÖç ˇâÒÖÜÔ Ô ÛÖÜÚ ÌÕÖÓÖ ØÙÖÜÔ Ó - ÙˇÖÒÖ ÑÆ ÓÌ ÛÖÔ Ü ÆÒÒ ÒÖ Ö Ö ÖåÖÚ ÙÛ Ô ÆÔÌÙ ÛÖÜ Ø ÝÌåÖÜ ÛÖÜ ØàÛÖÑÖÒÒÌå â Ø Ý ª ÞÛÜ- ÆÌ... Óç ÌÚ. ìòòàùûì ÛÖ æ ÒÖ ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ ÌåÔ ÌØ å.»æôö âûù Ó ÖØÖçÔ Ô ÌÑ Ñª- ÙÖÜÔ ª Ô ÑØ ÛªÙÖÜÔ Û ÑÌÑÛ ÓâÔ ÛÖÜÚ. - ÔÛÆÕÌ ØÌ ÝåÒÌ, æóàú ÙÛ Ô ÌØå ÛàÙ ÖÜ ÌÔ Ü ÖÞàØÌå ßÖ ÌØ Ö æû Úý Ò ª ÛÖ ÑØÆÛÖÚ, ÛæÛÌ Û åôìû ; âøì Ú Û ÛØ ÉÆà æòìú ÜÛâÚ Û Ú ÓâØÌÚ Û Ú ÌØ å Ú Ô Æà ÙÛ ÖÜÒÌ Æ ÓÖÜ; Ø ÓÓª Ì Ø ÆÚ - ÒÌÜÙåÔ ÓÌ ÌÕÜ ØÌÛÖçÙÌ Ó Þ ØÆ Ñ ÓÆÒ - ÙÛ ÓÌ ÜÑÔÆ ØÖÓÖÒæ. ØØ ÓÌ Û Ô ÌØ å âþà Ì ÛÖÔ ÌÙ æû... Ô ØÛ.»âÞØ ÙªÓÌØ âþà ÞÆÙÌ 5 ÓÌØÖÑÆÓ Û Ñ ÌÔ ÕâØà æù ÑæÓ.»ÆÒ ÙÛ çö ÝÖØâÚ ªØ Û Õå, åôöôû Ú ÙÞÌ æô ÛÖ ÓÌØÖÑÆÓ Ûæ ÓÖÜ. Ö å Ö ÙÛÌçà àú ÙÜÓÉ åôì ÓÌ Þ Ò Æ ÌÚ ÌØ æ- ÓÌÔÖÜÚ ÖÜ ÌÕÜ ØÌÛÖçÔÛ ÓÌ Û».».». - ÙåÒ âþì Ú åñ Ö ÒÒÆ ÛÖ Ñ åàó Û Ú ÌØ å Ú ÌåÔ ÌØæ. - âøì Ú Û ÙÛÌçà Ì Ø ÝåÒÌ, àú ÜÛÖå ÌÑÓÌÛ ÒÒÌçÖÔÛ Û ÞØ Ù ÓæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ Ñ ÝÖØÖçÔ ÛÖ âø Ö ÖÜ Ü ØÌÛÖçÔ, Ò - ª Û Ô ÌÕÜ ØâÛ Ù ÛàÔ ÙÜÓ ÖÒ - ÛØÔ ÛÖÜÚ Ñ ÌÔ ÝâØÖÔÛ ÓæÔÖ Ô ÙÝ ÒåÙÖÜÔ ÙÜÓÝâØÖÔÛ. ÌÔ âþöôû Ô Ü ÖÙÛÖçÔ Ñ Óå Ó ÙˇÖÒÖ Ñª ÓÌåàÙ ÓÌ Û Ô âôû Õª ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÌÔ åö Ó ÙˇÖÒæ Ö, æû Ô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ æòö Ö ÌØ æóìôö âþöüô Ü ÖÙÛÌå ÓÌ ÆÒÌÚ ÓÌ ØÙÌ Ú ÙÌ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. ìùì ÖÜ ÑÖçÙÛ Ñ Ô ÆÝÖØ ÙÞÌÛ ÑÆ ÓÌ ÑÆ Ö ÖÜÚ ÌØ- æóìôöüú ÙÛÖ» À¾ Ö Ö ÖåÖ Ì Ñ ÒâÙÛ Ñ Ô ØæÉÒ Ó Ü Ìå Ú Ô ÖÝç ÖÜÔ Ô ÌØ ÙÛÖçÔ Ñ ÙÜ ÞØæÔàÚ Ô Ò ØàˇÖçÔ Ñ - ÔÖÔ ÑÆ Û Ú ÓâØÌÚ ÖÜ ÖÜÙå Ô æ Û ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜÚ. âé â- ÑÖß Ô Û Ô ÌØ å ÓÌÛÆ Û Ô Ì - ÙÛØÆÛÌÜÙ ÖÜ ÛÖÜÚ â ÔÌ. æóàú ÙÜÔâÞ Ù Ô Ö Ö Öå ÒÌàÝÖØÌåàÔ. - Øâ Ì Ô ÕâØÌ Ú ÝåÒÌ ÓÖÜ àú ÖÒçÚ ÑæÙÓÖÜÚ ÛÖÜÚ ÙÜÓ - Ø ÙÛâÑÌÛ. - ÌÔ ÔÛå Ú. Ø ÉÒâ à àú âþöüô Û Ô ÑÖ ÔàÔå âô ÔÛå ÛÖÜÚ æþ Ì Ì ª âþöüô Õ æòö ÖÜÚ Ó - ÙˇÖçÚ ÙÌ Ùç ÑØ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ Ü æ- ÒÖ ÖÜÚ ÌØ æóìôöüú ÙÛÖ Óæ- Ù Ö Ñ æ ÛÖÔ Ñ ÓâÔÖ àû Ñæ ÛÖÓâ, Ì Ì ª ÜÙÞÌØ åôöüô Û Ú ÓÌÛ Ñ ÔªÙÌ Ú ÔàØå ÖÔÛ Ú àú Ö ÌØ æóìôöú ÌÔ ÑÆ ÌÔ ˇ Ó ÖØâÙÌ Ô ÝÛÆÙÌ ÙÛ ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜ. ÛÆ Û ÔØÓ ÓÖÜ, ÙÜÓ ÌØ - ÝâØÖÔÛ Ù Ô ÙÜÔÛÌÞÔå Ñ æþ Ù Ô ÌØ æóìôö ÙÌ Ì ÞÌåØ Ù ÑÖ ÔªÚ àýâòì Ú. - åù Ü ÌØÉÖÒ ÑæÚ ÙåÒ. - ÆˇÌ ÆÒÒÖ. Ô Ì Ú Û Ú Ö- Ò ÉâÚ æòàô ÜÛØÔ ÖÜ ÌØ Æ ÖÔÛ ÙÛ».».». Ñ Û Ú ÙÜ ÑØåÔÌ Ú ØÆ Ì Ó ÓÌ ÛÖÜÚ ÛØÖçÚ ÛàÔ ÔÖÙÖÑÖÓÌåàÔ ÛÖÜ `ˆ, ˇ Ì Ú ÌåÔ çô ÛÖÔ. âé ÜÛÖå ÖÜ ÌØ Æ ÖÔÛ ÙÛ».».». Ò ØØÔÖ- ÔÛ ÓÌ æ,û ÙÜÓÝØÔ Ù Ô, æ àú æòö Ó Ú. íò æóàú ÖÜ ÑØåÙ Ó Ú Ì âé ÒÌ Û Ú Ô ˇÌÓ Û ÙÓâÔÌÚ ÓÌ ØÙÌ Ú Ó ÙˇØÔ -Ñ ÙÜÔÛÆÕÌàÔ-. ÔÌåÚ ÌÔ ÙÜÓÝàÔÌå ÒÒÆ Û Ú ÔâÞÌÛ ØÖÙ ˇØÔÛ Ú Ô ØÖ- Ù ØÓæÙÌ Û àª ÛÖÜ ÙÛ Ôâ Ì ÖÓâÔ. æòö Ó ÖØÖçÓÌ Ô ÑÆ- ÔÖÜÓÌ ÌØ åìú Ó ØÛÜØæÓÌÔÖ Û Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ ÓâÛØ Û Ú ÑÜ- ÉâØÔ Ù Ú, ÒÒÆ ÌÔ Û Ú ÑÆÔÖÜÓÌ Ûå ÌåÔ Ñ Û Ñ ÙÓâÔÌÚ ÙÌ Ö- ÛÜÞå. æ Ö ÖÚ ÙÛÌçÌ àú Ó ÖØÌå Ô ÌÛçÞÌ ÑÆÛ ÙÛÖ Ù ÓÌØ Ôæ ÞÆÒ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓå Ú Ó Ú ÌåÔ É ˇ Æ ÔÜÞÛàÓâÔÖÚ, ÌÑÛæÚ Ñ ˇâÒÌ Ô Ó ÖÜØ ªÙÌ ØæÉÒ Ó ÙÛÖ ÑÖ - ÔàÔ Ñæ ÙçÔÖÒÖ æ àú ÜÛÖå ÖÜ Ô ÝÌØæÓ ÙÛÌ. ÑÌå ÙÛ ÓÆÛ ÙÌ ÑÖÜÉâÔÛ ÓÌ ÛÖÔ ÙåÒ Ö Ö ÖåÖÚ ªÛ Ô ÖØ ÙÓâ- ÔÖÚ Ñ ÛÆ Û Ú ÌÔ Òæ à ÌØ å Ú. æóàú ÓÌ Û Ô ÌØ å ÜÛª Ñ ÑÆˇÌ ÌØ å ÛàÔ ÙÜ ÑÖ ÔàÔ ØÔ ØÖÑç ÛÌ âô ÌçÒÖ Ö ÌØØÛ Ó. åôìû ÓÌ Û Ú ØÖ Ò ØàÓâÔÌÚ ÑÆØÛÌÚ Ö Ö ÖåÌÚ ÌåÔ ÆÞØ ÙÛÌÚ Û Ú ÓâØÌÚ ÛàÔ ÌØ ØÔ; Øâ Ì ÒÖ æô ÛÖ Ü ÖÜØ ÌåÖ»ÌÛ ÝÖØØÔ Ô Ñ ˇ ÌØØÙÌ Ó ØÖ Ò ØàÓâÔ ÑÆØÛ Ì ÉåÉ Ù Ú æò Û ÓâÙ ÓÌÛ ÝÖØÆÚ Ö Öå ˇ ÙÞçÌ ÓâÞØ Ô ÌÕ ÔÛÒ - ˇÌå Õå Û Ú æ Û Ú ÓÌÛ Ñ ÔªÙÌ Ú. Ò ª Ó åôì Ú ÙÌ ÙÜØÓæ ª ÒÌàÝÖØÌåÖ, ÌØÔÆÚ Û Ô ÑÆØÛ ÙÖÜ æ ÛÖ ÝàÛÖÑçÛÛ ØÖ å Ò ÙÛÖÔ Ö æ, ÔÖå Ì ßÓ ÆØ ý Ñ Ì ÙâØÞÌÙ. Ô ˇâÒÌ Ú Û Ô ÌÕ ÔÛÒÌåÚ ÙÌ 2 ÓâØÌÚ ª Û Ô ÌÕ ÔÛÒÌåÚ ÙÌ 1 ÞØæÔÖ, ÔÆÒÖ ÓÌ Û Ú ØÖÓâÚ ÖÜ ÑÆÔÌ Ú, æ àú åôìû ÙÌ ÑÆ Ö ÌÚ ÌÜØà ä- ÑâÚ ÞØØÌÚ. Ú ÌÒ åùöüóì àú ˇ ÙÛ Ó Ûª- ÙÖÜÔ Ñ Ö ÌØ åìú ÛàÔ ÒÌàÝÖ- ØÌåàÔ, Ô Ó ÖØâÙÌ Ô ÖÜÒâßÌ Ö ÑæÙÓÖÚ ÖÜ ÓÌÛ Ñ ÔÌåÛ ÓÌ ÜÛÆ. å ÓÌ æû ÌåÔ ÌØæ ÛÖ Ñ åàó Û Ú ÌØ å Ú, ÒÒÆ ÌåÔ ÌÕåÙÖÜ ÌØæ Ñ ÛÖ Ñ åàó Û Ú ÌØ Ùå Ú. À À ¾» `. ¾ ØÌÛ ÖÚ Ö Ö- Ñ Ú Ì ÙÌ ÛÖ 2Ö Ó. àô Ñ ˇÌàØÌ Û Ö ÛØ ÛÖÚ Ù ÖÜ ÖÛÌ- ØÖÚ ÛØÖÚ Û Ú ØÞ ÖÛ Û Ú ÓÌÛ ÛÖÔ ÖÑØ Û Ñ ÛÖÔ Ò ÔÖ. `Ì ÜÛÖÔ, ÒÖ ÖÔ, Ö- ÌÛ Ö ÖØÖÚ É Û Ú, Ö Ö Ö ÖÚ Ø Û Ø ÙÌ ÖÛ ÛÖ ÔÌØÖ ÖÜ Ì ÔÌ Ö ØØàÙÛÖÚ É ÔÌ Ô ÒÒÖ àûö ÙÛ ÖÜ Ø.. ¾ Ø ˇÓÖÚ ÛàÔ ÌÔ à Ñ ÛÖ ÑàÔ ÛÖÜ Ò Ô Û Ó Ú Ù - ÓÌØ Ì Ô ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖÚ Ö ÛÖÔ Ø ˇÓÖ ÖÒàÔ ÛàÔ ÔÌÑØàÔ Ô- ˇØà àô ÙÌ ÖÒÖ ÛÖ É Û Ú ÔˇØà ÖÛ Û Ú.. ¾»Ì Ú ÖÒÌ àô ÝÖÉÖ- Û Ô Ü ÌØÉÖÒ Ñ Û Ú ÛÌÚ.. ¾ ÀàÓ ÖÚ ÜÛÖÑØ ÛÖØ Ú Ò ÖÜ Ò Ú Ì ÞÌ ÖØ ÙÌ ÛÖ ÒÖ Ö ÛÖÜ àú `Ü ÑÒ Û ÑÖ.. Ö ÙÜÔÖÒ ÑÖ É ØÖÚ ÛÖÜ ÑÖÙÓ ÖÜ Ò ˇÜÙÓÖÜ ÛàÔ ÓÜØÓ Ñ àô Ì Ô ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖ Ö ÛÖ ÙÜÔÖÒ ÑÖ É ØÖÚ ÖÒÖÜ ÛÖÜ ÔˇØà ÔÖÜ Ò ˇÜÙÓÖÜ.. Ó Ò Ñ Û Ò ÓÉ - ÔÖÜÔ ÛÖ 1/10 Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú Ì Ý ÔÌ Ú Û Ú Ú.. ¾ Ô Ñ Ú Û Ú»ÖÔ ÛÖÜ Û É ÔÛÙ ÑÖÙÓÖÜ ÙÌ Û Ô ÑØÌÉ ÛÖÑ Ó Ø ÛÖÜ ÖÒÌ Ö- ÔÛ.. Ô Ü Ô ÛÖÔ Ô ÝÛÌØÔ - ÙÛÌ Ñ ÔÌ Ú ÓÌ Û Ó Û ÔÖ - ÞÛ.. Ö ØˇØÖ ÙÓ ÛàÔ Ì Ô - ÔÛ ÒÌÜØàÔ ÌÔÖÚ Ø ÖÜ Ì Ô ÔÛ Ì Û.. ÑÛÖÚ Ö ÛÖÔ ÔˇØà Ö ÓÖÔÖ ÛÖ ÖÜØÖÜ Ô Ó ÖØÌ Ô Ñ Ì Ö ÛÖÔ Ò Ö.. Û Û Ô ØÖÙÝ Û ÙÜ- ÔÛ Ø Ù ÛÖÜ Øà Ì ÖÜ ÛÖ 2006, Ö ØÞ ÖÒÖ Ö Ý ØÌÙ Ô 27 Ñ Ò ÛÙ ÞÒ Ú Ö Û Ó ØÓ Ø Ô Ñ ˇ ÙÓ Û Ñ Û àó Û, ÑÖÓ Ñ Ö Û Ú ˇÌ ÙÌ Ú ÛàÔ Ì Ù ÓàÔ.. Ø ÑØÖÜÙ ÛÖÜ ÙÖÜÒ- Û ÔÖÜ Ó ÔÛÖÜ Ò Ó ÔÛ ( ) Û Ô ÛÖÙÖ ÑØ, àùûì Ì Û ÕÌ ÛÖÜÚ ÒÖ ÖÑØ ÛÌ Ú ÛÖÜ Ô ÙÉ ÙÖÜÔ Ñ ˇÌ Ô ÝÖØ ÛÖÜ Þ Ó ÑÖÜ ÙÜÓÉÖÒÖÜ ÛÖÜ ÔÌ- ØÖÜ ( 2¾) Ö Û ÝÖØ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÙÜ Ø ÓÓ Û, Ì- Ì ÝÖÉÖÛ Ô ÖÛ ÓÌ ÛÖ Ì Ø - ÙÓ ÛàÔ ÞØÖÔàÔ ˇ É ÖÛ Ô : ß¾ Ó ÔÛ Ö 2ÖÚ Ì Ô Ì Ô Ó ÌÔ ÑÖý.. Ì ÑÒ Ó Û Ñ ÖØ ÔàÙ ÛØ ÑÌ Û ÖÜ Ø ÙÛ Ô - Ò ÉØ Û Ú Û Ò Ú, ÖÝÌ ÒÌ ÛÖ ÖÔÖÓ Û Ú ÙÛ Ô ÌÒÒ Ô Ñ ÒÌ Õ Ô Ø ˇ Ó.. Ô Þ ˇÌ ÌÙ Û Ú Ñ Ó Ô Ú ÌÔÖÚ ÌØÖ Ò ÔÖÜ, Ö Ì É Û Ú Ó ÖØÌ Ô Û Ø ÙÌ Û Ú Ùˇ ÙÌ Ú ÛÖÜ ÓÖÒ Ú 18 ÌÜÛÌØÖÒÌ Û.. ¾ Ñ ÔÛ ÌÔ Ì Ì ÛØÌßÌ ÙÛ ÙÜ Ü Ö ÛÖÜ Ô ØÌ ÌÔ Ñ Ò Ô Ô ÔˇÌ Ö Û Ô ÔÌÜÓÖ- Ô, ÒÒ Ö ÖÚ ØÌ Ñ Ô Ô Ô ÙàˇÌ Ö Û Ô ÌÒÖÔÖÙ.. `Û Ô ØÞ ÒÒ Û ÛàÔ ÒÖÜÙ àô Ö ÑÖ Ì- ÔÌ àô Éܡ ÖÔÛ Ô ÙÌ ÌÒ ÖÒ Ö Ñ Û Û Ì ÔÔ Ù ÛÖÜÚ Ô Ø ÓÌ ÔÖÜÔ Ñ Ø ÝÒ ÙÌ ÖÒ ÛÖÜÚ Û à.. ÑÛÜÒ Ñ ÖÛÜ àó - Û ÛàÔ ÑÖ Ò Ñ ÛàÔ ÔˇØà- àô Ì Ô ÔÖÓÖ ÖÛÜ.. ¾ Û Ó Ù Ì Ú ÛàÔ ÙÛØÖ- Ô ÜÛàÔ ÙÛ `ÌÒ Ô Ô Ø - ÓÌ ÔÖÜÔ Ô ÒÒÖ àûìú ÌØ Ù- ÙÖÛÌØÖ Ö ÞØÖÔ, ÝÖÜ `ÌÒ Ô ÌÔ ˇÌ ÛÌ ÛÓÖÙÝ Ø.. ÝØÖ Û Ì Ô Ö ÓÖÔÖÚ Ò Ô Û Ú ÙÛ Ò ÑÖ ÙÜ ÙÛ Ó ÖÜ ÌØ ÙÛØÌ ÝÌÛ Ñ Û Û ÝÖØ ÛàÔ Ì ÑÛàÔ ÛÖÜ ØÖÒÖ- ÖÜ.. ˇÌ ÓÌ Ø Ì Ô Ñ Û 55 ÙÌÑ ÛÖÓÓÜØ ÖÙÛ ÛÖÜ ÌÜÛÌ- ØÖÒÌ ÛÖÜ ÓÌ ÒÜ ÛÌØ Ö Û Ô ØÖ ÖÜ ÓÌÔ.. Ù Ò Ñ Ø Ó ÖØÖÜ ÔÔ ÑÖ ÓÖÜ ÔÛ ÛØ ÞØÖÔ ÞàØ Ú Ô Ù Û ÖÔÛ ÖÜ ÛÌ ÙÛÖ ÌÒ Þ ÙÛÖ.. ¾ Ö ÜÔ ÛÖÚ ÓÜÚ ÛÖÜ ÔˇØà ÔÖÜ ÙàÓ ÛÖÚ Ì Ô ÒàÙÙ.. ¾ ÌÛ ÒÖÜ ÌÚ Ì ÞÖÜÔ Û Ô Ùˇ Ù Û Ú ÌÜ Ù Ú ÙÛ Ö ÛÖÜÚ.. ¾Ø ÙÓÌ Ô Ò ÖÔÛ Ø ÌÜ- ØàÔÖÜÔ Ôà Ö 50 ÝÖØÌ Ú Û Ô ÓÌ Ø..» ÙÛØ ÞÛÜ Ì ÓÌ ÛÌ ÛÖ Û ÞÜ Û Û ÖÜ ˇ Ó Ö- ØÖÜ ÙÌ Ô Ñ ÔÌ Û Ô ÌØ ÝÖØ Û Ú Ú ÖÞÛà ÝÖØÌ Ú ÙÌ Ì Ô ÌÜÛÌØÖÒÌ ÛÖ.. Ö Ò ÑÛÖÔ ÖÛÌÒÌ ÛÖ 85% ÖÒàÔ ÛàÔ àôûàô ÖØ - Ô ÙÓàÔ ÙÛ.. ¾ Thomas Edison, Ö ÌÝÌÜ- ØÌ Û Ú Û Ú ÒÌÑÛØ Ñ Ú Ò Ó Ú, ÝÖÉÖÛ Ô Ü ÌØÉÖÒ Ñ ÛÖ ÙÑÖÛ -.. ÔÌ Ú ÌÔ Ó ÖØÌ Ô ÜÛÖÑÛÖÔ ÙÌ ÑØ ÛàÔÛ Ú Û Ô Ô ÔÖ ÛÖÜ.. ¾ ÑÖÜÑÖÜÉ ÌÚ Ì Ô Û ÓÖÔ ÖÜÒ ÖÜ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÖÜÔ ÛÖ Ó ÒÌ ÞØàÓ.. ¾ ÌÒÌ Ý ÔÛ Ú Ì Ô ÛÖ ÓÖÔÖ ˇ Ò ÙÛ ÑÖ ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌ Ô Ñ ÔÌ ÒÓ Û.. ¾ ÑÖÜ ÔÖÚ Ì Ô ÛÖ ÓÖÔÖ Û ÔÖ ÖÜ Ó ÖØÌ Ô ÑÖÒÜÓ - ÙÌ, ÒÒ ÌÔ ÌÛ Ì.. Ö ØÞ ÖÛÌØÖ ÔàÙÛÖ Ò Þ Ô ÑÖ Ì Ô Ö Ø Ñ Ú.. Ô Ó ÖØÌ ÙÌ Ñ Ö ÖÚ Ô Ì ÛÖ ÖÜØ Ô Ö ÛÖÕÖ ˇ ØÌ Ì Ô Ì ÞÌ ÙÛØ ÓÓÌ Ô Û ÔàÛ ÛÖÜ ÙÛÖÔ Ò Ö.. ÔÌ Ô Ù ÓÌ Ö Û Ú à- Ô Ú ÌÔ Ì ÞÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ö 100 Ó Ò Ö Û ˇ Ò ÙÙ.. ¾ ÙÛØÖܡÖÑ Ó ÒÖ ÌÔ É ÖÜÔ ÛÖ ÑÌÝ Ò ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÓÓÖ.. ¾ ÛÒÌØ Û Ô ÞÖØÛÖÝ - ÖÚ.. ¾ Ø ÌÚ Ì Ô Û Ö ˇÖØÜÉà ÖÔÛ ÙÛÖÔ àñì ÔÖ.. ¾ Û Ø Ô Ö Û Ô Û Øà- Û à ÖÜ ÌÕ ÓÌØàˇ Ñ Ô.. Ö ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖ Ø Ó ÖÜ Ó ÖØÌ Ô Ñ Û Ì Ó Ò Ý Ò Ô Ì Ô Ì Ô ÑØÌ ÝØÖÜÛ.. ÛÓÖÓ Þ Ô ÌÝÌÜØÌ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ØÞ ÒÒ.. ¾ ÓÌ Ò ÙÙÌÚ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÓÜØ ÙÖÜÔ ÓÌ Û ÖÔ Û ÛÖÜÚ.. ¾ ÙÑ ÔÛ ÖÞÖ ØÖ Ì ÒÌ - ÖÜÔ ÙÛÖ ÔÌØÖ.. Ö Ò ÛÖÜ ˇ ÒÜÑÖÜ ØÖÜ Ì Ô ÙÞÌ ÖÔ Ö ÓÌ ÛÖ ÔˇØà ÔÖ Ó ÛØ ÑÖ Ò.. Ö ÞÛÜ Ó Ó Ú ÌÔ Ò Ñ Ú Ñ Ó ÒÖ Ø Ò Ú Ì Ô ÛÖÙÖ ÜÔ ÛÖ àùûì Ó ÖØÌ Ô ÖÑÌ- Ý Ò ÙÌ Ì Ô Ò ÖÔÛ Ø.. ÓÖÔÖÓ Þ ÙÛ Ô Ø - ÖÜ Ì Ô ÔÖÓ Ó ØÑÌ Ñ Û ÜÖ ÓÌ Ø Ô Ì Ô àø ÛÌ Ú Ó ÛÖÚ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Πώς γίνεται; Για το μεγάλο εμπορικό συγκρότημα που ετοιμάζεται στη Γέφυρα του Κηφισού στο χώρο που καταλάμβανε κάποτε η βιομηχανία Πεταλούδα ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» είχε γράψει πριν τέσσερα περίπου χρόνια τόσο για τη δημιουργία του όσο και για τις επιπτώσεις που θα έχει στα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Το ζήτημα ξαναήρθε στην επικαιρότητα από τη δημοσιοποίησή του στην έγκριση καθημερινή εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 με τίτλο «Ερωτήματα εγείρουν οι τροποποιήσεις για το εμπορικό κέντρο δίπλα στην Ακαδημία Πλάτωνος». Η καλή εφημερίδα μαζί με τις συνέπειες που θα έχει στην τοπική εμπορική αγορά του Κολωνού, του Περιστερίου, του Αιγάλεω κ.λπ. αναφέρει και τις επιπτώσεις που θα έχει στον αρχαιολογικό χώρο! Θα συγκινηθεί άραγε κάποιος αρμόδιος για το ανοσιούργημα που πάει να γίνει; Αλλά η μεγάλη απορία τόσο η δική μας όσο και πολλών άλλων με τους οποίους συζήτησα, είναι πώς γίνεται σε καιρό σκληρής λιτότητας, όπου οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται μήνα το μήνα, να ξεφυτρώνουν τεράστια εμπορικά κέντρα; Σε ποιό αγοραστικό κοινό θα απευθύνονται; Γκας Τα παράπονα στους υπεύθυνους! Αυτόν τον καιρό, βγαίνει για την είσπραξη των συνδρομών της εφημερίδας μας ο κ. Νίκος Πλευράς. Παρακαλούμε τους συνδρομητές μας, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο που έχουν να απευθύνονται στους εκδότη, διευθυντή, συντάκτες της εφημερίδας κι όχι στον εισπράκτορα, παρακαλώντας τους επίσης να διευκολύνουν το έργο του. Γκας Γιατί αργεί; Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε δει από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν στο Δημοτικό μας Κοιμητήριο, που όσες βελτιώσεις κι αν έχουν γίνει δεν παύει να παραμένει ένας χώρος-κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αλλά και αχαρακτήριστη η μεταχείριση των νεκρών μας. Ο χώρος έχει από χρόνια κορεστεί. Εδώ και εικοσιπέντε (25) περίπου χρόνια γράφαμε για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, και συνεχίζουν -απ όσα μας εξιστόρησε συμπολίτισσά μας. Οι νεκροί μας, λόγω των φαρμάκων και των συνθηκών του εδάφους δεν λιώνουν με αποτέλεσμα να ξεθάβονται μεν στην τριετία, όπως ορίζει ο κανονισμός του κοιμητηρίου, αλλά τα υπολείμματά τους να ξαναθάβονται στο χώρο που είναι προορισμένος γι αυτό. Υπάρχει μεγαλύτερη βαρβαρότητα και ασέβεια προς τους νεκρούς μας απ αυτό; Δεν νομίζουμε!!! Πριν είκοσι περίπου χρόνια ιδρύθηκε ο σύνδεσμος των γύρω Δήμων για την ίδρυση του κοινού νεκροταφείου και οι όποιες προσπάθειες που έγιναν για τη μεταφορά του Δημοτικού Κοιμητηρίου Περιστερίου αλλού δεν ευδοκίμησαν, το πρόβλημα όμως που υπήρχε τότε υπάρχει και σήμερα και καθημερινά οξύνεται περισσότερο. Τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η κατάσταση; «Αυτό που έζησα εγώ με τη μητέρα μου εύχομαι να μην το ζήσει κανείς...» μας είπε η συμπολίτισσά μας και μας παρακάλεσε να ανακινήσουμε και πάλι το ζήτημα που πριν 26 χρόνια είχαμε προβάλλει, αυτό της καύσης των νεκρών. «Γιατί δε προχωράει το ζήτημα αυτό;» μας ρώτησε. Και συνέχισε: «Επειδή το έψαξα το θέμα, διαπίστωσα ότι όποιος θέλει να καεί η σορός του προσφιλούς του νεκρού θα πρέπει να πάει στη Βουλγαρία»!! Και αναρωτήθηκε η συμπολίτισσά μας, «γιατί στη Βουλγαρία και όχι κι εδώ; Υπάρχει καλύτερο αντί να έχει αυτή την άθλια μεταχείριση ο νεκρός σου, απ το να καεί και να έχεις την τέφρα του σ ένα δοχείο στο σπίτι σου όπου θα καίει συνέχεια δίπλα του το καντηλάκι»; Συμφωνούμε απόλυτα με τη συμπολίτισσά μας. Άλλωστε το ζήτημα το έχουμε προβάλλει πριν 26 χρόνια. Είναι καιρός πια να δημιουργηθεί κι εδώ στην Αθήνα ένα κέντρο καύσης των νεκρών. Την εμπειρία του από τη Γαλλία μας διηγήθηκε παλαιότερα ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανατόλιος (τώρα μητροπολίτης των χριστιανών του παλαιού Ημερολογίου), τον οποίον είχε καλέσει μια οικογένεια Ελλήνων που ζούσε στο Παρίσι να τελέσει την νεκρώσιμη ακολουθία. «Πήγα σ ένα παρεκκλήσι του Κοιμητηρίου, τέλεσα την νεκρώσιμη ακολουθία και μετά πήραν το φέρετρο με το νεκρό το κατέβασαν σ ένα υπόγειο όπου υπήρχε ο κλίβανος κι αφού έκαψαν τη σορό, έφεραν στους οικείους του την τέφρα σ ένα βάζο! Όλα στον χώρο εκείνο άστραφταν από καθαριότητα» μας είπε. Όταν τον ερωτήσαμε αν συμφωνούσε να δημιουργηθεί κι εδώ ένας παρόμοιος χώρος μας απάντησε «γιατί όχι»!!! Γκας «Δεν μπορούμε να περάσουμε»!! «Δεν μπορούμε να περάσουμε από δρόμους που λειτουργούν καφετέριες» μας είπε συνδημότισσά μας, «τα πεζοδρόμια έχουν καταληφθεί από τις καρέκλες και για να περάσουμε κάνουμε δρασκελισμούς όπως οι αθλητές στο άθλημα μετ εμποδίων»!!! Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ», έχει ξαναγράψει και μάλιστα στην πρώτη του σελίδα ότι το Περιστέρι τείνει να γίνει μια απέραντη διασκεδαζούπολη. Το κακό δεν είναι ότι ξεφυτρώνουν οι καφετέριες σαν μανιτάρια, ίσα-ίσα, χαρά μας η δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δίνουν εργασία στους νέους της πόλης μας, στους δύσκολους καιρούς που περνούμε, αλλά να μην δημιουργούν πρόβλημα, όπως αυτά με την κάλυψη των πεζοδρομίων με καρέκλες» εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών!!! Γκας Δημοκρατία; Με επιστρατεύσεις εργαζομένων, εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ και ναυτεργάτες, με καταστολή κάθε κινητοποίησης και διαμαρτυρίας, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και διατάγματα προσπαθεί η συγκυβέρνηση να κυβερνήσει τη χώρα. Μέσα σ αυτά πολιτικές φασιστικές συμμορίες, με την ανοχή του κράτους χτυπούν αλλοδαπούς, μαχαιρώνουν μαθητές, σπέρνουν το φόβο και τη βία και παρελαύνουν ανενόχλητοι με συνθήματα μισαλλοδοξίας και ναζισμού. Και αστυνομικά όργανα, υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κακοποιούν και βασανίζουν κρατούμενους με τον υπουργό να λέει χωρίς να έχει ερευνήσει και με τον υπουργό Δικαιοσύνης να «ανατριχιάζει» βλέποντας την κακοποίηση. Και ερωτούμε δικαίως: Αυτό είναι δημοκρατία; Και θυμόμαστε ένα γεγονός που ένας φίλος Αυστριακός μας διηγήθηκε μια μέρα: ο Διευθυντής Αστυνομίας της Βιέννης παραιτήθηκε όταν βίντεο παίχθηκε στην τηλεόραση που έδειχνε δύο αστυνομικούς να συλλαμβάνουν με βίαιο τρόπο έναν κλέφτη! Μ.Μπ. Πόσες τελευταίες φορές; «Τελευταία φορά που επιβάλλονται μέτρα. Τελευταία φορά που έρχονται αυτά τα φορολογικά μέτρα, που πραγματικά θα γονατίσουν τους πολίτες». Τα λόγια αυτά ακούγονται κατά κόρον από Βουλευτές της κυβέρνησης στα κανάλια. Και φαίνεται να το πιστεύουν. Ή τουλάχιστον τους έκαναν να το πιστεύουν. Καλά, δεν άκουσαν τον υπουργό Οικονομικών που είπε ξεκάθαρα «αν εφαρμοστούν αυτά που υπογράψαμε, αν βγουν το δόντια και αν σωθεί το τραπεζικό σύστημα δηλαδή, δε θα μπουν νέα μέτρα». Ή δεν άκουσαν το Στουρνάρα, γεγονός απαράδεκτο διότι πρέπει να ενημερώνονται, ή έκαναν πως δεν τον άκουσαν, γεγονός επίσης απαράδεκτο διότι κοροϊδεύουν τους πολίτες, ή δεν κατάλαβαν, γεγονός αχαρακτήριστο γι αυτούς που αποφασίζουν και βάζουν με μια υπογραφή «τέλος» στην αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών με τους νέους νόμους και τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι τουλάχιστον, επειδή γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα, ας χρησιμοποιούν σωστά το λήμμα «τελευταία». Αλλιώς... τι να πούμε!!! Μ.Μπ. Η εικόνα της χώρας! Το ακούμε συχνά. Μας προβληματίζει πάντα η λογική τους. Βουλευτές της συγκυβέρνησης βγαίνουν και λένε για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό όταν απεργοί διαμαρτύρονται, όταν απεργοί συλλαμβάνονται, όταν καταστέλλονται απεργίες... «Κύριοι» και «κυρίες» φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο η εικόνα της χώρας παρά η κατάσταση των πολιτών. Η χώρα είναι οι πολίτες της. Αυτοί που απολύετε, που χτυπάτε, που συλλαμβάνετε!!! Εκτός αν ισχύει η άποψη πολλών ότι η χώρα κυβερνάται από άλλους «εκτός» οπότε σας ενδιαφέρει η εικόνα που βλέπουν τα αφεντικά. Μ.Μπ. Διαρροές! «Το νέο φορολογικό δεν έχει αποφασισθεί. Αυτά που δημοσιεύονται δεν είναι αποφασισμένα» λένε οι Βουλευτές. Από πού μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι τα διάφορα πριν δημοσιοποιηθούν; Το ξέρουμε πλέον καλά το «παιχνίδι». Και λέγεται: «Αφήνουμε να βγουν αυτά που θέλουμε προς τα έξω - βλέπουμε αντιδράσεις - Εφαρμόζουμε κάποια απ αυτά, όσα θέλαμε εξ αρχής». Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, με άλλα λόγια. Αλλά το μάθαμε το παιχνίδι. Το γνωρίζουμε και δε θα παίξουμε... μαζί σας! Μ.Μπ. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ; Όταν περπατάς στην οδό Αιμιλίου Βεάκη εκτός από καφετέριες, μπιστρό, κλαμπ και άλλα παρόμοια η αλήθεια είναι ότι έχεις να «θαυμάσεις» διάφορες τεχνικές διακόσμησης... Το ένα μαγαζί ξύλινο, το άλλο πέτρινο, το άλλο παλαιού τύπου, το άλλο μοντέρνου τύπου, ιδιαίτερα καθίσματα, καναπέδες, πάγκοι, για να μη πούμε για τα πεζοδρόμια που σχεδόν τα έχουν «καταλάβει»... Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Ανάμεσα λοιπόν στα άπειρα στυλ των μαγαζιών που ευρίσκονται στην Αιμιλίου Βεάκη, καταγράψαμε ένα, που το ντεκόρ του «μας έβγαλε το μάτι»... Ο ιδιοκτήτης νεότατου καφέ-παμπ έχει «ιδιωτικοποιήσει» ακόμη και το παγκάκι του Δήμου που ευρίσκεται έξω από το μαγαζί του. Το έβαψε... κίτρινο όπως και τις καρέκλες που συνοδεύουν τα απέναντί του τραπεζάκια, του έβαλε και μια... ωραιότατη ροζ μαξιλάρα και «έδεσε» με όλο το υπόλοιπο σετάκι του «παραβιασμένου» πεζοδρομίου... Μια χαρά! Ερώτηση. Πόσοι άλλοι δεν θα θελήσουν να πράξουν το ίδιο; Ήδη ένας κάτοικος γειτονικής πολυκατοικίας δήλωσε: - Στο σπίτι μου απέναντι υπάρχει ένα παρκάκι και κάτω από ένα μεγάλο δέντρο έχει τοποθετήσει ο Δήμος παγκάκι. Το καλοκαίρι με τη ζέστη θα μεταφέρω το τραπεζάκι μου και θα το κάνω... «αίθριο». Δε κατάλαβα... γιατί αυτός και όχι εγώ; Χ.Α. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ... Λένε ότι η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Λένε επίσης ότι η καθαριότητα ενός τόπου και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση παιδείας και πολιτισμού των κατοίκων του. Με το φακό του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» διαπιστώσαμε πως όταν δεν μας... «βλέπει κανένα μάτι» μπορούμε τάχιστα, μακριά όμως από το σπίτι μας να δημιουργήσουμε μικρές χωματερές... Οι εικόνες που βλέπετε δεν είναι μέσα από την πόλη αλλά λίγο έξω απ αυτή, στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού και στο κομμάτι που ξεκινάει από την γέφυρα της Λένορμαν (πλευρά Περιστερίου) με ρεύμα προς Πειραιά και φτάνει λίγο πριν από την Βιομηχανία Γιώτης. Δηλαδή ακριβώς πίσω από το ΚΥΒΕ. Εκεί λοιπόν έχουν δημιουργήσει ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους, μικρούς και μεγάλους με ό,τι αντικείμενα μπορείς να φανταστείς. Παλιές οικιακές συσκευές, πλαστικά κομμάτια από τραπέζια και καρέκλες, τενεκέδες, σύρματα, καλώδια, μεγάλες σακούλες με χαρτιά, ξύλα, μπάζα, και πολλά άλλα... Απορήσαμε για τις τεράστιες σακούλες με χαρτιά που είναι στο σημείο και δεν πέρασε κανένας από τους γνωστούς γυρολόγους που κάνουν αποκομιδή τέτοιων υλικών από τους κάδους για να τα μαζέψουν. Ποιός και πότε πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο; Να δει έστω, να καταγράψει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Γιατί ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο για επίπληξη. Μπορεί να δώσει και λύση αν χρειάζεται. Χ.Α.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΟΜΟΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ Στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου ο πανηγυρικός εορτασμός προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών που σήκωσαν εκούσια το σταυρό για το δίκιο του κόσμου. Έγιναν άνθρωποι του Χριστού από αγάπη για τον άνθρωπο. Έγιναν το πνευματικό μας Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός «αλάτι», που προλαβαίνει και εμποδίζει την κακή αλλοίωση της ζωής μας και της πίστης μας. Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με ύμνους από τη Χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Βλάχου. Αμέσως μετά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος χαιρέτισε το πλήθος των πιστών και των επισήμων που είχαν κατακλύσει την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Στην εκδήλωση του Πανηγυρικού εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Θέμα της ομιλίας του: «Η πρόταση του Ιωάννη Χρυσοστόμου για την λύση του κοινωνικού προβλήματος». Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, σεμνός και ευγενικός που διακρίνεται για το ήθος του και τις απόψεις του για τα εκκλησιαστικά και όχι μόνο πράγματα, είπε ότι με αφετηρία την ερμηνεία του ιερού Χρυσοστόμου, στο 4ο κεφάλαιο των «Πράξεων των Αποστόλων», παρουσιάζεται το κοινωνικό μήνυμα της ορθοδοξίας για το κοινωνικό πρόβλημα, στο πλαίσιο της εποχής του (4ος-5ος αι.), αλλά και η συνέχεια της εφαρμογής του στην ιστορική διαχρονία ως σήμερα, με την προσφορά ενός επαναστατικού, κοινωνικού μοντέλου, που συνιστά κριτήρια αυθεντικής κοινωνικότητας και ανθρωπιάς. «Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταγγέλλει με δριμύτητα την πλουτοκρατία για την κοινωνική αδικία που προξενεί και δεν αθωώνει ούτε και τους κληρονόμους του πλούτου. Γράφει στην 12η Ομιλία του, στην Α προς Τιμόθεον: «Μην ισχυρίζεσαι κι εσύ, που έχεις πλούτο όχι από προσωπικές σου αδικίες, αλλά από κληρονομιά, ότι δεν είσαι άδικος, επειδή κληρονόμησες Διακρίνονται η Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Πανταλάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου και ο Βουλευτής Τ. Κουίκ. τα προϊόντα της αδικίας. Γιατί βέβαια, δεν ήταν ο πρόγονός σου πλούσιος από την εποχή του Αδάμ, αλλά κάποιος από τους προγόνους σου άρπαξε από τους πολλούς τα αγαθά και τα καρπώθηκε, για να φτάσουν ως κληρονομιά σε σένα». Είναι κατηγορηματικός ο μεγάλος Ιεράρχης μας, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για διαπραγμάτευση. «Κάθε πλούσιος είναι άνομος ή κληρονόμος ανόμων». Και παρακάτω εξισώνει την ασπλαχνία όλων μας των κατεχόντων Η Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Κ. Βλάχου στην επίδειξη ελέους προς τους αδυνάτους, με την ίδια την αδικία και εκμετάλλευση: «Ου τα αλλότρια αρπάζειν μόνον», γράφει ο αγωνιστής μεγάλος Ιεράρχης, «αλλά και τα εαυτών μη μεταδιδόναι ετέροις και τούτο αρπαγή και πλεονεξία και αποστέρησις εστίν». Η παραπάνω αυστηρή στάση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τους κατέχοντες δεν σχετίζεται με το πρόσωπό τους, αλλά με τον ίδιο τον πλούτο τους ως μέσο αδικίας. Δεν θέλει να εξουθενώσει τον πλούσιο ως πρόσωπο, αλλά να τον συνετίσει και να τον οδηγήσει στην κοινωνία της διακονίας και της αλληλεγγύης. Θέλει να τον βοηθήσει, να τον κάνει να στραφεί εσωτερικά και να ωριμάσει ως κοινωνικό ον. Να τον καταστήσει ικανό να απεγκλωβιστεί από την ψευδοαυτάρκεια που του παρέχει ο πλούτος του, να κάνει έξοδο από το εγώ του, να κινηθεί προς τον άλλον για να μετατοπιστεί ψυχολογικά και να τον καταλάβει. Ο άλλος ήταν πάντα και θα είναι ο σταθερός και απαράβατος όρος της αγάπης του Χριστού. Λειτουργεί ως μέγας Ποιμενάρχης ο αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, επειδή τον ενδιαφέρει τόσο ο αδύνατος κοινωνικά ως πρόσωπο, όσο και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. «Γι αυτό το πρόσωπο», γράφει ο μεγάλος Ιεράρχης στο λόγο του «Εις την Ανάστασιν του Λαζάρου και περί πλούτου», «ο ουρανός ανοίγει, ο ήλιος λάμπει, το φεγγάρι ανατέλλει, ο αέρας γεμίζει τα πάντα, οι πηγές δίνουν το νερό, η θάλασσα απλώνεται απέραντη, γι αυτό το πρόσωπο ο μονογενής υιός του Θεού έγινε άνθρωπος». Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την υπέρμετρη μέ ριμνα και προσκόλληση στον πλούτο ως βλακεία και παρατηρεί ότι ο Θεός δεν έδωσε περισσότερα υλικά αγαθά για να σπαταλώνται σε μέθη και πολυτέλεια, αλλά για να διανέμονται στους δεομένους. Χαρακτηρίζει ο ιερός πατήρ ως αρπαγή και πλεονεξία να μη δια νέμονται στους άλλους τα αγαθά που περισσεύουν, επεσήμανε μεταξύ άλλων. Ήταν μια ομιλία συγκλονιστική με πάρα πολλά μηνύματα για κάθε άνθρωπο, πλούσιο ή φτωχό, άνεργο, ταλαιπωρημένο, εξαθλιωμένο, απογοητευμένο και για αισιόδοξο. Ήταν μια ανάσα φωτός και ελπίδας για τις παγωμένες καρδιές των πιστών που παρακολούθησαν με απέραντο σεβασμό τον ομιλητή. Μετά το τέλος της ομιλίας του π. Γεώργιου Μεταλληνού, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς Κουϊκ που ήταν παρόν, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Συμφωνώ απολύτως με τον π. Γεώργιο Μεταλληνό που είπε ότι οι βουλευτές οφείλουν να διαδραματίζουν ρόλο έναντι της κοινωνίας. Οφείλουμε να είμαστε υπηρέτες της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα...» Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είχε και ιδιαίτερη συνομιλία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, με τον οποίο συμφωνήθηκε ότι θα έχουν και νέα συνάντηση για να αναλυθούν ακόμα προσεκτικότερα θέματα σχετιζόμενα με την Εκκλησία και τα οποία χρήζουν κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων εκ μέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

5 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ Από τον Οκτώβρη του 2012, όπως μας είπαν μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο, έχουν επισημάνει τα σοβαρά ζητήματα με ανακοινώσεις και δράσεις ενημέρωσης, όπως αυτή στις 25 Οκτωβρίου 2012: «ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣ- ΣΕΣ Το ΑΤΤΙΚΟ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους. Οι ασθενείς υποφέρουν στα φορεία. Οι εργαζόμενοι και οι γιατροί του νοσοκομείου εξαθλιώνονται. Μισθοί σφαγιάζονται, δεδουλευμένα δεν πληρώνονται, εφημερίες περικόπτονται, συμβασιούχοι απολύονται, ρεπό και άδειες ουσιαστικά καταργούνται. Η τρομοκρατία, τα ψέματα και οι εκβιασμοί από τη διοίκηση, την ΔΥΠΕ και την κυβέρνηση περισσεύουν. - ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ» Προχώρησαν σε επαναλαμβανόμενες καταλήψεις διοίκησης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (στις 8 Νοέμβρη 2012), σε συνέντευξη τύπου, σε κινητοποιήσεις, συμμετείχαν σε πρωτοβουλίες με άλλα σωματεία νοσοκομείων και μαζικούς φορείς της Δυτικής Αθήνας, σε απεργιακούς αγώνες. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Επίσης, προχώρησαν σε έκδοση και διανομή ανοιχτής επιστολής προς τους πολίτες, στην οποία αναφέρουν: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τους πολίτες Αγαπητέ ασθενή - συνοδέ Ήρθες σε ένα νοσοκομείο ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΕ «ΡΑΝΤΖΟ»! Θα σε εξυπηρετήσουν άνθρωποι που έχουν φτάσει στα όρια αντοχής τους, θα το δεις στα πρόσωπα τους, θα προσπαθήσουν για το καλύτερο αλλά οι γνώσεις και η εξειδίκευση δεν φτάνουν, όταν δεν υπάρχουν τα μέσα, οι πόροι και ο σεβασμός, για να βγει η δουλειά. Ταυτόχρονα αυτούς τους ανθρώπους, που με την δουλειά τους κρατούν το δημόσιο σύστημα υγείας όρθιο, τους ξεφτιλίζουν καθημερινά, πετσοκόβουν το μισθό τους, τους χρωστάνε για μήνες εφημερίες, υπερωρίες, αργίες, νυχτερινά, δεν τους δίνουν τα νόμιμα ρεπό τους για να ξεκουραστούν. Μην επιτίθεσαι σε αυτούς! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ η πολιτική της κυβέρνησης, της τρόικας και της Ε.Ε, οι περιφερειακές υπηρεσίες υγείας και οι διοικήσεις των νοσοκομείων, που την εφαρμόζουν, που συγχωνεύουν και καταργούν νοσοκομεία, απαγορεύουν προσλήψεις προσωπικού, στερούν υλικά και φάρμακα, που σε βάζουν να πληρώνεις όλο και περισ- ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Παρά τις όποιες ενέργειες και κινητοποιήσεις η κατάσταση στο νοσοκομείο συνεχίζεται και τα προβλήματα οξύνονται. Από την αρχή του 2013 και κατά την 1η Συνεδρίαση του Σωματείου τέθηκαν τα θέματα: Ράντζα - Έλλειψη προσωπικού - Υπερωρίες και εφημερίες κλπ. Στις 17 Γενάρη 2013 σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε και η αναστολή της Γενικής Εφημερίας του Νοσοκομείου την Τρίτη 22/1 και το Σάββατο 26/1 καθώς και όλες οι τακτικές εισαγωγές, που, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, τελικά δεν υλοποιήθηκε για λόγους προστασίας και υγείας των πολιτών. Συγκεκριμένα: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17/01/2013 Η κατάσταση με τα ράντζα και την έλλειψη προσωπικού στο Αττικό έχει φτάσει στο απροχώ- Η εφημερία της 30/01/2013 να πραγματοποιηθεί κανονικά υπό την προϋπόθεση της θεσμοθετημένης από την Πολιτεία και το ΕΚΕΠΥ συνεφημέρευσης του ΑΤΤΙΚΟΥ με άλλα Νοσοκομεία. Επί πλέον πρέπει να υπάρχει σαφής υποχρέωση των εκάστοτε Κλινικών, που εφημερεύουν, να ξεκινάνε την Γενική Εφημερία με κενές κλίνες του 25% τουλάχιστον της δύναμής τους. Εάν, και παρά τις παραπάνω προϋποθέσεις, στη γενική εφημερία παρουσιαστούν και πάλι προβλήματα υπερκάλυψης των αντίστοιχων Τομέων με ασθενείς, τότε αυτόματα η γενική εφημερία θα διακόπτεται και το ΕΚΑΒ θα διοχετεύει τους ασθενείς σε άλλα συνεφημερεύοντα Νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι, αντίθετα με ό,τι ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι της Κυβέρνησης, υπάρχουν Νοσοκομεία του ΕΣΥ που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της υπερπληρότητας του Αττικού, αρκεί να σταματήσει να στραγγαλίζει οικονομικά το ΕΣΥ και τη Δημόσια Υγεία, να κλείνει την Πέμπτη 24/01/2013. Συμμετέχουμε στην πανυγειονομική απεργία της 31/1/2013, που κήρυξε η ΠΟ- ΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ για την ανατροπή των πολιτικών υποβάθμισης και διάλυσης του ΕΣΥ και την αποτροπή των απολύσεων διαθεσιμοτήτων μέσω της έκδοσης νέων οργανισμών. Προχωράμε στη δημιουργία Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας και εξουσιοδοτείται το ΔΣ να προχωρήσει στην προκήρυξη των πρώτων εκλογών για αυτή μέσα στο Φεβρουάριο. Απορρίπτουμε το νέο Οργανισμό του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ (ΦΕΚ 1250/Β/ ) και θεωρούμε ότι κινείται στην κατεύθυνση του μνημονίου και της τρόικας για μείωση των νοσηλευτικών κλινών κατά και συγχώνευση / κλείσιμο 660 τμημάτων και κλινικών, που θα οδηγήσει τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία σε «διαθεσιμότητες» / απολύσεις. Διαφωνούμε με την επιλογή μόνο της κατηγορίας ΠΕ για την ανάληψη θέσεων ευθύνης (σε διευθύνσεις και τμήματα), παρότι η υφιστάμενη νομοθεσία (νόμος 4024/2011, άρθρο 10) προβλέπει «την ΠΕ ή ΤΕ κατηγορία» και «την ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορία) για την κάλυψη ανάλογων θέσεων σε διευθύνσεις ή τμήματα αντίστοιχα». που έχει διαφημιστεί από τα κανάλια ως υπόδειγμα, επειδή νοσηλεύει ακόμα και κυβερνητικά στελέχη. Σε προειδοποιούμε ότι αυτό που νομίζεις δεν ισχύει, ήρθες σε ένα νοσοκομείο που έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό το όριο ασφαλείας για τους ασθενείς (21/1/13 ασθενής με θρομβοπενία σε διάδρομο έπεσε από φορείο / «ράντζο» και έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία, καθημερινά ΟΛΟΙ κινδυνεύουμε από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις). Εμείς οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου σε ενημερώνουμε, ότι μετά το τέλος κάθε εφημερίας υπάρχουν πάνω από 100 φορεία παραταγμένα στους διαδρόμους των κλινικών. ΜΠΟΡΕΙ σότερα για την υγεία σου, που έχουν μετατρέψει την περίθαλψη σε είδος πολυτελείας. Με αυτούς πρέπει να τα βάλουμε όλοι μαζί! Σίγουρα μας κατανοείς. Κι εμείς, όπως κι εσείς, στενάζουμε κάτω από τη βάρβαρη πολιτική, τα αντιλαϊκά μέτρα και τον εργασιακό μεσαίωνα που μας επιβάλλουν. Δουλεύουμε μαζί με ανασφάλιστους και απλήρωτους! ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑ- ΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ! ρητο. Για τους λόγους αυτούς σε μαζική γενική συνέλευση την Πέμπτη 17/01/2013 αποφασίσαμε: Να ανασταλεί η γενική εφημερία του Νοσοκομείου την Τρίτη 22/01/2012 και το Σάββατο 26/01/2013 καθώς και όλες οι τακτικές εισαγωγές, εκτός των ογκολογικών ασθενών που είναι σε πρόγραμμα ΧΜΘ ή Ακτινοθεραπείας, των παιδιών (Παιδιατρική Κλινική), των επιτόκων (Μαιευτική Κλινική) και των αιμοκαθαρόμενων ασθενών. Στο διάστημα αυτό επιδιώκουμε να σταματήσει οριστικά και αμετάκλητα το καθεστώς των ράντζων / «φορείων» στο Νοσοκομείο και να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του με ασφαλή τρόπο και ανθρωπιστικό πνεύμα για τους ασθενείς και τους εργαζόμενούς του. νοσοκομεία, τμήματα και κλίνες, να απολύει ή να θέτει σε διαθεσιμότητα εργαζόμενους, αντί να προσλαμβάνει το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Για όλα τα παραπάνω απαιτούμε την έγγραφη δέσμευση του Διοικητή του Νοσοκομείου, του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Ιατρικής Υπηρεσίας, του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, του ΕΚΕΠΥ και του Υπουργείου Υγείας. Προχωράμε σε μαζική κινητοποίηση στην έδρα της 2ης ΥΠΕ την Δευτέρα 21/01/2013, με συγκέντρωση εργαζομένων στο αίθριο του Νοσοκομείου 7-9 και ραντεβού αναχώρησης με πούλμαν στις 10 πμ. Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο και υπογράφουμε ψήφισμα ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο απάτη για την ανεργία των νέων ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 ΡΑΝΤΖΑ - ΦΟΡΕΙΑ Ακολούθησε μια σοβαρή καταγγελία για την εφημερία μετά την επιθεώρηση από αντιπροσωπεία του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας (στις 19 Γενάρη) σύμφωνα με την οποία: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την εφημερία (21/1/2013) Το Σάββατο 19/1/2013, ξημερώματα, προσήλθε στο ΑΤΤΙΚΟ, αντιπροσωπεία του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας για να «επιθεωρήσει» την κατάσταση στο νοσοκομείο και τα αδιέξοδα που έχουν προκύψει με τα ράντζα, την έλλειψη προσωπικού, την παύση λειτουργίας κλινών ΜΕΘ και χειρουργικών αιθουσών. Κάθε καλόπιστος άνθρωπος (ασθενής ή εργαζόμενος) με ανακούφιση θα έλεγε «επιτέλους το υπουργείο ασχολείται και με μας» και θα περίμενε η αντιπροσωπεία να καταγράψει την αντικειμενική πραγματικότητα του Νοσοκομείου, εν έτει (συνέχεια στη σελίδα 8)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÙÜ ÔàÓ ÙÛ Ú ØÖÙà ÑÌÚ ÙÞÌÙÌ Ú Ö ÑÒ Ó ÛÖÜ ÌØ É ÒÒÖ- ÔÛÖÚ, ÓÌÙ ÙÛÖ Ö Ö Ö ÌÔÔ Ì - Û, Ô ÛÜÙÙÌÛ Ñ ÓÖØ- ÝàÔÌ Û Ô ØÖÙà ÑÖÛ Û Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ Ö Ñ ˇÌÔ Ú Ó Ú, Ñ ˇÖØ Ì Ù Ó ÔÛ Ñ Û Ú ÙÞÌÙÌ Ú, ÖÜ Ô ÛÜÙÙÖÜÓÌ ÓÌ ÛÖÜÚ ßÙ Ó ÔÛ ÑÖÜÚ Ò- ÒÖÜÚý Û Ú à Ú Ó Ú, Ö Û Ì ÔÔ Ù Ó Ú, Ñ ÝÜÙ Ñ Û Ú ÌÓ Ì Ø ÌÚ ÖÜ ÖÑÛ ÓÌ Ö Û Ô Ì ÑÖ ÔàÔ Ñ ÒÒ ÒÌ - Ø Ù Ó ÛÖÜÚ. Ó ÖÜØ ÜÛÖÜ ÛÖÜ ÑÒ Ó ÛÖÚ ÌÕ ØÛ Û Ö Û Ú ˇÌÛ ÑÌ Ú ØÔ Û ÑÌ Ú ßÜÞ ÑÌ Ú Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú ÖÜ ØÖ- Ñ ÒÖÜÔÛ ÓÌ Ù Ó Ú: ÙÑÌ ßÌ Ú, ÙÜÔ Ùˇ Ó Û, Ñ Ô ÛØ Ñ ÙÜ- Ó ÌØ ÝÖØÌ Ú ØÖÚ Ì Ô ÒÒÖ ØÖÙà Ö ÖÓ ØÖÙà àô. ÜÛÌ Ú Ö Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú ÖÜ É àôöüóì ØÖÑ ÒÖÜÔÛ ÙÜÔ - ˇàÚ Ö Û Ú ÙÑÌ ßÌ Ú, Û ÙÜ- Ô Ùˇ Ó Û, Û Ñ Ô ÛØ Ñ Û ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛàÔ ÒÒàÔ ØÖÚ ÌÓ Ú. ¾,Û ÙÑÌÝÛÖÓ ÙÛÌ, Ô àˇöü- ÓÌ Ñ Ø ÛÛÖÜÓÌ Ö Ì Ô Ú ÛÖÔ ÒÒÖ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô Ó Ú à ÓÖØÝàÔÌ Û Ú Ñ ÒÌ Ú Ñ ÑÌÚ ØÖÙà ÑÌ Ú Ó Ú ÙÞÌÙÌ Ú. ¾ ˇÌÛ ÑÌ Ú ØÖÙà- ÑÌ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú Þ Ø ÑÛ Ø ÖÔÛ Ö Û Ô ØÖÙÌ Ù ÛàÔ ØÖ- Ùà àô ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ, Û Ô Ô - ÛÜÕ ßÜÞ ÑàÔ ÌÙÓàÔ Ñ Û Ô ÓÖ É ÖÛ Û ÙÛ Ú ØÖˇÌ ÙÌ Ú Ñ Ø ÕÌ Ú. Ñ ÔÖ Ö ÖÜÔ É - ˇ Ì Ú ßÜÞ ÑÌ Ú Ñ ÑÖ ÔàÔ ÑÌÚ Ô ÑÌÚ, Ö àú, Ö ÙÌÉ ÙÓÖÚ, ÌÜ Ì ÔÌ, ÒÒ - ÒÌ Ü, Ñ Û ÔÖ Ù, ÙÜ- ÔÌØ Ù, ÜÔ ÛÖÛ Û Ô - ÛÜÕ Ú Ñ ÌÑÝØ Ù Ú ÛÖÜ ßÜ- Þ ÑÖÜ Ó Ú ÑÖÙÓÖÜ. ÔÛ ˇÌÛ ÙÛ Ú ØÔ Û ÑÌ Ú ØÖÙà ÑÌ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú ÑÜØ ØÞÌ ÙÜ ÑØÖÜ- Ù, Ù Ù, ßÜÞ Ñ ÖÙÛ Ù, ÌÞˇØÖÛ Û, Ì - ˇÌÛ ÑÖÛ Û, Ö ÝˇÖÔÖÚ, - ˇÌÙ ÔÛÌÑ Ñ Ù, Ñ ˇÌÛ ÖÜ ÒÜÌ Û Ô ÌÔÖÛ Û, - Ò Û Ø Ì Û Ú ÙÞÌÙÌ Ú, Ü ÖÔÖ- ÓÌÜÌ Û Ô ßÜÞ Ñ Ü Ì Ñ Û Ô ÑÖ ÔàÔ Ñ ÙÜÔÖÞ. ` Ó ÔÛ ÑÖÚ ØÖÒÖÚ ÙÛ Ô ßÜ- Þ Ñ Ü Ì Ñ ÙÖØØÖ ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ ÔÌÛ, Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖÔ Ö Û Ô Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÌØÌÜÔ, ÙÛ Ô ßÜÞÖÒÖ Ñ - Ñ Ù Û Ú ÙÜ ÔàÓ Ú. ØÖ- ÑÌ Û Û Ô ÌÙàÛÌØ Ñ Ñ - Û ÙÛ Ù ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ ÖÜ ÙÜ ÞàØÌ ÜÛÖÔ ÖÜ ÛÖÔ Ò - àùì Ñ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ ÖÜ ÙÜ ÞàØÌ Û Ö ÜÛÖÔ ÖÜ Ñ ÙÌ. Ö ÛÖÜÓÌÔÖ Ì Ô Ô ÌÒÌܡÌØàˇÌ ÛÖ ˇÜÓ Ö Û Ú É ˇ ÌÚ Ñ Ñ Û ÒÜÛ ÑÌ Ú ÌÓ Ì Ø ÌÚ Û Ú ÑØ Ú, Û Ú Ô ÑÛ Ù Ú, Û Ú ÓÔ Ù Ñ - Ñ Ú Ñ Û Ú ÌÑ Ñ Û ÑÖÛ Û Ú, Ñ Ô ÒÒ Ì ÖˇÜÛ Ú Ö Û Ô Û Ù Ñ Ô Ò Ù Ô ØÖÑ ÒÌ ÙÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ ÛÖ Ñ ÑÖ Ñ Ö Û Ô ÌÔÖÞ Ñ ÓÌ àóì Ô ÜÛÖÌÑÛ Ó Ù ÖÜ ÛÖÜ ØÖÑ ÒÖÜÔ Ö ÑÌÚ Ø - ÕÌ Ú ÛÖÜ. ¾ Ì ˇÜÓ ÛÖÚ ÜÛÖÚ ÙÛÖÞÖÚ Ì ÛÜ Þ ÔÌÛ, Ö àú ÌØ Ø - ÝÌ ÜÞÖÒÖ, ÓÌ Ùà Ó Ú Ñ Ù Ú ÖÜ ÌØÔ Ì Ö ÛÌ ÙÙÌØ Ú Ý ÙÌ Ú (. Ø Ô- Ô Ú, 2010). ØàÛ Ì Ô Ô Ô ÔàØ Ùà ÖÛ ÌÞà Ò àùì ÛÖÔ ÒÒÖÔ ÖÛ Ì Þà Ò àˇì. à ÞØÌ ÌÛ ØÖÙÖÞ ÙÛ ÒÒÖˇ Û Ô Ö Ö Ù ØÖ- Ùà ÑàÔ ÌܡÜÔàÔ Ó Ú. ÌÜ- ÛÌØ Ì Ô Ô Ñ Ôà ÑÖ ÓÖÜ ÛÖÔ ÖÔÖ ÛÖÜ ÒÒÖÜ Ñ Ô Ô Ò Éà Û Ô ÌܡÜÔ ÓÖÜ.»Ö- ÔÖ, ÖÓàÚ, ÖÛ Ô ÑÖÜà ÛÖÔ ÒÒÖÔ, Ó ÖØà Ô ÛÖÔ Ô àˇà Ñ Ô Ùˇ ÔÖÓ Û Ô Ô Ñ Ò ˇ Ô ÙÜ ÔàÓ. Ô ÌÔ ÌÞà Ý ÌØàÙÌ ÞØÖÔÖ, Ô ÛÖÔ Ñ Û Ò Éà Ø Ó Û Ñ, ÛÖ- ÛÌ Û ÙàÓ Û Ó Ú Ì Ô ÛÌÔÛà- ÓÌ Ô, Û ÉÒÌ ÓÓ Û Ó Ú ÌÔ ÙÛ ÜØàÔÖÔÛ Ñ Ì Ô - ÜÔ ÛÖÔ Ô ÌÒÌܡÌØàˇÌ ÛØÜÝÌØÖÛ Û Ó Ú. ÛØ Û Ý - Ù Ì Ô Ô Û Ùà Ö ÛÖÔ ÒÒÖÔ Ì Ò ÑØ Ô ÙÜ ÔàÓ ÖÜ ÛÖÔ Ò àù Ñ ÛÌ Û ØÛ Ô ÌÞÛà Û ÙÜ ÔàÓ ÛÖÜ. ØÌ ÌÛ ÖÓàÚ Ô àùöüóì ÛÌØ ØÖÙÖÞ ÙÛ Ô Ìܡ - Õ Ñ Ü ÌØÌÜ Ùˇ Ù Ó Ú, ÖÜ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ó Ú Ö - ÙÖÜÔ ÙÛÖ Ò ˇÖÚ ÓÖÔÖ Û Û Ú ßÜÞØÖÛ Û Ú, ÙÜ Ñ Û É Û ÑÖ- Û Û Ú Ñ ÛÌÒ Ñ Û Ú ÖÓ - ÑØÜÔÙ Ú, ÌÓ Ö ÖÔÛ Ú Û Ô Ö Ö Û Ú ÙÜÓÝ Ò àù Ú. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) ¾ À `» ` À À À¾ ¾ ¾ À¾`. å ÛÌ æùö ˇæØÜÉ Ñ ÔÌåÛ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú Ó Ú; ª Ì ÙÛÖ ÛÆØ, Ñ ÜÙÛÜÞØÚ Õ Ô çø ÙÌ, Ñ Þ Ó ÆØ ÌÔ ªØ ÓÌ. Ô ÌåÓ ÙÛÌ Ì Ò ÑØ ÔÌåÚ ÛÖ å ªÛ Ô Òå Ö ÆÛÜÞÖ, æû ÙÛ Ú å ÌÚ ÓÌØÖÓ ÔåÌÚ Ö ÛÆØ- ÔÖå ÙÞÖÒÖçÔÛ Ô ÓÌ Û Ô Ì åùñìß ÑÆ Ö ÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç. ÖÜ ØÔÛÖ ÆÔ Û Ú ÖÜØÑå Ú Ñ Ö ` Ó ØÆÚ âø ÙÌ ÖÒå ÖÔ Ø ÛªØ ÛÖÚ, ÙÛ ß ÒÆ ÖÜ ÒâÔÌ. æû Ô æóàú âñ ÔÌ Ö Ùå Ø Ú Û Õå ÙÛ Ô Ø ÌÔÛ - Ôª, Ö ÓÖÙ Ö ØÆÝÖ ÖÒÜ Ø ÝæÛ ÛÖ, ÑÆÒÜß Ô ÛÖ Û Õå ÒÌ ÛÖÓÌØØÚ. ÑæÓ æû ÖØ ÔØˇ ÑÌ ØÖÚ Û Óª ÛÖÜ Ñ âô Ò ÆÛÙ ÑÖ ÙÌ ÑÌÔÛØ Ñæ ÙÖç ÌØ ÓÆØÑÌÛ ÛÖÜ» ÖÜâÔÖÚ ìäøìú, â Ø ß Ô. ÆÒ Ø ÙçØˇ Ñ. ÛÖ Û Õå ÛÖÜ ` Ó ØÆ ÙÛÖ ÛÆØ Ô ÝÌØæÓÖÜÔ. ¾ ìø ÉÌÚ ÒÖ æô ÛÖÔ ÛåÓ Ù Ô ÌæÔÛàÚ ÛÖÔ ` Ó ØÆ, ÝÖç ÛÖÜ ØØ Ù Ô Ñ àøöòæ- ÖÔ ÞÌ ØæÚ. ÙÛÖå Ö ìø ÉÌÚ ÙÛ Ú ÙÜÔªˇÌ âú ÛÖÜÚ. ÜÓæÓ ÙÛÌ ÑæÓ ÙÛ Ô ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 60, ÛÖÔ ïó - ` ÖçÔÛ ÖÜ ªØˇÌ ÙÛ Ô ÒÒÆ ÓÌ ÛÖ Þ ØâÓ ÛÖÜ. æûì, ˇÜÓæÓ ÙÛÌ æùö Ò ÔÛæÓÖÚ ªÛ Ô Ö ÌÓåØ Ú, ÙÌ æòöüú ÛÖÜÚ ÑØÖÜÓ Ñ ÙÛ Ú Ñ Ó Ø âøìú ÞÆØ ÙÌ æ âô ÖÒæÑÒ ØÖ ØÖÒæä, ÓÆØÑ Ú SFIKO. À¾`¾ ` ` À ¾ `. ÌÔ ˇ Øâ Ì æóàú Ô Ó Ú ÝÌç Ì, æû ÑÆ Ö ÙÛ Óª Ö ` Ó ØÆÚ Ü â Ø ßÌ ÖÒ Û ÙÛ Ñª ÙÜÓÝàÔå ÓÌ ÛÖÔ ÖÓæÒÖ æ ÛÖÜ Ì å ÛÖÜ ÖÒ Û ÙÓÖç Û Ø Ôæ. ÙÛªÒ âþì ÒªØ Ò ØÖÝæØ Ù ÜÛª Û Ô ÛæÙÖ Ù Ó ÔÛ Ñª ÖÒ Û ÙÛ Ñª ÙÜÓÝàÔå. ÓÌåÚ ˇ ÛÖÜÚ ÓÆˇÖÜÓÌ, ÛÖÜÛâÙÛ Ô ˇ ÌÕÆ ÖÜÓÌ ÛÖÔ ÞÖØæ Û Ú ÑÖ Ò ÆÚ, ÖÜ ÛÖÜÚ ØâÙÌ Ñ ÜÛÖå ˇ Ó Ú ÆÕÖÜÔ âô Ô Ñæ ÛÖÜÚ ÞÖØæ, ÖÜ ÛÖÔ ÒâÔÌ SYRTAKI.»â ÖÒ Û ÙÛ Ñæ Ì ÖÔæÚ, ÙÜÓÝàÔå ÓÌ ÛÖ ÛÆØ. ç Ì ÑçØ Ì ` Ó ØÆ. Û ÌÛØÖ æò Ø ; ÌÔ Û âýìøì; æû âó ˇ ÌÑÝæØÛàÙ ÛàÔ ÌÛØÖ æò ØàÔ, ÛÖ ØÖÓÖÒæ Ö ÛÆØ - ˇªÔ, Ô ÉÒªˇ ÑÌ, Ûå ÌØ ÖçÙ Ô Ö ÌØ æóìôö ÝÖØÛÖÌÑÝÖØÛàÛâÚ. Ó Ú Û ÙÛÌåÒÖÜÔ Ø æûìø. ÆÔ ÌåÓ ÙÛÌ Ñ ÒÆ Æ. µªû Ù Ô Ö ìø ÉÌÚ Ô ÆØÖÜÔ Û Ú ÖÜÒÌ âú, ÓÌ ÌܡÌå Ú ÔÆˇÌÙ. ÌÔ Ñ Û âþöôû Ô ÙÜÓÓÌÛâ- ÞÖÜÔ ÜÛÖå ÙÌ ÌˇÔÌåÚ àô ÙÓÖçÚ. âòöüô ÑÆÛ ÔÛåÙÛÖ ÞÖ ÓÌ ÜÛæ ÖÜ âñ Ô Ô, Ô ÆØÖÜÔ Û Ô ÖØ ÆÔàÙ ÛÖÜ Ö ÖÙÝ åøöü. ÔÛå Ò ÆÑ, Ô Ò ØÙÖÜÔ æ àú ÛÖÜ ÆÒÒÖÜÚ, ÛÖÜÚ âó Ù Ô ÌÛØâ- Ò. ÒÒÆ Ñ ÜÛæ ݪÔÌ Ñ Òå ÌÚ ÌÓÝ ÔÌåÚ, æ àú Ö Ò âú. Ú ÌÛØ Ò ÖÑ Òå ÌÚ. ¾ ` ¾ˆÀ À ` ¾À¾ ¾ ` ¾ˆ` ` ¾ˆ`. ¾ÜÙÛ. ¾ÜÙÛ, ÙÙÙ, Ö ÔÛåÞØ ÙÛÖÚ, Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú Ô ØÖÛÌåÔÌ Ô ÝÖØÖÒÖ ÖçÔÛ Ö Ø ÙÛ ÔÖå ¾Øˇæ Ö- ÕÖ. ÙÛ Ó ÛªÙÌ Ô Ò ØØÔÌ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ ÛàÔ ÌØâàÔ Ñ Ô ÛÖÜÚ Ò ØØÔÖÜÔ Ö ÙÛÖå. Ø Ô æ ÓªÔÌÚ ÒÖ æô ÌåÞÌ Ì Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú ß âøìûì æû ÛÖ ÑØÆÛÖÚ Ò ØØÔÌ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ ÛàÔ ÌØâàÔ. ÌÔ ÙÜÓÉ åôì ÖܡÌÔÆ ÒÒÖç ÜÛæ. Ø ÔæÓ æû ÙÛ Ô Û Òå, ØÆ Ì Ó, ÓÌ Û Ô ÓÌ ÆÒ ØÆ ÖÙ ÙÛÖÔ ˇÖÒ Ñ ÙÓæ, ÛÖ ÑØÆÛÖÚ Ò ØØÔÌ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ ÛàÔ ÌØâàÔ. ÌÔ ÙÞçÌ. ÒÆ ÙÖÜ ÒâÌ ÙÛ ÝÖØÖÒÖ Ñª ÛÖÜ ªÒàÙ, ˇâÒÌ Ú ÛÖ 0,05% Ô ÆÌ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ ÛàÔ ÌØâàÔ;ý ÝÜÙ ÑÆ Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú, ÖÜ ÖÛâ ÌÔ ÌÛÆÌ ÑÆÛ ÙÛÖÔ ÉØæÔÛÖ, ÙÌ ÙÜÔÌÔÔæ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ ÜØà- åöüú Ü ÖÉÖÒÌåÚ ÛÖÜ, ØÖÌÛÖåÓ Ì Ñ ÛÖ ÔÛåÙÛÖ ÞÖ ÔÖÓÖÙÞâ Ö ÖÜ ÙÛ Ô Ñ ÛÆÒÒ Ò ÙÛ Óª ˇ ÛÖ ßªÝ Ì ÖÜÒª, âô ÉØ ÆÑ, ÖÜ ˇ ÌåÞ Ô ÓÌåÔÌ Ñ Ó Æ Ì ÑÖÙ Ø Æ ÔÜÙÛ ÓâÔÖ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Ñ µàª àôùû - ÔÛÖ ÖçÒÖÜ åñö. ¾ˆ ¾ˆ `»¾ˆ `` ` À ˆ. ÜÙ ÑÆ Ö `åóöú, ÖÜ Û ß ÔˇÖØÆý Ì å ÔÛæÚ ÖÒ Û ÑÖç Ì ÙÛ ÛÖç, ÜÛâÚ Û Ú ÒØÙÌ Ú ÛÖÜ `ÛÖÜØ- ÔÆØ, ÌÔ Û Ú ÆÉ ÙÌ. Ô ÑÆÔÖÜÓÌ ØÌ Æ, ÌÔ Û Ú ÆÉ ÙÌ, æò ÓâØ ÌÑÌå ÙÛ Ü æ Ì Û Ú ÌàÝæ- ØÖÜ `Ü ØÖç, ÓâÙ ÙÛ ÓÖÜÛ ÖçØ Ñ ÙÛ Ò Ù ÖÜØ Æ. ¾ ÌØ ÆÛ Ú, Ö Û Ó ÓâÔÖÚ Û Ú ØÖ ÆÔ Ú Û Ú ÛØ - ÑÖÓÓ Û ÑªÚ ÑÜÉâØÔ Ù Ú. Ô ÖÓ Òå æóàú ÛÖÜ ÖÜØÆÑ ÙÛÖ ÙÜÔâ Ø Ö ÖÜ ÖØ ÆÔàÙÌ ÌÖÒÖ Ñª `ÞÖÒª ÌÙÙ ÒÖÔåÑ Ú ß ÑÑÒ - Ùå Ñ Ø ÙÛÌØÆý Ñ Û Ô ÆÉ ÙÌ Ñ Û Ô æøˇàùì Ñ Ò ÆÑ. Ûå ØÚ Ô ÛÖ ÑÆÔÖÜÓÌ, ÙÜÔ ÌÒÝ Ñª ÒÒ ÒÌ ç, Ó Ô ÝªÙÌ Ô ÌÑÛÌˇÌå, Ñ ˇ ÛªÚ ÔÌ ÙÛ ÓåÖÜ ÌåÔ Ö ÖÜØÆÑ Ú. ÌÔØ Ö ÖÜØÆÑ Ú ÌÜÑØåÔ ÙÌ æû Æ Öß ÖÜ ÌÑÝØÆ Ì ÌåÔ ØÖÙà Ѫ ÛÖÜ Ñ æþ ÛÖÜ `ˆÀ µ, Ö `åóöú ÌÔ Ñ Û Ò É åôì Ûå ÖÛ, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÌåÙÌ æû Ö Ü ÒæÚ ÌåÔ ÙÛØ ÉæÚ. `ÜÔ ÙÛØ ÙÛÖÔ ` Ó ØÆ Ô ÌÔÛÆÕÌ Û Ô ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜ `åóöü ÙÛ É Øâ Ñ ÔˇÜ Ì ÔÆ, Ûå ÖÜÒÌ Æ ÖÜ ÛÖÜ ÔâˇÌÙÌ ÌåÔ ÖÒç ÉØØÓ Ñ. µâþôì. ¾ ` Ó ØÆÚ Ô ÉÆˇÓ ÙÌ Û Ô ÌÕ Æ, ÌÔ Ó ÖØÖçÓÌ ÜÛæ Ô Ó Ô ÛÖ Ø ÌÞÛÖçÓÌ. ÌÔ âþì Ô ÒâßÌ Ûå ÖÛ æ Û Ô ÌÓÝÜÒ Ö ÖÒÌÓ Ñª ÌÕ Æ, Û Ú Éå Ú, Û Ú ÔÖˇÌå Ú Ñ Û Ú ÙÜÑÖÝÆÔÛ Ù Ú ÛàÔ ÖÒ Û ÑØÔ Û Ú ÔÛ ÆÒàÔ. Ö ØÌÛØæ âþì Û Ô Õå ÛÖÜ. À¾ ˆ» À `¾ˆ» À ˆ¾ˆ. ÌÔ âòöú Ñ ÖÜÉâÒ Ú ßÆÞÔÖÔÛ, Ô ÌÝÌç- ØÖÜÔ âô Ô ÔâÖ ÌÑÒÖ Ñæ ÔæÓÖ. Ûå ÆØ Ì;» Û Ô ÓÖÑØ Ûå ÝÜÙ ÑÆ. Ö ÔâÖ Ì ÞÌåØ ÓÆ ÛÖÜÚ ÛÖ ÖÔÖÓÆ ÖÜÔ Òª Ô ÒÖ Ñª. ØàÛæÛÜ ÖÚ æøöú. æ ÌÑÌå Ñ âø ØÞå ÖÜÔ Û ÒÒÆ.» Òª Ô ÒÖ Ñª ˇâÒÖÜÔ, ÖÜ Ô Û ØÌå ÛÖ æø Ö ÛÖÜ 3% Û Ô ÌåÙÖ Ö ÌÔæÚ ÑæÓÓ ÛÖÚ ÙÛ ÖÜÒª. ÌØ ÓâÔÌÛÌ ØÌ Æ, ÙÌ Üæ ª ÛØÌ Ú ÓªÔÌÚ ÓÌ Û Ú ÔâÌÚ ÓÖÙÑÖ ªÙÌ Ú Ó ÖØÌå Ô ÒÒÆÕÌÛÌ ÔØÓ, ÛÖ æø Ö. ¾ âò Ú àú Ö ÛÖÒÓ ØæÚ ØÖÞàØÆÌ ÑæÓ ÌØ ÙÙæÛÌØÖ, ˇâÒÌ Ô Û Ø ˇÌå ÛÖ Ó æôöüú ÛàÔ 50 Ì ØØÔ, ÒÒÆ Ô Ó Ô ÛÖ åøôì ÛÖ ØØÛÖ ÑæÓÓ, æ àú ÌåÔ ÙªÓÌØ. ¾ 50 â ØÌÚ Ô ÓÖ ØÆ ÖÔÛ ÙÛ ÑæÓÓ Û Û Ú ÑÜÉÌØÔ Û ÑªÚ ÙÜÔÌØ Ùå Ú, ÔÆÒÖ ÓÌ ÛÖ ÉÆØÖÚ ÛÖÜ ÖÒ Û ÑÖç ØÞ Öç. ¾ ØÛ Ú, ØÖÚ ÛÖ ØæÔ ÌÔ ÙÜÓÝàÔÌå, àú ØÖÚ ÜÛæ, Òæ à ÉÆØÖÜÚ, ÒÒÆ ÛÖÔ Ø ÑÖÒÖܡÌå ÓÌ ÌÔ ÝâØÖÔ. Òâ ÌÛÌ ÛàÔ ß ØÖˇçÓàÔý ÑÜÉÌØÔ Û ÙÓæ Û Æ, Ø Ô Ì ÔÆÙÖÜÔ Ó Ì ØÌçÖÜÔ, ÛÖÔ ÌÑÒÖ Ñæ ÔæÓÖ. ÛÖ ÔÛÌÙ ÔÆÑ ÛÖÜÚ ØÌ Æ. ¾ ¾ ¾ ` ¾ `» À å ÌÚ Û Ó ˇ åôì Ú æû Ô ÉÆ Ì Ú. ÉÆ ÖÔÛ Ú Û Ú ÒØÙÌ Ú ÛÖÜ ØÛ, ØÖâ ØÖÜ Û Ú» À Ò ØÖ- ÝÖتˇ Ñ æû ÌåÔ Ñ Ì ÔæÚ ÙÛ Ö ÒæÖÚ. æù ÞØæÔ ÛÖÔ ÔàØå à, ÜÛæ ÌÔ ÛÖ ªÕÌØ. ¾ ÒØÙÌ Ú ÛÖÜ ØÛ â Ô Ô ÓÌÛÆ Û Ô ÙÛØ ÉÖ- Û ÓÖÔ Æ ÛÖÜ ÜÑÖç Ô ÝªÙÌ ÔÖ ÞÛæ ÛÖ ˇâÓ Û Ú ÙÜÔÌØ Ùå Ú ÓÌ Û Ô Ø ÙÛÌØÆ. Ý Ò ØÆÑ ÛÖÜ ÙÛ»» ÛÖÔ Ñ Û ÞâØ Ù Ô ÌæÔÛàÚ, æû ÛÆÌ ÙÌ çö ÉÆØÑÌÚ Ñ Ñ Ô ÜÔÌçÌ Ô ÑÆÔÌ ÖÒ Û Ñæ Ù ÑÆÛÖ, ÜÛæ ÓÌ Û Ú ÒØÙÌ Ú ÛÖÜ Ö ÖÜÉâÒ Ú ÌÑ ÛâÙÛ ÙÌ Û Ô ÑÜÉÌØÔ Û Ñª ÛÖÜÚ ØÖÙªÒàÙ. ß ÌÔ ÛÆÓÌ ÙÌ çö ÉÆØÑÌÚ. åó ÙÛÌ ÙÛ Ô å ÉÆØÑ ÓÌ Û Ô ÑÜÉâØÔ Ù, ÒÒÆ Ì Òâ ÖÜÓÌ Ô Û Ô ÙÜÔÖ ÖçÓÌ âûù ØÙÛÌ Ô Ó Ô âùì ÙÛ ÉØÆÞ ý.»ª àú ØÛ Ò ÛØÙ ÓÌ Û ÉØÆÞ Ñ ÑÖÒÒªÙ ÓÌ ÙÛ Ô ÕâØ.»ª àú ÞØÌ æó ÙÛÌ ØÜÓÖçÒÑ Ù. ÑÛæÚ Ñ Ô ÌÛ ÞÛÖçÔ æ Û Ô ÉÆØÑ Û âøó, Ñ Ö ÛØÌ Ú Ù Ú, Ó å Ñ Ö ÌÔ âòöú Ó Ô ÛÖÔ ÕÌÞÆÙÌÛÌ ÓâÙ Ô Ò ÝØØÙÖÜÓÌ. À µ¾ˆ ¾ ¾ˆ ` ¾ˆ À». ÌÛÙÖçÓ ÙÌ Ñ ÆÔ ÔâÒ ÙÛÖÔ ÜÛ Æ ØÖÞˇâÚ. Øâ Ì Ô ÌåÓ ÖÒå ÖÔ Ó ÖÞ ÙÛªÚ, Ô Ø ÑÖÒÖÜˇØ ` ÉÉ Û ÆÛ Ñ ÛâÛÖ ÌÚ ÙÜ ÛªÙÌ Ú.»å- Ò ÙÌ Ì å ÔÛæÚ Ì ÙÛ ÛÖç, ÓÌ ÛÖ ÔàÙÛæ Û Ú ÙÛÜÒÆÑ, Û Ú ÙÖÝÖç ÖÜ Ñ Û âþìû Ô Ó ÒªÙÌ ÓÌ ÛÖÜÚ ÙæÝÖÜÚ. ÆÔÛàÚ Û Ô ÌÔæÞÒ ÙÌ ÛÖ Û Õå ÛÖÜ Ùå Ø ÙÛ Ô Û Ô Ñª ÓÌØ Ñª, Ì ÑÆ ÖÜ ÑÆ Ö ÓâÙ Ó ÑªÚ ÌÔ ÓâØàÙ Ú, ÌÑÌå, ÛÖÔ ÖÔæÓ Ù Ô Ö ÙÌ Û Ú ÜØØ Ú. ÒÒÆ ÆÔ âé ÒÌ Û ØÆ Ó Û ÙÛ ˇâÙ ÛÖÜÚ Òâ ÖÔÛ Ú ßˇ ÛØå ÖÜÔ Û ÑæÑ Ò ÛÖÜ ÙÌý.»ª àú ÆÔ ÓÖÜ ˇ ÛØå ÖÜÔ Û ÑæÑ Ò ÛÖÜ àôùû ÔÛåÔÖÜ Ø Ó ÔÒª, æ Û Ô ÖÉ Ñª ÙÖÜ ÓÌÛ ÓæØÝàÙ Ñ Û Ô ÔàØ Óå ÙÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ÑÖÓÓÖÜ- Ô ÙÓæ. å Ö æß Ó, ÉÌÉ åàú-éìé åàú. ÌÒ ÑÆ ÖÝ ÙåÙÛÌ ÙÛÖ Û ÌåÔ Ö Ùå Ø Ú, ÙÜÔÛ Ø Û ÑæÚ ÖÒ Û ÑæÚ ª ÑÖÜÑÖÜÒÖÝæØÖÚ. ÑæÓ ÉÒâ à ÛÖ ÞÛÜÒÆÑ Û Ú Ñ. Ø ª ÙÛ ÖÜÒª ÛÖ 2009, ÖÜ â Ì ÞÔÌ Ö Öå ÌåÔ Ö ÑÖÜÑÖÜÒÖÝæØÖ. ÖÝ ÙåÙÛÌ ÓÌ Ö æô ˇ ÆÛÌ Ñ Ö æô ˇ ݪÙÌÛÌ, Ûå Ö `åóöú Ñ Ø ÖÑÌå, Ô Ù Ú ÉØåÙÌ ª Ô Ù Ú Þ ä âßì. ¾» ` Àˆ` ˆ ¾ˆ» ¾ˆ` ¾ ¾ ¾ ¾ˆ`. æùìú ÝÖØâÚ ˇ Ñ âßöüóì ÛÖÔ ÖÒÖÑÖÛØØÔ ; ØØÛ ÝÖØÆ ªÛ Ô æû Ô ÛÖ ÌÒÒ Ô Ñæ ÑØÆÛÖÚ ÛÖÔ âþàùì Û Ó ÖÜÔÛØÖçÓ ÛàÔ ÝÜÒ ÑØÔ ÛÖÜ Ü ÒåÖÜ Ñ ÛÌÒÌÜÛ å æû Ô ÛÖÔ ÓÔ ÓæÔÌÜÙÌ Ö ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ Ñ. تÙÛÖÚ ÆÚ. ¾ Ñ. ÆÚ ÛÖÔ ÖÛÌÒÌåàÙÌ, æû Ô ØÖÓÖå ÙÌ ÛÖÔ ÛÌØÛ Òª, ÖÜ Ñ ÌçÛ ÑÌ ØÖÞˇâÚ, ÓÌ ÛÖÔ ÖÒÖÑÖÛØØÔ. ÖçÔÛ ÉÒâ ÌÛÌ ÌåÔ, æû ˇâÒÖÜÔ ÒâÔÌ Ñ ÒÖ Ø ÙÓæ ÌÔ åôöüô ÙÌ Ñ ÔâÔ. Ö æú ªÛ Ô Ö ÛÌØÛ ÒªÚ; ÜÛæÚ ÖÜ ÛÖÔ ÌåÞ Ô ÝàÛÖ Ø ÝåÙÌ ÙÛÖ ÖÒÜÛÌÞÔÌåÖ ÛÖ 1973 Ô Ù Ó Ìç- Ì âô Ô ÔÌ Øæ, ÛÖÔ Ö ÖåÖ ÙÑæÛàÙÌ. æõ Ñ Û Óª ÙÛ Ô ØÜÙª Ü ª ÖÜ ÌÔ ÕÌÞÔÆÌ Ô Û ÓªÙÌ ÖÒÖÝæÔÖÜÚ. Ó Ô ÕÌÞÆÙÖÜÓÌ Û Ô åûìø ØÖÜÙå ÛÖÜ ØÞ É Ù Ô ÙÛª Û Ú ÞÖçÔÛ Ú Ñ. ÌÖÝ ÒÖ ÔÔÆÑÖÜ. æ Ö ÖÚ âø ÙÌ æ Û Ô ÛæÛÌ ˇ âþì Ñ ÒâÚ Ô ÓÔªÙÌ Ú, æ ÜÛæ ÛÖÔ ÌÜ ÌÔ Ñæ ÑçØ Ö. ÜÙ ÑÆ Û ÔÌÑØØÙ Ó ÑÖÒÖܡå ÛâÒÌÙÌ Ö ÓÉØæÙ ÖÚ, Ö Æ ÖÚ ÛàÔ Ò ÉØçÛàÔ, ÙÛÌÔæÚ ÙÜÔÌØ ÆÛ Ú ÛàÔ ÞÖÜÔÛ åàô Ñ ÝÜÙ ÑÆ ÌÔ âòì ß Ô Ö ÜØÖÉÖÒ ÙÓÖå æ ÞÖÜÔÛ - ÑÖçÚ Ö ÒÖÝæØÖÜÚ, àú ÖÞ ØÌÛ ÙÓæ ÙÛÖÔ ÛÌØÛ Òª. Ö ÑØÆÛÖÚ ÛÖÜ âô ÖÜÙå Ì, ÌÔ ÆÑÖÜÙÌ ÛÖÜÚ ÜØÖÉÖÒ ÙÓÖçÚ, ÌÔ Ìå Ì ÛÖÜÚ ÙÛÖÒÆ ÌÚ.

7 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 «ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός σύλλογος Περιστερίου σας προσκαλεί στην κοπή της Πίτας μας, Σάββατο 16/02/2013 και ώρα 19:00, στο 2 ο όροφο του ΚΥΒΕ Περιστερίου, (Εθνάρχου Μακαρίου 1). Θα προσφερθούν σπιτικοί μεζέδες, που θα έχουν ετοιμάσει μέλη του συλλόγου, θα πιούμε κρασί προσφορά του συλλόγου και θα έχουμε και μουσική. Επειδή καταβάλουμε προσπάθεια να συγκεντρώσουμε κάποια τρόφιμα για άπορους συμπολίτες μας, παρακαλούμε, όσους θέλουν και μπορούν, να φέρουν μαζί τους τρόφιμα. Η συμμετοχή είναι 2. Σας περιμένουμε με την παρέα σας. Μια μεγάλη συναυλία, με την αφιλοκερδή συμμετοχή γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, διοργάνωσε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου το βράδυ η «Φωνή της Ελλάδας», στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) «Υιοθετήστε ένα ειδικό σχολείο». Στη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο studio Ε της ΕΡΑ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, συμμετείχαν οι ερμηνευτές Νίκος Ζούδιαρης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Λάκης Χαλκιάς και Απόστολος Ρίζος, μαζί με τους μουσικούς Γρηγόρη Πολύζο (πιάνο), Μιχάλη Πορφύρη (τσέλο), Θάνο Γκιουλετζή (βιολί) και Μανώλη Καραντίνη (λαϊκά έγχορδα). Τη βραδιά χαιρέτισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο οποίος στο μήνυμά του ανέφερε ότι «τα ειδικά σχολεία επιτελούν έργο σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας. Οι απόδημοι, οι οικουμενικοί Έλληνες μπορούν να δείξουν τη δύναμή τους, για να προσφέρουμε αισιοδοξία και ελπίδα σε μια νέα γενιά». Στην προσπάθεια της ΕΡΑ και του ΟΣΚ αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής Ραδιοφωνίας κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος τόνισε ότι «οι απανταχού Έλληνες είμαστε ενωμένοι για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και αντί να ολισθαίνουμε στην κατηφόρα που μας σπρώχνουν οι καιροί αντιθέτως να ανεβαίνουμε». Εκ μέρους της ΟΣΚ ΑΕ ο αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Δούναβης υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός διαθέτει ευρώ για να δημιουργηθούν αίθουσες στα ειδικά σχολεία που έχουν ανάγκη. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και στιχουργός Νίκος Ζούδιαρης ο οποίος παραχώρησε τα πνευματικά δικαιώματα της συναυλίας στο Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ιλίου. Το στούντιο πλημμύρισε από τα χαμόγελα και τη ζωντάνια των παιδιών από το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ιλίου, που μαζί με τον διευθυντή τους κ. Ιωάννη Κωνσταντάκη, τους δασκάλους και τους κηδεμόνες τους, έδωσαν μια ιδιαίτερη νότα στη βραδιά. Σε μια ξεχωριστή στιγμή, όλοι οι καλλιτέχνες αυτοσχεδιάζοντας επί σκηνής, «έντυσαν» μουσικά το ποίημα ενός ξεχωριστού νέου, του τετραπληγικού Αλέξανδρου Δαμουλιάνου. Η διευθύντρια Διεθνών Ραδιοφωνικών Εκπομπών της ΕΡΤ κ. Γιάννα Τριανταφύλλη, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» γιορτάζει την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων την Κυριακή 17/02/2013 με δοξολογία που θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας (πλατεία Δημαρχείας) στις 10:00 π.μ. Αμέσως μετά στις 12:00 θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας της Ένωσης στο Κ.Υ.Β.Ε. (Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού, Περιστέρι). Η παρουσία σας θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα. ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ κλείνοντας τη βραδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό το πανέμορφο ταξίδι θα το συνεχίσουμε όλοι μαζί και θα τα καταφέρουμε». Το μήνυμα της συναυλίας, που παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι της «Φωνής της Ελλάδας» Έλενα Καραγιάννη και Νατάσσα Βησσαρίωνος, έφτασε στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο μέσα από την απευθείας μετάδοσή της από τις συχνότητες της «Φωνής της Ελλάδας» στα ερτζιανά και το διαδίκτυο. Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά και από το Πρώτο, το Δεύτερο Πρόγραμμα, το KOSMOS, το Φιλία, το Γ Πρόγραμμα της ΕΡΤ3 στα βραχέα, αλλά και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ, καθώς και διαδικτυακά, μέσα από την υπηρεσία Webradio στο Στόχος του πιλοτικού προγράμματος «Υιοθετήστε ένα ειδικό σχολείο» είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αλληλεγγύης, για να καλυφθούν οι ανάγκες έξι ειδικών σχολείων που εδρεύουν, στο Περιστέρι, το Ίλιον, το Πέραμα και τριών συστεγαζόμενων στο Αιγάλεω. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν τη στήριξή τους στο βαθμό και τη συχνότητα που οι ίδιοι επιθυμούν, συνεισφέροντας στην κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων σχολείων σε εξοπλισμό, όπως εκπαιδευτικό υλικό, τεχνολογικά μέσα, ιατρικό υλικό, ειδικό λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών κ.ά. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η κίνηση ιδεών και δράσης «ΠΡΑΤΤΩ» σας προσκαλεί σε ημερίδαανοικτή συζήτηση με θέμα: «ΚΡΙΣΗ - ΛΥΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Ομιλητές: Γιάννης Δραγασάκης: Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Νίκος Κοτζιάς: Καθηγητής Πολιτικών Θεωριών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, Πρόεδρος Δ.Σ. «ΠΡΑΤΤΩ» Σταύρος Λυγερός: Συγγραφέας - Δημοσιογράφος Τη συζήτηση θα συντονίσει ο αρθρογράφος Στάθης Διομήδης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Φεβρουάριου 2013 και ώρα 18:30, στο ΚΥΒΕ Περιστερίου, (Εθνάρχου Μακαρίου 1 και Κηφισού). Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση. Δυνατότητα βεβαιώσεων συμμετοχής. ΚΙΝΗΣΗ IΔΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΑΤΤΩ «Ψεύτικες» συνταγές και άλλες απάτες ανακάλυψε ο ΕΟΠΥΥ Φάρμακα πεταμένα σε κάδους απορριμμάτων και χορήγηση σκευασμάτων σε... νεκρούς Δεκάδες εικονικές συνταγογραφήσεις και άλλες περιπτώσεις απάτης στο χώρο της Υγείας, με την εμπλοκή γιατρών και φαρμακοποιών, ανακάλυψαν σε όλη τη χώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Στις έρευνες συνεισέφεραν και οι αρμόδιοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ). Ειδικότερα: Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων φάρμακα με αποκολλημένες τις ταινίες γνησιότητας. Διαπιστώθηκε η εμπλοκή επτά γιατρών που είχαν συνταγογραφήσει τα φάρμακα και αρκετών φαρμακοποιών που εκτέλεσαν τις συνταγές. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών αυτών ήταν εικονική. Οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις δηλώσεις τους δεν λάμβαναν τέτοιου είδους θεραπεία, δεν έπασχαν από τις νόσους που αναγράφονταν στις συνταγές και δεν λάμβαναν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία στα οποία είχαν εκτελεστεί οι συνταγές αυτές. Στη Ρόδο τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν εμπλοκή ενός γιατρού και δυο φαρμακείων στην εκτέλεση εικονικών συνταγών. Στη Μυτιλήνη οι έρευνες έδειξαν πλασματική συνταγογράφηση με την εμπλοκή δυο γιατρών του ΕΣΥ και ενός φαρμακείου. Στην Ανατολική Αττική, διαπιστώθηκε μεγάλου εύρους πλασματική συνταγογράφηση, με άλλου είδους όμως φάρμακα. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας γιατρός ο οποίος είχε συνταγογραφήσει εικονικά για 23 ασφαλισμένους, 123 συνταγές, εν αγνοία τους, ένας ελεγκτή και αρκετοί φαρμακοποιοί. Στο Ηράκλειο Κρήτης, σε μεγάλη Υγειονομική Μονάδα, έχουν κατατεθεί για αποζημίωση, σκευάσματα ειδικής διατροφής για εκατοντάδες ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Η υπόθεση σχετίζεται με άλλη, παλαιότερη, που αφορούσε χορήγηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής ακόμη και σε νεκρούς. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η έρευνα έχει αναδείξει πλήθος στοιχείων που κινούν υποψίες. Αυτά αφορούν κυρίως συνταγογράφηση φαρμάκων και χορήγηση αναρρωτικών αδειών από γιατρούς του Οργανισμού. Ο έλεγχος συνεχίζεται, διότι οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί και η οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού μεγάλη. Σε μεγάλες Ιδιωτικές Ιατρικές Μονάδες διαπιστώθηκε πλήθος φορολογικών παραβάσεων και παράβαση των συμβάσεων μέσω της πολλαπλής χρέωσης των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι: Οι ίδιες συνταγές εκδίδονταν και με χειρόγραφο και με ηλεκτρονικό τρόπο, και εκτελούνταν σε διαφορετικά φαρμακεία ή σε ένα, δυο και τρεις φορές. Υπήρξε σημαντικός αριθμός περιπτώσεων συνταγογράφησης χωρίς την παρουσία γιατρών ή γιατρών εκτός ειδικότητας τους και σε ποσότητες πέραν της θεραπείας μηνός καθώς και παρακράτηση βιβλιαρίων ασθενείας. Μεγάλος αριθμός συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους που δεν είναι εν ζωή, συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους εν αγνοία τους, συνταγογραφήσεις σε βιβλιάρια που έχουν κλαπεί και σε ασφαλισμένους που δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα. Μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και Εγκληματικής Δραστηριότητας, την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το ΣΔΟΕ δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες, κατά των υπευθύνων, για τον καταλογισμό και την απόδοση πάσης φύσεως ευθυνών. Δεδομένων στοιχείων επίσημων μελετών που έχουν διεξαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν ότι χάνονται ετησίως 56 δις. ευρώ από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Διαφθοράς στο χώρο της Υγείας (European Healthcare Fraud and Corruption Network EHFCN). Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013, ώρα στο ΚΥΒΕ Περιστερίου, Εθν. Μακαρίου 1. Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ (συνέχεια από τη σελίδα 5) Αντί γι αυτό έκανε το αδιανόητο. Προσπάθησε να μας πείσει ότι ο ήλιος ανατέλλει από τη Δύση! Ρώταγε ασθενείς για το αν έπρεπε να εισαχθούν και αν το χειρουργείο ή το νόσημά τους μπορούσε να περιμένει!!! Αναζητούσε και προσπαθούσε να ανακαλύψει ποιες εισαγωγές είναι τακτικές και ποιες έκτακτες. Ποιοι άρρωστοι έρχονται περπατώντας στο νοσοκομείο και ποιοι ετοιμοθάνατοι. Ποιοι γιατροί είναι στα επείγοντα και ποιοι και γιατί ξεκουράζονται έπειτα από 24 ώρες γενικής εφημερίας. Ευτυχώς γιουχαΐστηκαν έντονα από τους ίδιους τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Οι κύριοι αυτοί ήρθαν με κυβερνητική εντολή! Όχι για να κάνουν «αντικειμενική» έρευνα αλλά για να βγάλουν, για μια ακόμη φορά, τα προκαθορισμένα συμπεράσματα της πολιτικής τους. Ότι για το χάλι του ΕΣΥ και του ΑΤΤΙΚΟΥ φταίνε οι γιατροί, το προσωπικό και οι ασθενείς. Οι διεφθαρμένοι! Οι άχρηστοι, οι ανίκανοι και οι τεμπέληδες. Ποτέ η κυβέρνηση και η πολιτική της. Ποτέ το δημοσιονομικό σφαγείο της ΕΕ και το μνημόνιο. Για του λόγου το αληθές, ο υπουργός Υγείας κ. Λυκουρέντζος πήρε αμέσως την πάσα και κατηγόρησε σήμερα ανοιχτά το προσωπικό ότι φταίει για τα ράντζα φορεία. Ενημερώνουμε ότι αυτή την στιγμή στο νοσοκομείο υπάρχουν περισσότερα από 60 ράντζα-φορεία. Επιπλέον, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και οι Διευθυντές Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα προτείνουν εγγράφως την αναστολή της αυριανής εφημερίας. ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΚΑΙ Η ΨΕΥΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ! ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΔΥ- ΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΑ! ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙ- ΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ! Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!» ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, παρά τα όσα έχουν κάνει η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. «Το νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η νοσηλεία και η γενική εφημερία έχουν καταστεί επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στη Δυτική Αθήνα είναι άμεσος. Καθημερινά πάνω από 100 ράντζα-φορεία βρίσκονται στους διαδρόμους, χειρουργικές αίθουσες δεν λειτουργούν, κρεβάτια ΜΕΘ είναι κλειστά, κλινικές και τμήματα είναι ανενεργά (όπως η Μονάδα Παίδων, που είναι μοναδική σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Αθήνας, Πειραιά και νησιών), την ίδια ώρα που η πολιτεία καλεί τους ασθενείς να πληρώνουν όλο και περισσότερα σε εισφορές, φάρμακα, εξετάσεις και νοσήλια. Και όλα αυτά λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού, της υποχρηματοδότησης του ΕΣΥ, της συντονισμένης επιδίωξης για κλείσιμο νοσοκομείων και διάλυση των πρωτοβάθμιων δομών υγείας της περιοχής μας, Επιστολή Εξαφανισμένη η Διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Ψαρά!!!!! Την τακτική της εξαφάνισης επιλέγει η κ. Ψαρά όταν πρόκειται να συναντηθεί με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και γονέων για να απαντήσει σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της πόλης μας ή όταν καλείτε να δώσει εξηγήσεις σε προτάσεις της που βρίσκουν αντίθετους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η απουσία της από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτηση της Ένωσης Γονέων και των συλλόγων εκπαιδευτικών, με μόνο θέμα τα προβλήματα παιδείας της πόλης μας. Η κ. Ψαρά είχε κληθεί να παρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερώσει για τα προβλήματα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του Περιστερίου, αλλά και για να αιτιολογήσει τις προτάσεις της για την παύση λειτουργίας του 28ου δημοτικού σχολείου και για την συγχώνευση του 5ου δημοτικού με το 47ο και του 11ου με το 36ο δημοτικό σχολείο, καθώς και για την υποβάθμιση του 29ου από 8θέσιο σε 6θέσιο όπως η ίδια είχε εισηγηθεί. Η κ. Ψαρά μη έχοντας επιχειρήματα να υποστηρίξει τις προτάσεις της, τις οποίες έκανε με μοναδικό γνώμονα την εφαρμογή των εντολών της τρικομματικής μνημονιακής κυβέρνησης για επί πλέον μείωση των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος κατά 1500, επέλεξε την τακτική της εξαφάνισης. Δεν είχε το θάρρος του εκπαιδευτικού ώστε να παρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το ενημερώσει και να υποστηρίξει τις προτάσεις της. Την ίδια τακτική ακολούθησε και σε προγραμματισμένες επισκέψεις που έγιναν στο γραφείο της από συλλόγους γονέων, την Ένωση και εκπαιδευτικούς. Διά της απουσίας της έλαμψε για άλλη μια φορά όταν την επισκέφθηκαν σε προγραμματισμένο ραντεβού, ο σύλλογος γονέων με τους γονείς του 4ου Δημοτικού Σχολείου μαζί με την Ένωση Γονέων και το σύλλογο δασκάλων, για να τους δώσει απάντηση, το πώς θα καλυφθεί το κενό που δημιουργείτε σε τμήμα της Γ τάξης μετά την απουσία της δασκάλας που παίρνει άδεια εγκυμοσύνης. Η κ. Ψαρά δεν είχε το θάρρος να βρεθεί κατάματα με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για να υποστηρίξει την παράνομη προφορική πρόταση της για δημιουργία τμημάτων πέρα των 25 μαθητών. Προτίμησε και πάλι να εξαφανιστεί επικαλούμενη απουσία λόγω άδειας. Κυρία Ψαρά, είστε εκπαιδευτικός και γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η παιδεία και η μόρφωση των παιδιών μας δεν είναι ούτε κουτάκια, ούτε αριθμοί. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία οι όποιες συμπτύξεις τμημάτων είναι παράνομες. (διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 4, του νόμου 3848 ΦΕΚ 71/Τα / ) με τις οποίες σαφώς ορίζεται ότι κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους δεν είναι δυνατή η μεταβολή του αριθμού των τμημάτων. Αφήστε λοιπόν, το δρόμο του κρυφτούλι και δώστε και σεις την μάχη δίπλα στους γονείς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, για σχολεία με εκπαιδευτικούς, με χρήματα για σύγχρονες υποδομές, για αίθουσες που να είναι ευχάριστες στους μαθητές, για ουσιαστική μόρφωση των παιδιών μας. Το Ενωτικό κίνημα, γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών θα συνεχίσει να δίνει την μάχη του ενάντια στην απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας ενάντια στις προσπάθειες της μνημονιακής κυβέρνησης για σχολεία χωρίς δασκάλους, για σχολεία χωρίς χρήματα, για σχολεία χωρίς μόρφωση. Όπως Ενωτικά παλέψαμε και δεν πέρασαν οι συγγενεύσεις, έτσι θα δώσουμε τη μάχη μας και ενάντια στις παράνομες συμπτύξεις τμημάτων. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ώστε τα παιδιά μας με όπλο την γνώση να μπορούν να ονειρεύονται ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, ένα μέλλον που τους αξίζει!!!! Χρήστος Γαβαλάς Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων Περιστερίου. με στόχο την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας και ειδικά του νοσοκομείου μας». Γι αυτό και αποφασίστηκε σύσκεψη με δημάρχους, σωματεία, φορείς, συνελεύσεις, επιτροπές, παρατάξεις της Δυτικής Αθήνας εχθές Τετάρτη 6 Φλεβάρη, καθώς και κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για την αθλιότητα και την επικινδυνότητα της εφημερίας και της νοσηλείας σε ράντζα - φορεία σε διαδρόμους στο ΑΤΤΙΚΟ. ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΛΕΒΑΡΗ Το απόγευμα της Τετάρτης 16 Φλεβάρη, παρουσία εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, δημοτικών παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων Δήμων Η Μ. Ορφανίδου, ο Μ. Ρίζος και ο Σ. Παρασκευάς, μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων και Δυτικής Αθήνας, εκπροσώπων Συλλόγων, Σωματείων και Συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την κατάσταση στο νοσοκομείο κατά την οποία συζητήθηκαν προτάσεις όπως έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, «εκστρατεία» ενημέρωσης των πολιτών, παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένων στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου της Δυτικής Αθήνας, δημιουργία Συντονιστικού για την οργάνωση δράσεων και κινητοποιήσεων. (Για τις αποφάσεις, τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις κατά τη σύσκεψη θα αναφερθούμε με σχετικό δημοσίευμα στο επόμενο φύλλο μας). ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛEIΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΜΕΤΡΑ! Τα μεσάνυχτα της 3ης προς 4ης του Φλεβάρη σημειώθηκε περιστατικό διάρρηξης, προσπάθεια κλοπής και βανδαλισμού στο 4 ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τις πόρτες των γραφείων, αναποδογύρισαν ότι βρήκαν μπροστά τους και προσπάθησαν αποχωρώντας να πάρουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ευτυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά άλλων, παρόμοιων περιστατικών τα οποία έχουν κατά καιρούς σημειωθεί στο Περιστέρι και που συνεχώς αυξάνονται Τα σχολεία μας, χωρίς στοιχειώδη φύλαξη, είναι έρμαια στις διαθέσεις των οποιονδήποτε βανδάλων ή διαρρηκτών. Για ακόμη μια φορά επαναφέρουμε το πλαίσιο αιτημάτων μας για την άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος και καλούμε τους αρμόδιους φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτεία να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Απαιτούμε: Άμεσα διορισμό μονίμων, ειδικά εκπαιδευμένων, φυλάκων στα σχολικά συγκροτήματα. Το κόστος θα είναι μικρότερο σε σχέση με την αντικατάσταση ή επισκευή των διαλυμένων υλικών των σχολείων μετά από διάρρηξη ή βανδαλισμό. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε όλες τις σχολικές μονάδες. Άμεση επισκευή των ζημιών στο 4ο Δημοτικό. Το κόστος θα βαρύνει το Δήμο και θα είναι ξέχωρο απ το κονδύλι της Σχολικής Επιτροπής. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

9 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 Την επιστράτευση των πληρωμάτων των πλοίων αποφάσισε η κυβέρνηση από χθες Τετάρτη 6 Φλεβάρη Μετά από την απόφαση της ΠΝΟ να συνεχίσει την απεργία Την επιστράτευση των πληρωμάτων των πλοίων αποφάσισε η κυβέρνηση, ξεκινώντας άμεσα τη διαδικασία επίδοσης φύλλων πορείας. Η επιστράτευση θα ισχύσει από τις 6 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σε δηλώσεις του ο κ. Μουσουρούλης τόνισε: Η κυβέρνηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα των ναυτεργατών. Κάναμε εξαντλητικό διάλογο και δώσαμε συγκεκριμένες λύσεις. Όπως φαίνεται από την απόφαση της ΠΝΟ, η οποία ελήφθη με οριακή πλειοψηφία, δυστυχώς μικροπολιτικές σκοπιμότητες δεν δίνουν περιθώρια για διάλογο είπε ο κ. Μουσουρούλης. Ο υπουργός επανέλαβε τις λύσεις που έδωσε σε συγκεκριμένα αιτήματα της ΠΝΟ, όπως την καταβολή των δεδουλευμένων σε δύο δόσεις, καθώς και την ανεξαρτησία του Οίκου Ναύτου -τον φορέα υγειονομικής περίθαλψης των ναυτικών- αλλά και την αυτοτέλεια του γραφείου ευρέσεως εργασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες και με γνώμονα την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, που αποτελεί πνεύμονα ζωής για τη νησιωτική Ελλάδα, με απόφαση του πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κηρύσσεται πολιτική κινητοποίηση των πληρωμάτων των δρομολογημένων ακτοπλοϊκών πλοίων και εξουσιοδοτείται ο υπουργός να προβεί σε επίταξη των υπηρεσιών των πληρωμάτωντων ανωτέρω πλοίων αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου. Σε ερώτηση δημοσιογράφων προς τον κ. Μουσουρούλη για το πότε θα σταλούν τα φύλλα πορείας, απάντησε ότι αυτή ξεκινά άμεσα. Διευκρίνισε δε ότι αν σε ένα πλοίο το πλήρωμα εμφανιστεί μέχρι το βράδυ (όπως για παράδειγμα με τα πλοία της Κρήτης), το πλοίο ενδεχομένως να αναχωρήσει άμεσα. Οι ναυτεργάτες από την πλευρά τους ζητούν την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας που, όπως καταγγέλλουν, ξεκληρίζει τον κλάδο των ναυτεργατών. Ζητούν, επίσης, την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων και την εφαρμογή τους, με άμεση εξόφληση δεδουλευμένων αποδοχών και αναδρομικών στα πληρώματα των επιβατηγών πλοίων, αλλά και την αποκατάσταση των αδικιών που έγιναν στις συντάξεις των απομάχων, κυρίων και επικουρικών. ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, μαθητές των εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου παραβρέθηκαν στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Ηλιούπολης, κατά τη διάρκεια της οποίας, το σχολείο τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά στους μαθητές του Ειδικού σχολείου, ενός αναπηρικού ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου αξίας Για την αγορά του αμαξιδίου διατέθηκε μέρος των εσόδων από το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Βazaar 2012 των εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου. Οι μαθητές του σχολείου είχαν επίσης την ευκαιρία να παίξουν με τους συνομήλικούς τους το παραολυμπιακό άθλημα Boccia, προσφέροντάς τους μεγάλη χαρά αλλά και αποκομίζοντας μια πλούσια σε συναισθήματα εμπειρία! ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κ-18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Τηλ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου σας προσκαλούμε: 1. Το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρες στα γραφεία του συλλόγου μας για να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσουμε με τη συνεργασια του Κέντρου αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 2. Στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας μας την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Ευαγγελίστριας Περιστέρι. Μετά τιμής Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓIANNΗΣ ΣΤ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 «ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Πλήθος κόσμου βρέθηκε την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, πλησίον της εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας στο Λόφο Αξιωματικών στο Περιστέρι για να ψωνίσει είδη διατροφής με χαμηλές τιμές από την αγορά προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Η κυριακάτικη ηλιοφάνεια στάθηκε ο καλύτερος σύμμαχος τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές που έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποικιλία των προϊόντων και τις τιμές. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που πραγματοποιείται για δεύτερη φορά με επιτυχία, ανήκει στην Ομάδα Αλληλεγγύης Λόφου Αξιωματικών. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και το μόνο κοινό σημείο αναφοράς τους είναι η γειτονιά και η αφιλοκερδής προσπάθεια αλληλεγγύης και υποστήριξης των συμπολιτών ανεξαρτήτου χρώματος, εθνικότητας και ηλικίας. Εκατοντάδες ήταν οι καταναλωτές που επισκέφθηκαν τους πάγκους των παραγωγών και ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις ψώνισαν δημητριακά, λάδι, όσπρια, μέλι και λαχανικά, που διατέθηκαν χωρίς τους νόμους της αγοράς και έξω από τη λογική του κέρδους, καλύπτοντας έτσι πραγματικές ανάγκες ανθρώπων που ζουν στην ανεργία και στη φτώχεια. «Καλές είναι οι τιμές που βλέπω... αλλά τα χρήματα που έχω είναι πολύ λίγα ακόμη και γι αυτές τις τιμές... Τι να πω... Όταν δεν έχεις λεφτά, μόνο το να στο χαρίσουν σε σώζει...» μας είπε μια μητέρα που κρατούσε Διακρίνεται ο Α. Πουλιάσης από το χέρι δυο μικρά παιδιά και μια σακούλα με φακές και ρύζι... Σκοπός της Ομάδας Αλληλεγγύης ήταν και είναι η διαμόρφωση μιας δίκαιης τιμής των προϊόντων απ ευθείας από τους παραγωγούς, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες προς όλους τους πολίτες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Ταυτόχρονα όμως διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών και των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό το κίνημα της άμεσης διάθεσης δεν είναι εγχείρημα φιλανθρωπίας ή ελεημοσύνης, αλλά κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι καταναλωτές που έφθασαν στους πάγκους της φθηνής αγοράς δεν παρέλειψαν να πουν επίσης ότι έχουν τη δύναμη να κάνουν τα πράγματα να πάνε αλλιώς... Ξεκινούν από τη γειτονιά τους, από την πόλη τους και θα φθάσουν σίγουρα μια μέρα να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες και για την ίδια τους τη ζωή. Το μόνο που μένει είναι πιστέψουν στον εαυτό τους! Στο χώρο αρκετοί συμπολίτες προσέφεραν φάρμακα τα οποία θα διατεθούν από το Κοινωνικό Ιατρείο της Ομάδας Αλληλεγγύης το οποίο οργανώνουν για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Παρών στη δράση της Ομάδας Αλληλεγγύης ήταν και ο Αλέξης Πουλιάσης δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι». Φάρμακα για το Κοινωνικό Ιατρείο έδωσαν πολλοί συμπολίτες μας

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ` ÌÔ Ù Û, ÑÖÓ, ÞàØ Ú ÖØÛÌÚ Ñ Ø ˇÜØ, ÙÛ Ô Ö Ö ÌÒÝàÔ Ñ ÖÙÛ ÛÙ Ú (ÑÖÔÛ ÙÛÖ Ù ÓÌØ ÔÖ ), Ì Ñ Û ÙÛ ˇ ÑÌ ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø ÛÖÜ 1948, Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ ÔÔ»ÖÜ ÑÖÜ: Ö ÖÚ, ÜÔ Ñ ÛÖÜ `Û ÜØÖÜÒ ( ÖÜÒ ), ÛÖ ÌÔÖÚ ÖÜÓÌÔÛ ÑÖÜ, Ñ Û ÛÖÜÚ: Ö àó Ú, Ö ÜØ ÑÖÚ, Ö» Þ - Ò Ú, Ö ÌÛØÖÚ Ñ ÒÒ Ö ( ÛÙ ). Ø ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÌÑÌ Ñ ÛÖ ÌÑÛÖ Û Ú Ö ÑÖ Ì- ÔÌ Ú, Ö àø ÖÚ. ¾ ÖÜÚ ÛÖÜ, Ó ÛØ Ú»ÖÜ- ÑÖÚ, ÌÔÔ ˇ ÑÌ Ñ Ì ÙÌ ÙÛÖÔ ÖÒÌÓ Û, ÛÖ ÞàØ ÖÜ Ñ Û Ú ÜÛ.» Ô Ú, ÛÖ Ö Ö Ö ØˇÌ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛÌØ Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ» ÖÜÝÖÜ- ÔÖÜ - Ø ÝÖÜÓÌ ÜÛ ÙÛÖ ØÖ - ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö. Ö ÙÖ ÛÖÜ Ô ÑÌ ÙÛÖÜÚ ß ÑÒ ÔÖÜÚý, ÛÖÜÚ ÜÔ - ÛÖÜÚ, ÖÜ ÛÖÜÚ ÌÒÌ Ô Ñ Ñ ÒÖÙÌ - ØÖÜÚ, ÙÌ ÑØ Ù Ö ÛÖÜÚ ß - Þ ÓÔÖÓÌØÖÜÚý, ÛÖÜÚ Ñ ÑÖÙÌ ØÖÜÚ, ÖÜ Ù Ô ÙÜÔ ˇàÚ ÌÕ ØÛ ÓÌÔÖ Ö ÛÖÜÚ ØàÛÖÜÚ. Û Ô ÌàØ ÖÚ-ÑÛ ÔÖÛØÖÝÖÚ, ÓÌ ÒæÚ, ÌØÖ ÌÓâÔÖÚ Ñ àø åöú, Ö ÆÔÔ Ú»ÖÜ ÆÑÖÚ ÕÌÞØØ ÙÌ Óâ- ÙàÚ ÙÛÖ âôûøö ÌÖÙÜÒÒâÑÛàÔ Û Ú Ò ÓÆÛ Ú Ñ ÓÌÛÆ Û É Ù Ñª ÌÑ å ÌÜÙ ÛÖÔ âùûì Ò Ô ÙÛ Ù - Ò Ñª ØÖÜØÆ. `ÞÌ æô ÓâÙàÚ ÓÌÛÆ ÖÒâÓ ÙÌ Ù Ô Ìç àô Ú ÙÛ Ô ÒÉ - Ôå Ñ ÛØ ÜÓ ÛåÙÛ ÑÌ ÙÛÖ Ó Øæ - ÌÜÛÜÞØÚ æþ ÖÒç É ØÌ Æ. Ö Ûâ- Û ØÛÖ æ Û 8 Æ ÛÖÜ àóæ»öü ÆÑÖÜ -7 æø Ñ 1 ÑÖØåÛÙ - Ö ÆÔÔ Ú â ÔÌ Ñ ÜÛæÚ ÖÒçÛÌ- ÑÔÖÚ - 5 æø Ñ 1 ÑÖØåÛÙ.» ÓÌ ÆÒ Ó Ô ÆÛ Ñ Ö ÑÖ âôì, ØÖ- Ù ÒàÓâÔ ÙÛ Ô ØÆ ÖÙ, Ñ Ö- Òç æô Ó... Ø Ö ÆÔÔ Ú»ÖÜ Æ- ÑÖÚ, Òå Ö ÓÌÛÆ Û Ô Ñ ÛÆÛ Õª ÛÖÜ ÙÛ Ù Ò Ñª ØÖÜØÆ -Û Ô ÆÛ Û Ø ÓÓâÔ, æ àú ÒâÌ Ñ ÛÖ ÓÖ- Û Ñæ ÛØ Öç. Û ÌÒ ÖÞàØ Ý ÛÖÜ Ñ ÛÖ ÑÖ ÛÖÜ. Û Ô ÖÓàÚ Ñ ÌÕÖÞÖÚ ÖÜÒÌÜ- Û ÚÛ Ú ÌÛØ Ú. ÌÞÛ ÙÌ ÓÌ Û ÞÌØ ÛÖÜ ÛÖÔ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ ÜØ Ö. ` ÖÜ- ÖÚ ÛÌÞÔ Û Ú-Ö ÑÖ ÖÓÖÚ É ÑÌ Ñ Ö ÖÚ ÛÖÜ àó Ú, Ö Ö Ö ÖÚ ÙÑ Ò Ì, Ñ Û Ø Ó ÒÒÖ ÛØÖ Ö, ÓÌ Û ßÞÛÌÔ ý ÛÖÜ Û Ú ÓÌ ÒÌÚ ÌÛØÌÚ Ô ÝÛ ÞÔÌ Û ÑàÔ Ø ÛàÔ Ù Û àô (ßÞÛÌÔ ý Û Ô Ñ Û Ù ÙÑÌ ØÔ ÖÜ Ì ÞÌ ÔÛ Ù ÑÖß Ù ÌØÌÔ ÖÔÛ ). ¾ àó Ú Û Ô Ñ Û ÑÖÓ. ÖÒÜ Ö Ù Ó ÔÛ ÑÖ. Û Ô Û Ö ÙÌ- É ÙÛ ØÖÙà Û Ú ÌØ ÖÞ Ú, ÖÜ ÙÑÖÜÙÌ, ÌÑÛÖÚ ÛàÔ ÒÒàÔ, ÌÔ Ô ÛÜ Ö ˇÌÙÓ ÑÖ ØÖÒÖ: ÌÑÛ ÓÖÜÙÌ Û Ñ Ô Û, ÞàØ Ý Ñ Ù Û, ÙÛ Ú ÌØ ÛàÙÌ Ú ÓÌÛ É É ÙÌàÔ. ÖÔ ÌÉ Ô ÑØ Û ÙÛ Ú ÙÜÔ ÒÒ ÌÚ ÛÖÜÚ. Û Ô Ñ Ñ ÔÖÚÑ Ñ ÖÚ. Ö ÙÜÔÛÖ ÛÌÚ ÛÖÜ Ù ÜÛÖÔ Ñ ÛÌÝÌÜ Ô Ô Ó Ô Ñ ˇÖÜÔ, Ì ÛÌ ÖÜÒà- ÔÛ Ú, Ì ÛÌ ÖØ ÖÔÛ Ú.¾Û Ô Ö Ö- Ø ÙÛ Ú, ØÖÙ ˇÖÜÙÌ Ö àú ÔÌÛ ÙÜÔ ˇàÚ, Ô ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÛÌ Û Ô - Ô Ñ ÛÖÜ àò Û Ñ Ì Ì Þ Ó Ò Û Ó, Ö Ó ØÓ àó Ú Û Ô ÑÒÖÔ ÛÖÚ. ÖÜ ÌÒÌ Ì: - Ô ÙÖÜ Ý ÔÌÛ ÑØ ÉÖ, ÙÛÖ. Ö ØÔà Ì à! Ì Ì ÜÛÖ ÖÜ ÌÒÌ Ì ÛÖ ÌÔÔÖÖÜÙÌ, ÌÑÛ ÙÌ, ÓÌ ÛÖÔ Ñ ØÖ, ÖÒÒ ÑÛ ÙÓ Û, ÓÌ Û Ö Ö ÌÔ ÙÞÜ- ÙÌ Û ÛÖÜ, ÖÛ Ô ÞØÌ ÙÛ ÑÌ. Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖÝØÖÔÛ ÙÛ Ø Ö, Û Ö Ö ÖÛ Ñ Û Ú ÖÒ Ú ÌÙÙÌØ ÌØÝ ÙÛ Ø Õ Ô Ì 40 ÞØÖÔ Û ÖÔÌ Ø Þ Ò àô àô `Û Ô ØÞ ÀàÓ, ÖÛ Ô ÌÔ Ü ØÞÌ ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌÔ ÔÖÓ Ñ Û Õ Û ØÜˇÓ Ù Ó Ú ÙÜÔ ÒÒ Ú, ØÌ Ì- Ó ÔÙÛ ÔßÑØ Ù Ñ ÖÜ Ô ØÖÚý (arbitri boni viri). ¾ àó Ú»ÖÜ - ÑÖÚ Û Ô ÑØ ÉàÚ ÌÔ Ú ÛÌÛÖ ÖÚ ÔÛØ Ú. Ñ ÖÚ ÔÛØ Ú ÒÒ Ñ Ñ ÒÖÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ ØÞ Ú. ÖÒÜÝ ÓÌÒ Û Ú. - Ñ ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û Ô ÒÒ Ö ÖÜ- ÖÜÑÒ Ñ, Ö ÛÖ ÞàØ Ö Û Ú Ô Û.» Ô Ú, Ò Þ Ò ÖÓÌÛØ Ö ÔÖÛ Ö ÛÖÔ ÖÒÌÓ Û. Ö ÌÒ Ú ÓÌ Ò Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú, Ö Û Ô Ö- Ö ØÖÌØÞÖÔÛ Ô Ñ ÔàÙÛ ˇÖ Ö ÖÚ ÛÖÜ ˇÌ ÛØÖÜ Ñ ÛÖÜ Ñ Ô - Ó ÛÖ Ø ÝÖÜ, Ò Ñ ÖÜ ÖÜÑÒ Ñ. ÒÌ Ô ÙÛÖ ÞàØ Ö ÖÛ Ì ÞÌ ßÝ Ì ÙÌØÔ ÑÖÉÖÛ ÔÖý Û ÌÝÌØÌ ÙÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÌÝÛ ÖØ : ÛÖ Ó ÛØ, ÛÖÔ Ô àû, ÛÖ ` Ó Û (`Û Ó Û ), ÛÖ ÔÔ, ÛÖ Ö àøö, ÛÖ àø Ö, ÛÖÔ Ô Ø ÜØÖ Ñ Ó ÑÖØ Û `Û ÜØ Ô, ÖÜ ØÌ Ì Ô ØÌ ÛÖ ÖÔÖÓ Û Ú Ú. `ÌØÔ ÑÖÉÖÛ ÔÖ ØÌ Ì Ô ÌÝ Ì Ñ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÔÔ, ÖÜ ÌÔÔ ÙÌ Ö àú Ì ÓÌ Ö Ôà, ÌÔÛÌ ÖØ Ñ ÌÔ ÑÖØ ÛÙ. Ö Û ÛÖÜ àó Ñ Û Ú ÒÒ Ö Ú»ÖÜ ÑÖÜ, Ö Ô à- Û Ú ÙÑÖÛàˇ ÑÌ ÛÖ 22, ÙÛ ØÑÌ ÛÖÜ» ÑØ Ù Û ÑÖÜ ÖÒÌÓÖÜ, Ñ Ö àø ÖÚ ÛÖ 44, ÙÛ `ÌÒ Ô ÛÙ, ÖÛ Ô ØÞ ÙÌ ÌÓÝÜÒ ÙÜ ÑØÖÜÙ.¾Ò Û Ô ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û Ú» Ô Ú,ÛÖÓÌ ÒÖÞàØ ÖÛ Ú ÌØ ÖÞ Ú Ñ ÓÌÛ ÌÔ -ÌÔ, ØÌ ÛÖ ØÖÓÖ ÛÖÜ. ¾ Ö àøöú, ÛÖ ÌÓ ÛÖ Ñ Û ÙÌ Ø Ò Ñ Ú Û, ÓÌÛ ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Ì ÙÛÖ `ÞÖÒ ØÞÌ Ö Û Ú Ö Û Ú, ÛÖ Ö ÑÖÔÛ ÔÖ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ, Ñ ÓÌÛ ÔÌÉ ÑÌ ÙÛÖÔ Ì Ø, Ñ Û Û ÞÛ ÑÌ ÙÛ Ô ÙÛÜÔÖÓ Ñ Ì Ñ - Û ÙÛ ˇ ÑÌ - ÖÜ ÒÒÖÜ- ÙÛ ß» - Ô Û Ñ ý. Û Ô ß ÒÖÚ Ñ ÖÓÖØÝÖÚ Ñ ÛÖÔ ÌÑ Ô Ô ÌÜ àô. ¾ ÔÔ Ú, ÖÜÑÜØ àúó ÚÌÔ - ÝÌØÌ, Û Ì Ô Ö ÓÖÔÖÚ ÖÜ ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, Ì Ñ ÜÛÖÚ ÙÛÖ `ÞÖÒ ØÞÌ Ö Û Ú Ö Û Ú, ÌÓÌ ÔÌ ÖÓàÚ ÙÛÖ ÞàØ Ö, ÉÖ ˇàÔÛ Ú ÛÖÔ ÛÌØ ÙÛ Ú ÖÜÒÌ ÌÚ. Ö 1935 ÔÛØÌÜÛ ÑÌ Ñ ÛÖÔ Ì ÖÓÌÔÖ ÞØÖÔÖ ØˇÌ ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖ ØàÛÖ, Ö àó Ú. Ö 1939, ØˇÌ Ñ Ö ÜØ ÑÖÚ. ÖÛÌ ÛÖÔ Ñ ÒÌÙ Ô ÙÛÖ ÙÛØ ÛÖ. Û Ô ß ÒÖÚ Ñ ÌØÖ ÌÓÌÔÖÚ, Ñ Ô ÑØ ÔÖÜÓÌ Ö Û ÛÖÜ, Û Ô Ñ ÖÓÖØÝÖÚ. ÜÛÖ ÓÌÛ Û É Ù Ñ ÌÑ ÌÜÙ ÙÛÖ 8Ö `ÜÔÛ Ó Ì - ÑÖÜÛ Ú Ò Ó Û ÚÛÖÔÌ ÒÌÕ ÔÌÑ ÛÖÔ ÌÙÛÌ Ò Ô ÙÛ Ô ˇ Ô, ÙÛ Ù - Ò Ñ ØÖÜØ. ÔÌ ÌÜ àô Ú. Ö ÌÑÌ ÌÝÜ Ì Ñ Û ÌÜˇÌ Ô ÛÖ ÒÉ - Ô ÑÖ ÓÌÛà Ö, ÖÛ Ô Ñ ØÜÞÛ ÑÌ Ö Ö- ÒÌÓÖÚ ÛÖÜ 40. ØÌÓÌØÖÚÙÌ ÖÒÒÌÚÓ ÞÌÚÑ ÙÌ Ó ÜÛÌÚ ÛØ ÜÓ Û ÙÛ ÑÌ ÖÞ ÖÒÜ ÙÖÉ Ø, ÙÛÖ Ó ØÖ. ÖÜ Ô - ÔàØ Ù Ô Û Ô Ô Ø Ñ Ø ÖÛÌ- Ø ÛÖÜ Ì àù Ô Ó Ó ÑØ ÙÜÔÛ Õ.»ÌÛ ÛÖ ÛÌÒÖÚ ÛÖÜ ÖÒÌÓÖÜ ÜØ ÙÌ ÙÛÖ ÞàØ Ö, ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ, ÖÜ ÓÌ ÒàÙÌ ÛÖÔ Ì ÖÓÌÔÖ ÞØÖÔÖ, ÛÖ 1942, Ó ÌÔ ÔÌÖÓÌÒÖÚ, ÛÖ» Þ Ò. ÞØÖÔ ÜÛ ÖÝ Ù ÙÌ Ô Ý ÙÌ ÛÖ ÞàØ Ö Ñ Ô ÔÌÉÌ Ñ ÜÛÖÚ ÙÛÖÔ Ì Ø, ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ ÌØÝÖ ÛÖÜ Ö àøö. Ì ÖÓàÚ Û Ø Ó Û Ù Ô ÜÙÑÖÒ, ÓÌÛ - Ñ Ô Ù ˇ ÔÖÔÛ ÔÛÓ Ó Û Ñ. ØàÛ ˇ ÌÝÌÜ ÌÖ ÖÚÑ ÓÌÛ ˇ ÌÝÌØÔÌ Ñ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ. Ô ÒÖ ÓÌ Û Ô ÌÕÌÒ Õ Û Ú Ñ Û ÙÛ Ù Ú. `ÛÖÔ Ì Ø Ì ÜÙÑÖÒÌÜÛ ÑÌ Ñ ˇÖÒÖÜÔ ÉØÌ ÖÜÒÌ. ÖÔ Ø Ô ÙÛÖÔ ¾, ÖÜ Û Ô ÛÖÛÌ, Ó ÓÌ Û Ô ÙÛÜÔÖÓ Û Ú ÖÒ Ú, ÝÌÖÜ Ö ÛàÔ `ÛÖ ÙÞ Ò Ôæ ÛØ â Ö ÆÔÔ Ú Ñ `Û ÜØÖçÒ»ÖÜ ÆÑÖÜ, ÛÖ âôöú ÖÜÓÌÔÛÆÑÖÜ ÓÌ âôûì æ Û âõ Æ ÛÖÜÚ ( æ Ø ÙÛÌØÆ): ÒÒ æ ( åûù ), ØØ Ö,» ÞÆÒ, ÜØ ÆÑÖ Ñ âûøö. Ìå Ì Ö ÓÌ ÆÒÖÚ, Ö àóæú, ÖÜ ÑÆÔÌ ÛÖ ÙÛØ Û àû Ñæ ÛÖÜ. 4 æ Û Æ ÝÖÙ Øˇ Ñ Ô ÙÛÖ ßÖ ÑÖ ÌÔÌ Ñæý ÝØÖÔÛ ÙÛªØ Ö, ÖÜ ÛÖ ÔâÉ Ù Ô ÙÛ Ô ÑÖØÜݪ. ¾ ÜØ ÆÑÖÚ Ñ Ö ØØ ÖÚ â Ô Ô ßÜÑÛ ÑÖå. æò Û Æ ÓÌ ÛåÛÒÖÜÚ Ù ÖÜ ØÔ Ñ ØÖÙÝÖØÆ ÙÛ Ô ÛÖ Ñª ÑÖ ÔàÔå Ñ âõà ÜÛª. ÙÜÓ ÛØ àûàô ÛÖÜ. ÓÌ ÔÌ ÝÜÙ Ñ Ñ ÜÛÖÚ ÙÛ ß» Ô Û Ñ ý, ÓÖÔÖÚ, ÓÌÞØ ÛÖ 1946 ÖÜ ÖØ ÙÛ ÑÌ ÙÛ Ô Û ØÌ ˆ ÛàÔ. ÖÛÌ Ñ ÛÌÉ ÑÌ ÙÛÖ ÞàØ Ö Ñ ØÌ Û ÓÌ ÒÜÛÌØ - :ÛÖ àó Ñ ÛÖÔ ÜØ ÑÖ. Øˇ Ô Ôà ÙÛ Ô Ñ ØÖÛÙ ÌÔÖÚ Ò ÖÜ ÝÖØÛ ÖÜ ÖÜ Ì ØÔÌ Ó ØÖÚ ÓÌ Ó Ô ÉÌÒ, ÙÛÖ É ÓÌÔÖ Ô ÓÌÙ ÙÌ ÛÙÖÜÉ Ò Ñ ÛÌÔÌÑÌ ÌÚ Ñ ÙÑÌ - ÙÓÌÔÖ ÓÌ Ó Û Ô ÌÚ Ô ØÖÝÜ- Ò ÞÛÖÜÔ Ö ÛÖ ÛÙÖÜÞÛÌØÖ ÑØÜÖ Ñ Û Ô Ü Ø Ù. Ö Û Õ ÑØ Û ÙÌ ÛØÌ Ú ÖÒÖÑÒ ØÌÚ ÓÌØÌÚ Û ÛÖ ÜÛÖÑ - Ô ÛÖ Þ ÒÖÜÙÌ Ñ ˇÌ ÛÖÙÖ ÙÛ Ó - ÛÖÜÙÌ Ô Ó Ô Ô ßÌ Ó Þ Ô... Ø Ó Û Ñ ÌØ ÌÛÌ ÓÌÙ ÙÛÖ Ñ Û ÞÌ ÓàÔÖ. ¾ÜÛÌ ÓÌØ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÓÌÞØ Û 10 ÛÖÜ ÞØÖÔ! Ô ÞØÖÔ Øˇ Ô ÙÛÖÔ Ì - Ø Ñ Ó Ô ÓÌ ÛÖ Ó ÑØÖ» Þ Ò Ñ ÙÌ Ò Ö ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÛÖ ÛÌÛ ØÛÖ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú, Ö ÌÛØÖÚ. Ö 1946 Ö àó Ú Û Ô ÌØ ÖÜ 10 ÞØÖÔàÔ Ñ Ö ÜØ ÑÖÚ 7. ÓÌÞØ ÌÑÌ Ô Û ÙÛ Ó ÌÔ Ì Þ Ô Ì ÖÜÛÌ ÓÌØ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö! ÌÔ ÕÌØ Ô ÖÜÛÌ ÛÖ ÒÝ! Õ Û Ú ÛàÔ ÔàÓ ÒàÔ ÙÜÔˇ ÑàÔ ( ÛÖÞ - ÌÓÝÜÒ ÙÜ- ÑØÖÜÙ ), Û ÙÞÖÒÌ ÜØà ÛÖ ÞàØ Ö ÌÒÌ ÛÖÜØ Ù ÔÑ ˇÖÒÖÜ. Û ÜÖ Ì ØÌ Ì Ô ÛØÌÕÖÜÔ Ô Ñ ÒÜßÖÜÔ ÛÖ Þ ÓÌÔÖ ÞØÖÔÖ, - ÛÌØ Ö àó Ú. ÛÖÛÌ ÑÜÉÌØÔ Ù ÔàØ ÖÔÛ Ú Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù, Ì àùì Û ÜÔ ÛÖÛ - Û, ÙÌ ÖÙ Ì Þ Ô ÓÌ ÔÌ Ùà, Ô ÛÌÒÌ àôöüô ÜÖ Û ÕÌ Ú ÙÌ Ó ÞØÖÔ. `Û ÙÞÖÒ Û Ú ÌÙ Ö Ô Ú ` Ó Û Ñ Ñ, ÙÛ Ô Ö Ö ÛÖÔ Ì Ø ßÌ Ö ÛÌØ Ú ÛÖÜ, Ö àó Ú, ÛÌÒÌ à- ÙÌ Û Ô ØàÛ Ñ Û ÌÜÛÌØ Ó Ñ Û Ô ÒÒ ÞØÖÔ Û Ô ÛØ Û Ñ Û Ô ÛÌÛ ØÛ. ÌÓ Û Û Ô ÛÌÒÌ àùì Ñ ÔÖÔ Ñ Ñ Û Û ÙÞÖÒ Ñ ÞØÖÔ»âÞØ Û 10 ÛÖÜ ÞØæÔ, ÌÕ Ûå Ú Û Ú ÌÓÝçÒ Ú Ùç ÑØÖÜÙ Ú, Ö àóæú»öü ÆÑÖÚ ÌÔ ÌåÞÌ ÆÌ ÖçÛÌ ÓâØ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌåÖ.»ÌÛÆ É Æ ÖÔÛ Ú ÜÖ- ÜÖ Û Ú ÛÆÕÌ Ú -Ü ªØÞÌ ÜÛª ÜÔ ÛæÛ Û ÛæÛÌ- ÛÌÒÌåàÙÌ Ñ ÔÖÔ ÑÆ ÛÖ ÓÖÛ Ñæ Ñ ÓÌÛÆ ÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú. ìø ÙÛÖÚ æ Û Ô ØÞª ÓâÞØ ÛÖ ÛâÒÖÚ - 6 ÉØ ÉÌå ÙÌ 6 ÛÆÕÌ Ú- Ñ ÑæÓ ÙÌÓÔæÚ, Ñ ÙÜÔ ÌÒÝ ÑæÚ. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå, ÓÖ ØåÛ Ú Û Ú ÛÆÕ Ú ÛÖÜ, ÙÛ Ù. ÒÌÕÆÔ ØÖÜ, åôö- ÔÛ Ú ÛÖÔ Ñ ˇ ÌØàÓâÔÖ ÌÑÑÒ Ù ÙÓæ, ÙÛÖÔ. ÔÛØÔ. ÔÆÓÌÙ ÙÛÖÜÚ ÙÜÓÓ ˇ ÛâÚ ÛÖÜ, åùà, ÑØåÔÖÔÛ Ö :». ÙÆÒÖÚ,. `Û Ó ÛªÚ,. Ò çûø Ú,. ` ÆÒ Ú,. Û Ôæ ÖÜÒÖÚ Ñ Û Ô ÌÑÛ Û Ô Ì ÖÓÌÔ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û Ú Ì ÛÖÔ Ú ÛÖÜ,ÛÖ3Ö(Ö ÖÚ ÌØÉÌÔ - Ñ àô), ÓÌ ÙÑ ÒÖ ÛÖÔ Ø ÙÛÌ ÛÙ àû. `Û ÛØ Ó Ù ÞØÖÔ ÓÌÛ Û Ô Ô ÞàØ Ù ÛÖÜ ÛÖ ÞàØ Ö, Ö ÛÖÔ ÔÖÜ Ø Ö ÛÖÜ 1946 ÓÌÞØ ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø ÛÖÜ 1949, ÛÌÒÌ àùì Û Ú 6 Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ. Ó Ò ÙÛ ÓÌ Ø ÙÛ! Ô ÛÌÒÌ àùì ÙÛ ÙÜÔÌ- ÞÌ Ñ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú (11 `Ì Ø ), Ò ÓÌ Ø ÙÛ - ÌÕ ÉØ ÉÌ ÙÛ ÙÌ Ø ÓÌ Üß ÒÖÛ ÛÌÚ Ì ÖÙÌ Ú ÙÌ ÖÒ Û Ó ˇ Ó Û, Ý ÒÖÒÖ Ñ Ñ ˇÌÛ Ñ ÚÑ ÛÌܡÜÔÙ Ú. Ö Ø Ô ÝÜ Ì Û à, ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ô ÓÌ ÔÌ ÌÔ ÙÛ Ó ÑÖÔÛ ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ ÌÓ ÛÖÜ ÖÜ ÛÖÜ, ÛÖÜ ÔÔ, Ñ Ö ÖÜÚ. ÑÖÜ Ì Û Ú Ì ÛÜÞ ÌÚ ÛÖÜ ÙÜÔÖÔÖÓ ÛÖÜ Ì ÖÔÖÜ ÛÖÜ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ñ Þ ØÖÔÛ Ô. ÓÌ ÝÖ- ØÖÜÚ ÛØÖ ÖÜÚ ØÖÙ ˇÖÜÙÌ Ô Ñ ÔÌ Ý ÔÌØ Û Ô ÛÖÜ ÜÛÖÔ. Û Ô ÌØ Ý ÔÌ ÛÖÜ.» ÓÌØ Ì ÙÛÖ Þ ØÖ Ò - ÙÛÌ ÖÛ Ú Ì ÛÖÔ ÚÑ ÌÝÌØÌÌÔ ÑÖÜÛ ÒÜÑ. ÖÜ ÖÜ ÛÖÜ ØÌÙ Ô ÖÒÜ. ÒÒ Ö Ì ÖÔÖÚ, ÙÛ 2 3 ÜÓÔ - Ù ÖÜ ÛÖÛÌ, ÌÔ ÌÔˇÖÜÙ ÙÛ ÑÌ. ÌÔ ÛÖÜ ØÌÙ Ô Ñ ÛÖÙÖ. ÖÛÌ Ö ˇÖÚ ÌØÖÔÛ Ú ÌÉ ÒÌ Û ÓÌÙ ÛÙÌ ÛÖÜ Ù Ñ Ñ ÖÜ ÛÖÜ, ÛÜÒ ÓÌÔÖ ØÖÙÌ- ÑÛ Ñ ÙÌ Þ ØÛ ÌÝ ÓÌØ Ú, ÛÖ Ù Ì- ØÌÔ Ö ÓÌØÖÚ Û Ú ßÞÛÌÔ Úý ÛÖÜ: ÛÖ Ö ÖÒÜÛ ÓÖ ÑÌ Ó Ò Ö ÛÖÔ àô Û Ú à Ú ÛÖÜ Ñ ÛÖ ÙÜÓÉÖÒÖ Û Ú Ó ÙÛÖØ Ú Ñ Û Ú Õ ÖÙÜÔ Ú ÛÖÜ. ÖÜ Û Ô ØÖÙÝÌØÌ ÒÌ ÖÔÛ Ú: - ØÛ Ô, ÒÒ ÙÖÜ ÌÜÞÖÓ Ô Ó Û ÞØ Ù ÓÖ Ö ÙÌ Ú ÖÛÌ! ` ÓÌØ ßÞÛÌÔ ý ÛÖÜ ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ Ó ÓÌ Û ÒÒ ÑÌ Ó Ò Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú, ÙÛÖÔ ÖÒÌÓ Û. Û Ö ÓÌ Ò Ñ Ö Ö ÖÛ Ñ. ¾Ù ÖÜ ÖÚ ÖÜÚÌÝÜ Ì ÙÌ Ò Ö Û à, Ý ÔÖÔÛ Ú ÙàÛÖÜ8 Ñ 29 Ì ÖÔ, Ô ÓÌÙ ÙÛ Ö Ö 5 àó ÌÚ Ñ 6 ÒÒ Ö ÌÚ.» Ñ Ø ÖÚ. ` ÓÌØ Ô ÜÌÛ ÙÛ Ô ÛØÖ ÖÔ Ñ, ÙÛÖ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ ÓÔ ÓÌ Ö, ÑÖÔÛ ÙÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÒÒ Ö Ñ Û ÛÖÜÚ, ÖÜ ÌÔ -ÌÔ ÙÜ ÑÌÔÛØàˇ Ñ Ô ÌÑÌ. ÑÌ Ñ ÛÌܡÜÔÖÔÛ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ô - Ø ÖÙ Û Ú» Ô ÚÑ ÖÙÖ ÖÛÖÜÚ ÔÌÖÛÌØÖÜÚ Ý ÔÖÜÔ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÛÖÜ- ÛÖ. ÞØÖÔ ÖÜ ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ- Ø Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ ÔÔ Ñ Û Ú `Û ÜØÖÜÒ Ú»ÖÜ ÑÖÜ(1948) ØˇÌ ÙÛ à Ñ ÒÒ Ö, ÛÖÑÖØ ÛÙ Û Ú, ÌÔà ÛØ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ ÌÔÔ ˇ - ÑÌ Ö àø ÖÚ, ÛÖ ÌÑÛÖ Ñ ÛÌÒÌÜÛ Ö Û Ú. ¾ àó Ú, Ö ØàÛÖÚ, ÛÌÒÌ àùì ÓÌ Ø ÙÛ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú Ñ Û Ô ÞØÖÔ ÌÛÜÞÌ ÙÛÖ» ˇ - Ó Û ÑÖ Ó Ó Û Ú ÜÙ ÑÖÓ ˇ Ó Û - Ñ Ú ˇ ÔàÔ. Ôà Û Ô ÑÖÓ ÝÖ Û - Û Ú, ØÞ ÙÌ Ô Ø Ì Ó ˇ Ó Û ÙÌ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜÑ Û Ó ÑØÌÚ ÖÓ ÌÚ: ÛØ ÓÌ ÛÌÙÙÌØ ÙÌ Ñ ˇÌ Ó.»Ì ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÜÛÖ,ÖÛ Ô ØÌ ÛÖ ÛÜÞ Ö ÛÖÜ,Ì ÞÌ Ó ÖÜØ ÙÌ Ó ÙÞÜØ É Ù ÛÖ ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø Ö ÛÖÜ. ÖÜ Ô ÛÜÞˇ ÑÌ Ø ÖØ Ñ Ì ÔÌ ÌÔ Ö Û Ö ÓÌ Ò Ñ Ö Ö ÖÛ Ñ Û Ú ÖÒ Ú.»Ì Ù Ó ÔÛ Ñ ÖÙÖÙÛ Ì ÛÜÞ Ú ÛàÔ Ó ˇ ÛàÔ - Ü Öß Ý àô ÛÖÜ, ÙÛ Ú ÔàÛÌØÌÚ Ñ ÔàÛ ÛÌÚ ÙÞÖÒÌÚ. Ô Ì ÖÓÌÔ ÞØÖÔ ØÞ - ÙÌ Ô ÒÌ ÛÖÜØ Ì,ÓÌÌ ÛÜÞ Ñ ÜÛÖ, ÛÖ ÕÌÔÖ ÒàÙÙÖ ÛÓ Ó : Ò Ñ Ñ ÒÒ Ñ -ÑÜØ àú Ò Ñ. ÖÖ Ö Ö ÔÌÒ ÉÌ Ü ÌܡÜÔ Ó ÑØ ÌØÝ, ÒÒ Ö ( ÛÙ ), ÌÑ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ ÖÛ Ô ØÌ ÛÜÞ Ö Ò - Ñ Ú Ý ÒÖÒÖ Ú Ö ÛÖ Ô/Ó Ö ÛÖÜ ÖÔ ÔÖÜ. `Û Ø Õ Ô Û ÖÔÌ Ø Þ Ò àô àô. Ô ÓÌÙ Ì Þ Ô ØÖÙÛÌˇÌ ÙÛÖ ÜÔ Ó ÑÖ ÛÖÜ ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø ÖÜ, Ö ÌÔ Ú ÓÌÛ ÛÖÔ ÒÒÖ, Ñ ˇàÚ ÖÒÖÑÒ ØàÔ Ô Û Ú Ù ÖÜ ÌÚ ÛÖÜÚ,Ñ Û Ó ÑØÖÛÌØ ÌØÝ ÛÖÜ àó : Ö» Þ Ò Ú Ñ Ö ÌÛØÖÚ. ¾» Þ Ò Ú ÖÝÖ ÛÖÚ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú (17 `Ì - Ø ), ØÌ ÛÜÞ Ö Ö ÛÖ Ó Ó Ó ÑàÔ» Þ Ô ÑàÔ ÛÖÜ.». ÖÒÜ- ÛÌÞÔÌ ÖÜ, ÒÒ Ì ÖÜÒÌßÌ ÖÜÛÌ Ö ÝØÖÔÛ ÙÛªØ Ö ÛàÔ ÌØÝØÔ»ÖÜ ÆÑÖÜ ÙÛ Ô Ö æ ÙÞçÒÖÜ. æñû ÛÖ Ñ Ñ ÒÖÙÞÌ ÙÓâÔÖ, âþˇ ÑÌ ÙÛ Ú åˇöüùâú ÛÖÜ, Ñ ÛÆ Û Ô Ü ÌØÙ Ø ÔÛÆÞØÖÔ ÒÌ ÛÖÜØ å ÛÖÜ, Þ Ò Æ ÌÚ Æ, Û Ö Öå ØÖÌÛÖåÓ ÙÌ Û ÔØÛÌØ Ñ ÔØÛ Û ÌÑ ÌÜÛ ÑÆ ØçÓ Û.»Ì ÌÕ ØÌÛ ÑÆ Üß ÒÆ ÖÙÖÙÛÆ Ì - ÛÜÞå. Ö ØØÛÖ åùàú ÓÌ ÆÒÖ ÝØÖ- ÔÛ ÙÛªØ Ö Û Ú æò Ú. ÓÌØ ÙÛ Þ Ó Ñ É ÖÓ Þ Ô. Ì Ñ Û ÌÜˇÌ Ô ÑÖÔÛ ÙÛÖ ÓÌ ÒÖ - ÌØÝÖ Ñ ØÞ ÙÌ Ô ÙÑÌ Ò ÛÖÜ Þ ÓÌ Ñ Ó ˇ Ó Û Ñ -ÌÕ ØÌÛ - ÑÖÚÓ ˇ Ó Û ÑÖÚ. Ö Ö ÌÑ ÔÌ, ÛØ ÞØÖÔ Ø Ö- ÛÌØ, Ñ Ö ÌÛØÖÚ, ÛÖÜ ÜÓÔ - Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú Ñ ÜÛÖÚ (20 `Ì Ø ), ÓÖÒ Ú ÛÌÒÌ àùì Û Ú `¾. Ì ÙÛÖ ßÖ ÑÖ ÌÔÌ ÑÖý ÝØÖÔÛ - ÙÛ Ø Ö Ñ ÕÌ Ó ˇ Ó Û Ñ, Ô - Ò ÓÉ ÔÖÔÛ Ú ÙÜ ÞØÖÔàÚ ÛÖÔ ÛÖÓÌ Û Ú ÞÌ Ø Ù Ú Ñ ÛàÔ ÓÖÙ àô ÙÞÌÙÌàÔ.»Ì ÛÖÔ ÌØÞÖÓÖ ÙÌ Ò Ö Ñ Û Ú ÛÙ Ú ÛÖ ÖÔ ÔÖ, Ö Ö ÑÖ ÌÔÌ - ÑÖÚ Þ Ø ÑÛ Ø Ú Û Ú Ì ÞÌ Ø Ù Ú Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÑÖÛ Û Û ÚÌÔ ÙÞܡ - Ñ Ô ÑÖÓ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ. Ù Ø - ÔÛ ÛÖÙ ÞØÖÔ Û ÛÌÙÙÌØ ÌØÝ»ÖÜ ÑÖ, ÖÛÌÒàÔÛ Ú Ó ÜÔ Û Ñ ÙÝ ÞÛÖ ÌÓÌÔ ÖÓ Ì ÙÛ ÓÖ- ÔàÔ - ÌÑ ÌÜÛ ÑàÔ, ÙÛ Ø Õ Ô Û Ú ØÖÙ ÖÑ ÌÚ Ñ Û ÖÔÌ Ø Þ Ò àô àô Û Ú ÖÒ Ú ÓÖØÝàÙ ÔàÛ ÛÖÜ Ì Ì ÖÜ Ñ Ì ÌÒÓ - Û Ñ ÖÑ Û ÙÛ Ù. Û Û Ô ÌØ Ö- Ö Û Ú ÓÌ Ò Ú ÑÓ Ú ÛÖÜ ÑÒ ÖÜ, ÙÛÖ ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø Ö ØÖÌÛÖ Ó ÖÔÛ Ô Ó ˇ ÛÌÚ! `ˆ µ

11 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Με έργα αιχμής την κατασκευή των 4 εργοστασίων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση των 11 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Αττική και στα νησιά, ψηφίστηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ο προϋπολογισμός του έτους Ο προϋπολογισμός του καθ ύλην αρμόδιου φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου, ανέρχεται στα 199,5 εκ. με κύριο γνώρισμά του, τις περιστολές λειτουργικών δαπανών και περιττών εξόδων και την αντιμετώπιση των υπέρογκων χρεών του φορέα που ανέρχονται στα 77 εκ.. Για την αντιμετώπιση των χρεών του Συνδέσμου ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ κ. Γιάννης Σγουρός ζήτησε από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εσωτερικών να συνδράμουν με έκτακτη χρηματοδότηση. Μειωμένες είναι και οι εισφορές των Δήμων μελών του ΕΔΣΝΑ για το 2013 που ανέρχονται σε 88 εκ., μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου να διατηρήσει σταθερή την τιμή των εισερχόμενων απορριμμάτων ( / τόνο), προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση των δήμων και των πολιτών. Στην εισήγησή του μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός τόνισε ότι «Το 2012 βάλαμε τα θεμέλια, ώστε ο ΕΔΣΝΑ μετά από ένα παρατεταμένο μεταβατικό χρονικό διάστημα αβεβαιότητας να βρει και πάλι τον βηματισμό του. Το 2013 είναι η χρονιά που βάζουμε τις βάσεις ώστε να προχωρήσει η κατασκευή των νέων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου που θα δώσει λύση σε ορίζοντα 25 ετών σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την Αττική για 30 χρόνια. Με τα χρήματα που θα «πέσουν» στην αγορά από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και ιδιωτικά κεφάλαια, συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ώθηση της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της ανεργίας στην Αττική των 5 εκ. κατοίκων χωρίς να χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας των έργων και των υποδομών και με διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Παράλληλα αποτρέπουμε την επιβολή ευρωπροστίμων για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζομένους στον ΕΔΣΝΑ και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τις προσπάθειες και τη στήριξή τους που ήταν καθοριστική για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που προϋπήρχαν και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν στην πορεία». Ο κ. Σγουρός αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρόοδο που «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 σημειώθηκε στη λειτουργία του Συνδέσμου τον τελευταίο χρόνο, που είχε ως αποτέλεσμα να δρομολογηθούν λύσεις που βάλτωναν για πολλά χρόνια. Ειδικότερα υπενθύμισε ότι : Πριν από έναν χρόνο οι καθημερινές εργασίες διάθεσης των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής γίνονταν ασυμβασιοποίητα από ιδιωτική εταιρεία χωρίς καμιά σύμβαση και χωρίς κανέναν διαγωνισμό. Αυτό μέσα σε λίγους μήνες άλλαξε. Τα μηχανήματα επισκευάστηκαν. Εντάχτηκαν σε καθεστώς ετήσιας συντήρησης. Το προσωπικό ενεργοποιήθηκε. Οι εργασίες, αν και με σημαντικές δυσκολίες, γίνονται σήμερα αποκλειστικά με τις δικες μας δυνάμεις. Οι παραγόμενες από το 2003 έως το 2007 τέφρες από τον Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων παρά τις προσπάθειες που είχαν καταβληθεί στο παρελθόν παρέμεναν αποθηκευμένες στον ΧΥΤΑ Φυλής. Ό,τι δεν έγινε δέκα σχεδόν χρόνια, το προωθήσαμε άμεσα και χωρίς καμιά χρονοτριβή. Αποφασίσαμε και δημοπρατήσαμε διαγωνισμό προϋπολογισμού για την εξαγωγή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημενη μονάδα του εξωτερικού. Ο διαγωνισμός σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο του. Στα τέλη του 2011 ο Σύνδεσμος είχε δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μην μπορεί να πληρώσει ακόμη και τη μισθοδοσία των εργαζομένων του και χρέη πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε δεκάδες μικρούς και μεγάλους πιστωτές. Μέσα σε λίγους μήνες και με διαρκή προσπάθεια οι κατασχέσεις ανακληθήκαν, οι μικρό-οφειλέτες εξοφλήθηκαν σε ποσοστό 95 %, χρέη διακανονίστηκαν και η αποπληρωμή των υπολοίπων οφειλών διενεργείται προγραμματισμένα και νοικοκυρεμένα ανάλογα με τα έσοδα μας. Προωθήσαμε και δημοπρατήσαμε τις Αποκαταστάσεις 11 ΧΑΔΑ στην Αττική και στα νησιά με κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 22 εκ., για τις οποίες απειλούμαστε από την ΕΕ με υψηλότητα πρόστιμα. Και το κυριότερο, παραλάβαμε έναν ψηφισμένο από το 2003 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων του Λεκανοπέδιου της Αττικής που στο μεγαλύτερο μέρος του παρέμενε ανολοκλήρωτος. Ό,τι δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε 10 χρόνια, διαφορετικές Κυβερνήσεις, το προχωρήσαμε μέσα σε λίγους μήνες, ώστε να δοθεί λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής για τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. *Στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της εισήγησης του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Γιάννη Σγουρού Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση το τετράπτυχο των δράσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων από τον ΕΔΣΝΑ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου που περιλαμβάνουν συνδυαστικά δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων προωθεί ο ΕΔΣΝΑ, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός. Ο κ. Σγουρός παράλληλα ανέφερε ότι η κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου είναι η βέλτιστη δυνατή σήμερα, αφού διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των έργων, δεν χάνονται αλλά αντιθέτως δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, προστατεύεται το περιβάλλον και επιλέγεται η πιο οικονομική λύση για τον πολίτη. Επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή για την χωροθέτηση της ΟΕΔΑ Κερατέας στη θέση Φοβόλες, κάνοντας λόγο για εξελίξεις που δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή του Συνδέσμου να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στο τεύχος δημοπράτησης του έργου. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ απάντησε σε όλα τα ζητήματα και τις επικρίσεις που έχουν κατά καιρούς δει το φως της δημοσιότητας και ειδικότερα: Κόστος των έργων: Το βασικό κριτήριο των διαγωνισμών είναι το χαμηλότερο κόστος με την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το κόστος θα είναι όσο περίπου και σήμερα γιατί θα προκύψουν προϊόντα που θα παράγουν έσοδα. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των απορριμμάτων: Αυτό θα καθοριστεί από τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας θα είναι προϊόντα ανακύκλωσης, καύσιμη ύλη και ενέργεια, ανάλογα με την τεχνολογία που θα προκριθεί και θα τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους. Διαγωνισμοί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ : Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των εργοστασίων ανέρχεται στο 1 δις. Από το ΕΣΠΑ διατίθενται πόροι 200 εκ.. Τα υπόλοιπα θα αντληθούν από τον ιδιωτικό τομέα με τη διαδικασία της σύμπραξης. Αυτή είναι η μόνη εφικτή λύση αφού το χρεωμένο κράτος δεν έχει άλλους πόρους να διαθέσει, ενώ ταυτόχρονα η επένδυση θα βοηθήσει την εθνική οικονομία να προχωρήσει στο δρόμο της ανάπτυξης. Μέθοδος του Ανταγωνιστικού Διαλόγου: Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος είναι ο σύγχρονος τρόπος διαγωνισμού που ακολουθείται για την περίπτωση πολύπλοκων και σύνθετων έργων σε όλη την Ευρώπη και είναι νόμος του Ελληνικού κράτους. Μακροχρόνιες συμβάσεις: Η πρόβλεψη για μακροχρόνιες συμβάσεις προσφέρει τη μικρότερη επιβάρυνση στην αποπληρωμή του έργου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, χωρίς άλλα δημόσια έξοδα για συντήρηση και λειτουργία. Γιατί δεν προτιμήθηκαν μικρότερες και περισσότερες μονάδες: Καμιά μελέτη δεν τεκμηριώνει περισσότερες και μικρότερες μονάδες. Η χωροθέτηση περισσοτέρων μονάδων είναι ανέφικτη. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί μια μονάδα σε κάθε δήμο προφανώς εθελοτυφλούν, εάν δεν παραπλανούν σκόπιμα. Η Ευρώπη προτείνει ιεραρχικά, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελευταία τη διάθεση με τη μέθοδο της ταφής : Εμείς προωθούμε δράσεις σε όλες τις βαθμίδες αυτής της ιεραρχίας. Για την πρόληψη καταρτίζουμε προτάσεις σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Για την επαναχρησιμοποίηση ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία Πράσινων Σημείων. Για την ανακύκλωση πέραν των υφισταμένων συστημάτων ανακύκλωσης, όπως οι μπλε κάδοι, και τα ειδικά συστήματα ανακύκλωσης θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους Δήμους στη Διαλογή στην Πηγή. Για την ανάκτηση προωθούμε την κατασκευή των 4 εργοστασίων επεξεργασίας που ήδη δημοπρατούμε. Για την κομποστοποίηση προωθούμε την κατασκευή 3 εργοστασίων κομποστοποίησης που περιλαμβάνονται στις δημοπρασίες που κάνουμε για τα εργοστάσια επεξεργασίας. Τέλος, η διάθεση του υπολείμματος της επεξεργασίας που θα είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα των παραγόμενων απορριμμάτων και θα είναι αδρανές υλικό θα απαιτεί ελάχιστο χώρο διάθεσης. Επομένως, προωθούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλους τους τομείς. Πρόγραμμα δράσεων των ΚΑΠΗ του μηνός Φεβρουαρίου Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας (Γραφείο Υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας) του Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων - εκδηλώσεων των Κ.Α.Π.Η. του μηνός Φεβρουαρίου: 12 Φεβρουαρίου π.μ. 8ο ΚΑΠΗ (Άγιος Ιερόθεος) 14 Φεβρουαρίου π.μ. 2ο ΚΑΠΗ (Νέα Ζωή) 22 Φεβρουαρίου π.μ. 3ο ΚΑΠΗ (Κ.Βάρναλη) 27 Φεβρουαρίου π.μ. 1ο ΚΑΠΗ (Ανθούπολη) 6/2 (1ο & 8ο ΚΑΠΗ) 13/2 (7ο & 4ο ΚΑΠΗ) 20/2 (3ο & 5ο ΚΑΠΗ) 27/2 (2ο & 6ο ΚΑΠΗ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ 04/2 (5ο ΚΑΠΗ) 05/2 (3ο ΚΑΠΗ) 07/2 (2ο ΚΑΠΗ) 08/2 (2ο ΚΑΠΗ) 11/2 (1ο ΚΑΠΗ) 12/2 (1ο ΚΑΠΗ) 14/2 (6ο ΚΑΠΗ) 18/2 (7ο ΚΑΠΗ) 19/2 (7ο ΚΑΠΗ) 22/2 (4ο ΚΑΠΗ) ΟΜΙΛΙΕΣ Ομιλία της υπαλλήλου - νοσηλεύτριας Α. Κολοβού με θέμα «Πρώτες βοήθειες» Ομιλία της υπαλλήλου - επισκέπτριας υγείας Ε. Παπαδάκη με θέμα «Στεφανιαία νόσος» Ομιλία με Θέμα: «Μυοσκελετικά προβλήματα στην 3η ηλικία, συχνοί τραυματισμοί, πρόληψη, αποθεραπεία». Ομιλητής Δρ. Ν. Πισκοπάκης (Επικεφαλής ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ Ατρόμητος) Ομιλία της υπαλλήλου - επισκέπτριας υγείας Α. Μαζαράκη με θέμα «Παχυσαρκία στην 3η ηλικία» ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Θέατρο «Kάτια Δανδουλάκη» Αθήνα 25/2 (8ο ΚΑΠΗ) 26/2 (8ο ΚΑΠΗ) ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ στα Ιατρεία των ΚΑΠΗ 08/2 (1ο ΚΑΠΗ) 21/2 (2ο ΚΑΠΗ) 20/2 (3ο ΚΑΠΗ) 26/2 (4ο ΚΑΠΗ) 12/2 (5ο ΚΑΠΗ) 07/2 (6ο ΚΑΠΗ) 14/2 (8ο ΚΑΠΗ) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Σ.Ε.Π.Π.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, στις 5:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Κεντρικού Δημαρχείου Περιστερίου, θα πραγματοποιηθεί η 3 η κατά σειρά εκδήλωση ενημέρωσης κινητοποίησης, με θέμα «Τα Συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας προς τους ανέργους και όλους τους πολίτες τρόποι άμυνας». Κεντρικό θέμα της δραστηριότητας είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας που πηγάζουν από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να εντοπισθούν οι αυθαιρεσίες της πολιτείας κατά των πολιτών και να ενημερωθούν οι πολίτες για τους τρόπους άμυνας που πρέπει να χρησιμοποιούν (φορολογία, διακοπές ρέυματος, κοινωνικές παροχές, αυθαίρετες διοικητικές αποφάσεις κ.λπ) ώστε να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Η διαδικασία θα περιλλαμβάνει ενημέρωση από νομικούς και θα ακολουθήσει κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων για προβλήματα που θα τεθούν από τους πολίτες. Προτρέπουμε τους συμπολίτες μας, στο μεσοδιάστημα πραγματοποίησης της εκδήλωσης της 10 ης Φεβρουαρίου, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και να «κατεβάσουν» τα παρακάτω Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) που περιλλαμβάνουν τις αναθεωρήσεις και την υφιστάμενη μορφή του Συντάγματος. Προς βοήθεια των συμπολιτών μας, παρακάτω γράφονται αναλυτικά τα ΦΕΚ που πρέπει να αναζητηθούν : 1 ο μεταπολιτευτικό Ελληνικό Σύνταγμα : ΦΕΚ Α 111 / 9 Ιουνίου ο μεταπολιτευτικό Ελληνικό Σύνταγμα : ΦΕΚ Α 23 / 14 Μαρτίου ο μεταπολιτευτικό Ελληνικό Σύνταγμα : ΦΕΚ Α 85 / 18 Απριλίου ο μεταπολιτευτικό Ελληνικό Σύνταγμα : ΦΕΚ Α 120 / 27 Ιουνίου 2008 Προσκαλούμε όλους τους Περιστεριώτες και Φορείς του Περιστερίου και όχι μόνο, να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της ΣΕΠΠ, με παρουσία και προτάσεις ώστε παράλληλα, με σύνθεση όλων των δυνάμεων, να επιτύχουμε την συνολική ενεργοποίηση της κοινωνίας ώστε να προταθούν και να επιβληθούν λύσεις στα άμεσα προβλήματά όλων, ΧΩΡΙΣ επαγγελματίες πολιτικούς και κόμματα. Προτάσεις για δράσεις ΤΩΡΑ! Η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Περιστερίου, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Συλ. Εργ. Δήμου Περιστερίου και αποτελείται από εθελοντές πολίτες και φορείς πολιτών, με στόχο την άμεση οργάνωση δράσεων και κινητοποιήσεων, προκειμένου να βοηθηθούν συμπολίτες μας που τελούν σε αδυναμία, να αναδειχθούν τα προβλήματα που εξαιτίας των μνημονίων βασανίζουν τους Περιστεριώτες, και να συγκροτηθεί κίνημα ενεργών πολιτών, το οποίο και θα προτείνει και θα απαιτήσει άμεσες πολιτικές λύσεις, ΤΩΡΑ. Οι ανακοινώσεις της ΣΕ-ΣΕΠΠ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Περιστερίου ( και σε κάθε άλλο διαθέσιμο ιστότοπο ή blog του διαδικτύου, τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος. Οι Συμμετέχοντες και Διοργανωτές Συντονιστική Επιτροπή - ΣΕΠΠ, Οι Φορείς Πολιτών του Περιστερίου, Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Περιστερίου Κύριες συνεργαζόμενες ιστοσελίδες : «SAVEGREEKWATER» ( savegreekwater.org) gr/

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 Τα φροντιστήρια Πυρήνας βραβεύουν τους μαθητές τους που αρίστευσαν στις πρόσφατες Πανελλαδικές εξετάσεις Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα AthenianHall του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία στο Σύνταγμα, η εκδήλωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής (ΣΕΦΑ), υπό την αιγίδα της ΟΕΦΕ, με θέμα με άριστα, αποφοίτησα από το 4ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου το 2012 και μπήκα 52η στην Ιατρική Αθηνών με μόρια. Γνωρίζω άριστα Αγγλικά και Γαλλικά σε επίπεδο profi ciency και μαθαίνω Ιταλικά. Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε διαγωνισμούς Η ΔΑΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου έκοψε την πίτα της η ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Β/μιας Εκπαίδευσης Περιστερίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Λυκείου Περιστερίου. Τα μέλη του προεδρείου της παράταξης Αθ. Νικολόπουλος, αντιπρόεδρος και Χρ. Παιδάκης, γραμματέας, υποδέχτηκαν τα μέλη της παράταξης που προσήλθαν στην εκδήλωση. Λόγω ασθενείας δεν παρευρέθηκε ο πρόεδρος της παράταξης Π. Καταγής. Ο αντιπρόεδρος Αθ. Νικολόπουλος στο σύντομο χαιρετισμό του, ευχήθηκε καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία και είπε: «Η ευχή «καλή χρονιά» ακούγεται ως οξύμωρο στις εποχές που ζούμε, νομίζω όμως ότι Παιδείας, τους σχολικούς συμβούλους Ι. Λιγνό και Μ. Αργυρούδη, τον κ. Σακκή, τον Π. Κανδυλιώτη, τον Τ. Πέππα, τον Γ. Μητσόγλου και τον Τ. Καλλιάφα, δημοτικό σύμβουλο Περιστερίου που παρευρέθηκαν Ο πατέρας Βασίλειος ευλογεί την πίτα. Δίπλα του ο Χ. Παιδάκης και ο Α. Νικολόπουλος Ο Διευθυντής των Φροντιστηρίων ε τους βραβευθέντες μαθητές Β. Ράπτη και Ε. Γαρδελάκο «Προσφέρουμε στους μαθητές τη γνώση.. Βοηθούμε στην κοινωνική ανάπτυξη!» Παρουσιάστηκε η συνεισφορά της ΟΕΦΕ στην εθελοντική δράση: Όλοι μαζί μπορούμε! Και στην Παιδεία το Περιβάλλον την Υγεία την Κοινωνία. Βραβεύθηκαν: Οι συντελεστές της πιο πάνω εθελοντικής δράσης Μαθητές με ειδικές ανάγκες που διακρίθηκαν στον Αθλητισμό και στην Εκπαίδευση Μαθητές που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στους διαγωνισμούς των επιστημονικών ενώσεων Συνάδελφοι βετεράνοι φροντιστές, για τη μακρόχρονη συνεισφορά τους στην εκπαίδευση. Την εκδήλωση, που συντόνιζε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ κος Άρης Πορτοσάλτε, τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές κ.κ. Μίμης Ανδρουλάκης και Μαρία Ρεπούση, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, επιστημονικών ενώσεων, καθηγητές πανεπιστημίων και άλλες προσωπικότητες. Από τα φροντιστήρια Πυρήνας, είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε με δύο μαθητές μας, από τους 20 συνολικά που βραβεύθηκαν (με πάνω από μόρια στις περσινές Πανελλαδικές εξετάσεις). Είναι τιμή μας που τους είχαμε μαθητές μας, τη Βάσια Ράπτη (19523 μόρια, Ιατρική Αθήνας) και το ΡένοΓαρδελάκο (19466 μόρια, Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ). Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια που εδώ και 30 σχεδόν χρόνια κάνουμε! Ράπτη Βάσια Ονομάζομαι Βασιλική Ράπτη. Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 1994 και κατοικώ στο Περιστέρι. Η οικογένειά μου είναι τετραμελής. Ο πατέρας μου είναι ιδιωτικός υπάλληλος και η μητέρα μου φιλόλογος σε δημόσιο σχολείο. Είμαι το πρώτο παιδί της οικογένειας, ενώ ο αδελφός μου φοιτά στην Α Λυκείου. Τελείωσα όλες τις σχολικές βαθμίδες (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) Μαθηματικών και Βιολογίας. Στους άμεσους στόχους μου είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών μου και η συμμετοχή μου σε εθελοντικές οργανώσεις. Οι επιμέρους γραπτές βαθμολογίες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ήταν: Μαθηματικά Κατεύθυνσης 19,1 Φυσική Κατεύθυνσης 19,7 Χημεία Κατεύθυνσης 20,0 Βιολογία Κατεύθυνσης 19,8 Νεοελληνική Γλώσσα 16,8 Βιολογία Γεν. Παιδείας 20,0 Γενικός βαθμός πρόσβασης 19,42 Γαρδελάκος Ειρηναίος Ονομάζομαι Ειρηναίος Γαρδελάκος. Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 1994 και κατοικώ στο Περιστέρι. Είμαι ο μικρότερος από τους δύο γιους τετραμελούς οικογένειας. Ο πατέρας μου είναι υπάλληλος ΕΥΔΑΠ και η μητέρα μου εκπαιδευτικός. Ο αδελφός μου φοιτά στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τελείωσα όλες τις σχολικές βαθμίδες με άριστα σε δημόσια σχολεία και αποφοίτησα από το 9ο ΓΕΛ Περιστερίου το Γνωρίζω άριστα Αγγλικά σε επίπεδο profi ciency και πολύ καλά Γαλλικά. Έδωσα Πανελλαδικές εξετάσεις και πέτυχα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ε.Μ.Π. με μόρια.αυτή την εποχή συμμετέχω ως εθελοντής στο μη κερδοσκοπικό Οργανισμό BEST, ανταλλαγής πληθυσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιμέρους γραπτές βαθμολογίες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ήταν: Μαθηματικά Κατεύθυνσης 20,0 Φυσική Κατεύθυνσης 18,6 Ανάπτυξη Εφαρμογών 20,0 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 20,0 Νεοελληνική Γλώσσα 17,2 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 19,6 Γενικός βαθμός πρόσβασης 19,42 Ο Κ. Αλεξανδρόπουλος ευχήθηκε σε όλους για τη νέα χρονιά δεν είμαστε μαθημένοι να βάζουμε το κεφάλι κάτω και θα πρέπει να «πολεμήσουμε» το «μικρόβιο» του έθνους μας που είναι η διχόνοια και η μιζέρια, ο ένας να θέλει να βάλει «τρικλοποδιά» στον άλλο. Θα πρέπει να μάθουμε να λέμε «συγγνώμη», θα πρέπει να έχουμε καθαρό το χώρο μας, το χώρο της εκπαίδευσης, γιατί αυτό το στοιχείο είναι που μας οδηγεί να έχουμε αυτή την ενότητα. Και μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας όχι μόνο να βλέπουμε τους «εν ενεργεία» φίλους μας εδώ αλλά και φίλους που έχουν βγει σε σύνταξη και μάλιστα κάποιοι να έρχονται από μακριά, γεγονός πολύ συγκινητικό». Ευχαρίστησε τον Κ. Αλεξανδρόπουλο, Σύμβουλο του υπουργού Διαδραστικό σεμινάριο με θέμα «Παθολογίες του Ουροποιητικού Συστήματος» Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013, έπειτα από πρωτοβουλία του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη, έγινε η επόμενη διαδραστική ημερίδα στην αίθουσα δραστηριοτήτων του Ιερού Ναού Αγίας Άννας στο Περιστέρι. Θέμα της ημερίδας αυτής ήταν: «Παθολογίες του Ουροποιητικού Συστήματος. Ρωτάω τον γιατρό μου». Ομιλητής του σεμιναρίου ήταν ο χειρουργός ουρολόγος Γιώργος Καραμιχάλης και η ιατρός Πηγή Τάρλα. Σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και σε μία κατάμεστη αίθουσα, παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Περιστερίου Χρυσόστομου, δόθηκαν οδηγίες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών. Στον διάλογο που επακολούθησε επίσης πήραν μέρος ο πνευμονολόγος ιατρός Νίκος Αναστασίου, η κλινική ψυχολόγος Βίκυ Κονδύλη και ο χειρουργός οδοντίατρος Πάνος Αναστασιάδης. Στόχος όλων μας είναι να ανοίξει μια νέα σελίδα πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, γιατί στην εκδήλωση, καθώς και τον Ηλ. Ηλιόπουλο, μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΕ- Ο Η. Ηλιόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΕΔΥ ΔΥ, από την παράταξη της ΔΑΚΕ, και όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Ο πατέρας Βασίλειος ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, την οποία έκοψαν και μοίρασαν σε όλους. Ο Η. Ηλιόπουλος χαιρέτισε την εκδήλωση αναφερόμενος στις δύσκολες στιγμές που βρίσκεται η χώρα εδώ και 3 χρόνια και στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όλοι και ιδιαιτέρως ο χώρος του δημοσίου. «Ο χώρος μας, ο χώρος του Δημοσίου, δέχεται μεγάλη επίθεση. Προσπάθησαν να μας πουν ότι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι που ταλαιπωρούμε τους Έλληνες, αλλά είπαν ότι «τρώμε» με τους μισθούς, τις συντάξεις και τα επιδόματα του δημοσίου τα λεφτά της χώρας, έλληνες και ξένοι επιτέθηκαν στους εργαζόμενους και υπάλληλους του δημοσίου με κάθε τρόπο» τόνισε και συνέχισε: «Ελπίζουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα ανατρέψει όλη αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε, βεβαίως, ποιες είναι οι συνέπειες για τα μηνύματα που έχουν υπογράψει, ποιες είναι οι συνέπειες της λιτότητας που εφαρμόζεται αλλά απ την άλλη γνωρίζετε και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στις δανειακές συμβάσεις. Μετά την ανακοίνωση του κ. Κεδίκογλου, του ζήτησα πρώτος εγώ να βγάλει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δημοσίων υπαλλήλων για να αποδειχθεί η αλήθεια». Συνέχισε αναλύοντας την κατάσταση που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, την ύφεση και τη λιτότητα, στη διαθεσιμότητα, στις εργασιακές σχέσεις, στις μειώσεις μισθών και συντάξεων, στα μέτρα που έρχονται καθώς και σ αυτούς που «παίρνουν» τα λεφτά της χώρας. «Ποιοι είναι αυτοί και πού τα πάνε τα λεφτά; Πρέπει επιτέλους να γίνει η απαραίτητη έρευνα και να βγουν όλα στη δημοσιότητα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική των μνημονίων, να πάψει η πολιτική λιτότητας και πάνω απ όλα να πάψει η χώρα να «μεταβιβάζει» τις δυνατότητες που έχει στους «τοκογλύφους» και στους «καιροσκόπους», που κερδίζουν απ όλα αυτά». Καταλήγοντας είπε: «Παιδεία και υγεία είναι η ψυχή, το σώμα, η ζωή του κάθε λαού. Οφείλουμε εμείς ως εκπαιδευτικοί το πνευματικό κομμάτι της κοινωνίας να το διαφυλάξουμε». Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή ευχών από τους παρευρισκόμενους. τα κοινωνικά έργα θέλουν ψυχή και πραγματική αγάπη. Οφείλουμε όλοι μας να δώσουμε την ψυχή μας στη ξεχασμένη τρίτη ηλικία και να επιβεβαιώσουμε με τις πράξεις μας ότι τα λόγια μας έχουν ηθική υπόσταση. Ότι πραγματικά, χωρίς ιδιοτέλεια, θα προσφέρουμε την αγάπη και τη φροντίδα σε άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη στη σημερινή δύσκολη εποχή που διανύουμε. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε αδιέξοδο την ανθρωπιά, την ζεστασιά, τον αυθορμητισμό και την αξιοπρέπειά μας. Όλοι μας θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να δηλώσουμε παρόντες σε κάθε κοινωνική ευαισθησία, σε κάθε κοινωνική αναζήτηση. Έτσι μόνο ο καθένας από εμάς θα κερδίσει πάλι τη χαμένη του αξιοπρέπεια, τα χαμένα όνειρα ζωής που κάποιοι έχουν «κλέψει». Το επόμενο διαδραστικό σεμινάριο στις 16 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννας θα αφορά την «κατάθλιψη». Θα συμμετέχουν οι επιστήμονες Βίκυ Κονδύλη, Πηγή Τάρλα, Γιώτα Τσιαούση, Κατερίνα Φώτου και Μαρία Σασσάνη. Οι επιστήμονες Υγείας υποσχέθηκαν στον κόσμο που υποφέρει αυτή τη χρονική στιγμή και ζητά μια πραγματική ελπίδα ζωής, μια σανίδα σωτηρίας στην ευαισθησία και στην κοινωνική δικαιοσύνη, ότι θα κάνουν τα πάντα για να δημιουργηθεί με ένα «τσουνάμι» αλληλεγγύης το πρώτο Κοινωνικό Ιατρείο στην πόλη μας. Ο επιστημονικός συντονιστής της πρωτοβουλίας Υγείας και Παιδείας για το Περιστέρι Γιώργος Βαθιώτης, καθηγητής MSc

13 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΣ) ΜΕ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιός) πραγματοποίησε εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στην οποία παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αττικής κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής Περιστερίου, της Αντιπολίτευσης, ο π. Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Δημητρακόπουλος, εκπρόσωποι από Φορείς και Πολιτιστικούς Συλλόγους, πολλοί άλλοι. Ακολούθησε Συναυλία με Ελληνικά Παραδοσιακά τραγούδια που τραγούδησε η τριακονταμελής μικτή Διδάσκαλου Βυζαντινής Μουσικής και Διευθυντής Ορχήστρας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος ευλογεί την πίτα Την εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας χαιρέτισε ο Αιδ/τος Πρωτ. π. Σεραφείμ Φαράσογλου κάνοντας μια κοπής της Πίτας από τον Μητροπολίτη Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομο. Ακολούθησαν παραδοσιακά κάλαντα και μουσικό καλωσόρισμα σε στίχους και μουσική κ. Κωνσταντίνου Σταυρουλάκη. Ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου και η Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Πανταλάκη Ο Αιδεσιμότατος Πρωτοσύγκελος πατέρας Σεραφείμ Φαράσογλου Πολιτικών Παραγόντων, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ιωάννα Πανταλάκη, η κ. Ελένη Ξεκαλάκη και πάρα χορωδία με εξαμελή ορχήστρα, υπό την επιμέλεια και διεύθυνση του κ. Κωνσταντίνου Σταυρουλάκη, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ, MD ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αριστούχος απόφοιτος Ιατρικής σχολής «FEDERICO II» ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ειδικευθείς στις ορθοπαιδικές κλινικές των νοσοκομείων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» & «ΚΑΤ» Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ευρωκλινικής Αθηνών & Ν. Αθήναιον ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Δισκοπλαστική, Μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Ωλένια νευρίτις κτλ.) ΟΣΤΩΝ (Οστεοπόρωση, Αρθρίτιδα κτλ.) ΤΗΛ./FAX. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΘΗΒΩΝ 210 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ) ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , Ο Κ. Σταυρουλάκης σύντομη αναφορά στην αξία και χρησιμότητα των εθίμων που δείχνουν την ανθρώπινη ευαισθησία, ανήγγειλε την τελετή της Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e: Διακρίνονται ο Χρ. Χρονόπουλος, η Ε. Ξεκαλάκη και πιο πίσω ο Θ. Δημητρακόπουλος και ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Τσικρικάς Στη συνέχεια ακούστηκαν τραγούδια με απόλυτο σεβασμό στην παράδοσή μας, που μας έφεραν στο νου εικόνες από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, τα Δωδεκάνησα, τη Θράκη, την Κρήτη, την Προποντίδα, την Στερεά Ελλάδα, την Μακεδονία κ.ά. Ανάμεσα στα πολλά ωραιότατα τραγούδια που ακούστηκαν από τους Χορωδούς υπό την συνοδεία της Ορχήστρας και την Διεύθυνση του κ. Σταυρουλάκη, που κατέπληξε και ενθουσίασε το πολυπληθές κοινό, ήταν: Παναγιά μου ένα παιδί (Πάρος), Από τα γλυκά σου μάτια (Αϊδίνιο της Ιωνίας), Καλέ συ Παναγιά μου (Μ. Ασία), Σαν τα μάρμαρα της Πόλης (Μ. Ασία), Σεράντα μήλα κόκκινα (Πόντος), Όμορφη Σμυρνιά μου (Στίχοι-Μουσική: Κ. Σταυρουλάκης) και άλλα.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΥΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο «ΙΣΤΟΣ» ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 4 Ιανουαρίου Ένα κτίριο «νεκρό» και απαξιωμένο από το 2005 αρχίζει να ζωντανεύει στο Χαϊδάρι. Μια ομάδα πολιτών με στόχο να «στεγάσει» τη δημιουργικότητά τους, τον εθελοντισμό τους, την αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους και την αγωνιστικότητά τους, να υπερασπίσουν τις κοινωνικές δομές και «οτιδήποτε δε σώζεται» αποφασίζει να επαναχρησιμοποιήσει και να ζωντανέψει το κτίριο, ανοίγοντάς το ξανά στους πολίτες. Στο ιστορικό κτίριο του παλαιού Δημαρχείου επιχειρούμε να «γράψουμε» μια νέα κοινωνική ιστορία, με αυτοδιαχείριση, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, με νέες πολιτιστικές και ηθικές αξίες. Άμεσοι στόχοι μας είναι: α) Ανίχνευση των άμεσων κοινωνικών προβλημάτων και πρωτοβουλίες για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη και το κοινωνικό κράτος λόγω της ανεπάρκειας του αδυνατεί να τους καλύψει β) Νομικές, ιατρικές, οικονομικές (λογιστικές) και άλλες συμβουλές (προσφέρονται άμεσα). Επίσης πραγματοποιούμε α) Ανταλλακτικά παζάρια (χωρίς χρήματα) β) Τράπεζα χρόνου γ) Επιμόρφωση δ) Παραγωγή - Κατασκευή προϊόντων (σαπούνι, μπύρα, γιαούρτι κ.λπ.) ε) Ψυχαγωγία στ) Μαθήματα κάθε είδους ζ) Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές κ.λπ. Όπως τόνισε ο κ. Φωτεινάκης, η πρόσκληση για συνέντευξη τύπου, στην οποία ανταποκρίθηκε η εφημερίδα μας, η «Εφημερίδα των Συντακτών» και η «Αυγή», έγινε με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις του «ΙΣΤΟΥ» και την προβολή του εγχειρήματος: «Ο ΙΣΤΟΣ είναι κοινωνική κατάσταση, ανήκει σε όλους 9. Στο χώρο λειτουργεί μικρή βιβλιοθήκη με 300 τίτλους βιβλίων, καθώς και παιδική βιβλιοθήκη. 10. Οργανώνονται συζητήσεις, εκδηλώσεις, προβολές, παρουσιάσεις βιβλίων, με σκοπό την κατανόηση αλλά και την εναλλακτική προσέγγιση κοινωνικών, πολιτικών, οικολογικών θεμάτων. 11. Πιστεύοντας βαθιά στην αρχή της συνεργασίας, επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση με άλλους χώρους, που βαδίζουμε στους ίδιους δρόμους. Στο χώρο φιλοξενούνται η Κινηματογραφική Λέσχη Χαϊδαρίου, τμήματα μουσικών μαθημάτων του Κοινωνικού Ωδείου, εκδηλώσεις του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και των Φίλων της Φύσης και είναι διαθέσιμος σε κάθε συλλογικότητα για συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και συναντήσεις. 12. Στην πλατεία-περιβάλλοντα χώρο, έχουν πραγματοποιηθεί συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, γιορτές, κινηματογραφικές προβολές με τη συμμετοχή εκατοντάδων συμπολιτών μας. 13. Στο χώρο λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό καφενείο και συλλογική κουζίνα, όπου συναντιόμαστε, γνωριζόμαστε, συζητάμε ανακαλύπτουμε ξανά το διπλανό μας. «Πετάξαμε τόνους σκουπίδια και μπάζα, το βάψαμε, το επιπλώσαμε, δημιουργήσαμε χώρους διδασκαλίας, συζήτησης, ψυχαγωγίας, απασχόλησης και εκπαίδευσης για παιδιά και νέους», τόνισαν. Και έτσι σιγά-σιγά δημιουργήθηκε αυτός ο Ελεύθερος κοινωνικός χώρος αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι, τον οποίο επισκεφτήκαμε, μετά από την πρόσκλησή τους. Ο Κ. Φωτεινάκης αναφέρθηκε στην ιστορία του κτιρίου: Το κτίριο αυτό που φέρει το όνομα του πρώην δημάρχου Δημήτρη Γιαχνή είναι ιστορικό, καθώς ανήκε σε Γερμανό κατάσκοπο και μετά την απελευθέρωση κατασχέθηκε από το ελληνικό δημόσιο για να στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου και το Δημαρχείο από το Μέχρι το 2005 λειτούργησε ως Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και απαξιώθηκε. Στο περιφρονημένο αυτό κτίριο μια ομάδα πολιτών στις 4 Γενάρη 2012 έκανε κατάληψη και επανάχρηση. Ο Κ. Φωτεινάκης στην κουζίνα του ΙΣΤΟΥ τους πολίτες, είναι ανοιχτός σε κάθε πολίτη -αλλά κλειστός στους φασίστες- και καλούμε τους πολίτες να τον επισκεφτούν, να συμμετέχουν σε δράσεις και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα» καθώς και για να καταγγελθούν οι κατασταλτικές ενέργειες σε αυτοοργανωμένους χώρους κοινωνικής παρέμβασης και σε καταλήψεις. Ο Κ. Λάμπος και ο Β. Κουμαριανός 14. Ο ΙΣΤΟΣ έχει κάνει παρεμβάσεις, δράσεις και έχει συμπαρασταθεί σε συμπολίτες μας που τους έκοψαν το ρεύμα, στους εργαζόμενους στο Δήμο, σε μετανάστες, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έχει συνδιοργανώσει αντιφασιστικές εκδηλώσεις, πορείες- δράσεις, έχει υπερασπιστεί τις κοινωνικές δομές. Παράλληλα συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις ενάντια στο φασισμό και στο νεοναζισμό, την υπεράσπιση των πολιτικών και των κοινωνικών Ο χώρος δημιουργίας Ρούχα και υποδήματα για ανταλλαγή Το αραχνιασμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου το καθαρίσαμε, το βάψαμε και το διακοσμήσαμε με έπιπλα/βιβλία/φωτογραφίες/αφίσες που φέραμε από τα σπίτια μας. Στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου ξαναδώσαμε ζωή, στεγάσαμε το όραμά μας, που είναι η διατήρηση του κοινωνικού ιστού, με αλληλέγγυα κοινωνική δράση, σε εποχή έντονης πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής κρίσης. Στο απαξιωμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου συναντιόμαστε με τα παιδιά μας και τους φίλους μας, με όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επανάχρηση του χώρου. Ο χώρος συζήτησης Ο χώρος μουσικής «Η δράση μας είναι κοινωνική και πολιτική» τόνισε. Αναφέρθηκε στις δράσεις και τις παρεμβάσεις του «ΙΣΤΟΥ»: 1. Περισσότεροι από είκοσι εθελοντές καθηγητές της ομάδας στήριξης μαθητών, προσφέρουν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 2. Η ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης οργανώνει δράσεις για τη στήριξη ευπαθών συμπολιτών μας (τρόφιμα, ρούχα). 3. Παρέχεται εθελοντικά νομική, λογιστική και ιατρική υποστήριξη. 4. Λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση ελεύθερα καλλιτεχνικά-εικαστικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες καθώς και παιδικά τμήματα μουσικοκινητικής και μουσικοθεατρικού παιχνιδιού. 5. Διαθέτουμε ανταλλακτήριο παιδικών ρούχων και παιχνιδιών. 6. Λειτουργούν ελεύθερα τμήματα γιόγκα, αυτογνωσίας, χορού. 7. Υπάρχουν τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και μουσικών οργάνων. 8. Διοργανώνονται εκδηλώσεις, σεμινάρια αυτομόρφωσης και πρακτικά εργαστήρια, στα πλαίσια των δράσεων της ομάδας Κοινωνικής Οικονομίας- Αυτάρκειας. δικαιωμάτων, αντιστεκόμαστε στη λεηλασία της φύσης και την υποβάθμιση των πόλεων.» Η Μ. Μπαρδάκη, αρχιτέκτονας, αναφέρθηκε στο κτιριακό τονίζοντας πως το κτίριο ανήκει στο Δημόσιο και πως σε μια προσπάθεια που έγινε για «ανάπλαση» της πλατείας μπροστά από το κτίριο αντέδρασαν οι πολίτες, το έργο ακυρώθηκε και έχει πάρει απόφαση ακύρωσης και το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου. Οι Β. Κουμαριανός και Φ. Τουτουνζή σε ερώτηση για τη διαφορά της δράσης του ΙΣΤΟΥ από μια φιλανθρωπική κίνηση τόνισαν μεταξύ άλλων ότι η δράση του «ΙΣΤΟΥ» δεν είναι ελεημοσύνη ή φιλανθρωπία με την επικρατούσα λογική. «Κέντρο όλων των δράσεων και παρεμβάσεων είναι ο άνθρωπος αλλά και οι συνθήκες που ζει, εργάζεται, δηλαδή το περιβάλλον κοινωνικό και πολιτικό. Γι αυτό και συγκροτείται η δράση μας πάνω στις αρχές της ισότιμης συμμετοχής, της αυτάρκειας, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας. «Ξέρουμε όλους τους γείτονες, συζητούμε μαζί τους, συναντάμε και συζητούμε με όλους όσους έχουν ανάγκη, και ζητούν τη βοήθειά μας, τους ζητάμε να μας επισκεφτούν και να συμμετέχουν σε δράσεις». «Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνες και υποχρεώσεις του κράτους. Συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις μας, με την προσφορά μας και με αλληλοβοήθεια στη στήριξη όλων των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από το χρώμα, την ηλικία, το θρήσκευμα, το φύλο, την εθνικότητα» τόνισε η κ. Τουτουνζή. «Ο «ΙΣΤΟΣ» είναι δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και εμείς που συμμετέχουμε προερχόμαστε από διάφορα κοινωνικά στρώματα, επαγγέλματα και πολιτικές ομά- (συνέχεια στη σελίδα 16)

15 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Η ΕΕ θέλει εργάτες - δούλους! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Στην αργατιά, στη χωριατιά το χιόνι, η γρίππη, η πείνα, οι λύκοι/ ποτάμια πέλαγα, στεριές: ξολοθρεμός και φρίκη!/ Χειμώνας άγριος η φωτιά: καλοκαιριά στην κάμαρά μου./ Ντρέπομαι για τη ζέστα μου και για την ανθρωπιά μου (Κωστής Παλαμάς, , Εθνικός Ποιητής). Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέλει κάθε εργαζόμενο στα είκοσι εφτά κράτη-μέλη της να μετατραπεί από ελεύθερος άνθρωπος σε σκλάβο των αφεντικών. Στην προκειμένη περίπτωση ξαναχτύπησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και, ιδίως, την ακόμα μεγαλύτερη μείωση των αποδοχών των Ευρωενωσιτών εργαζομένων. Ειδικότερα, στις 14 Γενάρη 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ ( Έκθεση Σέρκας ), που ψήφισαν και Έλληνες Ευρωβουλευτές (Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Οικολόγοι- Πράσινοι και ΛΑόΣ). Σύμφωνα με την Έκθεση Σέρκας : Καλούνται οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών της ΕΕ, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να επιταχύνουν τις αναδιαρθρώσεις στη βάση των όσων προβλέπουν οι γενικές κατευθύνσεις της στρατηγικής Ευρώπη 2020, δηλαδή οι μονοπωλιακοί όμιλοι να γίνουν ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικοί σε βάρος των αποδοχών των εργαζομένων. Η Έκθεση Σέρκας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά για το πως οι επιχειρήσεις (μονοπωλιακοί όμιλοι, μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες κ.ά.) θα γίνονται πιο ανταγωνιστικές και κερδοφόρες, φυσικά, με την όσο γίνεται μεγαλύτερη συμπίεση των αποδοχών των εργαζομένων και την εκμηδένιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Κι όλ αυτά --Άκουσον! Άκουσον!-- στο όνομα της αύξησης των θέσεων εργασίας! Παρακάτω μερικά βασικά στοιχεία της Έκθεσης Σέρκας, η οποία στοχεύει στη μεγιστοποίηση των κερδών των αφεντικών της εργασίας και στην ακόμα πιο φθηνή εργασία σε επίπεδα δουλείας των εργαζομένων, οι οποίοι ταλανίζονται από τους εφιάλτες της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, της πείνας και της απελπισίας: * Η παγκόσμια οικονομική κρίση που άρχισε το 2008, επιβάλλει στις εταιρίες και στους εργαζομένους τους να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές, προκειμένου να προστατευτούν η ανταγωνιστικότητα και οι θέσεις εργασίας. Σχόλιο: Η προστασία της ανταγωνιστικότητας, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα με βάρβαρες μειώσεις αποδοχών εργαζομένωνσυνταξιούχων κατά 40% - 50%, όχι μόνο δεν έφερε νέες θέσεις εργασίας,, αλλά η ανεργία ξεπέρασε το 26,8% κι έγινε πρωταθλήτρια της Ευρωένωσης! * Οι εργασιακές αναδιαρθρώσεις σε επίπεδο εταιρίας πρέπει να συνοδεύουν παρεμβάσεις πολιτικής για την αποφυγή κοινωνικών συγκρούσεων. Σχόλιο: Δηλαδή, οι εργαζόμενοι να υποταχθούν πλήρως στις αδηφάγες ορέξεις των κεφαλαιούχων! * Προσωρινή ή μακροπρόθεσμη μείωση του χρόνου εργασίας, ή αναδιοργάνωσή του. Σχόλιο: Δηλαδή οι εργαζόμενοι να εργάζονται λιγότερες ώρες με δραματικά λιγότερες αμοιβές. * Επαναδιαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων και των συνθηκών εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Σχόλιο: Δηλαδή απαιτεί η ΕΕ κατάργηση κατακτημένων με αγώνες συλλογικές συμβάσεις και να πάνε σε ατομικές και ληστρικές συμβάσεις. * Εσωτερική ή εξωτερική ανακατανομή των εργαζομένων εντός του ομίλου εταιριών ή ακόμα και σε άλλες εταιρίες που δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο, για να ενισχυθεί η εσωτερική και εξωτερική κινητικότητά τους. Σχόλιο: Οι εταιρίες θέλουν να μετακινούν όποτε θέλουν όπου θέλουν τους εργαζόμενους, από χώρα σε χώρα, από πόλη σε πόλη. Κάτι που έφερε αυτοκτονίες στη Γαλλία στελεχών εταιριών. * Αποχωρήσεις από την εργασία έπειτα από διαπραγμάτευση. Σχόλιο: Επιδιώκεται οι εργαζόμενοι να πουν ναι στην εθελούσια έξοδό τους, που είναι καθαρή απόλυση! * Προώθηση τοπικών συμφωνιών για την απασχόληση με στόχο να ευνοηθεί δημιουργία και προσαρμογή της απασχόλησης, ώστε να προσελκυσθούν επενδύσεις με κάθε μέσο. Σχόλιο: Δηλαδή να δρομολογηθούν τοπικά σύμφωνα απασχόλησης (ή Ειδικές Οικονομικές Ζώνες ), που θα οδηγούν τους εργαζόμενους σε γκέτο δουλείας. * Οικονομική στήριξη μέσω κρατικών και κοινοτικών πόρων προς τις επιχειρήσεις, ώστε να αξιοποιούν προγράμματα κατάρτισης-επανακατάρτισης και δια βίου μάθησης. Σχόλιο: Πρόκειται δηλαδή για τα περιβόητα επιδοτούμενα προγράμματα για την ανακύκλωση της ανεργίας με την εξασφάλιση φτηνών εργατικών χεριών για τα αφεντικά. Η Έκθεση Σέρκας στέλνει μήνυμα στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ για δουλοποίηση των εργαζομένων με νέους αντεργατικούς νόμους, για συμβάσεις πείνας και εξευτελισμού στο όνομα δήθεν της ανταγωνιστικότητας και τις θέσεις εργασίας. Αλλά οι μισθοί πείνας, δεν ωφέλησαν την ανταγωνιστικότητα, ενώ αύξησαν την ανεργία στο 26,8%! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Έκθεση Σέρκας στοχεύει: Πρώτον, οι πάρα πολλά έχοντες --καπιταλιστικές-πολυεθνικές επιχειρήσεις-- να αποκτούν ακόμα περισσότερα ωφελήματα σε βάρος των Ευρωενωσιακών κοινωνιών και των εργαζομένων. Δεύτερον, οι άνεργοι να περιμένουν τα ψίχουλα των αφεντικών, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελπίδα για κάτι καλύτερο, με γλίσχρες αποδοχές. Ο λόγος τώρα είναι στους Έλληνες πολίτες: Να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στην εργασία με αταλάντευτους αγώνες;, με αντίσταση αντεπίθεση! Οι ανυποχώρητοι εργατικοί αγώνες αποτελούν μονόδρομο με την ελπίδα για κάτι καλύτερο για αληθινά ελεύθερους εργαζόμενους. Έσμιξε η μπλούζα, το χακί/ φαντάρος τον εργάτη κι/ αστράφτουν όλοι μια καρδιά/ βουλή σφυγμός κ μάτι.../ Κι όπως περνούν λεβέντηδες,/ γεροί κι αδελφρωμένοι, λες κ / κατακτήσουνε τη γη./ την Οικουμένη. {Γιάννης Ρίτσος, , ποιητής & πεζογράφος}. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ) Πλήθος κόσμου προσήλθε την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου, όπου η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο, η καπιταλιστική κρίση και η απειλή του πολέμου». Την εκδήλωση άνοιξε ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα Περιστερίου κ. Χρήστος Μαργανέλης που έδωσε το λόγο στον Ο Χ. Μαργανέλης κεντρικό ομιλητή κ. Σταύρο Τάσσο. «Σήμερα όλος ο κόσμος βιώνει μια περίοδο πρωτόγνωρης καπιταλιστικής κρίσης, της οποίας προηγήθηκε μια επίσης πρωτόγνωρη περίοδος ανάπτυξης και κερδοφορίας του κεφαλαίου, υποδηλώνοντας την αδυναμία του καπιταλισμού να ξεπεράσει την εγγενή του αντίφαση ανάμεσα στην εντεινόμενη κοινωνικοποίηση της παραγωγής και την ατομική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της,» είπε ο κ. Τάσσος. «Το κεφάλαιο για να διατηρήσει και να αυξήσει τα κέρδη του χρειάζεται λιγότερους, φτηνότερους και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους, σύγχρονους δούλους των 200 ευρώ το μήνα. Την εξαθλίωση των εργαζομένων, δηλ. το «σταθερό και ασφαλές», για την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου περιβάλλον, κατά τη ρήση τόσο του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, όσο και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου, το περιφέρουν ανά τον κόσμο, ως κεφαλή επί πίνακι, ως απόδειξη δηλαδή των ενεργειών τους ενάντια στους εργαζόμενους και ως δέλεαρ για την προσέλκυση επενδύσεων. Ο ελληνικός λαός αλλά και όλοι οι λαοί, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, με ή χωρίς μνημόνια, εντός ή εκτός της Ε.Ε., υπό την επιτήρηση ή όχι του ΔΝΤ, με μονοκομματικές ή πολυκομματικές κυβερνήσεις, με περιοριστικές μονεταριστικές ή επεκτατικές Κεϊνσιανές πολιτικές βιώνουν την όξυνση της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, τη μείωση μισθών και συντάξεων, την καταστρατήγηση των εργασιακών, ασφαλιστικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων τους προς όφελος των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου. Τόσο στην περιοριστική πολιτική που εφαρμόζεται τώρα στην ΕΕ και στην Ελλάδα, που δίνει βάρος στη συγκράτηση δαπανών και σε αυξήσεις των φόρων ώστε να «συμμαζευτεί» η οικονομία και να βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση, και απαιτεί τον άμεσο σφαγιασμό των εργαζομένων, όσο και στην επεκτατική Κεϊνσιανή πολιτική που εφαρμόζεται κυρίως στις ΗΠΑ και βασίζεται στην «τόνωση» της καπιταλιστικής ανάπτυξης μέσω δημόσιας κυρίως χρηματοδότησης, ώστε να ξεπερασθεί η κρίση σε βάρος της δημοσιονομικής κατάστασης, και μεταθέτει ένα μέρος των λαϊκών θυσιών στο μέλλον, ο στόχος είναι ένας: η προάσπιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου...». «...Στην Ελλάδα, εκτός της λίστας Λαγκάρντ, και άλλων λιστών, είναι γνωστό ότι μερικές χιλιάδες καπιταλιστές έχουν μόνο στις ελβετικές τράπεζες 600 δις ευρώ, πάνω από 3 φορές το ΑΕΠ, και 2 φορές το δημόσιο χρέος. Περίπου άλλα τόσα διακινούν κάθε χρόνο ελληνικές offshore εταιρείες.» Για το ΝΑΤΟ τόνισε μεταξύ άλλων: «Σε σχέση με τις στρατιωτικές δαπάνες σύμφωνα με όσα είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟικής συμμαχίας, Αντερς Φογκ Ράσμουσεν, στη συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στην Πράγα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ, μετά τις ΗΠΑ, που διαθέτει πάνω από το 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Συγκεκριμένα οι στρατιωτικές δαπάνες το 2008 αντιπροσώπευαν το 3,1% του ΑΕΠ, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια ανέρχονται στο 2,1%. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι δεύτερη σε στρατιωτικές δαπάνες, μετά τις ΗΠΑ. Αν και επισημαίνεται ότι το 73% του αμυντικού προϋπολογισμού είναι για τις δαπάνες προσωπικού, και έτσι δικαιολογούνται και οι περικοπές που έχουν γίνει και στις δαπάνες διατροφής των στρατιωτών, δεν αναφέρεται ότι οι δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ από παλαιότερες παραγγελίες εξοπλισμών έχουν ενσωματωθεί στο δημόσιο χρέος, που μαζί με τους τόκους και σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, ξεπερνούν το 50% αυτού! Η Ελλάδα παρέμενε όλα αυτά τα χρόνια σταθερά στην πρώτη τριάδα ανάμεσα στις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, στις στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι ο καλύτερος πελάτης της Γαλλίας και Γερμανίας και κατέχει σταθερά μία από τις πέντε πρώτες θέσεις ανάμεσα σε όλες τις χώρες του κόσμου, όσον αφορά στην προμήθεια οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ. Οι εξοπλισμοί αυτοί υπηρετούν τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και όχι τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας, και είναι σε βάρος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, και αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός, το ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού.» Για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο είπε: «Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, συνδέονται άμεσα με τις νέες ιμπεριαλιστικές διευθετήσεις και γενικότερους ανταγωνισμούς ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας-Κίνας, και το δορυφόρων τους, για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών στην ευρύτερη περιοχή, με κριτήριο τα συμφέροντα της ξένης και ντόπιας αστικής τάξης και όχι, βέβαια, του ελληνικού, του τουρκικού, και των άλλων λαών της περιοχής. Απώτερος στόχος είναι να ανοίξουν οι δρόμοι για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, από πολυεθνικούς ομίλους και ιδιωτικές εταιρείες των εμπλεκομένων χωρών (π.χ. όμιλοι Βαρδινογιάννη-Λάτση από την Ελλάδα). Στη Λιβύη, ο άδικος ιμπεριαλιστικός πόλεμος, με την πλήρη συμμετοχή της Ελλάδας, έγινε για τον έλεγχο των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής. Ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη, όπως οι ΗΠΑ, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, αντέδρασαν με τον πόλεμο σε επιλογές του καθεστώτος Καντάφι να υποβαθμίσει το ρόλο μονοπωλιακών ομίλων των κρατών αυτών και να αναβαθμίσει τις σχέσεις της Λιβύης με την Κίνα, τη Ρωσία, που γενικότερα με τις χώρες του BRICS. Επομένως οι πραγματικοί λόγοι της ιμπεριαλιστικής επιδρομής στη Λιβύη, αλλά και της εκρηκτικής έντασης που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, είναι τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, και οι δρόμοι μεταφοράς τους. Οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου ελέγχουν περισσότερο από το 60% των ενεργειακών αποθεμάτων παγκοσμίως, και στη Μέση Ανατολή, στον Εύξεινο Πόντο, και την Ανατολική Μεσόγειο περνάνε κάπου 15 αγωγοί Ο Σ. Τάσσος πετρελαίου...» τόνισε και ανέπτυξε το θέμα με αναφορές στο Ιράν, στη Γάζα, στη Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή σε σχέση με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. «Στην Ελλάδα υπάρχουν εκτιμήσεις για αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου από 50 μέχρι και 170 δισ. βαρέλια ισοδύναμο πετρελαίου (1β 170m 3 ). Πετρέλαιο κυρίως στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο, φυσικό αέριο νότια της Κρήτης, η ποσότητα του οποίου υπολογίζεται κατά τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις στα 5 τρισ. κ.μ. ή στο ισοδύναμο των ~30 δισ. βαρελιών πετρελαίου, που αν πράγματι υπάρχουν είναι πολύ μεγάλα αποθέματα. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτά πράγματι υπάρχουν, και αν υπάρχουν πόσα είναι απολήψιμα. Όσον αφορά το πετρέλαιο πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις αναφέρονται σε 20 δισ. βαρέλια από τα οποία τα 10% είναι απολήψιμα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική έρευνα προχωρά χωρίς ανακήρυξη της ΑΟΖ και διεθνή κατοχύρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων, με την εποπτεία ενός ψευδεπίγραφου Εθνικού Φορέα που δε διασφαλίζει ούτε κρατική συμμετοχή στην έρευνα, ούτε ουσιαστικό έλεγχο στα αποτελέσματά της. Γιαυτό έχει μεγάλη σημασία οι ενεργειακές πηγές να αποτελούν λαϊκή περιουσία, και η έρευνα, η παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή τους να σχεδιάζονται πανεθνικά, κεντρικά, και επιστημονικά προς όφελος της λαϊκής ευημερίας στα πλαίσια ενός ενιαίου αποκλειστικά κρατικού φορέα ενέργειας που θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών... Όλα αυτά δείχνουν ότι τα τύμπανα πολέμου ηχούν όλο και πιο δυνατά στην ευρύτερη περιοχή μας, και αποδεικνύουν ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ του «Νόμπελ της Ειρήνης», και οι χώρες που συμμετέχουν σ αυτούς τους οργανισμούς, είναι δολοφονικές πολεμικές μηχανές και ο ΟΗΕ απόλυτα χειραγωγημένος από τις ορέξεις των ιμπεριαλιστών. Κυρίαρχο ρόλο στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για αγορές και πετρέλαια, έχουν οι ΗΠΑ, που δουλεύουν στην περιοχή στη βάση του σχεδίου της «Αραβικής Άνοιξης» και της «Νέας, Μεγάλης Μέσης Ανατολής», για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, και να προωθήσουν τη διαδικασία του αστικού εκσυγχρονισμού, σε πρώτη φάση κατά το παράδειγμα του «πολιτικού Ισλάμ» της Τουρκίας. Βέβαια δεν πρόκειται παρά για αλλαγές προσώπων που τη δεδομένη στιγμή εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών στην περιοχή, πάντα με κοινό παρανομαστή την κυριαρχία του μεγάλου κεφαλαίου, τώρα με θρησκευτικό μανδύα, σε συντονισμό με διεθνείς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ ή η ΠΤ. Απόδειξη είναι τα όσα διαδραματίζονται τελευταία στην Αίγυπτο του ισλαμιστή Μόρσι. Έτσι οι εξελίξεις στη Συρία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και με τις επαφές που είχαμε στα πλαίσια της Διεθνούς Διάσκεψης Ειρήνης στην Αντιόχεια της Τουρκίας που έγινε το Σαββατοκύριακο Νοέμβρη 2012, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας και υπό (συνέχεια στη σελίδα 19)

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου ΨΗΦΙΣΜΑ (συνέχεια από τη σελίδα 14) δες αλλά έχουμε κοινούς στόχους, ανάμεσα στους οποίους είναι να στηριχθούμε, να ενωθούμε και να ζήσουμε κάτω από την κρίση, που αφήνει εκατομμύρια πολίτες να ζουν στη φτώχεια και στην ανεργία, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία των Πολιτών» είπε ο κ. Κουμαριανός. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Κώστας Λάμπος, Δρ. Οικονομικών Επιστημών και συγγραφέας, εκπροσωπεί την Πρωτοβουλία Διαλόγου για ένα Νέο Ουμανισμό, που είναι ένας κύκλος ατόμων που αγωνιά για το μέλλον της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου που αγωνίζεται ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και σε κάθε μορφής σκοταδισμού και εξουσίας, για Άμεση Δημοκρατία, Αταξική Κοινωνία και Οικουμενικό Ουμανισμό. Ο κ. Λάμπος αναφέρθηκε στα κοινωνικά κινήματα, που είναι η μόνη επιλογή ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΥΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο «ΙΣΤΟΣ» ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της απειλής που δέχεται από το κράτος, το βάρβαρο καπιταλισμό και της υποκριτικής αστικής δημοκρατίας. «Οι νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης είναι ο μόνος δρόμος» τόνισε και επεσήμανε ότι «το κράτος και το παρακράτος στήνουν «παγίδες» για να δυσφημίσουν τα νέα κοινωνικά κινήματα και να εμποδίσουν κάθε εναλλακτική μορφή οργάνωσης της κοινωνίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την επιθυμία του για ελευθερία και ευτυχία». Καταλήγοντας, μεταξύ άλλων είπε: «Ο «ΙΣΤΟΣ» είναι ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος, ένα κύτταρο νέας μορφής κοινωνικής οργάνωσης. Αυτά τα κύτταρα δημιουργούν όραμα για την κοινωνία και τους πολίτες αν θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι και με αξιοπρέπεια». Ο Μίλτος αναφέρθηκε στις δράσεις και στις αρχές του «ΙΣΤΟΥ» και τόνισε πως συντονίζει τη δράση του με άλλους αυτοοργανωμένους, αυτοδιαχειριζόμενους ελεύθερους χώρους. Η Μαρία τόνισε πως είναι αναγκαίο σε κάθε γειτονιά να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος δημιουργίας, αντίστασης, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και συσπείρωσης των πολιτών. Σε ερώτησή μας για το πλαίσιο λειτουργίας του «ΙΣ- ΤΟΥ» μας είπαν: Ο Ιστός Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη , ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την επίταξη των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ: Το Δ.Σ. Ιλίου και οι πολίτες του Δήμου μας, καταδικάζουμε το οργανωμένο σχέδιο της τρικομματικής κυβέρνησης να καταστείλει το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ και όλων των συγκοινωνιών με τη πραξικοπηματική απόφαση της επίταξης των απεργών. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Είναι αγώνας: 1. Για την υπεράσπιση φτηνών ποιοτικών συγκοινωνιών και συνολικά των δημόσιων αγαθών, που ξεπουλιούνται βάναυσα και εμπορευματοποιούνται. 2. Για την υπεράσπιση στο δικαίωμα στον αγώνα, στο δικαίωμα της απεργίας. 3. Ενάντια στις μειώσεις μισθών, την λιτότητα και την φτώχεια σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 4. Για την αξιοπρέπεια όλων μας! Δεν μας ταλαιπωρούν οι αγώνες των εργαζομένων στις συγκοινωνίες. Μας ταλαιπωρεί μέχρι θανάτου, η πολιτική του μνημονίου της Ε.Ε. της Κυβέρνησης και του Δ.Ν.Τ. Αλληλεγγύη στους απεργούς του ΜΕΤΡΟ, και των συγκοινωνιών. Κοινός αγώνας όλων των εργαζομένων ανέργων για να ανατραπεί ο μνημονιακός εφιάλτης. Αλληλεγγύη σε όποιον αγωνίζεται Κανένας μόνος του! Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί : Στον τοπικό Τύπο Στο Διαδίκτυο Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κουκουβίνος Δημήτριος Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού τίμησαν την ποιήτρια και πεζογράφο Σοφία Μπαρδάνη Σε μια αίθουσα κατάμεστη από ανθρώπους του πνεύματος, η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (Ε.Ε.Λ.) τίμησε την ποιήτρια και πεζογράφο Σοφία Ν. Μπαρδάνη Σημαντήρη, σε μια εκδήλωση με τη συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ., κ. Παύλος Ναθαναήλ, μιλώντας με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για την κυρία Μπαρδάνη και το έργο της, καθώς και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού κ. Γιάννης Κουτελιέρης. Η συγγραφέας Σοφία Μπαρδάνη παρουσιάζοντας το έργο της μίλησε για την ποίηση γενικά και για την ύπαρξη εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν την πένα του δημιουργού. Για το σημαντικό της έργο μίλησαν επίσης, οι: α) λειτουργεί στο πνεύμα αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης, μέσα από τακτικές ανοικτές συνελεύσεις, κάθε δύο εβδομάδες (εκτάκτως όταν προκύπτουν λόγοι), όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις και θα ορίζονται συντονιστικές ομάδες, για τις διάφορες δράσεις και λειτουργίες του β) δεν είναι μια λέσχη ατελείωτων συζητήσεων που «ροκανίζουν» το χρόνο και μειώνουν την αποτελεσματικότητα γ) γίνεται προσπάθεια οι αποφάσεις να λαμβάνονται ομόφωνα δ) συνεργάζεται και ανταλλάσσει εμπειρίες, πληροφορίες, με παρόμοιες πρωτοβουλίες πολιτών. Καταλήγοντας έκαναν κάλεσμα σε κάθε πολίτη που θέλει να συμμετέχει στον «ΙΣΤΟ»: «Υπερασπιζόμαστε το ιστορικό κτίριο του παλαιού Δημαρχείου και τον ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να αντιστεκόμαστε. Αγωνιζόμαστε για την διατήρηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σας ΚΑΛΟΥΜΕ: Να αντισταθούμε στα σχέδια τσιμεντοποίησης, απαξίωσης, ξεπουλήματος του παλαιού Δημαρχείου και εκδίωξης των ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στον ΙΣΤΟ. Να συμμετέχετε στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον ΙΣΤΟ Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟ - ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ Η αλληλεγγύη και ο συλλογικός αγώνας το όπλο μας Καλούμε την τοπική κοινωνία του Χαϊδαρίου, τους συλλόγους και τα σωματεία, τους πολιτικούς φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, τον κάθε πολίτη, να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα κοινωνικής παρέμβασης και αλληλεγγύης στον ΙΣΤΟ και να καταδικάσει την εκδίωξη των πολιτών από το χώρο. Για επικοινωνία: ΙΣΤΟΣ ελεύθερος κοινωνικός χώρος αλληλεγγύης Κουμουνδούρου 5 και Νικομηδείας, Χαϊδάρι Φασιστική - Εμπρηστική Επίθεση στον «ΙΣΤΟ Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι» Σήμερα Σάββατο 2 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα ο ΙΣΤΟΣ δέχτηκε εμπρηστικό χτύπημα. Η επίθεση αυτή σε έναν Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο όπως ΙΣΤΟΣ που στεγάζει πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και αλληλέγγυες δράσεις, που λειτουργεί με αυτοδιαχείριση και άμεση Τάσος Μακράτος, ποιητής, ερευνητής του Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Έφορος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, η Ηρώ Χρυσάνθη Αλεξανδράκη, ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Κώστας Καρούσος, Γενικός Γραμματέας της Εταιρίας, ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας. Ποιήματα της Σοφίας Μπαρδάνη, απήγγειλαν με ιδιαίτερη αισθαντικότητα, οι ηθοποιοί Ιωάννα Σιμάτη και Μάγδα Ντελέζου, ενώ ερμήνευσαν μοναδικά οι συνθέτες Τατιάνα Ζωγράφου και Νίκος Πιπινέλης Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, επώνυμοι δημιουργοί μέλη της εταιρείας, ποιητές και πεζογράφοι, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ., κ. Δημουλάς και όλα τα μέλη του Δ.Σ., ο Στρατηγός εν αποστρατεία, Μιχάλης Μπαρδάνης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρησιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, κ. Νίκος Παντελιάς, οι εκπρόσωποι του περιοδικού Ναξιακά Γράμματα, κ. Τασία Δεουδέ φιλόλογος ποιήτρια και κ. Σαρράς Στέφανος ποιητής και ερευνητής, ο κ. Γιάννης Τουμπακάρης ερευνητής, ο Πρόεδρος Ναξίων Αγίων Αναργύρων, κ. Αντώνης Μπελιώτης, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Δυτικής Αθήνας, κ. Ευάγγελος Παπαδημητρίου, εκπρόσωποι του συλλόγου Απειράνθου (Αθήνα), ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ναξιακών συλλόγων, κ. Καραπάτης, ο τέως Γενικός Διευθυντής της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Γ Διεύθυνσης Αθήνας, κ. Θωμάς Ζούμπος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, κ. Αναστάσιος Στέφος, η Γενική Γραμματέας, κ. Γεωργία Χαριτίδου, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων, κ. Πλατυπόδης, η εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Κορινθιακοί Ορίζοντες, κ. Ελένη Συκά, η Πρόεδρος των Συνταξιούχων Φαρμακουπαλλήλων Ελλάδας, κ. Ιουλία Ρούσσου, η Πρόεδρος του συλλόγου Θρακομακεδόνων, κ. Αναστασία Σπειρανάτου, η τέως Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ. Αργυροπούλου. δημοκρατία έγινε σε μια συγκυρία όπου οι ΕΚΧ δέχονται ολόπλευρες βίαιες επιθέσεις τόσο από το επίσημο κράτος όσο και από το ανεπίσημο κράτος. Το κλίμα κατασυκοφάντησης των τελευταίων ημερών που επιχειρεί η κυβέρνηση απέναντι στους αυτοοργανωμένους χώρους τροφοδοτεί και ενισχύει τέτοιες φασιστικές επιθέσεις. Η τοπική κοινωνία και όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι ο ΙΣΤΟΣ δεν είναι ένας χώρος ανομίας, όπως αποκαλεί τους ΕΚΧ η κυβέρνηση, αλλά ένας χώρος συνεύρεσης, συνεργασίας, ανάπτυξης αλληλέγγυων δράσεων, πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης που απαντά πολύμορφα στην καταπάτηση των πολιτικών, κοινωνικών, εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ο ΙΣΤΟΣ είναι ανοικτός σε κάθε πολίτη - αλλά κλειστός στους φασίστες - να τον επισκεφτεί, να συμμετάσχει σε δράσεις και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Δηλώνουμε ότι ο ΙΣΤΟΣ είναι κοινωνική κατάκτηση, ανήκει στον κόσμο του Χαϊδαρίου και της ευρύτερης περιοχής και θα τον υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους φασίστες που επιχειρούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. ΚΑΛΟΥΜΕ την κοινωνία του Χαϊδαρίου, τον κάθε ενεργό πολίτη, να δώσουμε μαζί την μάχη για την υπεράσπιση και τη λειτουργία του ΙΣΤΟΥ Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι. Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ

17 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Την πίτα τους έκοψε η Ένωση Ανεξάρτητων Σωματείων του Δήμου Περιστερίου Μέσα σε εγκάρδιο και φιλικό κλίμα έκοψε την Πέμπτη 24 Γενάρη την πίτα της η Ένωση Ανεξάρτητων Σωματείων του Δήμου Περιστερίου. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης: Πρόεδρος Κ. Τσιριμιάγκος, Α Αντιπρόεδρος Δ. Μιλήτσης, Β Αντιπρόεδρος Δ. Μπαφάνης και Α. Μπιρπανάγος, Ι. και ζήτησε να μπουν κοντέινερ για αποδυτήρια και τουαλέτα στο γήπεδο που προπονούνται οι ομάδες στην Τσαλαβούτα, καθώς και να δοθούν επιπλέον ώρες προπόνησης για τις ομάδες στη Χωράφα, στο γήπεδο της οδού Ρέας, στον Ήφαιστο. «Θέλουμε να φύγουμε από το γήπεδο του Ιερόθεου και του Άλσους και ζητάμε να μας δώσετε επιπλέον ωράρια». Ο Α. Πλέστης, εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαιρέτισε για τη νέα χρονιά και είπε σχετικά με το αίτημα του προέδρου: «Το γήπεδο Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ο πρόεδρος Κ. Τσιριμιάγκος και οι αντιπρόεδροι Δ. Μιλήτσης και Δ. Μπαφάνης Ο δημοτικός σύμβουλος Τ. Καλλιάφας και οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα- Μάρκου, Π. Λύκος και Τ. Θεοδωράκος Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, ο δημοτικός σύμβουλος Α. Σχίζας και ο Πρόεδρος της Ένωσης Κ. Τσιριμιάγκος Δημακόπουλος, Γ. Πιλάλης, Κ. Χατζηγεωργίου, Χ. Γκαρδιάκος, υποδέχτηκαν στελέχη των ομάδων, εκπροσώπους της διαιτησίας και των ιατρών αγώνων και αθλητές. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου, Π. Λύκος και Τ. Θεοδωράκος, ο πρόεδρος του ΑΟΔΗΠ Α. Σχίζας, οι Ο Α. Πλέστης, ο Θ. Δημητρίου και ο Κ. Καραουλάνης της Τσαλαβούτα αντιμετωπίζει το πρόβλημα που είπατε. Όλοι μαζί πρέπει να θέσουμε το θέμα ώστε να μπει ένα κοντέινερ για αποδυτήρια και να γίνουν τουαλέτες. Αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι μπορούμε να Οι εκπρόσωποι της διαιτησίας Θ. Νικολακόπουλος, Γ. Τζιτζικάκης, Λ. Τζιτζικάκης και η Α. Καραγιάννη πετύχουμε ένα ωράριο ακόμα. Όλοι μαζί να κάνουμε μια παρέμβαση για το θέμα». Κατά τη διάρκεια προσήλθαν ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο πρόεδρος του ΑΟΔΗΠ Α. Σχίζας. Ο πρόεδρος κ. Τσιριμιάγκος έθεσε τα προβλήματα και στο δήμαρχο. Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης είπε: «Μαζί προχωρούμε όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε αναβαθμίσει τους αθλητικούς χώρους. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι το επόμενο δεκαήμερο θα δούμε τα θέματα με τον πρόεδρο κ. Τσιριμιάγκο και θα κάνουμε ό,τι είναι το καλύτερο δυνατό». Κληρώθηκαν 3 μπάλες ανά κατηγορία προσφορά του Γ. Σπανού και έγινε η κοπή της πίτας. δημοτικοί σύμβουλοι Α. Πλέστης και Θ. Δημητρίου, εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο δημοτικός σύμβουλος Τ. Καλλιάφας, ο Κ. Καραουλάνης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης κ.ά. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κ. Τσιριμιάγκος, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν στις ομάδες ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ SAXMEDITERRANEE ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ» Το βράδυ της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου οι φίλοι της μουσικής απόλαυσαν στην αίθουσα της Μουσικής Βιβλιοθήκης, κουαρτέτο σαξοφώνων σε απρόβλεπτα τραγούδια - ο λόγος φυσικά για τους Sax Mediterranee - που τίμησε τη μουσική σκηνή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αποσπώντας τα πιο ζεστά χειροκροτήματα του μεγάλου κοινού. Ήταν μια απρόβλεπτη αλλά εξαιρετικά όμορφη μουσική βραδιά που συνδιοργάνωσαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Δημοτικό Ωδείο της πόλης και το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Ο συνθέτης και σαξοφωνίστας Γιώργος Δαραβέλης μαζί με τους σαξοφωνίστες Δημήτρη Μελά, Χαράλαμπο Πανταζόπουλο και Σπύρο Μίχο, ταξίδεψαν με αφετηρία την ελληνική παραδοσιακή μουσική και έπιασαν λιμάνι στις μελωδίες των μεγάλων ελλήνων συνθετών Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Χατζηδάκι κ.α. ερμηνεύοντας μαγικά με το σαξόφωνο ένα ευρύ και επιλεγμένο ρεπερτόριο από αγαπημένα μουσικά κομμάτια που έχουν αφήσει «στίγμα» στην ελληνική μουσική. Το σαξόφωνο, μια λέξη που περικλείει έναν πολύχρωμο ηχητικό κόσμο, διαθέτει απεριόριστα ηχοχρώματα, ενώ μπορεί να ελίσσεται από το ένας είδος μουσικής στο άλλο με μεγάλη άνεση. Η βασική πρόθεση των SaxMediterranee είναι να γνωρίσουν στο κοινό σκοπούς και ήχους από την ελληνική παράδοση (δημοτικά, σμυρνέικα, πολίτικα τραγούδια κ.λπ.) αλλά και άλλων μουσικών πυρήνων της Μεσογείου (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία κ.λπ.). Ακόμα έχουν αναφορές σε Κέλτικα παραδοσιακά και μεσαιωνικά τραγούδια, σκοπούς της Λατινικής Αμερικής και φυσικά τζαζ και τραγούδια που γράφτηκαν ή μεταγράφηκαν από το Γιώργο Δαραβέλη για το ρεπερτόριο του κουαρτέτου σε στυλ Mediterranee.

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Στις 22 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν τα Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής ετών, στο Μενίδι, με διοργανωτή τον ΕΟΣ Αχαρνών και συνδιοργανωτή την ΕΣΣΝΑ. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου με επιτυχία. Από την Πνευματική Στέγη Περιστερίου αγωνίστηκαν 11 αθλητές, αν και οι περισσότεροι από τους πρωταθλητές μας δεν αγωνίστηκαν, επειδή είχαν ήδη πρόκριση για τα πανελλήνια. Οι αθλητές που αγωνίστηκαν είναι οι : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ Β Α Θ - ΜΟΙ Α18 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 3,5/7 Α18 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΝΑΣΙΑ 16 3/7 Α18 ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22 2/7 Α18 ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΣΗΦ 23 2/7 Α16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 4,5/7 Α16 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 3,5/7 Α14 ΛΑΣΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 5/7 Α14 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 15 4/7 Α14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 3/7 Κ14 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 5,5/7 Κ14 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 4 4,5/7 Να σημειώσουμε ότι η Χρυσόγελου Νάσια είναι μόλις 10 ετών, ο Απέργης Ιωσήφ, πέτυχε 2 βαθμούς αν και αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε τουρνουά και είναι 11 ετών, ενώ η Φωτεινή Κόκκοτα που ήταν δεύτερη στην κατηγορία κορίτσια 14 αγωνίζεται με υποσχετική στο Αργοναύτη Κορινθίας, αλλά είναι παίκτρια της Πνευματικής Στέγης Περιστερίου Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου ξεκίνησε το ιστορικό ομαδικό πρωτάθλημα Αττικής, «Αττικής Φιλίας- Ν. Στρόφαλης» Η Πνευματική Στέγη Περιστερίου συμμετέχει με 3 ομάδες, μία στον πρώτο όμιλο και δύο στον δεύτερο. Η πρώτη αγωνιστική θεωρείτε επιτυχημένη καθώς η πρώτη μας ομάδα νίκησε με 3-5 τον ΣΟ Χαλανδρίου, η δεύτερη νίκησε με 3-2 1/2 την ισχυρή Έστια Νέας Σμύρνης ενώ η τρίτη μας ομάδα αποτελούμενη καθαρά από παδιά ( ο μεγαλύτερος παίκτης μας ήταν 12 ετών, ενώ ο μικρότερος μόλις 6!) ηττήθηκε με 1-5. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Α/Α ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α ΑΠΟΤΕ- ΛΕΣΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α 1 ΚΟΣΜΑΣ Χ. 1/2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Η. 0-1 ΜΠΕΛΛΟΣ Γ. 3 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Π. 0-1 ΓΕΡΟΠΑΠΠΑΣ Π. 4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π. 0-1 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Ι. 5 ΠΟΥΠΑΛΟΣ Κ. 0-1 ΜΠΕΛΛΟΣ Ε. 6 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ Α. 0-1 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Δ 7 ΜΕΤΣΙΝΗΣ Θ. 0-1 ΛΑΣΠΑΣ Π. 8 ΤΟΜΑΡΑΣ Κ. 1/2 ΚΑΒΒΑΔΑΣ Δ. 3-5 Α/Α ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΠΟΤΕ- ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β ΛΕΣΜΑ 1 ΚΟΚΚΟΤΑ Ε. +- ΣΟΛΙΑΣ Γ. 2 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ Ν. 0-1 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΗΣ Γ. 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. 0-1 ΖΑΜΙΤ Κ. 4 ΛΑΣΠΑΣ Α. 0-1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κ. 5 ΜΗΤΣΗΣ Γ. 1-0 ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Γ. 6 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1-0 ΓΑΛΑΝΗΣ Α. 3-21/2 Α/Α ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΑΠΟΤΕ- ΛΕΣΜΑ ΕΣΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΜΟΤΣΑΚΟΥ Ε. 0-1 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2 ΣΑΚΚΑΣ Κ. 0-1 ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ Γ. 3 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 0-1 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 4 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 0-1 ΛΟΥΚΙΑ 5 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ν. 0-1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6 ΑΠΕΡΓΗΣ Ι. 1-0 ΧΑΜΠΙΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1-5 5/2/2013 ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!!!! ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ! Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν πλέον τα κρούσματα λεηλασιών και κλοπών στα σχολεία του Δήμου Περιστερίου! Άγνωστοι ξημερώματα της 5 ης του Φλεβάρη εισέβαλαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο 4 ο Δημοτικό Σχολείο και αποτελείωσαν το έργο που άφησαν στη μέση την προηγούμενη βραδιά. Έσπασαν την πόρτα εισόδου στα γραφεία των δασκάλων, αναποδογύρισαν ότι βρήκαν μπροστά τους, έκλεψαν ηχοακουστικό σύστημα και μαγάρισαν το χώρο. Στη συνέχεια παραβίασαν τα ρολά εισόδου για τις αίθουσες διδασκαλίας και ολοκλήρωσαν πραγματοποιώντας συνολικές καταστροφές μέσα σε αυτές. Φεύγοντας αποτύπωσαν την επιτυχία τους με γραπτό μήνυμα πάνω σε πίνακα. Πολλά θα μπορούσαμε να γράψουμε για αυτό το γεγονός. Πολλές φορές έχουμε αναδείξει το πρόβλημα! Δεν πάει άλλο! Θα προστατεύσουμε τις δημόσιες δομές εκπαίδευσης, που ανάμεσα στα τεράστια κοινωνικά προβλήματα εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές δίνουμε καθημερινά τη μάχη της γνώσης και της μόρφωσης. Στέλνουμε μήνυμα σε αυτούς, που για δικούς τους λόγους έχουν βάλει σε εφαρμογή συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης στα δημόσια σχολεία, ότι θα βρουν μπροστά τους το ενιαίο μέτωπο εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών και όλων των εργαζομένων στα πλαίσια του ανυποχώρητου αγώνα για το σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ζητάμε άμεσα να υλοποιηθεί η δέσμευση της δημοτικής αρχής για εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε όλες τις σχολικές μονάδες, να προσληφθούν μόνιμοι φύλακες, να διατεθεί η δημοτική αστυνομία στην υπηρεσία φύλαξης των σχολείων και να συζητηθεί άμεσα το συγκεκριμένο θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα παρακολουθήσει το γεγονός και θα επανέλθει με συγκεκριμένο πλαίσιο άμεσων ενεργειών. 2/2/2013 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Καταγγέλλουμε την εκδικητική απόλυση για συνδικαλιστικούς λόγους μέσω της μη ανανέωσης της σύμβασης της ειδικής παιδαγωγού Γαϊτανίδου Άννας από την ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων). Η Γαϊτανίδου Άννα έχει πλούσια συνδικαλιστική δράση, καθώς είναι γραμματέας του Δ.Σ. του κλαδικού σωματείου ειδικής αγωγής (Σ.Ε.Μ.Ι.Σ.Ε.Α Σωματείο Εργαζομένων σε Μονάδες, Ιδρύματα, Σχολεία Ειδικής Αγωγής) και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν με σύμβαση ορισμένου χρόνου που ανανεωνόταν διαρκώς. Η εργαζόμενη τον προηγούμενο μήνα είχε προβεί σε εξώδικο μαζί με άλλους συναδέλφους της προκειμένου να υπερασπιστεί το κεκτημένο να μην εργαστούν τις ημέρες μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, όπως ίσχυε επί δεκαετίες στην ΕΛΕΠΑΠ. Η διοίκηση της ΕΛΕΠΑΠ προφανώς προσπαθεί να τρομοκρατήσει με κάθε τρόπο τους εργαζόμενους και να καταπνίξει κάθε φωνή αντίστασης ώστε να μην αντιδράσουν στα σχέδια της για ατομικές συμβάσεις εργασίας και μειώσεις στους μισθούς, καθώς στους επόμενους μήνες λήγουν οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού. Η απόλυση της Γαϊτανίδου έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά απολύσεων, μη ανανεώσεων συμβάσεων και τρομοκρατίας στους χώρους της ειδικής αγωγής και της ψυχικής υγείας, αλλά και σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Ζητάμε την ανανέωση της σύμβασης της Γαϊτανίδου Άννας. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ΕΠΟ-ΕΠΣΑ ΚΡΕΣΝΑΣ 90 - ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΤΑΔIΟ ΠΕΡIΣΤΕΡI - ΤΗΛ O Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση, πέτυχε μια σπουδαία νίκη επί ενός πολύ καλού αντιπάλου όπως είναι η ΚΗΦΙΣΙΑ. Χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πλέστης δήλωσε : «Οι ποδοσφαιριστές ξεδίπλωσαν το τεράστιο ταλέντο τους και απαλλαγμένοι από το άγχος τους απέδωσαν υψηλού επιπέδου ποδόσφαιρο αφού κατάφεραν να προηγηθούν πολύ γρήγορα στο σκορ με διαφορά δύο τερμάτων. Ήταν όμως μια νίκη και τίποτα παραπάνω. Σαφώς η βαθμολογική μας θέση μας αδικεί αλλά καθαρά υπεύθυνοι γι αυτό είμαστε μόνο εμείς γιατί αν και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες είτε λόγω ατυχίας είτε λόγω συγκέντρωσης έχουμε χάσει αδικαιολόγητους βαθμούς. Εξακολουθούμε να είμαστε σε δύσκολη θέση αλλά πιστεύουμε ότι στο τέλος Περιστέρι :05 /02/13 θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει». Όσον αφορά την συνέχεια την Κυριακή υπάρχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Πεύκη, ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και ο Γιάννης Τάμπρατζης αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα αφού δεν θα έχει στη διάθεση του δύο πολύτιμους ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν κάρτες τον Χρήστο Πλέστη και τον Σταμάτη Χέλμη. Επίσης προβλήματα τραυματισμού αντιμετωπίζουν ο Παπαναστασίου και ο Συμεωνίδης ωστόσο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία αν και το συγκρότημα της ΠΕΥΚΗΣ είναι πάρα πολύ δυνατό για την έκβαση του αγώνα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΛΕΣΤΗΣ

19 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» (συνέχεια από τη σελίδα 15) την αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, αλλά και από δημοσιογραφικές πηγές, είναι αποτέλεσμα της απροκάλυπτης ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, αλλά και της Τουρκίας, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ισραήλ, σε βάρος της χώρας αυτής αλλά και του Ιράν. Η επέμβαση αυτή γίνεται στο έδαφος των σκληρών ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, περικλείει τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής σύρραξης, με την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας, κυρίως με τη βάση της Σούδας, αλλά και τις διευκολύνσεις που παρέχει συστηματικά στους ιμπεριαλιστές συμμάχους της, και θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους λαούς της περιοχής μας. Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που επεμβαίνουν με πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, και στρατιωτικό τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας, με τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτουν παραπληροφορούν τους λαούς για να δικαιολογήσουν ένα νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως έκαναν στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Σομαλία, και τώρα και το Μάλι.» Κατέληξε αναφέροντας τις θέσεις της ΕΕΔΥΕ: Η ΕΕΔΥΕ σε καμιά περίπτωση δεν υπερασπίστηκε και δεν υπερασπίζεται τα αυταρχικά, αντιδημοκρατικά καθεστώτα της περιοχής. Υπερασπιζόμαστε όμως το δικαίωμα κάθε λαού, χωρίς ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, να επιλέγει τις κυβερνήσεις του. Γιαυτό κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στους δίκαιους και στους άδικους πολέμους, και θεωρούμε ότι είναι όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των λαών και του λαϊκού κινήματος σε κάθε χώρα να αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και την καπιταλιστική βαρβαρότητα, και να διεκδικούν την εξουσία. Σχετικά με την παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι σε όλους γνωστό, ότι το ΔΔ της Χάγης δεν αποφαίνεται με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, αλλά κυρίως με κριτήρια που εξυπηρετούν τη νέα τάξη των ιμπεριαλιστών, και αυτό αφορά και το όνομα της ΠΓΔΜ. Επομένως οι αποφάσεις του δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των λαών. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις συνυπάρχει το στοιχείο της οικονομικής, πολιτικής συνεργασίας και ανταγωνισμού, στα πλαίσια του αγώνα δρόμου των αστικών τάξεων για την αναβάθμιση της θέσης των δύο κρατών στην ιμπεριαλιστική «πυραμίδα». Η ΕΕΔΥΕ αντιμετωπίζει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τον ορυκτό και ενεργειακό πλούτο στη γη και στη θάλασσα της Ελλάδας, αλλά και κάθε χώρας, σαν λαϊκή περιουσία, την αξιοποίηση του σε όφελος του λαού, και όχι των μονοπωλίων, και σαν βασικό στοιχείο της ειρηνικής συνύπαρξης και δημιουργίας αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ των λαών. Ο λαός μας με ένταση της πάλης του, να μην επιτρέψει να τον στοιχίσουν πίσω από τον έναν ή τον άλλο ανταγωνιζόμενο ιμπεριαλιστή, να μη γίνει θύτης και θύμα για τα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. Είμαστε αντίθετοι στην πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, την πολιτική των υποχωρήσεων από αυτά που προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις και ιδιαίτερα η Σύμβαση για το Δίκαιο στη Θάλασσα του 1982, η οποία καταγράφει ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) σε απόσταση μέχρι 200 ν.μ. από τις ακτές, και καθορίζει τα Χωρικά Ύδατα στα 12 ν.μ., και καταδικάζουμε τις απειλές που εκτοξεύει η τουρκική κυβέρνηση κατά της Κύπρου για την ΑΟΖ. Η θέση της ΕΕΔΥΕ παραμένει σταθερή υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών Ελλάδας - Τουρκίας και προσδοκούμε στην ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς μας. Παλεύουμε σταθερά και αταλάντευτα ενάντια τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και τη ΝΑ- ΤΟποίηση του Αιγαίου, για την έξοδο της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και την απομάκρυνση των ξένων βάσεων. Δεν αποδεχόμαστε τα σχέδια για την αντιπυραυλική ασπίδα και τις όποιες δεσμεύσεις της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. σε ότι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Αιγαίο, το Κυπριακό και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες τις Κυπριακής προεδρίας για μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, κυρίαρχη κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες. Στο πλαίσιο μιας Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας, που θα αποτελεί μια διεθνή οντότητα με μια ιθαγένεια, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των συμφωνιών υψηλού επιπέδου, που θα διασφαλίζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων και θα δημιουργήσει μία πραγματική επανένωση της χώρας. Καταδικάζουμε τη βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ που έγινε εναντίον της Γάζας, ζητάμε την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στην πάλη του παλαιστινιακού λαού ενάντια στην ισραηλινή κατοχή και για ένα ανεξάρτητο, βιώσιμο, κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα της 4ης Ιούνη 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Χαιρετίζουμε την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως «κράτος-παρατηρητής» του ΟΗΕ, και απαιτούμε η θετική ελληνική ψήφος να μη συνοδευτεί με πιέσεις προς τους Παλαιστινίους «να καθίσουν χωρίς όρους στο τραπέζι των συνομιλιών». Απαιτούμε να επιστρέψουν άμεσα όλες οι ελληνικές δυνάμεις στρατού και αστυνομίας από το εξωτερικό, ειδικά τώρα με την οικονομική κρίση. Απαιτούμε την απομάκρυνση όλων των ξένων βάσεων και την αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ. Ο λαός μας αλλά και οι λαοί όλου του κόσμου, που είναι και οι μόνοι παραγωγοί του πλούτου, δεν θα έχουν κανένα όφελος όσο κριτήριο της ανάπτυξης των κρατών θα είναι το κέρδος των καπιταλιστών και η συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η βαθιά, συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση έχει την βάση της στην όξυνση της βασικής αντίθεσης κεφαλαίου-εργασίας και δείχνει τα ιστορικά όρια του εκμεταλλευτικού συστήματος. Έτσι τα συμφέροντα των λαών για ευημερία και ειρήνη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, συνδέονται με την πάλη για τη δική τους εξουσία, για την οργάνωση της οικονομίας με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και οι θυσίες για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι μόνες θυσίες που πιάνουν τόπο. Μόνον η αντιιμπεριαλιστική πάλη και ο αγώνας για μια κοινωνία χωρίς πολυεθνικές και εκμεταλλευτές καπιταλιστές μπορεί να εκπληρώσει τους πόθους των λαών, να φέρει την πραγματική ειρήνη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών στην περιοχή μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, γιατί ο (ιμπεριαλιστικός) πόλεμος τους σκοτώνει ότι η (καπιταλιστική) ειρήνη τους άφησε. Γιαυτό και ο αγώνας για την ειρήνη των λαών είναι σύμφυτος με τον αγώνα ενάντια στα αίτια που γεννούν τον πόλεμο, που δεν είναι άλλα από τον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τις παραφυάδες τους, το ρατσισμό, τον εθνικισμό, το φασισμό». Μετά την ομιλία ακολούθησε πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μπ. Μπρεχτ με κείμενα και απρουσίαση από το δημοσιογράφο Γιώργο Μηλιώνη και τραγούδι από την Ευγενία Παναγιωτοπούλου. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γονείς και Εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», η Ένωση Γονέων Περιστερίου, γονείς και εκπαιδευτικοί από το 4ο Δημοτικό σχολείο Περιστερίου, καθώς επίσης γονείς και Νηπιαγωγοί από το 9ο και 50ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου, συγκεντρώθηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ Αθήνας στο Αιγάλεω, απαιτώντας από τους αρμόδιους την άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς, γιατί η έλλειψη εκπαιδευτικών αποτελεί πλέον «πληγή» για τους γονείς ιδιαίτερα των νηπίων, αφού αναγκάζονται να παίρνουν τα μικρά από το Νηπιαγωγείο πολύ ενωρίτερα από την κανονική τους ώρα. Οι συγκεντρωμένοι συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων κ. Δημήτρη Καρούζο και του εξέθεσαν τα πραγματικά τους προβλήματα που χρονίζουν και ταλαιπωρούν τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο τους γονείς και τους μαθητές, αφού ακόμη και ένα καθ όλα φυσιολογικό γεγονός όπως είναι η κύηση, θα αποτελεί αιτία συγχώνευσης τμημάτων πράγμα που μέλλει να συμβεί στο 4ο Δημοτικό σχολείο Περιστερίου. Από πλευράς Διεύθυνσης αυτό που ανακοινώθηκε και αποτελούσε αίτημα των γονιών του 4ου Δημοτικού σχολείου, ήταν ότι δεν θα υπάρξει καμία εντολή για συγχώνευση τμημάτων. «Αυτό είναι αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των αγώνων που διαρκώς κάνουν τα μέλη του Συλλόγου «Έλλη Αλεξίου» με την Ένωση Γονέων και τους Συλλόγους Γονέων του Δήμου Περιστερίου. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα της αναπλήρωσης των κενών και στα πλαίσια αυτά το Δ.Σ. του ΑΓΓΕΛΙΑ Κυρία με μακροχρόνια εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων, ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ. επικοινωνίας: κ. Αγγελική Συλλόγου θα προγραμματίσει τα επόμενα αγωνιστικά βήματα για την άμεση αντιμετώπισή του», όπως είπαν. «ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ, ΜΕ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ- ΛΕΓΓΥΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ» διατράνωσαν γονείς και δάσκαλοι και ανανέωσαν το νέο τους ραντεβού για την επίτευξη όλων των στόχων που έχουν θέσει, ώστε να παραμείνει το σχολείο πηγή γνώσης και πολιτισμού και όχι σχολείο για λίγους και εύπορους... Συνάντηση με τον Δ. Καρούζο, προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων Ο Κ. Παπλωματάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, ο Γ. Κουτσιμπογιώργος, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και ο Χ. Γαβαλάς, αντιπρόεδρος ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Στο γειτονικό μας Ίλιον, υπάρχει ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που παρά την εγκατάλειψη από την πολιτεία και τη στέρηση ουσιωδών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των νοσηλευόμενων, επιτελεί σπουδαίο έργο, όχι χάρη αυτών που προσφέρει η πολιτεία αλλά χάρη στην ευσυνειδησία και τις -με μεγάλη προθυμία- υπηρεσίες που προσφέρουν το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, πρόκειται για το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ. Είχα την ατυχία να βρίσκομαι σχεδόν καθημερινά στο σπουδαίο αυτό κέντρο, αλλά και την ευτυχία να δω το σημαντικότατο έργο που επιτελείται εκεί. Είδα ανθρώπους να έρχονται με το φορείο και να φεύγουν περπατώντας χάρη στις με αγάπη φροντίδες, τόσο των φυσιάτρων όσο και των φυσικοθεραπευτών και νοσηλευτών του ιδρύματος. Στους τέσσερις μήνες που έζησα από κοντά τη φροντίδα και το ενδιαφέρον τους για τον αδελφό μου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, θεώρησα την ανάγκη να ευχαριστήσω και μέσω της εφημερίδας μας του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ», τη διευθύντρια του τμήματος Δρ. Κωνσταντίνα Πετροπούλου, τον επιμελητή κ. Γεώργιο Λυγίζο, τους Φυσιάτρους κ. Ευθύμιο Πετσεπέ, Προκόπη Μάνθο, Λουκά Βάση καθώς και το γιο του αγαπητού φίλου Παναγιώτη, φυσίατρο επίσης, Γιώργο Νεοχωρίτη. Και πάλι τους απευθύνω ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Δημ. Ι. Γκαντήραγας (Γκας)

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 69 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 91 Όταν χάνεις στην έδρα σου με 22 πόντους διαφορά, σημαίνει ότι ο αντίπαλός σου είναι μία τουλάχιστον κλάση πάνω από εσένα για να μην πούμε πολύ μεγαλύτερη, γιατί αυτό που είδαμε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στο Κλειστό της οδού Τζων Κέννεντυ στο παιχνίδι Περιστερίου - Πανιωνίου, φάνηκε σαν ν αγωνίζονταν μια ομάδα Α1 Κατηγορίας και μία της Γ Εθνικής!!! Το Περιστέρι, στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, παρουσιάστηκε πολύ μικρότερο των προσδοκιών όλων μας, αλλά τι να σου κάνουν τόσο η διοίκηση όσο και οι παίχτες, όταν από μια ομάδα που αγωνίζεται στην Α1 Κατηγορία μπάσκετ ανδρών λείπει η κυριότερη κινητήρια δύναμη που λέγεται χρήμα-ευρώ. Το γράψαμε και πέρυσι ότι η λαϊκή παροιμία που λέει «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει» ταιριάζει γάντι όχι μόνο για το Περιστέρι αλλά για μια σειρά ομάδες που αγωνίζονται είτε στο πρωτάθλημα μπάσκετ είτε του ποδοσφαίρου. Το Περιστέρι μπόρεσε να σταθεί όρθιο μόνο ως τα μέσα του πρώτου δεκάλεπτου όταν το σκορ ήταν 6-8. Μετά ο Πανιώνιος έβαλε μπρος τις «μηχανές» του που ακούνε στο όνομα Γιάνκοβιτς, Μίλμπορν, Παππάς έφτασε τη διαφορά στους 12 βαθμούς στο 9 (11-23) για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με τη διαφορά στους 14 πόντους (11-25). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίχτες του Πανιωνίου συνέχισαν να βομβαρδίζουν το καλάθι του Περιστερίου με αποτέλεσμα στο τέλος να φτάσουν τη διαφορά στους 23 πόντους. Σκορ ημιχρόνου Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι παίχτες του Πανιωνίου, παρά το γεγονός ότι είχαν αποκτήσει τη διαφορά των 23 πόντων από το ημίχρονο, δεν ανέκοψαν, ήταν εύστοχοι τόσο στα τρίποντα όσο στα δίποντα και στις βολές και στο 28 έφτασαν τη διαφορά στους 36 πόντους (38-74). Η ψαλίδα στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου έκλεισε λίγο. Το Περιστέρι κατάφερε να μειώσει τη διαφορά των 36 πόντων στους 26 (51-77). Το Περιστέρι εκμεταλλευόμενο τη χαλάρωση των παιχτών του Πανιωνίου κατάφερε να μειώσει στο τελευταίο δεκάλεπτο τη διαφορά στους 22 πόντους στο τέλος του παιχνιδιού (69-91). Το σκορ στα δεκάλεπτα: 11-25, 27-50, 51-77, τελικό. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παπαντωνίου 14, Κομποδιέτας 2, Κανονίδης 10, Ψαρόπουλος, Μάντζαρης 11, Ουίλιαμς 2, ΑΓΓΕΛΙΑ Ελληνίδα κυρία, μητέρα 2 παιδιών, με προϋπηρεσία σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα, την φύλαξη παιδιών και την δημιουργική τους απασχόληση. Ενδιαφέρεται και για πρόσληψη σε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κυρία ΚΛΑΠΗ ΣΟΦΙΑ. Χάϊνς 10, Πέτρουλας 3, Μελισσαράτος 5, Λάκκας, Ζούμπος, Θορν 12. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Μπόγρης 4, Πέιν 5, Αθηναίος 1, Κις 6, Μίλμπορν 24, Αθανασούλας, Μπατής 3, Γιάνκοβιτς 18, Καββαδάς 3, Παππάς 25, Αγραβάνης, Μπούκερ 3. Δηλώσεις Ο προπονητής του Περιστερίου Τζίμης Κουστένης και ο σέντερ Τάϊλερ Χάϊνς δήλωσαν μετά το τέλος του παιχνιδιού. ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: «Θέλω να συγχαρώ τον Πανιώνιο και τον φίλο μου τον Γιάννη για τη δουλειά που έχει κάνει. Ήταν η χειρότερή μας εμφάνιση τη φετινή χρονιά. Όμως δεν παίζεις μόνος σου. Ο Πανιώνιος έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μας άφησε περιθώρια. Για να είχαμε τύχη έπρεπε να παρουσιάσουμε πολλή ενέργεια και να παίξουμε παραπάνω απ όσο μπορούμε. Στο τρίτο δεκάλεπτο επιχειρήσαμε αντεπίθεση, αλλά δεν ήταν εύκολο. Δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από αυτά που μας χαρακτήριζαν από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή το Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα των αγώνων στους 1ο και 2ο ομίλους της Γ Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών. 1ος όμιλος ΑΟ Τρίτων - ΑΣ Παιανίας Κτησιφών 80-41, Παναθηναϊκός - Εθνικός Ελληνορώσων 65-56, ΑΟΝ Βύρωνος - Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου 62-72, Α.Ο. Πρωτέας - Α.Ο. Πολιτεία 67-69, ΑΟ Αμπελοκήπων - Α.Ε. Αχιλλέας 76-61, Άτταλος Καματερού - ΟΦΗ Ηρακλείου Η Άμιλλα Περιστερίου είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 15 αγώνες: 1. Α.Ο. Τρίτων Παναθηναϊκός Τριφυλλιακός Πολ Α.Ο. Πρωτέας Α.Ο. Αμπελοκήπων Άμιλλα Περιστερίου ΟΦΗ Ηρακλείου Α.Ε. Αχιλλέας Άτταλος Καματερού Εθνικός Ελληνορ Α.Σ. Παιανίας Κτησ Α.Ο. Πολιτεία ΑΟΝ Βύρωνος Η επόμενη αγωνιστική: Άμιλλα Περιστερίου - ΑΟ Αμπελοκήπων, Εθνικός Ελληνορώσων - ΑΟ Τρίτων, Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου - Παναθηναϊκός, Α.Ο. Πολιτεία - ΑΟΝ Βύρωνος, Α.Ε. Αχιλλέας - Α.Ο. Πρωτέας, ΑΣ Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Με πείρα και συστάσεις. Πληροφορίες: πάθος, τη συγκέντρωση και η ενέργεια. Ο Πανιώνιος είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και βγάζει υγεία. Αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους της ομάδας. Κοιτάμε μπροστά και από αύριο θα προετοιμαστούμε για το δύσκολο ματς με τον Απόλλωνα. Θα δούμε τα λάθη μας, ώστε να μην τα επαναλάβουμε». ΤΑΪΛΕΡ ΧΑΪΝΣ: «Ήμασταν χωρίς ενέργεια κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, παρότι είχαμε προετοιμαστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλαμε να παίξουμε καλύτερα στο γήπεδό μας μπροστά στο κοινό μας, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το προσεχές παιχνίδι». Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α1 Κατηγορία μπάσκετ ανδρών: ΚΑΟ Δράμας - Απόλλων Πατρών , Κολοσσός Ρόδου - Ηλυσιακός 71-63, Καβάλα - Πανελευσινιακός 68-66, Άρης - Ρέθυμνο 71-73, Ίκαρος Καλλιθέας - ΠΑΟΚ 80-85, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Η βαθμολογία της Α1 σε 15 αγώνες: 1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πανιώνιος ΠΑΟΚ ΑΓΟ Ρεθύμνου Απόλλων Πατρών Άρης Ίκαρος Καλλιθέας Περιστέρι Κολοσσός Ρ Ηλυσιακός ΚΑΟ Δράμας Καβάλα Πανελευσινιακός Η 16η αγωνιστική πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 6/2/2012, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο μας. Παιανίας Κτησιφών - ΟΦΗ Ηρακλείου. Ο Άτταλος Καματερού έχει ρεπό. 2ος όμιλος ΑΕΚ Περιστερίου - Οδυσσέας Γαλατσίου 48-40, Γ.Σ. Κερατέας - ΑΟΠ Ολυμπιάδα , Α.Ο. Εκάλης - Χαραυγιακός 77-71, ΑΟΚ Χαλανδρίου - Γ.Σ. Παλλήνης 70-61, Τρεις Αστέρες 89 - Α.Ο. Αμύντας 57-64, Γ.Σ. Βριλησσίων - Α.Σ. Ροδόπολης 67-56, Α.Ο. Κρόνος Γέρακα - Εστία Φιλίας Θησέας Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 15 αγώνες: 1. ΑΟ Εκάλης ΑΟΚ Χαλανδρίου ΓΣ Βριλησσίων Χαραυγιακός ΑΟ Αμύντας ΑΟ Κρόνος Γέρακα ΓΣ Παλλήνης Τρεις Αστέρες Εστία Φιλίας Θησέας Α.Σ. Ροδόπολης Γ.Σ. Κερατέας Οδυσσέας Γαλατσίου ΑΕΚ Περιστερίου ΑΟΠ Ολυμπιάδα Η επόμενη αγωνιστική: ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - ΑΕΚ Περιστερίου, Χαραυγιακός - Γ.Σ. Κερατέας, Γ.Σ. Παλλήνης - Α.Ο. Εκάλης, Α.Ο. Αμύντας - ΑΟΚ Χαλανδρίου, Α.Σ. Ροδόπολης - Τρεις Αστέρες 89, Α.Ο. Κρόνος Γέρακα - Γ.Σ. Βριλησσίων, Οδυσσέας Γαλατσίου - Εστία Φιλίας Θησέας. METAΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. επικοινωνίας: Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Την 14η νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου. Η 14η νίκη του επί του Άρη Πετρούπολης με και παραμένει αήττητος και αδιαφιλονίκητος πρωταθλητής στην Α Κατηγορία ΕΣΚΑ γυναικών και σίγουρος για άνοδο. Η ΑΕΚ Περιστερίου, δεν τα καταφέρνει καλά φέτος. Γνώρισε τη 12η ήττα της στην παράταση από την Πεύκη. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού έληξε ισόπαλος Στην παράταση η Πεύκη πήρε τη νίκη με έναν πόντο Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α Κατηγορία ΕΣΚΑ γυναικών: Α.Ο. Παγκρατίου - Α.Ο. Ζωγράφου 52-60, ΑΕΣ Γαλατσίου - Ιάσων Κολωνού 20-0 χωρίς αγώνα, ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών - Γ.Σ. Προμηθέας 35-53, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Α.Ο. Αμύντας Η βαθμολογία σε 14 αγώνες: 1. Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Προμηθέας Α.Ο. Πεύκης Α.Ο. Ζωγράφου Άρης Πετρούπολης Α.Ο. Παγκρατίου ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Α.Ο. Αμύντας ΑΕΣ Γαλατσίου Θρίαμβος Αθηνών ΑΕΚ Περιστερίου Ιάσων Κολωνού Η επόμενη αγωνιστική: Α.Ο. Ζωγράφου - Γ.Σ. Περιστερίου, Άρης Πετρούπολης - ΑΕΚ Περιστερίου, Α.Ο. Πεύκης - ΑΕΣ Γαλατσίου, Ιάσων Κολωνού - ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών, Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Προμηθέας, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Α.Ο. Παγκρατίου. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών: Αγ. Νικόλαος Παλλήνης - Άμιλλα Περιστερίου 52-45, Αμαζόνες - Γ.Σ. Ωρωπού 25-49, ΜΕΝ Ιλίου - ΓΑΟ Κουκουβάουνων 34-36, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Α.Ο. Νήαρ Ηστ 37-52, ΑΚΟ Άρης Χολαργού - Φιλαθλητικός 31-59, Π.Ο. Αγίου Θωμά - Α.Σ. Παπάγου Η βαθμολογία σε 15 αγώνες: 1. ΓΑΟ Κουκουβάουνων Φιλαθλητικός Γ.Σ. Ωρωπού Αμαζόνες Π.Ο. Αγ. Θωμά Α.Σ. Παπάγου Γ.Σ. Αμαρουσίου Α.Ο. Νήαρ Ηστ Άμιλλα Περιστερίου Αγ. Νικόλαος Παλλ ΜΕΝ Ιλίου ΑΚΟ Άρης Χολ Η επόμενη αγωνιστική: Άμιλλα Περιστερίου - Π.Ο. Αγίου Θωμά, ΓΑΟ Κουκουβάουνων - Αμαζόνες, Α.Ο. Νήαρ Ηστ - ΜΕΝ Ιλίου, Φιλαθλητικός - Γ.Σ. Αμαρουσίου, Α.Σ. Παπάγου - ΑΚΟ Άρης Χολαργού, Γ.Σ. Ωρωπού - Αγ. Νικόλαος Παλλήνης. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα του 2ου ομίλου της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών: Θεμιστοκλής Αιγάλεω - Φίλιππος Περιστερίου 68-50, Ποσειδών ΑΟΝΨ - Βριλησσιακός 62-65, ΕΦΟΑ Σπ. Λούης - Διαγόρας Δρυοπιδέων 74-64, ΚΑΟ Γέρακα - ΕΣ Ν. Μάκρης 50-53, ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας - Αίολος Ταύρος , Α.Ο. Περισσού - Αναγέννηση Πετραλώνων 49-77, Εθνικός Γ.Σ. - Π.Ο. Αγίου Θωμά Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 15 αγώνες: 1. Διαγόρας Δρυοπιδέων Αναγέννηση Πετραλώνων ΕΦΟΑ Σπ. Λούης Αίολος Ταύρος Θεμιστοκλής Αιγάλεω ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας Εθνικός Γ.Σ Π.Ο. Αγ. Θωμά Βριλησσιακός Α.Ο ΚΑΟ Γέρακα Ποσειδών ΑΟΝΨ Α.Ο. Περισσού Φίλιππος Περιστερίου ΕΣ Ν. Μάκρης Η επόμενη αγωνιστική: Φίλιππος Περιστερίου - ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας, Διαγόρας Δρυοπιδέων - Ποσειδών ΑΟΝΨ, ΕΣ Ν. Μάκρης - ΕΦΟΑ Σπ. Λούης, Αίολος Ταύρος ΚΑΟ Γέρακα, Αναγέννηση Πετραλώνων - Θεμιστοκλής Αιγάλεω, Εθνικός - Α.Ο. Περισσού, Βριλησσιακός - Π.Ο. Αγίου Θωμά. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων: Ηλυσιακός - Γ.Σ. Περιστερίου 73-62, Παναθηναϊκός - Γ.Σ. Απόλλων 80-34, ΑΕΚ - Φιλαθλητικός 36-55, Κ.Ο. Χολαργού - Γ.Σ. Αμαρουσίου 63-75, Πανελλήνιος - Α.Ο. Αμύντας 53-66, ΑΣΕ Δούκα - Αιγάλεω Η βαθμολογία σε 16 αγώνες: 1. Παναθηναϊκός Φιλαθλητικός ΑΣΕ Δούκα Α.Ο. Αμύντας Ηλυσιακός Αιγάλεω Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Αμαρουσίου Πανελλήνιος Κ.Ο. Χολαργού Γ.Σ. Απόλλων ΑΕΚ Η επόμενη αγωνιστική: Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Περιστερίου, Γ.Σ. Απόλλων - ΑΕΚ, Φιλαθλητικός - Κ.Ο. Χολαργού, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Ηλυσιακός, Αιγάλεω - Παναθηναϊκός, Πανελλήνιος - ΑΣΕ Δούκα. Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα των αγώνων στους 5ο και 10ο ομίλους της Β φάσης της Α κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων. 5ος όμιλος Άμιλλα Περιστερίου - Αχαρνής 55-65, Άρης Πετρούπολης - Αθηναϊκός 52-43, Δάφνη Δαφνίου - ΑΟΝ Παλατιανής 47-45, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Διαγόρας Δρυοπιδέων 73-42, ΓΕ Αγ. Αναργύρων - Ίρις Πετρούπολης Η βαθμολογία του 5ου ομίλου σε 17 αγώνες: 1. Αχαρνής Άρης Πετρούπολης Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων Άμιλλα Περιστερίου ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Ίρις Πετρούπολης Δάφνη Δαφνίου Διαγόρας Δρυοπ ΑΟΝ Παλατιανής Αθηναϊκός Η επόμενη αγωνιστική 16-17/2/2013: Διαγόρας Δρυοπιδέων - Άμιλλα Περιστερίου, Αχαρνής - Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων, ΑΟΝ Παλατιανής - Άρης Πετρούπολης, Ίρις Πετρούπολης - Δάφνη Δαφνίου, Αθηναϊκός - ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος. 10ος όμιλος ΑΕΚ Περιστερίου - ΑΕ Πετραλώνων Οι ΔΑΣ Άνω Λιοσίων, ΜΕΝ Ιλίου, Γ.Σ. Αστέρας Περιστερίου είχαν ρεπό. Η βαθμολογία του 10ου ομίλου σε 8 αγώνες: 1. ΜΕΝ Ιλίου Γ.Σ. Αστέρας Περιστ ΑΕΚ Περιστερίου ΑΕ Πετραλώνων ΔΑΣ Άνω Λιοσίων Η επόμενη αγωνιστική 7/2/2013: ΔΑΣ Άνω Λιοσίων - ΑΕΚ Περιστερίου. Οι: Γ.Σ. Αστέρας Περιστερίου, ΑΕ Πετραλώνων, ΜΕΝ Ιλίου έχουν ρεπό.

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες,

Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες, Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες, Εργαζόμενοι, άνεργοι, Οι πρωτοβουλίες και οι κινητοποιήσεις που οργάνωσαν οι φορείς, οι σύλλογοι

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου στο Βόλο εκδήλωση της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Στο πλαίσιο της μεγάλης διάρκειας συνάντησης (4 ωρών) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων Τα απομεινάρια μιας ημέρας» Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 Παιδαγωγική Ομάδα: Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Α Λυκείου. Τηλεόραση. Τα μέλη της ομάδας ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΙΚΟΥ ΑΤΖΕΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Α Λυκείου. Τηλεόραση. Τα μέλη της ομάδας ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΙΚΟΥ ΑΤΖΕΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α Λυκείου Τηλεόραση Τα μέλη της ομάδας ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΙΚΟΥ ΑΤΖΕΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Υπεύθυνος καθηγητής Παπαδόπουλος Σπυρίδων ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Πριν 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα