HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR (1) 2010 Sony Corporation

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-171-505-33(1) 2010 Sony Corporation"

Transcript

1 (1) HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE ES/PT/GR/TR Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Impreso en papel reciclado en un 70% o más utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV). Kullanma Kılavuzu TR A impressão foi feita em papel reciclado a 70% ou mais utilizando tinta à base de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil). Εκτυπωμένο σε 70% ή περισσότερο ανακυκλωμένο χαρτί με χρήση μελανιού βασισμένου σε φυτικά έλαια, που δεν εμπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). VOC (Uçucu Organik Bileşke) içermeyen bitkisel yağ menşeli mürekkeple, %70 i veya daha fazlası yeniden kazanılmış kağıda basılmıştır. Printed in Japan 2010 Sony Corporation

2 Lea este apartado en primer lugar ES Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas. AVISO Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares. PRECAUCIÓN Batería Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones. No desmonte el producto. No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la pise. No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en contacto con sus terminales. No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 C como a la luz solar directa, o en el interior de un automóvil estacionado al sol. No la incinere ni la arroje al fuego. No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas. Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un dispositivo que pueda cargarla. Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños. Mantenga la batería seca. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony. Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en las instrucciones. Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es posible que se produzcan incendios o lesiones. Adaptador de ca No utilice el adaptador de ca en un lugar estrecho (por ejemplo, entre la pared y un mueble). Utilice una toma de pared cercana al usar el adaptador de ca. Desconecte el adaptador de ca de la toma de pared inmediatamente si se produce algún fallo al utilizar la videocámara. Incluso con la videocámara desconectada, ésta seguirá recibiendo alimentación de ca (corriente) mientras esté conectada a la toma de pared mediante el adaptador de ca. PARA USUARIOS EN EUROPA Por medio de la presente Sony Corporation declara que esta Videocámara Digital HD HDR-CX350VE, HDR-XR350VE cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE El fabricante de este producto es Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, , Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por separado.

3 ATENCIÓN Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imagen y el sonido de esta unidad. Este producto se ha probado y cumple con la normativa que establece la Directiva EMC si se utiliza un cable de conexión de menos de 3 metros de longitud. Aviso Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo. Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. Accesorio aplicable: mando a distancia inalámbrico Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con el símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para las demás baterías, vea la sección donde se indica cómo quitar la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. ES PT GR TR ES

4 Elementos suministrados Los números entre ( ) corresponden a la cantidad suministrada. Adaptador de ca (1) Cable de alimentación (1) Cable de A/V de componente (1) Cable de conexión de A/V (1) Cable de USB (1) Mando a distancia inalámbrico (1) Se suministra con una batería de litio de tipo botón instalada. Extraiga la lámina de aislamiento antes de utilizar el mando a distancia inalámbrico. Batería recargable NP-FV50 (1) CD-ROM Handycam Application Software (1) (pág. 33) PMB (software, incluye la Ayuda de PMB ) Guía práctica de Handycam (PDF) Manual de instrucciones (Este manual) (1) Consulte la página 17 para obtener información sobre la tarjeta de memoria que puede utilizar con esta videocámara. Utilización de la videocámara No sostenga la videocámara por las siguientes partes ni por las tapas de las tomas. Cubierta de la zapata Pantalla de cristal líquido Batería La videocámara no está protegida contra el polvo, las salpicaduras ni la humedad. Consulte Precauciones (pág. 64). Aunque la videocámara esté apagada, la función GPS seguirá activa mientras el selector de GPS esté ajustado en ON. Asegúrese de que el selector de GPS está ajustado en OFF en el despegue o aterrizaje de un avión (HDR-CX350VE/XR350VE). Elementos de menú, panel de cristal líquido y objetivo Los elementos de menú que aparezcan atenuados no estarán disponibles en las condiciones de grabación o reproducción actuales. La pantalla de cristal líquido se ha fabricado con una tecnología de muy alta precisión, lo que hace que más del 99,99% de los píxeles sean operativos para uso efectivo. Sin embargo, es posible que aparezcan constantemente algunos pequeños puntos negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) en la pantalla de cristal líquido. Estos puntos son el resultado normal del proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación. ES

5 Los programas de televisión, películas, cintas de vídeo y demás materiales pueden estar sujetos a derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de las leyes sobre los derechos de autor. Puntos negros Puntos blancos, rojos, azules o verdes La exposición de la pantalla de cristal líquido o el objetivo a la luz solar directa durante períodos prolongados puede provocar fallos de funcionamiento. No apunte directamente al sol. Si lo hace, puede ocasionar fallos de funcionamiento en la videocámara. Tome fotografías del sol solamente en condiciones de baja intensidad, como al atardecer. Acerca del ajuste del idioma Para ilustrar los procedimientos operativos se utilizan indicaciones en pantalla en cada idioma local. Si es necesario, cambie el idioma de la pantalla antes de utilizar la videocámara (pág. 15). Acerca de la grabación Para asegurar un funcionamiento estable de la tarjeta de memoria, se recomienda inicializarla con la videocámara antes del primer uso. Al inicializar la tarjeta de memoria se eliminarán todos los datos que contiene de forma irrecuperable. Guarde los datos importantes en su PC, etc. Antes de comenzar a grabar, pruebe las funciones de grabación para asegurarse de que la imagen y el sonido se graben sin problemas. No es posible compensar el contenido de las grabaciones, aun si la grabación o la reproducción no son posibles a causa de un fallo de funcionamiento de la videocámara, de los soportes de grabación, etc. Los sistemas de televisión en color varían en función del país o la región. Si desea ver sus grabaciones en un televisor, necesita un televisor con sistema PAL. Notas sobre la reproducción La videocámara es compatible con MPEG-4 AVC/H.264 High Profile para la grabación de imágenes con calidad de alta definición (HD). Por lo tanto, no es posible reproducir imágenes grabadas con la videocámara con calidad de imagen HD (alta definición) en los siguientes dispositivos: Otros dispositivos compatibles con el formato AVCHD que no sean compatibles con High Profile Dispositivos que no sean compatibles con el formato AVCHD Es posible que las imágenes grabadas con la videocámara no se puedan reproducir normalmente en otros dispositivos. Asimismo, es posible que las imágenes grabadas con otros dispositivos no se puedan reproducir en la videocámara. Discos grabados con calidad de imagen HD (alta definición) Esta videocámara captura imágenes de alta definición en formato AVCHD. Los soportes DVD que contengan imágenes con formato AVCHD no deben utilizarse en reproductores o grabadoras basados en DVD, ya que es posible que estos dispositivos de DVD no puedan expulsar el soporte y eliminen su contenido sin previo aviso. Los soportes DVD que contengan imágenes con formato AVCHD pueden reproducirse en reproductores/grabadoras u otros dispositivos compatibles con Blu-ray Disc. Guarde todos los datos de imagen grabados Para evitar que se pierdan sus datos de imagen, guarde todas las imágenes grabadas en soportes externos periódicamente. Se recomienda guardar los datos de imagen en un disco como, ES

6 por ejemplo, un DVD-R, etc. mediante el ordenador. Asimismo, puede guardar los datos de imagen mediante una videograbadora o una grabadora de DVD/HDD (pág. 45). No se puede crear un disco AVCHD a partir de los datos de imagen grabados con (MENU) [Mostrar otros] [ MODO GRAB.] (en la categoría [AJUSTES TOMA]) ajustado en [HD FX]. Guárdelos en un Blu-ray Disc o en un soporte externo (pág. 41, 43). Notas referentes a la batería/adaptador de ca Asegúrese de extraer la batería o el adaptador de ca después de apagar la videocámara. Sujete la videocámara y la clavija de cc para desconectar el adaptador de ca de la videocámara. Nota acerca de la temperatura de la videocámara o la batería Si la temperatura de la videocámara o de la batería aumenta o desciende excesivamente, es posible que no se pueda grabar o reproducir datos en la videocámara, ya que en tales situaciones se activan las funciones de protección. En tal caso, aparece un indicador en la pantalla de cristal líquido. Cuando la videocámara se encuentra conectada a un ordenador o un accesorio No intente formatear el soporte de grabación de la videocámara en un ordenador. Si lo hace, es posible que la videocámara no funcione correctamente. Cuando conecte la videocámara a otro dispositivo mediante un cable de comunicación, asegúrese de insertar la clavija del conector en la dirección correcta. Si se introduce la clavija del conector a la fuerza en la dirección incorrecta, podría dañar el terminal y provocar un fallo de funcionamiento en la videocámara. Si no puede grabar ni reproducir imágenes correctamente, ejecute [FORMAT.SOPORTE] Si graba o elimina imágenes repetidamente durante mucho tiempo, los datos del soporte de grabación se fragmentarán. No se pueden guardar ni grabar imágenes. En ese caso, guarde primero las imágenes en algún soporte externo y, a continuación, ejecute [FORMAT. SOPORTE] tocando (MENU) [Mostrar otros] [FORMAT.SOPORTE] (en la categoría [GEST.SOPORTE]) el soporte que desee [SÍ] [SÍ]. Notas con respecto a los accesorios opcionales Se recomienda utilizar accesorios Sony originales. Es posible que en algunos países o regiones no estén disponibles accesorios originales de Sony. Acerca de este manual, sus ilustraciones y las imágenes en pantalla Las imágenes de ejemplo que se utilizan en este manual con carácter ilustrativo se han tomado con una cámara digital de imágenes fijas, por lo que pueden parecer diferentes a las imágenes y los indicadores de pantalla que aparecen en la videocámara. Asimismo, las ilustraciones de la videocámara y su indicación en la pantalla se han exagerado o simplificado para facilitar su comprensión. En este manual, la memoria interna (HDR- CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E) y el disco duro (HDR-XR350E/XR350VE) de la videocámara y la tarjeta de memoria se denominan soportes de grabación. En este manual, el disco DVD grabado con calidad de imagen de alta definición (HD) se llama disco AVCHD. El diseño y las especificaciones de la videocámara y los accesorios están sujetos a cambios sin previo aviso. ES

7 Confirme el nombre del modelo de la videocámara En este manual se indica el nombre del modelo cuando hay alguna diferencia en las especificaciones de los distintos modelos. Confirme el nombre del modelo en la parte inferior de la videocámara. A continuación se indican las diferencias principales de las especificaciones de esta serie. HDR- CX300E HDR- CX305E HDR- CX350E/ HDR- CX350VE* HDR- CX370E HDR- XR350E/ HDR- XR350VE* Soporte de grabación Memoria interna + tarjeta de memoria Disco duro interno + tarjeta de memoria Capacidad del soporte de grabación interno Toma USB 16 GB Entrada/ salida Sólo salida 32 GB Entrada/ salida 64 GB 160 GB El modelo con * está equipado con GPS. Cuando utilice una bandolera (se vende por separado), no golpee la videocámara contra otros objetos. No utilice la videocámara en lugares donde haya mucho ruido. Acerca del sensor de caídas (HDR- XR350E/XR350VE) La videocámara tiene integrada una función de sensor de caídas para proteger el disco duro interno contra los golpes producidos durante las caídas. Cuando se produce una caída, o en una situación sin gravedad, puede que la videocámara también grabe el ruido de bloqueo producido por esta función. Si el sensor de caída detecta una caída reiteradamente, puede que se desactive la grabación/reproducción. Nota sobre el uso de la videocámara a mucha altitud (HDR-XR350E/XR350VE) No encienda la videocámara en una zona donde la presión atmosférica sea baja, donde la altitud sea superior a metros. De lo contrario, el disco duro interno de la videocámara podría sufrir daños. Notas respecto al uso No realice ninguna de las operaciones siguientes. Si lo hace, podría dañar el soporte de grabación, imposibilitar la reproducción de las imágenes grabadas o provocar otros fallos de funcionamiento. Expulsar la tarjeta de memoria cuando el indicador de acceso (pág. 18) está encendido o parpadeando Extraer la batería o el adaptador de ca de la videocámara o aplicar vibraciones o golpes mecánicos a la videocámara cuando los indicadores (película)/ (fotografía) (pág. 19) o el indicador de acceso (pág. 18) están encendidos o parpadeando ES

8 Secuencia de operaciones Procedimientos iniciales (pág. 11) Prepare la fuente de alimentación y la tarjeta de memoria. Grabar películas y fotografías (pág. 19) Grabación de películas pág. 20 Cambiar el soporte de grabación Tiempo de grabación previsto (INFO SOPORTE) Captura de fotografías pág. 22 Reproducir películas y fotografías Reproducción en la videocámara pág. 24 Reproducción de imágenes en un televisor pág. 27 Guardar las imágenes Guardar las películas y fotografías en un ordenador pág. 32 Guardar las películas y fotografías en un soporte externo pág. 43 Guardar las imágenes en una grabadora de DVD pág. 45 Eliminación de películas y fotografías (pág. 30) Si elimina los datos de imágenes guardados en un ordenador o un disco, podrá volver a grabar imágenes en el espacio liberado del soporte. ES

9 Índice de contenido Lea este apartado en primer lugar Secuencia de operaciones Introducción Paso 1: Carga de la batería Carga de la batería en el extranjero Paso 2: Encendido de la videocámara y ajuste de la fecha y la hora Cambio del ajuste de idioma Paso 3: Preparación del soporte de grabación Para comprobar los ajustes del soporte de grabación Copiado de películas y fotografías desde el soporte de grabación interno a una tarjeta de memoria Grabación/reproducción Grabación Obtención de información de la ubicación por medio del sistema GPS (HDR-CX350VE/XR350VE) Reproducción en la videocámara Reproducción de imágenes en un televisor Cómo sacar el mejor partido de la videocámara Eliminación de películas y fotografías Guardar las películas y fotografías en un ordenador Preparación del ordenador (Windows) Si se utiliza un Macintosh Inicio de PMB (Picture Motion Browser) Selección del método para crear un disco (ordenador) Creación de discos con un toque (One Touch Disc Burn) Importación de películas y fotografías en un ordenador Creación de un disco AVCHD Reproducción de un disco AVCHD en un ordenador Creación de un disco Blu-ray Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) para reproducirlo en reproductores de DVD normales Copiar un disco Edición de películas Captura de fotografías de una película Índice de contenido ES

10 Guardar imágenes en un dispositivo externo Guardar imágenes en un soporte externo (COPIA DIRECTA) Creación de un disco con una grabadora de DVD Personalización de la videocámara Uso de los menús Cómo obtener información detallada de la Guía práctica de Handycam Información complementaria Solución de problemas Precauciones Especificaciones Referencia rápida Indicadores de la pantalla Piezas y mandos Índice ES

11 Introducción Paso 1: Carga de la batería HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E Toma DC IN Batería Clavija de cc Adaptador de ca Cable de alimentación Introducción Indicador /CHG (flash/ carga) HDR-XR350E/XR350VE A la toma de corriente de pared Toma DC IN Batería Clavija de cc Adaptador de ca Cable de alimentación Indicador /CHG (flash/carga) A la toma de corriente de pared 11 ES

12 Puede cargar la batería InfoLITHIUM (serie V) después de instalarla en la videocámara. Notas No se puede instalar ninguna otra batería InfoLITHIUM que no sea de la serie V en la videocámara. 1 Cierre la pantalla de cristal líquido para apagar la videocámara. 2 Para colocar la batería, alinee los terminales () y deslícela en la dirección que indica la flecha () hasta que encaje. 3 Conecte el adaptador de ca y el cable de alimentación a la videocámara y a la toma de corriente de pared. 4 Cuando Alinee la marca de la clavija de cc con la de la toma DC IN. El indicador /CHG (flash/carga) se ilumina y se inicia el proceso de carga. El indicador /CHG (flash/carga) se apaga cuando la batería está totalmente cargada. la batería esté cargada, desconecte el adaptador de ca de la toma DC IN de la videocámara. Sugerencias Consulte el tiempo de grabación y de reproducción en la página 68. Cuando la videocámara está encendida, es posible comprobar la cantidad restante de batería aproximada gracias al indicador de batería restante situado en la parte superior izquierda de la pantalla de cristal líquido. Para extraer la batería Cierre la pantalla de cristal líquido. Pulse el botón PUSH (liberación de la batería) () y extraiga la batería en la dirección que indica la flecha (). Botón PUSH (liberación de la batería) 12 ES

13 Para utilizar una toma de corriente de pared como fuente de alimentación Realice las mismas conexiones que se indican en Paso 1: Carga de la batería. La batería no se descargará aunque esté instalada. Notas respecto a la batería Cuando extraiga la batería o desconecte el adaptador de ca, cierre la pantalla de cristal líquido y asegúrese de que los indicadores (película)/ (fotografía) (pág. 19) y el indicador de acceso (pág. 18) estén apagados. El indicador /CHG (flash/carga) parpadea durante el proceso de carga en las siguientes condiciones: La batería no está instalada correctamente. La batería está dañada. La temperatura de la batería es baja. Extraiga la batería de la videocámara y colóquela en un lugar templado. La temperatura de la batería es alta. Extraiga la batería de la videocámara y colóquela en un lugar fresco. Si se instala una luz de vídeo (se vende por separado), se recomienda utilizar una batería NP-FV70 o NP-FV100. No se recomienda la utilización de una batería NP-FV30 con la videocámara, ya que solamente permite cortos períodos de grabación y reproducción. De manera predeterminada, la alimentación de la batería se desconecta automáticamente para ahorrar energía si no se lleva a cabo ninguna operación en la videocámara durante aproximadamente 5 minutos ([APAGADO AUTO]). Introducción Notas referentes al adaptador de ca Utilice una toma de corriente de pared cercana cuando emplee el adaptador de ca. Desconecte el adaptador de ca de la toma de corriente de pared inmediatamente si se produce algún fallo de funcionamiento al utilizar la videocámara. No coloque el adaptador de ca en lugares estrechos, como por ejemplo entre una pared y un mueble. No provoque un cortocircuito en la clavija de cc del adaptador de ca ni en el terminal de la batería con ningún objeto metálico. Si lo hace, puede ocasionar un fallo de funcionamiento. Carga de la batería en el extranjero Puede cargar la batería en cualquier país o región con el adaptador de alimentación de ca suministrado con la videocámara dentro de un rango de ca de entre 100 V y 240 V 50 Hz/ 60 Hz. No utilice un transformador de tensión electrónico. ES 13

14 Paso 2: Encendido de la videocámara y ajuste de la fecha y la hora 1 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara. Se enciende la videocámara y se abre la tapa del objetivo. Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido está abierta, pulse POWER. Indicador de MODE Botón POWER 2 Seleccione la zona geográfica deseada con / y, a continuación, toque [SIGUIENTE]. Toque el botón que aparece en la pantalla de cristal líquido 3 Ajuste Para ajustar la fecha y la hora de nuevo, toque (MENU) [Mostrar otros] [AJ.REL./ IDIOM. ] (en la categoría [AJUST.GENERALES]) [AJUSTE RELOJ]. Si un elemento no se muestra en la pantalla, toque / hasta que aparezca. [HORA VERANO], la fecha y la hora y, a continuación, toque. El reloj empezará a funcionar. Si ajusta [HORA VERANO] en [ACTIVADO], el reloj se adelantará 1 hora. 14 ES

15 Notas La fecha y la hora no aparecen durante la grabación, aunque se graban automáticamente en el soporte de grabación y se pueden mostrar durante la reproducción. Para visualizar la fecha y la hora, toque (MENU) [Mostrar otros] [AJUSTES REPROD.] (en la categoría [REPRODUCCIÓN]) [CÓDIGO DATOS] [FECHA/HORA]. Para desactivar los pitidos de funcionamiento, toque (MENU) [Mostrar otros] [AJUS. SON./PANT.] (en la categoría [AJUST.GENERALES]) [PITIDO] [DESACTIV.]. Si el botón que toca no responde correctamente, calibre el panel táctil. Una vez puesto en hora el reloj, la hora se ajusta automáticamente con [AJUS.AUTO RELOJ] y [AJUS. AUTO ZONA] establecidos en [ACTIVADO]. Es posible que la hora del reloj no se ajuste correctamente de manera automática en función del país o la región que haya seleccionado en la videocámara. En tal caso, ajuste [AJUS.AUTO RELOJ] y [AJUS.AUTO ZONA] en [DESACTIV.] (HDR-CX350VE/XR350VE). Para apagar la videocámara Cierre la pantalla de cristal líquido. El indicador apaga la videocámara. (película) parpadea unos segundos y se Sugerencias También puede pulsar POWER para apagar la videocámara. Si [ENCEND.CON LCD] está ajustado en [DESACTIV.], pulse POWER para apagar la videocámara. Introducción Cambio del ajuste de idioma Puede modificar las indicaciones en pantalla para que se muestren los mensajes en un idioma determinado. Toque (MENU) [Mostrar otros] [AJ.REL./IDIOM. ] (en la categoría [AJUST.GENERALES]) [AJUSTE IDIOMA ] el idioma deseado. ES 15

16 Paso 3: Preparación del soporte de grabación Los soportes de grabación que pueden utilizarse dependen del modelo de la videocámara. Aparecen los iconos siguientes en la pantalla de la videocámara. HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E * Memoria interna HDR-XR350E/XR350VE * Disco duro interno Tarjeta de memoria Tarjeta de memoria * De manera predeterminada, tanto las películas como las fotografías se graban en este soporte de grabación. En el soporte seleccionado puede grabar, reproducir y editar imágenes. Sugerencias Consulte la página 68 para obtener información acerca del tiempo de grabación de las películas. Selección del soporte de grabación para películas Toque (MENU) [Mostrar otros] [AJUSTES SOPORTE] (en la categoría [GEST.SOPORTE]) [AJ.SOPORTE PEL.]. Aparece la pantalla [AJ.SOPORTE PEL.]. Toque el soporte de grabación que desee. Toque [SÍ]. El soporte de grabación cambia. Selección del soporte de grabación para fotografías Toque (MENU) [Mostrar otros] [AJUSTES SOPORTE] (en la categoría [GEST.SOPORTE]) [AJ.SOPORTE FOTO]. Aparece la pantalla [AJ.SOPORTE FOTO]. Toque el soporte de grabación que desee. 16 ES

17 Toque [SÍ]. El soporte de grabación cambia. Para comprobar los ajustes del soporte de grabación En el modo de grabación de películas y el de grabación de fotografías, el icono del soporte de grabación seleccionado se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla. Icono de soporte de grabación El icono presentado puede variar en cada modelo. Insertar una tarjeta de memoria Notas Para grabar películas o fotografías en una tarjeta de memoria, seleccione el soporte de grabación [TARJ. DE MEMORIA]. Introducción Tipos de tarjetas de memoria que pueden utilizarse con la videocámara Con esta videocámara sólo pueden utilizarse los soportes Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo y las tarjetas de memoria SD (Clase 4 o más rápida) y SDHC (Clase 4 o más rápida). No se puede utilizar una MultiMediaCard. En este manual, Memory Stick PRO Duo (Mark2) y Memory Stick PRO-HG Duo se llaman Memory Stick PRO Duo. Se ha comprobado la compatibilidad con la videocámara de las tarjetas de memoria de hasta 32 GB de capacidad. Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo (Este tamaño puede utilizarse con la videocámara.) Los Memory Stick PRO Duo únicamente se pueden utilizar con equipos compatibles con Memory Stick PRO. No adhiera etiquetas u objetos similares en un Memory Stick PRO Duo o un adaptador para Memory Stick Duo. ES 17

18 Abra la tapa e inserte la tarjeta de memoria con el borde que tiene una muesca en la dirección ilustrada hasta que suene un clic. Cierre la tapa después de insertar la tarjeta de memoria. Observe la dirección de la esquina con la muesca. Indicador de acceso Al insertar una tarjeta de memoria nueva puede aparecer la pantalla [Crear nuevo arch. base de datos de imágenes.]. En ese caso, toque [SÍ]. Para grabar únicamente fotografías en la tarjeta de memoria, toque [NO]. Confirme la dirección de la tarjeta de memoria. Si inserta la tarjeta de memoria a la fuerza en la dirección incorrecta, podría dañar la tarjeta, la ranura de la tarjeta o los datos de imágenes. Notas Si se muestra [Error al crear un nuevo archivo de base de datos de imágenes. Es posible que no exista suficiente espacio libre.], formatee la tarjeta de memoria, tocando (MENU) [Mostrar otros] [FORMAT.SOPORTE] (en la categoría [GEST.SOPORTE]) [TARJ.DE MEMORIA] [SÍ] [SÍ]. Para expulsar la tarjeta de memoria Abra la tapa y presione ligeramente la tarjeta de memoria una vez. No abra la tapa durante la grabación. Al insertar o expulsar la tarjeta de memoria, procure que ésta no salga disparada y se caiga. Copiado de películas y fotografías desde el soporte de grabación interno a una tarjeta de memoria Toque (MENU) [Mostrar otros] [COPIA PELÍCULA]/[COPIAR FOTO] (en la categoría [EDIT]), y siga las indicaciones de la pantalla. 18 ES

19 Grabación/reproducción Grabación En el ajuste predeterminado, las películas se graban con calidad de imagen de alta definición (HD) en los siguientes soportes. HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: memoria interna HDR-XR350E/XR350VE: disco duro interno Sugerencias Para cambiar el soporte de grabación, consulte la página Ajuste la correa de sujeción. 2 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara. Se enciende la videocámara y se abre la tapa del objetivo. Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido ya está abierta, pulse POWER (pág. 14). Puede cambiar el modo de grabación pulsando MODE. Pulse MODE para encender el indicador de modo de grabación deseado. Grabación/reproducción Botón MODE (Película): durante la grabación de una película (Fotografía): durante la grabación de una fotografía 19 ES

20 Grabación de películas Pulse START/STOP para iniciar la grabación. Para iniciar la grabación, también puede tocar en la parte inferior izquierda de la pantalla de cristal líquido. HDR-XR350E/ XR350VE HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E Botón START/STOP [ESPERA] [GRAB.] Para detener la grabación, pulse START/STOP de nuevo. Para detener la grabación, también puede tocar en la parte inferior izquierda de la pantalla de cristal líquido. Los iconos y los indicadores de la pantalla de cristal líquido se muestran durante 3 segundos y desaparecen después de encender la videocámara o de activar los modos de grabación (película/ fotografía) o reproducción. Para volver a mostrar los iconos y los indicadores, toque cualquier punto de la pantalla excepto los botones de grabación o de zoom de la pantalla de cristal líquido. Botones de grabación y de zoom de la pantalla de cristal líquido unos 3 s después 20 ES

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-G111 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 7. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

El códice Escorialense 414 X IV.19: estudio y colación del texto de la Batracomiomaquia

El códice Escorialense 414 X IV.19: estudio y colación del texto de la Batracomiomaquia Faventia 24/2, 2002 25-32 El códice Escorialense 414 X IV.19: estudio y colación del texto de la Batracomiomaquia Ramon Torné Teixidó IES Matadepera Av. del Mas Sot, 4-10. 08230 Matadepera (Barcelona)

Διαβάστε περισσότερα

STANDARD 05/1. x 6 D8. x 1 D5. x 4 D7. x 8 D6. x 2 D9. x 4 D11. x 4 D12. x 4 D10. x 2. x 2. x 4. x 2

STANDARD 05/1. x 6 D8. x 1 D5. x 4 D7. x 8 D6. x 2 D9. x 4 D11. x 4 D12. x 4 D10. x 2. x 2. x 4. x 2 PALI spa via del ollio 67 33048 San Giovanni al Natisone Udine Italy Tel. +39 0432 756074 info@pali.it www.pali.it STANDARD 05/1 ONORMS TO THE SAETY REGULATIONS ONORME AUX EXIGENES DE SEURITE ONORME ALLE

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδότρια, Τίνα Ζωγοπούλου

Η εκδότρια, Τίνα Ζωγοπούλου Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά Αγλαΐα Σπάθη Έχοντας αισίως συμπληρώσει τριάντα χρόνια προσφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση της Ελλάδας, και κατέχοντας πλεόν ηγετική θέση στο χώρο, προχωρούμε ακόμα πιο

Διαβάστε περισσότερα

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO 9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 ο Ζεύς Την δικαιοσύνην έπεμψε τοις άνθρώποις. 2. Έδοξέ μοι ουτος είναι σοφός. 3 f 0 θεός τόνδε τόν κδσμον κατεσκεύασεν. 4 Οι Αθηναίοι

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος

Διαβάστε περισσότερα

MAKING KITCHEN SYSTEM

MAKING KITCHEN SYSTEM > MAKING KITCHEN SYSTEM MAKING KITCHEN SYSTEMdesign Piergiorgio Cazzaniga 02 03 NUOVI COLORI E NUOVE FUNZIONI PER UNA VITA NUOVA IN CUCINA MAKING È LA CUCINA COMPOSIT PENSATA PER UN GUSTO GIOVANE: UN AMPIA

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. "Hauptzelt" Tente proprement dite. Tenda - Vano principale

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. Hauptzelt Tente proprement dite. Tenda - Vano principale ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 EXOF_OPISTH 24-06-08 10:52 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË Oδηγίες Xρήσης PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53

Διαβάστε περισσότερα

Oris SA Ribigasse 1 CH-4434 Hölstein Phone +41 61 956 11 11 Fax +41 61 951 20 65 info@oris.ch www.oris.ch. Εγχειρίδιο λειτουργίας.

Oris SA Ribigasse 1 CH-4434 Hölstein Phone +41 61 956 11 11 Fax +41 61 951 20 65 info@oris.ch www.oris.ch. Εγχειρίδιο λειτουργίας. Oris SA Ribigasse CH- Hölstein Phone + Fax + 0 info@oris.ch www.oris.ch Εγχειρίδιο λειτουργίας. Περιεχόμενα. Παρουσίαση................................ Βασικές πληροφορίες για τα ρολόγια Oris....... Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδίδετε σωστά; Ένας οδηγός για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί επαγγελματιών ποδηλατών

Παραδίδετε σωστά; Ένας οδηγός για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί επαγγελματιών ποδηλατών Παραδίδετε σωστά; Ένας οδηγός για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί επαγγελματιών ποδηλατών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 nyc.gov/bikes 1 Σχετικά με αυτόν τον οδηγό Ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ! ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ!

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ! ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ! ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ! ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ! Hλεκτροστατικό φίλτρο ενεργού άνθρακα 12.000 Btu/h 12 STELLAR 22 Απόδοση : 11.260 Btu/h, απόδοση θέρμανσης:11 942 Btu/h, SEER: 6.1, SCOP:3,8, ενεργειακή κλάση

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST. HighCut 48-Li Art. 8882

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST. HighCut 48-Li Art. 8882 D GARDENA I GB F N FIN E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV DK S NL HighCut 48-Li Art. 8882 D Betriebsanleitung Accu-Heckenschere GB Operating Instructions Cordless Hedge Trimmer

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. HVR-S270E/S270P æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-S270E/S270P

Διαβάστε περισσότερα

Σειρές Ειδών Υγιεινής Sanitary Ware Series

Σειρές Ειδών Υγιεινής Sanitary Ware Series Σειρές Ειδών Υγιεινής Sanitary Ware Series Essence 1201980001 ΛΕΚΑΝΗ BTW 40972 WC BTW WHT 40972 945,00 1201980004 ΜΠΙΝΤΕ 40964 BIDET WHT 40964 852,00 1201980002 KAZANAKI ME MHXANIΣΜΟ 40978 CISTERN WITH

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα