ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ & ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ & ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ & ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ Ο ύπνος, αποτελεί οργανική λειτουργία και η ομαλή εμφάνισή του και εξέλιξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη φυσιολογική λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ανώτερα σπονδυλωτά (πτηνά, θηλαστικά). Κατά τον ύπνο, επέρχεται απώλεια της συνείδησης, είναι όμως σχετικά εύκολη η επάνοδος στην κατάσταση της πλήρους συνειδητής αντίληψης του περιβάλλοντος. Η ενσυνείδητη κατάσταση ή εγρήγορση ή συνειδητότητα (consciousness), είναι καθαρά νευρικό φαινόμενο, που υπάρχει στα ανώτερα ζώα. Η συνειδητότητα δεν έχει σταθερή ένταση, αλλά όπως ακριβώς και ο ύπνος, εμφανίζει διάφορες διαβαθμίσεις. Η έννοια της ύπαρξης συνειδητότητας, έχει μεταξύ των άλλων ως κύριο συστατικό, τη λειτουργία πρόσφατης μνήμης («έχω συνείδηση του τι συνέβαινε προ ολίγου») καθώς και αντίληψης-προσοχής («έχω συνείδηση των συνεχών μεταβολών του περιβάλλοντος - έχω την ικανότητα να αλλάζω την κατεύθυνση της προσοχής μου»). Άλλα χαρακτηριστικά ύπαρξης προοδευτικά υψηλότερου βαθμού συνειδητότητας του ανθρώπου, που είναι συνυφασμένα με την ανατομικά ανώτερη οργάνωση του εγκεφάλου του (ύπαρξη νεοφλοιού), είναι: 1. Η αντίληψη του «εγώ» και των άλλων ατόμων. 2. Η ικανότητα εκπόνησης σχεδίων μελλοντικής (ενδεχόμενα μακρόχρονης) τακτικής και στρατηγικής. 3. Η κατανόηση και χρησιμοποίηση αφηρημένων ιδεών και συμβόλων, καθώς και η αντίληψη καλλιτεχνικών, φιλοσοφικών και ηθικών εννοιών και αξιών. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η απαίτηση για διαρκή και συνεχή απόδοση σε υψηλό επίπεδο φόρτου εργασίας, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών επιχειρήσεων. Η συνεχής επαγρύπνηση, απαραίτητη για την διατήρηση της αποτελεσματικότητας, επηρεάζεται από τη διάρκεια των προηγούμενων περιόδων ύπνου και αϋπνίας και από τον έμφυτο κιρκάρδιο ρυθμό. Ο ύπνος, είναι απαραίτητος για τη διατήρηση υψηλών επιδόσεων εγρήγορσης και παρατεταμένης αποτελεσματικότητας - αποδοτικότητας. Οι παρενέργειες που προκαλούνται από την στέρηση ύπνου που ξεπερνά τις 24 ώρες, είναι πολύ καλά αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες, αλλά και οι επιδράσεις που σχετίζονται με αϋπνία μικρότερου βαθμού ή περιπτώσεις ανωμαλιών και διαταραχών ύπνου, καταστάσεις άμεσα σχετιζόμενες με τις αεροπορικές επιχειρήσεις, είναι εξίσου σημαντικές. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα από ανωμαλίες ή στέρηση ύπνου, που συμβαίνει σε παρατεταμένες περιόδους εργασίας, είναι η κόπωση. Ο ορισμός της κόπωσης είναι δύσκολο να αποδοθεί. Ο όρος περιλαμβάνει, μία υποκειμενική εκτίμηση της κούρασης, στιγμές απώλειας της συγκέντρωσης ή της ενεργητικής προσοχής και πιθανώς αμβλύνεται η ικανότητα λήψεως, εκτίμησης, ανάλυσης, σύνθεσης και ταξινόμη-

2 2 σης των αισθητηριακών ερεθισμάτων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ψυχοκινητική απόδοση και να υπάρχουν μεσοδιαστήματα, που χαρακτηρίζονται από απώλειες της συγκέντρωσης και έλλειψη προσοχής. Αυτά τα μικροδιαστήματα μειωμένης απόδοσης, που εμφανίζονται σε έναν ι- πτάμενο κατά την πτήση, μπορεί να υποεκτιμηθούν και συχνά τείνουν να αγνοηθούν. Υποκειμενικά, τουλάχιστον, μπορεί κάποιοι να ικανοποιούνται πολύ εύκολα με χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης και τα λάθη -όταν γίνονται, να παραμένουν χωρίς διόρθωση, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζονται. Η μειωμένη διάθεση για εκτέλεση μιας αποστολής, μπορεί να ελαχιστο-ποιηθεί - τουλάχιστον προσωρινά, εάν κάποιος κινητοποιήσει τα αποθέματά του, προκειμένου να την ολοκληρώσει. Η αϋπνία, μειώνει τα αποθέματα εγρήγορσης και είναι δυνατόν να επηρεάζονται και άλλα στοιχεία της αποστολής, που λανθασμένα θεωρούνται λιγότερα σημαντικά, ενώ ο ιπτάμενος μπορεί να χάσει την δυνατότητα προσέγγισης και την ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα της αποστολής, μολονότι είναι δύσκολο πειραματικά να εκτιμηθεί η ποσοτική μείωση της απόδοσης. Το ενδιαφέρον και το κίνητρο, είναι παράγοντες που συχνά καθορίζουν εάν η απόδοση θα τροποποιηθεί. Ενδιαφέροντες στόχοι - αποστολές, με σχετικά απλά πτητικά καθήκοντα, είναι ανέφικτοι με τη στέρηση ύπνου για περιόδους μέχρι και 60 ωρών. Καθημερινές μονότονες εργασίες παρουσιάζουν ταχεία και σοβαρή ελάττωση απόδοσης, μετά από 18 ώρες αϋπνίας ή μετά από διακοπές - αφυπνίσεις του κανονικού ύπνου. Το κίνητρο μπορεί να εξουδετερώσει μερικές από τις συνέπειες της έλλειψης ύπνου και αυτό είναι σημαντικό, για να ανταπεξέρχεται κανείς σε υψηλό φόρτο εργασίας, εντατικών και παρατεταταμένων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, διαφορετική είναι η απόδοση του ιπταμένου σε εξομοιωτή πτήσης (simulator), όπου το κίνητρο παραμένει εκ φύσεως χαμηλό, σε αντιδιαστολή με μία πραγματική πτήση. Κατ αντιστοιχία, μία πτήση ρουτίνας, παρέχει εξ ορισμού μικρότερο κίνητρο στον ιπτάμενο, από μία πτήση ACM (Air Combat Maneuver). Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι, ο βαθμός ετοιμότητας εξαρτάται από τον κατάλληλο, σωστό και επαρκή ύπνο, παρά το γεγονός ότι εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες (λιγότερο επιδεκτικοί σε μετρήσεις) που επηρεάζουν την απόδοση. Είναι επίσης γνωστό ότι, η διατήρηση της ψυχολογικής επάρκειας και ισορροπίας, σε αυτούς που ασκούν την όποια μορφή εξουσίας, είναι εξίσου, εάν όχι περισσότερο, σημαντική στην επιτυχίας μιας αποστολής. Οι αλλαγές στην ψυχολογία του ατόμου, που συχνά προκαλούνται από την απώλεια/έλλειψη μιας βραδιάς ύπνου, από τον αυξημένο ανταγωνισμό, καθώς και η παρέκκλιση από τον αντικειμενικό σκοπό μιας αποστολής, είναι πολύ πιο σημαντικές από την απώλεια κάποιων διακριτών και σχετικά εύκολων μετρήσιμων ικανοτήτων, γιατί προκαλούν ευερεθιστότητα, αδυναμία αυτοσυγκέντρωσης, καθώς και μείωση της αντιληπτικής ικανότητας του εκάστοτε ιπταμένου. Οι επιδράσεις της διαταραχής του ύπνου στην απόδοση, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:

3 3 1. Στην πλήρη έλλειψη ύπνου για τουλάχιστον 24 ώρες. 2. Στη μερική έλλειψη, που σημαίνει μία μείωση στη συνηθισμένη «ποσότητα» ύπνου στο 24ωρο. 3. Στις διαταραχές του ύπνου, που περιλαμβάνουν τον κατακερματισμό των συνηθισμένων κύκλων αλληλουχίας, εργασίας, ανάπαυσης και που είναι πιθανό να εμπεριέχουν και έλλειψη ύπνου. Υπάρχει μία αλληλοκάλυψη μεταξύ της μερικής απώλειας ύπνου και των διαταραχών ύπνου, αλλά από επιχειρησιακής άποψης είναι πιο χρήσιμο να εξετάζονται ξεχωριστά, διότι το κυρίαρχο θέμα στις αεροπορικές επιχειρήσεις είναι οι ανωμαλίες στις ώρες εργασίας και ανάπαυσης, παρά η μείωση στην συνολική διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. Παραμένουν πάντοτε, τα ερωτήματα σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια ύπνου υπό επιχειρησιακές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, είναι δύσκολο να αποφευχθούν πολύ μικρά διαστήματα ύπνου και συνεπώς να θεωρηθεί εσφαλμένα, ότι έχει επιτευχθεί πλήρης στέρηση ύπνου. Σε πειράματα που περιλαμβάνουν μακρές περιόδους αϋπνίας (π.χ. 72 ωρών), συμβαίνουν μικροδιαστήματα ύπνου (καταστάσεις όπου το άτομο λαγοκοιμάται). Αυτά γίνονται όλο και πιο συχνά, όσο η περίοδος της επιβαλλόμενης αϋπνίας επιτείνεται και αν οι εξεταζόμενοι δεν αφυπνιστούν άμεσα, τότε ταχέως περνάνε στο στάδιο του ύπνου. Κατά συνέπεια, η αποκαλούμενη «πλήρης απώλεια ύπνου», θεωρείται στην πράξη ως η απώλεια του φυσιολογικού κύκλου ύπνου/αϋπνίας, μέσω μιας ακολουθίας μικροδιαστημάτων ύπνου και αφύπνισης, όπου το άτομο λαγοκοιμάται. Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι αποδείξεις ότι αυτά τα μικροδιαστήματα ύπνου αντισταθμίζουν την επηρεασμένη απόδοση που δημιουργεί η διαρκής αϋπνία ή ότι οι περίοδοι που το άτομο λαγοκοιμάται, προστατεύουν την ακεραιότητα της απόδοσης. Κάτω από πραγματικές συνθήκες, είναι δύσκολο να διεξαχθούν πειράματα και οι μόνες που είναι δυνατές, είναι στο εργαστήριο υπό συνεχή ΗλεκτροΕγκεφαλοΓραφική (ΗΕΓ) παρακολούθηση. Οι αρχικές μελέτες που περιλαμβάνουν πλήρη απώλεια ύπνου, δεν ανίχνευσαν ουσιαστικές μεταβολές της απόδοσης, αλλά εμφανείς αλλαγές στην ψυχολογική διάθεση των ατόμων. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, η προσέγγιση στην μέτρηση της απόδοσης έχει γίνει πιο επιστημονική και έχει γίνει κατανοητό ότι, οι πιο σημαντικές επιδράσεις της αϋπνίας, εντοπίζονται στην έλλειψη ή καθυστέρηση στην απάντηση και όχι την ακρίβειά της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εδραιώθηκε η σημαντικότητα της έλλειψης ύπνου, στη διαρκή και συνεχή απόδοση. Τα άτομα με στέρηση ύπνου, μπορούν και πραγματοποιούν με ακρίβεια τις αποστολές που τους ανατίθενται, αλλά οι περίοδοι που διαρκεί αυτή η ακρίβεια ε- λαττώνεται σε διάρκεια και σε συχνότητα, όσο αυξάνεται η στέρηση του ύπνου. Συγκεκριμένα, η στέρηση ύπνου οδηγεί σε μικρά μεσοδιαστήματα απώλειας απόδοσης, που αυξάνονται σε συχνότητα και διάρκεια, με συνέπεια, η επηρεασμένη απόδοση να περιλαμβάνει μειωμένη δυνατότητα λήψης ερεθισμάτων, επεξεργασίας, λάθη στην εκτέλεση, καθώς και μνημονικά κενά. Δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί η ικανότητα εκτέλεσης σύνθετης και παρατεταμένης αποστολής, μετά από 20 ώρες χωρίς ανάπαυση. Μακράς διάρκειας επαναλαμβανόμενες και βαρετές αποστολές, που χρειάζονται «μνήμη μικρής διάρκειας»,

4 4 ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις προσφάτως αποκτηθέντες ή όχι καλά εδραιωμένες και δομημένες, είναι όλες ιδιαίτερα ευαίσθητες στη στέρηση ύπνου, παρά το γεγονός ότι, οι αυτοεπιβαλλόμενες εργασίες αυτού του είδους και η ύπαρξη αντίστροφης ενημέρωσης (feedback) στα επίπεδα απόδοσης, τείνουν να ελαχιστοποιήσουν τις επιδράσεις. Είναι πιθανό, για μερικές δεξιότητες, ακόμα και μικρότερες περίοδοι αϋπνίας, να επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα της απόδοσης. Επιπλέον, μπορούν επίσης να παρατηρηθούν λιγότερο ειδικές αλλά το ίδιο σημαντικές επιδράσεις, όπως αυξημένη ευαισθησία για α- πώλεια προσανατολισμού και μείωση της ικανότητας αντίληψης της τακτικής κατάστασης (situational awareness). Ίσως το πιο σημαντικό από όλα, είναι ο επηρεασμός της ψυχολογικής κατάστασης και της ορθότητας της κρίσης. Η «ανάρρωση» από συνεχόμενο διάστημα στέρησης ύπνου είναι ταχεία και συνήθως γίνεται μέσα σε 15 ώρες. Μετά από ώρες συνεχούς εργασίας χωρίς ύπνο, το βασικό επίπεδο απόδοσης επανακτάται μετά από 12 ώρες ξεκούρασης, παρά το γεγονός ότι οι διαταραχές της ψυχικής διάθεσης παραμένουν. Επιπλέον, ανεξαρτήτως του διαστήματος αϋπνίας, παρατηρείται μία σημαντική βελτίωση στην απόδοση και στη συμπεριφορά, μετά από μόλις ένα βράδι ύπνου. Πράγματι, ιπτάμενοι υποβαλλόμενοι σε στέρηση ύπνου για 4 βράδια, επανακτούν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης μετά από ανάπαυση μίας νύκτας, παρά το γεγονός ότι χρειάζεται περισσότερο χρονικό διάστημα ύπνου για να επανακτηθεί η απόδοση πάνω από ένα βασικό επίπεδο, ενώ οι παρενέργειες στην ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση επιμένουν και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση στη μερική απώλεια ύπνου, είναι πολύ πιθανό να είναι παρόμοιοι με αυτούς που προκαλούνται από ολική απώλεια ύπνου. Η απώλεια μόνο 2,5 ωρών ύπνου κάθε βράδυ, για 2 νύκτες, έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τον βαθμό εγρήγορσης το επόμενο πρωί και συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί ότι παρόμοιοι επαναλαμβανόμενοι περίοδοι, θα οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση. Ανωμαλίες στη διάρκεια και στο ωράριο εργασίας/ανάπαυσης για αρκετές ημέρες, ακολουθούνται επίσης από πτώση επιπέδων απόδοσης. Πρόσφατες και αθροιστικές απώλειες ύπνου, σε συνδυασμό με προγράμματα υψηλού φόρτου εργασίας, προκαλούν προβλήματα στην ξεκούραση και επηρεάζουν τις ικανότητες, όπως συμβαίνει σε παρατεταμένη περίοδο εργασίας. Η αποδοτικότητα, για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αφύπνιση, είναι ένα ακόμη πρόβλημα, διότι αμέσως μετά την αφύπνιση από ένα φυσιολογικό βραδινό ύπνο, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να επιτευχθεί αποδεκτό επίπεδο απόδοσης, διάρκειας περίπου μισής ώρας. Η επάνοδος σε φυσιολογικά επίπεδα απόδοσης, είναι γραμμική με το χρόνο, για απλές διακριτές εργασίες και αποστολές. Όσο πιο αργά μέσα στη νύχτα συμβεί η αφύπνιση, τόσο πιο σοβαρή είναι η ε- πίδραση στην απόδοση, ενώ πολύ χαμηλά επίπεδα απόδοσης παρατηρούνται και μετά την αφύπνιση από έναν ελλιπή ύπνο, ο οποίος ακολουθεί μία περίοδο εντατικής και στρεσσογόνου εργασίας. Για πιο πολύπλοκες εργασίες, απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάκαμψης. Μερικά λεπτά ανάπαυσης αμέσως μετά την α- φύπνιση, μειώνουν την περιγραφόμενη πτώση της απόδοσης.

5 5 Η εργασία σε ένα πολύ έντονο ρυθμό αμέσως μετά την αφύπνιση, είναι επιβλαβής για την αποδοτικότητα, ενώ η αποδοτικότητα σε αυτούς που η εργασία τους απαιτεί έντονη συγκέντρωση στην αποστολή, μπορεί να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Σε μελέτη που έγινε για τις επιδράσεις της στέρησης ύπνου σε ιπταμένους μαχητικών αεροσκαφών, διαπιστώθηκε ότι, η αντοχή τους σε υψηλές επιταχύνσεις, δεν επηρεάσθηκε σημαντικά. Ωστόσο, υπήρχαν υποκειμενικά συναισθήματα έλλειψης αυτοπεποίθησης και κόπωσης, ενώ η προβληματική επίδραση της στέρησης ύπνου, σε μικρές επί μέρους δραστηριότητες της αποστολής που εκτελούσαν κατά τη διάρκεια των αντι-g χειρισμών, ήταν υπαρκτή. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΥΠΝΟΥ Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, προκαλείται διαταραγμένος ύπνος, αρχικά υπνηλία και μετά αϋπνία. Είναι σκόπιμη η κατανάλωση νερού, μετά από λήψη αλκοόλ. Αποφυγή μεγάλων γευμάτων προ του ύπνου (τελευταίο μεγάλο γεύμα 6 ώρες πριν). Ωστόσο, παράλληλα, συνιστάται να αποφεύγει κανείς να πηγαίνει νηστικός για ύπνο. Είναι χρήσιμο, ο ύπνος να πραγματοποιείται σε ένα άνετο, ήρεμο και όσο το δυνατό σκοτεινότερο περιβάλλον. Η τήρηση των κανόνων της προσωπικής υγιεινής, βοηθά στην ποιότητα του ύπνου. Αποφυγή ποτών που περιέχουν καφεΐνη, 3-4 ώρες πριν από τον ύπνο. Διαταράσσουν και τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου. Αποφυγή φυσικής άσκησης, 3-4 ώρες πριν από τον ύπνο. Η καλή φυσική κατάσταση, βοηθάει τον οργανισμό να ανταπεξέρχεται χωρίς κόπωση, σε καθημερινές έντονες εργασίες. Πρέπει να προσπαθεί κανείς, να είναι συνεπής στην ώρα που κοιμάται κάθε βράδι. Είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της «ρυθμικότητας του ύπνου». Πολλές φορές, κάποιες τεχνικές χαλάρωσης προ του ύπνου, μπορεί να βοηθήσουν. Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει να κοιμηθεί μετά από 30 λεπτά στο κρεβάτι, είναι φρόνιμο να σηκωθεί, προς αποφυγή εκνευρισμού. Η ενασχόληση με κάτι ευχάριστο και ξεκούραστο, μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Σύνταξη - Επιμέλεια: 2ο ΤΕΕΠ/ΓΑΠΕ Χρήσιμη Βιβλιογραφία ΕΕ 1-14 Φυσιολογία Πτήσεως

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή της χρησιμότητας και του τρόπου λειτουργίας της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός.

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς θα αλλάξω τις στερεοτυπίες; Πρέπει να σταματήσουμε τις στερεοτυπίες;»

«Πώς θα αλλάξω τις στερεοτυπίες; Πρέπει να σταματήσουμε τις στερεοτυπίες;» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Υπάρχουν διαφορετικές στερεοτυπίες για διαφορετικές ανάγκες του παιδιού; Κάποιες γίνονται γιατί δεν έχει τι να κάνει και κάποιες γιατί ψάχνει το αισθητηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σχολική χρονιά 2013-2014. Ταξή : Α1

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σχολική χρονιά 2013-2014. Ταξή : Α1 ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σχολική χρονιά 2013-2014 Σχολείο : 2ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ Ταξή : Α1 Επιβλέπων καθηγητής : Κωνσταντίνος Φινάλης Σελίδα 0 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Χρήστος Κερίμ Αλέξης Γρηγόρης Μάρκος Ντέντα Δημήτρης Τέσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σπουδάστρια: ΓΚΟΡΡΕΑ ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής µου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν ώστε να τη φέρω εις πέρας. ΠΜΣ - Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΜΗΜΑ:Α4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ: Οι γνώσεις και οι στάσεις των νέων σχετικά με τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ 2 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΞΗΒΙΒΒΒ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ Ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες ενός εφήβου.. Εισηγητής: ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Τ.Α.Κ.Ο Συντελεστές: ΠΡΙΦΤΗ ΤΖΕΜΙΛΕ-ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Εξάντληση: Εξασθένιση που οφείλεται σε παρατεταμένη σωματική ή πνευματική εργασία Υπνηλία: Η πιθανότητα να αποκοιμηθείς Κόπωση: Όταν η εξάντληση και η υπνηλία εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα