ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ"

Transcript

1 20-Zoll LCD - TV ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ Αυτό το έγγραφο περιέχει νοµικά προστατευµένες πληροφορίες. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Αντιγραφή σε µηχανική, ηλεκτρονική και κάθε άλλη µορφή χωρίς την γραπτή έγκριση του κατασκευαστή απαγορεύεται.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ A.P.S. Η ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TV TELETEXT ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Copyright 2005 Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αυτού του εγχειριδίου έχουν κατοχυρωθεί. Εµπορικό σήµα: Τα MS-DOS και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft. Pentium είναι ένα σήµα κατατεθέν της εταιρείας Intel. Άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των εκάστοτε ιδιοκτητών τους. Με την επιφύλαξη τεχνικών και οπτικών αλλαγών καθώς και σφαλµάτων εκτύπωσης. ii

3 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Polski Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το κεφάλαιο προσεκτικά και ακολουθείστε όλες τις περιγραφόµενες υποδείξεις. Έτσι εξασφαλίζετε µια αξιόπιστη λειτουργία και µια µέγιστη διάρκεια ζωής της τηλεόρασης LCD. ιατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο πάντα κοντά στην τηλεόραση σας LCD. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισµού καλά ώστε σε µια µεταβίβαση της τηλεόρασης LCD να το παραδώσετε στον νέο ιδιοκτήτη. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ποτέ µην ανοίγετε την επικάλυψη της τηλεόρασης LCD / του προσαρµογέα δικτύου! Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα ή ακόµα και σε πυρκαγιά. Μην εισάγετε αντικείµενα µέσα από την εγκοπή και τα ανοίγµατα στο εσωτερικό της τηλεόρασης LCD. Αυτά θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα ή και σε πυρκαγιά, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή της τηλεόρασης LCD. Η εγκοπή και τα ανοίγµατα της τηλεόρασης LCD χρησιµεύουν για τον αερισµό. Μην καλύπτετε αυτά τα ανοίγµατα διότι σε άλλη περίπτωση θα µπορούσε να προκληθεί υπερθέρµανση. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση σε ηλεκτρικές συσκευές. Τα παιδιά δεν µπορούν πάντα να διακρίνουν τους πιθανούς κινδύνους. Η τηλεόραση LCD δεν προβλέπεται για τη λειτουργία σε µια επιχείρηση της βαριάς βιοµηχανίας. Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού, όταν σπάσει η οθόνη. Συσκευάστε µε προστατευτικά γάντια τα σπασµένα τµήµατα και αποστείλετε τα στο εξειδικευµένο τµήµα απόρριψης στο δικό σας κέντρο εξυπηρέτησης. Πλύνετε τέλος τα χέρια σας µε σαπούνι διότι δεν µπορεί να αποκλειστεί η εκροή χηµικών. Μην εξασκείτε πίεση στην οθόνη. Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει η τηλεόραση LCD. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar 1. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 1

4 Μην αγγίζετε την οθόνη µε τα δάχτυλα ή µε αιχµηρά αντικείµενα, για να αποφύγετε ζηµιές. Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών, όταν: το καλώδιο δικτύου / τεµάχιο δικτύου έχει καεί ή έχει βλάβη έχει διεισδύσει υγρό στην τηλεόραση LCD η τηλεόραση LCD δεν λειτουργεί σωστά η τηλεόραση LCD έχει πέσει, ή η επικάλυψη έχει βλάβη ΕΠΙΣΚΕΥΉ Αφήστε την επισκευή τηλεόρασης σας LCD αποκλειστικά σε εξειδικευµένο προσωπικό. Στην περίπτωση µιας απαραίτητης επισκευής απευθυνθείτε παρακαλούµε αποκλειστικά στον εξουσιοδοτηµένο µας συνεργάτη για το σέρβις. ΣΗΜΕΊΟ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ Πρέπει να έχετε την τηλεόραση LCD και όλες τις συνδεδεµένες συσκευές µακριά από υγρασία και να αποφεύγετε τη σκόνη, την υψηλή θερµοκρασία και την άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Η µη τήρηση αυτών των υποδείξεων µπορεί να οδηγήσει σε βλάβες ή σε ζηµιά της τηλεόρασης LCD. Τοποθετείστε και λειτουργείτε όλες τις µονάδες σε µια σταθερή, ίσια και χωρίς κραδασµούς βάση, ώστε να αποφύγετε πτώσεις της τηλεόρασης LCD. Αποφεύγετε το εκθαµβωτικό φως, αντανακλάσεις και πολύ δυνατή αντίθεση φωτεινού-σκοτεινού, για να προστατέψετε τα µάτια σας. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η τηλεόραση LCD µπορεί να λειτουργεί σε µια θερµοκρασία περιβάλλοντος +5 C έως +35 C και σε µια σχετική υγρασία αέρα 20% - 85% (µη συµπυκνωµένη). Σε απενεργοποιηµένη κατάσταση µπορεί η τηλεόραση LCD να αποθηκευθεί σε -10 C έως +60 C. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

5 Μετά από µια µεταφορά της τηλεόρασης LCD περιµένετε για τόσο χρονικό διάστηµα για να τη θέσετε σε λειτουργία έως ότου η συσκευή πάρει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Σε µεγάλες διακυµάνσεις θερµοκρασίας ή υγρασίας µπορεί να δηµιουργηθεί µέσω συµπύκνωσης, υγρασία εντός της τηλεόρασης LCD, η οποία µπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα. Βγάλτε κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας ή όταν η τηλεόραση δεν θα λειτουργήσει για αρκετό χρονικό διάστηµα, το βύσµα από την πρίζα και το καλώδιο κεραίας από την υποδοχή κεραίας. ΣΥΝ ΕΣΗ Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις έτσι ώστε να συνδέστε σωστά την τηλεόραση LCD: ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Λειτουργία των τηλεοράσεων LCD µόνο σε γειωµένες πρίζες µε AC V~ 60/50 Hz. Εάν δεν είστε σίγουροι για την παροχή ρεύµατος στο χώρο τοποθέτησης, ρωτήστε στον παροχέα ενέργειας. Χρησιµοποιείτε µόνο τον εσώκλειστο προσαρµογέα δικτύου και το σε αυτόν ανήκον καλώδιο σύνδεσης δικτύου. Προτείνουµε για την συµπληρωµατική ασφάλεια τη χρήση µιας προστασίας υπέρ-τάσης για να προστατέψετε την τηλεόραση LCD από βλάβη µέσω ακµών τάσης ή κεραυνό από το δίκτυο ρεύµατος. Για να διακόψετε την παροχή ρεύµατος προς την τηλεόραση σας, βγάλτε το βύσµα από την πρίζα. Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση LCD και να είναι εύκολα προσβάσιµη. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα καλώδιο επέκταση, προσέξτε ώστε αυτό να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις VDE. Εάν απαιτείται ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας. Τοποθετείστε το καλώδιο έτσι ώστε κανείς να µην µπορεί να πατήσει, ή να σκοντάψει επάνω του. Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στα καλώδια, διότι σε άλλη περίπτωση θα µπορούσαν αυτά να πάθουν ζηµιά. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar Polski 1. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 3

6 ΠΡΟΤΥΠΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Η τηλεόραση LCD πληρεί τις απαιτήσεις της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και της ηλεκτρικής ασφάλειας των ακόλουθων κανονισµών: EN 55013, EN 55020, EN EN , EN Κατά τη σύνδεση πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραµµές της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMV). Κρατήστε τουλάχιστο ένα µέτρο απόσταση από πηγές υψηλής συχνότητας και µαγνητικές πηγές (συσκευή τηλεόρασης, µεγάφωνα, κινητό τηλέφωνο κλπ.) για να αποφύγετε βλάβες στη λειτουργία και απώλεια δεδοµένων. Παρά την µοντέρνα κατασκευή µπορεί λόγω της υψηλής, πολύπλοκης τεχνικής, σε σπάνιες περιπτώσεις να εµφανιστούν διακοπές µεµονωµένων ή περισσότερων σηµείων φωτεινότητας. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μπορείτε να επιµηκύνετε τη διάρκεια ζωής της τηλεόρασης LCD λαµβάνοντας τα ακόλουθα µέτρα: Προσοχή! εν υπάρχουν εξαρτήµατα προς συντήρηση ή καθαρισµό εντός του περιβλήµατος τηλεόρασης. Πριν από τον καθαρισµό βγάζετε πάντα το βύσµα και όλα τα καλώδια σύνδεσης. Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά µέσα, ερεθιστικά ή καθαριστικά µέσα σε µορφή αερίου. Καθαρίζετε την τηλεόραση LCD µε ένα απαλό, χωρίς χνούδι ύφασµα. Προσέξτε ώστε να µην µένουν σταγόνες νερού στην τηλεόραση LCD. Το νερό µπορεί να προκαλέσει µόνιµο αποχρωµατισµό. Μην εκθέτετε την τηλεόραση LCD σε εκτυφλωτικό ηλιακό φως, ή σε υπεριώδη ακτινοβολία. Παρακαλούµε φυλάξτε το υλικό συσκευασίας καλά και χρησιµοποιήστε αυτό αποκλειστικά για να µεταφέρετε την οθόνη. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Polski ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Συντάξαµε αυτό το εγχειρίδιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγµή να µπορείτε να διαβάζετε µέσω των περιεχοµένων τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά µε κάθε θέµα. Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να σας προσφέρουµε το χειρισµό της τηλεόρασης LCD σε εύκολη, κατανοητή γλώσσα. Magyar Български Η ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε νέους χρήστες καθώς και σε προχωρηµένους. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ώσαµε προσοχή κατά την επιλογή των στοιχείων στην υψηλή λειτουργικότητα, τον απλό χειρισµό, την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Μέσω ενός εξισορροπηµένου σχεδιασµού, µπορούµε να σας παρουσιάσουµε µια τηλεόραση LCD του µέλλοντος η οποία θα σας προσφέρει µεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη στα προϊόντα µας και χαιρόµαστε να σας καλωσορίσουµε σαν νέο πελάτη. Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Μέσω ειδικής υποστήριξης πελατών, σας βοηθάµε στην καθηµερινή σας εργασία. Επικοινωνήστε µε εµάς, θα χαρούµε να σας βοηθήσουµε. Θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο ένα ειδικό κεφάλαιο για το θέµα της διόρθωσης προβληµάτων που ξεκινά στη σελίδα 33. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română 2. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 5

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Πλεονεκτήµατα έναντι τηλεόρασης µε λυχνίες Εξοικονόµηση χώρου Ελάχιστο βάρος Εξοικονόµηση ρεύµατος Περαιτέρω πλεονεκτήµατα Υπάρχουν οι ακόλουθες συνδέσεις: Σύνδεση δέκτη, SCART (Video, S-Video & RGB), Video, Component (YPbPr) και S-Video. Εύκολος τηλεχειρισµός Εύκολο στο χειρισµό µενού τηλεόρασης Μετατροπή µεγέθους µέσω του πλήκτρου ARC Υποδοχή ακουστικών για προστατευµένη ακουστική ευχαρίστηση. Ενσωµατωµένο µεγάφωνο ευρείας ζώνης. Λειτουργία ηρεµίας. Ασφάλεια για παιδιά. Πλήρως λειτουργική λειτουργία Teletext. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Παρακαλούµε ελέγξτε την αρτιότητα της αποστολής και ενηµερώστε µας εντός 14 ηµερών µετά την αγορά, στην περίπτωση που η αποστολή δεν είναι πλήρης. Με την απόκτηση της τηλεόρασης LCD λάβατε: Εγχειρίδιο χειρισµού Τηλεχειριστήριο και µπαταρίες (Micro / AAA X 2) Προσαρµογέας δικτύου και καλώδιο ρεύµατος Καλώδιο SCART Καλώδιο κεραίας 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

9 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Polski ΈΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΨΗ Ελληνικά Hrvatski Magyar Čeština Slovenský Română Български Ακουστικά 3. ΣΎΝ ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ 7

10 ΌΠΙΣΘΕΝ ΑΠΟΨΗ 12V DC-IN σέρβις * AV2: Component YPbPr, Audio-in L/R SCART (Input/Output) S-Video AV1: CVBS, Video-in, Audio-in L/R Audio-out L/R Τηλεόραση *Το περιβάλλον εργασίας του σέρβις προορίζεται µόνο για τον τεχνικό του σέρβις. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

11 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ Polski Αυτά τα πλήκτρα ελέγχουν τη βασική λειτουργία της τηλεόρασης LCD συµπεριλαµβανοµένου του µενού On-Screen. Θα επιτύχετε τις πρόσθετες λειτουργίες µέσω του τηλεχειριστηρίου. Μείωση έντασης. Πλοήγηση στο OSD (Ένδειξη στην οθόνη). Αύξηση έντασης. Πλοήγηση στο OSD (Ένδειξη στην οθόνη). Αλλαγή καναλιού προς τα κάτω. Πλοήγηση στο OSD (Ένδειξη στην οθόνη). Αλλαγή καναλιού προς τα επάνω. Πλοήγηση στο OSD (Ένδειξη στην οθόνη). Ένδειξη του κυρίως µενού. Επιβεβαίωση του µενού. Καθορίζει την πηγή σήµατος (TV, Video, Component (YPbPr), S-Video, SCART). Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση LCD. Ένδειξη λειτουργίας Ένα µπλε φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη και ένα πορτοκαλί φωτάκι, ότι βρίσκεται στη λειτουργία ετοιµότητας (Η ένδειξη είναι σβηστή όταν το ρεύµα είναι απενεργοποιηµένο). Slovenský Čeština Română Български Magyar Ελληνικά Hrvatski 4. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ 9

12 10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

13 5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ελληνικά Hrvatski Slovenský Polski Čeština Română Български Magyar 5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 11

14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιλογή πηγής σήµατος Γυρίζει στη λειτουργία τηλεόρασης. Γυρίζει στη λειτουργία Video. Γυρίζει στη λειτουργία Component (YPbPr). Γυρίζει στη λειτουργία SCART. Γυρίζει στη λειτουργία S-video. Ρύθµιση µενού είχνει το κυρίως µενού ή επιβεβαιώνει το µενού Πατήστε για να επιλέξετε το προς ρύθµιση σηµείο στο µενού OSD. Πατήστε, για να µειώσετε την τιµή στην ένδειξη οθόνης ή να την αυξήσετε. Εγκατάλειψη µενού. 12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

15 Αλλαγή καναλιού Polski Πατήστε P- ή P+ για να αλλάξετε στην λειτουργία τηλεόρασης το πρόγραµµα ή στην λειτουργία Teletext τη σελίδα τίτλου. Για να επιλέξετε απευθείας προγράµµατα στην λειτουργία τηλεόρασης. Magyar Български είχνει την τρέχουσα πηγή σήµατος, τους αριθµούς προγραµµάτων και τις επιλογές ήχου. Πατήστε, για να επιστρέψετε στο προηγούµενο πρόγραµµα. Română Čeština Ακουστικός έλεγχος Πατήστε για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Πατήστε για να επιλέξετε Stereo, ήχο διπλού καναλιού ή µονή µετάδοση Slovenský Hrvatski Ελληνικά 5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 13

16 Έλεγχος Teletext TELETEXT Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Teletext. Πατήστε άλλη µια φορά για να επιστρέψετε στο πρόγραµµα τηλεόρασης. INDEX Πατήστε για να εµφανιστεί ένας κατάλογος περιεχοµένων Teletext. HOLD Πατήστε για να εµποδίσετε την αυτόµατη αλλαγή σελίδων. EXPAND Πατήστε για να µεγεθύνετε το άνω ή κάτω ήµισυ της σελίδας Teletext. REVEAL Πατήστε για να αποδεσµεύσετε κρυφές πληροφορίες όπως γρίφους ή κουΐζ. INTERRUPT Πατήστε για να γυρίσετε κατά την δηµιουργία της σελίδας στη λειτουργία τηλεόρασης. SUBPAGE/TIME Πατήστε για να πάτε στην επιθυµητή υπόσελίδα. είχνει στη λειτουργία TV την τρέχουσα ώρα. Πλήκτρα µε χρωµατικό συµβολισµό για την άµεση πρόσβαση. Η λειτουργία εξαρτάται από το πρόγραµµα. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

17 Άλλες λειτουργίες Polski Πλήκτρο POWER. Πλήκτρο on/off. ηµιουργεί τις αρχικές ρυθµίσεις εργοστασίου όπως την ένταση, το κοντράστ και τη θερµοκρασία χρώµατος. Αλλαγή µεγέθους. Ρυθµίζει τον φωτισµό φόντου σε τρεις βαθµίδες. Magyar Български Ενεργοποιεί την προ-ρυθµισµένη χρονική περίοδο στην αυτόµατη ενεργοποίηση. Αυτά τα τέσσερα πλήκτρα έχουν κατά την ρύθµιση προγραµµάτων στο µενού τηλεόρασης την ακόλουθη λειτουργία: Κόκκινο: διαγραφή Πράσινο: σηµείωση και συµπλήρωση Κίτρινο: επεξεργασία µπλε: πίσω στο µενού Română Čeština Ελληνικά Hrvatski Slovenský 5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 15

18 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

19 6. A.P.S. Η ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Polski 1. Εφόσον έχετε αποσυσκευάσει την τηλεόραση LCD, τοποθετήστε το προϊόν σε έναν ασφαλή και καλά αεριζόµενο χώρο. 2. Τοποθετείστε τις µπαταρίες τύπου Micro / AAA στη θήκη µπαταριών στο πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου. 3. Σιγουρευτείτε ότι το εξωτερικό καλώδιο κεραίας 75 Ohm και το τεµάχιο δικτύου µε το εκεί ανήκον καλώδιο ρεύµατος έχουν συνδεθεί σωστά. 4. Ενεργοποιήστε το διακόπτη POWER για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 5. Μόλις ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την οθόνη πολυµέσων τότε εµφανίζεται το µενού για την πρώτη ρύθµιση. ιεξάγετε τις ακόλουθες οδηγίες και χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα P+ / P, VOL+ / VOL- και MENU. Πρώτη εγκατάσταση (Χώρα) First Setup: Country: Greece Slovenský Čeština Română Български Magyar Πρώτη εγκατάσταση (Γλώσσα) Hrvatski Ελληνικά First Setup: Country: Greece Language: English 6. A.P.S. Η ΠΡΏΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ 17

20 6. Κατά την πρώτη ρύθµιση πρέπει να διεξάγετε µια αυτόµατη σάρωση. Λεπτοµερής οδηγία για την διεξαγωγή της χειροκίνητης σάρωσης θα βρείτε στο απόσπασµα Χειροκίνητη αναζήτηση προγράµµατος ( Σελίδα 27). Πρώτη εγκατάσταση AUTO SCAN First Setup: Country: Greece Language: English Scan: Auto Scan 7. Το σύστηµα αναζητά αυτόµατα τις συχνότητες σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα καναλιών. Πατήστε στο EXIT, για να διακόψετε. 8. Μόλις τερµατιστεί η πρώτη ρύθµιση, εµφανίζεται ο κατάλογος προγραµµάτων στην οθόνη. Στον κατάλογο προγραµµάτων µπορείτε να µετονοµάσετε προγράµµατα, να διαγράψετε και να προσθέσετε. (Λεπτοµέρειες για αυτό θα βρείτε στην "Επεξεργασία προγραµµάτων" στη σελίδα 25.) 18 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

21 7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Polski ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LCD Πατήστε το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο POWER δεξιά κάτω στη συσκευή. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΗΓΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 1. Ενεργοποιήστε τις συνδεδεµένες συσκευές βίντεο. 2. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο TV για να γυρίσετε στη λειτουργία τηλεόρασης. Πατήστε το πλήκτρο AV1 για να γυρίσετε στη λειτουργία Video. Πατήστε το πλήκτρο AV2για να γυρίσετε στη λειτουργία Component (YPbPr). Πατήστε το πλήκτρο SV για να γυρίσετε στη λειτουργία S-Video. Πατήστε το πλήκτρο SCART, για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη αναγνώριση της λειτουργίας SCART (Video / S-video / RGB) µέσω του συστήµατος. Εάν πατήσετε το πλήκτρο πηγής σήµατος στην τηλεόραση LCD, η συσκευή θα αναγνωρίσει αυτόµατα την πηγή σήµατος. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Πατήστε τα πλήκτρα VOL- / VOL+, για να µειώσετε την ένταση ή να την αυξήσετε. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο χρονικά ανά πάσα στιγµή, πατώντας το πλήκτρο MUTE. 1. Πατήστε το πλήκτρο MUTE και απενεργοποιείται ο ήχος. 2. Πατήστε το πλήκτρο MUTE άλλη µια φορά ή τα πλήκτρα VOL- / VOL+ και ο ήχος ενεργοποιείται πάλι µε την προηγούµενη ένταση. Υπόδειξη: Ο διακόπτης απόσβεσης θορύβου απενεργοποιείται αυτόµατα, µόλις πατηθούν τα πλήκτρα VOL- / VOL+. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar 7. ΓΕΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ 19

22 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΝΟΥ Με τη λειτουργία ύπνου µπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόµατα την αναπαραγωγή τηλεόρασης ή την τηλεόραση LCD. 1. Πατήστε το πλήκτρο SLEEP για να καλέσετε τη λειτουργία ύπνου. 2. Πατήστε το πλήκτρο SLEEP πολλές φορές για να ρυθµίσετε το χρόνο απενεργοποίησης (σε λεπτά). Ο χρόνος µπορεί να ρυθµιστεί σε βήµατα 30 λεπτών έως 120 λεπτών. Υπόδειξη: Μετά από 10 δευτερόλεπτα κλείνει το παράθυρο της λειτουργίας ύπνου αυτόµατα. ΈΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ON- SCREEN 1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, πατήστε στο πλήκτρο MENU. Εν συνεχεία εµφανίζεται το κυρίως µενού στην οθόνη. Picture Sound Colour TV Reset Page: 1/2 : Adjust : Enter Mode Input Exit Page: 2/2 :Adjust : Enter 2. Με τα πλήκτρα P+ / P- διαλέγετε τις επιλογές µενού. Πατήστε εν συνεχεία το πλήκτρο MENU για να καλέσετε το υπό-µενού. 3. Πατήστε το πλήκτρο EXIT για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη. Υπόδειξη: Ανάλογα µε την πηγή σήµατος το µενού έχει άλλη εµφάνιση. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

23 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΡΑΣΤ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρέπει για τις διάφορες λειτουργίες βίντεο ενδεχοµένως να διεξάγετε ειδικές ρυθµίσεις. Συνήθως χρησιµοποιεί κανείς για τη λειτουργία PC χαµηλότερες τιµές για τη φωτεινότητα και το κοντράστ από ότι συνηθίζεται για τις άλλες λειτουργίες. 1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να καλέσετε το κυρίως µενού. 2. Πατήστε τα πλήκτρα P+ / P-, για να θέσετε το δείκτη στο PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ). 3. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση. Για να BRIGHTNESS (ρυθµίσετε τη) φωτεινότητα, επιλέξτε αυτό το σηµείο µενού µε τα πλήκτρα P+/P-. Με τα πλήκτρα VOL+/VOL- ρυθµίζετε την επιθυµητή τιµή. Για να ρυθµίσετε το κοντράστ, επιλέξτε αυτό το σηµείο CONTRAST (µενού µε τα πλήκτρα) P+/P-. Με τα πλήκτρα VOL+/VOL- ρυθµίζετε την επιθυµητή τιµή. ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΑΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ Αυτή η λειτουργία εξυπηρετεί για τη φραγή της τηλεόρασης LCD, για την αποφυγή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. 1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να καλέσετε το κυρίως µενού. 2. Επιλέξτε µε τα πλήκτρα P+/P- το σηµείο MODUS και επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο MENÜ. 3. Πηγαίνετε µε τα πλήκτρα P+/P- στη CHILD LOCK. 4. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο MENU. 5. Εισάγετε µέσω του τηλεχειριστηρίου ένα ΡΙΝ τεσσάρων ψηφίων. 6. Επιβεβαιώστε το ΡΙΝ σας, εισάγοντας το εκ νέου. 7. Η τηλεόραση LCD έχει τώρα φραγή µε την ασφάλεια παιδιών. Εισάγετε το ΡΙΝ για να απενεργοποιήσετε τη φραγή. Εάν έχετε ξεχάσει το ΡΙΝ σας ακολουθείστε τις εξής διαδικασίες, πατώντας µόνο τα πλήκτρα στη συσκευή: 1. Τραβήξτε έξω το τεµάχιο δικτύου. 2. Πατήστε τα πλήκτρα VOL και POWER στη συσκευή ταυτόχρονα. 3. Εισάγετε πάλι το τεµάχιο δικτύου. Η συσκευή τέθηκε τώρα στην κατάσταση αποδέσµευσης. Αυτή η πρώτη ρύθµιση πρέπει να διεξαχθεί. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar Polski 7. ΓΕΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ 21

24 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΝΟΥ Πατήστε σε ενεργοποιηµένη συσκευή το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. Οι ακόλουθες επιλογές εµφανίζονται στην οθόνη σας. PICTURE Brightness Contrast Sharpness Saturation Noise Reduc. Page: 1/2 : Adjust : Enter Σε αυτό το µενού έχετε τη δυνατότητα να διεξάγετε διαφορετικές ρυθµίσεις εικόνας. Αυτή περιλαµβάνει τη BRIGHTNESS, το CONTRAST, την SHARPNESS και τα SATURATION. Για την εξάλειψη του λευκού θορύβου µπορείτε να τον απενεργοποιήσετε. Πατήστε τα πλήκτρα Ρ+ / Ρ- για να έλθετε στη σελίδα 2. Εκεί υπάρχει το στοιχείο µενού το οποίο µπορείτε να επιλέξετε µε το MENU. SOUND Balance BBE Bass Level Treble Level Exit Page: 1/1 : Adjust : Enter Μέσω αυτού του µενού µπορείτε να διεξάγετε τις διαφορετικές ακουστικές ρυθµίσεις. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

25 COLOUR Cool Normal Warm User Setting Exit Page: 1/1 Polski Magyar Το χρωµατικό µενού προσφέρει τις ρυθµίσεις της θερµοκρασίας χρώµατος από COOL έως NORMAL ή WARM έως USER SETTING ρύθµιση. (ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος) TV : Adjust Fine Tuning Auto Scan Manual Scan Program Skip Program : Adjust : Enter : Enter Page: 1/2 Στο µενού τηλεόρασης εκκινείτε την αυτόµατη καθώς και την χειροκίνητη αναζήτηση ποµπού. Εκτός αυτού µπορείτε εδώ να επεξεργαστείτε τον δικό σας κατάλογο προγραµµάτων. Με τα πλήκτρα P+/P- έρχεστε στην επόµενη σελίδα. Slovenský Čeština Română Български RESET Preset All Reset Exit Page: 1/1 Hrvatski : Adjust : Enter Μέσω του Preset τίθενται εκ νέου οι ρυθµίσεις για εικόνα και ήχο. Μέσω All Reset επαναρυθµίζετε τη συσκευή στην κατάσταση αποστολής. Στην νέα εκκίνηση εµφανίζεται η οθόνη για την πρώτη ρύθµιση. Όλες οι προηγούµενα διεξαχθείσες ρυθµίσεις διαγράφονται και δεν µπορούν να επανακληθούν. Ελληνικά 7. ΓΕΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ 23

26 MODE Overview Transparence Child Lock Language Decoder Page: 1/2 : Adjust : Enter Osd Time Exit Page: 2/2 : Adjust : Enter Μέσω της λειτουργίας Μενού έχετε πρόσβαση σε ειδικές δυνατότητες ρύθµισης όπως OVERVIEW, TRANSPARENCE, CHILD LOCK, LANGUAGE, DECODER και OSD Time. INPUT Video S-Video SCART YPbPr Exit Page: 1/1 : Adjust : Enter Με τη βοήθεια του Ρ+/Ρ επιλέγετε από το µενού εισόδου την πηγή σήµατος. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. Κατά την επιλογή της σύνδεσης SCART σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέγετε µε το VOL+/VOL- µεταξύ διαφορετικών τύπων (Y/C, CVBS, RGB ή AUTO). Το Auto διευκολύνει την αυτόµατη αναγνώριση τύπου. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

27 8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TV Polski 1. Θέστε µε το πλήκτρο TV στο τηλεχειριστήριο την πηγή σήµατος στη λειτουργία "TV". 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε στην οθόνη Μενού το TV. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Επιλέξτε στο µενού TV το σηµείο µενού PROGRAMS και επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε το πλήκτρο MENU. Magyar Български Delete Mark Programs Edit Skip Română Čeština Slovenský Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να επεξεργαστείτε, να εισάγετε, να µεταπηδήσετε ή να διαγράψετε προγράµµατα. Hrvatski Ελληνικά 8. ΡΎΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ TV 25

28 ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ 1. Πηγαίνετε µε τη βοήθεια των πλήκτρων P+/P- / VOL-/VOL+ στον αριθµό προγράµµατος, του οποίου επιθυµείτε να αλλάξετε ή να επεξεργαστείτε το όνοµα. 2. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. 3. Πατήστε τα πλήκτρα P+ / P πολλές φορές για επιλέξετε ένα γράµµα, και πατήστε εν συνεχεία τα πλήκτρα VOL- / VOL+, για να επιλέξετε µια θέση. (Κάθε όνοµα προγράµµατος µπορεί να µεταβληθεί µε 5 γράµµατα. 4. Για την αποθήκευση πατήστε πάλι το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Επιλέξτε το προς προσθήκη πρόγραµµα µε τα πλήκτρα P+/P- / VOL-/VOL+. 2. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. 3. Επιλέξτε µε τα πλήκτρα P+/P- / VOL-/VOL+ τη θέση στην οποία πρέπει να µετατεθεί το επιθυµητό πρόγραµµα. 4. Πατήστε άλλη µια φορά στο ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο, για να µεταθέσετε το πρόγραµµα. 5. Με το ΜΠΛΕ πλήκτρο εγκαταλείπετε αυτή την οθόνη. ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Με τη βοήθεια των πλήκτρων P+ / P- πηγαίνετε στον αριθµό προγράµµατος τον οποίο θέλετε να διαγράψετε. 2. Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. 3. Πατήστε για τη διαγραφή άλλη µια φορά στο ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Το αντίστοιχο κανάλι διαγράφεται και όλοι οι άλλοι αριθµοί καναλιών κάτω από αυτό τον αριθµό προγράµµατος µετατοπίζονται ανά έναν αριθµό προγράµµατος. 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

29 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κατά την χειροκίνητη αναζήτηση προγραµµάτων µπορείτε να περιορίσετε το πεδίο αναζήτησης. Για αυτό ακολουθείστε τις εξής διαδικασίες: 1. Επιλέξτε στο µενού TV το σηµείο µενού MANUAL SCAN. 2. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε το YES. Manual Scan Programs 034 Frequency... Polski Magyar Български System Save PAL / SECAM No / Yes Română 3. Εισάγετε µέσω του αριθµητικού πληκτρολογίου ή µε τα πλήκτρα VOL-/VOL+ την συχνότητα εκκίνησης. 4. Επιλέξτε µεταξύ των συστηµάτων PAL ή SECAM. 5. Εάν επιθυµείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραµµα που βρήκατε, επιλέξτε παρακαλούµε ΝΑΙ. Το πρόγραµµα αποθηκεύεται στην πρώτη ελεύθερη θέση ποµπών. Υπόδειξη: Πατήστε το πλήκτρο EXIT στο τηλεχειριστήριο για να κλείσετε το παράθυρο. Čeština Slovenský Ελληνικά Hrvatski 8. ΡΎΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ TV 27

30 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

31 9. TELETEXT Polski Το Teletext είναι µια δωρεάν υπηρεσία η οποία εκπέµπεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθµούς και προσφέρει τρέχουσες πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό, τηλεοπτικά προγράµµατα, τιµές χρηµατιστηρίου, υπότιτλους και άλλα θέµατα. Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TELETEXT 1. Επιλέξτε έναν τηλεοπτικό ποµπό ο οποίος εκπέµπει Teletext. 2. Πατήστε το TELETEXT µια φορά και η οθόνη Teletext εµφανίζεται. Με άλλο ένα πάτηµα του πλήκτρου TELETEXT απενεργοποιείτε πάλι το Teletext. Εµφανίζεται πάλι το προηγούµενο πρόγραµµα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΛΙ ΩΝ TELETEXT 1. Εισάγετε την επιθυµητή σελίδα Teletext σαν αριθµό τριών ψηφίων. Ο επιλεχθείς αριθµός σελίδας εµφανίζεται στην αριστερή επάνω γωνία της οθόνης. Ο µετρητής Teletext αναζητά τόσο έως ότου ο επιλεχθείς αριθµός σελίδας βρεθεί, έτσι ώστε η επιθυµητή σελίδα να µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη. 2. Με τα πλήκτρα P+ / P- µπορείτε να επιλέξετε την προηγούµενη ή επόµενη σελίδα. 3. Γρήγορη πλοήγηση κειµένου µε τα 4 µε χρώµα κωδικοποιηµένα πλήκτρα. Με πάτηµα των πλήκτρων ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ και ΜΠΛΕ στο τηλεχειριστήριο µπορούν να επιλεγούν οι αντίστοιχες σελίδες τίτλων γρήγορα. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar 9. TELETEXT 29

32 ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TELETEXT ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ * Με αυτό το πλήκτρο επιλέγετε τη σελίδα ευρετηρίου η οποία περιέχει έναν κατάλογο του περιεχοµένου Teletext. HOLD Η σελίδα Teletext την οποία επιλέξατε περιέχει πιθανώς περισσότερες πληροφορίες από αυτές που χωράνε σε µια οθόνη. Το υπόλοιπο της σελίδας εµφανίζεται µετά από κάποιο καθορισµένο χρόνο σε µια υπόσελίδα. * Πατήστε το πλήκτρο HOLD για να εµποδίσετε µια αυτόµατη αλλαγή σελίδας. Το σύµβολο HOLD εµφανίζεται στην αριστερά επάνω άκρη της οθόνης και διακόπτεται η αυτόµατο αλλαγή σελίδας. * Πατήστε πάλι στο HOLD για συνεχίσετε. INTERRUPT ( ΙΑΚΟΠΗ) Όταν στη λειτουργία Teletext πατάτε το πλήκτρο INTERRUPT, τότε η οθόνη γυρίζει στη λειτουργία TV, ενώ περιµένει για την επόµενη σελίδα. *Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό σελίδων στη λειτουργία Teletext. *Πατήστε το πλήκτρο INTERRUPT για να γυρίσετε στη λειτουργία TV, ενώ περιµένετε για τη σελίδα Teletext. Για 6 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει η επάνω και κάτω γραµµή της πληροφορίας σελίδων Teletext έως ότου αυτή σβήσει. *Μόλις βρεθεί η επιθυµητή σελίδα, εµφανίζεται ο αριθµός σελίδων αριστερά επάνω σε ένα µαύρο πεδίο. *Πατήστε πάλι το πλήκτρο INTERRUPT, για να επιστρέψετε στη λειτουργία Teletext. REVEAL *Για να εµφανίσετε κρυφή πληροφορία, όπως τις λύσεις σε γρίφους, αινίγµατα ή κουΐζ, πατήστε µια φορά σε αυτό το πλήκτρο. *Άλλο ένα πάτηµα αυτού του πλήκτρου αποκρύπτει πάλι τις απαντήσεις. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

33 EXPAND Επιλέγει κείµενο διπλού µεγέθους. *Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να µεγεθύνετε το επάνω ήµισυ της σελίδας. *Πατήστε αυτό το πλήκτρο άλλη µια φορά για να µεγεθύνετε το επάνω ήµισυ της σελίδας. *Άλλο ένα πάτηµα αυτού του πλήκτρου επιστρέφει στην κανονική εικόνα. SUB-PAGE / TIME (ΥΠΟ-ΣΕΛΙ Α / ΧΡΟΝΟΣ) Στη λειτουργία Teletext υπάρχουν αποσπάσµατα υπό-σελίδων µεγάλων σελίδων Teletext, τα οποία µπορούν να εµφανιστούν µόνο αποσπασµατικά στην οθόνη. * Επιλέξτε την επιθυµητή σελίδα Teletext (π.χ. 524) *Πατήστε το πλήκτρο SUB-PAGE. Εµφανίζεται S**** στην επάνω αριστερή γωνία. * Επιλέξτε την επιθυµητή υπό-σελίδα µέσω εισαγωγής ενός αριθµού 4 ψηφίων (π.χ. 0001). * Η σελίδα Teletext εµφανίζεται στην αριστερή επάνω γωνία της οθόνης, µόλις βρεθεί η επιθυµητή σελίδα. *Πατήστε το πλήκτρο SUB-PAGE δύο φορές για να επιστρέψετε στην κανονική αλληλουχία σελίδων. Slovenský Čeština Română Български Magyar Polski Στη λειτουργία TV ένα πάτηµα σε αυτό το πλήκτρο δείχνει την ώρα. * Πατήστε στο πλήκτρο TIME ενώ παρακολουθείτε πρόγραµµα τηλεόρασης µε µεταβίβαση Teletext. Ο τρέχον χρόνος εµφανίζεται στην δεξιά επάνω γωνία της οθόνης. * Μόλις πατήσετε το πλήκτρο ΤΙΜΕ άλλη µια φορά, χάνεται η ένδειξη χρόνου πάλι, αυτή σβήνει όµως και αυτόµατα µετά από περίπου 6 δευτερόλεπτα. Hrvatski Ελληνικά 9. TELETEXT 31

34 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

35 10. ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Polski Οι δυσλειτουργίες µπορούν κάποιες φορές να έχουν κοινότυπες αιτίες αλλά µερικές φορές ίσως προέρχονται από ελαττωµατικά εξαρτήµατα. Θέλουµε έτσι να σας δώσουµε ένα χρήσιµο βοήθηµα για να λύσετε το πρόβληµα. Εάν τα µέτρα που αναφέρονται εδώ δεν έχουν αποτέλεσµα, θα σας βοηθήσουµε ευχαρίστως περισσότερο. Καλέστε µας! εν εµφανίζεται καµία εικόνα και δεν ακούγεται ήχος. Ελέγξτε εάν ο προσαρµογέας ρεύµατος έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. Ελέγξτε εάν η λήψη σήµατος έχει ρυθµιστεί στο TV. Ελέγξτε εάν ο κυρίως διακόπτης της συσκευής είναι ενεργοποιηµένος. εν εµφανίζεται εικόνα. εν εµφανίζεται εικόνα από AV. Ελέγξτε εάν το κοντράστ / η φωτεινότητα είναι σωστά ρυθµισµένα. Ελέγξτε εάν όλες οι εξωτερικές συσκευές είναι σωστά συνδεδεµένες. εν υπάρχει ήχος. Σιγουρευτείτε ότι η ένταση δεν βρίσκεται στο ελάχιστο. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης απόσβεσης θορύβου δεν είναι ενεργοποιηµένος. Σιγουρευτείτε ότι δεν έχουν συνδεθεί ακουστικά. Σιγουρευτείτε ότι κατά τη χρήση των συνδέσεων AV1, AV2 ή S-Video έχει επίσης συνδεθεί ένα ακουστικό καλώδιο. εν υπάρχει εικόνα ή ήχος αλλά µόνο θόρυβοι. Η λήψη είναι πιθανώς άσχηµη. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει συνδεθεί. Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Η λήψη είναι πιθανώς άσχηµη. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει συνδεθεί. Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή. Ελέγξτε τις χρωµατικές ρυθµίσεις. Ελέγξτε τις χρωµατικές ρυθµίσεις του συστήµατος. Η εικόνα είναι πολύ σκούρα. Ελέγξτε εάν η λειτουργία APC δεν έχει τεθεί στο "σκούρο". Ελέγξτε τις ρυθµίσεις Κοντράστ / Φωτεινότητας. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Ελέγξτε εάν οι µπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι φορτισµένες. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar 10. ΙΌΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 33

36 Σιγουρευτείτε ότι το παράθυρο αισθητήρα δεν έχει τεθεί σε δυνατή ακτινοβολία φωτός. Η εικόνα δεν είναι ευδιάκριτη. Η λήψη είναι πιθανώς άσχηµη. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει συνδεθεί. Η εικόνα κινείται. Η λήψη είναι πιθανώς άσχηµη. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει συνδεθεί. Εµφανίζεται µια διπλή ή τριπλή εικόνα. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει ρυθµιστεί σωστά. Πιθανώς υπάρχουν ανακλαστικά κύµατα από βουνά ή κτίρια. Η εικόνα έχει χιόνια. Πιθανώς υπάρχουν παρεµβολές από αυτοκίνητα, τραίνα, γραµµές υψηλής τάσης, φωτισµός νέον, κλπ.. Πιθανώς υπάρχει παρεµβολή µεταξύ του καλωδίου κεραίας και ρεύµατος. Προσπαθήστε να τα τοποθετήσετε το ένα πιο µακριά από το άλλο. Εµφανίζονται γραµµές στην οθόνη ή τα χρώµατα υφίστανται αποχρωµατισµό. Υπάρχει κάποια παρεµβολή από άλλη συσκευή; Οι κεραίες µεταβίβασης από ραδιοφωνικούς σταθµούς ή κεραίες από ερασιτέχνες ραδιοµεταδότες και κινητά τηλέφωνα µπορούν επίσης να προκαλέσουν παρεµβολές. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί όσο πιο µακριά γίνεται από τη συσκευή η οποία πιθανώς προκαλεί την παρεµβολή. Οι αρχικές ρυθµίσεις δεν είναι πλέον σωστές (χρώµα και ήχος) Πατήστε το πλήκτρο RESET στο τηλεχειριστήριο, για να δηµιουργήσετε τις αρχικές ρυθµίσεις. Ξεχάσατε το ΡΙΝ της φραγής για παιδιά ιεξάγετε µια επανα-ρύθµιση, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα 21. ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ; Εάν οι προτάσεις στα προηγούµενα αποσπάσµατα δεν διόρθωσαν το πρόβληµα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας. Θα µας βοηθούσατε εάν µας διαθέτατε τις ακόλουθες πληροφορίες: - Τι συµπληρωµατικές περιφερειακές συσκευές χρησιµοποιείτε; - Ποια µηνύµατα εµφανίζονται στην οθόνη; - Ποια βήµατα έχετε ήδη διεξάγει για τη λύση του προβλήµατος; - Εάν έχετε ήδη λάβει έναν αριθµό πελάτη, παρακαλούµε όπως µας τον δώσετε. 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ελληνικά Το νέο Genius TVGo A31 αποτελεί έναν έξοχο συνδυασμό ΗΥ και συστήματος Τηλεόρασης, χωρίς να χρειάζεται κάποιο κατσαβίδι ή εγκατάσταση κάποιου οδηγού λογισμικού. Απλά συνδέετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

World receiver ALD1915H

World receiver ALD1915H World receiver ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 56 EL 70 DA 84 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήρθατε στο U Record το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο να µεταφέρετε τους δίσκους βινυλίου σας στον υπολογιστή σας. Αφού ηχογραφήσετε τα βινύλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά

pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά pfsfpflk=p Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη obc=rv=to=mpq Ελληνικά Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Γενικές υποδείξεις Αξιότιµη πελάτισσα, αξιότιµε πελάτη Για τον εξοπλισµό του οδοντιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειµένου αφενός µεν να αποφευχθούν ατυχήµατα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52 (132cm) µε Motionflow 200Hz SONY KDL-52Z5500 Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz Σήµα βίντεο 576i 480p 576p 1080i 720p 1080p (HDMI /Συνιστωσών) Είσοδος 24p (HDMI ) Χρονοδιακόπτης Ρολόι Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα