ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ"

Transcript

1 20-Zoll LCD - TV ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ Αυτό το έγγραφο περιέχει νοµικά προστατευµένες πληροφορίες. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Αντιγραφή σε µηχανική, ηλεκτρονική και κάθε άλλη µορφή χωρίς την γραπτή έγκριση του κατασκευαστή απαγορεύεται.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ A.P.S. Η ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TV TELETEXT ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Copyright 2005 Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αυτού του εγχειριδίου έχουν κατοχυρωθεί. Εµπορικό σήµα: Τα MS-DOS και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft. Pentium είναι ένα σήµα κατατεθέν της εταιρείας Intel. Άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των εκάστοτε ιδιοκτητών τους. Με την επιφύλαξη τεχνικών και οπτικών αλλαγών καθώς και σφαλµάτων εκτύπωσης. ii

3 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Polski Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το κεφάλαιο προσεκτικά και ακολουθείστε όλες τις περιγραφόµενες υποδείξεις. Έτσι εξασφαλίζετε µια αξιόπιστη λειτουργία και µια µέγιστη διάρκεια ζωής της τηλεόρασης LCD. ιατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο πάντα κοντά στην τηλεόραση σας LCD. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισµού καλά ώστε σε µια µεταβίβαση της τηλεόρασης LCD να το παραδώσετε στον νέο ιδιοκτήτη. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ποτέ µην ανοίγετε την επικάλυψη της τηλεόρασης LCD / του προσαρµογέα δικτύου! Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα ή ακόµα και σε πυρκαγιά. Μην εισάγετε αντικείµενα µέσα από την εγκοπή και τα ανοίγµατα στο εσωτερικό της τηλεόρασης LCD. Αυτά θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα ή και σε πυρκαγιά, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή της τηλεόρασης LCD. Η εγκοπή και τα ανοίγµατα της τηλεόρασης LCD χρησιµεύουν για τον αερισµό. Μην καλύπτετε αυτά τα ανοίγµατα διότι σε άλλη περίπτωση θα µπορούσε να προκληθεί υπερθέρµανση. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση σε ηλεκτρικές συσκευές. Τα παιδιά δεν µπορούν πάντα να διακρίνουν τους πιθανούς κινδύνους. Η τηλεόραση LCD δεν προβλέπεται για τη λειτουργία σε µια επιχείρηση της βαριάς βιοµηχανίας. Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού, όταν σπάσει η οθόνη. Συσκευάστε µε προστατευτικά γάντια τα σπασµένα τµήµατα και αποστείλετε τα στο εξειδικευµένο τµήµα απόρριψης στο δικό σας κέντρο εξυπηρέτησης. Πλύνετε τέλος τα χέρια σας µε σαπούνι διότι δεν µπορεί να αποκλειστεί η εκροή χηµικών. Μην εξασκείτε πίεση στην οθόνη. Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει η τηλεόραση LCD. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar 1. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 1

4 Μην αγγίζετε την οθόνη µε τα δάχτυλα ή µε αιχµηρά αντικείµενα, για να αποφύγετε ζηµιές. Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών, όταν: το καλώδιο δικτύου / τεµάχιο δικτύου έχει καεί ή έχει βλάβη έχει διεισδύσει υγρό στην τηλεόραση LCD η τηλεόραση LCD δεν λειτουργεί σωστά η τηλεόραση LCD έχει πέσει, ή η επικάλυψη έχει βλάβη ΕΠΙΣΚΕΥΉ Αφήστε την επισκευή τηλεόρασης σας LCD αποκλειστικά σε εξειδικευµένο προσωπικό. Στην περίπτωση µιας απαραίτητης επισκευής απευθυνθείτε παρακαλούµε αποκλειστικά στον εξουσιοδοτηµένο µας συνεργάτη για το σέρβις. ΣΗΜΕΊΟ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ Πρέπει να έχετε την τηλεόραση LCD και όλες τις συνδεδεµένες συσκευές µακριά από υγρασία και να αποφεύγετε τη σκόνη, την υψηλή θερµοκρασία και την άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Η µη τήρηση αυτών των υποδείξεων µπορεί να οδηγήσει σε βλάβες ή σε ζηµιά της τηλεόρασης LCD. Τοποθετείστε και λειτουργείτε όλες τις µονάδες σε µια σταθερή, ίσια και χωρίς κραδασµούς βάση, ώστε να αποφύγετε πτώσεις της τηλεόρασης LCD. Αποφεύγετε το εκθαµβωτικό φως, αντανακλάσεις και πολύ δυνατή αντίθεση φωτεινού-σκοτεινού, για να προστατέψετε τα µάτια σας. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η τηλεόραση LCD µπορεί να λειτουργεί σε µια θερµοκρασία περιβάλλοντος +5 C έως +35 C και σε µια σχετική υγρασία αέρα 20% - 85% (µη συµπυκνωµένη). Σε απενεργοποιηµένη κατάσταση µπορεί η τηλεόραση LCD να αποθηκευθεί σε -10 C έως +60 C. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

5 Μετά από µια µεταφορά της τηλεόρασης LCD περιµένετε για τόσο χρονικό διάστηµα για να τη θέσετε σε λειτουργία έως ότου η συσκευή πάρει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Σε µεγάλες διακυµάνσεις θερµοκρασίας ή υγρασίας µπορεί να δηµιουργηθεί µέσω συµπύκνωσης, υγρασία εντός της τηλεόρασης LCD, η οποία µπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα. Βγάλτε κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας ή όταν η τηλεόραση δεν θα λειτουργήσει για αρκετό χρονικό διάστηµα, το βύσµα από την πρίζα και το καλώδιο κεραίας από την υποδοχή κεραίας. ΣΥΝ ΕΣΗ Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις έτσι ώστε να συνδέστε σωστά την τηλεόραση LCD: ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Λειτουργία των τηλεοράσεων LCD µόνο σε γειωµένες πρίζες µε AC V~ 60/50 Hz. Εάν δεν είστε σίγουροι για την παροχή ρεύµατος στο χώρο τοποθέτησης, ρωτήστε στον παροχέα ενέργειας. Χρησιµοποιείτε µόνο τον εσώκλειστο προσαρµογέα δικτύου και το σε αυτόν ανήκον καλώδιο σύνδεσης δικτύου. Προτείνουµε για την συµπληρωµατική ασφάλεια τη χρήση µιας προστασίας υπέρ-τάσης για να προστατέψετε την τηλεόραση LCD από βλάβη µέσω ακµών τάσης ή κεραυνό από το δίκτυο ρεύµατος. Για να διακόψετε την παροχή ρεύµατος προς την τηλεόραση σας, βγάλτε το βύσµα από την πρίζα. Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση LCD και να είναι εύκολα προσβάσιµη. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα καλώδιο επέκταση, προσέξτε ώστε αυτό να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις VDE. Εάν απαιτείται ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας. Τοποθετείστε το καλώδιο έτσι ώστε κανείς να µην µπορεί να πατήσει, ή να σκοντάψει επάνω του. Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στα καλώδια, διότι σε άλλη περίπτωση θα µπορούσαν αυτά να πάθουν ζηµιά. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar Polski 1. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 3

6 ΠΡΟΤΥΠΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Η τηλεόραση LCD πληρεί τις απαιτήσεις της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και της ηλεκτρικής ασφάλειας των ακόλουθων κανονισµών: EN 55013, EN 55020, EN EN , EN Κατά τη σύνδεση πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραµµές της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMV). Κρατήστε τουλάχιστο ένα µέτρο απόσταση από πηγές υψηλής συχνότητας και µαγνητικές πηγές (συσκευή τηλεόρασης, µεγάφωνα, κινητό τηλέφωνο κλπ.) για να αποφύγετε βλάβες στη λειτουργία και απώλεια δεδοµένων. Παρά την µοντέρνα κατασκευή µπορεί λόγω της υψηλής, πολύπλοκης τεχνικής, σε σπάνιες περιπτώσεις να εµφανιστούν διακοπές µεµονωµένων ή περισσότερων σηµείων φωτεινότητας. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μπορείτε να επιµηκύνετε τη διάρκεια ζωής της τηλεόρασης LCD λαµβάνοντας τα ακόλουθα µέτρα: Προσοχή! εν υπάρχουν εξαρτήµατα προς συντήρηση ή καθαρισµό εντός του περιβλήµατος τηλεόρασης. Πριν από τον καθαρισµό βγάζετε πάντα το βύσµα και όλα τα καλώδια σύνδεσης. Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά µέσα, ερεθιστικά ή καθαριστικά µέσα σε µορφή αερίου. Καθαρίζετε την τηλεόραση LCD µε ένα απαλό, χωρίς χνούδι ύφασµα. Προσέξτε ώστε να µην µένουν σταγόνες νερού στην τηλεόραση LCD. Το νερό µπορεί να προκαλέσει µόνιµο αποχρωµατισµό. Μην εκθέτετε την τηλεόραση LCD σε εκτυφλωτικό ηλιακό φως, ή σε υπεριώδη ακτινοβολία. Παρακαλούµε φυλάξτε το υλικό συσκευασίας καλά και χρησιµοποιήστε αυτό αποκλειστικά για να µεταφέρετε την οθόνη. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Polski ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Συντάξαµε αυτό το εγχειρίδιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγµή να µπορείτε να διαβάζετε µέσω των περιεχοµένων τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά µε κάθε θέµα. Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να σας προσφέρουµε το χειρισµό της τηλεόρασης LCD σε εύκολη, κατανοητή γλώσσα. Magyar Български Η ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε νέους χρήστες καθώς και σε προχωρηµένους. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ώσαµε προσοχή κατά την επιλογή των στοιχείων στην υψηλή λειτουργικότητα, τον απλό χειρισµό, την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Μέσω ενός εξισορροπηµένου σχεδιασµού, µπορούµε να σας παρουσιάσουµε µια τηλεόραση LCD του µέλλοντος η οποία θα σας προσφέρει µεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη στα προϊόντα µας και χαιρόµαστε να σας καλωσορίσουµε σαν νέο πελάτη. Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Μέσω ειδικής υποστήριξης πελατών, σας βοηθάµε στην καθηµερινή σας εργασία. Επικοινωνήστε µε εµάς, θα χαρούµε να σας βοηθήσουµε. Θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο ένα ειδικό κεφάλαιο για το θέµα της διόρθωσης προβληµάτων που ξεκινά στη σελίδα 33. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română 2. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 5

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Πλεονεκτήµατα έναντι τηλεόρασης µε λυχνίες Εξοικονόµηση χώρου Ελάχιστο βάρος Εξοικονόµηση ρεύµατος Περαιτέρω πλεονεκτήµατα Υπάρχουν οι ακόλουθες συνδέσεις: Σύνδεση δέκτη, SCART (Video, S-Video & RGB), Video, Component (YPbPr) και S-Video. Εύκολος τηλεχειρισµός Εύκολο στο χειρισµό µενού τηλεόρασης Μετατροπή µεγέθους µέσω του πλήκτρου ARC Υποδοχή ακουστικών για προστατευµένη ακουστική ευχαρίστηση. Ενσωµατωµένο µεγάφωνο ευρείας ζώνης. Λειτουργία ηρεµίας. Ασφάλεια για παιδιά. Πλήρως λειτουργική λειτουργία Teletext. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Παρακαλούµε ελέγξτε την αρτιότητα της αποστολής και ενηµερώστε µας εντός 14 ηµερών µετά την αγορά, στην περίπτωση που η αποστολή δεν είναι πλήρης. Με την απόκτηση της τηλεόρασης LCD λάβατε: Εγχειρίδιο χειρισµού Τηλεχειριστήριο και µπαταρίες (Micro / AAA X 2) Προσαρµογέας δικτύου και καλώδιο ρεύµατος Καλώδιο SCART Καλώδιο κεραίας 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

9 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Polski ΈΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΨΗ Ελληνικά Hrvatski Magyar Čeština Slovenský Română Български Ακουστικά 3. ΣΎΝ ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ 7

10 ΌΠΙΣΘΕΝ ΑΠΟΨΗ 12V DC-IN σέρβις * AV2: Component YPbPr, Audio-in L/R SCART (Input/Output) S-Video AV1: CVBS, Video-in, Audio-in L/R Audio-out L/R Τηλεόραση *Το περιβάλλον εργασίας του σέρβις προορίζεται µόνο για τον τεχνικό του σέρβις. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

11 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ Polski Αυτά τα πλήκτρα ελέγχουν τη βασική λειτουργία της τηλεόρασης LCD συµπεριλαµβανοµένου του µενού On-Screen. Θα επιτύχετε τις πρόσθετες λειτουργίες µέσω του τηλεχειριστηρίου. Μείωση έντασης. Πλοήγηση στο OSD (Ένδειξη στην οθόνη). Αύξηση έντασης. Πλοήγηση στο OSD (Ένδειξη στην οθόνη). Αλλαγή καναλιού προς τα κάτω. Πλοήγηση στο OSD (Ένδειξη στην οθόνη). Αλλαγή καναλιού προς τα επάνω. Πλοήγηση στο OSD (Ένδειξη στην οθόνη). Ένδειξη του κυρίως µενού. Επιβεβαίωση του µενού. Καθορίζει την πηγή σήµατος (TV, Video, Component (YPbPr), S-Video, SCART). Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση LCD. Ένδειξη λειτουργίας Ένα µπλε φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη και ένα πορτοκαλί φωτάκι, ότι βρίσκεται στη λειτουργία ετοιµότητας (Η ένδειξη είναι σβηστή όταν το ρεύµα είναι απενεργοποιηµένο). Slovenský Čeština Română Български Magyar Ελληνικά Hrvatski 4. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ 9

12 10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

13 5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ελληνικά Hrvatski Slovenský Polski Čeština Română Български Magyar 5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 11

14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιλογή πηγής σήµατος Γυρίζει στη λειτουργία τηλεόρασης. Γυρίζει στη λειτουργία Video. Γυρίζει στη λειτουργία Component (YPbPr). Γυρίζει στη λειτουργία SCART. Γυρίζει στη λειτουργία S-video. Ρύθµιση µενού είχνει το κυρίως µενού ή επιβεβαιώνει το µενού Πατήστε για να επιλέξετε το προς ρύθµιση σηµείο στο µενού OSD. Πατήστε, για να µειώσετε την τιµή στην ένδειξη οθόνης ή να την αυξήσετε. Εγκατάλειψη µενού. 12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

15 Αλλαγή καναλιού Polski Πατήστε P- ή P+ για να αλλάξετε στην λειτουργία τηλεόρασης το πρόγραµµα ή στην λειτουργία Teletext τη σελίδα τίτλου. Για να επιλέξετε απευθείας προγράµµατα στην λειτουργία τηλεόρασης. Magyar Български είχνει την τρέχουσα πηγή σήµατος, τους αριθµούς προγραµµάτων και τις επιλογές ήχου. Πατήστε, για να επιστρέψετε στο προηγούµενο πρόγραµµα. Română Čeština Ακουστικός έλεγχος Πατήστε για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Πατήστε για να επιλέξετε Stereo, ήχο διπλού καναλιού ή µονή µετάδοση Slovenský Hrvatski Ελληνικά 5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 13

16 Έλεγχος Teletext TELETEXT Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Teletext. Πατήστε άλλη µια φορά για να επιστρέψετε στο πρόγραµµα τηλεόρασης. INDEX Πατήστε για να εµφανιστεί ένας κατάλογος περιεχοµένων Teletext. HOLD Πατήστε για να εµποδίσετε την αυτόµατη αλλαγή σελίδων. EXPAND Πατήστε για να µεγεθύνετε το άνω ή κάτω ήµισυ της σελίδας Teletext. REVEAL Πατήστε για να αποδεσµεύσετε κρυφές πληροφορίες όπως γρίφους ή κουΐζ. INTERRUPT Πατήστε για να γυρίσετε κατά την δηµιουργία της σελίδας στη λειτουργία τηλεόρασης. SUBPAGE/TIME Πατήστε για να πάτε στην επιθυµητή υπόσελίδα. είχνει στη λειτουργία TV την τρέχουσα ώρα. Πλήκτρα µε χρωµατικό συµβολισµό για την άµεση πρόσβαση. Η λειτουργία εξαρτάται από το πρόγραµµα. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

17 Άλλες λειτουργίες Polski Πλήκτρο POWER. Πλήκτρο on/off. ηµιουργεί τις αρχικές ρυθµίσεις εργοστασίου όπως την ένταση, το κοντράστ και τη θερµοκρασία χρώµατος. Αλλαγή µεγέθους. Ρυθµίζει τον φωτισµό φόντου σε τρεις βαθµίδες. Magyar Български Ενεργοποιεί την προ-ρυθµισµένη χρονική περίοδο στην αυτόµατη ενεργοποίηση. Αυτά τα τέσσερα πλήκτρα έχουν κατά την ρύθµιση προγραµµάτων στο µενού τηλεόρασης την ακόλουθη λειτουργία: Κόκκινο: διαγραφή Πράσινο: σηµείωση και συµπλήρωση Κίτρινο: επεξεργασία µπλε: πίσω στο µενού Română Čeština Ελληνικά Hrvatski Slovenský 5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 15

18 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

19 6. A.P.S. Η ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Polski 1. Εφόσον έχετε αποσυσκευάσει την τηλεόραση LCD, τοποθετήστε το προϊόν σε έναν ασφαλή και καλά αεριζόµενο χώρο. 2. Τοποθετείστε τις µπαταρίες τύπου Micro / AAA στη θήκη µπαταριών στο πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου. 3. Σιγουρευτείτε ότι το εξωτερικό καλώδιο κεραίας 75 Ohm και το τεµάχιο δικτύου µε το εκεί ανήκον καλώδιο ρεύµατος έχουν συνδεθεί σωστά. 4. Ενεργοποιήστε το διακόπτη POWER για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 5. Μόλις ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την οθόνη πολυµέσων τότε εµφανίζεται το µενού για την πρώτη ρύθµιση. ιεξάγετε τις ακόλουθες οδηγίες και χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα P+ / P, VOL+ / VOL- και MENU. Πρώτη εγκατάσταση (Χώρα) First Setup: Country: Greece Slovenský Čeština Română Български Magyar Πρώτη εγκατάσταση (Γλώσσα) Hrvatski Ελληνικά First Setup: Country: Greece Language: English 6. A.P.S. Η ΠΡΏΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ 17

20 6. Κατά την πρώτη ρύθµιση πρέπει να διεξάγετε µια αυτόµατη σάρωση. Λεπτοµερής οδηγία για την διεξαγωγή της χειροκίνητης σάρωσης θα βρείτε στο απόσπασµα Χειροκίνητη αναζήτηση προγράµµατος ( Σελίδα 27). Πρώτη εγκατάσταση AUTO SCAN First Setup: Country: Greece Language: English Scan: Auto Scan 7. Το σύστηµα αναζητά αυτόµατα τις συχνότητες σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα καναλιών. Πατήστε στο EXIT, για να διακόψετε. 8. Μόλις τερµατιστεί η πρώτη ρύθµιση, εµφανίζεται ο κατάλογος προγραµµάτων στην οθόνη. Στον κατάλογο προγραµµάτων µπορείτε να µετονοµάσετε προγράµµατα, να διαγράψετε και να προσθέσετε. (Λεπτοµέρειες για αυτό θα βρείτε στην "Επεξεργασία προγραµµάτων" στη σελίδα 25.) 18 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

21 7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Polski ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LCD Πατήστε το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο POWER δεξιά κάτω στη συσκευή. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΗΓΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 1. Ενεργοποιήστε τις συνδεδεµένες συσκευές βίντεο. 2. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο TV για να γυρίσετε στη λειτουργία τηλεόρασης. Πατήστε το πλήκτρο AV1 για να γυρίσετε στη λειτουργία Video. Πατήστε το πλήκτρο AV2για να γυρίσετε στη λειτουργία Component (YPbPr). Πατήστε το πλήκτρο SV για να γυρίσετε στη λειτουργία S-Video. Πατήστε το πλήκτρο SCART, για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη αναγνώριση της λειτουργίας SCART (Video / S-video / RGB) µέσω του συστήµατος. Εάν πατήσετε το πλήκτρο πηγής σήµατος στην τηλεόραση LCD, η συσκευή θα αναγνωρίσει αυτόµατα την πηγή σήµατος. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Πατήστε τα πλήκτρα VOL- / VOL+, για να µειώσετε την ένταση ή να την αυξήσετε. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο χρονικά ανά πάσα στιγµή, πατώντας το πλήκτρο MUTE. 1. Πατήστε το πλήκτρο MUTE και απενεργοποιείται ο ήχος. 2. Πατήστε το πλήκτρο MUTE άλλη µια φορά ή τα πλήκτρα VOL- / VOL+ και ο ήχος ενεργοποιείται πάλι µε την προηγούµενη ένταση. Υπόδειξη: Ο διακόπτης απόσβεσης θορύβου απενεργοποιείται αυτόµατα, µόλις πατηθούν τα πλήκτρα VOL- / VOL+. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar 7. ΓΕΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ 19

22 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΝΟΥ Με τη λειτουργία ύπνου µπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόµατα την αναπαραγωγή τηλεόρασης ή την τηλεόραση LCD. 1. Πατήστε το πλήκτρο SLEEP για να καλέσετε τη λειτουργία ύπνου. 2. Πατήστε το πλήκτρο SLEEP πολλές φορές για να ρυθµίσετε το χρόνο απενεργοποίησης (σε λεπτά). Ο χρόνος µπορεί να ρυθµιστεί σε βήµατα 30 λεπτών έως 120 λεπτών. Υπόδειξη: Μετά από 10 δευτερόλεπτα κλείνει το παράθυρο της λειτουργίας ύπνου αυτόµατα. ΈΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ON- SCREEN 1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, πατήστε στο πλήκτρο MENU. Εν συνεχεία εµφανίζεται το κυρίως µενού στην οθόνη. Picture Sound Colour TV Reset Page: 1/2 : Adjust : Enter Mode Input Exit Page: 2/2 :Adjust : Enter 2. Με τα πλήκτρα P+ / P- διαλέγετε τις επιλογές µενού. Πατήστε εν συνεχεία το πλήκτρο MENU για να καλέσετε το υπό-µενού. 3. Πατήστε το πλήκτρο EXIT για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη. Υπόδειξη: Ανάλογα µε την πηγή σήµατος το µενού έχει άλλη εµφάνιση. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

23 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΡΑΣΤ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρέπει για τις διάφορες λειτουργίες βίντεο ενδεχοµένως να διεξάγετε ειδικές ρυθµίσεις. Συνήθως χρησιµοποιεί κανείς για τη λειτουργία PC χαµηλότερες τιµές για τη φωτεινότητα και το κοντράστ από ότι συνηθίζεται για τις άλλες λειτουργίες. 1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να καλέσετε το κυρίως µενού. 2. Πατήστε τα πλήκτρα P+ / P-, για να θέσετε το δείκτη στο PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ). 3. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση. Για να BRIGHTNESS (ρυθµίσετε τη) φωτεινότητα, επιλέξτε αυτό το σηµείο µενού µε τα πλήκτρα P+/P-. Με τα πλήκτρα VOL+/VOL- ρυθµίζετε την επιθυµητή τιµή. Για να ρυθµίσετε το κοντράστ, επιλέξτε αυτό το σηµείο CONTRAST (µενού µε τα πλήκτρα) P+/P-. Με τα πλήκτρα VOL+/VOL- ρυθµίζετε την επιθυµητή τιµή. ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΑΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ Αυτή η λειτουργία εξυπηρετεί για τη φραγή της τηλεόρασης LCD, για την αποφυγή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. 1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να καλέσετε το κυρίως µενού. 2. Επιλέξτε µε τα πλήκτρα P+/P- το σηµείο MODUS και επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο MENÜ. 3. Πηγαίνετε µε τα πλήκτρα P+/P- στη CHILD LOCK. 4. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο MENU. 5. Εισάγετε µέσω του τηλεχειριστηρίου ένα ΡΙΝ τεσσάρων ψηφίων. 6. Επιβεβαιώστε το ΡΙΝ σας, εισάγοντας το εκ νέου. 7. Η τηλεόραση LCD έχει τώρα φραγή µε την ασφάλεια παιδιών. Εισάγετε το ΡΙΝ για να απενεργοποιήσετε τη φραγή. Εάν έχετε ξεχάσει το ΡΙΝ σας ακολουθείστε τις εξής διαδικασίες, πατώντας µόνο τα πλήκτρα στη συσκευή: 1. Τραβήξτε έξω το τεµάχιο δικτύου. 2. Πατήστε τα πλήκτρα VOL και POWER στη συσκευή ταυτόχρονα. 3. Εισάγετε πάλι το τεµάχιο δικτύου. Η συσκευή τέθηκε τώρα στην κατάσταση αποδέσµευσης. Αυτή η πρώτη ρύθµιση πρέπει να διεξαχθεί. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar Polski 7. ΓΕΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ 21

24 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΝΟΥ Πατήστε σε ενεργοποιηµένη συσκευή το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. Οι ακόλουθες επιλογές εµφανίζονται στην οθόνη σας. PICTURE Brightness Contrast Sharpness Saturation Noise Reduc. Page: 1/2 : Adjust : Enter Σε αυτό το µενού έχετε τη δυνατότητα να διεξάγετε διαφορετικές ρυθµίσεις εικόνας. Αυτή περιλαµβάνει τη BRIGHTNESS, το CONTRAST, την SHARPNESS και τα SATURATION. Για την εξάλειψη του λευκού θορύβου µπορείτε να τον απενεργοποιήσετε. Πατήστε τα πλήκτρα Ρ+ / Ρ- για να έλθετε στη σελίδα 2. Εκεί υπάρχει το στοιχείο µενού το οποίο µπορείτε να επιλέξετε µε το MENU. SOUND Balance BBE Bass Level Treble Level Exit Page: 1/1 : Adjust : Enter Μέσω αυτού του µενού µπορείτε να διεξάγετε τις διαφορετικές ακουστικές ρυθµίσεις. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

25 COLOUR Cool Normal Warm User Setting Exit Page: 1/1 Polski Magyar Το χρωµατικό µενού προσφέρει τις ρυθµίσεις της θερµοκρασίας χρώµατος από COOL έως NORMAL ή WARM έως USER SETTING ρύθµιση. (ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος) TV : Adjust Fine Tuning Auto Scan Manual Scan Program Skip Program : Adjust : Enter : Enter Page: 1/2 Στο µενού τηλεόρασης εκκινείτε την αυτόµατη καθώς και την χειροκίνητη αναζήτηση ποµπού. Εκτός αυτού µπορείτε εδώ να επεξεργαστείτε τον δικό σας κατάλογο προγραµµάτων. Με τα πλήκτρα P+/P- έρχεστε στην επόµενη σελίδα. Slovenský Čeština Română Български RESET Preset All Reset Exit Page: 1/1 Hrvatski : Adjust : Enter Μέσω του Preset τίθενται εκ νέου οι ρυθµίσεις για εικόνα και ήχο. Μέσω All Reset επαναρυθµίζετε τη συσκευή στην κατάσταση αποστολής. Στην νέα εκκίνηση εµφανίζεται η οθόνη για την πρώτη ρύθµιση. Όλες οι προηγούµενα διεξαχθείσες ρυθµίσεις διαγράφονται και δεν µπορούν να επανακληθούν. Ελληνικά 7. ΓΕΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ 23

26 MODE Overview Transparence Child Lock Language Decoder Page: 1/2 : Adjust : Enter Osd Time Exit Page: 2/2 : Adjust : Enter Μέσω της λειτουργίας Μενού έχετε πρόσβαση σε ειδικές δυνατότητες ρύθµισης όπως OVERVIEW, TRANSPARENCE, CHILD LOCK, LANGUAGE, DECODER και OSD Time. INPUT Video S-Video SCART YPbPr Exit Page: 1/1 : Adjust : Enter Με τη βοήθεια του Ρ+/Ρ επιλέγετε από το µενού εισόδου την πηγή σήµατος. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. Κατά την επιλογή της σύνδεσης SCART σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέγετε µε το VOL+/VOL- µεταξύ διαφορετικών τύπων (Y/C, CVBS, RGB ή AUTO). Το Auto διευκολύνει την αυτόµατη αναγνώριση τύπου. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

27 8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TV Polski 1. Θέστε µε το πλήκτρο TV στο τηλεχειριστήριο την πηγή σήµατος στη λειτουργία "TV". 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε στην οθόνη Μενού το TV. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Επιλέξτε στο µενού TV το σηµείο µενού PROGRAMS και επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε το πλήκτρο MENU. Magyar Български Delete Mark Programs Edit Skip Română Čeština Slovenský Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να επεξεργαστείτε, να εισάγετε, να µεταπηδήσετε ή να διαγράψετε προγράµµατα. Hrvatski Ελληνικά 8. ΡΎΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ TV 25

28 ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ 1. Πηγαίνετε µε τη βοήθεια των πλήκτρων P+/P- / VOL-/VOL+ στον αριθµό προγράµµατος, του οποίου επιθυµείτε να αλλάξετε ή να επεξεργαστείτε το όνοµα. 2. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. 3. Πατήστε τα πλήκτρα P+ / P πολλές φορές για επιλέξετε ένα γράµµα, και πατήστε εν συνεχεία τα πλήκτρα VOL- / VOL+, για να επιλέξετε µια θέση. (Κάθε όνοµα προγράµµατος µπορεί να µεταβληθεί µε 5 γράµµατα. 4. Για την αποθήκευση πατήστε πάλι το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Επιλέξτε το προς προσθήκη πρόγραµµα µε τα πλήκτρα P+/P- / VOL-/VOL+. 2. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. 3. Επιλέξτε µε τα πλήκτρα P+/P- / VOL-/VOL+ τη θέση στην οποία πρέπει να µετατεθεί το επιθυµητό πρόγραµµα. 4. Πατήστε άλλη µια φορά στο ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο, για να µεταθέσετε το πρόγραµµα. 5. Με το ΜΠΛΕ πλήκτρο εγκαταλείπετε αυτή την οθόνη. ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Με τη βοήθεια των πλήκτρων P+ / P- πηγαίνετε στον αριθµό προγράµµατος τον οποίο θέλετε να διαγράψετε. 2. Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. 3. Πατήστε για τη διαγραφή άλλη µια φορά στο ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Το αντίστοιχο κανάλι διαγράφεται και όλοι οι άλλοι αριθµοί καναλιών κάτω από αυτό τον αριθµό προγράµµατος µετατοπίζονται ανά έναν αριθµό προγράµµατος. 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

29 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κατά την χειροκίνητη αναζήτηση προγραµµάτων µπορείτε να περιορίσετε το πεδίο αναζήτησης. Για αυτό ακολουθείστε τις εξής διαδικασίες: 1. Επιλέξτε στο µενού TV το σηµείο µενού MANUAL SCAN. 2. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε το YES. Manual Scan Programs 034 Frequency... Polski Magyar Български System Save PAL / SECAM No / Yes Română 3. Εισάγετε µέσω του αριθµητικού πληκτρολογίου ή µε τα πλήκτρα VOL-/VOL+ την συχνότητα εκκίνησης. 4. Επιλέξτε µεταξύ των συστηµάτων PAL ή SECAM. 5. Εάν επιθυµείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραµµα που βρήκατε, επιλέξτε παρακαλούµε ΝΑΙ. Το πρόγραµµα αποθηκεύεται στην πρώτη ελεύθερη θέση ποµπών. Υπόδειξη: Πατήστε το πλήκτρο EXIT στο τηλεχειριστήριο για να κλείσετε το παράθυρο. Čeština Slovenský Ελληνικά Hrvatski 8. ΡΎΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ TV 27

30 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

31 9. TELETEXT Polski Το Teletext είναι µια δωρεάν υπηρεσία η οποία εκπέµπεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθµούς και προσφέρει τρέχουσες πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό, τηλεοπτικά προγράµµατα, τιµές χρηµατιστηρίου, υπότιτλους και άλλα θέµατα. Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TELETEXT 1. Επιλέξτε έναν τηλεοπτικό ποµπό ο οποίος εκπέµπει Teletext. 2. Πατήστε το TELETEXT µια φορά και η οθόνη Teletext εµφανίζεται. Με άλλο ένα πάτηµα του πλήκτρου TELETEXT απενεργοποιείτε πάλι το Teletext. Εµφανίζεται πάλι το προηγούµενο πρόγραµµα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΛΙ ΩΝ TELETEXT 1. Εισάγετε την επιθυµητή σελίδα Teletext σαν αριθµό τριών ψηφίων. Ο επιλεχθείς αριθµός σελίδας εµφανίζεται στην αριστερή επάνω γωνία της οθόνης. Ο µετρητής Teletext αναζητά τόσο έως ότου ο επιλεχθείς αριθµός σελίδας βρεθεί, έτσι ώστε η επιθυµητή σελίδα να µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη. 2. Με τα πλήκτρα P+ / P- µπορείτε να επιλέξετε την προηγούµενη ή επόµενη σελίδα. 3. Γρήγορη πλοήγηση κειµένου µε τα 4 µε χρώµα κωδικοποιηµένα πλήκτρα. Με πάτηµα των πλήκτρων ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ και ΜΠΛΕ στο τηλεχειριστήριο µπορούν να επιλεγούν οι αντίστοιχες σελίδες τίτλων γρήγορα. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar 9. TELETEXT 29

32 ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TELETEXT ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ * Με αυτό το πλήκτρο επιλέγετε τη σελίδα ευρετηρίου η οποία περιέχει έναν κατάλογο του περιεχοµένου Teletext. HOLD Η σελίδα Teletext την οποία επιλέξατε περιέχει πιθανώς περισσότερες πληροφορίες από αυτές που χωράνε σε µια οθόνη. Το υπόλοιπο της σελίδας εµφανίζεται µετά από κάποιο καθορισµένο χρόνο σε µια υπόσελίδα. * Πατήστε το πλήκτρο HOLD για να εµποδίσετε µια αυτόµατη αλλαγή σελίδας. Το σύµβολο HOLD εµφανίζεται στην αριστερά επάνω άκρη της οθόνης και διακόπτεται η αυτόµατο αλλαγή σελίδας. * Πατήστε πάλι στο HOLD για συνεχίσετε. INTERRUPT ( ΙΑΚΟΠΗ) Όταν στη λειτουργία Teletext πατάτε το πλήκτρο INTERRUPT, τότε η οθόνη γυρίζει στη λειτουργία TV, ενώ περιµένει για την επόµενη σελίδα. *Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό σελίδων στη λειτουργία Teletext. *Πατήστε το πλήκτρο INTERRUPT για να γυρίσετε στη λειτουργία TV, ενώ περιµένετε για τη σελίδα Teletext. Για 6 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει η επάνω και κάτω γραµµή της πληροφορίας σελίδων Teletext έως ότου αυτή σβήσει. *Μόλις βρεθεί η επιθυµητή σελίδα, εµφανίζεται ο αριθµός σελίδων αριστερά επάνω σε ένα µαύρο πεδίο. *Πατήστε πάλι το πλήκτρο INTERRUPT, για να επιστρέψετε στη λειτουργία Teletext. REVEAL *Για να εµφανίσετε κρυφή πληροφορία, όπως τις λύσεις σε γρίφους, αινίγµατα ή κουΐζ, πατήστε µια φορά σε αυτό το πλήκτρο. *Άλλο ένα πάτηµα αυτού του πλήκτρου αποκρύπτει πάλι τις απαντήσεις. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

33 EXPAND Επιλέγει κείµενο διπλού µεγέθους. *Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να µεγεθύνετε το επάνω ήµισυ της σελίδας. *Πατήστε αυτό το πλήκτρο άλλη µια φορά για να µεγεθύνετε το επάνω ήµισυ της σελίδας. *Άλλο ένα πάτηµα αυτού του πλήκτρου επιστρέφει στην κανονική εικόνα. SUB-PAGE / TIME (ΥΠΟ-ΣΕΛΙ Α / ΧΡΟΝΟΣ) Στη λειτουργία Teletext υπάρχουν αποσπάσµατα υπό-σελίδων µεγάλων σελίδων Teletext, τα οποία µπορούν να εµφανιστούν µόνο αποσπασµατικά στην οθόνη. * Επιλέξτε την επιθυµητή σελίδα Teletext (π.χ. 524) *Πατήστε το πλήκτρο SUB-PAGE. Εµφανίζεται S**** στην επάνω αριστερή γωνία. * Επιλέξτε την επιθυµητή υπό-σελίδα µέσω εισαγωγής ενός αριθµού 4 ψηφίων (π.χ. 0001). * Η σελίδα Teletext εµφανίζεται στην αριστερή επάνω γωνία της οθόνης, µόλις βρεθεί η επιθυµητή σελίδα. *Πατήστε το πλήκτρο SUB-PAGE δύο φορές για να επιστρέψετε στην κανονική αλληλουχία σελίδων. Slovenský Čeština Română Български Magyar Polski Στη λειτουργία TV ένα πάτηµα σε αυτό το πλήκτρο δείχνει την ώρα. * Πατήστε στο πλήκτρο TIME ενώ παρακολουθείτε πρόγραµµα τηλεόρασης µε µεταβίβαση Teletext. Ο τρέχον χρόνος εµφανίζεται στην δεξιά επάνω γωνία της οθόνης. * Μόλις πατήσετε το πλήκτρο ΤΙΜΕ άλλη µια φορά, χάνεται η ένδειξη χρόνου πάλι, αυτή σβήνει όµως και αυτόµατα µετά από περίπου 6 δευτερόλεπτα. Hrvatski Ελληνικά 9. TELETEXT 31

34 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

35 10. ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Polski Οι δυσλειτουργίες µπορούν κάποιες φορές να έχουν κοινότυπες αιτίες αλλά µερικές φορές ίσως προέρχονται από ελαττωµατικά εξαρτήµατα. Θέλουµε έτσι να σας δώσουµε ένα χρήσιµο βοήθηµα για να λύσετε το πρόβληµα. Εάν τα µέτρα που αναφέρονται εδώ δεν έχουν αποτέλεσµα, θα σας βοηθήσουµε ευχαρίστως περισσότερο. Καλέστε µας! εν εµφανίζεται καµία εικόνα και δεν ακούγεται ήχος. Ελέγξτε εάν ο προσαρµογέας ρεύµατος έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. Ελέγξτε εάν η λήψη σήµατος έχει ρυθµιστεί στο TV. Ελέγξτε εάν ο κυρίως διακόπτης της συσκευής είναι ενεργοποιηµένος. εν εµφανίζεται εικόνα. εν εµφανίζεται εικόνα από AV. Ελέγξτε εάν το κοντράστ / η φωτεινότητα είναι σωστά ρυθµισµένα. Ελέγξτε εάν όλες οι εξωτερικές συσκευές είναι σωστά συνδεδεµένες. εν υπάρχει ήχος. Σιγουρευτείτε ότι η ένταση δεν βρίσκεται στο ελάχιστο. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης απόσβεσης θορύβου δεν είναι ενεργοποιηµένος. Σιγουρευτείτε ότι δεν έχουν συνδεθεί ακουστικά. Σιγουρευτείτε ότι κατά τη χρήση των συνδέσεων AV1, AV2 ή S-Video έχει επίσης συνδεθεί ένα ακουστικό καλώδιο. εν υπάρχει εικόνα ή ήχος αλλά µόνο θόρυβοι. Η λήψη είναι πιθανώς άσχηµη. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει συνδεθεί. Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Η λήψη είναι πιθανώς άσχηµη. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει συνδεθεί. Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή. Ελέγξτε τις χρωµατικές ρυθµίσεις. Ελέγξτε τις χρωµατικές ρυθµίσεις του συστήµατος. Η εικόνα είναι πολύ σκούρα. Ελέγξτε εάν η λειτουργία APC δεν έχει τεθεί στο "σκούρο". Ελέγξτε τις ρυθµίσεις Κοντράστ / Φωτεινότητας. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Ελέγξτε εάν οι µπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι φορτισµένες. Ελληνικά Hrvatski Slovenský Čeština Română Български Magyar 10. ΙΌΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 33

36 Σιγουρευτείτε ότι το παράθυρο αισθητήρα δεν έχει τεθεί σε δυνατή ακτινοβολία φωτός. Η εικόνα δεν είναι ευδιάκριτη. Η λήψη είναι πιθανώς άσχηµη. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει συνδεθεί. Η εικόνα κινείται. Η λήψη είναι πιθανώς άσχηµη. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει συνδεθεί. Εµφανίζεται µια διπλή ή τριπλή εικόνα. Ελέγξτε εάν η κεραία έχει ρυθµιστεί σωστά. Πιθανώς υπάρχουν ανακλαστικά κύµατα από βουνά ή κτίρια. Η εικόνα έχει χιόνια. Πιθανώς υπάρχουν παρεµβολές από αυτοκίνητα, τραίνα, γραµµές υψηλής τάσης, φωτισµός νέον, κλπ.. Πιθανώς υπάρχει παρεµβολή µεταξύ του καλωδίου κεραίας και ρεύµατος. Προσπαθήστε να τα τοποθετήσετε το ένα πιο µακριά από το άλλο. Εµφανίζονται γραµµές στην οθόνη ή τα χρώµατα υφίστανται αποχρωµατισµό. Υπάρχει κάποια παρεµβολή από άλλη συσκευή; Οι κεραίες µεταβίβασης από ραδιοφωνικούς σταθµούς ή κεραίες από ερασιτέχνες ραδιοµεταδότες και κινητά τηλέφωνα µπορούν επίσης να προκαλέσουν παρεµβολές. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί όσο πιο µακριά γίνεται από τη συσκευή η οποία πιθανώς προκαλεί την παρεµβολή. Οι αρχικές ρυθµίσεις δεν είναι πλέον σωστές (χρώµα και ήχος) Πατήστε το πλήκτρο RESET στο τηλεχειριστήριο, για να δηµιουργήσετε τις αρχικές ρυθµίσεις. Ξεχάσατε το ΡΙΝ της φραγής για παιδιά ιεξάγετε µια επανα-ρύθµιση, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα 21. ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ; Εάν οι προτάσεις στα προηγούµενα αποσπάσµατα δεν διόρθωσαν το πρόβληµα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας. Θα µας βοηθούσατε εάν µας διαθέτατε τις ακόλουθες πληροφορίες: - Τι συµπληρωµατικές περιφερειακές συσκευές χρησιµοποιείτε; - Ποια µηνύµατα εµφανίζονται στην οθόνη; - Ποια βήµατα έχετε ήδη διεξάγει για τη λύση του προβλήµατος; - Εάν έχετε ήδη λάβει έναν αριθµό πελάτη, παρακαλούµε όπως µας τον δώσετε. 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD Επισκόπηση συσκευής LCD-TV Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά IT SI CODES / KOD 1. Οθόνη TFT 2. Ένδειξη λειτουργίας: Μπλε φωτεινή ένδειξη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Σβήνει όταν η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε κατά την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Αρ. μοντέλου TX-L32E3E TX-L37E3E TX-L42E3E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT20E TX-P46VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Γρήγορης Χρήσης

Οδηγίες Γρήγορης Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης GR Βιντεοκάµερα µε Σκληρό ίσκο Αγαπητέ Πελάτη Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτή τη βιντεοκάµερα µε σκληρό δίσκο. Πριν προβείτε στην χρήση του προϊόντος σιγουρευτείτε ότι έχετε λάβει γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλικού. Σειρά VGN-X505

Οδηγός υλικού. Σειρά VGN-X505 Σειρά VG-X505 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση 2004 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η µετάφραση ή η µετατροπή σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-223-73 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες Χρήσεως PAL SLV-D960P E SLV-D930 D SLV-D925 E SLV-D920 E 2004 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Καλωσορίσατε! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συμμόρφωσης Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα