ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΑΘΗΝΑ Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΑΘΗΝΑ 2016. Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών"

Transcript

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΑΘΗΝΑ 2016 OΡΓΑΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό Τηλ.: Φαξ:

2 # Τι είναι τα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing Τα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing, αποτελούν θεσμό που εισήγαγε το 2006 η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing (Ε.Ε.Φα.Μ.), ο οποίος αντανακλά και εκπροσωπεί τις υψηλές αξίες και αρχές της επαγγελματικής δράσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Το marketing και οι πρακτικές του διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις κοινωνίες, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες και εξασφαλίζοντας την ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φαρμάκων. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της υγείας βρέθηκε πολλές φορές μπροστά σε ραγδαίες αλλαγές και τεράστιες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτού του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, ένα νέο, καινοτόμο και δημιουργικό μοντέλο στρατηγικής ήρθε στην επιφάνεια, προκειμένου αφενός να συμβάλει στη βελτίωση της φροντίδας της υγείας των ασθενών και αφετέρου να προσδώσει επιπρόσθετη αξία, τόσο στους Επιστήμονες Υγείας όσο και στους φορείς αποζημίωσης. Τα Αριστεία εναρμονισμένα με τις πρόσφατες αλλαγές του τομέα της υγείας, αναγνωρίζουν και προωθούν την αριστεία, τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία. Στόχος των Αριστείων είναι 1. Να αναγνωρίσει, να επιβραβεύσει και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, τόσο στην αγορά του φαρμάκου όσο και στα προϊόντα φροντίδας υγείας. (2) 2. Να υπογραμμίσει την αξία της αποτελεσματικής στρατηγικής marketing, η οποία: # Βελτιώνει τα δεδομένα κλινικής πρακτικής. # Βελτιώνει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. # Βελτιώνει την πρόσβαση σε θεραπείες και υπηρεσίες υγείας. # Βελτιώνει την πρόσληψη της θεραπείας. # Βελτιώνει την τήρηση και συμμόρφωση της θεραπείας. # Βελτιώνει τον συντονισμό και την παροχή των υπηρεσιών. # Βελτιστοποιεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα. 3. Να εντοπίσει και να αναγνωρίσει το ταλέντο (πίσω από επαγγελματικές πρακτικές) τόσο σε επίπεδο εταιρειών όσο και σε επίπεδο στελεχών. 4. Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η επιτυχία εκτιμάται από τον κλάδο, συμβάλλοντας στη δημιουργική άμιλλα. Γιατί να συμμετάσχω στα Αριστεία; Η αναγνώριση και η επιβράβευση της δουλειάς σας από τον θεσμό των Αριστείων Φαρμακευτικού Marketing θεωρείται σημαντικό επίτευγμα, αφού πέρα από την ενίσχυση του ηθικού, συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη.

3 # Κατηγορίες Αριστείων # Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος # Καλύτερη Καμπάνια Franchise / Επαναλανσαρίσματος Προϊόντος # Καλύτερη Καμπάνια Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) # Καλύτερη Καμπάνια Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης Κοινού # Όροι Συμμετοχής Ποιοι συμμετέχουν Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φαρμάκου και των προϊόντων υγείας. Δήλωση συμμετοχής # Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη συμπληρωμένη Δήλωση Συμμετοχής και να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Χρησιμοποιείτε τη φόρμα της σελίδας 14. # Κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες Αριστείων ή και στις τέσσερις κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής). Πλήρης φάκελος συμμετοχής # Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τον πλήρη φάκελο συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει τη παρουσίαση σε CD/DVD/USB, ό,τι υποστηρικτικό υλικό σε hard copy κρίνετε απαραίτητο και υποβάλλεται σε οκτώ (8) αντίτυπα. # Όλα τα υλικά να έχουν σαφή σήμανση για διευκόλυνση της Κριτικής Επιτροπής. # Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι στον φάκελο συμμετοχής αναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για το υλικό που παραδίδετε, προκειμένου αυτό να είναι προσβάσιμο από την Κριτική Επιτροπή. Ο πλήρης φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλεται προς: Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μarketing Κα Μαρία Πατσάνη Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό (3)

4 Πολλαπλές συμμετοχές Κάθε συμμετοχή πρέπει να ακολουθεί τα κριτήρια αξιολόγησης και να συνοδεύεται από: # Ξεχωριστή φόρμα συμμετοχής. # Κατάθεση πλήρη φακέλου συμμετοχής. # Πληρωμή που καλύπτει πολλαπλές συμμετοχές της ίδιας εταιρείας. Χρονική περίοδος διεξαγωγής της καμπάνιας Οι εκστρατείες πρέπει να έχουν διεξαχθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2013 έως και 30 Ιουνίου Συμμόρφωση με Κώδικα Δεοντολογίας Συμμετοχές οι οποίες κρίνονται ως ανακόλουθες με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, θα απορρίπτονται. Γενικές πληροφορίες συμμετοχής # Καταληκτική ημερομηνία για Δηλώσεις Συμμετοχής είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. # Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των πλήρων φακέλων των υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. # Κόστος συμμετοχής: 300 συν ΦΠΑ 23%. Στην εντολή πληρωμής προς την Ε.Ε.Φα.Μ. θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος: «Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing». Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με τη δήλωση συμμετοχής. Τα τέλη συμμετοχής δεν επιστρέφονται. # Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 με επιπρόσθετο κόστος για κάθε συμμετοχή 100 συν ΦΠΑ 23%. # Δύναται να γίνει απόσυρση μίας συμμετοχής από τη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον κατατεθεί σχετικό γραπτό αίτημα από τη συμμετέχουσα εταιρεία προτού πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της συμμετοχής από την Κριτική Επιτροπή. # Για διευκρινίσεις ή/και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία των Αριστείων Φαρμακευτικού Marketing, κα Μαρία Πατσάνη, Τηλ.: , (4)

5 Πληρωμή κόστους συμμετοχής # Το κόστος συμμετοχής κάθε υποψηφιότητας πρέπει να καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του 10ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing: ALPHA BANK Amfitheas Branch (294) Account No.: IBAN: GR Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX Δικαιούχος: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. # Το αντίγραφο πληρωμής θα πρέπει να αποσταλεί με fax στον αριθμό και να αναφέρει την ένδειξη: «Αριστεία» καθώς και την επωνυμία της εταιρείας. # Δομή Παρουσίασης Κείμενο Δήλωσης Συμμετοχής (έως 400 λέξεις) Μία σαφής και σύντομη περίληψη της υποψηφιότητάς σας Στη περίπτωση πρόκρισης της υποψηφιότητάς σας στην τελική φάση του διαγωνισμού, μόνο τμήμα της περίληψης σας δύναται να δημοσιοποιηθεί, εξασφαλίζοντας εχεμύθεια των πληροφοριών ευαίσθητης φύσεως που έχετε συμπεριλάβει. Η παρουσίαση του πλήρη φακέλου συμμετοχής δεν πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις λέξεις. Καταγραφή και ανάλυση του περιβάλλοντος και της αγοράς Περιγράψτε την κατάσταση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος πριν προβείτε στο σχεδιασμό της καμπάνιας. # Σκιαγραφήστε τις πληροφορίες, τα ερευνητικά δεδομένα και τις αναλύσεις που σας οδήγησαν να αναγνωρίσετε τις συνιστώσες του προβλήματος, τα εμπόδια ή τις ευκαιρίες. # Περιγράψτε τα στοιχεία που εντοπίσατε και σας βοήθησαν να σχεδιάσετε το πλάνο ή μία λύση. # Παρέχετε συγκριτικά στοιχεία* που θα επιδεικνύουν στην πράξη τις αλλαγές που επέφερε η καμπάνια σας. # Περιγράψτε τυχόν προκλήσεις που είχατε να διαχειριστείτε και να ξεπεράσετε. Στόχοι # Περιγράψτε ξεκάθαρους, μετρήσιμους συγκεκριμένους στόχους η κριτική επιτροπή σας προτείνει να συμπεριλάβετε μέχρι πέντε. # Αξιολογήστε τα οφέλη της καμπάνιας, τόσο ως προς τους εταίρους όσο και ως προς τον ίδιο τον οργανισμό. (5)

6 Στρατηγική Περιγράψτε τη στρατηγική σας. # Τι πλάνο / προσέγγιση υιοθετήσατε προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας; # Ποιοι συμμετείχαν στην ομάδα σχεδιασμού του πλάνου (εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες); # Προβήκατε σε εξωτερικές συνεργασίες; Αν ναι, με βάση ποιο σκεπτικό; # Εντοπίζετε καινοτόμα στοιχεία στη στρατηγική που ακολουθήσατε; Τακτικές # Με ποιο τρόπο επιλέξατε να εφαρμόσετε τη στρατηγική σας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέσατε; # Τι κανάλια και ποιές τακτικές χρησιμοποιήσατε εφαρμόζοντας τη στρατηγική σας; Αποτελέσματα σε σχέση με τους Στόχους Περιγράψτε πώς φθάσατε στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με τους αρχικούς σας στόχους. Αξιολογήστε το πραγματικό όφελος που επέφερε η δουλειά σας στους εταίρους, στους ασθενείς και στον οργανισμό σας. # Πώς προσδώσατε αξία / ενισχύσατε την πρόσβαση στη θεραπεία; # Ποια είναι τα στοιχεία καινοτομίας της καμπάνιας; # Πώς επιφέρατε βελτίωση στις εκβάσεις των ασθενών; * Σε αυτό το σημείο μπορείτε να αναφερθείτε στα συγκριτικά στοιχεία που παρουσιάσατε νωρίτερα. Αποτίμηση εταίρων και πελατών Παραθέστε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επίτευξη των αρχικών σας στόχων. Γενική Αποτίμηση Τι διδαχθήκατε από τον σχεδιασμό της καμπάνιας, το οποίο θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει μελλοντικά; (6)

7 # Κριτική Επιτροπή και διαδικασία αξιολόγησης Η Κριτική Επιτροπή των Αριστείων αποτελείται από ένα πάνελ ειδικών επιστημόνων, με ευρεία γνώση και εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα του marketing της φαρμακοβιομηχανίας και των προϊόντων υγείας, στελέχη επιχειρήσεων καθώς και ακαδημαϊκούς εκπροσώπους. Επικεφαλής της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του Warwick Business School. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, οι οποίες έχουν λάβει τέσσερεις διακρίσεις και περισσότερες από 1300 αναφορές στη διεθνή βιογραφία. Συμμετείχε σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές πολλών διεθνών συνεδρίων, ενώ διατέλεσε επί σειρά ετών συντονιστής του Modeling & Forecasting track της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Έχει επίσης εργαστεί ως κριτής επιστημονικών εργασιών και βιβλίων με σημαντικά ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως για παράδειγμα τα Decision Sciences, Marketing Science, International Journal for Research in Marketing, Journal of Retailing, Journal of the Operational Research Society, International Marketing Review, European Journal of Operational Research, Biometrics, Journal of the Academy of Marketing Science, και είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών των περιοδικών Industrial Marketing Management, International Journal of Retail and Distribution Management και Journal of Product and Brand Management. Στην 7μελή Κριτική Επιτροπή συμμετέχουν: Γεώργιος Μπάλτας Καθηγητής & Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ και Διδάκτωρ του Warwick Business School Πασχάλης Αποστολίδης Διευθύνων Σύμβουλος Abbvie Pharmaceuticals S.A., Πρόεδρος ΣΦΕΕ Γεώργιος Βασιλόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Galenica, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δ.Σ. ΠΕΦ Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Ιωάννης Παπαγεωργίου Head of Market Access, Pricing and Outcomes Research, Boehringer Inghelheim Φλώρα Κοκκινάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια & Πρόεδρος του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ Γρηγόρης Καρέλος Group Product Manager OTC, South-East Europe, Johnson & Johnson Consumer A.E. Στην Κριτική Επιτροπή συμμετέχει επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Συνεδρίου (Σοφία Νάσιου). (7)

8 Η διαδικασία αξιολόγησης Προκριματική φάση Στάδιο 1 # Οι πλήρεις φάκελοι όλων των συμμετεχόντων δίδονται για επεξεργασία στους κριτές. # Οι κριτές εξετάζουν το υλικό και κάνουν μία πρώτη ατομική αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας. Στην προκριματική φάση κρίνει και βαθμολογεί μόνο η Κριτική Επιτροπή. # Οι υποψηφιότητες βαθμολογούνται με ακέραιους αριθμούς σε κλίμακα # Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, οι βαθμολογίες καταχωρούνται σε ειδικά διαμορφωμένες φόρμες βαθμολογίας και κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής παραδίδει υπογεγραμμένη τη βαθμολογία του στο μέλος που εκπροσωπεί την Οργανωτική Επιτροπή. # Στη συνέχεια προστίθενται οι βαθμοί που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα αφαιρώντας την υψηλότερη και χαμηλότερη βαθμολογία. Το άθροισμα που προκύπτει διαιρείται δια του αριθμού των «ψηφισάντων - 2». Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας, με βάση την οποία προκρίνεται ή όχι στην τελική φάση του διαγωνισμού. # Στην τελική φάση προκρίνονται οι δύο (2) υποψηφιότητες από κάθε κατηγορία, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η υποψηφιότητα, που έχει συγκεντρώσει τους τρεις υψηλότερους βαθμούς και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, τους τέσσερις, πέντε και έξι μεγαλύτερους βαθμούς. Στάδιο 2 # Οι παρουσιάσεις όλων των υποψηφιοτήτων στο πάνελ των κριτών πραγματοποιούνται εντός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου # Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, τα μέλη της κριτικής επιτροπής ανακοινώνουν την τελική τους βαθμολογία. # Με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υποψηφιότητα, προκύπτουν τα τελικά αποτελέσματα. Οι δύο πρώτοι κάθε κατηγορίας, προκρίνονται στην τελική φάση του διαγωνισμού. H βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αντιπροσωπεύει το 60% της τελικής βαθμολογίας. (8)

9 Τελική φάση Στάδιο 3 # Τη δεύτερη και τρίτη ημέρα του Συνεδρίου, γίνεται παρουσίαση των οκτώ (8) εκστρατειών που προκρίθηκαν (δύο από κάθε κατηγορία), στο συνεδριακό κοινό. # Η συνολική παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα λεπτά (10 ). Μετά την πάροδο των δέκα λεπτών (10 ), ηχητική ειδοποίηση θα προειδοποιεί τους διαγωνιζόμενους για την πάροδο του χρόνου, ενώ ένα λεπτό (1 ) αργότερα το μικρόφωνο θα κλείνει. Δεν υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό των διαφανειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση. # Στην τελική φάση, το συνεδριακό κοινό* με τη διαδικασία της τηλεψηφοφορίας, ψηφίζει μεταξύ των φιναλίστ ανά κατηγορία. Η βαθμολογία του κοινού αντιπροσωπεύει το 40% της τελικής βαθμολογίας. Όλες οι υποψηφιότητες, τόσο αυτές που θα προκριθούν στην τελική φάση όσο και οι υπόλοιπες, θα αναρτηθούν προς συζήτηση σε μορφή poster, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρου του Συνεδρίου. * Δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν μόνον οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι Στην τελική φάση κρίνει και βαθμολογεί μόνο το Συνεδριακό Κοινό. # Δικαίωμα βαθμολογίας έχουν μόνον οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι. # Κάθε σύνεδρος μπορεί να βαθμολογήσει μία μόνον φορά κάθε υποψηφιότητα. # Στη συνέχεια, προστίθενται οι βαθμοί που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα αφαιρώντας το 10% της υψηλότερης και το 10% της χαμηλότερης βαθμολογίας. Το άθροισμα που προκύπτει, διαιρείται δια του αριθμού των «ψηφισάντων 20%». Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί την τελική βαθμολογία Κοινού κάθε υποψηφιότητας. Οι φιναλίστ ανά κατηγορία θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Φα.Μ. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν από τη γραμματεία των Αριστείων με , για το αν έχουν προκριθεί στην τελική διαγωνιστική φάση. Άπαντες οι συμμετέχοντες στα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και απόλυτα την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής και του Κοινού, καθώς και τις αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής και δεν έχουν κανένα δικαίωμα αμφισβήτησής τους. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής στα Αριστεία. (9)

10 Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του Συνεδριακού Κοινού, με συντελεστή βαρύτητας 40% και τη βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει από την Κριτική Επιτροπή στην προκριματική φάση, με συντελεστή βαρύτητας 60%. Με βάση την υψηλότερη συγκριτικά βαθμολογία, αναδεικνύεται το Πρώτο και Δεύτερο βραβείο της κάθε κατηγορίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η σχετική βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής. Εάν προκύψει νέα ισοβαθμία, υπολογίζονται οι 20 μεγαλύτεροι βαθμοί, που συγκέντρωσαν οι υποψηφιότητες. Σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθμίας, υπολογίζονται οι 30, 40, 50 κ.ο.κ. μεγαλύτεροι βαθμοί. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Η τελική βαθμολογία και για τις τέσσερις κατηγορίες θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του συνεδρίου οπότε και θα γίνει και η απονομή των βραβείων στους νικητές. Η αναλυτική βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής και της ψηφοφορίας του Συνεδριακού Κοινού των οκτώ επίλεκτων εκστρατειών θα βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων στα γραφεία της Ε.Ε.Φα.Μ. Κανονισμός Κριτικής Επιτροπής # Η Επιτροπή Κριτών βρίσκεται σε απαρτία εφ όσον είναι παρόν ή βαθμολογεί το 100% των μελών της. # Οι βαθμολογίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με ενσφράγιστη ταχυδρομική επιστολή ή φαξ εντός τριών εργάσιμων ημερών εκάστης συνάντηση της επιτροπής. # Μέλη της Επιτροπής Κριτών που συνδέονται με συγγένεια πρώτου βαθμού ή εργάζονται στον ίδιο οργανισμό με συμμετέχοντες από τις υποψήφιες καμπάνιες, δεν την βαθμολογούν. # Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών κρίνουν την κάθε υποψηφιότητα λαμβάνοντας υπόψη τους την αυθόρμητη, προσωπική, υποκειμενική εκτίμησή τους με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. # Η επεξεργασία της βαθμολογίας της Κριτικής Επιτροπής γίνεται από την Ε.Ε.Φα.Μ. # Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών είναι υπεύθυνα και για την ουσιαστική και τυπική νομιμότητα και καταλληλόλητα των υποψηφιοτήτων. Ελέγχουν τα στοιχεία κάθε υποψηφιότητας, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ακυρώνουν όποια κρίνουν ως αντικανονική. # Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης τα μέλη της Επιτροπής Κριτών δεν επιτρέπεται να σχολιάζουν μεγαλόφωνα ή να διαδίδουν κρίσεις για τις υποψηφιότητες, εκτός από την περίπτωση εντοπισμού αντικανονικότητας κάποιας υποψηφιότητας. (10)

11 # Κριτήρια αξιολόγησης Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: Κριτήριο Δημιουργικότητα / Καινοτομία / Ποικιλία μέσων Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας Μέθοδοι Αξιολόγησης Καμπάνιας Πληρότητα και συνολική εικόνα παρουσίασης Συντελεστής βαρύτητας 50% 20% 20% 10% Σε κάθε κατηγορία παραθέτουμε και ένα πλαίσιο ενδιαφέροντος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για να χτίσετε τις υποψηφιότητές σας. Βραβεία # Σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες απονέμονται δύο (2) Αριστεία. # Το πρώτο βραβείο κάθε κατηγορίας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο (δύο χιλιάδων ευρώ) και το δεύτερο (χιλίων ευρώ). # Τα βραβεία απονέμονται στους υπεύθυνους της βραβευμένης εκστρατείας, ενώ ειδικές πλακέτες και διπλώματα απονέμονται στις εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι βραβευμένες εκστρατείες. Οι συμμετέχοντες έχουν ακέραιη την ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων της εκστρατείας, καθώς και αυτών που θα αναγράφονται στα βραβεία και τα διπλώματα με βάση σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους. # Αναμνηστική πλακέτα και δίπλωμα συμμετοχής θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που δεν κατέλαβαν κάποια από τις δύο πρώτες θέσεις. Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος H κατηγορία επικεντρώνεται στην ανάδειξη εκστρατειών που υποστηρίζουν την εισαγωγή νέων προϊόντων, line extensions ή νέων ενδείξεων. Δικαίωμα συμμετοχής στα Αριστεία έχουν οι εκστρατείες νέων προϊόντων που έχουν διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου Πλαίσιο Ενδιαφέροντος # Διαμόρφωση της καμπάνιας λανσαρίσματος, βάσει της αναγνώρισης και εκ βαθέων κατανόησης των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών / πελατών. # Επεξήγηση της τοποθέτησης στην αγορά (positioning) και αποτελεσματικής διαφοροποίησης. # Άριστη σύνθεση και επικοινωνία μηνυμάτων σε κάθε μία από τις ομάδες πελατών-στόχων. # Αποδοχή και χρήση του νέο-λανσαρισμένου προϊόντος. # Αυστηρή και φιλόδοξη στοχοθεσία. (11)

12 Καλύτερη Καμπάνια Franchise / Επαναλανσαρίσματος Προϊόντος H κατηγορία επικεντρώνεται στην ανάδειξη εκστρατειών που διαχειρίζονται ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων και στοχεύουν στην αξιοποίηση ευκαιριών σε πολλαπλά προϊόντα ή έχουν σχεδιαστεί για ώριμα προϊόντα που κυκλοφορούν περισσότερο από 4 χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσής τους. Στα Αριστεία μπορούν να συμμετάσχουν εκστρατείες χαρτοφυλακίου / επαναλανσαρίσματος προϊόντος που έχουν διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου Πλαίσιο Ενδιαφέροντος # Σαφήνεια των προκλήσεων του χαρτοφυλακίου. # Στοιχεία των επιλογών που εξετάστηκαν και του σκεπτικού βάση του οποίου επιλέχθηκε η στρατηγική του χαρτοφυλακίου. # Διαμόρφωση της καμπάνιας επαναλανσαρίσματος, βάσει της αναγνώρισης και εκ βαθέων κατανόησης των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών / πελατών. # Επεξήγηση της θέσης στην αγορά και απόδειξη αποτελεσματικής διαφοροποίησης. # Άριστη σύνθεση και επικοινωνία μηνυμάτων στις ομάδες πελατών στόχων. # Αποδοχή και ενίσχυση χρήσης του επαναλανσαρισμένου προϊόντος. # Αυστηρή και φιλόδοξη στοχοθεσία. Καλύτερη Καμπάνια Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) H κατηγορία επικεντρώνεται στην ανάδειξη εκστρατειών που υποστηρίζουν την εισαγωγή νέων προϊόντων, line extensions, νέων ενδείξεων ή επαναλανσαρίσματος (ώριμων) προϊόντων που ανήκουν στα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ). Αναγνωρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες, που στόχο έχουν να ενισχύσουν και να προωθήσουν την αυτό-θεραπεία. Στα Αριστεία μπορούν να συμμετάσχουν εκστρατείες Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) που έχουν διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου Πλαίσιο Ενδιαφέροντος # Διαμόρφωση της καμπάνιας βάσει της αναγνώρισης και εκ βαθέων κατανόησης των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας πελατών. # Επεξήγηση της τοποθέτησης στην αγορά (positioning) και αποτελεσματικής διαφοροποίησης. # Άριστη σύνθεση και επικοινωνία μηνυμάτων στις ομάδες πελατών στόχων # Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των καναλιών επικοινωνίας (Media, φαρμακείο κ.λπ.). # Αποδοχή και χρήση του νέο-λανσαρισμένου προϊόντος. # Αυστηρή και φιλόδοξη στοχοθεσία. (12)

13 Καλύτερη Καμπάνια Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης Κοινού H κατηγορία επισημαίνει τη σημασία των ασθενών στο σημερινό περιβάλλον του συστήματος υγείας. Αναγνωρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες που έχουν αντίκτυπο σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, προκειμένου αυτές να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την κατάσταση τους. Στα Αριστεία μπορούν να συμμετάσχουν εκστρατείες που έχουν διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να περιέχουν πρωτοβουλίες που έχουν επίδραση σε αντιλήψεις ή/και συμπεριφορές ασθενών, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους παρακάτω στόχους: # Βελτιώνουν την κατανόηση της ασθένειας και της θεραπείας. # Βελτιώνουν την αυτό-διαχείριση ή παρακολούθηση (της νόσου). # Βελτιώνουν τη συμμόρφωση. # Διευκολύνουν την πρόσβαση στη θεραπεία. Πλαίσιο Ενδιαφέροντος # Αναγνώριση και εκ βαθέων κατανόηση των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών. # Παρουσίαση πρωτοβουλιών με σκοπό την αλλαγή των αντιλήψεων. # Ποιότητα της στρατηγικής που ακολουθήθηκε για την επίτευξη των στόχων. # Διαμόρφωση νέων αντιλήψεων μεταξύ της ομάδας ασθενών. # Αναβάθμιση και ενίσχυση των αποτελεσμάτων για την υγεία. # Αυστηρή και φιλόδοξη στοχοθεσία. Θυμηθείτε: # Χρησιμοποιήστε τη φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής. # Συμπεριλάβετε σαφή σήμανση σε όλα τα παραδοτέα υλικά προς διευκόλυνση της Κριτικής Επιτροπής. # Βεβαιωθείτε πως οι εκστρατείες έχουν διεξαχθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου 2015). # Αποστείλατε τη Δήλωση Συμμετοχής συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Σημαντικές Ημερομηνίες: # Καταληκτική ημερομηνία για Δηλώσεις Συμμετοχής: Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. # Δυνατότητα επέκτασης του χρόνου δήλωσης συμμετοχής με επιπρόσθετο κόστος 100 πλέον ΦΠΑ 23% ανά συμμετοχή: Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. # Παρουσιάσεις υποψηφιοτήτων στο πάνελ των κριτών: Νοέμβριος Δεκέμβριος # Παρουσιάσεις φιναλίστ ανά κατηγορία Αριστείων: Φεβρουαρίου 2016, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. (13)

14 # Δήλωση συμμετοχής Η παρούσα Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε συμμετοχή στα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing. Κάθε Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση μέχρι Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. (ή εναλλακτικά την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015*). Σημείωση: Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής για κάθε κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να λάβετε μέρος. * με επιβολή επιπλέον τέλους Για να κατεβάσετε τη Δήλωση Συμμετοχής επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση Ο πλήρης φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί (επισυνάπτοντας αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής) στην κάτωθι διεύθυνση. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των πλήρων φακέλων των υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μarketing Κα Μαρία Πατσάνη Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό ΜΕΡΟΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Παρακαλώ σημειώσατε την κατηγορία στην οποία συμμετέχετε με το σύμβολο Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing Σημειώσατε Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος Καλύτερη Καμπάνια Franchise / Επαναλανσαρίσματος Προϊόντος Καλύτερη Καμπάνια Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) Καλύτερη Καμπάνια Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης Κοινού (14)

15 ΜΕΡΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επωνυμία Εταιρείας: Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: Ονοματεπώνυμο υπευθύνου(ων) εκστρατείας: Τίτλος: Τηλέφωνο: Κινητό: Τίτλος Καμπάνιας: Εμπορική ονομασία προϊόντος: Θεραπευτική κατηγορία: Σε περίπτωση βράβευσης, υποδείξτε τον παραλήπτη του Αριστείου Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Τηλέφωνο: Κινητό ΜΕΡΟΣ 3 ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τέλος Συμμετοχής: 300 πλέον 23% Φ.Π.Α. = Επιπλέον τέλος παράτασης χρόνου: 100 πλέον 23% Φ.Π.Α. = Το τέλος κάθε υποψηφιότητας πρέπει να καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του 10ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing: ALPHA BANK Amfitheas Branch (294) Account No.: IBAN: GR Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX Δικαιούχος: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. Το αντίγραφο πληρωμής θα αποστέλλεται με fax στον αριθμό σημειώνοντας την ένδειξη: «Αριστεία» και αναφέροντας την επωνυμία της εταιρείας. Πληρωμή που καλύπτει πολλαπλές συμμετοχής της ίδιας εταιρείας είναι αποδεκτή. (15)

16 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Τίτλος Καμπάνιας Εμπορική ονομασία προϊόντος ή χαρτοφυλακίου προϊόντων Θεραπευτική κατηγορία Διάστημα από την έναρξη των ενεργειών της καμπάνιας που υποβάλλετε έως τη λήξη τους Περιγράψτε μας το περιβάλλον της αγοράς και του ανταγωνισμού (100 λέξεις) Παραθέσατε τους στόχους (SMART) της εκστρατείας και τα αποτελέσματα (50 λέξεις) (16)

17 Προσδιορίστε μας το κοινό-στόχο (20 λέξεις) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ (συνέχεια) Παρουσιάστε μας τη στρατηγική σας (120 λέξεις) Αναλύστε μας τα μέσα, μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιήσατε (110 λέξεις) (17)

18 # Βιογραφικά Πασχάλης Αποστολίδης Διευθύνων Σύμβουλος AbbVie Pharmaceuticals S.A., Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε. Ο Πασχάλης Αποστολίδης είναι πτυχιούχος Χημικός-Μηχανικός. Ξεκίνησε την καριέρα του στην φαρμακευτική εταιρεία Abbott Eλλάς και εργάστηκε για 7 χρόνια στην Γερμανία και 4 χρόνια στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σικάγο. Επέστρεψε στην Ελλάδα ως Διευθύνων Σύμβουλος το 2001 στην Abbott Laboratories. Από τον Ιανουάριο του 2013, ο Πασχάλης Αποστολίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie, μιας νέας, βιοφαρμακευτικής εταιρείας που προήλθε από το διαχωρισμό της Abbott Laboratories σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες και διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της καινοτόμα φάρμακα για σοβαρά και χρόνια νοσήματα. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και μέλος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου (AMCHAM). Επίσης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής τoυ PhRMA Innovation Forum (PIF), καθώς και μέλος του Executive Board of Trustees του σχολείου ACS (American Community Schools οf Athens). Γιώργος Βασιλόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Galenica, Εντεταλμένος Σύμβουλος Π.Ε.Φ. Ο Γιώργος Βασιλόπουλος διαθέτει 30χρονη θητεία στο φάρμακο έχοντας διαδράμει όλες τις βαθμίδες και σε διάφορα αντικείμενα (Marketing, Πωλήσεις, Κανονιστικές υποθέσεις, Νοσοκομειακή Φαρμακευτική, Φαρμακευτική της Κοινότητας). Έχει παράλληλα πολυετή διαδρομή στα κοινά με 15ετή θητεία ως αιρετός στην Κοινωνική Ασφάλιση σε θέσεις Προέδρου και μέλους της Διοίκησης του ΤΣΑΥ, ως Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών καθώς και σε Επιτροπές του Σ.Φ.Ε.Ε. και της Π.Ε.Φ. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα της Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, έχει αρκετές δημοσιεύσεις, ενώ διαθέτει διδακτική εμπειρία μεταξύ άλλων και ως προσκεκλημένος εισηγητής στις Φαρμακευτικές Σχολές Αθηνών, Πατρών και Θεσσαλονίκης καθώς και στις Ιατρικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Πτυχιούχος & Διδάκτωρ της Φαρμακευτικής Αθηνών και Διδάκτωρ της Ιατρικής Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Φαρμακευτική (MSc) και τηνφαρμακοοικονομία, καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Marketing. Γιάννης Παπαγεωργίου Head of Market Access, Pricing & Outcomes Research Boehringer Ingelheim Επικεφαλής του Τμήματος Market Access της Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε., με περισσότερα από 20 χρόνια στη φαρμακευτική αγορά και εμπειρία στον σχεδιασμό και συντονισμό ολοκληρωμένων στρατηγικών και επιτυχημένων επιχειρησιακών πρωτοβουλιών. Υπεύθυνος για τη χάραξη στρατηγικών για την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα του εταιρικού χαρτοφυλακίου στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, έχοντας συντονίσει στο πρόσφατο παρελθόν την επιτυχημένη εισαγωγή πολύ σημαντικών νέων προϊόντων στην Ελληνική Αγορά. (18)

19 Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο Χαράλαμπος Βλαχόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην 1η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Τα κλινικά του ενδιαφέροντα είναι η Υπέρταση και η Επεμβατική Καρδιολογία. Είναι Πρόεδρος της ARTERY Society και υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας των Περιφερικών Αγγείων της European Society of Cardiology. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τον προγνωστικό ρόλο της αγγειακής λειτουργικότητας και δομής για τα καρδιαγγειακά συμβάματα, της επίδρασης του τρόπου διαβίωσης (lifestyle) και της φλεγμονής στην αρτηριακή λειτουργία καθώς και την παθοφυσιολογία της υπέρτασης και τη σχέση σεξουαλικής υγείας και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 190 επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά τα οποία έχουν λάβει περισσότερες από 8000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Με τον Michael O Rourke και τον Wilmer Nichols έχουν συγγράψει την 6η έκδοση του διεθνούς φήμης βιβλίου καρδιαγγειακής φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας McDonald s Blood Flow in Arteries. Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις ανά το κόσμο, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών του έχουν μνημονευτεί επανειλημμένα από τον ελληνικό και διεθνή τύπο. Είναι μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου των περιοδικών Hypertension, Artery Research και Hellenic Journal of Cardiology. Φλώρα Κοκκινάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών H Φλώρα Κοκκινάκη είναι διδάκτωρ Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University College London). Είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές (MPhil) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο London Business School και ως λέκτορας στο University College London, το London School of Economics and Political Science, το Πανεπιστήμιο Πατρών κ.α. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Ψυχολογία του Καταναλωτή (διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μοντέλα στάσεων-συμπεριφοράς, συμβολή της κατανάλωσης εμπειριών στην ευτυχία), την Κοινωνική Ψυχολογία (θεωρίες στάσεων, αντιπραγματική σκέψη) και τη Διαφήμιση (επιδράσεις της ανάμειξης του καταναλωτή, ασύμβατες πληροφορίες και επικοινωνία). Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το British Journal of Psychology, British Journal of Social Psychology, Journal of Advertising, Journal of Economic Psychology, Acta Psychologica, Advances in Consumer Research, Electronic Commerce Research and Applications, Journal of Marketing Management κ.ά. Στο έργο αυτό έχουν γίνει πολυάριθμες αναφορές από άλλους ερευνητές. Διδάσκει Ψυχολογία, Διαπραγματεύσεις, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διαφήμιση και Ερευνητικές Μεθόδους. Γρηγόρης Καρέλος Group Product Manager OTC, South-East Europe, Johnson & Johnson Consumer AE. O Γρηγόρης Καρέλος ξεκίνησε την καρίερα του στην J&J το 2006 ως Assistant Product Manager για τη RoC και την Aveeno. Στη συνέχεια από το 2009 ανάλαβε υπεύθυνος για το OTC portfolio, ως Brand και Senior Brand Manager, για την Ελλάδα και την Κύπρο. Από το 2013 διεύρυνε τις αρμοδιότητές του και στην περιοχή των Βαλκανίων ως Group Product Manager υπεύθυνος για τα OTC σε 13. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και κάτοχος International MBA από το ίδιο πανεπιστήμιο με αριστείο. (19)

20 (20) OΡΓΑΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό Τηλ.: Φαξ:

Φαρμακευτικού Marketing για τα έτη 2009-2011

Φαρμακευτικού Marketing για τα έτη 2009-2011 8ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing 1 / 2 / 3 Φεβρουαρίου 2012 ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φαρμακευτικού Marketing για τα έτη 2009-2011 Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Marketing Τηλ: 210 6753159

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Διοργάνωση Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Η Ε.Ε.Φα.Μ. ιδρύθηκε το 1990 Από τότε συμβάλλει στη συνεχή μετάλλαξη

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING EXCELLENCE AWARDS 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

MARKETING EXCELLENCE AWARDS 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MARKETING EXCELLENCE AWARDS 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Η Διοργάνωση Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), διοργανώνει τα Marketing Excellence Awards. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 28-01-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 727 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών. Όροι Διαγωνισμού. Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού

Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών. Όροι Διαγωνισμού. Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών Όροι Διαγωνισμού Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού 28/5/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 06-05-2015 Αριθμ.Πρωτ.:4045 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!»

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» 1 ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 «Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» Προκήρυξη Φιλολογικών Αγώνων «ΔΕΛΑΣΑΛ» Το Τμήμα Φιλολογικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ethos Sustainability Awards 2014 www.ethos-sustainabilityforum.gr

Ethos Sustainability Awards 2014 www.ethos-sustainabilityforum.gr Ethos Sustainability Awards 2014 29.04.2014 Η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών για τη Βιωσιμότητα & την Κοινωνική Καινοτομία! Η Ethos Media Α.Ε. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

H Ενότητα περιλαμβάνει προγράμματα δημιουργικής χρήσης των Μέσων, παραδοσιακών και μη. Η Ενότητα περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.

H Ενότητα περιλαμβάνει προγράμματα δημιουργικής χρήσης των Μέσων, παραδοσιακών και μη. Η Ενότητα περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες. Περιεχόμενα Ενότητα Ermis Media... 2 Κατηγορίες Διαγωνισμού... 2 Ε1. Τηλεόραση... 2 E2. Έντυπα Μέσα... 2 E3. Υπαίθρια Διαφήμιση... 2 Ε4. Ραδιόφωνο... 2 Ε5. Digital Media... 2 Ε6. Social Media... 2 Ε7.

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza 20 Μαΐου Ν. J.V. 2015 2nd ATHENS HEALTH FORUM Η PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το 2nd ATHENS HEALTH FORUM. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015, στo ξενοδοχείο. Την επιμέλεια του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

11-13 02 2014. Φαρµακευτικού. Marketing. Μεταμόρφωση ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιμόρφωση. Αναμόρφωση. «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Συνέδριο

11-13 02 2014. Φαρµακευτικού. Marketing. Μεταμόρφωση ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιμόρφωση. Αναμόρφωση. «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Συνέδριο 9 o Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing Μεταμόρφωση Αναμόρφωση Επιμόρφωση Συνέδριο Φαρµακευτικού ακε κ Marketing ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11-13 02 2014 «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο: 17/12/2014 Αριθμ.Πρωτ.: 12867 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 8345/23-07-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 8345/23-07-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 23-07-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 8348 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu 1 Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 Divani Caravel Hotel Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Ethos Events το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 Ξεκινά η υποβολή έργων από Ελλάδα και Κύπρο, για τον σημαντικότερο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής και Design Ξενοδοχειακών Μονάδων! Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr διαβήτης & διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr διαβήτης & διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου διαβήτης & διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM, με στόχο τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου, ενημέρωσης και πολιτικών για το ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 31/07/2014 Αριθμ.Πρωτ.: 8683 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τον Δεκέμβριο του 2013 θα απονεμηθούν τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε περισσότερα

International Art Academy

International Art Academy International Art Academy ------------- Βραβεία Αριστείας Συγγραφικού Έργου 2015 Βιβλία, Μελέτες, Άρθρα, Εργασίες για τις Τέχνες, την Εκπαίδευση, τις Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες (Λογοτεχνία, Ποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ. α. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας και παραγωγής καινοτομίας στο χώρο της Υγείας με βάση:

ΠΡΟΚHΡYΞΗ. α. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας και παραγωγής καινοτομίας στο χώρο της Υγείας με βάση: ΠΡΟΚHΡYΞΗ 1. Γενικά α. Ο διαγωνισμός με τον τίτλο «ΣΦΕΕ Innovation Project» διοργανώνεται από το σωματείο με την επωνυμία Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (εφεξής ΣΦΕΕ) και την αστική μη κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αγαπητοί Σύνεδροι, Στο 2 ND ΑΤΗΕΝS HEALTH FORUM 2015 που διοργανώθηκε από την Palladian, υπό την αιγίδα του Σ.Φ.Ε.Ε (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος) και της Π.Ε.Φ. (Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 Αίγλη Ζαππείου Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM - Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή, υπό την αιγίδα του Π.Ο.ΣΣ.Α.Σ.ΔΙΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12.2014. Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26.06. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/05/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 24-09-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 10193 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ. 210 6931204, vbouloukou@manpowergroup.gr

22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ. 210 6931204, vbouloukou@manpowergroup.gr Μάθετε πώς να αναπτύξετε την επαγγελματική σας εικόνα παραμένοντας αυθεντικοί και πώς να υλοποιήσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους, εξελισσόμενοι σε προσωπικό επίπεδο. 22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88784 Θεσσαλονίκη, 17/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 3-02-205 Αρ. Πρωτ: 32/Φ.30. Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 7004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM - Σακχαρώδης Διαβήτης & Διατροφή, με στόχο τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου,

Διαβάστε περισσότερα

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύριου Κάρολου Παπούλια 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας η πρόληψη συμφέρει όλους 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

International Art Academy

International Art Academy International Art Academy 1 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης» Η International Art Academy διοργανώνει τον 1 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης». ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Διαγωνισμού. «Προσβασιμότητα χωρίς όρια»

Ανακοίνωση Διαγωνισμού. «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» Ανακοίνωση Διαγωνισμού «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Innovability - Καινοτόμες τεχνολογίες για άτομα με διαφορετικές ικανότητες που έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 17-07-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 8188 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47243

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 26-01-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 665 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 23-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 11561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β & Γ (εγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 22-10-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 11286 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ πανελλήνιο συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47244

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 25-06-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 5800 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου.

Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου. 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μουσικής Δωματίου Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 Oργανωτές: Orpheus Soloists www.orpheussoloists.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 13-10-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 10892 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) «Δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων και μέσων προώθησης των ενεργειακών ελέγχων», 16 Δεκεμβρίου 2015, διάρκειας 7 ωρών

Διαβάστε περισσότερα

25 IOYNIOY 2015. 16:00-21:00

25 IOYNIOY 2015. 16:00-21:00 Γνωρίστε και αξιοποιήστε την τέχνη της διαπραγμάτευσης στην προσπάθεια να χτίσετε μία αμοιβαία ωφέλιμη σχέση με τους πελάτες σας, μέσα από την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και τελικά, την ικανοποίηση. 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 17/09/2014 Αριθμ.Πρωτοκόλλου:32401

Διαβάστε περισσότερα

άμεση και απαραίτητη σύγχρονη επαγγελματική γνώση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για όσους επιθυμούν να εργαστούν με ουσιαστικές γνώσεις στο χώρο των

άμεση και απαραίτητη σύγχρονη επαγγελματική γνώση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για όσους επιθυμούν να εργαστούν με ουσιαστικές γνώσεις στο χώρο των άμεση και απαραίτητη σύγχρονη επαγγελματική γνώση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για όσους επιθυμούν να εργαστούν με ουσιαστικές γνώσεις στο χώρο των Δημοσίων Σχέσεων αλλά και για στελέχη που ήδη εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

πρωτότυπο εργαστήριο βασισμένο στην τεχνική Pandemonium Management που βοηθά να βελτιώσουμε κατακόρυφα την αποτελεσματικότητά μας ως επικεφαλής ή ως

πρωτότυπο εργαστήριο βασισμένο στην τεχνική Pandemonium Management που βοηθά να βελτιώσουμε κατακόρυφα την αποτελεσματικότητά μας ως επικεφαλής ή ως πρωτότυπο εργαστήριο βασισμένο στην τεχνική Pandemonium Management που βοηθά να βελτιώσουμε κατακόρυφα την αποτελεσματικότητά μας ως επικεφαλής ή ως μέλη οποιασδήποτε ομάδας ΠΈΜΠΤΗ 21, ΔΕΥΤΈΡΑ 25 ΚΑΙ ΤΡΊΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013-2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΕΕ Business Day. 29 Μαΐου 2014. Στάθης Ψημμένος, Πρόεδρος Ε.Ε.Φα.Μ. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing

ΣΦΕΕ Business Day. 29 Μαΐου 2014. Στάθης Ψημμένος, Πρόεδρος Ε.Ε.Φα.Μ. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing ΣΦΕΕ Business Day 29 Μαΐου 2014 Στάθης Ψημμένος, Πρόεδρος Ε.Ε.Φα.Μ. Τι θα δούμε μαζί Τι είναι σήμερα Marketing; Διαφοροποίηση φαρμακευτικού/καταναλωτικού προϊόντος Τι είναι το Φαρμακευτικό Marketing; Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» που θα διαρκέσει από Νοέμβριο 2014 έως και Νοέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 5-8 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΤΗΕNS - HILTON Με Διεθνείς Συμμετοχές Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 69-71 T.K : 264 42, Πάτρα Πληροφορίες: Χ. Τζομάκας Τηλ. : 2610 465808 & Fax: 2610 461126 e-mail: ctzomakas@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN. Όροι Συμμετοχής

ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN. Όροι Συμμετοχής ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN Η Ενότητα Ermis Integrated Campaign έχει στόχο να αναδείξει ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας που χαρακτηρίζονται από στρατηγική και δημιουργική ευρηματικότητα και έχουν συνδυάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου LGR σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:

ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: το κοστος για τους ασθενεις και το δημοσιο συστημα υγειας 18 Δεκεμβρίου 2014 Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ346Ψ8ΧΒ-ΧΑΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΡ346Ψ8ΧΒ-ΧΑΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87368 Θεσσαλονίκη 05/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα