ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΑΘΗΝΑ Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΑΘΗΝΑ 2016. Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών"

Transcript

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΑΘΗΝΑ 2016 OΡΓΑΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό Τηλ.: Φαξ:

2 # Τι είναι τα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing Τα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing, αποτελούν θεσμό που εισήγαγε το 2006 η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing (Ε.Ε.Φα.Μ.), ο οποίος αντανακλά και εκπροσωπεί τις υψηλές αξίες και αρχές της επαγγελματικής δράσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Το marketing και οι πρακτικές του διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις κοινωνίες, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες και εξασφαλίζοντας την ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φαρμάκων. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της υγείας βρέθηκε πολλές φορές μπροστά σε ραγδαίες αλλαγές και τεράστιες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτού του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, ένα νέο, καινοτόμο και δημιουργικό μοντέλο στρατηγικής ήρθε στην επιφάνεια, προκειμένου αφενός να συμβάλει στη βελτίωση της φροντίδας της υγείας των ασθενών και αφετέρου να προσδώσει επιπρόσθετη αξία, τόσο στους Επιστήμονες Υγείας όσο και στους φορείς αποζημίωσης. Τα Αριστεία εναρμονισμένα με τις πρόσφατες αλλαγές του τομέα της υγείας, αναγνωρίζουν και προωθούν την αριστεία, τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία. Στόχος των Αριστείων είναι 1. Να αναγνωρίσει, να επιβραβεύσει και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, τόσο στην αγορά του φαρμάκου όσο και στα προϊόντα φροντίδας υγείας. (2) 2. Να υπογραμμίσει την αξία της αποτελεσματικής στρατηγικής marketing, η οποία: # Βελτιώνει τα δεδομένα κλινικής πρακτικής. # Βελτιώνει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. # Βελτιώνει την πρόσβαση σε θεραπείες και υπηρεσίες υγείας. # Βελτιώνει την πρόσληψη της θεραπείας. # Βελτιώνει την τήρηση και συμμόρφωση της θεραπείας. # Βελτιώνει τον συντονισμό και την παροχή των υπηρεσιών. # Βελτιστοποιεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα. 3. Να εντοπίσει και να αναγνωρίσει το ταλέντο (πίσω από επαγγελματικές πρακτικές) τόσο σε επίπεδο εταιρειών όσο και σε επίπεδο στελεχών. 4. Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η επιτυχία εκτιμάται από τον κλάδο, συμβάλλοντας στη δημιουργική άμιλλα. Γιατί να συμμετάσχω στα Αριστεία; Η αναγνώριση και η επιβράβευση της δουλειάς σας από τον θεσμό των Αριστείων Φαρμακευτικού Marketing θεωρείται σημαντικό επίτευγμα, αφού πέρα από την ενίσχυση του ηθικού, συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη.

3 # Κατηγορίες Αριστείων # Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος # Καλύτερη Καμπάνια Franchise / Επαναλανσαρίσματος Προϊόντος # Καλύτερη Καμπάνια Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) # Καλύτερη Καμπάνια Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης Κοινού # Όροι Συμμετοχής Ποιοι συμμετέχουν Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φαρμάκου και των προϊόντων υγείας. Δήλωση συμμετοχής # Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη συμπληρωμένη Δήλωση Συμμετοχής και να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Χρησιμοποιείτε τη φόρμα της σελίδας 14. # Κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες Αριστείων ή και στις τέσσερις κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής). Πλήρης φάκελος συμμετοχής # Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τον πλήρη φάκελο συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει τη παρουσίαση σε CD/DVD/USB, ό,τι υποστηρικτικό υλικό σε hard copy κρίνετε απαραίτητο και υποβάλλεται σε οκτώ (8) αντίτυπα. # Όλα τα υλικά να έχουν σαφή σήμανση για διευκόλυνση της Κριτικής Επιτροπής. # Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι στον φάκελο συμμετοχής αναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για το υλικό που παραδίδετε, προκειμένου αυτό να είναι προσβάσιμο από την Κριτική Επιτροπή. Ο πλήρης φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλεται προς: Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μarketing Κα Μαρία Πατσάνη Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό (3)

4 Πολλαπλές συμμετοχές Κάθε συμμετοχή πρέπει να ακολουθεί τα κριτήρια αξιολόγησης και να συνοδεύεται από: # Ξεχωριστή φόρμα συμμετοχής. # Κατάθεση πλήρη φακέλου συμμετοχής. # Πληρωμή που καλύπτει πολλαπλές συμμετοχές της ίδιας εταιρείας. Χρονική περίοδος διεξαγωγής της καμπάνιας Οι εκστρατείες πρέπει να έχουν διεξαχθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2013 έως και 30 Ιουνίου Συμμόρφωση με Κώδικα Δεοντολογίας Συμμετοχές οι οποίες κρίνονται ως ανακόλουθες με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, θα απορρίπτονται. Γενικές πληροφορίες συμμετοχής # Καταληκτική ημερομηνία για Δηλώσεις Συμμετοχής είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. # Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των πλήρων φακέλων των υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. # Κόστος συμμετοχής: 300 συν ΦΠΑ 23%. Στην εντολή πληρωμής προς την Ε.Ε.Φα.Μ. θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος: «Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing». Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με τη δήλωση συμμετοχής. Τα τέλη συμμετοχής δεν επιστρέφονται. # Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 με επιπρόσθετο κόστος για κάθε συμμετοχή 100 συν ΦΠΑ 23%. # Δύναται να γίνει απόσυρση μίας συμμετοχής από τη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον κατατεθεί σχετικό γραπτό αίτημα από τη συμμετέχουσα εταιρεία προτού πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της συμμετοχής από την Κριτική Επιτροπή. # Για διευκρινίσεις ή/και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία των Αριστείων Φαρμακευτικού Marketing, κα Μαρία Πατσάνη, Τηλ.: , (4)

5 Πληρωμή κόστους συμμετοχής # Το κόστος συμμετοχής κάθε υποψηφιότητας πρέπει να καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του 10ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing: ALPHA BANK Amfitheas Branch (294) Account No.: IBAN: GR Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX Δικαιούχος: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. # Το αντίγραφο πληρωμής θα πρέπει να αποσταλεί με fax στον αριθμό και να αναφέρει την ένδειξη: «Αριστεία» καθώς και την επωνυμία της εταιρείας. # Δομή Παρουσίασης Κείμενο Δήλωσης Συμμετοχής (έως 400 λέξεις) Μία σαφής και σύντομη περίληψη της υποψηφιότητάς σας Στη περίπτωση πρόκρισης της υποψηφιότητάς σας στην τελική φάση του διαγωνισμού, μόνο τμήμα της περίληψης σας δύναται να δημοσιοποιηθεί, εξασφαλίζοντας εχεμύθεια των πληροφοριών ευαίσθητης φύσεως που έχετε συμπεριλάβει. Η παρουσίαση του πλήρη φακέλου συμμετοχής δεν πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις λέξεις. Καταγραφή και ανάλυση του περιβάλλοντος και της αγοράς Περιγράψτε την κατάσταση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος πριν προβείτε στο σχεδιασμό της καμπάνιας. # Σκιαγραφήστε τις πληροφορίες, τα ερευνητικά δεδομένα και τις αναλύσεις που σας οδήγησαν να αναγνωρίσετε τις συνιστώσες του προβλήματος, τα εμπόδια ή τις ευκαιρίες. # Περιγράψτε τα στοιχεία που εντοπίσατε και σας βοήθησαν να σχεδιάσετε το πλάνο ή μία λύση. # Παρέχετε συγκριτικά στοιχεία* που θα επιδεικνύουν στην πράξη τις αλλαγές που επέφερε η καμπάνια σας. # Περιγράψτε τυχόν προκλήσεις που είχατε να διαχειριστείτε και να ξεπεράσετε. Στόχοι # Περιγράψτε ξεκάθαρους, μετρήσιμους συγκεκριμένους στόχους η κριτική επιτροπή σας προτείνει να συμπεριλάβετε μέχρι πέντε. # Αξιολογήστε τα οφέλη της καμπάνιας, τόσο ως προς τους εταίρους όσο και ως προς τον ίδιο τον οργανισμό. (5)

6 Στρατηγική Περιγράψτε τη στρατηγική σας. # Τι πλάνο / προσέγγιση υιοθετήσατε προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας; # Ποιοι συμμετείχαν στην ομάδα σχεδιασμού του πλάνου (εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες); # Προβήκατε σε εξωτερικές συνεργασίες; Αν ναι, με βάση ποιο σκεπτικό; # Εντοπίζετε καινοτόμα στοιχεία στη στρατηγική που ακολουθήσατε; Τακτικές # Με ποιο τρόπο επιλέξατε να εφαρμόσετε τη στρατηγική σας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέσατε; # Τι κανάλια και ποιές τακτικές χρησιμοποιήσατε εφαρμόζοντας τη στρατηγική σας; Αποτελέσματα σε σχέση με τους Στόχους Περιγράψτε πώς φθάσατε στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με τους αρχικούς σας στόχους. Αξιολογήστε το πραγματικό όφελος που επέφερε η δουλειά σας στους εταίρους, στους ασθενείς και στον οργανισμό σας. # Πώς προσδώσατε αξία / ενισχύσατε την πρόσβαση στη θεραπεία; # Ποια είναι τα στοιχεία καινοτομίας της καμπάνιας; # Πώς επιφέρατε βελτίωση στις εκβάσεις των ασθενών; * Σε αυτό το σημείο μπορείτε να αναφερθείτε στα συγκριτικά στοιχεία που παρουσιάσατε νωρίτερα. Αποτίμηση εταίρων και πελατών Παραθέστε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επίτευξη των αρχικών σας στόχων. Γενική Αποτίμηση Τι διδαχθήκατε από τον σχεδιασμό της καμπάνιας, το οποίο θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει μελλοντικά; (6)

7 # Κριτική Επιτροπή και διαδικασία αξιολόγησης Η Κριτική Επιτροπή των Αριστείων αποτελείται από ένα πάνελ ειδικών επιστημόνων, με ευρεία γνώση και εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα του marketing της φαρμακοβιομηχανίας και των προϊόντων υγείας, στελέχη επιχειρήσεων καθώς και ακαδημαϊκούς εκπροσώπους. Επικεφαλής της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του Warwick Business School. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, οι οποίες έχουν λάβει τέσσερεις διακρίσεις και περισσότερες από 1300 αναφορές στη διεθνή βιογραφία. Συμμετείχε σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές πολλών διεθνών συνεδρίων, ενώ διατέλεσε επί σειρά ετών συντονιστής του Modeling & Forecasting track της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Έχει επίσης εργαστεί ως κριτής επιστημονικών εργασιών και βιβλίων με σημαντικά ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως για παράδειγμα τα Decision Sciences, Marketing Science, International Journal for Research in Marketing, Journal of Retailing, Journal of the Operational Research Society, International Marketing Review, European Journal of Operational Research, Biometrics, Journal of the Academy of Marketing Science, και είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών των περιοδικών Industrial Marketing Management, International Journal of Retail and Distribution Management και Journal of Product and Brand Management. Στην 7μελή Κριτική Επιτροπή συμμετέχουν: Γεώργιος Μπάλτας Καθηγητής & Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ και Διδάκτωρ του Warwick Business School Πασχάλης Αποστολίδης Διευθύνων Σύμβουλος Abbvie Pharmaceuticals S.A., Πρόεδρος ΣΦΕΕ Γεώργιος Βασιλόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Galenica, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δ.Σ. ΠΕΦ Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Ιωάννης Παπαγεωργίου Head of Market Access, Pricing and Outcomes Research, Boehringer Inghelheim Φλώρα Κοκκινάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια & Πρόεδρος του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ Γρηγόρης Καρέλος Group Product Manager OTC, South-East Europe, Johnson & Johnson Consumer A.E. Στην Κριτική Επιτροπή συμμετέχει επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Συνεδρίου (Σοφία Νάσιου). (7)

8 Η διαδικασία αξιολόγησης Προκριματική φάση Στάδιο 1 # Οι πλήρεις φάκελοι όλων των συμμετεχόντων δίδονται για επεξεργασία στους κριτές. # Οι κριτές εξετάζουν το υλικό και κάνουν μία πρώτη ατομική αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας. Στην προκριματική φάση κρίνει και βαθμολογεί μόνο η Κριτική Επιτροπή. # Οι υποψηφιότητες βαθμολογούνται με ακέραιους αριθμούς σε κλίμακα # Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, οι βαθμολογίες καταχωρούνται σε ειδικά διαμορφωμένες φόρμες βαθμολογίας και κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής παραδίδει υπογεγραμμένη τη βαθμολογία του στο μέλος που εκπροσωπεί την Οργανωτική Επιτροπή. # Στη συνέχεια προστίθενται οι βαθμοί που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα αφαιρώντας την υψηλότερη και χαμηλότερη βαθμολογία. Το άθροισμα που προκύπτει διαιρείται δια του αριθμού των «ψηφισάντων - 2». Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας, με βάση την οποία προκρίνεται ή όχι στην τελική φάση του διαγωνισμού. # Στην τελική φάση προκρίνονται οι δύο (2) υποψηφιότητες από κάθε κατηγορία, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η υποψηφιότητα, που έχει συγκεντρώσει τους τρεις υψηλότερους βαθμούς και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, τους τέσσερις, πέντε και έξι μεγαλύτερους βαθμούς. Στάδιο 2 # Οι παρουσιάσεις όλων των υποψηφιοτήτων στο πάνελ των κριτών πραγματοποιούνται εντός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου # Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, τα μέλη της κριτικής επιτροπής ανακοινώνουν την τελική τους βαθμολογία. # Με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υποψηφιότητα, προκύπτουν τα τελικά αποτελέσματα. Οι δύο πρώτοι κάθε κατηγορίας, προκρίνονται στην τελική φάση του διαγωνισμού. H βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αντιπροσωπεύει το 60% της τελικής βαθμολογίας. (8)

9 Τελική φάση Στάδιο 3 # Τη δεύτερη και τρίτη ημέρα του Συνεδρίου, γίνεται παρουσίαση των οκτώ (8) εκστρατειών που προκρίθηκαν (δύο από κάθε κατηγορία), στο συνεδριακό κοινό. # Η συνολική παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα λεπτά (10 ). Μετά την πάροδο των δέκα λεπτών (10 ), ηχητική ειδοποίηση θα προειδοποιεί τους διαγωνιζόμενους για την πάροδο του χρόνου, ενώ ένα λεπτό (1 ) αργότερα το μικρόφωνο θα κλείνει. Δεν υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό των διαφανειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση. # Στην τελική φάση, το συνεδριακό κοινό* με τη διαδικασία της τηλεψηφοφορίας, ψηφίζει μεταξύ των φιναλίστ ανά κατηγορία. Η βαθμολογία του κοινού αντιπροσωπεύει το 40% της τελικής βαθμολογίας. Όλες οι υποψηφιότητες, τόσο αυτές που θα προκριθούν στην τελική φάση όσο και οι υπόλοιπες, θα αναρτηθούν προς συζήτηση σε μορφή poster, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρου του Συνεδρίου. * Δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν μόνον οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι Στην τελική φάση κρίνει και βαθμολογεί μόνο το Συνεδριακό Κοινό. # Δικαίωμα βαθμολογίας έχουν μόνον οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι. # Κάθε σύνεδρος μπορεί να βαθμολογήσει μία μόνον φορά κάθε υποψηφιότητα. # Στη συνέχεια, προστίθενται οι βαθμοί που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα αφαιρώντας το 10% της υψηλότερης και το 10% της χαμηλότερης βαθμολογίας. Το άθροισμα που προκύπτει, διαιρείται δια του αριθμού των «ψηφισάντων 20%». Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί την τελική βαθμολογία Κοινού κάθε υποψηφιότητας. Οι φιναλίστ ανά κατηγορία θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Φα.Μ. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν από τη γραμματεία των Αριστείων με , για το αν έχουν προκριθεί στην τελική διαγωνιστική φάση. Άπαντες οι συμμετέχοντες στα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και απόλυτα την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής και του Κοινού, καθώς και τις αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής και δεν έχουν κανένα δικαίωμα αμφισβήτησής τους. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής στα Αριστεία. (9)

10 Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του Συνεδριακού Κοινού, με συντελεστή βαρύτητας 40% και τη βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει από την Κριτική Επιτροπή στην προκριματική φάση, με συντελεστή βαρύτητας 60%. Με βάση την υψηλότερη συγκριτικά βαθμολογία, αναδεικνύεται το Πρώτο και Δεύτερο βραβείο της κάθε κατηγορίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η σχετική βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής. Εάν προκύψει νέα ισοβαθμία, υπολογίζονται οι 20 μεγαλύτεροι βαθμοί, που συγκέντρωσαν οι υποψηφιότητες. Σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθμίας, υπολογίζονται οι 30, 40, 50 κ.ο.κ. μεγαλύτεροι βαθμοί. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Η τελική βαθμολογία και για τις τέσσερις κατηγορίες θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του συνεδρίου οπότε και θα γίνει και η απονομή των βραβείων στους νικητές. Η αναλυτική βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής και της ψηφοφορίας του Συνεδριακού Κοινού των οκτώ επίλεκτων εκστρατειών θα βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων στα γραφεία της Ε.Ε.Φα.Μ. Κανονισμός Κριτικής Επιτροπής # Η Επιτροπή Κριτών βρίσκεται σε απαρτία εφ όσον είναι παρόν ή βαθμολογεί το 100% των μελών της. # Οι βαθμολογίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με ενσφράγιστη ταχυδρομική επιστολή ή φαξ εντός τριών εργάσιμων ημερών εκάστης συνάντηση της επιτροπής. # Μέλη της Επιτροπής Κριτών που συνδέονται με συγγένεια πρώτου βαθμού ή εργάζονται στον ίδιο οργανισμό με συμμετέχοντες από τις υποψήφιες καμπάνιες, δεν την βαθμολογούν. # Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών κρίνουν την κάθε υποψηφιότητα λαμβάνοντας υπόψη τους την αυθόρμητη, προσωπική, υποκειμενική εκτίμησή τους με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. # Η επεξεργασία της βαθμολογίας της Κριτικής Επιτροπής γίνεται από την Ε.Ε.Φα.Μ. # Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών είναι υπεύθυνα και για την ουσιαστική και τυπική νομιμότητα και καταλληλόλητα των υποψηφιοτήτων. Ελέγχουν τα στοιχεία κάθε υποψηφιότητας, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ακυρώνουν όποια κρίνουν ως αντικανονική. # Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης τα μέλη της Επιτροπής Κριτών δεν επιτρέπεται να σχολιάζουν μεγαλόφωνα ή να διαδίδουν κρίσεις για τις υποψηφιότητες, εκτός από την περίπτωση εντοπισμού αντικανονικότητας κάποιας υποψηφιότητας. (10)

11 # Κριτήρια αξιολόγησης Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: Κριτήριο Δημιουργικότητα / Καινοτομία / Ποικιλία μέσων Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας Μέθοδοι Αξιολόγησης Καμπάνιας Πληρότητα και συνολική εικόνα παρουσίασης Συντελεστής βαρύτητας 50% 20% 20% 10% Σε κάθε κατηγορία παραθέτουμε και ένα πλαίσιο ενδιαφέροντος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για να χτίσετε τις υποψηφιότητές σας. Βραβεία # Σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες απονέμονται δύο (2) Αριστεία. # Το πρώτο βραβείο κάθε κατηγορίας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο (δύο χιλιάδων ευρώ) και το δεύτερο (χιλίων ευρώ). # Τα βραβεία απονέμονται στους υπεύθυνους της βραβευμένης εκστρατείας, ενώ ειδικές πλακέτες και διπλώματα απονέμονται στις εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι βραβευμένες εκστρατείες. Οι συμμετέχοντες έχουν ακέραιη την ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων της εκστρατείας, καθώς και αυτών που θα αναγράφονται στα βραβεία και τα διπλώματα με βάση σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους. # Αναμνηστική πλακέτα και δίπλωμα συμμετοχής θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που δεν κατέλαβαν κάποια από τις δύο πρώτες θέσεις. Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος H κατηγορία επικεντρώνεται στην ανάδειξη εκστρατειών που υποστηρίζουν την εισαγωγή νέων προϊόντων, line extensions ή νέων ενδείξεων. Δικαίωμα συμμετοχής στα Αριστεία έχουν οι εκστρατείες νέων προϊόντων που έχουν διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου Πλαίσιο Ενδιαφέροντος # Διαμόρφωση της καμπάνιας λανσαρίσματος, βάσει της αναγνώρισης και εκ βαθέων κατανόησης των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών / πελατών. # Επεξήγηση της τοποθέτησης στην αγορά (positioning) και αποτελεσματικής διαφοροποίησης. # Άριστη σύνθεση και επικοινωνία μηνυμάτων σε κάθε μία από τις ομάδες πελατών-στόχων. # Αποδοχή και χρήση του νέο-λανσαρισμένου προϊόντος. # Αυστηρή και φιλόδοξη στοχοθεσία. (11)

12 Καλύτερη Καμπάνια Franchise / Επαναλανσαρίσματος Προϊόντος H κατηγορία επικεντρώνεται στην ανάδειξη εκστρατειών που διαχειρίζονται ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων και στοχεύουν στην αξιοποίηση ευκαιριών σε πολλαπλά προϊόντα ή έχουν σχεδιαστεί για ώριμα προϊόντα που κυκλοφορούν περισσότερο από 4 χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσής τους. Στα Αριστεία μπορούν να συμμετάσχουν εκστρατείες χαρτοφυλακίου / επαναλανσαρίσματος προϊόντος που έχουν διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου Πλαίσιο Ενδιαφέροντος # Σαφήνεια των προκλήσεων του χαρτοφυλακίου. # Στοιχεία των επιλογών που εξετάστηκαν και του σκεπτικού βάση του οποίου επιλέχθηκε η στρατηγική του χαρτοφυλακίου. # Διαμόρφωση της καμπάνιας επαναλανσαρίσματος, βάσει της αναγνώρισης και εκ βαθέων κατανόησης των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών / πελατών. # Επεξήγηση της θέσης στην αγορά και απόδειξη αποτελεσματικής διαφοροποίησης. # Άριστη σύνθεση και επικοινωνία μηνυμάτων στις ομάδες πελατών στόχων. # Αποδοχή και ενίσχυση χρήσης του επαναλανσαρισμένου προϊόντος. # Αυστηρή και φιλόδοξη στοχοθεσία. Καλύτερη Καμπάνια Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) H κατηγορία επικεντρώνεται στην ανάδειξη εκστρατειών που υποστηρίζουν την εισαγωγή νέων προϊόντων, line extensions, νέων ενδείξεων ή επαναλανσαρίσματος (ώριμων) προϊόντων που ανήκουν στα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ). Αναγνωρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες, που στόχο έχουν να ενισχύσουν και να προωθήσουν την αυτό-θεραπεία. Στα Αριστεία μπορούν να συμμετάσχουν εκστρατείες Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) που έχουν διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου Πλαίσιο Ενδιαφέροντος # Διαμόρφωση της καμπάνιας βάσει της αναγνώρισης και εκ βαθέων κατανόησης των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας πελατών. # Επεξήγηση της τοποθέτησης στην αγορά (positioning) και αποτελεσματικής διαφοροποίησης. # Άριστη σύνθεση και επικοινωνία μηνυμάτων στις ομάδες πελατών στόχων # Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των καναλιών επικοινωνίας (Media, φαρμακείο κ.λπ.). # Αποδοχή και χρήση του νέο-λανσαρισμένου προϊόντος. # Αυστηρή και φιλόδοξη στοχοθεσία. (12)

13 Καλύτερη Καμπάνια Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης Κοινού H κατηγορία επισημαίνει τη σημασία των ασθενών στο σημερινό περιβάλλον του συστήματος υγείας. Αναγνωρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες που έχουν αντίκτυπο σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, προκειμένου αυτές να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την κατάσταση τους. Στα Αριστεία μπορούν να συμμετάσχουν εκστρατείες που έχουν διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να περιέχουν πρωτοβουλίες που έχουν επίδραση σε αντιλήψεις ή/και συμπεριφορές ασθενών, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους παρακάτω στόχους: # Βελτιώνουν την κατανόηση της ασθένειας και της θεραπείας. # Βελτιώνουν την αυτό-διαχείριση ή παρακολούθηση (της νόσου). # Βελτιώνουν τη συμμόρφωση. # Διευκολύνουν την πρόσβαση στη θεραπεία. Πλαίσιο Ενδιαφέροντος # Αναγνώριση και εκ βαθέων κατανόηση των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών. # Παρουσίαση πρωτοβουλιών με σκοπό την αλλαγή των αντιλήψεων. # Ποιότητα της στρατηγικής που ακολουθήθηκε για την επίτευξη των στόχων. # Διαμόρφωση νέων αντιλήψεων μεταξύ της ομάδας ασθενών. # Αναβάθμιση και ενίσχυση των αποτελεσμάτων για την υγεία. # Αυστηρή και φιλόδοξη στοχοθεσία. Θυμηθείτε: # Χρησιμοποιήστε τη φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής. # Συμπεριλάβετε σαφή σήμανση σε όλα τα παραδοτέα υλικά προς διευκόλυνση της Κριτικής Επιτροπής. # Βεβαιωθείτε πως οι εκστρατείες έχουν διεξαχθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου 2015). # Αποστείλατε τη Δήλωση Συμμετοχής συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Σημαντικές Ημερομηνίες: # Καταληκτική ημερομηνία για Δηλώσεις Συμμετοχής: Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. # Δυνατότητα επέκτασης του χρόνου δήλωσης συμμετοχής με επιπρόσθετο κόστος 100 πλέον ΦΠΑ 23% ανά συμμετοχή: Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. # Παρουσιάσεις υποψηφιοτήτων στο πάνελ των κριτών: Νοέμβριος Δεκέμβριος # Παρουσιάσεις φιναλίστ ανά κατηγορία Αριστείων: Φεβρουαρίου 2016, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. (13)

14 # Δήλωση συμμετοχής Η παρούσα Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε συμμετοχή στα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing. Κάθε Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση μέχρι Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. (ή εναλλακτικά την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015*). Σημείωση: Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής για κάθε κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να λάβετε μέρος. * με επιβολή επιπλέον τέλους Για να κατεβάσετε τη Δήλωση Συμμετοχής επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση Ο πλήρης φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί (επισυνάπτοντας αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής) στην κάτωθι διεύθυνση. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των πλήρων φακέλων των υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 5:00 μ.μ. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μarketing Κα Μαρία Πατσάνη Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό ΜΕΡΟΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Παρακαλώ σημειώσατε την κατηγορία στην οποία συμμετέχετε με το σύμβολο Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing Σημειώσατε Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος Καλύτερη Καμπάνια Franchise / Επαναλανσαρίσματος Προϊόντος Καλύτερη Καμπάνια Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) Καλύτερη Καμπάνια Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης Κοινού (14)

15 ΜΕΡΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επωνυμία Εταιρείας: Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: Ονοματεπώνυμο υπευθύνου(ων) εκστρατείας: Τίτλος: Τηλέφωνο: Κινητό: Τίτλος Καμπάνιας: Εμπορική ονομασία προϊόντος: Θεραπευτική κατηγορία: Σε περίπτωση βράβευσης, υποδείξτε τον παραλήπτη του Αριστείου Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Τηλέφωνο: Κινητό ΜΕΡΟΣ 3 ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τέλος Συμμετοχής: 300 πλέον 23% Φ.Π.Α. = Επιπλέον τέλος παράτασης χρόνου: 100 πλέον 23% Φ.Π.Α. = Το τέλος κάθε υποψηφιότητας πρέπει να καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του 10ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing: ALPHA BANK Amfitheas Branch (294) Account No.: IBAN: GR Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX Δικαιούχος: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. Το αντίγραφο πληρωμής θα αποστέλλεται με fax στον αριθμό σημειώνοντας την ένδειξη: «Αριστεία» και αναφέροντας την επωνυμία της εταιρείας. Πληρωμή που καλύπτει πολλαπλές συμμετοχής της ίδιας εταιρείας είναι αποδεκτή. (15)

16 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Τίτλος Καμπάνιας Εμπορική ονομασία προϊόντος ή χαρτοφυλακίου προϊόντων Θεραπευτική κατηγορία Διάστημα από την έναρξη των ενεργειών της καμπάνιας που υποβάλλετε έως τη λήξη τους Περιγράψτε μας το περιβάλλον της αγοράς και του ανταγωνισμού (100 λέξεις) Παραθέσατε τους στόχους (SMART) της εκστρατείας και τα αποτελέσματα (50 λέξεις) (16)

17 Προσδιορίστε μας το κοινό-στόχο (20 λέξεις) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ (συνέχεια) Παρουσιάστε μας τη στρατηγική σας (120 λέξεις) Αναλύστε μας τα μέσα, μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιήσατε (110 λέξεις) (17)

18 # Βιογραφικά Πασχάλης Αποστολίδης Διευθύνων Σύμβουλος AbbVie Pharmaceuticals S.A., Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε. Ο Πασχάλης Αποστολίδης είναι πτυχιούχος Χημικός-Μηχανικός. Ξεκίνησε την καριέρα του στην φαρμακευτική εταιρεία Abbott Eλλάς και εργάστηκε για 7 χρόνια στην Γερμανία και 4 χρόνια στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σικάγο. Επέστρεψε στην Ελλάδα ως Διευθύνων Σύμβουλος το 2001 στην Abbott Laboratories. Από τον Ιανουάριο του 2013, ο Πασχάλης Αποστολίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie, μιας νέας, βιοφαρμακευτικής εταιρείας που προήλθε από το διαχωρισμό της Abbott Laboratories σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες και διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της καινοτόμα φάρμακα για σοβαρά και χρόνια νοσήματα. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και μέλος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου (AMCHAM). Επίσης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής τoυ PhRMA Innovation Forum (PIF), καθώς και μέλος του Executive Board of Trustees του σχολείου ACS (American Community Schools οf Athens). Γιώργος Βασιλόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Galenica, Εντεταλμένος Σύμβουλος Π.Ε.Φ. Ο Γιώργος Βασιλόπουλος διαθέτει 30χρονη θητεία στο φάρμακο έχοντας διαδράμει όλες τις βαθμίδες και σε διάφορα αντικείμενα (Marketing, Πωλήσεις, Κανονιστικές υποθέσεις, Νοσοκομειακή Φαρμακευτική, Φαρμακευτική της Κοινότητας). Έχει παράλληλα πολυετή διαδρομή στα κοινά με 15ετή θητεία ως αιρετός στην Κοινωνική Ασφάλιση σε θέσεις Προέδρου και μέλους της Διοίκησης του ΤΣΑΥ, ως Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών καθώς και σε Επιτροπές του Σ.Φ.Ε.Ε. και της Π.Ε.Φ. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα της Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, έχει αρκετές δημοσιεύσεις, ενώ διαθέτει διδακτική εμπειρία μεταξύ άλλων και ως προσκεκλημένος εισηγητής στις Φαρμακευτικές Σχολές Αθηνών, Πατρών και Θεσσαλονίκης καθώς και στις Ιατρικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Πτυχιούχος & Διδάκτωρ της Φαρμακευτικής Αθηνών και Διδάκτωρ της Ιατρικής Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Φαρμακευτική (MSc) και τηνφαρμακοοικονομία, καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Marketing. Γιάννης Παπαγεωργίου Head of Market Access, Pricing & Outcomes Research Boehringer Ingelheim Επικεφαλής του Τμήματος Market Access της Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε., με περισσότερα από 20 χρόνια στη φαρμακευτική αγορά και εμπειρία στον σχεδιασμό και συντονισμό ολοκληρωμένων στρατηγικών και επιτυχημένων επιχειρησιακών πρωτοβουλιών. Υπεύθυνος για τη χάραξη στρατηγικών για την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα του εταιρικού χαρτοφυλακίου στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, έχοντας συντονίσει στο πρόσφατο παρελθόν την επιτυχημένη εισαγωγή πολύ σημαντικών νέων προϊόντων στην Ελληνική Αγορά. (18)

19 Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο Χαράλαμπος Βλαχόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην 1η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Τα κλινικά του ενδιαφέροντα είναι η Υπέρταση και η Επεμβατική Καρδιολογία. Είναι Πρόεδρος της ARTERY Society και υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας των Περιφερικών Αγγείων της European Society of Cardiology. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τον προγνωστικό ρόλο της αγγειακής λειτουργικότητας και δομής για τα καρδιαγγειακά συμβάματα, της επίδρασης του τρόπου διαβίωσης (lifestyle) και της φλεγμονής στην αρτηριακή λειτουργία καθώς και την παθοφυσιολογία της υπέρτασης και τη σχέση σεξουαλικής υγείας και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 190 επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά τα οποία έχουν λάβει περισσότερες από 8000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Με τον Michael O Rourke και τον Wilmer Nichols έχουν συγγράψει την 6η έκδοση του διεθνούς φήμης βιβλίου καρδιαγγειακής φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας McDonald s Blood Flow in Arteries. Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις ανά το κόσμο, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών του έχουν μνημονευτεί επανειλημμένα από τον ελληνικό και διεθνή τύπο. Είναι μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου των περιοδικών Hypertension, Artery Research και Hellenic Journal of Cardiology. Φλώρα Κοκκινάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών H Φλώρα Κοκκινάκη είναι διδάκτωρ Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University College London). Είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές (MPhil) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο London Business School και ως λέκτορας στο University College London, το London School of Economics and Political Science, το Πανεπιστήμιο Πατρών κ.α. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Ψυχολογία του Καταναλωτή (διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μοντέλα στάσεων-συμπεριφοράς, συμβολή της κατανάλωσης εμπειριών στην ευτυχία), την Κοινωνική Ψυχολογία (θεωρίες στάσεων, αντιπραγματική σκέψη) και τη Διαφήμιση (επιδράσεις της ανάμειξης του καταναλωτή, ασύμβατες πληροφορίες και επικοινωνία). Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το British Journal of Psychology, British Journal of Social Psychology, Journal of Advertising, Journal of Economic Psychology, Acta Psychologica, Advances in Consumer Research, Electronic Commerce Research and Applications, Journal of Marketing Management κ.ά. Στο έργο αυτό έχουν γίνει πολυάριθμες αναφορές από άλλους ερευνητές. Διδάσκει Ψυχολογία, Διαπραγματεύσεις, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διαφήμιση και Ερευνητικές Μεθόδους. Γρηγόρης Καρέλος Group Product Manager OTC, South-East Europe, Johnson & Johnson Consumer AE. O Γρηγόρης Καρέλος ξεκίνησε την καρίερα του στην J&J το 2006 ως Assistant Product Manager για τη RoC και την Aveeno. Στη συνέχεια από το 2009 ανάλαβε υπεύθυνος για το OTC portfolio, ως Brand και Senior Brand Manager, για την Ελλάδα και την Κύπρο. Από το 2013 διεύρυνε τις αρμοδιότητές του και στην περιοχή των Βαλκανίων ως Group Product Manager υπεύθυνος για τα OTC σε 13. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και κάτοχος International MBA από το ίδιο πανεπιστήμιο με αριστείο. (19)

20 (20) OΡΓΑΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό Τηλ.: Φαξ:

Συνδιοργανωτές: Divani Caravel 14 Μαΐου 2015

Συνδιοργανωτές: Divani Caravel 14 Μαΐου 2015 Divani Caravel Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 3 HR Conference 4 Ανάλυση Θεματολογίας 5 HR 8 Σε ποιους απευθύνεται 17 Διοργάνωση 18 Χορηγικό Πρόγραμμα 22 Συγκριτικός Πίνακας Χορηγιών 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Γενικά. 2. Στόχος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Γενικά. 2. Στόχος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. Γενικά α. Ο Διαγωνισμός με τον τίτλο «3 ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής ο Διαγωνισμός ) διοργανώνεται από το σωματείο με την επωνυμία «ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

11-13 02 2014. Φαρµακευτικού. Marketing. Μεταμόρφωση ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιμόρφωση. Αναμόρφωση. «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Συνέδριο

11-13 02 2014. Φαρµακευτικού. Marketing. Μεταμόρφωση ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιμόρφωση. Αναμόρφωση. «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Συνέδριο 9 o Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing Μεταμόρφωση Αναμόρφωση Επιμόρφωση Συνέδριο Φαρµακευτικού ακε κ Marketing ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11-13 02 2014 «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 3 Mobility Forum & Apps Awards 3 Ανάλυση Θεματολογίας 5 Apps Awards 10 Το Κοινό 34 Διοργάνωση 35 Χορηγικό Πρόγραμμα 37 Συγκριτικός Πίνακας Χορηγιών 43 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Δ/ντρια Προσωπικού : ΜΟΥΚΑ ΜΕΛΙΝΑ Δ/ντρια Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως ) Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8330701000 (πρώην Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13)

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Με την αντίληψη ότι «πραγματικά μεγάλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα των συμπολιτών του», η ΟΠΑΠ μετατρέπει την επιχειρηματική της δράση σε

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ

απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2010 KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2010 KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ 2 Περιεχόμενα 1. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4 Εταιρικό Προφίλ 7 ΕΚΕ: Επιχειρηματική Προσέγγιση και Βασικές Δεσμεύσεις 14 Εταιρική Διακυβέρνηση 19 Κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα