Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 1

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Συγγραφέας Θεοχαρούλα Μ. Μαγουλά, ρ. Οικονοµολόγος - Σύµβουλος Π.Ι. Κριτές: Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Καθηγήτρια Ο.Π.Α. Ηρακλής Μοσχονάς, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ09 Ιωάννης Σωτηρόπουλος, πτυχιούχος Ο.Π.Α., στέλεχος επιχείρησης Φιλολογική Επιµέλεια: Σταυρούλα Αντωνάκου, Καθηγήτρια Φιλόλογος Καλλιτεχνική επιµέλεια εξωφύλλου Νικόλαος Στάµου, καθηγητής ΠΕ18.26 Ενέργεια , Πιλοτικό Πρόγραµµα: «Επιχειρηµατικότητα Νέων» Υπεύθυνος Φορέα Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Π.Ι. Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Θεοχαρούλα Μ. Μαγουλά, Σύµβουλος Π.Ι. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή η Ενότητα: Οικονοµικό κύκλωµα η Ενότητα: Αγορά η Ενότητα : Το νοικοκυριό η Ενότητα : Η επιχείρηση η Ενότητα : Επιχειρηµατικότητα η Ενότητα: Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα η Ενότητα: Επιχειρηµατική διαδικασία: Προσέλκυση Ανθρώπινου Κεφαλαίου η Ενότητα: Επιχειρηµατική διαδικασία: Άντληση Χρηµατικού Κεφαλαίου η Ενότητα: Επιχειρηµατικό Σχέδιο η Ενότητα: Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα...42 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 Εισαγωγή Το βιβλίο "Οικονοµία - Επιχειρηµατικότητα: ιδακτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις" αποτελεί συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό για τον καθηγητή που υλοποιεί τη Σχολική ραστηριότητα "Οικονοµία - Επιχειρηµατικότητα", η οποία αποτελεί συνέχεια του πιλοτικού προγράµµατος "Επιχειρηµατικότητα Νέων". Η εφαρµογή και υλοποίηση της συγκεκριµένης σχολικής δραστηριότητας προέκυψε από την ανάγκη: Κατανόησης από τους µαθητές των Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ βασικών οικονοµικών εννοιών, απαραίτητων στην καθηµερινή τους ζωή. Σύνδεσης της σχολικής ζωής µε τα ενδιαφέροντα του µαθητή και τις πραγµατικές καταστάσεις της ζωής. Εµπλουτισµού της παρεχόµενης εκπαίδευσης µε δραστηριότητες που απαιτούν αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών από το οικονοµικό - οικογενειακό περιβάλλον των µαθητών. Κατανόησης και µελέτης της έννοιας της αγοράς µε σκοπό τη δηµιουργία ορθολογικής καταναλωτικής συµπεριφοράς. Μελέτης της συµβολής της επιχείρησης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Καλλιέργειας του πνεύµατος της επιχειρηµατικότητας για ανάπτυξη ιδεών τους και µετατροπή τους σε καινοτόµους πράξεις. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι: Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής (επιχειρηµατικών δεξιοτήτων) των µαθητών: Ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτοπεποίθησης Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύµατος Καλλιέργεια κριτικής σκέψης Καλλιέργεια αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας. Συνεργασία µε τοπικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις και γνωριµία µε τη βιωµατική προσέγγιση των νόµων της αγοράς και της λειτουργίας των επιχειρήσεων Κινητοποίηση των µαθητών για έκφραση και δηµιουργία (καινοτοµία), ώστε να τολµήσουν ενεργό συµµετοχή στο οικονοµικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι». Για να επιτευχθούν οι προαναφερόµενοι βασικοί στόχοι του προγράµµατος "Οικονοµία - επιχειρηµατικότητα" προτείνονται στο συγκεκριµένο βιβλίο διάφορες ενδεικτικές δραστηριότητες, όπως: παιχνίδια ρόλων και προσοµοιώσεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, µελέτη περίπτωσης, µέθοδος Project κ.ά. Σηµειώνεται ότι πολλές από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο βιβλίο προτείνεται να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο του µαθήµατος των Οικονοµικών. Θα ήταν χρήσιµο για τη συνεχή βελτίωση του βιβλίου να στέλνονται οι σχετικές παρατηρήσεις στη διεύθυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: Κατά τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου συνέβαλαν µε τις εποικοδοµητικές παρατηρήσεις τους στις οποίες οφείλονται ευχαριστίες, οι Καθηγήτριες ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κκ Γ. Γιωτοπούλου και Ε. Μεγαγιάννη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην κ. Ε. Μεγαγιάννη και για την πολύτιµη συµβολή της στην ηλεκτρονική επιµέλεια του βιβλίου και στην κ. Γ. Γιωτοπούλου για την επιµέλεια του εξωφύλλου. 4

5 1 η Ενότητα: Οικονοµικό Kύκλωµα Στόχοι Λέξεις κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται : Να κατανοήσουν ότι βασικές οικονοµικές µονάδες είναι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά Να κατανοήσουν ότι το οικονοµικό κύκλωµα περιγράφει τις σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών µονάδων και αποτελεί υπερ-απλούστευση της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας Να κατανοήσουν τη σηµαντική συµβολή του κράτους στην οικονοµική λειτουργία οικονοµικό κύκλωµα νοικοκυριά επιχειρήσεις αγορά (αγαθών, συντελεστών, κεφαλαίου) κράτος Σχεδίαση οικονοµικού κυκλώµατος όπου αναφέρεται η συµβολή της αγοράς κεφαλαίου. Σχεδίαση οικονοµικού κυκλώµατος όπου αναφέρεται η συµβολή του κράτους. Συζήτηση για την συµβολή των φόρων στην άσκηση κοινωνικής Πολιτικής (π.χ. βελτίωση επιπέδου ευηµερίας των φτωχών). Προτείνεται ο καθηγητής να βοηθήσει µε παραδείγµατα τους µαθητές να κατανοήσουν ότι, είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά µε τα οικονοµικά, αν δεν µπορεί να είναι έτοιµος να παίξει µε τις ιδέες. Σύµφωνα µε τον P. Krugman 1, τα οικονοµικά είναι ένα σύνολο νοητικών πλαισίων που σκοπό τους έχουν να συλλάβουν σε απλοποιηµένη µορφή τη λογική της οικονοµικής διαδικασίας. Έτσι, οι µαθητές για να αποτυπώσουν την οικονοµική πραγµατικότητα σε απλά υποδείγµατα, όπως είναι το οικονοµικό κύκλωµα, κατανοούν την αναγκαιότητα προσδιορισµού υποθέσεων που απλοποιούν την οικονοµική πραγµατικότητα. Για διευκόλυνση του καθηγητή στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων 1 και 2 προτείνεται: Θ. Λιανός και Θ. Μπένος (1980): Μακροοικονοµική ανάλυση και δηµοσιονοµική πολιτική, σ.σ. 5-8, Εκδόσεις Gutenberg. 1 Πωλ Κρούγκµαν (2005): "Πωλ Κρούγκµαν θεωρητικός από σύµπτωση και άλλα αποσπάσµατα από µια άχαρη επιστήµη", Εκδόσεις Καστανιώτη, σ.35. 5

6 Προτείνεται, ο καθηγητής να δώσει στους µαθητές ως δραστηριότητα το παρακάτω διάγραµµα, για να το περιγράψουν γραπτώς, αφού πρώτα καταγράψουν και αναλύσουν τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται. 6

7 Ενδεικτικά σχέδια εργασίας: Οι µαθητές µε τη βοήθεια του καθηγητή καταγράφουν τις αναγκαίες βασικές υποθέσεις και στη συνέχεια σχεδιάζουν το βασικό οικονοµικό κύκλωµα : Επιχειρήσεις - Nοικοκυριά (αγορά κεφαλαίου, αγορά συντελεστών) Επιχειρήσεις- Nοικοκυριά- Kράτος (αγορά κεφαλαίου, αγορά συντελεστών Οι µαθητές υλοποιούν project, όπου διερευνούν: Τη συµβολή των φόρων στο µέγεθος των δηµοσίων δαπανών και την αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής (εάν οι δηµόσιες δαπάνες στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας) στην Ελλάδα. (Προτείνεται το project αυτό να δοθεί µετά από συζήτηση στην τάξη της ραστηριότητας 3.) Σηµειώσεις καθηγητή α) δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: β) προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: γ) προτάσεις: 7

8 Σηµειώσεις καθηγητή (συνέχεια) : 8

9 2 η Ενότητα: Αγορά Στόχοι Λέξεις - κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται: Nα κατανοούν τον καθοριστικό ρόλο της αγοράς στην οικονοµία Nα κατανοούν τη λειτουργία (νόµο ζήτησης και νόµο προσφοράς) της αγοράς (αγαθών, συντελεστών παραγωγής, κεφαλαίου) Nα συµπεριφέρονται ως ορθολογικοί καταναλωτές Αγορά Παραγωγός Καταναλωτής Ζήτηση Καµπύλη ζήτησης Νόµος Ζήτησης Προσφορά Καµπύλη προσφοράς Νόµος προσφοράς Ισορροπία αγοράς Μελετούν και σχολιάζουν στοιχεία από την Ελληνική αγορά εργασίας. Προβληµατίζονται σε θέµατα σχετικά µε την αγορά και τις λειτουργίες του χρήµατος. Μελετούν τους παράγοντες που προσδιορίζουν διάφορες ανάγκες µας και εποµένως συµβάλλουν στον προσδιορισµό της ζήτησης αγαθών (αγορά αγαθών). Επισηµαίνεται ότι οι µαθητές κατανοούν, στο πλαίσιο της ενότητας, ότι εκτός από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών υπάρχει η αγορά παραγωγικών συντελεστών (όπως αγορά εργασίας, αγορά κεφαλαίου, αγορά γης). Με διάφορα παραδείγµατα και συζήτηση στην τάξη κατανοούν τη λειτουργία της αγοράς, είτε αγαθών είτε συντελεστών παραγωγής, η οποία προσδιορίζεται από το Νόµο Ζήτησης και το Νόµο Προσφοράς. Η λέξη χρήµα παράγεται από το ρήµα της αρχαίας ελληνικής χρώµαι και σηµαίνει οτιδήποτε χρησιµοποιώ. Η αγορά χρήµατος προσδιορίζει το ύψος του επιτοκίου µε βάση τη ζήτηση και την προσφορά χρήµατος. Το επιτόκιο ισορροπίας είναι εκείνο στο οποίο η συνολική ποσότητα χρήµατος που ζητείται είναι ίση µε την ποσότητα χρήµατος που προσφέρεται. Το τραπεζικό σύστηµα (αγορά κεφαλαίου) περιλαµβάνει την Κεντρική τράπεζα, τις εµπορικές τράπεζες και ορισµένους ειδικούς πιστωτικούς οργανισµούς. Τα χρηµατιστήρια είναι αγορές που λειτουργούν στις περισσότερες χώρες του κόσµου και στις οποίες, κάθε εργάσιµη µέρα, αγοράζονται και πωλούνται µεγάλες ποσότητες ορισµένων τίτλων, µετοχών και οµολογιών κάτω από συνθήκες που πλησιάζουν τον πλήρη ανταγωνισµό. 9

10 Ενδεικτικά σχέδια εργασίας: Προτείνεται να αναλάβουν οι µαθητές διάφορα project µε θέµατα σχετικά µε: Τη µελέτη της ελληνικής αγοράς εργασίας (π.χ. προσδιορισµό επιπέδου ηµεροµισθίων εργαζοµένων στην ελληνική ύπαιθρο) Την ελληνική αγορά κεφαλαίου (π.χ. µελέτη Χ.Α.Α.) Τη συµβολή του ενιαίου νοµίσµατος (ευρώ) στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς. Να επισκεφτούν διάφορους χώρους αγορών (π.χ. λαϊκή αγορά, πολυκαταστήµατα κ.ά) και αφού κάνουν έρευνα αγοράς να γράψουν σχετική αναφορά/πρόταση όπου: α) να αιτιολογούν τις διαφορές των επιπέδων τιµών των ίδιων αγαθών και β) να συµπεραίνουν ποια αναµένεται να είναι η συµπεριφορά του ορθολογικού καταναλωτή. α) Να πραγµατοποιήσουν επίσκεψη σε τράπεζες, όπου µε στελέχη θα συζητήσουν το κόστος και τις ωφέλειες της χρήσης πίστωσης και θα υπολογίσουν το κόστος ενός δανεισµού, για να γράψουν σχετική µελέτη β) επίσκεψη στο Χ.Α.Α. (ή στη σχετική ιστοσελίδα) και αφού µελετήσουν τον πίνακα τιµών χρηµατιστηρίου και προσδιορίσουν επενδυτικές ευκαιρίες να γράψουν σχετική µελέτη. Σηµειώσεις καθηγητή α) δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: β) προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: γ) προτάσεις: 10

11 Σηµειώσεις καθηγητή (συνέχεια) : 11

12 3 η Ενότητα : Το Νοικοκυριό Στόχοι Λέξεις κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν τον οικονοµικό ρόλο του νοικοκυριού Να µελετούν και να ερµηνεύουν στατιστικά στοιχεία πινάκων νοικοκυριό εισόδηµα νοικοκυριού δαπάνες νοικοκυριών οικογενειακός προϋπολογισµός προσδοκίες Μελετούν και σχολιάζουν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη διανοµή εισοδήµατος νοικοκυριών, ποσοστιαίες µέσες δαπάνες νοικοκυριών Ε.Ε., εκτιµήσεις νοικοκυριών για τη µεταβολή της οικονοµικής τους κατάστασης και τον οικογενειακό τους προϋπολογισµό. Προϋπολογισµός νοικοκυριού ή οικογενειακός προϋπολογισµός ορίζεται ο σχεδιασµός για τα αναµενόµενα έσοδα, δαπάνες και αποταµιεύσεις που αφορούν ένα νοικοκυριό για µια ορισµένη χρονική περίοδο. Ένας προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος, όταν οι δαπάνες µαζί µε τις αποταµιεύσεις είναι ίσες µε το εισόδηµα του νοικοκυριού. Ως εισόδηµα ορίζεται το σύνολο των αµοιβών που λαµβάνει κάποιος για τη συµµετοχή του σε µία παραγωγική διαδικασία. Ο καθηγητής βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία ενός πλεονασµατικού και ενός ελλειµµατικού οικογενειακού προϋπολογισµού. 12

13 Ενδεικτικά σχέδια εργασίας: Α. Παιχνίδι ρόλων: Οι µαθητές χωρίζονται σε τετραµελείς οµάδες, όπου κάθε οµάδα αντιπροσωπεύει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις τετραµελούς νοικοκυριού όπου: ι) εργάζεται µόνο ο πατέρας ως δηµόσιος υπάλληλος, (και 2 παιδιά) ιι) εργάζεται µόνο η µητέρα ως ελεύθερη επαγγελµατίας, (2 παιδιά) ιιι) οι γονείς είναι άνεργοι, (1 παιδί) Κάθε οµάδα καταγράφει τα προβλήµατα που συνήθως συναντά κατά τη σύνταξη του µηνιαίου προϋπολογισµού της καθώς και τον τρόπο κατανοµής του εισοδήµατος. Όλες οι οµάδες συσχετίζουν τα αποτελέσµατα µε τα στοιχεία των πινάκων της δραστηριότητας 1. Β. Project ίδεται στους µαθητές ένα project µε θέµα σχετικό µε τις τιµές των καταναλωτικών προϊόντων και τις µεταβολές στις αντίστοιχες συνθέσεις των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών (σχετικά στοιχεία υπάρχουν σε µελέτη της ICAP: Τα Ελληνικά Νοικοκυριά, Ιούνιος 2005 και στην ΕΣΥΕ). Σηµειώσεις καθηγητή: α) δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: β) προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: γ) προτάσεις: 13

14 Σηµειώσεις καθηγητή (συνέχεια) : 14

15 4 η Ενότητα : Η Επιχείρηση Στόχοι Λέξεις κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν τον οικονοµικό ρόλο της επιχείρησης Να κατανοήσουν την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη νοµική τους υπόσταση, τον τοµέα και την έκταση δραστηριότητας και το µέγεθός τους Να κατανοήσουν τη συµβολή της επιχείρησης στην αύξηση της απασχόλησης (αυτοαπασχόληση) Να κατανοήσουν την έννοια της επιχειρηµατικότητας επιχείρηση µέγεθος επιχείρησης (µικρή, µεσαία, µεγάλη) απασχόληση αυτοαπασχόληση επιχειρηµατικότητα Μελετούν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή της επιχείρησης στην αύξηση της απασχόλησης στις χώρες µέλη της Ε.Ε. Μελετούν και σχολιάζουν τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης. Σχολιάζουν θέµατα σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων Οργανώνουν επίσκεψη σε επιχείρηση Ο καθηγητής βοηθά τον/την µαθητή/τρια να κατανοήσει τη σηµαντική συµβολή της επιχείρησης στην ανάπτυξη της οικονοµίας µιας χώρας, κυρίως λόγω της συµβολής της στην αύξηση της απασχόλησης (αυτοαπασχόλησης), πρωτίστως µε το σχολιασµό επίσηµων στατιστικών στοιχείων της Ε.E. ίνεται έµφαση στο περιεχόµενο της έννοιας επιχειρηµατικότητα, ως κάθε προσπάθεια για δηµιουργία µίας νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελµα, ή δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού οργανισµού ή επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από οµάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις, που ήδη λειτουργούν. Τα παρακάτω διαγράµµατα πιθανόν να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο συζήτησης για το οργανόγραµµα (δοµή) της επιχείρησης. 15

16 16

17 Γιάννης Χολέβας: «Οργάνωση και ιοίκηση», INTERBOOKS, Αθήνα 1995, σελ

18 Το παρακάτω κείµενο προτείνεται να δοθεί στους µαθητές για σχολιασµό: Είναι γνωστό σε όλους µας ότι σήµερα τα αποτελέσµατα µιας επιχείρησης είναι καλύτερα, όταν η επιχείρηση στηρίζεται σε ευέλικτο οργανόγραµµα, σύµφωνα µε την παρακάτω διασκευή του αποσπάσµατος από το άρθρο του Michael Hammer: «Πέρα από το τέλος του Μάνατζµεντ», που εµπεριέχεται στο βιβλίο του Gibson: «H επιχείρηση του µέλλοντος»: "Το παραδοσιακό µοντέλο της διοίκησης µιας επιχείρησης στηρίζεται στις εντολές και στον έλεγχο. Στην κορυφή δηλαδή της διοίκησης της επιχείρησης βρίσκονται µια χούφτα άνθρωποι που παίρνουν τις βασικές στρατηγικές αποφάσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης. Όλοι οι υπόλοιποι εργαζόµενοι στην επιχείρηση είναι στρατιωτάκια που δουλεύουν και µεταφέρουν τις οδηγίες από την κορυφή προς τη βάση της πυραµίδας εάν θέλουµε να παροµοιάσουµε την επιχείρηση µε µία πυραµίδα- και µεταφέρουν, ακόµη, τις πληροφορίες από τη βάση στην κορυφή. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι όλη αυτή η λειτουργία της επιχείρησης µας θυµίζει τη λειτουργία του ανθρώπινου σώµατος, όπου ο εγκέφαλος είναι η κορυφή και η δουλειά γίνεται από τα χέρια και τα πόδια, ενώ το νευρικό σύστηµα µεταφέρει τις πληροφορίες από το ένα µέρος στο άλλο. Στον εικοστό πρώτο αιώνα όµως, η κατάσταση έχει αλλάξει. Το κέντρο του ενδιαφέροντος σε µια επιχείρηση είναι ο πελάτης, γιατί η οικονοµία µας στηρίζεται στη ζήτηση και όχι στην προσφορά. Σήµερα λοιπόν, το µοντέλο της επιχείρησης µας θυµίζει µία αµερικανική ποδοσφαιρική οµάδα, που παίρνει µέρος στο παγκόσµιο κύπελλο. Στην οµάδα αυτή του εθνικού πρωταθλήµατος άλλα άτοµα έχουν στόχο την άµυνα και άλλα άτοµα έχουν στόχο την επίθεση. Η οµάδα έχει τον προπονητή της ο οποίος καταβάλλει προσπάθεια να την οδηγήσει στη νίκη. Συγχρόνως όµως, κάθε άτοµο της οµάδας καταβάλλει προσπάθεια να νικήσει η οµάδα του συνεργαζόµενος µε τους υπόλοιπους παίχτες " Πηγή: Μαγουλά κά (2005):"Οικονοµία και Εγώ", 'Εκδοση ΟΕ Β, ΥΠΕΠΘ. 18

19 Ενδεικτικά σχέδια εργασίας: Επίσκεψη σε επιχείρηση και µελέτη σχετικά µε το ιστορικό, τα τµήµατα (οργανόγραµµα), το ανθρώπινο δυναµικό, τα προϊόντά που προσφέρει, µελέτη έρευνας αγοράς και τις προοπτικές της επιχείρησης. Συγγραφή σχετικής έκθεσης από τους µαθητές. (Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή επίσκεψη στην επιχείρηση αποτελεί η οργάνωση/προετοιµασία της επιχείρησης). Project σχετικό µε τη µελέτη της επίδρασης του εξωτερικού µακροοικονοµικού και θεσµικού περιβάλλοντος στη βιωσιµότητα και ανάπτυξη µιας επιχείρησης. Project σχετικό µε τη µελέτη της συµβολής των ελληνικών επιχειρήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος και εποµένως στη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Σηµειώσεις καθηγητή: α) δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους µαθητές: β) προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: Project σχετικό µε τη µελέτη της συµβολής των ελληνικών επιχειρήσεων στη µείωση του ποσοστού ανεργίας. Project σχετικό µε τη µελέτη του κοινωνικού ρόλου (εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) των ελληνικών επιχειρήσεων. γ) προτάσεις: 19

20 Σηµειώσεις καθηγητή (συνέχεια) : 20

21 5 η Ενότητα : Επιχειρηµατικότητα Στόχοι Λέξεις κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν το περιεχόµενο της έννοιας "επιχειρηµατικότητα" Να συζητήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Να σχολιάσουν τα διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του επιχειρηµατία Επιχειρηµατικότητα Επιχειρηµατίας Κίνητρα επιχειρηµατικότητας Επιχειρηµατικός κίνδυνος Μελετούν και ερµηνεύουν στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στα διάφορα εµπόδια που παρουσιάζονται κατά την ίδρυση µιας επιχείρησης σε χώρες της Ε.Ε. και Ο.Ο.Σ.Α. Μελετούν και σχολιάζουν τα αποτελέσµατα έρευνας σχετικά µε τα κίνητρα επιχειρηµατικότητας ανά φύλο. Καταγράφουν τον προβληµατισµό τους σχετικά µε τη δυνατότητα καθοριστικής συµβολής της επιχειρηµατικότητας στη µείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ελλάδα. 21

22 Τα διαγράµµατα που ακολουθούν αφορούν τη συνολική επιχειρηµατικότητα, την επιχειρηµατικότητα ανάγκης και την επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων. Προτείνεται να δοθούν για σχολιασµό στους µαθητές. Με βάση τον ορισµό για την επιχειρηµατικότητα του GEM, ο δείκτης ΤΕΑ (Total Entrepreneurship Activity= Συνολική Επιχειρηµατική ραστηριότητα) παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα, όπου προκύπτει ότι η συνολική επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Πηγή: Ιωαννίδης Σ., Πολίτης Τ. Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, πρώτα συγκριτικά αποτελέσµατα από την έρευνα GEM, ΙΟΒΕ,

23 Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνολική επιχειρηµατικότητα ανάγκης για το έτος Από τα στοιχεία του διαγράµµατος προκύπτει ότι η ανάγκη επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα παραµένει υψηλή (2,6%) υψηλότερη από τον παγκόσµιο Μ.Ο. Πηγή: Ιωαννίδης Σ., Πολίτης Τ. Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, πρώτα συγκριτικά αποτελέσµατα από την έρευνα GEM, ΙΟΒΕ,

24 Στο διάγραµµα που ακολουθεί καταγράφεται ο δείκτης επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων που περιλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες διακρίνονται από τα εξής τρία χαρακτηριστικά: α) δηµιουργούν νέες αγορές, β) έχουν δυνατότητες εξαγωγής και γ) δηµιουργούν νέα απασχόληση. Από τα στοιχεία του διαγράµµατος προκύπτει ότι η επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων στην Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Πηγή: Ιωαννίδης Σ., Πολίτης Τ. Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, πρώτα συγκριτικά αποτελέσµατα από την έρευνα GEM, ΙΟΒΕ,

25 Ενδεικτικά σχέδια εργασίας: Project σχετικό µε τη µελέτη των παραγόντων (οικονοµικών - θεσµικών) που καθορίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Project σχετικό µε τη συγκριτική µελέτη ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας ανάγκης, επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων και συνολικής επιχειρηµατικότητας στις χώρες της Ε.Ε. Project σχετικό µε τις επιπτώσεις της επιχειρηµατικότητας ανάγκης και της επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων στην Ελλάδα. Project σχετικό µε τη µελέτη της συνολικής επιχειρηµατικότητας ανά φύλο. Project σχετικό µε τη συµβολή των ΜΜΕ (µικροµεσαίων επιχειρήσεων) στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας. Project σχετικό µε την επίδραση του οικογενειακούκοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης του υποψήφιου επιχειρηµατία στην ενδεχόµενη απόφασή του για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σηµειώσεις καθηγητή: α) δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους µαθητές: β) προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: γ) προτάσεις: 25

26 Σηµειώσεις καθηγητή (συνέχεια) : 26

27 6 η Ενότητα: Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Στόχοι Λέξεις κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν ότι η απόφαση ενός ατόµου να αναλάβει µια επιχειρηµατική δραστηριότητα προκύπτει κυρίως από την παρατήρησή του για την έλλειψη (του) προϊόντος στην αγορά. Να κατανοήσουν ότι η ιδέα / καινοτοµία αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης επιχειρηµατικής δραστηριότητας Να κατανοήσουν ότι η επιχειρηµατικότητα στις µέρες µας αναπτύσσεται µέσω νεωτερισµών Να κατανοήσουν ότι η επιχειρηµατική ιδέα µπορεί να οδηγήσει σε ένα ή περισσότερα προϊόντα. Να σχολιάσουν τις βασικότερες πηγές άντλησης των επιχειρηµατικών ιδεών Να γνωρίσουν τις βασικές τεχνικές σύλληψης επιχειρηµατικών ιδεών. Να γνωρίσουν τρόπους αξιολόγησης µιας επιχειρηµατικής ιδέας Να κατανοήσουν τη συσχέτιση του ποσοστού δαπανών του ΑΕΠ σε έρευνα και τεχνολογία (καινοτοµία) και του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης των χωρών. Επιχειρηµατική ιδέα Καινοτοµία Έρευνα Μελετούν και σχολιάζουν συγκριτικά στατιστικά στοιχεία των χωρών της Ε.Ε. που αναφέρονται στην έρευνα - τεχνολογία - καινοτοµία-διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και νέων προϊόντων. Καταγράφουν παραδείγµατα από την καθηµερινή τους ζωή, όπου η ιδέα / η καινοτοµία συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 27

28 Ενδεικτικά σχέδια εργασίας: Project σχετικό µε τη συγκριτική µελέτη του ποσοστού του ΑΕΠ σε δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία και τη µεταβολή του ρυθµού του ΑΕΠ σε ανεπτυγµένες και σε αναπτυσσόµενες χώρες. Σηµειώσεις καθηγητή: α) δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: Project σχετικό µε τη συµβολή της καινοτοµίας στην αύξηση της απασχολησιµότητας στην Ευρώπη. Project σχετικό µε τη µελέτη της καινοτοµίας στη βιωσιµότητα, ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. (Σχετικά συµπεράσµατα ανακοινώθηκαν στο 4 ο διεθνές συνέδριο "Marketing Directors Forum" που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Νοέµβριο του 2004 µε τίτλο: "Καινοτοµήστε - διαφορετικά "). Project σχετικό µε τη συµβολή της καινοτοµίας στη βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής του ατόµου. β) προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: γ) προτάσεις: 28

29 Σηµειώσεις καθηγητή (συνέχεια) : 29

30 7 η Ενότητα: Επιχειρηµατική διαδικασία: Προσέλκυση Ανθρώπινου Κεφαλαίου Στόχοι Λέξεις κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν την καθοριστική συµβολή του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην ανάπτυξη της επιχείρησης Να συντάσσουν περιγραφή θέσης εργασίας (περιγραφή έργου) Να συντάσσουν το βιογραφικό τους σηµείωµα Να συντάσσουν αίτηση εργασίας Να γνωρίζουν τις πηγές εύρεσης εργασίας Ανθρώπινο κεφάλαιο Ανθρώπινο δυναµικό Όραµα επιχείρησης Φιλοσοφία επιχείρησης Αξίες επιχείρησης Περιγραφή θέσης εργασίας Βιογραφικό σηµείωµα εργαζοµένων Υποκίνηση εργαζοµένων Εκπαίδευση εργαζοµένων Πολιτικές απασχόλησης Ευελιξία εργασίας Πολιτική αµοιβών Εργασιακές σχέσεις Μελετούν τις εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής µιας επιχείρησης. Μελετούν και σχολιάζουν αποτελέσµατα ερευνών σχετικών µε τις γνώσεις και δεξιότητες που οι Ελληνικές επιχειρήσεις ζητούν να έχει ο υποψήφιος εργαζόµενος Συντάσσουν το βιογραφικό τους σηµείωµα σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 30

31 Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Φωτογραφία. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες). Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Επώνυµο Όνοµα (ονόµατα) ιεύθυνση (-εις) Οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός, πόλη, χώρα (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Τηλέφωνο (-α) (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Κινητό (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Φαξ (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες) (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Ηµεροµηνία γέννησης Φύλο Επιθυµητή θέση εργασίας / τοµέας απασχόλησης Επαγγελµατική πείρα Χρονολογίες Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη Τύπος ή τοµέας δραστηριότητας Εκπαίδευση και κατάρτιση Χρονολογίες Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώµατος (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Περιγράψτε ξεχωριστά κάθε σχετική επαγγελµατική θέση, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες). Περιγράψτε ξεχωριστά κάθε κύκλο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει και που τεκµηριώνεται µέσω πιστοποιητικού ή διπλώµατος, ξεκινώντας από τον πιο πρόσφατο. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες). 31

32 Κύρια θέµατα / επαγγελµατικές δεξιότητες Επωνυµία και είδος του οργανισµού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Επίπεδο κατάρτισης µε βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόµηση Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Μητρική γλώσσα (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Αναφέρετε τη/τις µητρική/ες σας γλώσσα / ες Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες) Αυτοαξιολόγηση Κατανόηση Οµιλία Γραπτή Ευρωπαϊκό επίπεδο (*) Προφορική Ανάγνωση Προφορική επικοινωνία Γλώσσα Γλώσσα Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες εξιότητες πληροφορικής Καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητες Άλλες δεξιότητες και ικανότητες Άδεια οδήγησης Πρόσθετες πληροφορίες Παραρτήµατα Πηγή: (*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Προφορική παραγωγή Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Αναφέρετε τον τύπο της άδειας. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Αναφέρετε στο σηµείο αυτό οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνετε χρήσιµη, π.χ. πρόσωπα που µπορούν να δώσουν συστάσεις, δηµοσιεύσεις, κλπ. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) Απαριθµήστε τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο βιογραφικό. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 32

33 Ενδεικτικά σχέδια εργασίας: Project σχετικό µε την καταγραφή της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας στην Ελλάδα. Σηµειώσεις καθηγητή: α) δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: Project σχετικό µε τις πολιτικές απασχόλησης απολυµένων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Project σχετικό µε τις πολιτικές αµοιβών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Project σχετικό µε την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Project σχετικό µε τη δυνατότητα επιτυχούς πρόσβασης των αποφοίτων διαφόρων σχολών στην αγορά εργασίας. β) προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: γ) προτάσεις: 33

34 Σηµειώσεις καθηγητή (συνέχεια) : 34

35 8 η Ενότητα: Επιχειρηµατική διαδικασία: Άντληση Χρηµατικού Κεφαλαίου Στόχοι Λέξεις κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται: Να γνωρίσουν βασικές πηγές άντλησης χρηµατικών κεφαλαίων Τα ίδια κεφάλαια Ο τραπεζικός δανεισµός Επιδότηση Επιχορήγηση Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) Κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου (Venture Capital) Μελετούν τον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004 για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αξιολογούν τρόπους χρηµατοδότησης για µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις Ενδεχοµένως στο πλαίσιο της συζήτησης ο Καθηγητής να χρειαστεί να εξηγήσει στους µαθητές την εµπορική µέθοδο Franchising ( ικαιόχρηση) για αγαθά και υπηρεσίες που γνώρισε, µεγάλη άνθηση τις τελευταίες δεκαετίες ακόµη και σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης και προσφέρει µοναδικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες για την επιβίωση των ΜΜΕ. 35

36 Σύµφωνα µε τον κανονισµό 4087/80 της Ε.Ε. «franchise είναι το σύνολο των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας που αφορούν εµπορικά σήµατα και επωνυµίες, πινακίδες καταστηµάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώµατα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας προς εκµετάλλευση για την µεταπώληση προϊόντων ή την παροχή προϊόντων σε τελικούς χρήστες.» Είναι µια εµπορική µέθοδος µε την οποία µια επιχείρηση (ο δικαιοπάροχος) παραχωρεί σε µία άλλη (τον δικαιοδόχο) έναντι άµεσου ή έµµεσου οικονοµικού ανταλλάγµατος το δικαίωµα εκµετάλλευσης του franchise µε σκοπό την εµπορία συγκεκριµένου τύπου προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα κυριότερα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη µέθοδο αυτή σύµφωνα µε τον Mendelsohn (1994) είναι: Η ιδιοκτησία ενός ατόµου πάνω σε µια ιδέα, σήµα είτε εµπορικό (trademark) είτε υπηρεσιών (service mark), ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, µια τεχνογνωσία (Know how), ένα συγκεκριµένο τρόπο παραγωγής κ.ά. Η παροχή άδειας που παρέχει ο δικαιοπάροχος στην δικαιοδόχο µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα εκµετάλλευσης µιας ιδέας, του σήµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, κ.ά. Η σύναψη σύµβασης για την παροχή της άδειας στην οποία περιλαµβάνονται αναλυτικά οι κανονισµοί και τρόποι ελέγχου, σε σχέση µε τη λειτουργία της επιχείρησης η οποία εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα που παρέχονται µε την άδεια. Η πληρωµή από τον δικαιοδόχο στον δικαιοπάροχο ενός οικονοµικού ανταλλάγµατος για τα δικαιώµατα των παρεχόµενων αδειών. Το franchise είναι ένα σύστηµα προώθησης και εµπορίας αγαθών/υπηρεσιών που στηρίζεται στη διαρκή και στενή συνεργασία επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ανεξάρτητες οικονοµικά και νοµικά. Στην Ελλάδα, η µέθοδος του franchise έχει εξελιχθεί σε µια από τις πιο επιτυχηµένες προτάσεις από τις αρχές της δεκαετίας 1970 οπότε και εφαρµόστηκε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, το 2003 δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περισσότερα από 410 δίκτυα franchise µε συνολικό τζίρο που υπερβαίνει το ένα δισεκατοµµύριο Ευρώ. (www.franchising.gr) 36

37 Ενδεικτικά σχέδια εργασίας: Μελέτη και σχολιασµός των λογιστικών καταστάσεων µιας επιχείρησης. (Ο καθηγητής προτείνεται να χρησιµοποιήσει στοιχεία για την ανάπτυξη των λογιστικών καταστάσεων από το βιβλίο "Αρχές Λογιστικής" του αντίστοιχου µαθήµατος επιλογής της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου). Σηµειώσεις καθηγητή: α) δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: Οµάδες µαθητών αναλαµβάνουν να µελετήσουν περιπτώσεις χρηµατοδότησης διαφόρων επιχειρήσεων µε: Τραπεζικό δανεισµό Οµολογιακό δάνειο Χρηµατοδοτική µίσθωση Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Κινδύνων Αναπτυξιακούς Νόµους Τις µελέτες αυτές παρουσιάζουν στην τάξη για σχετική συζήτηση. β) προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν: γ) προτάσεις: 37

38 Σηµειώσεις καθηγητή (συνέχεια) : 38

39 9 η Ενότητα: Επιχειρηµατικό Σχέδιο Στόχοι Λέξεις κλειδιά ραστηριότητες Οι µαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν ότι το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ο γραπτός στρατηγικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός των µελλοντικών ενεργειών της επιχείρησης. Επιχειρηµατικό Σχέδιο Όραµα επιχείρησης Περιγραφή της Επιχείρησης SWOT Ανάλυση Έρευνα αγοράς Σχεδιασµός προϊόντος Στρατηγική τιµολόγησης του προϊόντος Πωλήσεις και τη ιανοµή του προϊόντος Προώθηση και ιαφήµιση του προϊόντος Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο ιοίκησης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Σχέδιο Οικονοµικής διαχείρισης Μελετούν πολιτικές Μάρκετινγκ. Μελετούν τον Ελληνικό Κώδικα ιαφήµισης και Επικοινωνίας και σχεδιάζουν αντίστοιχα Σχέδια Μάρκετινγκ Μελετούν τα δικαιώµατα του καταναλωτή σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδιάζουν το Μάρκετινγκ µιας επιχείρησης µε σκοπό την αειφόρο κατανάλωση. Μελετούν και σχολιάζουν διάφορες προσεγγίσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού σε επιχειρήσεις. Συντάσσουν το Επιχειρηµατικό Σχέδιο µιας επιχείρησης. 39

της Α τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

της Α τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / /

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν Σ. Υ. Υ Επώνυμο: Όνομα: Σας υποβάλλω σφραγισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

WebQuest. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

WebQuest. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Α. Στοιχεία του σεναρίου Α1 Συγγραφέας: Σιακοβέλη Παναγιώτα, Εκπ/κός κλ. ΠΕ02, 8 ο ΓΕΛ Πάτρας Α2 Γνωστικό αντικείµενο: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Εισαγωγικό Μέρος

Οικονομικά για Νομικούς Εισαγωγικό Μέρος Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Εισαγωγικό Μέρος Μιχάλης Ανθρωπέλος, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη.

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη. Σήμερα ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεννήθηκε στη Μικρόπολη Δράμας το έτος 1955. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Προσοτσάνης, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη όπου και κατετάγη στη ΣΜΥ το έτος 1973. Υπηρέτησε ως μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Ο σύμβουλος πρέπει να εξηγήσει στο μαθητή το ρόλο του βιογραφικού σημειώματος (Curriculum Vitae). Ότι δηλαδή μέσα από αυτό ο υποψήφιος προβάλει και διαφημίζει τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 05/02/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Ανάγκη κατάρτισης: Οι αλλαγές στην εποχή µας είναι τόσο ραγδαίες που δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» Ακαδ. Έτος 2007-2008 Μέρος 1ο Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, Επ.Καθηγήτρια του Μάρκετινγκ Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος των Εμπορικών είναι να ενημερώσει τους μαθητές να κατανοήσουν την τεχνική της διεξαγωγής του εμπορίου τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η θεωρητική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα