Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Memorandum of Association) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Memorandum of Association) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Memorandum of Association) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Blueberry Crush Ltd 1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: Blueberry Crush Ltd 2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο. 3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι: (1) Να διεξάγει τις εργασίες των γενικών εμπόρων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, κατασκευαστών, βιομηχάνων, αντιπροσώπων, μεσιτών, παραγγελιοδόχων, προμηθευτών, προαγωγών πωλήσεων τόσον χοντρικά όσον και λιανικά για πάντα τα είδη εμπορικής, βιομηχανικής, προσωπικής, οικιακής χρήσης και κατανάλωσης, διακόσμησης, αναψυχής και διασκέδασης και γενικά κάθε συναφή εργασία και σε σχέση με κάθε κατασκευαζόμενο ή άλλου είδους προϊόν ή αγαθόν, πρώτες ύλες, κατασκευαζόμενα προϊόντα, υλικά, προμήθειες, εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, επίπλων και γενικών προϊόντων και ειδικότερα για την λειτουργία παραρτημάτων προς προώθηση των σκοπών της εταιρείας και να διεξάγει τις εργασίες αποβαθροφυλάκων, κοντρακτόρων, αποθηκαρίων, μεταφορέων, αποστολέων, διανομέων και γενικά οποιαδήποτε συναφή εργασία και σε σχέση με κάθε κατασκευαζόμενο ή άλλου είδους προϊόν, εξοπλισμό, μηχάνημα ή αγαθό. (2) Να διεξάγει τις εργασίες εμπόρων, πωλητών, παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων, προμηθευτών, προαγωγών πωλήσεων, συσκευαστών, μεταποιητών και γενικά κάθε συναφή εργασία και σε σχέση με κάθε κατασκευαζόμενο ή άλλου είδους προϊόν ή αγαθό καθώς και σε σχέση με πρώτες ύλες. (3) Να διεξάγει τις εργασίες εμπόρων, αγοραστών, πωλητών, ενοικιαστών, διαμεσολαβητών, αντιπροσώπων, παραγγελιοδόχων, προμηθευτών, προαγωγών πώλησης, διανομέων κάθε είδους μετάλλου, σιδήρου, αλουμινίου και συναφών ειδών, διακοσμητικών ειδών και αντικειμένων και γενικά κάθε συναφή εργασία και σε σχέση με κάθε παραγόμενο ή κατασκευαζόμενο ή άλλου είδους προϊόν ή αγαθό ή πρώτων υλών, περιλαμβανομένων κάθε φύσης προϊόντων, εμπορευμάτων και αντικειμένων κατασκευασμένων από οποιονδήποτε τύπο μετάλλου ή από οποιασδήποτε φύσης υλικό, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, επίπλων, ειδών οικοδομής και συναφών ειδών. (4) Να διεξάγει τις εργασίες εταιρείας επενδύσεων (investment holding company) και για τον πάνω σκοπό να αποκτά και να κατέχει ως επένδυση, ακίνητη περιουσία, μετοχές, μερίδια (stock), ομόλογα (debentures), ομόλογα χωρίς εγγύηση (debentures stock), γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια (notes), υποχρεώσεις και εξασφαλίσεις που έχουν εκδοθεί ή όχι ή που έχουν εγγυηθεί ή όχι από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή δημόσιο σώμα ή δημόσια αρχή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να αποκτά οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη περιουσία και οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές, μερίδια, ομόλογα, ομόλογα χωρίς εγγύηση, γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια, υποχρεώσεις ή εξασφαλίσεις με αρχική εγγραφή σύμβασης, προσφορές, αγορές, με ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο και είτε που έχουν εξοφληθεί πλήρως είτε όχι και να εγγράφεται για αυτά κάτω από τέτοιους όρους και πρόνοιες όπως θεωρηθεί κατάλληλο και να ενασκεί και επιβάλλει όλα τα δικαιώματα και εξουσίες που απονέμονται σε ή προκύπτουν από την ιδιοκτησία οποιασδήποτε τέτοιας ακίνητης περιουσίας και οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών,

2 2 μεριδίων, ομολόγων, ομολόγων χωρίς εγγύηση, γραμματίων, τραπεζογραμματίων, υποχρεώσεων ή εξασφαλίσεων. (5) Να παρέχει ή να βοηθά στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών κάθε είδους που να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται σε) ενοικιαγορά, πώληση επί πιστώσει ή με καθυστερημένες πληρωμές, ή παρόμοιων συναλλαγών, να αποκτά συναλλαγματικές, εμπορεύματα, συμβάσεις ενοικιαγοράς ή άλλες συμβάσεις ή οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα (chose in action), δικαιώματα εκλογής (options) ή δικαιώματα οποιουδήποτε είδους και γενικά να ενεργεί και διεξάγει τις εργασίες των χρηματοδοτών, κεφαλαιούχων, μεταπρατών, διευθυντών επενδύσεων και γενικά κάθε εργασία οικονομικής φύσης. (6) Να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων έρευνας αγοράς (market research consultants), πρακτόρων μεταβίβασης επιχειρήσεων (business transfer agents), προμηθευτών τεχνικής βοήθειας και βοήθειας προαγωγής πωλήσεων κάθε είδους, εκτιμητών και κτηματομεσιτών και να ενεργεί ως ενδιάμεσος στην εξεύρεση πωλητών, αγοραστών, συνεταίρων και εργοδοτουμένων. (7) Να διεξάγει κάθε φύσης εργασίες που σχετίζονται με εστιατόρια, ξενοδοχεία και τον τουρισμό και/ή τις δημόσιες σχέσεις και/ή την αναψυχή και/ή τη διασκέδαση και γενικά την παροχή γενικών υπηρεσιών. (8) Να διεξάγει, είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους, τις εργασίες των αντιπροσώπων, μεσιτών δια προμήθειας, προμηθευτών, διανομέων, προμηθευτών και διαχειριστών, αποθηκάριων, διαχειριστών και εντολοδόχων σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή εργασία που εκτελέστηκε για τα πιο πάνω θέματα και να διεξάγει τις εργασίες ή επιχειρήσεις των ναυτιλιακών πρακτόρων, ναυλωτών, ναυλομεσιτών, ασφαλιστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων, εκτελωνιστών, συσκευαστών, εργολάβων μεταφορών, γενικών εμπόρων, αντιπροσώπων και φορτωτών, μεταφορέων, διανομέων και πρακτόρων αποστολών ή προώθησης εμπορευμάτων, προσώπων και ζώων από τόπο σε τόπο είτε δια ξηράς είτε δια αέρος είτε δια θαλάσσης. (9) Να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων επί παντός θέματος, ζητήματος εργασίας ή επιχείρησης και να παρέχει συμβουλές παντός είδους και να συμμετέχει στη μερική ή ολική διεύθυνση, διαχείρηση, εποπτεία και έλεγχο της εργασίας ή επιχείρησης οποιασδήποτε εταιρείας, οίκου και επιχείρησης και για το σκοπό αυτό να διορίζει και αμοίβει οιουσδήποτε Συμβούλους, Διευθυντές, Λογιστές, Εμπειρογνώμονες, Πράκτορες ή άλλους αντιπροσώπους ως και να παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων παντός είδους σε Εταιρείες, Οίκους και Επιχειρήσεις, ως και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος, σύμβουλος, ή διαχειριστής τούτων ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε σχέση με αυτές και να εργοδοτεί για την ίδια ή για τρίτους, να προμηθεύει ή να εξασφαλίζει την προμήθεια ειδικευμένου ή ανειδίκευτου προσωπικού και εργατών, για κάθε φύση και για τις ανάγκες κάθε φύσης εταιρειών ή ατόμων σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και να προσφέρει κάθε φύσης υπηρεσίες, περιλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών (consultancy services), για την εξεύρεση και εργοδότηση κάθε φύσης προσωπικού και εργατών, καθώς και για την παροχή και προμήθεια κάθε φύσης υλικών και υπηρεσιών. (10) Να απασχολείται σε και να διεξάγει, την επιχείρηση της επιστημονικής έρευνας σε όλους τους κλάδους της, περιλαμβανόμενης της εγγραφής σε οποιαδήποτε χώρα κτήσης, βελτίωσης, ανακάλυψης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents), εμπορικών σημάτων, σχεδίων και άλλων προνομίων και να αποκτά με αγορά ή διαφορετικά και να κατέχει, πωλεί, ενοικιάζει ή διαθέτει διαφορετικά ή συναλλάσσεται με αυτά και για τους πιο πάνω σκοπούς ή οποιοδήποτε από αυτούς να αποκτά, ανεγείρει, συντηρεί, επιβλέπει και λειτουργεί εργαστήρια και κέντρα έρευνας καθώς και εργοστάσια ή εργαστήρια για την κατασκευή και επεξεργασία προϊόντων. (11) Να αποκτά με αγορά ή με άλλο τρόπο και να κατέχει ως επένδυση ή διαφορετικά οποιεσδήποτε εφευρέσεις, βελτιώσεις, κατεργασίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμογές, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά μυστικά, επιγραφές, σχέδια άδειας, μάρκες (brands), χημικούς τύπους και άλλα παρόμοια και να πωλεί, ανταλλάσσει, παρέχει άδειες ή μεταβάλλει αυτά όπως η Εταιρεία αποφασίσει από καιρό σε καιρό. (12) Να αγοράζει ή άλλως πως να αποκτά, εγγράφει, πωλεί, ενοικιάζει ή χορηγεί οποιαδήποτε δικαιώματα επί οποιωνδήποτε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μυστικών ή άλλων μεθόδων, αδειών, εφευρέσεων, δικαιωμάτων και προνομίων υποκειμένων σε ετήσιες προσόδους (royalties) ή άλλως και είτε αυτά είναι αποκλειστικά ή μη ή είναι περιορισμένα ή αναφέρονται σε οποιονδήποτε μερικό συμφέρον σ αυτά, σε οποιοδήποτε

3 3 μέρος του κόσμου, και όπως είναι οι δραστηριότητες της Εταιρείας, να διεξάγει, χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται ή διαφορετικά εμπορεύεται ή επωφελείται οποιαδήποτε δικαιώματα επί προνομίων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μυστικών ή άλλων μεθόδων, παραχωρήσεων αδειών, μονοπωλιών ή ετέρων δικαιωμάτων ή προνομίων και ειδικώς όπως συνομολογεί και θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες αντιπροσώπευσης ή και εισδοχής σε οποιονδήποτε οργανισμό σαν πλήρες μέλος (FRANCHISE) και/ή η συνεργασία και/ή συνεταιρισμός και/ή κατάρτιση συμφωνιών οποιασδήποτε άλλης φύσης με οποιανδήποτε εταιρεία διανομής και/ή μεταφορών και/ή άλλης δραστηριότητας και/ή οποιανδήποτε άλλην αδελφική (AFFILLIATED) και/ή σχετιζόμενη εταιρεία η οποία διεξάγει συναφείς εργασίες με αυτήν. (13) Να διεξάγει επιστημονικές έρευνες και μελέτες για κάθε θέμα ή πράγμα και ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε θέμα ή σε σχέση προς οποιαδήποτε εργασία, κατασκευή ή επιχείρηση οποιασδήποτε φύσης και να διεξάγει κάθε εργασία σε σχέση με δημόσιες σχέσεις και την παροχή γενικών υπηρεσιών. (14) Να διεξάγει τεχνικές εργασίες και να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές (expert advice) σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα, και ειδικότερα, αλλά άνευ περιορισμού της γενικότητας των ανωτέρω, σε σχέση με μηχανικά και μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά, οικοδομικά και κατασκευαστικά εν γένει, υδραυλικά, ηχητικά, φωτιστικά, αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά θέματα και να αναλαμβάνει την διεύθυνση οποιασδήποτε φύσεως τεχνικών ή άλλων έργων. (15) Να ιδρύει, δημιουργεί, διεξάγει, προάγει, αναπτύσσει και να συμβάλλει στην δημιουργία, διεξαγωγή, προαγωγή και ανάπτυξη οποιασδήποτε βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εμπορίου, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή οποιασδήποτε επιχείρησης ή εργασίας και να συμμετέχει στη διεύθυνση, διαχείριση, εποπτεία και έλεγχο τους. (16) Να αγοράζει, μισθώνει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αποκτά, κατασκευάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, επιδιορθώνει και μετατρέπει οποιαδήποτε κτίρια και/ή ακίνητα, μηχανήματα εγκατάστασης, εργαλεία, οχήματα, εξοπλισμό, έπιπλα, καθίσματα, τέντες, συσκευές, ουσίες, υλικά, και όργανα οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας που συνήθως χρησιμοποιούνται ή απαιτούνται για την διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων της Εταιρείας. (17) Να διεξάγει τις εργασίες ή επιχειρήσεις των οικονομικών αντιπροσώπων και συμβούλων, εμπορικών αντιπροσώπων, αντιπροσώπων επιχειρήσεων, διαφημιστικών αντιπροσώπων και αντιπροσώπων μεταβιβάσεων γενικά. (18) Να διεξάγει τις επιχειρήσεις εταιρείας παροχής υπηρεσιών προς οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό και να παρέχει προς τα πρόσωπα αυτά όλες τις υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις που θα χρειάζονται να παρέχονται ή που από καιρό σε καιρό θα κρίνονται αναγκαίες και/ή θα συμφωνούνται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών. (19) Να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες, παραγγελίες και κάθε φύσης εργασίες με αμοιβή ή προμήθεια σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη, συναλλαγή και επιχείρηση και γενικά να διεξάγει τις εργασίες ή επιχειρήσεις των συμβούλων παροχής υπηρεσιών. (20) Να διεξάγει τις εργασίες ή επιχειρήσεις των αντιπροσώπων ή διευθυντών σε οποιεσδήποτε εργασίες ή επιχειρήσεις και να προσλαμβάνει ειδικούς ή πραγματογνώμονες για την έρευνα και εξέταση των καταστάσεων, διαχείρισης, προοπτικών και εκτιμήσεων οποιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης και γενικά σε σχέση με την περιουσία ή δικαιώματα οποιουδήποτε είδους. (21) Να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων για θέματα σχετικά με την σύσταση, εγγραφή, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση, συγχώνευση, παραλαβή, απόκτηση, ανάληψη και προγραμματισμό νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής, όπως επίσης και για θέματα σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης, διεξαγωγής, εκτέλεσης, προώθησης και επιδίωξης από νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, στόχων, σκοπών, δραστηριοτήτων, έργων και επιχειρήσεων. (22) Να διεξάγει μόνη ή με άλλους τις εργασίες των εργολάβων οικοδομών και κατασκευών κάθε φύσης, καθώς και εργολάβων σε σχέση με οποιεσδήποτε οικοδομικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, διακοσμητικές και κάθε φύσης κατασκευαστικές εργασίες, περιλαμβανομένων οικοδομών πάσης φύσης, λιμένων, αποβάθρων, οδών, ή άλλων εγκαταστάσεων σε εργοστάσια, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, και οικοδομές κάθε είδους καθώς και εργασίες συμβουλών (consultants), επιθεωρητών (surveyors),

4 4 πολιτικών μηχανικών, σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών (designers), και γενικά ειδικών για οποιεσδήποτε οικοδομές και κατασκευές, όπως περιγράφονται πιο πάνω αλλά και γενικά. (23) Να προωθεί και ειδικότερα να ιδρύει, να συστήνει και να εκδίδει δάνεια (float), να δανείζει σε, να παρέχει βοήθεια και να ελέγχει οποιεσδήποτε εταιρείες, συνδέσμους, επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς οποιασδήποτε φύσης. (24) Να δημιουργεί, λειτουργεί και διαχειρίζεται οποιουδήποτε είδους βιομηχανικές, συσκευαστικές και αποθηκευτικές μονάδες ή επιχειρήσεις όπως η Εταιρεία αποφασίσει από καιρό σε καιρό. (25) Να ασχολείται και να διεξάγει όλες ή οποιαδήποτε επιχείρηση σχεδιαστών, κατασκευαστών, επεξεργαστών και συσκευαστών, παραγγελιοδόχων και εμπόρων αγαθών, κινητών, προϊόντων, μετάλλων, ορυκτών, μηχανημάτων και εμπορευμάτων κάθε είδους. (26) Να διεξάγει την εργασία ασφαλιστών, μεσιτών ασφαλίσεων (insurance brokers), ή πρακτόρων και γενικά κάθε εργασία που σχετίζεται με ασφάλιση. (27) Να εμπιστεύεται οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία, δικαιώματα ή συμφέροντα που αποκτήθηκαν από ή που ανήκουν στην Εταιρεία, προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου, οίκου ή εταιρείας για λογαριασμό ή προς όφελος της Εταιρείας, με οποιοδήποτε καταπίστευμα που έχει δηλωθεί (declared trust) ή όχι προς όφελος της Εταιρείας. (28) Να συμμετέχει στη διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο της εργασίας ή επιχείρησης οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και για το σκοπό αυτό να διορίζει και αμείβει οποιουσδήποτε συμβούλους, διευθυντές, λογιστές, εμπειρογνώμονες, πράκτορες ή άλλους αντιπροσώπους. (29) Να προβαίνει σε συγχώνευση με οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες ή επιχείρησεις που μερικά ή ολικά έχουν σκοπούς όμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας. (30) Να αποκτά είτε ολικά είτε μερικά περιουσία και χρέη οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων νομικών ή φυσικών και οποιασδήποτε περιγραφής, ενόσω η Εταιρεία θα θεωρεί αυτά ως ικανά να προωθήσουν την εργασία και να εντείνουν στην πρόοδο της. (31) Να συνάπτει συμβόλαια, συμφωνίες και διακανονισμούς με άλλες εταιρείες ή πρόσωπα, νομικά ή φυσικά και οποιασδήποτε περιγραφής, έναντι νομίμου ανταλλάγματος και να διεξάγει στο όνομα τους εργασίες οποιασδήποτε φύσης που να σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας. (32) Να συνάπτει συνεταιρισμούς ή οποιουσδήποτε άλλους διακανονισμούς για τη συμμετοχή σε κέρδη ή συμφέροντα, συνεργασίες, κοινές επιχειρήσεις, αμοιβαίες παραχωρήσεις ή διαφορετικά, με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα νομικά ή φυσικά ή με οποιαδήποτε επιχείρηση που διεξάγεται ή ασχολείται με εργασία ή εμπορική πράξη ικανή να αποβεί άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την Εταιρεία. (33) Να επενδύει και να διαχειρίζεται τα κεφάλαια και χρήματα της Εταιρείας σε τέτοιες μετοχές ή άλλες επενδύσεις, υποθήκες ή ενέχυρα όπως θεωρηθεί κατάλληλο ή με τέτοιο τρόπο όπως, από καιρό σε καιρό, αποφασίσουν οι Σύμβουλοι, καθώς και να εγγράφεται για να λαμβάνει, αγοράζει, ή αποκτά με άλλο τρόπο και να κατέχει μετοχές ή άλλα συμφέροντα σε άλλες εταιρείες ή χρεόγραφα ή άλλες εξασφαλίσεις (securities) σ αυτές. (34) Να προβαίνει σε οποιοδήποτε διακανονισμό με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή, δημοτική, τοπική ή άλλη που μπορεί να θεωρηθεί ότι συντείνει στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας ή ενός από αυτούς, να προσπορίζεται από τέτοιο διακανονισμό παραχωρήσεις, δικαιώματα ή προνόμια τα οποία, όλα ή κάθε ένα χωριστά θα επιθυμούσε να αποκτήσει και επεξεργαστεί η Εταιρεία και να συμμορφώνεται με τέτοιους διακανονισμούς, δικαιώματα, προνόμια και παραχωρήσεις. (35) Να επιδιώξει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε κράτος ή μέρος και να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε αναγκαίους ή εξυπηρετικούς όρους προς το σκοπό της εξασφάλισης της λειτουργίας της Εταιρείας σε τέτοιο κράτος ή μέρος και να εγκαθιδρύσει τοπικούς αντιπροσώπους ή γραφεία σε αυτά για τη διεξαγωγή των εργασιών της. (36) Να διορίζει και να προσλαμβάνει υπαλλήλους, υπηρέτες, εργάτες, προσωπικό, αντιπροσώπους, ή άλλα πρόσωπα σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.

5 5 (37) Να αμείβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οίκο προσφέρει υπηρεσίες στην Εταιρεία ή που παρέχει εργασία στην Εταιρεία είτε με πληρωμή χρημάτων είτε με απονομή μετοχών που έχουν εξοφληθεί ολικά ή μερικά είτε με παραχώρηση μερίσματος ή συμφέροντος στα κέρδη της Εταιρείας. (38) Να δανείζει ή προκαταβάλλει χρήματα σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως φανεί σκόπιμο και ειδικά στα μέλη της, στους πελάτες και σε πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρεία. (39) Να παρέχει αποζημιώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους, περιλαμβανομένης της υποθήκευσης και επιβάρυνσης της περιουσίας της Εταιρείας με μορφή εξασφάλισης δανείου σε τρίτους και/ή εγγύησης προς αυτούς. Η παροχή τέτοιας αποζημίωσης ή εγγύησης αποτελεί αυταπόδεικτο και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι έγινε προς το συμφέρον και/ή για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας. (40) Να δανείζεται ή να εξευρίσκει χρήματα ή να ασφαλίζει την πληρωμή χρημάτων για τους σκοπούς της εργασίας της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό να υποθηκεύει και επιβαρύνει την επιχείρηση και όλη ή οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της, παρούσας ή μελλοντικής, με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία κρίνει σωστό, περιλαμβανομένης της έκδοσης στην ονομαστική αξία ή σε αυξημένη αξία ή σε αξία κάτω της ονομαστικής, ομολόγων (debentures) ή μεριδίων (stock) διηνεκών ή άλλων, που να επιβαρύνουν ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας της Εταιρείας (παρούσας ή μελλοντικής) περιλαμβανομένου του εκάστοτε μη κληθέντος κεφαλαίου, και επιπρόσθετα ή περαιτέρω να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε ασφάλειες της Εταιρείας με καταπίστευμα ή άλλη ασφάλιση και να αγοράζει, ανακτά, ή αποπληρώνει διαφορετικά οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω ασφαλίσεις. (41) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί και εκτελεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και άλλα έγγραφα πληρωτέα σε διαταγή, ή στον κομιστή. (42) Να αγοράζει, λαμβάνει με μίσθωση ή με ανταλλαγή, ενοικιάζει, ή με άλλο τρόπο αποκτά, χρησιμοποιεί και κατέχει, ή υποθηκεύει, πωλεί, δωρίζει ή διαφορετικά αποξενώνει οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε συμφέροντα, οποιεσδήποτε γαίες, κτίρια, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, μηχανήματα, πατέντες, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα ή οποιαδήποτε περιουσία ακίνητη ή κινητή και οποιουδήποτε είδους. (43) Να ανεγείρει, κατασκευάζει, αρχίζει την κατασκευή, μεγενθύνει, μετατρέπει και διατηρεί οποιαδήποτε κτίρια, έργα και μηχανήματα αναγκαία ή πρόσφορα για τους σκοπούς της Εταιρείας. (44) Να διαφημίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ειδικών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών, τις επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιαδήποτε από αυτές με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία κρίνει σωστό, περιλαμβανομένης της διαφήμισης μέσω του Τύπου ή ραδιοφώνου, πινακίδων, κινηματογραφικών ταινιών, εγκυκλίων, εκθέσεων έκδοσης βιβλίων ή περιοδικών, οργάνωσης διαγωνισμών, απονομής βραβείων ή αμοιβών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. (45) Να πωλεί ή με άλλο τρόπο διαθέτει μέρος ή όλες τις εργασίες ή την περιουσία της Εταιρείας και για τέτοιο αντάλλαγμα που η Εταιρεία κρίνει σωστό. (46) Να διανέμει σε είδος μεταξύ των μελών της Εταιρείας, μέρος ή όλη την περιουσία ή τις εργασίες της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε χρόνο καθώς και σε περίπτωση διάλυσης της. (47) Να ιδρύει και διατηρεί ή να προξενεί την ίδρυση και διατήρηση οποιουδήποτε ταμείου συντάξεων με ή χωρίς συνεισφορές, προς όφελος των πιο κάτω αναφερόμενων προσώπων ή ταμείου συντάξεων λόγω ορίου ηλικίας (superannuation funds) ή ταμείου προνοίας και να παρέχει ή να προκαλεί την παροχή δωρεών, φιλοδωρημάτων, συντάξεων, επιδομάτων ή απολαβών σε οποιαδήποτε πρόσωπα που βρίσκονται ή που σε οποιοδήποτε χρόνο βρίσκονταν στην υπηρεσία της Εταιρείας ή εργοδοτούνταν από αυτή ή από οποιαδήποτε εταιρεία που εξαρτάται από αυτή ή εταιρεία συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με την Εταιρεία ή με οποιαδήποτε εταιρεία που εξαρτάται από αυτή ή που είναι ή ήταν σε οποιοδήποτε χρόνο Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τέτοιας άλλης εταιρείας όπως πιο πάνω, και στις ή στους συζύγους, χήρες, χήρους, οικογένειες και κατιόντες οποιωνδήποτε τέτοιων προσώπων και επίσης να ιδρύει, να συντηρεί και να εγγράφεται σε οποιαδήποτε ιδρύματα, ενώσεις, συνδέσμους, ή ταμεία που θα θεωρούνται από την Εταιρεία επωφελή σε ή που μπορούν να προωθήσουν το συμφέρον και την ευημερία της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τέτοιας άλλης εταιρείας όπως πιο πάνω ή οποιωνδήποτε τέτοιων προσώπων όπως πιο πάνω και να προβαίνει σε πληρωμές για ή έναντι της ασφάλισης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου όπως πιο πάνω και να

6 6 προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις είτε μόνη είτε από κοινού με οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία όπως πιο πάνω. (48) Να συμμετέχει ή με άλλο τρόπο βοηθά οποιοδήποτε αγαθοεργό ή φιλανθρωπικό οργανισμό ή σκοπό ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας. (49) Να πληρώσει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας. (50) Να προβαίνει σε όλες ή σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις είτε μόνη είτε μαζί με άλλους και με διάφορες νομικές ιδιότητες, δηλαδή ως εντολέας, εντολοδόχος, αντιπρόσωπος, εργολάβος, θεματοφύλακας και με κάθε άλλη ιδιότητα που προβλέπεται από το νόμο καθώς και γενικά και για οποιοδήποτε λόγο ή σκοπό να ενεργεί με οποιαδήποτε πιο πάνω ιδιότητα. (51) Να εγγραφεί και να συνεχίσει να υπάρχει ως νομική οντότητα υπό το νομικό καθεστώς χώρας ή δικαιοδοσίας άλλης από την Κυπριακή Δημοκρατία. (52) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, που θα συμβάλλει ή θα είναι απαραίτητη στην επιτυχία των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς χωριστά. Νοείται ότι: (α) (β) Με το παρόν δηλώνεται ρητά ότι κάθε παράγραφος του Άρθρου 3 πιο πάνω θα ερμηνεύεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη παράγραφο του εν λόγω άρθρου και ότι κανένας από τους σκοπούς που αναφέρονται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω παραγράφους θα θεωρείται ως απλά συμπληρωματικός προς τους σκοπούς που αναφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη από τις πιο πάνω παραγράφους. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται σε αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο, καμιά τροποποίηση αυτού του άρθρου που καθορίζει τους σκοπούς της Εταιρείας δε μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων Κυβερνητικών Αρχών, όπου τέτοια έγκριση είναι αναγκαία δυνάμει της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. 4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη. 5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι (χίλια Ευρώ) διαιρεμένο σε (χίλιες) μετοχές του 1.- (ένα Ευρώ) η κάθε μια. Οι μετοχές στο αρχικό ή σε οποιοδήποτε αυξημένο κεφάλαιο μπορούν να διαιρεθούν σε διάφορες τάξεις και μπορούν να δοθούν σε αυτές αντίστοιχα οποιαδήποτε δικαιώματα, προνόμοια, όροι ή περιορισμοί προτίμησης ή ειδικά όσο αφορά τα μερίσματα, κεφάλαιο, δικαιώματα ψήφου ή διαφορετικά.

7 7 Εμείς τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων υποσημειούνται, επιθυμούμε, να συστήσουμε εταιρεία, σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Εγγραφο και αντίστοιχα συμφωνούμε να αναλάβουμε τον αριθμό των μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται απέναντι από τα ονόματα μας. ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ John Gregson 100 Αρ. Διαβατηρίου: (Ην. Βασίλειο) The Drive Hythe Kent CT21 1JG Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής: Υπογρ.... Ronis Verlaem Οδός Αμμοχώστου αρ Επισκοπή Λεμεσός Εχρονολογήθη την 1 η Iανουαρίου 2012

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 171. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 3. Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισµού. 4. Κοινή σφραγίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ίδρυση Επωνυμία Ιδρυτικό Έγγραφο 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3330 1 (ΦΕΚ 82/06.04.2005/τ.Α ) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11277 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου:

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου: ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.3330 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. του Μιλτιάδη Μιλτιάδου

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. του Μιλτιάδη Μιλτιάδου Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ του Μιλτιάδη Μιλτιάδου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Μιλτιάδης Μιλτιάδου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ---------------------------------- Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1924 1 (ΦEK 16/15-2-91/τ.Α ) Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ * Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ Α. Ο σκοπός της Εταιρείας θα είναι: 1. Η µε οιονδήποτε τρόπο και µέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό ) εν γένει εµπορία,

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1927/1991 1 (ΦEK 17/15.2.1991/τ. A') Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την αποφυγή της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003)

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Συνοπτικός τίτλος 1. O παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003. Ερµηνεία 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα