Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο."

Transcript

1 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelίs Gassios εκ µέρους Pantelis Gassios Αποστολή: Πέµπτη, 4 Ιουλίου :31 µµ Προς: 'ceo'; ί 'Mίchalopoulou, Angela'; ί ί ί Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.; ί mα ί 'eίrίnί.konstantίnίdou.uhccί'; ί ί ί ί 'Dαmala Μαrία'; ί ί ί.gr; ί ί ί $ ί ί ί ί ί ί ί 'Gepoet'; ί a.daskalak 'Koraka, Eleftherίa'; ί ί ί ί ί ί Κοινοποίηση: 'Β4'; 'Β8'; 'ambagre'; 1)ο; 'Iconomou Afrodίtί' Θέµα: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγ ίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Συνηµµένα: ιαβιβαστικό Επιχειρηµατικού ελτίου.dοc; Bulletίn doc Σπουδαιότητα: Υψηλή Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το έγγραφό µας Φ. 3070/283/ , και Ενηµερωτικό ελτίο Γραφείου µας, περιόδου Συνηµµένα: 2 αρχεία Παντελής Γκάσιος Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Α" Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες Τηλ.: Φαξ: Ε-mα ί Ι: pgassίosγa?mfa.gr Ι

2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Rue ι1 Petits Carmes Bruxelles Τηλ.: Φαξ : Ειπώ! : ecocoιn-brusselsγá~mfa.gr Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βρυξέλλες, 4/7/2013 Α.Π. Φ / 283 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ : Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο κ. Γ Γ ΟΣ & ΑΣ Γραφείο κ. Β ' Γενικού ιευθυντού Α1, Β1, Β4, Β8 ιευθύνσεις Ε... Πρεσβεία Βρυξελλών ΜΑ Βρυξελλών Γραφείο Τύπου Γραφείο Ε.Ο.Τ. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επχχειρηυατικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Σας διαβιβάζούµε συνηµµένα, σε ηλεκτρονική µορφή, το υπ' αριθ. 28 ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων από το Βέλγιο που εκπόνησε το Γραφείο µας, για την περίοδο 21 έως 30 Ιουνίου Ο Προϊστάµενος Παντελής Γκάσιος Σύµβουλος ΟΕΥ Α' Συνηµ.: 1 αρχείο Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα Ι από 5

3 - ΠΙΝΑΚΑΣΑΩΟ ΕΚΤΩΝ ΟΠΕ, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, ceoγύ,hepo.gr, info(ahepo.gr - Invest ίη Greece Agency, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, ceo cι;ιnvestιngreece.ε~ον.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, pse(ϊί itenet.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: infό(a~seve.gr ΕΘ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, infόtif tfgr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ίη~όιά!sev.org.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΒΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: secretariat %sbbe.nr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: svap(α sναρ.ξr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: iηfογιίcreteexporters.com - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ί ηϊογ acsmί.gr - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, rοοt(n~ebeth.gr ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, infn(áνeth.gοv.ι r ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: evep ά peci.gr, ρrdepγ,ρcci.~gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίηογ beρ.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, tec(ϊίcentral.tec.gr ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, Γραφείο κ. Προέδρου, VAkritidis ϊ mcguirewoods.coιn, info(c7lccbh.be - BUCEPHALOS BUSINESS ASSOCIATION, Γραφείο κ. Προέδρου, s: dίmitrios.pechliνanidis(ci ueeρhalos.nιg, diτnitriοs.gallis Nbucephalos.οr., comitee.be( aιιcephalos.οrg HELLENIC FEDERATION OF ENTERPRISES ( Εν), BRUSSELS OFFICE, mαίη(ίἰ sevbxlbe UΝΙΟΝ OF HELLENIC CHAMBERS ΟΕ COMMERCE, BRUSSELS OFFICE, Eίrini.Kοnstantinidoιι.ύhccίΐι%skynet.be ΠΑΣΕΓΕΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info(ίqpseges.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, tzramprοedrnuγa;:gntn. gr - ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΑΣ (Ε ΟΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, infoγί.edoee.gr - ΠΕΜΕΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, ί ΣΕΒΙΤΕΛ, Γραφείο κ. Προέδρου, sevίtelίΐic~liνeοίl.gr Σελίδα 2 από 5 Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ

4 - ΕΣΒΙΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρού, infoπesvite.gr - ΙNCOFRUIT HELLAS, Γραφείο κ. Προέδρου, incοfrιιit'áincofruit.gr ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ekeίa delcof.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ρektomat(amtenet. τ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρού, sevt! ιο1.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: EuτngenΓeiotenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: sevt( hvl.gr, sevtίίusevt.gr ΣΕΒΓΑΠ, Γραφείο κ. Προέδρου, sevgaργu sevt.cο.hol.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, agtίγ ath.forthnet.gr, agtiruotenet.gr ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ (Ε ΟΑΟ), Γραφείο κ. Προέδρου, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΣΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, keοsοeγιe.tenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, seaοpγά;hol.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, seo(cz wine.org.gr ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρού, e1mα'ϋ~gummastic.gr ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, sinkroko(ϋ),tenet.gr, info afran.nr ΣΥΚΙΚΗ, Γραφείο κ. Προέδρου, ιη~ογ"ιisykίki.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΟΡΙΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ ΑΣ Γραφείο κ. Προέδρου, paρadim~cubalsamοn.gr ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, heίa~ϋ οtenet. gr ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, enxe,eγυath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίη ο(ά ιιυιηiηίυm.οrg.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ιηfοπαhρι.gr ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΑΓΕΜ), Γραφείο κ. Προέδρου, ί η ο(dekageιn.gr, ekaε~em(υ&tenet.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ρe~( τ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: sfέe(ά;sfee.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: 1ιαcι(υ οtenet.gr - ΚΑΠΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 3 από 5

5 ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: infoίá.ebhe.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαί1: ίηfο(cúhelapco.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ίηfοϊι hellαsres.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ), Γραφείο κ. Προέδρου, eletaenγneletaew.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ιη~ογίραseρρe.:r - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ffnfo( eedsa.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΛΣΕΒΥΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, elseνie~d elseνie.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ιηfοζΐ%gretkfashion.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίηfοϊ ι),e1kα.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΕΤ), Γραφείο κ. Προέδρου, infi (Ζ ροet.εr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ίnfoϊajsete.gr ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, neeγ nee.gr - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: uε~sγιjath.tnrthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, hba(ci.hba.gr - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ί nfοrmation serνίces(ι)helex.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΣΜΑ), Γραφείο κ. Προέδρου, sέsura(άlhnl.gv ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ Ε), Γραφείο κ. Προέδρου, eede(cr)ede.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίηtπ(ά segm.gr ΕΝΩΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε ΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, έ- mail: edeeπ.edee.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, έ- mail: iniσ(ιdseµe.gγ - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, eontaetίa~synddel.gr - ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ίηιπ( ~αee.gr - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, ιτι~ο(ϋesee.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΣΕΛΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρού, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ FRANCHISE ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - "Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας-Ολυµπίας, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ~αsh1ο1γύyαhοπ. gr Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 4 από 5

6 - Επιµελητήριο Ξάνθης, Γραφείο κ. Προέδρου, -π!1: η πίά>.,ebex.ε;r - ΑΒΙΟΝ ΕΚ ΟΤΙΚΗ (Ελιά & Ελαιόλαδο Olivenews), e-mαί1: ίησοίίύ.αχίοηαgrο.eυ Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 5 από 5

7 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Π11 $ 6, Β-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: , Fax: , ecocom-brusselscαlmfa.gr ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ /6-30/6/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ 1. Οι επενδύσεις στους βιοµηχανικούς κλάδους αυξάνονται αλλά παραµένουν υποτονικές σελ Χρηµατιστήριο Βρυξελλών σελ Ενδοκυβερνητικές διαπραγµατεύσεις για πρόσθετα κονδύλια προϋπολογισµού σελ Άνοδος της χρηµατοδότησης βελγικών επιχειρήσεων από επενδυτικά ταµεία και εταιρείες venture capital το 2012 σελ Οι µεγάλες λιανεµπορικές αλυσίδες Carrefour και Ζ8 σε αναδιοργάνωση σελ Εξελίξεις στην υπόθεση της χαλυβουργ ίας Arcelor Mittal σελ Ικανοποιητική πορεία της λιανεµπορικής αλυσίδας Colruyt σελ. 6 1

8 Ζ. 0i επενδύσεις στους βιοµηχανικούς κλάδους αυξάνονται αλλά παραµένουν υποτονικές Σύµφωνα µε στοιχεία πρόσφατης εξαµηνιαίας έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγ ίου (ΒΝΒ), στη διάρκεια του 2012, ο κλάδος της µεταποίησης αύξησε τις επενδύσεις του σε πάγια στοιχεία ενεργητικού, σε τρέχουσες τιµές, κατά 5,8 /ο έναντι του Η αύξηση αυτή των επενδύσεων, αν και χαµηλότερη από ότι προβλεπόταν αρχικά, ήρθε παρά την συνολική πτώση των επενδύσεων στη βελγική οικονοµία κατά 0,6 /ο το παρελθόν έτος, η οποία ακολούθησε την ελαφρά υφεσιακή πορεία της βελγικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι επενδύσεις σε κλάδους της µεταποί ησης αντιπροσώπευαν το 16 /ο των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων, σε αντίθεση µε την γειτονική Γαλλία, όπου οι κλάδοι των υπηρεσιών καθίστανται ολοένα και σηµαντικότεροι και από πλευράς προσέλκυσης επενδύσεων. Κατά την ΒΝΒ, η άνοδος αυτή των επενδύσεων έλαβε χώρα στους περισσότερους κλάδους µεταποίησης, µε εξαίρεση την κλωστοϋφαντουργ ία, την σιδηρουργ ία και την µεταλλουργ ία, την επιπλοβιοµηχανία και την κατεργασία του ξύλου. Η άνοδος των επενδύσεων επικεντρώθηκε επίσης στις εξαγωγικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις (µε εξαγωγές άνω του 60 /ο της παραγωγής τους), ενώ αντιθέτως οι βιοµηχανίες που καλύπτουν ανάγκες της εγχώριας αγοράς κατέγραψαν µείωση των επενδύσεών τους σε πάγια στοιχεία. Για το 2013, η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει µε βάση τα σηµερινά στατιστικά δεδοµένα άνοδο των επενδύσεων στην µεταποί ηση κατά 13,3 /ο σε τρέχουσες τιµές, αναµένοντας ανάκαµψή τους στους κλάδους χηµικών και πλαστικών προϊόντων, τροφίµων, κλωστοϋφαντουργ ίας, µεταλλουργ ίας και κατεργασίας ξύλου. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα εκτιµά ότι στη συνέχεια της χρονιάς, όπως έγινε και το 2012, οι προβλέψεις Θα αναθεωρηθούν έντονα προς τα κάτω, και θα δώσουν µία σχετικά πιο υποτονική άνοδο των ιδιωτικών επενδύσεων φέτος. Έγκυροι οικονοµικοί αναλυτές προβλέπουν πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων όλων των κλάδων κατά 0,6 /ο το 2013, και εάν συµπεριληφθούν στους υπολογισµούς και οι δηµόσιες επενδύσεις, καθώς και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατασκευές, η συνδυασµένη πτώση ενδεχοµένως φθάσει στο 1,8%, ποσοστό που συµπίπτει και µε τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για την µεταβολή της ακαθάριστης κεφαλαιακής δαπάνη της οικονοµίας για το τρέχον έτος. 2. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών Ο δείκτης ΒΕΙ 20 του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών, σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων της αµερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) ότι πρόκειται να αποσύρει µέτρα στήριξης της ρευστότητας της αµερικανικής οικονοµ ίας (κυρίως δια της επαναγοράς τίτλων του αµερικανικού δηµοσίου) εφ' όσον αυτή εξακολουθήσει να ανακάµπτει, έχει ακολουθήσει πτωτική πορεία, όπως και οι δείκτες άλλων διεθνών χρηµατιστηρίων, µε αποτέλεσµα να εξαλειφθεί προς στιγµήν πλήρως το έδαφος που είχε κερδίσει στην µέχρι τώρα διάρκεια του Στις 24 Ιουνίου, ο δείκτης έφθασε τις 2.453,11 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,33 /ο σε ηµερήσια και 6,4 /ο σε εβδοµαδια ία βάση. Σηµειώνεται ότι από την ηµέρα των σχετικών δηλώσεων του διοικητή της Fed κ. Bernonke, στις 22 Μαΐου, ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών είχε απολέσει 10 /ο της αξίας του στις 24.6, καθώς και 0,92 /ο από το ξεκίνηµα του τρέχοντος έτους. Στις 25 Ιουνίου σταµάτησε η καθοδική πορεία του δείκτη, ο οποίος σηµείωσε ηµερήσια άνοδο 1 /ο, φθάνοντας τις 2.477,70 µονάδες, ενώ τις επόµενες ηµέρες συνέχισε να ανεβαίνει. Ο δείκτης έκλεισε τελικά την εβδοµάδα Ιουνίου στις 2.526,11 µονάδες, έχοντας σηµειώσει εβδοµαδια ία άνοδο 0,6 /ο και ευρισκόµενος σε επίπεδο κατά 17,71 /ο ανώτερο της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του περασµένου έτους. 3. Ενδοκυβερνητικές διαπραγµατεύσεις για πρόσθετα κονδύλια προϋπολογισµού Οι διαπραγµατεύσεις εντός του πλαισίου της εξακοµµατικής κυβέρνησης συνασπισµού του 2

9 Βελγ ίου άρχισαν µε αρκετά εντατικό ρυθµό στο ξεκίνηµα του τρίτου δεκαηµέρου του Ιουνίου, µε στόχο την πρόσθετη εξοικονόµηση 524 εκατ. φέτος (ώστε να φθάσει το ονοµαστικό έλλειµµα στο 2,7 /ο του ΑΕΠ και να µειωθεί το διαρθρωτικό έλλειµµα κατά 1 /ο του ΑΕΠ) και 3-3,5 δις. το 2014, καθώς και την κατανοµή της δηµοσιονοµικής προσπάθειας µεταξύ οµοσπονδιακού κράτους και περιφερειακών οντοτήτων1. Παράλληλα, διεξάγεται έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ώστε αµέσως στη συνέχεια να ξεκινήσει η επεξεργασία του προϋπολογισµού του προσεχούς έτους. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν εξάλλου και για το νόµο περί χρηµατοδότησης των περιφερειακών οντοτήτων, ο οποίος και Θα ολοκληρώσει τρόπον τινά το έργο της 6ης Μεταρρύθµισης του Κράτους» Ζ. Βασικό ζήτηµα που απασχόλησε τα κόµµατα που στηρίζουν την µεταρρύθµιση αποτέλεσε η αυξηµένη συµµετοχή των περιφερειακών οντοτήτων στη χρηµατοδότηση των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων τους, καθώς και γενικότερα η αυξηµένη δηµοσιονοµική προσπάθεια των περιφερειακών οντοτήτων που ελπίζεται ότι Θα συµβάλλει κατά λίγο παραπάνω από 300 εκατ. στην φετινή δηµοσιονοµική εξοικονόµηση. Η συζήτηση για αυξηµένη δηµοσιονοµική και διαρθρωτική εξοικονόµηση των περιφερειακών οντοτήτων προκαλεί δε έντονες αντιδράσεις και επιφυλακτική στάση των εκπροσώπων τόσο των γαλλόφωνων κρατικών οντοτήτων, όσο και της Φλάνδρας, η οποία βρίσκεται σε δηµοσιονοµική ισορροπία και δεν επιθυµεί να πληρώσει για κάλυψη ελλειµµάτων άλλων περιφερειών. Στις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης για την εξεύρεση πρόσθετων κονδυλίων για τους προϋπολογισµούς του 2013 και του 2014 µπήκαν και καθαρά εισπρακτικό µέτρα, όπως η αύξηση της τραπεζικής εισφοράς στο Ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας από 167 εκατ. που είναι σήµερα σε 338 εκατ., η αύξηση των ειδικών φόρων στα Ι Βλ. άρθρο 5 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου Βλ. άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου καύσιµα (diesel), η επιβολή ελαχίστου φόρου στις επιχειρήσεις, η φορολόγηση των εταιρειών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οριζόντια µείωση των οικογενειακών επιδοµάτων, αλλά και άλλα που είχαν συζητηθεί παλαιότερα και ξαναβγήκαν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, όπως η έκτακτη εισφορά κρίσης, η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, η φορολόγηση της µεγάλης περιουσίας κ.α. Επιδίωξη του πρωθυπουργού ΟΙ Rupo ήταν η κατάληξη σε ενδοκυβερνητική συµφωνία πριν την σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις Ιουνίου στις Βρυξέλλες, πράγµα που τελικώς δεν επετεύχθη. Η προθεσµία που κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική από τον Βέλγο πρωθυπουργό είναι εκείνη της 21ης Σεπτεµβρίου τ.ε. που έχει τεθεί από την Ευρ. Επιτροπή 3, και βέβαια η προετοιµασία και κατάθεση των σχετικών νοµοθετικών κειµένων για την δηµοσιονοµική εξοικονόµηση πριν τις θερινές διακοπές των νοµοθετικών σωµάτων. Η ενδοκυβερνητική συµφωνία επήλθε τελικά τη νύχτα της Κυριακής 30 Ιουνίου, µε τους κυβερνητικούς εταίρους να αποφασίζουν για δηµοσιονοµική εξοικονόµηση ύψους 750 εκατ. φέτος (που αναλύεται σε 524 εκατ. συν 226 εκατ. ως περιθώριο ασφαλείας) και 2,4 δις. για το Η φετινή δηµοσιονοµική εξοικονόµηση Θα πρέπει, εφ' όσον επιτύχει τους στόχους της, να φέρει το ονοµαστικό οµοσπονδιακό έλλειµµα του 2013 στο 2,4 /ο του ΑΕΠ, σαφώς σε κατώτερο επίπεδο του 2,7 /ο του ΑΕΠ που είχε απαιτήσει η Ευρ. Επιτροπή. Παράλληλα, στις 2 Ιουλίου επήλθε συµφωνία και µε τις περιφερειακές κυβερνήσεις ως προς την κατανοµή της δηµοσιονοµικής προσπάθειας. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις εγγυήθηκαν ότι Θα σεβαστούν την δηµοσιονοµική πειθαρχία και Θα σχηµατίσουν «αποθεµατικό» προκειµένου να καλυφθούν τα ελλείµµατα των τοπικών αρχών, ύψους 260 εκατ.. 'Ετσι, η βελγική κυβέρνηση «έκλεισε» το ανοικτό φλέγον ζήτηµα της αναπροσαρµογής του φετινού τουλάχιστον προϋπολογισµού (για το 2014 πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετα µέτρα εξοικονόµησης) πριν την περίοδο των 3 Βλ. άρθρο 7 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου

10 Θερινών διακοπών των νοµοθετικών σωµάτων, καθώς και της σχετικής ενηµέρωσης της Ευρ. Επιτροπής. Σηµειώνουµε εξάλλου ότι στις 24 Ιουνίου, η αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών της βελγικής Βουλής υιοθέτησε το νοµοσχέδιο θέσεως σε ισχύ του νέου κανονιστικού πλαισίου φορολογικής αµνηστίας, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 εκεµβρίου τρέχοντος έτους 4. Σύµφωνα δε µε πολύ πρόσφατα στοιχεία του οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους έχουν κατατεθεί αιτήσεις φορολογικής τακτοποί ησης (εκ των οποίων τον Ιούνιο), µε το συνολικό υπό τακτοποί ηση ποσόν να εκτιµάται πλησίον του 1 δις., και τα εκτιµώµενα έσοδα για το κράτος να φθάνουν τα 300 εκατ.. 4. Άνοδος Της χρηµατοδότησης βελγικών επιχειρήσεων από επενδυτικό ταµεία και εταιρείες venture capital Το 2012 Το 2012, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο Βελγικός Σύνδεσµος Venture Capital (ΒΑ Belgian Venture Capital & Private Equity Association), στη διάρκεια του περασµένου έτους 202 βελγικές επιχειρήσεις έλαβαν χρηµατοδότηση ύψους 1,41 δις. από διάφορα επενδυτικά ταµεία και εταιρείες venture capital. Οι αριθµοί αυτοί του 2012 είναι σαφώς ανεβασµένοι σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους του 2011, όταν χρηµατοδοτήθηκαν 123 βελγικές επιχειρήσεις µε συνολικά κονδύλια ύψους 977 εκατ.. Οι χρηµατοδοτήσεις venture capital, δηλαδή εκείνες που προορίζονται για σύσταση και πρώτα στάδια ανάπτυξης επιχειρήσεων, το 2012 παρέµειναν σταθερές έναντι του 2011, στα 90 εκατ.. Σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα της ΝΒΑ, κ. Abbeloos, η «άφιξη» των τραπεζικών κανόνων και προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια προκαλεί ένα κάποιο «στένεµα» των περιθωρίων για άντληση πιστώσεων από τον τραπεζικό τοµέα, γεγονός που δηµιουργεί ευκαιρίες στα επενδυτικά ταµεία. Το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοδοτήσεων προς βελγικές επιχειρήσεις το 2012 προήλθε από ξένα επενδυτικά ταµεία, ωστόσο η συµµετοχή βελγικών επενδυτικών ταµείων σηµείωσε ανοδική πορεία, στα 397 εκατ. έναντι 332 εκατ. το Η συµµετοχή των βελγικών επενδυτικών ταµείων που βρίσκονται στο εξωτερικό αντιθέτως µειώθηκε το 2012 στα 147 εκατ. έναντι 252 εκατ. το Οι βελγικοί κλάδοι προς τους οποίους στρέφονται κατά το µεγαλύτερο µέρος τους οι χρηµατοδοτήσεις από βελγικά επενδυτικά ταµεία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου, είναι οι ιατρικές επιστήµες και η βιολογ ία - βιοτεχνολογ ία (34,7 /ο των χρηµατοδοτήσεων), οι βιοµηχανικοί κλάδοι (31,5 /ο) και η ενέργεια και το περιβάλλον (7,3%). Οι εκτιµήσεις για το 2013 εί ναι συγκρατηµένα αισιόδοξες, και προβλέπουν χρηµατοδοτήσεις επενδυτικών projects της τάξεως µεταξύ 10 και 50 εκατ., κυρίως στους κλάδους υγείας, ιατρικών επιστηµών & βιοτεχνολογ ίας, υψηλής τεχνολογ ίας και τεχνολογ ίας πληροφορικής, ενέργειας και υπηρεσιών διανοµής. 5. 0i µεγάλες λισνεµπορικές αλυσίδες Carrefour και De/haize οε αναδιοργάνωση ύο γ ίγαντες του λιανεµπορίου, οι αλυσίδες Carrefour και Delhaize, µε έντονη παρουσία στο Βέλγιο (η Delhaize είναι µάλιστα ως γνωστόν βελγική), ευρίσκονται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων τους, µε την Delhaize να «ξεφορτώνεται» µέρος των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ, την δε γαλλική Carrefour να εκποιεί αρκετές Θυγατρικές της σε αναδυόµενες αγορές όπως οι Ταϊλάνδη και Ινδονησία. Για την Delhaize, µετά την απόφαση της πώλησης τριών ζηµιογόνων αµερικανικών της θυγατρικών 5, σε συνδυασµό µε την βελτίωση του ανταγωνιστικού κλίµατος στην αγορά του Βελγ ίου, εκτιµάται ότι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, η Carrefour αντιµετωπίζει ιδια ίτερα προβλήµατα στην γαλλική αγορά, η οποία και αντιπροσωπεύει περίπου το 50 /ο του 4 Βλ. και άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου Βλ. άρθρο 9(ζ) ενηµερωτικού δελτίου περιόδου

11 κύκλου εργασιών της. Η βελγική Delhaίze φαίνεται να βελτιώνει από το ξεκίνηµα του τρέχοντος έτους την οικονοµική της κατάσταση και την κερδοφορία της, ενώ αντιθέτως η Carrefour βλέπει την κερδοφορία της να συρρικνώνεται σε κατώτατα επ ίπεδα σε σύγκριση µε ευρωπαϊκές αλυσίδες. Το 2012, η µεγέθυνση του κύκλου εργασιών της Carrefour στο Βέλγιο ανήλθε σε µόλις 1,4%, ενώ αντιθέτως τα µεγάλα καταστήµατά της µε την επωνυµία Planet σηµείωσαν αύξηση του τζίρου τους κατά 3,8%, έναντι πτώσης του τζίρου των βασικών ανταγωνιστών τους (Cora, -1,8 /ο και Makro, -2,1%). Στο πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που ανακοίνωσαν οι δύο λιανεµπορικές αλυσίδες ήταν αρκετά ενθαρρυντικά, οι οικονοµικοί αναλυτές ωστόσο εκτιµούν ότι η συνέχιση της καλής πορείας της Delha ίze Θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την σταθεροποί ηση των περιθωρίων κέρδους της στις ΗΠΑ, ενώ οι προσδοκίες για βελτίωση των αποτελεσµάτων της Carrefour θα εξαρτηθεί κυρίως από την επιτυχή επανατοποθέτησή της στην γαλλική αλλά και τις υπόλοιπες κύριες ευρωπαϊκές αγορές. Από πλευράς χρηµατιστηριακών προοπτικών των µετοχών των δύο αλυσίδων, οι αναλυτές δίνουν σαφές προβάδισµα στην µετοχή της Carrefour, λόγω των µεγαλύτερων δυνατοτήτων ανόδου της (εφ' όσον βελτιωθεί βεβαίως η οικονοµική πορεία της αλυσίδας). Σηµαντικό παράγοντα και για τις δύο αλυσίδες αποτελεί η αυξανόµενη σηµασία των καταστηµάτων τους franchίsί ng, τα οποία το 2012 για το µεν Carrefour αντιπροσώπευαν το 50 /ο του κύκλου εργασιών (έναντι 40 /ο προ πενταετίας), για το δε Delha ίze το 48 /ο του κύκλου εργασιών. 6. Εξελίξεις στην υπόθεση της χαλυβουργίας λιτό/οι- Mitta/ Στην σύσκεψη της Οµάδας Εργασίας που έχει συστήσει η περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλλονίας για το ζήτηµα της παύσης λειτουργ ίας των γραµµών παραγωγής της πολυεθνικής χαλυβουργ ίας Arcelor Μ ίttαι στην Λιέγη, που έγινε στις 24 Ιουνίου, ο Υπουργός Οικονοµίας της περιφέρειας κ. Marcourt αναφέρθηκε σε ενδείξεις περί ύπαρξης ενδιαφέροντος από δεύτερο υποψήφιο επενδυτή για την µονάδα κοκ του Sera ί pg, η οποία αποτελεί µία από τις 7 γραµµές παραγωγής Ψυχρής έλασης που πρόκειται να κλείσει η χαλυβουργ ία. Πρόκειται για έναν αµερικανικό όµιλο (που περιλαµβάνει γερµανικά επενδυτικά συµφέροντα), την Oxbow Μ ί ηί ηg, που είναι το δεύτερο όνοµα υποψήφιου επενδυτή που αναφέρεται, έπειτα από εκείνο της αυστραλιανής Nίagara Μ ί ηί ηg. Οι διαπραγµατεύσεις µε την διοίκηση της Arcelor Μ ίttαι συνεχίζονταν, µε τον πολυεθνικό όµιλο να µην αντιτίθεται σε συνέχιση της λειτουργ ίας δύο γραµµών γαλβανισµού (οι οποίες επίσης περιλαµβάνονται µεταξύ των υπό παύση γραµµών παραγωγής), καθώς και σε θέση άλλων γραµµών παραγωγής σε «συντήρηση». Κεντρικό ερώτηµα αποτέλεσε το ποια πλευρά Θα αναλάβει το κόστος της συντήρησης των µονάδων, και για πόσο χρόνο, καθώς επίσης και το ζήτηµα σχεδίου νοµοθετήµατος περί απαλλοτρίωσης που έχει κατ' αρχήν εγκριθεί από την κυβέρνηση της περιφέρειας της Βαλλονίας, το οποίο ωστόσο Θα έχει νόηµα και ισχύ εφ' όσον βρεθεί αγοραστής για τις εγκαταστάσεις της Arcelor Μ ίttαι στην Λιέγη. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, στις 26 Ιουνίου υπήρξε συµφωνία µεταξύ κυβέρνησης της Βαλλονίας, εκπροσώπων της Arcelor Μ ίttαι και εκπροσώπων των εργατικών συνδικάτων για διάσωση 6 γραµµών παραγωγής ψυχρής έλασης αντί για 5 που ήταν ο αρχικός σχεδιασµός. Τούτο Θα συµβεί δια της πώλησης της ανωτέρω µονάδας κοκ στην εταιρεία Oxbow Μπίπ. Η διάσωση 6 γραµµών ψυχρής έλασης εκτιµάται ότι περισώσει περί τις 500 Θέσεις εργασίας. Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση της Arcelor Μ ίttαι συναίνεσε στο να τεθούν ορισµένες από τις γραµµές παραγωγής που Θα κλείσουν σε συντήρηση για περίοδο 5 ετών, εγγυήθηκε την τροφοδοσία των γραµµών παραγωγής που θα µείνουν σε λειτουργ ία µε πρώτες ύλες, καθώς και δεσµεύθηκε να διατηρήσει το επενδυτικό πακέτο ύψους 138 εκατ. για εκσυγχρονισµό των µονάδων που Θα 5

12 διατηρηθούν σε λειτουργ ία, καθώς και την δηµιουργ ία σταθµού παραγωγής ενέργειας. ευκολίας Okay (της Lolruyt) και Proxy (της Delhaize). 7. Ικανοποιητική πορεία της λιανεµπορικής αλυσίδας Co/ruyt Σύµφωνα µε ετήσια στοιχεία που δηµοσίευσε πρόσφατα η διοίκηση της λιανεµπορικής αλυσίδας Colruyt, τα αποτελέσµατα του οµίλου αυτού "soft discounter" για την χρήση 2012, αλλά και κατά την µέχρι τώρα διάρκεια του 2013, ήταν ανώτερα των προσδοκιών. Ο κύκλος εργασιών της Colruyt αυξήθηκε κατά 6 /ο και ξεπέρασε τα 8 δις. - φθάνοντας τα 8,31 δις. - κυρίως ως αποτέλεσµα του ανοίγµατος 14 νέων καταστηµάτων (5 εκ των οποίων µε την φίρµα Colruyt) και της επέκτασης των χώρων ορισµένων καταστηµάτων (προστέθηκαν συνολικά τ.µ.). Βεβα ίως, εκτιµάται επίσης ότι η αλυσίδα έχει ωφεληθεί σηµαντικά από την οικονοµική κρίση καθώς προσφέρει ελκυστικές τιµές, και έχει αυξήσει το µερίδιό της στη βελγική λιανεµπορική αγορά σε πλησίον του 26%. Τα καθαρά κέρδη του οµίλου σηµείωσαν άνοδο κατά 3,1 /ο στα 353,7 εκατ., το µικτό λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 6,2 /ο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σηµείωσαν άνοδο 6,2%, στα 515 εκατ.. Για την συνολική εκτίµηση της πορείας της φετινής χρονιάς, η διοίκηση της αλυσίδας επιφυλάσσεται να την ανακοινώσει τον Σεπτέµβριο, θεωρείται βέβαιο ωστόσο ότι η αλυσίδα Θα εξακολουθήσει την στρατηγική της χαµηλών τιµών. Η µεγέθυνση της Colruyt λαµβάνει χώρα σε µ ία περίοδο που η συνολική µεγέθυνση του κλάδου λιανεµπορίου (grande distributiois) ανέρχεται σε µόλις 2,2 /ο (συνολικός τζίρος στα 25,7 δις. ), και ο ανταγωνισµός από αλυσίδες και καταστήµατα hard και soft discount εντείνεται (σηµειωτέον ότι ο υποκλάδος εκπτωτικών αλυσίδων έχει φθάσει πρόσφατα µερίδιο 44,4 /ο της λιανεµπορικής αγοράς του Βελγ ίου, που αποτελεί ιστορικά υψηλό µερίδιο). Ιδιαίτερα δυναµική παρουσία στον κλάδο εκπτωτικών αλυσίδων έχουν δείξει πρόσφατα τα καταστήµατα ΑΙ 1Μ Heijn (µεγέθυνση κύκλου εργασιών 4450/ο, µε παρουσία στο βόρειο Βέλγιο), Red Market (του Delhaize, µεγέθυνση 54%), καθώς και τα καταστήµατα 6

13 ΛΗΓΕΣ, 1. Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (ΒΝΒ), δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τυπου 2. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 3. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 4. Βελ ηκός Σύνδεσµος 1enture Capital (ΒΑ - Be/gian Ι/enture Capital & Pr/vate Equity Association), ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 5. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 6. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 7. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 7

Αριθ. πρωτ,._ θενσειλονζ Ι1 2 - y. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. βιοτεχν1κω ΕΩΙΜΕΛΗΤtfΡ1 Ε3θΣ Σ ΑΛ G ΝΙΚΗΣ. ΓΙ α ρ ε.

Αριθ. πρωτ,._ θενσειλονζ Ι1 2 - y. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. βιοτεχν1κω ΕΩΙΜΕΛΗΤtfΡ1 Ε3θΣ Σ ΑΛ G ΝΙΚΗΣ. ΓΙ α ρ ε. ΓΙ α ρ ε ή φ Ο η κ ε Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο..2.14 2Ο4 Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis 08581ο$ [gassios.pantelis@mfa.gr]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 31/12/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 525. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 31/12/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 525. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: pgassios@mfa.gr Αποστολή: Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 6:50 µµ Προς: 'executive director'; info@enterprisegreece.gov.gr; 'Kleovoulos Bouzos'; ceo@enterprisegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 92 11/5-20/5/2015

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 92 11/5-20/5/2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: +322-5455506, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 10/6/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 201. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 10/6/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 201. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ... 4 Κυριότερες πόλεις:... 5 Υποδομές:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιούνιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Νο 6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe.

Νο 6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe. Νο 6 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύµβουλοι έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ecocom-kiev [ecocom-kiev@mfa.gr] Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 3:11 µµ root@ebeth.gr; evep@pcci.gr; ea@e-a.gr; info@acsmi.gr; info@bep.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Ένεση ρευστότητας στην αγορά

Ένεση ρευστότητας στην αγορά www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 316 28 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Εθνική : Το σχέδιο μετά την επιτυχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ Κύριον Dominique Strauss-Kahn: ιευθύνοντα Σύµβουλο του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Washington D.C. Αγαπητέ Κύριε Strauss-Kahn: Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΒιπrξΧΝ! r 4? :4.ΤΙ ρ () Ε ΑΛ ϊ Ν Κ Η Σ

ΒιπrξΧΝ! r 4? :4.ΤΙ ρ () Ε ΑΛ ϊ Ν Κ Η Σ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Greek Embassy Commercial Sectίon [greekcom@mtnmail.com.cy] Αποστολή: Πέµπτη, 25 Απριλίου 2013 12:47 µµ Προς: b4@mfa.gr; 'Christos Dokomes'; info@hepo.gr; info@seve.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η εξασθένιση του Ευρώ και η υποχώρηση των τιµών του πετρελαίου διεθνώς, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 92 Mάρτιος 2011 ASSET MANAGEMENT ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ FINANCIAL TIMES Σελ. 2 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε. ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΑ Η ΤτΕ Σελ.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα