Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο."

Transcript

1 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelίs Gassios εκ µέρους Pantelis Gassios Αποστολή: Πέµπτη, 4 Ιουλίου :31 µµ Προς: 'ceo'; ί 'Mίchalopoulou, Angela'; ί ί ί Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.; ί mα ί 'eίrίnί.konstantίnίdou.uhccί'; ί ί ί ί 'Dαmala Μαrία'; ί ί ί.gr; ί ί ί $ ί ί ί ί ί ί ί 'Gepoet'; ί a.daskalak 'Koraka, Eleftherίa'; ί ί ί ί ί ί Κοινοποίηση: 'Β4'; 'Β8'; 'ambagre'; 1)ο; 'Iconomou Afrodίtί' Θέµα: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγ ίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Συνηµµένα: ιαβιβαστικό Επιχειρηµατικού ελτίου.dοc; Bulletίn doc Σπουδαιότητα: Υψηλή Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το έγγραφό µας Φ. 3070/283/ , και Ενηµερωτικό ελτίο Γραφείου µας, περιόδου Συνηµµένα: 2 αρχεία Παντελής Γκάσιος Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Α" Πρεσβεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες Τηλ.: Φαξ: Ε-mα ί Ι: pgassίosγa?mfa.gr Ι

2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Rue ι1 Petits Carmes Bruxelles Τηλ.: Φαξ : Ειπώ! : ecocoιn-brusselsγá~mfa.gr Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βρυξέλλες, 4/7/2013 Α.Π. Φ / 283 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ : Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο κ. Γ Γ ΟΣ & ΑΣ Γραφείο κ. Β ' Γενικού ιευθυντού Α1, Β1, Β4, Β8 ιευθύνσεις Ε... Πρεσβεία Βρυξελλών ΜΑ Βρυξελλών Γραφείο Τύπου Γραφείο Ε.Ο.Τ. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επχχειρηυατικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Σας διαβιβάζούµε συνηµµένα, σε ηλεκτρονική µορφή, το υπ' αριθ. 28 ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων από το Βέλγιο που εκπόνησε το Γραφείο µας, για την περίοδο 21 έως 30 Ιουνίου Ο Προϊστάµενος Παντελής Γκάσιος Σύµβουλος ΟΕΥ Α' Συνηµ.: 1 αρχείο Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα Ι από 5

3 - ΠΙΝΑΚΑΣΑΩΟ ΕΚΤΩΝ ΟΠΕ, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, ceoγύ,hepo.gr, info(ahepo.gr - Invest ίη Greece Agency, Γραφείο κ. ιευθύνοντος Συµβούλου, ceo cι;ιnvestιngreece.ε~ον.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, pse(ϊί itenet.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: infό(a~seve.gr ΕΘ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, infόtif tfgr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ίη~όιά!sev.org.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΒΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: secretariat %sbbe.nr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: svap(α sναρ.ξr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: iηfογιίcreteexporters.com - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ί ηϊογ acsmί.gr - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, rοοt(n~ebeth.gr ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, infn(áνeth.gοv.ι r ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: evep ά peci.gr, ρrdepγ,ρcci.~gr - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίηογ beρ.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, tec(ϊίcentral.tec.gr ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, Γραφείο κ. Προέδρου, VAkritidis ϊ mcguirewoods.coιn, info(c7lccbh.be - BUCEPHALOS BUSINESS ASSOCIATION, Γραφείο κ. Προέδρου, s: dίmitrios.pechliνanidis(ci ueeρhalos.nιg, diτnitriοs.gallis Nbucephalos.οr., comitee.be( aιιcephalos.οrg HELLENIC FEDERATION OF ENTERPRISES ( Εν), BRUSSELS OFFICE, mαίη(ίἰ sevbxlbe UΝΙΟΝ OF HELLENIC CHAMBERS ΟΕ COMMERCE, BRUSSELS OFFICE, Eίrini.Kοnstantinidoιι.ύhccίΐι%skynet.be ΠΑΣΕΓΕΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info(ίqpseges.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, tzramprοedrnuγa;:gntn. gr - ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΑΣ (Ε ΟΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, infoγί.edoee.gr - ΠΕΜΕΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, ί ΣΕΒΙΤΕΛ, Γραφείο κ. Προέδρου, sevίtelίΐic~liνeοίl.gr Σελίδα 2 από 5 Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ

4 - ΕΣΒΙΤΕ, Γραφείο κ. Προέδρού, infoπesvite.gr - ΙNCOFRUIT HELLAS, Γραφείο κ. Προέδρου, incοfrιιit'áincofruit.gr ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ekeίa delcof.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ρektomat(amtenet. τ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρού, sevt! ιο1.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: EuτngenΓeiotenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: sevt( hvl.gr, sevtίίusevt.gr ΣΕΒΓΑΠ, Γραφείο κ. Προέδρου, sevgaργu sevt.cο.hol.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, agtίγ ath.forthnet.gr, agtiruotenet.gr ΕΟΝΙΚΗ ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ (Ε ΟΑΟ), Γραφείο κ. Προέδρου, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΣΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, keοsοeγιe.tenet.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, seaοpγά;hol.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, seo(cz wine.org.gr ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρού, e1mα'ϋ~gummastic.gr ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, sinkroko(ϋ),tenet.gr, info afran.nr ΣΥΚΙΚΗ, Γραφείο κ. Προέδρου, ιη~ογ"ιisykίki.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΟΡΙΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ ΑΣ Γραφείο κ. Προέδρου, paρadim~cubalsamοn.gr ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, heίa~ϋ οtenet. gr ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, enxe,eγυath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίη ο(ά ιιυιηiηίυm.οrg.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: ιηfοπαhρι.gr ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΑΓΕΜ), Γραφείο κ. Προέδρου, ί η ο(dekageιn.gr, ekaε~em(υ&tenet.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ρe~( τ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: sfέe(ά;sfee.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: 1ιαcι(υ οtenet.gr - ΚΑΠΕ, Γραφείο κ. Προέδρου, Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 3 από 5

5 ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: infoίá.ebhe.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), Γραφείο κ. Προέδρού, e-mαί1: ίηfο(cúhelapco.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ίηfοϊι hellαsres.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ), Γραφείο κ. Προέδρου, eletaenγneletaew.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ιη~ογίραseρρe.:r - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ffnfo( eedsa.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΛΣΕΒΥΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, elseνie~d elseνie.gr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ιηfοζΐ%gretkfashion.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίηfοϊ ι),e1kα.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΕΤ), Γραφείο κ. Προέδρου, infi (Ζ ροet.εr ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, ίnfoϊajsete.gr ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, neeγ nee.gr - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: uε~sγιjath.tnrthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρού, hba(ci.hba.gr - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ί nfοrmation serνίces(ι)helex.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΣΜΑ), Γραφείο κ. Προέδρου, sέsura(άlhnl.gv ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ Ε), Γραφείο κ. Προέδρου, eede(cr)ede.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Γραφείο κ. Προέδρου, ίηtπ(ά segm.gr ΕΝΩΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε ΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, έ- mail: edeeπ.edee.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, έ- mail: iniσ(ιdseµe.gγ - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, eontaetίa~synddel.gr - ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ίηιπ( ~αee.gr - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, ιτι~ο(ϋesee.gr - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΣΕΛΠΕ), Γραφείο κ. Προέδρού, - ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ FRANCHISE ΕΛΛΑ ΟΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, - "Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας-Ολυµπίας, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mαί1: ~αsh1ο1γύyαhοπ. gr Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 4 από 5

6 - Επιµελητήριο Ξάνθης, Γραφείο κ. Προέδρου, -π!1: η πίά>.,ebex.ε;r - ΑΒΙΟΝ ΕΚ ΟΤΙΚΗ (Ελιά & Ελαιόλαδο Olivenews), e-mαί1: ίησοίίύ.αχίοηαgrο.eυ Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Σελίδα 5 από 5

7 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Π11 $ 6, Β-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: , Fax: , ecocom-brusselscαlmfa.gr ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ /6-30/6/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ 1. Οι επενδύσεις στους βιοµηχανικούς κλάδους αυξάνονται αλλά παραµένουν υποτονικές σελ Χρηµατιστήριο Βρυξελλών σελ Ενδοκυβερνητικές διαπραγµατεύσεις για πρόσθετα κονδύλια προϋπολογισµού σελ Άνοδος της χρηµατοδότησης βελγικών επιχειρήσεων από επενδυτικά ταµεία και εταιρείες venture capital το 2012 σελ Οι µεγάλες λιανεµπορικές αλυσίδες Carrefour και Ζ8 σε αναδιοργάνωση σελ Εξελίξεις στην υπόθεση της χαλυβουργ ίας Arcelor Mittal σελ Ικανοποιητική πορεία της λιανεµπορικής αλυσίδας Colruyt σελ. 6 1

8 Ζ. 0i επενδύσεις στους βιοµηχανικούς κλάδους αυξάνονται αλλά παραµένουν υποτονικές Σύµφωνα µε στοιχεία πρόσφατης εξαµηνιαίας έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγ ίου (ΒΝΒ), στη διάρκεια του 2012, ο κλάδος της µεταποίησης αύξησε τις επενδύσεις του σε πάγια στοιχεία ενεργητικού, σε τρέχουσες τιµές, κατά 5,8 /ο έναντι του Η αύξηση αυτή των επενδύσεων, αν και χαµηλότερη από ότι προβλεπόταν αρχικά, ήρθε παρά την συνολική πτώση των επενδύσεων στη βελγική οικονοµία κατά 0,6 /ο το παρελθόν έτος, η οποία ακολούθησε την ελαφρά υφεσιακή πορεία της βελγικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι επενδύσεις σε κλάδους της µεταποί ησης αντιπροσώπευαν το 16 /ο των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων, σε αντίθεση µε την γειτονική Γαλλία, όπου οι κλάδοι των υπηρεσιών καθίστανται ολοένα και σηµαντικότεροι και από πλευράς προσέλκυσης επενδύσεων. Κατά την ΒΝΒ, η άνοδος αυτή των επενδύσεων έλαβε χώρα στους περισσότερους κλάδους µεταποίησης, µε εξαίρεση την κλωστοϋφαντουργ ία, την σιδηρουργ ία και την µεταλλουργ ία, την επιπλοβιοµηχανία και την κατεργασία του ξύλου. Η άνοδος των επενδύσεων επικεντρώθηκε επίσης στις εξαγωγικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις (µε εξαγωγές άνω του 60 /ο της παραγωγής τους), ενώ αντιθέτως οι βιοµηχανίες που καλύπτουν ανάγκες της εγχώριας αγοράς κατέγραψαν µείωση των επενδύσεών τους σε πάγια στοιχεία. Για το 2013, η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει µε βάση τα σηµερινά στατιστικά δεδοµένα άνοδο των επενδύσεων στην µεταποί ηση κατά 13,3 /ο σε τρέχουσες τιµές, αναµένοντας ανάκαµψή τους στους κλάδους χηµικών και πλαστικών προϊόντων, τροφίµων, κλωστοϋφαντουργ ίας, µεταλλουργ ίας και κατεργασίας ξύλου. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα εκτιµά ότι στη συνέχεια της χρονιάς, όπως έγινε και το 2012, οι προβλέψεις Θα αναθεωρηθούν έντονα προς τα κάτω, και θα δώσουν µία σχετικά πιο υποτονική άνοδο των ιδιωτικών επενδύσεων φέτος. Έγκυροι οικονοµικοί αναλυτές προβλέπουν πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων όλων των κλάδων κατά 0,6 /ο το 2013, και εάν συµπεριληφθούν στους υπολογισµούς και οι δηµόσιες επενδύσεις, καθώς και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατασκευές, η συνδυασµένη πτώση ενδεχοµένως φθάσει στο 1,8%, ποσοστό που συµπίπτει και µε τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για την µεταβολή της ακαθάριστης κεφαλαιακής δαπάνη της οικονοµίας για το τρέχον έτος. 2. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών Ο δείκτης ΒΕΙ 20 του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών, σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων της αµερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) ότι πρόκειται να αποσύρει µέτρα στήριξης της ρευστότητας της αµερικανικής οικονοµ ίας (κυρίως δια της επαναγοράς τίτλων του αµερικανικού δηµοσίου) εφ' όσον αυτή εξακολουθήσει να ανακάµπτει, έχει ακολουθήσει πτωτική πορεία, όπως και οι δείκτες άλλων διεθνών χρηµατιστηρίων, µε αποτέλεσµα να εξαλειφθεί προς στιγµήν πλήρως το έδαφος που είχε κερδίσει στην µέχρι τώρα διάρκεια του Στις 24 Ιουνίου, ο δείκτης έφθασε τις 2.453,11 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,33 /ο σε ηµερήσια και 6,4 /ο σε εβδοµαδια ία βάση. Σηµειώνεται ότι από την ηµέρα των σχετικών δηλώσεων του διοικητή της Fed κ. Bernonke, στις 22 Μαΐου, ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών είχε απολέσει 10 /ο της αξίας του στις 24.6, καθώς και 0,92 /ο από το ξεκίνηµα του τρέχοντος έτους. Στις 25 Ιουνίου σταµάτησε η καθοδική πορεία του δείκτη, ο οποίος σηµείωσε ηµερήσια άνοδο 1 /ο, φθάνοντας τις 2.477,70 µονάδες, ενώ τις επόµενες ηµέρες συνέχισε να ανεβαίνει. Ο δείκτης έκλεισε τελικά την εβδοµάδα Ιουνίου στις 2.526,11 µονάδες, έχοντας σηµειώσει εβδοµαδια ία άνοδο 0,6 /ο και ευρισκόµενος σε επίπεδο κατά 17,71 /ο ανώτερο της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του περασµένου έτους. 3. Ενδοκυβερνητικές διαπραγµατεύσεις για πρόσθετα κονδύλια προϋπολογισµού Οι διαπραγµατεύσεις εντός του πλαισίου της εξακοµµατικής κυβέρνησης συνασπισµού του 2

9 Βελγ ίου άρχισαν µε αρκετά εντατικό ρυθµό στο ξεκίνηµα του τρίτου δεκαηµέρου του Ιουνίου, µε στόχο την πρόσθετη εξοικονόµηση 524 εκατ. φέτος (ώστε να φθάσει το ονοµαστικό έλλειµµα στο 2,7 /ο του ΑΕΠ και να µειωθεί το διαρθρωτικό έλλειµµα κατά 1 /ο του ΑΕΠ) και 3-3,5 δις. το 2014, καθώς και την κατανοµή της δηµοσιονοµικής προσπάθειας µεταξύ οµοσπονδιακού κράτους και περιφερειακών οντοτήτων1. Παράλληλα, διεξάγεται έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ώστε αµέσως στη συνέχεια να ξεκινήσει η επεξεργασία του προϋπολογισµού του προσεχούς έτους. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν εξάλλου και για το νόµο περί χρηµατοδότησης των περιφερειακών οντοτήτων, ο οποίος και Θα ολοκληρώσει τρόπον τινά το έργο της 6ης Μεταρρύθµισης του Κράτους» Ζ. Βασικό ζήτηµα που απασχόλησε τα κόµµατα που στηρίζουν την µεταρρύθµιση αποτέλεσε η αυξηµένη συµµετοχή των περιφερειακών οντοτήτων στη χρηµατοδότηση των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων τους, καθώς και γενικότερα η αυξηµένη δηµοσιονοµική προσπάθεια των περιφερειακών οντοτήτων που ελπίζεται ότι Θα συµβάλλει κατά λίγο παραπάνω από 300 εκατ. στην φετινή δηµοσιονοµική εξοικονόµηση. Η συζήτηση για αυξηµένη δηµοσιονοµική και διαρθρωτική εξοικονόµηση των περιφερειακών οντοτήτων προκαλεί δε έντονες αντιδράσεις και επιφυλακτική στάση των εκπροσώπων τόσο των γαλλόφωνων κρατικών οντοτήτων, όσο και της Φλάνδρας, η οποία βρίσκεται σε δηµοσιονοµική ισορροπία και δεν επιθυµεί να πληρώσει για κάλυψη ελλειµµάτων άλλων περιφερειών. Στις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης για την εξεύρεση πρόσθετων κονδυλίων για τους προϋπολογισµούς του 2013 και του 2014 µπήκαν και καθαρά εισπρακτικό µέτρα, όπως η αύξηση της τραπεζικής εισφοράς στο Ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας από 167 εκατ. που είναι σήµερα σε 338 εκατ., η αύξηση των ειδικών φόρων στα Ι Βλ. άρθρο 5 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου Βλ. άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου καύσιµα (diesel), η επιβολή ελαχίστου φόρου στις επιχειρήσεις, η φορολόγηση των εταιρειών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οριζόντια µείωση των οικογενειακών επιδοµάτων, αλλά και άλλα που είχαν συζητηθεί παλαιότερα και ξαναβγήκαν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, όπως η έκτακτη εισφορά κρίσης, η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, η φορολόγηση της µεγάλης περιουσίας κ.α. Επιδίωξη του πρωθυπουργού ΟΙ Rupo ήταν η κατάληξη σε ενδοκυβερνητική συµφωνία πριν την σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις Ιουνίου στις Βρυξέλλες, πράγµα που τελικώς δεν επετεύχθη. Η προθεσµία που κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική από τον Βέλγο πρωθυπουργό είναι εκείνη της 21ης Σεπτεµβρίου τ.ε. που έχει τεθεί από την Ευρ. Επιτροπή 3, και βέβαια η προετοιµασία και κατάθεση των σχετικών νοµοθετικών κειµένων για την δηµοσιονοµική εξοικονόµηση πριν τις θερινές διακοπές των νοµοθετικών σωµάτων. Η ενδοκυβερνητική συµφωνία επήλθε τελικά τη νύχτα της Κυριακής 30 Ιουνίου, µε τους κυβερνητικούς εταίρους να αποφασίζουν για δηµοσιονοµική εξοικονόµηση ύψους 750 εκατ. φέτος (που αναλύεται σε 524 εκατ. συν 226 εκατ. ως περιθώριο ασφαλείας) και 2,4 δις. για το Η φετινή δηµοσιονοµική εξοικονόµηση Θα πρέπει, εφ' όσον επιτύχει τους στόχους της, να φέρει το ονοµαστικό οµοσπονδιακό έλλειµµα του 2013 στο 2,4 /ο του ΑΕΠ, σαφώς σε κατώτερο επίπεδο του 2,7 /ο του ΑΕΠ που είχε απαιτήσει η Ευρ. Επιτροπή. Παράλληλα, στις 2 Ιουλίου επήλθε συµφωνία και µε τις περιφερειακές κυβερνήσεις ως προς την κατανοµή της δηµοσιονοµικής προσπάθειας. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις εγγυήθηκαν ότι Θα σεβαστούν την δηµοσιονοµική πειθαρχία και Θα σχηµατίσουν «αποθεµατικό» προκειµένου να καλυφθούν τα ελλείµµατα των τοπικών αρχών, ύψους 260 εκατ.. 'Ετσι, η βελγική κυβέρνηση «έκλεισε» το ανοικτό φλέγον ζήτηµα της αναπροσαρµογής του φετινού τουλάχιστον προϋπολογισµού (για το 2014 πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετα µέτρα εξοικονόµησης) πριν την περίοδο των 3 Βλ. άρθρο 7 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου

10 Θερινών διακοπών των νοµοθετικών σωµάτων, καθώς και της σχετικής ενηµέρωσης της Ευρ. Επιτροπής. Σηµειώνουµε εξάλλου ότι στις 24 Ιουνίου, η αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών της βελγικής Βουλής υιοθέτησε το νοµοσχέδιο θέσεως σε ισχύ του νέου κανονιστικού πλαισίου φορολογικής αµνηστίας, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 εκεµβρίου τρέχοντος έτους 4. Σύµφωνα δε µε πολύ πρόσφατα στοιχεία του οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους έχουν κατατεθεί αιτήσεις φορολογικής τακτοποί ησης (εκ των οποίων τον Ιούνιο), µε το συνολικό υπό τακτοποί ηση ποσόν να εκτιµάται πλησίον του 1 δις., και τα εκτιµώµενα έσοδα για το κράτος να φθάνουν τα 300 εκατ.. 4. Άνοδος Της χρηµατοδότησης βελγικών επιχειρήσεων από επενδυτικό ταµεία και εταιρείες venture capital Το 2012 Το 2012, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο Βελγικός Σύνδεσµος Venture Capital (ΒΑ Belgian Venture Capital & Private Equity Association), στη διάρκεια του περασµένου έτους 202 βελγικές επιχειρήσεις έλαβαν χρηµατοδότηση ύψους 1,41 δις. από διάφορα επενδυτικά ταµεία και εταιρείες venture capital. Οι αριθµοί αυτοί του 2012 είναι σαφώς ανεβασµένοι σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους του 2011, όταν χρηµατοδοτήθηκαν 123 βελγικές επιχειρήσεις µε συνολικά κονδύλια ύψους 977 εκατ.. Οι χρηµατοδοτήσεις venture capital, δηλαδή εκείνες που προορίζονται για σύσταση και πρώτα στάδια ανάπτυξης επιχειρήσεων, το 2012 παρέµειναν σταθερές έναντι του 2011, στα 90 εκατ.. Σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα της ΝΒΑ, κ. Abbeloos, η «άφιξη» των τραπεζικών κανόνων και προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια προκαλεί ένα κάποιο «στένεµα» των περιθωρίων για άντληση πιστώσεων από τον τραπεζικό τοµέα, γεγονός που δηµιουργεί ευκαιρίες στα επενδυτικά ταµεία. Το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοδοτήσεων προς βελγικές επιχειρήσεις το 2012 προήλθε από ξένα επενδυτικά ταµεία, ωστόσο η συµµετοχή βελγικών επενδυτικών ταµείων σηµείωσε ανοδική πορεία, στα 397 εκατ. έναντι 332 εκατ. το Η συµµετοχή των βελγικών επενδυτικών ταµείων που βρίσκονται στο εξωτερικό αντιθέτως µειώθηκε το 2012 στα 147 εκατ. έναντι 252 εκατ. το Οι βελγικοί κλάδοι προς τους οποίους στρέφονται κατά το µεγαλύτερο µέρος τους οι χρηµατοδοτήσεις από βελγικά επενδυτικά ταµεία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου, είναι οι ιατρικές επιστήµες και η βιολογ ία - βιοτεχνολογ ία (34,7 /ο των χρηµατοδοτήσεων), οι βιοµηχανικοί κλάδοι (31,5 /ο) και η ενέργεια και το περιβάλλον (7,3%). Οι εκτιµήσεις για το 2013 εί ναι συγκρατηµένα αισιόδοξες, και προβλέπουν χρηµατοδοτήσεις επενδυτικών projects της τάξεως µεταξύ 10 και 50 εκατ., κυρίως στους κλάδους υγείας, ιατρικών επιστηµών & βιοτεχνολογ ίας, υψηλής τεχνολογ ίας και τεχνολογ ίας πληροφορικής, ενέργειας και υπηρεσιών διανοµής. 5. 0i µεγάλες λισνεµπορικές αλυσίδες Carrefour και De/haize οε αναδιοργάνωση ύο γ ίγαντες του λιανεµπορίου, οι αλυσίδες Carrefour και Delhaize, µε έντονη παρουσία στο Βέλγιο (η Delhaize είναι µάλιστα ως γνωστόν βελγική), ευρίσκονται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων τους, µε την Delhaize να «ξεφορτώνεται» µέρος των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ, την δε γαλλική Carrefour να εκποιεί αρκετές Θυγατρικές της σε αναδυόµενες αγορές όπως οι Ταϊλάνδη και Ινδονησία. Για την Delhaize, µετά την απόφαση της πώλησης τριών ζηµιογόνων αµερικανικών της θυγατρικών 5, σε συνδυασµό µε την βελτίωση του ανταγωνιστικού κλίµατος στην αγορά του Βελγ ίου, εκτιµάται ότι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, η Carrefour αντιµετωπίζει ιδια ίτερα προβλήµατα στην γαλλική αγορά, η οποία και αντιπροσωπεύει περίπου το 50 /ο του 4 Βλ. και άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίου περιόδου Βλ. άρθρο 9(ζ) ενηµερωτικού δελτίου περιόδου

11 κύκλου εργασιών της. Η βελγική Delhaίze φαίνεται να βελτιώνει από το ξεκίνηµα του τρέχοντος έτους την οικονοµική της κατάσταση και την κερδοφορία της, ενώ αντιθέτως η Carrefour βλέπει την κερδοφορία της να συρρικνώνεται σε κατώτατα επ ίπεδα σε σύγκριση µε ευρωπαϊκές αλυσίδες. Το 2012, η µεγέθυνση του κύκλου εργασιών της Carrefour στο Βέλγιο ανήλθε σε µόλις 1,4%, ενώ αντιθέτως τα µεγάλα καταστήµατά της µε την επωνυµία Planet σηµείωσαν αύξηση του τζίρου τους κατά 3,8%, έναντι πτώσης του τζίρου των βασικών ανταγωνιστών τους (Cora, -1,8 /ο και Makro, -2,1%). Στο πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που ανακοίνωσαν οι δύο λιανεµπορικές αλυσίδες ήταν αρκετά ενθαρρυντικά, οι οικονοµικοί αναλυτές ωστόσο εκτιµούν ότι η συνέχιση της καλής πορείας της Delha ίze Θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την σταθεροποί ηση των περιθωρίων κέρδους της στις ΗΠΑ, ενώ οι προσδοκίες για βελτίωση των αποτελεσµάτων της Carrefour θα εξαρτηθεί κυρίως από την επιτυχή επανατοποθέτησή της στην γαλλική αλλά και τις υπόλοιπες κύριες ευρωπαϊκές αγορές. Από πλευράς χρηµατιστηριακών προοπτικών των µετοχών των δύο αλυσίδων, οι αναλυτές δίνουν σαφές προβάδισµα στην µετοχή της Carrefour, λόγω των µεγαλύτερων δυνατοτήτων ανόδου της (εφ' όσον βελτιωθεί βεβαίως η οικονοµική πορεία της αλυσίδας). Σηµαντικό παράγοντα και για τις δύο αλυσίδες αποτελεί η αυξανόµενη σηµασία των καταστηµάτων τους franchίsί ng, τα οποία το 2012 για το µεν Carrefour αντιπροσώπευαν το 50 /ο του κύκλου εργασιών (έναντι 40 /ο προ πενταετίας), για το δε Delha ίze το 48 /ο του κύκλου εργασιών. 6. Εξελίξεις στην υπόθεση της χαλυβουργίας λιτό/οι- Mitta/ Στην σύσκεψη της Οµάδας Εργασίας που έχει συστήσει η περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλλονίας για το ζήτηµα της παύσης λειτουργ ίας των γραµµών παραγωγής της πολυεθνικής χαλυβουργ ίας Arcelor Μ ίttαι στην Λιέγη, που έγινε στις 24 Ιουνίου, ο Υπουργός Οικονοµίας της περιφέρειας κ. Marcourt αναφέρθηκε σε ενδείξεις περί ύπαρξης ενδιαφέροντος από δεύτερο υποψήφιο επενδυτή για την µονάδα κοκ του Sera ί pg, η οποία αποτελεί µία από τις 7 γραµµές παραγωγής Ψυχρής έλασης που πρόκειται να κλείσει η χαλυβουργ ία. Πρόκειται για έναν αµερικανικό όµιλο (που περιλαµβάνει γερµανικά επενδυτικά συµφέροντα), την Oxbow Μ ί ηί ηg, που είναι το δεύτερο όνοµα υποψήφιου επενδυτή που αναφέρεται, έπειτα από εκείνο της αυστραλιανής Nίagara Μ ί ηί ηg. Οι διαπραγµατεύσεις µε την διοίκηση της Arcelor Μ ίttαι συνεχίζονταν, µε τον πολυεθνικό όµιλο να µην αντιτίθεται σε συνέχιση της λειτουργ ίας δύο γραµµών γαλβανισµού (οι οποίες επίσης περιλαµβάνονται µεταξύ των υπό παύση γραµµών παραγωγής), καθώς και σε θέση άλλων γραµµών παραγωγής σε «συντήρηση». Κεντρικό ερώτηµα αποτέλεσε το ποια πλευρά Θα αναλάβει το κόστος της συντήρησης των µονάδων, και για πόσο χρόνο, καθώς επίσης και το ζήτηµα σχεδίου νοµοθετήµατος περί απαλλοτρίωσης που έχει κατ' αρχήν εγκριθεί από την κυβέρνηση της περιφέρειας της Βαλλονίας, το οποίο ωστόσο Θα έχει νόηµα και ισχύ εφ' όσον βρεθεί αγοραστής για τις εγκαταστάσεις της Arcelor Μ ίttαι στην Λιέγη. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, στις 26 Ιουνίου υπήρξε συµφωνία µεταξύ κυβέρνησης της Βαλλονίας, εκπροσώπων της Arcelor Μ ίttαι και εκπροσώπων των εργατικών συνδικάτων για διάσωση 6 γραµµών παραγωγής ψυχρής έλασης αντί για 5 που ήταν ο αρχικός σχεδιασµός. Τούτο Θα συµβεί δια της πώλησης της ανωτέρω µονάδας κοκ στην εταιρεία Oxbow Μπίπ. Η διάσωση 6 γραµµών ψυχρής έλασης εκτιµάται ότι περισώσει περί τις 500 Θέσεις εργασίας. Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση της Arcelor Μ ίttαι συναίνεσε στο να τεθούν ορισµένες από τις γραµµές παραγωγής που Θα κλείσουν σε συντήρηση για περίοδο 5 ετών, εγγυήθηκε την τροφοδοσία των γραµµών παραγωγής που θα µείνουν σε λειτουργ ία µε πρώτες ύλες, καθώς και δεσµεύθηκε να διατηρήσει το επενδυτικό πακέτο ύψους 138 εκατ. για εκσυγχρονισµό των µονάδων που Θα 5

12 διατηρηθούν σε λειτουργ ία, καθώς και την δηµιουργ ία σταθµού παραγωγής ενέργειας. ευκολίας Okay (της Lolruyt) και Proxy (της Delhaize). 7. Ικανοποιητική πορεία της λιανεµπορικής αλυσίδας Co/ruyt Σύµφωνα µε ετήσια στοιχεία που δηµοσίευσε πρόσφατα η διοίκηση της λιανεµπορικής αλυσίδας Colruyt, τα αποτελέσµατα του οµίλου αυτού "soft discounter" για την χρήση 2012, αλλά και κατά την µέχρι τώρα διάρκεια του 2013, ήταν ανώτερα των προσδοκιών. Ο κύκλος εργασιών της Colruyt αυξήθηκε κατά 6 /ο και ξεπέρασε τα 8 δις. - φθάνοντας τα 8,31 δις. - κυρίως ως αποτέλεσµα του ανοίγµατος 14 νέων καταστηµάτων (5 εκ των οποίων µε την φίρµα Colruyt) και της επέκτασης των χώρων ορισµένων καταστηµάτων (προστέθηκαν συνολικά τ.µ.). Βεβα ίως, εκτιµάται επίσης ότι η αλυσίδα έχει ωφεληθεί σηµαντικά από την οικονοµική κρίση καθώς προσφέρει ελκυστικές τιµές, και έχει αυξήσει το µερίδιό της στη βελγική λιανεµπορική αγορά σε πλησίον του 26%. Τα καθαρά κέρδη του οµίλου σηµείωσαν άνοδο κατά 3,1 /ο στα 353,7 εκατ., το µικτό λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 6,2 /ο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σηµείωσαν άνοδο 6,2%, στα 515 εκατ.. Για την συνολική εκτίµηση της πορείας της φετινής χρονιάς, η διοίκηση της αλυσίδας επιφυλάσσεται να την ανακοινώσει τον Σεπτέµβριο, θεωρείται βέβαιο ωστόσο ότι η αλυσίδα Θα εξακολουθήσει την στρατηγική της χαµηλών τιµών. Η µεγέθυνση της Colruyt λαµβάνει χώρα σε µ ία περίοδο που η συνολική µεγέθυνση του κλάδου λιανεµπορίου (grande distributiois) ανέρχεται σε µόλις 2,2 /ο (συνολικός τζίρος στα 25,7 δις. ), και ο ανταγωνισµός από αλυσίδες και καταστήµατα hard και soft discount εντείνεται (σηµειωτέον ότι ο υποκλάδος εκπτωτικών αλυσίδων έχει φθάσει πρόσφατα µερίδιο 44,4 /ο της λιανεµπορικής αγοράς του Βελγ ίου, που αποτελεί ιστορικά υψηλό µερίδιο). Ιδιαίτερα δυναµική παρουσία στον κλάδο εκπτωτικών αλυσίδων έχουν δείξει πρόσφατα τα καταστήµατα ΑΙ 1Μ Heijn (µεγέθυνση κύκλου εργασιών 4450/ο, µε παρουσία στο βόρειο Βέλγιο), Red Market (του Delhaize, µεγέθυνση 54%), καθώς και τα καταστήµατα 6

13 ΛΗΓΕΣ, 1. Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (ΒΝΒ), δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τυπου 2. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 3. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 4. Βελ ηκός Σύνδεσµος 1enture Capital (ΒΑ - Be/gian Ι/enture Capital & Pr/vate Equity Association), ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 5. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 6. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 7. ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 7

ΒΙΟΤξΧΝΙ~{ Ο ΤΙΙ τ ΟΕΣΣΑΑ0ΝΙΚ' ΡΙΟ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Οεαααλονίκη

ΒΙΟΤξΧΝΙ~{ Ο ΤΙΙ τ ΟΕΣΣΑΑ0ΝΙΚ' ΡΙΟ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Οεαααλονίκη Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: ρ9855105 @ ΙΎ11.9 Γ Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 4:49 µµ 'executive d ί rector'; ί ηfο@enterprίsegreece.gov.gr; 'Kleovoulos

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: pgassios@mfa.gr Αποστολή: Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 6:50 µµ Προς: 'executive director'; info@enterprisegreece.gov.gr; 'Kleovoulos Bouzos'; ceo@enterprisegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 20/8/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 338. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 20/8/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 338. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ε ΠΙΜΕπbΤtιΡιο ΘΕΣΣΑΛ C ΝΙΚΝΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ε ΠΙΜΕπbΤtιΡιο ΘΕΣΣΑΛ C ΝΙΚΝΣ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pantelis@mfa.gr] Αποστολή: ευτέρα, 11 Νοεµβρίου 2013 1:54 µµ Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 21/11/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 464. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 21/11/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 464. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ,._ θενσειλονζ Ι1 2 - y. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. βιοτεχν1κω ΕΩΙΜΕΛΗΤtfΡ1 Ε3θΣ Σ ΑΛ G ΝΙΚΗΣ. ΓΙ α ρ ε.

Αριθ. πρωτ,._ θενσειλονζ Ι1 2 - y. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. βιοτεχν1κω ΕΩΙΜΕΛΗΤtfΡ1 Ε3θΣ Σ ΑΛ G ΝΙΚΗΣ. ΓΙ α ρ ε. ΓΙ α ρ ε ή φ Ο η κ ε Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο..2.14 2Ο4 Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis 08581ο$ [gassios.pantelis@mfa.gr]

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Office for Economίc & Commercίal Affaίrs in Beijing ευτέρα, 20 Ιουλίου 2015 6:59 πµ eashlol@yahoo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

2 81_ Α_ --S ~αυ3. Βt ΤiϊΧ Ο #:ΑΙΕΛΤ Τ ΡΙΟ ω Ε Σ Σ Α Λ ΟΝ! Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

2 81_ Α_ --S ~αυ3. Βt ΤiϊΧ Ο #:ΑΙΕΛΤ Τ ΡΙΟ ω Ε Σ Σ Α Λ ΟΝ! Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelίs Gassίos [pgassίos@mfa.gr] εκ µέρους Pantelίs Gassίos [8ο8. ρ&ι&ί3@ττι8γ] Αποστολή: ευτέρα, 13 Μάϊου 2013 3:17 µµ Προς: 'ceo'; ί ηfο@hepo.gr; papageorge@hepo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 21/1/2014 Α.Π. Φ. 3070 / 019. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 21/1/2014 Α.Π. Φ. 3070 / 019. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛ t ι\ εκι--ισ Φαξ: +322-5455508 Ε-mα ίl: pgassίοs{άlmfa.gr Αριθ. Πρωτ.. ~ Θεσααλον iιεη. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

ΘΕΣΣΑΛ t ι\ εκι--ισ Φαξ: +322-5455508 Ε-mα ίl: pgassίοs{άlmfa.gr Αριθ. Πρωτ.. ~ Θεσααλον iιεη. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς; Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pantelis@mfa.gr] Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014 5:05

Διαβάστε περισσότερα

ΗιΙ 3Ι ιά Η$ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

ΗιΙ 3Ι ιά Η$ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΗιΙ 3Ι ιά Η$ Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gαssios.pantelis@mfa.gr] Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Σπουδαιότητα: Α `ΤΚΡΙΟ 1ΚΝΣ. ~ισσαλον ίκη

Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Σπουδαιότητα: Α `ΤΚΡΙΟ 1ΚΝΣ. ~ισσαλον ίκη Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: ΤΙ σ ρ ε λ ή φ Ο η κ ε ΗΛ,Ε~. Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pantelis@mfa.gr]

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Pantelis 331ο8 [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios. pantelis@mfa.gr] Αποστολή: Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 6:13 µµ Προς: 'ceo'; info@hepo.gr; papageorge@hepo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

αέ 7ι~α 4'4Ι 7Ι Υψηλή ~8Α Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Ι ~ιι Παρ

αέ 7ι~α 4'4Ι 7Ι Υψηλή ~8Α Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Ι ~ιι Παρ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Παρ 4'4Ι 7Ι Ι ~ιι αέ 7ι~α Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios [pgassios@mfa.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pantelis@mfa.gr]

Διαβάστε περισσότερα

Γ?,t ιfr UΤΙ Ρtti ς Ν ΙΚ ΗΣ. Από: Αποστολή: Ε + ινοποίηση: Σπουδαιότητα: ΒΙΟΤΕΧ11Ί Ο θ G Σ ρ Α. Αριθ. Πρωτ... θ~ε+ισαλονtεει1

Γ?,t ιfr UΤΙ Ρtti ς Ν ΙΚ ΗΣ. Από: Αποστολή: Ε + ινοποίηση: Σπουδαιότητα: ΒΙΟΤΕΧ11Ί Ο θ G Σ ρ Α. Αριθ. Πρωτ... θ~ε+ισαλονtεει1 9ήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Ε + Θέµα: ινοποίηση: Συνηµµένα: Pantelis Gassios [pgassios@mfα.gr] εκ µέρους Pantelis Gassios [gassios.pαntelis@mfa.gr] Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 5:28

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΙ S~ΙΟ Παντελής Γκάσιος ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από:

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΙ S~ΙΟ Παντελής Γκάσιος ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Pantelis Gassios Κ ρ9ιο5@γτιι.9γ> Αποστολή: Πέµπτη, 21 Μάϊου 2015 2:40 µµ Προς: 'executive director'; info@enterprisegreece.gov.gr; 'Kleovoulos Bouzos'; ceo@enterprisegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 22/3/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 144. ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ.

Βρυξέλλες, 22/3/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 144. ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς:

CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE <ecocom- jeddah@mfa.gr> Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς: .7 r, λι-, φ0η κε Info νι Από: CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς: keeuhcci; info@acci.gr; Helen Foti; excom; Arab

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 12/11/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 412. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 12/11/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 412. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 12/4/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 179. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 12/4/2013 Α.Π. Φ. 3070 / 179. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Pantelίs Gassios Αποστολή: Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 1:57 µµ Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: 'executίve Ι ί ΓθςοΓ; Ι π1ο@θπιθγρτι5θ9γθθ.9ον.9τ;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: 0κ@ for Economίc & Coramercial Affairs ί η Beijing Αποστολή: ευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 7:27 πµ Προς: eke@delcof.gr; pektomat@otenet.gr; sevt@hol.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Παρελ ή φση κ Γ ΗΓ~ ΕΡ... QQjj~\\ i..i4.. 201. ΩΡΑ Pantelis Gassios Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 4:49 µµ 'executive director';

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 31/12/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 525. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 31/12/2012 Α.Π. Φ. 3070 / 525. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 97 1/8-10/8/2015

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 97 1/8-10/8/2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: +322-5455506, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βουκουρέστι 21 Αυγούστου 2015 Τηλ.: +40-21-210 07 48/ 211 57 24 Α.Π.: Φ. 2600/ 1427 Email: ecocom-bucharest@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ε4` νηωιενά: !Ζ. l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ε4` νηωιενά: !Ζ. l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ε4` νηωιενά: Σπουδαιότητα: ~Q.. CONSULATE GENERAL ΟΡ GREECE- COMMERCIAL OFFICE

Διαβάστε περισσότερα

ί α ρ Σ λ ή φ Θ η Κ ε

ί α ρ Σ λ ή φ Θ η Κ ε Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: βέ ί α ρ Σ λ ή φ Θ η Κ ε ΗΕ? ;λε? -% ~ιi λ... 20.ι1~\ ΩΡΑ... Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: PBntelis Gassios Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλή. ΟεΣτΑι Γ1Ν y Σ Αρι9. Π ρωτ... Οεασαλονί ιι ;... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: Αποστολή: Προς:

Υψηλή. ΟεΣτΑι Γ1Ν y Σ Αρι9. Π ρωτ... Οεασαλονί ιι ;... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: Αποστολή: Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassios Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 4:09 µµ 'executive director'; info@enterprisegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΧΚΟ Ε ΙΒΜΕΛΗ iηρτο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΧΚΟ Ε ΙΒΜΕΛΗ iηρτο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Pantelίs Gassίos ευτέρα, 21 Σεπτεµβρίου 2015 1:44 µµ 'executίve dίrector; info@enterprίsegreece.gov.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ.

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ. Παρλ ή φθηκε Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ΜΕΡ. L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Ειοποπις & ςοπ- ηθτςι3ι 58ς11οΠ - Greek Επ1γ in Sωeden ευτέρα, 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Από: Εcοnοmic & ί ΟΓπηθΓι ί Ι Sectiοn - Greek ΕπιΙ5γ in Sωeden Αποστολή: Πέµπτη, 9 Ιουλίου 2015 4:44 µµ Προς: ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Θέµα: Ενηµερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 4/4/2014 Α.Π. Φ. 3070 / 152. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 4/4/2014 Α.Π. Φ. 3070 / 152. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΑΗΤ ~-3d ΙΟ Ο Ε Σ ΣΑ Λ ΟΝ ΙΚ Η Σ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΑΗΤ ~-3d ΙΟ Ο Ε Σ ΣΑ Λ ΟΝ ΙΚ Η Σ Info Veth Από: Αποστολή: Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΑΗΤ ~-3d ΙΟ Ο Ε Σ ΣΑ Λ ΟΝ ΙΚ Η Σ Αριθ. Πρωτ... ~.. // Οεσσαλονίκη.1.Gk /. ~GZ ς Κοινοποίηση: Θέµα: Συνηµµένα: Σπουδαιότητα: Pantelis Gassίos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014)

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΤΥΝΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis Τηλ.: 00216 71 288411 846632 Φαξ: 00216 71 789518 E-mail: grtradetun@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΓΔΑΤΗΣ Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ερμπίλ, 14 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΦ.: 2280/ΑΣ 52

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΓΔΑΤΗΣ Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ερμπίλ, 14 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΦ.: 2280/ΑΣ 52 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΓΔΑΤΗΣ Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ερμπίλ, 14 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΦ.: 2280/ΑΣ 52 ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ.: - Β8 Δ/νση Βλ. Πίνακα Αποδεκτών Ε.Δ.: - Πρεσβεία Βαγδάτης (υπόψη κ. Πρέσβεως) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 6/8/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 272. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών. Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Διεύθυνση KOIN : Πρεσβεία Βρυξελλών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 6/8/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 272. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών. Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Διεύθυνση KOIN : Πρεσβεία Βρυξελλών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών

ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό ελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σικάγο, 18 Ιανουαρίου 2011 ΑΠ.Φ. 2701/16/ΑΣ 15 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: - Β4 Δ/νση ΚΟΙΝ: Α. - Διπλ. Γρ. ΥΦΥΠΕΞ - Γρ. Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Embαssy ο - Office ο Econ. & Com. Affairs Αποστολή: Πέµπτη, 10 Ιουλίου 2014 4:36 µµ Προς: 'Embαssy ο - Ο8 of Econ. & Com. Affairs' Θέµα: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 30/4/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 151. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 30/4/2015 Α.Π. Φ. 3070 / 151. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 76/301 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2009 ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αριθμ. πρωτ: 76/301 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2009 ΘΕΜΑ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2009 ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 76/301 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής"

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 44 του Ν. 2093/92 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 79 1/1-10/1/2015

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 79 1/1-10/1/2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: +322-5455506, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 110 11/12-20/12/2015

ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ αριθ. 110 11/12-20/12/2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: +322-5455506, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

::)Π. 2 Πτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Πα ε λ ή '1).ι.τ< ΗΜΕΡ.3. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Μάίον 2013

::)Π. 2 Πτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Πα ε λ ή '1).ι.τ< ΗΜΕΡ.3. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Μάίον 2013 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Econonic & Commercial Section - Greek Embassy in Sweden [commerce.stockholm@mfa.gr] Αποστολή: Παρασκευή, 31 Μάϊου 2013 12:05 µµ Προς: vasilisvas13@yahoo.gr; petros.koutras@gmail.com;

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εκπονεί η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...1 1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...3 1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα της εξωστρέφειας

ελλάδα της εξωστρέφειας Αθήνα 08.12.2010 ελλάδα της εξωστρέφειας Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές πορεία & σύγκριση Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΕΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα