ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal"

Transcript

1 Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: fax: Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ΤΙΜΗ: 0, 30 Ο Β. Παγώνης πρόεδρος της Οµοσπονδίας των Εµπόρων ΣΕΛ. 21 Κορινθιακή σταφίδα. Παρελθόν, παρόν και µέλλον ΣΕΛ. 25 Όλα τα σχολεία έρχονται θέατρο στο Λουτράκι ΣΕΛ. 28 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ Πολιτικά κόμματα και κουκουλοφόροι καραδοκούν μετά το τραγικό συμβάν Μέχρι την Κόρινθο έφθασαν τα έκτροπα των Αθηνών, που αν µη τι άλ λο προ σβάλουν τη µνήµη ενός παιδιού που αδίκως χάθηκε από τα χέρια ενός ανθρώπου που ορκίστηκε για να προστατεύει τους πολίτες και πολύ περισσότερο τους ανήλικους αυτής της χώρας. Το τραγικό περιστατικό που σ τοίχισε την ζωή ενός παιδιού µόλις 16 ετών και που έδειξε την γύµνια της ελληνικής ασ τυνοµίας κ αι τ ο κ ατάντηµα των ανθρώπων που θεωρούν πως πάνω τους παίρνουν την εξουσία που τ ους δίνε ι η σ τολή κ αι τ ο όπ λο, αποτ έλεσε την ε υκαιρία γι α τ ους κ ουκουλοφόρους τ ροµοκράτες και άλλα παριθωριακά στοιχεία να πάρουν το νόµο στα χέρια τους και µπροστά στα µάτια των ανήµπορων (όπως κάθε φορά) αστυνοµικών, διέλυσαν το κράτος, µαζί µε τις περιουσίες. Σελ. 6 Γ. ΛΕΚΚΑ 19, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ Restaurant Royal

2 2 Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 Ξεσηκώνονται κ αι σ την Κόρινθο, στο ΠΑΣΟΚ, απ ότι µαθαίνω, προκει- µένου να δε ίξουν ότι έρχ εται η ώρα της ανατροπής. Λες κ αι δεν ήτ αν 11 χρόνια στην εξουσία, περιµένουν του καιρού τα γυρίσµατα. Κάπως έτσι άλλωστε σχολιάζει την ενδεχόµενοι (αυτή τ ην εποχ ή τ ουλάχιστον) επ ιστροφή τ ου ΠΑΣΟΚ σ την εξουσία, ο συ ντονιστής τ ης Τ.Ο. Κορίνθου του κινήµατος. Μια συµπεριφορά αλαζονική όµως, που τ ο ΠΑΣΟΚ π λήρωσε γι α πολύ καιρό και που δείχνει πως τα στελέχη του δεν έχου ν εγκαταλείψει. Μια συ- µπεριφορά που δε ίχνει την αναµονή για επιστροφή στην εξουσία. Βέβαια, όπως τ ο πάνε τ ο πρά γµα στη Νέα Δηµοκρατία, τότε θα καταφέρουν να κάνουν το ΠΑΣΟΚ κ αι πάλι κυβέρνηση και όπως έ λεγε δηµο σιογράφος, ο Κ. Καραµανλής είναι αυτός που έβαλε και πάλι το κίνηµα στο παιχνίδι. Διότι ουδείς ξεχνάει τα έργα και τις ηµέρες του ΠΑΣΟΚ, τα σκάνδαλα και την ατ ολµία σε πολ λές περιπτώσε ις του Κώστα Σηµίτη, όµως η Νέα Δηµοκρατία ήρθε στην εξουσία καταδικάζοντας όλα αυτά και υποσχόµενη άλλα. Αυτό είναι που δεν µπορεί να συγχωρήσει σήµερα ο ελληνικός λαός και όχι ότι ξεχνάε ι τι έκ ανε τ ο ΠΑΣΟΚ κατά τ ην περίοδο της εξουσίας τ ου. Όπως δεν τ ρέφουν αυταπάτες οι πολίτες για το πώς θα πολιτευτεί ξανά το ΠΑΣΟΚ µε τα σκάνδαλα. Όµως, χάν οντας την ε λπίδα που είχε εναποθέσει σ τον Κ. Κα ραµανλή, τότε η πιθανή επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία ίσως είναι για περισσότερο από έν τεκα έτη, από την στιγµή που οι πολίτες δεν θα έχουν να περι- µένουν τίποτα διαφορετικό. ΚΩΔ Προσφορά από το Καζίνο για ένα παιδικό χαµόγελο Χριστουγεννιάτικο δώρο σ τα 38 παιδιά που φιλοξεν ούνται στο «Χαµόγελο του παιδιού» στην Αρχαία Κόρινθο. Σε µια σεµνή τελετή που πραγ- µατοποιήθηκε τ ην Δε υτέρα 8 Δεκεµβρίου, πα ραδόθηκε επ ιταγή ύψους Ευρώ κ αι τ α χα- µόγελα έ γιναν περισ σότερα κ αι µεγαλύτερα!!! Ο κ.κώσ τας Γ ιαννόπουλος Πρόεδρος τ ου Συλλόγου- ευχαρίστησε θερµά τους εκπροσώπους της Club Hotel Casino Loutraki κ.αντώνη Στεργιώτη, κ.γ ιάννη Βραχάτη και κ.νίκο Στάµου για το πολύτιµο αυτό Χριστουγεννιάτικο Δώρο, για την συνεχή στήριξη όλων των τελευταίων ετών και τόνισε ότι π λέον ανήκουν στην οικογένεια του Χαµόγελου του Παιδιού. Υπάρχουν κοινωνικές οµάδες που χρήζουν ξεχωριστής φροντίδας και ζεστασιάς και η Club Hotel Casino Loutraki κ αι οι εργαζόµενοι της, µε συνέπεια συµµετέχουν ενεργά και έµπρακτα σε δράσεις ανθρωπιστικού περιεχοµένου γι α τ ην κ αταπολέµηση φαιν οµένων κ οινωνικού αποκ λεισµού σ τη περιοχή µας. Εύχοµαι να ευαισθητοποιηθούµε -και ο καθένας µε τον τρόπο του- ας βοηθήσουµε όλοι µας, όσους πραγµατικά µας χρειάζονται. Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας Εκδότης /ντής: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ιδιοκτησία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ /νση: Νοταρά 87, Κόρινθος, τηλ & fax: , Αρχισυντάκτρια: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΟΛΛΙΑ, Υπεύθυνη ιαφηµιστικού ΒΙΒΙΑΝ ΔΑΡΕΙΩΤΗ, Υποδοχή ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ Σελιδοποίηση: ΚLIK ART, Εκτύπωση ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Κρατικές, δήµοι, τράπεζες, επιχειρήσεις: 50 - Ιδιώτες: 30 Έργο µε εξαιρετική σηµασία Ο Πρωθυπουρ γός κ. Κώσ τας Κα ραµανλής επισκέφθηκε έρ γα τ ου αυτ οκινητόδροµου Κορίνθου-Καλαµάτας, από τ ην σήρα γγα Ραψοµάτη µέχρι την Τσακώνα. Πρόκειται για τµήµατα του πολύ µεγάλου οδικού έργου Κορίνθου Καλαµάτ ας. Ένα έργο µε προφανή εξαιρετική σηµασία, το οποίο ολόκ ληρη η Πε λοπόννησος εδώ κ αι δεκαετίες περίµενε να γίνει πραγµατικότητα. Όπως παρατήρησε και ο πρωθυπουργός, στη διαδροµή Παραδείσια Τσακώνα, «είναι ένα έργο ιδιαίτερα πολύπαθο καθώς είναι γ νωστό πως, πα ρότι σ τοίχισε πολλά δισεκατοµµύρια σ τον Έλληνα φ ορολογούµενο, λόγ ω πραγµατικά κακής κατασκευής καταστράφηκε από κατολισθήσεις το 2003». Στο µεταξύ, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, υπέ γραψε απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η διάθεση π ί- στωσης 8,2 εκατ. ευρώ για τη δηµοπράτηση του έργου «Υλοποίηση πα ρεµβάσεων σε τµήµατ α και θέσεις µε ιωµένης Οδικής Ασφαλε ίας σ τους Άξονες: α) Τ ρίπολη Μεγ αλόπολη Καλαµάτ α, β) Καλό Νερό Κυπα ρισσία Μεθών η και γ) Καλό Νερό Τσακώνα». Εκδήλωση για τον αθλητισµό και το ντόπινγκ Στους µαθητ ές κ αι τις µαθήτ ριες τ ου Γυµνάσιου Λύκ ειου Λουτ ρακίου θα µιλήσει τ ην Πα ρασκευή, 5 Δε κεµβρίου, στις 10 τ ο πρωί, ο ολυµπ ιονίκης κ. Πύρρος Δήµας, πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Άρσης Βα ρών. Μαζί τ ου θα ε ίναι η πρόεδρος τ ου Εθν ικού Συµβουλίου Κατ απολέµησης τ ου Ντόπ ινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), κυρία Χαρά Σπηλιοπούλου, και ο Δήµα ρχος Λουτρακίου Περαχώρας κ. Γεώργιος Γκιώνης. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο τ ης προβολής τ ου Πανε λληνίου Πρωταθλήµατος Άρσης Βα ρών Ανδρών Γ υναικών Νέων Ανδρών Νέων Γυναικών & Κύπε λλο Πρωτ αθλητών Πρωταθλητριών, που θα διεξαχθε ί σ το Λουτράκι, το διάστηµα 5 7 Δεκεµβρίου

3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Μπαθαρίστρα 81ο χλµ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών ΤΗΛ.: , FAX:

4

5 Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 Μαζεύτηκαν σ το κέντρο του Ζευγολατιού, ανήµερα του Αγίου Νικ ολάου, όλοι οι ενδι αφερόµενοι γι α τις δηµοτικ ές ε κλογές τ ου δήµου Βόχας, κ αλεσµένοι του Νίκου Ρ αχανιώτη, που γιόρ ταζε τ ου Αγίου Νικολάου. Άρχισαν λοιπόν τα σχόλια, που αφ ορούσαν βεβαίως τις ε κλογές (τις δηµοτικ ές φυ - σικά) και τις υποψηφιότητες. Στην κεφαλή του τ ραπεζιού κ αθόταν (σηµειολογικά;) ο πρώη ν δήµα ρ- χος. Έδιναν κ αι έπαιρν αν όµως οι «µπηχτές» γι α τ ο ενδι αφέρον αυτών που θέλουν να ηγηθούν του δήµου Βόχας και κυρίως του εορταζόµενου, αφού όπως παρατήρησε, όσοι έσπε υσαν ν α τ ου ε υχηθούν έµειναν µόνο στο κλασικό «χρόνια πολλά». Έχω γράψει ότι οι εκλογές στην Βόχα έχουν πολύ ενδιαφέρον και υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα ν α βρεθούν (ξανά) στο γραφείο του δηµάρχου. Νωρίς το ενδιαφέρον Αν και έχω γ ράψει πως οι εν - διαφερόµενοι στον δήµο Βόχας είναι αρκετοί και όχι µόνο αυτοί που έχουν εκδηλωθεί ήδη, ξέχωρα του αν το δηλώνουν επ ισήµως ή όχι. Κανείς δεν αµφισβητεί την αποφασιστικότητα του Θάν ου Πισιµίση για παράδειγµα, να ηγηθεί συνδυασµού, τ ην ώρα που ο δήµα ρχος Γιώργος Λιούν τρης αν τιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα σ το εσωτ ερικό τ ου συ νδυασµού τ ου, που τ ον αποδυναµώνουν κ αθηµερινά. Ο καιρός όµως ε ίναι αρκετός α κόµα για τον δήµαρχο. κ. Λιούντρης που ουδείς πάντως αµφισβητεί πως θα είναι Ο και πάλι υποψήφιος δήµαρχος και όπως όλα δείχνουν, δεν θα δυσκολευτεί, όπως θέ λουν κάποιοι ν α πιστεύουν, ότι θα δυσκ ολευτεί να κάνει συνδυασµό. Όσοι διαδίδουν το αντίθετο, να σκεφτούν ότι ε ίναι ο εν ενερ γεία δήµα ρχος, µε τ ην δυναµική που του δίνει το αξίωµα, ενώ θα ενισχυθεί ακόµα περισσότερο αν οι δηµοτικ ές προηγηθούν των εθνικών εκλογών (έτσι φαίνεται) και αν η Νέα Δηµοκρατία έχει πάρει στα πάνω της. Από τ ην άλ λη, δεν θέ λουν σε καµία περίπτωση ν α κοµµατικοποιήσουν στο ΠΑΣΟΚ τις ε κλογές, αφ ού γ νωρίζουν κ αλά ότι οι τοπικιστικές ιδι αιτερότητες ε ίναι αυτές που κυρι αρχούν στον δήµο. Το αν θα καταφέρει ο Νίκος Ραχανιώτης να φθάσει µέχρι τ έλος, είναι ένα θέµα που θα το δούµε όταν έρθει η ώρα, όπως επ ίσης µέχρι τότε θα δι αφανούν και οι φιλοδο - ξίες άλλων από τ ον χώρο τ ου κι - νήµατος, που µέχρι στιγµής διατηρούν µια στάση ουδετερότητας και σίγουρα αναµονής. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ Ξεσήκωσε το κείµενο της Κ για τι ς εκλογές της ν οµαρχίας, όπου ενώ όλα δείχν ουν πως ο Απ. Παπαφωτίο υ είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος της Νέας Δηµοκρατίας, ο Νίκος Ταγαράς από τη ν άλλη αν αζητά ίσως τη ν ευκαιρία ν α δι - εκδικήσει µια ακόµα θητ εία στη ν οµαρχία. Ο καιρός είν αι µπροστά ακόµα και στη ν πολιτική όλα είν αι ανοιχτά. Δηλώσεις ανακαλούνται (δεν είν αι και δεσµευτικές άλλωστε), τα συναισθήµατα γίνονται ανάµικτα και οι αν ατροπές δεν βρίσκονται πολύ µακριά. Μόνο που θα πρέπει αυτές οι κινήσεις να γίνονται προσεχτικές. Εκλογές ζήτησε ο Γιώργος Παπανδρέου µετά την αναταραχή για τον 16χρονο, παραίτηση της κυβέρνησης απαίτησε ο Αλέκος Αλαβάνος. Πόσο µικροπολιτικά µπορεί να εκµεταλλεύονται τον θάνατο ενός παιδιού, µόλις 15 ετών. Ντροπή!!! Τον τίτλο του κοινοτικού επιτρόπου της Χρονιάς απένε ιµε σ τον Ελληνα Επ ίτροπο Στ αύρο Δήµα η εφηµερίδα European Voice, ως επιβράβευση των προ σπαθειών του για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ο κ. Δήµας, που χα ρακτηρίζεται από τ ην εφηµερίδα ένας από τ ους «ηγέτες της πράσινης επανάστασης» βραβεύθηκε κατόπιν ψηφοφορίας από τους αναγνώστες τ ης εφηµερίδας, που εκδίδεται σε εβδοµαδι αία βάση σ τις Βρυξέλλες από τ ον βρε τανικό Economist κ αι αποτ ελεί τ ο έντυπο αναφοράς για τα τεκταινόµενα περί τ ην Ευρωπαϊκή Ενωση στη βελγική πρωτεύουσα. Σε δήλωσή τ ου προς τ ην εφηµερίδα, ο κ. Δήµας επ ισήµανε ότι «τ α προβλήµατα που βρήκαµε το 2004», όταν ανέλαβε Επίτροπος για το Περιβάλλον, «βρίσκονται ακόµα µπροστά µας» Αλλωστε, σε αναγνώριση της σηµασίας των προσπαθειών διάσωσης του περιβάλλοντος, ευρωβουλευτής της χρονιάς εξελέγη για τους ίδιους λόγους ο «Πράσινος» Λουξεµβούργιος, Κλοντ Τιρµ. ΣΦΗΝΑΚΙΑ... Τον άγγιξε φαίνεται. Μόνο τον άγγιξε. Καλά, µην το παρακάνουµε. Δεν είναι δικό µας θέµα. Όµως, πώς το βλέπεις; Όλο και πιο δύσκολα. Αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δηµοκρατία βλέπει ο Παν. Λούµπας κ αι µάλιστα πολύ γ ρήγορα, µάλ λον πριν τις δη - µοτικές εκλογές. Θα µου πε ίτε τι τ ον έπιασε; Ίσως θεωρε ί πως µε άλ λον αρχηγό, έχει περισσότερες πιθανότητες να λάβε ι τ ην κ οµµατική σ τήριξη προκειµένου ν α η γηθεί τ ου δήµου Κορινθίων. Σε διαφορετική περίπτωση, ξέρε ι πολύ κ αλά ότι η επιθυµία του Κώσ τα Γ ιώτη θα ικ ανοποιηθεί από το κόµµα. Αυτό είναι το χάλι µας 5 Μια οµάδα ανθρώπω ν πο υ δεν θέλο υν να δείξουν το πρόσωπό τους, είναι αυτοί πο υ έκαν αν τ ο κράτ ος άν ω κάτω. Στο όνοµα δήθεν της δολο - φονίας του 16χονου παιδιού, πο υ τον θάν ατό τ ου εκµετ αλλευθήκαν αναρχικά στοιχεία για ν α κάψο υν τον τόπο. Τώρα θα µου πείτε, εδώ τα πολιτικά κόµ- µατα εκµεταλλευθήκαν τον τραγικό θάνατο ενός ανήλικου παιδιού και τα όσα θλιβερά γ εγονότα ακολού - θησαν, για να κερδίσουν εφήµερα πολιτικά οφέλη. Όµως η κατ άσταση αυτή δείχνει την κατάντια µας. Από τη µια, η κυβέρ νηση για µια ακόµα φορά ανήµπορή δεν καταφέρνει να επιφέρει την ηρεµία και την τάξη. Από την άλλη, η αστ υνοµία, στοχοποιηµένη περιορίζετ αι σε µια παθητική στ άση, υποχωρώ ντας ακόµα και µπροστ ά στη ν πορεία 13χρονων παιδιών. Όλα φυσικά σε διάλυση και οι πολίτ ες αγωνιούν για τι ς περιο υσίες τ ους, ακόµα και για τι ς ζωές τους. Αλήθεια, τι έγιν ε δηλαδή. Οι αν αρχικοί πήραν τ ο κράτ ος στ α χέρια τους. Πήραν πάνω τους το νόµο και αποφάσισαν πώς θα δικάσουν όλη την κοιν ωνία για τ ον θάν ατο εν ός παιδιού. Διαιρωτόµαι κάθε φορά πο υ βλέπω τ α θλιβερά περιστατικά, τι θα γίνει αν ένας αγανακτισµένος πολίτης, πο υ βλέπει ν α τ ου κατ αστρέφουν τη ν περιουσία τ ου, αρπάξει έν α όπλο και κάν ει τ ον τ ρελό. Ποιος ν όµος θα ισχύσει τ ότε και ποιος ν όµος ισχύει σήµερα, για όλο υς α υτούς του καλυπτ όµενους πίσω από τι ς κουκούλες. Διότι κο υκούλες φο - ρούσαν και όσοι εγκληµατ ούσαν κατά της πατ ρίδας τους την εποχή της κατοχής. Από την άλλη, σκέφτ οµαι τι θα γίν ει αν βγει δυ ναµικά στ ους δρόµο υς η αστυνοµία και αρ χίσει να χτυπάει και να συλλαµβάνει αυτούς που ταράζουν την ήρεµη ζωή των πολιτών, που έχουν τα προβλήµατά τους, είναι υποχ ρεωµένοι ν α υφίστ ανται και τη ν πίεση όλω ν α υτών τ ων αυτοαποκαλούµενων επαν αστατών. Τι θα γίν ει άρα γε αν βγ ει στ ους δρόµους δυναµικά η αστυνοµία και απαντήσει στι ς επιθέσει ς α υτών των κουκουλοφόρων. Πώς θα αντιµετωπιστούν από τα ΜΜΕ και τα πολιτικά κόµµατ α, πο υ φω νάζουν στην κυβέρνηση να σώσει το κράτος, αλλά είναι έτοιµοι να αντιδράσουν αν α υτή η πρωτ οβουλία γίνει µε βία στη βία.

6 6 το θέμα Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ Στη μνήμη του 15χρονου έκαψαν και την Κόρινθο Πολιτικά κόµµατα και κουκουλοφόροι καραδοκούν µετά το τραγικό συµβάν Μέχρι την Κόρινθο έφθασαν τ α έκτροπα των Αθηνών, που αν µη τι άλλο προσβάλουν τη µνήµη ενός παιδιού που αδίκως χάθηκε από τα χέρια ενός ανθρώπου που ορκίστηκε για να προστατεύει τους πολίτες και πολύ περισσότερο τους ανήλικους αυτής της χώρας. Το τραγικό περιστατικό που σ τοίχισε την ζωή ενός παιδιού µόλις 16 ε τών και που έδε ιξε την γύµνια της ελληνικής αστυνοµίας και το κατάντηµα των ανθρώπων που θεωρούν πως πάνω τους παίρνουν την εξουσία που τους δίνει η στολή και το όπλο, αποτέλεσε την ευκαιρία για τους κουκουλοφόρους τροµοκράτες και άλλα περιθωριακά στοιχεία να πάρουν το νόµο στα χέρια τους και µπρο στά σ τα µάτι α των ανήµπορων (όπως κάθε φορά) ασ τυνοµικών, διέ λυσαν τ ο κράτ ος, µαζί µε τις περιουσίες. Την ίδια στιγµή όµως, ενώ αυτ οί οι τύποι κατέλυαν το κράτος, τα κόµµατα της αντιπολίτευσης βρήκαν την ευκαιρία να εκµεταλλευθούν πολιτικά την κρίση και να αποδώσου ν τ ο τ ραγικό περισ τατικό α κόµα κ αι στην κοµµατικοποίηση της ελληνικής αστυνοµίας, όπως κατηγόρησε το κυβερνών κόµµα ο υπεύθυνος τύπου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπακωνσταντίνου. Την ώρα που ο Αλέκ ος Αλαβάνος βλέπει τα πο σοστά του ΣΥΝ να καταρρέουν, εξαιτίας της ανεύθυνης και ανέξοδης πολλές φορές πολιτικής του στάσης, εκµεταλλεύθηκε την στιγµή για να ζητήσει την παραίτηση της κυβέρνησης κ αι ν α κ ατηγορήσει τ ο κυβερνών κόµ µα πως ενοχοποιεί τα νιάτα (αν είναι δυνατόν!). Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ πλέει σε πελάγη ευτυχίας, από την πρωτιά των γκάλοπ, προσπαθεί να εκµεταλλευθεί ακόµα και την ζωή ενός παιδιού, για να µεταφέρει τον θάνατό του στην πολιτική αντιπαράθεση, ζητώντας «εδώ κ αι τώρα εκλογές». Ποιοι ταραξίες Όλα αυτά τα βλέπουν οι γνωστοί σε κάθε τέτοια περίπτωση ταραξίες της πολιτικής και σπεύδουν να κάψουν τα πάν τα. Έχο ντας ν α αν τιµετωπίσουν µι α ασ τυνοµία βαθιά πληγωµένη και µια κυβέρνηση που φοβάται εξαιτίας ίσως του συνδρόµου της δεξιάς, που δεν την αγκυλώνει σε τ έτοιες περιπτώσε ις, αλλά πα ράλληλα και τα κόµµατα της αντιπολίτευσης που θέλουν να καρπωθούν τα όποια ο φέλη µπορεί να τους φέρει ο θάν ατος ενός παιδιού, βγήκαν στους δρόµους και έφθασαν µέχρι και την Κόρινθο. Τα παιδιά σ την πόλη µας έκ αναν µια ειρηνική διαδήλωση, τ ην οποί α αλλοίωσαν όλοι αυτ οί που έφθα - σαν µέχρι την Κόρινθο µε αυτοσκοπό να προκαλέσουν επεισόδια κ αι φθορές. Αν δεν ήτ αν οι ίδιοι οι κ αταστηµατάρχες που περιφρούρησαν τις περιουσίες τ ους, θα είχαµε τεράστιες φθορές και καταστροφές στο κέντρο της πόλης. Πράγµατα απαράδεκτα και καταδικαστέα, που όµως ταλαιπωρούν τον κόσµο κ αι από τ ην άλλη αποτ ελούν σηµείο αν αφοράς κ αι ε κµετάλλευσης όσων έχου ν αν ωφεληθούν από τ έτοιες κ αταστάσεις. Των ίδιων ίσως που επιχείρησαν να ωφεληθούν και όταν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές τ ο κ αλοκαίρι τ ου 2007, από τις κ αταστροφικές πυρκαγιές της Πελοποννήσου. Κινητοποιήσεις παντού Το Δ.Σ του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου κάλεσε οµόφωνα όλα τα µέλη του, σε τριήµερη αποχή από τα διδακτικά τους καθήκοντα (8, 9 & 10/10) διαµαρτυρόµενοι για τα αυξανόµενα φαινόµενα ωµής αστυνοµικής βίας κατά της νεολαίας και των εργαζοµένων που οδήγησαν στον πρόσφατο θάνατο του 15 χρονου µαθητή. Η µαθητική κοινότητα του 4ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου κατακρίνει το γεγονός αυτό θέλοντας να αναδείξει την σηµασία των ανθρωπ ίνων δικαιωµάτων παράλληλα και την αξία της ανθρώπινης ζωής. «Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους δυσάρεστα περιστατικά θα πρέπει η Ελληνική κοινωνία να λειτουργεί µε απόλυτο σεβασµό στους συνταγµατικούς θεσµούς» αναφέρεται σε ανακοίνωση τ ου 4ου Λυκ είολυ, τ ονίζοντας ότι δεν πρέπει να συµβούν στο µέλλον παρόµοιες αποτρόπαιες πράξεις. Σε ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ Κορινθίας αποδοκιµάζει εντονότατα κάθε µορφή βίας, από όπου και αν αυτή προέρχεται, και απευθύνει έκκληση σε όλους να επιδείξουν αυτ οσυγκράτηση, προκ ειµένου ν α προ στατευτούν τ α αναφαίρετα δικ αιώµατα τ ης ασφάλε ιας κ αι της περιουσίας των συµπολιτών µας. «Από τ ην εξέ ταση των γ εγονότων, ο φείλουµε όλοι να προβληµατιστούµε σχετικά µε το σύνολο των παρα- µέτρων που οδη γούν σε τ έτοιες εξάρσεις βίας, προκει- µένου να εξασφαλίσουµε ότι δε θα βιώσουµε ξανά αντίστοιχα φαινόµενα στο µέλλον» καταλήγει η ανακοίνωση της πολιτικής νεολαίας της Νέας Δηµοκρατίας. Ο Δήµος Κορινθίων ανακοινώνει πως αναβάλλει µέχρι νεωτέρας την τελετή των εγκαινίων και των αποκαλυπτηρίων του αγάλµατος του Πήγασου καθώς και την προγραµµατισµένη συ ναυλία µε τ ο συ γκρότηµα «Υπόγεια Ρεύµατα». Ο Δήµος ε κφράζει τ η βαθιά τ ου θλίψη για τα επεισόδια που έπληξαν την πόλη και το εµπορικό κέντρο επιβαρύνοντας ακόµη περισσότερο την ψυχολογία της αγοράς και τις αγωνίες των εργαζοµένων. Τραυµάτισαν το Δήµαρχο Κορινθίων οι αντιεξουσιαστές Οι καταστηµατάρχες έσωσαν την πόλη από τυχόν βανδαλισµούς της Πολυτίµης Κόλλια Τον τραυµατισµό του Δηµάρχου Κορινθίων, Αλέξανδρου Πνε υµατικού προκάλεσαν αντιεξουσιαστές, τ ο βράδυ τ ης Δε υτέρας, στο κέντρο της Κορίνθου, στην προσπάθειά του να τηρήσει την ησυχία και να κατευνάσει τα πνεύµατα των τ αραχοποιών νεαρών κουκουλοφόρων. Η άµεση πα ρέµβαση της αστυνοµίας κ αι η φρούρηση των κ αταστη- µάτων από τ ους ιδιοκτήτ ες τ ους, ε ίχε ως αποτέλεσµα ν α αν ατρέψει τις τ αραχοποιές και καταστροφικές διαθέσεις των αν τιεξουσιαστών. Το κύµα βί ας των αν τιεξουσιαστών µε - ταφέρθηκε κ αι σ την Κόρινθο, ύσ τερα από τα θλιβερά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν το βράδυ του περασµένου Σαββάτου, µε τον άδικο χαµό τ ου 16χρο νου, σ τα Εξάρχ εια, που συγκλόνισαν το πανελλήνιο, αλλά συγχρόνως και το διεθνή χώρο. Η µε ταφορά της βί ας έφθασε κ αι σ την Κόρινθο, τ η Δε υτέρα σ τις 19:30 σ το κ έ- ντρο τ ης Κορίνθου, από οµάδες νεα ρών κουκουλοφόρων, οι οποίοι έβαλαν φ ωτιά σε κάδους πε τούσαν πέ τρες, ξήλωναν ζαρντινιέρες και τµήµατα των πεζόδροµων. Με αποτέλεσµα οι ενέργειες αυτές να προκαλέσουν τον τραυµατισµό του κ. Πνε υµατικού, ο οποίος χτυπήθηκε και πατήθηκε από τους νεαρούς κ ουκουλοφόρους, σ την προ σπάθειά του να τους καθησυχάσει. Στη συ νέχεια, µεταφέρθηκε σ το Νο σοκοµείο Κορίνθου, όπου τ ου προσφέρθηκαν οι πρώτ ες βοήθε ιες σ τα, ε υτυχώς, ε λαφρά τραύµατά τ ου κ αι α κολούθως οδη γήθηκε στο σπίτι όπου και αναρρώνει. Ο Αν τιδήµαρχος Κορινθίων, Γ ιώργος Φαρµάκης, ο οποίος ήτ αν παρών στα γεγονότα σε συνέντευξή του στην «Κ», καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα χάριν τ ης ψυχραιµίας της αστυνοµίας, και των Κορίνθιων επα γγελµατιών που περιφρούρησαν τα µαγαζιά τ ους. Επίσης, συ νέβαλε θε τικά τ ο γ εγονός ότι πολλοί Κορίνθιοι δηµότ ες βρέθηκαν στους δρόµους. «Για να τους εµποδίσουµε µπήκα- µε όλοι µπρο στά, τότε σε µία συγκεκριµένη στιγµή, σ ένα από αυτά τα επεισόδια σπρώχτηκε ο Δήµαρχος άνανδρα, ο οποίος έπεσε και κάποιος τότε τον κτύπησε», υπογράµµισε ο κ. Φαρµάκης. Τα επε ισόδια, πρόσθεσε ο Αν τιδήµαρχος, άρχισαν ότ αν οι α ρχηγοί της πορείας, ως δι α µαγείας, εξαφανίστηκαν. Τότε έµε ι- ναν οι νεα ροί µόνοι τους και φυσικά µέσα από αυτ ούς «ξεπε τάχτηκαν» οι γ νωστοίάγνωστοι γεµάτοι πέτρες, όπου άρχισαν τον πετροπόλεµο µε τους αστυνοµικούς, τότε κάποιοι νεαροί ντόπιοι απεχώρησαν. Οι πρωταγωνιστές ήταν ξενόφερτοι και ήταν εκείνοι οι οποίοι φορούσαν κουκούλες. Εκείνοι που την «πλήρωσαν» επεσήµανε ο κ. Φα ρµάκης ήταν οι ασ τυνοµικοί, όπου και σηµειώθηκαν τραυµατισµοί από τον πετροπόλεµο των τ αραχοποιών. Ωστόσο, παρόντες στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν ήταν ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου, Δήµος Λάσκας, καθώς και ο πρόεδρος τ ου Επιµελητηρίου, κ. Νανόπουλος, όπου συ - νέβαλαν µαζί µε τ ους καταστηµατάρχες της Κορίνθου στην απο φυγή καταστροφών. Εν τω µε ταξύ, τ α εγκ αίνια τ ου Πή γασου σ την πλατεία τ ου Φλοίσβου που ήτ αν προ γραµ- µατισµένα γι α τ ην χθεσινή ηµέρα αν αβλήθηκαν λόγ ω των θλ ιβερών συµβάν των τ α οποία µεσολάβησαν τις τ ελευταίες ηµέρες, ανακοίνωσε ο κ. Φα ρµάκης. Έτσι, τα εγκαίνια θα πρα γµατοποιηθούν, ενδεχοµέν ως, δεκαήµερο. στο άµεσο

7

8 8 απόψεις Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 του Σταύρου Δήµα* Συμβατά τα μέτρα για το κλίμα και την οικονομία Στο Πόζναν τ ης Πολων ίας διεξάγεται, αυτές τις ηµέ - ρες, η διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές αλλαγές µε τ η συµµετοχή 192 χωρών. *Η Διάσκ εψη του Πόζναν αποτ ελεί σ ταθµό, µε µεγ άλη πολ ιτική σηµασί α, στο δρόµο γι α την Κοπεγχάγη, όπου τ ον Δεκέµβριο του 2009 πρέπει να συναφθεί µια νέα διεθνής, φιλόδοξη, συνολική συµφωνία για το κλίµα. Η διεθνής αυτή συµφ ω- νία θα διαδεχθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο, του οποίου η πρώτη περίοδος εφαρµογής λήγει το *Στο Πόζναν, πάνω από όλα, οι συµ µετέχουσες χώ - ρες θα επ ιβεβαιώσουν τ ην πολ ιτική τ ους δέσµε υση ν α επιτύχουν τη διεθνή συµφ ωνία στην Κοπεγχάγη για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος των κλι- µατικών αλ λαγών σε πα γκόσµιο επ ίπεδο. Καµί α χώρα ή οµάδα χωρών σ τον κόσµο από µόν η τ ης δεν µπορε ί να καταπολεµήσει µε επιτυχία την απειλή της κλιµατικής αλλαγής. Οσα µέ τρα και αν λάβε ι η Ευρωπαϊκή Εν ωση, µόνη της δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα. *Οι στόχοι που έχουµε θέσει στην Ε.Ε. για το Πόζναν είναι σηµαντικοί. *Επιδιώκουµε πρώτα απ όλα να επιτύχουµε συµφωνία ώστε να µεταβούµε από το στάδιο των διερευνητικών συνοµιλιών στη φάση των ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών και να στείλουµε ένα ισχυρό πολιτικό µήνυµα ότι η διεθνής κ οινότητα είναι απο φασισµένη να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις κλιµατικές αλλαγές. *Αλλοι συγκεκριµένοι στόχοι είναι: η υιοθέτηση ενός προγράµµατος ερ γασίας κ αι χρο νοδιαγράµµατος γι α τ ο 2009, η δι αµόρφωση των πρώτων δι απραγµατευτικών κειµένων και η εν τατικοποίηση των δι απραγµατεύσεων, η επ ίτευξη προόδου σ το κ αίριας σηµασί ας ζήτ ηµα τ ου «κοινού οράµατος», που περιλαµβάνε ι και τους στόχους µείωσης εκποµπών µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. *Επίσης, θα επιδιώξουµε να γίνουν αποφασιστικά βή- µατα και σε άλλα θέµατα, όπως η µε ταφορά τεχνολογίας και οι χρηµατοδοτικοί πόροι, η αποτ ροπή της καταστροφής των τ ροπικών δασών κ αι η προ σαρµογή στις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών. *Προσβλέπουµε σε α κόµη κ αλύτερη συ νεργασία µε τους διεθνείς εταίρους µας στο θέµα των κλιµατικών αλλαγών. Οι πρόσφατες δηλώσεις του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Μπα ράκ Οµπάµα για την ενεργό συµµετοχή της Αµερικής στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις, έπειτα από µακρά περίοδο απο στασιοποίησης, είναι πολύ θετικές. Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι στο Πόζναν τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσει η απερχόµενη κυβέρνηση Μπους. *Ακόµη, έχουµε συ νεχή διάλο γο κ αι συ νεργασία µε τις ταχέως αναπτυσσόµενες οικονοµίες, όπως η Κίνα και η Ινδί α. Εχουµε σ τρατηγική κ αι πρόγραµµα. Χρε ιάζεται όµως πολλή δουλειά ακόµη. *Η αξιοπιστία της διαπραγµατευτικής θέσης της Ε.Ε., τόσο σ το Πόζναν όσο κ αι του χρόνου σ την Κοπεγχάγη, θα ενισχυθεί σε µεγάλο βαθµό από την υιοθέτηση της δέσµης µέτρων για το κλίµα και την ενέργεια που πρότεινε η Επιτροπή και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της υιοθέτησής της από το Συµβούλιο Υπουργών και το Ευρωκοινοβούλιο. Το καθοριστικής σηµασίας Ευρωπαϊκό Συµβού - λιο του Δεκεµβρίου συµπίπτει, µάλιστα, χρονικά µε τ ην υπουργική σύνοδο του Πόζναν. *Η σύνθετη αυτή δέσµη νοµοθετικών µέτρων, γνωστή ως « το 2020», στοχεύει στη µείωση κατά 20% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, την αύξηση κατά 20% του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% σ την Ευρωπαϊκή Ενωση έως το έτος *Εχει µεγ άλη σηµασί α ν α λάβουµε αυτ ά τ α φιλόδο - ξα, αλλά και εφικτά, µέτρα στο εσωτερικό της Ε.Ε., ώστε να διατηρήσουµε τον ηγετικό µας ρόλο διεθνώς. Η Ε.Ε. µπορεί κ αι πρέπε ι ν α αποτ ελέσει τ ον κ αταλύτη γι α τ ην επίτευξη διεθνούς συµφωνίας και την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. *Η διάσκεψη του Πόζναν λαµβάνει χώρα σε µια πολύ δυσµενή συγκυρία. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η µεγάλης έντασης και έκτασης διεθνής χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση. Οι συνέπειές της έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές σε πολλά σηµεία του πλανήτη. Αυτό, όµως, µε κανέναν τ ρόπο δεν µπορε ί να σηµάνε ι αναδιάταξη των προτεραιοτήτων µας σ το θέµα των κ λιµατικών αλλαγών. Δεν µπορεί να χρησιµοποιείται η οικ ονοµική κρίση ως άλλοθι για την αδράνεια στο άµεσο ζήτ ηµα των κ λιµατικών αλλαγών. *Η κ λιµατική κρίση απαιτ εί επε ίγουσα λύση, πριν υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Αλλωστε, τ α µέ τρα που απαιτ ούνται γι α τ ην αν τιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης είναι συµβατά µε τα µέτρα που απαιτ ούνται γι α τ ην αν τιµετώπιση τ ης οικ ονοµικής κρίσης. Δεν υπάρχ ει κ αµία απολύτως αν τίφαση ανάµε - σα στην αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης κ αι στην αντιµετώπιση των κ λιµατικών αλλαγών. Μάλιστα, η δέ - σµη µέτρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το κλίµα και την ενέργεια, όχι µόνο δεν δηµιουργεί πρόβληµα, αλλά, αντίθετα, αποτελεί µέρος της λύσης. *Η διαπραγµάτευση για τη νέα διεθνή συµφωνία σχετικά µε τις κ λιµατικές αλλαγές, που ε ισέρχεται σε απο - φασιστικό σ τάδιο σ το Πόζναν, είναι αναµφισβήτητα µια από τις πιο σηµαντικές πολυµερείς διαπραγµατεύσεις των τελευταίων ετών. Είναι µια διαπραγµάτευση σύνθετη και δύσκολη. Είµαι αισιόδοξος, όµως, ότι θα υπάρξει πρόοδος στο Πόζναν και συµφωνία στην Κοπεγχάγη. * Ο Σταύρος Δήµας είναι επίτροπος Περιβάλλοντος στην Ε.Ε., πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Κορινθίας Τρεις πυλώνες για να οδηγηθούμε σε μία πράσινη οικονομία του Πάνου Μπεγλίτη* Η Παγκόσµια Κοινότητα βρίσκεται αντι- µέτωπη µε ένα µεγάλο πρόβληµα: την κλι- µατική αλλαγή. Η αν τιµετώπιση τ ης κλι- µατικές αλλαγής δεν ε ίναι πλέον επιλογή, είναι ανάγκη. Οι κ λιµατικές αλλαγές µας αφορούν όλους. Έχουµε τ ην υποχρέωση απέν αντι σ τις επόµενες γ ενιές ν α αν τιµετωπίσουµε τ ο πρόβληµα, µε την ενεργό συµµετοχή όλων. Είναι ανά γκη, σ το π λαίσιο τ ου ΟΗΕ, ν α επιτευχθεί η παγκόσµια συνεργασία. Οφείλουν όλες οι χώρες ν α αν αλάβουν τις αναγκαίες δεσµε ύσεις γι α τ ην ουσι αστική αντιµετώπιση τ ης κ λιµατικής αλλαγής κ αι να θέσου ν βάσε ις γι α τ ην πράσιν η οικ ο- νοµία, µί α οικ ονοµία µε πολύ µε ιωµένες εκποµπές άνθρακα. Η Ε.Ε. έχ ει αναλάβει πολύ σηµαν τικές δεσµεύσεις που αφ ορούν σ την µε ίωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπ ίου κατά 20% έως το 2020, την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε πο σοστό 20% και την εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20%. Για το ΠΑΣΟΚ, το περιβάλλον είναι δη- µόσιο αγαθό κ αι βρίσκ εται σ το επ ίκεντρο των πολ ιτικών µας επ ιλογών. Αποτ ελεί για εµάς αναπτυξιακό πόρο και συγκριτικό πλεονέκτηµα. Η πολ ιτική µας γι α τ ο περιβάλ λον, ο νέος ενεργειακός σχ εδιασµός και η πολ ι- τική µας για τις µεταφορές αποτελούν τους τρεις πυλώνες γι α να οδηγηθούµε σε µί α πράσινη οικονοµία. Μια οικονοµία που θα αποτελεί τη βάση της βιώσιµης ανάπτυξης, που θα δηµιουρ γεί νέες θέσε ις ερ γασίας και θα προ στατεύει τ ο περιβάλ λον. Μι α οικονοµία που θα δι ασφαλίζει ασφάλε ια στην παροχή της ενέργειας αλλά και θα καθιστά ανταγωνιστική τη χώρα µας στις νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα. Μόνο αν συνδυάσουµε το περιβάλλον, την εξορυκτική βιοµη χανία, τ ην ενέρ γεια και τις µεταφορές, θα µπορέσουµε να συµβάλουµε αποτελεσµατικά και στην κρίσιµη παγκόσµια προ σπάθεια για τ ην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ έχ ει ολοκ ληρωµένη πρό - ταση γι α τ ον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και για την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Κεντρικός µας σ τόχος ε ίναι ο σχ εδιασµός µι ας µα κροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής (για την µετάβαση στην εποχή των µη συµβατικών κ αυσίµων) µε σ τόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των ενερ γειακών πόρων. Η επάρκεια εφ οδιασµού, η εξοικ ονόµηση ενέργειας, η σ ταδιακή µε ίωση τ ης εξάρ - τησης από τ ο πε τρέλαιο, η µε ταβολή τ ης σύνθεσης τ ου ενερ γειακού ισοζυ γίου τ ης χώρας µε µεγ αλύτερο βαθµό συµ µετοχής των περιβαλ λοντικά φιλ ικών µορφών ενέργειας, πρωτίστως των ΑΠΕ, η αναβάθ- µιση της χώρας µας σε ισχυρό ενερ γειακό κόµβο, η συ γκρότηση κ αι αποτ ελεσµατική λε ιτουργία τ ης περιφερε ιακής α γοράς ενέργειας σ την Ν.Α. Ευρώπη αλ λά κ αι η επίτευξη χαµηλών τιµών στην ενέργεια για καταναλωτές κ αι επ ιχειρήσεις αποτ ελούν βασικούς σ τόχους τ ου νέου ενερ γειακού µας σχεδιασµού. Οφείλουµε να επενδύσουµε σ τον αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο βαθµό τους τοπικούς ενερ γειακούς πόρους, µε ιώνοντας ταυτόχρονα τις απώλειες ενέργειας και προάγοντας τ ην κ οινωνική ανάπτυξη µε την δηµιουργία θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση εισοδήµατος σε τοπική κλίµακα. Να αξιοποιήσουµε π λήρως τις ε υκαιρίες που δίν ονται από τ α δι αρθρωτικά τ αµεία και το Ταµείο Συνοχής, για την αλλαγή του ενεργειακού µίγµατος από τ α ορυκτά καύσιµα σ τις ΑΠΕ, αλ λά κ αι τ ην προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας. Οι εµπειρίες ευρωπαϊκών δήµων που χρησιµοποίη - σαν αυτά τα ταµεία επιβεβαιώνουν τα οφέλη που αποκόµισαν, όπως για παράδειγµα, την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης µέσω της καινοτοµίας και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, την ενεργειακή συνειδητοποίηση των πολ ιτών, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Οι κάτοικοι της περιφέρειας και οι γ ε- ωργοί πρέπε ι ν α γίν ουν οι πρα γµατικοί κοινωνοί τ ης περιβαλ λοντικής ε υηµερίας της περιφέρειας και µέρος µίας παγκόσµιας συµφωνίας για τη µελλοντική στρατηγική της προστασίας του κλίµατος. Επιβάλλεται η αλ λαγή της νοοτροπίας, η αλλαγή του τρόπου ζωής και συµπεριφοράς του σύγχρονου ανθρώπου. Χρειάζεται η υπε ύθυνη κ αι σωσ τή εν ηµέρωση κ αι ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Δεν έχουµε το δικαίωµα της ολιγωρίας, δεν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε χρόνο. Είναι ώρα για δράση. *Ο Πάνος Μπεγλίτης είναι βουλευτής Κορινθίας και µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ

9 Πέµπτη 11 εκεµβρίου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ : : B147644/ : B147644/ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθµ.: 13/2008 Ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ». 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕ ) µµ. διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20. Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6 ) μήνες ή (180) ηµέρες από την επόμενη της προθεσμίας παραλαβής προσφορών, ήτοι μέχρι Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες-Παροχή Εγγράφων-Αποστολή 18. Όροι για τη λήψη Τεχνικών Προδιαγραφών και συµπληρωτων Προσφορών: µατικών εγγράφων για υποβολή εγγράφως αιτήµατος για συ- 21. α) Γίνονται.: δεκτές.: προσφορές 13/2008 για 13/2008 το σύνολο του έργου..: 13/2008 µπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις: Εφόσον από τους β) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντίγραφα της παρούσας και, ενδεχομένως, διευκρινίσεις σχετικά με τους ενδιαφερόμενους, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο όρους της, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν από την αρμόδια διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. σεις Συμπράξεις 22. ικαίωµα Συµµετοχής: Φυσικά πρόσωπα-νομικά πρόσωπα- Ενώ- Διεύθυνση Προμηθειών Β4 γραφείο 235, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9:00 π.µ. έως 2:00 µ.µ. στο τηλέφωνο , Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της : : ΦΑΧ : παρούσας Διακ/ξης μπορούν να ζητούνται μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν 23. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο του Τεύχους από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 των προσφορών: Οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδι-«κτύου στη διεύθυνση ρες πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας. 24. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.: παρ. 2 περ. α του ΠΔ «118/07 και παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέ-».».». Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίδονται το : : ( ) ( ) : 3. Είδος σύµβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ) αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 25. Ηµέρα ώρα και τόπος διενέργειας του ιαγωνισµού: Συσχέτιση του ιαγωνισµού µε Σχέδιο 2. / Πρόγραµµα Χρηµα-2τοδοτούµενο - από τα Ταµεία της Ε.Ε. Το έργο - χρηματοδοτείται από άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07. Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος στην Αίθουσα Εκδηλώσεων. προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης - δυνάμει του 2009, Ώρα 9.30 πμ, - ηµέρα Πέµπτη, στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, Δ/νση : : ίδιους πόρους του ΟΑΕΔ. 19. Γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΉΣ 5. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμβασης: Η Ελληνική γλώσσα,,,, Ν ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,,, Επιλογή, αναδόχου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ». 9. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Η Εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι « ,00» Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 10. Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες διατάξεις: Εξ ολοκλήρου από πόρους του ΟΑΕΔ. ( Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά μήνα για μεν τα : : κτίρια : της Διοίκησης του Οργανισμού από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών μετά από βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού, για δε τις λοιπές : «: «: «Υπηρεσίες από την αντίστοιχη αρμόδια Περ/κή». Δ/νση του Οργανισμού,». μετά από βεβαίωση του Δ/ντή της κάθε Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την προσκόμιση κατάστασης του προσωπικού που ασχολήθηκε. 11. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των παρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: Σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως -46 ή 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου Αναγκαίες διαπιστώσεις για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονοµικών, χρηµατοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: Σύμφωνα, το άρθρο 47 της Οδηγίας : α) Σχετικά έντυπα «Ε «της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και Σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 52 της Οδηγίας: Κατάλογο με τα κυριότερα έργα της τελευταίας τριετίας 13. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος των παρόχων υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 1) Δεν απαιτείται νομική μορφή πριν την κατακύρωση 2) Θα περιβληθεί ορισμένη νομική κατόπιν συμφωνίας με την ένωση ενόψει της ικανοποιητικής εκτέλεσης της σύμβασης. 14. Είδος διαδικασίας: «Ανοικτή» 15. Κωδικός Ταξινόμησης: CPV Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συµφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης. 17. Προθεσμία για την κατάθεση- παραλαβή των προσφορών: Α) Αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γενικό Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Οργανισμού, Εθνικής Αντίστασης 8 ΤΚ Άλιμος, ήτοι μέχρι ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 πµ. Β) Ταχυδρομικώς στην παραπάνω Δ/νση ως συστημένες. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: B147644/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τόπος παροχής υπηρεσιών : Κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. 235, 235, 9:00.. 9:00.. 2:00 2: :00.. 2: Συνολικός προϋπολογισµός: « ,00», µη συµπερι λαµβανοµένου του ΦΠΑ 19% ή « ,03», συµπεριλαµβα , νοµένου του ΦΠΑ, για την Επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΟ- ΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ». 8. ιάρκεια ή προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. ail τυχερός για 3. : 3. : / / / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: : :.. :. σε οποιονδήποτε λαχειοπώλη ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ KΛΗΡΩΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10 10 αυτοδιοίκηση Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 Εγκαίνια του Κέντρου «Παναγής Παπαληγούρας» Τα εγκαίνια του Κέντρου δια βίου µάθησης, «Παναγής Παπαλη γούρας», πρα γµατοποιήθηκαν το πρωί τ ης Κυριακής, στον Άσσο Κορινθίας. Η Γ ενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης (πρώην ΓΓΕΕ) τ ου ΥπΕΠΘ, έδωσε σ το Κέντρο το όνοµα του Παναγή Παπαληγούρα, θέλοντας, όπως επισηµάνθηκε, να τιµήσει τη µνήµη ενός ανθρώπου, επ ιστήµονα και πολιτικού, σεµνού και α κέραιου, λ ιτού κ αι αν ιδιοτελή, ο οποίος άφησε πα ράδειγµα αποτ ελεσµατικότητας, αλλά και δηµιουργικής ανησυχίας, ενώ υπήρξε από τους πρωτ εργάτες τ ης έν ταξης τ ης χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στο Κέντρο «Παναγής Παπαληγούρας», στην οδό Παµ µεγίστων Τ αξιαρχών, σ τον Άσ σο θα λειτουργήσουν οι δοµές: Κέν τρο Εκ παίδευσης Ενηλίκων Νοµού Κορινθί ας, Σχολή Γ ονέων Κορινθίας, Αυτόνοµα Προ γράµµατα Εκ παίδευσης Ενηλίκων Νοµού Κορινθίας και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο λειτουργεί σε κτίριο επ ί τ ης οδού Παλαιάς Εθν ικής Οδού Κο - ρίνθου Πατ ρών, σ το συγκρότηµα Γυµνασίου Λυκείου Λεχαίου. Βέλο. Μηδενικές αυξήσεις στα δηµοτικά τέλη Μηδενικές θα ε ίναι οι αυξήσε ις για το έτος 2009 σ τα δηµοτικά τ έλη τ ου Δήµου Βέ λου, ύστερα από πρωτοβουλία και πρόταση του Δη- µάρχου Βέ λου, Θόδωρου Λαµπρόπουλου, στο Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου. Ο Δήµα ρχος έκρινε ότι δεν πρέπε ι να υπάρξε ι αύξηση, σε κανένα από τα δηµοτικά τέλη. Αυτό, όπως τόν ισε ο κ. Λαµπρόπουλος, ε ί- ναι µία ελάχιστη πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους πολίτες του Δήµου Βέλου, για την αντιµετώπιση των δυσµενών επιπτώσεων στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς για την αντι- µετώπιση τ ης δύσκ ολης οικ ονοµικής συγκυρίας. Ως αποτέλεσµα, όπως επισηµάνθηκε, θα είναι να προκύψουν ελλείµµατα στα ανταποδοτικά τέλη, όπως δηµοτικός φ ωτισµός, καθαριότητα, ύδρευση, κλπ. Τα ελλείµµατα αυτά θα αντιµετωπισθούν από άλλα έσοδα του Δήµου, προκειµένου να µην υπάρξει κανένας περιορισµός στην προσφορά των κοινωνικών αυτών αγαθών, καθώς και σε όλα τα άλλα προγράµµατα Πρόνοιας (Σχολεία, Παιδικός Στ αθµός, ΚΑΠΗ, Βοήθε ια στο Σπίτι). «Αναγκαστικά, κάποια έργα θα χρειαστεί ν α κ αθυστερήσουν σ την ε κτέλεσή τ ους. Όµως, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει και για το Δήµο Βέλου πάντα είχε και θα έχει ανθρώπινο πρόσωπο», κ ατέληξε ο κ. Λαµπρόπουλος στην ανακοίνωσή του. Βόχα. Περίθαλψη των αδέσποτων ζώων Η περίθαλψη των αδέσποτων ζώων σ το Δήµο Βόχας αποφασίστηκε από το Δ.Σ. Βόχας, µε τ ην περισυλλογή κ αι παροχή κτ ηνιατρικών παροχών των αδέσποτων ζώων, από το Διαδη- µοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.ΠΑ.Ζ.), το οποίο λε ιτουργεί στο Σχιστό Περάµατος. Η δηµοτική α ρχή Βόχας υπέγραψε Προγραµµατική Σύµβαση µε τ ον Περιβαλλοντικό Σύνδεσµο Δήµων Αθήνας Πειραιά για τον σκοπό αυτό. Η περισυλ λογή των αδέσποτων ζώων του Δήµου θα γίνει ύστερα από συνεννόηση του εξουσιοδοτηµένου οργάνου του Δήµου που είναι ο Αν τιδήµαρχος, Παναγιώτης Δηµάκης (τηλ ), µαζί µε τ ον υπεύθυνο του ΔΙ.ΚΕ.ΠΑ.Ζ. ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Τουρισμού Ηµερίδα µε θέµα «Εθνικά και Κοινοτικά Προγράµµατα σ τον τ οµέα του Τ ουρισµού» θα πραγµατοποιηθεί τ ην Τετάρτη 17 Δεκεµβρίου, στις 6:30 το απόγευ- µα στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας στο Ξυλόκαστρο. Την διοργάνωση έχει αναλάβει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, ο Δήµος Ξυλοκάσ τρου, ο Σύλ λογος Ξεν οδόχων Ξυλοκά - στρου, κ αθώς κ αι ο Εµπορικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου. Στην ηµερίδα θα πρα γµατοποιηθούν οµιλίες από: τ ην Διε υ- θύντρια τ ου Ε.Ο.Τ., κ. Βασιλ ική Πετρονικολού, µε θέµα «Προδι - αγραφές, δι αφήµιση, προβολή, αναβάθµιση υπηρεσιών καταλυµάτων», την κ. Μαριλένα Σούκουλη, Υπεύθυνη / Μη χανικός Αν τένας Ο.Π.Α.Α.Χ. ν οµού Κορινθί ας, µε θέµα «Ο.Π.Α.Α.Χ. Προοπτική για την Κόρινθο», τον κ. Γεώργιο Κωστούρο, Συντονιστή προγράµµατος LEADER PLUS, µε θέµα «Προσέγγιση LEADER Κορινθί α», τ ον κ. Νικόλαο Καµπούρη, Υ πάλληλο Νοµαρχιακής Αυτ οδιοίκησης Κο - ρινθίας, µε θέµα «Εθν ικός Νόµος 3299/2004 Επ ιχορήγηση τ ουριστικών µονάδων και τέλος από τον κ. Νικόλαο Δοµένικο, πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., µε θέµα «Προγράµµατα Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων». Εν τω µεταξύ, η δηµοτική αρχή Ξυλοκάστρου θα πρα γµατοποιήσει εθε λοντική αιµοδο σία τ ην Κυριακή, από τις 9:00 τ ο πρωί, στην πλατεία του Αγίου Βλασίου, η αιµοδοσία θα επαν αληφθεί και την Τετάρτη 17 Δεκεµβρίου. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» Διημερίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας «Ψηφιακή Κορινθία» από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( ) σ το Ε.Σ.Π.Α. ( ) ήταν το θέµα τ ης διηµερίδας που πρα γµατοποίησε η Νοµαρχιακή Αυτ οδιοίκηση Κορινθί ας, τ ην Δε υτέρα και Τρίτη, στην αίθουσα των συ νεδριάσεων του ξενοδοχείου Blue Pearl (πρώην Σύµη). Στο π λαίσιο τ ης διηµερίδας, τ ην Δε υτέρα, πα - ρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις: του Νοµάρχη Κορινθίας, Νίκου Ταγαρά, µε θέµα: «Προοπτικ ές ανάπτυξης τ ου νοµού Κορινθίας µε τη χρήση νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», του Ειδικού Γραµµατέα Ψηφιακού Σχ εδιασµού, κ. Βασίλη Ασηµα κόπουλου, µε θέµα: «Η νέα φιλο σοφία τ ης ψηφι ακής σ τρατηγικής , γι α το σχεδιασµό των δράσεων σ το πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.», τ ου προέδρου τ ου Εµπορικού και Βιοµη χανικού Επ ιµελητηρίου Κορινθί ας, Βασίλη Νανόπουλου, µε θέµα: «Ψηφιακό Επιµελητήριο». Ακολούθησαν οι εισηγήσεις από την κ. Άντα Γιαννοπούλου, Συ ντονίστρια τ ης οµάδας δράσης γι α τ ην «ψηφιακή ασφάλεια». Ο Λέκτορας του τµήµατος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τ ου Πανεπ ιστηµίου Ιωαννίνων, ανέπτυξε τ ο θέµα: «Δι αχείριση των υδατικών πόρων µε τη χρήση µοντέλων». Επίσης, δύο οµιλητές του ιδίου τµήµατος και Πανεπιστηµίου µε τ ον προηγούµενο, εισηγήθηκαν θέµατα όπως: «Οι προ στατευόµενες περιοχές, οι φ ορείς διαχείρισης και η χρήση τ ης περιβαλλοντικής πληροφορίας», από τον κ. Παναγιώτη Δηµόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, ενώ ο Λέκτορας, κ. Νικόλαος Κούτσιος, µίλησε για την «Διαχείριση κινδύνων εξ αποστάσεως: ο ρόλος της τηλεπισκόπισης και των νέων τ εχνολογιών». Εκδηλώσεις της Τρίτης Την Τρίτη, τ ην εποµέν η ηµέρα τ ης διηµερίδας, ο κ. Σπύρος Απο στολόπουλος, ε ιδικός συ νεργάτης τ ου Νοµάρχη Κορινθίας, πραγµατοποίησε οµιλία µε θέµα: «Τα έργα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας». Μετά το διάλειµµα α κολούθησε οµιλία από τ ην κ. Παναγιώτα Κεφάλα, Εκπρόσωπο της εταιρείας ΜΙΚΡΟ- ΚΥΜΑΤΙΚΗ, µε θέµα: «Η ψηφι ακή τηλεόραση σ την ελληνική πρα γµατικότητα, µύθοι κ αι αλήθε ιες που αφορούν τον Έλληνα πολίτη». Το θέµα: «Η επόµενη µέρα της µετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση. Νέες δυνατότητες και προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ανέλυσε ο κ. Χαράλαµπος Λαµπίρης, Ηλε κτρολόγος Μη χανικός κ αι Μη χανικός Η/Υ. Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε µε την οµιλία του κ. Μιχάλη Εφραιµίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Τεχνικό Ραδιοφωνίας Τ ηλεόρασης, µε τ ο θέµα: «Η ψηφι α- κή τηλεόραση στο Κοµό Κορινθίας. Τα πρώτα βήµατα για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον πολίτη και τον επαγγελµατία της περιοχής. Τα επόµενα βήµατα έως την πλήρη ψηφιακή εποχή».

11 Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 αυτοδιοίκηση ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Οι νέοι καθαρίζουν 40 χιλιόμετρα ακτής της Κορινθίας Η Μ.Κ.Ο. ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ, πραγµατοποίησε µε επιτυχία εκδήλωση - παρουσίαση τ ης περιβαλλοντικής δράσης τ ης, στο Αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Β. & Μ. Θεοχαράκη (Βασιλίσ σης Σο φίας 9, Σύν ταγµα), την Πέµπτ η 4 Δε κεµβρίου 2008, κ αι ώρα 7:00 µ.µ. Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν Προσωπικότητες, Φορε ίς, Εθε λοντές κ αι Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της. Επ ίσης, ανακοινωθεί το πρόγραµµα των επόµεν ων περιβαλλοντικών κ αι πολιτιστικών της δράσεων. Η πρόεδρος τ ης Οργάνωσης Στ αυρούλα Ιωαν νίτη αν αφέρθηκε στο περασµένο Καλοκαίρι, όταν ξεκίνησαν έχοντας ως αφετηρία την Κορινθία, µε σκοπό να µεταφέρουν το µήνυµά τους για ένα καθαρό περιβάλλον, καθαρίζοντας 40 χιλ ιόµετρα ακτών. «Δε φανταζόµασταν πόσο πολύ θα άγγιζε τ ο µήν υµα αυτό τις κ αρδιές ανθρώπων από κάθε γωνιά της Ελλάδας» πρόσθεσε. Με ερ γατικότητα, υπε ύθυνη δουλε ιά κ αι πίστη σ το σ τόχο, τ α µέ λη τ ης Ορ γάνωσης κατάφεραν να υλοποιήσου ν µε επ ιτυχία τ ην πρωτοβουλία ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΑΘΑ - ΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, αν αδεικνύοντας τρία, κ αθοριστικά στοιχεία για το σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το πρώτο εξ αυτών ε ίναι η διάσ ταση των κοινών προβληµατισµών κ αι ιδεών πολ λών νέων ανθρώπων. Τ ο µήν υµά µας έχο ντας ηθικό προ σανατολισµό µι α κ αλύτερη κ οινωνία, µε τουσιώνεται σε δύν αµη ζωής κ αι αγωνιστική δράση. Τ ο δεύτερο στοιχείο που αναδείχθηκε από αυτή µας την πρωτοβουλία, είναι η ανταπόκριση ενός σηµαντικού κοµµατιού της επίσηµης πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σ τήριξε από τ ην α ρχή την προσπάθειά µας. Και το τρίτο στοιχείο είναι πόσο αποτ ελεσµατικός και νευραλγικός είναι ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Εν ηµέρωσης σ τη σ τήριξη προσπαθειών όπως η πα ραπάνω, η οποί α στέφθηκε µε επ ιτυχία γιατί τα µέ λη τ ης Ορ - γάνωσης κατάφεραν µε την πρόθυµη ανταπόκριση τ ους, να µε ταδώσουν τ ο µήν υµά τ ους για ένα κ αθαρό περιβάλλον σε ε κατοµµύρια τηλεθεατές, πανε λλαδικά κ αι διεθνώς, σύµ - φωνα µε επ ίσηµη µέτρηση της εταιρίας AGB Nielsen Report. Η Οργάνωση Μήνυµα Νέων Φίλων Κο - ρινθίας έχει στο επίκεντρο της δράσης της το περιβάλλον. Η πρωτ οβουλία ξε κίνησε από την Κορινθί α, ως Μήν υµα Νέων Φίλων για τ ην πρόοδο κ αι τ ην κ οινωνική µέριµ να της Κορινθί ας. «Η αποδοχ ή τ ης πρωτ οβουλίας µας υπήρξε µεγ άλη, αν ακαλύψαµε Νέ - ους Φίλους, από άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν την ίδια αγωνία µε εµάς» ανέφε - ρε η πρόεδρος τ ης Οργάνωσης κ. Ιωαν νίτη. Αποκτώντας επ ίγνωση τ ης οικ ουµενικότητας του περιβαλλοντικού ζητήµατος, τα µέ λη τ ης Οργάνωσης δηλώνουν πως θέ λουν να ε ίναι κοντά σε όλους και έτσι να συνεχίσουν µε την επωνυµία Μήν υµα Νέων Φίλων τ ον α γώνα για το περιβάλλον, τον πολιτισµό και την κοινωνική µέριµνα. άποψη Τα χειρότερα που έρχονται του Κώστα Ροµπόρα από το isthmos.gr 11 Το περισ τατικό το βράδυ τ ου Σαββάτ ου µε τ η δολοφονία του νεα ρού ε ίναι µί α α κόµη ένδε ιξη ότι τ ο Ελληνικό Κράτ ος έχει καταλυθεί, σχεδόν οι πάντες δρουν αυτόνοµα, από τ ους επιχειρηµατίες, τους πολιτικούς, τους ιερωµένους, τους αστυνοµικούς, τους δηµοσιογράφους και τους εκδότες, τους εφοριακούς, τους δηµόσιους υπαλλήλους γενικότερα, η λίστα δεν έχει τέλος. Η Κυβέρνηση φαίνεται να έχει χάσει στη δεύτερη τετραετία της κάθε αίσθηση ελέγχου της κατάστασης και πνίγεται καθηµερινά σε καταστάσεις που η µία διαδέχεται την άλλη. Πυρκαγιές, σκάνδαλο Ζαχόπουλου, σεισµολογία, Ζίµενς, Βατοπαίδιο, οικονο- µική κρίση και τώρα η δολοφονία του νεαρού και το ξέσπασµα των αντιεξουσιαστικών οµάδων, τ ο «σύνδροµο τ ης ζαρτινιέρας» κυνηγά διαρκώς αυτή την Κυβέρνηση. Η παράταξη της Ν.Δ. επανήλθε στην εξουσία το 2004, διαδεχόµενη µία Κυβέρνηση που επ ίσης είχε χάσει τον έλεγχο οικονοµικά και κοινωνικά. Οι «νοικοκυραίοι» επανέφεραν τη Ν.Δ. αλλά η ιστορία µοιάζει να επαναλαµβάνεται µε τ ραγικό πλέον τρόπο για να αποδείξει ότι δεν φταίνε τα κόµµατα αλλά όλο το πολιτικό σύστηµα. Γιατί όµως συµβαίνουν όλα αυτά και τελικά που πάµε; Η διεθνής οικονοµική κρίση, η αποτυχηµένη οικονοµική πολιτική, η ανύπαρκτη ανάπτυξη, η ανεργία στους νέους, η διάλυση του Κράτους κυρίως σε επ ίπεδο ηθικής και Αρχών, η δι αφθορά σε όλα τ α µήκη και πλάτη της κοινωνίας είναι οι οφθαλµοφανείς λόγοι. Ο ουσιαστικός είναι ένας. Η Δηµοκρατία υπολειτουργεί ή µάλλον καλύτερα λειτουργεί µόνο ως προς τ ους τύπους κ αι µόνο για τους λίγους και τους ισχυρούς. Τ ο νόµιµο ε ίναι και ηθικό µε άλλα λόγια. Και ναι... είµαστε όλοι λίγο - πολύ διεφθαρµένοι, οι περισσότεροι για να επιβιώνουµε και οι λίγοι για να πλουτίζουν. Τα χειρότερα όµως έρχονται. Το βράδυ του περασµένου Σαββάτου φοβάµαι ότι ξεκίνησε µία περίοδος που θα δι αρκέσει και που σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση, που α κόµη βρίσκεται στην εκκίνηση της, πιθανώς να πυροδοτήσει ένα κύµα τροµοκρατίας των «ραβδοφόρων» που θα προσδώσει στον οικονο- µικό εκφοβισµό µία νέα διάσταση. Τι έχει κάνει η Πολιτεία για να µην γίνουν αναρχικοί αυτά τα νέα παιδιά; Πως θα προστατεύσει τον πολίτη έχοντας απολέσει το ηθικό έρεισµα απέναντι σε αυτούς τους οργισµένους; Η Ελλάδα είναι µία χώρα πολύ κοντά στην οικονοµική χρεοκοπία και είναι πολύ πιθανό ότι καµία έκκληση κανενός Πρωθυπουργού πλέον δεν σώζε ι την κατάσταση, αν η ν οοτροπία παραµείνει ως έχει, ίσως ακόµη και εάν αλλάξει η νοοτροπία αλλά παρα- µείνουν τα πρόσωπα. Πλέον δεν είναι µόνο θέµα οικονοµικών πόρων για να µεταστραφεί η κατάσταση. Η διαφθορά, η αν ικανότητα, η ατ ολµία και η έ λλειψη συντονισµού βρίσκονται από άκρη σε άκρη του Κράτους και ακόµη και εάν υπήρχαν αυτοί οι πόροι η ηθική κ ατάπτωση του πολιτικού και οικονοµικού συσ τήµατος είναι σε τέτοιο βαθµό που κ αθιστά κάθε µέτρο ως αποτυχί α εξ α ρχής γιατί απλά ο κόσµος δεν πιστεύει κανέναν από το πολιτικό φάσµα. Η εµπιστοσύνη προς όλους τ ους θεσµούς έχ ει εξαντληθεί. Πολιτική, Οικ ονοµία, Δικαιοσύνη, Θρησκ εία, Εν ηµέρωση δε ίχνουν να έχουν χάσει το νόηµα τους ως έννοιες γιατί αυτοί που τις διαχειρίζονται ξεπέρασαν τα όρια και τις ακύρωσαν. Ποια είναι η λύση; Ισ τορικά τη λύση στις κρίσεις την δίνει η ίδια η κοινωνία αλλά σχεδόν πάντα είναι επώδυνη. Και θα ε ίναι και τώρα επώδυνη γιατί το υπάρχον πολιτικό κεφάλαιο είναι πλέον πολύ λίγο και αδύναµο να ανταποκριθεί. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση εξ αρχής των πολιτικών δυνάµεων, µε νέα πρόσωπα, ιδέες που θα αντιστοιχούν στη σηµερινή εποχή, µε έν α όραµα επ ιθετικό ως προς τ ην κρίση κ αι όχι µε τ ο κακό «ξεπατίκωµα» από ξενόφερτα «γιατροσόφια» που έτσι κι αλλιώς είναι καταδικασµένα να αποτύχουν σε βάθος χρόνου. Το κυριότερο είναι να ξανακερδηθεί η εµπιστοσύνη του κόσµου, να αναγεννηθεί η ελπίδα, να πιστέψει ο κόσµος σε κάτι. Τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της ανθρωπότητας συνέβησαν σε δύσκολες συνθήκες, αντιθέτως η ευηµερία έφερε τη νωθρότητα. Ο πολ ιτικός χρόνος τ ελειώνει για όλους κ αι εάν δεν συµβε ί κάτι το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα φοβόµαστε ότι οι «ραβδοφόροι» θα πολλαπλασιαστούν σε όλη την Ελλάδα το Μόνο που δεν θα ε ίναι αναρχικοί αλλά απλοί φιλήσυχοι πο - λίτες.

12 12 θέματα Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 Στη χειραγώγηση του Περιφερειακού του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΩΤΗΡΕΛΗ Συνταγµατολόγου, Καθη γητή τ ου Πα - νεπιστηµίου Αθηνών Οι τυπ ικές προϋποθέσε ις τ ου ν. 3548/2007 για την καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φ ορέων του Δηµο σίου σ τον τοπικό κ αι ν οµαρχιακό Τύπο θέ τουν σο - βαρά προβλήµατ α συµβατότ ητας τόσο µε τ ο Σύν ταγµα όσο κ αι µε τ ην κ οινοτική έν νοµη τ άξη. Και τ ούτο διότι θέ τουν υπέρµετρους περιορισµούς σε π λειάδα θεµελιωδών δικ αιωµάτων, των οποίων υποκείµενα (φ ορείς) ε ίναι προεχόν τως οι εν ε υρεία εννοία εκδότες των τ οπικών και νοµαρχιακών εφηµερίδων. Πρόκειται, ειδικότερα, για δικαιώµατα µε ενισχυµένη και πολυεπ ίπεδη προ στασία, δεδοµέν ου ότι απορρέουν αφ ενός µεν από την ελευθερία τ ου Τύπου, όπως αυτή προ στατεύεται από τ ο Σύνταγµα και την ΕΣΔΑ, αφ 1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ,ισόγειο κατάστηµα 68τµ.,σε στοά νεόδµητης οικοδοµής,καταλλήλο για οποιαδήποτε χρήση, ε. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ, γραφείο 80,93τµ, 2ου ορόφου, κατασκευής 1994, µε θέση στάθµευσης ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ, διαµπερής µονοκατοικία 120τµ, 4 υ/δ, µαγάλο µπάνιο, τζάκι, a/c, αποθήκη, bbq, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΛΕΧΑΙΟ, µονοκατοικία 170τµ, 3 υ/δ, 1 µπάνιο+wc, κουζίνα µε εντοιχισµένες συσκευές, τζάκι, a/c, ηλιακός, µπόϊλερ, καλοριφέρ, bbq, γεώτρηση, σε οικόπεδο 500τµ, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΒΟΧΑΪΚΟ, µονοκατοικία 90τµ, 2 υ/δ, τζάκι, βεράντες, πάρκιν, οικόπεδο 500τµ, διαµορφωµένος κήπος, 100τµ υπόλοιπο δόµησης, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, µονοκατοικία 110τµ, 3 υ/δ, τζάκι, 1000τµ κήπος, αποθήκη, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ, ρετιρέ 50τµ, 5ου ορόφου, 1 υ/δ, κατασκευής 1973, χρήζει ανακαίνισης, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ, διαµέρισµα 55τµ, 4ου ορόφου, 1 υ/δ, κατασκευής 1977, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ, ρετιρέ 90τµ, 2 υ/δ, 55τµ βεράντες, διαµπερές, θέα θάλασσα-βουνό, ανακαινισµένο, µπόϊλερ, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ Τύπου στοχεύει ο Ν.3548/ ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΚΕΝΤΡΟ,διαµερίσµατα 92τµ.,1ου και 2ου ορόφου,3υ/δ,2 µπάνια,κουζίνα-πάσο,αυτόνµη θέρµανση,διαµπερή,µεγάλες βεράντες,θέα πλατεία και θάλασσα,από Ε. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνεται και θέση στάθµευσης. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ, διαµπερές διαµέρισµα 119τµ, 3ου ορόφου, 2 υ/δ, µεγάλοι χώροι,κατασκευής 1988, πολύ καλή θέα σε πλατεία, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, µεζονέτα 130τµ, πολυτελούς κατασκευής, 3 υ/δ, 2 µπάνια, ασανσέρ, θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, πάρκιν, θέα θάλασσα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΑΓΙΩΡΓΗΣ, νεόδµητη µεζονέτα 122τµ, 3 υ/δ, αποθήκη, κήπος, πάρκιν, 90τµ οικόπεδο, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΑΛΑΜΙΑ, νεόδµητο, διαµπερές διαµέρισµα 69τµ, 1ου ορόφου, 2 υ/δ, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, 30µ από παραλία, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΑΛΑΜΙΑ, διαµέρισµα 70τµ, 1ου ορόφου, 2 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, κατασκευής 1983, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΑΛΑΜΙΑ, νεόδ- µητο, διαµπερές διαµέρισµα 75τµ, 2ου ορόφου, 1 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, θέα θάλασσα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ31-2 ετέρου δε από τ ην εν γ ένει οικ ονοµική ελευθερία, ιδίως ως ε λευθερία ανταγωνισµού, όπως εξαγγέλλεται από το Σύνταγµα και εξειδικεύεται, µέσω ιδίως τ ης ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών και τ ης ε λεύθερης πα ροχής υπηρεσιών, από την κοινοτική έννοµη τάξη. Κοινός πα ρονοµαστής, τόσο υπό τ ο πρίσµα τ ου Συ ντάγµατος όσο κ αι υπό τ ο πρίσµα της κ οινοτικής έν νοµης τ άξης, είναι η πα ραβίαση τ ης ρητ ά κ ατοχυρω- µένης α ρχής τ ης αν αλογικότητας, όπως έχει δι απλασθεί από τ ην ν οµολογία κ αι τη θεωρία. Πρέπει να επ ισηµανθεί µάλιστα ότι οι περιορισµοί που τίθενται, µέσω των συγκεκριµένων προϋποθέσεων του ν. 3548/2007, δεν υπερβαίν ουν απ λώς τ ο αναγκαίο µέ τρο, σε σχ έση µε τ ον δι ακηρυγµένο σκοπό του δηλαδή την ευρύτερη δυνατή δηµο σιότητα κ αι τ ην δι αφάνεια του κ αθεστώτος των κ αταχωρήσεων των 17. ΛΕΧΑΙΟ, νεόδµητη µεζονέτα 110τµ, 4 υ/δ, διαµπερής, µεγάλες βεράντες, γκαράζ, άριστης κατασκευής, θέα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ,δια- µπερή διαµερίσµατα 52τµ.,1υ/δ,κουζίνα-πάσο,θέρµανση,θέα θάλασσα,από Ε. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, οικόπεδο 385τµ, επίπεδο, 14µ πρόσοψη, εντός σχεδίου, Σ 0,8, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΕΞΑΜΙΛΙΑ, οικόπεδο 500τµ, εντός σχεδίου, κτίζει 200τµ, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στο δρόµο που οδηγεί από Κόρινθο στην Αρχαία Κόρινθο και συγκεκριµένα στο τµήµα από διασταύρωση σωληνουργίας µέχρι αερογέφυρα νέας εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών(περιοχή Κρητικά), ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ εως 2 στρέµµατα για ενοικίαση από πελάτες του καταστήµατός µας. Για περισσότερα ακίνητα στο Νομό Κορινθίας αναζητήστε το περιοδικό «ΚΤΗΜΑΤΑ- ΓΟΡΑ» που κυκλοφορεί στα περίπτερα ή επισκεφθείτε το site στη διεύθυνση: www. aspis-realestate. gr εν ε υρεία εν νοία φ ορέων τ ου Δηµο σίου στον τοπικό και νοµαρχιακό Τύπο αλλά εν πολλοίς ε ίναι κ αι εντελώς άσχ ετοι µε τον σκ οπό αυτό. Πρά γµατι, από τ ην επ ί µέρους αξιολόγηση των υπό εξέταση προϋποθέσεων, σ το π λαίσιο τ ης ισχύουσας συνταγµατικής και κοινοτικής έννοµης τάξης, προκύπτει κατά τρόπο ανεπίδεκτο αµφισβητήσεως ότι οι περιορισµοί που εισάγονται, ως προς τους εκδότες των τοπικών και νοµαρχιακών εφηµερίδων, όχι µόνον εκτρέπονται εν πολ λοίς τ ου σκ οπού τ ον οποίο υποτίθεται ότι υπηρε τούν αλλά και είναι λιγότερο ή περισ σότερο προ σχηµατικοί. Συγκεκριµένα οι περιορισµοί αυτ οί υποτάσσονται στην λογική µιας πατερναλιστικής παρέµβασης του κράτους, το οποίο στην πραγµατικότητα δεν αποβλέπει στην διαφανή και αποτελεσµατική ρύθµιση του καθεστώτος των καταχωρήσεων αλλά στην διαµόρφωσή του κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορε ί ν α χρησιµοποιηθε ί ως πρό - σφορο µέσο π ίεσης γι α τ ην έµ µεση κ αι συγκαλυµµένη επ ιβολή συ γκεκριµένων προτύπων στη λειτουργία του τοπικού και νοµαρχιακού Τύπου. Η θεµε λιώδης πα ρανόηση, εν προ - κειµένω, ε ίναι ότι οι κ αταχωρήσεις των φορέων τ ου Δηµο σίου ε κλαµβάνονται, σχεδόν απροκάλυπτ α, σαν µορφή κρατι - κών ενισχύσεων του τοπικού και νοµαρχιακού Τύπου. Μια τέτοια θεώρηση απο - τελεί, εν πρώτ οις, εγγενή και αφετηριακή παρεκτροπή των σχ ετικών ρυθµίσεων, οι οποίες αν τί ν α δι αµορφώνουν συ νθήκες διαφάνειας της κρατικής δράσης κ αι διάχυσης των πληροφοριών που εµπεριέχο - νται σ τις κ αταχωρήσεις µε τατρέπονται σε µέσο εξυπηρέτησης αλλότριων σ τοχεύσεων, που κ ανονικά θα έπρεπε σ το µέτρο που είναι συµβατές µε τ ο ισχύον συνταγ- µατικό και κοινοτικό πλαίσιο να αποτελέσουν αντικείµενο ξεχωριστής νοµοθετικής πολιτικής, µε ανοιχτά χαρτιά και φανερές προθέσεις: τ ην ρύθµιση τ ης ορ γάνωσης και λειτουργίας του τοπικού και νοµαρχιακού Τύπου. Παράλληλα, όµως, η θεώρηση αυτή των κ αταχωρήσεων σ τον Τ ύπο ως έµ µεσων κρατικών εν ισχύσεων ε ίναι εξ ορισµού και επιδεκτική καταχρηστικής αξιοποίησης από τις κρατικ ές α ρχές που τις δι αχειρίζονται. Ως ε κ τ ούτου εγκυµο - νεί έν τονους κινδύν ους πε λατειακής χ ειραγώγησης ενός κ ατ εξοχ ήν ε υαίσθητου µέσου ενηµέρωσης και επικοινωνίας, που έχει ζωτική σηµασί α γι α τ ην δι ακίνηση των ιδεών στην περιφέρεια αλλά και για τον έλεγχο τόσο των τοπικών όσο και των κεντρικών φορέων της εξουσίας. Με άλλα λόγια, η νοοτροπία των συντακτών του νό- µου να ε ισαγάγουν επ ιλεκτικά ορισµένες αυθαίρετες και συχνά ασφυκτικές προδιαγραφές, ξένες εν πολλοίς µε την διακηρυγ- µένη στοχοθεσία του, όχι µόνον βρίσκεται σε καταφανή αντίθεση µε τις γ ενικόλογες εξαγγελίες τ ης ε ισηγητικής έκθεσης αλ λά και αποπνέε ι µι α λο γική «λε ιτουργικής δέσµευσης» κρίσιµων θεµε λιωδών δικαιωµάτων, µε κριτήρια που όχι µόνον οδηγούν στην υπέρµετρη και αυθαίρετη συρρίκνωσή τους αλλά και δεν προσιδιάζουν, γενικότερα, ούτ ε σ τον φιλε λεύθερο αλ λά ούτε και στον δηµοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύµατός µας. Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου ΨΗΦΙΣΜΑ Η τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.) που συνήλθε στις στο ξενοδοχείο «ACROPOL» της Αθήνας, αφού εξέτασε τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την προηγούμενη Γ.Σ. στις αποφάσισε ΟΜΟ- ΦΩΝΑ τα εξής: α) Να αποσυρθεί ο νόμος 3548/2007 με ευθύνη του νέου Υπουργού Επικρατείας και να ανασυνταχθεί πλήρως σε σχέση και με τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από την επερχόμενη διοικητική μεταρρύθμιση και την αλλαγή του καθεστώτος δημοσιοποίησης των υποχρεωτικών καταχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κωδικοποίησης των διάσπαρτων διατάξεων που αφορούν την λειτουργία των εβδομαδιαίων εφημερίδων. β) Να καταγγείλει τον τρόπο που χειρίστηκε το όλο θέμα η ΓΓΕ-ΓΓΕ και την στάση του νέου Υπουργού Προκόπη Παυλόπουλου που απαξίωσε να δεχθεί τους εκπροσώπους της ΕΙΕΤ πριν προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση σχετικά με τον Ν.3548/2007. γ) Να διαμαρτυρηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις (Βουλή, πολιτικά κόμματα, βουλευτές κλπ.) κατά του πρόχειρου, γραφειοκρατικού, εισπρακτικού, αντισυνταγματικού, αντιδημοκρατικού, ανελεύθερου και εκτός κανόνων της ελεύθερης αγοράς «νόμου παγίδα» που θα μας οδηγήσει σε αναγκαστική χρεωκοπία, χρησιμοποιώντας όλους τους νόμιμους τρόπους. δ) Να παραμείνει ως έχει το καθεστώς της ατέλειας διακίνησης των εφημερίδων μας μέσω ΕΛ.ΤΑ., δεδομένου ότι η δαπάνη που αντιστοιχεί στη διακίνηση των εβδομαδιαίων επαρχιακών εφημερίδων είναι η ελάχιστη σε σχέση με άλλες κατηγορίες εντύπων. ε) Να υπενθυμίσει στον Υπουργό-Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου κύριο Προκόπη Παυλόπουλο ότι ο Ν.3548/2007 παραβιάζει μια σειρά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του περιφερειακού τύπου, που απορρέουν από την ελευθερία του τύπου, όπως αυτή προστατεύεται από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, με σκοπό να χειραγωγήσει την διακίνηση των ιδεών στην περιφέρεια, αλλά και τον έλεγχο των τοπικών και των κεντρικών φορέων εξουσίας. στ) Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της ΕΙΕΤ, να υλοποιήσει τις αποφάσεις αυτές χρησιμοποιώντας όλους τους νόμιμους τρόπους. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κτηματομεσιτικοί Σύμβουλοι για την περιοχή Κορίνθου, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, αλλά με οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, και επαγγελματισμό. Προσφέρονται υψηλές αποδοχές, παροχές, bonus και διαρκής εκπαίδευση. ASPIS REAL ESTATE Κορινθίας. Πληρ. τηλ , fax

13 Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΑΤΟΥ Ã µ. áçñîè ðòþåäòï ôè ÃíïóðïîäÝá Μέτρα για την στήριξη των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων ζητά ο εμπορικός κόσμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου ανέλαβε ο Βασίλης Παγώνης από το Κιάτο, πρώην πρόεδρος του τοπικού εμπορικού συλλόγου, στις διαδικασίες συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. Ο κ. Παγώνης είχε εκλεγεί πρώτος στις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου, γεγονός που ενίσχυσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εμπόρων της Πελοποννήσου. Επίσης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας εξελέγει ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου Κώστας Σαραντάκος, που μαζί με τον κ. Παγώνη είναι οι μοναδικοί από το νομό μας που έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Αντιπρόεδροι εκλέχθηκαν οι Ηλίας Παυλίδης (Πάτρα), Παναγιώτης Αργυρόπουλος (Ναύπλιο) και Γιώργος Λαγανάκος (Καλαμάτα) και γραμματέας ο Βαγγέλης Ευαγγελίου (Αίγιο). Ακόμα, την θέση του οικονομικού επόπτη ανέλαβε ο Παναγιώτης Γεωργανές (Σπάρτη), με αναπληρωτή τον Σπύρο Χρόνη (Πάτρα). Το υπόλοιπο 17μελές Δ.Σ. συγκροτούν οι Γιώργος Βαγενάς (Πάτρα), Σταύρος Γιατράκος (Σπάρτη), Χρήστος Γκοτσόπουλος (Πάτρα), Αθανάσιος Μανθόπουλος (Πάτρα), Κων/νος Πασιόπουλος (Μεσολόγγι), Αγγελική Σκουβάκη (Πάτρα), Θανάσης Σπυρόπουλος (Πάτρα), Τάσος Σούντρης (Τρίπολη) και Ανδρέας Τσίρος (Βάρδα). Διακρατικό Συνέδριο στην Æρίπολη Η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας και το Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου, διοργανώνουν Διακρατικό Συνέδριο με τίτλο «Αυξάνοντας τις Δυνατότητες Καινοτομίας στις Ελληνικές Περιφέρειες». Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή των εμπειριών των Περιφερειών που ανέπτυξαν ιδιαίτερη δράση στην προώθηση της καινοτομίας και η παρουσίαση των δομών και εργαλείων που προέκυψαν από αυτές. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης. Τις Περιφερειακές Πολιτικές Καινοτομίας θα αναπτύξουν ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Νίκος Αγγελόπουλος, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Φίλιππος Τσαλίδης, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις Καλές Πρακτικές Έργων Περιφερειακής Καινοτομίας θα παρουσιάσουν οι εκπρόσωποι των 5 «Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» για την Ελλάδα, και οι εκπρόσωποι Περιφερειών από άλλες χώρες της Ευρώπης. Τέλος, το Συνέδριο θα κλείσει με την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Δομών Προώθησης της Καινοτομίας με στόχο την δικτύωση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέτρα στήριξης Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα αποφάσισε να ζητηθούν μέτρα στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων, ως ελάχιστο χρέος της πολιτικής ηγεσίας προς τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, που πλήττονται άμεσα και στο μέγιστο βαθμό. Τα προτεινόμενα από την Ομοσπονδία μέτρα αφορούν: Την κατάργηση του άρθρου 14 και την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου σε όλους τους φορολογούμενους. Την μείωση του ΦΠΑ κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Την μείωση των ποσοστών κέρδους που ορίζονται για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Την αναβολή των διαδικασιών της περαίωσης για ένα έτος, τόσο για αυτούς που δεν έχουν λάβει σημειώματα, όσο και για εκείνους που κατέβαλαν ήδη την προκαταβολή. Την επίσπευση των διαδικασιών παροχής δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ, καθώς και την άρση των όρων α) των κερδοφόρων χρήσεων β) απο30% του τζίρου σε 50% και γ) την διεύρυνση της περιόδου χάριτος από 3 έτη σε 5 έτη. Την παραχώρηση περιόδου χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου ήδη χορηγηθέντων και υπό χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις για ένα έτος. Την ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών με ευνοϊκούς όρους. Την παράταση κατά ένα έτος, της περιόδου χάριτος που αφορούσε τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις και που είχε οριστεί με την υπ αριθμ. 2/54310/0025( ). Την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η λειτουργία του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» λόγω της οικονομικής κρίσης και ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού των επιχειρήσεων. Τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με γνώμονα την πιο έντονη ενίσχυση των πολύ μικρών εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, δηλαδή της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας και την άμεση εφαρμογή τους. Την χρησιμοποίηση κονδυλίων για τη διατήρηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της επιδοτήσεώς τους στο ύψος του επιδόματος ανεργίας. Την ενίσχυση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις και όχι στους δημόσιους φορείς, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, τράπεζες κλπ. ΩΡΑΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ :00-15:00 17:00-21:00 ΤΡΙΤΗ :00-15:00 17:00-21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ :00-15:00 17:00-21:00 ΠΕΜΠΤΗ :00-15:00 17:00-21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :00-21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ :00-17:00 ΚΥΡΙΑΚΗ :00-17:00 ΔΕΥΤΕΡΑ :00-21:00 ΤΡΙΤΗ :00-21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ :00-17:00 ΠΕΜΠΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ :00-17:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ :00-21:00 ΤΡΙΤΗ :00-21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ :00-17:00 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΤΩΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΛΕΙΣΤΑ 09:00-16:00

14 22 Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΑ Εγκατάσταση εξοπλισμού για αναθυμιάσεις στα πρατήρια βενζίνης Την εγκατάσταση εξοπλισμού στα πρατήρια βενζίνης, που θα ανακτά σε ποσοστό άνω του 85 % τους ατμούς που διαφεύγουν κατά τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων, πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από εισήγηση του αρμόδιου Επιτρόπου για το περιβάλλον, Σταύρο Δήμα. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι ατμοί βενζίνης περιέχουν μείγμα υδρογονανθράκων, μεταξύ άλλων και το καρκινογόνο για τον άνθρωπο βενζόλιο, του οποίου η κατώτατη μη επικίνδυνη συγκέντρωση είναι άγνωστη. Η πρόταση οδηγίας επιβάλλει την εγκατάσταση συστήματος της λεγόμενης φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης (ΑΑΒ) στις αντλίες βενζίνης όλων των νέων ή ριζικά ανακαινιζόμενων πρατηρίων καυσίμων που διακινούν ποσότητες βενζίνης άνω των 500 κυβικών μέτρων ετησίως. Επίσης, όλα τα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται κάτω από κατοικίες θα οφείλουν να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό αυτό ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Στη δεξαμενή βενζίνης ενός αυτοκινήτου, πάνω από τη στιβάδα του υγρού καυσίμου υπάρχουν ατμοί βενζίνης. Κατά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου οι ατμοί αυτοί μετατοπίζονται και διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα. Ο εξοπλισμός ΑΑΒ της φάσης ΙΙ δεσμεύει τους διαφεύγοντες ατμούς. Η δέσμευση αυτή επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κενού για την αναρρόφηση των ατμών μέσω του σωλήνα και του επιστομίου παροχής και τη διοχέτευσή τους είτε στην υπόγεια δεξαμενή του πρατηρίου, είτε απευθείας στην αντλία καυσίμων από την οποία προήλθαν. Η δεύτερη αυτή τεχνολογία είναο πιο πρόσφατη και δεν απαιτεί οιαδήποτε μετατροπή των υπόγειων σωληνώσεων του πρατηρίου καυσίμων. οικονομία ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Δεν θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη στο Λουτράκι Μηδενικές θα είναι το 2009 οι αυξήσεις των δημοτικών τελών, όπως αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου Περαχώρας στην συνεδρίασή του την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου. Όπως τόνισε στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας κ. Γεώργιος Γκιώνης, οι Δήμοι πρέπει στην σημερινή δύσκολη συγκυρία να στηρίζουν τους δημότες, τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες και να αξιοποιήσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες που διαθέτουν εις όφελος των πολιτών. Συγκεκριμένα δεν θα αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα τέλη νεκροταφείου, τα τέλη διαφήμισης, τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, τα τέλη χρήσης αιγιαλού παραλίας, το τέλος άρδευσης, το δικαίωμα εμπορίας νερού και το δικαίωμα βοσκής. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του κ. Σωτήρη Πέρρα, αποφάσισε τη μείωση κατά 50% των τελών χρήσης αιγιαλού παραλίας στις περιοχές Ισθμίων, Καλαμακίου, Σχίνου και Φλάμπουρο. Η κρίση δεν σταμάτησε στον Ισθμό Ειδικότερα ο κ. Γκιώνης μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης, η οποία απ ότι φαίνεται μόλις έχει αρχίσει, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα ξεπεραστεί. «Όπως είναι φυσικό, η κρίση δεν σταμάτησε στον Ισθμό. Πλήττει και πολλούς από τους συμπολίτες μας, επηρεάζει συνολικά τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο της πόλης» πρόσθεσε ο δήμαρχος. Με αυτό το σκεπτικό, συνέχισε, η δημοτική αρχή του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, αποφάσισε, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, να μην αυξηθούν φέτος τα δημοτικά τέλη, προκειμένου να στηριχθούν έτσι οι δημότες, οι έμποροι και οι επιχειρηματίες της πόλης. Στον ÇπάγοÈ οι αιτήσεις για αιολικά στην Πελοπόννησο Προσωρινό μπλόκο βάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην αξιολόγηση αιτήσεων για αιολικά πάρκα στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή, οι αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα δεν πρόκειται να αξιολογηθούν τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο του Τότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σχετική μελέτη του ΔΕΣΜΗΕ, η οποία θα καταδείξει πόσα αιολικά μπορούν να ενταχθούν χωρίς επιπτώσεις για το σύστημα. Ειδικότερα η μελέτη θα προσδιορίσει επακριβώς τις δυνατότητες που υπάρχουν να απορροφηθεί αιολική ισχύς στην Πελοπόννησο ανάλογα με την υφιστάμενη υποδομή, τις επεκτάσεις και ενισχύσεις των θερμικών μονάδων κλπ. Η ίδια η ΡΑΕ δηλώνει αδυναμία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης, με βάση το κριτήριο της ασφάλειας του συστήματος και του δικτύου. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν «αγγίζει» τις άδειες για αιολικά που έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί από την Αρχή για την Πελοπόννησο και φτάνουν τα 1811,05 μεγαβάτ (συνολικά 96 πάρκα). Αντίθετα, σε εκκρεμότητα παραμένει η αξιολόγηση 122 αιτήσεων για χορήγηση άδειας ή για τροποποιήσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων αδειών. Οι εκκρεμείς αιτήσεις αφορούν μεγαβάτ. Επίσης στη ΡΑΕ έχουν διαβιβαστεί για προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση 22 αιτήσεις ισχύος 537,6 μεγαβάτ. Οι παραπάνω αιτήσεις, οδηγούνται σε πάγωμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη. αγγελιεσ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτ οµα γι α ερ γασία από τον χώρο τους, µέσω Η/Υ, για µερική ή ολική απασχόληση. Εισόδηµα πάνω από το βασικό. Πληροφ site: ΑΠΟ ΤΗΝ COVER CRAFT ΕΠΕ Εταιρεία Συστηµάτων ασφαλε ίας κ αι παροχής Υ πηρεσιών Ασφαλε ίας ζη - τούνται: 1.Φύλα κας γι α τ ην περιοχ ή Κιάτου. Πληροφ. 210/ Εξωτερικός συ νεργάτης γι α πωλήσε ις στην Ευρύτ ερη περιοχή τ ης Κορινθί - ας. Πληροφ. 210/ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σ την Κόριν - θο ζητ ά 15 άτ οµα από 18-30ε τών. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κτηματομεσιτικοί Σύμβουλοι για την περιοχή Κορίνθου, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, αλλά με οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, και επαγγελματισμό. Προσφέρονται υψηλές αποδοχές, παροχές, bonus και διαρκής εκπαίδευση. ASPIS REAL ESTATE Κορινθίας. Πληρ. τηλ , fax ΑΜΕΣΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ! Συ νεντεύξεις από 10:00-15:00 µ.µ Πέµπτ η & Πα - ρασκευή σ το γ ραφείο µας σ την οδό Περιανδρου 48,1ος όρο φος, µεσαίο γραφείο. ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. Άµεσα υψηλλά εισοδήµατα, µερική/π λήρης ( ) απασχόληση. Εργαστείτε στον χώρο σας, ελεύθερο ωράριο. Internet επιθυµητό. Τ ηλ URL: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Α ΤΟΜΑ Γ ΙΑ Α ΝΕ- ΞΑΡΤΗΤΗ Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Σ Υ- ΝΕΡΓΑΣΙΑ Κ ΑΙ Ε ΞΤΡΑ Χ ΡΗΜΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ Η Π ΛΗ- ΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Υ ΨΗΛΑ Ε ΙΣΟΔΗ- ΜΑΤΑ,ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κ ΑΡΙΕΡΑΣ! Π ΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΕΣ: , , Fax Άτοµα ε τών, ζητ ούνται. Άµε - σα ε ισοδήµατα, µερική/π λήρης (έως ) απασχόληση. Δουλέψτε στον χώρο σας, internet επ ιθυµητό. Τ ηλ (12 γ ραµµές). www. extra-eisodima.gr ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτ οµα γι α ερ γασία από τον χώρο τ ους, µέσω Η/Υ. µερι - κή ή ολ ική απασχόληση, ε ισόδηµα πάνω από τ ο βασικό. Πληρ. Τ ηλ ή σ το site: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτ οµα ε τών, για απασχόληση. Άµεσα ε ισοδήµατα, µερική/πλήρης (µέχρι ). Δουλέψτε στον χώρο σας, internet επ ιθυ- µητό. Τηλ (12 γραµµές) Γίνε κι εσύ αν τιπρόσωπος, ή πε λάτης µέ λος, σ την Yv es Rocher ε ταιρεία υαλικών φυτικών κ αλλυντικών χωρίς ρίσκο, κ εφάλαιο, µε ε λεύθερο ωρά - ριο και υψηλές αποδοχ ές. Τηλ. Επικ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Αν τιπρόσωπος στον χώρο τ ου εσωρούχου, ζητ είται από ε ταιρεία γι α συ ντήρηση κ αι ανάπτυξη δικτύου. Πληρο φορίες ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ- Υ ΔΡΟΧΡΩ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕ- ΡΙΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩ - ΡΩΝ Κ.Λ.Π. 40ΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ -ΠΡΟΣ- ΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ KRAFT.ΠΕ- ΡΙΟΧΗ ΚΟΡΝΘΙΑΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙ - ΝΩΝΙΑΣ: (27420) (6938) ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - IST - 20ΕΤΗΣ ΠΕΙΡ Α ΣΕ ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓ Α- ΣΙΩΝ- Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι ΚΛΠ. ΤΗΛ. : (27420) (6938) Κυρία υπεύθυνη αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών. Βραδυνές ώρες, ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. τηλ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκ αρσονιέρα επ ί τ ης οδού Δαµασκηνού. Τιµή 230. Τ ηλ κιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τ ριάρι αν ακαινισµένο, πα ράλληλα επ ί τ ης Πατ ρών. Τιµή 395. Τηλ κιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ ατάστηµα επ ί τ ης Πατρών, σ την Κόρινθο, 420 τ.µ. Τιµή 250 Τ ηλ κιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκ αρσονιέρα νεόκτι - στη, σ το Λουτ ράκι, ποιοτικής κ ατασκευής, σε µο νοκατοικία µε αυλή κ αι αυτόνοµη θέρµανση. Ψύξη θέρµαν - ση. Τηλ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι αµέρισµα 85 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, τζ άκι, σ τον δρόµο Βραχάτι προς Βοχαϊκό. Τ ηλ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επα γγελµατικοί χώροι, 2ου ορόφ ου σε νέα οικ οδο- µή, 95 τ.µ., 86 τ.µ. κ αι 140 τ.µ., σ την οδό Εθν ικής Ανεξα ρτησίας. Πάρ - κινγκ, ασανσέρ, αυτ ονοµία. Πληρο φ κιν ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σ την Πο σειδωνία, 2 στρέµµατα σε ζών η οικισµού, οικ ο- δοµήσιµα. Τ ιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο, σ το Λέχαιο, τ.µ., εν τ ος ζών ης οικισµού. Τιµή Τηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ α γροτεµάχιο σ το Λέχαιο, 3,5 στρέµµατα σε κ ατοικηµένη περιοχή. Τιµή Τηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ βυτίο δι ανοµής πε τρελαίου, κ οµπλέ, έ τοιµο γι α δι ανοµή. Τιµή Τηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τ.µ. σ τα Καλάµια Κορίνθου, οδός Πριφτ οπούλου, 100 µ. από τ ην θάλασσα. Τιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ αµπέλι 8 σ τρέµµατα, στην ορεινή Κορινθί α (χωριό Σκ οτεινή). Τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ α γροτεµάχιο, 5 σ τρεµ- µάτων, σε κ ατοικηµένη περιοχ ή, στο Λέχαιο. Τ ιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα, 75 τ.µ. στα Λουτρά Ωραί ας Ελένης. Τ ιµή Τηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ δι αµέρισµα επ ί τ ης Κο - λιάτσου, 150 µ. από την θάλασσα, 85 τ.µ. 3ου ορόφου. Τιµή Τηλ κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγ ειο δι αµέρισµα, σε διώροφη οικ οδοµή, π λησίον σ τρατοπέδου. Τ ιµή Τ ηλ κιν ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συ νεχόµενα οι - κόπεδα, 500 τ.µ. σ το Κατ ακάλι Κο - ρινθίας. Τηλ κιν ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 7 κουταβάκια, σε κάποιον που πραγµατικά τα αγαπάει και τα θέλει. Τηλ

15 Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 Αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών ζητά η Αθ. Κόρκα Η Βουλευτής Κορινθίας Αθηνά Κόρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις ζημιές που σημειώθηκαν στους ελαιώνες από την ανομβρία. Στην ερώτησή της η κ. Κόρκα αναφέρει ότι η μεγάλη ανομβρία που παρατηρήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια είχε ζημιογόνο επίδραση στην παραγωγή των ελαιοκαλλιεργητών των ξερικών κτημάτων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών του Νομού Κορινθίας, καθότι το ύψος των βροχοπτώσεων καθορίζει άμεσα την ποσότητα και την ποιότητα της ελαιοπαραγωγής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία υπέβαλε η Βουλευτής με συνημμένο πίνακα, το ποσοστό των βροχοπτώσεων στο Νομό Κορινθίας κατά τα έτη 2007 και 2008, ανήλθε στο 1/5 περίπου σε σχέση με το έτος Επίσης η βουλευτής αναφέρει στην ερώτησή της ότι η επίδραση των παραπάνω αποτελεσμάτων στα ελαιόδεντρα ήταν τέτοια, ώστε αφενός να μην έχουν ικανοποιητική καρπόδεση και αφετέρου, όσα απ αυτά κράτησαν κάποια παραγωγή, οι σφοδροί άνεμοι του Νοεμβρίου 2008 να τα οδηγήσουν στην πτώση των καρπών και κατά συνέπεια στην οικονομική εξαθλίωση των παραγωγών. Καταλήγοντας η κ. Κόρκα ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό να συμπεριλάβει τους ελαιοπαραγωγούς στις αποζημιώσεις του ΕΛ.Γ.Α. για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την ανομβρία των ετών και από τους ανέμους που σημειώθηκαν κατά το μήνα Νοέμβριο του έτους 2008, αφού ληφθεί υπ όψη ότι το κύριο εισόδημα των αγροτών των ορεινών και ημιορεινών διαμερισμάτων του Νομού Κορινθίας (ημιορεινά τμήματα του Δήμου Ξυλοκάστρου, Βόχας, Νεμέας) προέρχεται από την ελαιοκαλλιέργεια. Επιπροσθέτως η βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να αποσταλούν άμεσα εκτιμητές γεωπόνοι για τον προσδιορισμό των ζημιών των ελαιοπαραγωγών. αγροτικά 23 Συνάντηση Κόλλια με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αίσια τα μηνύματα για την πορεία του Φράγματος του Ασωπού Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό είχε ο Βουλευτής Κορινθίας Κώστας Κόλλιας, στο περιθώριο των εργασιών της Βουλής. Ο κ. Κόλλιας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τον Υπουργό για φλέγοντα αγροτικά ζητήματα του Νομού, με προεξάρχον την πορεία του Φράγματος του Ασωπού. Σε σχετική ερώτηση του βουλευτή, ο κ. Κοντός εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του θέματος, αλλά και την πεποίθηση ότι εντός των ερχομένων ημερών θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, οι οποίες θα δρομολογήσουν την υλοποίηση του έργου. Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κόλλιας έθιξε και το θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων, επισημαίνοντας τις επανειλημμένες ερωτήσεις και αναφορές που έχει καταθέσει στο Κοινοβούλιο για μειωμένη παραγωγή σε πολλά αγροτικά προϊόντα του Νομού Κορινθίας. Ο Υπουργός τον πληροφόρησε ότι, όσον αφορά τη μείωση της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων, το Υπουργείο ανακοινώνει σύντομα δράσεις για την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο ΕΛΓΑ έχει πράγματι διαπιστώσει μειωμένη απόδοση των ελαιοδένδρων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει και θα προσδιορίσει άμεσα τα αίτια και το ποσοστό των ζημιών. Σημειωτέον ότι στις αποζημιώσεις αναμένεται να συμπεριλαμβάνονται και ζημιές οφειλόμενες σε ξηρασία. Μόλις συνταχθεί το πόρισμα της Επιτροπής και διαπιστωθούν ζημιές πάνω από τα προβλεπόμενα ποσοστά, ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει αμέσως στις διαδικασίες καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς που υπέστησαν απώλειες στην παραγωγή και το εισόδημά τους.

16 Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κορινθιακή σταφίδα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον H Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας - Ολυμπίας και η Συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας ΑΣΕ με την ευκαιρία της έκδοσης του ημερολογίου της ΕΑΣ «Ιστορίες και συνταγές της μαυρομάτας » διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στην καλλιέργεια της σταφίδας στον νομό, το επόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ώρα 8.00μμ στο θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ, στον Πύργο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα βασική ομιλήτρια θα είναι η καθηγήτρια νεότερης ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Δρ.Καίτη Αρώνη- Τσίχλη. Επίσης, θα απευθύνει χαιρετισμό, ανοίγοντας το πρόγραμμα, ο πρόεδρος της ΕΑΣ και της ΣΚΟΣ Γεράσιμος Καλιμώρος ενώ παρεμβάσεις θα κάνουν, ο νομάρχης Χαράλαμπος Καφύρας, ο δήμαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος, η βουλευτής Κρινιώ Κανελλοπούλου και η αρχιτέκτων, επίκουρη καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης Δρ.Αμαλία Κωτσάκη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣ Σπύρος Γιακουμέλος. Όπως τονίζεται στην πρόσκληση «Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας - Ολυμπίας με σεβασμό στην ιστορία και την προσφορά της μαύρης κορινθιακής σταφίδας και την πεποίθηση ότι έχει πολλά ακόμη να προσφέρει, προσπαθεί για την διάσωση και την τοποθέτησή της διεθνώς στη θέση που της ανήκει. Το πρώτο ημερολόγιο της ΕΑΣ ΗΛ-ΟΛ προσδοκά σε μια καλύτερη γνωριμία μαζί της. Bασίστηκε σε μια ιδέα της αρχιτέκτονος και συμβούλου της Ένωσης Αμαλίας Κωτσάκη, καθηγήτριας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην οποία οφείλονται θερμές ευχαριστίες για την συνολική στήριξη αυτής της προσπάθειας. Με σκοπό να μας καταστήσει συνταξιδιώτες της «μαυρομάτας» στο χρόνο, τον χώρο και τη γεύση, το ημερολόγιο περιέλαβε αρχειακές φωτογραφίες και συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με την μαύρη κορινθιακή σταφίδα σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Οι 12 αρχειακές ανέκδοτες φωτογραφίες της περιόδου , από τη συλλογή του Σπ. Γιακουμέλου, γεωπόνου- γεν. διευθυντή ΕΑΣ ΗΛ-ΟΛ, με στιγμιότυπα από την καλλιέργεια, επεξεργασία και συσκευασία της μαύρης κορινθιακής σταφίδας, επελέγησαν με σκοπό την ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου καλλιέργειας ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος έως σήμερα. Η φυσική ξήρανση στον ήλιο και η απουσία χημικών μέσων εξακολουθεί να διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. αγροτικά 25 Από το 1920 ως σήμερα Παράλληλα οι φωτογραφίες αποτελούν σπάνιες εικαστικές μαρτυρίες του πολιτικοκοινωνικού και οικονομικού ρόλου που έχει διαδραματίσει το προϊόν στην Ηλεία. Οι 40 συνταγές του ημερολογίου εμφανίζονται στην ελληνική κουζίνα τουλάχιστον από το 1920 έως σήμερα. Σε μεγάλο ποσοστό τους εντοπίστηκαν μέσα από αρχειακή έρευνα σε δημοσιεύματα εποχής. Συναντήθηκαν σε βασιλικά δείπνα, μεγαλοαστικές δεξιώσεις, κοσμικά αθηναϊκά εστιατόρια του 50 και του 60, σε ζεστά σπιτικά όπου οι γεύσεις μας είχαν μείνει αξέχαστες αλλά και σε λιτά αγροτικά τραπέζια, απαράμιλλα ελληνικά. Κινούνται από την υψηλή γαστρονομία και την αστική της εκδοχή έως την αγροτική κουζίνα, ενώ την πατρότητά τους διεκδικούν διάσημοι έλληνες αρχιμάγειροι αλλά και ντόπιες νοικοκυρές. Επελέγησαν με σκοπό να προτείνουν ένα τουλάχιστον έδεσμα με σταφίδες για κάθε εβδομάδα του έτους καλύπτοντας μια ευρεία κλίμακα δυσκολίας, πολυπλοκότητας και κόστους παρασκευής, ενώ η χρονική τους διαδοχή μέσα στο ημερολόγιο βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα ελληνικά έθιμα και τα διαθέσιμα ανά εποχή φυσικά προϊόντα κάνοντας φανερό ότι ως ξηρός καρπός ή χρησιμοποιημένη στην μαγειρική και ζαχαροπλαστική, η μαύρη κορινθιακή σταφίδα μπορεί να συμβάλει στην καθημερινή υγιεινή διατροφή όλης της οικογένειας. Τόποι, στιγμές και 40 γεύσεις από το παρελθόν και το παρόν της περίφημης «μαυρομάτας» ας συντροφέψουν τις ευχές μας για ένα ελπιδοφόρο και δημιουργικό 2009». Το μέλλον της σταφίδας Το βέβαιο θεωρείται ότι τα αγροτικά προϊόντα, όπως και η σταφίδα, έχουν να παίξουν και προσεχώς σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία, ειδικά πάντως αν συνοδευτούν με τις απαραίτητες αλλαγές που θα συντελούν στην παραγωγή επώνυμων προϊόντων, πιστοποιημένων, υψηλής προστιθέμενης αξίας και ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Η Κορινθιακή Σταφίδα, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία της Ηλείας. Σπάνια η ιστορία ενός τόπου έχει συνδεθεί τόσο στενά με ένα αγροτικό προϊόν όσο η Ηλεία και η ευρύτερη περιοχή της ΝΔ Πελοποννήσου με τη σταφίδα. Και μπορεί ως προϊόν να μην αποτελεί πια τόσο σημαντικό μέρος της συνολικής αγροτικής παραγωγής, κι επίσης να μην αποτελεί πια αποκλειστικό στήριγμα των αγροτικών νοικοκυριών που συνεχίζουν την παραγωγή του, όπως άλλοτε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν με καθαρά εξαγωγική προοπτική πρέπει να αφεθεί στην τύχη του. Αντίθετα, έχει μέλλον, σε συνδυασμό με αυτά που πρέπει να γίνουν για τη στήριξη του».

17

18 TEMPO Τις σελίδες ΤΕΜΠΟ επιµελείται ο Κωνσταντίνος Σουλαντίκας Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 Η "ΣΦΕΝΤΟΝΑ" του Λάκη Γιαννιδάκη στο διαδίκτυο!!! Σημαδέψτε στο και με ένα κλικ...χτυπηστε ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ!!! ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΗΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ» Όλα τα σχολεία έρχονται θέατρο στο Λουτράκι Μ. Δρίτσας: Κατοχυρώσαµε την προβολή της παράστασης σε όλη την Ελλάδα Στις κορυφαίες µαθητικές παραστάσεις της χρονιάς σε όλη την επικράτεια κατέταξε το Υ πουργείο Παιδε ίας τ ην θεατρική πα ράσταση «Η Παν αγία των Παρισίων» τ ου φιλέ λληνα συ γγραφέα Βίκτορος Ουγκώ από την Επαγγελµατική Παιδική Σκη νή του Πνευµατικού Πολιτιστικού Κέντρου του Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας. Με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας (Αριθµός Πρωτ οκόλλου / Γ ) δίνει άδεια σε όλα τ α σχολεία τ ης χώρας (Δηµοτικά, Γ υµνάσια, Λύκεια) να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση. Ο Πρόεδρος τ ου Πνευµατικού Πολ ιτιστικού Κέν τρου του Δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας, Μιχάλης Δρίτσας, σηµείωσε ότι η εγκριτική απόφαση τ ου Υ πουργείου αποτ ελεί σ ταθµό σ τα κ αλλιτεχνικά δρώµενα τ ου Δήµου. «Διε κδικήσαµε και κ ατοχυρώσαµε τ ην προβολή τ ης θεατρικής παράστασης του Δήµου µας «Λυσίππεια 2008» στο Κιάτο Ο Σύλ λογος πολ ιτών «Η Αρχαί α Σικυών» οργανώνει στο Κιάτο στις αποθήκες ΑΣΟ, την Παρασκευή, στις 18:00 τ ο απόγευµα, τα «Λυσίππεια 2008» µε ε κδηλώσεις αφιερωµένες στη ζω γραφική που ήκ µασε σ την Αρχαί α Σι - κυώνα κ αι η οποί α συ νεχίζει να πα ρουσιάζει ανάπτυξη και στη σύγχρονη Σικυώνα. Στις εκδηλώσεις σηµαντική συµµετοχή θα έχ ει και ο Ναυτικός Όµιλος Κιάτου, όπου κύριος στόχος του ε ίναι η ανάδε ιξη κ αι η σηµασί α τ ης αξι - οποίησης των α ρχαιοτήτων τ ου Σικυών ιου πολιτισµού κ αι τ ου Κορινθι ακού κόλπου, ως των σηµαν τικότερων πυλών ων τ ουριστικής ανάπτυξης της Σικυωνίας. Το πρόγ ραµµα των ε κδηλώσεων έχ ει ως εξής: Εγκαίνια ζω γραφικής θα πρα γµατοποιηθούν στις αποθήκες ΑΣΟ, την Παρασκευή στις 6:30, όπου θα πα ρουσιαστούν έργα ζωγραφικής πολιτών του Κιάτου. Το Σάββατ ο, σ τις 18:30 τ ο απόγ ευµα, σ το δηµοτικό θέατρο θα διεξαχθε ί οµιλία για τον Κορινθιακό κόλπο κ αι για τις δρασ τηριότητες του Ναυτικού Οµίλου Κιάτου. Τέλος, την Κυριακή, στις 10:30 το πρωί, θα πραγµατοποιηθεί οµιλία στο δηµοτικό θέατ ρο για την τέχνη της ζωγραφικής, αλλά και τη ζωγραφική στην Αρχαία Σικυώνα. Ο προαν αφερόµενος Σύλ λογος κ αλεί τ α µέλη του, καθώς και τα µέλη του Ναυτικού Οµίλου Κιάτου, αλλά και όλους τ ους δηµότες και φίλους της ζωγραφικής να παραστούν σ αυτό το «ταξίδι» στον πολιτισµό, που συγχρόνως θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις σύ γ- χρονες πολιτιστικές δυνάµεις του Συλλόγου. σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια» πρόσθεσε. Για δε ύτερη συ νεχή χρο νιά τ ο Υπουργείο Παιδε ίας συσ τήνει τ ην πα - ράσταση που ανεβάζει η Επαγγελµατική Παιδική Σκη νή, επ ιβραβεύοντας τ ην προσπάθεια που κάνουν οι νέοι καλλιτέχνες της ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας. Ο κ. Δρίτσας πα ρατηρεί πως είναι έµπρακτη απόδειξη ότι στο Δήµο Λουτρακίου Περαχώρας «δηµιουρ - γούµε πολιτισµό, αξιοποιώντας ένα πανίσχυρο µέσο δι απαιδαγώγησης όπως το θέατ ρο. Πα ράλληλα, αποτελεί εξαι - ρετική ευκαιρία προκειµένου ο Δήµος µας να αναδείξει και να κάνει ευρύτερα γνωστές τις πολλαπλές δυνατότητες του υπερσύγχρονου Αλεξάνδρε ιου Συ νεδριακού Κέντρου». Το Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας καλωσορίζει θερµά σ το νοµό µας όσα σχολεία πρόκειται να καταφτάσουν από όλη την Ελλάδα στην Κορινθία για να γνωρίσουν περιοχ ή µας κ αι τ ην κ αλλιτεχνική υπόσ τασή τ ης. Όσα σχολε ία επιθυµούν ν α πα ρακολουθήσουν τ ην θεατρική πα ράσταση µπορούν ν α επ ι- κοινωνούν µε τ ο Πνε υµατικό Πολ ι- τιστικό Κέντρο του Δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας (υπε ύθυνη κυρί α Ντί - να Κίτσιου), σ το τ ηλέφωνο: Σχολή Επιµόρφωσης Γονέων Στο δηµοτικό θέατρο Κορίνθου, χθες, πραγµατοποιήθηκε, στις 6:30 το απόγευµα το µάθηµα της σχολής Γονέων. Ο Οµότιµος Καθηγητής Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπ ιστηµίου Αθη νών κ αι πρόεδρος του Φιλολογικού Συλ λόγου «Πα ρνασσός», κ. Ιωάννης Μαρκαντώνης πραγµατοποίησε οµιλία µε θέµα: «Κρίσι- µες φάσεις στην πορεία ζωής του ανθρώπου: Οι συ νέπειές τους στις διανθρώπινες σχέσεις». Επίσης, την Τετάρτη στις 17 Δε κεµβρίου, στις 6:30 το απόγευµα, ε κτάκτως, θα γίνε ι πα ρουσίαση βιβλίων διακεκριµένων επιστηµόνων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τ ης Σχολής κ αι σ την κ ατεύθυνση τ ης αν ταπόκρισής της στις ανάγκες των ε κπαιδευτικών και των γονέων, αλ λά κ αι σ την προ σπάθεια ν α εν ηµερωθούν βιβλιογραφικά και να στηριχτούν ουσιαστικά στο έργο τους. Τα βιβλία τα οποία θα παρουσιαστούν είναι τα εξής: - Το βιβλίο των Ιωάννου Μαρκαντώνη Βασιλείου Κωνσταντινοπούλου, «Δοµή και Λειτουργία των Κλασικών Γλωσ σών, Πα ράλληλο Συ ντακτικό Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής», εκδόσεις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήνα 2008, σε λ Το βιβλίο θα πα - ρουσιάσει η Καθη γήτρια Γεωργία Ξανθά κη Κα ραµάνου, πρόεδρος τ ης Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων και της Σχολής Ανθρωπ ιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Το βιβλίο τ ης Μα ρίας Μηλί γκου Μα ρκαντώνη, «Δένδρα Φυτά Άνθη, στο Λαϊκό Πολιτισµό των Νεοτέρων Ελλήνων», αυτοέκδοση, Αθήνα 2007, σελ Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο κ. Αριστείδης Δουλαβέρας, Λέκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Τέλος, το βιβλίο τ ου Αριστείδη Δουλαβέρα, «Η Αν - θρώπινη Οµορφιά στο Δηµοτικό Τραγούδι Α. η γυναικεία Οµορφιά», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 299, θα πα ρουσιάσει ο κ. Μη νάς Αλεξιάδης, Καθη γητής Λαογραφίας, Πανεπιστηµίου Αθηνών. Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από το «Χαµόγελο του Παιδιού» Όπως, κάθε χρόν ο, έ τσι κ αι φέ τος τα παιδιά που υποστηρίζει ο Σύλλογος, παιδιά µέλη του Συλλόγου από Αθήν α και επαρχία, αλλά και εθελοντές γραφίστες και ζωγράφοι χάρισαν σχέδια, τα οποία θα αποτ ελέσουν τις Χρισ τουγεννιάτικες κάρτες του Συλλόγου. Κάθε κάρ τα κ αι ένα χαµόγ ελο που τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων θα χαρίσει ζεστασιά στις καρδιές των παιδιών που έχουν την ανάγκη όλων µας. Αγοράζοντας κάρτες του Συλλόγου δίνεται η ευκαιρία σε όλους να συµβάλλουν στην προ σπάθεια να αντιµετωπισθούν οι ολοέν α αυξανόµενες ανά γκες των παιδιών που υποστηρίζει ο Σύλλογος. Παιδιά που βρίσκ ονται σε κίνδυ νο ζητούν µία στέγη που να τους προσφέρει την αγάπη και τη ζεστασιά που έχουν στερηθεί. Γονείς που α γωνιούν γι α τ ο πρόβληµα της υγείας που αντιµετωπίζει το παιδί τους. Το αίµα που έχου ν ανάγκη πολ λά παιδιά που ν οσηλεύονται στο Νο σοκοµείο. Μικρά παιδιά που λόγω του προβλήµατος υγείας που αντι- µετωπίζουν κ αι ε ίναι αν αγκασµένα ν α νοσηλεύονται στο Νοσοκοµείο, ζητούν τη συνεχή υποστήριξη των ανθρώπων του Συλλόγου που βρίσκονται εκεί. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής τ ης προσπάθειας γι α οικ ονοµική εν ίσχυση, ο Σύλ λογος δι αθέτει πα κέτα χρισ τουγεννιάτικων κ αρτών, όπου η τιµή τ ου πακέτου ανέρχ εται σ τα 7, 20 ε υρώ. Με τ ην α γορά δύο πα κέτων κ αρτών, ο Σύλλογος καλύπτει την ηµερήσια διατροφή ενός παιδιού. Με 20 πα κέτα αγοράζονται τα βιβλία εκµάθησης ξένης γλώσσας σε ένα παιδί. Με 100 πα κέτα καλύπτονται τα έξοδα φυσικοθεραπείας για ένα µήνα, για ένα παιδί. Τέλος, µε την αγορά 200 πακέτων καλύπτονται τα έξοδα θέρµανσης ενός Σπ ιτιού Φιλο - ξενίας, όπου διαµένουν 20 παιδιά, για ένα µήνα.

19 28 πολιτισμός Πέµπτη 11 εκεµβρίου 2008 άποψη Ποσό στ αλήθεια κοστίζει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια; του Γιάννη Λαλιώτη Στην εποχή µας υπάρχου ν κάποιοι, που θέτουν τ α όριά τους και κάποιοι άλλοι, που τ α ξεπερνούν. Το ερώτηµα, όµως, που τίθε ται είναι, πόσο π ιο χαµηλά µπορεί να πέσε ι ο άνθρωπος; Τ ο τ ηλεπαιχνίδι που προβάλλεται στην τηλεόραση µε τον εύηχο τίτλο «Η σ τιγµή τ ης αλήθε ιας», δεν ε ίναι ένα α κόµα ριάλιτι στα τόσα που υπάρχου ν. Και τούτο γιατί έχει κάτι παραπάνω, που τα υπόλοιπα δεν έχου ν, τ ην «ε ισβολή» σ τον βαθύτ ερο εσω - τερικό κόσµο µέσω ενός µη χανήµατος που µπο - ρεί να «γνωρίζει» αν λέει κανείς αλήθεια ή όχι... πρόκειται για τον «ανιχνευτή ψεύδους» τον οποίο χρησιµοποιεί επ ίσηµα το F.Β.Ι σ τις ΗΠΑ γι α να µπορέσει ν α συλ λάβει διάφ ορους εγκ ληµατίες και κακοποιούς. Κι ενώ το «σύστηµα» αυτό προϋπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόν ια κι έχ ει χρησιµοποιηθε ί κ ατά κ αιρούς για διάφορους λόγους και σκοπούς, σήµερα κάποια νοσηρά αλλά και πανούργα επιχειρη- µατικά µυαλά σκέφτηκαν να το χρησιµοποιήσουν για τον πιο «ιερό» σκοπό, το χρήµα... Έτσι, λοιπόν, αποφάσισαν να το εντάξουν σαν βασικό πρωταγωνιστή ενός τηλεπαιχνιδιού, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, αλλά ταυτοχρόνως, έχει αποσπάσει και µεγάλο µερίδιο τηλεθέασης, που µεταφράζεται αυτόµατα σε κέρδος πολλών χιλιάδων ευρώ για κάθε προβολή του. Για να είµαστε δίκαιοι και αντικειµενικοί, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί κανείς να κατηγορήσει το ίδιο το τηλεπαιχνίδι και το σκοπό που υπηρετεί. Τούτο διότι όσοι λαµβάν ουν µέρος γ νωρίζουν, εκ των προτέρων, τι πρόκειται να συναντήσουν και σε τι ακριβώς θα υποβληθούν. Με άλλα λόγια, κανείς δεν υποχρεώνε ται να συµµετάσχει µε τ ο ζόρι, πα ρά µόνο µε τ η θέλησή του. Όµως, αυτό που βγ αίνει προς τ α έξω προκ α- λεί φόβο, α γωνία, απέχθε ια κ αι πολύ σοβα ρό προβληµατισµό. Το θέµα δεν ε ίναι τόσο απ λό. Τουλάχιστον, όχι όσο κάποιοι επ ιχειρούν να το παρουσιάσουν. Στην προκειµένη περίπτωση δεν θα κριθούν οι παίκτες που συµµετέχουν, αλλά το σύνολο µιας κοινωνίας που έχει διαβρωθεί τόσο πολύ, ώστε να είναι ικανό για τέτοια «πειράµατα». Γιατί κάπως έ τσι έχουµε γίνε ι πλέον, απλά «πειραµατόζωα» στις ορέξεις και τις προσταγές κάθε «συστήµατος», που ξέρε ι πώς ν α επιβάλλει τους δικούς τ ου άγραφους νόµους κ αι κ ανόνες... Τι µπορεί να σκεφτεί ένας υγιής νους, όταν βλέπει νέους ανθρώπους ν α δέχο νται αδι αµαρτύρητα έναν τ ηλεοπτικό εξε υτελισµό τ ης αξιοπρέπε ιας τους, επειδή έχουν στόχο να κερδίσουν κάποια (αρκετά) χρήµατα; Όταν οι ερωτήσε ις που τίθε - νται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ξεπερνούν κάθε επιτρεπτό όριο και οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην απόλυτη εξαθλίωση; Θα µπορούσε ποτέ ένα τηλεπαιχνίδι αυτού του είδους να γίνει «µόδα» σε κάποιες παλαιότ ερες εποχές; Η απά - ντηση είναι αρνητική, όχι επειδή τότε δεν υπήρχε η πρόοδος και ο εκσυγχρονισµός, που υπάρχουν σήµερα, αλλά γιατί εκείνα τα χρόνια υπήρχε ένα διαφορετικό είδος γνώσης, µια διαφορετική ποιότητα ανθρώπων, οι οποίοι σκέφτονταν και αποφάσιζαν µε άλλα κριτήρια και παραµέτρους. Βεβαίως, ο πα ράγοντας «χρήµα» αποτ ελούσε και θα αποτελεί πάν τα έν α ισχυρότ ατο κίν ητρο γι α ν α αναθεωρηθούν α ρκετές από τις σκ έψεις και τις υπάρχουσες ν οοτροπίες, όµως σε αυτό τ ο ση - µείο έρχεται να προστεθεί το θέµα τ ης παιδείας και της γνώσης. Δύο πανίσχυρο όπλα για όποιον τα κ ατέχει (µαζί µε τις βάσε ις που παίρνε ι από την οικ ογενειακή εσ τία τ ου), αφ ού ε ίναι π λέον ο µο ναδικός τ ρόπος γι α ν α αµυ νθεί κ αι ν α αντισταθεί απέναντι στις όποιες πα ρόµοιες προκλήσεις... «Ο θυμωμένος κάβουρας» Η Νοµαρχία Κορινθίας παρουσίασε το βιβλίο της Διονυσίας Παπαϊωάννου «Μιλώ για το θυµό που νιώθω για όλα τα ανάποδα που κάνουµε σ αυτή τη ζωή» της Πολυτίµης Κόλλια «Αναρωτιέµαι αν ο κάβουρας βρήκε σαν λύση τ ην ορ γισµένη άγρια µορφή γι α να τροµάζει και να αποθα ρρύνει τ ους επ ίδοξους κυνηγούς τ ου ή αποτύπωσε σ το εµφανέστερο σηµείο του κορµιού του την αντίδρασή του, µε µια µάσκα τρόµου, στην αδικία και την ανισορροπία που επικρατεί. Ίσως να χα ράχτηκε σ το κ αβούκι τ ου αγωνία και οργή για τη λανθασµένη ροή των πρα γµάτων, που δί - χως ο ίδιος να είναι υπαίτιος, τον οδηγεί στην καταστροφική πορεία του αφανισµού» Λογοτεχνική βραδιά διορ γάνωσε η Νοµα ρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθί ας κ αι τ ο Λυσίππε ιο Πνευµατικό Κέντρο, το βράδυ της Περασµένης Δευτέρας, στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, παρουσιάζοντας το βιβλίο της συγγραφέως, Διονυσίας Παπαϊωάννου, µε τίτλο «Ο θυµωµένος κάβουρας». Ο πρόεδρος τ ου Λυσίππε ιου Πνευµατικού Κέντρου και Αντινο- µάρχης, Απόστολος Παπαφωτίου, αλλά κ αι ε κλεκτοί προ σκεκληµένοι από τ ο χώρο τ ης δηµο σιογραφίας κ αι τ ης τ έχνης µίλησαν και διάβασαν µε γ λαφυρό τρόπο αποσπάσµατα από τ ο βιβλίο τ ης. Το βιβλίο τ ης κ. Παπαϊωάν νου συγκαταλέγεται σ τα φιλο σοφικά πεζο γραφήµατα µε έντονο το στοιχείο του λυρισµού και της ποίησης. Τα αποκ αλυπτικά µυσ τικά µέσα από τ ην έρε υνα και τ ην αν αζήτησή τ ης γι α τ ην αλήθε ια από α ρχαία συγγράµµατα και κείµενα αλλά και από τη βίβλο, µοιράζεται µε γ ενναιοδωρία µε τ ους αναγνώστες της. Η αγάπη της, η οποία γίνεται ύµνος, για τη φύση και για Η πολυτάλαντη κυρία Παπαϊώαννου Η Διο νυσία Παπαϊωάν νου ερ - γάστηκε σ τον Ο ΤΕ, ως υπάλ ληλος. Έχει σπουδάσει λογοτεχνία, από µικρή «φλέρταρε» µε την ποίηση, ενώ σε ηλ ικία 20 ε τών βραβε ύθηκε σε πανελλαδικό δι αγωνισµό ποίησης και πήρε τ ο βραβείο «Παρνασσού», για το θεατρικό της έργο «Οι φυλα - κισµένοι». Έχου ν ε κδοθεί τ έσσερα βιβλία τ ης: Η ποιητική συλ λογή «Περνώντας», τ ο µυθισ τόρηµα «Τ ο λιοντάρι που ξυπνά», τ α διη γήµατα «Η ίριδα κ αι η µύ γα», καθώς και η ποιητική συλλογή «Το παιχν ίδι τ ου κύτταρου». Έχει δι ατελέσει επ ίσης κ αι ως σεναριογράφος, αφ ού έχ ει γ ράψει αρκετά σενάρια σ την ΕΤ2, έχ ει κά - νει 120 εκποµπές λόγου και έρευνας στο 1 ο, 2 ο κ αι 4 ο πρόγ ραµµα τ ης ΕΡΑ. Έκανε ελεύθερη διασκευή του θεατρικού έρ γου «Γ ερτρούδη» τ ου Σίδεµπεργκ, τ ο οποίο ανέβηκ ε σ το Αθηναϊκό θέατρο. Η ελληνική λέσχη βιβλίου το 2003 βράβε υσε το «Θυ - µωµένο κάβουρα» ως τ ο κ αλύτερο βιβλίο της προηγούµενης χρονιάς. Η Διο νυσία Παπαϊωάν νου δι - ετέλεσε α κόµη κ αι ως σύµβουλος προγράµµατος τ ης ΕΡΤ. Είν αι σ την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας και µέλος σ την ε ταιρεία Ελλήνων Θεα - τρικών Συγγραφέων. όλα τα δηµιουργήµατά της, διανθίζεται σε όλο τ ης τ ο µεγ αλείο σ τις σελίδες τ ου βιβλίου τ ης, κ αθώς και η αγωνία της, που ενίοτε τείνει να γίνε ι κραυ γή ενάν τια σ τη βί α και σ τις αποτ ρόπαιες πράξε ις τ ου ανθρώπου. Θυµός για την αλήθεια που δεν µας είπαν Επειδή, λί γο ή πολύ όλοι µας είµαστε, τ ρόπον τινά, θυµωµέν οι κάβουρες από τις αδικίες κ αι τις αντίξοες κ αταστάσεις τ ης ζωής, η συγγραφέας τόνισε στην «Κ» ότι «ο θυµός από θυµό δι αφέρει, µπορεί να θυµώνε ις γιατί δεν σου σ τρώνουν καλά οι καταστάσεις στην καθηµερινή σου ζωή. Εγ ώ δεν µιλώ γι αυτόν τ ο θυµό, αλ λά µιλώ γι α το θυµό κ αι την οργή που ν ιώθω για όλα τ α ανάποδα που κάν ουµε σ αυτή τη ζωή, γιατί δεν ξέρουµε, γιατί κανείς δεν µας ε ίπε την αλήθεια των πραγµάτων». Και η αλήθε ια, όπως εξή γησε η κ. Παπαϊωάν νου, δεν ε ίναι άλλο από ε κείνο που βγ άζει από τη λήθη. Τ ι πρέπε ι ν α θυµηθού - µε; Την Αρχή µας. «Εµέν α η δική µου πρόοδος δεν είναι να πηγαίνω µπροστά µε τ ους υπολο γιστές κ αι τα κιν ητά τ α οποί α απεχθάν ο- µαι γι α µένα πρόοδος σηµαίνε ι επιστροφή σ την Αρχ ή µας». Η αλήθε ια, πρόσθεσε, βρίσκεται στο ασυνείδητο και όχι στο συνειδητό, που παραπλανεί. Την πόρτα του ασυνείδητου θα πρέπει να αναζητήσουµε και να την ανοίξουµε, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, όµως η αν ταµοιβή, σηµείωσε, θα ε ίναι µεγάλη, γιατί µε τ ο άνοιγµα αυτής θα αν οιχτούν διάπλατα και άλλες πολλές.

20

21

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος Δεκέ 2008 μβριος Έρευνα 10-12/12/2008

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος Δεκέ 2008 μβριος Έρευνα 10-12/12/2008 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 10 έως και 12 Δεκεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι,

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAN COMMISSION ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ REPRESENTATION IN CYPRUS Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ενεργειακού Γραφείου Πολιτών Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Μελέτη αρδευτικού έργου µέσω ρου Καλαµά»

ΕΡΓΟ: «Μελέτη αρδευτικού έργου µέσω ρου Καλαµά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 27 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7501/767 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: οµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη:

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη: Περαία, 10/07/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 20172 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997. ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός

ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997. ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997 ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός Άρωµα γυναίκας Κυρίες της Αυτοδιοίκησης Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ ΗΛΙΚΙΑ: «"ΤΑ ΝΕΑ" έχουν πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΚΕΡ ΙΣΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΚΕΡ ΙΣΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΚΕΡ ΙΣΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµηνεία του εκλογικού αποτελέσµατος µε βάση το Βαρόµετρο του ΣΚΑΪ Επιλογή διαγραµµάτων του τελευταίου εξαµήνου (Μάρτιος Σεπτέµβριος 2007) ιάγραµµα 1 1. Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής

Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Ειδικός Επιστήμων - Διεθνολόγος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 23-10-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 72900 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 26-05-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:35238 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ.56430, Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 302800 FAX.(2310) 656040 E-mail : info@pavlosmelas.gr Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α: http://www.uop.gr Α Α:ΨΓΧΠ469Β7 -ΕΦΖ Τρίπολη 02/12/2015 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:18.30 Αθήνα, 8-9-2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Η σηµερινή εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ46941Δ-ΗΧ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 / (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΔΑ: Β4ΣΗ46941Δ-ΗΧ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 / (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 /21.11.2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού για την οργάνωση της αποθήκης του ΙΤΥΕ» στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Καρδίτσα, 10-06-2017 ΆΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Δήμαρχος Φαρσάλων ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, Ειδική Συνεργάτις - Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/11-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τις υπ αριθµόν 16/2012 συνεδρίασης του Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το συνέδριο, µαζί µε το ετήσιο εξίσου επιτυχές διεθνές «South East Europe Energy Dialogue που κατά παράδοση γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο στη Θεσ

Αυτό το συνέδριο, µαζί µε το ετήσιο εξίσου επιτυχές διεθνές «South East Europe Energy Dialogue που κατά παράδοση γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο στη Θεσ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κύριε Υπουργέ, Κύριε Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Πρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Κύριε Πρόεδρε, Κύριε ντα Σύµβουλε, Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γενικός Γραµµατέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΊΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 21/8/2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 32459 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV Τηλ. (Εσωτ.) 5278 Φ.600.163/76/38412 Σ.4067 Θεσσαλονίκη, 11 Σεπ 15 ΘΕΜΑ : ιαγωνισµοί Συµβάσεις (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ράλλης Γκέκας Σύμβουλος ΚΕΔΕ Κόνιτσα, Σεπτέμβριος 2017 ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Γιατί είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 15/6/2012 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:12620 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πέραμα Ταχ.Κώδικας: 74052 Πληροφορίες:Μ.Ματθαιακάκη Τηλέφωνο: 2834340309 Φαξ:2834022652 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα