Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε."

Transcript

1 Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε. Σεπτέµβριος 2004

2 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. Γενικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Ηπείρου... 6 ευτερογενής τοµέας & υποδοµές...7 Επενδύσεις...8 Τουρισµός...8 Μεταφορικές Υποδοµές...9 Τηλεπικοινωνίες...11 Καινοτοµία και έρευνα...12 Έρευνα & Ανάπτυξη...12 Καινοτοµία...14 Κεφάλαιο 2. ιαδικασίες σύστασης επιχείρησης. Οι υφιστάµενες νοµικές µορφές και τα βασικά χαρακτηριστικά τους Η Ανώνυµη Εταιρεία Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα...19 Η Σύσταση της ανώνυµης εταιρείας...20 Ενέργειες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση της Α.Ε...20 Τα όργανα της Α.Ε...25 Στοιχεία που υπόκεινται σε δηµοσιότητα...28 Θεσµικό Πλαίσιο...30 Η Οµόρρυθµη Εταιρεία Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα...31 Η Σύσταση της οµόρρυθµης εταιρείας...32 Υποχρεώσεις των εταίρων, διαχείριση και εκπροσώπηση...33 Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου...34 Θεσµικό Πλαίσιο...34 Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης INVECOM Ε.Π.Ε. 2

3 Βασικά χαρακτηριστικά...34 Προϋποθέσεις ίδρυσης...34 ιαδικασία Σύστασης ΕΠΕ...35 Τα όργανα της Ε.Π.Ε Η Συνέλευση των Εταίρων...38 Οι διαχειριστές...39 Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου...40 Στοιχεία που υπόκεινται σε δηµοσιότητα...40 Θεσµικό Πλαίσιο...40 Κεφάλαιο 3. ηµιουργία υποδείγµατος σχεδίου business plan Κεφάλαιο 4. Χρηµατοδότηση Καινοτόµων Επενδυτικών ραστηριοτήτων Εταιρικά Οµόλογα & Οµολογιακά άνεια...55 Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital)...56 Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (Ν.Ε.Χ.Α.)...57 Θερµοκοιτίδες & Τεχνολογικά Πάρκα...58 Χρηµατοδότηση από τον Ελληνικό ηµόσιο Τοµέα Αναπτυξιακός Νόµος 2601/ Νέος Αναπτυξιακός Νόµος Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική & Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας...61 Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)...64 ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ...73 Υλοποίηση επενδύσεων από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Κ.Π.Σ Χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Συνολικά άνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - (Global Loans)...76 Επιχειρηµατικοί Άγγελοι...77 CREA ("Capital-Risque pour les Entreprises en Phase d'amorcage"- "Επιχειρηµατικά κεφάλαια για επιχειρήσεις που βρίσκονται στη φάση έναρξης των δραστηριοτήτων τους")...78 Eurotech Capital...78 I-TEC (Μετοχικό Κεφάλαιο για την Καινοτοµία και την Τεχνολογία) ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής...78 INVECOM Ε.Π.Ε. 3

4 Κεφάλαιο 5. Εκπαίδευση & ανεύρεση προσωπικού Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)...81 Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Απασχόλησης...86 ΠΕΠ Ηπείρου...87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ INVECOM Ε.Π.Ε. 4

5 Εισαγωγή Ο ιδιωτικός τοµέας στην Περιφέρεια της Ηπείρου τα τελευταία χρόνια δεν έχει σηµειώσει βήµατα προόδου και ανάκαµψης παρά το γεγονός ότι τα µεγάλα έργα υποδοµής οδηγούν σταδιακά στην άρση της αποµόνωσης της ευρύτερης περιοχής. Με εξαίρεση τους µικρούς βιοτέχνες (τοπικής και περιφερειακής εµβέλειας), δεν υπάρχουν άµεσες ή έµµεσες ροές κεφαλαίων, τόσο από τοπικούς επιχειρηµατίες όσο και από µεγάλες επιχειρήσεις. Το κύριο αίτιο για αυτήν την εξέλιξη, ήταν η προσήλωση της αναπτυξιακής πολιτικής στις δυνατότητες που προσφέρει ο δηµόσιος τοµέας. Ο Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών αποτελεί το κατάλληλο επιχειρηµατικό εργαλείο για την αποτελεσµατική προώθηση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Στο πρώτο µέρος παρέχεται πληροφόρηση για την τοπική οικονοµία επικεντρώνοντας στον τοµέα των υπηρεσιών (τουρισµός, τηλεπικοινωνίες) και την καινοτοµικότητα των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια παρέχεται όλη η απαραίτητη νοµική πληροφόρηση αναφορικά µε τις διαδικασίες σύστασης επιχείρησης (Α.Ε. Ο.Ε Ε.Π.Ε.) και ακολουθεί ένα υπόδειγµα επιχειρηµατικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται οι δυνατότητες χρηµατοδότησης καινοτόµων επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ο υποψήφιος επενδυτής ενηµερώνεται για τα Εταιρικά οµόλογα και τα οµολογιακά δάνεια, το κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital), τη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (Ν.Ε.Χ.Α.), τις θερµοκοιτίδες και το Τεχνολογικό Πάρκο στην Ήπειρο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δυνατότητες αρχικής χρηµατοδότησης καινοτόµων επενδύσεων από το δηµόσιο τοµέα και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων). Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι δυνατότητες ανεύρεσης και εκπαίδευσης προσωπικού. Τέλος, στο Παράρτηµα ο ενδιαφερόµενος επενδυτής µπορεί να ενηµερωθεί για τα σηµεία επαφής στην Περιφέρεια, χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας, τα ευρωπαϊκά κέντρα επενδύσεων, τους φορείς εκπαίδευσης και έρευνας στην Περιφέρεια, τις εταιρείες παροχής συµβουλευτικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών, τις κύριες τράπεζες και τις εταιρείες Venture Capital στην Ελλάδα. INVECOM Ε.Π.Ε. 5

6 Κεφάλαιο 1. Γενικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Ηπείρου Η περιφέρεια της Ηπείρου περιλαµβάνει τους νοµούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Αποτελεί σταυροδρόµι του Ηπειρωτικού κορµού της χώρας, ενώ βόρεια συνορεύει µε την Αλβανία και αποτελεί µία από της σηµαντικότερες πύλες προς τη δύση. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ο αριθµός κατοίκων της Περιφέρειας ανέρχεται σε , αριθµός που αναλογεί στο 3,2% του πληθυσµού της χώρας. Το 41,9% του πληθυσµού της Περιφέρεια κατοικεί σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές ενώ το 58,01% του πληθυσµού σε αγροτικές περιοχές 1. Από το σύνολο των δήµων που υπάρχουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, το 66,6% ανήκει σε ορεινές περιοχές και το 33,4% του πληθυσµού κατοικεί σ αυτές. Η Ήπειρος είναι µια από τις περιφέρειες τις χώρας που παρουσιάζει αναπτυξιακή υστέρηση, και βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από τις περισσότερες περιφέρειες τις Ελλάδας (11 η θέση) και τις περισσότερες περιφέρειες της Ε.Ε. Παράλληλα, η Ήπειρος είναι από τις πιο αποµονωµένες γεωγραφικά περιφέρειες της χώρας (από άποψη γεωγραφικής θέσης). Επιπλέον, έντονες είναι και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Περιφέρεια, καθώς κυριαρχούν τα µεγάλα αστικά κέντρα, πρωτίστως των Ιωαννίνων, τα οποία αποτελούν τους πυρήνες ανάπτυξης και απορροφούν την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναµικού στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Πίνακας 1. ΑΕΠ ανά κάτοικο της περιφέρειας Ηπείρου ως % του µ.ο της χώρας ,7 72,0 77,4 78,5 79,7 80,1 80,2 80,3 Πηγή: Νοµοί 2004 Στην Περιφέρεια Ηπείρου παράγεται το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας. Αναλυτικότερα, στην περιφέρεια παράγεται το 3,5% του εθνικού προϊόντος στον αγροτικό τοµέα, το 1,5% της µεταποίησης και το 2,5% των υπηρεσιών της χώρας 2. Υπάρχουν όµως σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τοµέα της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και στον κλάδο των τροφίµων και των ποτών. Από τον Πίνακα που ακολουθεί, προκύπτει ότι το περιφερειακό προϊόν του πρωτογενή τοµέα στην Ήπειρο, βαίνει συνεχώς µειούµενο τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση µε την αυξητική τάση του δευτερογενή και του τριτογενή τοµέα. Παράλληλα ενώ ο τοµέας της γεωργίας αποτελεί βασική οικονοµική δραστηριότητα για την περιφέρεια, δεν είναι ιδιαίτερα 1 Επεξεργασία στοιχείων από Η οικονοµική και κοινωνική φυσιογνωµία των 52 νοµών και 13 περιφερειών. Νοµοί Η οικονοµική και κοινωνική φυσιογνωµία των 52 νοµών και 13 περιφερειών. Νοµοί 2004 INVECOM Ε.Π.Ε. 6

7 ανταγωνιστικός. Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα, χρειάζεται αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, στροφή προς τις εξαγωγές, εκπαίδευση του αγροτικού δυναµικού και αύξηση της πληροφόρησής του, καθώς και ανάπτυξη νέων ποιοτικών προϊόντων, περιλαµβανοµένων και των βιολογικών. Πίνακας 2. Το Περιφερειακό προϊόν (%) ανά τοµέα παραγωγής Γεωργία 16,6 15,4 10,8 10,7 10,7 10,1 9,8 9,8 Βιοµηχανία 14,7 15,0 15,1 16,0 16,1 15,8 16,1 17,3 Υπηρεσίες 68,7 69,6 74,1 73,2 73,2 74,1 74,1 72,9 Πηγή:Νοµοί 2004 Τα µεγάλα έργα που υλοποιούνται στα µεταφορικά δίκτυα οδικούς άξονες, λιµάνια και άλλες σηµαντικές υποδοµές µπορεί να οδηγήσουν στην άρση της αποµόνωσης της περιφέρειας, αλλά δεν µπορούν να εγγυηθούν από µόνα τους την ανάπτυξή της κάτι το οποίο αναµένεται να γίνει µε τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό τους και τον προσανατολισµό τους στις εξαγωγές. Στην Ήπειρο δεν υπάρχουν πολλές µεγάλες επιχειρηµατικές µονάδες, οπότε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια οφείλει εκ των πραγµάτων να βασιστεί στις ΜΜΕ. Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού µε βάση την καινοτοµία και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι τα κλειδιά για την ανάπτυξη της περιφέρειας. ευτερογενής τοµέας & υποδοµές Οι κυριότερες µεταποιητικές µονάδες της Περιφέρειας δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίµων (µε έµφαση στα κτηνοτροφικά προϊόντα), ποτών, ξυλείας, υφαντουργίας, µη µεταλλικών ορυκτών (κυρίως µάρµαρο) και αργυροχοΐας. Οι περισσότερες απ αυτές είναι ΜΜΕ, χρησιµοποιούν πρώτες ύλες από την περιφέρεια και διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά, πλην των βιοµηχανιών κρέατος, γαλακτοκοµικών προϊόντων και κρασιού οι οποίες επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και στην υπόλοιπη χώρα. Βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) είναι χωροθετηµένες και λειτουργούν µόνο στα Ιωάννινα και στην Πρέβεζα. Η ΒΙΠΕ των Ιωαννίνων περιλαµβάνει 56 βιοµηχανίες εν λειτουργία, 14 στο στάδιο της κατασκευής, ενώ εξετάζονται συνεχώς νέες αιτήσεις. Στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας είναι εγκατεστηµένες λίγες µονάδες. Στην Γκρίκα Θεσπρωτίας εκκρεµεί η έγκριση πολεοδόµησης του ΒΙΟΠΑ. Επιπρόσθετα η διαθεσιµότητα χώρων για επιχειρηµατικότητα αναµένεται να αυξηθεί αφού σύµφωνα µε το INVECOM Ε.Π.Ε. 7

8 Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας προτείνονται η ίδρυση ΒΙΠΑ στην Άρτα, ΒΙΠΕ στον Νέο Λιµένα Ηγουµενίτσας, ΒΙΟΠΑ στο Μέτσοβο, και ΒΙΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας- Κακαβιάς (για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στην περιοχή λόγω της διασυνοριακής συνεργασίας µε την Αλβανία) Επενδύσεις Στην περιφέρεια αναλογεί το 3% των επενδύσεων της χώρας. Την 5ετία δόθηκαν 144 άδειες νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων, ποσοστό που αναλογεί στο 4% του συνόλου των αδειών που δόθηκαν σε όλη την χώρα την ίδια χρονική περίοδο. Στις µεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας αναλογεί το 1,1% των επενδύσεων της µεταποίησης της χώρας. Παρά το χαµηλό αυτό ποσοστό, οι επενδύσεις αυτές, το 2000, σηµείωσαν σηµαντική κάµψη κατά 33% 3. Μέχρι τις 31/12/2003 η απορροφητικότητα του ΠΕΠ Ηπείρου άγγιζε το 15%. Το σύνολο των ιδιωτικών επενδύσεων που ήταν ενταγµένες στο Γ ΚΠΣ ως τις 31/12/2003 ανερχόταν σε 28,4 εκ ευρώ. Από αυτές το µερίδιο του τουρισµού ανερχόταν στο 14,5%. Οι συνολικές ιδιωτικές επενδύσεις των ΜΜΕ που είχαν ενταχθεί στο Γ ΚΠΣ αντιστοιχούσαν µόνο το 11,2%. Παράλληλα, µε βάση στοιχεία από το ΕΛΚΕ, την περίοδο δεν υπήρχε καµία ξένη επένδυση (FDI) στην Ήπειρο. Την περίοδο εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια 215 επενδύσεις του Ν2601/98 (καινοτόµες επενδύσεις), ποσοστό που αναλογεί στο 9,5% του συνόλου των εγκεκριµένων επενδύσεων για την ίδια περίοδο. Επενδύσεις που είχαν ως συνέπεια τη δηµιουργία 1244 νέων θέσεων εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον πίνακα 6 στο παράρτηµα. Σήµερα, υπάρχουν επίσης στην Περιφέρεια περίπου 50 τραπεζικά καταστήµατα, για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων επενδυτικών δράσεων, καθώς και µία πληθώρα προγραµµάτων και δράσεων, τόσο εθνικών όσο και συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ για τη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. Τουρισµός Στην περιφέρεια Ηπείρου υπάρχουν συνολικά 200 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (ΕΟΤ, 2001) και κλίνες. Το 40% του συνολικού αριθµού των κλινών ανήκουν σε ξενοδοχειακές µονάδες και το υπόλοιπο σε ενοικιαζόµενα δωµάτια. Σε επίπεδο νοµών, η πλειοψηφία των τουριστικών καταλυµάτων της Ηπείρου βρίσκεται στο νοµό Πρέβεζας, ο οποίος συγκεντρώνει το 50% του αριθµού των κλινών. Ο νοµός Ιωαννίνων συγκεντρώνει το 23% του συνολικού αριθµού των κλινών, ο νοµός Θεσπρωτίας το 22% και ο νοµός Άρτας µόνο το 5%. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ξενοδοχειακών κλινών καταγράφονται στα Ιωάννινα, στην Πάργα, στα Σύβοτα, στην Καστροσυκιά, στην Πρέβεζα, στην Ηγουµενίτσα, στο Μέτσοβο, στην Πέρδικα, στην Άρτα, στο Τσεπέλοβο και στην Κόνιτσα. Το 70% εποµένως των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνεται στις ακτές του Ιονίου από την Πρέβεζα µέχρι την Ηγουµενίτσα. Οι συνολικές αφίξεις στην Περιφέρεια Ηπείρου την περίοδο , παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 3 Ετήσια Βιοµηχανική Έρευνα της ΕΣΥΕ INVECOM Ε.Π.Ε. 8

9 Πίνακας 3. Αφίξεις διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου Αφίξεις ιανυκτερεύσεις Πληρότητα ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% *Πηγή: /νση Τουρισµού Περιφέρειας Ηπείρου - «ιαχρονική εξέλιξη της τουριστικής κίνησης της Περιφέρειας Ηπείρου » - ΕΟΤ Οκτώβριος 2002 Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις µέσα στην Περιφέρεια, πραγµατοποιούνται στο Νοµό Ιωαννίνων και µάλιστα µέσα στην πόλη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην τουριστική προσφορά και στη µεγάλη προσπελασιµότητα της πόλης των Ιωαννίνων σε σχέση µε τις Περιφέρειες της υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και της υτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και στο αεροδρόµιο της. Επιπλέον στα Ιωάννινα υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης επιστηµονικών και επαγγελµατικών συνεδρίων. Ο τουρισµός στην Ήπειρο αναπτύσσεται κυρίως σε τρεις περιοχές,: Σε µία ανεπτυγµένη τουριστική ζώνη κατά µήκος των παραλίων των νοµών Πρεβέζης και Θεσπρωτίας (58% περίπου του ξενοδοχειακού δυναµικού της περιοχής), που θεωρούνται περιοχές µαζικού αλλοδαπού τουρισµού. Στην περιοχή του Ζαγορίου και του Μετσόβου (12% περίπου του ξενοδοχειακού δυναµικού της περιοχής), που θεωρούνται περιοχές επιλεκτικού τουρισµού ειδικών ενδιαφερόντων. Στην αστική τουριστική ενότητα Ιωαννίνων (22% περίπου του ξενοδοχειακού δυναµικού της περιοχής), που θεωρείται περιοχή µαζικού και εκδροµικού περιηγητικού τουρισµού. Μεταφορικές Υποδοµές Οι εµπορικές εισαγωγές της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευαν το 56,5% του συνόλου των Ελληνικών Εισαγωγών κατά το 2002 ενώ σε 43,5% ανέρχονταν οι ελληνικές εξαγωγές σε χώρες της Ε.Ε. κατά την ίδια χρονιά. Η σηµασία της Ευρωπαϊκής αγοράς είναι καθοριστική για τις Ελληνικές εισαγωγές κι εξαγωγές και γενικότερα για την Ελληνική οικονοµία. Η Ιταλία και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (κυρίως Γερµανία και Γαλλία) αποτελούν τους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους της χώρας. Οι κυριότερες ανταλλαγές, όσον αφορά τις εισαγωγές, αναφέρονται σε προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ενώ οι εξαγωγές σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, υφάσµατα, µάρµαρα, ξυλεία κλπ. INVECOM Ε.Π.Ε. 9

10 Η προσαρµογή κι ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας στα Ευρωπαϊκά πλαίσια αυξάνουν ολοένα τις ανάγκες για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Αποτέλεσµα των παραπάνω θα είναι η εντατικοποίηση των εµπορικών ανταλλαγών και το µεγαλύτερο µερίδιο αναµένεται να διοχετευθεί στις θαλάσσιες και συνδυασµένες µεταφορές Ελλάδας και Ιταλίας. Χαρακτηριστική είναι η αυξητική εξέλιξη της κυκλοφορίας των οχηµάτων στα Ελληνικά (Πάτρα, Ηγουµενίτσα) και Ιταλικά λιµάνια (Μπρίντιζι, Μπάρι, Ανκόνα) που ενώ το 1990 ήταν οχήµατα σήµερα ξεπερνούν τις οχήµατα ετησίως. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στην Περιφέρεια της Ηπείρου και σε συνδυασµό µε τις οδικές, λιµενικές και αεροπορικές υποδοµές που δηµιουργούνται µπορούν να καταστήσουν την Ήπειρο περιφερειακό διαµετακοµιστικό κέντρο. Τάσεις Προοπτικές Το βασικό εθνικό δίκτυο της περιφέρειας Ηπείρου αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές συνδέσεις µε ηµερήσιους φόρτους οχηµάτων ανά 24ωρο: Αµφιλοχία-Άρτα (6100 οχηµ./24ωρο) Άρτα-Ιωάννινα (6200 οχηµ./24ωρο) Αµφιλοχία-Πρέβεζα (3500 οχηµ./24ωρο) Ηγουµενίτσα-Πρέβεζα (7000 οχηµ./24ωρο) Ηγουµενίτσα-Ιωάννινα (4300 οχηµ./24ωρο) Άρτα-Πρέβεζα (6500 οχηµ./24ωρο) Το σηµαντικότερο ρόλο στο οδικό δίκτυο και τις οδικές µεταφορές γενικότερα στην Περιφέρεια, πρόκειται να διαδραµατίσει η Εγνατία οδός. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσµατική σύνδεση του λιµένα της Ηγουµενίτσας µε το λιµάνι της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης. Επιπρόσθετα, µέσω της Εγνατίας επιτυγχάνεται και η σύνδεση της Ηγουµενίτσας µε το λιµάνι του Βόλου, στο οποίο επίσης διακινούνται σηµαντικές ποσότητες εµπορευµάτων από και προς τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, δηµιουργείται ο άξονας που θα συνδέει το διάδροµο της Αδριατικής, τον διάδροµο από Γιουγκοσλαβία, αλλά και τον άξονα σύνδεσης µε την Ουκρανία και Ρωσία µέσω Βουλγαρίας. Πέραν των ανωτέρω, η Εγνατία οδός θα διαδραµατίσει το σηµαντικότερο ρόλο και στην ανάπτυξη των εθνικών µεταφορών λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε τον ΠΑΘΕ στις οδικές µετακινήσεις ύσης-ανατολής και το αντίστροφο. Το έργο αυτό, αναµένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη βιοµηχανικώνβιοτεχνικών δραστηριοτήτων στις παράλληλες ζώνες ιδιαίτερα στό τµήµα µεταξύ Ιωαννίνων και Ηγουµενίτσας 4. Παράλληλα, στρατηγικό ρόλο για την Περιφέρεια αναµένεται να έχει και ο υτικός άξονας (Ιόνια οδός). Η Ιόνια οδός µελετάται ως νέος οδικός άξονας, στη διαδροµή Καλαµάτα- 4 Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου INVECOM Ε.Π.Ε. 10

11 Πύργος-Πάτρα-Αµφιλοχία-Άρτα-Ιωάννινα-Κακαβιά για να εξυπηρετήσει όλη τη υτική Ελλάδα. Η Ιόνια οδός επεκτεινόµενη εντός του Αλβανικού εδάφους θα συνδέει λειτουργικά τους Αλβανικούς λιµένες υρραχίου και Αυλώνας µε τους κύριους λιµένες της υτικής Ελλάδας. Έτσι, η κατασκευή του έργου συµβάλλει στη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας. Για τις αεροπορικές µεταφορές, εκτός από την πλήρη αναβάθµιση του Αεροδροµίου του Ακτίου και την µετατροπή του σε διεθνές, προβλέπεται η συνολική επανεξέταση της χωροθέτησης του αεροδροµίου των Ιωαννίνων κι η χωροθέτηση νέου αεροδροµίου επάνω στον άξονα Ηγουµενίτσα-Ιωάννινα, µε ανταπόκριση τόσο στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας, όσο και στην προβλεπόµενη σιδηροδροµική σύνδεση. Οι διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές και το µεγαλύτερο µέρος των τουριστικών µεταφορών εξυπηρετούνται από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, ενώ το λιµάνι της Πρέβεζας, το οποίο αναβαθµίζεται, εξυπηρετεί τη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων του νοτίου τµήµατος της Περιφέρειας και µικρό µέρος των επιβατικών-τουριστικών µεταφορών. Όσον αφορά στις θαλάσσιες µεταφορές, το λιµάνι της Ηγουµενίτσας θα έχει άµεση σύνδεση µέσω της παραλιακής οδού Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας µε το λιµάνι της Πρέβεζας και µέσω της ζεύξης του Ακτίου µε το αεροδρόµιο, το λιµάνι του Αστακού και την Πάτρα. Ταυτόχρονα, µέσω της επέκτασης του παραλιακού άξονα εξασφαλίζεται µέσω Σαγιάδας η µελλοντική σύνδεση µε την Αλβανία και τον Αυλώνα. Τέλος, η υπό µελέτη σιδηροδροµική σύνδεση της Ηγουµενίτσας µε τη Θεσσαλία (σιδηροδροµική σύνδεση Καλαµπάκας-Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας) θα συντελέσει σοβαρά στην περαιτέρω ανάπτυξη του λιµανιού της Ηγουµενίτσας. Η παράλληλη λειτουργία σιδηροδροµικού πορθµείου στην Ηγουµενίτσα για καθηµερινή σύνδεση µε Πρίντεζι, θα δηµιουργήσει µια ακόµη στρατηγικής σηµασίας λειτουργία για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Τηλεπικοινωνίες Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών η Ήπειρος κατέχει µία από τις χαµηλότερες θέσεις στην Ελλάδα. Η θέση της Περιφέρειας σε σχέση µε τις άλλες περιφέρειες της χώρας µπορεί να προσδιορισθεί µε τρεις κατηγορίες δεικτών οι οποίοι αφορούν και την τηλεπικοινωνιακή υποδοµή αλλά και την χρήση των προηγµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει δείκτες χρήσης συµβατικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίες αφορούν τις κύριες συνδέσεις ανά 100 κατοίκους, το ποσοστό των εγκατεστηµένων ψηφιακών παροχών και τα ετήσια τέλη κλήσης ανά κάτοικο και ανά σύνδεση. Η δεύτερη κατηγορία δεικτών περιλαµβάνει δείκτες εσόδων ανά κάτοικο από την παροχή συµβατικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µισθωµένων γραµµών και νέων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται προς τις προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Και στις δύο περιπτώσεις, η Ήπειρος βρίσκεται σε µια από τις χαµηλότερες θέσεις. Σε ότι αφορά τα έσοδα από συµβατικές υπηρεσίες τηλεφωνίας η υστέρηση της Περιφέρειας έναντι του µέσου όρου της κυµαίνεται µεταξύ 26% και 35% 5. Σε ότι αφορά όµως τις µισθωµένες γραµµές και τα έσοδα από νέες υπηρεσίες η υστέρηση είναι πολύ µεγαλύτερη και κυµαίνεται µεταξύ 65% και 70%. Αντίθετα, σχετικά ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει µικρότερη υστέρηση της Περιφέρειας έναντι του µέσου όρου της χώρας η οποία κυµαίνεται µεταξύ 25% για την πρόσβαση και 15% για την προβολή στο διαδίκτυο. Αναφορικά µε τις ενδο-περιφερειακές συγκρίσεις σε ότι αφορά τις συµβατικές 5 Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου INVECOM Ε.Π.Ε. 11

12 τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (κύριες συνδέσεις ανά κάτοικο, ποσοστό ψηφιακών παροχών και τέλη κλήσης ανά κάτοικο ή σύνδεση) µεταξύ των τεσσάρων νοµών της Περιφέρειας, ο Νοµός Ιωαννίνων προηγείται των άλλων τριών νοµών, σε όλους τους δείκτες. Μεταξύ των υπόλοιπων νοµών υπάρχει µια σχετική ισορροπία και οι διαφορές µεταξύ των νοµών είναι πολύ µικρές (της τάξης του 10%) στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι διαφορές που αφορούν τις συµβατικές υπηρεσίες µεταξύ των τεσσάρων νοµών είναι επίσης µικρές. Όµως, σε ότι αφορά µε τις µισθωµένες γραµµές και τις νέες υπηρεσίες, ο Νοµός Ιωαννίνων και εδώ προηγείται σηµαντικά έναντι των υπόλοιπων νοµών µε διαφορά που κυµαίνεται µεταξύ 40% και 95% 6. Τέλος, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο από την εταιρεία VPRC τον Οκτώβριο του 2003 για τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας, η Ήπειρος υπολείπεται του εθνικού µέσου όρου τόσο στη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, όσο και στο βαθµό χρήσης Η/Υ. Κοντά στα επίπεδα του εθνικού µέσου όρου όµως βρίσκεται το ποσοστό της Ηπείρου όσο αφορά τη χρήση κινητής τηλεφωνίας (βλ. Πίνακα 4). Πίνακας 4: Νέες τεχνολογίες και Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΠΕΙΡΟΣ ( Μ. Ο.) ΕΛΛΑ Α ( Μ. Ο.) % Χρηστών ιαδικτύου (15+ 7,9 19,9 ετών) Βαθµός ιείσδυσης Κινητής 57,4 64,7 Τηλεφωνίας Βαθµός Χρήσης Η/Υ 12,2 27,1 Πηγή: Έρευνα της εταιρείας VPRC, Οκτώβριος 2003 Καινοτοµία και έρευνα Έρευνα & Ανάπτυξη Η Ελλάδα είναι η χώρα µε τις χαµηλότερες επιχειρηµατικές δαπάνες σε ΕΤΑ των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. Η περιφέρεια της Ηπείρου καταλαµβάνει µια από τις τελευταίες θέσεις σε δαπάνες σε Ερευνά και Τεχνολογική Ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά στις επιχειρήσεις. Παρά την παραδοχή της σηµασίας της ερευνητικής δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις τα επίπεδα των κονδυλίων που αφιερώνονται στην έρευνα είναι πολύ περιορισµένα. 6 Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου INVECOM Ε.Π.Ε. 12

13 Πίνακας 5. ΑΕ ΕΤΕ ανά Περιφέρεια (%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 3,7 3,06 3,3 3,33 3,64 3,47 3,49 Κεντρική Μακεδονία 14,26 15,54 19,27 15,88 18,91 17,65 18,23 υτική Μακεδονία 0,33 0,32 0,27 0,45 0,23 1,12 0,62 Θεσσαλία 1,07 1,63 1,28 1,13 1,88 2,3 1,95 Ήπειρος 1,89 1,88 2,84 1,98 2,25 2,32 2,88 Ιόνια Νησιά 0,01 0,08 0,14 0,24 0,4 0,33 0,58 υτική Ελλάδα 5,76 6,65 8,01 5,48 5,79 5,8 7,01 Στερεά Ελλάδα 3,96 2,16 1,77 3,72 2,35 2,57 1,74 Πελοπόννησος 0,93 0,96 0,47 0,97 0,91 1,19 1,11 Αττική 61,61 56,62 52,59 55,78 53,05 53,59 51,59 Βόρειο Αιγαίο 0,15 0,22 0,16 0,36 0,74 0,87 1 Νότιο Αιγαίο 0,25 1,8 0,87 0,51 1,15 0,62 0,28 Κρήτη 6 9,09 9,02 10,16 8,71 8,17 9,53 Πηγή: Η έρευνα στην Ελλάδα ΓΓΕΤ. Η ανάπτυξη του τεχνολογικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναµικού είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της Περιφέρειας, αλλά οι συνεργασίες µε ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι σε αρχικά στάδια λόγω της απουσίας σχολών τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει να διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια µε την ίδρυση και λειτουργία µίας σειράς σχολών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4 του Παραρτήµατος, αλλά χρειάζεται αρκετός χρόνος ακόµα για να αποκρυσταλλωθεί. Μικρής έκτασης είναι και οι δραστηριότητες και συνεργασίες µεταφοράς τεχνολογίας που αναπτύσσονται µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Σηµαντικό µερίδιο στις δαπάνες ΕΤΑ της χώρας αποσπά το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, µε ανοδικές µάλιστα τάσεις (πίνακας 6), όπου πραγµατοποιείται έρευνα υψηλού επιπέδου στα ερευνητικά ινστιτούτα 7 σε όλους τους τοµείς που καλύπτονται από τα υπάρχοντα Τµήµατα. Η έρευνα που διεξάγεται στο πανεπιστήµιο Ιωαννίνων περιλαµβάνει τόσο βασική όσο και εφαρµοσµένη έρευνα ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε διεπιστηµονικά προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας που ενδιαφέρουν την ελληνική βιοµηχανία, οικονοµία και κοινωνία. 7 Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών, Ινστιτούτο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών και Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών. INVECOM Ε.Π.Ε. 13

14 Πίνακας 6 απάνες ΕΤΑ πανεπιστηµίων ανά Περιφέρεια (%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 3,9 4,1 4,6 Κεντρική Μακεδονία 25,3 24,8 22,7 υτική Μακεδονία 0,3 0,3 0,3 Θεσσαλία 2,1 1,9 3,9 Ήπειρος 4,4 4,8 6,1 Ιόνια Νησιά 0,6 0,9 0,6 υτική Ελλάδα 9,4 11,1 11,6 Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος 0,1 0 0 Αττική 45,5 42,7 41,5 Βόρειο Αιγαίο 1,3 1,7 0 Νότιο Αιγαίο 0,8 0,2 1 Κρήτη 6,4 7,5 7,5 Καινοτοµία Σύµφωνα µε τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα την περίοδο , το ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου ανήλθε σε 27,5 %, ποσοστό που βρίσκεται στο µέσο όρο της χώρας (27,3%). Ιδιαίτερα το ποσοστό καινοτόµων µεταποιητικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο ανέρχεται σε 28,7%, υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας (26,4%). Αντίθετα, το ποσοστό των καινοτόµων επιχειρήσεων στον τοµέα των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα χαµηλό (7,9%) σε σύγκριση µε το ποσοστό των καινοτόµων του τοµέα των υπηρεσιών της χώρας (31,4%). 8 Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα η Κοινοτική Απογραφή για την Καινοτοµία (CIS 3). Logotech AE, INVECOM Ε.Π.Ε. 14

15 Πίνακας 7. Καινοτοµικότητα επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Περιφέρεια Ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων ανά περιφέρεια % καινοτόµες µεταποίηση σύνολο % καινοτόµες µεταποίηση ( 20) % καινοτόµες υπηρεσίες Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 15,1 14,7 17,4 33,2 Κεντρική Μακεδονία 23 22,1 24,4 30,8 υτική Μακεδονία 25,5 27,1 42,5 - Ήπειρος 27,5 28,7 27,3 7,9 υτική Ελλάδα 25,1 19,2 21,8 58,4 Στερεά Ελλάδα 36 35,2 46,8 100 Πελοπόννησος 21,3 23,9 16,4 0 Αττική 30,9 30,3 33,9 33,3 Βόρειο Αιγαίο 17, ,2 20 Νότιο Αιγαίο 14,7 11,9 22,5 34,1 Κρήτη 23,1 28,4 24,9 2,6 Τα στοιχεία αυτά είναι συµβατά και µε την χαρτογράφηση του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας, όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 7. Το 2001 υπήρχαν 2503 βιοτεχνικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο 9, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα κλάδων και αποτελούν τους πυρήνες για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα στην περιφέρεια. Αντίθετα στον τοµέα των υπηρεσιών, και στους τέσσερις νοµούς τις περιφέρειας κυριαρχούν οι εµπορικές και οι τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ πολύ µικρή είναι η παρουσία δυναµικών κλάδων των υπηρεσιών (τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, πληροφορική, εξειδικευµένες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις) που µπορούν παρόλαυτα να στηρίξουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας. Η δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών στην Περιφέρεια 10 αναµένεται να αντιστρέψει αυτήν την δυναµική, ιδιαίτερα στους κλάδους της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, των Μεταφορικών ικτύων και του Τουρισµού µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές του. 9 Website ΕΛΚΕ. 10 Εγνατία, Ιονία Οδός και νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας INVECOM Ε.Π.Ε. 15

16 Πίνακας 8 Σηµαντικότεροι κλάδοι οικονοµική δραστηριότητας ανά Νοµό Προϊόντα Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Πρέβεζα Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Γάλα Τοµάτες Εσπεριδοειδή Πατάτες Ελιά / Ελαιόλαδο. Τρόφιµα & Ποτά Κατασκευές Εµπόριο Τουρισµός Λατοµεία Αδρανών Υλικών, Εσπεριδοειδή Ελιές Φουντούκια Αιγοπρόβατα Χοιρινά, Βωοειδή Πτηνοτροφία 11 Μελισσοκοµία Αρτοποιεία Ξυλουργεία Συσκευαστήρια φρούτων Τυροκοµεία Γυψοποιεία Μαρµαρογλυφε ία Μεταλλικές Κατασκευές Παραγωγή και Συσκευασία Ζωοτροφών Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικ ής Ελαιοτριβεία Παραγωγή Μπετόν Τουρισµός Ελιά Καλαµπόκι Τριφύλλι Γάλα Μανταρίνια Κρέας Αλιεία Ορυκτά Τρόφιµα & Ποτά Κατασκευές Τουρισµός (αγροτουρισ µός, πολιτιστικός) Εµπόριο Κτηνοτροφία Πτηνοτροφία Ξυλεία Τρόφιµα & ποτά Κατασκευές Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά Τουρισµός Εµπόριο ιαχρονικά πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές ανακατατάξεις ανάµεσα στις περιφέρειες αλλάζοντας δραστικά την ιεράρχηση των περιφερειών ως προς την καινοτοµική δραστηριότητα στις µεταποιητικές επιχειρήσεις µε περισσότερους από 20 εργαζόµενους, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 9. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Ηπείρου οι ανακατατάξεις αυτές ήταν πολύ έντονες, φέρνοντας την περιφέρεια στην 7 η θέση την περίοδο , από την 3 η την περίοδο και 10 η την περίοδο , γεγονός που υποδηλώνει και έλλειψη συγκεκριµένης και διαχρονικής πολιτικής σε θέµατα της καινοτοµίας στην Περιφέρεια % της πανελλήνιας παραγωγής INVECOM Ε.Π.Ε. 16

17 Πίνακας 9. Κατάταξη Περιφερειών µε βάση το ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων. Μεταποίηση, επιχειρήσεις µε 20 και πλέον εργαζόµενους Περιφέρειες Κατάταξη Τάση. Ελλάδα Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Μακεδονία Κ. Μακεδονία Θεσσαλία Αττική Κρήτη Αν. Μακεδονία & Θράκη Ήπειρος Νότιο Αιγαίο Πηγή. CIS 3 Σύµφωνα µε την ανάλυση της ζήτησης για καινοτοµία στα πλαίσια του RIS Ηπείρου, που είχε ως στόχο την αποτύπωση της κατάστασης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε ότι αφορά τη χρήση και ζήτηση νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών υπηρεσιών, προέκυψαν µεγάλες ανάγκες κυρίως σε νέες τεχνολογίες. Παράδειγµα τέτοιων τεχνολογιών αποτελούν οι τεχνολογίες Βιοµηχανικής Πληροφορικής, οι Τεχνολογίες Αυτοµατισµού και Τεχνολογίες Ποιοτικού Ελέγχου. Κατά συνέπεια, η αυξηµένη ζήτηση σε αυτούς τους τοµείς δηµιουργεί και επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Παράλληλα διαπιστώθηκε έλλειψη χρηµατοδοτικών εργαλείων για την χρηµατοδότηση εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων καθώς και ελλιπής δικτύωση και τεχνολογική συνεργασία, τόσο µεταξύ των επιχειρήσεων, όσο και µεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισµών της περιφέρειας. Η τάση αυτή αναµένεται να αντιστραφεί, καθώς πλέον υπάρχουν πολλά προϊόντα από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα καθώς και µεγάλος αριθµός εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων που προσφέρουν χρηµατοδότηση για καινοτόµες επενδύσεις και για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων (βλ Κεφάλαιο 4). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, έχει δηµιουργηθεί στην Περιφέρεια ένας κρίσιµος αριθµός φορέων που έχουν ως στόχο να υποβοηθήσουν τις επιχειρήσεις ώστε να ενταχθούν καλύτερα στο νέο διεθνοποιηµένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. INVECOM Ε.Π.Ε. 17

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Βουλιαγµένη Μάιος 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ Η ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 1. ΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) Άξονας προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα