Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε."

Transcript

1 Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε. Σεπτέµβριος 2004

2 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. Γενικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Ηπείρου... 6 ευτερογενής τοµέας & υποδοµές...7 Επενδύσεις...8 Τουρισµός...8 Μεταφορικές Υποδοµές...9 Τηλεπικοινωνίες...11 Καινοτοµία και έρευνα...12 Έρευνα & Ανάπτυξη...12 Καινοτοµία...14 Κεφάλαιο 2. ιαδικασίες σύστασης επιχείρησης. Οι υφιστάµενες νοµικές µορφές και τα βασικά χαρακτηριστικά τους Η Ανώνυµη Εταιρεία Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα...19 Η Σύσταση της ανώνυµης εταιρείας...20 Ενέργειες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση της Α.Ε...20 Τα όργανα της Α.Ε...25 Στοιχεία που υπόκεινται σε δηµοσιότητα...28 Θεσµικό Πλαίσιο...30 Η Οµόρρυθµη Εταιρεία Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα...31 Η Σύσταση της οµόρρυθµης εταιρείας...32 Υποχρεώσεις των εταίρων, διαχείριση και εκπροσώπηση...33 Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου...34 Θεσµικό Πλαίσιο...34 Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης INVECOM Ε.Π.Ε. 2

3 Βασικά χαρακτηριστικά...34 Προϋποθέσεις ίδρυσης...34 ιαδικασία Σύστασης ΕΠΕ...35 Τα όργανα της Ε.Π.Ε Η Συνέλευση των Εταίρων...38 Οι διαχειριστές...39 Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου...40 Στοιχεία που υπόκεινται σε δηµοσιότητα...40 Θεσµικό Πλαίσιο...40 Κεφάλαιο 3. ηµιουργία υποδείγµατος σχεδίου business plan Κεφάλαιο 4. Χρηµατοδότηση Καινοτόµων Επενδυτικών ραστηριοτήτων Εταιρικά Οµόλογα & Οµολογιακά άνεια...55 Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital)...56 Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (Ν.Ε.Χ.Α.)...57 Θερµοκοιτίδες & Τεχνολογικά Πάρκα...58 Χρηµατοδότηση από τον Ελληνικό ηµόσιο Τοµέα Αναπτυξιακός Νόµος 2601/ Νέος Αναπτυξιακός Νόµος Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική & Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας...61 Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)...64 ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ...73 Υλοποίηση επενδύσεων από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του Κ.Π.Σ Χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Συνολικά άνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - (Global Loans)...76 Επιχειρηµατικοί Άγγελοι...77 CREA ("Capital-Risque pour les Entreprises en Phase d'amorcage"- "Επιχειρηµατικά κεφάλαια για επιχειρήσεις που βρίσκονται στη φάση έναρξης των δραστηριοτήτων τους")...78 Eurotech Capital...78 I-TEC (Μετοχικό Κεφάλαιο για την Καινοτοµία και την Τεχνολογία) ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής...78 INVECOM Ε.Π.Ε. 3

4 Κεφάλαιο 5. Εκπαίδευση & ανεύρεση προσωπικού Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)...81 Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Απασχόλησης...86 ΠΕΠ Ηπείρου...87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ INVECOM Ε.Π.Ε. 4

5 Εισαγωγή Ο ιδιωτικός τοµέας στην Περιφέρεια της Ηπείρου τα τελευταία χρόνια δεν έχει σηµειώσει βήµατα προόδου και ανάκαµψης παρά το γεγονός ότι τα µεγάλα έργα υποδοµής οδηγούν σταδιακά στην άρση της αποµόνωσης της ευρύτερης περιοχής. Με εξαίρεση τους µικρούς βιοτέχνες (τοπικής και περιφερειακής εµβέλειας), δεν υπάρχουν άµεσες ή έµµεσες ροές κεφαλαίων, τόσο από τοπικούς επιχειρηµατίες όσο και από µεγάλες επιχειρήσεις. Το κύριο αίτιο για αυτήν την εξέλιξη, ήταν η προσήλωση της αναπτυξιακής πολιτικής στις δυνατότητες που προσφέρει ο δηµόσιος τοµέας. Ο Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών αποτελεί το κατάλληλο επιχειρηµατικό εργαλείο για την αποτελεσµατική προώθηση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Στο πρώτο µέρος παρέχεται πληροφόρηση για την τοπική οικονοµία επικεντρώνοντας στον τοµέα των υπηρεσιών (τουρισµός, τηλεπικοινωνίες) και την καινοτοµικότητα των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια παρέχεται όλη η απαραίτητη νοµική πληροφόρηση αναφορικά µε τις διαδικασίες σύστασης επιχείρησης (Α.Ε. Ο.Ε Ε.Π.Ε.) και ακολουθεί ένα υπόδειγµα επιχειρηµατικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται οι δυνατότητες χρηµατοδότησης καινοτόµων επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ο υποψήφιος επενδυτής ενηµερώνεται για τα Εταιρικά οµόλογα και τα οµολογιακά δάνεια, το κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital), τη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (Ν.Ε.Χ.Α.), τις θερµοκοιτίδες και το Τεχνολογικό Πάρκο στην Ήπειρο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δυνατότητες αρχικής χρηµατοδότησης καινοτόµων επενδύσεων από το δηµόσιο τοµέα και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων). Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι δυνατότητες ανεύρεσης και εκπαίδευσης προσωπικού. Τέλος, στο Παράρτηµα ο ενδιαφερόµενος επενδυτής µπορεί να ενηµερωθεί για τα σηµεία επαφής στην Περιφέρεια, χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας, τα ευρωπαϊκά κέντρα επενδύσεων, τους φορείς εκπαίδευσης και έρευνας στην Περιφέρεια, τις εταιρείες παροχής συµβουλευτικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών, τις κύριες τράπεζες και τις εταιρείες Venture Capital στην Ελλάδα. INVECOM Ε.Π.Ε. 5

6 Κεφάλαιο 1. Γενικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Ηπείρου Η περιφέρεια της Ηπείρου περιλαµβάνει τους νοµούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Αποτελεί σταυροδρόµι του Ηπειρωτικού κορµού της χώρας, ενώ βόρεια συνορεύει µε την Αλβανία και αποτελεί µία από της σηµαντικότερες πύλες προς τη δύση. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ο αριθµός κατοίκων της Περιφέρειας ανέρχεται σε , αριθµός που αναλογεί στο 3,2% του πληθυσµού της χώρας. Το 41,9% του πληθυσµού της Περιφέρεια κατοικεί σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές ενώ το 58,01% του πληθυσµού σε αγροτικές περιοχές 1. Από το σύνολο των δήµων που υπάρχουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, το 66,6% ανήκει σε ορεινές περιοχές και το 33,4% του πληθυσµού κατοικεί σ αυτές. Η Ήπειρος είναι µια από τις περιφέρειες τις χώρας που παρουσιάζει αναπτυξιακή υστέρηση, και βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από τις περισσότερες περιφέρειες τις Ελλάδας (11 η θέση) και τις περισσότερες περιφέρειες της Ε.Ε. Παράλληλα, η Ήπειρος είναι από τις πιο αποµονωµένες γεωγραφικά περιφέρειες της χώρας (από άποψη γεωγραφικής θέσης). Επιπλέον, έντονες είναι και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Περιφέρεια, καθώς κυριαρχούν τα µεγάλα αστικά κέντρα, πρωτίστως των Ιωαννίνων, τα οποία αποτελούν τους πυρήνες ανάπτυξης και απορροφούν την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναµικού στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Πίνακας 1. ΑΕΠ ανά κάτοικο της περιφέρειας Ηπείρου ως % του µ.ο της χώρας ,7 72,0 77,4 78,5 79,7 80,1 80,2 80,3 Πηγή: Νοµοί 2004 Στην Περιφέρεια Ηπείρου παράγεται το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας. Αναλυτικότερα, στην περιφέρεια παράγεται το 3,5% του εθνικού προϊόντος στον αγροτικό τοµέα, το 1,5% της µεταποίησης και το 2,5% των υπηρεσιών της χώρας 2. Υπάρχουν όµως σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τοµέα της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και στον κλάδο των τροφίµων και των ποτών. Από τον Πίνακα που ακολουθεί, προκύπτει ότι το περιφερειακό προϊόν του πρωτογενή τοµέα στην Ήπειρο, βαίνει συνεχώς µειούµενο τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση µε την αυξητική τάση του δευτερογενή και του τριτογενή τοµέα. Παράλληλα ενώ ο τοµέας της γεωργίας αποτελεί βασική οικονοµική δραστηριότητα για την περιφέρεια, δεν είναι ιδιαίτερα 1 Επεξεργασία στοιχείων από Η οικονοµική και κοινωνική φυσιογνωµία των 52 νοµών και 13 περιφερειών. Νοµοί Η οικονοµική και κοινωνική φυσιογνωµία των 52 νοµών και 13 περιφερειών. Νοµοί 2004 INVECOM Ε.Π.Ε. 6

7 ανταγωνιστικός. Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα, χρειάζεται αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, στροφή προς τις εξαγωγές, εκπαίδευση του αγροτικού δυναµικού και αύξηση της πληροφόρησής του, καθώς και ανάπτυξη νέων ποιοτικών προϊόντων, περιλαµβανοµένων και των βιολογικών. Πίνακας 2. Το Περιφερειακό προϊόν (%) ανά τοµέα παραγωγής Γεωργία 16,6 15,4 10,8 10,7 10,7 10,1 9,8 9,8 Βιοµηχανία 14,7 15,0 15,1 16,0 16,1 15,8 16,1 17,3 Υπηρεσίες 68,7 69,6 74,1 73,2 73,2 74,1 74,1 72,9 Πηγή:Νοµοί 2004 Τα µεγάλα έργα που υλοποιούνται στα µεταφορικά δίκτυα οδικούς άξονες, λιµάνια και άλλες σηµαντικές υποδοµές µπορεί να οδηγήσουν στην άρση της αποµόνωσης της περιφέρειας, αλλά δεν µπορούν να εγγυηθούν από µόνα τους την ανάπτυξή της κάτι το οποίο αναµένεται να γίνει µε τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό τους και τον προσανατολισµό τους στις εξαγωγές. Στην Ήπειρο δεν υπάρχουν πολλές µεγάλες επιχειρηµατικές µονάδες, οπότε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια οφείλει εκ των πραγµάτων να βασιστεί στις ΜΜΕ. Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού µε βάση την καινοτοµία και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι τα κλειδιά για την ανάπτυξη της περιφέρειας. ευτερογενής τοµέας & υποδοµές Οι κυριότερες µεταποιητικές µονάδες της Περιφέρειας δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίµων (µε έµφαση στα κτηνοτροφικά προϊόντα), ποτών, ξυλείας, υφαντουργίας, µη µεταλλικών ορυκτών (κυρίως µάρµαρο) και αργυροχοΐας. Οι περισσότερες απ αυτές είναι ΜΜΕ, χρησιµοποιούν πρώτες ύλες από την περιφέρεια και διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά, πλην των βιοµηχανιών κρέατος, γαλακτοκοµικών προϊόντων και κρασιού οι οποίες επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και στην υπόλοιπη χώρα. Βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) είναι χωροθετηµένες και λειτουργούν µόνο στα Ιωάννινα και στην Πρέβεζα. Η ΒΙΠΕ των Ιωαννίνων περιλαµβάνει 56 βιοµηχανίες εν λειτουργία, 14 στο στάδιο της κατασκευής, ενώ εξετάζονται συνεχώς νέες αιτήσεις. Στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας είναι εγκατεστηµένες λίγες µονάδες. Στην Γκρίκα Θεσπρωτίας εκκρεµεί η έγκριση πολεοδόµησης του ΒΙΟΠΑ. Επιπρόσθετα η διαθεσιµότητα χώρων για επιχειρηµατικότητα αναµένεται να αυξηθεί αφού σύµφωνα µε το INVECOM Ε.Π.Ε. 7

8 Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας προτείνονται η ίδρυση ΒΙΠΑ στην Άρτα, ΒΙΠΕ στον Νέο Λιµένα Ηγουµενίτσας, ΒΙΟΠΑ στο Μέτσοβο, και ΒΙΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας- Κακαβιάς (για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στην περιοχή λόγω της διασυνοριακής συνεργασίας µε την Αλβανία) Επενδύσεις Στην περιφέρεια αναλογεί το 3% των επενδύσεων της χώρας. Την 5ετία δόθηκαν 144 άδειες νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων, ποσοστό που αναλογεί στο 4% του συνόλου των αδειών που δόθηκαν σε όλη την χώρα την ίδια χρονική περίοδο. Στις µεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας αναλογεί το 1,1% των επενδύσεων της µεταποίησης της χώρας. Παρά το χαµηλό αυτό ποσοστό, οι επενδύσεις αυτές, το 2000, σηµείωσαν σηµαντική κάµψη κατά 33% 3. Μέχρι τις 31/12/2003 η απορροφητικότητα του ΠΕΠ Ηπείρου άγγιζε το 15%. Το σύνολο των ιδιωτικών επενδύσεων που ήταν ενταγµένες στο Γ ΚΠΣ ως τις 31/12/2003 ανερχόταν σε 28,4 εκ ευρώ. Από αυτές το µερίδιο του τουρισµού ανερχόταν στο 14,5%. Οι συνολικές ιδιωτικές επενδύσεις των ΜΜΕ που είχαν ενταχθεί στο Γ ΚΠΣ αντιστοιχούσαν µόνο το 11,2%. Παράλληλα, µε βάση στοιχεία από το ΕΛΚΕ, την περίοδο δεν υπήρχε καµία ξένη επένδυση (FDI) στην Ήπειρο. Την περίοδο εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια 215 επενδύσεις του Ν2601/98 (καινοτόµες επενδύσεις), ποσοστό που αναλογεί στο 9,5% του συνόλου των εγκεκριµένων επενδύσεων για την ίδια περίοδο. Επενδύσεις που είχαν ως συνέπεια τη δηµιουργία 1244 νέων θέσεων εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον πίνακα 6 στο παράρτηµα. Σήµερα, υπάρχουν επίσης στην Περιφέρεια περίπου 50 τραπεζικά καταστήµατα, για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων επενδυτικών δράσεων, καθώς και µία πληθώρα προγραµµάτων και δράσεων, τόσο εθνικών όσο και συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ για τη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. Τουρισµός Στην περιφέρεια Ηπείρου υπάρχουν συνολικά 200 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (ΕΟΤ, 2001) και κλίνες. Το 40% του συνολικού αριθµού των κλινών ανήκουν σε ξενοδοχειακές µονάδες και το υπόλοιπο σε ενοικιαζόµενα δωµάτια. Σε επίπεδο νοµών, η πλειοψηφία των τουριστικών καταλυµάτων της Ηπείρου βρίσκεται στο νοµό Πρέβεζας, ο οποίος συγκεντρώνει το 50% του αριθµού των κλινών. Ο νοµός Ιωαννίνων συγκεντρώνει το 23% του συνολικού αριθµού των κλινών, ο νοµός Θεσπρωτίας το 22% και ο νοµός Άρτας µόνο το 5%. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ξενοδοχειακών κλινών καταγράφονται στα Ιωάννινα, στην Πάργα, στα Σύβοτα, στην Καστροσυκιά, στην Πρέβεζα, στην Ηγουµενίτσα, στο Μέτσοβο, στην Πέρδικα, στην Άρτα, στο Τσεπέλοβο και στην Κόνιτσα. Το 70% εποµένως των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνεται στις ακτές του Ιονίου από την Πρέβεζα µέχρι την Ηγουµενίτσα. Οι συνολικές αφίξεις στην Περιφέρεια Ηπείρου την περίοδο , παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 3 Ετήσια Βιοµηχανική Έρευνα της ΕΣΥΕ INVECOM Ε.Π.Ε. 8

9 Πίνακας 3. Αφίξεις διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου Αφίξεις ιανυκτερεύσεις Πληρότητα ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% *Πηγή: /νση Τουρισµού Περιφέρειας Ηπείρου - «ιαχρονική εξέλιξη της τουριστικής κίνησης της Περιφέρειας Ηπείρου » - ΕΟΤ Οκτώβριος 2002 Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις µέσα στην Περιφέρεια, πραγµατοποιούνται στο Νοµό Ιωαννίνων και µάλιστα µέσα στην πόλη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην τουριστική προσφορά και στη µεγάλη προσπελασιµότητα της πόλης των Ιωαννίνων σε σχέση µε τις Περιφέρειες της υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και της υτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και στο αεροδρόµιο της. Επιπλέον στα Ιωάννινα υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης επιστηµονικών και επαγγελµατικών συνεδρίων. Ο τουρισµός στην Ήπειρο αναπτύσσεται κυρίως σε τρεις περιοχές,: Σε µία ανεπτυγµένη τουριστική ζώνη κατά µήκος των παραλίων των νοµών Πρεβέζης και Θεσπρωτίας (58% περίπου του ξενοδοχειακού δυναµικού της περιοχής), που θεωρούνται περιοχές µαζικού αλλοδαπού τουρισµού. Στην περιοχή του Ζαγορίου και του Μετσόβου (12% περίπου του ξενοδοχειακού δυναµικού της περιοχής), που θεωρούνται περιοχές επιλεκτικού τουρισµού ειδικών ενδιαφερόντων. Στην αστική τουριστική ενότητα Ιωαννίνων (22% περίπου του ξενοδοχειακού δυναµικού της περιοχής), που θεωρείται περιοχή µαζικού και εκδροµικού περιηγητικού τουρισµού. Μεταφορικές Υποδοµές Οι εµπορικές εισαγωγές της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευαν το 56,5% του συνόλου των Ελληνικών Εισαγωγών κατά το 2002 ενώ σε 43,5% ανέρχονταν οι ελληνικές εξαγωγές σε χώρες της Ε.Ε. κατά την ίδια χρονιά. Η σηµασία της Ευρωπαϊκής αγοράς είναι καθοριστική για τις Ελληνικές εισαγωγές κι εξαγωγές και γενικότερα για την Ελληνική οικονοµία. Η Ιταλία και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (κυρίως Γερµανία και Γαλλία) αποτελούν τους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους της χώρας. Οι κυριότερες ανταλλαγές, όσον αφορά τις εισαγωγές, αναφέρονται σε προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ενώ οι εξαγωγές σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, υφάσµατα, µάρµαρα, ξυλεία κλπ. INVECOM Ε.Π.Ε. 9

10 Η προσαρµογή κι ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας στα Ευρωπαϊκά πλαίσια αυξάνουν ολοένα τις ανάγκες για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Αποτέλεσµα των παραπάνω θα είναι η εντατικοποίηση των εµπορικών ανταλλαγών και το µεγαλύτερο µερίδιο αναµένεται να διοχετευθεί στις θαλάσσιες και συνδυασµένες µεταφορές Ελλάδας και Ιταλίας. Χαρακτηριστική είναι η αυξητική εξέλιξη της κυκλοφορίας των οχηµάτων στα Ελληνικά (Πάτρα, Ηγουµενίτσα) και Ιταλικά λιµάνια (Μπρίντιζι, Μπάρι, Ανκόνα) που ενώ το 1990 ήταν οχήµατα σήµερα ξεπερνούν τις οχήµατα ετησίως. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στην Περιφέρεια της Ηπείρου και σε συνδυασµό µε τις οδικές, λιµενικές και αεροπορικές υποδοµές που δηµιουργούνται µπορούν να καταστήσουν την Ήπειρο περιφερειακό διαµετακοµιστικό κέντρο. Τάσεις Προοπτικές Το βασικό εθνικό δίκτυο της περιφέρειας Ηπείρου αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές συνδέσεις µε ηµερήσιους φόρτους οχηµάτων ανά 24ωρο: Αµφιλοχία-Άρτα (6100 οχηµ./24ωρο) Άρτα-Ιωάννινα (6200 οχηµ./24ωρο) Αµφιλοχία-Πρέβεζα (3500 οχηµ./24ωρο) Ηγουµενίτσα-Πρέβεζα (7000 οχηµ./24ωρο) Ηγουµενίτσα-Ιωάννινα (4300 οχηµ./24ωρο) Άρτα-Πρέβεζα (6500 οχηµ./24ωρο) Το σηµαντικότερο ρόλο στο οδικό δίκτυο και τις οδικές µεταφορές γενικότερα στην Περιφέρεια, πρόκειται να διαδραµατίσει η Εγνατία οδός. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσµατική σύνδεση του λιµένα της Ηγουµενίτσας µε το λιµάνι της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης. Επιπρόσθετα, µέσω της Εγνατίας επιτυγχάνεται και η σύνδεση της Ηγουµενίτσας µε το λιµάνι του Βόλου, στο οποίο επίσης διακινούνται σηµαντικές ποσότητες εµπορευµάτων από και προς τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, δηµιουργείται ο άξονας που θα συνδέει το διάδροµο της Αδριατικής, τον διάδροµο από Γιουγκοσλαβία, αλλά και τον άξονα σύνδεσης µε την Ουκρανία και Ρωσία µέσω Βουλγαρίας. Πέραν των ανωτέρω, η Εγνατία οδός θα διαδραµατίσει το σηµαντικότερο ρόλο και στην ανάπτυξη των εθνικών µεταφορών λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε τον ΠΑΘΕ στις οδικές µετακινήσεις ύσης-ανατολής και το αντίστροφο. Το έργο αυτό, αναµένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη βιοµηχανικώνβιοτεχνικών δραστηριοτήτων στις παράλληλες ζώνες ιδιαίτερα στό τµήµα µεταξύ Ιωαννίνων και Ηγουµενίτσας 4. Παράλληλα, στρατηγικό ρόλο για την Περιφέρεια αναµένεται να έχει και ο υτικός άξονας (Ιόνια οδός). Η Ιόνια οδός µελετάται ως νέος οδικός άξονας, στη διαδροµή Καλαµάτα- 4 Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου INVECOM Ε.Π.Ε. 10

11 Πύργος-Πάτρα-Αµφιλοχία-Άρτα-Ιωάννινα-Κακαβιά για να εξυπηρετήσει όλη τη υτική Ελλάδα. Η Ιόνια οδός επεκτεινόµενη εντός του Αλβανικού εδάφους θα συνδέει λειτουργικά τους Αλβανικούς λιµένες υρραχίου και Αυλώνας µε τους κύριους λιµένες της υτικής Ελλάδας. Έτσι, η κατασκευή του έργου συµβάλλει στη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας. Για τις αεροπορικές µεταφορές, εκτός από την πλήρη αναβάθµιση του Αεροδροµίου του Ακτίου και την µετατροπή του σε διεθνές, προβλέπεται η συνολική επανεξέταση της χωροθέτησης του αεροδροµίου των Ιωαννίνων κι η χωροθέτηση νέου αεροδροµίου επάνω στον άξονα Ηγουµενίτσα-Ιωάννινα, µε ανταπόκριση τόσο στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας, όσο και στην προβλεπόµενη σιδηροδροµική σύνδεση. Οι διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές και το µεγαλύτερο µέρος των τουριστικών µεταφορών εξυπηρετούνται από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, ενώ το λιµάνι της Πρέβεζας, το οποίο αναβαθµίζεται, εξυπηρετεί τη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων του νοτίου τµήµατος της Περιφέρειας και µικρό µέρος των επιβατικών-τουριστικών µεταφορών. Όσον αφορά στις θαλάσσιες µεταφορές, το λιµάνι της Ηγουµενίτσας θα έχει άµεση σύνδεση µέσω της παραλιακής οδού Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας µε το λιµάνι της Πρέβεζας και µέσω της ζεύξης του Ακτίου µε το αεροδρόµιο, το λιµάνι του Αστακού και την Πάτρα. Ταυτόχρονα, µέσω της επέκτασης του παραλιακού άξονα εξασφαλίζεται µέσω Σαγιάδας η µελλοντική σύνδεση µε την Αλβανία και τον Αυλώνα. Τέλος, η υπό µελέτη σιδηροδροµική σύνδεση της Ηγουµενίτσας µε τη Θεσσαλία (σιδηροδροµική σύνδεση Καλαµπάκας-Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας) θα συντελέσει σοβαρά στην περαιτέρω ανάπτυξη του λιµανιού της Ηγουµενίτσας. Η παράλληλη λειτουργία σιδηροδροµικού πορθµείου στην Ηγουµενίτσα για καθηµερινή σύνδεση µε Πρίντεζι, θα δηµιουργήσει µια ακόµη στρατηγικής σηµασίας λειτουργία για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Τηλεπικοινωνίες Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών η Ήπειρος κατέχει µία από τις χαµηλότερες θέσεις στην Ελλάδα. Η θέση της Περιφέρειας σε σχέση µε τις άλλες περιφέρειες της χώρας µπορεί να προσδιορισθεί µε τρεις κατηγορίες δεικτών οι οποίοι αφορούν και την τηλεπικοινωνιακή υποδοµή αλλά και την χρήση των προηγµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει δείκτες χρήσης συµβατικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίες αφορούν τις κύριες συνδέσεις ανά 100 κατοίκους, το ποσοστό των εγκατεστηµένων ψηφιακών παροχών και τα ετήσια τέλη κλήσης ανά κάτοικο και ανά σύνδεση. Η δεύτερη κατηγορία δεικτών περιλαµβάνει δείκτες εσόδων ανά κάτοικο από την παροχή συµβατικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µισθωµένων γραµµών και νέων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται προς τις προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Και στις δύο περιπτώσεις, η Ήπειρος βρίσκεται σε µια από τις χαµηλότερες θέσεις. Σε ότι αφορά τα έσοδα από συµβατικές υπηρεσίες τηλεφωνίας η υστέρηση της Περιφέρειας έναντι του µέσου όρου της κυµαίνεται µεταξύ 26% και 35% 5. Σε ότι αφορά όµως τις µισθωµένες γραµµές και τα έσοδα από νέες υπηρεσίες η υστέρηση είναι πολύ µεγαλύτερη και κυµαίνεται µεταξύ 65% και 70%. Αντίθετα, σχετικά ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει µικρότερη υστέρηση της Περιφέρειας έναντι του µέσου όρου της χώρας η οποία κυµαίνεται µεταξύ 25% για την πρόσβαση και 15% για την προβολή στο διαδίκτυο. Αναφορικά µε τις ενδο-περιφερειακές συγκρίσεις σε ότι αφορά τις συµβατικές 5 Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου INVECOM Ε.Π.Ε. 11

12 τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (κύριες συνδέσεις ανά κάτοικο, ποσοστό ψηφιακών παροχών και τέλη κλήσης ανά κάτοικο ή σύνδεση) µεταξύ των τεσσάρων νοµών της Περιφέρειας, ο Νοµός Ιωαννίνων προηγείται των άλλων τριών νοµών, σε όλους τους δείκτες. Μεταξύ των υπόλοιπων νοµών υπάρχει µια σχετική ισορροπία και οι διαφορές µεταξύ των νοµών είναι πολύ µικρές (της τάξης του 10%) στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι διαφορές που αφορούν τις συµβατικές υπηρεσίες µεταξύ των τεσσάρων νοµών είναι επίσης µικρές. Όµως, σε ότι αφορά µε τις µισθωµένες γραµµές και τις νέες υπηρεσίες, ο Νοµός Ιωαννίνων και εδώ προηγείται σηµαντικά έναντι των υπόλοιπων νοµών µε διαφορά που κυµαίνεται µεταξύ 40% και 95% 6. Τέλος, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο από την εταιρεία VPRC τον Οκτώβριο του 2003 για τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας, η Ήπειρος υπολείπεται του εθνικού µέσου όρου τόσο στη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, όσο και στο βαθµό χρήσης Η/Υ. Κοντά στα επίπεδα του εθνικού µέσου όρου όµως βρίσκεται το ποσοστό της Ηπείρου όσο αφορά τη χρήση κινητής τηλεφωνίας (βλ. Πίνακα 4). Πίνακας 4: Νέες τεχνολογίες και Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΠΕΙΡΟΣ ( Μ. Ο.) ΕΛΛΑ Α ( Μ. Ο.) % Χρηστών ιαδικτύου (15+ 7,9 19,9 ετών) Βαθµός ιείσδυσης Κινητής 57,4 64,7 Τηλεφωνίας Βαθµός Χρήσης Η/Υ 12,2 27,1 Πηγή: Έρευνα της εταιρείας VPRC, Οκτώβριος 2003 Καινοτοµία και έρευνα Έρευνα & Ανάπτυξη Η Ελλάδα είναι η χώρα µε τις χαµηλότερες επιχειρηµατικές δαπάνες σε ΕΤΑ των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. Η περιφέρεια της Ηπείρου καταλαµβάνει µια από τις τελευταίες θέσεις σε δαπάνες σε Ερευνά και Τεχνολογική Ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά στις επιχειρήσεις. Παρά την παραδοχή της σηµασίας της ερευνητικής δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις τα επίπεδα των κονδυλίων που αφιερώνονται στην έρευνα είναι πολύ περιορισµένα. 6 Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου INVECOM Ε.Π.Ε. 12

13 Πίνακας 5. ΑΕ ΕΤΕ ανά Περιφέρεια (%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 3,7 3,06 3,3 3,33 3,64 3,47 3,49 Κεντρική Μακεδονία 14,26 15,54 19,27 15,88 18,91 17,65 18,23 υτική Μακεδονία 0,33 0,32 0,27 0,45 0,23 1,12 0,62 Θεσσαλία 1,07 1,63 1,28 1,13 1,88 2,3 1,95 Ήπειρος 1,89 1,88 2,84 1,98 2,25 2,32 2,88 Ιόνια Νησιά 0,01 0,08 0,14 0,24 0,4 0,33 0,58 υτική Ελλάδα 5,76 6,65 8,01 5,48 5,79 5,8 7,01 Στερεά Ελλάδα 3,96 2,16 1,77 3,72 2,35 2,57 1,74 Πελοπόννησος 0,93 0,96 0,47 0,97 0,91 1,19 1,11 Αττική 61,61 56,62 52,59 55,78 53,05 53,59 51,59 Βόρειο Αιγαίο 0,15 0,22 0,16 0,36 0,74 0,87 1 Νότιο Αιγαίο 0,25 1,8 0,87 0,51 1,15 0,62 0,28 Κρήτη 6 9,09 9,02 10,16 8,71 8,17 9,53 Πηγή: Η έρευνα στην Ελλάδα ΓΓΕΤ. Η ανάπτυξη του τεχνολογικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναµικού είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της Περιφέρειας, αλλά οι συνεργασίες µε ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι σε αρχικά στάδια λόγω της απουσίας σχολών τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει να διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια µε την ίδρυση και λειτουργία µίας σειράς σχολών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4 του Παραρτήµατος, αλλά χρειάζεται αρκετός χρόνος ακόµα για να αποκρυσταλλωθεί. Μικρής έκτασης είναι και οι δραστηριότητες και συνεργασίες µεταφοράς τεχνολογίας που αναπτύσσονται µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Σηµαντικό µερίδιο στις δαπάνες ΕΤΑ της χώρας αποσπά το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, µε ανοδικές µάλιστα τάσεις (πίνακας 6), όπου πραγµατοποιείται έρευνα υψηλού επιπέδου στα ερευνητικά ινστιτούτα 7 σε όλους τους τοµείς που καλύπτονται από τα υπάρχοντα Τµήµατα. Η έρευνα που διεξάγεται στο πανεπιστήµιο Ιωαννίνων περιλαµβάνει τόσο βασική όσο και εφαρµοσµένη έρευνα ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε διεπιστηµονικά προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας που ενδιαφέρουν την ελληνική βιοµηχανία, οικονοµία και κοινωνία. 7 Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών, Ινστιτούτο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών και Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών. INVECOM Ε.Π.Ε. 13

14 Πίνακας 6 απάνες ΕΤΑ πανεπιστηµίων ανά Περιφέρεια (%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 3,9 4,1 4,6 Κεντρική Μακεδονία 25,3 24,8 22,7 υτική Μακεδονία 0,3 0,3 0,3 Θεσσαλία 2,1 1,9 3,9 Ήπειρος 4,4 4,8 6,1 Ιόνια Νησιά 0,6 0,9 0,6 υτική Ελλάδα 9,4 11,1 11,6 Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος 0,1 0 0 Αττική 45,5 42,7 41,5 Βόρειο Αιγαίο 1,3 1,7 0 Νότιο Αιγαίο 0,8 0,2 1 Κρήτη 6,4 7,5 7,5 Καινοτοµία Σύµφωνα µε τη µέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα την περίοδο , το ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου ανήλθε σε 27,5 %, ποσοστό που βρίσκεται στο µέσο όρο της χώρας (27,3%). Ιδιαίτερα το ποσοστό καινοτόµων µεταποιητικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο ανέρχεται σε 28,7%, υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας (26,4%). Αντίθετα, το ποσοστό των καινοτόµων επιχειρήσεων στον τοµέα των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα χαµηλό (7,9%) σε σύγκριση µε το ποσοστό των καινοτόµων του τοµέα των υπηρεσιών της χώρας (31,4%). 8 Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα η Κοινοτική Απογραφή για την Καινοτοµία (CIS 3). Logotech AE, INVECOM Ε.Π.Ε. 14

15 Πίνακας 7. Καινοτοµικότητα επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Περιφέρεια Ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων ανά περιφέρεια % καινοτόµες µεταποίηση σύνολο % καινοτόµες µεταποίηση ( 20) % καινοτόµες υπηρεσίες Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 15,1 14,7 17,4 33,2 Κεντρική Μακεδονία 23 22,1 24,4 30,8 υτική Μακεδονία 25,5 27,1 42,5 - Ήπειρος 27,5 28,7 27,3 7,9 υτική Ελλάδα 25,1 19,2 21,8 58,4 Στερεά Ελλάδα 36 35,2 46,8 100 Πελοπόννησος 21,3 23,9 16,4 0 Αττική 30,9 30,3 33,9 33,3 Βόρειο Αιγαίο 17, ,2 20 Νότιο Αιγαίο 14,7 11,9 22,5 34,1 Κρήτη 23,1 28,4 24,9 2,6 Τα στοιχεία αυτά είναι συµβατά και µε την χαρτογράφηση του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας, όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 7. Το 2001 υπήρχαν 2503 βιοτεχνικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο 9, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα κλάδων και αποτελούν τους πυρήνες για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα στην περιφέρεια. Αντίθετα στον τοµέα των υπηρεσιών, και στους τέσσερις νοµούς τις περιφέρειας κυριαρχούν οι εµπορικές και οι τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ πολύ µικρή είναι η παρουσία δυναµικών κλάδων των υπηρεσιών (τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, πληροφορική, εξειδικευµένες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις) που µπορούν παρόλαυτα να στηρίξουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας. Η δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών στην Περιφέρεια 10 αναµένεται να αντιστρέψει αυτήν την δυναµική, ιδιαίτερα στους κλάδους της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, των Μεταφορικών ικτύων και του Τουρισµού µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές του. 9 Website ΕΛΚΕ. 10 Εγνατία, Ιονία Οδός και νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας INVECOM Ε.Π.Ε. 15

16 Πίνακας 8 Σηµαντικότεροι κλάδοι οικονοµική δραστηριότητας ανά Νοµό Προϊόντα Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Πρέβεζα Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Γάλα Τοµάτες Εσπεριδοειδή Πατάτες Ελιά / Ελαιόλαδο. Τρόφιµα & Ποτά Κατασκευές Εµπόριο Τουρισµός Λατοµεία Αδρανών Υλικών, Εσπεριδοειδή Ελιές Φουντούκια Αιγοπρόβατα Χοιρινά, Βωοειδή Πτηνοτροφία 11 Μελισσοκοµία Αρτοποιεία Ξυλουργεία Συσκευαστήρια φρούτων Τυροκοµεία Γυψοποιεία Μαρµαρογλυφε ία Μεταλλικές Κατασκευές Παραγωγή και Συσκευασία Ζωοτροφών Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικ ής Ελαιοτριβεία Παραγωγή Μπετόν Τουρισµός Ελιά Καλαµπόκι Τριφύλλι Γάλα Μανταρίνια Κρέας Αλιεία Ορυκτά Τρόφιµα & Ποτά Κατασκευές Τουρισµός (αγροτουρισ µός, πολιτιστικός) Εµπόριο Κτηνοτροφία Πτηνοτροφία Ξυλεία Τρόφιµα & ποτά Κατασκευές Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά Τουρισµός Εµπόριο ιαχρονικά πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές ανακατατάξεις ανάµεσα στις περιφέρειες αλλάζοντας δραστικά την ιεράρχηση των περιφερειών ως προς την καινοτοµική δραστηριότητα στις µεταποιητικές επιχειρήσεις µε περισσότερους από 20 εργαζόµενους, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 9. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Ηπείρου οι ανακατατάξεις αυτές ήταν πολύ έντονες, φέρνοντας την περιφέρεια στην 7 η θέση την περίοδο , από την 3 η την περίοδο και 10 η την περίοδο , γεγονός που υποδηλώνει και έλλειψη συγκεκριµένης και διαχρονικής πολιτικής σε θέµατα της καινοτοµίας στην Περιφέρεια % της πανελλήνιας παραγωγής INVECOM Ε.Π.Ε. 16

17 Πίνακας 9. Κατάταξη Περιφερειών µε βάση το ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων. Μεταποίηση, επιχειρήσεις µε 20 και πλέον εργαζόµενους Περιφέρειες Κατάταξη Τάση. Ελλάδα Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Μακεδονία Κ. Μακεδονία Θεσσαλία Αττική Κρήτη Αν. Μακεδονία & Θράκη Ήπειρος Νότιο Αιγαίο Πηγή. CIS 3 Σύµφωνα µε την ανάλυση της ζήτησης για καινοτοµία στα πλαίσια του RIS Ηπείρου, που είχε ως στόχο την αποτύπωση της κατάστασης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε ότι αφορά τη χρήση και ζήτηση νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών υπηρεσιών, προέκυψαν µεγάλες ανάγκες κυρίως σε νέες τεχνολογίες. Παράδειγµα τέτοιων τεχνολογιών αποτελούν οι τεχνολογίες Βιοµηχανικής Πληροφορικής, οι Τεχνολογίες Αυτοµατισµού και Τεχνολογίες Ποιοτικού Ελέγχου. Κατά συνέπεια, η αυξηµένη ζήτηση σε αυτούς τους τοµείς δηµιουργεί και επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Παράλληλα διαπιστώθηκε έλλειψη χρηµατοδοτικών εργαλείων για την χρηµατοδότηση εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων καθώς και ελλιπής δικτύωση και τεχνολογική συνεργασία, τόσο µεταξύ των επιχειρήσεων, όσο και µεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισµών της περιφέρειας. Η τάση αυτή αναµένεται να αντιστραφεί, καθώς πλέον υπάρχουν πολλά προϊόντα από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα καθώς και µεγάλος αριθµός εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων που προσφέρουν χρηµατοδότηση για καινοτόµες επενδύσεις και για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων (βλ Κεφάλαιο 4). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, έχει δηµιουργηθεί στην Περιφέρεια ένας κρίσιµος αριθµός φορέων που έχουν ως στόχο να υποβοηθήσουν τις επιχειρήσεις ώστε να ενταχθούν καλύτερα στο νέο διεθνοποιηµένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. INVECOM Ε.Π.Ε. 17

18 Σηµαντική στήριξη στις επιχειρήσεις της περιφέρειας προσφέρουν τόσο το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτοµίας στην Ήπειρο όσο και το νεοσυσταθέν τεχνολογικό πάρκο ( Ε.ΤΕ.ΠΗ.) που αναµένεται να στηρίξει τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. INVECOM Ε.Π.Ε. 18

19 Κεφάλαιο 2. ιαδικασίες σύστασης επιχείρησης. Οι υφιστάµενες νοµικές µορφές και τα βασικά χαρακτηριστικά τους Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία µια επιχείρηση µπορεί να λειτουργήσει είτε ως ατοµική επιχείρηση, δηλαδή ως επιχείρηση ενός φυσικού προσώπου, είτε ως εταιρεία δηλαδή µε τη συνεργασία σε εταιρική σχέση µεταξύ περισσότερων επιχειρηµατιών. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, παρουσιάζονται οι βασικότερες και περισσότερο συνήθεις Νοµικές Μορφές που µπορεί να λάβει µία επιχείρηση, οι νοµικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί, καθώς και τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος επιχειρηµατίας για τη σύστασή της ανάλογα µε τη νοµική µορφή της. Για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν ο Οδηγός Υποστήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων του ΕΟΜΜΕΧ, ο Οδηγός Νέων Επιχειρηµατιών του ALBA καθώς και στοιχεία από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επισηµαίνεται ότι στα πλαίσια του Προγράµµατος για το οποίο εκπονείται ο Οδηγός, αναµένεται η επικαιροποίηση του παρόντος το 2005, ο οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις που θα έχει πιθανόν επιφέρει στις διαδικασίες σύστασης ο Νέος Αναπτυξιακός Νόµος. Η Ανώνυµη Εταιρεία Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα Η ανώνυµη εταιρεία είναι εµπορική κεφαλαιουχική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται µόνον η ίδια µε την περιουσία της, το δε µετοχικό κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε ίσα µερίδια, τις µετοχές. Κατώτερο όριο γενικώς για την ίδρυση Ανώνυµης Εταιρείας είναι τα ,06 (άρθρο 8, παρ.2 Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.2579/98), ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόµος απαιτεί πολύ µεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου. Π.χ. οι προερχόµενες από συγχώνευση ή µετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν /72 και του Ν. 2166/93 ανώνυµες εταιρείες πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος µετοχικού κεφαλαίου ,29. Σύµφωνα µε το Ν.2842/2000, το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση Α.Ε. από 1/1/2002 ορίζεται στα Euro. Για τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες προβλέπεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν µε 2.5% χαµηλότερο κεφάλαιο (δηλ Euro). Το κύριο χαρακτηριστικό της Α.Ε. είναι ότι αποτελεί αµιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία. Έτσι: Για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται µόνον η εταιρεία ως νοµικό πρόσωπο και όχι οι µέτοχοι, Το πρόσωπο των µετοχών δεν έχει καµία απολύτως σηµασία για τη λήψη αποφάσεων, παρά µόνον η συµµετοχή τους στο κεφάλαιο (πλειοψηφία µε βάση το εκπροσωπούµενο κεφάλαιο), Τυχόν µεταβολές στο πρόσωπο των µετοχών (π.χ. απαγόρευση, θάνατος, πτώχευση κλπ) δεν επηρεάζουν τη συνέχιση της εταιρείας, Οι µέτοχοι δεν µπορούν να εξαναγκασθούν σε έξοδο ή αποκλεισµό από την εταιρεία. Απαιτείται µεγάλο κεφάλαιο για την ίδρυση της Συνυπάρχουν δύο όργανα, η Γενική συνέλευση των µετόχων και το ιοικητικό Συµβούλιο INVECOM Ε.Π.Ε. 19

20 Η Σύσταση της ανώνυµης εταιρείας Ενέργειες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση της Α.Ε. Για τη σύσταση της Α.Ε. χρειάζεται να γίνουν τα ακόλουθα βήµατα: 1. Σύνταξη σχεδίου καταστατικού 2. Καταβολή γραµµατίου προείσπραξης για παράσταση δικηγόρου 3. Σύνταξη και υπογραφή καταστατικού 4. Έλεγχος επωνυµίας και διακριτικού τίτλου 5. Υποβολή δήλωσης καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) 6. Πληρωµή παραβόλου δηµοσίου & ΤΑΠΕΤ 7. Πληρωµή Επιτροπής Ανταγωνισµού 8. Άδεια σύστασης & έγκριση καταστατικού 9. ηµοσίευση Ανακοίνωσης Σύστασης στο ΦΕΚ ΑΕ/ΕΠΕ 10. Έναρξη εργασιών (λογιστική) 11. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων 12. Εγγραφή ως µέλος στο Επιµελητήριο 13. Πρώτο ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε. 1. Σύνταξη σχεδίου καταστατικού Οι διαδικασίες σύστασης µίας Ανώνυµης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νοµικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέµατα που αφορούν στις σχέσεις των µετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέµατα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του K.N. 2190/1920 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.. 409/1986) το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις: 1. Για την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρείας. 2. Για την έδρα της εταιρείας. 3. Για την διάρκειά της. 4. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου. 5. Για το είδος των µετοχών, καθώς και για τον αριθµό, την ονοµαστική αξία και την έκδοσή τους. INVECOM Ε.Π.Ε. 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ N. 3190/1955 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑΣ Α.Ε»

Ι ΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑΣ Α.Ε» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.-Θ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑΣ Α.Ε» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ Κα ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Φ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής: Κώτσιος Παναγιώτης (kotsiostei@gmail.com) Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Διατμηματικό Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ημέρα, Ώρα και Τοποθεσία: Δευτέρα, 14:00-17:00, Σχολή Μηχανολογίας Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 Πανταζίδου Χριστίνα Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενικό πλαίσιο Η Εγγραφή των νέων µελών στο Επιµελητήριο πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του ν.2081/1992 (άρθρο 1 παρ. 3), όπως ισχύει. Tην υπουργική απόφαση µε αριθµό Κ1-5056/1986 και τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ 1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3419/2005 εγγράφονται υποχρεωτικά στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ, τα ακόλουθα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες, όπως εµφαίνονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Περί ανώνυμων εταιριών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Περί ανώνυμων εταιριών 2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Περί ανώνυμων εταιριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΕΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Μ.:14048 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Α.Μ.: 14228 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη δράσης, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Τύποι Επιχειρήσεων Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο βασικοί τύποι επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που πρέπει που πρέπει να πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία, Θέµα: Φορολογική και λογιστική παρακολούθηση βιβλίων Γ κατηγορίας. Εισηγήτρια: Αντωνόγλου Νεκταρία

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Π.. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 165/Α/ ),

4. Το Π.. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 165/Α/ ), ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα,30/09/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα