ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Σχόλια επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων 3. Επιπρόσθετες Τροποποιήσεις

3 1. Εισαγωγή Η εταιρεία μας θεωρεί ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική συμπλήρωση και αποσαφήνιση της υφιστάμενης Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤΒ. Ωστόσο, κρίνουμε ότι υπάρχει περιθώριο για επιπρόσθετες τροποποιήσεις τις οποίες και παραθέτουμε στο δεύτερο μέρος των απαντήσεων μας. Επί της διαδικασίας αναθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αγορά ΑΠΤΒ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, θεωρούμε ιδιαιτέρως χρήσιμη τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, δεδομένου ότι η πρακτική εφαρμογή της υφιστάμενης Προσφοράς Αναφοράς και η διαδικασία εξέλιξης της αγοράς αναδεικνύει σε αρκετές περιπτώσεις την ανάγκη για βελτίωση ή αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεων. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται και προωθούνται οι τροποποιήσεις που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εφαρμογή των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού. Από την άλλη μεριά, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των προσθηκών που αφορούν στην αποσαφήνιση της δυνατότητας του Τ.Π. να προβεί στην ιδιοπαροχή των υπηρεσιών σύνδεσης και μετάδοσης με ασυρματικά μέσα, θα μπορούσαν να είχαν κάλλιστα προβλεφθεί στο αρχικό κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς αφ ενός λόγω του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε προταθεί από το σύνολο των Εναλλακτικών Παρόχων στην τότε διαβούλευση αφ ετέρου επειδή ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη εναλλακτική προβλεπόταν ρητά στην Απόφαση της ΕΕΤΤ που ρυθμίζει την αγορά 11. Δυστυχώς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις (μαζί με τις προσθήκες σχετικά με τη δυνατότητα συνεγκατάστασης καμπίνας) εφ όσον εγκριθούν, θα εφαρμοστούν με καθυστέρηση ενός έτους με αποτέλεσμα οι Τ.Π. να έχουν ήδη προβεί στο σχεδιασμό της τεχνικής υλοποίησης του δικτύου τους. Τέλος, για μια ακόμη φορά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη της Ρυθμιστικής Αρχής τη σημασία της προσαρμογής της Προσφορά Αναφοράς ώστε να υπάρχει υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει παράλληλα με την παράδοση του χώρου Συνεγκατάστασης και τις υπηρεσίες Σύνδεσης και Μετάδοσης της δικής του ευθύνης (Επιπρόσθετη Τροποποίηση #5).

4 2. Σχόλια επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων 1. Στην ενότητα 1.2 στον ορισμό της Υπαίθριας Μονάδας Δικτύου προτείνεται η διαγραφή της λέξης «λιανικής» σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ΑπΤΒ. Η παραπάνω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη ώστε ο Τ.Π. να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και υπηρεσίες χονδρικής σε τρίτους παρόχους, κατά το πρότυπο της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (RBO). Επίσης, συμφωνούμε με την προσθήκη της έννοιας του φανταστικού αριθμού βρόχου διότι θεωρούμε ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων αλλά και της βλαβοληψίας του ΤοΒ. 2. Συμφωνούμε με την προσθήκη στην ενότητα για την καταγραφή των πληροφοριών του παραρτήματος 2Γ καθώς και με την προτεινόμενη μεταβατική διάταξη. 3. Συμφωνούμε με την προσθήκη στην ενότητα διότι θεωρούμε ότι θα συνδράμει στην καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων ToB. 4. Συμφωνούμε με την προσθήκη στην ενότητα διότι θεωρούμε ότι θα συνδράμει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των βλαβών ToB. 5. Συμφωνούμε με τις προσθήκες στις ενότητες , , και ειδικότερα με την προσθήκη της εναλλακτικής περίπτωση ΦΣ με χρήση καμπίνας του Τ.Π. σε προαύλιο χώρο διότι κρίνεται ως ο πλέον αποδοτικός και τεχνικοοικονομικά βιώσιμος τρόπος συνεγκατάστασης σε μικρά Α/Κ. 6. Συμφωνούμε με τις προσθήκες στις ενότητες 3.2.3, , , διότι καθίσταται πλέον σαφές ότι ο Τ.Π. δύναται να προβαίνει σε ιδιοπαροχή υπηρεσιών μετάδοσης και σύνδεσης (backhaul service) μέσω ασυρματικών μέσων ιδιοκτησίας του ή τρίτου παρόχου. Ικανοποιητικές κρίνονται και οι προσθήκες στο σύνολο του κειμένου που αφορούν στις τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες για την υλοποίηση του ασυρματικού backhaul. 7. Συμφωνούμε επί της αρχής στην προτεινόμενη τροποποίηση που αφορά στον κανόνα επαύξησης ΕΣΚ (Ενότητα 3.13) δεδομένου ότι αναπροσαρμόζει τον κανόνα ανάλογα με το μέγεθος του Α/Κ και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στον Τ.Π. να τοποθετήσει πιο έγκαιρα αίτημα επαύξησης ειδικότερα στα μεγάλα Α/Κ. Ωστόσο, προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η αρχική παροχή ΕΣΚ από εξακόσια (600) σε χίλια (1000) ζευγάρια για τα Α/Κ άνω των 5000 συνδρομητών. Θεωρούμε οξύμωρο το μέγιστο βήμα επαύξησης να είναι μεγαλύτερο από την αρχική υποδομή δεδομένου ότι υπό το εμπορικό πρίσμα η ανάγκη για ζεύγη ΕΣΚ είναι στην αρχή της λειτουργίας του Α/Κ και λιγότερο στη συνέχεια! Επίσης, συμφωνούμε με την προσθήκη του επεξηγηματικού πίνακα ωστόσο θα πρέπει αναπροσαρμοστεί όπως προτείνουμε ανωτέρω η αρχική παροχή ζευγών ΕΣΚ σε χίλια (1000). 8. Στην ενότητα του Παραρτήματος 14 διαφωνούμε με την αύξηση του εγγυημένου χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας

5 ανενεργού βρόχου σε εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες από δεκατρείς που ισχύει σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραδόσεις ανενεργού βρόχου αλλά η αύξηση της εγγυημένης προθεσμίας δεν πρόκειται να συντελέσει στην βελτίωση της διαδικασίας. Η προτεινόμενη τροποποίηση, εφόσον δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα που θα επιβάλουν στον ΟΤΕ την υλοποίηση αποτελεσματικότερων διαδικασιών για την παράδοση ανενεργού βρόχου, επιτυγχάνει μόνο τη μείωση του ποσού του ποινικών ρητρών που θα όφειλε να καταβάλει ο ΟΤΕ, χωρίς να διευκολύνει με κανένα τρόπο τους καταναλωτές που δεν εξυπηρετούνται για υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα αναμένοντας την παράδοση ανενεργού τοπικού βρόχου. Συνεπώς, τυχόν προθεσμία μεγαλύτερη των 13 εργασίμων ημερών, θα πρέπει να συνοδεύεται και από συγκεκριμένες διαδικασίες που θα επιτύχουν τελικώς το στόχο της εξυπηρέτησης του συνδρομητή και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει η προθεσμία αυτή να υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες. 9. Συμφωνούμε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ενότητα του Παραρτήματος 14 «Αναγγελία Βλάβης» διότι θεωρούμε ότι θα συνδράμουν στην βελτίωση της υπάρχουσας διαδικασίας βλαβοληψίας και βλαβοδιαχείρισης σχετικά με την παροχή ΑΠΤΒ. 10. Στην ενότητα του Παραρτήματος 14 συμφωνούμε με τον προτεινόμενο χρόνο παράδοσης της κατασκευής εσωτερικού καλωδίου για ασύρματο backhaul. Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μνεία ότι ο εγγυημένος χρόνος παράδοσης θα πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητος από τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή των ασυρματικών μέσων και την κατασκευή καμπίνας (όπου απαιτείται) από τον Τ.Π Συμφωνούμε με τις προσθήκες στις ενότητες 16.1, , και του παραρτήματος 16 δεδομένου ότι προδιαγράφουν επαρκώς τις απαιτήσεις για την υλοποίηση της εγκατάστασης καμπίνας στον προαύλιο χώρο των Α/Κ ΟΤΕ. 3. Επιπρόσθετες Τροποποιήσεις 1. Στην ενότητα 1.2 «Ορισμοί» και ειδικότερα στον ορισμό της Παράδοσης-Παραλαβής προτείνεται η προσθήκη ως έκτης περίπτωσης του λεκτικού «της σύνδεσης του Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου που αφορά σε επαύξηση της υφιστάμενης χωρητικότητας σε ζεύγη». Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη διότι αφ ενός η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας πραγματοποιείται χωρίς την υπογραφή ΠΠΠ αφ ετέρου έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά όπου η παράδοση του ΕΣΚ γίνεται εσφαλμένα (δεν υπάρχει σωστή αντιστοίχηση ορίων και αρίθμησης) με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται σωστά οι ενεργοποιήσεις των πελατών (πρόβλημα Mixed lines). 2. Στην ενότητα Είδη Αιτήσεων προτείνεται η τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου ως «Τα αιτήματα σχετικά με την παροχή

6 ΤοΒ πρέπει να προωθούνται από τον Τ.Π. στον ΟΤΕ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο δε δύνανται να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της εξουσιοδότησης /δήλωσης του καταναλωτή. Κατ εξαίρεση ο Τ.Π. δύναται να καθυστερήσει την υποβολή αιτήματος στην ως άνω οριζόμενη προθεσμία στις κάτωθι περιπτώσεις: a. Λόγω αδυναμίας εισαγωγής του αιτήματος στο LLU-wCRM από υπαιτιότητα του ΟΤΕ b. Λόγω αδυναμίας παροχής λιανικής υπηρεσίας στον τελικό καταναλωτή διότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η μετάδοση και σύνδεση (backhaul) του Α/Κ με το δίκτυο κορμού του Τ.Π. από υπαιτιότητα του ΟΤΕ c. Λόγω αδυναμίας παροχής λιανικής υπηρεσίας στον τελικό καταναλωτή διότι δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα ζευγών στα ΕΣΚ/ΕΣΚΤ από υπαιτιότητα του ΟΤΕ d. Λόγω παροχής στον τελικό καταναλωτή (και με τη συναίνεση του καταναλωτή) ενδιάμεσης εμπορικής υπηρεσίας μέχρι την οριστική μετάβαση του στην υπηρεσία με χρήση του ΑΠΤοΒ Οι παραπάνω προσθήκες a, b, c κρίνονται απαραίτητες ώστε ο Τ.Π. να μη κριθεί υπόλογος για καθυστέρηση στην εισαγωγή του αιτήματος στο LLU-wCRM επειδή ο ΟΤΕ δεν συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις του για έγκαιρη παροχή των συναφών ευκολιών που κρίνονται απαραίτητες για την ενεργοποίηση του πελάτη. Επίσης, η προσθήκη d κρίνεται απαραίτητη ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εμπορικής συμφωνίας τελικού καταναλωτή και Τ.Π. για την παροχή μεταβατικής υπηρεσίας με σκοπό την μετάβαση του στην υπηρεσία ΑΠΤοΒ όταν αυτή γίνει εφικτή (π.χ. λόγω συγκεκριμένου χρονοπρογραμματισμού για την παροχή υπηρεσιών ΑΠΤοΒ σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή). 3. Στην ενότητα στην 6 η παράγραφο προτείνεται η αύξηση της προθεσμίας για την κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ των πρωτοτύπων αιτήσεων από πέντε (5) εργάσιμες σε δεκαπέντε εργάσιμες. Η προτεινόμενη αλλαγή κρίνεται εύλογη λόγω των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται συχνά στη διαχείριση αιτημάτων συνδρομητών όταν στη διαχείριση εμπλέκονται περισσότερες αρχές. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμη και οι υπηρεσίες της ΕΕΤΤ αδυνατούν να κοινοποιήσουν έγκαιρα στην εταιρεία μας σχετικές καταγγελίες (π.χ. κοινοποίηση από την ΕΕΤΤ στην εταιρεία μας το Γενάρη 2008 παραπόνων πελατών που πραγματοποιήθηκαν το Ιούνιο 2007!) 4. Στην ενότητα προτείνεται η προσθήκη «Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ προγραμματίζει τροποποιήσεις στο σύστημα w-crm, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους Τ.Π. τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν την εφαρμογή τους». Η προσθήκη κρίνεται απαραίτητη επειδή οι Τ.Π. θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να προσαρμόσουν από την

7 πλευρά τους τα συστήματα και τις διαδικασίες που επηρεάζονται από wcrm. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι η μη έγκαιρη κοινοποίηση από τον ΟΤΕ των αλλαγών στο wcrm δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στους Τ.Π. με τελικό αποτέλεσμα να καθυστερούν οι αιτήσεις ενεργοποίησης των τελικών καταναλωτών. 5. Στην ενότητα , παράγραφος 13, εδάφιο 2 καθώς και στην ενότητα , παράγραφος 10, εδάφιο 2 προτείνεται η προσθήκη του παρακάτω εδαφίου (με μπλε) «Η παράδοση ενός νέου χώρου συνεγκατάστασης η επέκτασης υφιστάμενου χώρου γίνεται εφόσον έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ο συγκεκριμένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιμος. Ο χώρος θεωρείται μεταξύ άλλων λειτουργικά έτοιμος όταν ο Τ.Π. είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες στους τελικούς καταναλωτές, είναι σε θέση να εισάγει αιτήματα ενεργοποίησης στο wcrm και έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς οι υπηρεσίες backhaul ευθύνης ΟΤΕ.» Η προσθήκη κρίνεται απαραίτητη επειδή έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν η παράδοση του χώρου ΦΣ να μη συνοδεύεται από παράλληλη ενεργοποίηση των υπηρεσιών backhaul ευθύνης ΟΤΕ (πχ καθυστέρηση στη σύνδεση του ΚΟΙ με το ΦΥΠ, καθυστέρηση στην παράδοση μισθωμένης χωρητικότητας) ή από καθυστερημένη ενεργοποίηση του Α/Κ στο LLU-wCRM με αποτέλεσμα ο Τ.Π. να μη δύναται να παρέχει υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή. 6. Στην ενότητα προτείνεται η προσθήκη της κάτωθι φράσης (με μπλε) «Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ζεύγη, ο ΟΤΕ οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του, με παράλληλη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος Π.Σ. ΟΤΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 14 του παρόντος. Κατά την παράδοση των ζευγών ΕΣΚ, υπογράφεται Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής όπου διασφαλίζεται ότι έχει πραγματοποηθεί η σωστή ταυτοποίηση ζευγών και ορίων.». Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη διότι αφ ενός η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας πραγματοποιείται χωρίς την υπογραφή ΠΠΠ αφ ετέρου έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά όπου η παράδοση του ΕΣΚ γίνεται εσφαλμένα (δεν υπάρχει σωστή αντιστοίχηση ορίων και αρίθμησης) με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται σωστά οι ενεργοποιήσεις των πελατών (πρόβλημα Mixed lines). 7. Στο Παράρτημα 12 «Αίτηση/Εξουσιοδότηση Καταναλωτή» προτείνεται η απλούστευση της εν λόγω αίτησης ώστε ο τελικός καταναλωτής να μην χρειάζεται να δηλώνει σε λεπτομέρεια τις υπηρεσίες που λάμβανε καθώς και τις υπηρεσίες θέλει να λάβει δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την τεχνική υλοποίηση της υπηρεσίας.

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο & τις Σχετικές Υπηρεσίες Γενικά Σχόλια Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 490 19 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 470/038 Τροποποίηση Διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Προσφορών Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.ΕΣ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16

Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 23/12/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3090 22 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 673/02 Παροχή από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινω νιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2013 Άρθρο του κ. Κ. Λουρόπουλου, Προέδρου της ΕΕΤΤ Μείωση έως και 83% στα Τέλη στη Χονδρική Αγορά Τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα