ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007

2 2

3 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠ.Ε.Π.Θ και εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ του Γ Κ.Π.Σ, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός εύχρηστου οδηγού για την ενημέρωση των πτυχιούχων του τμήματος Η.Υ.Σ γύρω από τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον αντίστοιχο επαγγελματικό τους χώρο. Θα θέλαμε, από αυτήν τη θέση, να ευχαριστήσουμε το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για την υποστήριξη που μας παρείχε και τον Προϊστάμενο του τμήματος Η.Υ.Σ, Καθηγητή κ. Σ. Λεβέντη, για τη διάθεση όλων των πληροφοριών που αφορούν το τμήμα. Ιωάννης Έλληνας Άγγελος Μητσάρας Αιγάλεω Οκτώβριος

4 4

5 Περιεχόμενα Πρόλογος Περιεχόμενα 1. Σκοπός και αντικείμενο του οδηγούεπαγγέλματος Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος 1.2 Τρόπος χρήσης του οδηγού επαγγέλματος 2. Γραφείο διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πρόγραμμα σπουδών Αντικείμενο σπουδών 3.2 Σκοπός του προγράμματος σπουδών 3.3 Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος 3.4 Επαγγελματικά δικαιώματα 3.5 Δομή των σπουδών 3.6 Δομή του τμήματος Η.Υ.Σ 3.7 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 3.8 Ανάλυση σπουδών κατά μάθημα 3.9 Socrates-Erasmus 4. Στατιστικά στοιχεία τμήματος Η.Υ.Σ Ομοειδείς σπουδές στην Ελλάδα Μεταπτυχιακές σπουδές Γενικές πληροφορίες 6.2 Βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων 6.3 Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών 6.4 Τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ 6.5 Τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών ΤΕΙ 7. Επαγγελματική προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα Στον ιδιωτικό τομέα Συνθήκες εργασίας Τυπικές απαιτήσεις για μία θέση εργασίας Περιγραφή της θέσης εργασίας Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας Συνθήκες εργασίας Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας Απαιτούμενη επιμόρφωση Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος Συνήθεις εργοδότες 5

6 7.2 Στο δημόσιο τομέα Προσόντα διορισμού Μισθολόγιο Περιγραφή της θέσης εργασίας Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας Συνθήκες εργασίας Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας Απαιτούμενη επιμόρφωση Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος Συνήθεις εργοδότες 7.3 Αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα 7.4 Στατιστικά στοιχεία απασχόλησης αποφοίτων τμήματος Η.Υ.Σ 8. Επαγγελματική προοπτική απασχόλησης στο εξωτερικό Διεκδίκηση μίας θέσης εργασίας Μεθοδολογία αναζήτησης εργασίας 9.2 Δέκα πρακτικά βήματα για αναζήτηση εργασίας 9.2 Η σημασία του βιογραφικού σημειώματος 9.3 Προετοιμασία για μία συνέντευξη 9.4 Η σημασία των συστατικών επιστολών 10. Μισθολογικό και ασφαλιστικό πλέγμα απασχόλησης Στον ιδιωτικό τομέα 10.2 Στο δημόσιο τομέα 11. Επαγγελματικός φορέας..55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Ανάλυση σπουδών κατά μάθημα 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Ιδιωτικές εταιρείες με αντικείμενο στον τομέα των Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Χρήσιμες συνδέσεις 142 Βιβλιογραφία Βιβλιογραφικές πηγές Πηγές διαδικτύου 6

7 1. Σκοπός και αντικείμενο του οδηγού επαγγέλματος Ο οδηγός επαγγέλματος σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές και απόφοιτους του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στον καλύτερο σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ειδικότητα τους και τις επαγγελματικές της διεξόδους. O οδηγός επαγγέλματος περιέχει τις ακαδημαϊκές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές προϋποθέσεις του αντίστοιχου τμήματος, τις κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, τους ανάλογους επαγγελματικούς φορείς, τα αποτελέσματα ερευνών για την απασχόληση στον κλάδο, αλλά και καταλόγους επιχειρήσεων σχετικών με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με τον νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το νόμους 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α ), 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α ) και 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ). Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του ιδρυτικού τους νόμου. Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων στο επάγγελμα, να συμβάλλουν στη δημιουργία πτυχιούχων ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Σήμερα σπουδάζουν στα Ελληνικά Τ.Ε.Ι. περί τους σπουδαστές, σε διάφορες Σχολές και Τμήματα, δημιουργώντας πτυχιούχους επαγγελματίες σε ένα εκτενέστατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτει πρακτικά όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία αφενός μεν του σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. αφετέρου δε η δημιουργία από πλευράς των Ιδρυμάτων γνωστικών αντικειμένων, που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε όλους τους πτυχιούχους. Η αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων και στην ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης σε σημαντικά θέματα που αφορούν την επαγγελματική σταδιοδρομία των μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Ο οδηγός απευθύνεται: 7

8 α) Στους πτυχιούχους μηχανικούς του τμήματος Η.Υ.Σ οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις εξελίξεις στο επάγγελμά τους. β) Στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης στο αντίστοιχο αντικείμενο. γ) Στους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς, προκειμένου να κατοχυρώσουν στην κοινωνία και να προωθήσουν την κατοχύρωση του επαγγέλματος, στον εργασιακό χώρο. δ) Στους υποψήφιους φοιτητές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 1.1 Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος Η επαγγελματική επιλογή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του ατόμου, των δυνατοτήτων που του παρέχονται, των κοινωνικών αξιών που επικρατούν και των ευκαιριών που θα παρουσιαστούν στα διάφορα στάδια της ζωής του. Η τελική επιλογή βέβαια εμπεριέχει το στοιχείο του συμβιβασμού, γιατί βασίζεται μεν στις υποκειμενικές διαδικασίες επιλογής αλλά κατά πολύ και στις αντικειμενικές συνθήκες στην αγορά εργασίας (Ginsberg, 1972). Συνηθέστερα, τα κριτήρια για την επιλογή ενός επαγγέλματος είναι τα εξής: Η σύνδεση του επαγγέλματος με τις σπουδές. Η αμοιβή. Η σταθερότητα απασχόλησης (μόνιμη, πλήρης ή μερική). Οι συνθήκες εργασίας. Εκτός των παραπάνω, άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιλογή επαγγέλματος μπορεί να είναι η κοινωνική καταξίωση, το ωράριο εργασίας, οι προοπτικές ανέλιξης, οι προοπτικές ανεργίας κλπ. 1.2 Τρόπος χρήσης του οδηγού επαγγέλματος Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του οδηγού επαγγέλματος, θα πρέπει: 1. Ο οδηγός να ανανεώνεται περιοδικά έτσι ώστε το περιεχόμενό του να ανταποκρίνεται στις ταχύτατες αλλαγές που συντελούνται στο αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. 2. Ο χρήστης του οδηγού να εξειδικεύει τις γενικές πληροφορίες για το επαγγελματικό πεδίο που ενδιαφέρεται και να αναζητά την ύπαρξη νεότερων δεδομένων. 3. Ο χρήστης να παρακολουθεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται για κάθε επάγγελμα για μισθολογικά θέματα. 4. Ο χρήστης να παρακολουθεί την τρέχουσα νομοθεσία για ασφαλιστικά θέματα. 8

9 2. Γραφείο διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Πειραιά αποτελεί μία οργανωμένη προσπάθεια του Ιδρύματος για την υποστήριξη και τη διεύρυνση της επικοινωνίας, αναπτύσσοντας σταθερούς δεσμούς μεταξύ της εκπαιδευτικής Κοινότητας και της Παραγωγής. Η ανάπτυξη και η αρχική λειτουργία του Γραφείου ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά απευθύνεται: Σε όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με προτεραιότητα σε αυτούς του Ιδρύματος. Σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε Συλλογικούς Φορείς όπως Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς κ.α. Έχοντας σαν πυρήνα ένα σύγχρονο δίκτυο επικοινωνίας, το Γραφείο Διασύνδεσης δραστηριοποιείται για την επίτευξη των παρακάτω στόχων: Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειοφοίτων και πτυχιούχων του Ιδρύματος Κάλυψη των αναγκών των Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη. Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Παραγωγής και συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών. Συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο δικτυακός τόπος του γραφείου διασύνδεσης είναι: Στο Παράρτημα Γ υπάρχει πίνακας με τους δικτυακούς τόπους των γραφείων διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα πληρέστερης ενημέρωσης. 9

10 3. Πρόγραμμα σπουδών Το τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων εφαρμόζει το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με την Πράξη 7/ του Συμβουλίου του Τμήματος. Η διάρκεια σπουδών είναι επτά διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης. Στη διάρκεια σπουδών εκπονείται υποχρεωτικά μία πτυχιακή εργασία της οποίας η ελάχιστη διάρκεια είναι έξι μήνες. 3.1 Αντικείμενο σπουδών Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Software Hardware) καθώς και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις επικοινωνίες, την βιομηχανία, την ιατρική, την οικονομία και την εκπαίδευση. 3.2 Σκοπός του προγράμματος σπουδών Σκοπός του προγράμματος σπουδών και αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, όπως και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 3.3 Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: i) Υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων με ανάπτυξη ή συντήρηση του υλικού (hardware) και του λογισμικού τους (software) σε επίπεδο συστήματος ή εφαρμογής. ii) Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευές για την προσαρμογή διαφόρων περιφερειακών μονάδων σε Η/Υ. 10

11 iii) iv) Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ολοκληρωμένων βιομηχανικών ρομπότ. Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και ανάπτυξη δικτύων Η/Υ. v) Μελέτη και κατασκευή εφαρμογών δικτυακού ή διαδικτυακού περιβάλλοντος για κάθε είδους δραστηριότητα όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλε-ιατρική, τηλε-εκπαίδευση ή τηλε-κατάρτιση. vi) Συντήρηση και λειτουργική διαχείριση δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών. vii) Ανάλυση και κατασκευή ψηφιακών συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφοριών. viii) Εξομοίωση συστημάτων με τη βοήθεια Η/Υ. ix) Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευή ειδημόνων συστημάτων για την βιομηχανία, την ιατρική και την διοίκηση. x) Σχεδίαση και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων για περιβαλλοντολογικές ανάγκες. xi) Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση συστημάτων Η/Υ και αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων κατασκευαστών συστημάτων με Η/Υ και εταιρειών παραγωγής και διάθεσης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών. 3.4 Επαγγελματικά δικαιώματα Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Η.Υ.Σ καθορίζονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 345/1989 (Φ.Ε.Κ. 158/ /τ.Α'), ως εξής: 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασια με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιομηχανικών συστημάτων που ελέγχονται η βοηθούνται και συστήματα Ηλετρονικών Υπολογιστών. 2. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω τομείς που αναφέρονται ενδεικτικά: α) Μελέτη - σχεδίαση, προγραμματισμός, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομπότ, καθώς και των ολοκλήρωμένων Βιομηχανικών Συστημάτων. 11

12 β) Μελέτη - σχεδίαση, προγραμματισμό και κατασκευή για την προσαρμογή του υπολογιστή με τις διάφορες περιφερειακές μονάδες καθώς και την σύνδεση τους με δίκτυα Η/Υ. γ) Σχεδίαση - εξομοίωση με τη βοήθεια υπολογιστή (CADSUMULATION) δ) Σχεδίαση - κατασκευή ψηφιακών συστημάτων μεταφοράς επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών. ε) Τεχνικής υποστήριξης - συντήρησης και αντιπροσώπευσης Ελληνικών και Ξένων οίκων που ασχολούνται με συστήματα υπολογιστών. 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν η παράγουν ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα. 4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους. 3.5 Δομή των σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα. Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή (750 ώρες ανά εξάμηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπον ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου μαθήματος. Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε μάθημα ως τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ως ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας ή ασκήσεως πράξης. Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) του συστήματος ECTS. Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ. Στην πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση αναλογεί συνολικά ΦΕ 12

13 50 ωρών εβδομαδιαίως ο οποίος κατανέμεται ισόποσα και στην πτυχιακή εργασία αποδίδονται 30 ΔΜ. Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κλπ. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής 20-30%, ειδικής υποδομής 25-30%, ειδικότητας 25-30% και σε ποσοστό 10-20% μαθήματα ΔΟΝΑ που ανήκουν στους τομείς της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Νομοθεσίας και των Ανθρωπιστικών σπουδών. Μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής. Επίσης, ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να δηλώνει μαθήματα κατ επιλογήν υποχρεωτικά σε ποσοστό 20-40%. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα : i) Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) όπως: Μαθηματικά, Φυσική, Θεωρία Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά κ.α. ii) Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) όπως: Δομημένος Προγραμματισμός, ΣΑΕ, μικροηλεκτρονική, Ψηφιακά Κυκλώματα, μκροεπεξεργαστές, Τηλεπικοινωνίες, ΨΕΣ, Βάσεις Δεδομένων, κ.ά. iii) Ειδικότητας (ΜΕ) όπως: Λειτουργικά Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού, Δίκτυα, Σχεδίαση VLSI, Ρομποτική, κ.ά. iv) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ): όπως Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα, Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων, Μεταγλωττιστές, Επεξεργασία Εικόνας, Ευφυή Συστήματα, Πληροφοριακά Περιβαλλοντολογικά Συστήματα, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου κ.ά. 13

14 v) Ειδικής κατηγορίας που ανήκουν στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) όπως: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας, Πληροφορική και Κοινωνία. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν επιβάλλει κατεύθυνση ή εξειδίκευση, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να παρακολουθήσουν μαθήματα υποχρεωτικά κατ επιλογή ή σεμινάρια ή προαιρετικά μαθήματα που θα ενίσχυαν την υποδομή τους σε εξειδικευμένες περιοχές όπως Επικοινωνίες Η/Υ, Βιομηχανική Πληροφορική ή Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ή Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού. 3.6 Δομή του τμήματος Η.Υ.Σ Το τμήμα Η.Υ.Σ έχει την ακόλουθη δομή: Προϊστάμενος Τμήματος Συμβούλιο Τμήματος Γενική Συνέλευση Τμήματος Τομείς μαθημάτων Τομέας Αρχιτεκτονικής, Προγραμματισμού & Δικτύων Τομέας Μικροηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών Τομέας Ρομποτικής & Αυτοματισμού Ο Προϊστάμενος του τμήματος διοικεί το τμήμα και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τους καθηγητές του τμήματος και τους εκπροσώπους του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και των σπουδαστών. Το Συμβούλιο Τμήματος αποτελείται από τον Προϊστάμενο του τμήματος, τους Τομεάρχες και τον εκπρόσωπο των σπουδαστών. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του τμήματος και αποτελείται από τους καθηγητές του τμήματος και τους εκπροσώπους των σπουδαστών. Οι τομεάρχες διοικούν τους τομείς του τμήματος και εκλέγονται κάθε χρόνο από τους καθηγητές του τομέα και τους εκπροσώπους των σπουδαστών. 14

15 Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται στους τομείς ως εξής: Τομέας Αρχιτεκτονικής, Προγραμματισμού & Δικτύων Ε1.004 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ Ε1.201 Αυτοματισμός γραφείου, διαδίκτυο, βιβλιοθήκες E2.002 Λογικά κυκλώματα Ε2.005 Δομημένος προγραμματισμός Ε3.002 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Ε3.003 Βάσεις δεδομένων Ε3.004 Αρχιτεκτονική Η/Υ Ι Ε4.002 Λειτουργικά συστήματα Ι Ε4.004 Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ Ε5.001 Δίκτυα Η/Υ Ε5.101 Γραφικά με Η/Υ Ε5.104 Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων Ε6.001 Λειτουργικά συστήματα ΙΙ E6.003 Δίκαιο πληροφοριακών συστημάτων Ε6.103 Τεχνολογίες πολυμέσων Ε6.104 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Ε6.105 Ασφάλεια και διαχείριση δικτύων Ε6.106 Αλληλεπίδραση μηχανής/ανθρώπου Ε6.107 Συστήματα ανοχής σφαλμάτων Ε6.109 Μεταγλωττιστές Ε7.001 Μηχανική λογισμικού Ε7.106 Προηγμένα θέματα βάσεων δεδομένων Ε7.107 Κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα Ε7.109 Παράλληλη επεξεργασία Ε7.111 Συστήματα μαθησιακής τεχνολογίας Τομέας Μικροηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών Ε1.003 Σύγχρονη σχεδίαση Ε1.005 Ηλεκτρονικά Ε2.003 Θεωρία κυκλωμάτων Ε2.004 Μικροηλεκτρονική Ε3.005 Σχεδίαση VLSI Ε4.001 Ψηφιακές επικοινωνίες Ε4.003 Ψηφιακή επεξεργασία σήματος Ε4.101 Τεχνολογία περιβάλλοντος Ε4.104 Ηλεκτρονική κατασκευή Ε5.004 Πληροφορική και κοινωνία Ε5.103 Επεξεργασία ήχου-φωνής Ε5.105 Ειδικά θέματα περιβαλλοντολογίας Ε6.101 Αυτόματη σχεδίαση VHDL 15

16 Ε6.110 Οπτικά δίκτυα δεδομένων Ε7.002 Διαχείριση έργου Ε7.105 Επεξεργασία εικόνας Ε7.110 Ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Τομέας Ρομποτικής & Αυτοματισμού Ε3.001 Σήματα και συστήματα Ε4.005 Σ.Α.Ε. Ε4.105 Εφαρμοσμένη αριθμητική ανάλυση Ε5.002 Ψηφιακά Σ.Α.Ε. Ε5.003 Σ.Α.Μ/Μικροελεγκτές Ε5.102 Αισθητήρια και μετρήσεις Ε5.106 Θεωρία κωδίκων και πληροφορίας Ε5.107 Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικών συστημάτων Ε6.002 Ρομποτική Ε6.102 CAD/CAM Ε6.108 Συστήματα πραγματικού χρόνου Ε6.111 Έλεγχος βιομηχανικών μονάδων με Η/Υ Ε7.101 Συστήματα πλοήγησης Ε7.102 Μηχατρονική Ε7.103 Τεχνητή νοημοσύνη Ε7.104 Αναγνώριση προτύπων Ε7.108 Εφαρμοσμένη κρυπτογραφία Μαθήματα υποστηριζόμενα από ΣΔΟ Ε3.006 Διοίκηση επιχειρήσεων Μαθήματα υποστηριζόμενα από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ε1.203 Αγγλικά-Ι Ε2.201 Αγγλικά-ΙΙ Ε3.201 Αγγλικά-ΙΙΙ Ε5.108 Ξενόγλωσσα τεχνικά κείμενα Μαθήματα υποστηριζόμενα από το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών Ε1.001 Μαθηματικά Ε1.202 Γενικά (εισαγωγικά) Μαθηματικά Ε2.001 Εφαρμοσμένα μαθηματικά Μαθήματα υποστηριζόμενα από το Γενικό Τμήμα Φυσικής & Χημείας Ε Φυσική Ε4.102 Φυσική στερεάς κατάστασης 16

17 Ε4.103 Εφαρμοσμένη οπτοηλεκτρονική 3.7 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις εξής συντομογραφίες: ΚΜ : Κατηγορία Μαθήματος ΤΜ : Τύπος Μαθήματος Υ : Υποχρεωτικό Μάθημα ΕΥ : Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα ΜΓΥ : Μάθημα Γενικής Υποδομής ΜΕΥ : Μάθημα Ειδικής Υποδομής ΜΕ : Μάθημα Ειδικότητας ΔΟΝΑ : Μάθημα Διοίκησης Οικονομίας Νομικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών Π : Προαιρετικό Μάθημα Θ : Θεωρία ΑΠ : Άσκηση Πράξης Εργ : Εργαστήριο ΦΕ : Φόρτος Εργασίας ΔΜ : Διδακτικές Μονάδες ej.xxx Τίτλος Μαθήματος Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες ΣΥΝ Θ Α.Π. Εργ Α' Εξάμηνο Σπουδών e1.001 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΓΥ Υ 4 4 e1.002 ΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ Υ e1.003 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΓΥ Υ e1.004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ H/Y ΜΓΥ Υ e1.005 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΓΥ Υ e1.201 Αυτομ.Γραφείου, ΔιαΔίκτυο, Βιβλιοθήκες (Σεμινάριο) (2/1/0) ΠΡ 0 e1.202 Γενικά (εισαγωγικά) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (2/1/0) ΠΡ 0 e1.203 ΑΓΓΛΙΚΑ -i (Σεμινάριο) (2/1/0) ΠΡ 0 ΣΥΝΟΛΑ Β' Εξάμηνο Σπουδών Τίτλος Μαθήματος Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες ΣΥΝ Θ Α.Π. Εργ e2.001 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΓΥ Υ e2.002 ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΓΥ Υ e2.003 ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΓΥ Υ e2.004 ΜικροΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΥ Υ e2.005 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΥ Υ e2.201 ΑΓΛΙΚΑ -ii (Σεμινάριο) (2/1/0) ΠΡ 0 ΣΥΝΟΛΑ

18 Γ' Εξάμηνο Σπουδών Τίτλος Μαθήματος Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες ΣΥΝ Θ Α.Π. Εργ e3.001 ΣΗΜΑΤΑ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΓΥ Υ e3.002 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΥ Υ e3.003 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΥ Υ e3.004 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ -i ΜΕΥ Υ e3.005 ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI ΜΕΥ Υ e3.006 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Δ) ΔΟΝΑ Υ 2 2 e3.201 ΑΓΓΛΙΚΑ -iii (Σεμινάριο) (2/1/0) ΠΡ 0 ΣΥΝΟΛΑ Δ' Εξάμηνο Σπουδών Τίτλος Μαθήματος Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες ΣΥΝ Θ Α.Π. Εργ e4.001 Ψηφιακές ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ Υ e4.002 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -i ΜΕΥ Υ e4.003 Ψ.Ε.Σ. ΜΕΥ Υ e4.004 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ -ii ΜΕΥ Υ e4.005 Σ.Α.Ε. ΜΕΥ Υ e4.1x1 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕΥ ΕΥ e4.201 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (2) ΠΡ 0 ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ e4.101 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΥ ΕΥ e4.102 ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΥ ΕΥ e4.103 Εφαρμοσμένη οπτοηλεκτρονικη ΜΕΥ ΕΥ e4.104 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΥ ΕΥ e4.105 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Αριθμητική ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΥ ΕΥ Ε' Εξάμηνο Σπουδών Τίτλος Μαθήματος Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες ΣΥΝ Θ Α.Π. Εργ e5.001 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΜΕ Υ e5.002 Ψ-ΣΑΕ ΜΕ Υ e5.003 Σ.Α.Μ. - ΜικροΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕ Υ e5.004 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Α) ΔΟΝΑ Υ e5.1x1 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕΥ ΕΥ e5.1x2 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕΥ ΕΥ ΣΥΝΟΛΑ

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ e5.101 ΓΡΑΦΙΚΑ με Η/Υ ΜΕΥ ΕΥ e5.102 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΥ ΕΥ e5.103 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ-ΦΩΝΗΣ ΜΕΥ ΕΥ e5.104 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΥ ΕΥ e5.105 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΥ ΕΥ e5.106 ΘΕΩΡΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΥ ΕΥ e5.107 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΥ ΕΥ e5.108 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΥ ΕΥ Στ' Εξάμηνο Σπουδών Ωρες Τίτλος Μαθήματος Κ.Μ. Τ.Μ. ΣΥΝ Θ Α.Π. Εργ e6.001 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ii ΜΕ Υ e6.002 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΜΕ Υ e6.003 ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν) ΔΟΝΑ Υ e6.1x1 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕ ΕΥ e6.1x2 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕ ΕΥ e6.1x3 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕ ΕΥ ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ e6.101 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VHDL ΜΕ ΕΥ e6.102 CAD-CAM ΜΕ ΕΥ e6.103 Τεχνολογίες ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΕΥ e6.104 Ανάπτυξη ΔιαΔΙΚΤΥΑΚΩΝ Εφαρμογών ΜΕ ΕΥ e6.105 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΕΥ e6.106 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΥ e6.107 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΧΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥ e6.108 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΥ e6.109 ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΥ e6.110 ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥ e6.111 ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ με Η/Υ ΜΕ ΕΥ Ζ' Εξάμηνο Σπουδών Ωρες Τίτλος Μαθήματος Κ.Μ. Τ.Μ. ΣΥΝ Θ Α.Π. Εργ e7.001 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ Υ e7.002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (Ο) ΔΟΝΑ Υ e7.1x1 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕ ΕΥ e7.1x2 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕ ΕΥ e7.1x3 Ενα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕ ΕΥ e7.1x4 Ένα από τα ΕΥ Μαθήματα του Πίνακα ΕΥΜ ΜΕ ΕΥ 2 2 ΣΥΝΟΛΑ

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ e7.101 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΥ e7.102 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΥ e7.103 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΕΥ e7.104 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡOΤΥΠΩΝ ΜΕ ΕΥ e7.105 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΕΥ e7.106 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥ e7.107 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥ e7.108 Εφαρμοσμένη ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΥ 2 2 e7.109 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥ e7.110 Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΜΕ ΕΥ 2 2 e7.111 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΥ 2 2 Η' Εξάμηνο Σπουδών Τίτλος Μαθήματος Κ.Μ. Τ.Μ. Ωρες ΣΥΝ Θ Α.Π. Εργ Πτυχιακή Εργασία ΜΕ Υ Πρακτική Ασκηση ΜΕ Υ ΣΥΝΟΛΑ Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών είναι τα ακόλουθα: Ανάλυση συνόλου ωρών ανά εβδομάδα T M H M A Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΤΕΙ Πειραιά) Θ (Υ) ΑΠ (Υ) Ε (Υ) Θ (ΕΥ) ΑΠ (ΕΥ) ώρες εβδομαδιαίως (σύνολα) Ε (ΕΥ) Π Φόρτος εργασίας και διδακτικές μονάδες Σύνολο ΦΕ = 350 { ~ 50 / εξάμηνο } Σύνολο ΔΜ = 240 { ~ 30 / εξάμηνο } Σύνολο Εβδομαδιαίων ωρών = 178 { 86 Θ, 28 ΑΠ, 64 Εργ } 20

21 Ανάλυση γνωστικών αντικειμένων Ανάλυση λοιπών αντικειμένων 3.8 Ανάλυση σπουδών κατά μάθημα 20~30% 22,5% ΜΓΥ 9 25~35% 32,5% ΜΕΥ 13 25~35% 35,0% ΜΕ 14 ~10% 10,0% ΔΟΝΑ 4 100% ΣΥΝ : 40 Το Παράρτημα Α περιέχει την περιγραφή κάθε μαθήματος (κωδικός μαθήματος, σκοπός, περιεχόμενα, ενδεικτική βιβλιογραφία) του προγράμματος σπουδών του τμήματος Η.Υ.Σ. 3.9 Socrates-Erasmus Γνωστικά Αντικείμενα Μαθήματα (Υ) 30 Μαθήματα (ΕΥ) 34 Μαθήματα (Π) 6 Tο Πρόγραμμα "ΣΩΚΡΑΤΗΣ" είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διακρατική συνεργασία στο χώρο της εκπαίδευσης. Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για παιδιά, νέους και ενηλίκες, εντείνοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία και αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόσβασης στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων μάθησης που προσφέρονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα από 200 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε 28 Ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές τους να αποκτήσουν νέες εμπειρίες στην εκπαίδευσή τους, να γνωρίσουν άλλες εκπαιδευτικές κοινότητες και να γνωρίσουν τη φιλοξενία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα αποσκοπεί: στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στις σπουδές όλων των επιπέδων. στην βελτίωση της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων. στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων και στην ενθάρρυνση της κινητικότητας διδασκόντων και σπουδαστών. στην προώθηση των ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών. 21

22 Το τμήμα του "Σωκράτης" που αναφέρεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ονομάζεται "Erasmus". Προωθεί και στηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Κινητικότητα σπουδαστών, Κινητικότητα διδασκόντων, Από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε αρχικό, ενδιάμεσο και προχωρημένο επίπεδο, Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων Διοργάνωση εντατικών μαθημάτων. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή σ'αυτά των χωρών του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάϊν, Νορβηγία) ή των υπό ένταξη χωρών (Τουρκία) με τα οποία το Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχει συνάψει συμφωνία, για μία χρονική περίοδο 3-12 μηνών, με οικονομική ενίσχυση. Η ενίσχυση αυτή δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες μετακίνησης που συνεπάγεται μια περίοδος σπουδών σε ένα άλλο κράτος. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις δυνατότητες ένταξης στο πρόγραμμα, απευθυνθείτε στο αντίστοιχο γραφείο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ή στο Για περισσότερες πληροφορίες για Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν στους νέους απευθυνθείτε στο Education and Training (http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html). 22

23 4. Στατιστικά στοιχεία τμήματος Η.Υ.Σ. Κατανομή πτυχιούχων τμήματος Κατανομή σπουδαστών τμήματος 23

24 Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου Κατανομή διάρκειας σπουδών 24

25 5. Ομοειδείς σπουδές στην Ελλάδα Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν οι εξής σχολές με συναφές αντικείμενο σπουδών ή γενικότερα με αντικείμενο σπουδών στο πεδίο της πληροφορικής επιστήμης. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΠΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 25

26 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) ΒΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τεχνολογική εκπαίδευση ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26

27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Επίσης, υπάρχουν τμήματα ΤΕΙ τα οποία συνδυάζουν την πληροφορική με άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως: Τμήμα Αυτοματισμού (Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Χαλκίδα) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (Σέρρες) Διαχείρισης πληροφοριών (ΣΔΟ-Καβάλα) Επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφορικών συστημάτων (Πάτρα) Εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση και την οικονομία (Μεσολόγγι, Δυτική Μακεδονία-Γρεβενά, Ιονίων Νήσων-Λευκάδα) Πληροφορικής και μέσων μαζικής ενημέρωσης (Πάτρα-Πύργος) 27

28 6. Μεταπτυχιακές σπουδές 6.1 Γενικές πληροφορίες Ο πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., γενικώς, μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Ο όρος Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρεται σε προγράμματα εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή και απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, αξίζει να τονισθούν τα ακόλουθα: 1. Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου 2327/95 για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από προϋποθέσεις. 2. Με τον Νόμο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. & των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα κατωτέρω: Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ. των Πανεπιστημίων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα. Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα & στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής. 3. Ας σημειωθεί, ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο : Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης & συνδιοργάνωσης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του εσωτερικού. Αναγνωρίστηκαν τα Μ.Π.Σ. που λειτουργούσαν ήδη στα Τ.Ε.Ι. και ανοίγεται ο δρόμος για την ίδρυση και λειτουργία και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα Τ.Ε.Ι. 28

29 Τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν απευθύνονται σε όλους σχεδόν τους κλάδους των επιστημών και εμπλουτίζονται συνεχώς με την προσθήκη νέων. Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα αλλά και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών. Σε γενικές γραμμές απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση στο τμήμα. 2. Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. 3. Βιογραφικό Σημείωμα. 4. Συστατικές Επιστολές. 5. Πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας. Η Γενική Συνέλευση του τμήματος καθορίζει με σχετική απόφαση τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών ή την εξέταση του υποψηφίου σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα της οποίας συνεκτιμάται με την επιλογή. Επιπλέον οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή του ΜΠΣ. Σχετικά με την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέμεται από το τμήμα στο οποίο εκπονείται και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τα απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Τα δικαιολογητικά συνήθως που ζητούνται είναι: 1. Αίτηση 2. Πτυχίο & μεταπτυχιακός τίτλος. 3. Βιογραφικό σημείωμα & αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. 4. Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Αναλυτικές πληροφορίες, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχουν στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., μπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι. 6.2 Βασικά κριτήρια επιλογής των υποψήφιων Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού κάθε τμήματος. Για τις επιτροπές επιλογής υποψήφιων στα προγράμματα υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια που περιλαμβάνουν : Βασικό Πτυχίο: Οι προπτυχιακές σπουδές σε τομέα σχετικό με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεωρούνται απαραίτητες. Συνήθως γίνεται αίτηση για μεταπτυχιακά, 29

30 χωρίς να έχει ληφθεί ακόμα το πτυχίο εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του και δηλώνει την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης. Βαθμός πτυχίου: Διαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά συνήθως ζητείται τελικός βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος του 7. Αρκετές φορές οι επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του ελάχιστου αποδεκτού βαθμού, υπό προϋποθέσεις. Αίτηση: Πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις απαιτούν μία έκθεση, όπου με συντομία πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του υποψηφίου στον γραπτό λόγο και στην σύντομη παρουσίαση ιδεών. Εξετάσεις - τεστ: Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι σημαντική η βαθμολογία των τεστ που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ζητούν από τους υποψήφιους να διαγωνιστούν σε τυποποιημένα τεστ δεξιοτήτων, γλωσσομάθειας και αναλυτικής ικανότητας. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτούν τεστ γλωσσομάθειας (TOEFL, IELTS κτλ) και τεστ δεξιοτήτων και αναλυτικής ικανότητας (GRE, GMAT, κ.α.) με συγκεκριμένο όριο επίδοσης που διαφέρει από σχολή σε σχολή. Τα Πανεπιστήμια του εσωτερικού συνήθως απαιτούν (πέρα των παραπάνω) την γραπτή εξέταση των υποψηφίων σε συγκεκριμένη ύλη η οποία προσδιορίζεται από βιβλιογραφία που καθορίζει το τμήμα. Συστατικές επιστολές: Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτούν την συμπλήρωση δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών που αναφέρονται στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, την τυχόν επαγγελματική εμπειρία, στοιχεία του χαρακτήρα των υποψηφίων καθώς και όποιες εξέχουσες δραστηριότητες/εργασίες/συμμετοχές κατά την διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να ενδυναμώσουν την υποψηφιότητα του αιτούμενου. Τις περισσότερες φορές οι συστατικές επιστολές δίνονται από καθηγητές του τμήματος που γνωρίζουν αρκετά καλά τον/την υποψήφιο μέσα από μαθήματα, καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας, έλεγχος πρακτικής άσκησης, εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων, συνεργασίες σε ερευνητικά προγράμματα κ.α. Αρκετά προγράμματα απαιτούν συστατική επιστολή και από εργοδότες ή στελέχη επιχειρήσεων. Συνέντευξη: Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη. Σ αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: 1. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική καριέρα. 2. Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε. 3. Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί. 30

31 4. Μιλήστε για τον εαυτό σας. 5. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 6. Πως θα αντεπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος. 7. Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα. 8. Θεματικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών 6.3 Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas & Certificates): αποτελούνται από στοιχεία διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή, μερικές σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master μετά από μια επιτυχημένη ολοκλήρωση και ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 μήνες. 2. Πτυχία masters με διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείμενο της μελέτης (MA-Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration) είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διαρκούν ένα έως δυο έτη και αποτελούνται από σειρά μαθημάτων, εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, γραπτές εξετάσεις και την πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα το οποίο πρέπει να γραφεί ως μια εκτεταμένη έκθεση. Δεν έχουν διαβαθμίσεις αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να απονέμουν μια διάκριση (distinction) για εξέχουσα απόδοση. 3. Πτυχία masters με έρευνα: μπορούν να αποκτηθούν με έρευνα, και οι περισσότερες full time σπουδές διαρκούν δυο έτη, διακρίνονται σε MPhil- Master of Philosophy και MRes- Master of Research. 4. Διδακτορικά: απονέμονται για μια σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, πραγματοποιείται ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφονται τα αποτελέσματα αυτής και τα συμπεράσματα ως μια διατριβή. Για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται συνήθως τρία χρόνια. Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά για τις χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές. 31

32 Τίτλοι Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικοί Διδακτορικό: 3 έτη τουλάχιστον Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Πρόγραμμα: 1 έως2 έτη Βρετανικοί Ph.D: 2 έτη Mphil:1 έως 2 έτη Msc, MA, MBA, LLM*:1 έτος Γαλλικοί Doctorat: 2-4 έτη μετά το DEA DEA: 1 έτος DESS:1 έτος Αμερικάνικοι Doctorate-PhD: 3 έτη Msc, MA, MBA, LLM: 2έτη Καναδικοί Doctorate-PhD: 3 έτη Msc, MA, MBA, LLM: 2έτη Γερμανικοί Doctorate: 2-5 έτη Magister LLM 6.4 Τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ''Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες'' με ειδικεύσεις: α) Υπολογιστικής Επιστήμης β) Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων γ) Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών δ) Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων ε) Επεξεργασίας Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα στ) Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ 1. ''Ενδεικτικό Ειδίκευσης στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών" 2. "Τεχνοοικονομικών Συστημάτων" με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων και β) Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής 1. ''Πληροφορική και Διοίκηση'' 2. ''Πληροφορική'' με κατευθύνσεις: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) ''Προηγμένα Συστήματα Η/Υ και Επικοινωνιών'' με κατευθύνσεις: Δικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρικό Εμπόριο Νοήμονα Συστήματα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 32

33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1. Στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων 2. ''Επιστήμη των Υπολογιστών'' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ''Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής'' στις παρακάτω κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογία Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων 2. Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα 3. Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή 4. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Δ.Ε. στις εξής κατευθύνσεις: Συστημάτων Υπολογιστών Επιχειρηματικής Πληροφορικής ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) 1. ''Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών'' 2. ''Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού'' 3. ''Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές'' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ''Πληροφορική'' με κατευθύνσεις: Υπολογιστικά Συστήματα Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών Λογισμικό Επιστημονικοί Υπολογισμοί Τεχνολογίες - Εφαρμογές ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Μ.Δ.Ε. στους τομείς: α) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής β) Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών γ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών 33

34 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ''Επιστήμη Υπολογιστών'' α) Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων β) Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες γ) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα δ) Πληροφοριακά Συστήματα ε) Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση και Ρομποτική στ) Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων ζ) Ιατρική Πληροφορική και Βιοϊατρική Τεχνολογία η) Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου θ) Τεχνολογία Πολυμέσων 2. Μ.Δ.Ε. στους τομείς: α) Θεωρητικά Θεμέλια Επιστήμης Υπολογιστών β) Συστήματα Υλικού και Λογισμικού γ) Δεδομένα, Γνώσεις, Συνιστώσες Λογισμικού και Διεπαφές δ) Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών και Κατανεμημένα Συστήματα ε) Γραφική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ''Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων'' με κατευθύνσεις: 1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 2. Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 3. Διαχείριση Πληροφορίας 4. Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) ''Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων'' με κατευθύνσεις: 5. Τεχνολογίες Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων 6. Τηλεπικοινωνίες, Σήματα και Δίκτυα 7. Τεχνολογίες Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 6.5 Τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών ΤΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Τηλεπληροφορικής Φυσικής Μαθηματικών Ηπείρου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πειραιά University of Paisley, U.K. Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Ηλεκτρονικό Εμπόριο 34

35 Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικής Αυτοματισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Πειραιά University of Kingston, U.K. Πειραιά University of Paisley, U.K. Λάρισας University of Staffordshire, U.K. Αθήνας Universite de Limoges, France Επικοινωνίες Δεδομένων Πληροφορική Τεχνολογία Επιστήμη της Πληροφορικής Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Ηλεκτρονικής Αθήνας Brunel University, U.K. Συστήματα Επικοινωνιών Δεδομένων 35

36 7. Επαγγελματική προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα Οι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων αποκτούν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software Hardware) καθώς επίσης και στις εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων στις επικοινωνίες, τη βιομηχανία, την ιατρική, την οικονομία και την εκπαίδευση. Πρακτικά, οι Μηχανικοί Η.Υ.Σ μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις οποιουδήποτε επαγγελματικού περιβάλλοντος, στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν εφαρμογές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ενδεικτικά, οι τομείς απασχόλησής τους αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 (Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Η.Υ.Σ, παρότι υπάρχουν πτυχιούχοι από Σχολές Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι με παρόμοιες ή ίδιες ειδικότητες, εξακολουθούν να έχουν καλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι απασχολούνται κυρίως σε πολλούς τομείς και κλάδους της αγοράς εργασίας. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθκε μεταξύ αποφοίτων του Τμήματος, έδειξε ότι το 98% των αποφοίτων έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά (έχουν βρεί απασχόληση στο αντικείμενο) μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 7.1 Στον ιδιωτικό τομέα Τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι μεταξύ άλλων και τα εξής: Εταιρείες πληροφορικής : Ανάπτυξη λογισμικού για εφαρμογές, μελέτηεγκατάσταση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, μελέτη-κατασκευή δικτυακών ή διαδικτυακών εφαρμογών (σχεδιασμός και υποστήριξη δικτυακών τόπων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τηλεϊατρική κλπ). Εταιρείες εμπορίας ειδών πληροφορικής : Πωλήσεις, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη συσκευών και συστημάτων πληροφορικής. Εταιρείες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας : Δίκτυα υπολογιστών, δικτυακές υπηρεσίες, ευρυζωνικές υπηρεσίες, ασύρματα δίκτυα, οπτικά δίκτυα. Εταιρείες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου : Μελέτη, κατασκευή, προγραμματισμός, εκμετάλλευση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ολοκληρωμένων ρομποτικών εφαρμογών. Εταιρείες συστημάτων με εφαρμογές στην ιατρική, στη διαχείριση περιβαλλοντικών εφαρμογών, στη διοίκηση, στη βιομηχανία. 36

37 Στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης, μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΙΕΚ), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνθήκες εργασίας Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι οκτάωρη απασχόληση και μισθοί τις περισσότερες φορές μεγαλύτεροι των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίοι διαμορφώνονται ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, μπορεί να προσφέρεται ιδιωτική ασφάλιση, πριμ αποδοτικότητας κλπ. Όταν η απασχόληση είναι σε απομακρυσμένη επιχείρηση, παρέχονται επιπλέον δαπάνες μετακίνησης ή στέγασης και υψηλότερος μισθός. Τυπικές απαιτήσεις για μία θέση εργασίας Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες. Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση. Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται άνω όριο ηλικίας (συνήθως 35 ετών). Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ανάλογα με τις διεθνείς σχέσεις της επιχείρησης. Συνήθως ζητούνται Αγγλικά. Ανάλογα με τη φύση της απασχόλησης, πιθανόν να απαιτείται ή να συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης. Γνώση χρήσης Η/Υ και των σχετικών εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού (π.χ. C++, Visual Basic, Java, SQL κλπ). Σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση. Επιμόρφωση για απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων. 7.2 Στο δημόσιο τομέα Τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης στο δημόσιο τομέα είναι μεταξύ άλλων και τα εξής: Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες. Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΠΑ, Ολυμπιακή, Νοσοκομεία. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης, μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΕΚ), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ερευνητικούς φορείς, Ιδρύματα και Ινστιτούτα. Προσόντα διορισμού «Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο. Ειδικότερα, με το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις 37

38 δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού). Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από , το Π.Δ. 347/2003 με θέμα την τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 315/ ). Για τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, το απόσπασμα του ΦΕΚ είναι το ακόλουθο: Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ) παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.(παρ. 18 του άρθρου) Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δημοσίευση του 347/2003 η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά με πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης (παρ. 16 του άρθρου). 38

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου Oδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Βλαχογιάννης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολογίας Τηλ.: 2410 684552 Fax: 2410 684552 Ε-mail:mvlach@teilar.gr Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...6 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 2007 Για την προετοιμασία του Οδηγού Γκιουμέ Αργυρώ Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ 3112 Το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής και τα πρόσθετα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα