Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D"

Transcript

1 Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 1

2 Εξαγωγή σε εικόνα Δοκιμή φωτοαπόδοσης Επιλέξτε την επιλογή Quick Render από το μενού εργαλείων (προσοχή: βρίσκεται δεξιά του μενού οπότε μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε το μενού ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης). Αποθήκευση ως avi, jpeg, gif, tif, bmp, png κ.ά. Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 2

3 Δημιουργία σχημάτων με καμπύλες Splines Create Shapes (για 11 αρχέτυπα) Line (γραμμή) Cycle (κύκλος) Arc (τόξο) NGon (πολύγωνο) Text (κείμενο) Section (τμήμα) Rectangle (ορθογώνιο) Ellipse (έλλειψη) Donut (επίπεδος δακτύλιος) Star (αστέρι) Helix (σπείρα) Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 3

4 Χαρακτηριστικά παράθυρου προβολής Ετικέτα παραθύρου προβολής Άξονας Υ Φόντο παραθύρου προβολής Άξονας Χ Περίγραμμα παραθύρου προβολής Παγκόσμιος άξονας συντεταγμένων Αρχή των αξόνων Ενεργοποιείται όταν το περίγραμμα είναι κίτρινο (ένα κάθε φορά) Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 4

5 Συντομεύσεις (από το πληκτρολόγιο) V: για αλλαγή προβολής (viewports) Shift + Z: για αναίρεση αλλαγής (undo) Shift + Y: για ακύρωση αναίρεσης αλλαγής (redo) F: Πρόσοψη (Front View) V + K: Οπίσθια πρόσοψη ( Back View) V + R: Δεξιά όψη (Right View) L: Αριστερή όψη (Left View) T: Κάτοψη (Top View) B: Άνοψη (Bottom View) P: Προοπτική προβολή χρήστη (Perspective user view) U: Ισομετρική προβολή χρήστη (Isometric user view) C: Προβολή κάμερας (Camera View) Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 5

6 Συντομεύσεις (συνέχεια ) Shift + 4: Προβολή σημειακής/φωτεινής πηγής G: Διακόπτης απόκρυψης καννάβων Alt + W: Διακόπτης μεγιστοποίησης παραθύρου προβολής D: Απενεργοποίηση παραθύρου προβολής Alt + B: Πλαίσιο διαλόγου viewport background Alt + Shift + Ctrl + B: Ενημέρωση εικόνας φόντου Ctrl + X: Κατάσταση για προχωρημένους Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 6

7 Προσθήκη μίας εικόνας φόντου Views > Viewport Background ή Alt + B. Από την επιλογή Files επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε. Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 7

8 Πίνακας 3.2 Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 8

9 Επιλογή αντικειμένων Με το ποντίκι και με τη χρήση του πλήκτρου Ctrl επιλέγουμε παραπάνω από ένα αντικείμενο στην ίδια σκηνή. Επιλογή περιοχής: Ορθογώνια Κυκλική Πολυγωνική Ελεύθερη Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 9

10 Επιλογή αντικειμένων Επιλογή κατά όνομα αντικειμένου: Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 10

11 Ομαδοποίηση αντικειμένων Μενού Group > Group αφού έχουμε επιλέξει τα αντικείμενα που θέλουμε να ομαδοποιήσουμε. Δίνουμε ένα όνομα στην ομαδοποίηση και τα αντικείμενα αντιμετωπίζονται ως ένα αντικείμενο. Για την απομαδοποίηση κάνουμε παρόμοια διαδικασία: Group > UnGroup. Τα αντικείμενα διαχωρίζονται και είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 11

12 Προσθήκη/αφαίρεση αντικειμένου από ομάδα Για προσθήκη αντικειμένου σε μία ομάδα που έχουμε δημιουργήσει ήδη: Group > Attach Για αφαίρεση αντικειμένου από μία ομάδα που έχουμε δημιουργήσει ήδη: Group > Detach Για να ανοίξετε μία ομάδα επιλέγουμε Group > Open Για να κλείσετε μία ομάδα επιλέγουμε Group > Close Για να ενθέσετε ομάδες μεταξύ τους: Group > Attach Για να διαλύσετε ομάδες μεταξύ τους: Group > Explode Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 12

13 Μετασχηματισμοί Translation (Παράλληλη μετατόπιση): Μετακίνηση κατά μήκος μίας ευθείας γραμμής. Rotation (Περιστροφή): Περιστροφή γύρω από έναν άξονα. Scaling (Κλιμάκωση, αλλαγή μεγέθους): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Reflection (Αντανάκλαση): Δημιουργία ειδώλου. Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 13

14 Πίνακας 5.1 Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 14

15 Τροποποίηση αντικειμένων Χρήση τροποποιητών: Από τη γραμμή εργαλείων επιλέξτε Modifiers > Επιλογή κατάλληλου τροποποιητή. Από την ετικέτα Modify > Λίστα Modifier List > Επιλογή κατάλληλου τροποποιητή. Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 15

16 Εισαγωγή τροποποιητών Από μενού: Από λίστα: Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 16

17 Τροποποιητές παραμόρφωσης - πολυπλοκότητα Για να αυξήσετε την πολυπλοκότητα αντικειμένου πλέγματος: Επιλέξτε ένα αντικείμενο πλέγματος Ανοίξτε το πάνελ Modify (Τροποποίηση) Αν το αντικείμενο έχει ήδη τροποποιηθεί επιλέξτε το όνομα του αρχέτυπου (primitive) από το κάτω μέρος της στοίβας τροποποιητών. Αυξήστε το πλήθος των τμημάτων ή των πλευρών προς την κατεύθυνση που σχεδιάζετε να εφαρμόσετε την παραμόρφωση (Length Seqs, Width Seqs, Height Seqs). Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 17

18 Τροποποιητές παραμόρφωσης - ευκαμψία Για να αυξήσετε την πολυπλοκότητα αντικειμένου πλέγματος: Επιλέξτε ένα αντικείμενο πλέγματος Ανοίξτε το πάνελ Modify (Τροποποίηση) Επιλέξτε Bend (κάμψη) από τη λίστα Modifiers ή Modifiers > Parametric Deformers > Bend Επιλέξτε άξονα περιστροφής (Bend Axis) Επιλέξτε γωνία περιστροφής (angle) Για περιορισμό του τροποποιητή στο πάνω και κάτω τμήμα του αντικειμένου ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Limit Effect και καταχωρούμε μία τιμή για το άνω (Upper) ή κάτω όριο (Lower). Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 18

19 Τροποποιητές παραμόρφωσης - συστροφή Για να αυξήσετε την πολυπλοκότητα αντικειμένου πλέγματος: Επιλέξτε ένα αντικείμενο πλέγματος Ανοίξτε το πάνελ Modify (Τροποποίηση) Επιλέξτε Twist (συστροφή) από τη λίστα Modifiers ή Modifiers > Parametric Deformers > Twist Επιλέξτε άξονα συστροφής (Twist Axis) Επιλέξτε γωνία συστροφής (angle) Για περιορισμό του τροποποιητή στο άνω και κάτω τμήμα του αντικειμένου ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Limit Effect και καταχωρούμε μία τιμή για το άνω (Upper) ή κάτω όριο (Lower). Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 19

20 Τροποποιητές παραμόρφωσης λεπτότητα αντικειμένου Για να αυξήσετε την πολυπλοκότητα αντικειμένου πλέγματος: Επιλέξτε ένα αντικείμενο πλέγματος Ανοίξτε το πάνελ Modify (Τροποποίηση) Επιλέξτε Taper (λέπτυνση) από τη λίστα Modifiers ή Modifiers > Parametric Deformers > Taper Επιλέξτε πρωτεύοντα άξονα λέπτυνσης (primary) Επιλέξτε άξονα επίδρασης (Effect) της παραμόρφωσης για το μηχανισμό τροποποίησης Στο πεδίο Amount (Ποσότητα) θέτουμε τιμές στο [-10, 10] Για συμμετρική λέπτυνση και στις δύο πλευρές του πρωτεύοντος άξονα επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Symmetry (Συμμετρία). Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 20

21 Παραδείγματα με το εργαλείο 3d Studio MAX Κατασκευή μπάλας του golf Κατασκευή μπάλας ποδοσφαίρου Κατασκευή αναπτήρα Κατασκευή κούπας Κατασκευή μπάλας του golf Κατασκευή ζάντας αυτοκινήτου Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 21

22 Κατασκευή μπάλας του golf Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 22

23 Κατασκευή μπάλας ποδοσφαίρου Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 23

24 Κατασκευή αναπτήρα Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 24

25 Κατασκευή κούπας Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 25

26 Κατασκευή κυροπύγιου Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 26

27 Κατασκευή ζάντας αυτοκινήτου Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 27

28 Πηγές πληροφοριών Εισαγωγή στο 3DS MAX 6 for windows, Michele Matossian, Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» (Book) &siteid= (site of 3d Studio MAX) (Tutorials) (Tutorials) (Tutorials) Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D 28

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΑΘΗΝΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13 ΤΗΛ.: 2103803806 ΔΑΦΝΗ: ΑΒΕΡΩΦ 48 ΤΗΛ.: 210 9761101 ΜΑΡΟΥΣΙ: ΔΗΜΗΤΡΟΣ 3 ΤΗΛ.: 210 8026216

Διαβάστε περισσότερα

facetoface 3D STUDIO MAX

facetoface 3D STUDIO MAX 3D STUDIO MAX Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 1/359 3D Studio Max Βασικό Επίπεδο Μάθημα 1: Γνωριμία με το περιβάλλον του 3ds Max Μάθημα 2: Γνωριμία με τα Viewports (απόψεις) Μάθημα 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ 3DS MAX... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ 3DS MAX... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ 3DS MAX... 3 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο 3ds Max 2009... 4 Κεφάλαιο 2 Τα βασικά για το 3ds Max 2009... 6 Κεφάλαιο 3 Το περιβάλλον του 3ds Max... 22 Κεφάλαιο 4 Εργασία με αντικείμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Eνότητα 4:Μαθήμα Γραφικού Σχεδίου Photoshop και CorelDRAW

Eνότητα 4:Μαθήμα Γραφικού Σχεδίου Photoshop και CorelDRAW Eνότητα 4:Μαθήμα Γραφικού Σχεδίου Photoshop και CorelDRAW e-life ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Αυτό το πρόγραμμα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών για Linux Mac και Windows Οδηγίες Χρήσης CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης Άσκηση 10 η Φωτισμός Στόχος της άσκησης Ο φωτισμός μιας σκηνής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία ρεαλισμού. Στην παρούσα άσκηση θα προσπαθήσουμε να εξοικειωθούμε με τη χρήση κάποιων τυπικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TI EINAI TO QUARKXPRESS 25 ΟΙ ΠΑΛEΤΕΣ ΤΟΥ QUARKXPRESS 40 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TI EINAI TO QUARKXPRESS 25 ΟΙ ΠΑΛEΤΕΣ ΤΟΥ QUARKXPRESS 40 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σημείωση! Οι νέες ή σημαντικά αλλαγμένες λειτουργίες εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Εκτός από αυτές τις επισημασμένες αλλαγές, στο βιβλίο έχουν προστεθεί επίσης δεκάδες νέα ένθετα

Διαβάστε περισσότερα

Κωλέτσου Ευτυχία. info@ekoletsou.gr

Κωλέτσου Ευτυχία. info@ekoletsou.gr Photoshop CS6 Κωλέτσου Ευτυχία info@ekoletsou.gr Καλώς ήλθατε στο Photoshop CS6! Σο Photoshop είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Θεωρείται επαγγελματικό εργαλείο και χρησιμοποιείται από το φωτογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014

Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014 Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014 Πειραιάς 2014 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 4 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS... 8 1.1 Εισαγωγή στο εργαλείο ψηφιοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2008. Νίκος Ζωγόπουλος

Πρόλογος. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2008. Νίκος Ζωγόπουλος Πρόλογος Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αξιόλογο ενδιαφέρον για βασισμένη σε υπολογιστή απόδοση κίνησης σε τρισδιάστατους χαρακτήρες. Δεν πρόκειται για μια νέα προσπάθεια, αρχικές προσπάθειες για την αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας στην αρχιτεκτονική

Εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας στην αρχιτεκτονική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD) 1 of 79 16/2/2006 1:44 μμ Εργαστήριο Γεωδαισίας Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ADOBE PHOTOSHOP 7.0 ρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Χρήση του Easy Interactive Tools Το Easy Interactive Tools είναι μια ειδική εφαρμογή και αποτελεί τμήμα του Easy Interactive Function. Το Easy Interactive

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ SCRATCH Μετάφραση από το πρωτότυπο: Reference Guide http://scratch.wik.is/@api/deki/files/19/=scratchreferenceguide.pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ SCRATCH Μετάφραση από το πρωτότυπο: Reference Guide http://scratch.wik.is/@api/deki/files/19/=scratchreferenceguide.pdf ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΠΑΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ http://www.ltee.gr 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Πάτρα 28-30 Μαρτίου 2008 Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα