INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/ Fax : 2310/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo."

Transcript

1 Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE \G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/ Fax : 2310/ Μελετητική Οµάδα Κώστας Λάζογλου: Μηχανικός Περιβάλλοντος, INTERGEO Hellas Raimund Widmar: Σύµβουλός, INTERGEO Salzburg Χρήστος Βατσέρης: Τεχνικός ιευθυντής, INTERGEO Hellas Στυλιανός Παπαδόπουλος: Γενικός ιευθυντής INTERGEO Hellas i

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...V Σκοπός... v Μεθοδολογία... v Αποτελέσµατα... vii Κεφάλαιο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 1 Κεφάλαιο 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά ηµογραφικά χαρακτηριστικά Οικονοµικά χαρακτηριστικά... 8 Κεφάλαιο 3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Υπάρχοντα δεδοµένα για τα απορρίµµατα της Περιφέρειας Περιγραφή ΧΥΤΑ ΧΑ Α Περιφέρειας Α.Μ. Θ Εκτίµηση ηµερήσιων παραγόµενων ποσοτήτων Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού Ξάνθης Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού ράµας Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού Καβάλας Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού Έβρου Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού Ροδόπης ηµοτικά απόβλητα Κλαδέµατα Χώροι Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ Προγράµµατα ανακύκλωσης ιαχείριση λοιπών αστικών στερεών αποβλήτων ιαχείριση βιολογικής ιλύος Νοσοκοµειακά απόβλητα Σφάγια Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ii

3 Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσσωρευτών Απόβλητα λιπαντικών ελαίων Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων Παραγωγή αποβλήτων στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ Κεφάλαιο 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Επιλογή χώρων για διεξαγωγή µετρήσεων Επιλογή δειγµάτων Μεθοδολογία δειγµατοληψίας και ανάλυσης Μεθοδολογία µετρήσεων-ανάλυσης δείγµατος Κατηγορίες υλικών στα ΑΣΑ Υποκατηγορίες υλικών στα ΑΣΑ Κεφάλαιο 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύσταση των ΑΣΑ Σύσταση απορριµµάτων νοµού Ροδόπης Κατά βάρος σύσταση αναφοράς απορριµµάτων νοµού Ροδόπης Σύσταση απορριµµάτων νοµού Καβάλας Κατά βάρος σύσταση αναφοράς απορριµµάτων νοµού Καβάλας Σύσταση απορριµµάτων νοµού ράµας Κατά βάρος σύσταση αναφοράς απορριµµάτων νοµού ράµας Σύσταση απορριµµάτων νοµού Έβρου Κατά βάρος σύσταση αναφοράς απορριµµάτων νοµού Έβρου Σύσταση απορριµµάτων νοµού Ξάνθης Κατά βάρος σύσταση αναφοράς απορριµµάτων νοµού Ξάνθης Εποχιακή διακύµανση σύστασης απορριµµάτων Κεφάλαιο 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κατά βάρος σύσταση των απορριµµάτων Κατά όγκο σύσταση των απορριµµάτων Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά απορριµµάτων Μέση υγρασία και θερµογόνος δύναµη των ΑΣΑ της Περιφέρειας Α.Μ. Θ iii

4 6.4. Συµπεράσµατα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παράρτηµα Ι Μετρήσεις ειγµάτων Παράρτηµα ΙΙ Φωτογραφίες Εργασιών Παράρτηµα ΙΙΙ Χάρτες διαδροµών απορριµµατοφόρων Κοµοτηνής ράµας iv

5 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µελέτη «Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης διαχείρισης και σύνθεσης των απορριµµάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» ανατέθηκε στην «INTERGEO Environmental Technology ΕΠΕ», από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µετά τη διενέργεια σχετικού διαγωνισµού. Η µελέτη εντάσσεται στο έργο «Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριµµάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Σκοπός Σκοπός της µελέτης είναι ο προσδιορισµός της σύστασης των αστικών στερεών απορριµµάτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έτσι ώστε να προκύψει µια σαφής εικόνα σχετικά µε το αξιοποιήσιµο δυναµικό των απορριµµάτων της περιοχής. Παράλληλα συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για τις ποσότητες των διαφόρων ρευµάτων στερεών αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια και καταγράφηκαν οι µέθοδοι διαχείρισης τους στην Περιφέρεια, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου βέλτιστης ολοκληρωµένης διαχείρισης. Μεθοδολογία Με στόχο τον προσδιορισµό της σύστασης των ΑΣΑ επελέγησαν κατ αρχήν, οι δύο πλέον πρόσφοροι χώροι δειγµατοληψιών, ο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής και ο σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων Καβάλας, όπου εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισµός για τις εργασίες διαλογής και ζύγισης. Οι εργασίες διεξήχθησαν το διάστηµα 3 έως 7 Σεπτεµβρίου 2007 στον ΧΥΤΑ Κοµοτηνής και 10 έως 14 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων της Καβάλας. Στη συνεχεία οι ίδιες εργασίες διεξήχθησαν κατά το διάστηµα 14 Νοεµβρίου έως και 3 εκεµβρίου 2007, στη ράµα, σε κατάλληλη εγκατάσταση του οικείου ήµου όπου µεταφέρονταν τα ΑΣΑ, στο ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης και στο ΧΥΤΑ Ξάνθης. v

6 Οι εργασίες εστιάστηκαν στη συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγµάτων αστικών στερεών αποβλήτων, ανάλογα µε το µέγεθος και τον χαρακτήρα του ήµου (αστικός, αγροτικός), που διαθέτει τα απορρίµµατά του στις εγκαταστάσεις αυτές. Η συλλογή κάθε δείγµατος έγινε µετά από πλήρες άδειασµα κάθε απορριµµατοφόρου, µε τα εξής βήµατα: α) επιλογή δείγµατος, ενός τετάρτου ή ογδόου από το πλήρες φορτίο, β) αποµάκρυνση των ελαφρών ογκωδών απορριµµάτων που τείνουν να κυλούν στη βάση του σωρού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα κάθε δείγµατος, γ) διαχωρισµός κάθε δείγµατος σε κατηγορίες υλικών και δ) µέτρηση του βάρους κάθε κατηγορίας Οι κατηγορίες υλικών στις οποίες διαχωρίστηκε κάθε δείγµα είναι: Χαρτί-χαρτόνι Οργανικά> 40mm Πλαστικά Οργανικά<40mm Μέταλλο Ξύλο - ύφασµα - δέρµα - λάστιχο Πέτρες - Τούβλα Επικίνδυνα απόβλητα Γυαλί ιάφορα Πάνες, σερβιέτες, χαρτί υγείας Παράλληλα µε τις εργασίες διαλογής και ζύγισης, συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για τις ποσότητες όλων των κύριων ρευµάτων αποβλήτων τα οποία διαχειρίζονται στην Περιφέρεια όπως και για τις διαχειριστικές πρακτικές, που ακολουθούνται στους πέντε νοµούς της. Μετά από την περιγραφή των διαχειριστικών πρακτικών, αναπτύχθηκε µια σειρά δεικτών η οποία εκφράζει την ποσότητα αποβλήτων που παράγει ή διαθέτει ένας κάτοικος της περιοχής σε µία ηµέρα. Συγκεντρώθηκαν τεκµηριωµένα δεδοµένα ως προς τις ποσότητες, το χρονικό διάστηµα συλλογής και τον πληθυσµό αναφοράς, όλων των κύριων ρευµάτων στερεών αποβλήτων τα οποία συγκεντρώνονται στην περιφέρεια. Τα ρεύµατα αυτά περιλαµβάνουν τα οικιακά στερεά και τα βιοµηχανικά απόβλητα, τα υλικά που ανακυκλώνονται κατά τόπους, την ιλύ που παράγεται από τους βιολογικούς καθαρισµούς των περιοχών, τα συλλεγόµενα πράσινα απόβλητα, «κήπων και πάρκων», τα µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων, τα µεταχειρισµένα λιπαντικά έλαια, τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τους vi

7 µεταχειρισµένους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και τα απόβλητα εργασιών εκσκαφών κατεδαφίσεων. Στη συνέχεια οι ποσότητες των συλλεγόµενων οικιακών, βιοµηχανικών και πράσινων αποβλήτων προσαυξήθηκαν κατά 10% ώστε να προσεγγιστεί η ποσότητα που παράγεται στην περιοχή και υπολογίσθηκαν οι δείκτες συλλογής και παραγωγής της µάζας των αποβλήτων ανά κάτοικο και ηµέρα, για όλα τα προαναφερθέντα ρεύµατα αποβλήτων. Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν ο προσδιορισµός των ποσοτήτων που παράγονται και διαχειρίζονται στα όρια της Περιφέρειας ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή. Αποτελέσµατα Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν για τα ρεύµατα ενδιαφέροντος, τα οποία εστιάζονται στα οικιακά απόβλητα, τα «πράσινα» απόβλητα και τα κατά τόπους ανακυκλώσιµα υλικά. Το σύνολο αυτών των αποβλήτων σχηµατίζει τα απόβλητα που καλείται να διαχειριστεί ο κάθε δήµος και φαίνεται στη γραµµή 5. Στις δύο τελευταίες γραµµές φαίνεται η κατά κεφαλήν παραγωγή βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµατολάσπης, δύο εξίσου σηµαντικών ρευµάτων αποβλήτων µε τα δηµοτικά. vii

8 Κατά κεφαλήν παραγόµενες ποσότητες δηµοτικών στερεών αποβλήτων Ν Ν. Ν. Ν. Περιφέρεια A/A Παράµετρος Ν. Ξάνθης ράµας Καβάλας Έβρου Ροδόπης Α.Μ.-Θ. 1 Πληθυσµός Νοµού Κατά κεφαλήν Παραγόµενα οικιακά απορρίµµατα (kg/κάτοικο/d) Κατά κεφαλήν Αξιοποίηση Ανακυκλώσιµων (kg/κάτοικο/d) Κατά κεφαλήν ιάθεση Αποβλήτων «κήπων και πάρκων» (kg/κάτοικο/d) Κατά Κεφαλήν Παραγωγή ηµοτικών Αποβλήτων (kg/κάτοικο/d) Κατά κεφαλήν Παραγόµενα Βιοµηχανικά (kg/κάτοικο/d) Κατά κεφαλήν ιάθεση Λυµατολάσπης (kg/κάτοικο/d) 1,12 1,39 1,42 1,51 1,36 1, ,02-0,01 0,01 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 1,17 1,43 1,47 1,55 1,39 1,42 0,28 0,18 0,15 0,4 0,25 0,26 0,02 0,03 0,07 0,04 0,05 0,04 Μετά από επεξεργασία των αποτελεσµάτων των εργασιών διαλογής προέκυψε η ποσοστιαία κατά βάρος και κατά όγκο σύσταση των απορριµµάτων των πέντε Νοµών, όπως και η µέση σύσταση, η οποία είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου της Περιφέρειας. Ακολούθως παρουσιάζεται η µέση κατά βάρος σύσταση των απορριµµάτων για κάθε νοµό ξεχωριστά, αλλά και ως σταθµισµένος (βάσει του πληθυσµού και της παραγωγής κάθε νοµού) µέσος όρος συνολικά για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. viii

9 Κατά βάρος Σύσταση των αστικών απορριµµάτων της Περιφέρειας Α.Μ. Θ. N. ΚΑΒΑΛΑΣ Ν. ΡΑΜΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ Κάτοικοι Συντελεστής παραγωγής 1,42 1,39 1,51 1,12 1,36 1,38 (kg/κατ/d) Απορρίµµατα (kg/d) ΖΥΜΩΣΙΜΑ> 40mm 24,13% 25,48% 27,42% 22,79% 24,78% 25,18% ΖΥΜΩΣΙΜΑ< 40mm 19,48% 22,32% 16,91% 22,55% 13,27% 18,58% ΠΛΑΣΤΙΚΑ 18,00% 15,50% 19,37% 13,77% 21,23% 17,94% ΧΑΡΤΙ-ΧΑΡΤΟΝΙ 13,26% 14,04% 16,26% 10,78% 19,11% 14,91% ΓΥΑΛΙ 5,98% 5,26% 8,27% 8,72% 7,41% 7,10% ΥΦΑΣΜΑ,ΞΥΛΟ, ΛΑΣΤΙΧΟ, ΕΡΜΑ 6,11% 5,35% 3,02% 6,96% 3,79% 4,85% ΠΑΝΕΣ,ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 6,06% 4,23% 3,96% 7,40% 3,88% 4,97% ΜΕΤΑΛΛΑ 2,42% 3,38% 1,77% 2,53% 5,20% 2,92% ΠΕΤΡΕΣ, ΤΟΥΒΛΑ 3,68% 2,29% 1,70% 3,55% 0,84% 2,38% ΙΑΦΟΡΑ 0,44% 1,18% 0,80% 0,54% 0,30% 0,65% ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 0,45% 0,98% 0,52% 0,41% 0,20% 0,51% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Από την παραπάνω µέση σύσταση προκύπτει ότι ποσοστό της τάξης του 85% των απορριµµάτων που διατίθενται εδαφικά, στους κύριους χώρους ταφής της περιφέρειας ΧΥΤΑ Κοµοτηνής και Καβάλας, ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης και ράµας αποτελείται από τα ανακυκλώσιµα/ επαναχρησιµοποιήσιµα κλάσµατα: Οργανικά, Μέταλλα, Χαρτί και Χαρτόνι, Γυαλί. Τα δεδοµένα αυτά είναι το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό για τη βελτίωση και αναβάθµιση του συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχοντας πάντα ως βάση τον υφιστάµενο, αναθεωρηµένο ΠΕΣ Α. Σε κάθε περίπτωση, ασφαλέστερα αποτελέσµατα σχετικά µε την σύσταση των απορριµµάτων σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και όλα τα σχετιζόµενα µεγέθη θα ix

10 προκύψουν, µε την περιοδική επανάληψη των µετρήσεων στο σύνολο των Νοµών της Περιφέρειας και µε µια περισσότερο διευρυµένη χρονική περίοδο διεξαγωγής µετρήσεων, ώστε να εκτιµηθούν και οι εποχιακές διακυµάνσεις που αναµένονται στον ρυθµό παραγωγής αλλά και τη σύσταση των απορριµµάτων. x

11 Κεφάλαιο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

12 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανέθεσε, µετά τη διεξαγωγή σχετικού διαγωνισµού, στην INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ, τη διεξαγωγή µετρήσεων για τον προσδιορισµό της σύστασης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται στους νοµούς που ανήκουν στα διοικητικά της όρια. Στόχος της µελέτης είναι ο προσδιορισµός της σύστασης των ΑΣΑ έτσι ώστε να προκύψει µια σαφής εικόνα σχετικά µε το αξιοποιήσιµο δυναµικό των απορριµµάτων της περιοχής. Ο καθορισµός της πραγµατικής σύστασης θα δώσει τη δυνατότητα αναπροσαρµογής του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Αποβλήτων, καθώς µέχρι σήµερα, µόνο εκτιµήσεις αυτής υπάρχουν. Η αναπροσαρµογή του ΠΕΣ Α θα καταστήσει εφικτή την εφαρµογή των αρχών της Ε.Ε. σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. Οι αρχές αυτές είναι: 1.Πρόληψη παραγωγής απορριµµάτων 2.Μείωση παραγόµενης ποσότητας ή/ και του ρυπαντικού φορτίου 3.Ανάκτηση υλικών µε σκοπό την ανακύκλωση ή/ και επαναχρησιµοποίησή τους 4.Ανάκτηση ενέργειας 5.Επεξεργασία των αποβλήτων µετά την εφαρµογή διαδικασιών ανάκτησης 6.Ασφαλής διάθεση (Υγειονοµική ταφή) των υπολειµµάτων που προκύπτουν από τις παραπάνω διαδικασίες Παράλληλα θα τεκµηριωθεί η αναγκαιότητα σχεδιασµού, κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων µηχανικής ή/και βιολογικής επεξεργασίας απορριµµάτων, ανάλογα µε το κατά τόπους υπάρχον δυναµικό και τις διαφοροποιήσεις στη σύσταση των παραγόµενων απορριµµάτων. Για όλους τους παραπάνω λόγους δροµολογήθηκαν οι διαδικασίες προσδιορισµού της σύστασης των ΑΣΑ των πέντε νοµών της περιφέρειας (Ν. ράµας, Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης και Ν. Έβρου). Οι µετρήσεις για τον προσδιορισµό της σύστασης των ΑΣΑ διεξήχθησαν από την «INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος» για λογαριασµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 2

13 Κεφάλαιο 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3

14 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1. Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά Η Περιφέρεια Α. Μ. Θ βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της Ελλάδας. Αποτελείται από τους Νοµούς ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Θάσου και Σαµοθράκης, που υπάγονται διοικητικά στους Νοµούς Καβάλας, και Έβρου, αντίστοιχα. Η Περιφέρεια συνορεύει δυτικά µε το Νοµό Σερρών, βόρεια µε τη Βουλγαρία, ανατολικά µε την Τουρκία, νοτιοδυτικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και νοτιοανατολικά από το Θρακικό Πέλαγος. Η έκτασή της είναι Km 2 που κατανέµεται ως εξής στους πέντε Νοµούς: Νοµός ράµας Km 2 Νοµός Καβάλας Km 2 Νοµός Ξάνθης Km 2 Νοµός Ροδόπης Km 2 Νοµός Έβρου Km 2 Η Περιφέρεια διασχίζεται από τους µεγάλους ποταµούς Νέστο, Στρυµόνα και Έβρο. Ο Νέστος αποτελεί το όριο ανάµεσα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης, έχει πολλές λίµνες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν επιφανειακή απορροή σε ποταµούς ηµογραφικά χαρακτηριστικά Κύρια αστικά κέντρα της περιφέρειας είναι οι 5 πρωτεύουσες των νοµών της περιφέρειας, ράµα, Καβάλα, Ξάνθη, Κοµοτηνή και Αλεξανδρούπολη, ενώ άλλα σηµαντικά αστικά κέντρα είναι η Χρυσούπολη στο Νοµό Καβάλας και η Ορεστιάδα και το ιδυµότειχο στο Νοµό Έβρου. 4

15 Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται η κατανοµή του πραγµατικού πληθυσµού ανά δήµο στους πέντε νοµούς της περιφέρειας (ΕΣΥΕ 2001). Πίνακας 1: Πληθυσµός ανά ΟΤΑ στο Ν. ράµας ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Α/Α ΟΤΑ Πληθυσµός 1. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΙΤΑΓΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΟΞΑΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟΥ ΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 2: Πληθυσµός ανά ΟΤΑ στο Ν. Καβάλας ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α/Α ΟΤΑ Πληθυσµός 1. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΘΑΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

16 Πίνακας 3: Πληθυσµός ανά ΟΤΑ στο Ν. Ξάνθης ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α/Α ΟΤΑ Πληθυσµός 1. ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ Κ. ΣΕΛΕΡΟΥ ΑΒ ΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Κ. ΚΟΤΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΥΚΗΣ Κ. ΣΑΤΡΩΝ Κ. ΘΕΡΜΩΝ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 4: Πληθυσµός ανά ΟΤΑ στο Νοµό Ροδόπης ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Α/Α ΟΤΑ Πληθυσµός 1. Ν. ΣΙ ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΩΣΤΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΑΣΜΟΥ Κ. ΑΜΑΞΑ ΩΝ ΦΙΛΛΥΡΑΣ Κ. ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Κ. ΚΕΧΡΟΥ ΣΑΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

17 Πίνακας 5: Πληθυσµός ανά ΟΤΑ στο Ν. Έβρου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Α/Α ΟΤΑ Πληθυσµός 1. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΦΕΡΡΩΝ ΤΥΧΕΡΟΥ ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΞΑ ΩΝ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Παράλληλα στην Αναθεώρηση/ τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣ Α, 2005) της Περιφέρειας Α.Μ.- Θ. γίνεται µια εκτίµηση για τον πληθυσµό της περιφέρειας το Α.Α. Πίνακας 6: Πληθυσµός Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. τα έτη 2001 και 2021 Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. 1. Έτος 2001 (πραγµατικός πληθυσµός, ΕΣΥΕ 2001) Πληθυσµός 2021 (εκτίµηση ΠΕΣ Α 2005) 2. Ν. ΡΑΜΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

18 2.3. Οικονοµικά χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Α.Μ. Θ η συµµετοχή των παραγωγικών τοµέων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) ανά νοµό και στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κατανέµεται όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Έβρος Ξάνθη Ροδόπη ράµα Καβάλα Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Τριτογενής 51,86 43,53 59,85 65,18 69,46 58,05 ευτερογενής 24, 75 44,71 17,52 18,42 19,97 25,01 Πρωτογενής 23, 40 11,76 22,62 16,40 10,57 16,95 Γράφηµα 1: Συµ µετοχή παραγωγικών τοµέων στο ΑΕΠ της Περιφέρειας Α.Μ. Θ. Μ Ο. ετών Η ίδια πηγή αναφέρει τη συµµ ετοχή κάθε Νοµού στο ΑΕ Π της Περιφέρειας Α.Μ. Θ., η οποία κατανέµεται ως εξής: 8

19 Πίνακας 7: Συµµετοχή κάθε Νοµού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας Α.Μ. Θ Α.Α. Νοµός % Ποσοστό Π εριφερειακού ΑΕΠ 1 ράµας 18,92 2 Έβρου 24,93 3 Καβάλας 28,73 4 Ξάνθης 14,35 5 Ροδόπης 13,05 Παράλληλα οι κύριες υποδοµές που χαρακτηρ ίζουν τα αστικά κέντρα της περιφέρειας και ο αναπτυξιακός ρόλος που αυτά διαδραµ ατίζουν στην Περιφέρεια συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Επισηµαίνεται ο χαρακτηρισµός της πόλης της Καβάλας ως, περιφερειακού πόλου ανάπτυξης, χαρακτηρισµός που αναδεικνύει την πόλη ως κύριο αστικό αναπτυξιακό πόλο της Περιφέρειας. Αστικό Κέντρο Καβάλα Κοµοτηνή ράµα Αλεξανδρούπολη Πίνακας 8: Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Α.Μ. Θ. Αναπτυξιακός Ρόλος Περιφερειακός Πόλος Ανάπτυξης Κέντρο ιασυνοριακής Συνεργασίας Περιφερειακό ιοικητικό Κέντρο Νοµαρχιακός Πόλος Ανάπτυξης Κέντρο ιασυνοριακής Συνεργασίας Νοµαρχιακός Πόλος Ανάπτυξης Κέντρο ιασυνοριακής Συνεργασίας Πύλη εισόδου εξόδου Κέντρο ιασυνοριακής Συνεργασίας Επιχε ιρηµατικές και Α ναπτυξιακές Υποδοµές ΒΙ.ΠΕ. Λιµάνι Αεροδρόµιο Ε γνατία Οδός Κάθετες συνδέσεις ΒΙ.ΠΕ. Εγνατία Οδ ός Κάθετες συνδέσεις Σιδηροδροµικό δίκτυο ΒΙ.ΠΕ. Προωθητικές ραστηριότητες Β ιοµηχανία - Βιοτεχνία Μεταφορές - Εµπόριο Περιφερειακή ιοίκηση Βιοµηχανία Βιοτεχνία Τριτοβάθµια εκπαίδευση Εγνατία Οδός Κάθετες Βιοµηχανία συνδέσεις Βιοτεχνία Σιδηροδροµικό δίκτυο ΒΙ.ΠΕ. Λιµάνι Αεροδρόµιο Εγνατία Οδός Κάθετες συνδέσεις Σιδηροδροµικό δίκτυο Μεταφορές Εµπόριο Βιοµηχανία Βιοτεχνία Τριτοβάθµια εκπαίδευση Υπηρεσίες Υγείας 9

20 Αστικό Κέντρο Ξάνθη Ορεστιάδα Επιχειρηµατικές και Αναπτυξιακός Ρόλος Αναπτυξιακές Υποδοµές ΒΙ.ΠΕ. Νοµαρχιακός Πόλος Ανάπτυξης Εγνατία Οδός Κάθετες Κέντρο ιασυνοριακής συνδέσεις Συνεργασίας Σιδηροδροµικό δίκτυο Λοιπά κέντρα Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Προωθητικές ραστηριότητες Βιοµηχανία Βιοτεχνία Τριτοβάθµια εκπαίδευση Έρευνα & Ανάπτυξη 2.4 Παραγόµενα απόβλητα Στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ. παράγονται κάθε είδους στερεά απόβλητα, σε µεγαλύτερο ή µ ικρότερο βαθµό, από τις παραγωγικές διαδικασίες και την καθηµερινή δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής. Ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων αυτών εµπίπτει στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων - ΕΚΑ European Waste Catalogue EWC) (ΚΥΑ 50910/03, Κοιν. Απ. 94/3/ΕΚ), ο οποίος είναι ενδεικτικός αλλά µη περιοριστικός και περιλαµβάνει όλες τις κύριες διαφοροποιήσεις αποβλήτων. Οι κατηγορίες των αποβλήτων που περιλαµβάνονται στον ΕΚΑ είναι: Κατηγορίες Αποβλήτων Κεφάλαια του ΕΚΑ 01. Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατοµείου, φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών 02. Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία, προετοιµασία και επεξεργασία τροφίµων 03. Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων, καθώς και πολτού χαρτιών και χαρτονιών 04. Απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος, γούνας και υφαντουργίας 05. Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισµό φυσικού αερίου και την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 06. Απόβλητα από ανόργανες χηµικές διεργασίες 07. Απόβλητα από οργανικές χηµικές διεργασίες 08. Απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π ΠΧ) επικαλύψεων χρώµατα, βερνίκια και σµάλτο ύαλου), κολλών, στεγανωτικών και τυπογραφικών µελανών 09. Απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία 10. Απόβλητα από θερµικές επεξεργασίες 11. Απόβλητα από τη χηµική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων και άλλων υλικών υδροµεταλλουργίας µη σιδηρούχων µετάλλων 10

21 Κατηγορίες Αποβλήτων Κεφάλαια του ΕΚΑ 12. Απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και χηµική επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών 13. Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίµων (εκτός βρωσίµων ελαίων, 05 και 12) 14. Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικ ές ουσίες και προωθητικά (εκτός 07 και 08) 15. Απόβλητα από συσκευασίες απορροφη τικά υλικά, υφάσµατα σκουπίσµατος, υλικά φίλτρων και προστατευτικό ρουχισµό µη προδιαγραφόµενα άλλως 16. Απ όβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως στον κατάλογο Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαµβάνεται χώµα εκσκαφής από ρυπασµένες 17. τοποθεσίες) Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/ και από σχετικές έρευνες (εξαιρούνται 18. απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άµεσα από το σύστηµα υγείας) Απόβλητα από τις µονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός 19. σηµείου παραγωγής και την προετοιµασία ύδατος προοριζοµένου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιοµηχανική χρήση ηµοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, 20. βιοµηχανίες και ιδρύµατα), περιλαµβανοµένων µερών χωριστά συλλεγέντων Η τελευταία αποτελεί και την κατηγορία κύριου ενδιαφέροντος, καθώς σε αυτήν αναµένεται να εντάσσονται οι µεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων που καλείται να διαχειρισ τεί η Περιφέρεια Α.Μ. Θ. Ακολούθως φαίνεται η περαιτέρω διαίρεση των δηµοτικών αποβλήτων σε συγκεκριµένες υποκατηγορίες. Οι εξαψήφιοι κωδικοί που σηµειώνονται µε αστερίσκο αφορούν σε επικίνδυνα απόβλητα, ενώ οι υπόλοιπες σε µη επικίνδυνα. Κ Ω ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 20 ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ Χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) Χαρτιά και χαρτόνια Γυαλιά Βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης Ρούχα Υφάσµατα * ιαλύτες * Οξέα * Αλκαλικά απόβλητα * Φωτογραφικά χηµικά * Ζιζανιοκτόνα * Σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 11

22 ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αεροζόλ * Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες Βρώσιµα έλαια και λίπη * Έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο * Χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο * Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο * Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες Φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο * Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία , ή και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες Μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο * Απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία Απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία , και * Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµ είο Πλαστικά Μέταλλα Απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων Άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) Βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα Χώµατα και πέτρες Άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα Άλλα δηµοτικά απόβλητα Ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα Απόβλητα από αγορές Υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων Λάσπη σηπτικής δεξαµενής Απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων Ογκώδη απόβλητα ηµοτικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 1 Τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µπορεί να περιλαµβάνουν συσσωρευτές και µπαταρίες που περιλαµβάνονται στο σηµείο και επισηµαίνονται ως επικίνδυνα διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και άλλα είδη ενεργοποιηµένης ύαλου κ.λπ. 12

23 Επισηµαίνεται ότι ως αστικά χαρακτηρίζονται «τα οικιακά απόβλητα καθώς και άλλα από βλητα που λόγω της φύσης ή σύνθεσής τους προσοµοιάζουν µε τα οικιακά, όπως τα δηµ οτικά απόβλητα», βάσει της 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». Παρουσιάζοντας συνοπτικά την επικρατέστερη εννοιολογική κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων αποβλήτων, αυτά διαχωρίζονται ως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Οικιακά (Οργανικά) απόβλητα Υλικά συσκευασίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Επικίνδυνα στερεά απόβλητα Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Παλαιά ελαστικά Απόβλητα κτιριακών κατασκευών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών και υλικά οδοποιίας (ΑΚΚΕ) Απορριπτόµενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΣ) Απορριπτόµενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα δηµοτικά στερεά απόβλητα Πολυχλωριωµένα ιφαινύλια (PCBs) Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (Χ.Ο.) Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα Απόβλητα υγειονοµικής περίθαλψης 13

24 Κεφάλαιο 3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14

25 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.1 Υπάρχοντα δεδοµένα για τα απορρίµµατα της Περιφέρειας Στον αναθεωρηµένο ΠΕ.Σ..Α. της Α.Μ. Θ. γίνεται µια εκτίµηση των παραγόµενων ποσοτήτων των απορριµµάτων ανά νοµό µε βάση συντελεστές παραγωγής ανά κάτοικο και ηµέρα και ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του πληθυσµού (αστικός, αγροτικός, ηµιαστικός). Η εκτίµηση αυτή συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 9: Εκτιµώµενη παραγωγή απορριµµάτων στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ. [ΠΕΣ Α, 2005] Πληθυσµός Απορρίµµατα Α/Α Νοµός Κάτοικοι [%] tn/έτος [%] 1 Έβρου , ,86 2 Ροδόπης , ,53 3 Ξάνθης , ,48 4 Καβάλας , ,10 5 ράµας , ,03 Σύνολο περιφέρειας ,00 Στην ίδια πηγή αναφέρεται η ενδεικτική σύσταση των απορριµµάτων που παράγονται στην περιφέρεια. ιευκρινίζεται ότι η σύνθεση αυτή, που φαίνεται ακολούθως, δεν έχει προκύψει από µετρήσεις πεδίου, αλλά υιοθετείται κατά σύµβαση, ως όµοια µε άλλες ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας. 15

26 Πίνακας 10: Ενδεικτική σύσταση απορριµµάτων Περιφέρειας Α.Μ. Θ. [Π.Ε.Σ..Α., 2005] Α.Α. Σύσταση απορριµµάτων [%] Ποσότητα [tn/έτος] 1 Υπολείµµατα τροφών 50, Χαρτί 22, Ξύλο Ύφασµα έρµα Λάστιχο 4, Πλαστικό 10, Αλουµίνιο 0, Λοιπά µέταλλα 3, Γυαλί Αδρανή Λοιπά 3, Σύνολο 100, Περιγραφή ΧΥΤΑ ΧΑ Α Περιφέρειας Α.Μ. Θ Για την αρχική περιγραφή βασικών στοιχείων σχετικά µε τους κύριους χώρους όπου διατίθενται εδαφικά τα απορρίµµατα στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ. αποστάλθηκαν ερωτηµατολόγια στους υπεύθυνους διαχειριστές των Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) ή των ελεγχόµενων Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) των πέντε νοµών. Τα ερωτηµατολόγια αυτά συµπληρώθηκαν πριν την έναρξη των εργασιών διαλογής των απορριµµάτων, ενώ στη συνέχεια συλλέχθηκαν επιπλέον στοιχεία µέσω προσωπικών συνεντεύξεων και επί τόπου επισκέψεις στους χώρους διάθεσης.. Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά µε τους ΧΥΤΑ ΧΑ Α της Περιφέρειας, έδειξαν ότι: Ο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, βρίσκεται στη θέση Σιδεράδες της κοινότητας Γρατινής, στο ήµο Κοµοτηνής, σε απόσταση 15 km από την πόλη της Κοµοτηνής. Σ αυτόν καταλήγουν τα απορρίµµατα σχεδόν του συνόλου του Νοµού Ροδόπης µε εξαίρεση τους ήµους Ιάσµου και Σιδηροχωρίου. 16

27 Ο ΧΥΤΑ Καβάλας βρίσκεται στη θέση Εσκή Καπού, σε απόσταση περίπου 10 km από την πόλη της Καβάλας. Λόγω του ορεινού δρόµου που τον συνδέει µε την Καβάλα χρησιµοποιείται σταθµός µεταφόρτωσης, στη θέση Άσπρη Άµµος, όπου τα απορριµµατοφόρα αδειάζουν το φορτίο τους σε press - container, τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν το ήµο Καβάλας που εκτός της πόλης της Καβάλας, περιλαµβάνει και τις κωµοπόλεις Νέα Καρβάλη και Παληό, αλλά και το ήµο Φιλίππων. Ο ΧΥΤΑ Ξάνθης βρίσκεται σε απόσταση 10 km δυτικά της πόλης της Ξάνθης και εξυπηρετεί το σύνολο των δήµων του νοµού. Οι τοπικοί αρµόδιοι φορείς αναφέρουν ωστόσο ότι η ορεινή περιοχή του νοµού ( ήµοι Μύκης, Θερµών, Σατρών, κοινότητα Κοτύλης) καλύπτεται σε ποσοστό που κυµαίνεται στο 50% ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες αυτών των περιοχών, διατίθενται ανεξέλεγκτα. Ο ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης βρίσκεται κοντά στον οικισµό Άβαντα, σε απόσταση 5 km βόρεια της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Σε αυτόν διαθέτουν απορρίµµατα ο ήµος Αλεξανδρούπολης και ο όµορος ήµος Τραϊανούπολης. Ο ΧΑ Α ράµας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 km βόρεια της πόλης. Εξυπηρετεί αποκλειστικά το ήµο της ράµας. Παράλληλα ο δήµος σε ετήσια βάση µεταφέρει απορρίµµατα από µικρούς, ανεξέλεγκτους ΧΑ Α στον κύριο χώρο. Οι ποσότητες αυτών των απορριµµάτων ανέρχονται σε m3/έτος. Με βάση τα στοιχεία αυτά, αλλά και βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν επί τόπου από τους υπεύθυνους των αρµόδιων υπηρεσιών, προέκυψε µια αρχική εκτίµηση σχετικά µε τις ποσότητες απορριµµάτων που παράγονται στις αντίστοιχες περιοχές, όπως παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα. Συνοπτικά τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν µέσω των ερωτηµατολογίων παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Επισηµαίνεται ότι λόγω εγγενών δυσκολιών, δεν κατέστη δυνατή η λήψη συµπληρωµένου ερωτηµατολογίου από τον φορέα διαχείρισης του ΧΥΤΑ Ξάνθης. 17

28 Πίνακας 11: Σύνοψη απαντήσεων ερωτηµατολογίων 18

29 3.3. Εκτίµηση ηµερήσιων παραγόµενων ποσοτήτων Με βάση τα δηµογραφικά δεδοµένα της ενότητας 2.2, σχετικά µε τον πληθυσµό των ήµων και κοινοτήτων που εξυπηρετούν οι κατά τόπους ΧΥΤΑ και ΧΑ Α, και τις ποσότητες που καταλήγουν σε αυτούς, όπως αναφέρονται στα ανωτέρω ερωτηµατολόγια, αλλά και τα πιο ακριβή στοιχεία που συλλέχθηκαν από επί τόπου παρατήρηση και συνεντεύξεις των υπευθύνων των αρµόδιων φορέων, εκτιµήθηκε η παραγωγή των ηµερησίων ποσοτήτων απορριµµάτων στις αντίστοιχες περιοχές και την Περιφέρεια συνολικά. Αρχικά έγινε η εκτίµηση των συλλεγόµενων ποσοτήτων οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων στους χώρους διάθεσης και στη συνέχεια η εκτίµηση των παραγόµενων αποβλήτων βάσει όλων των κατηγοριών απορριµµάτων που καταλήγουν σε αυτούς ή που διακινούνται στα όρια της περιφέρειας. Η προσέγγιση αυτή θα παρουσιαστεί ανά νοµό λόγω των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζονται κατά τόπους Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού Ξάνθης Οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Ξάνθης εξυπηρετούν όλους τους ήµους του Νοµού, ενώ δέχονται συστηµατικά και απορρίµµατα ιδιωτών επιχειρήσεων από τη βιοµηχανική περιοχή της πόλης. Τα οχήµατα που εισέρχονται στο χώρο ζυγίζονται στην γεφυροπλάστιγγα της εγκατάστασης µόνο κατά τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας. Τα σαββατοκύριακα εκτελείται περιορισµένος αριθµός δροµολογίων (2 έως 4 δροµολόγια) που προέρχονται από την πόλη της Ξάνθης των οποίων το φορτίο δε ζυγίζεται. Από τα ζυγολόγια που τηρούνται προκύπτει ότι η µέση ποσότητα αστικών απορριµµάτων που δέχεται ο χώρος ανέρχεται σε κιλά σε χρονικό διάστηµα µιας εργάσιµης εβδοµάδας (5 ηµερών). Σηµειώνεται ότι η ποσότητα αυτή αναφέρεται µόνο στο µήνα Νοέµβριο του Για να προσµετρηθούν και οι ποσότητες του σαββατοκύριακου, οι οποίες δεν ζυγίζονται, θεωρώντας συντηρητικά ότι γίνονται 3 δροµολόγια προστίθεται ποσότητα 40 τόνων. Εποµένως, η συνολική ποσότητα που δέχεται ο ΧΥΤΑ Ξάνθης ανέρχεται σε kg/εβδοµάδα. 19

30 Παράλληλα η ποσότητα αποβλήτων από βιοτεχνίες βιοµηχανίες του νοµού που διατίθενται στο ΧΥΤΑ ανέρχεται σε περίπου 700 tn σε χρονικό διάστηµα ενός µήνα και συγκεκριµένα κατά τον Οκτώβριο του Η ποσότητα αυτή θεωρείται, από τους υπεύθυνους λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ως αντιπροσωπευτική τιµή της µηνιαίας ποσότητας που δέχεται ο χώρος σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα συγκεκριµένα απόβλητα περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο συσκευασίες, ξύλα και σφάγια. Ανάγοντας τις παραπάνω ποσότητες σε ηµερήσια, προκύπτει ότι στο ΧΥΤΑ διατίθενται kg/ηµέρα αστικών και kg/ηµέρα βιοµηχανικών αποβλήτων. Επίσης αναφέρθηκε ότι στο νοµό δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων, το οποίο να εκτρέπει ποσότητες στερεών αποβλήτων από την εδαφική διάθεση. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας του ΧΥΤΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης δήλωσαν, ότι οι ορεινοί δήµοι του νοµού δήµοι Μύκης, Θερµών, Σατρών και κοινότητα Κοτύλης εξυπηρετούνται κατ εκτίµηση µόνο κατά 50% από το ΧΥΤΑ, ενώ τα υπόλοιπα απορρίµµατα διατίθενται σε τοπικούς ΧΑ Α. Το γεγονός αυτό θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της µέσης ηµερήσιας συλλογής απορριµµάτων στο νοµό, αφαιρώντας από το συνολικό πληθυσµό του Νοµού τον πληθυσµό των εν λόγω δήµων που δεν εξυπηρετείται. Προκύπτει ότι τελικά ο πληθυσµός που εξυπηρετεί ο ΧΥΤΑ ανέρχεται σε εξυπηρετούµενους κατοίκους. Τα παραπάνω µεγέθη ανάγονται στο επιθυµητό µέγεθος kg/κάτοικο/ηµέρα διαιρώντας µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό του νοµού. Κατά συνέπεια η µέση ηµερήσια συλλογή οικιακών απορριµµάτων ανά κάτοικο ανέρχεται σε: Νοµός Ξάνθης: 1,02 kg/κάτοικο/ηµέρα Οικιακών Αποβλήτων 20

31 Αν στην παραπάνω ποσότητα προσµετρηθούν και οι ποσότητες βιοµηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ kg/ηµέρα ή 0,25 kg/κάτοικο/ηµέρα ώστε να προκύψει η κατά κεφαλήν αντιστοιχούσα συνολική συλλογή αστικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων, η µέση ηµερήσια συλλογή απορριµµάτων αυξάνεται σηµαντικά: Νοµός Ξάνθης: 1,27 kg/κάτοικο/ηµέρα Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού ράµας Όπως αναφέρθηκε ο ΧΑ Α ράµας εξυπηρετεί αποκλειστικά το ήµο ράµας, του οποίου ο πληθυσµός ανέρχεται σε κατοίκους. Οι υπηρεσίες καθαριότητας µετά από ζυγίσεις των φορτίων των απορριµµατοφόρων που καταλήγουν το ΧΑ Α επί δεκαπενθήµερο το Μάρτιο του 2005, κατέγραψαν τις συλλεγόµενες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων. Η ποσότητα που κατεγράφη ανέρχεται σε kg/εβδοµάδα (7 εργάσιµες ηµέρες). Βάσει εκτίµησης των αρµοδίων διαχειριστών του ΧΑ Α, οι ποσότητες αυτές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 10% µέχρι το χρονικό διάστηµα εκπόνησης της µελέτης, ήτοι ανέρχονται σε κιλά/εβδοµάδα ή κιλά/ηµέρα. Συνεπώς η µέση ηµερήσια διάθεση οικιακών απορριµµάτων στο χώρο ανά κάτοικο ανέρχεται σε: Νοµός ράµας: 1,26 kg Οικιακών Αποβλήτων/Κάτοικο/Ηµέρα Στην καθηµερινή πρακτική δεν διεξάγονται ζυγίσεις των αστικών ή βιοµηχανικών απορριµµάτων, ενώ και οι ιδιώτες µπορούν να διαθέσουν απορρίµµατα στο ΧΑ Α ανεξέλεγκτα. Με δεδοµένο ότι ο δευτερογενής τοµέας του νοµού εµφανίζει διείσδυση της τάξης του 18,42% στην οικονοµία του νοµού συνολικά, µπορεί να γίνει η προσέγγιση ότι οι ποσότητες βιοµηχανικών αποβλήτων που διατίθενται, κυµαίνονται αναλογικά µε αυτές της Ξάνθης, η οποία έχει αναπτυγµένο δευτερογενή τοµέα σε ποσοστό 44,71% και δέχεται ηµερησίως κιλά βιοµηχανικών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, και µε συντηρητικούς όρους, η διάθεση 9 tn/ηµέρα απορριµµάτων από τις τοπικές βιοµηχανίες κρίνεται αναµενόµενη. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 0,16 21

32 kg/κάτοικο και ηµέρα. Προφανώς, γίνεται η παραδοχή ότι η παραγωγή βιοµηχανικών αποβλήτων εξαρτάται από την οικονοµική δραστηριότητα του δευτερογενούς τοµέα κάθε περιοχής. Αν στο προηγούµενο µέγεθος των οικιακών αποβλήτων προσµετρηθούν και οι ποσότητες βιοµηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στο ΧΑ Α ράµας προκύπτει η κατά κεφαλήν αντιστοιχούσα συνολική συλλεχθείσα ποσότητα οικιακών και βιοµηχανικών απορριµµάτων του Νοµού ράµας: Νοµός ράµας: 1,42 kg/κάτοικο/ηµέρα Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού Καβάλας Ο ΧΥΤΑ της Καβάλας εξυπηρετεί τον οµώνυµο ήµο και το ήµο Φιλίππων, µε συνολικό εξυπηρετούµενο πληθυσµό που ανέρχεται σε κατοίκους. Τα ποσοτικά στοιχεία που παρατίθενται, βασίστηκαν σε εποχιακές ζυγίσεις που πραγµατοποίησε ο ήµος κατά το 2006 και αφορούσαν σύµµεικτα τα οικιακά και τα βιοµηχανικά απόβλητα που διατέθηκαν στο χώρο. Αυτό είναι αποτελέσµατα του γεγονότος ότι η διάθεση των τελευταίων δεν χρεώνεται από το ήµο. Στην διατεθείσα ηµερήσια ποσότητα των 105 tn/ηµέρα απορριµµάτων, η οποία προσδιορίστηκε από τους αρµόδιους διαχειριστές του χώρου και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις της οµάδας εργασίας κατά τη διεξαγωγή των εργασιών στην Καβάλα, προστέθηκε ποσότητα 9 tn/εβδοµάδα ή εναλλακτικά 1,3tn/ηµέρα θερµικά επεξεργασµένων αδρανοποιηµένων σφάγιων που διατίθενται στο χώρο. Τελικά προέκυψε ότι η µέση διατεθείσα ηµερήσια ποσότητα ανέρχεται σε 1,43 kg/κατ/ηµέρα. Νοµός Καβάλας: 1,43 kg/κάτοικο/ηµέρα οικιακών - βιοµηχανικών αποβλήτων Με στόχο να εκτιµηθεί η ποσότητα των οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων που περιλαµβάνονται στο µέγεθος αυτό γίνεται η ίδια παραδοχή µε την προηγούµενη ενότητα, 22

33 δηλαδή ότι τα βιοµηχανικά απόβλητα βρίσκονται σε αντιστοιχία µε το ποσοστό διείσδυσης στο ΑΕΠ του δευτερογενούς τοµέα παραγωγής κάθε νοµού. Με δεδοµένο ότι η διείσδυση του δευτερογενούς παραγωγικού τοµέα στο Νοµό Καβάλας βρίσκεται στο 19,97% γίνεται η αντιστοίχιση µε τον νοµό Ξάνθης (διείσδυση 44,71% και kg βιοµηχανικών αποβλήτων την ηµέρα), προκύπτει ότι η παραγωγή βιοµηχανικών αποβλήτων στο νοµό προσεγγίζει τους 10,422 tn/ηµέρα. Από το σύνολο των tn/ηµέρα στην Καβάλα (µαζί µε τα σφάγεια) οι 10,422tn είναι βιοµηχανικά απόβλητα, και οι 95, 878 tn οικιακά απόβλητα. Κατά συνέπεια, διαιρώντας µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό προκύπτει ότι η ηµερήσια κατά κεφαλήν συλλογή οικιακών αποβλήτων ανέρχεται σε 1,29kg/κάτοικο/ηµέρα, ενώ αυτή των βιοµηχανικών αποβλήτων σε 0,14kg/κάτοικο/ηµέρα Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού Έβρου Ο ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί τον οµώνυµο δήµο όπως και το δήµο Τραιανούπολης, δηλαδή συνολικό πληθυσµό κατοίκων. Οι ποσότητες οικιακών στερεών απορριµµάτων που δέχεται ο χώρος ανέρχονται σε 77tn/ηµέρα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του σχετικού φορέα λειτουργίας αλλά και τις παρατηρήσεις της οµάδας εργασίας κατά τη διάρκεια των µετρήσεων στην περιοχή. Το µέγεθος αυτό υιοθετείται στη συνέχεια της εργασίας καθώς δεν διεξάγονται ζυγίσεις ή άλλοι έλεγχοι κατά την είσοδο των αποβλήτων. Συνεπώς προκύπτει ότι η µέση συλλογή οικιακών απορριµµάτων είναι ίση µε 1,37 kg/κάτοικο/ηµέρα οικιακών απορριµµάτων: Νοµός Έβρου: 1,37 kg/κάτοικο/ηµέρα οικιακών απορριµµάτων Τα βιοµηχανικά απόβλητα, τα οποία επίσης διατίθενται ανεξέλεγκτα και χωρίς ζύγιση από ιδιώτες ανέρχονται κατά εκτίµηση των φορέων καθαριότητας σε περίπου 20 τόνους ηµερησίως, γεγονός που συµβαδίζει και µε τις παρατηρήσεις κατά τις εργασίες διαλογής που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο. Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις αυτά αποτελούνται, κατά κύριο λόγο, από υλικά συσκευασίας, σφάγια, ξύλα. Η συνολική κατά 23

34 κεφαλή αντιστοιχούσα συλλογή οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων διαµορφώνεται ως εξής: Νοµός Έβρου: 1,73 kg/κάτοικο/ηµέρα Συλλεγόµενες ποσότητες οικιακών βιοµηχανικών αποβλήτων Νοµού Ροδόπης Στον ΧΥΤΑ Κοµοτηνής καταλήγουν τα απορρίµµατα σχεδόν του συνόλου του Νοµού Ροδόπης µε εξαίρεση τους δήµους Ιάσµου και Σιδηροχωρίου, δηλαδή εξυπηρετείται πληθυσµός κατοίκων. Στο χώρο διεξάγονται ζυγίσεις από τις αρχές του 2008 και υπάρχουν δεδοµένα του διαστήµατος Ιανουαρίου Ιουνίου 2008, τα οποία θα αποτελέσουν και τη βάση της περαιτέρω ανάλυσης. Με βάση τις ζυγίσεις των οικιακών αποβλήτων του ήµου Κοµοτηνής προκύπτει ότι, εξαιρώντας το µήνα Απρίλιο, οπότε δεν λαµβάνονταν οι ζυγίσεις συστηµατικά, σε διάστηµα 145 ηµερών διατέθηκαν kg αστικών απορριµµάτων. Το ίδιο διάστηµα διατέθηκαν kg βιοµηχανικών αποβλήτων, τα οποία ζυγίζονταν καθ όλη την περίοδο συµπεριλαµβανοµένου και του Απριλίου (σε διάρκεια 174 ηµερών. Οι υπεύθυνοι διαχειριστές του χώρου εκτιµούν ότι από τα βιοµηχανικά απόβλητα ποσοστό της τάξης του 10% ( ,5kg) είναι αστικού χαρακτήρα, οπότε και θα προσµετρηθούν ως αστικά, ενώ το υπόλοιπο 90% ( ,5kg) αποτελείται από απόβλητα βιοµηχανικού τύπου. Με στόχο να αναχθούν όλες οι ποσότητες στο ίδιο χρονικό διάστηµα συλλογής, η ποσότητα αστικών αποβλήτων που προέρχονται από το ήµο Κοµοτηνής διαιρείται µε το χρονικό διάστηµα συλλογής των 145 ηµερών και προκύπτει ,03 kg αστικών αποβλήτων από την πόλη της Κοµοτηνής Αντίστοιχα, οι ποσότητες αποβλήτων που προέρχονται από τη βιοµηχανική περιοχή διαιρούνται µε χρονικό διάστηµα συλλογής 174 ηµερών και προκύπτει ότι στο ΧΥΤΑ εισέρχονται 1.367,89 kg/ηµέρα αποβλήτων οικιακού χαρακτήρα από την βιοµηχανική περιοχή και ,04 kg/ηµέρα αποβλήτων βιοµηχανικού χαρακτήρα. 24

35 Συνολικά στο ΧΥΤΑ καταλήγουν ,93kg/ηµέρα αστικού χαρακτήρα και ,04kg/ηµέρα βιοµηχανικών αποβλήτων από το ήµο Κοµοτηνής, ο οποίος έχει πληθυσµό κατοίκων. Η συνολική ηµερήσια ποσότητα των αστικών αποβλήτων διαιρούµενη µε τον πληθυσµό του ήµου αποδίδει τη συνολική κατά κεφαλήν ποσότητα αποβλήτων που αντιστοιχεί σε έναν κάτοικο του νοµού σε µια ηµέρα. Νοµός Ροδόπης: 1,24 kg/κάτοικο/ηµέρα οικιακών αποβλήτων Συνυπολογίζοντας τις ποσότητες βιοµηχανικών αποβλήτων στον ίδιο πληθυσµό αναφοράς προκύπτει ότι η αντιστοιχούσα κατά κεφαλή συλλογή αποβλήτων ανέρχεται σε: Νοµός Ροδόπης: 1,47 kg/κάτοικο/ηµέρα 3.4. ηµοτικά απόβλητα Κλαδέµατα Παράλληλα µε την αποκοµιδή των αστικών στερεών απορριµµάτων, οι δήµοι Κοµοτηνής, ράµας Καβάλας, Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης δροµολογούν φορτηγά για τη συλλογή φύλλων κλαδιών και άλλων οργανικών, ογκωδών υλικών από πάρκα, πλατείες, κ.ο.κ. Τα φορτία αυτά καταλήγουν κατά κανόνα στους αντίστοιχους χώρους ταφής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δήµου ράµας, όπου κατά τους φθινοπωρινούς χειµερινούς µήνες, δροµολογούνται 3-4 απορριµµατοφόρα για τη συλλογή και αποκοµιδή των φύλλων κλαδεµάτων από τα πάρκα και τις πλατείες της πόλης. Οι ποσότητες αυτές ανέρχονται σε 32 tn/εβδοµάδα για χρονική περίοδο περίπου 6 µηνών ενώ είναι σηµαντικά µικρότερες και ακανόνιστες τον υπόλοιπο χρόνο. Ανάγοντας την ποσότητα αυτή σε χρονική διάρκεια ενός έτους, σε συµφωνία και µε την εκτίµηση των αρµοδίων της καθαριότητας, προκύπτει ότι η συνολική ποσότητα των αποβλήτων «κήπων και πάρκων» που απορρίπτει ο ήµος στο ΧΑ Α ανέρχεται σε περίπου 2 tn/ηµέρα. 25

36 Αντίστοιχα, ο ήµος Κοµοτηνής κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2008, βάσει ζυγίσεων που διεξήχθησαν, δέχθηκε 24 tn κλαδεµάτων σε 20 εργάσιµες µέρες ή 1,2 tn/ηµέρα, από τον οικείο δήµο αποκλειστικά. Θεωρώντας ως αντιπροσωπευτικές τις περιπτώσεις των δύο πόλεων, είναι δυνατόν να γίνει αναγωγή των κλαδεµάτων στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας, όπου δεν ήταν δυνατόν να γίνουν αντίστοιχες, διασταυρωµένες εκτιµήσεις, αντιστοιχίζοντας, κατά σύµβαση, την ποσότητα οικιακών και βιοµηχανικών απορριµµάτων που εισέρχονται καθηµερινά σε κάθε χώρο, όπως αυτές φαίνονται στις ενότητες ως µε τα απόβλητα «κήπων και πάρκων» που καταλήγουν στους χώρους διάθεσης της Ξάνθης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριµένα, προκύπτει ότι σε κάθε εισερχόµενο κιλό αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων την ηµέρα αντιστοιχούν περίπου 0,02 κιλά «πάρκων και κήπων»αποβλήτων, η µέση τιµή της αντίστοιχης ποσότητας των δύο πόλεων ( ράµας και Κοµοτηνής). Κατά συνέπεια, µε βάση τις εισερχόµενες ποσότητες αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων στις υπόλοιπες τρεις περιοχές, προκύπτει ότι καταλήγουν οι ακόλουθες ποσότητες «αποβλήτων «πάρκων και κήπων». Στο ΧΥΤΑ Ξάνθης: kg κλαδεµάτων/ ηµέρα Στο ΧΥΤΑ Καβάλας:2.126 kg κλαδεµάτων/ ηµέρα Στο ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης: kg κλαδεµάτων/ ηµέρα 3.5. Χώροι Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ. Εκτός από τους ΧΥΤΑ και τους ελεγχόµενους ΧΑ Α που αναφέρονται παραπάνω, στο σύνολο της Περιφέρειας εντοπίζεται έντονα το φαινόµενο της διάθεσης απορριµµάτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α). Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της ιστοσελίδας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ράµας, Καβάλας και Ξάνθης στους τρεις αυτούς Νοµούς υπάρχουν 32, 51 και 27 ενεργοί και ανενεργοί ΧΑ Α αντίστοιχα. 26

37 Στο Νοµό Ροδόπης, η αναθεώρηση του ΠΕΣ Α αναφέρει ότι το 2005 υπήρχαν 38 ανεξέλεγκτοι και ηµιελεγχόµενοι ΧΑ Α, ενώ, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, το µεγαλύτερο πρόβληµα φαίνεται ότι αντιµετωπίζει ο Ν. Έβρου που εµφανίζεται να έχει 123 ανεξέλεγκτους και ηµιελεγχόµενους ΧΑ Α. Για το σύνολο αυτών των χώρων, δεν υπάρχουν ποσοτικά αλλά ούτε και ποιοτικά στοιχεία και κατά συνέπεια δεν συµπεριελήφθησαν στην παρούσα µελέτη. Υπενθυµίζεται ωστόσο ότι για το ήµο ράµας συγκεκριµένα, ετησίως διεξάγεται έργο µεταφοράς 4.000m 3 ή εναλλακτικά τόνων απορριµµάτων, από µικρότερους δηµοτικούς ΧΑ Α στον κεντρικό. Για την µετατροπή σε όρους µάζας χρησιµοποιήθηκε η τιµή των 0,75tn/m 3 που ανταποκρίνεται στη φύση των αποβλήτων (αδρανή και ογκώδη κατά κύριο λόγο). Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 0,15 kg/κάτοικο/ ηµέρα αναγόµενη στον πληθυσµό του ήµου ράµας (55.632) κάτοικοι, στη διάρκεια ενός έτους (365 ηµερών). Το µέγεθος αυτό θα συµπεριληφθεί στον υπολογισµό της ενδεικτικής συνολικής κατά κεφαλήν παραγωγής απορριµµάτων, που θα ακολουθήσει στην οποία θα περιλαµβάνονται όλα τα καταγεγραµµένα µεγέθη της παρούσας µελέτης Προγράµµατα ανακύκλωσης Στις πόλεις της Καβάλας και της Κοµοτηνής εφαρµόζονται συστηµατικά προγράµµατα ανακύκλωσης υλικών. Σηµαντική διείσδυση αναφέρθηκε ότι έχει το πρόγραµµα στην πόλη της Κοµοτηνής, όπου δραστηριοποιείται η ιδιωτική εταιρεία RECATEC ΕΠΕ ανακυκλώνοντας ξύλο, χαρτί, σύρµα και πλαστικό. Σύµφωνα µε στοιχεία που µας παραχώρησε η εταιρεία, οι ετήσιες ποσότητες που συλλέγει παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 27

38 Πίνακας 12: Υλικά που ανακυκλώνονται στο Ν. Ροδόπης Υλικό Ποσότητα (kg) Ξύλο Χαρτί Σύρµα Πλαστικό Σύνολο Οι παραπάνω ποσότητες συνυπολογιζόµενες στην ηµερήσια παραγωγικότητα των κατοίκων της Ροδόπης, αναµένεται ότι θα αυξήσουν, σε περιορισµένο ωστόσο βαθµό, την κατά άτοµο παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων. Συνολικά συλλέγονται κιλά ετησίως ή περίπου κιλά/ ηµέρα. Στην πόλη της Καβάλας, κατά τον τελευταίο χρόνο (2007), στην ανακύκλωση χαρτιού δραστηριοποιείται αποκλειστικά η εταιρεία ΑΦΟΙ ΙΝΑΚΗ Α.Ε., η οποία συλλέγει χαρτί σε 130 κάδους, τοποθετηµένους εντός των ορίων του ήµου Καβάλας. Αναφέρεται ότι κατά τους 11 µήνες στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία, συλλέγονται κατά µέσο όρο kg/εβδοµάδα ή kg/ ηµέρα χαρτιού. Στις υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας δεν εφαρµόζονται προγράµµατα ανακύκλωσης. 3.7 ιαχείριση λοιπών αστικών στερεών αποβλήτων Πέρα από τα παραγόµενα οικιακά, βιοµηχανικά και απορρίµµατα «πάρκων και κήπων», υπάρχουν απόβλητα άλλων δραστηριοτήτων τα οποία οι κατά τόπους αρµόδιοι φορείς καλούνται να διαχειριστούν. Στην παρούσα έκθεση θα γίνει µια κατά το δυνατόν λεπτοµερής παρουσίαση των ποσοτήτων των κυριότερων από τις κατηγορίες αυτές. 28

39 ιαχείριση βιολογικής ιλύος Κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου, αναφέρθηκε ότι σε όλες τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Α.Μ. Θ., πλην του ΧΥΤΑ της Ξάνθης, καταλήγει ιλύς από Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων (ΚΕΛ). ιαθέσιµα ποσοτικά στοιχεία για τον ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, βάσει των ζυγίσεων του εκεµβρίου του 2007, καταδεικνύουν ότι 20tn ιλύος διατίθενται στο ΧΥΤΑ κάθε εβδοµάδα (7 ηµέρες παραγωγής ιλύος) ή εναλλακτικά 2,86 tn ιλύος/ηµέρα. Στην Καβάλα, οι αντίστοιχες ζυγίσεις που διεξήχθησαν κατά το 2006 έδειξαν ότι καταλήγουν 35 τόνοι ιλύος ανά εβδοµάδα (7 ηµέρες παραγωγής ιλύος), ποσότητα που αντιστοιχεί σε 5 tn/ηµέρα. Οι εκτιµήσεις στις υπόλοιπες πόλεις διεξήχθησαν µετά από επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς των κατά τόπους Κέντρων Επεξεργασίας Λυµάτων. Στη ράµα, κατά το 2007 διατέθηκαν στον οικείο ΧΑ Α 600tn λυµατολάσπης, όπως αυτό προέκυψε βάσει του αριθµού των δροµολογίων που πραγµατοποίησε το όχηµα µεταφοράς και του βάρους της ιλύος ανά δροµολόγιο. Να σηµειωθεί ότι µόνο ένα από τα φορτία ζυγίστηκε, και το συγκεκριµένο ζυγολόγιο χρησιµοποιήθηκε στην εκτίµηση της αναφερθείσας ποσότητας.. Θεωρώντας ότι η παραγωγή λυµατολάσπης είναι συνεχής καθόλη την διάρκεια του έτους, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 1,64 tn/ηµέρα. Σηµειώνεται ότι ο φορέας διαχείρισης του ΚΕΛ ράµας πραγµατοποίησε παράλληλα χηµικές αναλύσεις της ιλύος οι οποίες έδειξαν χαµηλές συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων, οπότε είναι δυνατή η αξιοποίηση της ιλύος ως εδαφοβελτιωτικού, αφού υποστεί την ανάλογη επεξεργασία, πρακτική ωστόσο η οποία δεν εφαρµόζεται. Η αντίστοιχη προσέγγιση στην Αλεξανδρούπολη κατέδειξε ότι στο ΚΕΛ παράγονται 15 τόνοι λυµατολάσπης κάθε εβδοµάδα. Η ποσότητα αυτή διατίθεται στο ΧΑ Α τής πόλης η οποία µε αναγωγή σε χρονικό διάστηµα µιας ηµέρας µεταφράζεται σε 2,14tn/ηµέρα. 29

40 Τέλος, στην περιοχή της Ξάνθης, αν και η λυµατολάσπη δεν διατίθεται στο ΧΥΤΑ, κρίθηκε σκόπιµη η καταγραφή της τοπικής κατάστασης. Αναφέρεται ότι η εβδοµαδιαία παραγόµενη ποσότητα ανέρχεται σε περίπου 7-10m 3.. Με συντηρητικούς όρους θεωρήθηκε ότι η ποσότητα αυτή είναι 9m 3 /εβδοµάδα. Για πυκνότητα λυµατολάσπης 1tn/m 3, η ανηγµένη ηµερήσια τιµή, ισοδυναµεί µε 1,29 tn/ ηµέρα Σε όλες τις περιπτώσεις στην Περιφέρεια, η ιλύς δεν υφίσταται καµίας µορφής επεξεργασία ξήρανση, κοµποστοποίηση, φυγοκέντρηση είναι κάποιες ενδεικνυόµενες µέθοδοι παρά µόνο µερική αφυδάτωση και εναποτίθεται εδαφικά στις εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων µε εξαίρεση την περίπτωση της Ξάνθης - µε αποτέλεσµα να αυξάνεται σηµαντικά η όχληση λόγω οσµών και να προκύπτει αυξηµένη ποσότητα στραγγισµάτων λόγω της υδαρούς µορφής της ιλύος αυξάνοντας τον κίνδυνο ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από βαρέα µέταλλα. Εικόνα 1: Ιλύς στο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής 30

41 Νοσοκοµειακά απόβλητα Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 37591/2031/2003 τα νοσοκοµειακά απόβλητα διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, από τις οποίες µόνο µια τα απόβλητα αστικού χαρακτήρα µπορούν να διατεθούν στο εκάστοτε σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας απορριµµάτων χωρίς προηγούµενη επεξεργασία. Οι υπόλοιπες κατηγορίες, τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, µπορεί να είναι αµιγώς τοξικού, αµιγώς µολυσµατικού ή µικτού τοξικού και µ ολυσµατικού χαρακτήρα, πρέπει να υφίστανται διεργασίες θερµικής αποτέφρωσης ή/και αποστείρωσης ώστε να φτάσουν σε επίπεδο επικινδυνότητας ισοδύναµο µε αυτό των ΑΣΑ ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατόν να διατεθούν εδαφικά σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ. Η πρακτική που ακολουθείται στην πλειοψηφία των σχετικών εγκαταστάσεων, και διαπιστώθηκε και κατά τις εργασίες (δειγµατοληψίας;), είναι ότι σηµαντικές ποσότητες ανεπεξέργαστων ιατρικών αποβλήτων καταλήγουν στο σύστηµα αποκοµιδής των ΑΣΑ και διατίθενται εδαφικά, καθώς η πλειοψηφία των δειγµάτων περιείχε κάποιες σύριγγες ή/και ιατρικά φιαλίδια. Κατά τις εργασίες των δειγµατοληψιών δεν ήταν δυνατόν να διευκρινιστεί αν τα ιατρικά απόβλητα προέρχονταν από τοπικά νοσοκοµεία ή ιδιωτικά ιατρεία, ωστόσο οι σχετικά µικρές ποσότητες οδηγούν προ ς το δεύτερο ενδεχόµενο. Τα ποσοτικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν αφορούν στο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, όπου εισέρχονται µε ένα δροµολόγιο απορριµµατοφόρου περίπου 10m 3 /εβδοµάδα, ή εναλλακτικά 1,43 tn/ηµέρα. Επίσης σχετική εκτίµηση έγινε στο ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης ο οποίος δέχεται 8 tn/ηµέρα από το Νοσοκοµείο της πόλης. Επισηµαίνεται ότι οι ποσότητες αυτές αφορούν σε νοσοκοµειακά απόβλητα αστικού χαρακτήρα, αν και είναι συχνό φαινόµενο να υπάρχουν ποσότητες µολυσµατικών ή άλλων επικίνδυνων µέσα σε αυτά. 31

42 Σφάγια Σε όλες τις εγκαταστάσεις της περιφέρειας διατίθενται ποσότητες σφάγιων, από κρεαταγορές, σφαγεία, κρεοπωλεία µαζί µε τα αστικά οικιακά απορρίµµατα. Για αυτή την κατηγορία αποβλήτων δεν υπάρχουν καταγεγραµµένα στοιχεία παρά µόνο στον ΧΥΤΑ του Νοµού Καβάλας, όπου καταλήγουν 9tn (30m ) θερµικά επεξεργασµένων σφάγιων κάθε εβδοµάδα, τα οποία και συνυπολογίστηκαν στις ποσότητες των βιοµηχανικών αποβλήτων στη σχετική ενότητα. Οι τοπικές αρµόδιες αρχές δήλωσαν ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται από τα µέσα του καλοκαιριού του 2007 και ότι η τα σφάγια διατίθενται απαλλαγµένα από µικροβιακό φορτίο και αδρανοποιηµένα. Κατά συνέπεια οι ποσότητες αυτές προσµετρήθηκαν στις ποσότητες των αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων της ενότητας Αντίστοιχες πρακτικές δεν ακολουθούνται στις υπόλοιπες περιοχές όπου τα σφάγια καταλήγουν ανεπεξέργαστα, αναµεµειγµένα µε τα υπόλοιπα απορρίµµατα ή και σαν ανεξάρτητα φορτία, αποτελώντας ενδεχόµενη εστία µικροβιακής µόλυνσης για τους εργαζόµενους στους εκάστοτε χώρους και συµβάλλοντας στην εκδήλωση ιδιαίτερα δυσάρεστων οσµών. Ενδεικτική είναι η παρακάτω φωτογραφία, από το ΧΥΤΑ Κοµοτηνής. 32

43 Εικόνα 2: Σφάγια στο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Η διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην περιφέρεια γίνεται επίσης µε ανεξέλεγκτο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε ποσότητες ή φορτία που καταλήγουν στους υπό εξέταση χώρους. Η κύρια ποσότητα των αποβλήτων αυτών εκτιµάται ότι καταλήγει σε ΧΑ Α και εκτός των εγκαταστάσεων όπου απευθύνθηκε το ερωτηµατολόγιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να διατίθενται περιορισµένες ποσότητες και σε αυτούς. Με στόχο την, σε αρχικό επίπεδο, εκτίµηση των σχετικών ποσοτήτων, σκόπιµο είναι να προσεγγιστεί βάσει δευτερογενών δεδοµένων. Βάσει της ΚΥΑ Η.Π /2003 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης [ΦΕΚ Β 1909/2003] η ποσότητα των αδρανών υλικών που παρήχθησαν κατά το 2002 εκτιµάται σε 4,5 εκατοµµύρια τόνους πανελλαδικά. Με βάσει τα πληθυσµιακά στοιχεία της ΕΣΥΕ για την Ελλάδα και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 33

44 Θράκης και κάτοικοι αντίστοιχα η ποσότητα των ΑΕΚΚ που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια ανέρχεται σε τόνων ΑΕΚΚ. Περαιτέρω ανάλυση του µεγέθους αυτού ανά νοµό της Περιφέρειας, βάσει των πληθυσµιακών µεγεθών της ενότητας 2.2 αποδίδει τόνους ΑΕΚΚ στο Νοµό Έβρου, στο Νοµό Καβάλας, στο Νοµό Ροδόπης, στο Νοµό ράµας και στο Νοµό Ξάνθης ανά έτος. Οι ποσότητες αυτές σε ηµερήσια βάση, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, αντιστοιχούν σε 168, 164, 125, 117 και 115 τόνοι παραγόµ ενων ΑΕΚΚ στους νοµούς Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, ράµας και Ξάνθης αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση η κατηγορία των ΑΕΚΚ πρέπει να εξεταστεί ενδ ελεχέστερα από τους αρµόδιους φορείς καθώς η αναπρο σαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, επιβάλλει την ορθολογική διαχείριση αυ τών, αν και µέχρ ι σήµερα δεν λαµβάνονταν σχετικά µέτρα Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων Το µοναδικό εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης µ εταχειρ ισµένων ελαστικών οχηµάτων, που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ. (ECO ELASTICA Α.Ε.), λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2005 στους νοµούς ράµας, Καβάλας και Ξάνθης και από τον Φεβρουάριο του 2006 στην Ροδόπη και τον Έβρο. Έχουν εγκατασταθεί περίπου 200 σηµεία συλλογής των ελαστικών, τα οποία µεταφέρονται προς αξιοποίηση σε σχετική µονάδα στην Κοµοτηνή. Ο παρακάτω πίνακας 13 περιλαµβάνει την συνολική ποσότητα ελαστικών που συλλέχθηκαν στους πέντε νοµούς από την έναρξη του συστήµατος µέχρι το εκέµβριο του Επίσης παρατίθενται οι µήνες λειτουργίας του συστήµατος σε κάθε νοµό, όπως και η µέση ποσότητα που συλλέγεται ανά µήνα στην Περιφέρεια, όπως αναφέρθηκε από τους αρµοδίους του συστήµατος διαχείρισης, την εταιρεία ECO-ELASTICA. 34

45 Πίνακας 13: Ποσότητες ρυθµοί συλλογής µεταχειρισµένων ελαστικών Νοµός Συνολική ποσότητα [tn] Μήνες λειτουργίας tn/µήνα kg/ηµέρα ράµα , ,38 Καβάλα , ,52 Ξάνθη , ,90 Έβρος ,27 842,42 Ροδόπη ,05 901,52 Σύνολο: , , Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Στο πλαίσιο της διαχείρισης των οχηµάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), στην Περιφέρεια δραστηριοποιείται η Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδας (Ε ΟΕ), ως µοναδικό εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Με βάση τα επίσηµα δεδοµένα της Ε ΟΕ, κατά το έτος 2006 οπότε και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το συγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, συλλέχθηκαν 317 οχήµατα, ενώ από τον Ιανουάριο µέχρι και το Νοέµβριο του 2007 ο αριθµός οχηµάτων που συλλέχθηκαν ανήρθε σ ε 663. Χρησιµ οποιώντας ως µέσο όρο τα 1000 kg/όχηµα προκύπτουν kg για το 2006 και kg για το 11-µηνο του2007, ή ισοδύναµα 42,61 tn/µήνα. Συµβατικά θεωρώντας το µήνα ίσο µε 30 ηµέρες προκύπτει ότι την περίοδο περίπου 1, 4 ΟΤΚΖ (1,42 tn/ηµέρα) αποσύρετο κάθε ηµέρα. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης γίνεται η παραδοχή ότι όλοι οι νοµοί συµµετέχουν ανάλογα µε τον πληθυσµό τους στην ανακύκλωση ΟΤΚΖ, καθώς δεν υπάρχουν δεδοµένα για κάθε νοµό ξεχωριστά. Αυτό συνεπάγεται ανάκτηση υλικών από ΟΤΚΖ ίση µε 242 kg/d στο νοµό ράµας, 337kg/d στο νοµό Καβάλας, 237kg/d στο νοµό Ξάνθης, 258 kg/d στο νοµό Ροδόπης και 347kg/d στο νοµό Έβρου. 35

46 Ο αριθµός αυτός κρίνεται ως χαµηλός, γεγονός που µπορεί να ερµηνευθεί, αρχικά λόγω του µικρού αριθµού κέντρων ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, 2 στους Νοµούς ράµας και Ξάνθης και 1 στο Νοµό Έβρου, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα, εγκεκριµένα κέντρα στους υπόλοιπους νοµούς της Περιφέρειας. Επιπροσθέτως, σηµαντικός παράγοντας που αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση του ποσοστού συλλογής/ αξιοποίησης των ΟΤΚΖ γενικότερα στην Ελλάδα, αποτελεί και η νοοτροπία των ιδιοκτητών που είτε αναµένουν το µέτρο της απόσυρσης, είτε δεν αποχωρίζονται παλαιά αυτοκίνητα για συναισθηµατικούς λόγους ή είτε τέλος, λόγω περιορισµένης περιβαλλοντικής συνείδησης, επιλέγουν την εγκατάλειψη του οχήµατος σε κάποιο σηµείο καταλαµβάνοντας τις ήδη περιορισµένες θέσεις στάθµευσης. Για να µεταστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση χρειάζεται αφενός η δηµιουργία όλων των απαιτούµενων υποδοµών, σε όλη την έκταση της Περιφέρειας και αφετέρου η ευαισθητοποίηση των πολιτών, απέναντι στο πρόβληµα. Επισηµαίνεται ότι ο στόχος που τίθεται από την Κοινοτική και Ελληνική νοµοθεσία αποσκοπεί: Μέχρι τη , η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ που έχουν παραχθεί µετά τη έπρεπε να είχε φτάσει τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο όρο ανά όχηµα και ανά έτος, ενώ η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση να είχε αυξηθεί στο 80%. Για τα αυτοκίνητα που έχουν παραχθεί πριν από τη , τα ποσοστά είχαν διαµορφωθεί σε 75% επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση και 70% επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση. Μέχρι τη , η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 95% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση να φτάνει το 85% Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) Το σύστηµα συλλογής ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο, µε τους κατά τόπους ήµους να συνάπτουν συµβάσεις συνεργασίας µε πολύ αργούς ρυθµούς. Έχουν δηµιουργηθεί κέντρα συλλογής, σε συνεργασία µε αδειοδοτηµένες ιδιωτικές 36

47 εταιρείες, και οι ποσότητες που συλλέγονται σε αυτά οδηγούνται προς αξιοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο οι ποσότητες που συλλέγονται από την Περιφέρεια Α.Μ. Θ. χαρακτηρίζονται από τον αρµόδιο φορέα ως αµελητέες. Επισηµαίνεται ότι ο Εθνικός και Κοινοτικός στόχος για το 2008 είναι 4kg ΑΗΗΕ/κάτοικο/έτος, µέγεθος το οποίο σε επίπεδο της Περιφέρειας Α.Μ. Θ. δεν διαφαίνεται ότι µπορεί να επιτευχθεί. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών, διαπιστώθηκε ότι τακτικά οι φορείς καθαριότητας των δήµων δροµολογούσαν οχήµατα για τη συλλογή ογκωδών αποβλήτων, που µεταξύ άλλων περιελάµβαναν και ΑΗΗΕ, τα οποία κατέληγαν προς ταφή στους ΧΥΤΑ/ ΧΑ Α της περιοχής Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσσωρευτών Στην Περιφέρεια Α. Μ. Θ. δραστηριοποιείται το πανελλήνιο σύστηµ α Ανακύκλωσης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (Α ΦΗΣ Α.Ε.), από το Μάρτιο του 2005 και το Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥ. Ε.ΣΥΣ Α. Ε.). Οι ποσότητες µ παταριών που συλλέγοντ αι και ανακυκλώνονται από το πρώτο σύστηµα κρίνονται πολύ ικανοποιητικές καθώ ς, κατά το πρώτο 11µ ηνο του 2007 ανακυκλώθηκε ποσοστό που φτάνει το 43,51% των µπαταριών που καταναλώθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα στην Περιφέρεια. Σηµειώνεται ότι ο πανελλαδικός αντίστοιχος µέσος όρος, είναι 21,4%. Οι ποσότητες που έχουν συλλεχθεί από την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος, το Μάρτιο του 2005, µέχρι και το Νοέµβριο του 2007 φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Για τον υπολογισµό των ρυθµών συλλογής χρησιµοποιήθηκε χρονικό διάστηµα 23 µ ηνών για τους Νοµούς ράµας, Ροδόπης αλλά και Έβρου και Καβάλας, όπου οι ποσότητες κατά το πρώτο έτος ήταν ελάχιστες και 33 µήνες για το νοµό Ξάνθης. Για την αναγωγή σε ηµερήσιους ρυθµούς παραγωγής χρησιµοποιήθηκε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών/µήνα. 37

48 Πί νακας 14 : Ποσότητες ανακυκλωµένων φορητών µπαταριών στην Περιφέρεια Α. Μ. Θ. Ανακυκλωµένες ποσότητες [kg] Νοµός kg/μήνα kg/ηµέρα ράµας ,35 4,21 Έβρου , ,49 5,85 Ξάνθης , , ,84 81,53 Ροδόπης - 613, ,04 2,13 Καβάλας , ,46 7,95 Περιφέρεια , , ,18 101,67 Το δεύτερο σύστηµα (ΣΥ. Ε.ΣΥΣ Α.Ε.) δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου οξέος και νικελίου καδµίου. Οι ποσότητες τέτοιων συσσωρευτών που συλλέχθηκαν κατά το 2007 καθώς και η αναγωγή τους σε µηνιαίους και ηµερήσιους ρυθµούς συλλογής, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 15: Ποσότητες ανακυκλωµένων µπαταριών Pb οξέος/ Ni- Cd στην Περιφέρεια Α. Μ. Θ. Ανακυκλωµένες ποσότητες [kg] Ν οµός 2007 kg/μήνα kg/ηµέρα ράµας ,42 47,88 Έβρου ,67 86,39 Ξάνθης , , Ροδόπης ,60 Καβάλας , ,80 152,53 Περιφέρεια , ,90 934, Απόβλητα λιπαντικών ελαίων Βάσει του Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ) στην Περιφέρεια Α.Μ. - Θ. παρήχθησαν tn αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ). Από 38

49 αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία, tn, οδηγήθηκε προς τελική διάθεση (D) ενώ µόλις 425 τόνοι οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση (R). Τα ποσοστά των αντίστοιχων πρακτικών είναι 91% για εργασίες (D) και 9% για εργασίες (R). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ΕΣ ΕΑ καταρτίσθηκε µε έτος αναφοράς το έτος 2004, στο οποίο και αναφέρονται οι παραπάνω ποσότητες. Η εκτίµηση των ποσοτήτων αυτών, στο σχεδιασµό, έγινε βάσει των πωλήσεων λιπαντικών ελαίων και του ποσοστού του πληθυσµού της Περιφέρειας ως προς τον συνολικό πληθυσµό της Ελλάδας. Τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα προέρχονται από το Σύστηµα εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικώ ν Ελαίων που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, αυτό της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείτα ι στη συλλογή χρησιµοποιηµ ένων ορυκτελαίων πανελλαδικά. Τ α ΑΛΕ συλλέγονται σε σηµεία συλλογής σε όλη την Περιφέρεια και µεταφέρονται στο κέντρο προσωρινής αποθήκευσης, στην περιοχή Αµυγδαλεώνα Καβάλας. Στη συνέχεια οδηγούνται σε αδειοδοτηµένες µονάδες, συνεργαζόµενες µε το σύστηµα, προς αναγέννηση. Οι ποσ ότητες ΑΛΕ που συγκεντρώθηκαν στην Περιφέρ εια Α.Μ. Θ. από το 2005, οπότε και έγινε η έναρξη λειτουργίας του συστήµατος, φαίνονται ακολούθως. Για την αναγωγή σε ηµερήσιους ρυθµούς παραγωγής, χρησιµοποιήθηκαν οι 36 µήνες στους νοµούς ράµας και Καβάλας και 24 µήνες στους υπόλοιπους τρεις νοµούς στους οποίους λειτουργεί το σύστηµα και 30-ηµερη διάρκεια του µήνα. 39

50 Νοµός Πίνακας 16: Ποσότητες ΑΛΕ στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ. Ανακυκλωµένες ποσότητες [kg] kg/μήνα kg/ηµέρα ράµας Έβρου Ξάνθης Ροδόπης Καβάλας Περιφέρεια Παράλληλα αναπτύσσεται εναλλακτικό σύστηµα διαχείρισης απόβλητων συσκευασιών λιπ αντικών στην Περιφέρεια Α.Μ. Θ, υπό την ονοµασία Κ.Ε.ΠΕ.. ΑΕ.. Αναφέρεται ότι µέχρι και το 2007 καλύφθηκαν οι ανάγκες συλλογής µεταλλικών συσκευασιών από βιοµηχανίες της περιοχής. Ενδεικτικά, οι συλλεχθείσες ποσότητες κατά το τέταρτο τρίµ ηνο του 2007 ανήλθαν, σε 14 τόνους, και εκτιµάται ότι µέχρι το τέλος του 2008 θα έχει ξεκινήσει και η συλλογή των υπόλοιπων υλικών συσκευασιών που διαχειρίζεται η εταιρεία Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων Ο ΕΣ ΕΑ συµπεριλαµβάνει στις ποσότητες των παραγόµενων επικίνδυνων αποβλήτων και τις µικρές ποσότητες αυτών που είναι αναµεµειγµένα µε τα συνήθη αστικά απόβλητα., ονοµάζοντας την κατηγορία αυτή «Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων» (ΜΠΕΑ). Τα απόβλητα αυτά αφορούν κυρίως απορριπτόµενο οικιακό εξοπλισµό και απορριπτόµενα προϊόντα οικιακής χρήσης. Ενδεικτικά ο κατάλογος των ΜΠΕΑ στα αστικά απόβλητα περιλαµβάνει: Φιάλες αεροζόλ (εφόσον περιέχουν ποσότητα αναφλέξιµου υλικού ή χηµικώς ασταθή υλικά) Βερνίκια / χρώµατα (εφ όσον περιλαµβάνουν διαλύτες ή βαρέα µέταλλα και δεν έχουν αφυγρανθεί) Εντοµοκτόνα εντοµοαπωθητικά (µε ληγµένη ηµεροµηνία ή συσκευασίες) 40

51 Γεωργικά φάρµακα (παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, µυκητοκτόνα) (µε ληγµένη ηµεροµηνία ή συσκευασίες) Καθαριστικά /συντηρητικά /γυαλιστικά ξύλου Κόλλες (διάφορες)/ρητίνες Λαµπτήρες/ σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα, περιέχοντα υδράργυρο Μελάνια ιαλύτες αφαίρεσης χρωµάτων Παλιά φάρµακα (µε ληγµένη ηµεροµηνία) Παλιές µπαταρίες (διάφορες) µιας χρήσης ή επαναφορτιζόµενες Προϊόντα καθαρισµού / αποφρακτικά (εφόσον περιέχουν διαβρωτικά οξέα ή καυστικά αλκάλια) Υλικά απολύµανσης. Ο ΠΕΣ Α αναφέρει ότι η ποσότητα των ΜΠΕΑ κατά το έτος 2004 ανήλθε σε 390 τόνους, στο σύν ολο της Περιφέρεια ς Η ποσότητα αυτή συνδιατέθηκε µε τα αστικά απορρίµµατα, στις κατά τόπους χώρους διάθεσης. Είναι προφανές ότι το κλάσµα των ΜΠΕΑ ταυτίζεται µε αυτό των επικίνδυνων αποβλήτων όπως αυτό προσδιορίσθηκε κατά τις εργασίες διαλογής/δειγµατοληψίας Πα ραγωγή αποβλήτων στην Περιφέ ρεια Α.Μ. Θ. Στη συνέχεια, στον πίνακα 17, παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των ποσοτήτων αποβλήτων που προσδιορίσθηκαν στις προηγούµενες ενότητες για τους πέντε νοµούς και την περιφέρ εια συνολικά. Με στόχο τη δηµιουργία κοινής βάσης αναφοράς αλλά και τη δυνατότητα σύγκρισης των ποσοτήτων των παραγόµενων αποβλήτων µεταξύ των Νοµών, οι τιµές έχουν αναχθεί σε όρους κιλών ανά ηµέρα, εκτός από τα σηµεία που επισηµαίνονται µε διαφορετικές µονάδες. Αρχικά, στον πίνακα 17α, παρουσ ιάζονται οι κατά κεφα λήν ποσότητες αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων, οι οποίες συλλέγονται στους πέντε χώρους αναφοράς, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν κατά την έρευνα πεδίου και παρουσιάζονται στις ενότητες

52 έως Επιπλέον, παρουσιάζεται και η συνολική ποσότητα απορριµµάτων που διατίθεται στους χώρους αυτούς. Πίνακας 17α: Κατά κεφαλήν συλλογή οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων Α.Α. Παράµετρος Ν. Ξάνθης Ν. ράµας Ν. Καβάλας Ν. 'Εβρου Ν. Ροδόπης Κατά κεφαλήν µοναδιαία 1. συλλογή αστικών αποβλήτων (kg/κάτοικο/d) 1,02 1,26 1,29 1,37 1,24 2. Κατά κεφαλήν συλλ ογή βιοµηχανικών αποβλήτων 0,25 0,16 0,14 0,36 0,23 (kg/κάτοικο/d) 3. Συνολική κατά κεφα λήν συλλογή αποβλήτων 1,27 1,42 1,43 1,73 1,47 (kg/κάτοικο/d) Στον πίνακα 17β παρουσιάζεται η µηνιαία και ηµερήσια διατεθείσα ποσότητα αποβλήτων «π άρκων και κήπων», και λυµατολάσπη ς, η οποία διατίθεται στις εγκαταστάσεις εδαφικής διάθεσης κάθε νοµ ού. Επιπλέον, καταγράφεται και το άθροισµα των δύο αυτών ποσοτήτων. 42

53 A/A Πίνακας 17β: Κατά κεφαλήν διάθεση αποβλή των «πάρκων και κήπων» και λυµατολάσπης Ν. Ν Ν. Ν. Ν. Παράµετρος Ξάνθης ράµας Καβάλας Έβρου Ροδόπης 1 Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός Πάρκων και κήπων (kg/d) Λυµατολάσπη (kg/d) Κατά κεφαλήν ιάθεση «πάρκων και 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 κήπων»αποβλήτων (kg/κάτοικο/d) 5 Κατα κεφαλήν ιάθεση Λυµατολάσπης 0,02 0,03 0,07 0,04 0,05 (kg/κάτοικο/d) 6 Κατά κεφαλήν ιάθεση «πάρκων και κήπων»αποβλήτων και Λυµατολάσπης (kg/κάτοικο/d) 0,07 0,07 0,10 0,07 0,08 Ο πίνακας 17γ περιλαµβάνει τις ποσότητες ανακτηθέντων υλικών από τα προγράµµατα ανακύκλωσης στους νοµούς που εφαρµόζονται (νοµοί Καβάλας και Ροδόπης). Οι ποσότητες αυτές ανάγονται σε όρους κιλών ανακτηθέντων υλικώ ν ανά κάτοικο και ηµέρα και αντιστοιχούν σε 0,02kg στο Νοµό Καβάλας και 0,01kg στο Νοµό Ροδόπης. Πίνακας 17γ: Κατά κεφαλήν ανάκτηση ανακυκλώσιµων υλικών A/A Παράµετρος Ν. Καβάλας Ν. Ροδόπης 1 Πληθυσµός Νοµού Προγράµµατα Ανακύκλωσης ( kg/d) Κατά κεφαλήν Αξιοποίηση Ανακυκλώσιµων (kg/κάτοικο/d) 0,02 0,01 43

54 Γι α την εκτίµηση των ποσοτήτων που παράγονται στην περιφέρεια είναι απαραίτητη η α ν αγωγή των συλλεγόµενων ποσοτήτων αποβλήτων στις ηµ ερήσιες παραγόµενες ποσότητες. Σύµφωνα µε την πηγή:.χ. Παναγιωτακόπουλος Βιώσιµη ιαχείριση Α σ τικών Στερεών Αποβλήτων, Εκδόσεις Ζυγός, 2002 (σελ. 50), το µέσο ποσοστό των αστικών στερεών αποβλήτων το οποίο δεν συλλέγεται, εκτιµάται ότι είναι κάτω του 10%. Τ ο ποσοστό αυτό είναι µ εγαλύτερο στις αγροτικέ ς από ότι στις αστικές περιοχές. Για να µετατραπούν, οι τιµές των συλλεγόµενων ποσοτήτων (πινάκες 17α και 17β) σε παραγόµεν ες ποσότητες απορριµµάτων ανά κάτοικο θα υπολογισθεί προσαύξηση της τά ξης του 10% στις εκτιµηθείσες συλλεγόµενες ποσότητες. Η προσαύξηση αυτή δεν κρίνεται απαραίτητη για το κλάσµα των ανακυκλώσιµων υλικών καθώς τα υλικά τα οποία δε συλλέγονται από το κάθε σ ύστηµα συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, οδηγούνται προς τελική διάθεση ως οικιακά απόβλητα. Η εκτίµηση των παραγόµενων ποσοτήτων των κύριων ρευµάτων αποβλήτων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου οι κατά κεφαλήν δείκτες συλλογής των οικιακών αποβλήτων (γραµµή 2), των βιοµηχανικών αποβλήτων (γραµµή 3) και των αποβλήτων «κήπων και πάρκων» (γραµµή 5) έχουν προσαυξηθεί κατά 10%. Πίνακας 17δ: Παραγόµενα απόβλητα A/A Παράµετρος Ν. Ξάνθης Ν ράµας Ν. Καβάλας Ν. Έβρου Ν. Ροδόπης Περιφέρεια Α.Μ. - Θ. 1 Πληθυσµός Νοµού Κατά κεφαλήν 2 Παραγόµενα οικιακά απορρίµµατα 1,12 1,39 1,42 1,51 1,36 1,38 (kg/κάτοικο/d) Κατά κεφαλήν 3 Παραγόµενα Βιοµηχανικά 0,28 0,18 0,15 0,4 0,25 0,26 (kg/κάτοικο/d) Κατά κεφαλήν 4 Αξιοποίηση Ανακυκλώσιµων (kg/κάτοικο/d) - - 0,02-0,01 0,01 44

55 5 6 7 Κατά κεφαλήν ιάθεση Αποβλήτων «κήπων και πάρκων» (kg/κάτοικο/d) Κατά κεφαλήν ιάθεση Λυµατολάσπης (kg/κάτοικο/d) Κατά Κεφαλήν Παραγωγή ηµοτικών Αποβλήτων (kg/κάτοικο/d) 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,03 0,07 0,04 0,05 0,04 1,47 1,64 1,69 1,99 1,69 1,72 Η τελευταία γραµµή του πίνακα 17δ περιλαµβάνει το άθροισµα των κατά κεφαλήν ποσοτήτων των κλασµάτων των παραγόµενων οικιακών αποβλήτων, των ανακυκλώσιµων υλικών και των παραγόµενων δηµοτικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν και τα απόβλητα κύριου ενδιαφέροντος τα οποία πρέπει να επεξεργαστεί ο φορέας διαχείρισης των µονάδων αξιοποίησης απορριµµάτων οι οποίες θα κατασκευαστούν στην Περιφέρεια. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα µεγέθη τα οποία αναφέρονται στην περιφέρεια συνολικά (τελευταία στήλη του πίνακα 17 δ), έχουν σταθµιστεί βάσει του συνολικού πληθυσµ ού του κάθε Νο µού, που φαίνεται στην γραµµ ή 1. Παράλληλα στον δείκτη που αφορά στο νοµό ράµας συµπεριλαµβάνεται και η ποσότητα των απορριµµάτων που µεταφέρονται από τους περιφερειακούς ΧΑ Α στον κύριο χώρο, όπως αναλύεται στην ενότητα 3.5. Το µέγεθος αυτό επίσης έχει αναχθεί στο συνολικό πληθυσµό του νοµού ράµας. Στον πίνακα 17ε αντίστοιχα, περιλαµβάνονται τα ρεύµατα αποβλήτων που έχουν ως πληθυσµό α ναφοράς το σύνολο των κατοίκων κάθε νοµού. Από αυτά, τα νοσοκοµειακά απόβλητα αστικού τύπου οδηγούνται προς υγειονοµική ταφή, τα ΑΕΚΚ δεν υφίστανται καµίας µορφής διαχείριση ενώ τα υπόλοιπα κλάσµατα συλλέγονται και αξιοποιούνται. Για το λόγο αυτό οι κατά κεφαλήν δείκτες παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες πρακτικές διαχείρισης, δηλαδή για τα κλάσµατα που διατίθενται 45

56 εδαφικά στους χώρους αναφοράς («νοσοκοµειακά»), για αυτά τα οποία διατίθενται ανεξέλεγκτα (ΑΕΚΚ) και για όσα ανακτώνται - αξιοποιούνται (υπόλοιπα). Συγκεκριµένα οι ποσότητες των αποβλήτων που αξιοποιούνται (γραµµές 2 έως 6) αθροίζονται στην γραµµ ή 7 και στη συνέχεια διαιρούνται µε το συνολικό πληθυσµό κάθε νοµού (γραµµή 1) ώστε να προκύψει η κατά κεφαλήν ποσότητα αξιοποιούµενων αποβλήτων ( γραµµή 8) Επισηµαίνεται ότι τα µεγέθη που φαίνονται στην τελευταία στήλη και αφορούν συνολικά στην Περιφέρ εια Α.Μ. Θ. προκύπτουν ω ς µέσος όρος των αντίστοιχων µεγεθών κάθε νοµού, καθώς ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός ταυτίζεται µε τον πραγµατικό πληθυσµό κάθε νοµού. Πίνακας 17 ε: ιάθεση - αξιοποίηση λοιπών ρευµάτων αποβλήτων Α.Α. Παράµετρος Ν. Ξάνθης Ν. ράµας Ν. Καβάλας Ν. Έβρου Ν. Ροδόπης Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. 1 Πληθυσµός Μεταχειρισµένα ελαστικά (kg/d) 1.261, , ,52 842,42 901, ,75 3 ΟΤΚΖ (kg/d) 236,69 241,62 337,08 347,07 257, Ηλεκτρικοί 4 συσσωρευτές (ΑΦΗΣ) (kg/d) 81,53 4,21 7,95 5,85 2,13 101,67 5 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (ΣΥ ΕΣΥΣ) (kg/d) ,88 152,53 86,39 8,6 934,4 6 ΑΛΕ (kg/d) Σύνολο 2.590, , , , , ,82 46

57 Α.Α. Παράµετρος Ν. Ξάνθης Ν. ράµας Ν. Καβάλας Ν. Έβρου Ν. Ροδόπης Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. 8 Κατά κεφαλήν αξιοποίηση αποβλήτων (kg/κάτοικο/d) 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 9 Νοσοκοµειακά Απόβλητα (kg/d) Κατά κεφαλήν διάθεση νοσοκοµειακών - - αποβλήτων (kg/κάτοικο/d) - 0,05 0,01 0,02 11 ΑΕΚΚ (kg/d) Κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΕΕΚ (kg/κάτοικο/d) 1,13 1,13 1, 13 1,12 1,13 1, 13 Καταληκτικά αυτής της ενότητας, σκόπιµο είναι να εξεταστούν τα µεγέθη των αποβλήτων τα οποία διατίθενται εδαφικά σε σχέση µε αυτά τα οποία αξιοποιούνται και µε όσα δεν υφίστανται καµίας µορφής διαχείριση. Ο ακόλουθος πίνακας 17στ περιλαµβάνει αθροιστικά τις ποσότητες των αποβλήτων που διατίθενται εδαφικά (γραµµή 1) δηλαδή τις ποσότητες των παραγόµενων οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων, των παραγόµενων αποβλήτων «πάρκων και κήπων», της λυµατολάσπης και των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Στη γραµµή 2 περιλαµβάνονται οι ρυθµοί παραγωγής των αποβλήτων που αξιοποιούνται και είναι τα ανακυκλώσιµα υλικά και τα µεταχειρισµένα ελαστικά, οι ηλεκτρικοί 47

58 συσσωρευτές, τα ΟΤΚΖ και τα ΑΛΕ. Τέλος στη γραµµή 3 περιλαµβάνονται τα απόβλητα που δεν υφίστανται διαχείριση, δηλ. αφορά µόνο στα ΑΕΚΚ. Για όλα τα µεγέθη χρησιµοποιήθηκαν οι ρυθµοί παραγωγής αποβλήτων που παρατίθενται αναλυτικά στους παραπάνω πίνακες της παρούσας ενότητα. Α.Α Πίνακας 17στ: Συνολικές ποσότητες αξιοποίησης διάθεσης αποβλήτων Παράµετρος Ν. Ξάνθης Ν. ράµας Ν. Καβάλας Ν. Έβρου Ν. Ροδόπης Απόβλητα που διατίθενται εδαφικά (kg/κάτοικοι/d) Απόβλητα που αξιοποιούνται 0,03 0,03 0,02 0, (kg/κάτοικοι/d) Απόβλητα που δεν υφίστανται διαχείριση (kg/κάτοικο/d) Περιφέρεια Α.Μ.-Θ ,01 0,02 1,13 1,13 1,13 1,12 1,13 1,13 Όπως είναι εµφανές η συντριπτική πλειοψηφία των αποβλήτων οδηγείται προς εδαφική διάθεση, µε τους νοµούς Έβρου Καβάλας και Ροδόπης να παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες τιµές εδαφικής διάθεσης αποβλήτων 1,99 και 1,69 κιλά ανά κάτοικο την ηµέρα, αντίστοιχα. Συνολικά στην Περιφέρεια η µέση διάθεση αποβλήτων ανέρχεται σε 1,72 κιλά ανά κάτοικο και ηµέρα. Η αξιοποίηση των αποβλήτων είναι σηµαντικά περιορισµένη, µε τους νοµούς Ξάνθης και ράµας να εµφανίζουν αξιοποίηση 0,03kg/κάτοικο/d, τη µεγαλύτερη στην Περιφέρεια. Σε γενικότερο πλαίσιο άλλωστε η σηµαντική απόκλιση της παραµέτρου της αξιοποίησης αποβλήτων σε σχέση µε την εδαφική διάθεσή τους, καθιστά πρόδηλη την ανάγκη επικαιροποίησης και δραστικής αλλαγής του σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή των κατάλληλων υποδοµών και η ανάπτυξη των διαχειριστικών µηχανισµών που απαιτούνται, ώστε να σταµατήσει η απόρριψη αξιοποιήσιµων υλικών. Καταληκτικά, το θέµα των αποβλήτων τα οποία δεν υφίστανται διαχείριση, που αποτελείται µόνο από τα ΑΕΚΚ, εµφανίζει σηµαντική παρουσία µε 1,13kg/κάτοικο/d, 48

59 αλλά πρέπει να υιοθετηθεί µε επιφύλαξη λόγω της ενδελεχέστερης µελέτης η οποία πρέπει να γίνει εξειδικευµένα για τα ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια. 49

60 Κεφάλαιο 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 50

61 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ 4.1 Επιλογή χώρων για διεξαγωγή µετρήσεων Μετά από επίσκεψη στους χώρους όπου διατίθεται εδαφικά η πλειοψηφία των απορριµµάτων της περιφέρειας συγκεκριµένα στους ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, Καβάλας, Ξάνθης, το σταθµό µεταφόρτωσης Καβάλας και τους ελεγχόµενους ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης και ράµας καταρτίστηκε το πρόγραµµα των εργασιών διαλογής και προσδιορισµού της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Αρχικά, επελέγησαν ο ΧΥΤΑ Κοµοτηνής και ο σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων της Καβάλας Η επιλογή αυτή έγινε µε κριτήρια καταλληλότητας υλικοτεχνικών υποδοµών (ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, επίπεδης ασφαλτοστρωµένης έκτασης κ.α.) όπου οι δυο χώροι είναι σαφώς πληρέστεροι των υπολοίπων. (α) 51

62 (β) Εικόνα 3 (α) και (β): Άποψη χώρου όπου διεξήχθησαν οι µετρήσεις στον ΧΥΤΑ Κοµοτηνής Εικόνα 4: Άποψη χώρου όπου διεξήχθησαν οι µετρήσεις στον σταθµό µεταφόρτωσης Καβάλας 52

63 Στη συνέχεια οι εργασίες µεταφέρθηκαν στη ράµα, σε στεγασµένο χώρο του δήµου, όπου κατέληγαν απορριµµατοφόρα από επιλεγµένες περιοχές και γινόταν η δειγµατοληψία. (α) 53

64 (β) Εικόνα 5 (α) και (β): Χώρος διεξαγωγής µετρήσεων στο ήµο ράµας Επόµενος τόπος δειγµατοληψιών ήταν ο Νοµός Έβρου και συγκεκριµένα ανοικτή έκταση δίπλα στον κεντρικό χώρο ταφής του νοµού, στο ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης. 54

65 (α) 55

66 (β) Εικόνα 6 (α) και (β): Χώρος διεξαγωγής µετρ ήσεων στο ΧΑ Α Αλεξ/πολης Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στο νοµό Ξάνθης και συγκεκριµένα στο ΧΥΤΑ της πόλης, ο οποίος εξυπηρετεί ολόκληρο το νοµό. Ο Σύνδεσµο ς ιαχείρισης Απορριµµάτων Νοµ ού Ξάνθης παραχώρησε έκταση δίπλα στον ενεργό χώρο υγειονοµικής ταφής για τη διεξαγωγή των δειγµ ατοληψιών και µ ετρήσεων. 56

67 Εικόνα 7: Χώ ρος διεξαγωγής µετρήσεων στο ΧΥΤΑ Ξάνθης 4.2. Επιλογή δειγµ άτων Η σύσταση των απορριµµάτων που διατίθενται εδαφικά εξαρτάται άµεσα από την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και τη γεωγραφική θέση της εκάστοτε περιοχής, ενώ και οι πρακτικές που ακολουθούνται στη διαχείριση των απορριµµάτων (προγράµµατα ανακύκλωσης, διαχωρισµός στην πηγή) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Οι παράγοντες αυτοί συνυπολογίστηκαν για την επιλογή κατάλληλων αντιπροσωπευτικών δειγµάτων ΑΣΑ. Πριν την έναρξη των εργασιών καθορίσθηκαν, σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των αρµόδιων φορέων αλλά και µε τους εργαζόµενους στο σύστηµα συλλογής µεταφοράς απορριµµάτων, οι γεωγραφικές περιοχές δειγµατοληψίας, ώστε να καλυφθούν δειγµατοληπτικά τόσο οι αστικές όσο και οι αγροτικές περιοχές των ήµων. Ανάµεσα στα στοιχεία που συλλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν ήταν και πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο κάθε οχήµατος συλλογής-µεταφοράς ώστε να διασφαλίζεται η λήψη 57

68 δείγµατος «καθαρών» αστικών στερεών απορριµµάτων. Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τις περιοχές από όπου συλλέχθηκαν τα δείγµατα. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται, στους παρακάτω πίνακες, στον χάρτη 1 και στους χάρτες που επισυνάπτονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της µελέτης. Ηµεροµηνία Πίνακας 18: Ηµεροµηνίες περιοχές δειγµατοληψίας Ν. Ροδόπης ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ Περιοχή ιαδροµή Απορρ/φόρου Περιγραφή Θέση στο χάρτη (παράρτηµα III) Εκτενεπόλ Αστική γειτονιά Κοµοτηνής Μπεζ διαδροµή Χωριά Καρυδιά Πάνδροσος Χωριά ήµου Κοµοτηνής Εκτός χάρτη Κέντρο Κοµοτηνής Αστική Εµπορική Περιοχή Μπλε διαδροµή Κέντρο Κοµοτηνής Μώβ Περιοχή Ρέµβη Αστική γειτονιά Κοµοτηνής Μπλε διαδροµή Κέντρο Κοµοτηνής Εκτός χάρτη* ήµος Αιγείρου Αγροτικός δήµος Εκτός χάρτη ήµος Μαρώνειας Ηµιαστικός δήµος Εκτός χάρτη Περιοχή στρατώνες Αστική γειτονιά Πράσινη Κοµοτηνής διαδροµή Περιοχή Αρµένικα Αστική γειτονιά Κίτρινη Κοµοτηνής διαδροµή * Κάθε απόγευµα, εκτός από τα δροµολόγια που παριστάνονται στο χάρτη του παραρτήµατος 3, διεξάγονται δυο δροµολόγια αποκλειστικά στο κέντρο της Κοµοτηνής 58

69 Ηµεροµηνία Πίνακας 19: Πρόγραµµα δειγµατοληψιών Ν. Καβάλας ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Περιοχή ιαδροµή Απορρ/φόρου Περιγραφή Θέση στο χάρτη Κέντρο Καβάλας Αστική εµπορική περιοχή # Άγιος Αθανάσιος Αστική γειτονιά Καβάλας # Παναγία Αστική γειτονιά Καβάλας # Κέντρο Καβάλας # Άγιος Λουκάς Αστική γειτονιά Καβάλας # Κέντρο Καβάλας # Νέα Καρβάλη Κωµόπολη Καβάλας Ανατολικά Κέντρο Καβάλας # Παληό Κωµόπολη Καβάλας υτικά Προφήτης Ηλίας Αστική γειτονιά Καβάλας #3 59

70 Χάρτης 1: Περιοχές Νοµού Καβάλας 606 0

71 Ηµεροµηνία Πίνακας 20: Πρόγραµµα δειγµατοληψιών Ν. ράµας ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ν. ΡΑΜΑΣ Περιοχή ιαδροµή Απορρ/φόρου Περιγραφή Θέση στο χάρτη (παράρτηµα III) Ανατολικό άκρο ράµας Αστική γειτονιά ράµας Τοµέας # Νέα Αµισός Οικισµός προάστιο πόλης Τοµέας # Αγορά ράµας Οικιστική εµπορική περιοχή Τοµέας # Κουδούνια Αστική περιοχή Τοµέας # Εθνικής Αµύνης Κεντρική οδός Τοµέας # Νότιο άκρο ράµας Οικιστική περιοχή ράµας - Μονοκατοικίες Τοµέας # Μυλοπόταµος Ξηροπόταµος Χωριά ράµας Τοµέας # Κέντρο ράµας Αστική εµπορική περιοχή Τοµέας # Χωριστή Χωριό ράµας Τοµέας # Βενιζέλου Κεντρική οδός Τοµέας #2 61

72 Πίνακας 21: Πρόγραµµα δειγµατοληψιών Ν. Έβρου ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ Ηµεροµηνία Περιοχή ιαδροµή Απορρ/φόρου Περιγραφή Παραλία Αλέξ/πολης Αστική εµπορική περιοχή Λεωφόρος Βενιζέλου Αστική εµπορική Παπαναστασίου περιοχή Μάκρη ικελλα Μεσηµβρία Χωριά Κέντρο Αλέξ/πολης Αστική εµπορική περιοχή Λεωφ. Μάκρης Εργατικά Γιάννουλης Αστική περιοχή Νέα Χιλή ΟΙκισµός Αλεξ/πολης Άβαντας - Αισύµη Οικισµοί κον τά στην Αλεξ/πολη Καλκ άντζα Γειτονιά Αλε ξ/πολης Καραµανλί δικα Αστική περιοχή Άκρη Πόλη ς Γειτονιά Πόλης Ηµεροµηνία Πίνακας 22: Πρό γραµµα δειγµατοληψιών Ν. Ξάνθης Περιοχή ια δροµή Απορρ/φόρου Περιγραφή Κέντρο Ξάνθης Αστική εµπορική περιοχή Ρέµβη Μουσουλµανικό χωριό χωριό Κένταυρος ( ήµου Μύκης) Ορεινό χωριό Κέντρο Ξάνθης Αστική εµπορική περιοχή Σέλερο Οικισµός Ξάνθης Πούρναλι - Κυψέλη Οικιστική περιοχή Οδός Περικλέους - Κανάρη Αστική γειτονιά ικαστήρια Αστική γειτονιά Κιµµέρια Χωριό Ξάνθης Κοινότητα Κοτύλης Χωριό Ξάνθης 62

73 Σηµ αντική παράµετρος για τον επιτυχή προσδιορισµό της ποιοτικής σύστασης ήταν και ο καθορι σµός του αριθµού των δειγµατοληψιών ανά γεωγραφική περιοχή. Ο αριθµός των δειγµάτων που ελήφθησαν, από τις περιοχές που περιλαµβάνονται στους προηγούµενους πίνακες, καθορίσθηκε βάση των ποσοτήτων των οικιακών απορριµµάτων που διατίθενται στους κατά τόπους ΧΥΤΑ και ΧΑ Α. Ενδεικτικά, στην περίπτωση της Ροδόπης, ο πληθυσµός που απορρίπτει ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ ανέρχεται σε, περίπου άτοµα (σύνολο νοµού εκτός των δήµων Ιάσµου και Σιδηροχωρίου), εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος είναι συγκεντρωµ ένο στην πόλη της Κοµοτηνής. Κατά συνέπεια, επελέγησαν 7 δείγµατα από την πόλη της Κοµοτηνής, ένα από αγροτικούς οικισµούς του ήµου Κοµοτηνής και δυο από γειτονικούς δήµους. Αντίστοιχη πρακτική ακολουθήθηκε και στη δεύτερη περιοχή διερεύνησης, στο Νοµό Καβάλας, όπου ο ΧΥΤΑ εξυπηρετεί αποκλειστικά το δήµο Καβάλας. Έτσι, επελέγησαν οκτώ δείγµατα από την πόλη της Καβάλας, που αποτελεί το κύριο αστικό κέντρο του νοµού και από ένα από τις κωµοπόλεις Νέα Καρβάλη και Παληό, που αποτελούν τα αστικά κέντρα δευτέρου επιπέδου του ήµου. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και στους υπόλοιπους νοµούς της περιφέρειας. Επιπλέον σηµαντική παράµετρος είναι και ο τύπος των οχηµάτων συλλογής-µεταφοράς (απορριµµατοφόρα) από τα οποία ελήφθησαν τα δείγµατα. Οι δύο κύριοι τύποι που χρησιµοποιούνται στην περιφέρεια είναι τα οχήµατα τύπου «πρέσας» και τα οχήµατα τύπου «µύλου». Στα πρώτα επιτυγχάνεται καλύτερη συµπίεση των απορριµµάτων, ενώ στα δεύτερα καλύτερη ανάµιξή τους. Οι δύο τύποι οχηµάτων έχουν ως τυπική τιµή χωρητικότητας τα 16m 3. εν ελήφθησαν δείγµατα από άλλους τύπους οχηµάτων µεταφοράς που χρησιµοποιούνται στις δύο περιοχές, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικά των συνθηκών µεταφοράς. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι ογκώδη απορρίµµατα, κλαδέµατα, αδρανή και απόβλητα που διατίθενται από ιδιώτες µ εταφέρονται µε παντός τύπου οχήµατα (ανοικτά οχήµατα, τραπεζοειδή containers, trailers κ.ο.κ.). Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 23, τα περισσότερα δείγµατα 63

74 ελήφθησαν από οχήµατα τύπου «µύλου» καθώς επιτυγχάνουν καλύτερη ανάµιξη των απορριµµάτων και άρα µεγαλύτερη οµοιογένεια και αντιπροσωπευτικότητα του ληφθέντος δείγµατος. Ακολούθως φαίνονται τα στοιχεία και ο τύπος κάθε απορριµµατοφόρου, από τα οποία ελήφθησαν δείγµατα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ενδεικτικά, στις περιοχές Κοµοτηνής και Καβάλας. Πίνακας 23: Τύπος Στοιχεία οχηµάτων δειγµατοληψίας Κοµοτηνή Καβάλα είγµα Αρ.Κυκλοφορίας Τύπος είγµα Αρ.Κυκλοφορίας Τύπος 1 ΚΗΥ 2935 Μύλος 1 ΚΗΙ 2882 Πρέσα 2 ΚΗΥ 7239 Μύλος 2 ΚΗΙ 2828 Μύλος 3 ΚΗΥ1739 Μύλος 3 ΚΗΙ 9192 Μύλος 4 ΚΗΥ1739 Μύλος 4 ΚΗΙ 2882 Μύλος 5 ΚΗΥ1739 Μύλος 5 ΚΗΙ 2881 Πρέσα 6 ΚΗΥ 7239 Μύλος 6 ΚΗΙ 2882 Μύλος 7 ΚΗΥ 7171 Πρέσα 7 ΚΗΙ 2857 Μύλος 8 ΚΗΤ 2987 Πρέσα 8 ΚΗΙ 2882 Μύλος 9 ΚΗΥ 7169 Πρέσα 9 ΚΗΙ 2885 Πρέσα 10 ΚΗΥ 7220 Μύλος 10 ΚΗΙ 2876 Μύλος 4.3 Μεθοδολογία δειγµατοληψίας και ανάλυσης Η διαδικασία που ακολουθείτο για τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων απαρτίζεται από τα παρακάτω βήµατα: 1. Πλήρες εκκένωση του επιλεγµένου απορριµµατοφόρου 2. ιαχωρισµ ός του σωρού των ΑΣΑ σε 4 ή 8 µέρη, ανάλογα µ ε την ποσότητα των ΑΣΑ 3. Επιλογή του καταλληλότερου (πλέον οµοιογενοπ οιηµένου) µέρους του σωρού 4. Αποµάκρυνση των ογκωδών και βαρέων αντικειµένων που τείνουν να κυλούν στη βάση του σωρού, ώστε να εκτιµηθεί η σύσταση των αµιγώς οικιακών απορριµµάτων, χωρίς να προσµετρώνται απόβλητα εµπορικών δραστηριοτήτων. 64

75 5. Λήψη ποσότητας δείγµατος περίπου 1-2m 3 µε σκαπτικό όχηµα (JCB) από το επιλεχθέν µέρος του σωρού 6. Μεταφορά του δείγµατος στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο ανάλυσης. Της διαδικασίας αυτής προηγούνταν συνεννόηση µε τον οδηγό του απορριµµατοφόρου σχετικά µε το δροµολόγιο και το είδος των απορριµµάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι περιέχονται αστικά στερεά απόβλητα και να σχηµατίζεται κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα σχετικά µε την «ταυτότητα» και προέλευση των απορριµµάτων. Εικόνα 8: Container σταθµού µεταφόρτωσης Καβάλας Κάθε µέρα αναλύονταν περίπου 2 έως 4 δείγµατα, µε βάση το πρόγραµµα συλλογής των ΑΣΑ από τις περιοχές δειγµατοληψίας, καθώς η κάθε περιοχή δειγµατοληψίας αδειάζει το φορτίο σε διαφορετικές µέρες και ώρες. Για να διασφαλιστεί ότι τα δείγµατα περιείχαν αστικά στερεά απόβλητα και ότι η ποσότητά τους ήταν ικανή για ανάλυση, διεξαγόταν οπτικός έλεγχος στο σύνολο του 65

76 φορτίου του απορριµµατοφόρου διασφαλίζοντας ότι η ποσότητα δειγµατοληψίας ανέρχεται προσεγγιστικά στο 10% του συνολικού φορτίου του απορριµµατοφόρου. Κατά την πορεία των εργασιών διαπιστώθηκε ότι η ανάµιξη που γινόταν εντός των οχηµάτων, ιδίως στα οχήµατα τύπου «µύλου», ήταν ικανοποιητική και το σύνολο των απορριµµάτων ήταν καλά αναµεµειγµένο. Η συλλογή και µεταφορά των δειγµάτων στον χώρο όπου διεξήχθησαν οι µετρήσεις, έγινε από τις αρµόδιες τοπικές δηµοτικές αρχές, ως µέρος της καθηµερινής πρακτικής αποκοµιδής και διάθεσης των απορριµµάτων. Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών, οι µεταβολές στο πρόγραµµα εργασιών των εγκαταστάσεων των κατά τόπους ΧΥΤΑ και ΧΑ Α ήταν αµελητέες Μεθοδολογία µετρήσεων-ανάλυσης δείγµατος Ο διαχωρισµός των δειγµάτων των ΑΣΑ στις διάφορες κατηγορίες υλικών διεξήχθη κατά βάση µε τη µέθοδο της χειροδιαλογής, ενώ χρησιµοποιήθηκε και ο ακόλουθος µηχανικός εξοπλισµός: Τύµπανο διαλογής µε βροχίδες ανοίγµατος 40mm Ιµ άντας διαχωρισµού Μετά τη λήψη κάθε δείγµατος, ακολουθούσε χειρω νακτική διάνοιξη όλων των πλαστικών σακουλών και άδειασµα του περιεχοµένου τους στο σωρό των απορριµµάτων του δείγµατος. Εφόσον υπήρχαν κλεισ τές σακούλες εντός των µεγαλύτερων διανοίγονταν και αδειάζονταν και αυτές. Στη συνέχεια οι άδειες σακούλες, µαζί µε αντικείµενα που ήταν εύκολο να αποµακρυνθούν από το σωρό (πλαστικά ή µεταλλικά ογκώ δη αντικείµενα, χαρτόνι, χαρτί) αποµακρύνονταν από το σωρό και τοποθετούνταν στο δοχείο της αντίστοιχης κατηγορίας. 66

77 Η διαδικασία αυτή κρίθηκε καταλληλότερη έτσι ώστ ε να δηµιουργηθεί αρχικά ένας οµογενής σωρός απορριµµάτων, µε το άδειασµα των σακουλών, και σ τη συνέχεια να αποµακρυνθούν εύκολα διαχωρίσιµα αντικείµενα, που είτε µπορούσαν να διακριθούν άµεσα από το δείγµα, ως ογκώ δη και µε µονω µένα, είτε λόγω του σχήµατός του µπορούσαν να φράξο υν τις βροχίδες του τύµπανου, δηµιουργώντας προβλήµατα στην οµαλή διεξαγωγή των περαιτέρω εργασιών. Τα αντικείµενα που διαχωρίζονταν στην πρώτη αυτή φάση της διαλογής κατ ανέµονταν στους κάδους των αντίστοιχων κλασµάτων. Παράλληλα µε τη φάση της πρώτης διαλογής, διεξάγονταν συνεχής οπτικός έλεγχος του σωρού των απορριµµάτων, από το ν υπεύθυνο τω ν εργασιών, Μηχανικό Περιβάλλοντος Κωνσταντίνο Λάζογλου, και αποµάκρυνση των επικινδύνων απορριµµ άτων που εντοπίζονταν. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αποµάκρυνση των ιατρικών αποβλήτων που εντοπιζόταν στα δείγµατα ώστε να αποµακρυνθούν ασφαλώς αιχµηρά αντικείµενα (σύριγγες, νυστέρια κ.ο.κ.) αλλά και τα ιατρικά σκευάσµατα, ο νοσοκοµειακός εξοπλισµός (καθετήρες, σωληνάκια). Παράλληλα αποµακρύνονταν δοχεία υπό πίεση και µπαταρίες που εντοπίζονταν. Το σύνολο αυτών των απορριµµάτων τοποθετούνταν σε ξεχωριστό δοχείο. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της χειροδιαλογής κάθε δείγµα «κοσκινίστηκε» στο περιστρεφόµενο τύµπανο ώστε να αποµακρυνθούν τα υλικά µε διαστάσεις µικρότερες των 40mm, κλάσµα που αποτελείται κατά βάση από οργανικό υλικό και δευτερευόντως περιέχει αδρανή (πέτρες, χώµα), πλαστικά, χαρτιά και απόβλητα υγιεινής (πάνες, σερβιέτες, χαρτί υγείας) το οποίο και κατέληγε σε ξεχωριστό κάδο. Πριν τη ζύγιση του λεπτόκοκκου κλάσµατος γινόταν εκτίµηση, µέσω οπτικού ελέγχου, του ποσοστού των επιµέρους κλασµάτων που το αποτελούσαν ώστε να κατανεµηθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες. Με αυτό τον τρόπο, οι ποσότητες των τεσσάρων κλασµάτων που αποτελούσαν το λεπτόκοκκο κλάσµα κατανεµήθηκαν στις αντίστοιχες ευρύτερες 67

78 κατηγορίες (π.χ. Οι ποσότητε ς χαρτιού µε διαστάσεις µικρότερες των 40mm και χαρτί που διαχωρίστηκε µε χειροδιαλογή, συνυπολογίστηκαν στην κατηγορία Χαρτί Χαρτόνι). Το υπόλοιπο µέρος κάθε δείγµατος, µε διαστάσεις µεγαλύτερες των 40mm, οδηγήθηκε από το τύµπανο στον ιµάντα όπου µέσω χειροδιαλογής διαχωρίστηκαν οι επιθυµητές κατηγορίες απορριµµάτων. Εικόνα 9: Σχηµατική αναπαράσταση αναλυτικής διαδικασίας 68

79 Τα κλάσµατα υλικών των διαλεγµένων απορριµµάτων, από τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, τοποθετούνταν σε αντίστοιχους κάδους ή δοχεία (κουβάδες), που είχαν παραχωρηθεί από τους τοπικούς αρµόδιους φορείς, για το διάστηµα των εργασιών,. Για τα δοχεία αυτά, που ήταν τυποποιηµένης χωρητικότητας, προσδιορίσθηκε το απόβαρό τους. Τα χαρακτηριστικά των δοχείων διαλογής φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα 24. Πίνακας 24: Τύποι δοχείων διαλογής που χρησιµοποιήθηκαν στις µετρήσεις Περιγραφή δοχείου Απόβαρο [kg] Χωρητικότητα [L] Κοµοτηνή Πλαστικός κάδος απορριµµάτων 11,7 240 Πλαστικός κάδος απορριµµάτων για το κλάσµα των «διαφόρων» Πλαστικό δοχείο 4,6 120 Κουβάς 0,5 12 Καβάλα Περιγραφή δοχείου Απόβαρο Χωρητικότητα Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων 92,1 660 Κουβάς 0,5 12 ράµα Πλαστικός κάδος απορριµµάτων 14,6 240 Κουβάς 0,8 12 Αλεξανδρούπολη Πλαστικός κάδος απορριµµάτων 10,3 120 Κουβάς 0,8 12 Ξάνθη Πλαστικός κάδος απορριµµάτων Κουβάς 0,

80 Για καλύτερη εποπτική αντίληψη της διαδικασίας δειγµατοληψιών και ανάλυσης, επισυνάπτεται το παράρτηµα φωτογραφιών (παράρτηµα I), µε αντιπροσωπευτικές λήψεις όλων των φάσεων των εργασιών. Για τον προσδιορισµό του βάρους των διαχωρισθέντων κλασµάτων υλικών των ΑΣΑ χρησιµοποιήθηκαν 2 Βαθµονοµηµένες ηλεκτρονικές ζυγαριές, Soehnle 120 kg και Mettler PM kg Στη συνέχεια, και µετά τον έλεγχο και την καταγραφή του όγκου που καταλάµβανε το διαλεγµένο υλικό στον κάδο διαλογής, ο κάδος ζυγίζονταν και καταγράφονταν το βάρος του υλικού. Ο χώρος διαλογής και τα δοχεία διαλογής καθαρίζονταν από τα απορρίµµατα των οποίων η σύσταση είχε προσδιοριστεί, και τα απορρίµµατα οδηγούνταν στ ο χώρο διάθεσης αποβλήτων. Να σηµειωθεί ότι κατά τις εργασίες στο σταθµό µεταφόρτωσης της Καβάλας, παραχωρήθηκαν µεταλλικά δοχεία διαλογής απόβαρου 92,1kg και για το λόγο αυτό η διαδικασία τροποποιήθηκε αναγκαστικά. Συγκεκριµένα οι κάδοι οδηγούνταν προς ζύγιση όποτε κρινόταν ότι πλησίαζαν το ανώτατο όριο ζύγισης των ηλεκτρονικών ζυγών. Μετά τη ζύγιση κάθε κάδου υπολογίζονταν προσεγγίστηκα ο όγκος που καταλάµβανε η συγκεκριµένη ποσότητα υλικών., ώστε να υπολογισθεί και η κατ όγκο σύσταση 4.4 Κατηγορίες υλικών στα ΑΣΑ Οι κατηγορίες υλικών στις οποίες διαχωρίστηκε κάθε δείγµα αστικών στερεών αποβλήτων παρουσιάζονται στη συνέχεια: 70

81 Οργανικά>40mm Πάνες, σερβιέτες, χαρτί υγείας Οργανικά < 40mm Πλαστικά Μέταλλα Πέτρες, τούβλα Χαρτί - Χαρτόνι ιάφορα Γυαλί Επικίνδυνα απόβλητα Ύφασµα-Ξύλο-Λάστιχο- έρµα Υποκατηγορίες υλικών στα ΑΣΑ Οι κατηγορίες υλικών που διαχωρίσθηκαν τα ΑΣΑ της περιοχής κατά την χειροδιαλογή αποτελούν ένα «µίγµα» υλικών που περιλµβάνει τις ίδιες κατηγορίες υλικών. Με στόχο την αναγνώριση των υλικών τα οποία οµαδοποιήθηκαν ώστε να απαρτίζουν τις ανωτέρω κατηγορίες, παρατίθεται στη συνέχεια µια, ενδεικτική και όχι περιοριστική, εποπτική λίστα Λίστα ενδεικτικών υλικών που κατατάχθηκαν σε κάθε κατηγορία ΑΣΑ Χαρτί - Χαρτόνι Εφηµερίδες, περιοδικά, φάκελοι, φυλλάδια, επιστολές, χαρτοσακούλες, χαρτί γραφείου, χαρτόνι όλων των µεγεθών, υλικό συσκευασίας, υλικό πλήρωσης 71

82 Πλαστικά αντικείµενα Πλαστικά φύλλα, πλαστικά µπουκάλια, πλαστικές σακούλες, υλικό συσκευασίας, παιχνίδια, σωλήνες, φελιζόλ, συσκευασίες τροφίµων (tetrapack), συσκευασίες τσιγάρων, σύνθετα περιτυλίγµατα, Γυαλί Γυάλινα µπουκάλια, ποτήρια, καθρέπτες 72

83 Μέταλλα Μεταλλικά αντικείµενα κουτάκια αναψυκτικών, δοχεία Υφάσµατα, Λάστιχο, Ξύλο έρµα Υφασµάτινες τσάντες, ενδύµατα, εσώρουχα, πετσέτες, παπούτσια, κουρτίνες, τραπεζοµάντιλα, έπιπλα, κασόνια, κορνίζες, 73

84 Οργανικά >40mm Φρούτα, λαχανικά, κλαδέµατα, τρόφιµα, φύλλα, ψωµί. Οργανικά <40mm Λεπτόκοκκο υλικό, κυρίως οργανικά και αδρανή αλλά περιέχει µέρη όλων των κλασµάτων 74

85 Λοιπά Χαρτιά Πάνες, σερβιέτες, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοµάντιλα Επικίνδυνα απόβλητα Μπαταρίες, δοχεία υπό πίεση, φάρµακα, σύριγγες, νοσοκοµειακό εξοπλισµό (ορούς, καθετήρες) Η φωτογραφία παριστάνει απόβλητα µε µεγάλη ποσότητα νοσοκοµειακών αποβλήτων 75

86 Αδρ ανή Υλικά Πέτρες, τούβλα, τσιµέντο, αδρανή πάσης φύσεως ιάφορα Κεριά, οµπρέλες, σακούλες ηλεκτρικής σκούπας 76

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος

Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η αξιοποίηση τους ως πόρων Μέσω: - Τήρηση ιεραρχίας διαχείρισης των αποβλήτων, - Προώθηση πρόληψης δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ Ι Α Α Μ Α Θ Α Α Ε Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Α Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Ν Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΣ Α 12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Η Εναλλακτική ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ρ Αδαµάντιος Σκορδίλης Aν. Πρόεδρος ΕΠΕ ΧΑΝΙΑ 2008 Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Βασικό στοιχείο του Νόµου είναι η Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) [σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2015) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ) Κομοτηνή,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;'

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' 'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' Kωνσταντίνος Συµεωνίδης, ιευθυντής Περιβάλλοντος ΚΤΕ, Α.Ε. Tσιµέντων ΤΙΤΑΝ) Οδηγία 1999/31/EK Η πρόληψη και

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-2 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: Oικ. 141483 / 745 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ - HRA Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Πιο αναλυτικά:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Πιο αναλυτικά: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παραδοτέο αυτό αποτελείται από τρία διακριτά Μέρη (Μέρος Α έως Γ), σε κάθε ένα από τα οποία παρουσιάζεται ξεχωριστά η τεχνο-οικονοµική µελέτη για τα συστήµατα διαχείρισης των υπό εξέταση τριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα.

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Διαχείριση Αστικών Στερεών Απόβλητων στο Ν. Βοιωτίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ... 1 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ... 1 3. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ... 1 4. ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009

Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009 Η Ανακύκλωση των Απορριμμάτων Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009 Ν 2939 Βασικό στοιχείο του Νόμου είναι η Συμμετοχή των Χρηστών και Καταναλωτών στην Αλυσίδα διαχείρισης των Αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεά απόβλητα απορρίμματα

Στερεά απόβλητα απορρίμματα Στερεά απόβλητα απορρίμματα Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Ο δυτικός τρόπος ζωής είναι βασισμένος στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και στη μετατροπή τους σε απορρίμματα Κάθε ευρωπαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ Στην µεταπτυχιακή εργασία που ακολουθεί γίνεται µια προσπάθεια να εξευρεθεί και να σχεδιαστεί το κατάλληλο σύστηµα ανακύκλωσης το οποίο θα εφαρµοστεί στο εµπορικό κέντρο του ήµου Σερρών.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2016

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Αρ. Πρωτ.: 18458 Σταυρούπολη 26/03/2013 Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Αικατερίνη Ασημακοπούλου Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ;

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ; ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ; Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα