1.3.2 Επιµόρφωση του Ανθρώπινου δυναµικού Υλοποίηση παρεµβάσεων Προαγωγής Υγείας Αξιολόγηση παρεµβάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.3.2 Επιµόρφωση του Ανθρώπινου δυναµικού. 1.2.3.Υλοποίηση παρεµβάσεων Προαγωγής Υγείας. 1.3.4 Αξιολόγηση παρεµβάσεων"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ME PRAKSIS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κινητοποίηση- ευαισθητοποίηση πληθυσµών που βρίσκονται σε κίνδυνο (ευπαθείς κοινωνικές οµάδες) για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και την προαγωγή της ηµόσιας Υγείας Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Προαγωγή και Αγωγή υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες 1.1 ιερεύνηση των αναγκών των οµάδων στόχου Εντοπισµός - προσέγγιση φορέων/ συλλόγων/ κοινοτήτων των οµάδων στόχου Εκτίµηση αναγκών και προβληµάτων 1.2 Παρεµβάσεις Προαγωγής Υγείας Σχεδιασµός παρεµβάσεων Προαγωγής Υγείας Επιµόρφωση του Ανθρώπινου δυναµικού Υλοποίηση παρεµβάσεων Προαγωγής Υγείας Αξιολόγηση παρεµβάσεων 1.3 Παρεµβάσεις Αγωγής Υγείας Σχεδιασµός παρεµβάσεων Αγωγής Υγείας Επιµόρφωση του Ανθρώπινου δυναµικού Υλοποίηση παρεµβάσεων Αγωγής Υγείας Αξιολόγηση παρεµβάσεων Παραγωγή και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και φυλλαδίων 2. Ευαισθητοποίηση/ κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας 2.1 Οργάνωση- Υλοποίηση- Υποστήριξη εκδηλώσεων ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησης Οργάνωση εκδηλώσεων µε αφορµή Παγκόσµιες Ηµέρες (όπως για παράδειγµα η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Aids) όπως και παρουσιάσεις σε Ιατρικά Συνέδρια (Πανελλήνιο Συνέδριο Ηπατίτιδας) και συνεργασία µε φορείς όπως το Aids & Mobility της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας. 2.2 ιάχυση του προγράµµατος Η προαγωγή και Αγωγή Υγείας σε πληθυσµούς που πολλές φορές υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας λόγω της γλωσσικής αδυναµίας, µπορεί να προωθηθεί χρησιµοποιώντας εικονογραφηµένο υλικό. Η PRAKSIS, σχεδιάζει, για την πιο ολοκληρωµένη και κατανοητή επικοινωνία µε τους µετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και µε τους έλληνες πολίτες που είναι σε οµάδα κινδύνου (χρήστες, πρώην χρήστες, φυλακισµένους και αποφυλακισµένους) την παραγωγή φυλλαδίων µε τις εξής θεµατικές: 1. Ηπατίτιδες 2. Πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων 3. Πρώτες Βοήθειες 1

2 Οι παραπάνω θεµατικές θα µεταφραστούν σε 9 γλώσσες, οι οποίες και χρησιµοποιούνται περισσότερο από τους/ις εξυπηρετούµενους/ες της PRAKSIS. Οι γλώσσες αυτές θα είναι: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Πέρσικα, Βουλγαρικά, Ρωσικά, Αλβανικά, Μπάγκλα. Τρόποι διανοµής: Τα φυλλάδια που θα παραχθούν θα υποστηρίξουν κάθε δράση της ηµόσιας Υγείας όπως περιγράφηκαν παραπάνω και θα διανέµονται από κοινότητες µεταναστών µέχρι και σε επείγουσες παρεµβάσεις (καραβιές προσφύγων). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ * Ηπατίτιδες ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α * ΚΟΣΤΟΣ (ενδεικτικά χαρ/κα 4χρωµα, 8 σελιδα) Φυλλάδια ελλην* 0, Φυλλάδια αγγλ* 0, Φυλλάδια γαλλ* 0,3 600 Φυλλάδια αραβ* 0, Φυλλάδια περσ* 0, Φυλλάδια βουλγ* 0, Φυλλάδια ρως β* 0, Φυλλάδια 3.000αλβ* 0,3 900 Φυλλάδια µπαγκλ* 0, Γραφιστική δουλειά 400 ΚΟΣΤΟΣ ( ) Σύνολο Πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων Φυλλάδια ελλην* 0,3 900 Φυλλάδια αγγλ* 0, Φυλλάδια γαλλ* 0,3 600 Φυλλάδια αραβ* 0,3 300 Φυλλάδια περσ* 0,3 300 Φυλλάδια βουλγ* 0, Φυλλάδια ρως β* 0,

3 Φυλλάδια 3.000αλβ* 0,3 900 Φυλλάδια µπαγκλ* 0,3 300 Γραφιστική δουλειά 400 Σύνολο Πρώτες βοήθειες Φυλλάδια ελλην* 0, Φυλλάδια αγγλ* 0, Φυλλάδια γαλλ* 0,3 600 Φυλλάδια αραβ* 0, Φυλλάδια περσ* 0, Φυλλάδια βουλγ* 0, Φυλλάδια ρως β* 0, Φυλλάδια 3.000αλβ* 0,3 900 Φυλλάδια µπαγκλ* 0, Γραφιστική δουλειά 400 Σύνολο Γενικό σύνολο * η ποσότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φυλλαδίων µπορούν να αλλάξουν ανάλογα µε τις ανάγκες του προγράµµατος Γ. Συνοπτική Περιγραφή Ο πληθυσµός που επισκέπτεται τα Προγράµµατα «της ιπλανής Πόρτας», σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προέρχεται από περισσότερες από 70 χώρες του κόσµου. Είναι φυσικό λοιπόν ο πληθυσµός αυτός να έχει πολλές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής τους. Στον χώρο των Πολυιατρείων µπορούµε να δούµε µόνο µια πλευρά των µεταναστών, προσφύγων / αιτούντων άσυλο και παλιννοστούντων, αυτή που σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο αίτηµά τους, ιατρικό, κοινωνικό ή άλλο. 3

4 Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε καλύτερα τα καθηµερινά προβλήµατα αυτών των ανθρώπων και να τους υποστηρίξουµε αποτελεσµατικότερα, είναι απαραίτητο να τους προσεγγίσουµε εµείς, και να βρεθούµε µαζί τους σε χώρους που διαβιούν, διασκεδάζουν, που εκκλησιάζονται και που συχνάζουν µαζί µε άλλους οµοεθνείς τους. Για πρώτη φορά η ανάγκη αυτής της γνώσης, διαπιστώθηκε στα τέλη του 1998, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία ενός δορυφόρου προγράµµατος «ηµόσιας Υγείας» στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραµµα αυτό (Αθήνας και Θεσσαλονίκης), είχε σαν στόχο την καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης αλλά και την ενηµέρωση πάνω σε θέµατα Υγείας ( Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας) τόσο των εξυπηρετούµενων του Πολυιατρείου, όσο και του ευρύτερου µεταναστευτικού πληθυσµού µέσα στα όρια του Νοµού Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ειδικότεροι στόχοι του Προγράµµατος.Υ. είναι: Η διερεύνηση των προβληµάτων του πληθυσµού στόχου και η Επιδηµιολογική επαγρύπνηση. Η Αγωγή Υγείας σχετικά µε θέµατα που αφορούν σε : Α) Κανόνες ατοµικής υγιεινής και διαβίωσης Β) Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα Γ) Ηπατίτιδα και τοξικοεξάρτηση ) Οικογενειακό προγραµµατισµό Ε) Στοµατική υγιεινή Η ανίχνευση νέων προβληµάτων στην οµάδα στόχο Η προσέλκυση νέων µεταναστών & προσφύγων στις δωρεάν υπηρεσίες του Πολυιατρείου. Από τα τέλη του 1998 µέχρι και σήµερα, η δράση των απασχολούµενων των δύο Προγραµµάτων έχει επεκταθεί σε πολλούς τοµείς προβληµάτων και έχει ασχοληθεί µε πολλές εθνότητες µεταναστών και προσφύγων. Οι οµάδες των εθελοντών της.υ. των Πολυιατρείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έχουν επικεντρωθεί και συστηµατοποιήσει τη δράση τους, σε 4 άξονες µε αντίστοιχα προγράµµατα. Αυτοί οι τοµείς δράσης- παρέµβασης είναι: 4

5 Παρεµβάσεις στην Κοινότητα (Εκκλησίες / Κοινότητες/ Παιδικοί σταθµοί) Έχοντας σταθερή επικοινωνία και παρουσία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών σε αλλοεθνείς που διαµένουν στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια, υπάρχει η δυνατότητα άνετης πρόσβασης σε Κοινότητες Αλλοδαπών καθώς και σε χώρους συγκέντρωσής τους (όπως είναι οι Εκκλησίες, οι Παιδικοί Σταθµοί, τόποι συγκέντρωσης). Εξηγώντας την σπουδαιότητα της προληπτικής ιατρικής καθώς και την ανάγκη ενηµέρωσης τα στελέχη του προγράµµατος (ιατρός/ νοσηλεύτρια, κοινωνικός επιστήµονας) προγραµµατίζουν συναντήσεις ή/και προµηθεύουν τα µέρη αυτά µε όλο το ενηµερωτικό υλικό που διαθέτει η PRAKSIS. Άτυποι καταυλισµοί προσφύγων Ένα άλλο πολύ σηµαντικό, εξωστρεφές πρόγραµµα, της οµάδας της.υ., είναι η παρέµβαση σε άτυπους καταυλισµούς στους οποίους διαµένουν οµάδες προσφύγων, κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής. Η παρέµβασή µας στους χώρους αυτούς έχει σκοπό την καταγραφή πιθανών κινδύνων που πηγάζουν από τις συνθήκες διαβίωσής τους αλλά και την κινητοποίησή τους µε σκοπό τη βελτίωσή τους (µε την επισήµανση ότι, οι όποιες παρεµβάσεις γίνονται µε γνώµονα την προστασία της υγείας τους και όχι τη µονιµοποίηση/ νοµιµοποίηση των «άτυπων καταυλισµών»). Η παρουσία της Οµάδας Υ στους άτυπους καταυλισµούς, ως «οµάδας επιδηµιολογικής επαγρύπνησης», µε επεµβατικό αλλά κυρίως προληπτικό χαρακτήρα, συµβάλει και στην προστασία της ευρύτερης δηµόσιας υγείας. Άλλωστε η παραγωγή και διανοµή των φυλλαδίων του προγράµµατος στις γλώσσες των προσφύγων διασφαλίζει την παροχή άµεσων πληροφοριών που στοχεύουν στην αλλαγή ή/και βελτίωση συµπεριφοράς. Μαζικές Αφίξεις Αναφερόµαστε στην παρέµβαση σε επείγουσες καταστάσεις όπως είναι οι καραβιές προσφύγων στις λεγόµενες «πύλες εισόδου» της Ελλάδας. Νησιά όπως είναι η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάµος και άλλα, πολύ συχνά γίνονται τα µέρη «υποδοχής» ανθρώπων που µεταφέρονται παράνοµα από πλοιάρια για την Ευρώπη. Η οµάδα ηµόσιας Υγείας της PRAKSIS, που αποτελείται από έναν ιατρό και ένα κοινωνικό επιστήµονα µε έγκυρη γνώση των νοµικών διαδικασιών, µεταβαίνει µέσα στο πρώτο 24ωρο στον ανάλογο τόπο που έχουν «ξεβραστεί» τα πλοιάρια. Σκοπός της οµάδας είναι να διερευνήσει αν υπάρχουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για τα άτοµα αυτά καθώς και αν ακολουθούνται όλες οι νοµικές διαδικασίες για την προάσπιση των δικαιωµάτων τους. Ανάλογα λειτουργεί επικουρικά ή ως µοχλός πίεσης, ώστε να υπάρχει η άσκηση όλων των ανθρωπιστικών αρχών που προστατεύουν τους πρόσφυγες σύµφωνα µε τη συνθήκη της Γενεύης. 5

6 Αγωγή Υγείας (Παρουσιάσεις Οµιλίες) Η συνεργασία µε κοινότητες απεξάρτησης ( ιάβαση, Στροφή, Ιθάκη) καθώς και η παρέµβασή µας στις ικαστικές Φυλακές Κορυδαλλούς έως και το 2004 µας φέρνει κοντά σε πληθυσµούς που έχουν άµεση ανάγκη παρέµβασης σε επίπεδο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Σκοπός είναι να ενηµερωθούν και να επιµορφωθούν άτοµα όπως οι φυλακισµένοι, οι νυν και πρώην χρήστες, οι ιερόδουλες, σχετικά µε τρόπους και µεθόδους ασφαλούς χρήσης, ασφαλούς σεξουαλικής συµπεριφοράς και προσωπικής υγιεινής. Τα άτοµα αυτά ανήκουν σε πληθυσµούς σε κίνδυνο και έχουν µεγάλες πιθανότητες προσβολής από νοσήµατα µεταδιδόµενα. Οι προτεινόµενες ενότητες για την Αγωγή Υγείας είναι: Hηπατίτιδες/ AIDS Πρώτες Βοήθειες Φυµατίωση Οικογενειακός προγραµµατισµός Αλκοόλ Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα Ατοµική Υγιεινή Τα έντυπα του προγράµµατος γίνονται η βάση της πληροφορίας που παραµένει στα χέρια των ανθρώπων που την έχουν περισσότερο ανάγκη, ενώ διατίθενται και στις δοµές που συνεργαζόµαστε (φυλακές, προγράµµατα απεξάρτησης). Επίσης στις συναντήσεις δίνονται πληροφορίες που αφορούν στις δωρεάν υπηρεσίες υγείας, στα ιατρεία των Πολυιατρείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. MΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εσωτερικός έλεγχος: το πρόγραµµα σχεδιάστηκε βάσει συγκεκριµένης οµικής Ανάλυσης Έργου (logframe), Ανάλυση κινδύνων (Risk analysis) και Χρονοδιάγραµµα (Gant). Εξωτερικός έλεγχος: υποβάλλονται µηνιαίες αναφορές, µία ενδιάµεση και µία απολογιστική τελική. Σχετικά µε την αξιολόγηση: σε κάθε δραστηριότητα έχουν σχεδιαστεί ειδικά ερωτηµατολόγια αξιολόγησης και συµπληρώνονται από τους συµµετέχοντες. ii) ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΟΣ ΚΟΣΤΟΣ * ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ταξίδια/ Μαζικές Aφίξεις 3* ιοικητικά έξοδα Σύνολο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις Το έργο και η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ

Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις Το έργο και η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις Το έργο και η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ κ ε θ ε α κ ε ν τ ρ ο θ ε ρ α π ε ι α σ ε ξ α ρ τ η μ ε ν ω ν Αθήνα, 2011 α τ ο μ ω ν Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις Το έργο και η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 1877-2007

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 1877-2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυµα του Προέδρου... 4 Διεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου... 6 Οι θεµελιώδεις αρχές... 8 Το έµβληµα... 12 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός... 14 Η ιστορία... 16 Παρουσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΝ-ΔΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αριθµ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΛΑΝ-ΔΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αριθµ. Πρωτ. Αθήνα, 22/06/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2900 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2013 1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2012 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2012 1 Προγράμματα Εσωτερικού 1. Ανοιχτά Πολυιατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ. δεν μιλάμε μόνο με αριθμούς... μιλάμε με πράξεις

ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ. δεν μιλάμε μόνο με αριθμούς... μιλάμε με πράξεις ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 20112012 δεν μιλάμε μόνο με αριθμούς... μιλάμε με πράξεις 2 ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ Εκδότης: Τζανέτος Αντύπας Συνεργάστηκαν: Εθελοντές και Στελέχη της PRAKSIS Φωτογραφικό υλικό Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές. Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών. Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων στην Ελλάδα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές. Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών. Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 01 ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη Αγωγή Υγείας Βασιικέές Αρχέές -- Σχεεδιιασμός Προγγράμματτος Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sports for all»

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA Απολογισμός Έργου y m2 εκδότης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) υπεύθυνος έκδοσης Βασίλειος Γκιτάκος/PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην Πρόληψη Χρήσης Ναρκωτικών Community Psychology: Psychologists on Drugs Use Prevention

Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην Πρόληψη Χρήσης Ναρκωτικών Community Psychology: Psychologists on Drugs Use Prevention Αριθμός πρωτοκ. 1.0.633Ω 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην Πρόληψη Χρήσης Ναρκωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA Απολογισμός Έργου y m2 εκδότης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) υπεύθυνος έκδοσης Βασίλειος Γκιτάκος/PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Θεσπρωτίας 8, 104 44 Αθήνα Τηλ: 210 5201792/794, Φαξ: 210 51 26442 e-mail: metadrasi@gmail.com 1 Πίνακας Περιεχομένων α/α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Δράσεις και στόχοι που επιτεύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2014 Αθήνα 2015 Η Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Αθήνα 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÑÏÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÃÑÁÖÇÓ ÔÇÓ ÓÔÏÌÁÔÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÐËÇÈÕÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÐÉÄÇÌÉÏËÏÃÉÊÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ ÍÏÓÙÍ ÔÏÕ ÓÔÏÌÁÔÏÓ ÌÅ ÔÇ ÏÑÇÃÉÁ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Σχεδία» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Σχεδία» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Σχεδία» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1994 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Ι Ο Ρ Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Η Μ Ο Σ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Σ τ ο µ α τ ι κ ή Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα