ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ,85 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ / ΚΩΔ: 2004ΕΠ της ΣΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% απο το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ διακηρύσσει την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου του υποέργου «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» Προϋπολογισμός «Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης»: ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Προϋπολογισμός «Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης»: ,85 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. Πρωτ. Διακηρ.: 291-A142/2008 Ημερομηνία: 23/10/08 URL:http://www.ekim.gr Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 27 Ταχ. Κωδ.: Τηλ , Fax: Πληροφορίες: Αγγελική Μπαλτατζή ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ,85 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ / ΚΩΔ: 2004ΕΠ της ΣΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% απο το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις κάτωθι Διατάξεις, Ανακοινώσεις και Αποφάσεις: Α) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Β) του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», Γ) την υπ αρ. 2006/C179/02 ερμηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ελάχιστο βαθμό δημοσιότητας για προμήθειες αξίας άνω των ευρώ, Δ) την αριθμ. 3581/ Απόφ. του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης περί ένταξης της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ / ΣΑΕΠ 002/3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% απο το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης , Ε) την υπ. αρ. 19/1-23/10/2008 απόφαση της ΕΚΙΜ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης διακήρυξης, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2

3 ΣΤ) την υπ. αρ. πρωτ. 9423/ σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του υποέργου «Φωτογραφική Τεκμηρίωση» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια γραφικών εφαρμογών (φωτογραφική τεκμηρίωση) και συγκεκριμένα: I. Γραφιστική επεξεργασία κειμένων και φωτογραφιών της έκθεσης II. Προμήθεια και τοποθέτηση εκτυπωμένης μεμβράνης ματ βινιλίου III. Χάραξη σε πλέξιγκλας (ταμπέλες Μουσείου) IV. Προμήθεια και τοποθέτηση καπαμάουντ (υπόστρωμα εποπτικού υλικού) V. Προμήθεια και τοποθέτηση πλέξι γκλας (υπόστρωμα εποπτικού υλικού) VI. Προμήθεια αποστατών πλέξι γκλας Προϋπολογιζομένη δαπάνη ,85 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19%). Ο Φ.Π.Α., ύψους 6.766,85, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Φορέα Υλοποίησης. Η τοποθέτηση- παράδοση αφορά στο Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά και Συλλογή Θεανώς Μεταξά, στο Πισκοπιανό Χερσονήσου. 2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ιστότοπο της Ε.Κ.Ι.Μ, σύμφωνα με την υπ αρ. 2006/C179/02 ερμηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα «Πατρίς», την 27 η /10/ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12 η /11/2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα στα γραφεία της Ε.Κ.Ι.Μ. (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, 3 ος όροφος, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, Ηράκλειο, Κρήτη, τηλ , ). Οι προσφορές θα κατατίθενται στον παραπάνω χώρο μέχρι τις 10:00 π.μ., της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3

4 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων της Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Αγγελική Μπαλτατζή, υπάλληλο της Ε.Κ.Ι.Μ., τηλ & , Δευτέρα- Παρασκευή: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α ,85 ΕΥΡΩ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΑΝΩΣ ΜΕΤΑΞΑ (ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΥΝΑΤΟΣ (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15/12/08) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1

8 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος α) φυσικά πρόσωπα β) συνεταιρισμοί γ)ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά δ) κοινοπραξίες που μπορούν να παρέχουν τα είδη που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση. 1.2 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους (στην αγγλική), και σε έντυπη μορφή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 1.3 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 1.4 Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη. 1.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι ή οι εκπρόσωποι τους λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων- αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2

9 1.6 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών. Οι τιμές για την προμήθεια των ειδών θα αναγράφονται στους έντυπους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ) και μόνο σε αυτούς. Η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω. 2. ΤΙΜΕΣ 2.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του εμπορεύματος όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς και θα αναφέρονται σε τιμή μονάδος. 2.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.3 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται με την τμηματική παραλαβή των ειδών. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ο συντομότερος δυνατός και δεν πρέπει να υπερβαίνει την 15 η /12/ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις επιβαρύνουν τους προμηθευτές. 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα κατά 30% χωρίς αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3

10 7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Προσφορά στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο, με Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ., αποτελεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης (Ε.Κ.Ι.Μ.) και του Αναδόχου. Στην τιμή της προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις και κάθε άλλη δαπάνη (π.χ. παράδοση, εγκατάσταση κ.λπ.), εκτός του Φ.Π.Α. που θα πρέπει να αναγράφεται χωριστά. Εντός προθεσμίας 10 ημερών υπογράφεται η σύμβαση. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 4

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. 2. Ο ανάδοχος θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται, να συνεργάζεται με την κα. Αγγελική Μπαλτατζή, υπάλληλο της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, για το συντονισμό των εργασιών και υποδείξεων σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 2

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1

14 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΈκθεσηΥφαντικής (από τις συλλογές της κας Θεανώς Μεταξά και της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών) που θα στεγαστεί στο Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά και Συλλογή Θεανώς Μεταξά στο Πισκοπιανό Χερσονήσου, κατανέμεται σε δύο επίπεδα και περιλαμβάνει είκοσι (20), συνολικά, προθήκες που είναι θεματικά διαρθρωμένες σε ενότητες και υποενότητες. Συγκεκριμένα, το πρώτο επίπεδο (ισόγειος χώρος του κτιρίου) είναι αφιερωμένο στα σύμβολα των κρητικών υφαντών με βάση το διάκοσμό τους. Οι θεματικές ενότητες των προθηκών είναι οι εξής: Υφαντά με φυτικό-ζωικό διάκοσμο (με υποενότητες: γονιμικά σύμβολα, δένδρο ζωής και αντιπροσωπευτικά είδη χλωρίδας-πανίδας) Υφαντά με ιστορικό διάκοσμο (με υποενότητες: Κρητική Πολιτεία, πρίγκιπας Γεώργιος και Μάχη της Κρήτης) Υφαντά με θέματα από την καθημερινή ζωή (με υποενότητες: καραβάκια, χορός, κυνηγός, αρχόντισσες και κοπέλια) Υφαντά με θρησκευτικό διάκοσμο (με υποενότητες: κουμπελίδικα, σταυροί, κηροπήγια, δεόμενες και εκκλησίες) Υφαντά με γεωμετρικό διάκοσμο (με υποενότητες: σώγιωμα, ρομβικά μοτίβα και περιγράμματα) Στο δεύτερο επίπεδο (πρώτος όροφος του κτιρίου) η έκθεση εστιάζεται στα είδη και τις τεχνικές των κρητικών υφαντών και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες (και υποενότητες): Αντιπροσωπευτικά είδη κρητικών υφαντών (με υποενότητες: λουράτα, ιματισμός και υφαντά καθημερινής χρήσης) Αντιπροσωπευτικές τεχνικές υφαντικής (με υποενότητες: ψιλό κουκκί, δεξιμάτο, τριοπατήτηρο, πατητό και περαστό). Εργαλεία υφαντικής (με υποενότητες: εργαλεία της υφάντρας και του χτενιά) Εργαλεία επεξεργασίας ινών (με υποενότητες: εργαλεία λιναριού και εργαλεία βαμβακιού) Αργαλειός (αυθεντικός) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 2

15 Το Υποέργο 4: «Φωτογραφική Τεκμηρίωση» αφορά στη γραφιστική τεκμηρίωση της έκθεσης με φωτογραφίες, κείμενα, λεζάντες, καθώς και τη γενική σήμανση των χώρων του νέου Μουσείου. Για το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν γραφιστικές επιφάνειες οι οποίες, αφού δημιουργηθούν και γίνει η κατάλληλη επεξεργασία τους, θα εκτυπωθούν σε μεμβράνη αυτοκόλλητου ματ βινιλίου η οποία θα επικολλείται απευθείας στις επιφάνειες ή θα τοποθετείται σε υποστρώματα (πλέξιγκλας ή καπαμάουντ κατά περίπτωση) και θα αναρτάται με αποστάτες από τις επιφάνειες. Ειδικότερα, ο υπομνηματισμός των εκθεμάτων επικολλείται εντός των προθηκών, με τη μορφή εκτυπωμένων στηλών βινιλίου. Η κάθε στήλη περιλαμβάνει τις επεξεργασμένες φωτογραφίες των εκθεμάτων της εκάστοτε προθήκης και δίγλωσσο υπομνηματισμό (λεζάντα) κάτω από την κάθε φωτογραφία. Τα γενικά κείμενα της έκθεσης (πρώτο επίπεδο: συμβολισμός, δεύτερο επίπεδο: τεχνικές) και τα γενικά κείμενα των ενοτήτων - υποενοτήτων των προθηκών τοποθετούνται εκτός των προθηκών, με τη μορφή εκτυπωμένης μεμβράνης βινιλίου, με υπόστρωμα καπαμάουντ. Η έκθεση πλαισιώνεται και στα δύο επίπεδα της με εντοιχισμένα φωτογραφικά πορτρέτα, με θέμα τις γυναίκες της Κρήτης (φωτογράφος Nelly). Οι φωτογραφίες θα εκτυπωθούν σε βινίλιο με υπόστρωμα από πλεξιγκλάς το οποίο θα τοποθετηθεί σε ξύλινο κάδρο με εσωτερικό φωτισμό. Η έκθεση, επίσης, πλαισιώνεται με φωτογραφίες (με σκηνές από την κρητική ύπαιθρο) επεξεργασμένες και εκτυπωμένες σε βινίλιο οι οποίες θα επικολληθούν στις επιφάνειες των τοίχων που δεν καλύπτονται από προθήκες. Για τις σημάνσεις των χώρων του νέου Μουσείου θα χρησιμοποιηθούν εκτυπώσεις βινιλίου με υπόστρωμα πλεξιγκλάς οι οποίες θα τοποθετούνται με αποστάτες από τον τοίχο στα κατάλληλα σημεία. Τέλος, θα δημιουργηθούν δύο επιγραφές για τους εξωτερικούς χώρους του Μουσείου, από χαραγμένο πλεξιγκλάς που θα τοποθετηθούν με αποστάτες από τον τοίχο, προς ενημέρωση των επισκεπτών και των διερχομένων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 3

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη Γραφιστική επεξεργασία επιφανειών Εκτυπωμένη μεμβράνη ματ βινιλίου Χάραξη σε πλέξιγγκλας Υπόστρωμα καπαμάουντ Υπόστρωμα πλέξιγκλας Αποστάτες από πλέξιγκλας μ , ,00 μ , ,00 μ ,00 800,00 μ , ,00 μ , ,00 τεμάχια 150 6,00 900,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α. 19 %: 6.766,85 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,85 Σημειώνουμε ότι ο Φ.Π.Α., ύψους 6.766,85, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Φορέα Υλοποίησης. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 4

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Λ = Συγκριτική Τιμή Σταθμισμένη Βαθμολογία Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή. Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου: Συγκριτικ ή Τιμή = Τ + [ Κ] όπου: T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Κ= κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Η σταθμισμένη βαθμολογία θα προκύπτει από δύο ομάδες βαθμολόγησης: Σταθμισμένη βαθμολογία = ΣΑ + ΣΒ Για τις δυο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 2

19 Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων (ΣΑ, ΣΒ) είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ως 110 βαθμούς. Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. Στην τιμή της προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α. που θα πρέπει να αναγράφεται χωριστά. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη (παράδοση, εγκατάσταση κ.λ.π) για την οριστική παράδοση του υλικού Γενικά, Επισημαίνουμε ότι, ο παρών διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «κανονισμός προμηθειών Δημόσιου τομέα» και ως εκ τούτου για ζητήματα που δεν αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο εν λόγω Προεδρικό διάταγμα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 3

20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (συμπληρώνεται από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού) Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Σ.Β.Κ.) ΟΜΑΔΑ Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) 1 Συμφωνία με τις % τεχνικές περιγραφές της διακήρυξης 2 Εμπειρία στην % εκπόνηση ανάλογων εργασιών 3 Υποδομές της % επιχειρηματικής μονάδας (εγκαταστάσεις, εξοπλισμόςμηχανήματα), εμπειρία και πληρότητα της ομάδας εργασίας. ΣΥΝΟΛΟ 70% ΟΜΑΔΑΣ Α (ΣΑ) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΒΑΘΜ. Χ Σ.Β.Κ.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 4

21 Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Σ.Β.Κ.) ΟΜΑΔΑ Β : (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ) 1 Χρόνος % παράδοσης των ειδών σε συμφωνία με τις προτεραιότητες του έργου 2 Τεχνική % υποστήριξη από τον ανάδοχο (διόρθωση ή αντικατάσταση ειδών) σε περίπτωση φθοράς ή αβλεψίας σε διάστημα ενός χρόνου από την παράδοση ΣΥΝΟΛΟ 30% ΟΜΑΔΑΣ Β (ΣΒ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ 100% ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΑ + ΣΒ) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΒΑΘΜ. Χ Σ.Β.Κ.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 5

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

23 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ,85 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ / ΚΩΔ: 2004ΕΠ της ΣΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% απο το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του Προσφέροντος με έδρα τ οδός... αριθμ. Τ.Κ. Τηλ..... Fax... Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του Διαγωνισμού, καθώς και των τεχνικών περιγραφών του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

24 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο( )* ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Σύνολο( )* ΑΡΙΘ. Γραφιστική επεξεργασία επιφανειών μ 2 65 Εκτυπωμένη μεμβράνη ματ βινιλίου μ 2 65 Χάραξη σε πλέξι γκλας μ 2 2 Υπόστρωμα καπαμάουντ μ 2 20 Υπόστρωμα πλέξιγκλας μ 2 25 Αποστάτες από πλέξιγκλας τεμάχια 150 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α Φ.Π.Α. 19 %: ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:... (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

25 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. (19%) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ... (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

26 B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. (19%) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα πέντε ευρώ Έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά Σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά , , ,85 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 147.965,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002833705 2015-06-09

15PROC002833705 2015-06-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.M: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1 Α,713 05 Ηράκλειο Πληροφορίες: Γ.Τζιρίτα Τηλ:2810.529.168-fax:2810.529.125

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 131890 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : 11527

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : 11527 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΒΩΟΡ1Π-6Φ6 ΑΔΑΜ: 15PROC002644143

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής για όλους. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ποιότητα ζωής για όλους. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. Μακεδονίας και Θράκης 2007-2013 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Π.Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεός Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019

Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554089 2015-02-03 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

15PROC002554089 2015-02-03 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα