ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την με αριθμ. πρωτ. 6629Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΛΤΣΑ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ του 1 ου Δ.Σ. Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 3 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , κα θώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμ. πρωτ. 6630Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του εκ παιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΕΪΖΗ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΚΕΡΑΤΣΟΥΔΑΣ του Δ.Σ. Μ. Ευμοί ρου Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 3 και λύε (1) ται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλει στική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αί τησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμ. πρωτ. 6620Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΠΑΘ ΑΧΜΕΤ ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΕΒΖΑΤ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ και της ΡΑΦΙΚΑ του Μ/κού Δ.Σ. Πάχνης Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 4 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπο βολή της αίτησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμ. πρωτ. 6619Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΠΑΘ ΑΧΜΕΤ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΕΔΑΤ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ και της ΡΑΦΙΚΑ του Μ/κού Δ.Σ. Πάχνης Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 4 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπο βολή της αίτησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ).

2 6214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την με αριθμ. πρωτ. 6637Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ του Μ/κού Δ.Σ. Σουνίου Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 2 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπο βολή της αίτησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμ. πρωτ. 6624Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του εκ παιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΠΕΤΡΟΝΕΛΛΑΣ του Μ/κού Δ.Σ. Αιώρας Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 3 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπο βολή της αίτησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμ. πρωτ. 6617Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του εκ παιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΠΑΘ ΚΟΥΡΟΥ ΓΙΑΚΟΥΠ του ΧΟΥΣΕΙΝ και της ΧΑΜΙΔΕ του Μ/κού Δ. Σ. Βαφέϊκων Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 3 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμ. πρωτ. 6618Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΠΑΘ ΣΕΛΗΜ ΝΟΥΡΗ του ΣΕΡΗΦ και της ΦΑΤΜΕ του Μ/κού Δ.Σ. Κε νταύρου Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 2 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμ. πρωτ. 6622Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της εκ παιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του 5 ου Δ.Σ. Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 2 και λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλει στική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αί τησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμ. πρωτ. 6639Α/ διαπιστωτική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΑΤΟΚ ΜΑ ΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ του 12 ου Δ.Σ. Ξάνθης, με AM , βαθμό Β και Μ.Κ. 2 και λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση, από , καθώς δεν ανακάλεσε εγγράφως μέσα στην αποκλει στική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αί τησης παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 582/ απόφαση του Δη μάρχου Παπάγου Χολαργού, που εκδόθηκε σύμφωνα (2)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6215 με τις διατάξεις της περ. 4 της υποπαραγρ. Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013, λύεται από η υπαλληλική σχέση της ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Ε της ειδικότητας ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, επειδή παρήλθε ο χρόνος της διαθεσιμότη τής της και δεν έχει μεταταχθεί / μεταφερθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /21527/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση Δημάρ χου Περιστερίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθ. 20 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 και των άρθρων 196 και 203 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤ ΤΑΣ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙ ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ με βαθμό Ε, λόγω συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /24076/ ). Με την υπ αριθμ. 133/ απόφαση Προέ δρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩ ΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/ νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ ληλική σχέση της υπαλλήλου ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του Χρήστου, κλάδου ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ με βαθμό Γ, προκει μένου να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /24159/ ). Με την υπ αριθμ /5602/ διαπιστωτική πράξη Δημάρχου Περάματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης πα ραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΤΙΚΟΥ ΖΩΗΣ του Ευαγγέλου, κλάδου TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΩΝ με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /23996/ ). Με την υπ αριθμ. 135/ απόφαση του Δημάρ χου Βριλησσίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010, του άρθ. 46 του Π.Δ. 410/1988, του Ν. 4038/2012 και των άρθρων 194 και 203 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/νία υποβολής αίτησης παραίτησης) η υπαλληλι κή σχέση του υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕ ΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ με βαθμό Γ, λόγω παραίτησης για προ σωπικούς λόγους. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /23933/ ). Με την υπ αριθμ. 1348/ απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 196 του Ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012, γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου ΠΕΤΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Πέτρου, κλάδου ΥΕ ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ με βαθμό Ε, προκειμένου να συνταξι οδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /23888/ ). Με την υπ αριθμ. 13/ απόφαση του Προέ δρου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγ γύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ του Ηλία, κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθμό Γ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /23976/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ζωγράφου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραί τησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΑΡΚΟΜΑ ΝΩΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Νικολάου κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με βαθμό Δ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) /23990/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο Φ.Ε.Κ. 768/τ.Γ / όπου δημοσιεύθηκε η αριθμ. 183/2266/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ / από φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης), αναφορικά με την πρόσληψη της

4 6216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Δασκαλοπούλου Αικατερίνης του Αντωνίου, ειδικότητας ΔΕ Μοντέρνου Χορού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ως προς το χρονικό διάστημα πρόσληψης, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «...για ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης...» στο ορθό: «...έως ένα (1 ) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης...». Στο Φ.Ε.Κ. 755/τ.Γ / όπου δημοσιεύθηκε η αριθμ. 164/2061/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, σε ορθή επανάληψη, (αριθμ. πρωτ / απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης), ανα φορικά με την πρόσληψη προσωπικού, με συμβάσεις ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟ ΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ως προς το χρονικό διάστημα πρόσληψης, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «...για ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης...» στο ορθό: «...έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης...». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (3) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκ δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρθρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποι ήθηκαν με το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου κατ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 31/ τ.β ), μονιμοποιείται η Ελένη Οικονόμου του Ελευθερίου, επίκουρη καθηγήτρια με θητεία στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης της Ελένης Οικο νόμου του Ελευθερίου σε προσωποπαγή θέση μόνιμου επίκουρου καθηγητή στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστο ρίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέ χνης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011. Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθμ. ΔΔ1.2 /2042α/ πράξη της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/1982, του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 2817/2000, του άρθρου 2 του Π.Δ. 117/2002, των άρθρων 8 και 29 του Ν. 4009/2011 και της από απόφασης της 9 ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, προστίθεται στο τέλος της υπ αριθμ. ΔΔ 1.2/2710/ΑΦ/ πρά ξης της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 585/2013/τ.Γ, μετά τη λέξη: «προϋποθέσεις», η φράση: «με αντικείμενο εργασίας: Εφαρμοσμένο και Εργαστηριακό έργο στο αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Ιστορίας Πολιτι σμού». Με την υπ αριθμ. ΔΔ1.2 /2042α/ πράξη της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1268/1982, του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 2817/2000, του άρθρου 2 του Π.Δ. 117/2002, των άρθρων 8 και 29 του Ν. 4009/2011 και της από απόφασης της 9 ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, προστίθεται στο τέλος της υπ αριθμ. ΔΔ 1.2/2710/ΑΦ/ πρά ξης της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 585/2013/τ.Γ, μετά τη λέξη: «προϋποθέσεις», η φράση: «με αντικείμενο εργασίας: Εφαρμοσμένο και Εργαστηριακό έργο στο αντικείμε νο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Ιστορίας Πολι τισμού». Η Πρύτανις ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ ΠΑΠΑΣΑΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 8893/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, τα άρθρα 19, 20 και 77 παρ. 3,4 β και 8 του Ν. 4009/2011, και την υπ αριθμό 258/2012 Φ.Ε.Κ. 3772/ , τ.β κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης α) μονιμοποιείται η Μαρία Μαρκοδημητράκη, του Ελευθερίου Επίκουρη Καθηγήτρια με θητεία του Παι δαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρή της, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. β) διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης της Μαρίας Μαρκοδημητράκη, του Ελευθερίου σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επι στημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρ μογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011. Ο Πρύτανης ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 6466/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3, 4(β) και 8 του Ν. 4009/2011, καθώς και τα Προεδρικά διατάγματα υπ αριθμ. 89/ (Φ.Ε.Κ. 130/ τ.α ) και 97/ (Φ.Ε.Κ. 134/ τ.α ) και την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1696/ τ.β ) απόφαση του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6217 Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών α) μονιμοποιεί ται η Βασιλική Κατή του Ιωάννη, στη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και β) διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης της Βασι λικής Κατή του Ιωάννη, σε προσωποπαγή θέση μόνι μου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής, κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011. Με την υπ αριθμ. 6465/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3, 4(β) και 8 του Ν. 4009/2011, καθώς και τα Προεδρικά διατάγμα τα υπ αριθμ. 89/ (Φ.Ε.Κ. 130/ τ.α ) και 97/ (Φ.Ε.Κ. 134/ τ.α ) και την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1696/ τ.β ) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών α) μονιμοποιείται ο Δημήτριος Βλαστός του Εμμανουήλ, στη θέση καθη γητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμή ματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγέ νεση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και β) διαπιστώ νεται η μετατροπή της θέσης του Δημητρίου Βλαστού του Εμμανουήλ, σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκου ρου Καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλο ντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής, κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011. Με την υπ αριθμ. 7034/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3, 4(β) και 8 του Ν. 4009/2011, α) μονιμοποιείται ο Ευθύμιος Σώκος του Νικολάου, στη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας της Σχο λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία Τεχνική Σεισμολο γία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και β) διαπιστώ νεται η μετατροπή της θέσης του Ευθυμίου Σώκου του Νικολάου, σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετι κών Επιστημών, κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με την με αριθμ. Φε.4/8415/ πράξη του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α ) όπως αντικα ταστάθηκε με την περ. Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α ), τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α ) σε συνδυασμό με τις δια τάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α ) τις διατάξεις των άρθρων 78 και 77 του Ν. 4009/2011 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 95/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α ): α. Μονιμοποιείται ο ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ του Νικολάου, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, βαθμίδας Επίκουρου Καθη γητή με γνωστικό αντικείμενο «Γραφιστική με Πολυμέ σα» του Τομέα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. β. Η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε προσω ποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 5 εδ. α και του άρθρου 77 παρ. 4 εδ. β του Ν. 4009/2011. Με την με αριθμ. Φε.4/8413/ πράξη του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α ) όπως αντικατα στάθηκε με την περ. Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α ), τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α ) σε συνδυασμό με τις δια τάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α ): α. Μονιμοποιείται ο ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Εμμανουήλ, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Καλλιτε χνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Γραφίστα του Τομέα Γραφι στικής και Οπτικής Επικοινωνίας, γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. β. Η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε προσω ποπαγή θέση μόνιμου Καθηγητή Εφαρμογών σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 6 εδ. γ του Ν. 4009/2011. Με την με αριθμ. Φε.4/8400/ πράξη του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α ) όπως αντικατα στάθηκε με την περ. Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α ), τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α ) σε συνδυασμό με τις δια τάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α ) τις διατάξεις των άρθρων 78 και 77 του Ν. 4009/2011 κα θώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α ): α. Μονιμοποιείται ο ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαι σία με έμφαση στις σύγχρονες μεθοδολογίες συλλογής, ανάλυσης και συνόρθωσης γεωδαιτικών δεδομένων» του Τομέα «Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής», γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. β. Η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε προσω ποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 5 εδ. α και του άρθρου 77 παρ. 4 εδ. β του Ν. 4009/2011. Ο Πρόεδρος ΜΗΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ Δια της υπ αριθμ. 1125/ αποφάσεως του Μη τροπολίτου Θεσσαλονίκης εκδοθείσης συμφώνως προς

6 6218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 52 του υπ αριθμ. 2/1969 «Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησί ας της Ελλάδος», διορίζεται ο Κύριλλος (κατά κόσμον Χρήστος) Κεχαγιόγλου του Αθανασίου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης και κατόπιν της υπ αριθμ. 17/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κατατάσσεται εις την Π.Ε. Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 1 ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον του βαθμού Β. Ή παρούσα δημοσιεύεται με αναδρομικήν ισχύν από της ημερομηνίας αναλήψεως υπηρεσίας του ανωτέρω κληρικού, ήτοι την , κατά το άρθρον 68 παρ. 1 του Ν. 4235/2014 (Α 32). Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Μητροπολίτης Ο Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. 758/ απόφαση του Μητροπο λίτου Πειραιώς που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις α) των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί Κατα στατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, γ) τα άρθρα 16, 17 και 41 του Ν.3528/2007, δ) την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1/382/οικ.14277/ υπουργική απόφαση, ε) το υπ αριθμ. 2871/ έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στ) την υπ αριθμ. 3/3/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Υπηρεσιακού Συμβου λίου της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, διορίζεται ο Πρε σβύτερος Θεόδωρος Σαχτούρης του Παναγιώτου, Εφη μέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Ρέντη κλάδου ΠΕ, βαθμού ΣΤ με κλιμάκιο 0, επειδή κέκτηται το υπ αριθμ. 105/ Πτυχίον του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογί ας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης προσλήψεων Προσωπικού Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης 1390/ ). Ο Μητροπολίτης Ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 1. Δια της υπ αριθμ. 557/ αποφάσεως του Μη τροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης, εκδοθείσης συμ της Ελλάδος» διορίζεται ο Σάββας Σαλτσίδης του Πα ναγιώτου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρί νης Τσοτυλίου και κατόπιν της υπ αριθμ. 125/ την Γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 24 ον Μισθο κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 2. Δια της υπ αριθμ. 930/ αποφάσεως του Μη τροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας, εκδοθείσης συμ της Ελλάδος» διορίζεται ο Μάρκος Ρίνος του Ιωάννου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Προτορίων Μονοφατσίου Κρήτης και κατόπιν της υπ αριθμ. 931/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας κατα τάσσεται εις την Δ Μισθολογικήν Κατηγορίαν. κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 του Ν. 4235/ 2014 (Α 32). Ελληνικού Δημοσίου: / ). 3. Δια της υπ αριθμ. 473/ αποφάσεως του Μη τροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης, εκδοθείσης συμφώ νως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» διορίζεται ο Αθανάσιος Σαμαράς του Ιωάννου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Τσοτυλί ου και κατόπιν της υπ αριθμ. 227/ αποφάσε ως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρο πόλεως Σισανίου και Σιατίστης κατατάσσεται εις την Β Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 20 ον Μισθολο γικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 4. Δια της υπ αριθμ. 553/ αποφάσεως του Μη τροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης, εκδοθείσης συμ Ν. 590/1977 «περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησί ας της Ελλάδος» διορίζεται ο Θωμάς Σιβίλογλου του Ιωάννου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ερατύρας και κατόπιν της υπ αριθμ. 125/ απο φάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μη τροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης κατατάσσεται εις την Γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 24 ον Μισθο κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 5. Δια της υπ αριθμ. 642/ αποφάσεως του της Ελλάδος» διορίζεται ο Δημήτριος Παπαδημητρού λης του Κων/νου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Κοι μήσεως Θεοτόκου Δαμασκηνιάς και κατόπιν της υπ αριθμ. 149/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σια τίστης κατατάσσεται εις την Δ Μισθολογικήν Κατηγο ρίαν και με το 28 ον Μισθο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6219 κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 6. Δια της υπ αριθμ. 289/ αποφάσεως του Ν. 590/1977 «περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησί ας της Ελλάδος» διορίζεται ο Γεώργιος Πανταζής του Κων/νου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρί ου Σιατίστης και κατόπιν της υπ αριθμ. 271/ την Δ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 36 ον Μισθο κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 7. Δια της υπ αριθμ. 588/ αποφάσεως του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, εκδοθείσης συμ της Ελλάδος» διορίζεται ο Σάββας Ξανθόπουλος του Νικολάου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Δημη τρίου Σιατίστης και κατόπιν της υπ αριθμ. 20/ την Γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με τον 9 ο Βαθμόν. κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 8. Δια της υπ αριθμ. 643/ αποφάσεως του της Ελλάδος» διορίζεται ο Ιωάννης Παπαϊωάννου του Χρήστου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργί ου Ερατύρας και κατόπιν της υπ αριθμ. 138/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιε ράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης κατατάσσε ται εις την Δ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 28 ον Μισθο κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 9. Δια της υπ αριθμ. 812/ αποφάσεως του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, εκδοθείσης συμ Ν. 590/1977 «περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησί ας της Ελλάδος» διορίζεται ο Παναγιώτης Γκριτζέλης του Αντωνίου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Νι κάνορος Κοζάνης και κατόπιν της υπ αριθμ. 34/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης κατατάσσε ται εις την Δ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 28 ον Μισθο κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 10. Δια της υπ αριθμ. 255/ αποφάσεως του της Ελλάδος» διορίζεται ο Νικόλαος Αλεξίου του Κων/ νου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σια τίστης και κατόπιν της υπ αριθμ. 130/ αποφά σεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μη τροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης κατατάσσεται εις την Β Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 20 ον Μισθο κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 11. Δια της υπ αριθμ. 13/ αποφάσεως του Μη τροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης, εκδοθείσης συμ της Ελλάδος» διορίζεται ο Στέργιος Μπαχτσιαβάνος του Δημητρίου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Δημη τρίου Σιατίστης και κατόπιν της υπ αριθμ. 101/ την Β Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με τον 8 ον βαθμόν. κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 12. Δια της υπ αριθμ. 400/ αποφάσεως του της Ελλάδος» διορίζεται ο Χρυσοχοϊδης Ευθύμιος του Ευριπίδη ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Δημη τρίου Μολόχας και κατόπιν της υπ αριθμ. 159/ την Δ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 28 ον Μισθο κληρικού, ήτοι την κατά το άρθρον 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Μητροπολίτης Ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

8 6220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα