Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: ,35 σε ΕΥΡΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy Προϋπολογισµού: ,35 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: Αρχανών Αστερουσίων Εργο: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy Κωδ. Προϋπ/σµού: ΚΑ Περιγραφή: Η παρούσα µελέτη αποτελεί δράση στο πλαίσιο του έργου MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean Rural Areas. Πρόκειται για εργασίες που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων δηµοσιότητας του προγράµµατος MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean Rural Areas. Στόχος του προγράµµατος Το έργο MedStrategy χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα MED. Σκοπός του είναι η βελτίωση και η κατεύθυνση της τοπικής διακυβέρνησης των Μεσογειακών αγροτικών περιοχών προς την αειφορεία µέσω ενός καινοτόµου µοντέλου σχεδιασµού (ΜΣ). Η διαδικασία εστιάζει σε τρία θέµατα: - Την ενσωµάτωση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων της αειφορίας στο σχεδιασµό, - Την ανάπτυξη ολοκληρωµένων δράσεων και στρατηγικών µέσω της συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εµπλοκή των τοπικών κοινωνιών (τοπικών παραγόντων) ώστε η τοπική διακυβέρνηση να καταστεί καινοτόµος, - Την θέσπιση κοινών στόχων και δράσεων (διατήρηση πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς, ανταγωνιστικότητα του τοπικού συστήµατος, κοινωνική ισότητα και ισότητα των δύο φύλλων, κλπ) για την τοπική και διακρατική συνεργασία των αγροτικών περιοχών. Αντικείµενο του έργου του Αναδόχου: Η πρόταση και ο σχεδιασµός της προβολής των δραστηριοτήτων του εν λόγω προγράµµατος αφορούν στις παρακάτω δράσεις: 1. ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

3 3. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 4. ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Η εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση, χρηµατοδοτείται από Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα και βαρύνει το κωδικό ΚΑ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Πεζά 19/07/2012 Οι Συντάξαντες Παρασκευά Χαρίκλεια ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy ΙΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΙΑΣ ((Π /80)) Ο ήµος Αρχανών - Αστερουσίων Νοµού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτελείται µε απευθείας ανάθεση η εργασία ''Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy" ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την... ηµέρα... και από ώρα... έως... ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2ο εκτοί στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό των ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 4ο Προέλευση Υλικών Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε... αλλοδαπής προέλευσης γνωστών εργοστασίων ή εγχωρίας κατασκευής αποδεδειγµένης καλής λειτουργικότητας. ΑΡΘΡΟ 5ο

5 ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της προσφοράς. β) Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. γ) Εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, εφ' όσον πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία. δ) ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. ε) Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε ποσό ίσο µε το 5% του Προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας για εγγύηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό. Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 6ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελλο που θα περιέχει: 1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 5). 2.Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 3.Σφραγισµένο φάκελλο µε την οικονοµική προσφορά. β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από την... µέχρι την... ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε) Οταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούνε όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' αυτού ο αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντος αριθµός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιές απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοί αποκλέιονται και για ποιούς λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον σφραγισµένο φάκελλο της οικονοµικής προσφοράς.

6 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φακελλοι των οικονοµικών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Οσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν φέρουν το νόµιµο µηχανόσηµο, ή είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως. Οι προσφορές και τα απαιτούµενα διακαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. Η Επιτροπή του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδόσει την απόφαση της σε επόµενη συνεδρίαση και διαβιβάζει το φάκελλο µε όλες τις προσφορές και τα υποβληθέντα από τους διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση, τεχνοοικονοµική αξιολόγηση και γνωµοδότηση στην ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ Η αξιολόγηση διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία, σε κατ' ιδία συνεδρίαση της, καταχωρεί αυτή στο πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύσσει ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας εκείνον που έδωσε την από τεχνοοικονοµικής απόψεως συµφερότερη τιµή. Η φθηνότερη προσφορά δεν αποτελεί κριτήριο για την ανακήρυξη του αναδόχου. Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. στ) Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σχετική σύµβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως εφαρµόζονται οι από το Π.. 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο (6) έξι της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στο ήµο. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο, καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της συµβάσεως. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθέντα ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του

7 διαγωνισµού ή µέχρι και εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας ή της επόµενης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις καταθέτοναι στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α.και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 10ο Γλώσσα συντάξεως των προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική από τον οίκο µε µετάφραση στην Ελληνική. ΑΡΘΡΟ 11ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως της Παροχής Υπηρεσίας θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όποια αιτία. Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλήψει ή αµελήσει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 12ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα και "προσπέκτους" τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Οποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος µε ασαφείς ή ελλειπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. ΑΡΘΡΟ 13ο Λήψη Πληροφοριών - ηµοσίευση α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία ήµου και ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

8 β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ.αριθµ. 28/80 Π.. στον ηµερήσιο Τύπο. ήµος Αρχανών - Αστερουσίων Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Κυπριωτάκης Ρούσσος

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π /80) ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy, για να καλυφθούν ανάγκες του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες δατάξεις Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗ: ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές Αφορά την παραγωγή δυο εντύπων για την ενηµέρωση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος Medstrategy Συγκεκριµένα: 1. ΕΝΤΥΠΑ 1.1 Φυλλάδιο Παρουσίασης προγράµµατος Medstrategy (Ελληνικά Αγγλικά) 1.2 Αναλυτικό Φυλλάδιο πληροφόρησης για τις δράσεις του προγράµµατος Medstrategy σε τοπικό επίπεδο µέσω της Συµµετοχικής ιαδικασίας που διεξήχθη στο ήµο Αρχανών Αστερουσίων (Participation Process). ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

10 Περιλαµβάνει µεγάλες αφίσες και µπάνερς που θα τοποθετηθούν σε σηµεία διεξαγωγής δράσεων του προγράµµατος MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean Rural Areas. Συγκεκριµένα: 2. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 2.1 Αφίσες (50 Χ 70) (Γενική Φιλοσοφία του Προγράµµατος) 2.2 Αφίσες (35 Χ 50) (ενηµέρωση για Training Course) 2.3 Μπάνερς 2.4 Έντυπο τετράπτυχο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον ορισµό της Μεθοδολογίας της ιακρατικής Τοπικής Ανάπτυξης (Definition of the Transnational Local Development Methodology) ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 3. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 3.1 Γραφιστική επιµέλεια για όλα τα παραδοτέα της προβολής του προγράµµατος Medstrategy 3.2 Παραλληλόγραµµη σφραγίδα µε το Λογότυπο του έργου Medstrategy ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4. ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4.1 Συγκέντρωση και επεξεργασία των κειµένων που θα χρειαστούν για τις αφίσες και τα µπάνερς 4.2 Μετάφραση των κειµένων των παραδοτέων 1.1 και 1.2 στην αγγλική γλώσσα 4.3 Επιµέλεια των παραδοτέων - διορθώσεις ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 5.1 CD- DVD Προβολή δράσεων και αποτελεσµάτων του προγράµµατος Medstrategy 5.2 Έντυπο τετράπτυχο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον προσδιορισµό των θεµατικών παρεµβάσεων (Identification of Key Interventions)

11 2.2 Αναλυτική περιγραφή και προδιαγραφές δράσεων Με βάση όλα τα παραπάνω, προτείνονται οι παρακάτω, ενδεικτικά, δράσεις και παραδοτέα: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 1. ΕΝΤΥΠΑ 1.1 Φυλλάδιο Παρουσίασης προγράµµατος Medstrategy (Ελληνικά Αγγλικά) 1.2 Αναλυτικό Φυλλάδιο πληροφόρησης για τις δράσεις του προγράµµατος Medstrategy σε τοπικό επίπεδο µέσω της Συµµετοχικής ιαδικασίας που διεξήχθη στο ήµο Αρχανών Αστερουσίων (Participation Process). 2. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 2.1 Αφίσες (50Χ70) (Πληροφορίες για το Πρόγραµµα) 2.2 Αφίσες (35Χ50) (για σεµινάρια- ηµερίδες Training Course) 2.3 Μπάνερς 2.4 Έντυπο τετράπτυχο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον ορισµό της Μεθοδολογίας της ιακρατικής Τοπικής Ανάπτυξης (Definition of the Transnational Local Development Methodology) 3. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 3.1 Γραφιστική επιµέλεια για όλα τα παραδοτέα της προβολής του προγράµµατος Medstrategy 3.2 Παραλληλόγραµµη σφραγίδα µε το Λογότυπο του έργου Medstrategy 4. ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4.1 Συγκέντρωση και επεξεργασία των κειµένων που θα χρειαστούν για τις αφίσες και τα µπάνερς 4.2 Μετάφραση των κειµένων του παραδοτέου 1.1 στην αγγλική γλώσσα 4.3 Επιµέλεια των παραδοτέων - διορθώσεις 5. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 5.1 CD- DVD Προβολή δράσεων και αποτελεσµάτων του προγράµµατος Medstrategy 5.2 Έντυπο τετράπτυχο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον προσδιορισµό των θεµατικών παρεµβάσεων (Identification of Key Interventions)

12 2. ΕΝΤΥΠΑ 2.1 Φυλλάδιο Πρόκειται για τη δηµιουργία φυλλαδίου ενηµέρωσης για τη γενική φιλοσοφία του προγράµµατος Medstrategy Παραδοτέο: o Εκτύπωση του εντύπου σε αντίτυπα. o ιάθεσή του ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας και του δήµου σε ενιαία µορφή τύπου pdf. o Αποστολή των τεµαχίων-αντιτύπων σε λίστα τοποθεσιών και αποδεκτών που θα προσδιορίσει ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων. - Τεχνικές προδιαγραφές Αρ. σελίδων: 16 ιαστάσεις: 22 (µήκος) Χ 14 (πλάτος) κλειστό Χαρτί: Εξώφυλλο: 135γρ χαρτί velvet, τετραχρωµία / Εσωτερικό: velvet, τετραχρωµία, µατ Βιβλιοδεσία: Συρραφή Τεµάχια: Φυλλάδιο Εξειδικευµένο για Συµµετοχική ιαδικασία (Participation Process) Η λογική της δηµιουργίας του συγκεκριµένου φυλλαδίου αφορά στα αποτελέσµατα της Συµµετοχικής ιαδικασίας που έλαβε χώρα στη χωρική ενότητα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. Πρόκειται να αποτελέσει το πρακτικό εγχειρίδιο µε πληροφορίες τόσο για τη διαδικασία των συναντήσεων όσο και των γενικότερων αποτελεσµάτων του προγράµµατος Medstrategy, Μεγαλύτερη σηµασία δίνεται στην παρουσίαση όλων των παραπάνω µε έγκυρο τρόπο Παραδοτέο: o o Εκτύπωση του εντύπου σε αντίτυπα. ιάθεση του ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του έργου και του δήµου σε ενιαία µορφή pdf. o Αποστολή των τεµαχίων-αντιτύπων σε λίστα τοποθεσιών και αποδεκτών που θα προσδιορίσει ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων. Τεχνικές προδιαγραφές εντύπου Αρ. σελίδων: 8 ιαστάσεις: 22 (µήκος) Χ 14 (πλάτος) κλειστό Χαρτί: Εξώφυλλο: χοντρό χαρτί velvet, όχι σκληρό, τετραχρωµία Εσωτερικό: velvet, τετραχρωµία, µατ,

13 Βιβλιοδεσία: Συρραφή Τεµάχια: Μπάνερς Γενικές πληροφορίες Πρόκειται για µεγάλα µπάνερς που θα τοποθετηθούν σε 3 κοµβικά σηµεία. Παραδοτέα Εκτύπωση Τοποθέτηση σε κοµβικά σηµεία (εντός ή εκτός του δήµου) που θα υποδείξει ο δήµος. Τεχνικές προδιαγραφές ιαστάσεις: 1Χ2 Εκτύπωση σε µουσαµά Τεµάχια: 3 Θέµατα: Έντυπο τετράπτυχο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον ορισµό της Μεθοδολογίας της ιακρατικής Τοπικής Ανάπτυξης (Definition of the Transnational Local Development Methodology) Γενικές πληροφορίες Πρόκειται για έντυπο που θα διανέµεται για την ενηµέρωση των διαδικασίών και της µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα Medstrategy Παραδοτέα Εκτύπωση Τεχνικές προδιαγραφές ιαστάσεις: A4, 10X14,5 κλειστό Τεµάχια: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 3.1 Αφίσες Γενική περιγραφή: Πρόκειται για τις αφίσες που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διαδικασία των ενηµερωτικών διαλέξεων- ηµερίδων προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας αναφορικά µε τις δράσεις του προγράµµατος MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean Rural Areas. Τεχνικές προδιαγραφές: ιαστάσεις: 50 Χ 70 Χαρτί: 350 γραµ. µατ χαρτί τετραχρωµία

14 Παραδοτέα: o o Τεµάχια: 1000 Εκτύπωση ιάθεσή τους ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του έργου και του δήµου. o Αποστολή και τοποθέτησή τους σε λίστα τοποθεσιών που θα προσδιορίσει ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων. 3.2 Αφίσες Γενική περιγραφή: Πρόκειται για τις αφίσες που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διαδικασία των ενηµερωτικών διαλέξεων- ηµερίδων προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας αναφορικά µε τις δράσεις του προγράµµατος MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean Rural Areas. Τεχνικές προδιαγραφές: Παραδοτέα: o o ιαστάσεις: 35 Χ 50 Χαρτί: 350 γραµ. µατ χαρτί τετραχρωµία Τεµάχια: 1000 Εκτύπωση ιάθεσή τους ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του έργου και του δήµου. o Αποστολή και τοποθέτησή τους σε λίστα τοποθεσιών που θα προσδιορίσει ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων. 4. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Αφορά: το σχεδιασµό του layout για τα εξής: 1. Φυλλάδιο 16σέλιδο στα ελληνικά- αγγλικά για τη γενικότερη φιλοσοφία του Προγράµαµτος Medstrategy 2. Φυλλάδιο 8σέλιδο στα ελληνικά για τα αποτελέσµατα της Συµµετοχικής ιαδικασίας (participation Process) του Προγράµαµτος Medstrategy 3. Μπάνερς και αφίσες 4. Παραλληλόγραµµη σφραγίδα µε το Λογότυπο του έργου Medstrategy 5. Τετράπτυχο έντυπο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον ορισµό της Μεθοδολογίας της ιακρατικής Τοπικής Ανάπτυξης (Definition of the Transnational Local Development Methodology) 6.Τετράπτυχο έντυπο για ενηµέρωση διαδικασίας παρεµβάσεων (Identification of Key Interventions) 7. ηµιουργία της ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ του Προγράµµατος Medstrategy. για τον προσδιορισµό των θεµατικών

15 5. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 5.1 CD- DVD Προβολή δράσεων και αποτελεσµάτων του προγράµµατος Medstrategy Γενικές πληροφορίες Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός CD και ενός DVD για την τελική παρουσίαση των παραδοτέων του προγράµµατος Παραδοτέα ηµιουργία - Μοντάζ Τεχνικές προδιαγραφές Τεµάχια: Έντυπο τετράπτυχο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον προσδιορισµό των θεµατικών παρεµβάσεων (Identification of Key Interventions) Γενικές πληροφορίες Πρόκειται για έντυπο που θα διανέµεται για την ενηµέρωση των τελικών παρεµβάσεων στην περιοχή του ήµου Αρχανών Αστερουσίων Παραδοτέα Εκτύπωση Τεχνικές προδιαγραφές ιαστάσεις: A4, 10X14,5 κλειστό Τεµάχια: 1500 Η εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση, χρηµατοδοτείται από Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα και βαρύνει το κωδικό ΚΑ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Πεζά 19/07/2012 Ο Συντάξας Παρασκευά Χαρίκλεια ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy ΓΕΝΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ((Π /80)) Άρθρο 1ο Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας Η συγγραφή αυτή αφορά στην Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy Άρθρο 2ο ιατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. Άρθρο 3ο Συµβατικά Τεύχη Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.. 28/1980 είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 28/1980. Άρθρο 5ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

17 ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών. ΑΡΘΡΟ 8ο Εκπτωση του αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 9ο Πληµµελής κατασκευή Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 11ο Προσωρινή και οριστική Παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων διατάξεων η οριστική παραλαβή για την Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy.

18 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Πεζά 19/07/2012 Ο Συντάξας Παρασκευά Χαρίκλεια ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ (Π.. 28/80) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΑΠΑΝΗ 1 Φυλλάδιο (16 σέλιδο) Παρουσίασης προγράµµατος Medstrategy (Ελληνικά Αγγλικά) 2 Αναλυτικό Φυλλάδιο (8 σέλιδο) πληροφόρησης για τις δράσεις του προγράµµατος Medstrategy σε τοπικό επίπεδο µέσω της Συµµετοχικής ιαδικασίας (Participation Process). 3 Αφίσες (50Χ70) (Πληροφορίες για το Πρόγραµµα) 4 Αφίσες (35Χ50) (για Training Course) ΤΕΜ 1.500,00 1, ,00 ΤΕΜ 2.000,00 0,40 800,00 ΤΕΜ 1.000,00 1, ,00 ΤΕΜ 1.000,00 0,80 800,00 5 Μπάνερς ΤΕΜ 3,00 135,00 405,00 6 Έντυπο τετράπτυχο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον ορισµό της Μεθοδολογίας της ιακρατικής Τοπικής Ανάπτυξης (Definition of the Transnational Local Development Methodology) 7 Γραφιστική επιµέλεια για όλα τα παραδοτέα της προβολής του προγράµµατος Medstrategy Παραλληλόγραµµη σφραγίδα µε το Λογότυπο του έργου Medstrategy 8 Συγκέντρωση και επεξεργασία των κειµένων που θα χρειαστούν για τις αφίσες και τα µπάνερς 9 Μετάφραση των κειµένων του παραδοτέου 1.1 στην αγγλική γλώσσα ΤΕΜ 1.000,00 0,40 400,00 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 1, , ,00 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 565,00 565,00 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 485,00 485,00

20 10 Επιµέλεια των παραδοτέων - διορθώσεις 11 CD- DVD Προβολή δράσεων και αποτελεσµάτων του προγράµµατος Medstrategy 12 Έντυπο τετράπτυχο για ενηµέρωση διαδικασίας για τον προσδιορισµό των θεµατικών παρεµβάσεων (Identification of Key Interventions) ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 560,00 560,00 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 150,00 150,00 ΤΕΜ 1.500,00 0,40 600,00 ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 8.545,00 0, ,35 ΦΠΑ 23% 1.965,35 ΤΤΕΕΛΛΙ ΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ ( ΣΣΕΕ ΕΕΥΥΡΡΩΩ) ):: ,35 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Πεζά 19/07/2012 Ο Συντάξας Παρασκευά Χαρίκλεια ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής)

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 23.791,46 ΕΥΡΩ. ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα