ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΛΑΣΑΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΜΧΑΝ/0818) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.παναγιωτησ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.αγγελοσ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.γεωργιοσ ΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.1 Ορισµός της ηµόσιας Προσφοράς... σελ Εισαγωγή µετοχών µε δηµόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση µετοχών σε περιορισµένο κύκλο προσώπων Υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ιάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου ιαδικασία έγκρισης ενηµερωτικού δελτίου ηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου Υποχρέωση δηµοσίευσης πληροφοριακού εγγράφου ιασυνοριακή δηµόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγµάτευση Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Προληπτικά µέτρα προστασίας επενδυτών Πρόσωπα που φέρουν ευθύνη για το ενηµερωτικό δελτίο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών...34 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 3.1 Περιεχόµενο ενηµερωτικού δελτίου Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληρεί το έγγραφο αναφοράς για µετοχές (πρότυπο ενηµερωτικού δελτίου)...39 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατανοµή και προσδιορισµός της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά

3 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.1 Ο ανάδοχος ή σύµβουλος ως εγγυητής του περιεχοµένου του ενηµερωτικού δελτίου Πράξεις σταθεροποίησης τιµής εταιρειών προς εισαγωγή για διαπραγµάτευση Χρονικοί περιορισµοί σχετικοί µε τη διάρκεια των πράξεων σταθεροποίησης Όροι δηµοσιοποίησης και πληροφόρησης για τις πράξεις σταθεροποίησης Ειδικοί όροι για τις τιµές Όροι που διέπουν τη συµπληρωµατική σταθεροποίηση...66 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ...68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εύρεση κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, είναι ένα θέµα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τις διοικήσεις αυτών. Μέθοδοι χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων αυτών, εκτός απο τον άµεσο τραπεζικό δανεισµό, αποτελούν η ιδιαίτερα διαδεδοµένη τα τελευταία χρόνια αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, και αυτή της έκδοσης οµολογιακού δανείου, µέσω δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών. Ως «δηµόσια προσφορά» κινητών αξιών ορίζεται η δηµόσια ανακοίνωση µε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο, η οποία απευθύνεται στο κοινό και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της δηµόσιας προσφοράς ή εγγραφής και τις προσφερόµενες υφιστάµενες ή νέες κινητές αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή του για την αγορά αυτών των κινητών αξιών. Η παροχή ολοκληρωµένης πληροφόρησης για τις κινητές αξίες και τους εκδότες τους προάγει, σε συνδιασµό µε την εφαρµογή κανόνων δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσµατικά µέσα για τη βελτίωση της εµπιστοσύνης στις κινητές αξίες και, εποµένως, συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Ως µορφή παροχής αυτής της πληροφόρησης επιλέγεται το ενηµερωτικό δελτίο. Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες, ανάλογα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείµενο της δηµόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, την οικονοµική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζηµιές και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, καθώς και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες. Το καθεστώς προηγούµενης δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου τόσο στην περίπτωση δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών, όσο και στην περίπτωση εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά διατηρείται µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/1971 του Ευρωπαϊκού 4

5 Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4 ης Νοεµβρίου 2003, η οποία ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο µε το νόµο 3401/2005. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να εξετάσει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής των κινητών αξιών για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Το εγχείρηµα αυτό παρουσιάζεται µέσα απο τις ακόλουθες ενότητες: Στην 2 η ενότητα, δίνεται ο ορισµός της δηµόσιας προσφοράς και αναπτύσσονται εκτενώς οι όροι κατάρτισης, έγκρισης και κυκλοφορίας του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους σε οργανωµένη αγορά που είναι εγκατεστηµένη ή λειτουργεί στην Ελλάδα. Επίσης, εισάγονται οι εξαιρέσεις από την παραπάνω υποχρέωση για ορισµένες προσφορές οι οποίες δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως οι προσφορές σε ειδικούς επενδυτές, σε περιορισµένο κύκλο προσώπων, προσφορές µε µεγάλη ονοµαστική αξία ή ιδιαίτερα «µικρές» προσφορές. Καθορίζονται η διάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου, η ανάγκη επικαιροποίησης των στοιχείων αυτών, η διαδικασία έγκρισης του ενηµερωτικού δελτίου και τα µέσα δηµοσίευσής του, καθώς και η υποχρέωση κατάρτισης ετήσιου πληροφοριακού εγγράφου στις περιπτώσεις εισαγωγής κινητών αξιών για διαπραγµάτευση. Επίσης, προσδιορίζονται τα πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για το σύνολο του ενηµερωτικού δελτίου και προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3401/2005. Σε αντίθεση µε το παλαιό καθεστώς που ειδική αστική ευθύνη προεβλέπετο µόνο για τον ανάδοχο, στο νέο καθεστώς διευρύνεται ο κύκλος των υπευθύνων προσώπων, καθώς υπεύθυνα είναι πλέον όλα τα πρόσωπα που ευθύνονται για το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου. Τέλος, γίνεται µία σύντοµη αναφορά στη διασυνοριακή δηµόσια προσφορά κινητών αξιών και εισαγωγή για διαπραγµάτευση, καθώς και στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρµόδια αρχή για την εφαρµογή, τήρηση και εποπτεία των υποχρεώσεων όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα ενηµερωτικά δελτία, τη δηµοσίευση των ενηµερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφηµίσεων. 5

6 Η 3 η ενότητα παραπέµπει για λόγους σαφήνειας σε συγκεκριµένα άρθρα του Κανονισµού 809/2004 που προβλέπουν τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο και τη µορφή αυτών των δελτίων. Στην 4 η ενότητα γίνεται αναφορά στην κατανοµή και τον προσδιορισµό της τελικής τιµής διάθεσης των µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά. Η τελική τιµή διάθεσης των κινητών αξιών προσδιορίζεται από τον ανάδοχο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να καθορίζει µε απόφασή της τον τρόπο προσδιορισµού της τιµής διάθεσης, όπως για παράδειγµα µε τη χρήση βιβλίου προσφορών (book building), το τυχόν ανώτατο ποσοστό κατά το οποίο η ανώτατη τιµή του εύρους τιµών µπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη, τις κατηγορίες επενδυτών που µπορούν να συµµετέχουν στη διαµόρφωση της τιµής διάθεσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα ή λεπτοµέρεια. Στην 5 η ενότητα επισηµαίνεται ο επιτακτικός ρόλος και η ευθύνη του αναδόχου ως «εγγυητή» για την πληρότητα και ακρίβεια της πληροφόρησης που περιλαµβάνεται στο ενηµερωτικό δελτίο, οι υποχρεώσεις του αναδόχου, καθώς και τα είδη αναδοχής. Επίσης, γίνεται αναφορά στις «πράξεις σταθεροποίησης» τις οποίες διενεργούν επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη στήριξη της τιµής προσφοράς των σχετικών κινητών αξιών κατά τη διάρκεια περιορισµένης χρονικής περιόδου όταν οι πωλητές ασκούν πιέσεις στις εν λόγω τιµές, διατηρώντας έτσι οµαλές τις συνθήκες στην αγορά των εν λόγω κινητών αξιών. 6

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.1 Ορισµός της δηµόσιας προσφοράς Με τον όρο «δηµόσια προσφορά» κινητών αξιών 1 εννοούµε τη διαδικασία διάθεσης κινητών αξιών στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Μέσω της δηµόσιας προσφοράς µία εταιρεία µπορεί να διαθέσει στο ευρύ επενδυτικό κοινό είτε νέες κινητές αξίες, είτε υφιστάµενες, µέσω δηµόσιας ανακοίνωσης µε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο. Η δηµόσια ανακοίνωση παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της δηµόσιας προσφοράς ή εγγραφής και τις προσφερόµενες υφιστάµενες ή νέες κινητές αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή του για την αγορά αυτών των κινητών αξιών 2. Ο ορισµός αυτός αφορά και στην περίπτωση διάθεσης κινητών αξιών µέσω αναδόχων ή συµβούλων και είναι κοινός για όλα τα κράτη-µέλη. Ειδικά για τις Ανώνυµες Εταιρίες, που κατά τη σύσταση τους το κεφάλαιο καλύπτεται από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολό του ή εν µέρει, η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή µερική κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου µε δηµόσια προσφορά 3. Σε δηµόσια προσφορά κινητών αξιών µπορεί ακόµη να προσφύγει µία εταιρεία σε περιπτώσεις αύξησης µετοχικού της κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) µε καταβολή µετρητών ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, για κάλυψη εκδοθέντος οµολογιακού δανείου, ή σε περίπτωση συγχώνευσης. Στην περίπτωση της διάθεσης νέων κινητών αξιών στο επενδυτικό κοινό τα χρήµατα που αντλούνται κατευθύνονται στο ταµείο της εταιρείας, ενώ στην περίπτωση της διάθεσης ήδη υφιστάµενων κινητών αξιών τα χρήµατα πηγαίνουν στους µετόχους της εταιρείας. Προκειµένου µια εταιρία να µπορέσει να κάνει πρόσκληση στο ευρύ επενδυτικό κοινό για να 1 Ως «Κινητές Αξίες» νοούνται: οι µεταβιβάσιµες κινητές αξίες, όπως ορίζονται στην περίπτωση 6 του άρθρου 2 του Ν.2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α ) και οι τίτλοι της χρηµαταγοράς, όπως ορίζονται στην περίπτωση 7 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου, που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών. 2 Ν.3401/2005 (ΦΕΚ 257/ ), σκοπός του οποίου είναι η προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003, «σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ της Επιτροπής» (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L345, ), άρθρο 1 (δ) 3 Ν.2190/1920, άρθρο 8 (α) 7

8 πραγµατοποιήσει δηµόσια προσφορά πρέπει να λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι ο όρος της δηµόσιας προσφοράς και ο όρος της εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά, δεν αποτελούν έννοιες ταυτόσηµες, ούτε η µία προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης. Η δηµόσια προσφορά συνιστά τον τρόπο διάθεσης κινητών αξιών στο ευρύ επενδυτικό κοινό, νέων ή ήδη υφιστάµενων κινητών αξιών, ενώ η εισαγωγή κινητών αξιών αφορά την εισαγωγή νέων κινητών αξιών στην οργανωµένη αγορά. Με τον όρο οργανωµένη αγορά εννούµε ένα πολυµερές σύστηµα το οποίο: (α) τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση διαχειριστή αγοράς, (β) επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων, εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε τους κανόνες του οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύµβασης σχετικής µε χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση, βάσει των κανόνων και των συστηµάτων του, και (γ) έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά 4. Αναφέρεται λοιπόν ως οργανωµένη αγορά κάθε αγορά της οποίας διαχειριστής είναι το Χρηµατιστήριο Αξιών. Τις οργανωµένες αγορές συνιστούν η Αγορά Αξιών και Αγορά Παραγώγων, αντικείµενο διαπραγµάτευσης των οποίων είναι οι Κινητές Αξίες και τα Παράγωγα, αντίστοιχα. 2.2 Εισαγωγή µετοχών µε δηµόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση µετοχών σε περιορισµένο κύκλο προσώπων Σε περίπτωση δηµόσιας προσφοράς, µε έκδοση νέων µετοχών ή διάθεση υφισταµένων µετοχών, για την εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, µέρος των προσφερόµενων µετοχών µπορεί να διατίθεται 4 Ν.3606/2007, άρθρο 2 (10) 8

9 παράλληλα σε περιορισµένο κύκλο προσώπων 5. Ως διάθεση σε περιορισµένο κύκλο προσώπων νοείται η διάθεση: (α) στο προσωπικό καθώς και σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου του εκδότη και συνδεδεµένων µε τον εκδότη επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση η τιµή διάθεσης των µετοχών µπορεί να είναι κατώτερη απο την τιµή στην οποία διατίθενται οι µετοχές στο κοινό µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και (β) σε λιγότερους από εκατό (100) συνεργάτες του εκδότη. Η τιµή διάθεσης των µετοχών που διατίθενται στα πρόσωπα αυτά δεν µπορεί να είναι κατώτερη της τιµής στην οποία διατίθενται οι µετοχές στο κοινό 6. Οι µετοχές που διατίθενται στον περιορισµένο κύκλο προσώπων δεν µπορεί να υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προσφερόµενων µετοχών. Ο εκδότης 7 περιλαµβάνει στο ενηµερωτικό δελτίο για την διάθεση και την εισαγωγή των µετοχών τα όσα προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.809/ Στην περίπτωση που από τη διάθεση µετοχών στον περιορισµένο κύκλο προσώπων προκύψουν αδιάθετες µετοχές, οι µετοχές αυτές µπορεί να µεταφερθούν στο τµήµα των µετοχών που διατίθενται στο κοινό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ενηµερωτικό δελτίο 9. Η διαδικασία διάθεσης κινητών αξιών σε περιορισµένο κύκλο προσώπων είναι η εξής: Ο εκδότης υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλογο προσώπων που ανέλαβαν τις µετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στον περιορισµένο κύκλο προσώπων. Ο κατάλογος περιέχει το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία των προσώπων που ανέλαβαν τις µετοχές, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας τους, τη σχέση που συνδέει τα πρόσωπα αυτά µε τον εκδότη, τον αριθµό των µετοχών που απέκτησαν και την τιµή διάθεσης των µετοχών Απόφαση 4/379/ , άρθρο 1 (1) 6 Απόφαση 4/379/ , άρθρο 1 (2) 7 Ως «Εκδότης» νοείται: νοµικό πρόσωπο που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες 8 Απόφαση 4/379/ , άρθρο 3 9 Απόφαση 4/379/ , άρθρο 4 10 Απόφαση 4/379/ , άρθρο 5 9

10 2.3 Υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά Κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που είναι εγκατεστηµένη ή λειτουργεί στην Ελλάδα πρέπει να δηµοσιεύεται ενηµερωτικό δελτίο 11. Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείµενο της δηµόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, την οικονοµική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζηµιές και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, καθώς και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες. Οι πληροφορίες αυτές οφείλουν να παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο 12. Η παροχή πλήρους πληροφόρησης για τις κινητές αξίες και τους εκδότες τους µέσω του ενηµερωτικού δελτίου προάγει την προστασία των επενδυτών, δηµιουργεί εµπιστοσύνη για τις κινητές αξίες και, εποµένως, συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία, ανάπτυξη και αποτελεσµατικότητα των κεφαλαιαγορών. Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά αποτελεί ουσιαστικά ένα µέσο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, όπως καθορίζεται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά µε το «Πρόγραµµα δράσης για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια» και σχετικά µε την «Εφαρµογή του πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές: πρόγραµµα δράσης», καθώς διευκολύνει τη µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των επιχειρήσεων στα επενδυτικά κεφάλαια σε όλη την Κοινότητα. Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς διευκολύνεται µέσω της απονοµής στους εκδότες ενός «ευρωπαϊκού διαβατηρίου» βάσει του οποίου µπορούν να προσφέρουν στους ευρωπαίους επενδυτές τις κινητές τους αξίες 11 Ν.3401/2005, άρθρο 3 (1) 12 Ν.3401/2005, άρθρο 5 (1) 10

11 και να τις εισάγουν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαβατήριο παρέχεται στους εκδότες από το κράτος-µέλος καταγωγής 13 και έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστηµα του «ευρωπαϊκού διαβατηρίου» διατρέχει το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς (ισχύει για τις ΕΠΕΥ 14, ΑΕ ΑΚ 15, ΟΣΕΚΑ 16 και πλέον για τις οργανωµένες αγορές) και βασίζεται στις αρχές της «αµοιβαίας αναγνώρισης» και της «εποπτείας του κράτους-µέλους καταγωγής». Με βάση αυτές τις αρχές αφ ενός τα κράτη- µέλη αναγνωρίζουν αµοιβαία τις άδειες, εγκρίσεις, κ.λ.π. που παρέχουν οι αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών και αφ ετέρου την ευθύνη της εποπτείας της συµµόρφωσης στους κοινοτικούς κανόνες φέρει η αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής. Ο εκδότης ο οποίος ζητά την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, δύναται να καταρτίζει το ενηµερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό την µορφή χωριστών εγγράφων. Το ενηµερωτικό δελτίο που καταρτίζεται υπό µορφή ενιαίου εγγράφου απαρτίζεται από τον κύριο κορµό, µε τις πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και το περιληπτικό σηµείωµα. Το τελευταίο οφείλει να είναι σύντοµο και εύληπτο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2,500 λέξεις και συντάσσεται στη γλώσσα στην οποία συντάχθηκε αρχικά το ενηµερωτικό δελτίο. Θεωρείται ως εισαγωγή του 13 Ως «Κράτος - Μέλος Καταγωγής» νοείται: το κράτος - µέλος της έδρας του εκδότη. Κατ εξαίρεση ως κράτος - µέλος καταγωγής νοείται, κατ επιλογήν του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητά την εισαγωγή για διαπραγµάτευση: (αα) είτε το κράτος - µέλος όπου βρίσκεται η έδρα του εκδότη είτε το κράτος - µέλος όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή όπου πραγµατοποιείται η δηµόσια προσφορά κινητών αξιών, εφόσον πρόκειται για έκδοση µη µετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονοµαστική αξία ανά µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον χίλια (1.000) ευρώ, ή το ισόποσο σε άλλο νόµισµα, ή εφόσον πρόκειται για έκδοση µη µετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωµα απόκτησης µεταβιβάσιµων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηµατικού ποσού τοις µετρητοίς, ως αποτέλεσµα της µετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των µη µετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείµενων κινητών αξιών ή νοµικό πρόσωπο που ανήκει στον όµιλο του εν λόγω εκδότη, (ββ) είτε το κράτος - µέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς είτε το κράτος - µέλος όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, εφόσον πρόκειται για εκδότες κινητών αξιών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα και πραγµατοποιούν εκδόσεις κινητών αξιών οι οποίες δεν εµπίπτουν στην υποπερίπτωση αα'. 14 Ως «ΕΠΕΥ» νοείται: Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 15 Ως «ΑΕ ΑΚ» νοείται: Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων 16 Ως «ΟΣΕΚΑ» νοείται: Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 11

12 ενηµερωτικού δελτίου και περιέχει συνοπτικά τις σηµαντικότερες πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό. Το περιληπτικό σηµείωµα περιλαµβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία: (α) την ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των ελεγκτών, (β) στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, (γ) βασικές πληροφορίες για το βαθµό δανειακής επιβάρυνσης και άλλα ουσιώδη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του εκδότη, την κεφαλαιοποίηση, τους λόγους πραγµατοποίησης της προσφοράς, τον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων που πρόκειται να αντληθούν και τους παράγοντες κινδύνου, (δ) πληροφορίες σχετικά µε το ιστορικό και την εξέλιξη του εκδότη και ανασκόπηση της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, (ε) επισκόπηση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του εκδότη σε ενοποιηµένη βάση, καθώς και των προοπτικών του, (στ) τους κύριους µετόχους και τις συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη, (ζ) στοιχεία για την προσφορά ή την εισαγωγή για διαπραγµάτευση, όπως ο αριθµός και το ποσοστό των κινητών αξιών που προσφέρονται ή εισάγονται, ο τρόπος κατανοµής των κινητών αξιών, οι πωλητές των κινητών αξιών, η µείωση του ποσοστού των υφιστάµενων βασικών µετόχων, η οργανωµένη αγορά στην οποία πρόκειται να εισαχθούν οι κινητές αξίες και τα έξοδα της έκδοσης, (η) πληροφορίες για το µετοχικό κεφάλαιο και το καταστατικό του εκδότη, (θ) σχετικά έγγραφα που τίθενται στη διάθεση του κοινού και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά 17. Το ενηµερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαµβάνει: (α) το δελτίο παρουσίασης εκδότη (έγγραφο αναφοράς), που περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη, (β) το δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών, που περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή 17 Ν.3401/2005, άρθρο 5 (2) 12

13 εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και (γ) το περιληπτικό σηµείωµα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στην περίπτωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου που απαρτίζεται απο χωριστά έγγραφα δίνεται η ευχέρεια στους εκδότες που έχουν ήδη εγκεκριµένο έγγραφο αναφοράς, να διαθέτουν κινητές αξίες ή να τις εισάγουν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά καταρτίζοντας µόνο το δελτίο παρουσίασης κινητών αξιών και περιληπτικό σηµείωµα. Το σηµείωµα κινητών αξιών και το περιληπτικό σηµείωµα υποβάλλονται για έγκριση χωριστά 18. Επίσης, σχετικά µε τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να δηµοσιεύουν οι εκδότες κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα των εκδοτών να ενσωµατώνουν στο ενηµερωτικό δελτίο πληροφόρηση µέσω παραποµπής σε ένα ή περισσότερα έγγραφα που έχουν ήδη δηµοσιευθεί και τα οποία έχουν προηγουµένως εγκριθεί ή υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι πληροφορίες που ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες που διαθέτει ο εκδότης. Στο περιληπτικό σηµείωµα δεν ενσωµατώνονται πληροφορίες µέσω παραποµπής. Η παρεχόµενη στους εκδότες δυνατότητα ενσωµάτωσης εγγράφων µέσω παραποµπής διευκολύνει τη διαδικασία κατάρτισης του ενηµερωτικού δελτίου και µειώνει το κόστος που αναλαµβάνουν οι εκδότες, χωρίς παράλληλα να µειώνεται η προστασία των επενδυτών 19. Κάθε νέο σηµαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλµα σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο, που µπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που µεσολαβεί από την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου έως τη λήξη της δηµόσιας προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, αναφέρεται σε συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου 20. Στην περίπτωση που επενδυτές έχουν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος, µπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) 18 Ν.3401/2005, άρθρο 12 (1) 19 Ν.3401/2005, άρθρο 11 (1)-(3) 20 Ν.3401/2005, άρθρο 16 (1) 13

14 εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του 21. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται συµπληρωµατικές πληροφορίες, ενηµερώνει σχετικά τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης 22. Κατά το κοινοτικό και, εποµένως, το ελληνικό δίκαιο, το ενηµερωτικό δελτίο αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης του επενδυτή, στη βάση της οποίας αυτός θα λάβει την επενδυτική του απόφαση και εποµένως ο επενδυτής πρέπει να βασίζει οποιαδήποτε απόφασή στην εξέταση του ενηµερωτικού δελτίου στο σύνολό του. Η υποχρέωση δηµοσίευσης του ενηµερωτικού δελτίου κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους σε οργανωµένη αγορά δεν αφορά: (α) στα µερίδια που εκδίδουν οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισµών κλειστού τύπου, (β) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος - µέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους - µέλους συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, από διεθνείς οργανισµούς στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη - µέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από κεντρικές τράπεζες των κρατών - µελών, (γ) στις µετοχές των κεντρικών τραπεζών των κρατών - µελών, (δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανέκκλητη και άνευ όρων εγγύηση ενός κράτους - µέλους ή µιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους - µέλους συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, (ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων οι οποίες απολαύουν ειδικού νοµικού καθεστώτος ή από µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς αναγνωρισµένους από κράτος - µέλος, µε στόχο τη συγκέντρωση των µέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των µη κερδοσκοπικών τους σκοπών, (στ) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ επανάληψη 21 Ν.3401/2005, άρθρο 16 (3) 22 Ν.3401/2005, άρθρο 13 (5) 14

15 από πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον για αυτές τις κινητές αξίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης, µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες δεν παρέχουν δικαίωµα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται µε παράγωγο µέσο αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων καλύπτονται από σύστηµα εγγύησης καταθέσεων 23, (ζ) στις µη ανταλλάξιµες µετοχές ή µερίδια κεφαλαίου βασικός σκοπός των οποίων είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωµα χρήσης διαµερίσµατος ή οικοδοµής ή µέρους αυτών και τα οποία (µετοχές ή µερίδια κεφαλαίου) δεν µπορούν να πωληθούν χωρίς παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, (η) στις κινητές αξίες που περιλαµβάνονται σε δηµόσια προσφορά, εφόσον η συνολική αξία των προσφερόµενων κινητών αξιών είναι µικρότερη των δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα µηνών, (θ) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον η συνολική αξία της προσφοράς είναι µικρότερη των πενήντα εκατοµµυρίων ( ) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα µηνών, εφόσον για αυτές τις κινητές αξίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης, µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες, δεν παρέχουν δικαίωµα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται µε παράγωγο µέσο 24. Επιπλέον, η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου και η προβλεπόµενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτείται στα ακόλουθα είδη προσφορών που συνιστούν την ιδιωτική τοποθέτηση: (α) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται µόνο σε ειδικούς 23 Ν.2832/2000 (ΦΕΚ 141 Α ) 24 Ν.3401/2005, άρθρο 1 (3) 15

16 επενδυτές 25, (β) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από εκατό (100) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ανά κράτος - µέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές, (γ) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, µε συνολική αξία τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε επιµέρους προσφορά, (δ) προσφορά κινητών αξιών η ονοµαστική αξία των οποίων ανά µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, (ε) προσφορά κινητών αξιών µε συνολική αξία µικρότερη από εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα µηνών 26. Μέσω της δηµόσιας προσφοράς η εταιρεία διαθέτει στους επιλεγµένους επενδυτές νέες κινητές αξίες ή υφιστάµενες κινητές αξίες που κατέχονται απο παλαιούς µετόχους. Προκειµένου µία εταιρεία να πραγµατοποιήσει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ιδιωτική τοποθέτηση πρέπει οι παλαιοί µέτοχοι να παραιτηθούν του δικαιώµατος προτίµησης. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται απο τη Γενική Συνέλευση των µετόχων στην οποία το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να παρουσιάσει έκθεση η οποία αιτιολογεί για ποιό ουσιαστικό λόγο πρέπει οι µέτοχοι να παραιτηθούν του δικαιώµατος προτίµησης για να γίνει η ιδιωτική τοποθέτηση. εν υφίσταται υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου κατά τη δηµόσια προσφορά ή και καθ οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των ακόλουθων 25 Ως «Ειδικοί Επενδυτές» νοούνται: (α) νοµικά πρόσωπα που διέπονται από ειδικό καθεστώς ή κατέχουν άδεια λειτουργίας στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, περιλαµβανοµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων, των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων που έχουν άδεια λειτουργίας ή που διέπονται από ειδικό καθεστώς, των ασφαλιστικών εταιρειών, των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και των ανωνύµων εταιριών διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων εταιρειών διαχείρισής τους, των συνταξιοδοτικών ταµείων και των εταιρειών διαχείρισής τους, των διαπραγµατευτών βασικών εµπορευµάτων, καθώς και των νοµικών προσώπων χωρίς άδεια λειτουργίας ή που δεν διέπονται από ειδικό καθεστώς, των οποίων ο εταιρικός σκοπός είναι αποκλειστικά οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, (β) εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί, περιλαµβανοµένου του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων διεθνών παρεµφερών οργανισµών, (γ) νοµικά πρόσωπα που δεν είναι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, (δ) φυσικά πρόσωπα και µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών υπό τον όρο της αµοιβαιότητος, εφόσον ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή των κινητών αξιών έχει την έδρα του σε άλλο κράτος - µέλος. Για το «Μητρώο Ειδικών Επενδυτών» βλ. κεφ Ν.3401/2005, άρθρο 3(2) 16

17 τύπων κινητών αξιών: (α) µετοχών που εκδίδονται προς αντικατάσταση µετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί, εφόσον η έκδοση των νέων αυτών µετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, (β) κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο δηµόσιας πρότασης µε ανταλλαγή, εφόσον καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, (γ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν λόγω συγχώνευσης, εφόσον καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, (δ) µετοχών που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους και µερίσµατα που καταβλήθηκαν υπό µορφή διάθεσης µετοχών της ίδιας κατηγορίας µε εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το µέρισµα, εφόσον καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθµό και το είδος αυτών των µετοχών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς, (ε) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεµένη µε αυτόν επιχείρηση 27 σε µέλη ή σε πρώην µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή υπαλλήλους, εφόσον καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθµό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς 28. εν υφίσταται υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου κατά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο ή σε κάθε άλλη οργανωµένη αγορά για τους ακόλουθους τύπους κινητών αξιών: (α) µετοχών που αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα µηνών, ποσοστό µικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθµού των µετοχών της ίδιας 27 Ν.2190/1920, άρθρο 42ε 28 Ν.3401/2005, άρθρο 4 (1) 17

18 κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά, (β) µετοχών που εκδίδονται σε αντικατάσταση µετοχών της ίδιας κατηγορίας οι οποίες είναι ήδη εισηγµένες για διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών των µετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, (γ) κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο δηµόσιας πρότασης µε ανταλλαγή, εφόσον καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, (δ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν λόγω συγχώνευσης, εφόσον καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, (ε) µετοχών που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους, και µερίσµατα που καταβάλλονται µε τη µορφή διάθεσης µετοχών της ίδιας κατηγορίας µε εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το µέρισµα, εφόσον αυτές οι µετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά και εφόσον καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθµό και τη φύση των κινητών αξιών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς, (στ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεµένη µε αυτόν επιχείρηση σε µέλη ή σε πρώην µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή υπαλλήλους µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθµό και τη φύση των κινητών αξιών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς, (ζ) µετοχών που προκύπτουν από τη µετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωµάτων που παρέχουν άλλες κινητές 18

19 αξίες, εφόσον οι εν λόγω µετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά, (η) κινητών αξιών που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγµάτευση σε άλλη οργανωµένη αγορά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση στην παραπάνω άλλη οργανωµένη αγορά πριν από τουλάχιστον δεκαοκτώ µήνες κατά την εισαγωγή για διαπραγµάτευση των κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά για πρώτη φορά, είχε εκδοθεί ενηµερωτικό δελτίο το οποίο είχε εγκριθεί από την αρµόδια αρχή και είχε καταστεί διαθέσιµο στο κοινό σύµφωνα µε τον «Καθορισµό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και διάδοσης του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών (µετοχών, οµολογιών) στο Χ.Α.Α» 29 τηρήθηκαν οι διαρκείς υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διαπραγµάτευση στην παραπάνω οργανωµένη αγορά το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά καθιστά διαθέσιµο στο κοινό περιληπτικό σηµείωµα σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το οποίο αναφέρει το σηµείο όπου διατίθεται το πλέον πρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο και οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που δηµοσίευσε ο εκδότης σύµφωνα µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις πληροφόρησης 30. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η παράλληλη εισαγωγή για διαπραγµάτευση κινητών αξιών σε περισσότερες οργανωµένες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 29 Π.. 348/1985 ή οικεία εθνική νοµοθεσία µε την οποία έχουν ενσωµατωθεί στα εθνικά δίκαια οι Οδηγίες 80/390/ΕΟΚ και 2001/34/ΕΚ 30 Ν.3401/2005, άρθρο 4 (2η) 19

20 2.3.1 ιάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου Προκειµένου να αποφευχθεί η διάχυση µη επικαιροποιηµένων πληροφοριών, καθορίζεται η διάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου, η οποία είναι ετήσια. Ωστόσο, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το ίδιο ενηµερωτικό δελτίο για προσφορά ή/και εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά εντός του έτους θα πρέπει να επικαιροποιείται, να συµπληρώνεται δηλαδή µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Ετσι λοιπόν, το ενηµερωτικό δελτίο για δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ισχύει για δώδεκα µήνες από τη δηµοσίευσή του, υπό την προϋπόθεση ότι συµπληρώνεται, εφόσον απαιτείται 31. Εάν πρόκειται για πρόγραµµα προσφοράς, το βασικό ενηµερωτικό δελτίο ισχύει για περίοδο µέχρι δώδεκα µηνών από τη δηµοσίευσή του 32. Στην περίπτωση των µη µετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται συνεχώς ή κατ επανάληψη απο πιστωτικά ιδρύµατα εφόσον α) το ποσό που προκύπτει απο την έκδοση αυτών των κινητών αξιών τοποθετείται σε περιουσιακά στοιχεία που παρέχουν επαρκή κάλυψη της ευθύνης που απορρέει απο αυτές τις κινητές αξίες έως την ηµεροµηνία λήξης τους και β) σε περίπτωση πτώχευσης του πιστωτικού ιδρύµατος, όπου το εν λόγω ποσό της έκδοσης διατίθεται κατά προτεραιότητα για την αποπληρωµή του κεφαλαίου και των οφειλόµενων τόκων, το βασικό ενηµερωτικό δελτίο ισχύει µέχρις ότου οι σχετικές κινητές αξίες παύσουν να εκδίδονται συνεχώς ή κατ επανάληψη 33. Επίσης, το δελτίο παρουσίασης του εκδότη (έγγραφο αναφοράς) το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ισχύει για περίοδο µέχρι δώδεκα µηνών από τη δηµοσίευσή του, υπό την προϋπόθεση ότι συµπληρώνεται µε τις νέες πληροφορίες εφόσον απαιτείται Ν.3401/2005, άρθρο 9 (1) 32 Ν.3401/2005, άρθρο 9 (2) 33 Ν.3401/2005, άρθρο 9 (3) 34 Ν.3401/2005, άρθρο 9 (4) 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 257 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3401 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης L 149/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί. Άρθρο 1 Σκοπός

Κεφάλαιο Α Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί. Άρθρο 1 Σκοπός Σχέδιο νόμου για τις Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις Κεφάλαιο Α Σκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 668,54 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,32%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,81 εκατ. εκ των οποίων 0,02 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 963,59 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,56 εκατ. εκ των οποίων 10,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 - 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3152 (ΦΕΚ152/Α /19.6.2003) Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε το Χ.Α. κυρίως λόγω τραπεζών. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,88 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 43 έκλεισαν µε κέρδη, 104 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα