ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο."

Transcript

1 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες άρχισαν την υλοποίηση του έργου του ΕΠΕΑΕΚ «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές Βιβλιοθήκες» στη Βιβλιοθήκη Σπάρτης αποφασίστηκε να γίνει αρχικά ένας κύκλος ενηµερωτικών επισκέψεων στα γυµνάσια και Λύκεια της περιοχής ευθύνης της Βιβλιοθήκης. Πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε 52 σχολικές µονάδες, όπου οι εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν για το υλικό που θα ήταν πλέον στη διάθεσή τους (βιβλία, CDROM, βιντεοταινίες, CDµουσικής, περιοδικά, εφηµερίδες κλπ). και καταγράφηκαν τα αιτήµατά τους. Όπως όλοι οι υπεύθυνοι βιβλιοθηκών θα έχουν διαπιστώσει σε παρόµοιες περιπτώσεις, το βασικό αίτηµα των περισσοτέρων ήταν να αντιγράψουν το υπάρχον οπτικοακουστικό υλικό. Σήµερα µε τη δηµιουργία και λειτουργία στους χώρους των ηµοσίων Βιβλιοθηκών των ηµοσίων Κέντρων Πληροφόρησης το πρόβληµα έχει διογκωθεί. Όλοι θέλουν να έχουν πρόσβαση παντού, να εκτυπώνουν και να αντιγράφουν τα πάντα. Όπως και το 2000 έτσι και τώρα ελάχιστοι από το κοινό ασχολούνται µε θέµατα όπως είναι το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, το δικαίωµα αναπαραγωγής, πολύ δε περισσότερο το δικαίωµα διανοµής ή διάθεσης στο κοινό των έργων των δηµιουργών. Στην Ελλάδα οι ηµόσιες Βιβλιοθήκες µε τις κινητές µονάδες και τα δανειστικά κέντρα τους, διαχειρίζονται ένα σηµαντικότατο όγκο πληροφορικού υλικού το οποίο τίθεται στη διάθεση των χρηστών µέσω µιας σειράς λειτουργιών και υπηρεσιών που αφορούν στην πρόσκτηση και επεξεργασία του. Ο δανεισµός του υλικού, η φωτοτυπική αναπαραγωγή, η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου από το κοινό, οι εκτυπώσεις και οι ψηφιακές αναπαραγωγές είναι από τα προαπαιτούµενα για να λειτουργήσει µια ηµόσια Βιβλιοθήκη ως σύγχρονο κέντρο πληροφόρησης. Αλλά ποιες είναι οι Βιβλιοθήκες αυτές; Πρόκειται για τις 46 ηµόσιες Βιβλιοθήκες που είναι ΝΠ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων και ανήκουν στην αρµοδιότητα της Ειδικής Γραµµατείας Βιβλιοθηκών και Αρχείων. Από αυτές 29 χαρακτηρίζονται ως Κεντρικές και καλύπτουν µέσω των βιβλιοαυτοκινήτων που διαθέτουν, τις ανάγκες αποµακρυσµένων περιοχών και 9 χαρακτηρίζονται ως ιστορικές λόγω της ιστορικής αξίας του υλικού τους. Την τελευταία 7ετία οι ηµόσιες Βιβλιοθήκες έχουν βελτιώσει σηµαντικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους στο κοινό µε την υλοποίηση δύο κοινοτικών έργων. Ειδικότερα από το 1999 µέχρι σήµερα υλοποιείται στα πλαίσια του 2 ου και 3 ου ΚΠΣ το έργο του ΕΠΕΑΕΚ «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές Βιβλιοθήκες» και στοχεύει στην εξυπηρέτηση των σχολικών µονάδων στις οποίες δεν λειτουργούν σχολικές Βιβλιοθήκες. Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Ολοκλήρωση του έργου των κινητών Βιβλιοθηκών» που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Ο βασικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων του αναλυτικού προγράµµατος παράλληλα µε την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αναζήτηση πληροφοριών και την εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες των µαθητών. Αυτό θα επιτευχθεί µέσα

2 2 από δράσεις όπως είναι η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών σε µαθητές και εκπαιδευτικούς, η επιµόρφωσή τους κλπ. Επίσης στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν σε όλες τις ηµόσιες Βιβλιοθήκες και στις 28 κινητές µονάδες τους, ηµόσια Κέντρα Πληροφόρησης όπου το κοινό έχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κεντρικός άξονας των στόχων του έργου είναι η ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η λειτουργία των ηµοσίων Βιβλιοθηκών διέπεται από τις διατάξεις του νόµου 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» όπου ορίζεται ότι σκοπός κάθε ηµόσιας Βιβλιοθήκης είναι να προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις τη γνώση, την πληροφορία, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό και όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, αυτό επιτυγχάνεται µε την απόκτηση βιβλίων και περιοδικών, εφηµερίδων, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και κάθε είδους Υλικού για χρήση του αναγνωστικού κοινού οργάνωση του Υλικού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση του κοινού, συγκρότηση και λειτουργία αναγνωστηρίων, υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς τα βιβλία παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο κοινό. Οι ηµόσιες Βιβλιοθήκες οργανώνονται και λειτουργούν οµοιόµορφα µε την εποπτεία των Εφορευτικών Συµβουλίων και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας Βιβλιοθηκών (ΚΑ.Λ.ΒΙΒ.), και τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας (Ε.Ο.Λ.) που προβλέπονται στο άρθρο 6 του νόµου. Με τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας, η κατάρτιση του οποίου είναι ευθύνη κάθε Βιβλιοθήκης, ρυθµίζεται η ειδικότερη διαδικαστική εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών κάθε Βιβλιοθήκης. Ο Κανονισµός Λειτουργίας Βιβλιοθηκών καταρτίστηκε το 2003 µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αριθ /ΙΖ (ΦΕΚ1173/Β/ ) και µε τις διατάξεις του ρυθµίζονται, πλέον, κατά ενιαίο τρόπο για όλες τις ηµόσιες Βιβλιοθήκες, θέµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου, καθώς και θέµατα που έχουν σχέση µε την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Βιβλιοθηκών όπως είναι: διαδικαστικά θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών διαδικασίες δανεισµού και διαδανεισµού ωράριο λειτουργίας ειδικές υποχρεώσεις προσωπικού θέµατα λειτουργίας κινητών µονάδων και παραρτηµάτων θέµατα οργάνωσης, εκδηλώσεων, εκθέσεων θέµατα λειτουργίας επί µέρους τµηµάτων Μέχρι σήµερα µικρό ποσοστό (περίπου 20%) ηµοσίων Βιβλιοθηκών έχει επιχειρήσει να καταρτίσει τον δικό της Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας. Και αυτό γιατί ενώ όλες οι δράσεις των ηµοσίων Βιβλιοθηκών προσδιορίζονται µε σαφήνεια στον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας Βιβλιοθηκών δεν υποστηρίζονται επαρκώς από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων, στην προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών αλλά και στην προστασία του δικαιώµατος του κοινού στη γνώση και την πληροφόρηση.

3 3 Στο σηµείο αυτό, αντί να απαριθµηθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι υπεύθυνοι των ηµοσίων Βιβλιοθηκών από την έλλειψη του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου, θα γίνει προσέγγιση του θέµατος αντιπαραβάλλοντας τις ρυθµίσεις και τους όρους που απαιτούνται από τον Κανονισµό Λειτουργίας Βιβλιοθηκών προκειµένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας µιας ηµόσιας Βιβλιοθήκης, µε τα ερωτήµατα, τις απορίες και τις διαπιστώσεις που απορρέουν από την προσπάθεια αυτή. 1. Σκοποί και στόχοι της ηµόσιας Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που εξασφαλίζει στους χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία. Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται το Καταστατικό ικαίωµα του πολίτη στη γνώση και η υποχρέωση της Βιβλιοθήκης να εξασφαλίζει αυτή την πρόσβαση. Ποια όµως πρόσβαση; Πρόσβαση σε όλα τα τεκµήρια στο χώρο των αναγνωστηρίων ή µε το δανεισµό τους; Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες απλώς µε ανάγνωση ή µέσω φωτοαντιγράφων και εκτυπώσεων; Πρόσβαση δωρεάν ή µε αντίτιµο; 2. Οργάνωση Υλικού Η οργάνωση του υλικού της γίνεται µε βάση διεθνείς βιβλιοθηκονοµικές αρχές και πρότυπα. Η άδεια χρήσης των προτύπων θεωρείται δεδοµένη. Είναι όµως; 3. Ανάπτυξη Συλλογών - Επιλογή Υλικού Οι συλλογές πρέπει να περιλαµβάνουν υλικό που αντανακλά τις τρέχουσες τάσεις και την εξέλιξη της κοινωνίας κλπ. καθώς και όλους τους τύπους των πρόσφορων µέσων και της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και το παραδοσιακό Υλικό. Παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται παντός είδους Υλικό που έχει προφανή σκοπό το θρησκευτικό προσηλυτισµό, την πολιτική προπαγάνδα, την υποβολή µίσους, την προσβολή συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού και την εµπορική κερδοσκοπία. Τίθεται θέµα περιορισµού της δυνατότητας πρόσβασης σε ορισµένο υλικό. Πως εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα των κριτηρίων που σε κάθε περίπτωση περιορίζουν την πρόσβαση; Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να προσδιορίζουν µε σαφήνεια τον «προφανή σκοπό»; Και ποιο είναι το διακριτό σηµείο µεταξύ της ελευθερίας πρόσβασης του πολίτη και της ελευθερίας έκφρασης του δηµιουργού; 4. Ανάπτυξη Συλλογών -Πρόσκτηση υλικού Η πρόσκτηση του υλικού των συλλογών γίνεται µε Αγορές, Ανταλλαγές, ωρεές και Υποχρεωτική κατάθεση. Τεκµήρια που εκδίδονται σε έντυπη ή άλλη µορφή, στην κατά τόπους περιοχή ευθύνης της Βιβλιοθήκης κατατίθενται υποχρεωτικά σε δύο αντίτυπα από τον συγγραφέα, τον τυπογράφο ή τον λιθογράφο ή τον εκδότη. Η µη κατάθεση αντιτύπων στην ΕΒΕ, τις ηµόσιες Βιβλιοθήκες ή τη Βιβλιοθήκη της Βουλής τιµωρείται µε πρόστιµο το οποίο εισπράττεται από την οικεία βιβλιοθήκη σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων. Η υποχρεωτική κατάθεση προβλέπεται µε το άρθρο 12 του νόµου 3149/2003 και µε αυτή εξασφαλίζεται η διάσωση κυρίως τοπικών εκδόσεων και κατ επέκταση η διαφύλαξη των πνευµατικών δικαιωµάτων των τοπικών δηµιουργών. εν υπάρχουν στατιστικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή του άρθρου θα πρέπει όµως, να τονιστεί η

4 4 αναγκαιότητα και χρησιµότητα αυτού του µέτρου και να εξετασθεί το ύψος και ο τρόπο επιβολής του προστίµου. 5. ιατήρηση-αναπαραγωγή τεκµηρίων. Την πολιτική της αναπαραγωγής τεκµηρίων για την εξυπηρέτηση των χρηστών καθορίζει η ίδια η Βιβλιοθήκη ανάλογα µε το Υλικό για το οποίο υπάρχει αίτηµα αναπαραγωγής και µέσα στα πλαίσια του νόµου περί «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας». Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις και σε ποιες περιπτώσεις είναι εφικτή η αναπαραγωγή υλικού µέσα στη Βιβλιοθήκη; Σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία (νόµος 2121/1993) επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή ενός προσθέτου αντιτύπου προκειµένου να διατηρηθεί το αντίτυπο αυτό ή να µεταβιβαστεί σε άλλη µη κερδοσκοπική βιβλιοθήκη (άρθρο 22) και η αναπαραγωγή άρθρων, συντόµων αποσπασµάτων έργου εφόσον αυτή γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα ( άρθρο 21). ηλαδή αποκλείεται η αναπαραγωγή για οποιαδήποτε άλλη χρήση όπως είναι η εξυπηρέτηση µελετητών, η εξυπηρέτηση µαθητών κ.λπ.; Πως προσδιορίζεται η έκταση του «συντόµου αποσπάσµατος»; 6. Παροχή υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες - Πληροφοριακές Η Βιβλιοθήκη ανταποκρίνεται σε πληροφοριακές, ενηµερωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές ανάγκες του κοινού της χρησιµοποιώντας: τις Συλλογές που έχει στη διάθεσή της µέσω των καταλόγων της, την πρόσβαση σε Συλλογές άλλων Βιβλιοθηκών που εξασφαλίζει µέσω συνδροµών και των συνεργασιών της και του Ενιαίου Καταλόγου, την εξυπηρέτηση µέσω διαδανεισµού (τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το χρήστη), την εφαρµογή ενός οργανωµένου συστήµατος υποστήριξης των χρηστών της, την εξυπηρέτηση χρηστών µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, τις πηγές που είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο, τις ιστοσελίδες της (που είναι ένα πληροφοριακό εργαλείο το οποίο η Βιβλιοθήκη χρησιµοποιεί για δηµόσια προβολή και διάθεση ψηφιοποιηµένων τεκµηρίων. Πως εξασφαλίζονται σε όλες τις παραπάνω πρωταρχικές για την ύπαρξη των βιβλιοθηκών πληροφοριακές υπηρεσίες, τα δικαιώµατα των δηµιουργών; Τι ισχύει στις περιπτώσεις διαδανεισµού; Πόσο νόµιµη είναι η αποστολή άρθρων φωτοτυπηµένων ή σκαναρισµένων σε άλλες βιβλιοθήκες ή σχολεία καθώς και η αποθήκευσή τους στους Η/Υ των Βιβλιοθηκών; Από ποιόν χορηγείται η άδεια ψηφιοποίησης υλικού και ένταξής του σε σχετική βάση δεδοµένων; 7. Παροχή υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες - ανειστικές Η Βιβλιοθήκη δανείζει τεκµήρια που προέρχονται από τις Συλλογές της µε στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού της. Η πολιτική δανεισµού διαµορφώνεται από την κάθε βιβλιοθήκη και περιγράφεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της. Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο δανεισµού διαµορφώνεται µε βάση τα εξής: δικαίωµα δανεισµού έχουν όλοι όσοι είναι µέλη της βιβλιοθήκης και έχουν την απαραίτητη κάρτα αναγνώστη. κάθε χρήστης έχει δικαίωµα δανεισµού ορισµένου αριθµού τεκµηρίων για ορισµένο χρονικό διάστηµα.

5 5 Εξαιρέσεις υπάρχουν για το πληροφοριακό υλικό και το υλικό που έχει χαρακτηριστεί ως σπάνιο ή πολύτιµο ή αποτελεί µοναδικό αντίτυπο. Σύµφωνα µε την οδηγία 92/100/1992 για τα δικαιώµατα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα στην κοινωνία της πληροφορίας για οποιαδήποτε χρήση του έργου απαιτείται η έγγραφη άδεια του δηµιουργού. Με ποιες διαδικασίες µπορούν οι δανειστικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα να λειτουργούν σύννοµα; Στην περίπτωση του Αρχείου των Μελών κάθε βιβλιοθήκης πρέπει να εφαρµόζεται και στις ηµόσιες Βιβλιοθήκες η προβλεπόµενη διαδικασία από το νόµο 2472 για την «προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»; 8. Φωτοτύπηση Το Υλικό της Βιβλιοθήκης δίνεται για φωτοτύπηση εκτός από το σπάνιο, το πολύτιµο και εκείνο που η φωτοτύπησή του συνεπάγεται φθορά ή καταστροφή του. Η φωτοτύπηση του Υλικού της Βιβλιοθήκης δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, παρέχεται µε χρέωση το ύψος της οποίας σε κάθε περίπτωση καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη. Ο αριθµός των φωτοτυπούµενων σελίδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζεται από διεθνείς συµβάσεις για την παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων. εν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση η φωτοτύπηση ολόκληρων έργων (βιβλία, ποιήµατα). Από ποιο νόµο, εγκύκλιο ή οτιδήποτε άλλο καθορίζεται το ανώτατο όριο των αναπαραγοµένων σελίδων µε φωτοτυπίες και εκτυπώσεις; Πως καθορίζεται το κόστος φωτοτύπησης; Εφαρµόζεται η διάταξη του Π 186/92 άρθρο 2 παρ 5 του Κώδικας Βιβλίων και στοιχείων και τι γίνεται στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα υπερβαίνουν το προκαθορισµένο ποσό -που σήµερα ανέρχεται 4000 ευρώ- µέχρι το ύψος του οποίου δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση θεωρηµένων αποδείξεων; Μήπως εφόσον γίνεται συστηµατική φωτοτύπηση έστω και περιορισµένο αριθµού σελίδων δηµιουργούνται θέµατα αθέµιτου ανταγωνισµού; 9. ηµόσια Κέντρα Πληροφόρησης και Πρόσβαση στο διαδίκτυο Η Βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από το Κέντρο Πληροφόρησης µε τρόπο που ορίζεται από: τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας τις συνδροµές της Βιβλιοθήκης σε πηγές πληροφόρησης τις οδηγίες επιλογής υλικού τους περιορισµούς χρήσης που επιβάλλει κάθε Βιβλιοθήκη (πχ. εγγραφή µελών, δηµιουργία καταλόγου προτεραιότητας χρηστών ή δέσµευσης θέσης, εξουσιοδότηση κηδεµόνα όταν πρόκειται για ανήλικους χρήστες των Η/Υ/ κλπ) Σε ποιο νόµο µπορεί να βασιστεί η Βιβλιοθήκη για να καθορίσει τις υποχρεώσεις των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από τις εγκαταστάσεις της; Πως εξασφαλίζεται η νοµιµότητα στη χρήση όλων των προγραµµάτων που είναι εγκαταστηµένα στους Η/Υ από το κοινό; Αρκεί η αγορά της άδειας χρήσης τους; Ποιο το είδος της πρόσβασης στο διαθέσιµο ηλεκτρονικό υλικό του κέντρου; Επιτρέπεται ο δανεισµός του ή η δηµόσια προβολή του στους χώρους της Βιβλιοθήκης; Και εδώ τίθεται θέµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Πως κατοχυρώνεται η απαίτηση για εξουσιοδότηση από τον κηδεµόνα;

6 6 10. Κινητές και Σχολικές Βιβλιοθήκες Η κινητή αλλά και η δηµόσια Βιβλιοθήκη σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ως σχολικές εξασφαλίζοντας πρόσβαση της σχολικής κοινότητας στην ευρεία παρακαταθήκη Υλικού που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Συγκεκριµένα η Βιβλιοθήκη επιδιώκει: την ευρύτερη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω του πλούτου του Υλικού της Βιβλιοθήκης. την υποστήριξη ευρύτερων σχολικών δραστηριοτήτων την κάλυψη αναγκών των εκπαιδευτικών τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στους καταλόγους της Βιβλιοθήκης την ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάσεις και ηλεκτρονικά κείµενα που διαθέτει η Βιβλιοθήκη την προµήθεια φωτοαντιγράφων από βιβλία και περιοδικά. Ειδικά ο ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. θεωρεί τις Κινητές Βιβλιοθήκες ως Κινητές Σχολικές Βιβλιοθήκες που ακολουθούν εκτός από τα παραπάνω και τον Κανονισµό Λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Στην περίπτωση αυτή η ηµόσια Βιβλιοθήκη κάνει χρήση των περιορισµών του άρθρου 21 του νόµου 2121/1993 που επιτρέπουν την αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς σκοπούς; Και πως διασφαλίζεται η εφαρµογή της διάταξης όταν η ίδια η Βιβλιοθήκη στον ίδιο χώρο εξυπηρετεί και το υπόλοιπο κοινό το οποίο δεν µπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά; Προκειµένου να δοθεί ακόµη µία προσέγγιση της θεµάτων που απασχολούν και προβληµατίζουν τους υπεύθυνους για την οργάνωση και λειτουργία των ηµοσίων Βιβλιοθηκών κατά την κατάρτιση των Εσωτερικών Οδηγών Λειτουργίας παρατίθεται πίνακας που περιλαµβάνει στοιχεία από Εσωτερικούς Οδηγούς Λειτουργίας ηµοσίων Βιβλιοθηκών που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Ασφαλώς δεν πρόκειται για ένα αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό στατιστικά δείγµα αλλά µπορεί να βοηθήσει στη διαµόρφωση µιας πρώτης εντύπωσης για την υπάρχουσα κατάσταση. ηµόσιες Βιβλιοθήκες ΝΑΙ ΟΧΙ Αριθµός αναρτηµένων στο διαδίκτυο 8 Ε.Ο.Λ Τήρηση αρχείου µελών 100% ανεισµός βιβλίων 100% Χρέωση για καθυστέρηση στην 70% 30% επιστροφή ανεισµός Ο/Α υλικού 35% 65% ανεισµός Ο/Α υλικού µε χρέωση 12% 88% Φωτοτυπίες µε ανώτατο όριο σελίδων 100% Φωτοτυπίες µε χρέωση 50% 50%

7 7 Σηµειώνω επίσης ότι όλες οι ηµόσιες Βιβλιοθήκες που λειτουργούν ηµόσια Κέντρα Πληροφόρησης πρέπει να καταρτίσουν Κανονισµούς Λειτουργίας όπου βέβαια θα λάβουν υπόψη τους ανάλογες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις. Με την εισήγηση αυτή επιχειρήθηκε η αποτύπωση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ηµόσιες Βιβλιοθήκες σχεδόν σε καθηµερινή βάση από την έλλειψη του αναγκαίου, για την εφαρµογή του Κανονισµού Λειτουργίας τους, νοµικού πλαισίου και η τεκµηρίωση της ανάγκη να δηµιουργηθεί ένας σύννοµος κώδικας δεοντολογίας που θα διέπει την παροχή υπηρεσιών στο κοινό από όλες τις Βιβλιοθήκες. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και τα συναρµόδια Υπουργεία, να µην αφήσουν ανεκµετάλλευτη την ευκαιρία που δίδεται µέσα από τις διαδικασίες αυτού του συνεδρίου και να συνεργαστούν προκειµένου : να αποτυπωθεί αντικειµενικά η υπάρχουσα κατάσταση, να επεκταθούν ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες, να συµπληρωθούν οι υπάρχουσες διατάξεις και να γίνει δυνατή η εφαρµογή του Κανονισµού Λειτουργίας Βιβλιοθηκών αφού συµπληρωθεί αναλόγως, να προστατευθούν τα συνταγµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών και της ολότητας, να προστατευθούν οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών από τον κίνδυνο κατάχρησης των δικαιωµάτων είτε των χρηστών είτε των δηµιουργών, γεγονός που µπορεί να προκληθεί αθέλητα υπό τις παρούσες συνθήκες, να οριοθετηθεί ή να συνταχθεί ένας κώδικας δεοντολογίας για τις παρεχόµενες από τις Βιβλιοθήκες υπηρεσίες που θα ενταχθεί στους Κανονισµούς Λειτουργίας και θα τηρείται από όλους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Ευχαριστίες Η µελετητική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1. Εισαγωγή Οι Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής υποδομής για τη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. είναι εναρμονισμένος με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα