Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1

2 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0H1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 66H3 1H1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ... 67H3 2H1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 68H4 3H1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ... 69H6 4H2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70H7 5H2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ... 71H7 6H2.2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 72H10 7H3 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 73H14 8H3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 74H14 9H3.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 75H14 10H3.3 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 76H26 11H4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 77H61 12H5 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 78H63 13H5.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 79H63 14H5.2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ... 80H69 15H5.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ... 81H69 16H5.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H72 17H6 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 83H74 18H6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 84H74 19H6.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 85H75 20H6.3 ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ... 86H79 21H6.4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ... 87H79 22H6.5 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 88H80 23H6.6 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ... 89H80 24H6.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 90H80 25H7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 91H81 26H7.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ... 92H81 27H7.2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ... 93H82 28H7.3 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ... 94H82 29H7.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 95H83 30H8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 96H84 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 2

3 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Δομή της Έκθεσης Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Προγράμματος, με έτος αναφοράς το 2005, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καν. 1260/99 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.2860/2000, υποβάλλεται από την Ειδική Διαχειριστική Υπηρεσία του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ προς την Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση και στην συνέχεια αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ετήσια Έκθεση 2005 παρουσιάζει αρχικά τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του έτους 2005 καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των σημαντικών γενικών όρων για την εκτέλεση του Προγράμματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος όπου παρέχεται πληροφόρηση για τους αρχικώς τεθέντες στόχους και τους δείκτες πραγματοποίησης και αποτλέσματος, όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί στο εγκεκριμένο έγγραφο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν προκύψει από την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το έτος Παρουσιάζεται επίσης η πορεία των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων του Προγράμματος. Ακολουθεί η παρουσίαση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Προγράμματος όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο ξεχωριστά. Τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος παρουσιάζονται στη συνέχεια αφού δοθεί σχετική πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, παρατίθενται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εντός του Επιπλέον, παρατίθενται τα προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν κατά το 2005, δίδεται επιπρόσθετη πληροφόρηση για θέματα Τεχνικής Βοήθειας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος ενώ παρατίθενται οι προγραμματισμένες ενέργειες του Προγράμματος για το έτος Τέλος, εξετάζονται τόσο η συμβατότητα του Προγράμματος και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις οριζόντιες Κοινοτικές Πολιτικές όσο και ο συντονισμός αυτού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 3

4 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 1.2 Ταυτότητα του Προγράμματος Εισαγωγή Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA Ελλάδα - Αλβανία, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Μαΐου 2002 σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. E (2002) 828 / , ενώ το αναθεωρημένο Πρόγραμμα με βάση τις κατευθύνσεις του Νέου Μέσου Γειτνίασης εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτει km 2 (ειδικότερα το 23 % της συνολικής έκτασης της Αλβανίας και το 8,2 % της συνολικής έκτασης της Ελλάδας) και αφορά πληθυσμό (4,2 % του ελληνικού πληθυσμού και 14 % του Αλβανικού πληθυσμού). Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής είναι : Για την Ελλάδα: Οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (Νομοί Φλώρινας και Καστοριάς), Ηπείρου (Νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας) και Ιονίων Νήσων (Νομός Κέρκυρας). Για την Αλβανία: Οι Περιφέρειες Αργυροκάστρου (Νομοί Αργυροκάστρου και Πρεμετής), Κορυτσάς (Νομοί Κορυτσάς και Ντεβόλ, Δήμος Κολόνιας) και Περιφέρεια Βλόρε (Δήμος Αγίων Σαράντα). Για την εξάλειψη διαφόρων προβλημάτων, τα οποία εμφανίστηκαν στην υλοποίηση των Προγραμμάτων υποστήριξης διασυνοριακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., όπως το INTERREG IIIA Ελλάδα- Αλβανία, η Επιτροπή της Ε.Ε., με την Ανακοίνωση της 1 ης Ιουλίου 2003 με τίτλο «Χαράζοντας το Δρόμο για ένα Νέο Μέσο Γειτνίασης», πρότεινε μία νέα έννοια Προγραμμάτων Γειτνίασης, που λειτουργούν κατά τα έτη , πριν την εισαγωγή του Μέσου Γειτνίασης το Σε εφαρμογή της οδηγίας και στο πλαίσιο των ενεργειών επίτευξης των στόχων του προγράμματος, δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε η αναθεώρηση και η εναρμόνιση του Προγράμματος σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο που αφορά στο Νέο Μέσο Γειτνίασης που οδήγησε στην μετατροπή του Προγράμματος σε Πρόγραμμα Γειτνίασης. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα ΠΓ Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία με βάση τις κατευθύνσεις του Νέου Μέσου Γειτνίασης εγκρίθηκε στις Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας Ο γενικός στόχος του INTERREG είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε τα εθνικά σύνορα να μην αποτελούν εμπόδιο στην ισόρροπη ανάπτυξη και ενοποίηση του Ευρωπαϊκού εδάφους και να αναδειχθεί η περιοχή σε πυρήνα και κομβικό σημείο παγίωσης της ειρήνης και της αναπτυξιακής διαδικασίας στη δυτική Βαλκανική χερσόνησο. Η κοινή αναπτυξιακή στρατηγική του Προγράμματος συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των όμορων περιοχών βελτιώνοντας τις οικονομικές δυνατότητες και ενισχύοντας τον κοινωνικόοικονομικό τους ιστό σε όφελος του συνόλου των πολιτών της διασυνοριακής περιοχής. Επίσης, η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 4

5 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ στρατηγική αξιοποιεί συνολικά το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, με στόχο όχι μόνο την υπέρβαση μεμονωμένων ή σημειακών παρεμβάσεων αλλά κυρίως την υλοποίηση διασυνοριακών παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Επιπλέον, η ασφάλεια των κατοίκων από ανθρώπινες ενέργειες ή φυσικές καταστροφές συνδυάζεται μέσω της στρατηγικής και των επιλογών εξειδίκευσης της, με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος θέτοντας έτσι τις βάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των διασυνοριακών περιοχών με την εξασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, η στρατηγική του προγράμματος, επικεντρώνεται σε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις που ενισχύουν την διασυνοριακή συνεργασία: στην αναβάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση των υποδομών και στην ενίσχυση και υποστήριξη των διασυνοριακών συνεργασιών, στην προστασία και βελτίωση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και της εν γένει ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Το (αναθεωρημένο πλέον) Πρόγραμμα αποτελείται από 3 Άξονες Προτεραιότητας και 8 Μέτρα. Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τους Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα του Προγράμματος. Πίνακας 1: Δομή του Προγράμματος Π.Κ.Π. INTERREG Ελλάδα Αλβανία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Διασυνοριακές υποδομές ΜΕΤΡΑ Υποδομές μεταφορών Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση Τεχνική βοήθεια Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητικών φορέων- Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων Συνεργασία για την αναβάθμιση και προστασίας περιβαλλοντικών πόρων Συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη διασυνοριακή περιοχή Διαχείριση Προγράμματος Τεχνική Υποστήριξη Η κοινή αναπτυξιακή στρατηγική καθώς και ο ευρύτερος σχεδιασμός του Π.Κ.Π. INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ για την τρέχουσα περίοδο βασίστηκε στα ακόλουθα στοιχεία: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και SWOT ανάλυση της εξεταζόμενης διασυνοριακής περιοχής (Προγραμματικό Έγγραφο), Αξιολόγηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας του Προγράμματος INTERREG, Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος INTERREG III A CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 5

6 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Την συμπληρωματικότητα με τις εθνικές, Κοινοτικές, Περιφερειακές πολιτικές, Την συμπληρωματικότητα με το ΚΠΣ ΙΙΙ, το Ταμείο συνοχής και τις υπόλοιπες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. 1.3 Παρουσίαση κατηγοριών των τομέων παρέμβασης Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την συμβολή των Μέτρων του Προγράμματος σε επίπεδο διψήφιου/ τριψήφιου πεδίου παρέμβασης. Συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, το Μέτρο 1.1. «Υποδομές μεταφορών» συμβάλλει στον τομέα παρέμβασης Εθνικές οδοί (80%) (κωδ. 3121) και Λιμένες (20%) (κωδ. 315). Το Μέτρο 1.2. «Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων» συμβάλλει στον τομέα παρέμβασης Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων Μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίωση (58,5%) (κωδ. 322) και στο πεδίο παρέμβασης Υποδομή Μεταφορών ( Μεθοριακοί Σταθμοί) (41,5%) (κωδ. 320). Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ το Μέτρο 2.1. σε «Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» συμβάλλει στον τομέα Επιμερισμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες (100%) (κωδ.164). Το Μέτρο 2.2. «Συνεργασία εκπαιδευτικών, ερευνητικών φορέων - Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων» συμβάλλει στα πεδία παρέμβασης Ερευνητικά έργα βασιζόμενα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα (10%) (κωδ.181), Διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς (85%) (κωδ.354) και Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (5%) (κωδ.322). Το Μέτρο 2.3 «Συνεργασία για την αναβάθμιση και προστασία περιβαλλοντικών πόρων» συμβάλλει στα πεδία παρέμβασης Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος (40%) (κωδ.353), Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (10%) (κωδ.343), Αποχέτευση και καθαρισμός λυμάτων (25%) (κωδ.345), Πόσιμο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή) (10%) (κωδ.344), Σχεδιασμός και αποκατάσταση (15%) (κωδ.352). Το Μέτρο 2.5 «Συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη διασυνοριακή περιοχή» συμβάλει στα πεδία παρέμβασης Κοινωνική Υποδομή και Δημόσια Υγεία (35%) (κωδ.36), Πολιτική αγοράς εργασίας (20%) (κωδ.21), Ελαστικότητα εργατικού δυναμικού, επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (20%) (κωδ.24), Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (20%) (κωδ.323), Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών (5%) (κωδ. 25). Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, το Μέτρο 3.1. «Διαχείριση του Προγράμματος» συμβάλλει στα πεδία Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα (70%) (κωδ.411), Αξιολόγηση (5%) (κωδ.412) και Εκπόνηση μελετών (25%) (κωδ.413). Το Μέτρο 3.2 «Τεχνική Υποστήριξη» συμβάλει στον τομέα Ενημέρωση πολιτών (100%) (κωδ.415). ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 6

7 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 Κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις Ευρωπαϊκό και εθνικό περιβάλλον Το 2005, σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2004 στο 1,5% και 1,3% αντίστοιχα έναντι 2,4% και 2,1% το προηγούμενο έτος. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 η πορεία ανάπτυξης τροφοδοτήθηκε κυρίως από το εξωτερικό εμπόριο, καθώς παρά την επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου, η μεγάλη μείωση των εισαγωγών αντιστάθμισε μια μικρότερης έντασης μείωση των εξαγωγών. Η εγχώρια ζήτηση που το προηγούμενο έτος ήταν βασική δύναμη ανάπτυξης φαίνεται στις αρχές του 2005 να χάνει τη δυναμική της. Ωστόσο στο δεύτερο τρίμηνο, το κλίμα φαίνεται να αντιστρέφεται και η εγχώρια ζήτηση τονώνεται κυρίως μέσω της αύξησης των επενδύσεων, τόσο στην ΕΕ-25 όσο και στην Ευρωζώνη, και δευτερευόντως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης που βελτιώνεται οριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό όμως σημαντικά κατώτερο του Αντίθετα η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την άνοδο των εξαγωγών με αποτέλεσμα το εξωτερικό εμπόριο να επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη των οικονομιών, αν και συνολικά το πρώτο εξάμηνο του έτους η συμβολή των καθαρών εξαγωγών παρέμεινε οριακά θετική. Η σταθερότητα του ρυθμού ανάπτυξης της ιδιωτικής κατανάλωσης σε επίπεδα κατώτερα του 2004 αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καθώς σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας, οι καταναλωτές εμφανίζονται μάλλον απαισιόδοξοι σχετικά με την εξέλιξη της ανεργίας και των τιμών, τους προσεχείς μήνες. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρά την επιβράδυνση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω της μείωσης των επενδύσεων για κατασκευές έναντι του 2004, ανακτούν τη δυναμική τους το δεύτερο τρίμηνο, με άνοδο της τάξεως του 0,6% στη ΕΕ-25 και 0,5% στην Ευρωζώνη, καθώς ενισχύονται οι επενδύσεις σε κατασκευές, με τις δαπάνες όμως για εξοπλισμό να παραμένουν υψηλές. Πίνακας 2: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (ΕΕ-25, Ευρωζώνη) ΕΕ-25 Ευρωζώνη ΑΕΠ 2,4 1,5 2,1 2,4 2,1 1,3 1,9 2,1 Κατανάλωση 2,1 1,6 1,6 2,1 1,6 1,4 1,4 1,9 Επενδύσεις 3,0 2,3 3,5 3,6 2,3 1,7 3,1 3,2 Απασχόληση 0,6 0,9 1,0 1,0 0,7 1,0 1,2 1,1 Ανεργία (% του εργατικό δυναμικού) 9,0 8,7 8,5 8,1 8,9 8,6 8,4 8,1 Πληθωρισμός ( μεταβολή ΕνΔΤΚ) 2,1 2,3 2,2 1,9 2,1 2,3 2,2 1,8 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) -2,6-2,7-2,7-2,7-2,7-2,9-2,8-2,8 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) 63,4 64,1 64,2 64,3 70,8 71,7 71,7 71,8 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 0,0-0,3-0,4-0,3 0,6 0,0-0,1-0,1 Πηγή: European Commission, Economic Forecasts, Autumn ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 7

8 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Ελλάδα Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΣΥΕ για το 2005 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περιορίζεται σε επίπεδα κάτω του 4%, για πρώτη φορά από τα τέλη του 2002 (97HΠίνακας 3). Μετά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής της το 2003 και 2004 και την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 3,7% έναντι ρυθμού 4,6% το Η αναμενόμενη αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης του ρυθμού των επενδύσεων που συνδέονταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, της επιβράδυνσης του -υψηλού πάντως- ρυθμού ανόδου των ναυτιλιακών εισπράξεων από τις αρχές του 2005, και της σημαντικής ανόδου της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο και παρά την επιβράδυνση, η ελληνική οικονομία, λόγω και της μακροοικονομικής σταθερότητας με τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, εμφανίστηκε το 2005 αρκετά ανθεκτική στις δυσμενείς επιδράσεις και διαταραχές, εμφανίζοντας έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρος εκτιμάται μόλις σε 1,3%. Πίνακας 3: Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί (προσωρινά αποτελέσματα, σταθερές τιμές 1995) Τρίμηνο ΑΕΠ Τελική Κατανάλωση Επενδύσεις Εξαγωγές Εισαγωγές εκατ. % μεταβ. εκατ. τριμήνου % μεταβ. εκατ. τριμήνου % μεταβ. εκατ. τριμήνου % μεταβ. εκατ. τριμήνου % μεταβ. τριμήνου ,8% ,1% ,0% ,7% ,4% α' ,0% ,0% ,8% ,6% ,2% β' ,1% ,1% ,9% ,4% ,0% γ' ,7% ,7% ,5% ,6% ,6% δ' ,7% ,8% ,5% ,4% ,8% ,6% ,2% ,7% ,0% ,2% α' ,8% ,1% ,3% ,9% ,7% β' ,6% ,0% ,0% ,8% ,3% γ' ,5% ,9% ,7% ,8% ,3% δ' ,8% ,1% ,7% ,8% ,9% ,7% ,3% ,7% ,7% ,3% α' ,5% ,0% ,0% ,6% ,3% β' ,7% ,6% ,5% ,4% ,8% γ' ,8% ,5% ,0% ,6% ,2% δ' ,7% ,3,% ,4% , ,2% ,7% ,6% ,2% ,7% ,4% Πηγή: ΕΣΥΕ Οι προβλέψεις του ΥΠΟΙΟ δεν συγκλίνουν με τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, οι οποίοι βλέπουν σταθερότητα ή οριακή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα για το Στις φθινοπωρινές προβλέψεις της η Ε. Επιτροπή περιορίζει την άνοδο του ΑΕΠ στο 3,4% με τις προβλέψεις του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ οριακά μικρότερες στο 3,3%. Η εγχώρια ζήτηση πράγματι θα τροφοδοτήσει και πάλι την ανάπτυξη όχι όμως στον βαθμό που προβλέπεται από τις ελληνικές αρχές. Οι περιορισμένοι ρυθμοί αύξησης μισθών και απασχόλησης και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θα επηρεάσουν την ιδιωτική κατανάλωση όχι όμως με ιδιαίτερα επιβραδυντικό ρυθμό (αύξηση στα όρια του 3% για ΕΕ, ΟΟΣΑ και του 4% για ΔΝΤ). Επιπλέον οι επενδύσεις ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου θα επανακάμψουν σε σχέση με την (τεχνική ως ένα βαθμό) πτώση του 2005, δεν αναμένεται όμως να ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 8

9 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ υπερβούν το 4,2%. Σε αυτή τη μεταβολή το ΔΝΤ, προβλέποντας αποδοτική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση δίνει πρόβλεψη αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 5,4%. Συμμετοχή στην άνοδο των επενδύσεων με δεδομένη τη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού των δημόσιων δαπανών ώστε να ελεγχθεί το έλλειμμα προβλέπεται να έχει ο επιχειρηματικός τομέας ο οποίος αναμένεται να ανταποκριθεί στις νέες θεσμικές ρυθμίσεις (επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, διευκόλυνση επιχειρηματικότητας). Πίνακας 4: Σύγκριση Προβλέψεων για επιλεγμένους Οικονομικούς Δείκτες για τα έτη (σε σταθερές αγοραίες τιμές 1995, ετήσιες % μεταβολές) ΥΠΟΙΟ ΕΕ ΔΝΤ ΟΟΣΑ ΑΕΠ 4,7 3,6 3,8 4,7 3,5 3,4 4,7 3,5 3,3 4,7 3,5 3,3 Τελική Ζήτηση 5,8 2,9 4,1 5,7 2,9 3,6 4,6 3,1 3,9 4,6 2,5 3,0 Ιδιωτ. Κατανάλωση 4,4 3,2 3,2 4,4 3,2 3,0 4,4 4,4 4,0 4,4 3,3 3,0 Ακαθ. Επενδ. Παγίου Κεφαλαίου Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας 5,7 1,0 5,4 5,7 1,1 4,2 5,7 1,0 5,4 5,7-0,3 4,0 4,5 3,4 2,6 4,5 3,9 3,4 3,2 3,3 3,0 : : : Ανεργία (%) 11,0 10,4 9,8 10,5 10, ,5 10,0 10,0 11,0 10,6 10,5 Αποπληθωριστής ΑΕΠ 3,6 4,0 3,5 3,6 3,7 3,1 3,6 3,6 3,3 3,6 3,3 3,0 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% -6,6-4,3-2,6-6,6-3,7-3,8-6,6-4,6-2,7-6,5-4,5-3,2 ΑΕΠ) Ακαθ. Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 109,3 107,9 104,8 109,3 107,9 106, : : : Πηγή: Επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας & ανάπτυξης , ΥΠΟΙΟ, Δεκέμβριος 2005, European Economy, Economic forecasts, Autumn 2005, IMF Country Report No. 05/43, February 2005, Εξελίξεις και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, Οκτώβριος 2005, Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2006, Εισηγητική Έκθεση, Νοέμβριος 2005,, OECD Economic Outlook Preliminary edition, November 2005 Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η απασχόληση το 2005 αυξήθηκε με ρυθμό 1,4%, ενώ οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οριακά μετριοπαθέστερες (1,2%). Το 2006 προβλέπεται άνοδος στα επίπεδα του 1,3%-1,4%. Επίσης το ποσοστό ανεργίας, τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ εκτιμάται το 2005 σε 10,4%-10,6%, ενώ περαιτέρω μείωση αναμένεται για το Πίνακας 5: Πληθυσμός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης ( ανά τρίμηνο) Περίοδος αναφοράς Γενικό Σύνολο Σύνολο % του πληθυσμού Απασχολούμενο ι Εργατικό Δυναμικό % εργατικού δυναμικού Άνεργοι α' τρίμηνο , ,2 52, ,5 89,6 487,7 10,4 β' τρίμηνο , ,4 52, ,6 90,7 441,8 9,3 γ' τρίμηνο , ,3 52, ,1 90,7 439,2 9,3 δ' τρίμηνο , ,9 52, ,9 90,1 471,1 9,9 α' τρίμηνο , ,9 53, ,1 88,7 543,8 11,3 β' τρίμηνο , ,2 53, ,5 89,8 492,7 10,2 γ' τρίμηνο , ,5 53, ,6 89,9 485,9 10,1 % εργατικού δυναμικού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 9

10 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Περίοδος αναφοράς Γενικό Σύνολο Σύνολο % του πληθυσμού Απασχολούμενο ι Εργατικό Δυναμικό % εργατικού δυναμικού Άνεργοι δ' τρίμηνο , ,8 53, ,4 89,6 500,4 10,4 α' τρίμηνο , ,3 53, ,8 89,6 502,6 10,4 β' τρίμηνο , ,8 53, ,9 90,4 466,9 9,6 γ' τρίμηνο , ,3 53, ,6 90,3 469,8 9,7 Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού % εργατικού δυναμικού Αλβανία Η γενικότερη εικόνα αναφορικά με την πορεία της οικονομίας της Αλβανίας είναι θετική. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Αλβανίας, σε σχέση με το 2004 σημείωσε πτώση, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στο 5% όταν ο μ.ο. στην Ε.Ε. μόλις ξεπέρασε το 1.5%. Βασική προτεραιότητα της Αλβανικής κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί η περαιτέρω στήριξη του ιδιωτικού τομέα ως μέσου περιορισμού του δείκτη φτώχειας και διατήρησης και αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. Η μακρο-οικονομική πολιτική της Αλβανίας είναι σταθερή ήδη από το Τα τελευταία τρία χρόνια έχει ενισχυθεί η προσήλωση στη νομισματική πολιτική με αποτέλεσμα την ενίσχυση του νομίσματος (lek) και την ενίσχυση των αποθεματικών από την Κεντρική τράπεζα της Αλβανίας. Το 2005 ο προϋπολογισμός έδωσε το πρώτο του πλεόνασμα, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει η μείωση του δημοσίου ελλείμματος αντανακλώντας την αναδιάρθρωση του εξωτερικού δανεισμού, την οικονομική ανάπτυξη και τις αποκρατικοποιήσεις. Ο λόγος έλλειμμα προς ΑΕΠ έφθασε στο τέλος του 2005 το 55% ελαττωμένος κατά 9.5 ποσοστιαίες μονάδες από το Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και με την ιδιωτικοποίηση της Savings Bank το 2004, όλες οι εμπορικές Τράπεζες είναι υπό ιδιωτική διοίκηση. Στις αρχές του 2006 αναμενόταν η ιδιωτικοποίηση της Albtelecom και της Ιταλο-Αλβανικής Τράπεζας. Τον Ιούλιο 2005 έγιναν εκλογές στην Αλβανία με αλλαγή της κυβέρνησης. Ωστόσο η φτώχεια εξακολουθεί να είναι υψηλή στην Αλβανία, η οποία είναι η φτωχότερη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Η ανεργία επίσημα κυμάνθηκε το 2004 στο 14.4% αλλά ανεπίσημα κινείται στο 30%. Μελέτες καταδεικνύουν ενίσχυση της μεγάλης ανισότητας στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος καθόσον 25% των Αλβανών βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας ($2 κατά κεφαλή ημερησίως), ενώ η φτώχεια στις αγροτικές περιοχές αγγίζει και το 30%. 2.2 Μεταβολές του θεσμικού πλαισίου Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Θεσμικό Πλαίσιο Οι διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος όπως επίσης και το ευρύτερο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο βασίζονται στους κάτωθι νόμους και κανονισμούς: Στον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999 ο οποίος θέτει τις γενικές διατάξεις περί των Διαρθρωτικών Ταμείων, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 10

11 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Στον Κανονισμό (ΕΚ) 448/2001, της Επιτροπής, του Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στον Κανονισμό (ΕΚ) 438/2001, της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στον Νέο Κανονισμό (ΕΚ) 448/2004 για την τροποποίηση του (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής της 28 ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου, για την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταμεία, Στον Κανονισμό (ΕΚ) 643/2000 της Επιτροπής της 28 ης Μαρτίου 2000, για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής, της 30 ης Μαρτίου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στον Κανονισμό (ΕΚ) 2666/2000 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2415/20001 (CARDS) επί του συντονισμού των ενισχύσεων προς τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στο πλαίσιο της προ-ενταξιακής στρατηγικής και ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 3906/89. Εν τούτοις, οι περιγραφόμενες δομές και οι διαδικασίες εφαρμογής λόγω των αδυναμιών στο συντονισμό των λειτουργικών πλαισίων των διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων και της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των κοινών δομών, όπως απορρέει από το σημείο 34 της ανακοίνωσης του INTERREG, δύνανται να τροποποιηθούν, ύστερα από απόφαση των συνεργαζόμενων χωρών (Απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης) με στόχο τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος Ελληνική Νομοθεσία και θεσμικό πλαίσιο Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Κατά το έτος 2005 πραγματοποιήθηκε η ψήφιση του Νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/ ) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ", που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση του Προγράμματος, σε σχέση με την εκπόνηση μελετών για το Πρόγραμμα. Επίσης, ψηφίστηκε ο Νόμος 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/ ) που ενδεχόμενα να εφαρμοστεί στην υλοποίηση έργων για το Πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε ο Νόμος 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30Α/ ), ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τον Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/ ) μέτρα για τη διασφάλιση της ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 11

12 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιφέρει μια σειρά τροποποιήσεων στη διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με θέματα διαφάνειας. Με δεδομένο ότι στο Πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις επιχειρηματικότητας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ψηφίστηκε η ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ 3047/ (ΦΕΚ 575/Β/ ) για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α), η οποία θα εφαρμοστεί και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Κατά το έτος 2005, ψηφίστηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Γενικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Στo πλαίσιο εναρμόνισης της Εθνικής Πολιτικής αλλά και του εκσυγχρονισμού του κράτους, από το έτος 2004 εφαρμόζονται οι παρακάτω νόμοι με στόχο την εύρυθμη υλοποίηση του Προγράμματος: Ο Ν. 1418/84 «Δημοσία έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α764) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους ; - Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/ ) - Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' / ) - Ν 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/ ) - Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/ ) - Ν. 2940/01 (ΦΕΚΑ'130/ } - Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/ ) - Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/ )' - Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/ ) Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή ΑΕ και του ελέγχου της τυγχόν ύπαρξης ασυμβιβάστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 82/1996 και Ν3310/05 (ΦΕΚ Α 30/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν3414/05 (ΦΕΚ Α 279), ΚΥΑ αρ 24014/ (ΦΕΚ Β 1637) και υπουργική απόφαση αρ /2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β 1590). Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α'137/ ) Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α /795) Ν, 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α 176/97) Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/ ) Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/ ) Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/ ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 12

13 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α' / ), όπως ισχύει μετά τον Νόμο Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/ ). Το Π.Δ. 334/2000 ΦΕΚ 279 Α ), περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα στις οδηγίες της Ε.Ε. όπως ισχύει. Π.Δ 336/2002 Π.Δ. 346/98 Γ για Υπηρεσίες) Π.Δ. 370/95 και 105/00 ( για Προμήθειες) Οδηγία 18/2004 ( Κωδικοποίηση Οδηγιών 92/50,93/36,93/37. 97/41.) Για έργα Ύδρευσης, Μεταφορών, Ενεργείας, Τηλεπικοινωνιών, ισχύουν Οδηγίες 93/38, 98/4, ΠΔ 57/00 Ο Νόμος 3299/04 «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την Περιφερειακή Πολιτική» (ΦΕΚ261/ ) Το Π.Δ, (609/85 (ΦΕΚ 223 Α'/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τα: Π.Δ 286/94, ΦΕΚ Α' 148/94) Π.Δ 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α'201/94) Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚΑ'156/97) Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/97) Π.Δ. 213/99 (ΦΕΚ187Α'/ δ9ί5) Ν 3164/2003 «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2003 προς αντικατάσταση του ν. 716/77 και των εκτελεστικών αυτού Π. Δ/ων, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2/3/20040F1. 1 Ωστόσο το Μάιο του 2004, κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή τροπολογία σύμφωνα με την οποία ανεστάλη η ισχύς του νέου νόμου μέχρι την 31/12/2004, παρατεινόμενης αντίστοιχα της ισχύος του Ν. 716/77 και των λοιπών σχετικών με την ανάθεση και την εκπόνηση των μελετών διατάξεων. Σύμφωνα με την ως άνω εισηγητική έκθεση του νόμου για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή όλων των προβλεπομένων ρυθμίσεων του νόμου 3164 θα έπρεπε να προηγηθεί η έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος και τριών Υπουργικών Αποφάσεων, τα οποία ωστόσο δεν είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3 Σεπτεμβρίου 2012 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έργο: «Καταγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

π ª π π ª π E πã πƒ π À ƒ ƒ ªª «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À ( - À) 2000-2006» π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À)

π ª π π ª π E πã πƒ π À ƒ ƒ ªª «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À ( - À) 2000-2006» π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À) À Àƒ π øƒ π π π ƒ ªª π ƒ ƒ ªª π ª À π º ƒª ø π ª π π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À) Y OYP EIO EøP IA EYPø A KH ENø H Y HPE IA IAXEIPI H E.. A POTIKH ANA TY H-ANA Y KPOTH H TH Y AI POY 2000-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα