Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1

2 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0H1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 66H3 1H1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ... 67H3 2H1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 68H4 3H1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ... 69H6 4H2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70H7 5H2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ... 71H7 6H2.2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 72H10 7H3 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 73H14 8H3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 74H14 9H3.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 75H14 10H3.3 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 76H26 11H4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 77H61 12H5 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 78H63 13H5.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 79H63 14H5.2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ... 80H69 15H5.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ... 81H69 16H5.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H72 17H6 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 83H74 18H6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 84H74 19H6.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 85H75 20H6.3 ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ... 86H79 21H6.4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ... 87H79 22H6.5 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 88H80 23H6.6 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ... 89H80 24H6.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 90H80 25H7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 91H81 26H7.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ... 92H81 27H7.2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ... 93H82 28H7.3 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ... 94H82 29H7.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 95H83 30H8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 96H84 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 2

3 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Δομή της Έκθεσης Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Προγράμματος, με έτος αναφοράς το 2005, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καν. 1260/99 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.2860/2000, υποβάλλεται από την Ειδική Διαχειριστική Υπηρεσία του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ προς την Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση και στην συνέχεια αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ετήσια Έκθεση 2005 παρουσιάζει αρχικά τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του έτους 2005 καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των σημαντικών γενικών όρων για την εκτέλεση του Προγράμματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος όπου παρέχεται πληροφόρηση για τους αρχικώς τεθέντες στόχους και τους δείκτες πραγματοποίησης και αποτλέσματος, όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί στο εγκεκριμένο έγγραφο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν προκύψει από την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το έτος Παρουσιάζεται επίσης η πορεία των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων του Προγράμματος. Ακολουθεί η παρουσίαση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Προγράμματος όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο ξεχωριστά. Τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος παρουσιάζονται στη συνέχεια αφού δοθεί σχετική πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, παρατίθενται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εντός του Επιπλέον, παρατίθενται τα προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν κατά το 2005, δίδεται επιπρόσθετη πληροφόρηση για θέματα Τεχνικής Βοήθειας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος ενώ παρατίθενται οι προγραμματισμένες ενέργειες του Προγράμματος για το έτος Τέλος, εξετάζονται τόσο η συμβατότητα του Προγράμματος και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις οριζόντιες Κοινοτικές Πολιτικές όσο και ο συντονισμός αυτού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 3

4 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 1.2 Ταυτότητα του Προγράμματος Εισαγωγή Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA Ελλάδα - Αλβανία, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Μαΐου 2002 σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. E (2002) 828 / , ενώ το αναθεωρημένο Πρόγραμμα με βάση τις κατευθύνσεις του Νέου Μέσου Γειτνίασης εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτει km 2 (ειδικότερα το 23 % της συνολικής έκτασης της Αλβανίας και το 8,2 % της συνολικής έκτασης της Ελλάδας) και αφορά πληθυσμό (4,2 % του ελληνικού πληθυσμού και 14 % του Αλβανικού πληθυσμού). Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής είναι : Για την Ελλάδα: Οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (Νομοί Φλώρινας και Καστοριάς), Ηπείρου (Νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας) και Ιονίων Νήσων (Νομός Κέρκυρας). Για την Αλβανία: Οι Περιφέρειες Αργυροκάστρου (Νομοί Αργυροκάστρου και Πρεμετής), Κορυτσάς (Νομοί Κορυτσάς και Ντεβόλ, Δήμος Κολόνιας) και Περιφέρεια Βλόρε (Δήμος Αγίων Σαράντα). Για την εξάλειψη διαφόρων προβλημάτων, τα οποία εμφανίστηκαν στην υλοποίηση των Προγραμμάτων υποστήριξης διασυνοριακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., όπως το INTERREG IIIA Ελλάδα- Αλβανία, η Επιτροπή της Ε.Ε., με την Ανακοίνωση της 1 ης Ιουλίου 2003 με τίτλο «Χαράζοντας το Δρόμο για ένα Νέο Μέσο Γειτνίασης», πρότεινε μία νέα έννοια Προγραμμάτων Γειτνίασης, που λειτουργούν κατά τα έτη , πριν την εισαγωγή του Μέσου Γειτνίασης το Σε εφαρμογή της οδηγίας και στο πλαίσιο των ενεργειών επίτευξης των στόχων του προγράμματος, δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε η αναθεώρηση και η εναρμόνιση του Προγράμματος σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο που αφορά στο Νέο Μέσο Γειτνίασης που οδήγησε στην μετατροπή του Προγράμματος σε Πρόγραμμα Γειτνίασης. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα ΠΓ Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία με βάση τις κατευθύνσεις του Νέου Μέσου Γειτνίασης εγκρίθηκε στις Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας Ο γενικός στόχος του INTERREG είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε τα εθνικά σύνορα να μην αποτελούν εμπόδιο στην ισόρροπη ανάπτυξη και ενοποίηση του Ευρωπαϊκού εδάφους και να αναδειχθεί η περιοχή σε πυρήνα και κομβικό σημείο παγίωσης της ειρήνης και της αναπτυξιακής διαδικασίας στη δυτική Βαλκανική χερσόνησο. Η κοινή αναπτυξιακή στρατηγική του Προγράμματος συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των όμορων περιοχών βελτιώνοντας τις οικονομικές δυνατότητες και ενισχύοντας τον κοινωνικόοικονομικό τους ιστό σε όφελος του συνόλου των πολιτών της διασυνοριακής περιοχής. Επίσης, η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 4

5 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ στρατηγική αξιοποιεί συνολικά το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, με στόχο όχι μόνο την υπέρβαση μεμονωμένων ή σημειακών παρεμβάσεων αλλά κυρίως την υλοποίηση διασυνοριακών παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Επιπλέον, η ασφάλεια των κατοίκων από ανθρώπινες ενέργειες ή φυσικές καταστροφές συνδυάζεται μέσω της στρατηγικής και των επιλογών εξειδίκευσης της, με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος θέτοντας έτσι τις βάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των διασυνοριακών περιοχών με την εξασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, η στρατηγική του προγράμματος, επικεντρώνεται σε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις που ενισχύουν την διασυνοριακή συνεργασία: στην αναβάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση των υποδομών και στην ενίσχυση και υποστήριξη των διασυνοριακών συνεργασιών, στην προστασία και βελτίωση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και της εν γένει ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Το (αναθεωρημένο πλέον) Πρόγραμμα αποτελείται από 3 Άξονες Προτεραιότητας και 8 Μέτρα. Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τους Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα του Προγράμματος. Πίνακας 1: Δομή του Προγράμματος Π.Κ.Π. INTERREG Ελλάδα Αλβανία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Διασυνοριακές υποδομές ΜΕΤΡΑ Υποδομές μεταφορών Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση Τεχνική βοήθεια Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητικών φορέων- Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων Συνεργασία για την αναβάθμιση και προστασίας περιβαλλοντικών πόρων Συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη διασυνοριακή περιοχή Διαχείριση Προγράμματος Τεχνική Υποστήριξη Η κοινή αναπτυξιακή στρατηγική καθώς και ο ευρύτερος σχεδιασμός του Π.Κ.Π. INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ για την τρέχουσα περίοδο βασίστηκε στα ακόλουθα στοιχεία: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και SWOT ανάλυση της εξεταζόμενης διασυνοριακής περιοχής (Προγραμματικό Έγγραφο), Αξιολόγηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας του Προγράμματος INTERREG, Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος INTERREG III A CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 5

6 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Την συμπληρωματικότητα με τις εθνικές, Κοινοτικές, Περιφερειακές πολιτικές, Την συμπληρωματικότητα με το ΚΠΣ ΙΙΙ, το Ταμείο συνοχής και τις υπόλοιπες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. 1.3 Παρουσίαση κατηγοριών των τομέων παρέμβασης Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την συμβολή των Μέτρων του Προγράμματος σε επίπεδο διψήφιου/ τριψήφιου πεδίου παρέμβασης. Συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, το Μέτρο 1.1. «Υποδομές μεταφορών» συμβάλλει στον τομέα παρέμβασης Εθνικές οδοί (80%) (κωδ. 3121) και Λιμένες (20%) (κωδ. 315). Το Μέτρο 1.2. «Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων» συμβάλλει στον τομέα παρέμβασης Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων Μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίωση (58,5%) (κωδ. 322) και στο πεδίο παρέμβασης Υποδομή Μεταφορών ( Μεθοριακοί Σταθμοί) (41,5%) (κωδ. 320). Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ το Μέτρο 2.1. σε «Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» συμβάλλει στον τομέα Επιμερισμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες (100%) (κωδ.164). Το Μέτρο 2.2. «Συνεργασία εκπαιδευτικών, ερευνητικών φορέων - Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων» συμβάλλει στα πεδία παρέμβασης Ερευνητικά έργα βασιζόμενα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα (10%) (κωδ.181), Διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς (85%) (κωδ.354) και Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (5%) (κωδ.322). Το Μέτρο 2.3 «Συνεργασία για την αναβάθμιση και προστασία περιβαλλοντικών πόρων» συμβάλλει στα πεδία παρέμβασης Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος (40%) (κωδ.353), Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (10%) (κωδ.343), Αποχέτευση και καθαρισμός λυμάτων (25%) (κωδ.345), Πόσιμο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή) (10%) (κωδ.344), Σχεδιασμός και αποκατάσταση (15%) (κωδ.352). Το Μέτρο 2.5 «Συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη διασυνοριακή περιοχή» συμβάλει στα πεδία παρέμβασης Κοινωνική Υποδομή και Δημόσια Υγεία (35%) (κωδ.36), Πολιτική αγοράς εργασίας (20%) (κωδ.21), Ελαστικότητα εργατικού δυναμικού, επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (20%) (κωδ.24), Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (20%) (κωδ.323), Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών (5%) (κωδ. 25). Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, το Μέτρο 3.1. «Διαχείριση του Προγράμματος» συμβάλλει στα πεδία Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα (70%) (κωδ.411), Αξιολόγηση (5%) (κωδ.412) και Εκπόνηση μελετών (25%) (κωδ.413). Το Μέτρο 3.2 «Τεχνική Υποστήριξη» συμβάλει στον τομέα Ενημέρωση πολιτών (100%) (κωδ.415). ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 6

7 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 Κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις Ευρωπαϊκό και εθνικό περιβάλλον Το 2005, σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2004 στο 1,5% και 1,3% αντίστοιχα έναντι 2,4% και 2,1% το προηγούμενο έτος. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 η πορεία ανάπτυξης τροφοδοτήθηκε κυρίως από το εξωτερικό εμπόριο, καθώς παρά την επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου, η μεγάλη μείωση των εισαγωγών αντιστάθμισε μια μικρότερης έντασης μείωση των εξαγωγών. Η εγχώρια ζήτηση που το προηγούμενο έτος ήταν βασική δύναμη ανάπτυξης φαίνεται στις αρχές του 2005 να χάνει τη δυναμική της. Ωστόσο στο δεύτερο τρίμηνο, το κλίμα φαίνεται να αντιστρέφεται και η εγχώρια ζήτηση τονώνεται κυρίως μέσω της αύξησης των επενδύσεων, τόσο στην ΕΕ-25 όσο και στην Ευρωζώνη, και δευτερευόντως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης που βελτιώνεται οριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό όμως σημαντικά κατώτερο του Αντίθετα η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την άνοδο των εξαγωγών με αποτέλεσμα το εξωτερικό εμπόριο να επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη των οικονομιών, αν και συνολικά το πρώτο εξάμηνο του έτους η συμβολή των καθαρών εξαγωγών παρέμεινε οριακά θετική. Η σταθερότητα του ρυθμού ανάπτυξης της ιδιωτικής κατανάλωσης σε επίπεδα κατώτερα του 2004 αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καθώς σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας, οι καταναλωτές εμφανίζονται μάλλον απαισιόδοξοι σχετικά με την εξέλιξη της ανεργίας και των τιμών, τους προσεχείς μήνες. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρά την επιβράδυνση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω της μείωσης των επενδύσεων για κατασκευές έναντι του 2004, ανακτούν τη δυναμική τους το δεύτερο τρίμηνο, με άνοδο της τάξεως του 0,6% στη ΕΕ-25 και 0,5% στην Ευρωζώνη, καθώς ενισχύονται οι επενδύσεις σε κατασκευές, με τις δαπάνες όμως για εξοπλισμό να παραμένουν υψηλές. Πίνακας 2: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (ΕΕ-25, Ευρωζώνη) ΕΕ-25 Ευρωζώνη ΑΕΠ 2,4 1,5 2,1 2,4 2,1 1,3 1,9 2,1 Κατανάλωση 2,1 1,6 1,6 2,1 1,6 1,4 1,4 1,9 Επενδύσεις 3,0 2,3 3,5 3,6 2,3 1,7 3,1 3,2 Απασχόληση 0,6 0,9 1,0 1,0 0,7 1,0 1,2 1,1 Ανεργία (% του εργατικό δυναμικού) 9,0 8,7 8,5 8,1 8,9 8,6 8,4 8,1 Πληθωρισμός ( μεταβολή ΕνΔΤΚ) 2,1 2,3 2,2 1,9 2,1 2,3 2,2 1,8 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) -2,6-2,7-2,7-2,7-2,7-2,9-2,8-2,8 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) 63,4 64,1 64,2 64,3 70,8 71,7 71,7 71,8 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 0,0-0,3-0,4-0,3 0,6 0,0-0,1-0,1 Πηγή: European Commission, Economic Forecasts, Autumn ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 7

8 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Ελλάδα Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΣΥΕ για το 2005 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περιορίζεται σε επίπεδα κάτω του 4%, για πρώτη φορά από τα τέλη του 2002 (97HΠίνακας 3). Μετά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής της το 2003 και 2004 και την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 3,7% έναντι ρυθμού 4,6% το Η αναμενόμενη αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης του ρυθμού των επενδύσεων που συνδέονταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, της επιβράδυνσης του -υψηλού πάντως- ρυθμού ανόδου των ναυτιλιακών εισπράξεων από τις αρχές του 2005, και της σημαντικής ανόδου της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο και παρά την επιβράδυνση, η ελληνική οικονομία, λόγω και της μακροοικονομικής σταθερότητας με τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, εμφανίστηκε το 2005 αρκετά ανθεκτική στις δυσμενείς επιδράσεις και διαταραχές, εμφανίζοντας έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρος εκτιμάται μόλις σε 1,3%. Πίνακας 3: Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί (προσωρινά αποτελέσματα, σταθερές τιμές 1995) Τρίμηνο ΑΕΠ Τελική Κατανάλωση Επενδύσεις Εξαγωγές Εισαγωγές εκατ. % μεταβ. εκατ. τριμήνου % μεταβ. εκατ. τριμήνου % μεταβ. εκατ. τριμήνου % μεταβ. εκατ. τριμήνου % μεταβ. τριμήνου ,8% ,1% ,0% ,7% ,4% α' ,0% ,0% ,8% ,6% ,2% β' ,1% ,1% ,9% ,4% ,0% γ' ,7% ,7% ,5% ,6% ,6% δ' ,7% ,8% ,5% ,4% ,8% ,6% ,2% ,7% ,0% ,2% α' ,8% ,1% ,3% ,9% ,7% β' ,6% ,0% ,0% ,8% ,3% γ' ,5% ,9% ,7% ,8% ,3% δ' ,8% ,1% ,7% ,8% ,9% ,7% ,3% ,7% ,7% ,3% α' ,5% ,0% ,0% ,6% ,3% β' ,7% ,6% ,5% ,4% ,8% γ' ,8% ,5% ,0% ,6% ,2% δ' ,7% ,3,% ,4% , ,2% ,7% ,6% ,2% ,7% ,4% Πηγή: ΕΣΥΕ Οι προβλέψεις του ΥΠΟΙΟ δεν συγκλίνουν με τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, οι οποίοι βλέπουν σταθερότητα ή οριακή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα για το Στις φθινοπωρινές προβλέψεις της η Ε. Επιτροπή περιορίζει την άνοδο του ΑΕΠ στο 3,4% με τις προβλέψεις του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ οριακά μικρότερες στο 3,3%. Η εγχώρια ζήτηση πράγματι θα τροφοδοτήσει και πάλι την ανάπτυξη όχι όμως στον βαθμό που προβλέπεται από τις ελληνικές αρχές. Οι περιορισμένοι ρυθμοί αύξησης μισθών και απασχόλησης και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θα επηρεάσουν την ιδιωτική κατανάλωση όχι όμως με ιδιαίτερα επιβραδυντικό ρυθμό (αύξηση στα όρια του 3% για ΕΕ, ΟΟΣΑ και του 4% για ΔΝΤ). Επιπλέον οι επενδύσεις ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου θα επανακάμψουν σε σχέση με την (τεχνική ως ένα βαθμό) πτώση του 2005, δεν αναμένεται όμως να ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 8

9 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ υπερβούν το 4,2%. Σε αυτή τη μεταβολή το ΔΝΤ, προβλέποντας αποδοτική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση δίνει πρόβλεψη αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 5,4%. Συμμετοχή στην άνοδο των επενδύσεων με δεδομένη τη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού των δημόσιων δαπανών ώστε να ελεγχθεί το έλλειμμα προβλέπεται να έχει ο επιχειρηματικός τομέας ο οποίος αναμένεται να ανταποκριθεί στις νέες θεσμικές ρυθμίσεις (επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, διευκόλυνση επιχειρηματικότητας). Πίνακας 4: Σύγκριση Προβλέψεων για επιλεγμένους Οικονομικούς Δείκτες για τα έτη (σε σταθερές αγοραίες τιμές 1995, ετήσιες % μεταβολές) ΥΠΟΙΟ ΕΕ ΔΝΤ ΟΟΣΑ ΑΕΠ 4,7 3,6 3,8 4,7 3,5 3,4 4,7 3,5 3,3 4,7 3,5 3,3 Τελική Ζήτηση 5,8 2,9 4,1 5,7 2,9 3,6 4,6 3,1 3,9 4,6 2,5 3,0 Ιδιωτ. Κατανάλωση 4,4 3,2 3,2 4,4 3,2 3,0 4,4 4,4 4,0 4,4 3,3 3,0 Ακαθ. Επενδ. Παγίου Κεφαλαίου Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας 5,7 1,0 5,4 5,7 1,1 4,2 5,7 1,0 5,4 5,7-0,3 4,0 4,5 3,4 2,6 4,5 3,9 3,4 3,2 3,3 3,0 : : : Ανεργία (%) 11,0 10,4 9,8 10,5 10, ,5 10,0 10,0 11,0 10,6 10,5 Αποπληθωριστής ΑΕΠ 3,6 4,0 3,5 3,6 3,7 3,1 3,6 3,6 3,3 3,6 3,3 3,0 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% -6,6-4,3-2,6-6,6-3,7-3,8-6,6-4,6-2,7-6,5-4,5-3,2 ΑΕΠ) Ακαθ. Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 109,3 107,9 104,8 109,3 107,9 106, : : : Πηγή: Επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας & ανάπτυξης , ΥΠΟΙΟ, Δεκέμβριος 2005, European Economy, Economic forecasts, Autumn 2005, IMF Country Report No. 05/43, February 2005, Εξελίξεις και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, Οκτώβριος 2005, Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2006, Εισηγητική Έκθεση, Νοέμβριος 2005,, OECD Economic Outlook Preliminary edition, November 2005 Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η απασχόληση το 2005 αυξήθηκε με ρυθμό 1,4%, ενώ οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οριακά μετριοπαθέστερες (1,2%). Το 2006 προβλέπεται άνοδος στα επίπεδα του 1,3%-1,4%. Επίσης το ποσοστό ανεργίας, τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ εκτιμάται το 2005 σε 10,4%-10,6%, ενώ περαιτέρω μείωση αναμένεται για το Πίνακας 5: Πληθυσμός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης ( ανά τρίμηνο) Περίοδος αναφοράς Γενικό Σύνολο Σύνολο % του πληθυσμού Απασχολούμενο ι Εργατικό Δυναμικό % εργατικού δυναμικού Άνεργοι α' τρίμηνο , ,2 52, ,5 89,6 487,7 10,4 β' τρίμηνο , ,4 52, ,6 90,7 441,8 9,3 γ' τρίμηνο , ,3 52, ,1 90,7 439,2 9,3 δ' τρίμηνο , ,9 52, ,9 90,1 471,1 9,9 α' τρίμηνο , ,9 53, ,1 88,7 543,8 11,3 β' τρίμηνο , ,2 53, ,5 89,8 492,7 10,2 γ' τρίμηνο , ,5 53, ,6 89,9 485,9 10,1 % εργατικού δυναμικού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 9

10 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Περίοδος αναφοράς Γενικό Σύνολο Σύνολο % του πληθυσμού Απασχολούμενο ι Εργατικό Δυναμικό % εργατικού δυναμικού Άνεργοι δ' τρίμηνο , ,8 53, ,4 89,6 500,4 10,4 α' τρίμηνο , ,3 53, ,8 89,6 502,6 10,4 β' τρίμηνο , ,8 53, ,9 90,4 466,9 9,6 γ' τρίμηνο , ,3 53, ,6 90,3 469,8 9,7 Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού % εργατικού δυναμικού Αλβανία Η γενικότερη εικόνα αναφορικά με την πορεία της οικονομίας της Αλβανίας είναι θετική. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Αλβανίας, σε σχέση με το 2004 σημείωσε πτώση, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στο 5% όταν ο μ.ο. στην Ε.Ε. μόλις ξεπέρασε το 1.5%. Βασική προτεραιότητα της Αλβανικής κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί η περαιτέρω στήριξη του ιδιωτικού τομέα ως μέσου περιορισμού του δείκτη φτώχειας και διατήρησης και αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. Η μακρο-οικονομική πολιτική της Αλβανίας είναι σταθερή ήδη από το Τα τελευταία τρία χρόνια έχει ενισχυθεί η προσήλωση στη νομισματική πολιτική με αποτέλεσμα την ενίσχυση του νομίσματος (lek) και την ενίσχυση των αποθεματικών από την Κεντρική τράπεζα της Αλβανίας. Το 2005 ο προϋπολογισμός έδωσε το πρώτο του πλεόνασμα, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει η μείωση του δημοσίου ελλείμματος αντανακλώντας την αναδιάρθρωση του εξωτερικού δανεισμού, την οικονομική ανάπτυξη και τις αποκρατικοποιήσεις. Ο λόγος έλλειμμα προς ΑΕΠ έφθασε στο τέλος του 2005 το 55% ελαττωμένος κατά 9.5 ποσοστιαίες μονάδες από το Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και με την ιδιωτικοποίηση της Savings Bank το 2004, όλες οι εμπορικές Τράπεζες είναι υπό ιδιωτική διοίκηση. Στις αρχές του 2006 αναμενόταν η ιδιωτικοποίηση της Albtelecom και της Ιταλο-Αλβανικής Τράπεζας. Τον Ιούλιο 2005 έγιναν εκλογές στην Αλβανία με αλλαγή της κυβέρνησης. Ωστόσο η φτώχεια εξακολουθεί να είναι υψηλή στην Αλβανία, η οποία είναι η φτωχότερη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Η ανεργία επίσημα κυμάνθηκε το 2004 στο 14.4% αλλά ανεπίσημα κινείται στο 30%. Μελέτες καταδεικνύουν ενίσχυση της μεγάλης ανισότητας στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος καθόσον 25% των Αλβανών βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας ($2 κατά κεφαλή ημερησίως), ενώ η φτώχεια στις αγροτικές περιοχές αγγίζει και το 30%. 2.2 Μεταβολές του θεσμικού πλαισίου Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Θεσμικό Πλαίσιο Οι διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος όπως επίσης και το ευρύτερο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο βασίζονται στους κάτωθι νόμους και κανονισμούς: Στον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999 ο οποίος θέτει τις γενικές διατάξεις περί των Διαρθρωτικών Ταμείων, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 10

11 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Στον Κανονισμό (ΕΚ) 448/2001, της Επιτροπής, του Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στον Κανονισμό (ΕΚ) 438/2001, της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στον Νέο Κανονισμό (ΕΚ) 448/2004 για την τροποποίηση του (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής της 28 ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου, για την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταμεία, Στον Κανονισμό (ΕΚ) 643/2000 της Επιτροπής της 28 ης Μαρτίου 2000, για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής, της 30 ης Μαρτίου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στον Κανονισμό (ΕΚ) 2666/2000 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2415/20001 (CARDS) επί του συντονισμού των ενισχύσεων προς τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στο πλαίσιο της προ-ενταξιακής στρατηγικής και ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 3906/89. Εν τούτοις, οι περιγραφόμενες δομές και οι διαδικασίες εφαρμογής λόγω των αδυναμιών στο συντονισμό των λειτουργικών πλαισίων των διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων και της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των κοινών δομών, όπως απορρέει από το σημείο 34 της ανακοίνωσης του INTERREG, δύνανται να τροποποιηθούν, ύστερα από απόφαση των συνεργαζόμενων χωρών (Απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης) με στόχο τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος Ελληνική Νομοθεσία και θεσμικό πλαίσιο Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Κατά το έτος 2005 πραγματοποιήθηκε η ψήφιση του Νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/ ) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ", που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση του Προγράμματος, σε σχέση με την εκπόνηση μελετών για το Πρόγραμμα. Επίσης, ψηφίστηκε ο Νόμος 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/ ) που ενδεχόμενα να εφαρμοστεί στην υλοποίηση έργων για το Πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε ο Νόμος 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30Α/ ), ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τον Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/ ) μέτρα για τη διασφάλιση της ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 11

12 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιφέρει μια σειρά τροποποιήσεων στη διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με θέματα διαφάνειας. Με δεδομένο ότι στο Πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις επιχειρηματικότητας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ψηφίστηκε η ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ 3047/ (ΦΕΚ 575/Β/ ) για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α), η οποία θα εφαρμοστεί και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Κατά το έτος 2005, ψηφίστηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Γενικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Στo πλαίσιο εναρμόνισης της Εθνικής Πολιτικής αλλά και του εκσυγχρονισμού του κράτους, από το έτος 2004 εφαρμόζονται οι παρακάτω νόμοι με στόχο την εύρυθμη υλοποίηση του Προγράμματος: Ο Ν. 1418/84 «Δημοσία έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α764) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους ; - Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/ ) - Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' / ) - Ν 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/ ) - Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/ ) - Ν. 2940/01 (ΦΕΚΑ'130/ } - Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/ ) - Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/ )' - Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/ ) Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή ΑΕ και του ελέγχου της τυγχόν ύπαρξης ασυμβιβάστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 82/1996 και Ν3310/05 (ΦΕΚ Α 30/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν3414/05 (ΦΕΚ Α 279), ΚΥΑ αρ 24014/ (ΦΕΚ Β 1637) και υπουργική απόφαση αρ /2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β 1590). Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α'137/ ) Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α /795) Ν, 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α 176/97) Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/ ) Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/ ) Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/ ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 12

13 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α' / ), όπως ισχύει μετά τον Νόμο Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/ ). Το Π.Δ. 334/2000 ΦΕΚ 279 Α ), περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα στις οδηγίες της Ε.Ε. όπως ισχύει. Π.Δ 336/2002 Π.Δ. 346/98 Γ για Υπηρεσίες) Π.Δ. 370/95 και 105/00 ( για Προμήθειες) Οδηγία 18/2004 ( Κωδικοποίηση Οδηγιών 92/50,93/36,93/37. 97/41.) Για έργα Ύδρευσης, Μεταφορών, Ενεργείας, Τηλεπικοινωνιών, ισχύουν Οδηγίες 93/38, 98/4, ΠΔ 57/00 Ο Νόμος 3299/04 «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την Περιφερειακή Πολιτική» (ΦΕΚ261/ ) Το Π.Δ, (609/85 (ΦΕΚ 223 Α'/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τα: Π.Δ 286/94, ΦΕΚ Α' 148/94) Π.Δ 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α'201/94) Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚΑ'156/97) Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/97) Π.Δ. 213/99 (ΦΕΚ187Α'/ δ9ί5) Ν 3164/2003 «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2003 προς αντικατάσταση του ν. 716/77 και των εκτελεστικών αυτού Π. Δ/ων, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2/3/20040F1. 1 Ωστόσο το Μάιο του 2004, κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή τροπολογία σύμφωνα με την οποία ανεστάλη η ισχύς του νέου νόμου μέχρι την 31/12/2004, παρατεινόμενης αντίστοιχα της ισχύος του Ν. 716/77 και των λοιπών σχετικών με την ανάθεση και την εκπόνηση των μελετών διατάξεων. Σύμφωνα με την ως άνω εισηγητική έκθεση του νόμου για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή όλων των προβλεπομένων ρυθμίσεων του νόμου 3164 θα έπρεπε να προηγηθεί η έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος και τριών Υπουργικών Αποφάσεων, τα οποία ωστόσο δεν είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 13

14 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 3 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 3.1 Γενική εικόνα του Προγράμματος Η Υπηρεσία Διαχείρισης, κατά το έτος 2005, έκανε προσπάθειες να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που έως τώρα έχουν συντελέσει αρνητικά στην πρόοδο του προγράμματος. Τα προβλήματα αυτά παρουσιάστηκαν εκτενώς στην Επικαιροποίηση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (Έκθεση Πρώτου Απολογισμού, Ιανουάριος 2006). Κατά το 2005 δημοσιεύθηκε, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ, μία πρόσκληση που αφορούσε το Μ2.2. «Συνεργασία εκπαιδευτικών, ερευνητικών φορέων Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων». 3.2 Ποσοτικοποίηση στόχων και καθορισμός δεικτών Το Πρόγραμμα INTERREG IIIA Ελλάδα-Αλβανία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. Ε(2002) 828/ Με την έκδοση του Κανονισμού του Συμβουλίου αριθμ. 2415/2001 (CARDS) επί του συντονισμού των ενισχύσεων προς τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στο πλαίσιο της προ-ενταξιακής στρατηγικής, καθώς και την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα Κράτη Μέλη αριθμ. COM (2003) 393/ «Ανοίγοντας το δρόμο για ένα νέο μέσο γειτνίασης» δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε η αναθεώρηση και η εναρμόνιση του Προγράμματος σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο που αφορά στο Νέο Μέσο Γειτνίασης που οδήγησε στην μετατροπή του Προγράμματος σε Πρόγραμμα Γειτνίασης. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα ΠΓ Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία με βάση τις κατευθύνσεις του Νέου Μέσου Γειτνίασης εγκρίθηκε στις Το Πρόγραμμα. πριν την αναθεώρηση περιελάμβανε δώδεκα (12) δείκτες αξιολόγησης, ενώ μετά την αναθεώρηση μετατροπή του Προγράμματος σε Πρόγραμμα Γειτνίασης Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία οι δείκτες αξιολόγησης έγιναν τριάντα ένα (31) εκ των οποίων οι δείκτες εκροών είναι δεκαεννιά (19), οι δείκτες αποτελεσμάτων είναι οκτώ (8) και τέλος οι δείκτες επιπτώσεων είναι τέσσερις (4) [98HΠίνακας 6] Το 2005 η πορεία του φυσικού αντικειμένου εικονίζεται στον Πίνακα 7. Η ανάλυση παραθέτει τους δείκτες πραγματοποίησης του Προγράμματος και παρουσιάζονται ανά δείκτη η στοχοθεσία από τα ενταγμένα έργα με βάση τα Τεχνικά Δελτία Έργων (πρβλ. στήλη «Στόχος ΤΔΕ»), τα οποία τροφοδοτούν τον δείκτη, αλλά και την υλοποίηση με βάση τα τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης. Από τους δεκαεννιά δείκτες πραγματοποίησης έχουν ήδη επιτευχθεί οι επτά (7), και οι υπόλοιποι δείκτες (12) είτε δεν έχουν φυσική υλοποίηση είτε το ποσοστό φυσικής υλοποίησης τους είναι χαμηλό. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 14

15 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Πίνακας 6: Δείκτες αξιολόγησης του ΠΚΠ INTERREG IIIA Ελλάδα Αλβανία μετά την Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δείκτες Συμπληρώματος Προγραμματισμού) Μέτρο Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Στόχος Μ1.1 Βελτίωση/Νέα Χάραξη Οδικού δικτύου Χλμ(Km) Επιβατικά/ Εμπορευματικά λιμάνια στα οποία γίνονται παρεμβάσεις αριθμός 1 Μείωση χρονοαπόστασης λεπτά της ώρας 46.5 Νέες θέσεις ελλιμενισμού αριθμός 4 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανθρωπο-έτη θα εκτιμηθούν ex post Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αριθμός θα εκτιμηθούν ex post Μεθοριακοί Σταθμοί (Βελτίωση /Επέκταση) αριθμός 2 Μ1.2 Μείωση διάρκειας συνολικού ελέγχου διερχόμενου φορτηγού με φορτίο λεπτά της ώρας μείωση κατά 80' Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανθρωπο-έτη Αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων αριθμός 17 Μ2.1 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανθρωπο-έτη θα εκτιμηθούν ex post Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή διατηρούνται αριθμός θα εκτιμηθούν ex post Μ2.2 Αριθμός παρεμβάσεων σε διατηρητέα κτίσματα, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους αριθμός 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 15

16 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Μέτρο Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Στόχος Αριθμός κοινών ερευνητικών προγραμμάτων αριθμός 2 Αριθμός κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αριθμός 2 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανθρωπο-έτη * Παρεμβάσεις σε περιοχές Natura αριθμός 5 Σύνολο έκτασης περιοχών Natura 2000 στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις διαχείρισης εκτάρια Μ2.3 Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Κοινού αριθμός 1 Προμήθεια οχημάτων πυρόσβεσης αριθμός 14 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανθρωποέτη θα εκτιμηθούν ex post Μ2.5 Μ3.1 Μ3.2 Διασυνοριακοί φορείς αριθμός 2 Δράσεις κατάρτισης ανθρωποώρες 2 Δράσεις προώθησης νέων μορφών εργασίας αριθμός 2 Δράσεις ενημέρωσης αριθμός 2 Απασχόληση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ισοδύνα 12μηνης απασχόλησης θα εκτιμηθούν ex post Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 15 Μελέτες- Εμπειρογνωμοσύνες αριθμός 2 Σύμβουλοι Αξιολόγησης αριθμός 2 Δημιουργία Ιστοσελίδας αριθμός 1 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης αριθμός 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 16

17 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Πίνακας 7: Κατάσταση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του ΠΚΠ Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία με βάση τους δείκτες πραγματοποίησης του Προγράμματος Μέτρο Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Στόχος (έργα καταχωρημένα και μη στο ΟΠΣ) Στόχος βάσει ΤΔΕ Εκτίμηση τρέχουσας τιμής Παρατηρήσεις για την εκτίμηση τρέχουσας τιμής Βελτίωση/Νέα Χάραξη Οδικού δικτύου Μ1.1 Επιβατικά/ Εμπορευματικά λιμάνια στα οποία γίνονται παρεμβάσεις Μ1.2 Μεθοριακοί Σταθμοί (Βελτίωση /Επέκταση) Μ2.1 Αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων αριθμός 17 0 Μ2.2 Αριθμός παρεμβάσεων σε διατηρητέα κτίσματα, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους Αριθμός κοινών ερευνητικών προγραμμάτων Παρατηρήσεις Χλμ(Km) ,4 15,36 Στοιχεία ΕΥΔ Έχει επιτευχθεί αριθμός 1 1 Στοιχεία ΕΥΔ Έχει επιτευχθεί αριθμός Στοιχεία ΕΥΔ Χαμηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης Δεν έχει φυσική υλοποίηση αριθμός 5 6 Στοιχεία ΕΥΔ Έχει επιτευχθεί αριθμός 2 Δεν έχει φυσική υλοποίηση Αριθμός κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αριθμός 2 Δεν έχει φυσική υλοποίηση Παρεμβάσεις σε περιοχές Natura αριθμός 5 Στοιχεία ΕΥΔ Δεν έχει φυσική υλοποίηση Μ2.3 Σύνολο έκτασης περιοχών Natura 2000 στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις διαχείρισης εκτάρια Δεν έχει φυσική υλοποίηση Μ2.5 Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Κοινού αριθμός 1 Προμήθεια οχημάτων πυρόσβεσης αριθμός 14 5 Στοιχεία ΕΥΔ -ΟΠΣ Διασυνοριακοί φορείς αριθμός 2 Δράσεις κατάρτισης ανθρωποώρες 2 Δεν έχει φυσική υλοποίηση Χαμηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης Δεν έχει φυσική υλοποίηση Δεν έχει φυσική υλοποίηση ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 17

18 Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Μέτρο Τίτλος δείκτη Μονάδα μέτρησης Στόχος Στόχος βάσει ΤΔΕ Εκτίμηση τρέχουσας τιμής Παρατηρήσεις για την εκτίμηση τρέχουσας τιμής Δράσεις προώθησης νέων μορφών εργασίας αριθμός 2 Δράσεις ενημέρωσης αριθμός 2 Παρατηρήσεις Δεν έχει φυσική υλοποίηση Δεν έχει φυσική υλοποίηση Μ3.1 Μ3.2 Μελέτες- Εμπειρογνωμοσύνες αριθμός ΟΠΣ -ΕΥΔ Έχει επιτευχθεί Σύμβουλοι Αξιολόγησης αριθμός Έχει επιτευχθεί Δημιουργία Ιστοσελίδας αριθμός Έχει επιτευχθεί Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης αριθμός 1 0 Έχει επιτευχθεί Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης Στοιχεία απόέργα καταχωρημένα και μη στο ΟΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 18

19 3.2.1 Βασικά στοιχεία αναθεώρησης του Προγράμματος Ο 99HΠίνακας 8 παρουσιάζει την κατανομή των πόρων πριν και μετά την αναθεώρηση. Τα βασικά σημεία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Προγράμματος Γειτνίασης Interreg IIIA Ελλάδα Αλβανία είναι τα ακόλουθα: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση μειώθηκε από σε (δηλ. ελάττωση κατά ) λόγω μείωσης της ιδιωτικής συμμετοχής. Στο Πρόγραμμα πλέον ιδιωτική συμμετοχή περιλαμβάνεται μόνο στον ΑΠ2 «Οικονομική Ανάπτυξη και απασχόληση» ( ). Στο Πρόγραμμα πριν την αναθεώρηση, η αναλογία δημόσιας δαπάνης / ιδιωτικής συμμετοχής ήταν 95% : 5%, ενώ μετά την αναθεώρηση μεταβλήθηκε σε 97% : 3%. O κύριος στρατηγικός στόχος του Προγράμματος, που είναι η βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών, εξακολουθεί να παραμένει ως ο πλέον σημαντικός και στο Πρόγραμμα Γειτνίασης Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία. Πράγματι, ο ΑΠ1 ««Διασυνοριακές υποδομές» δεσμεύει την μεγαλύτερη κατανομή πόρων σε σχέση με τους δύο άλλους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος ( ή 76% χρηματοδοτική βαρύτητα) και μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση του Προγράμματος (μάλιστα διαπιστώνεται ότι η βαρύτητα του στο Πρόγραμμα Γειτνίασης Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία αυξήθηκε κατά 1,51% δηλαδή από 74,52% μεταβλήθηκε σε 76,03%). Ο ΑΠ2 «Οικονομική Ανάπτυξη και απασχόληση» μειώθηκε σημαντικά στο Πρόγραμμα Γειτνίασης Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία κατά το ποσό των ή κατά 16,84% του αρχικού του π/υ. Συνακόλουθα, μειώθηκε και η βαρύτητα του στο Πρόγραμμα Γειτνίασης Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία κατά 3,57% (η χρηματοδοτική βαρύτητα του στο Πρόγραμμα από 23,57% μεταβλήθηκε σε 20%). Η μείωση αυτή προέρχεται αφενός από τη μείωση της ιδιωτικής συμμετοχής και αφετέρου από τη μεταφορά πόρων του κυρίως στον ΑΠ3 «Τεχνική Βοήθεια» Ειδικότερα, αποδεσμεύθηκαν πόροι από δράσεις ενίσχυσης της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και ανακατανεμήθηκαν πρωτίστως σε δράσεις υποστήριξης του Προγράμματος και δευτερευόντως σε δράσεις εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του Προγράμματος έγινε κυρίως με κριτήρια την ασφαλή απορρόφηση των πόρων και όχι κατ ανάγκη τις στρατηγικές προτεραιότητες. Ο ΑΠ3 «Τεχνική Βοήθεια» ενισχύθηκε σημαντικά στο Πρόγραμμα Γειτνίασης Interreg IIIA Ελλάδα-Αλβανία κατά 2.5 Μ ή κατά 104,17% του αρχικού του π/υ (η χρηματοδοτική του βαρύτητα στο Πρόγραμμα αυξήθηκε κατά 2,07% από 1,90% σε περίπου 4%). Κύρια αιτία για την σημαντική αυτή αύξηση πόρων του ΑΠ3 «Τεχνική Βοήθεια» είναι η ενίσχυση των μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και επιτάχυνση εφαρμογής υλοποίησης του Προγράμματος. Η Τεχνική Βοήθεια αυξήθηκε λόγω της δημιουργίας ενός νέου θεσμικά μηχανισμού Παρακολούθησης του Προγράμματος, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (Κ.Τ.Γ.), για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και επιτάχυνση υλοποίησης της εφαρμογής του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό και ειδικότερα για την ανάγκη συγκρότησης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, υπήρχε απαίτηση αυξημένης ενίσχυσης πόρων του ΑΠ3 «Τεχνική Βοήθεια» με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας της. Συγκριτικά η αναθεώρηση του Προγράμματος ενίσχυσε σημαντικά την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος και σε λιγότερο βαθμό τον στόχο των (διασυνοριακών) Υποδομών, ενώ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 3-19

20 ταυτόχρονα μείωσε σε σημαντικό βαθμό το στόχο της οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της απασχόλησης. Σε επίπεδο Μέτρων του Προγράμματος τα Μ1.1 «Υποδομές Μεταφορών» και Μ1.2 «Βελτίωση της Ασφάλειας των Εξωτερικών Συνόρων» παρέμειναν αμετάβλητα στην κατανομή των πόρων τους, όμως ενισχύθηκε ελαφρά η χρηματοδοτική βαρύτητα τους στο Πρόγραμμα. Το Μ3.1 «Διαχείριση του Προγράμματος» ενισχύθηκε σημαντικά κατά 103,13% του αρχικού του π/υ και σε μικρότερο βαθμό ενισχύθηκε το Μ3.2 «Τεχνική Υποστήριξη». Η χρηματοδότηση των Μ3.1«Διαχείριση του Προγράμματος» και Μ3.2 «Τεχνική Υποστήριξη». εξασφαλίσθηκε από την μεταφορά πόρων του ΑΠ2 «Οικονομική Ανάπτυξη και απασχόληση». Σε ότι αφορά στα Μέτρα του ΑΠ2 «Οικονομική Ανάπτυξη και απασχόληση», το Μ2.4 «Συνεργασία μεταξύ Περιφερειακών και Τοπικών Φορέων για την Ανάπτυξη Διοικητικών Δομών» καταργήθηκε λόγω κυρίως μη ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου CARDS, ενώ το Μ2.1 «Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων» έχασε σημαντικούς πόρους αφενός μεν λόγω μείωσης της ιδιωτικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση του και αφετέρου ελάττωσης των διατιθέμενων πόρων για ιδιωτικές επενδύσεις. Το Μ2.2 «Συνεργασία Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών Φορέων- Ανάδειξη και Προβολή Πολιτιστικών Πόρων» ενισχύθηκε σημαντικά κατά 29,04% του αρχικού του π/υ λόγω έντονης ζήτησης και ικανοποιητικής οικονομικής προόδου στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Το Μ2.3 «Συνεργασία για την Αναβάθμιση και Προστασία των Περιβαλλοντικών Πόρων» πριμοδοτήθηκε με (αύξηση του 8.02% του αρχικού του π/υ) λόγω της ευκολίας απορρόφησης πόρων σε δράσεις προστασίας περιβαλλοντικών πόρων, με βάση την ετοιμότητα και τις προτάσεις των Τελικών Δικαιούχων του Μέτρου. Το Μ2.5 «Συνεργασία για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών στη Διασυνοριακή Περιοχή» επίσης ενισχύθηκε κατά 12.1% του αρχικού του π/υ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΣΕΛ. 3-20

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 1.2.1 Εισαγωγή...5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Αξονες Προτεραιότητας...5 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ...7 2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-10

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-10 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-6 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ` ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, το οποίο υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μεταξύ ΕΕ και Αλβανίας, ξεκίνησε κατά την προγραμματική περίοδο 2000 2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

Διαβάστε περισσότερα

7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 95 7.0.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διατάξεις εφαρμογής βασίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004 / C 226 της 02/09/04

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣH - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-5 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ. 1-1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Ο ανώτερος προϋπολογισμός είναι ο δυνητικός συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση έργου και επομένως δεν υπάρχει κατανομή ανά δράση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Ο ανώτερος προϋπολογισμός είναι ο δυνητικός συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση έργου και επομένως δεν υπάρχει κατανομή ανά δράση. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πως ορίζεται ο όρος επιλέξιμος αναφορικά σε κάποιον φορέα; - Ένας φορέας για να είναι επιλέξιμος πρέπει να πληρεί τα παρακάτω βασικά κριτήρια: 1. Nα είναι επιλέξιμος τελικός δικαιούχος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 24-8-2006 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.:303107/ΥΔ 7304 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α95Φ-65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α95Φ-65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16.05.2016, 16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

3.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 45 3. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ INTERREG II- ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 1994-1999 3.1.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία:25-10-2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-Ο7Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-Ο7Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα