ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνη τικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας» (ΦΕΚ 180/Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπλη ρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 31/Α ). 6. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ 95/2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώνεται λόγω σφάλματος στο αρχικό έγγραφο 9 Απριλίου 2015 ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό τησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο.» (ΦΕΚ 299/Β ). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ 57/2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη ρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα Νάντια Βαλαβάνη» (ΦΕΚ 256/Β ). 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ 56/2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη ρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (ΦΕΚ 253/Β ). 9. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουρ γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (L7/ Eπίσημη Εφη μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ευρώ, το οποίο επιμερίζεται σε δαπάνη ύψους ,00 για το τρέχον οικονομικό έτος και ,00. για το 2016 (Ε.Φ ΚΑΕ 2759), για την κάλυψη της οποίας απαι τείται ισόποση αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Φ των ετών 2015, Την υπ αριθμ. 8476/454/ εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτή ρια των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, οι υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιού χων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α ) ως ακολούθως:

2 6868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Αντικείμενο Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του Ν. 4320/2015 που αφορά στην πα ροχή αγαθών σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όπως αναλυτικά ανα φέρονται στα άρθρα 1 3 του Νόμου: Άρθρο 1: Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρι κού ρεύματος Άρθρο 2: Επίδομα ενοικίου Άρθρο 3: Επιδότηση σίτισης. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: 1. Ως «άτομα» νοούνται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπί πτουν στις κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο Ως «οικογένεια» νοείται η ενότητα φυσικών προσώ πων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. 3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται: α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον: είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρα τιωτική τους θητεία. β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπη ρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία: τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ γονέων γ. Οι ανιόντες δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που ανα θέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο. 4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περι πτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. 5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β δεν θεω ρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Άρθρο 3 Κριτήρια επιλεξιμότητας Α. Εισοδηματικά κριτήρια 1. Το εισόδημα δικαιούχου των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του νόμου 4320/2015 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: ετησίως για μεμονωμένο άτομο και ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των ετησίως. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Αναλυτικά τα όρια εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής: Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα Μεμονωμένο άτομο Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη Ως πραγματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικο γένειας, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημε δαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας στη διάρκεια του έτους 2013 όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, πλην των εξαιρέ σεων που αναφέρονται στην παρ. 3 παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο. 3. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμ βάνονται: α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/ Έτος αναφοράς εισοδημάτων: Η εισοδηματική κα τάσταση των δικαιούχων βάσει της οποίας δύνανται να επιλεγούν και υπολογίζεται το ύψος των παροχών γίνεται με έτος αναφοράς το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6869 Β. Περιουσιακά κριτήρια 5. Τα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή ατόμων ή οικογενειών στους δικαιούχους των παροχών των άρθρων 2 έως 3 του Νόμου 4320/2015, καθορίζονται ως εξής: α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης πε ριουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις ευρώ κατ άτομο, προσαυξανόμενη κατά ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των ευρώ. β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης. γ. Δεν ωφελούνται των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου 4320/2015 άτομα και οικογένειες που έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμό πτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών. δ. Δεν ωφελούνται της παροχής του άρθρου 2 του Νόμου (επίδομα ενοικίου) δικαιούχοι που διαθέτουν ατομικά ή ως μέλος αιτούσας οικογένειας ιδιόκτητη κατοικία στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο Νομός εντός του οποίου ο δικαιούχος διαμένει μονίμως. 6. Εξαιρέσεις: α. Σε περιπτώσεις φιλοξενίας, το φιλοξενούμενο φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση δεν ωφελείται από την παροχή του άρθρου 1 του Νόμου, αλλά μόνον από την παροχή των άρθρων 2 (επίδομα ενοικίου) και 3 (επιδότηση σίτισης), εφόσον υποβάλει αίτηση και πληροί τους όρους και προϋποθέ σεις της παρούσας. β. Άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονά δες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν ωφελούνται των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου γ. Άτομα ή οικογένειες που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» δεν ωφε λούνται των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου. δ. Άτομα ή οικογένειες που ωφελούνται από προγράμ ματα επιδότησης ενοικίου (π.χ. Φοιτητές που εισπράτ τουν επίδομα φοιτητικής στέγης του KAE 2754 του Υπ. Παιδείας, ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι που λαμβάνουν το Βοήθημα στέγασης του Υπουργείου Εσωτερικών) δεν ωφελούνται της παροχής του άρθρου 2 του Νόμου. στ. Άτομα ή οικογένειες που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγ χιστείας δεν ωφελούνται της παροχής του άρθρου 2 του Νόμου. ζ. Δικαιούχοι των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου οι οποίοι, αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέ βαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) δεν ωφελούνται των αντίστοι χων παροχών, εκτός εάν υποβά λουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Άρθρο 4 Εξειδίκευση παροχών και όρων χορήγησης. 1. Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ρεύματος. α. Στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, παρέχεται δωρεάν αξία ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε ποσότητα κα τανάλωσης, αναλογικά, μέχρι 1200 kwh ανά τετράμηνο (300 kwh μηνιαίως), για τους εκκαθαριστικούς λογα ριασμούς που θα εκδοθούν για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Νόμου και μέχρι Η αξία ηλεκτρικού ρεύματος, περι λαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5, συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ, και πιστώνεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο. β. Δικαιούχοι που δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινω νικό Οικιακό Τιμολόγιο και επιθυμούν να ενταχθούν στις παροχές του άρθρου 1 του Νόμου για επανασύνδεση ατελώς και δωρεάν παροχή ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση ένταξης στο Κοινωνι κό Οικιακό Τιμολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/16027/ απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ. Δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευ όμενα τέκνα που δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών στην υπόψη κατηγορία, εφό σον επιθυμούν να ενταχθούν στις παροχές του άρθρου 1 του Νόμου για επανασύνδεση ατελώς και δωρεάν παροχή ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν συγχρό νως αίτηση ένταξης στο Μητρώο των Ευάλωτων Πε λατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/ (ΦΕΚ 1521/Β ) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα τικής Αλλαγής, που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α ). Η διαδικασία ένταξης εί ναι ανάλογη με αυτή του Κ.Ο.Τ. και καθορίζεται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση. Η ένταξη ή η υποβολή αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, κατά τα ανωτέρω, δεν κωλύει τη χορήγηση σε δικαιούχα, κατά την έννοια της παρούσας, άτομα ή οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη, της παροχής του άρθρου 1 του Νόμου 4320/2015. δ. Στους δικαιούχους που η τετραμηνιαία κατανάλωσή τους είναι έως kwh (ημέρας και νύχτας), πιστώ νεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό τους η συνολι κή αξία ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Για τους δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, στην περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει το όριο των kwh (ημέρας και νύχτας) και είναι εντός των ορίων τετραμηναίας κατανάλωσης που ορίζεται για την εκάστοτε κατηγορία Κ.Ο.Τ., τότε στον εκκαθαριστικό λογαριασμό πιστώνεται η αξία ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε ποσό τητα τετραμηνιαίας κατανάλωσης 1200 kwh, όπως αυτή υπολογίστηκε στον υπόψη εκκαθαριστικό λογαριασμό

4 6870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της κατηγορίας του εκάστοτε δικαιούχου. Εφόσον η τετραμηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τα όρια της εκά στοτε κατηγορίας Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, με συνέπεια την απένταξη από το τιμολόγιο Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο, τότε για το σύνολο της κατα νάλωσης εφαρμόζεται το αντίστοιχο τιμολόγιο οικιακής χρήσης. Ειδικότερα για τους δικαιούχους της περίπτωση γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει το όριο των 1200 Kwh (ημέρας και νύχτας), τότε στον εκκαθαριστικό λογαριασμό πιστώνεται η αξία ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κατανάλωση 1200Kwh, όπως αυτή υπολογίστηκε στον υπόψη εκκαθαριστικό λογαριασμό. ε. Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους μέχρι , επανασυνδέονται άμεσα, αφού πιστο ποιηθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια των άρ θρων 2 και 3. Ο εκάστοτε Προμηθευτής ενημερώνεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και εκδίδεται από τον ίδιο εντολή επανασύνδεσης προς το Διαχειριστή Δικτύου η οποία υλοποιείται ατελώς. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των κα ταναλωτών αυτών ρυθμίζονται κατά το προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Νόμου 4320/2015. στ. Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου ακολουθούνται οι διαδικα σίες που προβλέπονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. ζ. Η Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και πληρούν τα εισοδημα τικά και λοιπά κριτήρια που ορίζονται από την παρούσα, χαρακτηρίζεται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμ φέροντος που εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες οι οποίες αφορούν στην κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων. η. Τα ποσά που πιστώνονται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν μέχρι καλύ πτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 2. Επίδομα ενοικίου α. Η παροχή του άρθρου 2 του Νόμου 4320/2015 στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της παρού σας, αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάµενων µισθώσεων µε νέους όρους οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού. Το επίδομα χορη γείται απευθείας στον εκµισθωτή του µισθίου ακινήτου. β. Το ποσό του επιδόματος ενοικίου διαμορφώνεται ως εξής: 70 ευρώ για μεμονωμένο άτομο μηνιαίως, προ σαυξανόμενο κατά 30 για κάθε επιπλέον ενήλικο ή ανήλικο άτομο της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 220 /μηνιαίως. Αναλυτικά, το ύψος της παροχής διαβαθμίζεται ως εξής: Οικογενειακή κατάσταση Παροχή Μεμονωμένο άτομο 70 Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 100 Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 130 Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 160 Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 190 Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω 220 γ. Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις του Νόμου δήλωση και αποδοχή του µισθωτηρίου συμβολαίου. δ. Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως, αρχής γενομένης από την ημερομηνία σύναψης ή ανανέωσης της σύμ βασης μίσθωσης, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει ή να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης ένταξης του δικαιούχου στη ρύθμιση του άρθρου 2 του Νόμου 4320/2015 και για διάστημα 9 συνολικά μηνών. ε. Τυχόν καταγγελία της μίσθωσης θα πρέπει να γνωστοποιείται νομίμως στα ΚΕΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 3. Επιδότηση σίτισης Η παροχή του άρθρου 3 του Νόμου 4320/2015 στους δικαιούχους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης χορηγείται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας συμβατής με τερματικά αποδοχής καρτών (POS) καταστημάτων εμπορίας τροφίμων για την προμήθεια ειδών σίτισης. Η κάρτα θα πι στώνεται με το ποσό της προβλεπόμενης κατωτέρω μηνιαίας επιδότησης, από την και μέχρι Το ύψος της παροχής θα είναι 70 μηνιαίως για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 30 για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, ως εξής: Οικογενειακή κατάσταση Παροχή Μεμονωμένο άτομο 70 Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 100 Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 130 Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 160 Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 190 Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω 220

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προτεραιότητα στη χορήγηση των παροχών θα δίδεται κατά σειρά σε άτομα με εξαρτώμενα τέκνα, πο λυμελείς οικογένειες, οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και μηδενικό εισόδημα, οικογένειες με μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους γονείς. Η κατάταξη των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης των ανωτέρω χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια και την εργασιακή κατάσταση του αιτούντος, όπως στον παρακάτω πίνακα: Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος Μόρια μονογονεϊκής οικογένειας Μόρια εξαρτώμενων τέκνων Μόρια εισοδήματος Μόρια εργασιακής κατάστασης Γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή σε χηρεία 3 3 εξαρτώμενα παιδιά και πάνω 3 2 εξαρτώμενα παιδιά 2 1 εξαρτώμενο παιδί 1 Εισόδημα από 0 έως 1/3 του εισοδηματικού ορίου της κατηγορίας 2 Εισόδημα από 1/3 2/3 του εισοδηματικού ορίου της κατηγορίας 1 Μεμονωμένο άτομο ή γονέας (μόνον ένας ανά οικογένεια) μακροχρόνια άνεργος 2 Μεμονωμένο άτομο άνεργος ή γονέας (μόνον ένας ανά οικογένεια) άνεργος 1 Τα μόρια, σε κάθε περίπτωση όπου συντρέχουν περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά, αθροίζονται. Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει πίνακας κατάταξης των δικαιούχων που λαμβάνουν τις παροχές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση κατά σειρά προτεραιότητας και έως εξαντλήσεως του προϋπολο γισθέντος ποσού. Άρθρο 5 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης, την επιμέλεια της οποίας θα έχει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε κάθε ΚΕΠ ορίζονται πιστοποιημένοι χειριστές ηλεκτρονικών αιτήσεων αρμόδιοι για την υποβοήθηση δικαιούχων που επιθυμούν να τύχουν συνδρομής στη συμπλήρωση της αίτησής τους. Για την ενημέρωση των υπαλλήλων του ΚΕΠ σχετικά με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015 και της παρούσας απόφασης, καθώς και για τη λει τουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, τις διαδικασίες αίτησης και χορήγησης των παροχών και τις διαδικασί ες επανεξέτασης απορριφθέντων θα εκδοθεί σχετικός οδηγός από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 2. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώνονται από τον δικαιούχο: α. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν εισοδημα τικά και περιουσιακά στοιχεία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ του δικαιούχου, ιδιότητα ανέργου ή μακροχρόνια ανέργου εφόσον υπάρχει, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ του/της συζύγου και ιδιότητα ανέργου ή μακροχρόνια ανέργου εφόσον υπάρχει, ο αρ. δημοτολογίου του δικαιούχου και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τα εξαρτώ μενα ανήλικα μέλη ή ενήλικα μέλη που σπουδάζουν σε σχολεία, σχολές μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή Ιν στιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, εξαρτώμενα ενήλικα μέλη που έχουν αναπηρία 67% και άνω, εξαρτώμενα ενήλικα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των ανήλικων ή ενήλικων εξαρτώμενων τέκνων, καθώς και των λοιπών εξαρτώμενων μελών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της παρούσας. β. Υποχρεωτικά το ΚΕΠ που ο αιτών επιλέγει για την ενημέρωσή του, την υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, την παραλαβή καρτών σίτισης και γενικά για τη διεκ περαίωση διαδικασιών που δεν μπορούν να γίνουν με ηλεκτρονικά και μόνον μέσα. γ. Υποχρεωτικά η διεύθυνση επικοινωνίας (εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική και σε κάθε περίπτωση αλληλο γραφίας) του αιτούντος ή αντικλήτου προσώπου ή φο ρέα που δέχεται να λαμβάνει ενημέρωση και σημαντικά έγγραφα για λογαριασμό του αιτούντος. δ. Ο αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό). ε. Σε περίπτωση μεταβολής οποιοδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση, αυτή μπορεί να μεταβληθεί με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου, οπωσδήποτε όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμί ας υποβολής αιτήσεων που ορίζεται από την παρούσα. στ. Δήλωση ότι ο αιτών δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις ή τα κωλύματα που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

6 6872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ. Δήλωση ότι ο αιτών συναινεί σε αντικειμενικές δια δικασίες εκτίμησης της ατομική ς και οικογενειακή ς του οικονομικής κατά στασης. η. Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζει πως η δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέ ρει ποινικέ ς κυρώ σεις σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατά ξεις, καθώς και ότι η δήλωση ελλιπών ή ψευδών στοιχείων επιφέρει αποκλει σμό από τις παροχές της παρούσας απόφασης. θ. Επιλογή για την παροχή ή τις παροχές από τις οποίες επιθυμεί να ωφεληθεί (δωρεάν ρεύμα, επίδομα ενοικίου, επιδότηση σίτισης) ι. Οι αιτούντες δωρεάν επανασύνδεσης και παροχής ρεύματος, εφόσον δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ο.Τ. ή το Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων, ανάλογα, θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης, να εισέλθουν σε ειδι κή σύνδεση (Link) που θα παραπέμπει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση για ένταξή τους στο Κ.Ο.Τ. ή στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελα τών για τους δικαιούχους με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας. ια. Κάθε ηλεκτρονική αίτηση θα φέρει έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος θα την χαρακτηρίζει από τη στιγμή της υποβολής μέχρι την οριστική απόφαση επ αυτής. 3. Τα στοιχεία των αιτούντων υπαγωγής στο Κ.Ο.Τ. ή στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών για τους δικαιού χους με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς κατά τα προ βλεπόμενα στην ως άνω (παρ. 1β, άρθρο 4 της παρού σας) υπουργική απόφαση. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι ο αιτούμενος ένταξης στο Κ.Ο.Τ. ή στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής του τότε ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης με αυτομαποιημένο μήνυμα από την εφαρμογή υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Κ.Ο.Τ. ή στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τηρεί ανάλο γο Μητρώο των πελατών που εντάχθηκαν, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου. 4. α. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετά την ηλεκτρονική αίτηση του δυνητικού δικαιού χου και κατόπιν διασταύρωσης των περιλαμβανόμενων στην αίτηση στοιχείων με τη Γενι κή Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Ηλεκτρονική ς Διακυβέρνησης) και άλλα αρχεία που έχει στη διάθεσή της, επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχομέ νου των υποβληθεισώ ν αιτήσεων, και εκδίδει πί νακες δικαιού χων άμεσης χορήγησης της παροχής, δικαιούχων που λόγω προτεραιοποίησης δεν θα λάβουν άμεσα την παροχή και απορριφθέ ντων. β. Οι πίνακες κατάταξης των δικαιούχων ανά κα τηγορία παροχής υποβάλλονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προς έγκριση στην Διεύθυνση Κοινωνική ς Αντί ληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματεί ας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνική ς Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Ο αιτών θα μπορεί να εισέρχεται στην ηλεκτρονική του αίτηση ιδιωτικά ή μέσω του ΚΕΠ που έχει δηλώσει στην αίτησή του και να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. δ. Ο αιτών ενημερώνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησή του, με γνωστοποίηση της αιτίας απόρρι ψης, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύ θυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Αιτούντες χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους και να εκτυπώνουν το αυτοματοποιημένο, εγκρι τικό ή απορριπτικό, μήνυμα που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρού σας. ε. Οι εγκριτικές αποφάσεις που αφορούν την παροχή δωρεάν ρεύματος θα διαβιβάζονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προκειμένου να ενημερώνεται το αρχείο της για τους δικαιούμενους δωρεάν αξία ρεύματος και να ενημερώνει τους προμηθευτές. στ. Οι αιτούντες επιδόματος ενοικίου, εφόσον έχουν λάβει έγκριση, και αφού υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης ή ανανέωση υφιστάμενης με τον εκμισθωτή τους, θα ει σέρχονται εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση και θα συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) της κατοικίας τους. Στη συνέχεια θα ανοίγει μια νέα σελίδα όπου ο εκμισθωτής θα εισέρχεται με τους κωδικούς του συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του μισθωτή του, τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου και το ΙΒΑΝ λογαριασμού του όπου επιθυμεί να καταβληθεί το επίδομα. Η αίτηση αυτή του εκμισθωτή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ότι αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων του για τη διαπίστωση της φορολογικής του ενημερότητας. 5. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 20/4/2015 έως 20/5/ Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύ ναται να συνά πτει προ γραμματικές συμβά σεις σύμφωνα με τον Ν. 3329/2005 ή τον Ν. 3852/2010 με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τους Προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, τον φορέα έκδοσης των ηλε κτρονικών καρτών σίτισης ή ό ποιον ά λλο φορέ α κριθεί αναγκαί ο, προκειμέ νου να υλοποιηθούν απρό σκοπτα τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 6 Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς 1. Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς για την υλο ποί ηση της διαδικασίας είναι: το Υπουργείο Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεί α Πληροφοριακώ ν Συστημάτων και η Γενική Γραμματεί α Δημοσί ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., οι Προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα ΚΕΠ των Δήμων και ο φορέας έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης είναι αρμόδια για: α. Το συντονισμό όλων των σταδίων του προγράμμα τος και την παροχή κατευθύνσεων στους συναρμόδιους φορείς. β. Την επεξεργασία των προβλεπόμενων στην παρού σα αναγκαίων προγραμματικών συμβάσεων και την υπο βολή τους προς υπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό. γ. Την ανάπτυξη της στρατηγικής δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού. 3. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται Επιτροπή Κρίσης των αιτήσεων επανεξέτασης απορριφθέντων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και παραδίδει το αποτέλεσμα της κρίσης της στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας για την έκδοση των σχετικών πράξεων 4. Η Διεύθυνση Κοινωνική ς Αντί ληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας είναι αρμόδια, μετά τη διαβίβαση από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. του τελικού πίνακα δικαιούχων, για την έκδοση πράξεων έγκρισης των πα ροχών. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την έκδοση πράξεων τελικής έγκρισης ή απόρριψης αιτημάτων επανεξέτασης και πράξεων αναστολή ς ή διακοπής των παροχών. 5. Η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για: α. Την παραλαβή του τελικού, εγκριθέντος από τη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, πίνακα δικαιούχων. β. Την αποστολή του τελικού πίνακα δικαιούχων ανά παροχή, στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δη μοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» γ. Την εγγραφή των απαραίτητων δαπανών για την κάλυψη των τριών παροχών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης (Ειδικό φορέα Γ. Γραμματεία Πρόνοιας και ΚΑΕ 2759 «Λοιπές Εισοδηματικές Ενισχύσεις»). Για την καταβολή των παροχών των τριών άρθρων του Ν. 4320/2015, η ειδική εντολή πληρωμής της παραπάνω περίπτωσης (β) της παρούσας παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. δ. Τον έλεγχο και διακρίβωση των στοιχείων κατανά λωσης και χρέωσης που αναφέρονται στους πίνακες τι μολογίων του δικαιούμενων δωρεάν παροχής ρεύματος οι οποίοι διαβιβάζονται από τους προμηθευτές ηλεκτρι κής ενέργειας, προς έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής. ε. Την εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ χου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί γραφείου συμψηφισμών του Γ.Λ.Κ. στ. Την Υποβολή έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 2012/21/ΕΕ (L7/ Eπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία για την παροχή του μέτρου του άρθρου 1 του Νόμου. 6. Η Γενική Γραμματεί α Πληροφοριακώ ν Συστημάτων και η Γενική Γραμματεί α Δημοσίων Εσό δων του Υπουρ γεί ου Οικονομικών εί ναι αρμόδιες για τη διενέ ργεια των μηχανογραφικώ ν διαδικασιών και την ηλεκτρονική διασταύ ρωση των δηλωθέ ντων από τους δικαιούχους στοιχείων, με τα στοιχεία που διαθέ τει το Υπουργεί ο Οικονομικών. 7. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τα ακό λουθα: α. Διαμόρφωση και λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμο γής υποβολής αιτήσεων β. Υποδοχή των αιτή σεων δηλώ σεων για λογαριασμό του Υπουργεί ου Εργασί ας, Κοινωνική ς Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Ανάπτυξη και διαχεί ριση του Πληροφοριακού Συ στήματος. δ. Ανάπτυξη και τή ρηση Ηλεκτρονικού Εθνικού Μη τρώου ωφελουμέ νων και αιτού ντων. ε. Πιστοποί ηση των χρηστώ ν του πληροφοριακού συ στήματος στ. Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΚΕΠ, φορέα έκδοσης καρτών σίτισης κ.ά) για διευκρινίσεις, συντονισμό των διαδικασιών και ανταλ λαγή δεδομένων ζ. Δημιουργία βά σης δεδομέ νων των δικαιού χων του προγρά μματος σύ μφωνα με τα κριτή ρια επιλεξιμό τητας και προτεραιοποίησης. η. Ηλεκτρονική διασταύ ρωση πληροφοριώ ν με τις βά σεις δεδομέ νων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι ακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και άλλων φορέων θ. Προώ θηση των Πινά κων Δικαιού χων και των Συ μπληρωματικών Πινάκων Δικαιούχων ανά κατηγορία παροχής προς την Διεύ θυνση Κοινωνική ς Αντίληψης και Αλληλεγγύ ης. ι. Προώθηση, σε μηνιαία βάση από την έναρξη υλο ποίησης, όλων των απαραίτητων στοιχείων προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης για τη σύνταξη των μηνιαίων αναφορών. ια. Προώθηση των πινάκων των δικαιούχων προς τον φορέα εκτύπωσης και διαχείρισης των καρτών σίτισης ιβ. Προώθηση των τελικών Πινάκων Δικαιούχων, μετά και την εγκριτική Πράξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, προς τη Γενική Διεύθυν ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στις ενέργειες κατα βολής των παροχών των ρυθμίσεων των τριών άρθρων του Νόμου. 8. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι αρ μόδια για: α. Την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες που απευθύνονται σε αυτά σχετικά με τις ρυθμίσεις του Νόμου, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. β. Τη στήριξη των πολιτών που στερούνται πρόσβασης

8 6874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διαδικασία υποβολής της αίτησης. γ. Την παραλαβή αιτημάτων επανεξέτασης απορρι φθεισών αιτήσεων, τη συγκέντρωση τυχόν απαιτούμε νων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας και την αποστολή τους στην Επιτροπή Κρίσης των αιτημάτων επανεξέτασης. δ. Την παραλαβή και διάθεση, στους πολίτες που έχουν επιλεγεί ως δικαιούμενοι της παροχής του άρθρου 3 του Ν. 4320/2015, των ηλεκτρονικών καρτών σίτισης ε. Την υποδοχή παραπόνων από τους πολίτες, τα οποία διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντί ληψης και Αλληλεγγύης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος 9. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ γκρότησης είναι αρμόδια για: α. Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ το οποίο υποστηρίζει τα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση της όλης δι αδικασίας. β. Τη συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε προκειμένου εκεί νη να προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστή ματά του και να υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του ώστε να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλ λον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά της ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΔΗΔ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύ στημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ» 10. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι αρμόδια για: α. Τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών προ κειμένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και δια σταυρώσεις για την ένταξη των αιτούντων στο Κ.Ο.Τ. ή το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω (παρ. 1β και 1γ, άρθρο 4 της παρούσας) υπουργική απόφαση. β. Την ενημέρωση του αιτούντος ένταξης στα ειδικά τιμολόγια εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πλη ροί τα κριτήρια υπαγωγής, για τους λόγους απόρριψης, κατά τον τρόπο που έχει επιλεγεί γι αυτό και εφαρ μόζεται σε όλους τους αιτούντες ένταξης στο Κ.Ο.Τ.. γ. Την τήρηση Μητρώου των πελατών που είναι ενταγ μένοι στο Κ.Ο.Τ. και συγχρόνως έχουν λάβει έγκριση για παροχή δωρεάν αξίας ρεύματος, προκειμένου να υπάρ χει, εκτός της ενημέρωσης των προμηθευτών ηλεκτρι κής ενέργειας, και δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου. δ. Την ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για κάθε μεταβολή των στοιχείων των εγκριθέντων για την παροχή δωρεάν αξίας ρεύματος (π.χ. υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, απένταξη από το Κ.Ο.Τ.) ε. Την ενημέρωση του εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρι κής ενέργειας για την ένταξη των δικαιούχων στο Κ.Ο.Τ. ή το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών και στις παροχές της παρούσας. στ. Την υλοποίηση της εντολής επανασύνδεσης που εκδίδεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους των μέτρων της παρα γράφου 1.στ. του άρθρου 4 της παρούσας. 11. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ρεύματος είναι υπεύθυνοι για: α. Την έκδοση εντολής επανασύνδεσης των δικαιού χων προς τον διαχειριστή Δικτύου η οποία υλοποιείται ατελώς. β. Την έκδοση των εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλε κτρικής ενέργειας, βάσει των σχετικών καταμετρήσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όπου θα εμφανίζονται και όλες οι χρεώσεις, τέλη και φόροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της παρούσας. Για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης με το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας που δρουν στην Ελληνική επι κράτεια θα ακολουθηθούν οι διατάξεις της απόφασης 2012/21/ΕΕ (L7/ Eπίσημη Εφημερίδα της Ευρω παϊκής Ένωσης)και συγκεκριμένα των άρθρων 4, 5, 6, 7 και Ο φορέας έκδοσης και διαχείρισης των καρτών σίτισης: α. Παραλαμβάνει από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τους τελικούς πίνακες δικαιούχων επιδότησης σίτισης. β. Εκτυπώνει τις ηλεκτρονικές κάρτες σίτισης, εισάγει σε αυτές τα στοιχεία του εγκριθέντος δικαιούχου και εκδίδει τους αριθμούς προσωπικής ταυτοποίησης (ΡΙΝ). γ. Μεριμνά για την παραμετροποίηση των τερματικών μηχανημάτων (ΡΟS) που είναι εγκατεστημένα στις επι χειρήσεις εμπορίας τροφίμων, προκειμένου να δέχονται τις κάρτες σίτισης, καθώς και για τη σχετική ενημέρω ση των εν λόγω επιχειρήσεων για τη λειτουργία των καρτών. δ. Αποστέλλει τις ηλεκτρονικές κάρτες σίτισης των δικαιούχων στα ΚΕΠ που οι ίδιοι είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. ε. Αποστέλλει ταχυδρομικά τους προσωπικούς αριθ μούς ταυτοποίησης (ΡΙΝ) στους κατόχους των καρτών στη διεύθυνση αλληλογραφίας που οι ίδιοι είχαν δηλώ σει κατά την υποβολή της αίτησής τους. στ. Μεριμνά για την εν γένει διαχείριση των καρτών σίτισης (απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση κ.λπ.) καθ όλο το διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης. ζ. Φροντίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονο μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την έγκαι ρη πίστωση των αναλογούντων ανά δικαιούχο ποσών στις αντίστοιχες κάρτες σίτισης, σε μηνιαία βάση. η. Παρέχει στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. περιοδικά αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία των συναλλαγών. Άρθρο 7 Διαδικασία Επανεξέτασης 1. Κατά της πράξης απόρριψης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας επιτρέπεται η υποβολή αιτήμα τος επανεξέτασης, μετά την ενημέρωση των αιτούντων

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6875 ότι απορρίφθηκαν. Το αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί μόνον επί του συγκεκριμένου λόγου απόρρι ψης ο οποίος αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δικαιούχου. Η υποβολή γίνεται γραπτώς στα ΚΕΠ και ο αιτών δύναται να προσκομίσει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την πραγματική του κατάσταση. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα αιτήματα επανεξέ τασης στην Επιτροπή Κρίσης του άρθρου 6 παρ. 3 της παρούσας που θα συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με υπουργική απόφαση. 2. Το αίτημα επανεξέτασης δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημόσιας ενημέρωσης περί έκδοσης των αποτελεσμάτων και αποστολής τους με το ηλε κτρονικό μήνυμα του άρθρου 5 παρ. 3γ της παρούσας. 3. Αίτημα επανεξέτασης δεν είναι δυνατόν να υποβλη θεί για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος ενημερώνεται ότι λόγω εφαρμογής κριτηρίων προτεραιότητας του άρθρου 4 παρ. 4 της παρούσας δεν λαμβάνει, προς το παρόν, την αιτούμενη παροχή. 4. Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εκδίδει συμπληρωματικό Πίνακα Δικαιούχων, τον οποίο διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης. 5. Η έγκριση απόδοσης της παροχής στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος επανεξέτασης θεωρείται ότι έχει δοθεί την ημερομηνία που είχε εκδοθεί η αρχική απόρριψη. Άρθρο 8 Δήλωση μεταβολών 1. Ο ωφελούμενος δικαιούχος οφείλει να δηλώσει άμε σα οποιαδή ποτε αλλαγή στην οικογενειακή, επαγγελ ματική και οικονομική του κατάσταση που μεταβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψεις των παροχών της παρούσας (πχ: θάνατος, καταγγελία μίσθωσης, με τοίκηση, μεταβολή οικονομικής κατάστασης). 2. Η δήλωση θα υποβάλλεται στο ΚΕΠ που ο δικαιού χος είχε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του ως σημείο διεκπεραίωσης διαδικασιών που δεν μπορούν να γίνουν με ηλεκτρονικά και μόνον μέσα. Άρθρο 9 Αναστολή καταβολής των παροχών 1. Εφόσον ο δικαιούχος απομακρυνθεί από τη χώρα για χρονικό διάστημα πλέ ον του διμή νου αναστέλλε ται η καταβολή των παροχών, των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου 4320/2015, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου της αποχώρησής του μήνα. 2. Εφόσον η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφεί λεται αποδεδειγμένα σε λό γους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύ ματα του εσωτερικού ή εξωτερικού η καταβολή των παροχών δεν αναστέ λλεται. 3. Η Διεύ θυνση Κοινωνική ς Αντί ληψης και Αλληλεγ γύης εκδί δει σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις την απόφαση αναστολή ς κατό πιν έ γγραφης ενημέρωσης από τις αρμό διες υπηρεσί ες, Άρθρο 10 Διακοπή καταβολής Αχρεωστήτως καταβληθέντα 1. Η καταβολή των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Ν. 4320/2015 διακόπτεται: α. Από την 1η του επό μενου μή να από εκείνον του θανάτου του δικαιού χου. β. Από την 1η του επό μενου μή να από εκείνον που ο δικαιούχος εγκαταστά θηκε μό νιμα στο εξωτερικό. γ. Εά ν περιέ λθουν στις αρμό διες υπηρεσίες έγγραφα στοιχεία από τα οποί α προκύ πτει ό τι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρού νται οι νόμιμες προϋ ποθέ σεις, αυτά διαβιβάζονται στη Διεύ θυνση Κοινωνική ς Αντί ληψης και Αλληλεγγύης, η οποί α τα εξετά ζει και, εφό σον διαπι στώσει ό τι η καταβολή έ γινε χωρί ς να πληρού νται οι νόμιμες προϋ ποθέ σεις, εκδί δει πρά ξη διακοπή ς ή πράξη συνέχισης της καταβολή ς, εισηγούμενη στην περίπτωση διακοπής στη ΓΔΟΥ του Υπουργεί ου Εργασί ας, Κοινω νικών Ασφαλί σεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ανάκτηση των αχρεωστή τως καταβληθέ ντων ποσώ ν. δ. Ό ταν κατά την διαδικασί α ελέ γχου ηλεκτρονικού ή δειγματοληπτικού, διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος παύει να πληροί τις προϋ ποθέ σεις έ νταξης. 2. Αχρεωστή τως καταβληθέ ντα, επιπτώ σεις δήλωσης ψευδώ ν στοιχεί ων: α. Με την επιφύ λαξη τυχό ν προστί μων που προβλέ πο νται από άλλες διατά ξεις, στα φυσικά πρό σωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεί α στην αί τησή τους, επιβάλ λονται οι κυρώ σεις που προβλέ πονται από την κείμενη νομοθεσί α σε περί πτωση υποβολή ς ψευδού ς δηλώσεως β. Τυχόν αχρεωστή τως καταβληθέ ντα ποσά μετά από σχετική ενημέ ρωση της Γενική ς Διεύ θυνσης Οικονομι κών Υπηρεσιώ ν, καταλογί ζονται σε βά ρος του ανοικεί ως λαβό ντος, με από φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του νομί μως εξουσιοδοτημέ νου από αυτό ν οργά νου και εισπρά ττονται κατά τις διατά ξεις του ΚΕΔΕ. Άρθρο 11 Αφορολόγητο Ακατάσχετο 1. Η χρηματική αξία που αντιστοιχεί στην δωρεάν πα ροχή αξίας ρεύματος της παραγράφου 1 άρθρο 4 της παρούσας απόφασης δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής, κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, που χο ρηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. 2. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου της παραγράφου 2 άρθρο 4 της παρούσας απόφασης εί ναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη του εκμισθωτή προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν συνυπολο γίζεται στο εισόδημα με βάση το οποίο διαμορφώνεται το εισοδηματικό κριτήριο για την καταβολή, σε αυτόν, του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης δύναται να συμ ψηφίζεται µε βεβαιωµένες και ρυθµισµένες οφειλές του εκμισθωτή προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατόπιν σχετικού αιτήματός του. 3. Το ποσό της επιδότησης σίτισης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης είναι αφορο λόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήπο τε είδους κρατήσεις, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη του δικαιούχου προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή, σε αυτόν, του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

10 6876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΛΓΑ ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

11

12 6878 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Διαδικασία υπαγωγής των ωφελουµένων στο πρόγραµµα Την Παρασκευή 05-06-2015 ανακοινώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

16/4/2015 ΔήμοςNet: "ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β )"

16/4/2015 ΔήμοςNet: ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β ) ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β ) Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α').

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α'). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 494/7.4.2015 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277 (6) Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΗΜΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑ 13-07-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 15-7-2015 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση : Πολύγυρος Ταχ. Κωδ. : 631 00 Πληροφορίες : Μ.ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) Ηγουμενίτσα, 13/ 07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1042 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ταχ/δνση : Π. Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κωδ. : 46100, Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: 135634 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδ.: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ» ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ (Σύμφωνα με την αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27-5-2015 Υ.Α. /ΦΕΚ1066Β/5-6-2015 & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΕΑΔ, 9-7-2015) Α) ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 221 24 Απριλίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος : ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο 2551022111 Δ/νση : ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 106 ( Α ΚΑΠΗ) e-mail : tsiaousie@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: 135606 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου Αρ. Πρωτ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου Αρ. Πρωτ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου Αρ. Πρωτ. 42651 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10-7-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λιβαδειά 9-7-15 Αρ.Πρωτ.:Οικ. 237 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λιβαδειά 9-7-15 Αρ.Πρωτ.:Οικ. 237 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ.: Διοικητήριο Φίλωνος 35-39 Ταχ.Κώδικας: 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τηλέφωνο: 22613 50300-302 Fax: 22613 50390 e-mail: f.papathoma@pste.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσα, 08 / 07 / 2015 Αριθ. πρωτ.: 1091 Ταχ. Δνση : Ι. Γιδογιάννου 31 Ταχ. Κώδικας : 33100, Άμφισσα Πληροφορίες : Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: 135690 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδ.: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3419 19 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 2/97055/Α0024 Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ INFORMATICS Digitally Date: 2015.07.13 15:13:13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα