Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Δέκα επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις για Μηχανικούς Πληροφορικής ΝΑΤΟ: Προκήρυξη θέσεων και για Μηχανικούς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις ΔΕΠ για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) 64 Ηλεκτρολόγοι και Μηχανικοί Πληροφορικής για υλοποίηση έργων Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο «Λοιπές Δράσεις» το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) προτίθεται να συνάψει ως πενήντα εννέα (59) συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση του έργου, εκ των οποίων οι 50 των ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Η/Υ, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις θα συνεκτιμηθεί το Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου είναι έως 30/06/2015. Επίσης για τις ανάγκες της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ειδικότερα του Υποέργου 5 με τίτλο «Λοιπές Δράσεις» το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) προτίθεται να συνάψει έως δέκα πέντε (15) συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες (εκ των οποίων οι 14 της ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ) για την υλοποίηση του έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία να υποβάλουν Προτάσεις σύμφωνα με την Πρόσκληση. Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες, με τους οποίους θα συναφθούν οι συμβάσεις έργου θα έχουν γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και διεπαφών διαδικτυακών εφαρμογών καθώς και στη διαχείριση συστημάτων ΤΠΕ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών: Σχετικός σύνδεσμος για να βρείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις και άλλες απαραίτητες πληροφορίες: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EPSO Αφορά την πρόσληψη και δεκάδων Μηχανικών σε όργανα της Κομισιόν Διεθνή διαγωνισμό προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) που αφορά την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων Βοηθών (AST 3) στον τομέα της έρευνας με 78 συνολικά τεχνικούς εφαρμοσμένης μηχανικής και τεχνικούς εργαστηρίων στους ακόλουθους τομείς: 1) Βιολογία, Βιοεπιστήμες και Επιστήμες της Υγείας (10 άτομα), 2) Χημεία (10), 3) Φυσική και Επιστήμες των Υλικών (10), 4) Πυρηνική Έρευνα (16), 5) Έργα Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανολογίας (16), 6) Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική (16). Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα περιληφθούν σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων για την πλήρωση θέσεων στα ευρωπαϊκά όργανα, και ειδικότερα στα διάφορα ινστιτούτα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. συνέχεια στη σελίδα 2η 1

2 Αναλυτικότερα στοιχεία για το διαγωνισμό της Κομισιόν Οι υποψήφιοι των ερευνητικών τομέων θα πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένων από δίπλωμα-πτυχίο σχετικό με τον τομέα και εργασιακή πείρα διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών στον εκάστοτε τομέα. Εκτός από τα παραπάνω, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Οι προσληφθέντες τεχνικοί στους έξι τομείς θα παρέχουν εργαστηριακές εργασίες ή και τεχνική βοήθεια στην ευρύτερη έρευνα. Αναλυτικότερα, οι τεχνικοί επιστημονικών εργαστηρίων (στους πρώτους τέσσερις τομείς) θα είναι αρμόδιοι για την άσκηση εργαστηριακών καθηκόντων, όπως δειγματοληψίες, δοκιμές, μετρήσεις, καταγραφή και ανάλυση αποτελεσμάτων στους εκάστοτε τομείς. Όσον αφορά τους τεχνικούς στον τομέα της ηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικής και στον τομέα των έργων πολιτικού μηχανικού και μηχανολογίας θα παρέχουν υποστήριξη στους μηχανικούς και μηχανολόγους στον τομέα της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής των επιστημονικών, μαθηματικών, μηχανολογικών και μηχανικών αρχών κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων, κατασκευών και μηχανικού εξοπλισμού. Αξιολόγηση Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα υποβληθούν σε τρεις τύπους αξιολόγησης: α) ικανότητες λογικού συλλογισμού, β) ειδικές δεξιότητες και γ) γενικές δεξιότητες. Οι ικανότητες λογικού συλλογισμού των υποψηφίων θα αξιολογηθούν μέσω των ακόλουθων δοκιμασιών: α) δοκιμασία κατανόησης κειμένου, β) δοκιμασία ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς, γ) δοκιμασία κατανόησης αφηρημένων εννοιών. Οι ειδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων στον τομέα θα αξιολογηθούν μέσω δομημένης συνέντευξης και γραπτής εξέτασης (σύνταξη έκθεσης). Ενώ, οι γενικές δεξιότητες (ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ποιοτική και αποτελεσματική εργασία, εκμάθηση και ανάπτυξη, καθορισμός προτεραιοτήτων και οργάνωση, προσαρμοστικότητα και συνεργασία με άλλους) θα αξιολογηθούν μέσα από ομαδική εξέταση και δομημένη συνέντευξη σε σχέση με τις γενικές δεξιότητες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον ιστότοπο της EPSO (www.eu-careers. eu), όπου μπορούν να βρουν και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το διαγωνισμό, και ακολούθως να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 22 Ιανουαρίου 2013 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μηχανικοί Αυτοματισμού στο Marburg Γερμανίας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Από τη συμβουλευτική εταιρεία GEFYRA ανακοινώνεται ότι για διάφορα έργα πελάτη της, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Ασία στον τομέα της μηχανολογίας των διαδικασιών, του βιομηχανικού αυτοματισμού και της MES (Manufacturing Execution Systems) για βιομηχανικές διαδικασίες, αναζητεί απόφοιτους και έμπειρους μηχανικούς, με ειδίκευση στον αυτοματισμό. Μετά από 3 έως 6 μήνες εκπαίδευσης (Training) στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα απασχολούνται οι υποψήφιοι μόνιμα στην περιοχή Marburg Γερμανίας. Απαιτείται: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού αυτοματισμού ή παρεμφερές πτυχίο πανεπιστημίου ή ΤΕΙ με ειδίκευση στον αυτοματισμό. Εμπειρία στο προγραμματισμό. Τεχνικές γνώσεις (π.χ. στην ηλεκτρονική ή / και στην μηχανική και κατασκευή εργοστασίων) είναι ένα πλεονέκτημα. Επαγγελματική εμπειρία / πρακτική άσκηση στον τομέα της τεχνολογίας αυτοματισμού. Γνώσεις DCS συστημάτων (π.χ.: Siemens PCS7, Emerson DeltaV, Honeywell Experion, Yokogawa Centrum 3000, ABB 800xA). Καλή γνώση γερμανικών και αγγλικών. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση hellasing.com Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Τσούκη, τηλ

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Δέκα επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ Πρόγραμμα υποτροφιών Το Ίδρυμα Ωνάση θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014: - περίπου 80 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού σε όλα τα γνωστικά πεδία και για Βελτίωση Τεχνικής στις Τέχνες. -περίπου 50 υποτροφίες για σπουδές σε ελληνικά ΑΕΙ που παρέχουν οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Α και Β κύκλου σε όλα τα γνωστικά πεδία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/01/2013. Επίσης θα υπάρξουν ειδικά προγράμματα όπως: -υποτροφίες για παιδιά ναυτικών και υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση -χορηγίες σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων (καταληκτική ημερομηνία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα: 31/03/2013). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο, επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα onassis.gr ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Υποτροφιών στο τηλέφωνο Διάφορα Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ζητούν Διπλωματούχους Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις ανάθεσης έργου ως εξής: Η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες ειδικότητας Ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Η/Υ με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες διαχείρισης των παρακάτω Συνεργατικών Σχηματισμών: -gi-cluster με Αντικείμενο: «Ανάπτυξη Συνεργατικού Σχηματισμού Τεχνολογιών Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου». -si-cluster με Αντικείμενο: «Ανάπτυξη Συνεργατικού Σχηματισμού Δορυφορικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών». Διάρκεια σύμβασης: έως Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 31/01/2013. Πληροφορίες: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με ανάθεση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, με ιδρυματικό υπεύθυνο τον κ. Ν. Μήτρου, μεταξύ των οποίων: 8 ΠΕ Πληροφορικής (Μηχανικοί Η/Υ) Καταληκτική ημερομηνία: 18/1/2013. Πληροφορίες: , Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανίχνευση, Αξιολόγηση και Πλήρης Έλεγχος της Κόπωσης εξ επαφής σε κύλιση (RCF) σε σιδηροτροχιές» ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: ΘΕΣΗ Α: ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (Msc) ΘΕΣΗ Β: ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μεταλλουργός Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός (ΜΔΕ) ΘΕΣΗ Γ: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων(ΜΔΕ) Καταληκτική ημερομηνία: 11/01/2013. Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: ee.uth.gr Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΤΛΑΝΤΑΣ Ανάπτυξη πρωτότυπης τρισδιάστατης οθόνης αφής για διαδραστικό τρισδιάστατο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών», ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως : Θέση 1: Απασχόληση πτυχιούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή θετικών επιστημών Θέση 2: Απασχόληση πτυχιούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Διάρκεια απασχόλησης : μέχρι Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU, ως εξής: Ειδικότητα: ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής (Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών) Έδρα: Πάτρα. Καταληκτική ημερομηνία: 15/01/2013. Πληροφορίες: ,2 fax: , Σύνδεσμος: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (http://www.elke.uoa.gr ) για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Τεχνικές Υλικού και Λογισμικού για την Ενίσχυση της Αξιοπιστίας Αρχιτεκτονικών Πολυπύρηνων Επεξεργαστών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον τον Αν. Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκιζόπουλο θα απασχολήσει ένα άτομο ως εξής: 1 ΠΕ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών που έχει πάρει τα μαθήματα κατεύθυνσης Υπολογιστών. Διάρκεια: 19,21 Ανθρωπομήνες. Καταληκτική ημερομηνία: 14/01/2013. Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ Δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δύο (2) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στις περιοχές: - μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα επικοινωνιών» - μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων». Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών στην γραμματεία του τμήματος έως τις Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα και

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Οι μισοί αναζητούν εργασία στο εξωτερικό Την ελπίδα για εργασία στο εξωτερικό αναζητούν οι μισοί νέοι Έλληνες, που βλέποντας δυσοίωνο το εργασιακό μέλλον στη χώρα μας, ψάχνουν εναγωνίως για μία θέση απασχόλησης σε άλλες χώρες. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται στην έρευνα που πραγματοποίησε ο Όμιλος Adecco και η οποία διεξήχθη σε δείγμα 400 ατόμων. Ειδικότερα, από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 49% ανέφερε ότι αυτήν τη χρονική περίοδο αναζητά εργασία στο εξωτερικό, ενώ ένα επιπλέον 3% δήλωσε ότι έχει ήδη δεχτεί κάποια σχετική πρόταση, την οποία και εξετάζει. Η έρευνα καταδεικνύει επίσης το οξύ πρόβλημα της ανεργίας, καθώς το 39% των συμμετεχόντων σε αυτή δήλωσε ότι δεν εργάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ειδικότερα, το 36% των ερωτηθέντων προβάλλει ως κύριο λόγο την ανεργία και την αδυναμία πρόσβασης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας, το 29% την έλλειψη προοπτικής και μόλις το 12% τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα. Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει είναι ότι το Διαδίκτυο αποτελεί την πρώτη επιλογή αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, ενώ όσον αφορά τις χώρες προορισμού το 70% των ερωτηθέντων φαίνεται να προτιμά τις ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κ.λπ.) Το 45% εστιάζει στις ανεπτυγμένες χώρες εκτός ΕΕ (ΗΠΑ, Αυστραλία κ.λπ.), ενώ ένα 12% δείχνει να επικεντρώνει τις προσπάθειές του σε αναπτυσσόμενες χώρες εκτός ΕΕ (Μέση Ανατολή κ.λπ.). Στο ερώτημα τι έχει να τους προσφέρει η εργασία στο εξωτερικό, ποσοστό 63% απάντησε ότι προσβλέπει σε υψηλότερες οικονομικές απολαβές, 58% σε καλύτερη ποιότητα ζωής και 47% σε μία πιο αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη. Σχετικά με τον ελάχιστο επιδιωκόμενο μισθό, 29% του δείγματος απάντησε ότι θα μετοικούσε για έναν μισθό ύψους ευρώ, με ποσοστό 28% να δηλώνει ότι θα μετοικούσε ακόμη και για έναν μισθό της τάξης των ευρώ. Αρνητικός ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης Στο -16% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης, με βάση τα στοιχεία έρευνας ανάμεσα στους Έλληνες εργοδότες που πραγματοποίησε η εταιρεία Manpower. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας για το τρίμηνο Ιανουάριος Μάρτιος 2013: - Ο Δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης παραμένει αρνητικός για 3 συνεχόμενα χρόνια. - Βελτιωμένο αναμένεται το κλίμα σε σχέση με πέρυσι (Α Τρίμηνο 2012), καθώς προβλέπεται ανάκαμψη του Δείκτη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και ενίσχυση του Δείκτη σε 5 από τους 9 τομείς της οικονομίας. Ωστόσο μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν προβλέπουν οι εργοδότες στο σύνολο των εννέα τομέων οικονομικής δραστηριότητας κατά το Α Τρίμηνο του Οι δυσμενέστερες προοπτικές αναφέρονται από τους εργοδότες στους τομείς του Τουρισμού και του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -20% και -18% αντίστοιχα. Απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις και στον τομέα των Κατασκευών, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -16%, όπως και στον τομέα της Μεταποίησης, όπου οι Προοπτικές διαμορφώνονται στο -15%. Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -12% αναφέρονται στον τομέα της Γεωργίας, στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και στον τομέα Μεταφορές & Επικοινωνίες. Γενικότερα, επιβράδυνση του ρυθμού προσλήψεων σε σχέση με το Α Τρίμηνο του 2012 αναμένεται να σημειωθεί σε 29 από τις 42 χώρες που ερευνά η Manpower. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Τρεις θέσεις για Μηχανικούς Η/Υ Η εταιρεία MLS Πληροφορική ΑΕ (www.mls.gr) προσφέρει τρεις θέσεις εργασίας ως εξής: 1. Τίτλος θέσης: SOFTWARE ENGINEER Κωδικός Θέσης: SE03 Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Εταιρεία: MLS Πληροφορική ΑΕ Τμήμα: Ανάπτυξης Περιοχή: Θεσσαλονίκη Απαραίτητα προσόντα: > Java/Eclipse/Android SDK > Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας >Στρατιωτικές υποχρεώσεις Εκπληρωμένες Επιθυμητά προσόντα: > C++ > Προϋπηρεσία ή ενασχόληση με side-project που να έχει δημοσιευτεί (π.χ. κάποιο open source πρόγραμμα) > Πτυχίο από Σχολή Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείο > Εμπειρία με πλοηγούς και smartphones > Διάθεση για ομαδική εργασία με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς 2. Τίτλος θέσης: TECHNICAL MANAGER Κωδικός Θέσης: TM03 Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Εταιρεία: MLS Πληροφορική ΑΕ Τμήμα: Ανάπτυξης Περιοχή: Εξωτερικό-Θεσσαλονίκη Απαραίτητα προσόντα: > Δυνατότητα για παραμονή στο εξωτερικό για 2 χρόνια > Τεχνικές γνώσεις και εμπειρία σχετική με Android Smartphones > Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας > Ικανότητα για Project Management > Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες Επιθυμητά προσόντα: > Εμπειρία με πωλήσεις ή δημόσιες σχέσεις > Ικανότητα συγγραφής κειμένων & εγχειριδίων (ελληνικά & αγγλικά) > Προϋπηρεσία ή ενασχόληση με side-project που να έχει δημοσιευτεί (π.χ. κάποιο open source πρόγραμμα) > Πτυχίο από Σχολή Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείο 3. Τίτλος θέσης: QUALITY ASSURANCE Κωδικός Θέσης: QA02 Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Εταιρεία: MLS Πληροφορική ΑΕ Τμήμα: Ανάπτυξης Περιοχή: Θεσσαλονίκη Απαραίτητα προσόντα: > Οργανωτικότητα και Παρατηρητικότητα > Ικανότητα συγγραφής κειμένων & εγχειριδίων (ελληνικά & αγγλικά) > Πτυχίο από Σχολή Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείο > Άριστη γνώση Word & Excel > Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας > Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες Επιθυμητά προσόντα: > Βασικές γνώσεις στατιστικής > Εμπειρία με πλοηγούς και smartphones > Εμπειρία με προγραμματισμό (πέρα των σπουδών) > Προϋπηρεσία ή ενασχόληση με side-project που να έχει δημοσιευτεί (π.χ. κάποιο open source πρόγραμμα) > Διαθεσιμότητα για άμεσα ταξίδια εξωτερικού > Διάθεση για ομαδική εργασία με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό στο mls.gr. 4

5 ΚΥΠΡΟΣ Θέσεις για Μηχανικούς Πληροφορικής Προγραμματιστές και άλλους ειδικούς Μηχανικούς στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ζητούν εταιρείες στη Λευκωσία, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα της Κύπρου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραιτήτως πτυχιούχοι και να έχουν εξειδικευμένη εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού και σε λειτουργικά συστήματα. Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: Quality Assurance Engineer Προσόντα: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, τουλάχιστον ένας χρόνος εργασιακής πείρας στο Software QA/ Testing, άριστη γνώση αγγλικών Senior Systems Engineer Τόπος: Λάρνακα Προσόντα: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, τη διαχείριση πληροφοριών ή παρεμφερές. Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εργασιακής πείρας ως διαχειριστής συστημάτων Windows. Αριστη γνώση αγγλικών. Αιτήσεις: τηλεφωνική επικοινωνία με τον εργοδότη Πληροφορίες: τηλ Web Developer Τόπος: Λάρνακα Προσόντα: Τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής πείρας PHP, στις βάσεις δεδομένων SQL, γνώση MySQL. Senior Programmer/Analyst Τόπος: Κύπρος Προσόντα: Εμπειρία στη χρήση C#, RDBMS. Αριστη γνώση αγγλικών. Team Leader/Web Developer Προσόντα: Τουλάχιστον πέντε χρόνια εργασιακής πείρας στον προγραμματισμό software, εμπειρία σε: Word Press, PHP, Java script, HTML, AJAX, γνώση API, C/C++,ASP.NET, C#, ADO.NET. IT Support Technician Προσόντα: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, 3-5 χρόνια εργασιακής πείρας στα συστήματα δικτύου, πολύ καλή γνώση των Windows. Πληροφορίες: τηλ Front-end Developer / Webmaster Προσόντα: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών και τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής πείρας στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον LAMP/WAMP, καλή γνώση PHP, MySQL, HTML4 και HTML5. Πληροφορίες: τηλ Software Developer Προσόντα: 1-5 χρόνια εργασιακής πείρας στις γλώσσες προγραμματισμού C++ or.net (VB or C#) Πληροφορίες: τηλ Senior C# Developer Προσόντα: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, την μηχανική υπολογιστών ή σε άλλη σχετική επιστήμη. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εργασιακής πείρας στον προγραμματισμό λογισμικού. Καλή γνώση αγγλικών Website Officer Προσόντα: Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής πείρας σε ιστοσελίδες CMS, γνώση HTML, CSS, JS, Analytical tools, PHP, Adobe tools Αιτήσεις: Πληροφορίες: τηλ Programmer Προσόντα: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού SQL and.net, γνώση MSSQL, άριστη γνώση αγγλικών Πληροφορίες: τηλ Software Developer Η εταιρεία ebos Technologies Ltd στη Λευκωσία αναζητά να προσλάβει έναν Software Developer. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε επιστήμη σχετική με τους υπολογιστές. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν άριστα το εργασιακό περιβάλλον των Windows και συγκεκριμένα των προγραμμάτων: Microsoft SQL Server 2000 or 2005 or 2008, Microsoft.NET Framework (c# language). Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2013 και οι υποψήφιοι μπορούν να τις αποστέλλουν στην ηλ. διεύθυνση: ebos.com.cy. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλ Software Specialist Ενας Software Specialist, χωρίς προηγούμενη εργασιακή πείρα (επίπεδο junior), ζητείται μέσω της συμβουλευτικής εταιρείας T.T. Connections Recruitment Services από εταιρεία στη Λευκωσία. Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να γνωρίζουν τις γλώσσες προγραμματισμού: C#, ASP.NET/APS.NET MVC, Visual Studio 2008/10,.NET Framework 2.0/3.5/4.0, Relational Databases & SQL.Τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση: (να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης: JSS). 5

6 ΕΛΛΑΔΑ Πέντε μηχανικοί σε τεχνικές εταιρείες H AMERICAN PROCESS ζητά Χημικό Μηχανικό για μία θέση Process Engineer/Project Manager στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο careers.aspx Ζητείται μηχανικός ηλικίας έως 40 ετών με εμπειρία στην διαχείριση Δημόσιων Έργων με άριστη γνώση των διαδικασιών και της σχετικής νομοθεσίας για αποκλειστική απασχόληση από τεχνική εταιρεία με έδρα την Χαλκίδα. Γνώση του ecm θα εκτιμηθεί. (Βασική προϋπόθεση η μόνιμη διαμονή του στην Χαλκίδα) fax: Από εργοληπτική Α.Ε. ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία επίβλεψης και διοίκησης εργοταξίου μεγάλου σχολικού συγκροτήματος κοντά στην Πάτρα. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο και fax: Ζητείται νέος ή νέα Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος με εργοταξιακή εμπειρία, άριστη γνώση Γαλλικών, με ευχέρεια ταξιδίων στο εξωτερικό. Επικοινωνία : Fax : Η κατασκευαστική εταιρεία κατοικιών Μπατιστάτος, που ασχολείται με την κατασκευή κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, αναζητά να προσλάβει έναν Αρχιτέκτονα-Μηχανικό. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν μεταξύ άλλων: πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Ελλάδας ή εξωτερικού),πενταετή εμπειρία επίβλεψης ιδιωτικών οικοδομικών έργων, γνώση σχεδιαστικού προγράμματος ΤΕΚΤΩΝ, γνώση ΝΟΚ και εμπειρία στη διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών και γνώση προγράμματος αμοιβών Civiltech. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η κατοχή άδειας ενεργειακού επιθεωρητή, η γνώση της γερμανικής γλώσσας και η διάθεση μεταφορικού μέσου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση: ΝΑΤΟ: Προκήρυξη θέσεων και για Μηχανικούς Το ΝΑΤΟ προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων σε τμήματά του στις Κάτω Χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και Διπλωματούχοι Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων ως εξής: Officer, Project Management Τόπος: Βρυξέλλες, Βέλγιο Κριτήρια: Πτυχίο πανεπιστημίου με εξειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών και πέντε χρόνια επαγγελματικής πείρας στη διαχείριση έργου, στη διοίκηση ομάδας, στην ανάπτυξη λογισμικού και/ή στην ενσωμάτωση συστημάτων (σε πολλά από τα παρακάτω περιβάλλοντα: HTML, JavaScript,.NET, Visual Basic, VB Script, Microsoft API, SharePoint, J2EE, SQL). Λήξη υποβολής αιτήσεων: 10/1/2013 Πληροφορίες: recruit/documents/officer,%20project%20 Management,%20Integration%20and%20 Coordination%20Unit,%20ICTM,%20 Executive%20Management.pdf Technical Officer/Logistics Τόπος: Κάπελεν, Λουξεμβούργο Κριτήρια: Πτυχίο ηλεκτρονικού μηχανικού. Καλή γνώση συστημάτων AD(G) και αισθητήρων 3-D radar, εξοπλισμού DP&P. Λήξη υποβολής αιτήσεων: 11/1/2013 Πληροφορίες: structur/recruit/documents/technical%20 Officer,%20LE-92.pdf Senior Scientist (Cyber Defence) Τόπος: Χάγη, Ολλανδία Κριτήρια: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, στη μηχανική ασφάλειας υπολογιστών ή ισοδύναμο συνδυασμό των κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εργασιακής πείρας στην ασφάλεια πληροφοριών και στην προστασία κρίσιμων υποδομών. Λήξη υποβολής αιτήσεων: 18/1/2013 Πληροφορίες: recruit/documents/senior%20scientist%20 (Cyber%20Defenc).pdf Principal Scientist Τόπος: Χάγη, Ολλανδία Κριτήρια: Πτυχίο πανεπιστημίου στη μηχανική ή την επικοινωνία. Τουλάχιστον οκτώ χρόνια εργασιακής πείρας στη σύγχρονη ψηφιακή επικοινωνία τεχνικών δικτύωσης και στο σχεδιασμό και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένου και δικτύων IP. Λήξη υποβολής αιτήσεων: 6/2/2013 Πληροφορίες: structur/recruit/documents/principal%20 Scientist%20(1181).pdf Technical Manager/Programme Management Τόπος: Βρυξέλλες, Βέλγιο Κριτήρια: Πανεπιστημιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση μεταπτυχιακό, στην αεροδιαστημική μηχανική ή στα συστήματα μηχανικής. Τουλάχιστον δέκα χρόνια εμπειρίας στη μηχανική διαχείριση των σύγχρονων οπλικών συστημάτων ή/και σε έργα C4ISR. Λήξη υποβολής αιτήσεων: 14/1/2013 Πληροφορίες: structur/recruit/documents/technical%20 Manager.pdf Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην ΚΡΙ-ΚΡΙ Μια θέση Προγραμματιστή Συστημάτων Παραγωγής επιθυμεί να καλύψει η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ. Ο νέος συνεργάτης, που θα απασχοληθεί στις Σέρρες, θα εγκαθιστά, θα προγραμματίζει και θα προσαρμόζει το λογισμικό συστημάτων που χρειάζεται για την ομαλή λειτουργία των μηχανών παραγωγής, ενώ θα συμβουλεύει και εκπαιδεύει τους εργοδηγούς γραμμής σε θέματα αυτοματισμών. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, ενώ θα πρέπει να έχει άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα να ταξιδεύει εντός και εκτός Ελλάδας. Επιπλέον, εμπειρία από ένα έως τρία έτη σε αντίστοιχη θέση και η παρακολούθηση σεμιναρίων με θέμα τον προγραμματισμό PLC ή την εφαρμογή των βιομηχανικών αυτοματισμών θα θεωρηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επίσης, είναι επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση τους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, ενώ η γνώση Γερμανικών θα ληφθεί υπόψη ως πρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους στην Τ.Θ.75 Σέρρες ή στο FAX

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις ΔΕΠ για Μηχανικούς Την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ που αφορούν διπλωματούχους Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων αποφάσισαν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας ως εξής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοίνωσε ότι με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ. 477/ και 292/ , που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ αριθμ. 1277/ /τ.Γ, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα» Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Οργάνωση και Διοίκηση». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12/02/2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( τηλ ) καθώς και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ( τηλ ). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών, ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, τηλ Αριθμός προκήρυξης: 8732/ , Φ.Ε.Κ.1275/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-ΑΑΣ Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γραφική ή Υπολογιστική Όραση» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, τηλ Αριθμός προκήρυξης: 8687/ , Φ.Ε.Κ.1275/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-4ΤΨ Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά» Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στα ΦΕΚ 1263/ τ.γ / και ΦΕΚ 1290/τ.Γ / δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π., ως εξής: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεχνολογίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος», το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή θεμάτων Στρατηγικής Διαχείρισης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στις αρχές και τις μεθοδολογίες Διαχείρισης Ενέργειας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, και στη θεωρητική και πρακτική ανάλυση των θεμάτων που σχετίζονται με τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και της ποιότητας αυτού, στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 1290/τ.Γ / ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών», με συνοπτική περιγραφή «Θέματα που αφορούν την ασφάλεια και ειδικότερα σε ηλεκτρονικές, κινητές υπηρεσίες και σε σύγχρονα συνεργατικά πληροφοριακά συστήματα καθώς και η επιχειρηματική συνιστώσα της χρήσης ασφαλών τεχνολογιών στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία» (ΦΕΚ 1290/τ.Γ / ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα και Ψηφιακές Τεχνολογίες Μάθησης Ενηλίκων», με συνοπτική περιγραφή «Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογικών εφαρμογών για τυπικές ή άτυπες διαδικασίες μάθησης ενηλίκων» (ΦΕΚ 1290/τ.Γ / ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα», με συνοπτική περιγραφή «Κατανεμημένες εφαρμογές, αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων, αρχιτεκτονικές και υποδομές διεισδυτικών συστημάτων, συνεργατικά συστήματα, κατανεμημένα σύστημα υψηλών επιδόσεων, βελτιστοποίηση κατανεμημένων συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών συνιστωσών, αξιοπιστία και ανοχή σε σφάλματα, συστήματα πολλαπλών πυρήνων, πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού για υπηρεσιοστρεφή κατανεμημένα συστήματα, υλοποίηση συνιστωσών κατανεμημένων συστημάτων σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων και με τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων» (ΦΕΚ 1263/τ.Γ / ) Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ και , Πληροφορικής τηλ και Ψηφιακών Συστημάτων τηλ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στο ΦΕΚ 1182/τ.Γ / , δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική με έμφαση στη Χωρική Ανάλυση», του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Παν/μίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την υποψηφιότητα τους μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά μέχρι και Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ από 9π.μ.-1μ.μ και στον ιστότοπο 7

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακά και υποτροφίες στα Πληροφοριακά Συστήματα Υποτροφίες στα Πληροφοριακά Συστήματα προσφέρει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο αριθμός των υποτροφιών αντιστοιχεί στο 15% επί του αριθμού των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών. Για παράδειγμα, για αριθμό 30 εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών προσφέρονται δύο υποτροφίες με 100% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων, τρεις υποτροφίες με 50% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων και τέσσερις υποτροφίες με 25% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: - Έντυπη αίτηση - Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα - Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος - Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) - Δύο συστατικές επιστολές - Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο - Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν) - Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας - Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι των ΤΕΙ, ενώ όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 14 Ιανουαρίου, ενώ η έναρξη του κύκλου του μεταπτυχιακού έχει οριστεί τον Φεβρουάριο. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακά στη Μηχανολογία To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μηχανολογίας με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης. Το ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις: (Α1) Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, (Α2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες, (Α3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση Για τη χορήγηση του ΜΔΕ απαιτείται α) η επιτυχής εξέταση σε έξι μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι ένα έτος. Τα δίδακτρα του ΜΔΕ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των Το παρόν ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης, Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά και σε Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 να υποβάλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Τμήμα για να γνωρίσουν τα μέλη ΔΕΠ αυτοπροσώπως και τις δραστηριότητές τους ή μέσω του Internet: όπου μπορούν επιπλέον να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών: pdf Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: , Fax: , 8

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» ΤΕΥΧΟΣ. 57 03 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ. 104 9 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου ΤΕΥΧΟΣ. 32 05 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 47 17 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος

Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ΤΕΥΧΟΣ. 34 19 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ: Ζητούνται Διδάσκοντες Λέκτορες Μηχανικοί ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΝΣΤΙ- ΤΟΥΤΑ: Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ

Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ ΤΕΥΧΟΣ. 39 20 02 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ: Είκοσι μηχανικοί ως εξωτερικοί συνεργάτες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) Διαγωνισμός για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 67 9 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 142 13 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 68 16 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 52 29 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ώρες 11:00 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ώρες 11:00 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΤΕΥΧΟΣ. 141 06 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα προσόντα στην ιστοσελίδα: http:// announcements.edeil.ntua.gr/node/189.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα προσόντα στην ιστοσελίδα: http:// announcements.edeil.ntua.gr/node/189. ΤΕΥΧΟΣ. 148 24 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 78 23 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για όλους τους μηχανικούς απαιτείται άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Ολόκληρη η προκήρυξη στο σχετικό σύνδεσμο: http://www.eett.gr.

Για όλους τους μηχανικούς απαιτείται άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Ολόκληρη η προκήρυξη στο σχετικό σύνδεσμο: http://www.eett.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 84 12 02 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ- ΜΩΝ: Προσλήψεις δεκάδων μηχανικών από το Μάρτιο ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ ΙΠΤΗΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ ΙΠΤΗΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 121 26 11 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 111 17 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα