Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών χαμηλού κόστους σε εργαστήρια Πληροφορικής Γυμνασίων. Μελέτη περίπτωσης: Raspberry Pi.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών χαμηλού κόστους σε εργαστήρια Πληροφορικής Γυμνασίων. Μελέτη περίπτωσης: Raspberry Pi."

Transcript

1 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών χαμηλού κόστους σε εργαστήρια Πληροφορικής Γυμνασίων. Μελέτη περίπτωσης: Raspberry Pi. Ζάχος Κωνσταντίνος 1, Μωράκης Διονύσιος 2 1,2 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας Περίληψη Η αναβάθμιση των εργαστηρίων Πληροφορικής κρίνεται αναγκαία και επιτακτική λόγω της παλαιότητας του εξοπλισμού. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χαμηλού κόστους αποτελούν μια δελεαστική αλλά και αξιόλογη πρόταση. Η εργασία διερευνά την καταλληλότητα του Raspberry Pi ως πιθανής λύσης για την ανανέωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων Πληροφορικής Γυμνασίων. Καθορίζονται οι ανάγκες σε λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής και εξετάζεται η διαθεσιμότητα και η δυνατότητα ομαλής εκτέλεσης τους στο Raspberry Pi. Επιπλέον μελετάται η ικανότητα διασύνδεσής του με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του εργαστηρίου. Τέλος γίνεται αξιολόγηση σύμφωνα με το κόστος και τα αποτελέσματα των δοκιμών. Λέξεις κλειδιά: Linux, Raspberry Pi, Εργαστήριο πληροφορικής, Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Εισαγωγή Ένα σημαντικό θέμα για τους καθηγητές Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης είναι η παλαιότητα του εξοπλισμού των εργαστηρίων Πληροφορικής. Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο, καθώς είχε τεθεί ξανά στο παρελθόν, όταν η πρώτη γενιά εργαστηρίων είχε συμπληρώσει σχεδόν μια δεκαετία ζωής (Γρηγοριάδου & Κανίδης, 2000). Το πρόβλημα επανέρχεται, καθώς ο εξοπλισμός έχει πολλά χρόνια να ανανεωθεί. Η τελευταία κεντρική προμήθεια του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιήθηκε το Αφορούσε 170 σχολεία, από τα οποία, τα 147 ήταν Γυμνάσια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 8% των Γυμνασίων της χώρας. Καθώς η αμέσως προηγούμενη προμήθεια έγινε το 2004 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α Αθήνας, 2012), η συντριπτική πλειοψηφία των Γυμνάσιων διαθέτει εξοπλισμό δεκαετίας ή παλαιότερο. Η ηλικία του εξοπλισμού δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα: τη χρήση λειτουργικού συστήματος που δεν υποστηρίζεται πλέον, όπως είναι τα Windows 2000, των οποίων η υποστήριξη έληξε το 2010 (Microsoft, 2013a), και τα Windows XP, για τα οποία η υποστήριξη θα λήξει τον Απρίλιο του 2014 (Microsoft, 2013b). Για παράδειγμα, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας το ποσοστό των υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται (Windows 98 και 2000) είναι 25% και θα αυξηθεί σε 74% όταν σταματήσει η υποστήριξη των Windows XP (Αναστόπουλος κ.α., 2013). Παρόμοια είναι η κατάσταση και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις πεπραγμένων των εργαστηρίων για το σχολικό έτος , που διαθέτει το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της περιοχής. Στο 52% των εργαστηρίων υπάρχει λειτουργικό σύστημα χωρίς υποστήριξη (Windows 98 και 2000), ποσοστό που θα ανέλθει σε 77% μετά τη λήξη της υποστήριξης των Windows XP. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ανανέωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων Πληροφορικής κρίνεται επιτακτική. Αντί για την αγορά επιτραπέζιων συστημάτων (desktops), μια εναλλακτική πρόταση είναι η ανανέωση με υπολογιστές χαμηλού κόστους. Η συνεισφορά της συγκεκριμένης κατηγορίας υπολογιστών στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική: στις ανεπτυγμένες χώρες για να επιτευχθεί ο στόχος του ενός υπολογιστή ανά μαθητή (1:1 computing) και στις αναπτυσσόμενες για να δοθεί πρόσβαση σε υπολογιστές για πρώτη φορά (Viral Wave Consulting, 2008). Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση υπολογιστή χαμηλού κόστους είναι το Raspberry Pi, ένας ολοκληρωμένος υπολογιστής, υλοποιημένος πάνω σε μια πλακέτα μικρού μεγέθους. Κύριος σκοπός των δημιουργών του ήταν η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή χαμηλού κόστους για χρήση στην εκπαίδευση. Παρά τον περιορισμένο στόχο που έθεσαν οι δημιουργοί του, το Raspberry Pi γνωρίζει μεγάλη διάδοση και εκτός εκπαίδευσης, όπως δείχνουν τα ένα εκατομμύριο τεμάχια που κατασκευάστηκαν σε ένα χρόνο από την παρουσίασή του (Edwards, 2013). Η εκπαιδευτική αξία του Raspberry Pi αναγνωρίστηκε σχεδόν αμέσως. Το 2013 η Google δώρισε μονάδες σε σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας (Wakefield & Rich, 2013) ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αναπτυξιακά προγράμματα για την αξιοποίησή του σε σχολεία της Ρουάντα (Wang et al., n.d.) και της Ουγκάντα (Ali et al., 2013). Στην Ελλάδα, το Raspberry Pi, σε συνδυασμό με το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro, έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο τηλεκατευθυνόμενου οχήματος με εντολές της LOGO για μετακίνηση και στροφή της χελώνας (Τσιτσιμπάσης, 2013). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί αν το Raspberry Pi μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση για την ανανέωση των εργαστηρίων Πληροφορικής στα Γυμνάσια. Για το σκοπό αυτό, καταγράφηκαν αρχικά οι ανάγκες σε λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής. Στη συνέχεια μελετήθηκαν τα διαθέσιμα λογισμικά για το Raspberry Pi, για να εντοπιστούν εκείνα που ικανοποιούσαν τις ανάγκες του μαθήματος. Τα λογισμικά αυτά εγκαταστάθηκαν σε μονάδα Raspberry Pi που προμηθεύτηκαν οι συγγραφείς και δοκιμάστηκαν. Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του Οι εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. Οι συγγραφείς ελπίζουν η παρούσα εργασία να συμβάλει καθοριστικά στη λήψη αποφάσεων για την ανανέωση των εργαστηρίων Πληροφορικής και παράλληλα να αποτελέσει το έναυσμα για παιδαγωγική αξιοποίηση του Raspberry Pi. Το Raspberry Pi Το Raspberry Pi είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής χαμηλού κόστους στο μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας. Η ιδέα ξεκίνησε από τους Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang και Alan Mycroft, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Σκοπός τους ήταν η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή χαμηλού κόστους ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση των μαθητών σε υπολογιστές και ειδικότερα στην εξοικείωση τους με τον προγραμματισμό. Με την προσθήκη των Pete Lomas, και David Braben δημιουργήθηκε το Raspberry Pi Foundation το Η αρχική σχεδίαση ξεκίνησε το 2006 αλλά το τελικό σχέδιο ολοκληρώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα. Η μαζική παραγωγή του τελευταίου μοντέλου άρχισε το 2011 (The Raspberry Pi Foundation, 2013). Εικόνα 1. Raspberry Pi (Model B)

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 Στην καρδιά του Raspberry Pi υπάρχει το Broadcom BCM2835 (System on a Chip - SoC). Ενσωματώνει τον βασικό επεξεργαστή, το κύκλωμα γραφικών καθώς και τον έλεγχο ήχου και επικοινωνιών. Είναι σχεδιασμένο σε αρχιτεκτονική ARM (RISC 32-bit). Ο επεξεργαστής χρησιμοποιείται κυρίως σε smartphones και έχει τη δυνατότητα προβολής video σε High Definition (Upton & Halfacree, 2012). Υπάρχουν δυο εκδόσεις του Raspberry Pi. To πρώτο είναι το Model A και το πιο πρόσφατο είναι το Model B. Στην Εικόνα 1 εμφανίζεται η συσκευή Raspberry Pi (Model B) των συγγραφέων που χρησιμοποιήθηκε κατά τις εργαστηριακές δοκιμές. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του τελευταίου μοντέλου αναφέρονται στον Πίνακα 1 (Richardson & Wallace, 2012). Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά Raspberry Pi (Model B) Χαρακτηριστικά Κεντρικό chipset (SoC) Broadcom BCM2835 Επεξεργαστής ARM1176JZFS MHz Μνήμη 512 MB (SDRAM) USB Έξοδος είκονας HDMI, RCA Έξοδος ήχου έξοδος 3.5 χιλ, μέσω HDMI Μέσο αποθήκευσης κάρτα SD Δίκτυο 10/100 Ethernet (RJ45) Επέκταση GPIO, DSI, CSI, P2-P3 headers Τροφοδοσία 5 volt μέσω MicroUSB, 700 ma Μέγεθος - Βάρος x 21 χιλ, 45 γρ Οι βασικές διαφορές μεταξύ των δυο εκδόσεων είναι ότι το Model A έχει λιγότερη μνήμη (256MB), μια θύρα USB λιγότερη και δεν υπάρχει θύρα δικτύου Ethernet. Η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος γίνεται σε κάρτα μνήμης Secure Digital (SD) με τη χρήση αρχείων image που διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα. Τα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα είναι τα παρακάτω: Raspbian (βασίζεται σε Debian Linux) Pidora (βασίζεται σε Fedora Linux) Arch (Arch Linux) RISC OS (λειτουργικό σύστημα για υπολογιστές ARM) Επίσης υπάρχουν και δυο διανομές που λειτουργούν ως media centers: OpenELEC RaspBMC Τέλος, πρόσφατα διατίθεται και μια έκδοση που επιτρέπει στον χρήστη να αλλάζει λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιώντας την ίδια κάρτα SD. Ονομάζεται NOOBS (New Out Of Box Software) και περιέχει τα Raspbian, Pidora και τις δυο εκδόσεις του media center (The Raspberry Pi Foundation, 2013). Απαιτήσεις σε λογισμικό στο Γυμνάσιο Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003) θέτουν στόχους, καθορίζουν θεματικές ενότητες και προτείνουν δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών λογισμικού. Τα προηγούμενα έχουν εξειδικευτεί στο βιβλίο μαθητή και καθηγητή του μαθήματος της Πληροφορικής (Αράπογλου κ.α., 2007α, 2007β), στα οποία οι απαιτήσεις του μαθήματος σε λογισμικό συγκεκριμενοποιούνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις το βιβλίο μαθητή και καθηγητή είτε δεν αναφέρει επωνυμία λογισμικού, είτε αναφέρει περισσότερα του ενός, συνήθως ένα εμπορικό κλειστού κώδικα και ένα δωρεάν ελεύθερο λογισμικό. Η αρχή αυτή δεν

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής έχει τηρηθεί στο κεφάλαιο 2 Ο Προγραμματισμός στην πράξη της Γ τάξης, όπου ολόκληρη η ύλη είναι δομημένη πάνω στην ελληνική έκδοση του περιβάλλοντος προγραμματισμού MicroWorlds Pro. Στον Πίνακα 2 έχει καταγραφεί το αναγκαίο λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος και έχει συνδεθεί με τον αντίστοιχο γενικό στόχο του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου μαθητή και καθηγητή. Πίνακας 2. Απαιτήσεις λογισμικού σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής και το βιβλίο μαθητή και καθηγητή Τάξη Γενικοί στόχοι Δ.Ε.Π.Π.Σ. Βιβλίο μαθητή/καθηγητή Απαιτήσεις σε λογισμικό 6 «Το Γραφικό Περιβάλλον Λειτουργικό σύστημα με γραφικό περιβάλλον Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας. Επικοινωνίας» επικοινωνίας. A Έκφραση (γραφή-ζωγραφική) με τη βοήθεια του υπολογιστή. Το περιβάλλον παρουσίασης του παγκόσμιου ιστού (web browser). Πληροφόρηση και επικοινωνία με τη βοήθεια του Διαδικτύου (Internet). Οι υπολογιστές πολυμέσων (χαρακτηριστικά τους) και οι πολυμεσικές εφαρμογές. Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή. Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων. Ανακάλυψη με τη «βοήθεια» που παρέχει ο B υπολογιστής. Πληροφόρηση και επικοινωνία με τη βοήθεια του Διαδικτύου (Internet). Χρήση εργαλείων αριθμητικής επεξεργασίας και γραφικής παρουσίασης δεδομένων. Γ Εργαλείο παρουσιάσεων. Γλώσσες προγραμματισμού. Βασικά στάδια επίλυσης προβλήματος με τη χρήση υπολογιστή. Δημιουργία και εκτέλεση προγράμματος. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής. 9 «Ζωγραφική» Λογισμικό δημιουργίας εικόνων bitmap. 10 «Επεξεργασία Κειμένου» Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου. 12 «Ο Παγκόσμιος Ιστός- Εισαγωγή στην έννοια του Υπερκειμένου» 14 «Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο» 3 «Πολυμέσα» 5 «Αρχεία-Φάκελοι» 6 «Η Βοήθεια στον Υπολογιστή» 7 «Υπηρεσίες αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό» 8 «Επεξεργασία δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα» 9 «Γραφήματα και Παρουσιάσεις» 2 «Ο Προγραμματισμός στην πράξη» «Μεγάλες Δραστηριότητες» Φυλλομετρητής (web browser). Φυλλομετρητής (web-browser) για web mail. Πελάτης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( client). Λογισμικό δημιουργίας εικόνων bitmap. Λογισμικό επεξεργασίας ήχου. Διαχειριστής αρχείων (file manager) με γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας. Λειτουργικό σύστημα με λειτουργία «Βοήθειας». Φυλλομετρητής (web-browser). Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων. Λογισμικό παρουσιάσεων. Ελληνική έκδοση MicroWorlds Pro. MicroWorlds Pro, επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας ιστοσελίδων. Οι όποιες αναφορές του βιβλίου μαθητή και καθηγητή σε συγκεκριμένα εμπορικά λογισμικά δεν είναι δεσμευτικές καθώς το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής προτείνει τη χρήση κατάλληλου ανοιχτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003). Επίσης οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος, προτείνουν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση ασκήσεων και εργασιών, ελεύθερα λογισμικά και οποιοδήποτε LOGO-like προγραμματιστικό περιβάλλον ελεύθερης διανομής (Υ.ΠΑΙ.Θ, 2013). Ειδικότερα, για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στη Γ τάξη έχει προταθεί από σχολικούς συμβούλους Πληροφορικής το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα περιβάλλον προγραμματισμού KTurtle (Μπελεσιώτης, 2009), για το οποίο μάλιστα είναι διαθέσιμη ανεπίσημη προσαρμογή του βιβλίου μαθητή (Δελής, χ.χ.). Για τα Πρότυπα-Πειραματικά Γυμνάσια και τη μεταβατική περίοδο των Γυμνάσιων στα οποία εφαρμόστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011), έχουν προταθεί τα ελεύθερα και ανοιχτά προγραμματιστικά περιβάλλοντα Scratch και BYOB, για τα οποία επίσης υπάρχει ανεπίσημη προσαρμογή του βιβλίου μαθητή (Χαραλαμπίδης, 2010) καθώς και επίσημος εμπλουτισμός με σχετικές δραστηριότητες της διαδραστικής έκδοσης του βιβλίου μαθητή (http://ebooks.edu.gr/2013/).

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Τα τελευταία χρόνια, μετά την επιτυχημένη πιλοτική εισαγωγή σε εργαστήρια Πληροφορικής του λειτουργικού συστήματος Linux σε συνδυασμό με ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό (Κονδύλης κ.α., 2007), η χρήση του Linux στα ελληνικά σχολεία αυξάνεται συνεχώς. Ειδικότερα η αρχιτεκτονική Linux Terminal Services (LTSP) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και η Ελλάδα με 420 εγκαταστάσεις κατέχει αυτή τη στιγμή τα παγκόσμια πρωτεία με 60% των υλοποιήσεων (Σιάχος κ.α., 2013α). Για το περιβάλλον Linux λοιπόν, έχουν προταθεί λογισμικά ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Σιάχος κ.α., 2013β; Τεχνική Στήριξη, 2012). Οι συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτουν πλήρως τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Ικανοποίηση απαιτήσεων λογισμικού σε περιβάλλον Linux με εφαρμογές ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα Κατηγορία λογισμικού Εφαρμογή ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα σε Linux Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου LibreOffice Writer Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων LibreOffice Calc Λογισμικό παρουσιάσεων LibreOffice Impress Λογισμικό δημιουργίας εικόνων bitmap (ζωγραφική) KolourPaint, Tuxpaint Λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity Πελάτης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( client) Mozilla Thunderbird, Evolution Φυλλομετρητής (web browser) Mozilla Firefox, Chromium Λογισμικό δημιουργίας ιστοσελίδων Kompozer LOGO-like περιβάλλον προγραμματισμού KTurtle, Scratch/BYOB, StarLogo TNG Με αυτό τον τρόπο, εκτός από τις απαιτήσεις του μαθήματος ικανοποιείται παράλληλα και η πρόταση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής για χρήση ελεύθερου λογισμικού, η οποία μετατρέπεται πλέον σε ανάγκη εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Μελέτη Περίπτωσης Λογισμικό Από τα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα, επιλέχθηκε η διανομή Raspbian διότι είναι η βασική έκδοση που χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των χρηστών. Tα διαθέσιμα προγράμματα είναι περισσότερα και η υποστήριξη μέσω Διαδικτύου είναι σημαντικά πιο μεγάλη. Επίσης είναι αυτή που προτείνεται από το The Raspberry Pi Foundation (Membrey & Hows, 2013). Η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι εξαιρετικά απλή. Με τη χρήση ενός άλλου ηλεκτρονικού υπολογιστή, αντιγράφεται το αρχείο image που έχει μεταφορτωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα, σε κάρτα μνήμης SD μέσω ειδικού προγράμματος. Το μέγεθος του αρχείου είναι 2,75GB. Συνιστάται η χρήση καρτών χωρητικότητας τουλάχιστον 4GB. Επίσης η ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων είναι σημαντική και θα πρέπει να επιλεχθούν γρήγορες κάρτες. Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν δυο κάρτες των 8GB class 10. Κατά την πρώτη εκκίνηση θα ζητηθεί από τον χρήστη να ορίσει τις παραμέτρους λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος. Αρχικά θα οριστεί η γλώσσα λειτουργίας του λογισμικού. Μετά θα πρέπει να ρυθμιστεί η υποστήριξη των γραμματοσειρών, η ώρα και η ημερομηνία του συστήματος. Επίσης σημαντικό είναι να γίνει η επέκταση του διαμερίσματος (partition) που κατέχει το Raspbian ώστε να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η χωρητικότητα της κάρτας. Το περιβάλλον εργασίας LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment) είναι ένα παραθυρικό περιβάλλον και ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναμένονται από ένα σύγχρονο υπολογιστή. Η βασική εγκατάσταση περιέχει λογισμικό που καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες χρήσης. Παρακάτω αναφέρονται τα πιο σημαντικά (Membrey & Hows, 2013): Leafpad (Σημειωματάριο)

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής LXTerminal (Γραμμή εντολών) File Manager (Διαχείριση αρχείων) Image Viewer (Προβολή εικόνων) Midori (Περιήγηση Διαδικτύου) Επίσης περιέχονται και δυο προγράμματα που αφορούν τον προγραμματισμό. Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος της δημιουργίας το Raspberry Pi. Αυτά είναι τα παρακάτω: Scratch Python To Scratch είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού που αφορά κυρίως μαθητές μικρής ηλικίας. Η Python είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου και θεωρείται μια από τις καλύτερες γλώσσες προγραμματισμού για όσους θέλουν να ξεκινήσουν την εκμάθηση προγραμματισμού. Επίσης μέσω της Python είναι δυνατός ο έλεγχος της θύρας GPIO (General Purpose Input Output). Η θύρα αποτελείται από 26 ακίδες (pins) και μέσω αυτής μπορούν να συνδεθούν διάφορα εξαρτήματα και ολοκληρωμένα κυκλώματα δίνοντας στο Raspberry Pi εκτεταμένες δυνατότητες σύνδεσης και επικοινωνίας (Upton & Halfacree, 2012). Για την εγκατάσταση του λογισμικού στο Raspbian χρησιμοποιείται το επίσημο αποθετήριο λογισμικού. Τα περισσότερα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε άλλες εκδόσεις Linux είναι φτιαγμένα για επεξεργαστές αρχιτεκτονικής x86. Για να χρησιμοποιηθούν στο Raspberry Pi θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη μεταγλώττιση. Το σετ εντολών που χρησιμοποιείται για τους επεξεργαστές της οικογένειας ARM11 είναι αυτό της αρχιτεκτονικής ARMv6 (Upton & Halfacree, 2012). Για τις ανάγκες του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο Γυμνάσιο έγινε έρευνα για το διαθέσιμο λογισμικό σε Raspbian σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο. Για τις εφαρμογές γραφείου έγινε εγκατάσταση του λογισμικού Libre Office. Αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω: Writer - Επεξεργαστής κειμένου Calc - Υπολογιστικά φύλλα Ιmpress - Παρουσιάσεις Draw - Πρόγραμμα σχεδίασης Base - Διαχείριση βάσεων δεδομένων Math Επεξεργασία μαθηματικών τύπων Τα τρία πρώτα καλύπτουν τις ανάγκες για λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων. Με την εγκατάσταση του κατάλληλου πακέτου γλώσσας, το περιβάλλον έγινε πλήρως εξελληνισμένο. Επίσης υποστηρίζεται ελληνικός ορθογράφος. Για τη δημιουργία εικόνων εγκαταστάθηκε το KolourPaint που είναι όμοιο με τη Ζωγραφική των Windows καθώς και το TuxPaint που στοχεύει σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Για επεξεργασία εικόνας με προηγμένες λειτουργίες υπάρχει το ελεύθερο λογισμικό Gimp. Όπως προτείνεται στο προηγούμενο κεφάλαιο το λογισμικό KTurtle είναι κατάλληλο για την εκμάθηση προγραμματισμού σε LOGO-like περιβάλλον στο Γυμνάσιο. Το λογισμικό λειτούργησε άψογα σε πλήρες ελληνικό περιβάλλον. Για την περιήγηση στο Διαδίκτυο το Raspbian περιέχει το λογισμικό Midori. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και άλλοι φυλλομετρητές. Αρχικά εγκαταστάθηκε ο Chromium, στον οποίο βασίστηκε ο Google Chrome, και έπειτα ο Iceweasel που βασίζεται στον Mozilla Firefox. Ο Chromium σε γενικές γραμμές συμπεριφέρθηκε καλύτερα από τον Iceweasel. Η Adobe δεν υποστηρίζει το Flash στο Raspbian. Η εκτέλεση γίνεται μέσω ενός ελεύθερου λογισμικού που ονομάζεται Gnash. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να το υποστηρίξει πλήρως. Το Raspbian όμως μπορεί να κάνει αναπαραγωγή αρχείων video με ένα κατάλληλο πρόγραμμα χωρίς τη χρήση browser. Στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκε το VLC player το οποίο έχει δυνατότητα αναπαραγωγής διαφόρων ειδών αρχείων video. Για την επεξεργασία ήχου προτείνεται το λογισμικό Audacity, το οποίο δοκιμάστηκε με επιτυχία. Για το λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας χρησιμοποιήθηκε το Icedove που όπως και ο Iceweasel βασίζεται σε λογισμικό του Mozilla. Ουσιαστικά βασίζεται στο Thunderbird και οι

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 λειτουργίες του είναι παρόμοιες. Με την εγκατάσταση του ελληνικού πακέτου γλώσσας, εξελληνίστηκε πλήρως. Τέλος για τη δημιουργία ιστοσελίδων προτείνεται το λογισμικό Kompozer. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει η μεταγλώττιση της εφαρμογής και δεν διατίθεται προς το παρόν για το Raspbian. Ωστόσο, πρόσφατα μια ομάδα εργαζόμενων της Google ανέπτυξε το λογισμικό Coder αποκλειστικά για το Raspberry Pi, το οποίο είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών για το Διαδίκτυο. Υποστηρίζει εφαρμογές σε HTML, CSS και Javascript (Coder for Raspberry Pi, 2013). Μέσω μιας απλής διαδικτυακής πλατφόρμας δίδεται η δυνατότητα μάθησης των βασικών στοιχειών δομής του Διαδικτύου. Είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη εφαρμογή που αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω. Χρήση στο εργαστήριο Πληροφορικής Για τη χρήση του Raspberry Pi σε εργαστήριο Πληροφορικής εξετάστηκαν δύο βασικά θέματα. Πρώτον η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει στον υπεύθυνο εργαστηρίου για την εύρυθμη διεξαγωγή του μαθήματος και την συντήρηση του εργαστηρίου και δεύτερον για τη φυσική σύνδεση του με το υπάρχον υλικό του εργαστηρίου. Αρχικά έγινε σύνδεση του Raspberry Pi στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου. Δοκιμάστηκε η πρόσβαση στους κοινόχρηστους φακέλους του server με επιτυχία. Υπήρξε η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από και προς τον server. Επίσης υπήρξε επιτυχής πρόσβαση σε κοινόχρηστο δικτυακό σκληρό δίσκο. Κατόπιν έγινε εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού διαχείρισης τάξης italc. Το λογισμικό έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε μικτά περιβάλλοντα (Windows και Linux) και η χρήση του αξιολογήθηκε πως συνεισφέρει σημαντικά στην διαδικασία μάθησης (Ζάχος, 2013). Εικόνα 2. Κεντρική οθόνη italc με Raspbian client Με τις κατάλληλες ρυθμίσεις έγινε σύνδεση του Raspberry Pi με το πρόγραμμα διαχείρισης στον server. Δοκιμάστηκαν όλες οι λειτουργίες με επιτυχία, ακόμα και η απομακρυσμένη διαχείριση. Ο server του εργαστηρίου είχε λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 και οι υπολογιστές του

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής εργαστηρίου Windows XP. Στην Εικόνα 2 εμφανίζεται η κεντρική οθόνη του italc από τις εργαστηριακές δοκιμές. Επίσης πρέπει να δοθεί έμφαση στην ευκολία εγκατάστασης και της διαδικασίας λήψης - αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος μέσω αντιγράφου ασφαλείας (image). Όπως αναφέρεται στην αρχή της ενότητας, η εγκατάσταση γίνεται με την εγγραφή του αρχείου image στην κάρτα SD μέσω ειδικού προγράμματος στα Windows. Η εγγραφή του αρχικού image 2,75GB έγινε σε τέσσερα λεπτά. Μετά την επέκταση του διαμερίσματος του Raspbian σε όλη την κάρτα SD και την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, το μέγεθος του αρχείου που έπρεπε να ληφθεί έγινε 8GB, δηλαδή το σύνολο της χωρητικότητας της κάρτας. Η δημιουργία του image χρειάστηκε περίπου οκτώμιση λεπτά. Η αντιγραφή του σε άλλη κάρτα ιδίου μεγέθους χρειάστηκε έντεκα λεπτά. Η νέα κάρτα λειτούργησε άψογα στο Raspberry Pi. Είναι εμφανές ότι η διαδικασία δημιουργίας και επαναφοράς μέσω αντιγράφου ασφαλείας είναι αρκετά εύκολη και διευκολύνει σημαντικά τη δουλειά του υπεύθυνου εργαστηρίου. Ο εξοπλισμός σε ένα σύνηθες εργαστήριο πληροφορικής περιλαμβάνει οθόνες παλαιάς τεχνολογίας που διαθέτουν μόνο θύρα VGA. Για τη σύνδεση τους με το Raspberry Pi είναι απαραίτητη η χρήση προσαρμογέα HDMI σε VGA. Επίσης το πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι συνήθως συνδεσμολογίας PS/2. Άρα απαιτείται η χρήση προσαρμογέα PS/2 σε USB, που μπορεί να είναι μονός ή διπλός ανάλογα με τις ανάγκες. Η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται με θύρα ethernet RJ45 που είναι στο βασικό εξοπλισμό του εργαστηρίου. Η σύνδεση με τα ηχεία γίνεται μέσω της εξόδου ήχου του Raspberry Pi. Κόστος Το κόστος της μονάδας του Raspberry Pi είναι χαμηλό, περίπου 35 ευρώ. Όμως για τη χρήση του στα υφιστάμενα εργαστήρια, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των προσαρμογέων, της κάρτας SD και του τροφοδοτικού. Ο προσαρμογέας HDMI σε VGA κόστισε περίπου 18 ευρώ, ενώ ο προσαρμογέας PS/2 σε USB κόστισε 5 ευρώ. Η κάρτα SD 8GB class 10 κόστισε περίπου 11 ευρώ ενώ το τροφοδοτικό περίπου 9. Αναλυτικά το κόστος παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Κόστος υλικού Υλικό Κόστος ( ) Raspberry Pi (Model B) 35 HDMI σε VGA 18 PS/2 σε USB 5 Κάρτα SD (8GB, class 10) 10 Τροφοδοτικό 9 Σύνολο 77 Όπως φαίνεται, το συνολικό κόστος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα είναι 77 ευρώ. Επίσης αγοράστηκε και μια πλαστική θήκη με κόστος 8 ευρώ. Αυτή είναι προαιρετική αλλά προτεινόμενη για λόγους συντήρησης και προστασίας της μονάδας. Συμπεράσματα Η παλαιότητα του εξοπλισμού στα εργαστήρια πληροφορικής καθιστά απαραίτητη την αναβάθμιση τους. Το Raspberry Pi αποτελεί μια εναλλακτική λύση για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου με χαμηλό κόστος. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι καλύπτει όλες τις ανάγκες για τη διδασκαλία και ότι μπορεί να ενσωματωθεί και να λειτουργήσει αρμονικά με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του εργαστηρίου. Όλα τα πακέτα λογισμικού που προβλέπονται για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στα Γυμνάσια εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν με επιτυχία. Το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Raspbian είναι πλήρως εξελληνισμένο καθώς και όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη γρήγορη εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον εργασίας του λειτουργικού συστήματος. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι ελεύθερα λογισμικά χωρίς κόστος αγοράς. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Raspberry Pi υπάρχει μεγάλη βάση δεδομένων με πληροφορίες για την διαδικασία εγκατάστασης αλλά και για τη λειτουργία του υλικού και του λογισμικού. Αυτά είναι σε μορφή ερωτοαπαντήσεων (FAQs), συζητήσεων (Forum), οδηγών χρήσης (Guides) και τεχνικών και βοηθητικών εγγράφων. Επίσης η παγκόσμια κοινότητα του Raspberry Pi βρίσκεται σε μια συνεχή κινητικότητα με συνέπεια τις ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς της εξέλιξης. Αυτό αφορά αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, εξέλιξη νέου λογισμικού καθώς και ιδέες και προτάσεις για νέες χρήσεις του ίδιου του υλικού. Όσον αφορά τη χρήση του Raspberry Pi στο εργαστήριο πληροφορικής, με τους κατάλληλους προσαρμογείς, συνδέθηκε και λειτούργησε ομαλά. Συνδέθηκε με επιτυχία στο τοπικό δίκτυο και είχε πρόσβαση σε κοινόχρηστους φακέλους του εξυπηρετητή καθώς και σε υπηρεσίες Διαδικτύου. Επίσης βοηθά σημαντικά και τον υπεύθυνο εργαστηρίου λόγω της χρήσης του λογισμικού διαχείρισης τάξης italc και της ευκολίας αποκατάστασης του λογισμικού σε περίπτωση βλάβης. Το συνολικό κόστος του κρίνεται χαμηλό σε σχέση με άλλους καινούργιους υπολογιστές της αγοράς. Θα πρέπει όμως να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι οι επιδόσεις του κατά την εκτέλεση του λογισμικού είναι γενικά χαμηλότερες σε σχέση με νέους υπολογιστές. Άρα η χρήση του για απαιτητικές εργασίες και εκτέλεση βαριών πολυμεσικών εφαρμογών δεν προτείνεται. Αντίθετα η χρήση του στο περιβάλλον και στις απαιτήσεις ενός εργαστηρίου πληροφορικής Γυμνασίου κρίνεται ικανοποιητική και αξιόπιστη. Μελλοντικός στόχος των συγγραφέων είναι η διερεύνηση της χρήσης του Raspberry Pi και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως στα δημοτικά σχολεία. Επίσης, η χρήση του σε πραγματικές συνθήκες μαθήματος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Εξίσου σημαντική είναι και η σύγκριση των επιδόσεων του σε σχέση με άλλα υπολογιστικά συστήματα χαμηλού κόστους καθώς και η διερεύνηση της καταλληλότητας των υπόλοιπων διαθέσιμων λειτουργικών συστημάτων του Raspberry Pi, και κυρίως του Pidora. Η επέκταση της έρευνας στους παραπάνω άξονες, θα επιτρέψει σε μεταγενέστερο στάδιο την καλύτερη και πληρέστερη αξιολόγηση του Raspberry Pi έναντι άλλων τεχνολογιών, ώστε να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη και βιώσιμη λύση για την αναβάθμιση των εργαστηρίων Πληροφορικής. Ευχαριστίες Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τη Διεύθυνση του 6ου Γυμνασίου Γαλατσίου για την παραχώρηση του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου για την διεξαγωγή των εργαστηριακών δοκιμών. Αναφορές Ali, M., Vlaskamp, J. H. A., Eddin, N. N., Falconer, B., & Oram, C. (2013). Technical development and socioeconomic implications of the Raspberry Pi as a learning tool in developing countries. Proceedings of the 5 th computer science and electronic engineering conference (CEEC), University of Essex, UK Coder for Raspberry Pi (2013). Retrieved 23 January 2014 from Edwards, C. (2013). Not-so-humble raspberry pi gets big ideas. Engineering & Technology, 8(3), Membrey, P., & Hows, D. (2013). Learn Raspberry Pi with Linux. New York: Springer Science+Business Media. Microsoft (2013a, March). Extended support for Microsoft Windows 2000 Professional ends on July 13, Retrieved 27 January 2014 from Microsoft (2013b, October). Windows lifecycle fact sheet. Retrieved 27 January 2014 from Richardson, M., & Wallace, S. (2012). Getting Started with Raspberry Pi. Sebastopol, CA: O Reilly Media, Inc. The Raspberry Pi Foundation (2013). Raspberry Pi An ARM GNU/Linux box for $25. Retrieved 9 January 2014 from Upton, E., & Halfacree, G. (2012). Raspberry Pi User Guide. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.,

10 10 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Viral Wave Consulting (2008). Landscape Analysis of Low-cost Computing Devices. Retrieved 5 January 2014 from Wakefield, J., & Rich, L.J. (2013). Google to give schools Raspberry Pi microcomputers. BBC News Online. Retrieved 14 January 2014 from Wang, Υ., Azman, Α., Okoli, Ι., Douthwaite, Μ., Chung, Μ., Hong, Τ., & Zhang, Χ. (n.d.). Low power computer for schools in rural developing communities: 2 nd year group project report. Group 40, Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College, London UK. Retrieved 5 January 2014 from Αναστόπουλος, Ι., Ανδρινοπούλου, Π., Δροσούλη, Ι., Καπογιαννόπουλος, Γ., Κοντογιάννης, Γ., Οικονόμου, Δ., Παπαϊωάννου, Ι., & Παπακλεοβούλου, Α. (2013). Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ Αθήνας. Πρακτικά Εργασιών 7 ου πανελλήνιου συνεδρίου καθηγητών πληροφορικής, Θεσσαλονίκη. Αράπογλου, Α., Μαβόγλου, Χ., Οικονομάκος, Η., & Φύτρος, Κ. (2007α). Πληροφορική Α, Β, Γ Γυμνασίου- Βιβλίο καθηγητή. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Αράπογλου, Α., Μαβόγλου, Χ., Οικονομάκος, Η., & Φύτρος, Κ. (2007β). Πληροφορική Α, Β, Γ Γυμνασίου- Βιβλίο μαθητή. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Γρηγοριάδου Μ., & Κανίδης, Ε. (2000). Διερεύνηση της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα ως προς τη διδασκαλία της πληροφορικής, τον εξοπλισμό των εργαστηρίων πληροφορικής και τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά 2 ου πανελλήνιο συνεδρίου «Oι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση», Πάτρα. Δελής, Ν. (χ.χ.). Προσαρμογή του κεφαλαίου 2 του σχολικού βιβλίου πληροφορικής Γ Γυμνασίου στη διδασκαλία του προγραμματισμού με χρήση του προγράμματος KTurtle. Ανακτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2014 από Ζάχος, Κ. (2013). Αποτελέσματα της καταγραφής των χαρακτηριστικών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο λογισμικό διαχείρισης τάξης italc. Πρακτικά 5 ου Συνεδρίου Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (CIE 2013) Οκτωβρίου 2013, Πειραιάς. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α Αθήνας (2012). Προμήθεια σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Α Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, Αθήνα. Κονδύλης, Ι., Πεππές, Α., Σιάχος, Ι., & Φειδάκης, Μ. (2007). Thin-clients στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής. Πρακτικά 4 ου πανελλήνιου εκπαιδευτικού συνεδρίου πληροφορικής Σύρου, Σύρος. Μπελεσιώτης, Β.Σ. (2009). Ενημερωτικό σημείωμα προς τους καθηγητές Πληροφορικής των Γυμνασίων-Τεχνικό εγχειρίδιο περιβάλλοντος Logo. Έγγραφο Συμβούλου Πληροφορικής Α Αθήνας με αρ. πρωτ. 615/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Πρόγραμμα σπουδών για τον πληροφορικό γραμματισμό στο γυμνάσιο (4 η έκδ.). Αθήνα. Σιάχος, Ι., Γεωργόπουλος, Α., Τσάμης, Φ., Παπαναγιώτου, Ι., & Νικόλτσιος, Ε. (2013α). Αποτελέσματα από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Α θμια και Β θμια εκπαίδευση. Πρακτικά 5 ου Συνεδρίου Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (CIE 2013) Οκτωβρίου 2013, Πειραιάς. Σιάχος, Ι., Γεωργόπουλος, Α., Τσάμης, Φ., Παπαναγιώτου, Ι., Νικόλτσιος, Ε., Στέλλας, Ι., & Κουέσκιν, Ρ. (2013β). Περιβάλλον Linux στα ελληνικά σχολεία. Πρακτικά 5 ου Συνεδρίου Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (CIE 2013) Οκτωβρίου 2013, Πειραιάς. Τεχνική Στήριξη (2012). Linux/Λογισμικό WIKI Τεχνικής Στήριξης. Ανακτήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2014 από Τσιτσιμπάσης, Σ. (2013). Έλεγχος τηλεκατευθυνόμενου οχήματος μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro. Πρακτικά 5 ου συνεδρίου «Η πληροφορικής στην εκπαίδευση» (CIE 2013) Οκτωβρίου 2013, Πειραιάς. Υ.ΠΑΙ.Θ. (2013). Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος Έγγραφο με αρ. πρωτ /Γ2/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού-Γυμνασίου. Υ.Α β/Γ2, ΦΕΚ 304/Β/2003. Χαραλαμπίδης, Σ.Μ. (2010). Προσαρμογή του σχολικού βιβλίου στο περιβάλλον προγραμματισμού Scratch. Ζάκυνθος. Ανακτήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2014 από

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα ΣΕ.ΠΕ.Η.Υ Δημόσιες Υπηρεσίες Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ubuntu / LTSP / sch-scripts Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Γεωργόπουλος Άλκης Σιάχος Γιάννης Παπαναγιώτου Ιάσων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Γιάννης Σιάχος Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικοί ΠΕ19, Μηχανικοί Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts)

Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Εγκατάσταση και Διαχείριση Σχολικών Εργαστηρίων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Ubuntu/LTSP/sch-scripts) Ά. Γεωργόπουλος 1, Γ. Σιάχος 2, Ι. Παπαναγιώτου 3 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος, Δ. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό. Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος

Λογισμικό. Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος Λογισμικό Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος Λογισμικό για το Σχολικό εργαστήριο Αντικείμενο: Λειτουργικά Συστήματα Λογισμικό συντήρησης και ασφάλειας Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Have some raspberries for a school snack

Have some raspberries for a school snack Have some raspberries for a school snack Συστατικά Κατανάλωση Δημιουργικότητα Βαρετή Δυσνόητη Απόμακρη Όλα τα παραπάνω Πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιείς Πρέπει να ξέρεις να χειρίζεσαι Πρέπει να ξέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ.

Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ. Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ.Συρµακέσης Τα 2 Σεµινάρια 1. Χρήση των εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία

sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία Άλκης Γεωργόπουλος Φώτης Τσάμης Αλέξης Παναγιωτόπουλος Γρηγόρης Μαρκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εισαγωγή στο Scratch

2.1 Εισαγωγή στο Scratch 2.1 Εισαγωγή στο Scratch Στο μάθημα αυτό: θα γνωρίσετε τι είναι προγραμματισμός και τι γλώσσα προγραμματισμού θα έρθετε σε μία πρώτη επαφή με το Scratch και θα δείτε έργα που έχουν υλοποιηθεί με αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας

Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αναστόπουλος Ιωάννης 1, Ανδρινοπούλου Παναγιώτα 2, Δροσούλη Ιφιγένεια 3,

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε διανομή μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί windows manager όπως: Xfe (Xubuntu) Gnome, (Debian,Ubuntu) KDE, (Kubuntu, Mandriva)

Σε κάθε διανομή μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί windows manager όπως: Xfe (Xubuntu) Gnome, (Debian,Ubuntu) KDE, (Kubuntu, Mandriva) Τι είναι το Linux Βασικό στοιχείο είναι ο πυρήνας Linux Ο πυρήνας Linux δημιουργήθηκε από τον φοιτητή πληροφορικής Linus Torvalds το 1991 Αν και δεν χρησιμοποιεί κώδικα του UNIX, μπορεί να θεωρηθεί παρεμφερές

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας: «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή»

Φύλλο Εργασίας: «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή» Φύλλο Εργασίας: «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή» Κάθε Η/Υ αποτελείται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Στην προηγούμενη σχολική χρονιά αναφερθήκαμε στις εξωτερικές περιφερειακές συσκευές (π.χ. οθόνη, ποντίκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικών υλικών, και Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Η δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Η Γλώσσα Προγραμματισμού Logo Τι είναι Το MicroWorlds Pro είναι περιβάλλον γενικής χρήσης που καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και μαθησιακές τάσεις και επιτρέπει τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης Δρ. Ιωάννης A. Αποστολάκης Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α Αθήνας e-mail: apost@sch.gr Διεύθυνση: Κηφισίας 16 Αμπελόκηποι,

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Libreoffice: Η ελεύθερη σουίτα γραφείου. Τοπική Κοινότητα Χρηστών Ubuntu Κύπρου

Libreoffice: Η ελεύθερη σουίτα γραφείου. Τοπική Κοινότητα Χρηστών Ubuntu Κύπρου Libreoffice: Η ελεύθερη σουίτα γραφείου Τοπική Κοινότητα Χρηστών Ubuntu Κύπρου Τι είναι το LibreOffice; Δωρεάν σουίτα εφαρμογών γραφείου που βασίζεται στον Ανοικτό Κώδικα/Ελεύθερο Λογισμικό Διαθέσιμη για

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Οι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού ανοικτού κώδικα που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα εξελληνίστηκαν ή/και προσαρμόστηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Το VirtualBox είναι μια εφαρμογή εικονικοποίησης (virtualization) που επιτρέπει την εγκατάσταση και την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εισαγωγή στο Υλικό (Hardware) του Η/Υ» Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΛΙΟ: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΛΙΟ: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 575 ΜΕΤΑΒΙΒΛΙΟ: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ METBOOK: FIRST STAGE OF CREATION MULTIMEDIUM E- BOOK OF PHYSICS

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία Android 4.1.1 Το Αληθινό Εκπαιδευτικό Tablet για Παιδιά

ηλικία Android 4.1.1 Το Αληθινό Εκπαιδευτικό Tablet για Παιδιά Εκπαιδευτικές Εφαρµογές ειδικά σχεδιασµένες στα ελληνικά για το Clempad, προσφέρουν την απόλυτη εµπειρία παιχνιδιού και µάθησης Γονικός Έλεγχος διαχείριση περιεχοµένου Ασφαλές Internet έλεγχος µε ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora. Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems

Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora. Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems Τι είναι το Fedora Project? Είναι το όνομα μιας παγκόσμιας κοινότητας ανθρώπων που αγαπούν, χρησιμοποιούν και φτιάχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση. Ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ Π.Κ. www.ellak.tuc.gr

Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση. Ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ Π.Κ. www.ellak.tuc.gr Ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ Π.Κ. www.ellak.tuc.gr Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό; Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι το προιόν, ενός νέου τρόπου παραγωγής και διανομής αγαθών που βασίζεται σε μια παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα,

Διαβάστε περισσότερα